Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "notaseferli@gmail.com"

Transcript

1 Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1 Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων Β Αθήνας 2 Φιλόλογος, ιδάκτωρ στη ιδακτική των Νέων Ελληνικών, Βαρβάκειο Πειραµατικό Γυµνάσιο 3 Φιλόλογος, Μ. Α στη ιδακτική των Νέων Ελληνικών, 2 ο ΓΕΛ Χολαργού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του γραµµατισµού εξετάζουµε τη δυναµική των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως υποστηρικτικών εργαλείων για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α τάξη του Γυµνασίου και του Λυκείου. Οι δυνατότητες ηλεκτρονικών περιβαλλόντων επεξεργασίας και παρουσίασης κειµένου και εφαρµογών του web 2.0, όπως το wiki, προσεγγίζονται σε συνάρτηση µε τις θεωρητικές παραδοχές για τη διδακτική του µαθήµατος και την πραγµατικότητα της σχολικής τάξης. Ο θεωρητικός προβληµατισµός οδηγεί σε συγκεκριµένες διδακτικές εφαρµογές που πλαισιώνονται από σύγχρονες αντιλήψεις για τη γλωσσοδιδακτική (λειτουργική χρήση της γλώσσας) και τη µάθηση (εµπλαισιωµένη µάθηση, επίλυση προβλήµατος, µοντέλο γνωστικής σκαλωσιάς). Τα αποτελέσµατα από τις εφαρµογές αναδεικνύουν τη συστηµατική εξοικείωση των µαθητών µε τέτοιου είδους διαδικασίες και το διαρκή αναστοχασµό του διδάσκοντος ως απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Ψηφιακός γραµµατισµός, γλωσσική διδασκαλία, wiki ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εισήγηση επιδιώκει να διερευνήσει και να συζητήσει τρόπους µε τους οποίους εφαρµογές του web 2.0, αξιοποιούµενες συστηµατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, µπορούν να υποστηρίξουν δηµιουργικά τη διδασκαλία του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο µιας παιδαγωγικής των γραµµατισµών (Χατζησαββίδης, χ.χ.). Ο ψηφιακός γραµµατισµός, και µάλιστα στην κριτική του διάσταση, σε σύνδεση δηλαδή µε τη δυνατότητα του πολίτη να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τη γλώσσα σε ποικίλα συµφραζόµενα και παράλληλα να προχωρά σε κριτική θεώρηση αυτών των χρήσεων (Baynham, 2002) συναρτάται άµεσα µε πολλά από τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Κουτσογιάννης, 2005). Η προετοιµασία των µαθητών στην κατεύθυνση του κριτικού γραµµατισµού και η επιτυχής ενσωµάτωση των νέων επικοινωνιακών δεδοµένων στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων της ειδικότητάς του συνιστούν σοβαρές προκλήσεις για τον σύγχρονο φιλόλογο (Μπαλτά, 2010). Με τον όρο «νέα επικοινωνιακά δεδοµένα» αναφερόµαστε στα ηλεκτρονικά µέσα που επηρεάζουν αποφασιστικά τους τρόπους και πόρους της επικοινωνίας σήµερα, σε όλους τους τοµείς της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής. Τα ερωτήµατα τα οποία θα µας απασχολήσουν εδώ εστιάζουν την προσοχή τους στην αξιοποίηση των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων κατά τη γλωσσική διδασκαλία και κινούνται γύρω από τους ακόλουθους άξονες: ένταξη των νέων µορφών και πρακτικών γραµµατισµού στη µαθησιακή διαδικασία, σύνδεση της σχολικής µονάδας µε το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, διεύρυνση της µαθησιακής διαδικασίας πέρα από τα στενά πλαίσια της τάξης και του σχολείου (Σεφερλή, 2010). Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα αυτά, τα διδακτικά παραδείγµατα αξιοποίησης του ψηφιακού γραµµατισµού που παρουσιάζουµε συνιστούν συστηµατικές πειραµατικές εφαρµογές κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και εντάσσονται στο πλαίσιο της αντίληψης για τη λειτουργική χρήση του γλωσσικού συστήµατος (Χατζησαββίδης, χ.χ.). Κ. Γλέζου & Ν. Τζιµόπουλος (Επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη», σ. 1-5 Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011

2 2 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Η διδακτική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ και οι σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδακτική της γλώσσας συγκροτούν ένα ευρύ πεδίο ανάπτυξης της επιστηµονικής σκέψης. Από το σύνολο των δεδοµένων αυτών, οι θεωρητικές µας αναφορές περιορίζονται στα σηµεία που λειτουργούν ως αφετηρία του προβληµατισµού µας και ως υποστηρικτικό πλαίσιο για την οικοδόµηση των διδακτικών µας παραδειγµάτων. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Τις τελευταίες δεκαετίες, στη βιβλιογραφία, τη σχετική µε τη διδακτική της γλώσσας, γίνεται διεξοδικά λόγος για µια παιδαγωγική του γραµµατισµού (literacy education). Σύµφωνα µε αυτήν, η γλωσσική διδασκαλία οφείλει να αναδεικνύει τη γλώσσα ως ένα δυναµικό σηµειωτικό σύστηµα, η αποτελεσµατική χρήση του οποίου συναρτάται προς τις περιστάσεις επικοινωνίας (Χατζησαββίδης, χ.χ.). Στη διδακτική πράξη πρέπει να αναζητούνται ή / και να διαµορφώνονται συνθήκες αυθεντικής επικοινωνίας και να επιλέγονται κείµενα που ανήκουν σε ποικίλα είδη, αξιοποιούν πέραν του γλωσσικού και άλλους σηµειωτικούς κώδικες και ανταποκρίνονται στην πολιτισµική εµπειρία των µαθητών/τριών. Η κατεύθυνση αυτή στηρίζεται στην αντίληψη ότι η γλωσσική εκπαίδευση δεν µπορεί να αγνοήσει τα σύγχρονα δεδοµένα στην παραγωγή και σηµασιοδότηση των κειµένων. Η ανανέωση των διδακτικών πρακτικών θα βοηθήσει τους µαθητές να αναγνωρίζουν τους ποικίλους σηµειωτικούς τρόπους κατασκευής του κειµενικού νοήµατος, ανάλογα µε τις περιστάσεις επικοινωνίας, και να τους αξιοποιούν αποτελεσµατικά στο πλαίσιο νέων επικοινωνιακών αναγκών. Πράγµατι, η διευρυµένη χρήση των ψηφιακών µέσων στην επικοινωνία διαφοροποιεί σε µεγάλο βαθµό καθηµερινές κοινωνικές πρακτικές και επιβάλλει την ανάπτυξη νέου τύπου δεξιοτήτων σε σχέση µε την παραγωγή, κριτική επεξεργασία και κατανόηση ποικίλων κειµενικών ειδών (γραπτών, προφορικών, πολυτροπικών, υπερκειµένων) (Κουτσογιάννης, 2007α) σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας (Μητσικοπούλου, χ.χ.). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην επικοινωνία και η αξιοποίηση ποικίλων σηµειωτικών πόρων και τρόπων για την παραγωγή νοήµατος έχουν αναδείξει την πολυτροπικότητα σε ουσιαστική παράµετρο κάθε κειµένου (Χοντολίδου, 1999). Η πραγµατικότητα στη σχολική τάξη συχνά δε λαµβάνει επαρκώς υπόψη τις κατευθύνσεις αυτές. Οι συνήθεις διδακτικές πρακτικές περιορίζονται σε σχήµατα που ελάχιστα προάγουν τον επικοινωνιακό χαρακτήρα του µαθήµατος (Μπαλτά κ.ά., 2009). Οι διαδικασίες της ανάγνωσης και κατανόησης των κειµένων γίνονται, σε πολλές περιπτώσεις, µε τρόπο µονοδιάστατο και επιφανειακό, ενώ η πολυτροπικότητα και άλλα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κειµένων ελάχιστα αξιοποιούνται. Η ανάγκη επινόησης, κάθε φορά, αυθεντικών κατά το δυνατόν συνθηκών επικοινωνίας δηµιουργεί συνήθως αµηχανία στους διδάσκοντες. Τα νοητικά σχήµατα, τα βιώµατα και ενδιαφέροντα των µαθητών δε λαµβάνονται επαρκώς υπόψη κατά τη δηµιουργία του πλαισίου επικοινωνίας, µε αποτέλεσµα την παραγωγή συµβατικών µαθητικών κειµένων που αδυνατούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά στην επικοινωνιακή περίσταση (Σκιά, 2001). Ο µαθητής γράφει εφάπαξ - το κείµενό του µε τελικό και συνήθως µοναδικό αποδέκτη τον διδάσκοντα - βαθµολογητή, ενώ πολύ σπάνια έχει τη δυνατότητα αλλαγής και βελτίωσης του αρχικού κειµένου. Το µαθητικό κείµενο παραµένει, στις περισσότερες των περιπτώσεων, µη ανακοινώσιµο. Οι πρακτικές αυτές έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις. Σε συνάρτηση µε την απουσία εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης, όπως είναι η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση, οι µαθητές δεν οδηγούνται στην ανάπτυξη µεταγνωστικών στρατηγικών (Κατσαρού, 2001). Επίσης δε βοηθούνται να αντιληφθούν ένα σηµαντικό εγγενές χαρακτηριστικό της διαδικασίας της γραφής δηλ. τη δυνατότητα διαρκούς αναθεώρησης και επαναγραφής. Συνεχίζουν εποµένως να αντιλαµβάνονται τη γλώσσα περισσότερο ως σύστηµα ρυθµιστικών κανόνων προς εκµάθηση, παρά ως ζωντανό και εξελίξιµο µέσο επικοινωνίας, κοινωνικά και πολιτισµικά προσδιορισµένο. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ WIKI ΩΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΗΣ Είναι γνωστό ότι, στα ανοιχτά περιβάλλοντα του web 2.0, οι χρήστες δηµιουργούν το περιεχόµενο, το «µοιράζονται» στην οµάδα τους και, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, έχουν τη δυνατότητα να επεµβαίνουν και στη «δουλειά» άλλων. Η παραγωγή ιδεών συντελείται µε τρόπο συµµετοχικό, συνεργατικό, τα όρια ανάµεσα στον «παραγωγό» και τον «καταναλωτή» καταργούνται και όλοι οι συµµετέχοντες λειτουργούν ως χρήστες και ταυτόχρονα παραγωγοί πληροφορίας και

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 3 γνώσης (Bruns & Humphreys, 2007). Οι δυνατότητες αυτές, που όπως έχει υποδειχθεί εξασφαλίζουν αυθεντικότητα στη µαθησιακή διαδικασία (Collis & Moonen, 2005), µπορούν να αναδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµες κατά τη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειµένων και, οπωσδήποτε, κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος. Ένα από τα εργαλεία του web 2.0, που έχει επανειληµµένα αξιοποιηθεί για την πραγµατοποίηση σχολικών εργασιών, διαθεµατικών κατά κύριο λόγο, είναι το wiki (Μπαλτά κ. ά., 2009; Νέζη κ. ά., 2009). Στο πλαίσιο των προσεγγίσεων της διδακτικής της γλώσσας που περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα, ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του wiki αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γλωσσική διδασκαλία. Αναφερόµαστε κυρίως α) στην ανάπτυξη της ικανότητας προσαρµογής / αναπροσαρµογής του εκφερόµενου λόγου µε στόχους την επικοινωνία και την υπηρέτηση του προσδοκώµενου αποτελέσµατος, β) στην ανάπτυξη µηχανισµών αναστοχασµού και µεταγνωστικών δεξιοτήτων (Achterman, 2006; Bold, 2006) και γ) στο θέµα της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριµένα: ερευνητές υποστηρίζουν ότι κάποιοι µαθητές έµαθαν να προσαρµόζουν το λόγο τους στο κοινό στο οποίο απευθύνονται, εξαιτίας της προηγούµενης αποτυχίας τους να επικοινωνούν αποτελεσµατικά εντός της οµάδας εργασίας (Forte & Bruckman, 2006). Για να κερδίσουν σε αξιοπιστία ενώπιον του κοινού τους, οι µαθητές είναι διατεθειµένοι να αλλάξουν το ύφος του γραπτού λόγου τους ή τον τρόπο µε τον οποίο παραθέτουν τις βιβλιογραφικές παραποµπές. Όταν πράγµατι το wiki λειτουργεί ως κοινότητα µάθησης, οι µαθητές συχνά υποχρεώνονται να µετατοπίσουν την οπτική τους γωνία, να έρθουν αντιµέτωποι µε διαφορετικές θεωρήσεις, να διαµορφώσουν κριτήρια αξιολόγησης στάσεων και να τα εφαρµόσουν. «Όταν οι µαθητές γράφουν ένα κείµενο, συνήθως γράφουν µόνο για το δάσκαλό τους. Όταν γνωρίζουν ότι οι συµµαθητές τους θα διαβάσουν αυτό που γράφουν, τότε προσέχουν περισσότερο και κάνουν µεγαλύτερη προσπάθεια» (Lawrence, χ.η.). Ωστόσο, από µία τέτοια πορεία δε µπορούν να λείπουν προβλήµατα. Πέρα από τη γενική επιφύλαξη, αν οι τεχνολογικές διευκολύνσεις είναι αρκετές για να εγκαθιδρύσουν τέτοιες θετικές πρακτικές στη µαθησιακή διαδικασία (Raman et al., 2005), η απροθυµία των µαθητών να σχολιάσουν δουλειά συµµαθητών τους, από φόβο µήπως τους προσβάλλουν, αναφέρεται ως ένα επιπλέον εµπόδιο στην παραγωγή κριτικού λόγου (Lund & Smørda, 2006). Για την άρση αυτού του εµποδίου, ο εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να διευκολύνει τους µαθητές καθορίζοντας εξ αρχής τα κριτήρια αξιολόγησης, µε τα οποία θα σχολιάζουν τη δουλειά των άλλων και θα αναστοχάζονται πάνω στο αποτέλεσµα της δικής τους προσπάθειας (Bruns & Humphreys, 2007). Ως προς την αξιολόγηση, εκτός από την ανάγκη έγκαιρου προσδιορισµού κοινά αποδεκτών κριτηρίων, αξίζει επίσης να επισηµανθούν τα ακόλουθα: α) Ένα καλά οργανωµένο wiki ανιχνεύει το βαθµό συµµετοχής και τη συνεισφορά των µαθητών στη συνεργατική διαδικασία και αποκαλύπτει τους αδιάφορους και τους συνεργάτες της τελευταίας στιγµής β) οι δυνατότητες του wiki παρέχουν συγκεκριµένα µετρήσιµα στοιχεία (ιστορικό σελίδας, συχνότητα επισκέψεων, ποσότητα και ποιότητα σχολίων) που µπορούν να συµβάλουν στην αξιολόγηση µιας οµάδας εργασίας και να αναδείξουν την προσωπική συµµετοχή στη διεκπεραίωση του έργου, γεγονός που µετριάζει το άγχος της αξιολόγησης (Forte & Bruckman, 2006; Xu, 2007) γ) εάν η οργάνωση της εργασίας στηρίζεται πράγµατι στις αρχές της οµαδοσυνεργατικής µάθησης, ενθαρρύνει την ενεργή συµµετοχή των µαθητών και επιδιώκει την ανάπτυξη της διαδικαστικής γνώσης, ο εκπαιδευτικός µπορεί, µέσα από τις διαδικασίες αυτές, να προσδοκά την ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων. Τότε, η ανταµοιβή θα συναρτάται κυρίως µε την προσωπική ικανοποίηση του µαθητή που πηγάζει από την προβολή της δουλειάς του στο χώρο της κοινότητας του wiki και τη δυνατότητα αξιοποίησής της ως πηγής πληροφοριών. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η συµµετοχή των µαθητών/τριών σε εφαρµογές του web2.0 τύπου wiki αυξάνει την αναγκαιότητα ένταξης και χρήσης των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων επεξεργασίας και παρουσίασης κειµένων στη σχολική τάξη. Η ρευστότητα και η πολυτροπικότητα είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων αυτών που θα µας απασχολήσουν εδώ, στο πλαίσιο επισηµάνσεων για τη διδακτική τους αξιοποίηση. Η παράµετρος της ρευστότητας, η ευκολία δηλαδή σε κάθε είδους µεταβολή, απλοποιεί τις διαδικασίες συνεχούς επανεξέτασης και βελτίωσης του υπό διαµόρφωση κειµένου. Βοηθά τους µαθητές να αντιληφθούν το δυναµικό χαρακτήρα της γραφής και τις δυνατότητες που τους παρέχονται

4 4 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ για παρεµβάσεις τόσο σε επίπεδο µικροδοµής όσο και µακροδοµής του αρχικού κειµένου (Κουτσογιάννης, 2007β). Με τον όρο πολυτροπικότητα αποδίδεται η ποικιλία των σηµειωτικών τρόπων (modes), οι οποίοι αξιοποιούνται για τη δηµιουργία ενός κειµένου και την παραγωγή νοήµατος. Παλαιότερα θεωρητικά εργαλεία, τα οποία ερµηνεύουν, τουλάχιστον ειδολογικά, τα µονοτροπικά, κατά κύριο λόγο, κείµενα δεν επαρκούν για την ερµηνεία των σύγχρονων, έντονα πολυτροπικών, κειµένων, όπου οι αξιοποιούµενοι σηµειωτικοί τρόποι δε συναθροίζονται απλώς, αλλά συνυπάρχουν λειτουργικά, έτσι ώστε το κάθε σηµειωτικό σύστηµα να επηρεάζει και ταυτόχρονα να επηρεάζεται από τα άλλα (Κουτσογιάννης, 2007β). Η πολυτροπικότητα δίνει έµφαση στην επικοινωνιακή περίσταση, το κοινωνικό δηλαδή πλαίσιο, εντός του οποίου τοποθετούνται η δηµιουργία και η πρόσληψη ενός κειµένου. Αν κατά τη διδασκαλία (ανάγνωση, κατανόηση, συγγραφή) ενός µονοτροπικού κειµένου, δηλαδή ενός συµβατικού έντυπου γλωσσικού κειµένου, η επικοινωνιακή διάσταση δε γίνεται πάντα άµεσα αντιληπτή, στο πολυτροπικό κείµενο γίνεται ιδιαίτερα εµφανής η άρρηκτη σύνδεση των σηµειωτικών τρόπων µε το κοινωνικό περικείµενο και αναγνωρίζεται η ιστορικότητά του. Είναι όµως γεγονός ότι η άσκηση στην κατανόηση και παραγωγή πολυτροπικών κειµένων είναι µια δύσκολη υπόθεση από γλωσσοδιδακτική άποψη, εφόσον σε θεωρητικό επίπεδο αναζητούνται τώρα τα εργαλεία που θα περιγράψουν και θα ερµηνεύσουν τον πολυτροπικό χαρακτήρα της σύγχρονης επικοινωνίας (Kress & van Leeuwen, 1996; 2001). Καλούµενοι να αξιοποιήσουν συστηµατικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα επεξεργασίας και παρουσίασης κειµένων, οι µαθητές/τριες δεν ασκούνται µόνο λειτουργικά σε βασικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού γραµµατισµού. Προβληµατίζονται για τη σηµασία και τις επιπτώσεις των νέων σηµειωτικών πόρων στην παραγωγή του προσωπικού τους λόγου και συνειδητοποιούν τη δυναµική σχέση µορφής και περιεχοµένου. Ι ΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση των διδακτικών παραδειγµάτων θεωρούµε χρήσιµο να υπενθυµίσουµε πολύ συνοπτικά το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι συγκεκριµένες δραστηριότητες. Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως διερευνητικό γνωστικό εργαλείο και περιβάλλον µάθησης, στη βάση της εποικοδοµιστικής προσέγγισης της γνώσης. Κύριο ζητούµενο είναι η δηµιουργία συνθηκών που ενθαρρύνουν και ευνοούν τη γνήσια επικοινωνία στην τάξη ή και πέρα από αυτήν µε προεξέχοντα το λόγο των µαθητών και όχι αυτόν του δασκάλου. Από παιδαγωγική άποψη, στόχοι αλλά, εν µέρει τουλάχιστον, και προϋποθέσεις για την επιτυχία της σχολικής εργασίας πρέπει να θεωρηθούν τα ακόλουθα: Μετατόπιση του δασκάλου από τη θέση της αυθεντίας στο ρόλο του συντονιστή εµψυχωτή σε µια κοινότητα µάθησης Λειτουργία του διδακτικού µοντέλου της οµαδοσυνεργατικής µάθησης ιαµόρφωση, κατά το δυνατόν, αυθεντικών συνθηκών µάθησης Οικοδόµηση της γνώσης µε την ενεργή συµµετοχή του µαθητή Ενίσχυση της διαδικαστικής γνώσης Ανάπτυξη της δηµιουργικής και κριτικής σκέψης Ενίσχυση της ικανότητας επικοινωνίας και συνεργασίας ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα σενάρια δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται εδώ, εφαρµόστηκαν στη διδακτική πράξη στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α τάξη του Γυµνασίου και του Λυκείου. Η θεωρία για την εµπλαισιωµένη µάθηση (situated learning) συνιστά τον κοινό άξονα που διατρέχει το σχεδιασµό όλων αυτών των δραστηριοτήτων (Lave & Wenger, 1991). Στις συγκεκριµένες εφαρµογές, µε αφετηρία αυθεντικά κείµενα, που έχουν νόηµα γι αυτούς, οι µαθητές/ τριες καλούνται να εκφέρουν προσωπικό προφορικό και γραπτό λόγο σε πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας και να ασκηθούν στη συνεργατική γραφή, µε στόχο την παραγωγή ενός δικού τους κειµένου που θα συνιστά την προσωπική τους απόκριση απέναντι σε ένα δεδοµένο πρόβληµα (problem based learning) (Daniels, 1993; Pallincsar, 1998).

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 5 Ο λόγος των µαθητών στις οµάδες εργασίας είναι αυθεντικός και µη κατευθυνόµενος. Η συνεργατικότητα στην παραγωγή λόγου δεν αφορά τόσο ή µόνο την πρώτη γραφή, όσο τις διαδικασίες επανεξέτασης και βελτίωσης του αρχικού κειµένου µέσω της επίδρασης που αναµένεται να ασκήσουν οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των συµµετεχόντων στο περιβάλλον µάθησης. Άλλωστε το wiki επιτρέπει και διευκολύνει αυτήν ακριβώς την αλληλεπίδραση. Με αυτό τον τρόπο και µε την υποστήριξη που παρέχουν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα επεξεργασίας και παρουσίασης κειµένου, οι µαθητές/τριες συνειδητοποιούν, όπως είπαµε ήδη, στην πράξη το δυναµικό χαρακτήρα της γραφής και αναστοχάζονται για την αποτελεσµατικότητα των γλωσσικών επιλογών τους. Η πρακτική της δηµοσιοποίησης των εργασιών τους στην κοινότητα µάθησης, µέσω του περιβάλλοντος του wiki, δεν αναγνωρίζει µόνο τον ενεργό τους ρόλο στην όλη διαδικασία αλλά ενισχύει την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων. Με τους τρόπους αυτούς απελευθερώνεται η δυναµική του γλωσσικού µαθήµατος και υπηρετούνται δεξιότητες νέου γραµµατισµού. Και στα δύο παραδείγµατα που παρουσιάζουµε, η διδακτική ενότητα αφορά στη διδασκαλία του περιγραφικού λόγου. Όπως θα φανεί και από το παρατιθέµενο διδακτικό υλικό, τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα διαφοροποιούνται βάσει των αναλυτικών προγραµµάτων της αντίστοιχης τάξης, της ηλικίας των µαθητών και της αναµενόµενης εξοικείωσης τους µε τα τεχνολογικά µέσα. ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αφετηρία για την όλη δραστηριότητα είναι η ενότητα 7 του σχολικού εγχειριδίου της νεοελληνικής γλώσσας που αναφέρεται στο ρόλο της τηλεόρασης στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Οι µαθητές/τριες καλούνται να διερευνήσουν µέσα από ποικίλο τηλεοπτικό υλικό (ελληνικές και ξένες σειρές, τηλεπαιχνίδια και διαφηµίσεις) τις αναπαραστάσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Μέσα από τις προβλεπόµενες δραστηριότητες αναπλαισιώνουν τις γνώσεις τους για τον περιγραφικό λόγο σε επίπεδο µικροδοµής και µακροδοµής. Το σενάριο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι µαθητές/τριες να ακολουθούν συγκεκριµένα βήµατα που θα τους επιτρέψουν να συγκεντρώσουν, να οργανώσουν και να επεξεργαστούν το υλικό τους. H γνώση για το προς επίλυση πρόβληµα oικοδοµείται σταδιακά (scaffolding) ενώ συγχρόνως ενισχύεται η ανάπτυξη της διαδικαστικής επίγνωσης. Το τελικό προϊόν είναι ένα κείµενο σε µορφή δηµοσιογραφικού άρθρου µε θέµα την εικόνα του παιδιού και του εφήβου στην ελληνική τηλεόραση, το οποίο πρόκειται να δηµοσιευθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου. Οι µαθητές/τριες χωρισµένοι/ες σε οµάδες, διµελείς ή τριµελείς, διερευνούν, ως σκεπτόµενοι τηλεθεατές, την εικόνα του παιδιού-εφήβου, όπως προβάλλεται από την ελληνική τηλεόραση. Κάθε οµάδα καλείται να επιλέξει ένα, το πολύ δύο, από τα ακόλουθα θέµατα: α) το παιδί στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις, β) το παιδί στα ελληνικά σήριαλ, γ) το παιδί σε ξένες τηλεοπτικές σειρές, δ) το παιδί σε τηλεπαιχνίδια και ε) το παιδί ως θεατής παιδικών τηλεοπτικών εκποµπών. Αποστολή της είναι η σύνθεση ενός κειµένου ( λέξεων) στο οποίο θα περιγράφει την εικόνα του παιδιού-εφήβου σε σχέση µε το/τα θέµα/τα που έχει επιλέξει. Το κείµενο, µε µορφή άρθρου, θα δηµοσιευθεί στο µαθητικό περιοδικό Το σενάριο προβλέπει να δίνεται διάγραµµα στους µαθητές ως σκαλωσιά στην οργάνωση της περιγραφής τους. Σύµφωνα µε αυτό, ακολουθούν τα εξής βήµατα: α) εξωτερική εµφάνιση (σώµα, πρόσωπο), β) ενδυµασία, γ) συµπεριφορά (χειρονοµίες, βάδισµα, τόνος της φωνής κ.ά.), δ) συνήθειες, ε) πληροφορίες για τη ζωή του και στ) εντύπωση που προκαλεί. Η δηµοσιοποίηση των κειµένων στο µαθητικό περιοδικό αναδεικνύει και τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά τους, τα οποία βέβαια είναι προσαρµοσµένα στο νοητικό γλωσσικό επίπεδο των µαθητών: Αυτά καθορίζονται από το γένος (περιγραφικό) και το είδος (άρθρο) του κειµένου, τη συνοχή και συνεκτικότητά του, καθώς και τη χρήση της γλώσσας. Σε συνάφεια µε την ηλικία των µαθητών και το διδακτικό υλικό, η επιλογή και η διατύπωση του κατάλληλου τίτλου, η οργάνωση των παραγράφων, η µορφή των σχολίων και η αξιοποίηση των κατάλληλων επιθέτων και σηµείων στίξης είναι τα ζητούµενα. ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Για τη συγκεκριµένη τάξη το υπό διερεύνηση θέµα αφορά στα προβαλλόµενα πρότυπα οµορφιάς στις δυτικές κοινωνίες σε συνάρτηση βέβαια µε την εικόνα του νέου εφήβου. Η αφόρµηση δίνεται µε την ενότητα «Περιγραφή» και τον προτεινόµενο σ αυτή θεµατικό κύκλο σχετικά µε την ενδυµασία, την εµφάνιση και τη µόδα. Τα τελικά προϊόντα της διερεύνησης είναι τα κείµενα που θα γράψουν οι µαθητές/τριες (περίπου 500 λέξεις), τα οποία θα δηµοσιευτούν στο wiki Ο στόχος είναι η πολυπρισµατική κάλυψη του

6 6 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ θέµατος, ώστε να αξιοποιήσουν όλα όσα έµαθαν για την οπτική γωνία, την οργάνωση και επιλογή των λεπτοµερειών, το ύφος και τη χρήση της γλώσσας στα περιγραφικά κείµενα. Ειδικότερα, οι µαθητές/τριες χωρισµένοι/ες σε διµελείς οµάδες αναλαµβάνουν ρόλους και αντίστοιχες αποστολές. Ως δηµοσιογράφοι καλούνται να γράψουν ένα ενηµερωτικό άρθρο για τα πρότυπα οµορφιάς που κυριαρχούν στις κοινωνίες µε δυτικότροπο µοντέλο ζωής. Στην περιγραφή τους µπορούν να ενσωµατώσουν φωτογραφικό υλικό, στατιστικά δεδοµένα και σχόλια συνδέοντας το υπό διερεύνηση φαινόµενο µε το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό πλαίσιο που ευνοεί την εµφάνιση και ανάπτυξή του. Ως παιδοψυχολόγοι καλούνται να γράψουν εκλαϊκευµένο επιστηµονικό άρθρο περιγράφοντας την παθολογική όψη του φαινοµένου της νευρικής ανορεξίας σε συνάρτηση µε την ιδιαίτερη ψυχολογία του/της εφήβου/έφηβης και τη ρευστή εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Ως κοινωνικοί ανθρωπολόγοι εξετάζουν το φαινόµενο στην ιστορική και συγχρονική του διάσταση, προσπαθώντας να καταλήξουν σε κάποια συµπεράσµατα και σε µια απόπειρα ερµηνείας τους. Ως ακτιβιστές συντάσσουν καταγγελτικό κείµενο εστιάζοντας στις αρνητικές συνέπειες των προβαλλόµενων προτύπων οµορφιάς και προτείνουν µορφές αντίστασης. Τέλος, ως εργαζόµενοι στο χώρο της µόδας (σχεδιαστές, φωτογράφοι, µοντέλα κτλ.), περιγράφουν το φαινόµενο προσδίδοντας στην περιγραφή αυτή υποκειµενική και έντονα προσωπική διάσταση. Για να συγκεντρώσουν το υλικό τους, οι µαθητές/τριες αναζητούν αυθεντικά κείµενα, έντυπα, οπτικοακουστικά και ψηφιακά, από τον ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο και µηνιαίο τύπο, την τηλεόραση, τον κινηµατογράφο και το διαδίκτυο (ειδήσεις, διαφηµίσεις, άρθρα, δοκίµια, τηλεοπτικές σειρές και τηλεπαιχνίδια, ταινίες κτλ.). Εάν οι συνθήκες (χρόνος, επίπεδο τάξης) δεν ευνοούν την ελεύθερη αναζήτηση των µαθητών, ο διδάσκων µπορεί να επιλέξει τη στοχοθετηµένη αναζήτηση, προτείνοντας συγκεκριµένες ιστοσελίδες (Μικρόπουλος, 2006). Και στις δύο βαθµίδες, γυµνασιακή και λυκειακή, οι οµάδες έχουν εξ αρχής στη διάθεσή τους την αντίστοιχη µε το κείµενό τους ρουµπρίκα ή φύλλο περιγραφικής αξιολόγησης (Κουλουµπαρίτση & Ματσαγγούρας 2004; Κοντογιάννης 2003) µε κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κατά τη σύνταξη των κειµένων τους. Η εκπαιδευτική έρευνα αναδεικνύει τις ρουµπρίκες ως ισχυρό µαθησιακό εργαλείο που υποστηρίζει τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης και ενισχύει τις µεταγνωστικές δεξιότητες (Goodrich Andrade, 2001). Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αξιολογούνται, ως επιµέρους στοιχεία, η ποιότητα και η καταλληλότητα των πληροφοριών, η οργάνωση τους, η γλώσσα που χρησιµοποιείται (λεξιλόγιο, σύνταξη, ακρίβεια σαφήνεια, ύφος) και, ως όλον, η εµφάνιση και το επικοινωνιακό αποτέλεσµα σύµφωνα µε το γένος και είδος του κειµένου, τον επιδιωκόµενο σκοπό και την επικοινωνιακή περίσταση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κύρια επιδίωξή µας ήταν η οργάνωση ενός οµαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος µε χαρακτηριστικά αυθεντικής µάθησης που να ενθαρρύνει την ενεργή συµµετοχή των µαθητών/τριών και τη σταδιακή αυτονόµησή τους στην οικοδόµηση της γνώσης επιτρέποντας παράλληλα την εξοικείωσή τους µε πρακτικές και δεξιότητες ψηφιακού και κριτικού γραµµατισµού. Η ανταπόκριση των µαθητών/τριών στα δεδοµένα αυτά και η µετατόπιση του εκπαιδευτικού από το δάσκαλοαυθεντία σε άλλους ρόλους συνιστούν τους κύριους άξονες γύρω από τους οποίους κινούνται τα συµπεράσµατά µας από τις διδακτικές εφαρµογές. Οι µαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη προθυµία σε όλες τις φάσεις της µαθησιακής διαδικασίας. Η µετάβαση από την καθοδήγηση στην αυτόνοµη δράση είχε οργανωθεί πολύ προσεκτικά και σταδιακά από την αρχή της σχολικής χρονιάς από τις εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε κατά την υλοποίηση του πιλοτικού εργαστηρίου οι µαθητές/τριες να είναι εξοικειωµένοι/ες µε διαδικασίες σταδιακής οικοδόµησης της γνώσης (Collis & Moonen, 2005). Στο σχεδιασµό των φύλλων εργασίας λάβαµε υπόψη µας τα ερευνητικά δεδοµένα που αποκαλύπτουν την ανασφάλειά τους στο να υιοθετήσουν πιο ενεργό ρόλο, ανασφάλεια που γίνεται συχνά ανασταλτικός παράγοντας σε οποιαδήποτε προσπάθεια εναλλακτικών πρακτικών και καινοτόµων πρωτοβουλιών (Altrichter et al, 1993). Στις προσπάθειες των µαθητών/τριών για αυτοέλεγχο και αναστοχασµό σηµαντικό ρόλο έπαιξαν και οι ρουµπρίκες αξιολόγησης. Με αυτό τον τρόπο ανταποκριθήκαµε στην ανάγκη τους για καθοδήγηση στην προοπτική µιας απαιτητικής µαθησιακής πορείας (Altrichter et al, 1993). Ένα ενδιαφέρον εύρηµα προκύπτει σχετικά µε τη λειτουργία του οµαδοσυνεργατικού µοντέλου. Οι µαθητές/τριες της Α Γυµνασίου, που είχαν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς εξοικειωθεί µε οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες, ανταποκρίθηκαν ευκολότερα και µε µεγαλύτερη επιτυχία στο πιλοτικό εργαστήριο σε σχέση µε αυτούς/ές της Α Λυκείου. Στην τάξη αυτή οι αναπαραστάσεις των

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 7 µαθητών/τριών για τη µαθησιακή/διδακτική διαδικασία είναι περισσότερο παγιωµένες, µε αποτέλεσµα κάποιες δυσκολίες, κυρίως ως προς τον τρόπο συνεργασίας, στις αρχικές φάσεις της εφαρµογής, οι οποίες, σε µεγάλο βαθµό, ξεπεράστηκαν στις επόµενες φάσεις. υσκολίες προκύπτουν και µε την εξοικείωση των µαθητών/τριών µε τις νέες πρακτικές γραµµατισµού που συνδέονται µε τη χρήση του υπολογιστή (Μπαλτά κ.ά., 2009). Οι δυσκολίες αναφέρονται τόσο στη διαδικασία του γραψίµατος σε ψηφιακό περιβάλλον όσο σ αυτή της ανάγνωσης κατανόησης και αξιοποίησης της πληροφορίας. Η εµπειρία από τις εφαρµογές έδειξε ότι είναι απαραίτητος ο θεωρητικός εξοπλισµός εκ µέρους του διδάσκοντος για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων. Στα φύλλα εργασίας λάβαµε υπόψη και την παράµετρο της ελλιπούς εξοικείωσης των µαθητών µε τα περιβάλλοντα του επεξεργαστή και της παρουσίασης κειµένων, γι αυτό δώσαµε κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι όµως απαραίτητη και η φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού, τουλάχιστο στα αρχικά στάδια της εφαρµογής, ο οποίος ως έµπειρος ενήλικας επιδεικνύει τα απαιτούµενα βήµατα για τη χρήση του εργαλείου. Φέρεται δε να επιβεβαιώνονται έρευνες για τις ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις µαθητών στη χρήση των εργαλείων (Dreyer & Nel, 2003), αλλά και στην ενεργή συµµετοχή τους στην όλη διαδικασία εν αντιθέσει µε τις χαµηλές επιδόσεις τους στις παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές. Στις συγκεκριµένες εφαρµογές, µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις, αλλά µε µεγάλη επιδεξιότητα στη χρήση των εργαλείων, ανέλαβαν ρόλο έµπειρου συνοµηλίκου στην κοινότητα µάθησης και βοήθησαν όσους συµµαθητές τους αντιµετώπιζαν δυσκολίες. Στη λυκειακή τάξη, όπου η σύνθεση των εργασιών ήταν απαιτητικότερη και λιγότερο κατευθυνόµενη, παρουσιάστηκαν αυξηµένες δυσκολίες, στις περισσότερες οµάδες, σχετικά µε τη δηµιουργική αξιοποίηση των πληροφοριών που συνέλεξαν. Η συνήθης πρακτική των εφήβων, όπως επιβεβαιώνεται και από έρευνες (Κουτσογιάννης, 2007α), είναι η άκριτη αντιγραφή και όχι η δηµιουργική ανασύνθεση, γεγονός που αποδεικνύει ένα σοβαρό έλλειµµα του ελληνικού σχολείου ως προς το ζήτηµα, όχι µόνο του ψηφιακού, αλλά, προπάντων, του κριτικού γραµµατισµού. Τέλος, η εµπειρία από τις εφαρµογές έδειξε την ανάγκη µετατόπισης του διδακτικού ρόλου από αυτόν της αυθεντίας σε ρόλο καθοδηγητικό, συντονιστικό και εµψυχωτικό. Μια µετατόπιση, όµως, που δε γίνεται αυτόµατα, αλλά απαιτεί διαρκή αναστοχασµό και αναθεώρηση της προσωπικής θεωρίας για τη διδασκαλία και τη µάθηση από το διδάσκοντα. Ιδιαίτερα, στο θέµα της αξιολόγησης των µαθητικών εργασιών στο ψηφιακό περιβάλλον, που υπαγορεύει νέες πρακτικές διορθωτικής παρέµβασης (παρακολούθηση αλλαγών, εισαγωγή σχολίου) προκύπτει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερευνητικό ζητούµενο για τη διαδικασία της αξιολόγησης, όπου διαφαίνεται η προοπτική µιας αµεσότερης και αυθεντικότερης επικοινωνίας ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και στο µαθητή, η οποία λειτουργεί µε ουσιαστικό τρόπο ως πηγή αµοιβαίας ανατροφοδότησης. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Achterman, D. (2006). Beyond wikipedia. Teacher Librarian, 34(2), Altrichter, H., Posch, P. & Bridget, S.(2001 [1993]). Οι Εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μια εισαγωγή στις µεθόδους της έρευνας δράσης. Μτφ. Μ. εληγιάννη. Αθήνα: Μεταίχµιο. Baynham, Μ. (2002). Πρακτικές γραµµατισµού. Μτφ Μ. Αραποπούλου. Αθήνα: Μεταίχµιο. Bold, M. (2006). Use of wikis in graduate course work. Journal of Interactive Learning Research, 17 (1), Bruns, A. & Humphreys, S. (2007). Building collaborative capacities in learners. The m/cyclopedia project revisited. Ιστοχώρος: Collis, B., & Moonen, J. (2005). An on-going journey: Technology as a learning workbench. University of Twente, Enschede, The Netherlands. Daniels, H. (Ed.) (1993). Charting the agenda. Educational activity after Vygotsky. London, New York: Routledge. Dreyer, C. & Nel, Ch. (2003). Teaching reading strategies and reading comprehension within a technology-enhanced learning environment. System, 31(3), Forte, A., & Bruckman, A. (2006). From wikipedia to the classroom: Exploring online publication and learning. In International Conference of Learning Sciences ICLS. Goodrich Andrade, H. (2001, April 17). The effects of instructional rubrics on learning to write. Current Issues in Education [On-line], 4 (4). Available: Kress, G & van Leeuwen, T. (1996) Reading images. The grammar of visual design, London: Arnold. Kress, G & van Leeuwen, T. (2001) Multimodal Discourse, London: Arnold.

8 8 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Lave, & Wenger, (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. U. K.: University of Cambridge Press. Lawrence, M. (χ.η.). Ιστοχώρος: Lund, A., & Smørdal, O. (2006). Is there a space for the teacher in a WIKI? In WikiSym 06, (Odense, Denmark, 2006), ACM. Raman, M., Ryan, T., & Olfman, L. (2005). Designing knowledge management systems for teaching and learning with wiki technology. Journal of Information Systems Education, 16(3), Pallincsar, A. (1998). Social constructivist perspectives on teaching and learning. Annual Review Psychology, 49, Xu, L. (2007). Project the wiki way: using wiki for computer science course project management. Journal of Computing Sciences in Colleges, 22 (6), Κατσαρού, Ε. (2001). Η αξιολόγηση του µαθητή στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στο Γ. Σπανός & Ε. Φρυδάκη (επιµ.) Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση (σ ). Αθήνα: Ίδρυµα Γουλανδρή-Χορν. Κοντογιάννης, Κ. (2003). Τα Βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής περιγραφικής αξιολόγησης (διαθέσιµο στο e-paideia.net). Κουλουµπαρίτση, Α. & Ματσαγγούρας, Η. (2004). Φάκελος εργασιών του µαθητή (portfolio assessment): Η αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεµατική διδασκαλία. Στο Π. Αγγελίδης & Γ. Μαυροειδής, (επιµ.) Εκπαιδευτικές καινοτοµίες για το σχολείο του µέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κουτσογιάννης,. (2005). Ο µύθος του νέου γραµµατισµού. Στο Γ. Κουζέλης, Μ. Πουρνάρη & Β. Τσελφές (επιµ.) Γνώση χρήσης και Νέες Τεχνολογίες (σ ). Αθήνα: Νήσος. Κουτσογιάννης,. (2007α) Θεωρητικό πλαίσιο, κριτική ανάγνωση και αξιοποίηση λογισµικού, Στο Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών στα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης, τεύχος 3: κλάδος ΠΕ02 (σ ). Πάτρα: ΕΑΙΤΥ. Κουτσογιάννης,. (2007β) Τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνίας και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: από το εκπαιδευτικό λογισµικό στον κριτικό τεχνογραµµατισµό, ό. π. (σ ). Μητσικοπούλου, (χ.χ.). Γραµµατισµός. Στο Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. ιαθέσιµο: Μικρόπουλος, Τ., Α. (2006) Ο Υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Μπαλτά, Β., Νέζη, Μ. & Σεφερλή, Ν. (2009). «Συνοµιλώντας µε τις φιγούρες του θεάτρου σκιών». Μία απόπειρα προσέγγισης παλαιότερων µορφών τέχνης µε σύγχρονα διδακτικά µέσα: Η ανάπτυξη ενός webquest για το θέατρο σκιών σε περιβάλλον wiki. Ανακοίνωση στο 1 ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο µε θέµα «Ένταξη & χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική ιαδικασία», ΕΤΠΕ - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (συνδιοργ.), Βόλος, / 4 / Μπαλτά, Β. (2010). Οι ΤΠΕ ως πρόκληση για το φιλόλογο. Παραδοχές και ζητούµενα. Πρακτικά επιµορφωτικής ηµερίδας «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων. Η δυναµική των ΤΠΕ». Σύµβουλοι φιλολόγων Β Αθήνας Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών (συνδιοργ). Ν. Ψυχικό, 6 /2 / Νέζη, Μ., Σεφερλή, Ν. & Τσενόγλου, Ε. (2009). «Για µια συντροφιά ανάµεσά µας»: Η αξιοποίηση του ιαδικτύου (Web2.0) σε άτυπες µορφές γραµµατισµού. Σχεδιασµός δικτύου αναγνώσεων σε περιβάλλον wiki. Πρακτικά του 5 ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Σύρος, 8-10/5/2009. Σεφερλή, Ν. (2010). Αξιοποιώντας τα λογισµικά γενικής χρήσης και το συνεργατικό ηλεκτρονικό περιβάλλον wiki για την κατανόηση και παραγωγή περιγραφικών κειµένων: Η ανάπτυξη ενός σεναρίου στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας για την Α Λυκείου. Πρακτικά επιµορφωτικής ηµερίδας, ό.π., Ν. Ψυχικό, 6 /2 / Σκιά, Κ. (2001). Η αποτελεσµατικότητα της επικοινωνιακής προσέγγισης στην παραγωγή γραπτού λόγου. Στο Γ. Σπανός & Ε. Φρυδάκη (επιµ.), ό.π. (σ ). Χατζησαββίδης, Σ. (χ.χ.). Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο των πολυγραµµατισµών. ιαθέσιµο: Χοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Γλωσσικός Υπολογιστής, τοµ. 1, Ιστοχώρος:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας και φιλολογικά μαθήματα. Επιμέλεια: Νότα Σεφερλή

Διαδραστικός πίνακας και φιλολογικά μαθήματα. Επιμέλεια: Νότα Σεφερλή Διαδραστικός πίνακας και φιλολογικά μαθήματα Επιμέλεια: Νότα Σεφερλή Περί τίνος πρόκειται Υβριδική συσκευή που συνδυάζει κλασικά χαρακτηριστικά πίνακα τάξης με χαρακτηριστικά των ΤΠΕ Μπορεί να δείξει ό,τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως πρόκληση για τον φιλόλογο: παραδοχές και ζητούμενα

Οι ΤΠΕ ως πρόκληση για τον φιλόλογο: παραδοχές και ζητούμενα Οι ΤΠΕ ως πρόκληση για τον φιλόλογο: παραδοχές και ζητούμενα Βενετία Μπαλτά, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 1. Εισαγωγή Εκκινώντας από μία σύντομη επισκόπηση των δεδομένων της σύγχρονης ελληνικής σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

M.A στη Διδακτική των Νέων Ελληνικών panseferli@sch.gr. 2. 1. Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων: Λογοτεχνία, Γλώσσα -615-

M.A στη Διδακτική των Νέων Ελληνικών panseferli@sch.gr. 2. 1. Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων: Λογοτεχνία, Γλώσσα -615- «Συνομιλώντας με τις φιγούρες του θεάτρου σκιών» Μία απόπειρα προσέγγισης παλαιότερων μορφών τέχνης με σύγχρονα διδακτικά μέσα: Η ανάπτυξη ενός webquest για το θέατρο σκιών σε περιβάλλον wiki Β. Μπαλτά

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Οι σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

«Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)»

«Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)» Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ κλάδου ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ «Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)» Σενάριο στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396 2.4. Άξονες ανάγνωσης του τρόπου διδακτικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων (ΤΠΕ) στη γλωσσική εκπαίδευση: το

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστήριό τήτα Α Γυμνασι όυ

Διδακτική δραστήριό τήτα Α Γυμνασι όυ Διδακτική δραστήριό τήτα Α Γυμνασι όυ 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Με την Αστραδενή στο μουσείο. Διδάσκουσα: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης Τιείναιοφάκελοςυλικούμαθητή; Συστηματική και οργανωμένη συλλογή στοιχείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ.

Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Τι θα παρουσιάσουµε; Εικονικές Ψηφιακές Τάξεις Εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας µε Τ. Π. Ε. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Τα διδακτικά σενάρια

Τα διδακτικά σενάρια 2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια Το ζήτηµα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισµικού αποτελεί σηµείο προβληµατισµού ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Βενετία Μπαλτά Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Στόχοι της εισήγησης:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( )

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ ( ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάιος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Γ (2013-2014) Κεντρική Επιμόρφωση για Διευθυντές/ντριες & Εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2010 ηρητήριο _2010 1 Τα πολυτροπικά κείμενα ως εργαλείο προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης

3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης 236 3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης Σενάριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Τι, Γιατί, Ποιοι, Πού, Πότε, Πώς, Πόσο. Ηλίας. Γ Ματσαγγούρας Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Τι, Γιατί, Ποιοι, Πού, Πότε, Πώς, Πόσο. Ηλίας. Γ Ματσαγγούρας Επιστημονικός Υπεύθυνος Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών Τι, Γιατί, Ποιοι, Πού, Πότε, Πώς, Πόσο Ηλίας. Γ Ματσαγγούρας Επιστημονικός Υπεύθυνος Δομή της Εισήγησης Το πνεύμα του Νέου Σχολείου και η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα