ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ ΕΦΕΤ- ΕΣΔΥ,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ίδρυση Αποστολή & Δομή ΕΦΕΤ Ορισμοί Γιατί χρειάζεται; Τι Περιλαμβάνει; Και ποιές οι σημερινές προκλήσεις μιας Ολοκληρωμένης Προσέγγισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων Συμπεράσματα 2

3 ΕΦΕΤ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ίδρυση του ΕΦΕΤ Ο ΕΦΕΤ συστάθηκε με το Ν. 2741/ΦΕΚ 199/ Ν.Π.Δ.Δ. με διοικητική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Οργάνωση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 3

4 Αποστολή του ΕΦΕΤ Η Προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων Η Προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών μέσω της διασφάλισης της ορθής επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων στη χώρα μας Η αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα ασφάλειας και διατροφικής αξίας των τροφίμων Η εκπόνηση και εφαρμογή της Εθνικής και Ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας 4

5 Δομή του ΕΦΕΤ Κεντρική Υπηρεσία Ι. Δ/νση Ελέγχων Επιχειρήσεων ΙΙ. Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΙΙΙ. Δ/νση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΙV. Δ/νση Διατροφικής πολιτικής & Ερευνών V. Δ/νση Εκπαίδευσης-Ενημέρωσης-Πληροφορικής VI. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 9 Περιφερειακές Δ/νσεις 5

6 Δομή του ΕΦΕΤ Γενικός Δ/ντης Νομική Υπηρεσία Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη Δ/νση Ελέγχων Επιχειρήσεων Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων Δ/νση Αξιολόγησης & εγκρίσεων Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Δ/νση Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Πληροφορικής Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Εργαστήρια Εργαστήρια ΕΦΕΤ Αθήνα- Θεσσαλονίκη Άλλα δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια 6

7 Ν. Δ Ρ Α Μ Α Σ Ν. Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Ν. Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ Ν. Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν Ν. Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ Ν. Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Ν. Κ Ε Φ Α Λ Λ Ο Ν Ι Α Σ Ν. Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ Ν. Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Ν. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Σ Ν. Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν Ν. Α Ρ Τ Α Σ Ν. Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Ν. Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν Ν. Κ Α Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ Ν. Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α Σ Ν. Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Ν. Η Λ Ε Ι Α Σ Ν. Α Χ Α Ϊ Α Σ Ν. Π Ε Λ Λ Α Σ Ν. Η Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Ν. Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ Ν. Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ Ν. Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ Ν. Φ Ω Κ Ι Δ Α Σ Ν. Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ Ν. Α Ρ Κ Α Δ Ι Α Σ Ν. Ο Ι Ω Τ Ι Α Σ Ν. Κ Ι Λ Κ Ι Σ Ν. Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ Ν. Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ Ν. Α Ρ Γ Ο Λ Ι Δ Α Σ Ν. Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ Ν. Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Ν. Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ν. Χ Α Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η Σ Ν. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ Ν. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Ν. Χ Α Ν Ι Ω Ν Α Γ. Ο Ρ Ο Σ Ν. Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ Ν. Κ Α Β Α Λ Α Σ Ν. Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ν. Ξ Α Ν Θ Η Σ Ν. Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ Ν. Λ Ε Σ Β Ο Υ Ν. Ρ Ο Δ Ο Π Η Σ Ν. Χ Ι Ο Υ Ν. Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ Ν. Σ Α Μ Ο Υ Ν. Ε Β Ρ Ο Υ Ν. Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Ο Υ Δομή του ΕΦΕΤ Κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα 9 Περιφερειακές Δ/νσεις Περιφ. Δ/νση Αττικής Περιφ. Δ/νση Κεν. Μακεδονίας Περιφ. Δ/νση Δυτ. Ελλάδας Περιφ. Δ/νση Κρήτης Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας Περιφ. Δ/νση Ηπείρου Περιφ. Δ/νση Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης Περιφ. Δ/νση Βορ. Αιγαίου Περιφ. Δ/νση Πελοποννήσου 7

8 Στελέχωση του ΕΦΕΤ Προσωπικό: 261 υπάλληλοι Το προσωπικό του ΕΦΕΤ περιλαμβάνει επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (όπως Γεωπόνων, Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων, Τοξικολόγων, Διατροφολόγων, Τεχνολόγων Τροφίμων, Νομικών, Ιατρών, κλπ.) 126 υπαλλήλους με μεταπτυχιακές σπουδές 8

9 Ορισμοί Αγρο-διατροφική αλυσίδα (from farm to fork/table):οιοδήποτε στάδιο, περιλαμβανομένης της εισαγωγής, από την πρωτογενή παραγωγή ενός τροφίμου μέχρι και την πωλησή του ή την διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή και, όπου συντρέχει λόγος, η εισαγωγή, η παραγωγή, η παρασκευή, η διανομή, η πώληση και η διάθεση ζωοτροφών (Καν.178/2002,άρθρο 3). 9

10 Ορισμοί Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των Τροφίμων (food safety from farm to fork/table): αναφέρεται στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και της ορθής μεταχείρησης των ζώων,καθώς και της υγείας των φυτών, μέσω της λήψης συνεκτικών μέτρων από το αγρόκτημα στο τραπέζι (The European Commission, DG SANTE) 10

11 Γιατί χρειάζεται μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των Τροφίμων (food safety from farm to fork/table) Διασφαλίζει την προστασία της υγείας σε όλα τα στάδια της αγρο-διατροφικής αλυσίδας σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων από την γεωργική παραγωγή έως την κατανάλωση αποτρέποντας την μόλυνση των τροφίμων και προωθώντας την υγιεινη των τροφίμων, την ενημέρωση για τα τρόφιμα,την υγεία των φυτών, καθώς και την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων. 11

12 Τι περιλαμβάνει μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των Τροφίμων (food safety from farm to fork/table) Προφύλαξη και επιστημονικές συμβουλές Έλεγχοι Πρόσθετες και αρτυματικές ύλες Όρια ασφαλείας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα Περιορισμοί στη χρήση πρόσθετων υλών σε ζωοτροφές και στις υπολειμματικές ουσίες σε φυτά και σε κτηνοτροφικά προιόντα Βελτίωση της υγιεινής των τροφίμων 12

13 Τι περιλαμβάνει μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των Τροφίμων (food safety from farm to fork/table) Προώθηση καλύτερης διατροφής Υποστήριξη της καινοτομίας στα τρόφιμα Σαφής επισήμανση και ακριβείς ισχυρισμοί υγείας Προώθηση τροφίμων υψηλής ποιότητας και παραδοσιακών τροφίμων Προώθηση της υγείας των ζώων και καταπολέμηση των νόσων των ζώων Πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών από τα ζώα στον άνθρωπο 13

14 Τι περιλαμβάνει μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των Τροφίμων (food safety from farm to fork/table) Διασφάλιση υψηλού επιπέδου συνθηκών διαβίωσης των ζώων Αποτελεσματικό συστημα παρακολούθησης και εντοπισμού ζώντων ζώων, τροφίμων και ζωωτροφών ζωικής προέλευσης Προστασία του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού Αυστηρό σύστημα αδειοδότησης και διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών Διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των γεωργικών φαρμάκων Αποτελεσματικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τροφιμα 14

15 Ποιές οι σημερινές Προκλήσεις μιας Ολοκληρωμένης Προσέγγισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων (food safety from farm to fork/table) Πρόληψη της εισόδου και διάδοσης φυτικών και ζωικών ασθενειών Αποτροπή της διάδοσης ασθενειών από ζώα σε ανθρώπους Διασφάλιση της εφαρμογής κοινών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών και την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού Διασφάλιση ότι οι καταναλωτές θα ενημερώνονται με σαφήνεια για το περιεχόμενο και την προέλευση των τροφίμων Προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων 15

16 Συμπεράσματα Λυδία λίθος της αποτελεσματικότητας και επιτυχούς εφαρμογής μιας Ολοκληρωμένης Προσέγγισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων (food safety from farm to fork) αποτελεί η απρόσκοπτη συνεργασία όλων των αρμοδίων υπηρεσιών τόσο σε Κεντρικό όσο και σε περιφερειακό /τοπικό επίπεδο. 16

17 17

Ασφάλεια των τροφίμων

Ασφάλεια των τροφίμων Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Ασφάλεια των τροφίμων Από το αγρόκτημα στο τραπέζι: ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα για όλους Διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Copyright 2007 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημητροπούλου Ελένη 1, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 2 1. Δικηγόρος, Ph.D. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» 2007-2011 2 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Σελίδα 1. Περιεχόμενα.... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η διατροφική κρίση Με την αποµάκρυνση από την παραδοσιακή γεωργία, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων απόκτησαν µεγάλη σηµασία για τον σύγχρονο άνθρωπο Με την εντατικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ)» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Γ. Νικολάου. Υπεύθυνος Agrisystems Γραφείο Κρήτης

Εταιρική Παρουσίαση. Γ. Νικολάου. Υπεύθυνος Agrisystems Γραφείο Κρήτης Εταιρική Παρουσίαση Γ. Νικολάου Γεωπόνος MSc IPM Υπεύθυνος Agrisystems Γραφείο Κρήτης Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση TÜV HELLAS Προσφερόμενες Υπηρεσίες Αγροτική Παραγωγή γή στην Παγκοσμιοποιημένη η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com

FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com 1 FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) 1. Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή...5

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες. Ημερίδα για την Ιχνηλασιμότητα - Ελληνοποιήσεις

Δραστηριότητες. Ημερίδα για την Ιχνηλασιμότητα - Ελληνοποιήσεις Ημερίδα για την Ιχνηλασιμότητα - Ελληνοποιήσεις Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα Ιχνηλασιμότητα Ελληνοποιήσεις, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 2 Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)... 5 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ... 6 2.1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ε.Φ.Ε.Τ & το διοικητικό περιβάλλον του ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ & το διοικητικό περιβάλλον του ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των σπουδών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και αφορά τη μελέτη των σχέσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) με τις διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Παράρτημα ΙΙΙ1: Πίνακες αυτοαξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

Άρθρο 1 Αντικείμενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα

Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Ασφάλεια Τροφίμων για τα τυριά Βασικό Μάθημα Διδακτική Ενότητα 1: Ασφάλεια Τροφίμων FoodSafety Cheese Κατάρτιση στην ασφάλεια τροφίμων για μονάδες παραγωγής γάλακτος και τυροκομεία. Το FoodSafety Cheese

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μαυριλιδάκης Νεκτάριος Επιβλέπων καθηγητής: Μουστάκης Βασίλης Χανιά 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα