ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ψηφιακά Συστήµατα ΠΛΗ 21 [http://edu.eap.gr/pli/pli21/students.htm] ΠΑΤΡΑ 2013

2 Πριν αρχίσετε τη µελέτη του έντυπου αυτού, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά τον ενηµερωτικό έντυπο «Οι σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο» (βλέπε και 1 Σε ποιο πρόγραµµα σπουδών εντάσσεται η Θ.Ε.; ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 Ποιος είναι ο σκοπός της Θ.Ε.; 3 Ποιο είναι το διδακτικό υλικό της Θ.Ε.; Σκοπός της θεµατικής ενότητας είναι η εισαγωγή του/της φοιτητή/τριας στο υλικό (hardware) των υπολογιστικών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες της δυαδικής λογικής και των λογικών κυκλωµάτων γνωρίζουµε τις θεµελιώδεις δοµικές µονάδες των ψηφιακών συστηµάτων. Μαθαίνουµε να αναλύουµε και να σχεδιάζουµε τόσο συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώµατα. Τα κυκλώµατα αυτά αποτελούν τα βασικά δοµικά στοιχεία κάθε υπολογιστικού συστήµατος, την αρχιτεκτονική των οποίων συναντούµε στη συνέχεια. Η δοµή της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, η µνήµη και οι τρόποι εισόδου-εξόδου των δεδοµένων είναι τα κύρια θέµατα της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών. Τέλος, ασχολούµαστε µε τους µικροεπεξεργαστές και αναλύουµε τη δοµή και λειτουργία δύο βασικών οικογενειών µικροεπεξεργαστών που σηµάδεψαν τη σηµερινή εποχή. Α. Τόµοι που προσφέρονται από το ΕΑΠ 1. «Ψηφιακή Σχεδίαση Ι», Π. Λιναρδή 2. «Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ», Αθ. Σκόδρα 3. «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι», Δ. Νικολού 4. «Μικροεπεξεργαστές», Γ. Αλεξίου Β. Πρόσθετο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό Για την ενότητα των Ψηφιακών Συστηµάτων διατίθεται Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) µέσω του συνδέσµου Επιπλέον προσφέρεται από το ΕΑΠ υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Το υλικό αυτό διατίθεται και µέσω των ιστοσελίδων της θεµατικής ενότητας στη διεύθυνση Γ. Γραπτές Εργασίες Η ανάρτηση και υποβολή των γραπτών εργασιών θα γίνεται µέσω του Ηλεκτρονικού Χώρου Εκπαιδευτικής Διαδικασίας study.eap.gr. Στον ίδιο χωρό έχει προσαρτηθεί ο Ψηφιακός Αναγνώστης Τόµων της ΠΛΗ21. 1

3 4 Ποιοι είναι οι Καθηγητές Σύµβουλοι της Θ.Ε.; Για το ακαδηµαϊκό έτος Βλέπε στην διαδικτυακή πύλη Τµήµατα- Διδάσκοντες 5 Ποιος είναι ο Συντονιστής της Θ.Ε.; Για το ακαδηµαϊκό έτος Συντονιστής της Θ.Ε.: Δηµήτριος Νικολός, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πατρών 6 Ποιος είναι ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος του προγράµµατος στο οποίο εντάσσεται η Θ.Ε.; 7 Με ποιο ρυθµό θα πρέπει να γίνεται η µελέτη του διδακτικού υλικού της Θ.Ε.; Για το ακαδηµαϊκό έτος Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος του προγράµµατος: Μιχαήλ Ξένος, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΑΠ Ο καθένας σας πρέπει να θέσει τα δικά του χρονικά όρια µελέτης και να µελετά µε το δικό του ρυθµό, πάντα συµβουλευόµενος και τον οδηγό σπουδών. Ο οδηγός σπουδών προτείνει τουλάχιστον 10 ώρες µελέτης ανά εβδοµάδα για κάθε θεµατική ενότητα (στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η επίλυση των 4 γραπτών εργασιών). Βλέπε Χρονοδιάγραµµα Μελέτης της Θ.Ε. (Παράρτηµα Β) 8 Πότε και πού θα γίνουν οι Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις; 9 Πότε και πού θα γίνουν οι Τελικές Εξετάσεις; Βλέπε Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο Οι τελικές εξετάσεις (µε θέµατα κοινά για όλους τους φοιτητές και µε κλειστά βιβλία) είναι γραπτές και θα διεξαχθούν στις πόλεις όπου πραγµατοποιούνται και οι Ο.Σ.Σ. Οι ηµεροµηνίες των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων ανακοινώνονται περί τον Μάρτιο. Η ύλη που αντιστοιχεί στις τελικές εξετάσεις παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α. 2

4 10 Ποιες είναι οι καταληκτικές ηµεροµηνίες για την αποστολή των γραπτών εργασιών Οι 4 γραπτές εργασίες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στον Καθηγητή Σύµβουλο του φοιτητή στις εξής ηµεροµηνίες (µε παράταση έως 2 ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής εφόσον ζητηθεί), µαζί µε το συνοδευτικό έντυπο (Παράρτηµα Γ): 1 η Εργασία: 24-Νοε η Εργασία: 19-Ιαν η Εργασία: 23-Μαρ η Εργασία: 11-Μαι-2014 Περαιτέρω παράταση αποστολής είναι δυνατή µόνο µε την εξής προϋπόθεση / διαδικασία: Ο φοιτητής, πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της γραπτής εργασίας, θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, στο Σύµβουλο Καθηγητή του. Ο Σύµβουλος Καθηγητής θα εισηγηθεί το αίτηµα του φοιτητή προς τον Συντονιστή. Η άδεια παράτασης δίνεται από τον Συντονιστή προς τον φοιτητή. Ο Συντονιστής κοινοποιεί στο Σύµβουλο Καθηγητή το έγγραφο της άδειας και εκείνος επισυνάπτει το έγγραφο αυτό στο σχολιασµό της εργασίας που κάνει. Σεκάθε περίπτωση η επιπλέον παράταση περιορίζεται σε 2 ακόµα ηµέρες, καθώς την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ µετά την καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής της γραπτής εργασίας, ανακοινώνονται οι ενδεικτικές λύσεις στον ιστότοπο της θεµατικής ενότητας. 11 Ποια διαδικασία ακολουθείται µετά την υποβολή της γραπτής εργασίας Ο Καθηγητής θα διορθώσει την εργασία σας, θα τη βαθµολογήσει, θα σηµειώσει τις παρατηρήσεις και τις συµβουλές του αναλυτικά είτε πάνω στο γραπτό σας είτε σε ξεχωριστές σελίδες και θα συµπληρώσει το «Δελτίο Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας». Στη συνέχεια και εντός 15 ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής κάθε γραπτής εργασίας ο καθηγητής θα στείλει στο Ε.Α.Π. και στο φοιτητή το «Δελτίο Αξιολόγησης Γραπτής Εργασίας» και θα κρατήσει ένα αντίγραφο για το αρχείο του. Επιπλέον στο φοιτητή θα στείλει είτε την πρωτότυπη διορθωµένη εργασία είτε το κείµενο µε τις παρατηρήσεις του που αφορούν την εργασία. Στην πρώτη περίπτωση ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να φωτοτυπήσει τη διορθωµένη εργασία και να στείλει στον καθηγητή την πρωτότυπη διορθωµένη εργασία την οποία ο 3

5 Καθηγητής θα βάλει στο αρχείο του. Στη δεύτερη περίπτωση ο Καθηγητής κρατάει από την αρχή ένα αντίγραφο του κειµένου µε τις παρατηρήσεις για το αρχείο του. * Εάν δεν έχετε παραλάβει έγκαιρα την απάντηση του καθηγητή σας, σκόπιµο είναι να επικοινωνήσετε µαζί του για να βεβαιωθείτε ότι παρέλαβε την εργασία σας. 12 Ποιο ρόλο παίζει η εκπόνηση και η βαθµολογία των γραπτών εργασιών Κάθε εργασία βαθµολογείται µε άριστα το 10, συνεπώς ο ανώτατος συνολικός βαθµός των γραπτών εργασιών είναι 40. Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συγκεντρώσει αθροιστικά από τις γραπτές εργασίες συνολικό βαθµό τουλάχιστον 20, και να έχει εκπονήσει τουλάχιστον 3 εργασίες, για να κατοχυρώσει δικαίωµα συµµετοχής στις τελικές εξετάσεις. Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει συγκεντρώσει 20 µονάδες ή δεν έχει εκπονήσει τουλάχιστον 3 εργασίες, δικαιούται να επαναλάβει την ίδια Θ.Ε. τον επόµενο χρόνο, έχοντας τις ίδιες εκπαιδευτικές και οικονοµικές υποχρεώσεις µε τους πρωτοεγγραφόµενους στη θεµατική ενότητα φοιτητές. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η συνολική βαθµολογία των 4 γραπτών εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθµολογίας. Ο µέσος όρος των βαθµών των 4 γραπτών εργασιών ενεργοποιείται µόνον όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις, οπότε και λαµβάνεται υπόψη σε ποσοστό 30% για τη διαµόρφωση του τελικού βαθµού. Ο τύπος υπολογισµού του τελικού βαθµού είναι: Β Τ = (Β ΑΕ /4 Í 0,30) + (Β ΤΕ Í 0,70) Όπου: Β Τ = Τελική βαθµολογία Β ΑΕ = Άθροισµα γραπτών εργασιών (εφόσον έχετε συγκεντρώσει πάνω από 20 µονάδες και έχετε παραδώσει τουλάχιστον 3 γραπτές εργασίες) Β ΤΕ = Βαθµός τελικής εξέτασης (εφόσον είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 5). 4

6 ΥΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η εκπαιδευτική ύλη που αντιστοιχεί στις τελικές εξετάσεις ταυτίζεται µε τη διδακτέα ύλη. Οι παράγραφοι 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.5 του βιβλίου Ψηφιακή Σχεδίαση Ι έχουν αφαιρεθεί από την διδακτέα και εξεταστέα ύλη. Τα Κεφάλαια 1, 2 και 4 του βιβλίου "Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ" έχουν συµπεριληφθεί στην διδακτέα και εξεταστέα ύλη. 5

7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θ.Ε. ΠΛΗ21 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α/Α ΕΒΔΟΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΔΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 01/10/2013 ~ 06/10/2013 ΨΣ Ι - Κεφ /10/2013 ~ 13/10/2013 ΨΣ Ι - Κεφ. 2 ΨΣ Ι Ε1 3 14/10/2013 ~ 20/10/2013 ΨΣ Ι Ε2/Θ1 ΨΣ Ι - Κεφ. 2 ΨΣ Ι Ε2/Α /10/2013 ~ 27/10/2013 ΨΣ Ι - Κεφ. 3 ΨΣ Ι Ε2/Α /10/2013 ~ 03/11/2013 ΨΣ Ι - Κεφ. 3 ΨΣ Ι WBC /11/2013 ~ 10/11/2013 ΨΣ Ι - Κεφ. 4,5 ΨΣ Ι Ε2/Θ /11/2013 ~ 17/11/2013 ΨΣ Ι Ε2/Α7- ΨΣ Ι - Κεφ ΨΣ Ι WBC /11/2013 ~ 24/11/2013 ΨΣ Ι - Κεφ /11/2013 ~ 01/12/2013 ΨΣ Ι - Κεφ /12/2013 ~ 08/12/2013 ΨΣ ΙΙ: Κεφ /12/2013 ~ 15/12/2013 ΨΣ ΙΙ: Κεφ. 1 ΨΣ Ι WBC /12/2013 ~ 22/12/2013 ΨΣ ΙΙ - Κεφ. 4 ΨΣ Ι WBC 10 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 13 02/01/2014 ~ 05/01/2014 ΨΣ ΙΙ - Κεφ /01/2014 ~ 12/01/2014 ΨΣ ΙΙ - Κεφ. 2 ΨΣ Ι WBC /01/2014 ~ 19/01/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ /01/2014 ~ 26/01/2014 ΑΥ - Κεφ. 1 AY E /01/2014 ~ 02/02/2014 ΑΥ - Κεφ. 2 AY E1/Y2, A /02/2014 ~ 09/02/2014 ΑΥ - Κεφ /02/2014 ~ 16/02/2014 ΑΥ - Κεφ. 3 AY WBC /02/2014 ~ 23/02/2014 ΑΥ - Κεφ. 4 AY E1/Y3, A /02/2014 ~ 02/03/2014 ΑΥ - Κεφ. 4 AY WBC 1,5,6, /03/2014 ~ 09/03/2014 ΑΥ - Κεφ /03/2014 ~ 16/03/2014 ΑΥ - Κεφ /03/2014 ~ 23/03/2014 ΑΥ - Παρ. A,Β /03/2014 ~ 30/03/2014 με - Κεφ. 1, /03/2014 ~ 06/04/2014 AY E1/A1 με - Κεφ. 2,3 AY WBC /04/2014 ~ 13/04/2014 με - Κεφ. 3 μe - WBC 1-4 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ 28 22/04/2014 ~ 27/04/2014 με - Κεφ. 4 AY E1/Y4 AY WBC /04/2014 ~ 04/05/2014 με - Κεφ /05/2014 ~ 11/05/2014 με - Κεφ /05/2014 ~ 18/05/2014 με - Κεφ. 7, /05/2014 ~ 25/05/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ * ΕΔΥ Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό ΨΣ Ψηφιακή Σχεδίαση ΑΥ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών µε ΜικροΕπεξεργαστές WBC WebCast (βιντεοδιάλεξη) 6

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O φοιτητής συµπληρώνει την ενότητα «Υποβολή Εργασίας» και αποστέλλει το έντυπο σε δύο µη συραµµένα αντίγραφα (ή ηλεκτρονικά) στον Καθηγητή-Σύµβουλο. Ο Καθηγητής-Σύµβουλος συµπληρώνει την ενότητα «Αξιολόγηση Εργασίας» και στα δύο αντίγραφα και επιστρέφει το ένα στο φοιτητή µαζί µε τα σχόλια επί της ΓΕ, ενώ κρατά το άλλο για το αρχείο του µαζί µε το γραπτό σηµείωµα του Συντονιστή, εάν έχει δοθεί παράταση. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής του παρόντος εντύπου, το όνοµα του ηλεκτρονικού αρχείου θα πρέπει να γράφεται υποχρεωτικά µε λατινικούς χαρακτήρες και να ακολουθεί την κωδικοποίηση του παραδείγµατος: Π.χ., το όνοµα του αρχείου για τη 2η ΓΕ του φοιτητή ΙΩΑΝΝΟΥ στη ΔΕΟ13 θα πρέπει να γραφεί: «ioannou_ge2_deo13.doc». ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ονοµατεπώνυµο φοιτητή ΚωδικόςΘΕ Ονοµατεπώνυµο Καθηγητή -Σύµβουλου Κωδικός Τµήµατος Ακ. Έτος α/α ΓΕ Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής σύµφωνα µε το ακ. ηµερολόγιο (ηµέρα Τρίτη) Ηµεροµηνία αποστολής ΓΕ από το φοιτητή Επισυνάπτεται (σε περίπτωση που έχει ζητηθεί) η άδεια παράτασης από το Συντονιστή; ΝΑΙ / ΟΧΙ Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή: Βεβαιώνω ότι είµαι συγγραφέας αυτής της εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιµασία της είναι πλήρως αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδοµένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασµένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιµάστηκε από εµένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριµένη Θεµατική Ενότητα.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηµεροµηνία παραλαβής ΓΕ από το φοιτητή Ηµεροµηνία αποστολής σχολίων στο φοιτητή Βαθµολογία (αριθµητικά, ολογράφως) Υπογραφή Φοιτητή Υπογραφή Καθηγητή-Συµβούλου 7

"Εισαγωγή στην Πληροφορική"

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "Εισαγωγή στην Πληροφορική" ΠΛΗ 10 Έκδοση 1 η (Σεπτέμβριος 2013) ΠΑΤΡΑ 2013 Αγαπητοί φοιτητές, Έχετε στα χέρια σας την 1 η έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

"Εισαγωγή στην Πληροφορική"

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "Εισαγωγή στην Πληροφορική" ΠΛΗ 10 Έκδοση 2 η (Οκτώβριος 2012) ΠΑΤΡΑ 2012 Αγαπητοί φοιτητές, Έχετε στα χέρια σας την 1 η έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γ. Μ. Αγιοµυργιανάκης, Καθηγητής ΕΑΠ Δ. Α Γιαννιάς, Καθηγητής ΕΑΠ Α. Μιχιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή... Γενικές Πληροφορίες Διάρθρωση Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΠΑΤΡΑ Ιανουάριος 2012 1 Περιεχόμενα 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜ) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜ) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜ) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΠΑΤΡΑ, 2013 Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγή......3 Γενικές Πληροφορίες...5 Διάρθρωση Προγράμματος...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) Υλικό Επιμόρφωσης ΣΕΠ ΕΑΠ για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΑΠ Πάτρα, Οκτώβριος 2013 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ιούλιος 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μέρος Α Όροι φοίτησης και παρακολούθησης Προγράμματος 1. Εγγραφή σε Πρόγραμμα 1.1 Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα