ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3 Tesla.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3 Tesla."

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ (Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3 Tesla. ΓΕΝΙΚΑ. Το συγκρότημα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (ΑΜΣ) ή Μαγνητικού Τομογράφου πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για διαγνωστικές εξετάσεις ολοκλήρου του σώματος, με δυνατότητα για εξετάσεις τόσο ρουτίνας όσο και εξετάσεις ειδικές. Να προσφερθούν οι πλέον ολοκληρωμένες σύγχρονες τεχνικές, ακολουθίες και πακέτα επεξεργασίας για κάθε απαίτηση, που διαθέτει ο κατασκευαστικός οίκος για το προσφερόμενο σύστημα, οι οποίες περιγράφονται στις παραγράφους 4,5,6 και 8 του παρόντος κειμένου. Το σύστημα να έχει την δυνατότητα δημιουργίας και τροποποίησης ακολουθιών παρέχοντας μεγάλη ευελιξία, όπως πρόσβαση στο περιβάλλον υπολογισμού των εικόνων (image calculation environment) καθώς και σε όλα τα απεικονιστικά πρωτόκολλα, σε περίπτωση σύναψης ερευνητικής συνεργασίας, μετά από σχετικό αίτημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου η του Πανεπιστημίου Κρήτης γενικότερα. Αυτή η δυνατότητα ερευνητικής συνεργασίας με την προμηθεύτρια εταιρία του συγκροτήματος ΑΜΣ θα είναι σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης και θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής συμφωνίας με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ. Να αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα : 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΗ 1.1. Ο μαγνήτης πρέπει να είναι υπεραγώγιμου τύπου ενεργούς θωράκισης με σταθερή ένταση μαγνητικού πεδίου σε λειτουργία στο ισόκεντρό του ίση με 3 Tesla Να δοθεί αναφερθεί πλήρης και αναλυτική περιγραφή του κυρίως μαγνήτη και των μερών αυτού (τύπος, διαστάσεις, βάρη, συστήματα ασφαλείας,κλπ.) 1.3. Η τιμή της εσωτερικής διαμέτρου του χώρου εισόδου των εξεταζόμενων (Bore) να είναι τουλάχιστον 60cm Να περιλαμβάνεται ενεργό shimming για την βελτιστοποίηση της ομοιογένειας με τον εξεταζόμενο στοgantry ιαστάσεις ωφέλιμου εξεταστικού πεδίου (FOV) σε X,Y,Z, cm 50Χ50Χ50cm 1.6. Αναλυτική περιγραφή του τύπου και τρόπου μαγνητικής θωρακίσεως από το στατικό μαγνητικό πεδίο το οποίο να είναι ενεργού τύπου (active shielding). Επίσης να δοθούν διαγράμματα με τις ισομαγνητικές επιφάνειες / γραμμές του περιφερικού μαγνητικού πεδίου πλαισίωσης του μαγνήτη. Καθαρή παρουσίαση των γραμμών ασφαλείας και των αντιστοίχων αποστάσεων για τις ισομαγνητικές γραμμές των 15 mt, 3 mt, 0,5 mt (γραμμή βηματοδότη), και 0,1 mt (μαγνητικό πεδίο της γής) στον διαμήκη άξονα (Ζ) και τους δύο ακτινικά ορθογώνιους άξονες (Χ,Υ) του μαγνήτη. Σελίδα 1 από 16

2 1.7. Να αναφερθεί το ελάχιστο και το μέγιστο εξεταστικό πεδίο, το ελάχιστο πάχος τομής σε 2D και 3D, η μέγιστη μήτρα απεικόνισης και η μέγιστη in plane διακριτική ικανότητα σε mm με χρήση (α) του πηνίου σώματος, (β) του πηνίου κεφαλής και (γ) του μικρότερου σε διαστάσεις προσφερόμενου πηνίου επιφανείας. Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου. Ομοιογένεια Μαγνητικού πεδίου, ppm επί μετρήσεων (V-RMS) σε σφαιρικούς όγκους 50cm DSV (εγγυημένη τιμή) < 4ppm, σε σφαιρικό όγκο διαμέτρου 40 cm (εγγυημένη τιμή) < 1.0 ppm και επιπλέον σφαιρικούς όγκους διαμέτρων 30 cm, 20 cm και 10 cm. Θα εκτιμηθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές ομοιογένειας. ΚΡΥΟΓΟΝΑ Να διαθέτει μηδενική κατανάλωση ηλίου (zero boil-off) υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Να προσφερθούν απαραίτητα μετρητές πληρότητας των κρυογόνων. Να περιλαμβάνονται όλα τα συστήματα του συνοδευτικού εξοπλισμού (chiller, συστήματα ασφαλείας, κ.λ.π) και να περιγραφούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τους. 2. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΩΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ (GRADIENTFIELD) 2.1. Ενεργά αυτο-θωρακισμένο σύστημα με μέγιστο ρυθμό ανόδου (slew rate) τουλάχιστον 200 T/m/s και ταυτόχρονα μέγιστο πλάτος (amplitude) τουλάχιστον 80 mt/m σε κάθε άξονα. Οι ανωτέρω τιμές αναφέρονται σε ονομαστικές τιμές και όχι σε ισοδύναμες η ενεργές τιμές (Effective). Να αναφερθούν οι χρόνοι ανόδου Η μεγίστη ένταση του βαθμιδωτού πεδίου να αντιστοιχεί στον καθένα από τρεις άξονες Χ, Ψ,Ζ Περιγραφή του τρόπου ψύξης και του γενικού συστήματος προστασίας των πηνίων βαθμιδωτών πεδίων. Εάν η ψύξη πραγματοποιείται με τη χρήση ύδατος να περιγραφούν τα τεχνικά της χαρακτηριστικά και οι απατήσεις της σε πραγματικές πάντοτε συνθήκες λειτουργίας Σύγχρονες Τεχνολογίες/μέθοδοι μείωσης ακουστικού θορύβου κατά την διάρκεια της εξέτασης χωρίς μείωση της ποιότητας της εικόνας η σημαντική αύξηση του χρόνου εξέτασης ή μείωση του πλάτους ή του ρυθμού ανόδου των βαθμιδωτών πηνίων. 2.5.Να αναφερθούν οι ελάχιστοι χρόνοι των παραμέτρων συλλογής πληροφοριών και να δοθούν πλήρη στοιχεία για αξιολόγηση των καλύτερων χρόνων με μήτρα λήψης 256 Χ Χρόνος επανάληψης TR Χρόνος αντήχησης ΤΕ Μέγιστη τιμή παράγοντα EPI (EPIfactor) και ελάχιστη τιμή του παράγοντα Echo Spacing (ES factor) Πάχος τομής σε τεχνικές 2D και 3D Μήτρες λήψης καιανασύνθεσης Ελάχιστο μέγιστο εξεταστικόπεδίο Σελίδα 2 από 16

3 3. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 3.1. Να διαθέτει πλήρως ψηφιακή τεχνολογία RF, κατά προτίμηση με τις μονάδες εκπομπής και λήψης ευρισκόμενες στον χώρο τουgantry Να αναφερθεί και περιγραφεί αναλυτικά το σύστημα κεραίας που προσφέρεται και να δοθούν όλα τα αναγκαία στοιχεία και χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση όπως: Εύρος συχνοτήτων εκπομπής (Transmitter bandwidth) περίπου 800KHz Ταχύτητα δειγματοληψίας λήψης (sampling rate) Διακριτική ικανότητα σήματος λήψης (receiver signal resolution) Σταθερότητα κέρδους απολαβής (gain stability) Συστήματα ασφαλείας της εκπεμπόμενης ισχύος Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο λόγος θορύβου (noise figure) του προενισχυτή λήψης, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο μικρότερος δυνατός Για την αξιολόγηση να δοθούν τα κάτωθι: Μεγίστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής (Peak RFpower) τουλάχιστον 30 KW. Μεγαλύτερες τιμές θα αξιολογηθούν αντίστοιχα. Παράλληλη εκπομπή RF (θα αξιολογηθεί αντίστοιχα) Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός των ταυτόχρονα συνδεδεμένων πηνιοστοιχείων (coil elements) στον μαγνητικό τομογράφο. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός των ανεξάρτητων καναλιών λήψης. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός πηνίων / πηνιοστοιχείων που μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα στο σύστημα. Ο αριθμός ανεξάρτητων ψηφιακών καναλιών RF λήψης που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε μια σάρωση, σε ένα FOV, να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40). Μεγαλύτερος αριθμός θα αξιολογηθεί αντίστοιχα Να περιλαμβάνεται θωράκιση RF σύμφωνα με τις διαστάσεις του χώρου και να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του συστήματος για την βέλτιστη λειτουργία του μηχανήματος Να προσφερθεί η πλέον σύγχρονη τεχνολογία για την αντιμετώπιση του φαινομένου διηλεκτρικής σκίασης (πχ διόρθωση B1, Β1 shimming) σε όλα τα σημεία του σώματος, ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της εικόνας ανάλογα με την ανατομία. Να περιγραφεί αναλυτικά ό τρόπος που επιτυγχάνεται. 4. YΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ 4.1 Στη βασική σύνθεση του συγκροτήματος να περιλαμβάνονται τα κάτωθι πηνία τα οποία να είναι τύπου Phased Array ή Matrix συμβατά με την τεχνική παράλληλης απεικόνισης. Ο ζητούμενος αριθμός των ανεξαρτήτων καναλιών αφορά το κάθε πηνίο ξεχωριστά και όχι τον συνδυασμό αυτών. Πηνίο κεφαλής/αυχένα τουλάχιστον 20 καναλιών. Πηνίο για εξετάσεις κεφαλής τουλάχιστον 40 καναλιών Πηνίο σπονδυλικής στήλης τουλάχιστον 30 καναλιών. Πηνίο/α κοιλιάς/ καρδιάς (Body coil) τουλάχιστον 30 καναλιών για κάλυψη ανατομικής περιοχής τουλάχιστον 60 cm. Πηνίο ώμου τουλάχιστον 15 καναλιών. Πηνίο γονάτου τουλάχιστον 15 καναλιών. Σελίδα 3 από 16

4 Εξειδικευμένο πηνίο ποδοκνημικής / άκρουποδός (foot/anklecoil) τουλάχιστον 15 καναλιών. Εξειδικευμένο πηνίο πηχεοκαρπικής (Hand/wrist coil) τουλάχιστον 15 καναλιών. Πηνίο μαστού τουλάχιστον 16 καναλιών. Εξειδικευμένο πηνίο περιφερικής αγγειογραφίας 34 καναλιών Εύκαμπτα πηνία για εξετάσεις άκρων, μικρών οργάνων. Πηνίο για εξέταση μικρών ανατομικών δομών κοντά στην επιφάνεια του σώματος. Εξειδικευμένο παιδιατρικό πηνίο (για παιδιά έως 18 μηνών) για εξετάσεις εγκεφάλου/αυχένα τουλάχιστον 15 καναλιών. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα πηνία με περισσότερα των αναφερομένων καναλιών Να περιληφθεί ερμάριο τοποθέτησης των πηνίων κατάλληλο γιο τον χώρο εξέτασης Να επιτυγχάνεται η εύκολη διαδικασία τοποθέτησης των πηνίων καθώς και η ταυτόχρονη και συνδυαστική χρήση αυτών σε μια εξέταση για την λήψη δεδομένων χωρίς επανατοποθέτηση του ασθενή. Να αναφερθούν στοιχεία, όπως ο αριθμός Coil elements που μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα για π.χ ολόσωμη μαγνητική τομογραφία (Wholebody MR) Τα προσφερόμενα πηνία να είναι συμβατά με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές υπερταχέων λήψεων Να προσφερθούν στη βασική σύνθεση εξελιγμένες τεχνικές παράλληλης απεικόνισης image space και Kspace. Να είναι επίσης συμβατές με όλα τα προσφερόμενα πηνία τύπου Phased array ή Matrix της βασικής σύνθεσης. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη παράλληλης απεικόνισης για ταυτόχρονη επιτάχυνση σε 2 διευθύνσεις για 3D απεικόνιση. O μέγιστος παράγοντας επιτάχυνσης να είναι τουλάχιστον 8 5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 5.1. Στην βασική σύνθεση απαραίτητη είναι η διάθεση όλων των σύγχρονων τεχνικών απεικονίσεων (παλμοσειρών), στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες τεχνικές: - Spin Echo. - Turbo Spin Echo. - Turbo Gradient Spin Echo ή ισοδύναμη - Inversion Recovery. - Gradient Echo. - Turbo/Fast Gradient Echo. - EPI (single shot, multishot) με ETL μεγαλύτερο του D&3D ακολουθίες steady state free precession (π.χ. true-fisp, FIESTA, BALANCED FFE). Να περιλαμβάνει απαραίτητα όλες τις ταχείες εκδόσεις των ανωτέρω ακολουθιών Fast/Turbo Να περιλαμβάνονται στην βασική σύνθεση όλες οι τεχνικές για την βελτιστοποίηση των εικόνων και των εξετάσεων (α) τεχνικές προ-κορεσμού με χρήση παλμών ραδιοσυχνότητας (Pre-saturation) Σελίδα 4 από 16

5 (β) τεχνικές κορεσμού με χρήση βαθμιδωτών πεδίων (Gradient moment nulling) (γ) αντιστάθμιση ψευδοεικόνων οφειλομένων στις αναπνευστικές κινήσεις (respiratory compensation /gating) με ή χωρίς αισθητήρα αναπνοής, χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές για εξέταση π.χ ήπατος με ελεύθερη αναπνοή για υψηλής διακριτικής ικανότητας εικόνες 2D και3d. (δ) αντιστάθμιση ψευδοεικόνων οφειλομένων στις καρδιακές κινήσεις ή σε αυτές των αγγείων (cardiac/peripheral gating). (ε) προγράμματα διόρθωσης εικόνας (imagefilters) για την μείωση του ηλεκτρονικού θορύβου και την καλύτερη απεικόνιση των παρυφών της εικόνας. (στ) Τεχνικές διόρθωσης κίνησης πέραν των ανωτέρω. (ζ) δυνατότητα απεικόνιση με χρήση μισού μετασχηματισμού Fourier (Half Fourier Imaging). (η) δυνατότητα μεταβολής της μήτρας λήψης κ.λ.π. (θ) Διόρθωση των ψευδο-εικόνων λόγω αναδιπλώσεων με τεχνική υπερδειγματοληψίας κατά την διεύθυνση κωδικοποίησης φάσης (phase oversampling). Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα ελευθέρας επιλογής και μη συμμετρικού σχεδιασμού σε σχέση με το FOV Να περιλαμβάνονται οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων 2D, 3D multislice/angle, dynamic,κ.λ.π Να περιληφθούν και να περιγραφούν οι διαθέσιμες τεχνικές κορεσμού ή καταστολής του λιπώδους ιστού καθώς επίσης και τεχνικές καταστολής ή κορεσμού του νερού και καταστολής σιλικόνης ή Silicone imaging. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση όλες οι προσφερόμενες τεχνικές κορεσμού του λιπώδους ιστού και καταστολής σιλικόνης ή silicon imaging εάν διατίθεται Τεχνική DIXON για διαχωρισμό ύδατος- λίπους κατάλληλη για ακολουθίες GRE καιtse Να περιληφθούν και να περιγραφούν τα προγράμματα ταχέων λήψεων (fast turbo) σε μέθοδο 2D και3d Να περιληφθούν ακολουθίες για μειωμένο ακουστικό θόρυβο (Silent,Quite, κ.λ.π). σε εξετάσεις εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης, μυοσκελετικού κ.λ.π Να περιλαμβάνει προγράμματα υπερταχέων λήψεων (Echo Planar imaging), Single slot, Multi slot. Να αναφερθεί ο μέγιστος συντελεστής ΕΡI (maxepι factor) o οποίος να είναι ) τουλάχιστον Να περιλαμβάνονται στην βασική συγκρότηση τα προγράμματα για την απεικόνιση αγγείων με τη χρήση τεχνικών Time of Flight και Phase Contrast με μεθόδους 2D και 3D. Να περιλαμβάνονται επίσης οι ποσοτικές μετρήσεις (Quantitative flow) της ροής του αίματος στα αγγεία όπως επίσης και ακολουθίες και πρωτόκολλα για non contrast enhanced MRA βασισμένες σε TSE / TrueFISP, για χρήση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Ταχεία δυναμική αγγειογραφία με σκιαγραφικό με υψηλή χρονική και χωρική ανάλυση χρησιμοποιώντας την μέθοδο View sharing (ΤWIST, TRICKS, ΤRAK,κ.λ.π) Σελίδα 5 από 16

6 5.10. Να περιλαμβάνονται επίσης δυνατότητες εξετάσεων με χρήση σκιαγραφικού και αυτόματης ή διαδραστικής έναρξης της εξέτασης Να περιλαμβάνεται ειδικό παιδιατρικό πακέτο με εξειδικευμένα πρωτόκολλα για βελτιστοποίηση του contrast ανάλογα με την ηλικία του παιδιού για διάφορες περιοχές του σώματος Τεχνικές multi breathhold αλλά και free breathing για απεικόνιση διαφόρων περιοχών του σώματος Να περιλαμβάνεται στη βασική σύνθεση 2D και 3D πρωτόκολλα υψηλής ανάλυσης για χολοαγγειοπαγκρεατογραφίας (MRCP), MR κολονογραφία, πρόγραμμα ουρογραφίας, δυναμικές εξετάσεις ήπατος με τεχνικές παράλληλης απεικόνισης (LAVA-flex, VIBE, ΤΗRIVE) και διόρθωση κίνησης. Να περιλαμβάνονται τεχνικές για μελέτη της κοιλιάς και της πυέλου με κράτημα αναπνοής αλλά και με ελεύθερη αναπνοή, καθώς επίσης και εξειδικευμένο πακέτο για μελέτη εναπόθεσης λίπους και σιδήρου στο ήπαρ. (LiverLab, Ideal IQ, mdixon Quant,κ.λ.π.) Απεικόνιση ολόκληρης της αρτηριακής φάσης του ήπατος με πολλαπλά σετ 3D δεδομένων, εντός 2-4 Sec περίπου, διατηρώντας ταυτόχρονα εικόνες υψηλής ανάλυσης. (TWIST-VIBE, DISCO,κ.λ.π) Να περιλαμβάνει προγράμματα απεικόνισης της αιματικής διήθησης και της μοριακής διάχυσης του εξωκυττάριου υγρού των εγκεφαλικών ιστών (Perfusion, Diffusion Imaging). Να περιλαμβάνεται επίσης και τεχνική High resolution diffusion imaging με μείωση των παρασίτων επιδεκτικότητας (Susceptibility) για την επίτευξη ανατομικής απεικόνισης του εγκεφάλου, της σπονδυλικής στήλης, του μαστού και του προστάτη χωρίς μείωση του εξεταστικού πεδίου. Να περιλαμβάνεται η χρωματική χαρτογράφηση της διάχυσης του εγκεφάλου (ADC colour mapping), υπολογισμός των παραμετρικών χαρτών rmtt, rcbv, rcbf,ttp, κ.λ.π. Θα εκτιμηθεί η μέγιστη τιμή b value για μήτρα 256 στοιχείων Να περιληφθούν πρωτόκολλα / ακολουθίες για Whole Body Diffusion imaging (REVEAL, DWIBS,κ.λ.π.) Να περιληφθεί και ακολουθία για την μείωση των παρασίτων από μεταλλικά εμφυτεύματα στα οστά. Καθώς επίσης και τεχνική έγκαιρης ανίχνευσης της οστεοαρθρίτιδας βασισμένη στις T1, T2 και T2* ιδιότητες του χόνδρου Απεικόνιση του τανυστή διάχυσης (Diffusion tensor imaging), δημιουργία χαρτών διάχυσης οι οποίοι βασίζονται στον τανυστή, 3D απεικόνιση των ουδών της λευκής ουσίας. Να περιληφθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός των διαφορετικών διευθύνσεων του diffusion weighting o οποίος να είναι τουλάχιστον 256. Θα εκτιμηθεί εάν διατίθεται η δυνατότητα χρήσης DTI για συγκεκριμένες εφαρμογές εκτός του εγκεφάλου καθώς επίσης η δημιουργία ADC Maps και TRACE maps από τα DTI δεδομένα Να περιληφθεί επίσης τεχνική για την επιλεκτική διέγερση ανατομικής περιοχής (FOCUS, ZoomIt) με σκοπό την βελτίωση της εικόνας και την αποφυγή παραμορφώσεων. Η τεχνική αυτή να εφαρμόζεται σε τουλάχιστον ορθοπεδικές μελέτες και μελέτες διάχυσης (diffusion). Επιπλέον, εάν διατίθεται, και σε μελέτες BOLD Να περιλαμβάνει στην βασική σύνθεση προγράμματα λήψης λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας fmri. Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής των ανωτέρω λειτουργικών (functional) χαρτών για την συντόμευση της εξέτασης όπως επίσης και διόρθωση της κίνησης κατά την λήψη. Δημιουργία Σελίδα 6 από 16

7 στατιστικών χαρτών, απεικόνιση fused εικόνων των fmri αποτελεσμάτων σε ανατομικά δεδομένα. Θα εκτιμηθεί επίσης η ταυτόχρονη απεικόνιση αποτελεσμάτων DTI, DTI tractography, fmri αποτελεσμάτων σε ανατομικά δεδομένα Να περιλαμβάνει πλήρες πακέτο απεικόνισης της καρδιάς, της αιμάτωσής της (first pass perfusion) τεχνικές tagging,2d και 3D delayed enhancement, καθώς και απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων (coronary artery Imaging) με τεχνικές breathhold και free breathing με διόρθωση κίνησης. Θα πρέπει επίσης να περιληφθούν real time cine μελέτες, Cardiac multi-slice/multi-phase imaging, μορφολογικός έλεγχος καρδιάς καθώς και βιωσιμότητας (viability) και αιμάτωσης μυοκαρδίου καρδιάς και ποσοτικοποίηση της λειτουργίας (π.χ. Stroke volume, ejection fraction, κ.λ.π.). Δημιουργία ποσοτικών T1, T2 και T2* παραμετρικών χαρτών στην καρδιά για μελέτη εναπόθεσης σιδήρου. Nα περιληφθούν και να περιγραφούν οι σύγχρονες τεχνικές επιτάχυνσης για την απεικόνιση της καρδιάς Nα προσφερθούν στην βασική σύνθεση προγράμματα φασματοσκοπίας απεικόνισης και ποσοτικών υπολογισμών (single voxel spectroscopy, 2D/3D chemical shift imaging). Να περιληφθούν προγράμματα φασματοσκοπίας μαστού (GRACE,BREASE,κ.λ.π) Να περιλαμβάνει τεχνικές απεικόνισης MPR, MIP, 3D κ.λ.π. Να περιληφθεί πρόγραμμα για συνένωση επιμέρους λήψεων συνεχόμενων ανατομικών περιοχών με σκοπό την ενιαία απεικόνιση μεγάλης ανατομικής περιοχής σε μία εικόνα Να περιλαμβάνεται η ύπαρξη ειδικών ακολουθιών για εγκεφαλικές μελέτες, ήπατος, γονάτου κ.λ.π. που βοηθούν την απεικόνιση σε μή συνεργαζόμενους ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από κινητικά προβλήματα (τρέμουλο), με τη μέθοδο πλήρωσης του k-χώρου με ακτινωτές λεπίδες (Propeller ή Blade ή Multivane ή RADAR ή JET). Να συνδυάζεται επίσης και με τη τεχνική παράλληλης απεικόνισης Να περιλαμβάνει δυναμικές εξετάσεις μαστού με τεχνικές παράλληλης απεικόνισης καθώς και ταυτόχρονη απεικόνιση και των δυο μαστών όπως επίσης εικόνες fat saturated ή water excited. (VIBRANT-Flex, BLISS, VIEWS,κ.λ.π.). δημιουργία παραμετρικών χαρτών TTP, WashIN / WashOut, PEI (positive enhancement Integral), κ.λ.π. Να επιτυγχάνεται ταυτόχρονη εξέταση και των δύο μαστών καθώς επίσης και απεικόνιση διάχυσης των μαστών. Να περιληφθεί, εάν διατίθεται, τεχνική διόρθωσης κίνησης κατά τις εξετάσεις μαστού Να περιλαμβάνει πρόγραμμα για απεικόνιση ενδοκρανιακών μικρο αιμορραγιών με εξαιρετικά υψηλή διακριτική ικανότητα και ευαισθησία.(απεικόνιση αιμορραγιών και εγκεφαλικών φλεβών) (SWAN 2.0, SWI, κ.λ.π) σε 2D και σε 3D λήψη Να περιλαμβάνεται τεχνική για Whole body απεικόνιση κάλυψης τουλάχιστον 180 cm με χρήση επιφανειακών πηνίων καθώς επίσης και αυτόματης συνένωσης εικόνων από διαδοχικές θέσεις. Να περιλαμβάνονται επιφανειακά πηνία με τα οποία θα επιτυγχάνεται η πλήρη κάλυψη ανατομικής περιοχής τουλάχιστον 140 cm. Να περιγραφούν και τεκμηριωθούν αναλυτικά Να περιλαμβάνεται ορθοπεδικό πακέτο για την απεικόνιση αρθρώσεων, όπως επίσης για την μελέτη όγκων, μολύνσεων, αγγειακής νέκρωσης, απεικόνιση ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης, κ.λ.π. Να περιλαμβάνει ακολουθίες υψηλής διακριτής ικανότητας για MR αρθρογραφίες, δυναμικό TMJ πρωτόκολλο, Dixon τεχνική για διαχωρισμό λίπους και νερού κ.λ.π. Να περιλαμβάνει ακολουθία με ultra Σελίδα 7 από 16

8 short TE για απεικόνιση οστών, όπως επίσης και ακολουθία 3D υψηλής ανάλυσης ισοτροπικής απεικόνισης αρθρώσεων Ακολουθία 3DTSE με variable flip angle (CUBE, SPACΕ, VISTA κ.λ.π) για υψηλή ισοτροπική απεικόνιση Να περιλαμβάνεται η τεχνική ταυτόχρονης διέγερσης και ανάγνωσης πολλών τομών για την μείωση του χρόνου εξέτασης. Η τεχνική αυτή να εφαρμόζεται τουλάχιστον σε Diffusion και BOLD μελέτες. Να αναφερθεί ο μέγιστος παράγοντας επιτάχυνσης Να προσφερθεί προς επιλογή εάν διατίθεται, λογισμικό για την απεικόνιση περιοχών του σώματος με μεγάλη μεταβολή στην θερμοκρασία Να προσφερθούν όλες οι ακολουθίες και το λογισμικό της τεχνικής Arterial Spin Labeling (ASL) για την ποσοτικοποίηση της αιματικής διήθησης(perfusion) χωρίς την χρήση σκιαγραφικών ουσιών. Το λογισμικό να υπολογίζει αυτόματα τους σχετικούς παραμετρικούς χάρτες ποσοτικοποίησης της αιματικής διήθησης 5.34 Να προσφερθούν όλες οι ειδικές ακολουθίες ποσοτικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού για τις μετρήσεις των χρόνων μαγνητικής αποκατάστασης Τ1, Τ2 και Τ2*. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 1. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετρικά επαναλαμβανόμενων echo στις πολύηχητικές/ πολύ-τομικές ακολουθίες μέτρησης Τ2 καιτ2* 2. Το ελάχιστο TE στις πολύ-ηχητικές SE και TSE/FSEακολουθίες 3. Το ελάχιστο TE στις πολύ-ηχητικές GREακολουθίες 4. Η δυνατότητα παραγωγής έγχρωμων παραμετρικών χαρτών Τ1, Τ2 και Τ2* 5.35 Να προσφερθούν όλες οι ειδικές ακολουθίες ποσοτικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού για τις μετρήσεις του φαινομενικού συντελεστή διάχυσης (ADC). Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 1. Ο μέγιστος αριθμός των τιμών b (b-values) στις ακολουθίες μέτρησηςadc 2. Η ελάχιστη και η μέγιστη δυνατή τιμή b(b-value) 3. Η δυνατότητα παραγωγής έγχρωμων παραμετρικών χαρτώνadc Να προσφερθούν όλες οι ειδικές ακολουθίες και το λογισμικό ποσοτικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού για την εκτίμηση των αγγειακών τοιχωμάτων (Vessel Wall imaging) 5.37 Κατ επιλογή να προσφερθούν και να περιγραφούν, εάν διατίθενται, όλες οι σχετικές ακολουθίες και το λογισμικό ανάλυσης των τεχνικών MR Fingerprinting (ΜRF) 5.38 Κατ επιλογή να προσφερθούν και να περιγραφούν, εάν διατίθενται, όλες οι σχετικές ακολουθίες και το λογισμικό των τεχνικών time shift analysis από δεδομένα resting state BOLD fmri. 6. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 6.1.Ολοκληρωμένη και πλήρης εξέταση, από το χειριστή, μέσω χειριστηρίου που θα διαθέτει δύο έγχρωμες επίπεδες οθόνες LCD διαστάσεων 19 ιντσών τουλάχιστον εκάστη, ή μια οθόνη 24 ιντσών, τόσο για την καταχώρηση απεικόνιση των στοιχείων του ασθενή και των παραμέτρων της εξέτασης, όσο και για την Σελίδα 8 από 16

9 παρατήρηση απεικόνιση των αποτελεσμάτων της εξέτασης (εικόνες) με μορφή παραθύρων. Να είναι σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής με δυνατότητα πολυεπεξεργασίας (multitasking) δεδομένων και υπηρεσιών Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας, μνήμη RAM καθώς και η αποθήκευση εικόνων. Να περιλαμβάνει μονάδα αποθήκευσης εικόνων σε DVD καιusb Το σύστημα να διαθέτει εξόδους ψηφιακής επικοινωνίας (ETHERNET) καθώς και πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3, για την επικοινωνία με άλλα συστήματα όπως κονσόλες επεξεργασίας, συστήματα εκτύπωσης τα οποία διαθέτουν πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3. (send/receive, query/retrieve, Storage Commitment, Basic Print, Worklist,κ.λ.π) Να έχει μήτρα λήψης (acquisition) έως 1024 Χ 1024 τουλάχιστον χωρίς τεχνικές προσέγγισης (interpolation). Να αναφερθούν οι λοιπές μήτρες λήψης. Να διαθέτει επίσης δυνατότητα λήψεων σε ακανόνιστες μήτρες Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη δυνατότητας παροχής βοήθειας στον χειρισμό ή ακόμα και στην διάγνωση από απόσταση, μέσω της κεντρικής κονσόλας χειρισμού Να διαθέτει οπωσδήποτε την δυνατότητα ταυτόχρονης ανάκλησης και επεξεργασίας πληροφοριών προηγούμενων εξετάσεων κατά τη διάρκεια εξέτασης του ασθενή Αυτοματοποιημένο περιβάλλον εργασίας θέασης και επεξεργασίας εικόνων και δεδομένων με τεχνικές αυτόματου σχεδιασμού και εκτέλεσης των εξετάσεων για την ταχύτερη και πιο άρτια οργάνωση της λειτουργίας του τμήματος. Να περιλαμβάνεται πακέτο αυτοματοποιημένου σχεδιασμού για τις ανατομικές περιοχές του εγκεφάλου το οποίο να αναφερθεί συγκεκριμένα και να περιγραφεί αναλυτικά. Να περιλαμβάνονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες δημιουργίας πρωτοκόλλων εξετάσεων για την συντόμευση του χρόνου εξέτασης καθώς και διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εξέτασης και κάθε εξεταζόμενου. 7. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7.1 Πρέπει να δοθούν στοιχεία για την εξεταστική τράπεζα: διαστάσεις, βάρη κινήσεις και για τις λειτουργικές δυνατότητές της. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος τουλάχιστον 250 κιλά με δυνατότητα καθ ύψους κίνηση της τράπεζας. 7.2 Η μέγιστη κίνηση της τράπεζας σε οριζόντια διεύθυνση να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ν αναφερθεί, για την ευκολότερη τοποθέτηση του ασθενή. Η ακρίβεια της τοποθέτησης να είναι καλύτερη από +/- 0,5 mm περίπου. Να αναφερθεί επίσης το ελάχιστο και μέγιστο στην καθ ύψος κίνηση της τράπεζας. 7.3 Περιγραφή του τρόπου ελέγχου των κινήσεων της τράπεζας, μέσω κονσόλας και κατ ευθείαν από το μηχάνημα. Θα εκτιμηθεί ο πλήρης έλεγχος των κινήσεων της τράπεζας να γίνεται από την κονσόλα χειρισμού, για όλες τις δυνατές μετακινήσεις. 7.4 Να διαθέτει μονάδα φωτεινής ένδειξης για την τοποθέτηση της κεντρικής ή επιλεγμένης τομής του ασθενή στο ισόκεντρο του μαγνήτη. Σελίδα 9 από 16

10 7.5 Όλες οι ενδείξεις των ζωτικών σημείων του ασθενούς να παρουσιάζονται στην κονσόλα χειρισμού. Σελίδα 10 από 16

11 7.6. Ακουστική και οπτική επικοινωνία του ασθενούς και του χειριστή σε όλη τη διάρκεια της εξετάσεως. 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 8.1. Να επιτυγχάνεται μέσω δικτύου ή ADSL γραμμής μέσω προστατευμένου δικτύου, σε αρχιτεκτονική ανεξάρτητου κεντρικού server με περιφερειακούςclients να διαθέτει ανεξάρτητο κεντρικό Server υψηλών προδιαγραφών, ο οποίος να διαθέτει συστοιχία σκληρών δίσκων σε διάταξη RAID 6 ή RAID 10 συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 6TB και μνήμη RAM τουλάχιστον 128GB και δυνατότητα διαχείρισης τουλάχιστον εικόνων. Να περιλαμβάνει 2 CPU six core και διπλά τροφοδοτικά Να μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα τουλάχιστον 5 χρήστες Να περιλαμβάνει λειτουργίες μεγεθύνσεις, μετρήσεις, πολλαπλή παρουσίαση εικόνων, εύρος και θέση οπτικού παραθύρου παρατηρήσεως, λειτουργία Fusion (από διάφορα modalitiesct, MR, NM), MPR, MIP, mip, 3D, κ.λ.π. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα το λειτουργικό περιβάλλον του συστήματος να είναι ίδιο με αυτό του Μαγνητικού τομογράφου πρόγραμμα διαμόρφωσης και εκτύπωσης εικόνων σε φιλμ Επεξεργασία απεικόνισης αιμάτωσης εγκεφάλου (Neuro Perfusion). Να περιλαμβάνεται λειτουργία καθορισμού Arterial Input Function (AIF). Να υπολογίζονται rmtt, rcbv, rcbf, TTP, PBP. Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής και χρωματικής χαρτογράφησης των ανωτέρω λειτουργικών (functional) χαρτών Επεξεργασία και απεικόνιση τανυστή διάχυσης (Diffusion tensor imaging / Tractography) 8.8. Επεξεργασία και απεικόνιση Functional MRI (fmri) όπως επι-προβολή ανατομικών εικόνων, χωρικό φίλτρο, χάρτης ttest κ.λ.π 8.9. Λογισμικό για την αξιολόγηση των MR spectroscopy δεδομένων και για απεικόνιση των CSI (Chemical Shift Imaging) δεδομένων ως έγχρωμες εικόνες προϊόντων μεταβολισμού. Να περιλαμβάνει αλγόριθμους μετα-επεξεργασίας εικόνων προγράμματα επεξεργασίας και μετρήσεων για καρδιολογικές εφαρμογές. Να περιληφθούν προγράμματα ποσοτικοποίησης της λειτουργίας (π.χ. (stoke volume, ejection fraction, end-diastolic/end systolic volumes,κ.λ.π.) 8.11.Πρόγραμμα μέτρησης ποσοτικοποίησης ροής (Flow) κατάλληλο για αγγειογραφικές εφαρμογές και μέτρηση ΕΝΥ. Σελίδα 11 από 16

12 8.12. Εξειδικευμένη εφαρμογή για την παρουσίαση και μετα-επεξεργασία 3D δυναμικών δεδομένων με σκιαγραφικό. ημιουργία έγχρωμων παραμετρικών χαρτών που περιγράφουν την κινητική του σκιαγραφικού μέσου όπως, transfer constant (K-trans), reflux Constant (Kep) κ.λ.π Να περιλαμβάνεται λογισμικό για την απομακρυσμένη διαχείριση, τροποποίηση και δημιουργία των πρωτοκόλλων εξέτασης καθώς επίσης και την δυνατότητα ασφαλούς image sharing. 9. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 9.1. Να περιλαμβάνονται ομοιώματα και ανάλογα συστήματα στήριξης ειδικά κατασκευασμένα από την προμηθεύτρια εταιρία για την καθημερινή αξιολόγηση των παραμέτρων λειτουργίας του μηχανήματος και τους ελέγχους ποιότητας στην απεικόνιση Να προσφερθούν δύο επιπλέον γνήσια διαπιστευμένα κυλινδρικά ομοιώματα του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ακτινολογίας (ACR) μικρής και μεγάλης διαμέτρου (140 mm και 190 mm αντίστοιχα) για την εκτέλεση διαπιστευμένων ελέγχων ποιότητας με χρήση ομοιωμάτων ανεξάρτητου κατασκευαστή Να προσφερθεί διαπιστευμένο όργανο/συσκευή μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης κλωβών Faraday. Το προσφερόμενο όργανο/συσκευή πρέπει να διαθέτει πομπό και δέκτη επιλεγμένης κλίμακας συχνοτήτων που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την φυσική συχνότητα εκπομπής των 128 ΜΗz. (Η φυσική ραδιοσυχνότητα εκπομπής του RF πομπού του προσφερόμενου συστήματος μαγνητικής τομογραφίας3τ) 9.4. Να προσφερθεί διαπιστευμένο όργανο μέτρησης ραδιοσυχνοτήτων με εύρος ζώνης μέτρησης από 1 ΜΗz μέχρι 13 GHz με ενσωματωμένο αναλυτή φάσματος Να προσφερθεί διαπιστευμένο όργανο/συσκευή μέτρησης γειώσεων (γειωσόμετρο) υψηλής ευαισθησίας Να προσφερθεί ψηφιακός παλμογράφος συχνότητας 500 MHz για τον έλεγχο και τον συντονισμό νέων πηνίων Να προσφερθεί σύστημα φασματοσκοπικής ανάλυσης ραδιοσυχνοτήτων (spectrum analyser) με δυνατότητα φασματοσκοπικής ανάλυσης συχνοτήτων από 1 Hz μέχρι 20 GHz. 10 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Να προσφερθεί αντι-μαγνητικός εγχυτής σκιαγραφικών ουσιών σύγχρονης τεχνολογίας, απόλυτα συμβατός με το συγκεκριμένο σύστημα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί. Θα πρέπει σε όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματά του (οθόνη, υπολογιστής κτλ) να αναγράφεται η ένδειξη (MRsafe). Σελίδα 12 από 16

13 10.2. Κατ επιλογή, να προσφερθεί, αν υπάρχει, οπτικο-ακουστικό σύστημα για την αντιμετώπιση κλειστοφοβικών ασθενών απόλυτα συμβατό με το συγκεκριμένο σύστημα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί. Το ίδιο σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μερικά η ολικά στις εξετάσεις λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (fmri) Κατ επιλογή, να προσφερθεί δεύτερος αντι-μαγνητικός εγχυτής σκιαγραφικών ουσιών σύγχρονης τεχνολογίας, απόλυτα συμβατός με το παλαιό ήδη εγκατεστημένο σύστημα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (1.5 Τ, VISION/SONATA Hybrid της εταιρίας SIEMENS). Θα πρέπει σε όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματά του (οθόνη, υπολογιστής κτλ) να αναγράφεται η ένδειξη (MRsafe). 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 11.1 Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς επίσης και την περιοδικότητα τους για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος Να παραδοθεί το αναλυτικό service manual, του κατασκευαστικού οίκου το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει αναλυτικό ηλεκτρονικό διάγραμμα και part list μετά την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία Να παραδοθούν operation manuals στα ελληνικά μετά την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία και να γίνει εκπαίδευση Ιατρών, Ακτινοφυσικών Τεχνολόγων/Χειριστών και Τεχνικών Να προσφερθεί τεχνική υποστήριξη του συστήματος (μαγνητικού τομογράφου, σταθμών εργασίας, κλπ) για δέκα (10) συνολικά χρόνια από την εγκατάσταση (εγγύηση και συμβόλαιο συντήρησης μετά την λήξη της εγγύησης με ανταλλακτικά). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η παρουσία εκπαιδευμένου τεχνικού στην Κρήτη για την άμεση απόκριση σε περίπτωση βλάβης εντός δύο ωρών Να δοθεί λίστα εγκατεστημένων μηχανημάτων στην Ελλάδα Να περιλαμβάνεται δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με το Μαγνητικό τομογράφο και το σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνων, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο Η συσκευή να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ο κατασκευαστικός οίκος του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485/03 (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά) Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/ ) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001/00 και ISO 13485/03 για τη διανομή κα την τεχνική υποστήριξη ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού και να είναι Σελίδα 13 από 16

14 ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001,το Π 117/2004 και το Π 15/2006. Για το λόγω αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Να γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, εμπειρία, στελέχωση προσωπικού κλπ). Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από τον κατασκευαστικό οίκο της συσκευής. Θα εκτιμηθεί αν υπάρχει τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Κρήτη Να καλύπτεται με εγγύηση (2) δύο ετών τουλάχιστον Να έχει τεχνική κάλυψη (service, ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον Να προσφερθεί τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος ανταλλακτικά και service για (10) δέκα έτη τουλάχιστον (εγγύηση και συμβόλαιο συντήρησης μετά τη λήξη της εγγύησης με ανταλλακτικά). Η αξία της παραπάνω προσφοράς θα συνυπολογιστεί στην συνολική ανηγμένη τιμή. Το παραπάνω συμβόλαιο συντήρησης θα είναι στην ευχέρεια του Νοσοκομείου να τεθεί σε εφαρμογή ηόχι Να δοθούν αναλυτικά τιμές αναλωσίμων και η κατανάλωσή τους ανάλογα με τη χρήση Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης να είναι εντός (60) εξήντα ημερών από την παραγγελία Τέλος, η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές, με σχετικές παραπομπές στα εγχειρίδια του μηχανήματος. Σελίδα 14 από 16

15 ΜΕΡΟΣ (Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3 Tesla. Τα νέα κτίρια (επέκταση) πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν καινούργια κτίρια που απαιτούν όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις δηλαδή : 1. Έκδοση οικοδομικής άδειας. 2. Πλήρης έλεγχος στατικών και αντισεισμικός υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκης με τα επί πλέον συγκεντρωτικά φορτία των μηχ/των, με τις προκύπτουσες υποστυλώσεις του υπογείου 3. Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη σε κλίμακα 1:50 (κατόψεις-όψεις-τομές) και κρίσιμες λεπτομέρειες σε κλίμακα1:20 4. Τεχνική περιγραφή-κατάλογο και προδιαγραφές υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο. 5. Η αρχιτεκτονική μελέτη θα πρέπει να λάβει υπόψη το υφιστάμενο κτίριο και τις θέσεις των υποστυλωμάτων καθώς και τους λειτουργικούς περιορισμούς που θέτει το υφιστάμενο κτίριο. 6. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η αποκατάσταση των δομικών στοιχείων του υφιστάμενου που θα θιγούν κατά την κατασκευή πχ μονώσεις. 7. Εργοδότης θεωρείται το ΠΑΓΝΗ και οι μελέτες αδείας θα υπογραφούν από τον ανάδοχο. 8. Η δαπάνη της κατασκευής βαρύνει τον ανάδοχο, το ΠΑΓΝΗ έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί το έργο και να έχει άποψη τόσο στις μελέτες όσο και στην κατασκευή. 9. Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού θα είναι από σιδηρές διατομές με θερμό γαλβάνισμα εξ ολοκλήρου προστατευμένες με πυροβαφή των 90min. 10. Οι όψεις του κτιρίου θα διαμορφωθούν με σύνθετα πανέλλα αλουμινίου και θα εναρμονίζονται αισθητικά με τις υφιστάμενες όψεις. Γενικά θα χρησιμοποιηθούν υλικά ξηράς δόμησης. 11. Η τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου θα εγκρίνει την προμελέτη και θα κάνει τις απαραίτητες υποδείξεις. 12. Το συνολικό εμβαδόν της προσθήκης (2 ξεχωριστά κτίρια) θα είναι περίπου 200 m 2 και θα καλύπτει την γραμμοσκιασμένη επιφάνεια (βλ. συνημμένο σχέδιο). 13. Ο ανάδοχος στο φάκελο της προσφοράς θα παρέχει σχηματική κάτοψη σε επίπεδο προμελέτης και σχηματική τομή όπου θα φαίνονται α) θέσεις υποστυλωμάτων, β)η διαμόρφωση των χώρων γ) τρόπος σύνδεσης με το υφιστάμενο έτσι ώστε να είναι εμφανής η πρότασή της. Σελίδα 15 από 16

16 14. Πλήρης μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων και ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί με δικά του έξοδα σε οποιαδήποτε Η/Μ εργασίες απαιτηθούν συμπεριλαμβανομένου και του πρόσθετου κλιματισμού. 15. Εάν απαιτηθεί επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος από την ήδη υπάρχουσα είναι υποχρέωση του αναδόχου με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει το απαιτούμενο νέο καλώδιο, πίνακα κλπ που θα απαιτηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σελίδα 16 από 16

17 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Σελίδα 17 από 16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3 Tesla.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3 Tesla. ΜΕΡΟΣ (Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 3 Tesla. ΓΕΝΙΚΑ. 1. Το συγκρότημα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (Μαγνητικού Τομογράφου) πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WIDE-BORE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 3.0Τ Σ.Β. 1 A/A ΓΕΝΙΚΑ 1. Το σύστημα μαγνητικής τομογραφίας να είναι το πλέον σύγχρονο, τελευταίο μοντέλο του κάθε κατασκευαστή 2. Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WIDE-BORE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 3.0Τ Σ.Β. 1 A/A ΓΕΝΙΚΑ 1. Το σύστημα μαγνητικής τομογραφίας να είναι το πλέον σύγχρονο, τελευταίο μοντέλο του κάθε κατασκευαστή 2. Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ Σ.Β. Γενικά Συστήματα Αξονικής Τομογραφίας αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Eξεταστική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. xi xiii xv. Πρόλογος Πρόλογος τέταρτης έκδοσης Ευχαριστίες

Περιεχόμενα. xi xiii xv. Πρόλογος Πρόλογος τέταρτης έκδοσης Ευχαριστίες Πρόλογος Πρόλογος τέταρτης έκδοσης Ευχαριστίες xi xiii xv Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές 1 Εισαγωγή 1 Δομή του ατόμου 1 Κινήσεις στο άτομο 2 Ενεργοί πυρήνες στον μαγνητικό συντονισμό (ΜΣ) 4 Ο πυρήνας του υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότηµα, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για βαριά νοσοκοµειακή χρήση σε περιβάλλον Τ.Ε.Π. Το συγκρότηµα θα περιλαµβάνει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΣΗ ΗΣ ( ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)

ΠΡΟΣ: ΕΣΗ ΗΣ ( ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα όργανα και η μέθοδος ελέγχου μπορεί να διαφοροποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ C-ARM Γενικά Φορητό ακτινοσκοπικό συγκρότηµα, τροχήλατο, τύπου C-ARM, κατάλληλο για νοσοκοµειακή χρήση, για ακτινοσκόπηση-ακτινογράφηση. Να εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Επιχείρησης ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. ή Φυσικού Προσώπου: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Fax επικοινωνίας:

Επωνυμία Επιχείρησης ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. ή Φυσικού Προσώπου: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Fax επικοινωνίας: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ για την προμήθεια «ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» στα πλαίσια της 2 ης Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργεί το Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Επιχείρησης ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. ή Φυσικού Προσώπου: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Fax επικοινωνίας:

Επωνυμία Επιχείρησης ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. ή Φυσικού Προσώπου: Τηλέφωνο επικοινωνίας: Fax επικοινωνίας: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ για την προμήθεια «ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργεί το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα όργανα και η μέθοδος ελέγχου μπορεί να διαφοροποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων-Ανασύνθεση Εικόνας -Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης

Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων-Ανασύνθεση Εικόνας -Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CT 128 SLICES A. Γενικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές 1 Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενο από : 1.1 Gantry 1.2 Ακτινολογική λυχνία 1.3 Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 1.4 Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.5Τ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΒ 8 %

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.5Τ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΒ 8 % ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.5Τ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Α': Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α: 70%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο νοσοκομειακή χρήση Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει: 1. Γεννήτρια πολυκορφών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.5Τ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.5Τ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.5Τ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Α': Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α: 73%

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαγνητική τομογραφία καρδιάς Κλινικές ενδείξεις και αξιοποίηση της μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηράκλειο, 31/7/2017 Τμήμα: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ C-ARM Γενικά Φορητό ακτινοσκοπικό συγκρότηµα, τροχήλατο, τύπου C-ARM, κατάλληλο για νοσοκοµειακή χρήση, για ακτινοσκόπηση-ακτινογράφηση. Να εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ OCT ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ OCT ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ OCT ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ. 1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz. 2. Να διαθέτει σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής σάρωσης εικόνας Convex array, Phased array,linear array σε ονομαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 15.10.2013 Αρ. πρωτ. 7509 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας. Να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. πρωτ. 10279/15-6-2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Προϋπολογισµός προµήθειας : 40.000 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας καρδιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηράκλειο, 9/5/2017 Τμήμα: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΛ: FAX:

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 2132058458 FAX: 2132058614 ΑΡ. ΠΡΩΤ:17988 ΗΜΕΡΟΜ:6-9-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ Σ.Β (%) Σ.Β (%) Α/Α ΓΕΝΙΚΑ Τροχήλατη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης Αναίμακτης (συστολική-διαστολική και μέση πίεση) με ταλαντωσυμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE SIGNA EXCITE 1.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE SIGNA EXCITE 1. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ: 2132058458 FAX: 2132058614 ΣΧΕΔΙΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ:14598 ΗΜΕΡΟΜ:6-7-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

Αρ.Πρωτ.: Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018 Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.Πρωτ.: 0000002084 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Ενός Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου Για Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.Β. 1 % Α/Α Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα 1. πυρετογόνων, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ)

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) Να αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα: 1. Κεντρική απεικονιστική μονάδα ορθοπαντογράφου 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.000 Ο έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος γενικής καρδιολογικής χρήσης να είναι πλήρης, καινούργιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ Σ.Β. Α/Α % Α ΓΕΝΙΚΑ 5 1. Σύστημα κατάλληλο για φακοθρυψία, πρόσθια υαλοειδεκτομή, με διαθερμία και να λειτουργεί με περισταλτική αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Τα σύγχρονα μηχανήματα οπτικής τομογραφίας συνοχής με δυνατότητα μη επεμβατικής αγγειογραφίας αλλά και ελέγχου του προσθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΟ (2) ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΟ (2) ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΟ (2) ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Οι προσφερόµενοι ψηφιακοί ανιχνευτές: 1. Ο πρώτος ανιχνευτής να µπορεί να εγκατασταθεί στον ορθοστάτη και ο δεύτερος στο εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

Αρ.Πρωτ.: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018 Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρ.Πρωτ.: 0000003368 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Ακτινολογικού Υπερηχοτομογράφου». Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ:

ΠΡΟΣ. 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: ΠΡΟΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 210 3501526-545 ΦΑΞ: 210 8003298 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 21887 Στοιχεία Αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα τα σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν είτε να αφαιρεθούν είναι τα ακόλουθα: ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Συγκεκριμένα τα σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν είτε να αφαιρεθούν είναι τα ακόλουθα: ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ GE Healthcare Α.Ε. Σωρού 8-10, Κτίριο C 15125 Μαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ email: prom1@kastoriahospital.gr, prom@kastoriahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητική Μαστογραφία

Μαγνητική Μαστογραφία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαγνητική Μαστογραφία Τεχνικές απεικόνισης και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

προσφέρει ο κατασκευαστής για την πλάκα φωσφόρου 2.3 Να συνοδεύεται από τις παρακάτω κασέτες µε πινακίδα φωσφόρου: Τρεις (3) κασέτες 35Χ43 εκ. (14 x17

προσφέρει ο κατασκευαστής για την πλάκα φωσφόρου 2.3 Να συνοδεύεται από τις παρακάτω κασέτες µε πινακίδα φωσφόρου: Τρεις (3) κασέτες 35Χ43 εκ. (14 x17 Σύστηµα Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Να αποτελείται από τα εξής επιµέρους τµήµατα: 1. Σαρωτή Κασετών µε Πινακίδα Φωσφόρου 2. Κασέτες µε πινακίδα Φωσφόρου 3. Σταθµός Επισκόπησης και Επεξεργασίας Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Πάτρα, 24/06/2019

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Πάτρα, 24/06/2019 Πάτρα, 24/06/2019 ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ MRI/PET/CT ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000 ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ) Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ) Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ) ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ψηφιακού Συστήματος Υψηλής Παραγωγικότητας Ασπρόμαυρων Αντιγράφων & Εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Εκτυπωτικού κέντρου του ΥΠ.Υ Α Γενικά Οι προσφορές να συνοδεύονται με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Σ.Β. % Α/Α Α ΓΕΝΙΚΑ Ογκομετρικές αντλίες μονής έγχυσης κατάλληλες για χορήγηση φαρμάκων ή υγρών διαλυμάτων, αίματος και παραγώγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 213-2052518 ΦΑΞ : 213-2052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 86

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 86 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 16-06-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 86 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Να είναι εύκαµπτο µε οπτικό σύστηµα άριστης ποιότητας και υψηλής ανάλυσης

1. Να είναι εύκαµπτο µε οπτικό σύστηµα άριστης ποιότητας και υψηλής ανάλυσης Προδιαγραφή ινοπτικού βρογχοσκοπίου και κάµερας 1. Να είναι εύκαµπτο µε οπτικό σύστηµα άριστης ποιότητας και υψηλής ανάλυσης 2. Να έχει εξωτερική διάµετρο 3.5 χιλ για εύκολη είσοδο και µέσα από σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

1. Να είναι εύκαµπτο µε οπτικό σύστηµα άριστης ποιότητας και υψηλής ανάλυσης. Θα εκτιμηθεί ανάλυση μεγαλύτερη από pixels

1. Να είναι εύκαµπτο µε οπτικό σύστηµα άριστης ποιότητας και υψηλής ανάλυσης. Θα εκτιμηθεί ανάλυση μεγαλύτερη από pixels Αιτιολόγηση Οι παρατηρήσεις στις προδιαγραφές εκτιμώνται από την επιτροπή ότι δεν θέτουν εκτός των στόχων για την ποιότητα του εξοπλισμού οπότε γίνονται αποδεκτές και προσαρμόζονται ανάλογα οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Σχόλια επι των προδιαγραφών,

Άρθρο Σχόλια επι των προδιαγραφών, Σχόλια Όνομα ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ Email idiakou@protoncy.gr Άρθρο Σχόλια επι των προδιαγραφών, Ημ/νία 20/02/2018 Προς 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕ ΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Υ. ΤΟΥ Π.Ε..Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕ ΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Υ. ΤΟΥ Π.Ε..Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕ ΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Υ. ΤΟΥ Π.Ε..Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.: 60.000 Το σύστηµα ψηφιακής ακτινογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι παρούσες τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 12/09/18 ΜΕ ΑΡΙΘΜ Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ έχοντας υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 12/09/18 ΜΕ ΑΡΙΘΜ Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 12/09/18 ΜΕ ΑΡΙΘΜ 1670 Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3329/2005 σχετικά με Εθνικό Σύστημα Υγείας και λοιπές διατάξεις 2. Tη με

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 2/4/2018. Προς το Τμήμα Προμηθειών του ΠΓΝΛ

Λάρισα 2/4/2018. Προς το Τμήμα Προμηθειών του ΠΓΝΛ Λάρισα 2/4/2018 Προς το Τμήμα Προμηθειών του ΠΓΝΛ Σε απάντηση του αριθμ. πρωτ. 15578/26-3-18 εγγράφου με θέμα: «Υποβολή πρότασης 1 ης Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για Εξοπλισμό στην Παν/κή Οφθαλμολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Καλεί τους ενδιαφερομένους για την υποβολή κλειστών Τεχνικών - Οικονομικών προσφορών: μέχρι την Πέμπτη και ώρα 13:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Καλεί τους ενδιαφερομένους για την υποβολή κλειστών Τεχνικών - Οικονομικών προσφορών: μέχρι την Πέμπτη και ώρα 13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Καβάλα 21-08-2017 Αριθ. Πρωτ. 18288 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις

Εργαστηριακές ασκήσεις Εργαστηριακές ασκήσεις Εργαστήριο 1 Άνοιγμα και κλείσιμο του συστήματος και των υποσυστημάτων. Ποια τα υποσυστήματα ενός Υ.Τ. Ποιες οι βασικές λειτουργίες της κονσόλα χειρισμού και πως επιτυγχάνονται;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Η τράπεζα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Ορθοπεδικής χειρουργικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ Στη παράγραφο «ΓΕΝΙΚΑ» υποπαράγραφο 7 Χρόνος αυτονομίας 60min (για τα μόνιτορς με δυνατότητα μεταφοράς ασθενούς)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας, πολύ μικρού βάρους και όγκου, για εύκολη μεταφορά του στους χώρους των Τ.Ε.Π. και

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Posted by ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ - 02 May :37

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Posted by ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ - 02 May :37 ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΨΗΦ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Posted by ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ - 02 May 2018 15:37 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Να αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα: 1. Γεννήτρια ακτινών Χ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΓΕΝΙΚΑ Αγορά για το Παθολογοανατομικό Τμήμα αντιδραστηρίων για την ανίχνευση μεταλλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 64 ΘΕΣΕΩΝ TYPOY B

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 64 ΘΕΣΕΩΝ TYPOY B ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 64 ΘΕΣΕΩΝ TYPOY B ΣΒ % Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ % Α.ΓΕΝΙΚΑ Επιτραπέζια φυγόκεντρος σύγχρονης τεχνολογίας στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, λειτουργική, εύχρηστη,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:5212 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 12-04-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία)

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία) ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία) Η ιστορία του Ρ.Μ. Παρ όλο που τα κλινικά σηµεία φανέρωναν υποψίες εγκεφαλικού επεισοδίου, εντούτοις η διάγνωση του Ρ.Μ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

ακολουθιών διάχυσης πριν και μετά τη χορήγηση

ακολουθιών διάχυσης πριν και μετά τη χορήγηση ακολουθιών διάχυσης πριν και μετά τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας σε Μαγνητική τομογραφία μαστών 3Τ Φαναριώτης Μ. 1, Βάσιου Αικ. 1,3, Αθανασίου Ε. 2, Πουλτσίδη Α. 2, Αρβανίτης Δ. 3 Φεζουλίδης Ι. 1 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

και promitheies@noskypar.gr

και promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιεύθυνση: ιοικητικού Υποδιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας συστήματος υπερηχοτομογραφίας τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παιδιατρική υπολογιστική τομογραφία: Μέθοδοι ιατρικής απεικόνισης και τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 4/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης του Αρχείου του Δημοτολογίου

Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης του Αρχείου του Δημοτολογίου ΣΥΚΙΕΣ 12/06/2018 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:18465 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης του Αρχείου του Δημοτολογίου» CPV: 79999100-4

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV )

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV ) GE Healthcare Α.Ε. Σωρού 8-10, Κτίριο C 15125 Μαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση - Διοικητική Τμήμα - Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα : 11247 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Αρ.Πρωτ.:29-03-2018 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Tµήµα :Oικονοµικό (Γρ. προµηθειών) Πληροφορίες : Μ. Νταγιούκλα Τηλ..: 2610-227852

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ» Α. ΓΕΝΙΚΑ Πρόκειται για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ» για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18342 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα