Ευρωπαϊκές Μεταπτυχιακές Σπουδές για τη Νεότητα Ενσωματώντας την Έρευνα, Πολιτική και Πρακτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκές Μεταπτυχιακές Σπουδές για τη Νεότητα Ενσωματώντας την Έρευνα, Πολιτική και Πρακτική"

Transcript

1 Ευρωπαϊκές Μεταπτυχιακές Σπουδές για τη Νεότητα Ενσωματώντας την Έρευνα, Πολιτική και Πρακτική Μια συνεισφορά με στόχο την ανάπτυξη ενός ανοιχτού πεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη

2 Outline 1 Ιστορία 2 Φιλοσοφία 3 Δομή και Περιεχόμενα 4 Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης 5 Ομάδα Στόχος 6 Αποτελέσματα 7 Κοινοπραξία, Εταίροι και Υποστήριξη 8 Προοπτικές

3 1 Ιστορία

4 Πώς γεννήθηκε η ιδέα Αλλαγές στο τοπίο της Κοινωνικής Επιστήμης Γέννηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών για τη Νεότητα ως πεδίου ειδικής διεπιστημονικής θεωρίας και έρευνας από τη δεκαετία του 1990 Γέννηση της διεθνούς κοινότητας για την έρευνα και την πρακτική στη Νεότητα Αλλαγές στην Κοινωνία Η κατασκευή της «Νέας Ευρώπης» σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον Ανάπτυξη νέων μορφών γνώσης Ανάπτυξη της ποικιλομορφίας και της διαπολιτισμικότητας Ανοιχτά και αβέβαια χαρακτηριστικά Τροποποιημένες σχέσεις εκπαίδευσης- κοινωνίας: Mεταμόρφωση, επανακωδικοποίηση, και προκλήσεις για τη μη-τυπική εκπαίδευση και ενασχόληση με νέους Αλλαγές στη γνώση και απαιτήσεις για νέες δεξιότητες Ανάγκη για συγκριτικά και διαπολιτισμικά ερωτήματα Ποιότητα και πολυπλοκότητα της ενασχόλησης με τους νέους και την εκπαίδευση Επαγγελματική διασταύρωση ορίων στην εκπαίδευση και νεότητα

5 Τι έχει γίνει μέχρι τώρα Η συνεργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εγκαθιδρύθηκε στις αρχές του 2006 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Νεότητα : Tα μέλη συνεισέφεραν τον χρόνο τους και την εμπειρογνωμοσύνη τους εθελοντικά. Οι πηγές χρηματοδότησης για τις συναντήσεις των μελών ήταν: Οι ίδιοι οι εταίροι-πανεπιστήμια και η αυτοχρηματοδότηση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Συμβούλιο της Ευρώπης για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Νεότητα Το Αυστριακό Υπουργείο Υγείας, Οικογένειας και Νεότητας μαζί με το Αυστριακό Υπουργείο για την Επιστήμη και την Έρευνα Υπηρεσία για τη Νεότητα του Υπουργείου Οικογένειας και Ενσωμάτωσης του Λουξεμβούργου Συναντήσεις έγιναν στις πόλεις: Strasbourg (2006, 2007, 2008), Mikkeli (2006), Luxembourg (2007), Innsbruck (2008), Ghent (2009)

6 Τι έχουμε επιτύχει Στα μέσα του 2009: Διετή Χρηματοδότηση του προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δία βίου Μάθησης (LLP) Τα μέλη της κοινοπραξίας συνέβαλαν στον προϋπολογισμό με το 25% Επτά πακέτα εργασίας ολοκληρώθηκαν: Το Πρόγραμμα Σπουδών, η Ανάπτυξη του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης, η Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση, η Διάχυση και Αξιοποίηση και η Διαχείριση/Συντονισμός Επτά Συναντήσεις στις πόλεις: Innsbruck, Plovdiv, Lleida, Luxembourg, Salerno, Thessaloniki and Oslo; Συναντήσεις Υποεπιτροπών στις πόλεις: Luxembourg, Innsbruck, Gothenburg, Plovdiv LLP Εφαρμογή του Σύντομου Προγράμματος με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Νεότητα στη Βουδαπέστη το 2011 Διαμόρφωση Διεθνούς Εικονικής Πανεπιστημιακής Κοινότητας Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης Εμπειρική δοκιμασία του προγράμματος σε μικρογραφία Συνάντηση της Κοινοπραξίας στο Όσλο 2011

7 Τι προβλέπεται μέχρι το Φθινόπωρο του 2011 Εκπαιδευτικά Το πλήρες πρόγραμμα σπουδών και οι βιβλιογραφικοί κατάλογοι Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα Μοντέλο εργασίας για τις συνδυαστικές μεθόδους διδασκαλίας Μοντέλο για την κινητικότητα των φοιτητών ως πηγή μάθησης Πληροφοριακό Υλικό Υλικό διάχυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε διάφορες μορφές Ειδική ιστοσελίδα στα Αγγλικά με πληροφορίες Αφίσες, Φυλλάδια σε διάφορες γλώσσες Πρακτικά του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή Παραδοτέα Κοινό Πτυχίο: Νομική πιστοποίηση του προγράμματος, διαμόρφωση και συμπλήρωση επισήμων εγγράφων για τη συνεργασία με τα άλλα Παν/μια καθώς και οικονομικός σχεδιασμός Μοντέλο διαχείρισης του τρόπου πρόσληψης σπουδαστών (υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων) Οδηγός Σπουδών Ηλεκτρονική συλλογή κειμένων Διαμόρφωση γλωσσικής πολιτικής

8 2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

9 Αρχές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Υιοθέτηση της άποψης για την ανάγκη διαπολιτισμικής κατανόησης και επικοινωνίας Αναγνώριση και αξιοποίηση της προηγούμενης εμπειρίας και γνώσης των σπουδαστών Δέσμευση ως προς τη χρήση μαθητοκεντρικών παιδαγωγικών μεθόδων που βασίζονται στην ενεργοποίηση και την αυτο-καθοδήγηση του σπουδαστή Εκτίμηση της σημαντικής συνεισφοράς των νεαρών ατόμων όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης Συνεισφορά στην ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης και της ποιότητας στο πεδίο της νεότητας συνολικά Δέσμευση για μια ανοιχτή προσέγγιση που στοχεύει στη δημιουργία, αναγνώριση και κατανομή της γνώσης γύρω από τον κοινωνικό κόσμο και τη δυνατότητα αλλαγής Οι αρχές αυτές προήλθαν από ένα μακροχρόνιο δίκτυο ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών στο πεδίο της Νεότητας στην Ευρώπη και από την υποστήριξη σημαντικών μορφών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

10 Πρόκειται για ένα πλήρες Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τις σπουδές στη Νεότητα στην Ευρώπη (Οδηγίες της Μπολόνιας) μια εκπαίδευση εξειδικευμένη στην έρευνα σε μεταπτυχιακό επίπεδο ένα πρόγραμμα που στοχεύει να χτίσει ποικίλες γέφυρες: Ένα διεπιστημονικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα του εγκαθιδρύει δεσμούς ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, ανάμεσα στην πολιτική και την έρευνα Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που παρέχει κοινό πτυχίο, διεθνικό στη σύλληψή του, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ένα διεθνές πρόγραμμα που διαθέτει διεθνές προσωπικό και διεθνείς φοιτητές, αφοσιωμένους στην πολύγλωσση και διαπολιτισμική διδασκαλία και μάθηση καθώς και στην αξιοποίηση ενός διεθνούς βιβλιογραφικού υλικού Κύρα χαρακτηριστικά του: Δι-εθνικό, διαπολιτισμικό και διεπιστημονικό

11 Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι σημαντικό επειδή συμπληρώνει και εμπλουτίζει τις υπάρχουσες παροχές και συνθήκες είναι ξεχωριστό, καθώς δεν υπάρχει ένα ανάλογο πρόγραμμα είναι μια κοινότητα μάθησης και πρακτικής, που έχει στόχο να εδραιώσει ένα δομημένο διάλογο ανάμεσα στην έρευνα για τη Νεότητα, τη πολιτική, και την επαγγελματική πράξη και να συνεισφέρει στην έρευνα που βασίζεται στην πολιτική, σε πολιτικές που βασίζονται στην έρευνα και σε ενημερωμένες και αναστοχαστικές πρακτικές οι διπλωματικές εργασίες των σπουδαστών θα παράγουν νέα γνώση και καλύτερη κατανόηση της ποιότητας και ποικιλομορφίας που διέπουν τις ζωές των νέων, των συνθηκών, των ιδεών, των προτύπων ζωής τους και των προσδοκιών τους

12 3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

13 Το περιεχόμενα του Μεταπτυχιακού Νεαρά άτομα και Ευρώπη Αλλαγές, κατευθύνσεις, προκλήσεις Θεσμικά σημεία εστίασης και δέσμευση Έρευνα, πολιτική και πρακτική Ένα τρίγωνο με ολοένα και περισσότερους δεσμούς Η περίπτωση του δομημένου διαλόγου Εργασία και σταδιοδρομία Ανταπόκριση στις αλλαγές που συμβαίνουν στις αγορές εργασίας και τις απαιτήσεις για νέα επαγγελματικά προφίλ Διασταύρωση με την εμπειρία από το πεδίο Προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη Ανάπτυξη των προσόντων και βελτίωση της αναγνωρισιμότητας Ευκαιρία για περαιτέρω μάθηση, αναστοχαστικότητα και νέες κατευθύνσεις

14 Η δομή του Μεταπτυχιακού 120 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) - Κοινό πτυχίο από 2 τουλάχιστον πανεπιστήμια της κοινοπραξίας 4 εξάμηνα, σεμινάρια πρόσωπο με πρόσωπο, εικονικά, και υποδοχής και φιλοξενίας Το πρόγραμμα αποτελείται: 5 μαθήμα: Συνθήκες ζωής των νέων, Ρυθμίσεις και πολιτικές στην Ευρώπη, Έρευνα για τη Νεότητα στην Ευρώπη, Θεωρητικές προσεγγίσεις, Επικοινωνία, Διοίκηση και Ηγεσία, Μέθοδοι έρευνας (45 ΔΜ) Επιλεγόμενα Μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξάμηνου κινητικότητας (20 ΔΜ) Επαγγελματική άσκηση σε χώρους νεότητας κατά το εξάμηνο της κινητικότητας (10 ΔΜ) Προσωπική και Επαγγελματική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του προγράμματος (9 ΔΜ) Σύνθεση: Ο αναστοχαστικός επαγγελματίας (10 ΔΜ) Σεμινάρια συγγραφής και υποστήριξης της διπλωματικής (6 ΔΜ) Διπλωματική εργασία (20 ΔΜ)

15 Τα μαθήματα ανά εξάμηνο 1-4 Μαθήματα (CM) CM 1: Συνθήκες ζωής, ρυθμίσεις και πολιτικές για τους νέους στην Ευρώπη Semester ECTS 9 CM 2: Έρευνα για τη Νεότητα στην Ευρώπη 9 CM 3: Θεωρητικές προσεγγίσεις: Κοινωνικές, πολιτισμικές και παιδαγωγικές οπτικές 9 CM 4: Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 9 CM 5: Πρακτική άσκηση/επαγγελματική άσκηση 10 CM 6: Παρακολούθηση μαθημάτων στα πανεπιστήμια υποδοχής και φιλοξενίας 20 CM 7: Επικοινωνία, διοίκηση και Ηγεσία 9 CM 8: Διαπολιτισμικές και συγκριτικές μέθοδοι έρευνας 9 CM 9: Αναστοχαστική σύνθεση 10 CM 10: Σεμινάριο συγγραφής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας 6 Διπλωματική εργασία 20 Διδακτικές μονάδες (Σύνολο)

16 4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

17 Συνδυασμός διδακτικών μεθόδων Πρόσωπο με πρόσωπο και εικονική μάθηση Παραδοσιακές και καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι Οργάνωση σε ομάδες, στον τόπο παραμονής και εξ αποστάσεως Εντός και εκτός έδρας κινητικότητα Μαθήματα, πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία Σύντομο πρόγραμμα στη Βουδαπέστη 2011

18 Μέθοδοι διδασκαλίας Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία σε διαφορετικές τοποθεσίες Πολυπολιτισμικότητα και κινητικότητα ως πηγές μάθησης Αυτο-καθοδηγούμενη μάθηση, συνεργατική μάθηση, και αυτονόμη μάθηση σε αμοιβαία πλαίσια ανάμεσα στους διδάσκοντες και τους σπουδαστές/άστριες Ατομική και ομαδική εποπτεία και καθοδήγηση Πλατφόρμα Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και συλλογή κειμένων

19 5 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

20 Το προφίλ των συμμετεχόντων Ισορροπία στη σύνθεση των ομάδων με βάση την ποικιλομορφία της καταγωγής Νέοι ερευνητές Στελέχη νεότητας και εργαζόμενοι σε δομές νέων δίχως τυπικά προσόντα εκπαίδευσης Διοικητικά στελέχη σε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και προσωπικό δομών για τους νέους Προτεραιότητα θα δίνεται σε συμμετέχοντες που έχουν μικτή καταγωγή και ποικίλη εμπειρία εμπλοκής σε θέματα σπουδών στη νεανική ηλικία, εμπλοκή σε δημιουργική, κριτική και συνδυαστική έρευνα για τους νέους, σε πολιτικές και πρακτικές Τυπικά προσόντα υποψηφίων Βασικό πτυχίο ή Ισότιμο Δύο χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας Δύο γλώσσες συμπεριλαμβανόμενης της Αγγλικής (Κατά την εισαγωγή: αποτελέσματα εξετάσεων σε εξειδικευμένο επίπεδο) Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν υποψήφιοι με προσόντα από όλον τον κόσμο, 30 εισερχόμενοι κάθε χρόνο (60 συνολικά για τον πρώτο και δεύτερο χρόνο)

21 6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

22 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Κίνδυνοι και προκλήσεις Γεφύρωση και ενσωμάτωση της έρευνας και της δράσης, της θεωρίας και της πρακτικής Διατήρηση της ποιότητας της μάθησης και των μεθόδων διδασκαλίας καθώς και την ανοιχτή πρόσβαση στο πρόγραμμα Στελέχωση με προσωπικό που θα υποστηρίζει και θα υλοποιεί έρευνα σχετική με τις πολιτικές για τους νέους, θα θεμελιώνει τη γνώση που θα καθοδηγεί τις πολιτικές αποφάσεις και θα στηρίζει την πρακτική που βασίζεται στις αποδείξεις Επέκταση και εμβάθυνση της γνώσης και της ανταγωνιστικότητας για μια ποικιλία επαγγελματιών και της επαγγελματικής ανάπτυξης που θα στηρίζεται στη σχέση ανάμεσα στην έρευνα, τις πολιτικές και την επαγγελματική πράξη ( = Μαγικό τρίγωνο ) Πρακτική

23 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Στόχοι μάθησης Απόκτηση γνώσης για τους νέους και κατανόηση της νεανικής εμπειρίας, των πολιτικών για τη νεανική ηλικία, των μεθόδων έρευνας, και του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης, ηγεσίας και ομαδικότητας Απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων Αύξηση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων Βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων Εγκαθίδρυση δεξιοτήτων κατανόησης της σχέσης ανάμεσα στην έρευνα, την πολιτική και την επαγγελματική πρακτική

24 Προσόντα αποφοίτων και προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης Το μεταπτυχιακό μπορεί να οδηγήσει σ ένα ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό διδακτορικό πρόγραμμα στις κοινωνικές ή στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ή στις επιστήμες της αγωγής και σε σταδιοδρομίες στο χώρο της νεότητας στις χώρες της Ευρώπης Το μεταπτυχιακό δημιουργεί την πρώτη ευρωπαϊκή γενιά ειδικών στο χώρο της Νεότητας, ικανών να γεφυρώνουν χάσματα και να προωθούν καινοτόμες δράσεις σε επαγγελματικά, γλωσσικά και εθνικά πεδία Το μεταπτυχιακό ανοίγει επαγγελματικές προοπτικές σε ακαδημαϊκά, παιδαγωγικά, κοινωνικά, διοικητικά, διαχειριστικά πεδία ανάπτυξης, καθώς και σε τομείς ανθρωπίνων πόρων σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Οι απόφοιτοι μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας: Ως ερευνητές και πανεπιστημιακοί με ειδίκευση σε διαπολιτισμικές και συγκριτικές σπουδές για τη νεότητα Ως ειδικοί επαγγελματικές στη μη τυπική εκπαίδευση των νέων με κύριο χαρακτηριστικό την κριτική αναστοχαστικότητα, σε διεθνή και διαπολιτισμικά πλαίσια Ως διοικητικοί υπάλληλοι και πάροχοι υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ειδικευμένοι στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις κοινωνικές σχέσεις των νέων

25 7 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

26 Μέλη της Κοινοπραξίας University of Innsbruck, Institute of Educational Science (Austria), Coordination Paissii Hilendarski State University Plovdiv, Department of Applied and Institutional Sociology (Bulgaria) National University of Ireland Maynooth, Department of Applied Social Studies (Ireland) Aristotle University of Thessaloniki, School of Psychology (Greece) University of Lleida, Department of Sociology and Geography (Catalonia/Spain) University of Salerno, Department of Political, Social and Communication Sciences (Italy) University of Luxembourg, Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (Luxembourg) University of Oslo, Department of Educational Research (Norway) University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities (Finland) University of Glamorgan, Faculty of Business and Society (Wales/United Kingdom)

27 Συνεργαζόμενοι Εταίροι University of Malta, Department of Youth and Community Studies (Malta) University of Trnava, Centre for European and Regional Youth Studies (Slovak Republic) University of Warsaw, Youth Research Centre (Poland) University of Ljubljana, Centre for Social Psychology (Slovenia)

28 Γεωγραφική Απεικόνιση των μελών της Κοινοπραξίας και Εταίρων Map source: Wikimedia Commons

29 Συμβουλευτικά και υποστηρικτικά Δίκτυα European Commission/Council of Europe Youth Partnership Council of Europe Directorate of Youth and Sport, European Youth Centres European Youth Forum ISA (International Sociological Association): Research Committee Sociology of Youth (RC34) ESA (European Sociological Association): Research Network Youth and Generation (RN30) Όλοι εκπροσωπούνται σε μια ομάδα «άμεσα ενδιαφερομένων» - ένα εποπτικό συμβούλιο-σε εμβρυακή μορφή ακόμη για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μέλη της Κοινοπραξίας συζητούν με τον καθ. Jim Côté, RC34 (ISA) Πρόεδρο, Θεσσαλονίκη 2010

30 8 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

31 Τι χρειάζεται να κάνουμε για την υλοποίησή του Να αξιοποιηθούν τα μέχρι τώρα παραγόμενα προϊόντα με ένα αποτελεσματικό και λογικό τρόπο Να συνεχιστεί η έμφαση στη διαμόρφωση ανοιχτών μορφών μάθησης με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοποριακών δράσεων Να αφιερωθεί χρόνος και κόπος εκ μέρους των συνεργατών όπως συμβαίνει ήδη από το 2006 Να αναζητηθεί υποστήριξη από τον τομέα Νεότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Να επιτευχθεί η επίσημη πιστοποίηση του πτυχίου Να βρεθούν επιπλέον χορηγοί Για υποτροφίες των σπουδαστών/στριών Για το Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης Για το καινούργιο υλικό διδασκαλίας και μάθησης μεταφρασμένο σε περισσότερες γλώσσες

32 Σύντομο πρόγραμμα στη Βουδαπέστη 2011 Η ανοιχτότητα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι σημαντική πρόκληση. Για όλους εμάς.

33 Περισσότερες πληροφορίες Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης στο Σύντομο Πρόγραμμα: Παρακολουθείστε το βίντεο του Σύντομου Προγράμματος: Επικοινωνείστε μαζί μας μέσω Για πληροφορίες στα Ελληνικά επικοινωνείστε:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή Στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 συνεχίστηκαν σημαντικά έργα μέσα στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου για την ικανοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 STUDENT HANDBOOK 2012-13 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY 1 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ αυτό τον Οδηγό Σπουδών έχουν σχέση με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

SIRIUS. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων

SIRIUS. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων SIRIUS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών Έγγραφο διατύπωσης θέσεων 3 SIRIUS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 7 Η Επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 10 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 12 Υποτροφίες 13 Διαμονή/Φοιτητική Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα