Το Marketing και η συμβολή του Στην προώθηση των Βιολογικών Προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Marketing και η συμβολή του Στην προώθηση των Βιολογικών Προϊόντων"

Transcript

1 Το Marketing και η συμβολή του Στην προώθηση των Βιολογικών Προϊόντων Aναγνώστου Παναγιώτης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Πάτρας Πανταζή Αικατερίνη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Πάτρας Περίληψη Σε παγκόσμιο επίπεδο, η βιομηχανική γεωργία εξαρτάται σήμερα από δεκαπέντε ποικιλίες φυτών τα οποία αντιστοιχούν στο 90% της τροφής που χρησιμοποιούν οι πληθυσμοί της γης. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί η παραγωγή ολιγάριθμων καλλιεργειών επιτείνει την αποδιοργάνωση και φθορά, επισπεύδοντας την αναπόφευκτη εμφάνιση έλλειψης τροφής. Είναι ενδιαφέρον το συμπέρασμα του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Αφρική ίσως οφείλει να επιστρέψει σε περισσότερα από 2000 ιθαγενή είδη σιτηρών, φρούτων, λαχανικών και ριζών ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα που απορρέουν από τα διατροφικά ελλείμματα. Η βιολογική γεωργία συνιστά μια ριζοσπαστική προσέγγιση, βασισμένη κυρίως σε μεθόδους κλειστού κύκλου παραγωγής, είναι δε ικανή να λύσει το πρόβλημα της διατροφής. Αυτός ο μετασχηματισμός του χαρακτήρα της παραγωγής τροφής δίνει τη δυνατότητα να βασιστεί στις τοπικές κοινωνίες η εξέλιξη της ισορροπίας ανθρώπου/τροφής/γης. Για να προσδιοριστεί η ικανότητα αυτοσυντήρησης των ανθρώπων σε ένα τοπικό βιοσύστημα με τη σωστή χρήση των τοπικών πηγών και του βιολογικού συστήματος παραγωγής πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε βιοσύστημα έχει τις δικές του δυνατότητες διατροφής που εξαρτώνται από το τοπικό κλίμα και άλλους σχετικούς πόρους. Είναι αξιοσημείωτο ότι η περιφερειακή διατροφική επάρκεια σχετιζόταν μέχρι πρότινος με μερικούς φυσιολάτρες, οικολόγους και άλλα μεμονωμένα άτομα, πρόσφατα όμως βρήκε υποστήριξη από το Αμερικανικό Κογκρέσο με προγράμματα όπως αυτό της Ασφάλειας Τροφής της Κοινότητας, καθώς και από ερευνητές πανεπιστημίων. Κατά τη μετάβαση από τη συμβατική μέθοδο καλλιέργειας στη βιολογική, πρώτος στόχος είναι η αναζωογόνηση του εδάφους, και απώτερος σκοπός η αποκατάσταση της βιολογικής ισορροπίας στο αγρόκτημα. Κατά τη μεταβατική περίοδο προς τη βιολογική γεωργία το κόστος παραγωγής εμφανίζεται αυξημένο και οι αποδόσεις χαμηλές. Η επίτευξη μίας καλής μέσης απόδοσης της βιολογικής μεθόδου παραγωγής, ανταγωνιστικής προς τη συμβατική, απαιτεί μερικά χρόνια τα οποία ανάλογα με τα οικονομικά μέσα και τις τοπικές συνθήκες κυμαίνονται από τέσσερα έως δέκα χρόνια. Παρότι η βιολογική γεωργία στηρίζεται σε σχετικά διαφορετικές τεχνικές από τη συμβατική τελικά το κέρδος είναι συγκρίσιμο, επειδή αν και το κόστος πρόσθετης εργασίας στη βιολογική γεωργία είναι υψηλό, αντίστοιχα υψηλό είναι και το κόστος λιπασμάτων βιοκτόνων, σπόρων και συμπληρωματικών της διατροφής ζώων. Λέξεις κλειδιά: Βιολογική γεωργία, καταναλωτής, Βιολογικά προϊόντα, marketing ΕΣΔΟ 2011 Poster 346

2 Η εγχώρια αλυσίδα προσφοράς προϊόντων Βιολογικής γεωργίας Με δεδομένο το πρώιμο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εγχώρια βιολογική γεωργία, η αλυσίδα προσφοράς των βιολογικών προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά, μικρής δυναμικότητας και σημασίας κανάλια διανομής, είναι δε προφανής η έλλειψη δομών μαζικής εμπορίας καθώς απουσιάζουν: α) μεσαίας /μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικές μονάδες μεταποίησης και εμπορίας βιολογικών αποκλειστικά προϊόντων και β) το ενδιαφέρον από την πλευρά μεγάλων μεταποιητικών μονάδων και δικτύων εμπορίας/διανομής τροφίμων συμβατικής προέλευσης να συμπεριλάβουν βιολογικά προϊόντα στις δραστηριότητες τους. Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας διανέμονται στον τελικό καταναλωτή διαμέσου: α) των ιδίων βιοκαλλιεργητών, είτε απευθείας σε λαϊκές αγορές, β) μικρού αριθμού χονδρεμπόρων/εισαγωγέων, γ) μικρού αριθμού καταστημάτων που διαθέτουν αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα ή καταστημάτων υγιεινής διατροφής, γενικότερα δ) ορισμένων συνεταιρισμών και ομάδων βιοκαλλιεργητών (Παράρτημα - Διάγραμμα 1). Η καθιέρωση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας στο κατεξοχήν μέσο μαζικής διάθεσης τους, στους καταναλωτές(δηλαδή στις αλυσίδες super market) δεν έχει επιτευχθεί ακόμη στο βαθμό που θα έπρεπε. Ο βασικός λόγος που επικαλούνται για την μη διάθεση βιολογικών προϊόντων είναι η έλλειψη αξιόλογου όγκου παραγωγής καθώς και προμηθευτών ικανών να τους τροφοδοτούν σε συνεχή βάση με τις απαραίτητες ποσότητες. Εξαίρεση αποτελεί η προσπάθεια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις διανομής (της εταιρίας Α-Β Βασιλόπουλος) να εισάγει σε επιλεγμένο αριθμό υποκαταστημάτων της (9-10 υποκαταστήματα στην περιοχή της πρωτεύουσας) σειρά προϊόντων βιολογικής γεωργίας εγχώριας προέλευσης, αλλά και εισαγόμενα. Ανάλυση των καταναλωτών Αγορών και της Αγοραστικής συμπεριφοράς Βιολογική αγορά και καταναλωτές Κατά την τελευταία εικοσαετία το ενδιαφέρον για το περιβάλλον αυξήθηκε ιδιαίτερα σε όλο τον κόσμο, ασκήθηκε δε εντονότατη επίδραση στη στάση των καταναλωτών ως προς τα τρόφιμα. Οι καταναλωτές άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι πολλές από τις τροφές παράγονται εις βάρος της φύσης, καταστρέφοντας το έδαφος και μολύνοντας το νερό μέσω της υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες. Η υψηλή περιεκτικότητα νιτρικών αλάτων στο πόσιμο νερό, τα υπολείμματα εντομοκτόνων και κτηνιατρικών φαρμάκων στα γεωργικά αγαθά και στα μεταποιημένα προϊόντα τους θεωρούνται πλέον σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Σημειώθηκε λοιπόν αλλαγή στην κατανάλωση των τροφίμων. Οι καταναλωτές αρχίζουν να μεταβάλλουν τη στάση τους στρεφόμενοι προς την αγορά βιολογικών αντί συμβατικών ειδών διατροφής. Βιολογικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα των οποίων η παραγωγή και η μεταποίηση γίνεται χωρίς λιπάσματα, εντομοκτόνα, συνθετικές ορμόνες και τεχνικά χρώματα. Ο προσανατολισμός της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην αγορά βιολογικών προϊόντων ανοίγει παράθυρα στρατηγικών ευκαιριών για παραγωγούς και εταιρίες που επιθυμούν να δοκιμάσουν τη τύχη τους στη νέα αγορά. Παρ όλα αυτά η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων παρεμποδίζεται από παράγοντες με τους οποίους οι ενασχολούμενοι με το θέμα δεν είναι ακόμα πλήρως εξοικειωμένοι, οι οποίοι επηρεάζουν τη γνώμη των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα. Οι εν λόγω παράγοντες σχετίζονται τόσο με τον ψυχολογικό όσο και με το κοινωνικοοικονομικό ΕΣΔΟ 2011 Poster 347

3 υπόβαθρο των καταναλωτών. Με το ψυχολογικό υπόβαθρο σχετίζεται η σχετική βαρύτητα που έχουν για το αγοραστή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της τροφής, ο τρόπος με τον οποίο ένα πρόσωπο αγοράζει τροφή, οι διαφορές(όπως τις αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο καταναλωτής) μεταξύ συμβατικών και βιολογικών προϊόντων καθώς και η ικανότητα του καταναλωτή να επιλέξει την τροφή του. Σημαντική επίσης είναι οι κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες όπως η ηλικία, η μόρφωση, το πόσο κοντά στο σπίτι αγοράζονται τα είδη διατροφής, το εισόδημα και το ποσοστό των μηνιαίων δαπανών που προσδιορίζεται για τη διατροφή. Ο προσδιορισμός της επίδρασης αυτών των παραγόντων θα αποκαλύψει μερικές από τις στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επηρεαστούν οι καταναλωτές αναφορικά με την αγορά βιολογικών προϊόντων. Η έλλειψη σχετικών πληροφοριών με τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα έντονη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι προσπάθειες να μελετηθεί η κατάσταση εις βάθος είναι σπάνιες με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι παραγωγοί να μη διαθέσουν τις κατάλληλες πρακτικές. Το πρόβλημα αυτό είναι παλαιό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα έντονο(financial times, 11/11/89 IOBE, 1989). Είναι συνεπώς υψίστης σημασίας οι ενδελεχής εξέταση της κατάστασης στη χώρα μας. Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αγορά Βιολογικών Προϊόντων Οι παράγοντες που σχετίζονται με την κατανόηση του περιβάλλοντος καθώς και με ψυχολογικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά είναι: α. Η οικολογική συνείδηση αντανακλά το επίπεδο γνώσης του ερωτώμενου σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα καθώς και οι οικολογικές του ανησυχίες. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή όσον αφορά γενικά τα οικολογικά προϊόντα. β. Τα χαρακτηριστικά των βιολογικών τροφίμων: Τα βιολογικά προϊόντα έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη σημασία έχει το ζήτημα της υγιεινής, η θρεπτική αξία, η πιστοποίηση της γνησιότητας, η γεύση, η ποικιλία και η εμφάνιση του προϊόντος. γ. Η συνειδητή αγορά τροφής: Η διαδικασία με την οποία οι καταναλωτές αγοράζουν συνήθως την τροφή τους είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να μελετηθεί. Για ορισμένους η απόφαση αγοράς τροφίμων είναι μια περίπλοκη και στοχαστική διαδικασία. Για άλλους η αγορά τροφίμων μπορεί να είναι παρορμητική. Συνήθως οι καταναλωτές που αγοράζουν τρόφιμα κατόπιν σκέψεως στρέφονται στα βιολογικά προϊόντα. δ. Διαφορές που γίνονται αντιληπτές: Στο θέμα αυτό αντανακλάται ο βαθμός στον οποίο οι ερωτώμενοι γνωρίζουν και κατανοούν τις διαφορές μεταξύ βιολογικών προϊόντων. Οι διαφορές που γίνονται κατανοητές αφορούν τόσο τα αντικειμενικά( π.χ. ποιότητα) όσο και τα υποκειμενικά ( π.χ. ηδονιστικά, συμβολικά) χαρακτηριστικά των μελετώμενων προϊόντων, ενδέχεται δε να οδηγήσουν στην αύξηση κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων. ε. Αυτοαναγνωριζόμενη ικανότητα επιλογής. Σ αυτήν αντανακλάται το πώς αντιλαμβάνεται ο ερωτώμενος την ικανότητα του να κάνει ορθολογικές επιλογές καθώς και η εμπιστοσύνη του στην ικανότητα του να αξιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζει. Ο βαθμός συνειδητοποίησης της ατομικής ικανότητας επιλογής μπορεί να διαφοροποιεί όσους αγοράζουν βιολογικά προϊόντα από όσους δεν αγοράζουν. Είναι πιθανό λοιπόν οι καταναλωτές να μείνουν μακριά από τα βιολογικά προϊόντα επειδή δεν αισθάνονται βαθιά μυημένοι για να κάνουν ορθολογική επιλογή. στ. Απόσταση από τα σημεία αγοράς των βιολογικών προϊόντων: Αυτό θεωρείται από παλιά ως ανασταλτικός παράγοντας στην εξάπλωση των βιολογικών προϊόντων, εξαιτίας του μικρού αριθμού καταστημάτων που προσφέρουν σε σταθερή βάση τέτοιου είδους προϊόντα. ΕΣΔΟ 2011 Poster 348

4 ζ. Εισόδημα, ποσοστό του μηνιαίου οικονομικού προϋπολογισμού, μόρφωση και ηλικία. Αναμένεται ότι: το υψηλότερο εισόδημα επιτρέπει στον καταναλωτή να αγοράζει τη συνήθως ακριβότερη βιολογική τροφή. Παρομοίως, αναμένεται ότι θα υπάρχει μείωση στην αγορά βιολογικών προϊόντων όταν οι δαπάνες διατροφής συμμετέχουν με σημαντικό ποσοστό στον μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι περιορισμοί των προϋπολογισμών μπορεί να ανακόψουν την προθυμία του καταναλωτή να αγοράσει βιολογικά προϊόντα. Οι πιο μορφωμένοι καταναλωτές είναι περισσότερο ενημερωμένοι για την θρεπτική αξία της βιολογικής τροφής. Η ηλικία ίσως παίζει θεμελιώδη ρόλο. Συγκεκριμένα οι νεαροί καταναλωτές μπορεί να είναι περισσότερο δεκτικοί από τους ηλικιωμένους στην κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. Τύποι Καταναλωτή -Στόχοι για τα Βιολογικά Προϊόντα Η τμηματοποίηση της ελληνικής αγοράς βιολογικών προϊόντων κατέληξε σε διακριτές ομάδες καταναλωτών όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στην αγορά και την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. Στα τμήματα αυτά της αγοράς αναγνωρίστηκαν τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν κάθε ομάδα καταναλωτών (Παράρτημα - Πίνακας 1). Με δεδομένες τις διαφορές τους είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στρατηγικές μάρκετινγκ, που θα βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς βιολογικών προϊόντων, προσφέροντας καλύτερη εξυπηρέτηση στους υπάρχοντες καταναλωτές βιολογικών προϊόντων, αλλά και προσελκύοντας μελλοντικούς πελάτες. Τύπος 1 Βιομαχητικός καταναλωτής Η αγορά στόχος των βιομαχητικών καταναλωτών παρουσιάζει για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων το πλεονέκτημα να ανταποκρίνεται ως πελατεία σίγουρη, σταθερή, εύκολη και λίγο ευαίσθητη στην κρίση, αποτελεί όμως ασθενές δυναμικό και μάλιστα διάσπαρτο γεωγραφικά. Ο σχεδιασμός τοποθέτησης των βιολογικών προϊόντων στην αγορά επικεντρώνεται γύρω από ένα προϊόν μαχητή, το οποίο έχει μεγάλη ασφάλεια και εγγύηση. Δηλαδή το μείγμα μάρκετινγκ δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό: περιλαμβάνει μόνο την ένδειξη για το όνομα του παραγωγού και κάποιο απλό περιτύλιγμα από οικολογικό υλικό. Η διανομή πρέπει να είναι δυνατή με άμεσο τρόπο (κλειστή αγορά) ή να χρησιμοποιηθούν ελεγχόμενα κανάλια (καταστήματα υγιεινής διατροφής και ειδικά καταστήματα βιολογικών προϊόντων). Τύπος 2 Βιοδιαιτητικός καταναλωτής Η αγορά στόχος των βιοδιαιτητικών καταναλωτών διαφέρει ελάχιστα από αυτή των βιομαχητικών, επειδή όμως θέτει το κριτήριο του βιολογικού τρόπου παραγωγής χαμηλότερα από τα ζητούμενα, διαφοροποιείται από την αγορά των βιομαχητικών. Ο σχεδιασμός τοποθέτησης των προϊόντων στην αγορά αυτή προσανατολίζεται στην ενημέρωση του κοινού για τη θρεπτική αξία του προϊόντος και δίνει έμφαση στην ετικέτα της βιολογικής εγγύησης. Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα ιχνοστοιχεία του προϊόντος και το όνομα του παραγωγού. Η τιμή μπορεί να είναι υψηλή (προσδίδοντας έτσι στο προϊόν μια εικόνα υψηλού επιπέδου, μικρή αναφορά στην τιμή, εξαιρετική αγορά), ενώ η διανομή είναι κυρίως τοπική, συνήθως άμεση, αν και μερικές φορές μπορεί να είναι και έμμεση (ειδικά καταστήματα). Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθούν και τα σύγχρονα δίκτυα διανομής για μεταποιημένα προϊόντα. Τύπος 3 Ενδιαφερόμενοι καταναλωτές (ή καινούργιοι καταναλωτές) Τα βιολογικά προϊόντα έχουν αρκετά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πρέπει όμως κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της αγοράς τους ΕΣΔΟ 2011 Poster 349

5 να ληφθεί υπόψη αν τα προϊόντα αυτά είναι ήδη αποτελεσματικά από εμπορική άποψη (δηλαδή αν είναι ικανοποιητική η ποιότητα, η τιμή και η διανομή), καθώς και το αν έχει γίνει η κατάλληλη σήμανση (ετικέτα πιστοποίησης ή παραγωγού). Ένας "καινούργιος-ενδιαφερόμενος" καταναλωτής κάνει πολλές αγορές παρορμητικά και περιστασιακά, συνεπώς το προϊόν πρέπει να φτάσει σε αυτόν, πρέπει να μπορεί να το βρει εύκολα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, και σε συνηθισμένα μέρη πώλησης. Το μεγάλο αυτό τμήμα της ελληνικής αγοράς αποτελεί τη μελλοντική πρόκληση της βιολογικής γεωργίας, εφόσον αποτελεί ένα τεράστιο δυναμικό σύνολο, στο οποίο μπορεί να επικεντρωθεί η εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της αύξησης του μεριδίου αγοράς των βιολογικών προϊόντων. Η προσέγγιση της νέας πελατεία των "καινούργιων" καταναλωτών εστιάζεται στην ιδέα "υγεία - ισορροπία - οικολογία". Τύπος 4 - Καταναλωτές αδιάφοροι στα βιολογικά προϊόντα Αυτό το τμήμα της αγοράς είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπτυχθεί και είναι επίσης εξαιρετικά αντιοικονομικό να σχεδιαστεί μια προσπάθεια μάρκετινγκ που να το αφορά. Μπορεί όμως, σταδιακά, άτομα της ομάδας αυτής να μεταπηδήσουν στον τύπο καταναλωτών 3, δηλαδή να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για την αγορά βιολογικών προϊόντων. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μέσω γενικών προσπαθειών επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του συνόλου καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα. Βλέπουμε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς βιολογικών προϊόντων διαφαίνονται αρκετά ευοίωνες. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο σχετικά μεγάλες ομάδες καταναλωτών που προτίθενται να αυξήσουν τη συχνότητα κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων και προπαντός να πληρώσουν μεγαλύτερη τιμή γι αυτά. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί από την πλευρά της αγοράς, είναι η διαθέσιμη ποικιλία και ποιότητα των προϊόντων, καθώς και η διασπορά των σημείων πώλησης, ώστε τα προϊόντα να φτάνουν σε κάθε γειτονιά, μέσω της ανάπτυξης ειδικών λαϊκών αγορών ή της εμφάνισης των προϊόντων σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κλπ. Η υλοποίηση του σχεδίου μάρκετινγκ για πρόσβαση των βιολογικών προϊόντων σε νέες αγορές, προϋποθέτει τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών (οι οποίες προς το παρόν δεν ικανοποιούνται). Συγκεκριμένα: Πρέπει να υπάρξει συνεχής πληροφόρηση σε μακροχρόνια βάση για τα βιολογικά προϊόντα (τιμές εισροών, κόστος βιολογικών προϊόντων κλπ.). Να διατεθούν τα υλικά και εμπορικά μέσα. Να υπάρξουν οι οικονομικές δυνατότητες που επιτρέπουν την απώλεια εσόδων τον πρώτο χρόνο εμφάνισης στην αγορά. Η όλη ανάλυση μας επιτρέπει να καταλήξουμε στο αισιόδοξο συμπέρασμα ότι τα βιολογικά προϊόντα έχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην αγορά. Και τούτο όχι μόνο επειδή δεν έχουν ακόμη εισχωρήσει στο αναδυόμενο τμήμα των «καινούργιων» καταναλωτών αλλά και επειδή δεν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες κατανάλωσής τους από το τμήμα εκείνο που ήδη τα προτιμά. Πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμιστεί ότι η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων σε έναν αναδυόμενο κλάδο αγροτικής δραστηριότητας, όπως η βιολογική γεωργία, ιδιαίτερα στο παρόν, πρώιμο στάδιο ανάπτυξής του, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μετέπειτα πορεία του. Η οικονομική του πλευρά, ειδικότερα, χρήζει άμεσης και συστηματικής εμπειρικής διερεύνησης. Ο προσδιορισμός των πιθανών καθαρά οικονομικών πλεονεκτημάτων (παράλληλα προς τα περιβαλλοντικά και διατροφικά οφέλη) θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και ίσως ΕΣΔΟ 2011 Poster 350

6 περισσότερο καθοριστικός (απ ότι ίσως φαίνεται εκ πρώτης όψεως) για την περαιτέρω επέκταση του κλάδου. Στρατηγικές για την αύξηση κατανάλωσης των Βιολογικών προϊόντων Η ελληνικά αγορά εμφανίζεται καθαρά διπολική : Ένα τμήμα του πληθυσμού εξελίσσεται ταχέως, όσον αφορά την αγορά των βιολογικών προϊόντων, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός φαίνεται να βρίσκεται σε σοβαρά σύγχυση περί του αντικειμένου. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η στρατηγική των παραγωγών και των υπευθύνων της αγροτικής πολιτικής πρέπει να στραφεί γύρω από τους ακόλουθους τρεις άξονες ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων: Ενημέρωση και εκπαίδευση του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού. Οι καταναλωτές θα επηρεαστούν φυσικά από τη σταδιακή διάχυση των καινοτομιών. Η επιστήμη του μάρκετινγκ γνωρίζει πολλά για το πώς διαχέεται μια καινοτομία στην αγορά. Τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν καινοτομία για το ευρύ κοινό και κατ ουσίαν συγκρίνονται με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Υπενθυμίζεται ότι η γενικότερη καμπύλη διαχύσεως δείχνει ότι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι συγκεντρώνει τους καινοτόμους. Πρέπει λοιπόν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνων των τμημάτων του πληθυσμού τα οποία θα αποτελέσουν προπομπούς του ευρύτερου ελληνικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα πρέπει να προσδιοριστεί και το πώς αυτά τα τμήματα του πληθυσμού θα εκπαιδευτούν ώστε να αποκτήσουν βαθιά γνώση των βιολογικών προϊόντων. Ας μη ξεχνάμε ότι η αγορά των βιολογικών προϊόντων γίνεται με συνειδητό τρόπο και όχι παρορμητικά. Ενδυνάμωση της ετικέτας βιολογικής εγγύησης. Αποδεικνύεται ότι η ύπαρξη ετικέτας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί περαιτέρω ο θεσμός. Αύξηση της ποικιλίας των διατιθέμενων ειδών βιολογικών τροφίμων. Παρατηρούμε ότι δημιουργείται μια καινούρια σειρά προϊόντων τα οποία θεωρούνται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή- διαφοροποιημένα. Απαιτείται λοιπόν η διαχείριση αυτής της σειράς με ολοκληρωμένο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή υποκατάσταση των αντίστοιχων συμβατικών προϊόντων. Ταυτόχρονα πρέπει να προσφερθούν ευρύτερα νέα προϊόντα με κεντρικά ελεγχόμενη διαχείριση. Μόνο η λελογισμένη και προγραμματισμένη ανάπτυξη η οποία θα αποβλέπει στην κάλυψη συγκεκριμένων σημείων της ευρύτερης καταναλωτικής αγοράς θα δημιουργήσει την απαιτούμενη συνεργία. Η μη ύπαρξη συγκεκριμένων ειδών βιολογικών προϊόντων (προϊόντα-κράχτες) θα επιφέρει ουσιώδη καθυστέρηση στην ευρύτερη ανάπτυξή τους. Στρατηγικές Ο καλύτερος σχεδιασμός για να αυξηθεί το μερίδιο των βιολογικών προϊόντων στην αγορά περιλαμβάνει δύο στάδια, στα οποία εφαρμόζονται ισάριθμες στρατηγικές. Στο πρώτο στάδιο η προσπάθεια επικεντρώνεται στο υπάρχον κανάλι διανομής και απευθύνεται σε όσους το χρησιμοποιούν σε μόνιμη βάση ή περιστασιακά. Εδώ η κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων μπορεί να αυξηθεί μέσω της στρατηγικής της διείσδυσης. Το δεύτερο αφορά τη στρατηγική της ανάπτυξης της αγοράς και απευθύνεται σε όσους δεν καταναλώνουν τα βιολογικά προϊόντα και συνήθως ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ και σε ειδικά καταστήματα. Εδώ είναι αναγκαία η πρόσβαση των βιολογικών προϊόντων στα δύο αυτά κανάλια αγοράς ώστε να αυξηθεί το μερίδιο τους στην αγορά. Συγκεκριμένα: ΕΣΔΟ 2011 Poster 351

7 Στρατηγική διείσδυσης στην αγορά Το μάνατζμεντ πρέπει να αναζητήσει τρόπους να αυξήσει το μερίδιο των βιολογικών προϊόντων στις σημερινές αγορές. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι. Πρώτον πρέπει να ενθαρρυνθούν οι σημερινοί πελάτες να αγοράζουν περισσότερα βιολογικά προϊόντα το χρόνο. Δεύτερον να προσελκυστεί η ομάδα των πελατών οι ανάγκες των οποίων είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν με βιολογικά προϊόντα. Τρίτον να πειστούν όσοι δεν χρησιμοποιούν βιολογικά προϊόντα. Για να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων, τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων πρέπει να εξασφαλίσουν τη διάθεσή τους όλο το χρόνο και τη διανομή μέσω εταιριών ή οργανισμών που σχετίζονται με την αγορά. Τέλος πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικό προσωπικό που να ενημερώνει τους καταναλωτές μέσα στα καταστήματα. Για τους χονδρέμπορους και τους μεταποιητές η στρατηγική διείσδυσης σημαίνει ότι πρέπει να επεκταθεί η διάθεση των βιολογικών προϊόντων με εισαγωγές από το εξωτερικό. Σημαντική για τη μείωση του κόστους και των τιμών θεωρείται η βελτίωση στο τομέα της διοίκησης και της λογιστικής. Τέλος είναι απαραίτητη η συνεργασία των χονδρεμπόρων με τους λιανοπωλητές. Στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς Για τους περιστασιακούς αγοραστές των σούπερ μάρκετ και των ειδικών καταστημάτων είναι σημαντικές οι ίδιες παράμετροι με εκείνες που προαναφέρθηκαν εν σχέση με τη στρατηγική διείσδυσης στην αγορά. Στα σούπερ μάρκετ και τα ειδικά καταστήματα είναι σημαντικό τα βιολογικά προϊόντα να έχουν την ίδια εμφάνιση και ποιότητα με τα συμβατικά. Η προώθηση των βιολογικών προϊόντων πρέπει να προσανατολίζεται στη αύξηση της γνώσης και της δοκιμής. Οι εγγυήσεις που αφορούν την προέλευση των βιολογικών προϊόντων πρέπει να αποδεικνύονται εύκολα, ενώ οι χονδρέμποροι πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαρκή τροφοδοσία των σημείων λιανικής πώλησης. Συστατικά μειγμάτων μάρκετινγκ Στο πλαίσιο των παραπάνω στρατηγικών που αφορούν τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να σχεδιαστούν προγράμματα στήριξης που να περιλαμβάνουν τις ευρείες αρχές με τις οποίες το μάρκετινγκμάνατζμεντ προσδοκά να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του. Για να βελτιωθεί η εικόνα των βιολογικών προϊόντων πρέπει να αναπτυχθεί πολιτική νέων προϊόντων με σημαντική υποστήριξη του μάρκετινγκ. Οι τοποθετήσεις προϊόν ποιότητας, σταθερό, αξιόπιστο, προϊόν φυσικό και επιπλέον βιολογικό, σεβασμός στο περιβάλλον, διατροφή, ασφάλεια κλπ., συνιστούν ευκαιρίες με υψηλή ελκυστικότητα και πιθανότητα επιτυχίας, επειδή αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα διαφοροποίησης των βιολογικών προϊόντων. Το μείγμα μάρκετινγκ προϊόντος πρέπει να βασιστεί σε ένα σχέδιο προβολής ως βασικών χαρακτηριστικών της υψηλής ποιότητας και της υψηλής γεύσης. Η συσκευασία πρέπει να είναι οικολογική αλλά και μοντέρνα χαρούμενη έγχρωμη, αποτελεσματική,υγιεινή. Η εγγύηση δεν θα είναι απλώς υποσχόμενη, αλλά βασισμένη σε αξιόπιστες αναλύσεις. Το μείγμα μάρκετινγκ διανομής περιλαμβάνει ποικίλες ενέργειες που απαιτούνται ώστε να γίνει το προϊόν ευκολότερα προσιτό στους πελάτεςστόχους. Είναι δύσκολο να απαντήσει κάποιος χωρίς έρευνα, αν πρέπει να εμφανιστούν στα σούπερ μάρκετ όλα τα βιολογικά προϊόντα σε έναν μόνο χώρο ή σε περισσότερους ανά ομάδα προϊόντων η αν πρέπει να ενταχθούν ως μεμονωμένα προϊόντα, στα ράφια μαζί με τα αντίστοιχα συμβατικά ανταγωνιστικά τους προϊόντα. Με τα υπάρχοντα δεδομένα η επικρατέστερη λύση είναι η συνύπαρξη μεμονωμένων βιολογικών προϊόντων με τα αντίστοιχα συμβατικά η οποία εξαλείφει κάθε αντίληψη μέσα στην υπάρχουσα μάζα των συμβατικών. Η λύση αυτή προϋποθέτει τη δυνατότητα αυτοδυναμίας των βιολογικών προϊόντων, χωρίς τη στήριξη της φιλοσοφίας της βιολογικής γεωργίας. Πολύ συχνά το βιολογικό προϊόν ΕΣΔΟ 2011 Poster 352

8 γίνεται ανάρπαστο μέσα από τη μάζα κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία της ομοιόμορφης σαφώς διαφορετικής και υγιεινής παρουσίας των βιολογικών προϊόντων. Το μείγμα μάρκετινγκ προώθησης πρέπει να πείσει τους πελάτες στόχους να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα τους : γεύση, ευχαρίστηση, ποιότητα, διατροφική ασφάλεια οικολογία κλπ. Η καλή επικοινωνία έχει ουσιαστική σημασία Ξεκινά από τη σαφή διακριτική και κομψή παρουσίαση μέσω της γενικής αφίσας. Συνεχίζεται με το φυλλάδιο, το βιβλίο ή το περιοδικό, που εξηγούν τι ακριβώς είναι η βιολογική καλλιέργεια τις διαφορές της και τα προϊόντα της. Ακόμη όμως και το πιο ωραίο έντυπο δεν μπορεί να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αν η τιμή βρίσκεται έξω από τα προαναφερθέντα περιθώρια. Το μείγμα μάρκετινγκ τιμολογιακής πολιτικής των βιολογικών προϊόντων πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος (+10-20% κατά μέσο όρο σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα μέχρι + 40% σε ορισμένες περιπτώσεις). Μεθοδολογία έρευνας Για την πραγματοποίηση της έρευνας τόσο της δευτερογενούς όσο και της πρωτογενούς, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από σχετική βιβλιογραφία, δικτυακό τόπο και από ερωτηματολόγιο (παράρτημα). Συγκεκριμένα στη δευτερογενή έρευνα γίνεται μια προσέγγιση στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα, η ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς και των τύπων των καταναλωτών των βιολογικών προϊόντων. Παρουσιάζονται διαγράμματα καθώς και στρατηγικές που μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση κατανάλωσης των βιολογικών προϊόντων. Αναφέρονται τα θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές σχετικά με το βιολογικό προϊόν και ο έλεγχος πιστοποίησης τους. Ανάλυση Μελέτη Ερωτηματολογίων Επιχείρηση Α: Το Βλογημένο Περιβόλι Η πρώτη επιχείρηση στην οποία δόθηκε το ερωτηματολόγιο ήταν Το Βλογημένο Περιβόλι (από το 1998). Ο παραγωγός και υπεύθυνος πωλήσεων απάντησε πως η επιχείρησή του δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά, τα προϊόντα που παρέχει είναι ζυμαρικά-αλεύρι- σάλτσες ζυμαρικώνπιπεριές Φλώρινας- πάπρικες- παντζάρι σαλάτα(τυποποιημένα) και τέλος πως το μέγεθος της επιχείρησής του καθορίζεται από τον πραγματοποιθέντα ετήσιο τζίρο. Ο δεύτερος τομέας-άξονας αναφέρεται στο marketing και την καταναλωτική συμπεριφορά. Σε αυτόν τον τομέα διευκρινίστηκε πως η τιμή των προϊόντων διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση και τον ανταγωνισμό επίσης για την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων λαμβάνουν υπόψη τα εργαλεία marketing-mix και τέλος θεωρούν χρήσιμο να γνωρίζουν τα στάδια απόφασης αγοράς του καταναλωτή πριν θέσουν σε εφαρμογή τις προωθητικές ενέργειες. Ο τρίτος τομέας-άξονας αφορά τις προωθητικές ενέργειες. Την προώθηση πωλήσεων τη διενεργεί ο γενικός διευθυντής ενώ τα στοιχεία που χρησιμοποιούν για το promotional mix είναι η διαφήμιση, οι προσωπικές πωλήσεις και η δημοσιότητα. Ακόμη λαμβάνουν υπόψη τις αγοραστικές συνήθειες, τα δημογραφικά στοιχεία, το περιβάλλον, την τιμή του προϊόντος και την υγεία προκειμένου να προωθήσουν το προϊόν τους. Σε ότι αφορά την S.W.O.T. analysis Δυνάμεις της επιχείρησης είναι η ποιότητα, το υλικό συσκευασίας καθώς και η σχεδίαση της συσκευασίας. Οι Ευκαιρίες είναι τα νέα προϊόντα και οι εξαγωγές, οι Απειλές η αδυναμία του καταναλωτή να αγοράσει τα προϊόντα εννοώντας την ΕΣΔΟ 2011 Poster 353

9 οικονομική δυσχέρεια ενώ για τις Αδυναμίες της επιχείρησης δεν δόθηκε καμία απάντηση. Οι στόχοι της επιχείρησης για το μέλλον είναι να γίνει εντελώς αυτόνομη μονάδα παραγωγής. Επιχείρηση Β: trofino Η δεύτερη επιχείρηση ήταν η Αφοί Αργυράκη ΑΒΕΕ με την επωνυμία TROFINO όπου το ερωτηματολόγιο απάντησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας. Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται είναι η εγχώρια και η αγορά του εξωτερικού ενώ τα προϊόντα που παρέχει είναι τρόφιμα και ποτά. Το κριτήριο με το οποίο καθορίζεται το μέγεθος της επιχείρησης είναι ο αριθμός των εργαζομένων και ο πραγματοποιθέντας ετήσιος τζίρος. Σε ότι αφορά το marketing και την καταναλωτική συμπεριφορά η τιμή των προϊόντων τους διαμορφώνεται ανάλογα με τη S.W.O.T. ανάλυση, λαμβάνουν υπόψη τα εργαλεία του marketing-mix καθώς και τα στάδια απόφασης αγοράς του καταναλωτή. Την προώθηση πωλήσεων αναλαμβάνει το τμήμα πωλήσεων, το τμήμα marketing και το τμήμα εμπορίας και διαφήμισης. Τα στοιχεία του προωθητικού μείγματος που ακολουθούνται είναι η διαφήμιση, η δημοσιότητα και η προώθηση πωλήσεων. Επίσης λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επιδρούν στη τμηματοποίηση της αγοράς προκειμένου να προωθήσουν το προϊόν τους. Τέλος για τη S.W.O.T. ανάλυση Δυνάμεις της επιχείρησης θεωρούνται η διατροφική κρίση που υπάρχει και έχει ευαισθητοποιήσει το κοινό καθώς και η στροφή προς τα υγιεινά προϊόντα. Αδυναμίες είναι η ακριβή τιμή του προϊόντος, η ανεπαρκής παραγωγή και το μικρό δίκτυο διανομής. Ευκαιρία αποτελεί η τοποθέτηση νέων προϊόντων που θα πληρούν τις γευστικές συνήθειες των καταναλωτών σε συνδυασμό με την υγιεινή διατροφή. Τέλος Απειλές για την επιχείρηση είναι ο μικρός τζίρος και τα μεγάλα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω της αργής κυκλοφορίας αποθέματος. Οι στόχοι της επιχείρησης για το μέλλον είναι η αύξηση πωλήσεων μέσω νέων προϊόντων και η διερεύνηση του μεριδίου αγοράς πελάτεςλιανική-super markets-. Επιχείρηση Γ: BIOEARTH Η τρίτη επιχείρηση είναι η bioearth. Ο Ιδιοκτήτης-Αντιπρόσωπος είπε πως η επιχείρηση του δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά ενώ τα προϊόντα που παρέχει είναι καλλυντικά, φυτικά-βιολογικά προϊόντα. Το μέγεθος της επιχείρησης καθορίζεται από τον πραγματοποιθέντα ετήσιο τζίρο η τιμή των προϊόντων καθορίζεται από τη ζήτηση, τις τιμές αγοράς, τις τιμές των ανταγωνιστών και την ποιότητα. Λαμβάνουν υπόψη τα εργαλεία του marketing mix καθώς και τα στάδια απόφασης αγοράς του καταναλωτή. Για τις προωθητικές ενέργειες φροντίζει το τμήμα πωλήσεων, το τμήμα marketing και το τμήμα εμπορίας και διαφήμισης. Τα στοιχεία του promotional mix που χρησιμοποιούν είναι η διαφήμιση, οι προσωπική πώληση και η δημοσιότητα. Επιπλέον λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επιδρούν στη τμηματοποίηση της αγοράς ενώ απέφευγαν να απαντήσουν για τη S.W.O.T. ανάλυση. Τέλος οι στόχοι της επιχείρησης για το μέλλον είναι η καθιέρωση-αύξηση πωλήσεων. ΕΣΔΟ 2011 Poster 354

10 Επιχείρηση Δ: GREEN FARM Η τέταρτη επιχείρηση είναι η Mediterranean Farm η οποία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά και τα προϊόντα που παρέχει είναι τρόφιμα και ποτά. Το μέγεθος της επιχείρησης καθορίζεται από τον πραγματοποιθέντα ετήσιο τζίρο ενώ η τιμή στα προϊόντα τους διαμορφώνεται από το κόστος παραγωγής και τον ανταγωνισμό. Λαμβάνουν υπόψη τα εργαλεία του marketing mix καθώς και τα στάδια απόφασης αγοράς πριν θέσουν σε εφαρμογή τις προωθητικές ενέργειες. Την προώθηση πωλήσεων διενεργεί μόνο το τμήμα πωλήσεων ενώ για το promotional mix χρησιμοποιούν τη διαφήμιση, τις προσωπικές πωλήσεις, τη Δημοσιότητα και την προώθηση πωλήσεων. Μελετούν τους παράγοντες που επιδρούν στην τμηματοποίηση της αγοράς προκειμένου να προωθήσουν το προϊόν τους. Ως Δύναμη της επιχείρησης θεωρείται η μεγάλη γκάμα των προϊόντων της, ως Αδυναμία οι υψηλές τιμές, ως Ευκαιρία η συνεχής βελτίωση των παραγωγικών συντελεστών της ενώ ως Απειλή οι ανταγωνιστές της. Ο στόχος της επιχείρησης για το μέλλον είναι η αύξηση πωλήσεων. Επιχείρηση Ε: ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ Ε.Π.Ε. Η BIO-ΥΓΕΙΑ ιδρύθηκε το 2000 και εδρεύει στη Λυκόβρυση Αττικής (Σοφ.Βενιζέλου 10). Η BIO-ΥΓΕΙΑ είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που ασχολήθηκαν με τα βιολογικά προϊόντα. Μετά από 5 χρόνια στο χώρο έχει καταφέρει να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες που ασχολούνται με τα βιολογικά προϊόντα στη χώρα μας. Η ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται τόσο στην εγχώρια όσο και στην αγορά του εξωτερικού, αφού συνεργάζεται με Γερμανία, Ιταλία Ολλανδία και Ισπανία. Τα προϊόντα της είναι κυρίως τρόφιμα( δημητριακά, αλεύρι, όσπρια, σπόροι, ξηροί καρποί, ζυμαρικά, σάλτσες, ροφήματα, χυμοί κ.τ.λ.), συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά Το μέγεθος της επιχείρησής καθορίζεται από τον ετήσιο τζίρο και η τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ανταγωνισμό. Λαμβάνουν υπόψη τα εργαλεία του marketing-mix και θεωρούν χρήσιμο να γνωρίζουν τα στάδια απόφασης της αγοράς. Την προώθηση πωλήσεων τη διενεργεί το τμήμα πωλήσεων και ο γενικός διευθυντής. Στοιχεία του προωθητικού μείγματος που ακολουθούνται από την επιχείρηση είναι η διαφήμιση και η προσωπική πώληση. Επίσης η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες τμηματοποίησης της αγοράς για τη προώθηση του προϊόντος. Δυνάμεις της εταιρίας είναι η ποικιλία των προϊόντων, το service(3 ημέρες παράδοση εκτός Αθηνών από την ημερομηνία παραγγελίας) και το ότι βρίσκεται 5 χρόνια στο χώρο των βιολογικών προϊόντων. Αδυναμία της είναι η ανεπαρκής ενημέρωση των καταναλωτών από τους ίδιους για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής μέσω διαλέξεων και ενημερωτικών φυλλαδίων. Ευκαιρία αποτελεί η βελτίωση ποιότητας και η δημιουργία πάνω από 150 κωδικούς με το λογότυπο της εταιρίας(private label) για την μείωση της ανταγωνιστικότητας, ενώ απειλή θεωρούν τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Στόχος της επιχείρησης για το μέλλον είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς. Επιχείρηση ΣΤ : Βιοφρέσκο Η εταιρία Βιοφρέσκο και Βρώσις παρουσιάστηκε το 2002 όμως στην πραγματικότητα η ιστορία της είναι πολύ μακρύτερη και συνυφασμένη με την ιστορία της οικολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Ξεκινήσανε το 1991 ΕΣΔΟ 2011 Poster 355

11 επιδιώκοντας τότε μαζί με τους λιγοστούς φίλους της οικολογικής γεωργίας που ενστερνιζόμασταν τα ίδια πιστεύω να αποδείξουνε ότι τα βιολογικά προϊόντα δεν είναι ουτοπία αλλά μπορούν να παραχθούν στην πράξη. Αυτό έπραξαν για 11 χρόνια καλλιεργώντας το κτήμα Μάλι-Βένι στο Μαρκόπουλο Αττικής και παράγοντας φρέσκα λαχανικά και φρούτα δείχνοντας τόσο στους καταναλωτές όσο και στον γεωργικό και εμπορικό κόσμο ότι όχι μόνο μπορούν να παραχθούν βιολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας αλλά και ότι μπορούν να έχουν πολύ καλή τύχη μέσα στην αγορά. Η Βιοφρέσκο δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά. Τα προϊόντα της είναι τρόφιμα(άλευρα, αποξηραμένα φρούτα, αρτοσκευάσματα, βότανα, καρυκεύματα, γαλακτοκομικά, δημητριακά, ελαιόλαδο, ζάχαρη, ζυμαρικά, κρέας, όσπρια και παιδικές τροφές) και μη τρόφιμα(απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, γυναικεία φροντίδα, καλλυντικά).το μέγεθος της επιχείρησης καθορίζεται από τον ετήσιο τζίρο ενώ η τιμή καθορίζεται με βάση τον ανταγωνισμό. Λαμβάνουν υπόψη τα εργαλεία του marketingmix και τα στάδια απόφασης του καταναλωτή. Τις προωθητικές ενέργειες τις διενεργεί το τμήμα marketing.επίσης η επιχείρηση διαφημίζει τα προϊόντα της και κάνει προώθηση πωλήσεων στα super markets. Λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επιδρούν στην τμηματοποίηση της αγοράς. Δυνάμεις της εταιρίας είναι: Να φροντίζει για την πλήρη επάρκεια των προϊόντων που αναφέρθηκαν και να αποστέλλει τις παραγγελίες στον χρόνο παράδοσης που έχει υποσχεθεί. Αδυναμία: Πρέπει να ενημερώνει για τυχόν έλλειψη προϊόντων και την προσδοκώμενη άφιξή τους στις αποθήκες της ώστε να μην βρίσκονται οι πελάτες της σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Ευκαιρίες :Να ενημερώνει για τα προϊόντα της ώστε να διευκολύνεται η πώλησή τους καθώς και για τα νέα προϊόντα που θα φέρνει ή θα παράγει, να εφοδιάζει με ενημερωτικό υλικό όπου υπάρχει, και να γνωστοποιεί έγκαιρα τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα της ώστε να προγραμματίζετε τις κινήσεις και τις αγορές Απειλές αποτελούν τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Σκοπός της εταιρίας είναι να θεμελιώσει μία ποιοτική και υγιή αγορά βιολογικών προϊόντων στην χώρα μας παρέχοντας αγαθά υψηλής ποιότητας και δομώντας μαζί με τους συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα μία μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης. Στατιστική ανάλυση Αγορά δραστηριοποίησης επιχ/σεων Εσωτερικου Εσωτερικού-Εξωτερικού ΕΣΔΟ 2011 Poster 356

12 Παραγόμενα προιόντα τρόφιμα-μη τρόφιμα 17% Μη τρόφιμα 17% Τρόφιμα 66% Kριτήριο καθορισμού μεγέθους της επιχ/σης Τζίρος Τζίρος-αριθμός εργαζομενων Τμήματα που διενεργούν την προώθηση πωλήσεων 4,5 1,2 4 3, ,8 2,5 2 0,6 1,5 0,4 1 0,5 0,2 0 Τμήμα πωλήσεων Τμήμα μαρκετινγκτμήμα Εμπορίας κ Διαφημισης Γενικός Διευθυντής 0 ΕΣΔΟ 2011 Poster 357

13 διαφήμιση προωθ.πωλήσεων Το promotional-mix που ακολουθείται από κάθε επιχείρηση ,5 1 1,5 2 2,5 διαφήμιση προς.πώληση δημοσιότητα προωθ.πωλήσεων Συμπεράσματα Yπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων των επιχειρήσεων των βιολογικών προϊόντων σε θέματα marketing και προώθησης. Ο ανταγωνισμός δεν είναι μεγάλος αφού μόνο λίγες επιχειρήσεις κρατούν τα σκήπτρα στον Ελλαδικό χώρο. Μπορεί η ανταπόκριση των καταναλωτών να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο λόγω της διατροφικής κρίσης που υπάρχει στις μέρες μας, παρόλα αυτά δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για να τους κατευθύνει και να διαπιστώσουν ότι κόστος ίσον ποιότητα και ποιότητα ίσον υγεία. Στις προς μελέτη επιχειρήσεις μόνο δύο γνώριζαν να απαντήσουν στα θέματα τα οποία έθιγε το ερωτηματολόγιο. Γενικά δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη S.W.O.Τ. ανάλυση για να βελτιστοποιηθούν. Ο μόνος στόχος τους είναι η αύξηση πωλήσεων, δηλαδή θέτουν μακροχρόνιους στόχους χωρίς να επενδύουν πρώτα σε βραχυχρόνιους (όπως συνεχής βελτίωση των παραγωγικών συντελεστών, εστίαση στον ανθρώπινο πόρο, κατάλληλος τεχνολογικός εξοπλισμός κ.τ.λ.) έτσι ώστε να καταλήξουν σε επιθυμητά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον. Η σημασία και η αναγκαιότητα για την αγροτική ανάπτυξη στον τομέα των βιολογικών προϊόντων πρέπει να γίνει αντιληπτή από τους αρμόδιους φορείς. Πρέπει λοιπόν να σημειωθούν ενέργειες εκ μέρους τους με την υιοθέτηση και χρηματοδότηση διαφόρων οικονομικών προγραμμάτων για τη βελτίωση και αναβάθμιση του βιολογικού προϊόντος. Εδώ εντάσσεται και η ίδρυση εταιριών και οργανισμών που θα έχουν σκοπό την προβολή του, τόσο σε εσωτερικό, όσο και εξωτερικό επίπεδο αλλά και συνεχείς παρακολούθηση του. Με μεθοδικό σχεδιασμό και στενή συνεργασία των εταιριών των βιολογικών προϊόντων με τους αρμόδιους φορείς, ο τομέας της βιολογικής γεωργίας θα μπορέσει να επιλύσει τα υφιστάμενα προβλήματα, να αποκτήσει τις αναγκαίες υποδομές και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα του. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας για το ελληνικό καταναλωτικό κοινό οι στρατηγικές που χρειάζεται να εφαρμοστούν αναφέρονται από την μια στην αύξηση της διείσδυσης στην αγορά και από την άλλη στην ανάπτυξη της. ΕΣΔΟ 2011 Poster 358

14 Για τους ένθερμους καταναλωτές βιολογικών προϊόντων χρειάζεται να προσεχθεί η ποικιλία των προσφερομένων προϊόντων, η τιμή είναι λιγότερο σημαντική ενώ η προώθηση χρειάζεται να αποβλέπει στην διατήρηση και αύξηση της κατανάλωσης. Για τους περιστασιακούς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους παραμέτρους της εύκολης εξεύρεσης τους, στην ποικιλία των προσφερομένων ειδών, στην τιμή και στην εμφάνιση τους., ενώ η προώθηση χρειάζεται να εστιάζει στην υγεία και το περιβάλλον. Η βιολογική γεωργία είναι πράγματι μια ευκαιρία για τη χώρα μας, όχι γιατί τα προϊόντα της είναι πιο ακριβά, αλλά γιατί εξασφαλίζει παραγωγή με αιφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφαλή προϊόντα για τους καταναλωτές. Επίσης γιατί είναι μια ποιοτική παραγωγική διαδικασία, με ιδεολογικό υπόβαθρο που μπορεί να προσελκύσει νέους με υψηλό πνευματικό επίπεδο και να συνδυαστεί με τον αγροτουρισμό. Ακόμη είναι μια ευκαιρία διότι τόσο οι αγρότες όσο και η κοινωνία, έχουν ανάγκη από ένα όραμα για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με την φύση, τη διατροφή και τη γεωργία γενικότερα. Παρά τις προσπάθειες αυτές η βιολογική γεωργία παραμένει, ωστόσο και στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ελλειμματική λόγω της έλλειψης αναγνωσιμότητας και της σύγχυσης στα μάτια των καταναλωτών όσον αφορά τη σημασία της έννοιας της βιολογικής γεωργίας. Βιβλιογραφία Χρήστος Β. Φωτόπουλος- Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-.Βιολογική Γεωργία: Κόστος, Αποδοτικότητα, Ανάλυση Αγοράς και Στρατηγικές Marketing. Αθήνα 2000: Εκδόσεις Σταμούλης. Γιάννης Πετρώφ, Κώστας Τζωρτζάκης & Αλεξία Τζωρτζάκη.Marketing Management. Αθήνα 2002 Εκδόσεις Rosili Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης, Διεθνές Εξαγωγικό Marketing. Αθήνα 1999: Εκδόσεις Σταμούλης. Βασίλης Μ. Παπαδάκης( Αν. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία. Αθήνα 2002: Εκδόσεις Ε. Μπένου Διακόπουλος Χριστ., Marketing: Έρευνα Αγοράς και Ανάπτυξης Πωλήσεων, Α & Β Μέρος, Αθήνα 1983 Φωτόπουλος Χ.(1992) Τάσεις στην Κατανάλωση και Marketing Τροφίμων, Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Θες/νίκη. Περιοδικά -Εφημερίδες BioKosmos News(μηνιαία ενημερωτική έκδοση για τον βιοκαταναλωτή).εκδόσεις Φεργάδη. Ιούλιος/Αύγουστος 2006.Τεύχος 40. Agrenda(εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της υπαίθρου) Αριθμός φύλλου 52.Κωδ.7744 Περιβάλλον (τεύχος 4-Οκτώβριος 2006) Αγρό-Business και Τρόφιμα Ποτά, Έκδοση της Ναυτεμπορικής,1998 ΔΗΩ-Περιοδικό για την Οικολογική Γεωργία, Τεύχος 7,1998 Φωτόπουλος Χ.(1995) Οικονομικές Προοπτικές της Βιολογικής Γεωργίας Γεωπονικά Τεύχος 363 Ο Έλληνας καταναλωτής βιολογικών προϊόντων - Μια πανελλήνια έρευνα marketing, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 2003 Βιολογική Γεωργία - Κόστος, Αποδοτικότητα, Ανάλυση Αγοράς & Στρατηγικές Marketing, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 2000 Παράγοντες που επηρεάζουν την προώθηση και κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στην ελληνική αγορά, Σιψά, Μαρία, 2005 ΕΣΔΟ 2011 Poster 359

15 Κρυστάλλης, Α, Ο Έλληνας Καταναλωτής Βιολογικών Προϊόντων : Μια Πανελλήνια Ποσοτική Έρευνα Μarketing, ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Αθήνα Akerlof, G. A The Market for Lemons.Quality, Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics 84: Breithor, T., S. Breitkopf, C. Horbert, C. Humbach, F. Pietersen, and A. Vortmann Status Quound Perspektiven im Deutschen Lebensmittel82 November 2003 Journal of Food Distribution Research 34(3) einzelhandel. KPMG Deutsche Treuhand- Gesellschaft. Köln, Germany. Briem, J Handelsmarken Private Labels erobern den Handel. Lebensmittelzeitung April.www.lz-net.de. Caswell, J. A How Labeling of Safety and Process Attributes Affects Markets for Food. Agricultural and Resource Economics Review 27(2): Food Safety Certification Be Financed? American Journal of Agricultural Economics 83(4): Dawar, N. and P. Parker Cultural Universals in Marketing: A Study of Consumers Use of Brand Name, Price, Physical Appearance, and Retailer Reputation as Signals of Product Quality. Working Papers INSEAD 92/66/MKT Fontainebleau, France. Hennessy, D. A., J. Roosen, and J. A. Miranowski Leadership and the Provision of Safe Food. American Journal of Agricultural Economics Δικτυακοί τόποι 1.www.biofarm.com 2.www.godrama.gr 3.www.biofood.gr 4.www.dionet.gr www.tobima.gr 7.www.kathimerini.gr 8.www.infoam.gr www.agmrc.org 13. Συνεντεύξεις 1.Λύτρας Θ. (Ιδιοκτήτης Αντιπρόσωπος DERMACARE ) 2.Παπαλάμπρου Μ. (Υπεύθυνος Πωλήσεων MEDITERRANEAN FERN ) 3.Αργυράκης Ε.(Διευθύνων Σύμβουλος TROFINO ) 4.Στεφανίδης Α. (Παραγωγός Υπεύθυνος Πωλήσεων ΤΟ ΒΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΕΡΒΟΛΙ 5. Μαγκλάρας Α. (Υπεύθυνος Μάρκετινγκ ΒΙΟΥΓΕΙΑ ) 6.Κούλογλου Π. (Υπεύθυνος Πωλήσεων ΒΙΟΦΡΕΣΚΟ ) ΕΣΔΟ 2011 Poster 360

16 Παράρτημα ΕΣΔΟ 2011 Poster 361

17 Πίνακας 1.ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ Συστάδα 1 "ΒΙΟΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΙ" 10% του δείγματος αρκετά εύποροι νεαρότεροι δίνουν προσοχή στο διαιτολόγιο τους ενοχλούνται από τη χρήση χημικών βρίσκουν διαφορές μεταξύ βιολογικών και συμβατικών τροφίμων πολύ μεγάλη προθυμία πληρωμής (40% επιπλέον της τιμής των συμβατικών) μέτρια κατανάλωση βιολογικών προϊόντων αλλά δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο δεν έχει σημασία η εμφάνιση ή η γεύση, αλλά ενδιαφέρονται για ποικιλία Συστάδα 2 "ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ" 80% του δείγματος ανύπαντροι, μέσης ηλικίας δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο δεν γνωρίζουν αρκετά γύρω από τα βιολογικά προϊόντα αγοράζουν σπάνια βιολογικά τρόφιμα μικρή σχετικά προθυμία να πληρώσουν επιπλέον τιμή ενδιαφέρονται πολύ για την εμφάνιση και τη γεύση των τροφίμων προτιμούν αγορές κοντά στο σπίτι ενόχληση από την έλλειψη ποικιλίας Συστάδα 1 "ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ" 92% του δείγματος εύποροι μικρότερη ισορροπία στο διαιτολόγιο δεν ενοχλούνται από χρήση χημικών δεν ενδιαφέρονται για πιστοποίηση απρογραμμάτιστες αγορές τροφίμων δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο σπάνια αγοράζουν βιολογικά τρόφιμα δεν βρίσκουν διαφορές μεταξύ βιολογικών και συμβατικών τροφίμων Συστάδα 2 "ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ" 7% του δείγματος σχετικά εύποροι δεν ενοχλούνται από χρήση χημικών δεν ενδιαφέρονται για πιστοποίηση δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο γνώση για τα βιολογικά προϊόντα αγοράζουν σπάνια βιολογικά τρόφιμα προθυμία να πληρώσουν επιπλέον τιμή ενόχληση από την έλλειψη ποικιλίας Συστάδα 3 "ΒΙΟΜΑΧΗΤΙΚΟΙ" 10% του δείγματος όχι τόσο εύποροι προσέχουν πολύ την ισορροπία στο διαιτολόγιο τους ενοχλούνται από χρήση χημικών ενδιαφέρονται για Συστάδα 3 "ΒΙΟΜΑΧΗΤΙΚΟΙ" 1% του δείγματος όχι τόσο εύποροι προσέχουν πολύ την ισορροπία στο διαιτολόγιο τους ενοχλούνται από χρήση χημικών ενδιαφέρονται για ΕΣΔΟ 2011 Poster 362

18 πιστοποίηση αφιερώνουν πολύ χρόνο για αγορές γνώση για τα βιολογικά προϊόντα αγοράζουν πολύ συχνά βιολογικά τρόφιμα (ένθερμοι καταναλωτές) πληρώνουν επιπλέον τιμή, προτιμούν πάντα βιολογικά προϊόντα ανεξαρτήτως τιμής ενόχληση από την έλλειψη ποικιλίας πιστοποίηση αφιερώνουν πολύ χρόνο για αγορές γνώση για τα βιολογικά προϊόντα αγοράζουν πολύ συχνά βιολογικά τρόφιμα (ένθερμοι καταναλωτές) πληρώνουν επιπλέον τιμή, προτιμούν πάντα βιολογικά προϊόντα ανεξαρτήτως τιμής ενόχληση από την έλλειψη ποικιλίας 1.Ερωτηματολόγιο Πρωτογενούς Έρευνας ΤΟΜΕΑΣ I Γενικές Ερωτήσεις 1) Ποια είναι η επωνυμία της επιχείρησή σας;.. 2)Σε ποια αγορά δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας; (Μπορείτε να δώσετε πάνω από μια απάντηση) 2.1)Στην εγχώρια 2.2)Στην αγορά του εξωτερικού Διευκρινίστε 3) Ποια προϊόντα/ υπηρεσίες παρέχει η επιχείρησή σας;.. 4) Με βάση ποιο κριτήριο καθορίζεται το μέγεθος της επιχείρησή σας; (Μπορείτε να δώσετε πάνω από μια απάντηση) 4.1) Με βάση τον αριθμό των εργαζομένων Διευκρινίστε.. 4.2) Με βάση τον πραγματοποιθέντα ετήσιο τζίρο Διευκρινίστε ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Marketing και Καταναλωτική Συμπεριφορά 5) Πως διαμορφώνεται την τιμή στα προϊόντα σας; ΕΣΔΟ 2011 Poster 363

19 6)Κατά την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων σας στην αγορά λαμβάνετε υπόψη τα εργαλεία του marketing-mix(προϊόν-τιμή-τοποθέτησηπροώθηση); 5.1) ΝΑΙ 5.2) ΟΧΙ Διευκρινίστε γιατί όχι. 7) Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζεται τα στάδια απόφασης αγοράς του καταναλωτή, πριν θέσετε σε εφαρμογή τις προωθητικές ενέργειες(α)πιστοποίηση της ανάγκης β) έρευνα πληροφοριών γ)εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων δ)πρόθεση αγοράς ε)απόφαση αγοράς στ)αγοραστική συμπεριφορά); 7.1) ΝΑΙ 7.2) ΟΧΙ Διευκρινίστε γιατί όχι..... ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ Προωθητικές Ενέργειες 8)Ποιος διενεργεί την προώθηση πωλήσεων; (Μπορείτε να δώσετε πάνω από μια απάντηση) 8.1) Το τμήμα πωλήσεων 8.2) Το τμήμα marketing 8.3) Το τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης 8.4) Ο γενικός διευθυντής 8.5) Άλλο Διευκρινίστε )Ποια στοιχεία του προωθητικού μείγματος (promotional mix) ακολουθούνται από την επιχείρησή σας; (Μπορείτε να δώσετε πάνω από μια απάντηση) 9.1) Διαφήμιση 9.2) Προσωπικές πωλήσεις 9.3) Δημοσιότητα 9.4) Προώθηση πωλήσεων 10) Λαμβάνεται υπόψη τους παράγοντες που επιδρούν στην τμηματοποίηση της αγοράς (αγοραστικές συνήθειες, δημογραφικά στοιχεία, στάση απέναντι στο περιβάλλον, τιμή προϊόντος, υγεία) προκειμένου να προωθήσετε το προϊόν σας; 10.1)ΝΑΙ γιατί όχι )ΟΧΙ Διευκρινίστε.... ΕΣΔΟ 2011 Poster 364

20 11) Ποιες θεωρούνται για την επιχείρησή σας; (S.W.O.T. analysis) ; 11.1) οι Δυνάμεις(Strengths): ) οι Αδυναμίες (Weaknesses): ) οι Ευκαιρίες (Opportunities): ) οι Απειλές (Threats):. 12)Ποιοι οι στόχοι της επιχείρησή σας για το μέλλον; Πίνακας 1.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικών τροφίμων σε ΕΤΟΣ ΑΞΙΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ , , , , , , , ,0 Πηγή: εκτιμήσεις ICAP ΑΕ Πίνακας 1.2 Εξέλιξη της αξίας αγοράς εισαγομένων βιολογικών τροφίμων σε ΕΤΟΣ ΑΞΙΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ , , , , , , ,5 Πηγή: εκτιμήσεις ICAP ΑΕ ΕΣΔΟ 2011 Poster 365

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Ιφιγένεια Καναρίδου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΤΖΙΒΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Α.Μ.:7760 ΣΑΜΠΟΥΡ ΣΤΕΛΛΑ Α.Μ.:7851 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κάββουρα Νίκη Καθηγήτρια εφαρμογών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Σκοπός της εργασίας Κατά πόσο οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα Αν αγοράζουν βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 1. Πληροφοριακά Στοιχεία για την επιχείρηση 1.1. Στοιχεία επικοινωνίας Επωνυµία επιχείρησης: ιακριτικός τίτλος Τηλέφωνο: Φαξ: Ε-mail: Url:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» Δόικα Δήμητρα 7724 Τζωρτζάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Ερώτηση 1) Με ποια κριτήρια αγοράζετε τα προϊόντα που καταναλώνετε;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Ερώτηση 1) Με ποια κριτήρια αγοράζετε τα προϊόντα που καταναλώνετε; ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 7,8,/2/214 «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ- ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ- ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφόρηση στην πώληση προϊόντων

Η Πληροφόρηση στην πώληση προϊόντων Πρακτκή εξάσκηση Μάρκετινγκ Η Πληροφόρηση στην πώληση προϊόντων Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Η Πληροφόρηση στην πώληση προϊόντων Συγγραφείς Δρ. Andrea Grimm, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Οµάδα µαθητών Μαλτέζου Μαρία Πέτρου Τζούλια Τριανταφύλλου Ηλίας Χασαλεύρη Λίνα Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τάτσης Βαγγέλης Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΔΟΕΑΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΔΟΕΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΔΟΕΑΠ Περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση του καταστήματος Παντοπωλείον Η Ενημέρωση Συντάκτης : Ελένη Β. Σπανοπούλου αε Η ιδέα Ηδημιουργίαμη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 23: ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι

2013-2014 ΔΕΟ 23: ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι 2013-2014 ΔΕΟ 23: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το μάρκετινγκ ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες και αντλεί τη θεωρητική θεμελίωσή του από την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες στην. επιτυχία

Συνεργάτες στην. επιτυχία Συνεργάτες στην επιτυχία Παρέχοντας το υπόβαθρο Tα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων λύσεων για τις καλλιέργειες Η υγιεινή διατροφή αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για κάθε άνθρωπο. Δε μας βοηθά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...3 1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Δίκτυα Πωλήσεων στο Εξωτερικό Βέλτιστες Ελληνικές Λουτράκι,9 Ιουνίου 2010 0 Άγις Πιστιόλας Διευθυντής Marketing & Eξαγωγών Αgrino - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. Κρίση και Εξαγωγές «Η απάντηση η είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού :

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Ανάλυση της Απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα