ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠ65 Ακαδηµαϊκό Έτος η Γραπτή Εργασία Επιστολή προς τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Σπουδές στην εκπαίδευση» Σοφία Παπαδηµητρίου ΑΜ ΑΘΗΝΑ 30 Απριλίου

2 Table of Contents ΕΠΙΣΤΟΛΗ... 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι... 7 Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΕΑΠ... 7 Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΣΣ - ΜΕΛΗ ΣΕΠ... 8 Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ...10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αγαπητοί νεοεισαχθέντες φοιτητές, Ίσως επανέρχεστε στα θρανία µετά από αρκετά χρόνια αποµάκρυνσης απ αυτά. Τα θρανία που θα γνωρίσετε στο ΕΑΠ έχουν µια διαφορετική µορφή από τα αντίστοιχα της παραδοσιακής εκπαίδευσης, για την οποία µορφή θα ήθελα να σας ενηµερώσω σ αυτήν την επιστολή µου, αναλύοντας την πρόσφατη εµπειρία µου στο ΕΑΠ. Σύµφωνα µε το ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης (ΑΕ) ή Ανοικτής Παιδείας η µόρφωση είναι δικαίωµα όλων των ανθρώπων και θα πρέπει να µπορούν να την απολαµβάνουν σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής τους. Η ΑΕ αξιοποιεί τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξαε), ένα οργανικά δοµηµένο σύνολο µέσων και διαδικασιών, η οποία αποτελεί την κύρια διαφοροποίηση των ανοικτών συστηµάτων από τα παραδοσιακά. Ο θεσµός της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι ένας θεσµός εκπαίδευσης που τα επόµενα χρόνια αναµένεται να διευρυνθεί και επεκταθεί διεθνώς σε περισσότερες περιοχές της ανθρώπινης γνώσης και να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων ενδιαφερόµενων για γνώση µε εναλλακτικούς τρόπους µετάδοσης. Στη χώρα µας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο αντιπροσωπεύει τη θεσµοθετηµένη εξαε και µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα νέα δεδοµένα. H εξαε αναφέρεται ως η εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί το µαθητή πώς να µαθαίνει µόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνοµα προς µία ευρετική πορεία αυτοµάθησης. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εξαε είναι: Μια µέθοδος εκπαίδευσης που εφαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόµενος βρίσκεται αποµακρυσµένος από τον εκπαιδευτή του, αλλά καθοδηγείται και υποστηρίζεται απ αυτόν µέσω διαφόρων µορφών επικοινωνίας. Χρησιµοποιείται ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό υλικό. Γίνεται συστηµατική υποστήριξη του εκπαιδευοµένου. Αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τόσο για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού όσο και για ορισµένες µορφές επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή. Ένα ακόµα σηµαντικό εκπαιδευτικό χαρακτηριστικό της ΑΕ είναι το αρθρωτό σύστηµα σπουδών. Το αρθρωτό σύστηµα σπουδών προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασµού κατά πολλούς τρόπους µεγάλου αριθµού Θεµατικών Ενοτήτων (ΘΕ) και οδηγεί σε ένα µεγάλο συνδυασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων διαφόρων επιπέδων, εποµένως αυξάνει την πιθανότητα επιλογής του επιθυµητού προγράµµατος από κάποιον φοιτητή. Με την επιλογή των ΘΕ που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά του, ο φοιτητής εχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να διαµορφώσει σταδιακά τη δική του µορφωτική φυσιογνωµία. Για την µέθοδο εφαρµογής του αρθρωτού συστήµατος σπουδών στο ΕΑΠ και ειδικότερα στο πρόγραµµα Σπουδές στην εκπαίδευση θα ενηµερωθείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ. 3

4 O κύριος µοχλός διδασκαλίας στην εξαε και συγχρόνως ένα ευέλικτο εργαλείο που αποσκοπεί στο να προσλάβει ένα µεγάλο, ίσως το µεγαλύτερο µέρος του ρόλου του διδάσκοντα, θεωρείται το διδακτικό υλικό. Είναι ειδικά σχεδιασµένο ώστε να ενεργοποιεί την εµπλοκή του µαθητή µε αυτό, να προσφέρει οργάνωση και επεξεργασία των γνώσεων, ανάπτυξη κριτικής και συνδυαστικής σκέψης και αποφυγή του µηχανιστικού τρόπου µελέτης και αποµνηµόνευσης της γνώσης. Στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού στην εξαε επιπλέον, είναι η ανάπτυξη διαφορετικών ατοµικών ικανοτήτων µε την ύπαρξη ποικιλίας εργασιών και δραστηριοτήτων και η ενίσχυση του αναστοχασµού χρησιµοποιώντας ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Συνεπώς η οργάνωση της µελέτης είναι προσωπική σας υπόθεση. Κάθε φοιτητής θέτει προσωπικά χρονικά όρια και ατοµικό σχέδιο µελέτης, ώστε να ακολουθεί τον δικό του ρυθµό, συµβουλευόµενος πάντα τον οδηγό σπουδών. Η µορφή του διδακτικού υλικού είναι έντυπη, οπτικοακουστική ή ψηφιακή. Ωστόσο ο τύπος της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται για τη διαµοίραση ή τη διανοµή του δεν καθορίζει τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της µάθησης. Αυτό που την καθορίζει είναι οι παιδαγωγικές επιλογές του σχεδιασµού και της ανάπτυξης του περιεχοµένου του. Το ΕΑΠ στοχεύει στην αρτιότητα του διδακτικού υλικού ώστε να καθοδηγεί τη µελέτη, να προάγει την αλληλεπίδραση, να επεξηγεί δύσκολα σηµεία και έννοιες, να αξιολογεί και ενηµερώνει για την πρόοδο, να εµψυχώνει και ενθαρρύνει για τη συνέχιση των σπουδών σας. Εκτός από το παρεχόµενο διδακτικό υλικό µε την εγγραφή σας στη ΘΕ, µπορείτε να βρείτε πλούσιο συµπληρωµατικό ενηµερωτικό υλικό στα Πρακτικά των συνεδρίων της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς επίσης στα βιβλία, στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, στα επιστηµονικά περιοδικά και στους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ. Στο πλαίσιο των σπουδών σας στο ΕΑΠ θα πρέπει να παραδώσετε 3 ή 4 γραπτές εργασίες σε κάθε ΘΕ και τη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία µε ακαδηµαϊκή γραφή όπου απαιτείται συστηµατική δόµηση των απαντήσεων, σαφήνεια και ορθότητα στην επιχειρηµατολογία, επαρκής τεκµηρίωση, σαφές θεωρητικό πλαίσιο και ρητά διατυπωµένα ερωτήµατα. Ακόµα η ανάπτυξη των απόψεων και επιχειρηµάτων σας πρέπει να τεκµηριώνεται µε σωστή χρήση παραποµπών και κατάλληλης βιβλιογραφίας, η οποία αποτελεί την κινητήρια δύναµη της αναζήτησης και διεύρυνσης των οριζόντων σε αυτήν τη µεταπτυχιακή προσπάθειά σας. Στο ΕΑΠ ο ρόλος του διδάσκοντα είναι διπλός. Αφενός µεν είναι καθηγητής (tutor) -µε την παραδοσιακή έννοια- για την ακαδηµαϊκή υποστήριξη δηλ. τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου, την επιµέλεια των γραπτών εργασιών και της διπλωµατικής ή γενικότερα την επιστηµονική υποστήριξη δηλ. την ενεργοποίηση προβληµατισµών που απορρέουν από το αντικείµενο της ΘΕ. Αφετέρου δε, είναι σύµβουλος (counsellor) για την ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας του φοιτητή ώστε να ολοκληρώσει τη ΘΕ και κατ επέκταση τις σπουδές του. Επικοινωνεί µε τους φοιτητές τηλεφωνικά, µε επιστολές ή µετά από δική του πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους και τους συµβουλεύει, ενθαρρύνει και καθοδηγεί στην ευρετική πορεία αυτοµάθησης του καθενός. Θα αναρωτηθείτε: η εξαε είναι τελικά µια µοναχική εµπειρία; Μπορεί να συντελεστεί η µάθηση εκτός κοινωνικού περιβάλλοντος; Το ΕΑΠ αποδίδει µεγάλη σηµασία στις πρόσωπο µε πρόσωπο επαφές διδασκόντων και διδασκοµένων δηλ. στις Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Ο καθηγητής-σύµβουλος (ΚΣ) του 4

5 ΕΑΠ (ή Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ΣΕΠ) είναι υπεύθυνος να διαµορφώσει κατά τη διάρκεια της ΘΕ ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας µέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν δηµιουργικές σχέσεις µεταξύ των µελών της εκπαιδευόµενης οµάδας, πρωτοβουλίες και θετικά συναισθήµατα, όπως αλληλεγγύη, αλληλοσεβασµός, αυτοεκτίµηση, δηµιουργία και ενίσχυση κινήτρων. Οι ΟΣΣ είναι τετράωρα σεµινάρια που πραγµατοποιούνται πέντε φορές στη διάρκεια µιας ΘΕ και αποτελούν µαζί µε τις γραπτές εργασίες, τους ακρογωνιαίους λίθους του διδακτικού έργου του διδάσκοντα και της σχέσης που διαµορφώνει µε τους φοιτητές. Ο σκοπός µιας ΟΣΣ δεν είναι να πραγµατοποιηθούν συµπληρωµατικά µαθήµατα. Στη διάρκειά της δίνονται πληροφορίες και επεξηγήσεις για το πρόγραµµα σπουδών, γίνεται συµβουλευτική υποστήριξη προς τους διδασκόµενους, πραγµατοποιούνται ασκήσεις, γίνεται επεξεργασία και ανταλλαγές απόψεων, αξιολόγηση και προγραµµατισµός των εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και προετοιµασία για την εκπόνηση των προσεχών γραπτών εργασιών. Επίσης κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριµία και η επικοινωνία ΚΣ φοιτητών και των φοιτητών µεταξύ τους ώστε να περιορισθεί το αίσθηµα της αποµόνωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών. Στις ΟΣΣ υπάρχει επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο, ώστε η ψυχική επαφή µε τους φοιτητές, σε συνδυασµό µε την καθοδήγηση στη µελέτη και την υποστήριξη στην αντιµετώπιση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν, να δηµιουργήσουν το κατάλληλο µαθησιακό κλίµα. Επιπλέον οι νέες τεχνολογίες µπορούν να συµβάλλουν στην αποµάκρυνση της έννοιας της απόστασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να αµβλύνουν το αίσθηµα της µοναχικής εµπειρίας της µάθησης. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την ηλεκτρονική σύνδεση του διδάσκοντα µε τους φοιτητές σε διάφορες τοποθεσίες, δηµιουργούνται οµάδες που αποτελούν µια εικονική -δυνητική- τάξη. Το ΕΑΠ διαθέτει περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας ωστε να υποστηρίξει τις εικονικές τάξεις. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης πραγµατοποιώντας τηλε-συναντήσεις σε πραγµατικό χρόνο µε τους συµφοιτητές και τον ΚΣ σας σε χρόνο τον οποίο έχετε επιλέξει και προσυµφωνήσει (σύγχρονη επικοινωνία). Ακόµα µπορείτε να αναρτήσετε προβληµατισµούς στο περιβάλλον των forum, σε οποιοδήποτε θέµα λειτουργίας ή µάθησης αφορά τις σπουδές σας στο ΕΑΠ, να ανταλλάξετε απόψεις µε τους µακρυνούς συµφοιτητές σας και τον ΚΣ σε ένα δοµηµένο πλαίσιο συζητήσεων οποιαδήποτε χρονική στιγµή ευκαιρήσετε (ασύγχρονη επικοινωνία). Μη διστάζετε να αξιοποιήσετε αυτά τα εργαλεία. Όπως ήδη γνωρίζετε, η µάθηση συντελείται µέσα σε συγκεκριµένο πολιτισµικό πλαίσιο από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε άλλα άτοµα σε συγκεκριµένες επικοινωνιακές περιστάσεις, µέσα από τις ζυµώσεις που προκύπτουν µε την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων και όχι µέσα σε ένα πολιτισµικό και επικοινωνιακό κενό. Εύχοµαι η επιστολή µου να αποτελέσει ένα έναυσµα για µια εποικοδοµητική πορεία µάθησης και για την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ευκαρίας που προσφέρει το ΕΑΠ και µόλις ξεκινάτε. Ακόµα σύµφωνα µε τον Umberto Eco, να εκµεταλλευτείτε την ευκαιρία της διπλωµατικής εργασίας, έστω κι αν τα υπόλοιπα πανεπιστηµιακά χρόνια στάθηκαν απογοητευτικά ή καταπιεστικά, για να ξαναπιστέψετε στη θετική, προοδευτική έννοια των σπουδών, όχι µε την έννοια της συσσώρευσης γνώσεων αλλά µε την έννοια της κριτικής επεξεργασίας µιας εµπειρίας, της κατάκτησης µιας 5

6 ικανότητας χρήσιµης για τη µελλοντική ζωή, της µεθοδικής αντιµετώπισης των προβληµάτων και της έκθεσής τους σύµφωνα µε ορισµένες µορφές επικοινωνίας. Φιλικά, Σοφία Παπαδηµητρίου Υπ. ιδάκτορας ΕΑΠ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΑΠ Αποστολή του ΕΑΠ Αποστολή του ΕΑΠ -σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµοείναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και µεθόδων διδασκαλίας για την απόκτηση αντίστοιχων τίτλων σπουδών. H βασική λειτουργική µονάδα του ΕΑΠ είναι η Θεµατική Ενότητα (ΘΕ) και καλύπτει ένα διακεκριµένο αντικείµενο σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε Θ.Ε. περιλαµβάνει ύλη που αντιστοιχεί σε τρία εξαµηνιαία µαθήµατα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Αρθρωτό Σύστηµα Σπουδών Το αρθρωτό σύστηµα σπουδών στο ΕΑΠ προσφέρει τη δυνατότητα συνδυασµού κατά πολλούς τρόπους µεγάλου αριθµού Θεµατικών Ενοτήτων (ΘΕ) και οδηγεί σε ένα µεγάλο συνδυασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Έτσι προσφέρονται 184 ΘΕ σε 30 Προγράµµατα Σπουδών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Σπουδές στην εκπαίδευση Θεµατικές Ενότητες Προγράµµατος Σκοπός του προγράµµατος Σπουδές στην εκπαίδευση είναι η παροχή εξειδικευµένων παιδαγωγικών γνώσεων κατ αρχήν σε εκπαιδευτικούς και των δύο βαθµίδων (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) και σε όλους τους αποφοίτους AEI και TEI που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην εκπαίδευση. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 9 Θεµατικές Ενότητες: Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης πρέπει να ολοκληρώσετε µε επιτυχία τέσσερις από τις εννιά Θ.Ε. του προγράµµατος και να εκπονήσετε Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία. ΕΚΠ 50 Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΕΚΠ 51 Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη ΕΚΠ 60 Εκπαίδευση: Πολιτισµικές ιαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες ΕΚΠ 61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση ΕΚΠ 62 ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΕΚΠ 63 ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών ΕΚΠ 64 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΚΠ 65 Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ΕΚΠ 66 Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον 7

8 Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΣΣ - ΜΕΛΗ ΣΕΠ Οργάνωση ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (ΟΣΣ) Πραγµατοποιούνται 5 ΟΣΣ ετησίως σε 9 πόλεις (Αθήνα Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο - Ιωάννινα - Κοµοτηνή - Ξάνθη - Πειραιά - Λάρισα) και έχουν διάρκεια 4 ωρών. Μπορείτε να αναζητήσετε τις ηµεροµηνίες των ΟΣΣ στο διαδίκτυο επιλέγοντας πρώτα τη Θεµατική σας Ενότητα και έπειτα το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο ΟΣΣ. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενηµερώνει έγκαιρα ο Καθηγητής-Σύµβουλος σας. Οι ΟΣΣ δεν είναι υποχρεωτικές. Όµως εκτιµάται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σηµαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σηµεία και να κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείµενο. Επίσης κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριµία και η επικοινωνία καθηγητή φοιτητών και των φοιτητών µεταξύ τους. Στην περίπτωση που οι φοιτητές χρειαστεί να απουσιάσουν από τις συναντήσεις αυτές, πρέπει απαραιτήτως να καλύψουν τα κενά σε συνεννόηση µε τον διδάσκοντά τους. Στην 1 η ΟΣΣ τίθενται οι βάσεις της συνεργασίας διδάσκοντα-διδασκοµένων (σύναψη εποικοδοµητικού «εκπαιδευτικού συµβολαίου»). Οι Καθηγητές-Σύµβουλοι των Θεµατικών Ενοτήτων που παρακολουθείτε είναι οι βασικοί "διαµεσολαβητές" σας µε το ΕΑΠ. Με τη βοήθειά τους µπορείτε να λύνετε τα περισσότερα προβλήµατα που προκύπτουν, τόσο ειδικά για τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα όσο και γενικότερα. Για να είναι η επικοινωνία σας καλύτερη είναι απαραίτητο να επικοινωνείτε µε τον Καθηγητή - Σύµβουλό σας τις καθορισµένες ώρες γραφείου που σας έχει κοινοποιήσει και φυσικά να προτιµάτε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) όπου είναι εφικτό. Καθήκοντα µελών ΣΕΠ ως προς τους φοιτητές Μέλη ΣΕΠ Ορίζει υποχρεωτικά κατόπιν συνεννοήσεως µε τους φοιτητές, ένα τρίωρο εβδοµαδιαίως («ώρες επικοινωνίας») κατά το οποίο θα είναι τηλεφωνικά διαθέσιµος. Οι ώρες αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΘΕ. Επικοινωνεί µε τους φοιτητές τηλεφωνικά, µε επιστολές ή , µετά από δική του πρωτοβουλία τουλάχιστον 6 φορές κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους Υποχρεούται να απαντά σε όλα τα s των φοιτητών του σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Προετοιµάζει και διεξάγει τις ΟΣΣ. Ενηµερώνει προσωπικά τους φοιτητές: α) για τους βαθµούς των Γ.Ε. και το δικαίωµα συµµετοχής τους στις τελικές εξετάσεις καθώς και β) για το βαθµό των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισµούς σπουδών. Πληροφορεί, το αργότερο εντός µίας εβδοµάδας µετά από κάθε ΟΣΣ, το Συντονιστή της ΘΕ, για το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα των ΟΣΣ. Αξιολογεί τις Γ.Ε. σύµφωνα µε τις οδηγίες βαθµολόγησης. 8

9 Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Εκπαιδευτική πύλη ΕΑΠ Χώροι Θεµατικών Ενοτήτων Υπηρεσίες Μητρώου και οργανωτικά στοιχεία Συζήτηση (forum): Εικονικές τάξεις - Υπηρεσίες Τηλεσυνεργασίας PageLibraryC E91.nsf! Login&RedirectTo=%2FQuickPlace% 2Finfo%2FPageLibraryC E91.nsf%3FOpenDatabase Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Κατάλογοι Ελληνικών και ιεθνών Βιβλιοθηκών Βιβλία Επιστηµονικά περιοδικά Bell J. (2002). Μεθοδολογικός σχεδιασµός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Gutenberg Holmberg B., (2002) Εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Έλλην. Jarvis P., (2004) Συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση - Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Μεταίχµιο. Καψάλης Α. (1998): Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη ΑΕ Κολιάδης Ε. (1995). Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Keegan D. (1996). Foundations of Distance Learning. Routledge London and New York, (3η έκδοση). Kron, F. Σοφός Α. (2007): ιδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο διδακτικών και µαθησιακών διαδικασιών. Αθήνα: Gutenberg. Λιοναράκης Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυµορφική εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού στο Λιοναράκης Α., (επιµ.) Απόψεις και προβληµατισµοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αθήνα: Προποµπός. Race Ph. (1999), Το Εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχµιο. Πρακτικά Συνεδρίων Ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (1, 2, 3, 4)

11 ικτυακοί τόποι για την εξαε Ελληνικό ίκτυο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε ΑΕ) The Open University The Encyclopedia of Educational Technology Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου The Observatory on Borderless Higher Education Σχεδιασµός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού εξαε The Instructional Technology Council The international centre for distance learning Educational Resources Information Center ικτυακοί τόποι διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων ΗΥ tm rpoint2007/index.htm index.htm hp Microsoft Word XP Tutorial Microsoft Excel 2007 Tutorial Microsoft PowerPoint 2007 Tutorial WINDOWS VISTA Questions and Answers Microsoft word video tutorials Video tutorials Tutorials 11

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.

Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Communication Between Tutors and Students in D.E.: A case study of the Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μεθοδολογία επιμόρφωση Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη 217 7.1 Ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση ενηλίκων - Παιδαγωγικέ αρχέ εκπαίδευση ενηλίκων Το 2006, η κοινή ενδιάμεση έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης

Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης Investigation of students views attending the postgraduate programme

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 STUDENT HANDBOOK 2012-13 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα