ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα όργανα και η μέθοδος ελέγχου μπορεί να διαφοροποιείται από τα αναφερόμενα στο παρόν πρωτόκολλο, εφόσον εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ακρίβεια στη μέτρηση/έλεγχο της αντίστοιχης παραμέτρου. 2. Σε περίπτωση που τα όρια του κατασκευαστή είναι αυστηρότερα αυτών που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο, θα ακολουθούνται τα όρια του κατασκευαστή. 3. Η εκτέλεση τμήματος των ελέγχων που περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο, μπορεί να ανατεθεί από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας σε άλλους συνεργάτες (χειριστές τεχνολόγοι). 4. Η συχνότητα των ελέγχων που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο, βασίζεται στην εμπειρία και στη διεθνή βιβλιογραφία. Δεν ελήφθη υπόψη η αναγκαιότητα ελέγχων μετά από παρέμβαση διορθωτικής ή προληπτικής συντήρησης. Αυτοί πρέπει να εκτελούνται κατά την κρίση και με ευθύνη του υπευθύνου ακτινοπροστασίας. 2

3 ΓΕΝΙΚΑ: Έλεγχος συμβατότητας κατασκευής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC (Α). Βασικοί έλεγχοι ακτινοπροστασίας και ασφάλειας συστήματος ΑΜΣ 1. Γενικοί έλεγχοι 1.1. Παράμετρος: Οπτικός έλεγχος και επισκόπηση θωρακίσεων στατικού μαγνητικού πεδίου, ηχητικών μονώσεων, ηλεκτρομαγνητικών θωρακίσεων (κλωβού Faraday), ασφάλισης/ απασφάλισης κρυογόνων Όρια: Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος Συχνότητα: Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο σύστημα, ετήσια 1.2. Παράμετρος: Απογραφή και έλεγχος πηνίων, ακολουθιών λήψης, λογισμικού, περιφερικών συστημάτων (π.χ. εκτύπωση, επεξεργασία εικόνας, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση), ηλεκτρονικών υπολογιστών, διευθύνσεων IP, DICOM, φωτισμού, εξαερισμού, ενδοεπικοινωνίας, κλειστού συστήματος παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης εξεταζομένων, gating, παλμικής οξυμετρίας, ηλεκτροκαρδιογράφου, μετρητών χώρου επιπέδων οξυγόνου Μέθοδος: Καταγραφή & έλεγχος ορθής λειτουργίας Συνθήκες: Συνήθης λειτουργία Όρια: Συμβόλαιο/σύμβαση αγοράς & on/off Συχνότητα: Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις, ετήσια 1.3. Παράμετρος: Παρακολούθηση κατανάλωσης κρυογόνων και θερμοκρασίας της κρυογονικής δεξαμενής Εξοπλισμός: Κατάλληλος μετρητής, μέτρηση στάθμης Μέθοδος: Καταγραφή και σύγκριση μετρητικών ενδείξεων με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς του κατασκευαστή Συνθήκες: Συνήθης λειτουργία Όρια: Τιμές αναφοράς του κατασκευαστή. Σταθερότητα στο χρόνο Συχνότητα: Καθημερινά 2. Έλεγχοι χώρων & θωρακίσεων 2.1. Παράμετρος: Σάρωση χώρων, μέτρηση και καθορισμός/επισήμανση ισομαγνητικών γραμμών Εξοπλισμός: Πεδιόμετρο με ένδειξη mt, Gauss Μέθοδος: Μέτρηση ισομαγνητικών γραμμών σε τρεις διαστάσεις (x,y,z) στον Η/Μ θωρακισμένο χώρο και στους γειτνιάζοντες χώρους του συστήματος ΑΜΣ. Αποτύπωση στα σχέδια κάτοψης και τομής του Η/Μ θωρακισμένου χώρου (κλωβός Faraday) και των γειτνιαζόντων προς αυτόν χώρων, των ισομαγνητικών γραμμών με ισοτροπικές εντάσεις στατικού μαγνητικού πεδίου H0 15 :15mT, H0 10 :10mT, H0 5 :5mT, H0 3 :3mT, H0 0.5 :0.5mT και H0 0.1 :0.1mT. Σαφής & εμφανής καθορισμός, επισήμανση των ισομαγνητικών γραμμών με H0 0.5 :0.5mT και H0 3 :3mT. Συνθήκες: Το στατικό μαγνητικό πεδίο Η0 να είναι «ενεργοποιημένο» Όρια: Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος Συχνότητα: Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο σύστημα, ετήσια 2.2. Παράμετρος: Έλεγχος και οπτική επισκόπηση των σημάνσεων και του σαφή και εμφανή καθορισμού των ισομαγνητικών γραμμών 0.5mT & 3mT Μέθοδος: Οπτικός έλεγχος Συνθήκες: Συνήθης λειτουργία 3

4 Όρια: Σαφής καθορισμός των ισομαγνητικών γραμμών με ισοτροπικές εντάσεις στατικού μαγνητικού πεδίου: H0 0.5 :0.5mT και H0 3 :3mT Συχνότητα: Καθημερινά 2.3. Παράμετρος: Έλεγχος θωρακίσεων ραδιοσυχνοτήτων Εξοπλισμός: Μετρητής ραδιοσυχνοτήτων με εύρος 1MHz-300MHz ή πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων, συμβατοί με μαγνητικά πεδία Μέθοδος: Καταγραφή σημάτων και αποτύπωση στα σχέδια κάτοψης και τομής του Η/Μ θωρακισμένου χώρου (κλωβός Faraday) Συνθήκες: Χρήση συγκεκριμένης συχνότητας Όρια: Εξασθένηση 100dB σε 100ΜΗz επίπεδο κύμα για συστήματα ΑΜΣ με ονομαστική τιμή έντασης στατικού μαγνητικού πεδίου H0 έως 1.5Τ. Εξασθένηση 100dB σε ΜΗz επίπεδο κύμα για συστήματα ΑΜΣ με ονομαστική τιμή έντασης στατικού μαγνητικού πεδίου H0 3Τ. Συχνότητα: Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο σύστημα, ετήσια 2.4. Παράμετρος: Μέτρηση μέγιστης στάθμης ακουστικού θορύβου σε μονάδες db(a) Εξοπλισμός: Ολοκληρωτικό ηχόμετρο συμβατό με μαγνητικά πεδία Κλάσης 1 ή 2, με ένδειξη L A ή L eq. Μέθοδος: Στους γειτνιάζοντες χώρους του συστήματος ΑΜΣ και στη θέση του αυτιού του εξεταζομένου. Στάθμιση χρόνου: fast ή slow, στάθμιση συχνότητας: Α, διάρκεια μέτρησης: 20s Συνθήκες: Χρήση των χείριστων ακολουθιών λήψης στην κλινική ρουτίνα αναφορικά με τον ακουστικό θόρυβο, βάση του εγχειριδίου του κατασκευαστή. Επιπλέον, με χρήση ακολουθιών παιδιατρικών εξετάσεων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όρια: Συστήνεται η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στους εξεταζόμενους, αν τα επίπεδα ακουστικού θορύβου υπερβαίνουν τα 80 db(a) Απαιτείται η χρήση ΜΑΠ στους εξεταζόμενους, αν τα επίπεδα ακουστικού θορύβου υπερβαίνουν τα 85 db(a) Εργαζόμενοι & Γενικός πληθυσμός όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία Συχνότητα: Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο σύστημα, ετήσια 3. Μηχανικοί έλεγχοι συστήματος 3.1. Παράμετρος: Μετακίνηση και ακριβής θέση εξεταστικής τράπεζας Εξοπλισμός: Χάρακες ακρίβειας Μέθοδος: Οπτικός έλεγχος Συνθήκες: Συνήθης λειτουργία Όρια: Ομαλή μετακίνηση - 2mm Συχνότητα: μηνιαία 3.2. Παράμετρος: Συστήματα και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Μέθοδος: Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Ορθή λειτουργία συστημάτων έκτακτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένων των κομβίων. Έλεγχος διαδικασιών αντιμετώπισης προβλημάτων των κρυογονικών συστημάτων π.χ. σε περίπτωση πτώσης τάσης του ρεύματος λειτουργίας τους, ύπαρξη εφεδρικών ηλεκτρο-παραγωγικών ζευγών, αυτόματη ειδοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού κτλ. Συνθήκες: Σε συνεργασία με την εταιρεία Συχνότητα: ετήσια 3.3. Παράμετρος: Ακρίβεια τοποθέτησης εξεταζόμενου (laser) 4

5 Εξοπλισμός: Κατάλληλο κυλινδρικό ομοίωμα Μέθοδος: Λήψη τομής ελάχιστου πάχους. Σύγκριση με προσημειωμένες θέσεις φωτεινού πεδίου Συνθήκες: Συνήθης λειτουργία Όρια: <2mm Συχνότητα: μηνιαία (Β). Βασικοί έλεγχοι ποιότητας συστήματος ΑΜΣ 1. Παράμετρος: Ομοιογένεια στατικού μαγνητικού πεδίου (H0) Εξοπλισμός: Σφαιρικό η κυλινδρικό ομοιογενές ομοίωμα με μη αγώγιμο υλικό Μέθοδος 1: Φασματοσκοπική μέτρηση σήματος πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού Σε συνθήκες φασματοσκοπίας, υπολογίζεται το εύρος στο ήμισυ του μεγίστου (FWHM) της φασματικής κατανομής (Hz). Μετατροπή της τιμής Hz σε ppm, με χρήση της σχέσης: Μέθοδος 2: Απεικόνιση παραμετρικών πινάκων διαφορών φάσεων Σε συνθήκες απεικόνισης λαμβάνονται δύο εικόνες ανά ανατομικό επίπεδο με χρήση ακολουθίας λήψης Gradient Echo, σκιαγραφικής αντίθεσης πυκνότητας πρωτονίων, με μικρή διαφορά στην παράμετρο TE (μερικά ms). Οι δύο αυτές εικόνες ανακατασκευάζονται με ειδικό τρόπο έτσι ώστε να προκύψουν δύο παραμετρικοί πίνακες εικόνων φάσεων. Οι παραμετρικοί πίνακες εικόνων φάσεων αφαιρούνται αλγεβρικά στην βάση των εικονοστοιχείων τους (pixel by pixel). Η ομοιογένεια του στατικού μαγνητικού πεδίου ανά επίπεδο προκύπτει από την σχέση: Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τα τρία ανατομικά επίπεδα και υπολογίζεται η μέση τιμή ΔΗ0 αναφορικά με τις διαστάσεις του ομοιώματος. Μέθοδος 3: Μέτρηση διαφοράς των ευρών ζώνης λήψης (Bandwidths) Σε συνθήκες απεικόνισης λαμβάνονται δύο εικόνες ανά ανατομικό επίπεδο με χρήση ακολουθίας λήψης Spin Echo, σκιαγραφικής αντίθεσης πυκνότητας πρωτονίων, με διαφορετικά εύρη ζώνης λήψης. Η πρώτη εικόνα λαμβάνεται με ένα μικρό εύρος ζώνης (περίπου 5 KHz, BW1) και η δεύτερη με ένα μεγάλο εύρος ζώνης (περίπου 100 KHz, BW2). Εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς των ευρών ζώνης λήψης προκύπτουν χωρικά παραμορφωμένες εικόνες. Η χωρική παραμόρφωση (Χ1 Χ2) πρακτικά συνδέεται με την ομοιογένεια του στατικού μαγνητικού πεδίου H0 με βασική προϋπόθεση την απόλυτη γραμμικότητα των βαθμίδων τουλάχιστον στις διαστάσεις του απεικονιζόμενου όγκου. Η αλλαγή του εύρους ζώνης λήψης επηρεάζει τη χωρική παραμόρφωση της εικόνας μόνο στον άξονα κωδικοποίησης της συχνότητας. Η χωρική παραμόρφωση (Χ1-Χ2) πρέπει να εκτιμάται κατά μήκος του άξονα κωδικοποίησης της συχνότητας Η ομοιογένεια του στατικού μαγνητικού πεδίου ανά επίπεδο προκύπτει από την σχέση: 5

6 Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τα τρία ανατομικά επίπεδα και υπολογίζεται η μέση τιμή ΔΗ0 αναφορικά με τις διαστάσεις του ομοιώματος. Συνθήκες: Το ομοίωμα τοποθετείται στο ισόκεντρο. Χρήση ακολουθίας λήψης φασματικής κατανομής χωρίς τη χρήση βαθμιδωτών πεδίων για την μέθοδο 1. Χρήση κλασσικών απεικονιστικών τεχνικών για τις μεθόδους 2 και 3 (βλ. παραπάνω). Όρια: <0.5ppm για σφαιρικό ομοίωμα διαμέτρου 35cm ή όρια του κατασκευαστή. Συχνότητα: εβδομαδιαία 2. Παράμετρος: Ομοιομορφία εικόνας ΑΜΣ Εξοπλισμός: Ομοιογενές ομοίωμα με μη αγώγιμο υλικό. Το μήκος του ομοιώματος κατά μήκος του άξονα λήψης των τομών, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το συνολικό μήκος του απεικονιζόμενου όγκου συν δύο επιπλέον μέγιστα πάχη τομής. Μέθοδος: Σε κυκλική περιοχή ενδιαφέροντος διαμέτρου 80% της πραγματικής διαμέτρου του ομοιώματος, με χρήση μικρών κυκλικών περιοχών ενδιαφέροντος (~1cm 2 ) στο ομοίωμα, υπολογίζονται οι τιμές μέγιστου και ελάχιστου σήματος (S max, S min, ιστογράμματα, μέσες τιμές). Η Ποσοστιαία Ολοκληρωτική Ομοιομορφία (PIU) δίνεται από τη σχέση: Συνθήκες: Χρήση ακολουθίας λήψης Spin Echo-Multi-Slice σκιαγραφικής αντίθεσης έμφασης πυκνότητας πρωτονίων. Όρια: PIU>90% για πηνίο εγκεφάλου, σε συστήματα ΑΜΣ με ονομαστική τιμή έντασης στατικού μαγνητικού πεδίου H0 2Τ. Σε συστήματα ΑΜΣ με ονομαστική τιμή έντασης στατικού μαγνητικού πεδίου H0>2Τ και χρήση ομοιωμάτων νερού, PIU>80%. Συχνότητα: εβδομαδιαία 3. Παράμετρος: Λόγος σήματος προς θόρυβο Εξοπλισμός: Ομοιογενές ομοίωμα με μη αγώγιμο υλικό. Το μήκος του ομοιώματος κατά μήκος του άξονα λήψης των τομών, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το συνολικό μήκος του απεικονιζόμενου όγκου συν δύο επιπλέον μέγιστα πάχη τομής. Μέθοδος 1: Λήψη δύο (2) τομών. Σε κυκλική περιοχή ενδιαφέροντος διαμέτρου 80% της πραγματικής διαμέτρου του ομοιώματος, υπολογίζεται η μέση τιμή σήματος (S) στην τομή 1. Στην ίδια τομή (1) υπολογίζεται η τυπική απόκλιση (Ν) του υποστρώματος (SD background ), σε περιοχή χωρίς εμφανείς ψευδενδείξεις, εκτός της εικόνας του ομοιώματος. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) δίνεται από τη σχέση: Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για την τομή 2 και υπολογίζονται οι τιμές SNR 1 και SNR 2. Μέθοδος 2: Λήψη δύο (2) τομών. Σε κυκλική περιοχή ενδιαφέροντος διαμέτρου 80% της πραγματικής διαμέτρου του ομοιώματος, υπολογίζεται η μέση τιμή σήματος (S) στην τομή 1. Αλγεβρική αφαίρεση τομών: 6

7 Σε κυκλική περιοχή ενδιαφέροντος ιδίων διαστάσεων, υπολογίζεται η τυπική απόκλιση (Ν) στην τομή 3. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) δίνεται από τη σχέση: Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για την τομή 2 και υπολογίζονται οι τιμές SNR 1 και SNR 2. Συνθήκες: Χρήση ακολουθίας λήψης Spin Echo-Multi-Slice, σκιαγραφικής αντίθεσης έμφασης πυκνότητας πρωτονίων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται και στα τρία (3) επίπεδα (οβελιαίο, στεφανιαίο και εγκάρσιο) για το πηνίο εγκεφάλου ή σώματος και σε ένα (1) επίπεδο, τουλάχιστον για τα πηνία εγκεφάλου και σώματος. Όρια: Τιμές αναφοράς (baseline) όπως καθορίζονται κατά την αποδοχή του συστήματος ΑΜΣ ( όρια κατασκευαστή), αλλά πάντα >80 ανεξάρτητα από τη χρήση της μεθόδου 1 ή 2. Πρέπει πάντοτε να ικανοποιείται η παρακάτω σχέση: Συχνότητα: εβδομαδιαία 4. Παράμετρος: Χωρική διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης Εξοπλισμός: Κατάλληλο ομοιογενές ομοίωμα με μη αγώγιμο υλικό, το οποίο εμπεριέχει ειδικές δομές από παραλληλεπίπεδα αντικείμενα στο εσωτερικό του. Το μήκος του ομοιώματος κατά μήκος του άξονα λήψης της τομής πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο του μέγιστου πάχους τομής που χρησιμοποιείται. Μέθοδος: Οδηγίες κατασκευαστή ομοιώματος - οπτική αναγνώριση ειδικών δομών και των μεταξύ τους διαχωριστικών αποστάσεων. Η μέτρηση πραγματοποιείται στις διευθύνσεις κωδικοποίησης συχνότητας και φάσης. Συνθήκες: Χρήση ακολουθίας λήψης Spin Echo, Single-Slice, σκιαγραφικής αντίθεσης έμφασης πυκνότητας πρωτονίων ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του ομοιώματος. Όρια: Όρια του κατασκευαστή του ομοιώματος ή οπτική αναγνώριση ζευγών γραμμών με διαστάσεις ίσες προς τις διαστάσεις των εικονοστοιχείων ή με διαχωριστική απόσταση μεταξύ τους, τουλάχιστον ενός θεωρητικού pixel. Συχνότητα: μηνιαία 5. Παράμετρος: Γεωμετρική παραμόρφωση/χωρική γραμμικότητα εικόνας Εξοπλισμός: Κατάλληλο ομοιογενές ομοίωμα με μη αγώγιμο υλικό, το οποίο εμπεριέχει ειδικές δομές από πλέγμα ή οπές στο εσωτερικό του. Το μήκος του ομοιώματος κατά μήκος του άξονα λήψης της τομής πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο του μέγιστου πάχους τομής που χρησιμοποιείται. Μέθοδος: Το ομοίωμα τοποθετείται στο ισόκεντρο και σε τουλάχιστον δύο (2) επιπλέον θέσεις εκτός ισοκέντρου. Η απεικόνιση πραγματοποιείται και στα τρία (3) επίπεδα (οβελιαίο, στεφανιαίο και εγκάρσιο). Μετρούνται οι δύο (2) κάθετες διαστάσεις του ομοιώματος (Δ i, μετρ όπου i=οριζόντια, κάθετη) σε κάθε επίπεδο και υπολογίζεται η γεωμετρική παραμόρφωση (GD) από τη σχέση: όπου j= οβελιαίο, στεφανιαίο και εγκάρσιο. 7

8 Συνθήκες: Χρήση ακολουθίας λήψης Spin Echo, Single-Slice, σκιαγραφικής αντίθεσης έμφασης πυκνότητας πρωτονίων ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του ομοιώματος. Όρια: GD 2%. Σε συστήματα ΑΜΣ που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό θεραπείας, GD<2%. Συχνότητα: εβδομαδιαία 6. Παράμετρος: Πάχος τομής Εξοπλισμός: Κατάλληλο ομοιογενές ομοίωμα με μη αγώγιμο υλικό, το οποίο εμπεριέχει ειδικές δομές από plexiglass στο εσωτερικό του, οι οποίες διασταυρώνονται μεταξύ τους υπό γνωστή γωνία θ. Το μήκος του ομοιώματος, κατά μήκος του άξονα λήψης της τομής, πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο του μέγιστου πάχους τομής που χρησιμοποιείται. Μέθοδος: Οδηγίες του κατασκευαστή του ομοιώματος - λήψη τομής στο σημείο που τέμνονται οι ειδικές δομές και σχεδιασμός καμπυλών κατατομής κατά μήκος της εικόνας των δύο (2) ειδικών δομών. Υπολογίζεται το εύρος στο ήμισυ του μεγίστου (FWHM) για κάθε καμπύλη (a και b). Το πάχος τομής δίνεται από τη σχέση: Συνθήκες: Χρήση ακολουθίας λήψης Spin Echo, Single-Slice σκιαγραφικής αντίθεσης έμφασης πυκνότητας πρωτονίων Όρια: ±10% της ονομαστικής τιμής για τομές πάχους 5mm ±5% της ονομαστικής τιμής για τομές πάχους <5mm Συχνότητα: μηνιαία 7. Παράμετρος: Ποσοστιαία εκτίμηση ψευδενδείξεων σήματος Εξοπλισμός: Ομοιογενές ομοίωμα με μη αγώγιμο υλικό. Το μήκος του ομοιώματος κατά μήκος του άξονα λήψης των τομών, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το συνολικό μήκος του απεικονιζόμενου όγκου συν δύο επιπλέον μέγιστα πάχη τομής. Μέθοδος: Σε κυκλική περιοχή ενδιαφέροντος διαμέτρου 80% της πραγματικής διαμέτρου του ομοιώματος, υπολογίζεται η μέση τιμή σήματος (S). Με χρήση ορθογώνιων περιοχών ενδιαφέροντος υπολογίζονται οι μέσες τιμές σήματος του υποστρώματος ( ) σε περιοχές εκτός της εικόνας του ομοιώματος, στις διευθύνσεις κωδικοποίησης συχνότητας και φάσης. Οι μέσες τιμές σήματος του υποστρώματος καλούνται FEi όπου i=1,2 στη διεύθυνση κωδικοποίησης συχνότητας και PEi όπου i=1,2 στη διεύθυνση κωδικοποίησης φάσης. Υπολογίζεται ο λόγος: ( ) ( ) Συνθήκες: Χρήση ακολουθίας λήψης Spin Echo, Multi-Slice σκιαγραφικής αντίθεσης έμφασης πυκνότητας πρωτονίων Όρια: Όρια του κατασκευαστή ή GR 1% Συχνότητα: μηνιαία 8. Παράμετρος: Σταθερότητα/μετατόπιση στατικού μαγνητικού πεδίου Εξοπλισμός: Ομοιογενές ομοίωμα με μη αγώγιμο υλικό. Το μήκος του ομοιώματος κατά μήκος του άξονα λήψης των τομών, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το συνολικό μήκος του απεικονιζόμενου όγκου συν δύο επιπλέον μέγιστα πάχη τομής. 8

9 Μέθοδος: Το ομοίωμα τοποθετείται πάντα στην ίδια θέση ως προς το υπό χρήση πηνίο. Πραγματοποιείται prescan. Μετριέται και καταγράφεται η συχνότητα συντονισμού του συστήματος ΑΜΣ. Συνθήκες: Χρήση ακολουθίας λήψης Spin Echo, Single-Slice σκιαγραφικής αντίθεσης έμφασης πυκνότητας πρωτονίων Όρια: <1ppm/ημέρα κατά την εγκατάσταση και <0.25ppm/ημέρα μετά από δύο μήνες εύρυθμης λειτουργίας (Υπεραγώγιμοι μαγνήτες) <10ppm/ημέρα κατά την εγκατάσταση και <5ppm/ημέρα μετά από δύο μήνες εύρυθμης λειτουργίας (Μόνιμοι μαγνήτες) Συχνότητα: καθημερινά για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά την αποδοχή, μηνιαία 9

10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ Α Α Α Α Α Οπτικός έλεγχος & επισκόπηση θωρακίσεων στατικού μαγνητικού πεδίου, ηχητικών μονώσεων, ηλεκτρομαγνητικών θωρακίσεων (κλωβού Faraday), ασφάλισης/απασφάλισης κρυογόνων Απογραφή & έλεγχος πηνίων, ακολουθιών λήψης, λογισμικού, περιφερικών συστημάτων (π.χ. εκτύπωση, επεξεργασία εικόνας, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση), ηλεκτρονικών υπολογιστών, διευθύνσεων IP, DICOM, φωτισμού, εξαερισμού, ενδοεπικοινωνίας, κλειστού συστήματος παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης εξεταζομένων, gating, παλμικής οξυμετρίας, ηλεκτροκαρδιογράφου, μετρητών χώρου επιπέδων οξυγόνου Παρακολούθηση κατανάλωσης κρυογόνων & θερμοκρασίας κρυογονικής δεξαμενής Σάρωση χώρων, μέτρηση & καθορισμός/επισήμανση ισομαγνητικών γραμμών Έλεγχος & οπτική επισκόπηση σημάνσεων & σαφή/εμφανή καθορισμού των ισομαγνητικών γραμμών 0.5mT & 3mT Α Έλεγχος θωρακίσεων ραδιοσυχνοτήτων Α Μέτρηση μέγιστης στάθμης ακουστικού θορύβου σε μονάδες db(a) Α Μετακίνηση & ακριβής θέση εξεταστικής τράπεζας Α Συστήματα & διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Α Ακρίβεια τοποθέτησης εξεταζόμενου (laser) Β.1 Ομοιογένεια στατικού μαγνητικού πεδίου (H0) Β.2 Ομοιομορφία εικόνας ΑΜΣ Β.3 Λόγος σήματος προς θόρυβο Β.4 Χωρική διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης Β.5 Γεωμετρική παραμόρφωση/χωρική γραμμικότητα εικόνας Β.6 Πάχος τομής Β.7 Ποσοστιαία εκτίμηση ψευδενδείξεων σήματος Β.8 Σταθερότητα/μετατόπιση στατικού μαγνητικού πεδίου Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο σύστημα, ετήσια Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο σύστημα, ετήσια Καθημερινά Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο σύστημα, ετήσια Καθημερινά Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο σύστημα, ετήσια Κατά την εγκατάσταση, μετά από βασικές επεμβάσεις στο σύστημα, ετήσια μηνιαία ετήσια μηνιαία εβδομαδιαία εβδομαδιαία εβδομαδιαία μηνιαία εβδομαδιαία μηνιαία μηνιαία καθημερινά για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά την αποδοχή, μηνιαία 10

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου

Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Θεόδωρος Τσαγκάρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μηχανικός Πωλήσεων ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ. ΒΡΕΚΟΣΙΣ 64 Ο μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) ανήκει στις πιό σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα