ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, Αρ. Πρ.: 82

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σ.Π.Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τράπεζες ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0529 Λοιπές εισφορές ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 2 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σ.Π.Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1321 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΠΑΠ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ 9.750, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΠΑΠ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 3 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σ.Π.Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4.000,00 0, ,00 218,13 0,00 218,13 218,13 0, Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΠΑΠ, ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 4 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σ.Π.Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 1% 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 4% 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 8% 4.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δημοσίου ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , ,00 218,13 0,00 218,13 218,13 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ,00 0, , ,85 0, , ,85 0, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΑΔΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1,5% ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ- 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΠΔΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0,5% ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ 3.000,00 0, ,00 136,88 0,00 136,88 136,88 0,00 ΟΑΕΔ 1% ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,73 0, , ,73 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, , ,73 0, , ,73 0,00 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 5 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σ.Π.Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , ,86 0, , ,86 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , ,86 0, , ,86 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,62 0, , ,62 0,00 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,62 0, , ,62 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : , , , ,62 0, , ,62 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 6 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σ.Π.Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ΣΑΤΑ (ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 0,00 0,00 0, ,39 0, , ,39 0, ΧΟΡΗΓΙΑ COSMOTE 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0,00 0, ,39 0, , ,39 0, Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. ΣΑΤΑ (ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ,49-947, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,49-947, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. ΧΟΡΗΓΙΑ COSMOTE ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : ,49-947, , ,39 0, , ,39 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , ,01 0, , ,01 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , ,01 0, , ,01 0,00 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,87 0, , ,87 0,00 ALFAWARE Πληροφορική Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης προέδρων 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές τρίτων ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 2 από Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 4.920,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ISO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΑΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ 1429 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΟΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 2.460,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΑΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 1429 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΟΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ " ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (5 ΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΠΑΠ) ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Π.Α.Π ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύνολο του ΚΑ: , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 Σύνολο του ΚΑ: , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 Σύνολο του ΚΑ: , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 3 από ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 5.000,00 0, ,00 515,00 0,00 515,00 515,00 0, , τηλετυπία τέλη εσωτερικού Λοιπες Επικοινωνίες ΤΕΛΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , COURIER ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 515,00 0,00 515,00 515,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 515,00 0,00 515,00 515,00 0, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Φόροι τόκων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Λοιποί φόροι 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Λοιποί φόροι και τέλη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ 1.200,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (Κ.Α.Π. Κ.Λ.Π.) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο του ΚΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΔΡΑΣΕΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ, Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 4 από Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧ) Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Σύνολο του ΚΑ: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 τοπικών εορτών ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Συνδρομές σε εφημερίδες και 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές Internet ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΔΡΑΣΕΩΝ Σ.Π.Α.Π ΣΕ ΤΥΠΟ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 5 από ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , προσαυξήσεις χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,20 515,00 0,00 515,00 515,00 0, ,20 Σύνολο του ΚΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , ,20 515,00 0,00 515,00 515,00 0, , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 6 από 22 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΠΑΠ Σύνολο του ΚΑ: Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 έργων ακινήτων ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 0, , ,00 0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα ακινήτων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ασφάλιστρα μηχανημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 εξοπλισμού Σύνολο του ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Σύνολο του ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή επίπλων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ,ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 7 από ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA (ΣΥΝΕΧ) Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Φωτισμός και κίνηση (με 4.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ,00 0, , ,00 0, , ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μεταφορές εν γένει 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 8 από 22 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια υγειονομικού και 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ευπρεπισμού Σύνολο του ΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΧΡΩΜΑΤΑ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ (ΞΥΛΕΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΛΠ) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,00 0, , ,00 0, , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έπιπλα σκέυη

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 9 από ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΠΑΠ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 0, , ,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 30-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΑΛΑΤΟΣ

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 10 από 22 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΕΡΓΑ Σύνολο του ΚΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Σ.Π.Α.Π ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΠ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σύνολο του ΚΑ: 35-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 35-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 35-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ΕΡΓΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 11 από 22 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΣΜΟΥ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ") ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Προηγούμενο Οικ. έτος (2012) Οι. Έτος 2013 Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.820.346,21 1.759.786,06

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα