Αρ. Μελ.: 4 / Προϋπολογισμός: ,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: FAX: «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Προϋπολογισμός: ,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης ,00 (με ΦΠΑ 23%), προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου, διαμορφωμένου για τη μεταφορά ΑμεΑ, 5 θέσεων + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων & φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ». Η παραπάνω δαπάνη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας «07 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ» και στην Πράξη «Υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες Η ΑΜΥΜΩΝΗ»,, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με δικαιούχο τον Δήμο Καλαμαριάς. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α.1. Ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, η απόκλιση των στοιχείων μπορεί να είναι μεγαλύτερη η μικρότερη του 5%. Α.1.α Γενικά στοιχεία A.1.α1. Το λεωφορείο μεταφοράς ΑμεΑ πρέπει να είναι 5 θέσεων καθημένων και 4 αναπηρικών αμαξιδίων (συν 1 θέση συνοδηγού, συν την θέση οδηγού), με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. Α.1.α2. Το προς προμήθεια Λεωφορείο μεταφοράς ΑμεΑ, θα πρέπει να είναι, σύγχρονο, πετρελαιοκίνητο, απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο, αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία), μοντέλου από τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και θα είναι διαμορφωμένο κατάλληλα για μετακίνηση και ατόμων με κινητική αναπηρία. Σελ. 1

2 Α.1.α3. Οι διαστάσεις, τα βάρη, τα κατ άξονα βάρη, το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης του αμαξιδίου και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία θα αναφέρονται και στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (για τον ανώτερο οριζόμενο αριθμό επιβατών), με την απαραίτητη έγκριση τύπου και την ασφαλή λειτουργία του οχήματος. Σύμφωνα με την νομοθεσία, απαραίτητη προϋπόθεση, για να χαρακτηριστεί ένα όχημα ως λεωφορείο μεταφοράς ατόμων ΑμεΑ είναι ο τύπος του οχήματος να έχει εγκριθεί, ως λεωφορείο, με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικής Οχημάτων του αρμόδιου Υπουργείου (άρθρο 1 της Υ.Α /1242/94). Α.1.α4. Τόσο το αμάξωμα όσο και το πλαίσιο, πρέπει να ενσωματώνουν όλα τα τεχνολογικά και εμπορικά διαθέσιμα συστήματα ασφαλείας. Α.1.α5. Το όχημα (και τα παρελκόμενα εξαρτήματα του) πρέπει να φέρει σήμανση CE, να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 21504/1771/92 ΦΕΚ 408Β/1992 ή νεότερης νομοθεσίας, όπως θα ισχύει την ημερομηνία του διαγωνισμού) και τις οδηγίες της Ε.Ε., σε απόλυτη συμφωνία ως προς τις εκπομπές καυσαερίων περί μηχανών (98/37/ΕΟΚ), περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (89/336, 91/263, 93/31, 93/68 ΕΕ), ως προς την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΕ) και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. Α.1.α6. Το όχημα πρέπει να έχει πλήρη και ισχυρή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία και να είναι βαμμένο με χρώμα λευκό. Η επιγραφή η οποία πρέπει να φέρει το λεωφορείο και η οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ- η ΑΜΥΜΏΝΗ (το λογότυπο της) Ροδοπόλεως 5 & Πόντου, Καλαμαριά, τηλ , Ο εξωτερικός χρωματισμός, ο τρόπος βαφής και οι συγκεκριμένες επιγραφές θα πρέπει να δηλώνεται κατά την προσφορά. Α.1.β Προδιαγραφές οχήματος Α.1.β1 Κινητήρας Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαίου, τετράχρονος, υδρόψυκτος με ισχύ τουλάχιστον 160 ΗΡ. * Καθαρή ισχύς μετρούμενη σύμφωνα με τις οδηγίες τις ΕΕ (ISO 9249 και 80/1269/EEC). Θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (τουλάχιστον EURO 5), σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε και της Ελληνικής Νομοθεσίας, για τις εκπομπές καυσαερίων, καθώς και για το επίπεδο του θορύβου, που θα ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού (2005/78/EC, 2000/14/EC, 92/97 EC, 98/37 ΕΟΚ, κλπ). Να αναφερθεί τυχόν σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα για να αξιλογηθεί (π.χ. ECO λειτουργία start-stop κλπ). Ο χώρος του κινητήρα πρέπει να είναι θερμομονωμένος από το υπόλοιπο αμάξωμα με διαχωριστικό διάφραγμα από θερμομονωτικό υλικό. Στον χώρο του κινητήρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κανένα εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό ή υλικό επιδεκτικό εμποτισμού με καύσιμο ή λιπαντικό και για την κατά δυνατόν, αποφυγή συσσώρευσης καυσίμου ή λιπαντικού σε οποιοδήποτε τμήμα του χώρου του κινητήρα, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις αποστάγγισης και αποχετευτικά ανοίγματα (στόμια κλπ). Η δεξαμενή καυσίμου ικανής χωρητικότητας, πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένη και τοποθετημένη κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται από την δομή του Σελ. 2

3 αμαξώματος σε περίπτωση μετωπικής ή οπίσθιας σύγκρουσης. Οι αποστάσεις τοποθέτησης και όλες οι υπόλοιπες κατασκευαστικές λεπτομέρειες της δεξαμενής και του κυκλώματος καυσίμου πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις προδιαγραφές λεωφορείων. Πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή του κινητήρα, υλικών κατασκευής, επιπλέον συστημάτων κτλ. και να συμπληρωθεί και το αντίστοιχο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, όπου πρέπει να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, για την αξιολόγηση του. Α.1.β2 Πλαίσιο Το πλαίσιο, πρέπει να είναι στιβαρής σύγχρονης κατασκευής, δυνάμενο να δεχθεί λεωφορειακό αμάξωμα όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό θα εξακριβώνεται και από επίσημα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής. Τα κατά άξονα βάρη και υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία σε όλες τις συνθήκες φόρτισης (άφορτο και έμφορτο) θα πληρούν τις κείμενες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη κυκλοφορία του. Το λεωφορείο κατά την εκτέλεση ελιγμών πρέπει να κινείται εντός κυκλικού δακτυλίου του οποίου η διάμετρος του εξωτερικού κύκλου (μεγαλύτερου) που διαγράφει κατά την εκτέλεση μιας πλήρους στροφής και του εύρους του κυκλικού δακτυλίου να είναι μέσα στα όρια που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η παραπάνω διάμετρος πρέπει να πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής του λεωφορείου (ή του πλαισίου του) ή από μελέτη αρμόδιου τεχνικού, η οποία συντάσσεται με βάση επίσημα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής και μετρήσεων. Οι διαστάσεις του λεωφορείου (για λειτουργικούς λόγους) θα πρέπει να είναι περίπου: Ολικό μήκος: 7,10 m Ύψος εξωτερικό: 2,90 m Πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή του πλαισίου και να συμπληρωθεί και το αντίστοιχο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, όπου πρέπει να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πλαισίου, για την αξιολόγηση του. Διευκρινίζεται ότι: * Αφορτο Λεωφορείο ορίζεται από την νομοθεσία ότι είναι: η άφορτη μάζα του πλήρους οχήματος ( πλήρες σε κατάσταση λειτουργίας με γεμάτη δεξαμενή καυσίμου, ψυκτικό υγρό, λιπαντικά, εργαλεία και εφεδρικό τροχό, χωρίς επιβάτες και αποσκευές) + 75 Kg η μάζα του οδηγού + 75 Kg του συνοδηγού. ** Έμφορτο λεωφορείο είναι: η μάζα του Άφορτου λεωφορείου με την προσθήκη της μάζας των επιβατών, των αμαξιδίων και της μέγιστης μάζας των αποσκευών ομοιόμορφα κατανεμημένης στο χώρο. Η μάζα του αμαξιδίου χωρίς επιβάτη, για τον υπολογισμό των μαζών, που επιπίπτουν στους άξονες από το ωφέλιμο φορτίο ορίζεται σε 25 Kg (ΚΥΑ 21504/1771/92). Α.1.β3 Αμάξωμα-Εσωτερικός χώρος αμαξώματος Το λεωφορείο πρέπει να έχει πέντε (5) θέσεις καθημένων και τέσσερις (4) θέσεις για αναπηρικά αμαξίδια καθώς και μία (1) θέση συνοδηγού και μία (1) οδηγού. Θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου και πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί και την μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), να διευκολύνει την επιβίβαση και αποβίβαση των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα καθώς και με τροχήλατα αναπηρικά αμαξίδια. Ο εσωτερικός του χώρος πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την ασφαλή μεταφορά επιβατών και των αμαξιδίων. Σελ. 3

4 Τα καθίσματα των επιβατών θα πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά μέτωπο προς την φορά κίνησης του οχήματος, θα είναι ανατομικά, αρίστης ποιότητας, με ανάκλιση, μπράτσο από την πλευρά του διαδρόμου, δικτάκια, τασάκια και υποπόδια. Θα έχουν επένδυση (εσωτερική και εξωτερική) από κατάλληλα δυσανάφλεκτα υλικά, θα είναι στερεωμένα ασφαλώς και οι διαστάσεις τους πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να προσφέρεται άνεση και ασφάλεια στους επιβάτες. Θα εκτιμηθεί αν το λεωφορείο διαθέτει και ορισμένα «καθίσματα αυξημένων ανέσεων» με όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται (πλάτος, χειρολαβές, σημάνσεις, κουμπιά επικοινωνίας κλπ.). Όλα τα καθίσματα θα είναι εφοδιασμένα με τις κατάλληλες ζώνες ασφαλείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Στο θάλαμο των επιβατών πρέπει να υπάρχουν διατάξεις, με πιστοποιημένα συστήματα πρόσδεσης, με τις οποίες θα ακινητοποιούνται τα αμαξίδια, στο δάπεδο ή στο παρακείμενο πλευρικό τοίχωμα ή σε σταθερά σημεία του αμαξώματος, σε οποιεσδήποτε συνθήκες κίνησης του λεωφορείου (εκκίνηση, πέδηση, ελιγμοί κλπ). Η ασφάλιση των μεταφερομένων ατόμων στα αμαξίδια τους θα πρέπει να γίνεται με ζώνες ασφαλείας, προσαρμοσμένες είτε στα αμαξίδια είτε σε σταθερά σημεία του αμαξώματος του λεωφορείου, στο χώρο τοποθέτησης του αμαξιδίου. Θα υπάρχουν ειδικές θήκες αποθήκευσης των συστημάτων πρόσδεσης. Ο διαθέσιμος χώρος επιβατών, οι διαστάσεις των διαδρόμων (ελεύθερο πλάτος κλπ) και οι αποστάσεις διαδοχικών αγκυρώσεων των αμαξιδίων πρέπει να είναι αυτές που επιτρέπονται από τους κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. Τα πλαϊνά τοιχώματα του λεωφορείου θα έχουν την κατάλληλη επένδυση και πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά εσωτερικά στα πλαϊνά του λεωφορείου για τα αμαξίδια, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία Σε κατάλληλα σημεία των διαδρόμων και των θυρών θα πρέπει να υπάρχουν χειρολαβές και χειροσωλήνες επαρκούς αντοχής, για ευχερή, αποτελεσματική και ασφαλή συγκράτηση των επιβατών. Το λεωφορείο θα φέρει εξόδους κινδύνου όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, βάση του αριθμού των επιβατών. Στην οροφή του λεωφορείου και σε κατάλληλη θέση θα πρέπει να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θυρίδα διαφυγής, ελεύθερης επιφανείας και διαστάσεων που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η θυρίδα διαφυγής πρέπει να είναι εύχρηστη και να λειτουργεί κατά τρόπο που να μην εμποδίζει την ελεύθερη δίοδο στο εσωτερικό του οχήματος. Το λεωφορείο στην δεξιά πλευρά του θα διαθέτει δύο (2) θύρες, με τις διαστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, βάση του αριθμού των επιβατών. Στη μία από αυτές τις θύρες (σειρόμενη, κατάλληλου πλάτους), θα πρέπει να προβλέπεται διάταξη για επιβίβαση-αποβίβαση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ειδικές βαθμίδες, χαμηλωμένο ή ηλεκτρικό σκαλοπάτι). Η επιβίβαση-αποβίβαση των επιβατών με αναπηρικά αμαξίδια θα γίνεται από μια τρίτη θύρα, που θα υπάρχει στο πίσω μέρος του λεωφορείου, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλου πλάτους και όπου θα υπάρχει ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτικός μηχανισμός (ανελκυστήρας), όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο των προδιαγραφών. Σελ. 4

5 Όλες οι θύρες του λεωφορείου πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία (πλάτος, άνοιγμα, κλείσιμο, διακόπτες, κλειδαριές, ασφάλεια κλπ). Το τιμόνι θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και θα είναι με υδραυλική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο. Ο χώρος οδήγησης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πλήρη πίνακα οργάνων λειτουργίας, χειρισμού και ελέγχου, εργονομικά σχεδιασμένο, με εύκολα αναγνώσιμα όργανα και ενδεικτικές λυχνίες για τις ενδείξεις που είναι απαραίτητες σε ένα σύγχρονο λεωφορείο, για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Θα επίσης πρέπει να υπάρχει ψηφιακός ταχογράφος, immobilizer καθώς και ο προβλεπόμενος από την νομοθεσία διακόπτης κινδύνου. Αριστερά από την θέση του οδηγού θα πρέπει να υπάρχει έξοδος (περιστρεφόμενη θύρα με ανοιγόμενο παράθυρο), που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον οδηγό. Το λεωφορείο θα πρέπει να φέρει εμπρός τον κατάλληλο πανοραμικό ανεμοθώρακα, από πολύφυλλο κρύσταλλο ασφαλείας (triplex), κατάλληλου πάχους, με τους απαραίτητους ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες εξωτερικά όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τους επιβάτες προς τα εμπρός. Εσωτερικά του ανεμοθώρακα θα πρέπει να υπάρχει διάταξη αντηλιακής προστασίας για τον οδηγό και τους καθήμενους πίσω από τον ανεμοθώρακα επιβάτες. Διάταξη αντηλιακής προστασίας θα πρέπει να προβλέπεται και για το πλευρικό παράθυρο του οδηγού. Θα πρέπει να υπάρχει Ράδιο CD, με πλήρη εγκατάσταση, ηχεία καλωδιώσεις (με ηχητική κάλυψη χώρου επιβατών) και κεραία, έτοιμο για χρήση υποχρεωτικά συνδεμένα με μεγαφωνική εγκατάσταση με δυνατότητα απομόνωσης των μεγαφώνων από τον χώρο των επιβατών. *Να γίνει αναλυτική περιγραφή των οργάνων, ενδεικτικών λυχνιών και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που προσφέρονται. Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ανατομικά και θα πρέπει να διαθέτουν χειρολαβές/κουπαστές και θα πρέπει να υπάρχει αερόσακος οδηγού. Το λεωφορείο πρέπει να φέρει δύο εξωτερικούς καθρέπτες οπισθοσκοπίσεως, δεξιά και αριστερά του αμαξώματος και ικανό αριθμό εσωτερικών καθρεπτών με τους οποίους ο οδηγός θα εποπτεύει την κυκλοφορία πίσω και πλευρικά του οχήματος καθώς και το εσωτερικό του οχήματος και ειδικά τις θύρες επιβατών. Όλα τα παράθυρα θα είναι από κρύσταλλα ασφαλείας (SECURIT) κατάλληλου πάχους, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Τα παράθυρα πρέπει να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. Εφόσον το λεωφορείο φέρει σύστημα Κλιματισμού και αερισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα παράθυρα μπορεί να είναι σταθερά ή να ανοίγουν ορισμένα από αυτά. Όλα τα παράθυρα, θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένα με κατάλληλα παραπετάσματα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να προστατεύονται οι επιβάτες από τον ήλιο. Τα παραπετάσματα θα μετακινούνται με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει την εύκολη χρήση από τους επιβάτες. Το δάπεδο θα είναι επενδυμένο με αντιολισθητικό τάπητα και οι κλίμακες και οι βαθμίδες τους πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις (πλάτος, βάθος, ύψος), και να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πρόσκρουσης. Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα αερισμού και ανανέωσης του αέρα εσωτερικού χώρου με βεβιασμένη προσαγωγή του αέρα ικανοποιητικής παροχής. Θα υπάρχει επίσης μία τουλάχιστον θυρίδα (καταπακτή) αερισμού στην οροφή του λεωφορείου κατάλληλων διαστάσεων. Το σύστημα αερισμού θα πρέπει να πληροί τις Σελ. 5

6 απαιτούμενες προδιαγραφές για την έκδοση έγκρισης τύπου και ταξινόμηση του λεωφορείου. Επίσης το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα Κλιματισμού (Θέρμανση-Ψύξη) για τον θάλαμο των επιβατών, τον χώρο του οδηγού (και για την εσωτερική πλευρά του ανεμοθώρακα), με την κατάλληλη θερμική και ψυκτική ικανότητα και όλες τις συσκευές και αεραγωγούς, αερόθερμα κλπ, που προβλέπονται από την νομοθεσία. Μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών τοιχωμάτων των πλευρών και της οροφής του αμαξώματος του λεωφορείου καθώς και στο δάπεδο πρέπει να υπάρχει θερμοηχομονωτικό υλικό ικανού πάχους όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις (σε ότι αφορά τον αριθμό, το είδος και την περιεχόμενη ποσότητα του πυρ. υλικού) πυροσβεστήρες. Ο ένας πυροσβεστήρας θα πρέπει να είναι απαραίτητα δίπλα στην θέση του οδηγού οι δε υπόλοιποι σε περίοπτη και εύκολα προσβάσιμη θέση. Το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο υποχρεωτικά με άγκιστρο για ρυμούλκηση, σε περίπτωση ακινητοποίησής του. Στο λεωφορείο θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες σημάνσεις πληροφορικές ή κινδύνου που προβλέπονται από την νομοθεσία. Να γίνει πλήρης περιγραφή και να δοθούν απαραίτητα τα τεχνικά στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητούνται παραπάνω, χωρίς ασάφειες και με την σειρά που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο και να συμπληρωθεί και το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ της μελέτης, για την ευκολότερη αξιολόγηση του λεωφορείου. Α.1.β4 Διάταξη για επιβίβαση αποβίβαση των αναπηρικών αμαξιδίων Για τη διευκόλυνση της επιβίβασης-αποβίβασης των αναπηρικών αμαξιδίων, το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά ανυψωτικό μηχανισμό (ανελκυστήρα) ηλεκτροϋδραυλικό. Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα τοποθετηθεί στην θύρα στο πίσω μέρος του λεωφορείου και τα κινητά μέρη του μηχανισμού και η εξέδρα φόρτωσης του αμαξιδίου θα αναδιπλώνονται και θα ακινητοποιούνται στο εσωτερικό του λεωφορείου, όταν αυτό κινείται. Οι ελάχιστες διαστάσεις της εξέδρας φόρτωσης πρέπει να είναι: Μήκος (min): 1250 mm, Πλάτος (min): 750 mm. Η ανυψωτική ισχύς του μηχανισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 360 Kg. Για την λειτουργία του ανελκυστήρα θα πρέπει να ισχύουν: 1) Ο χειρισμός θα γίνεται από τον οδηγό του λεωφορείου ή από εκπαιδευμένο συνοδό, από χειριστήριο, τοποθετημένο στο χώρο του ανελκυστήρα και προστατευμένο έναντι χειρισμού τρίτων (όπως με διακόπτη κλειδί). 2) Ο μηχανισμός του ανελκυστήρα θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, μόνο όταν το λεωφορείο είναι σε στάση. 3) Όταν η εξέδρα (πλατφόρμα) φόρτωσης του αμαξιδίου ανυψώνεται ή χαμηλώνει θα υπάρχει (ή θα ενεργοποιείται), κατάλληλη προστατευτική διάταξη, που θα εμποδίζει το αμαξίδιο να κυλήσει έξω από την εξέδρα. 4) Κατά την ανύψωση ή το χαμήλωμα της εξέδρας, θα γίνεται απαραίτητα ηχητική και οπτική προειδοποίηση και στη θέση του οδηγού και στην αντίστοιχη θύρα. Σελ. 6

7 5) Η κίνηση του ανελκυστήρα θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται χειροκίνητα και αυτόματα. Κατά τον χειροκίνητο έλεγχο, τα χειριστήρια, εάν απελευθερωθούν, όταν έχουν ενεργοποιηθεί, επιστρέφουν αυτόματα στην αρχική τους θέση (off), ο δε μηχανισμός διακόπτει άμεσα την κίνησή του. Κατά τον αυτόματο έλεγχο, προστατευμένη διάταξη θα αποτρέπει το να παγιδευτεί ή να καταπλακωθεί άτομο ή αντικείμενο από την εξέδρα. Με την αυτόματη ενεργοποίηση της προστατευτικής διάταξης, ο μηχανισμός διακόπτει άμεσα και αναστρέφει την κίνηση, μέχρι η εξέδρα να επιστρέψει στη θέση εκκίνησης. 6) Όταν το ύψος του δαπέδου του λεωφορείου από το έδαφος υπερβαίνει τα 450 mm, ο ανελκυστήρας θα διαθέτει απαραίτητα εφεδρική πηγή ενέργειας ή εναλλακτικά θα μπορεί να κινηθεί χειροκίνητα ή θα διαθέτει κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα). Γίνεται δεκτή ράμπα τύπου δύο ανεξάρτητων μικρού πλάτους επιπέδων. Σε αυτή την περίπτωση η εξέδρα θα πρέπει να διαθέτει προστατευτικό κιγκλίδωμα. Να γίνει πλήρης ανάλυση και περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος ανύψωσης και να κατατεθούν τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια για αξιολόγηση του. Α.1.β5 Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης-Έδρασης-Ελέγχου Πορείας Το λεωφορείο θα είναι διαξονικό, ημιπροωθημένης οδήγησης και η μετάδοση κίνησης του οχήματος πρέπει να γίνεται από τον πίσω άξονα. Η τελική ταχύτητα πορείας του Λεωφορείου πρέπει να είναι Km/h (να υπάρχει ο απαραίτητος κόφτης στα 90 Km/h) και θα πρέπει να υπάρχει μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 ταχυτήτων (5+1). Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με ενισχυμένα αμορτισέρ για καλύτερη έδραση καθώς και με κάθε σύστημα που θα προσδίδει στο όχημα άνεση και ασφάλεια κατά την κίνησή του. Να δοθούν όλα τα στοιχεία του συστήματος μετάδοσης της κίνησης, έδρασης και ελέγχου πορείας (κατασκευαστής, τύπος, στοιχεία λειτουργίας κ.λ.π.), να περιγραφεί πλήρως η λειτουργία του και να αναφερθεί η ταχύτητα πορείας. Α.1.β6 Σύστημα Πέδησης Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. Το όχημα θα πρέπει να φέρει δισκόφρενα στους εμπρός και στους πίσω τροχούς και να είναι εφοδιασμένο και στους 4 τροχούς με σύστημα ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος) γνωστού εργοστασίου κατασκευής. Κάθε άλλο σύστημα (υποβοήθησης δύναμης πέδησης (BAS), ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης (EBD), σύστημα αντιολίσθησης τροχών (ASR) και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP) θα αξιολογηθεί θετικά από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Πέραν του βασικού συστήματος πέδησης, το όχημα να διαθέτει χειρόφρενο το οποίο να επενεργεί στους πίσω τροχούς και να είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη του 15%. Να δοθούν τα στοιχεία για το σύστημα πέδησης και να περιγραφεί η λειτουργία του. Να αναφερθεί λεπτομερώς η ενέργεια πέδησης, η διάμετρος δίσκου, η επιφάνεια τριβής κλπ. Σελ. 7

8 Α.1.β7 Ελαστικά To όχημα θα φέρει πλήρεις τροχούς με ελαστικά τύπου Radial, καταλλήλων διαστάσεων, νέας τεχνολογίας (tubeless), παραγωγής το πολύ οκτώ μήνες πριν την παράδοση του οχήματος, οι οποίοι θα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού βάρους λειτουργίας κατά 25%. Να γίνει περιγραφή και να δοθούν τα πλήρη στοιχεία των ελαστικών (τύπος, διαστάσεις, δείκτες φορτίου ταχύτητας κλπ). Α.1.β8 Ηλεκτρικό σύστημα-φωτισμός-σήμανση Το λεωφορείο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Οι καλωδιώσεις και όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (μονώσεις, μέγιστα φορτία, ασφάλειες, διακόπτες κλπ). Θα υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον εσωτερικά κυκλώματα φωτισμού και το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους συσσωρευτές βαρέως τύπου, ικανής χωρητικότητας, κατά ΕΛΟΤ ή τα αντίστοιχα DIN (να δοθούν τα πλήρη στοιχεία), καθώς και τον απαραίτητο εναλλάκτη (δυναμό). Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένοι και με εύκολη πρόσβαση. Ο χώρος που βρίσκονται τοποθετημένοι οι συσσωρευτές θα είναι διαχωρισμένος από το χώρο των επιβατών και του οδηγού και θα εξαερίζεται απευθείας από τον αέρα του περιβάλλοντος. Θα υπάρχει σύγχρονος τεχνητός εσωτερικός φωτισμός, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών (φωτιζόμενες περιοχές, επάρκεια, φωτισμός νύχτας κλπ). Επίσης το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με συστήματα εξωτερικού φωτισμού και οπτικής σήμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., τους απαραίτητους προβολείς, φώτα ομίχλης, φωτιστικά σώματα θέσης, πινακίδας κυκλοφορίας στο πίσω μέρος με φωτισμό, ηχητικά σήματα κλπ. Α.1.γ Παρελκόμενα Το όχημα πρέπει απαραιτήτως να παραδοθεί και με τα κατωτέρω παρελκόμενα : 1. Εγχειρίδια (βιβλία-έντυπα), με οδηγίες για την χρήση, συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος (σε δύο σειρές), μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα (δεκτά και σε ηλεκτρονική μορφή cd). 2. Εύχρηστο κατάλογο ανταλλακτικών για τον κινητήρα, πλαίσιο, αμάξωμα επίσης (σε δύο σειρές), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (δεκτά και σε ηλεκτρονική μορφή cd ). 3. Πλήρη σειρά κλειδιών και εργαλείων, κατάλληλα σε είδος και επαρκή σε αριθμό. 4. Δύο (2) σφήνες αναστολής κύλισης. 5. Πυροσβεστήρες (2) κατά Κ.Ο.Κ., που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου. 6. Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ σε περίοπτη θέση. 7. Τρίγωνο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 8. Πλήρης εφεδρικός τροχός (με γρύλλο, μπουλονόκλειδο κλπ) και αντιολισθητικές αλυσίδες. 9. Ειδική σήμανση ΑμεΑ. Σελ. 8

9 *** Γενικά το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάθε μηχανισμό, σύστημα, εξάρτημα ή συσκευή που προβλέπεται και είναι υποχρεωτικό από τις ισχύουσες διατάξεις (την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού), έστω και αν δεν αναφέρονται στις παραπάνω προδιαγραφές. Α.2. Τεχνική αξία (Ασφάλεια-λειτουργικότητα-αποδοτικότητα) Το λεωφορείο πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα και τις απαιτήσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού, που αφορούν τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να περιγραφούν στην τεχνική προσφορά Γενικά στο κεφάλαιο της ασφάλειας να αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών. Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις. Το κάθισμα του οδηγού θα προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. Για τον έλεγχο όπως λειτουργικότητας και όπως αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια και η άνεση, οι χρόνοι εκτέλεσης εργασιών και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις καυσίμου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά: - Ύψος ολικό. - Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. - Οικονομία στη συντήρηση. - Μεγάλη ροπή όπως χαμηλές στροφές. - Η ακτίνα στροφής (όσο το δυνατόν μικρότερη). - Ασφαλής κίνηση και ασφαλής λειτουργία κατά την φόρτωση αμαξιδίων ή επιβατών με κινητικά προβλήματα. - Ασφαλής πέδηση. - Προστασία έναντι προσκρούσεων. - Προστασία και υγιεινή του οδηγού του συνοδηγού και των επιβατών. - Εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συστημάτων alarm. Α.3. Ποιότητα, καταλληλότητα, αξιοπιστία Για τον έλεγχο της ποιότητος του μηχανήματος πρέπει να δοθούν από τους διαγωνιζόμενους όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά αποδεικτικά που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα CE, κλπ). Είναι απαραίτητο για τους κατασκευαστές, να υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9001, από πιστοποιημένους φορείς. Επίσης η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να επισημανθεί. Σελ. 9

10 Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ και ΚΑΛΥΨΗ Β.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 12 μήνες (από την ημέρα της οριστικής παραλαβής) για το λεωφορείο, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και επιπλέον εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για το πλαίσιο για συνήθη χρήση για τρία (3) έτη. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργείο της προμηθεύτριας εταιρείας ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο (όπως περιγράφεται παρακάτω παρ. Β.2). Τυχόν ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν. Β.2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια συντήρηση-ανταλλακτικά) Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναφέρει και να περιγράψει τα πλησιέστερα κεντρικά και περιφερειακά συνεργεία (παροχής τεχνικής υποστήριξης - service) και τις αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση συντηρήσεων και επισκευών το χρόνο εγγύησης αλλά και μετά από αυτόν, καθώς και η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών (εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό κλπ) και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής που παρέχονται. Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, μπορούν να δηλώσουν (δηλώσεις του Ν.1599/86 ανάθεσης και αποδοχής θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής) εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία (με τις απαιτούμενες άδειες). Θα πρέπει να υποβληθεί κάθε στοιχείο, το οποίο κατά την γνώμη του διαγωνιζόμενου θα αποδεικνύει την επάρκεια σε θέματα Service και ανταλλακτικών. Επίσης θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους των κατασκευαστών του λεωφορείου ότι εγγυώνται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, εκ μέρους δε του διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ανταλλακτικών μικρότερο των 20 ημερών (Υπεύθυνη Δήλωση). Με την τεχνική προσφορά να δοθεί η επιπλέον έκπτωση επί του εκάστοτε τρέχοντος τιμοκαταλόγου, που θα απολαμβάνει η υπηρεσία χρήσης του οχήματος (Υπεύθυνη Δήλωση). Να αναφερθεί ο τρόπος που θα γίνει τυχόν τακτική συντήρηση του μηχανήματος (χώρος και κόστος) κατά την περίοδο που θα ισχύει η εγγύηση. Β.3. Χρόνος και τόπος παράδοσης O χρόνος παράδοσης του λεωφορείου στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Yπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Με την παράδοση του μηχανήματος θα πρέπει να δοθεί απαραίτητα η έγκριση του συγκεκριμένου τύπου. Β.4. Εκπαίδευση προσωπικού-εντυπα Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών του λεωφορείου, θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί του οχήματος. H εκπαίδευση θα γίνει επαρκώς και κατά την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος αλλά και σε άλλη ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων. Σελ. 10

11 Ειδικότερα, όσο διαρκεί η εγγύηση, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό, ομαδικά ή μεμονωμένα, στη φάση εκτέλεσης των σέρβις. Τα εγχειρίδια (έντυπα), που πρέπει να συνοδεύουν το κάθε μηχάνημα είναι υποχρεωτικά, ενώ θα γίνουν δεκτά αν δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή cd, όπως αναφέρονται στην παρ. Α.1.γ (Παρελκόμενα). Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου ζητείται Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): Γ.1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας (Παρ. Α.1. Ουσιώδη χαρακτηριστικά των Τεχν. Προδιαγραφών), όπου θα θα παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία, για να ελεγχθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα. Γ.2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το περιληπτικό Ερωτηματολόγιο που δίδεται (με την σειρά που ζητείται). Γ.3. Δήλωση με τα παρελκόμενα που θα παραδοθεί το όχημα (σύμφωνα με την παρ. Α.1.γ των Τεχν. Προδιαγραφών) Γ.4. Σύντομη έκθεση-αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος που αντιστοιχούν στα αναφερόμενα στην παρ. Α.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τεχνική αξία-ασφάλειαλειτουργικότητα-αποδοτικότητα). Γ.5. Όμοια έκθεση μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά ντοκουμέντα ποιότητας που θα αφορά στα αναφερόμενα στην παρ. Α.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών (Ποιότητα). Γ.6. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια και εικόνες (PROSPECTUS) του κατασκευαστή, όπου θα φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. Γ.7. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας όπου θα περιλαμβάνονται και οι τυχόν προσφερόμενες εργασίες (δωρεάν services) και υλικά συντήρησης, αναλυτικά (όπως περιγράφεται στην παρ. Β.1 των τεχν. προδιαγραφών). Γ.8. Δήλωση εγκαταστάσεων παροχής τεχνικής υποστήριξης (όπως ζητείται στην παρ. Β.2 των τεχν. προδιαγραφών). Γ.9. Εφ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα λεωφορεία μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση και του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν αυτά (για την περίπτωση που μέρος του θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι: α) θα καλύψει την υπηρεσία χρήσης του οχήματος με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο β) θα καλύψει την υπηρεσία χρήσης του οχήματος με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από αυτήν. Η δήλωση αυτή θα γίνει στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα (παρ. Β.2 των τεχν. προδιαγραφών). Σελ. 11

12 Γ.10. Δήλωση από τον διαγωνιζόμενο ότι εγγυάται την παράδοση των ζητούμενων ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών, όπου θα αναφέρει την επιπλέον έκπτωση που θα έχει η υπηρεσία χρήσης του οχήματος επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου (παρ. Β.2 των τεχν. προδιαγραφών). Γ.11. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης. (παρ. Β.3 των τεχν. προδιαγραφών) Γ.12. Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση οδηγών και συντηρητών (παρ. Β.5 των τεχν. προδιαγραφών). των Γ.13. Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το όχημα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω Τεχν. Προδιαγραφές. Σημειώνεται ότι: -Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά. Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές τότε όλες θα απορρίπτονται. -Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερθέντος οχήματος. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία : Δ.1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους του. Δ.2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι: Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: α). Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής (έξοδα εκτελωνισμού κλπ), για παράδοση του υπό προμήθεια Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ ελεύθερο από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο. β). Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης και τυχόν επαναταξινόμισης (λόγω διασκευής ) του περιγραφόμενου λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση τους στον Δήμο έτοιμου προς κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου). Δ.3. Κατάθεση πιστοποιητικών πιστοποίηση της σειράς ΕΛΟΤ-ΕΝ-ISO 9001/2008 από αναγνωρισμένο φορέα επικυρωμένα και μεταφρασμένα επίσημα, απαραίτητα του Σελ. 12

13 κατασκευαστή του οχήματος (πλαίσιο και αμάξωμα). Δ.4. Πρωτότυπα πιστοποιητικά CE από αναγνωρισμένο ινστιτούτο επικυρωμένα και μεταφρασμένα επίσημα. Δ.5. Εγκριση τύπου του λεωφορείου από όπου θα προκύπτει ρητά και η συμμόρφωση του πλαισίου με τις προδιαγραφές για τα καυσαέρια κλπ. Αν το προσφερόμενο όχημα δεν έχει λάβει ακόμη Ελληνική έγκριση Τύπου τότε να υποβληθεί δήλωση όπου θα αναφέρεται ρητά ότι η αντίστοιχη Ελληνική έγκριση τύπου (του πλήρους οχήματος) θα υποβληθεί με την παράδοση του οχήματος. α/α 1. Ε. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μον. Είδος Μέτρ. Λεωφορείο μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 Θ συνοδηγού + 1 Θ οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου. Ποσ ότης Τιμή Μον. ( ) Δαπάνη ( ) τεμ , ,61 Σύνολο ,61 Φ.Π.Α 23% ,39 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,00 Δηλαδή συνολικά, εβδομήντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ. Καλαμαριά 14 /10/ 2014 Καλαμαριά 14/10/2014 Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θεοδωρίδης Νικόλαος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΕΝΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ Σελ. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Πλαίσιο αμάξωμα, σύστημα μετάδ.κιν.-πέδηση κλπ 1 Χώρα προέλευσης/εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου: Τύπος / Έτος κατασκευής: 2 Χώρα προέλευσης/εργοστάσιο κατασκευής αμαξώματος λεωφορείου: 3 Τύπος / Έτος κατασκευής: Διαστάσεις λεωφορείου σε m: Ολικό Μήκος: Μέγιστο πλάτος: Μέγιστο Ύψος (εξωτερικό): Ύψος εσωτερικό: 4 Μεταξόνιο (σε mm): Μήκος οπίσθιου προβόλου (σε mm): 5 Βάρη του λεωφορείου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α.1.β2 (σε Kg): Άφορτο λεωφορείο: Μέγιστη επιτρεπόμενη μικτή μάζα (έμφορτο): 6 Κατανομή των παραπάνω βαρών στους άξονες (Kg & %): Αφορτο λεωφορείο: Έμφορτο λεωφορείο: 7 Διάμετρος εξωτερικού κύκλου για πλήρη περιστροφή του λεωφορείου (σε mm, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α.1.β2): 8 Αριθμός θέσεων καθημένων: Αριθμός θέσεων αναπηρικών αμαξιδίων: 9 Υπάρχουν καθίσματα αυξημένων ανέσεων, όπως περιγράφ. στην παράγρ. Α.1.β3: (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Αριθμός των παραπάνω: 10 Υπάρχουν αναδιπλούμενα καθίσματα στο χώρο των αμαξιδίων; : 11 Αερόσακος οδηγού (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 12 Ψηφιακός ταχογράφος (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 13 Immobilizer (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 14 Άγκυστρο ρυμούλκησης (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 15 Διάταξη για επιβίβαση-αποβίβαση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ΝΑΙ/ΟΧΙ, περιληπτική περιγραφή): Σελ. 14

15 16 Διαστάσεις (μήκος/πλάτος σε mm) και ανυψωτική ικανότητα (σε Kg) του μηχανισμού επιβίβασηςαποβίβασης αναπηρικών αμαξιδίων: 17 Δισκόφρενα εμπρός-πίσω (ΝΑΙ/ΟΧΙ): Σύστημα ABS εμπρός-πίσω (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 18 Τελική ταχύτητα οχήματος (Km/h): Yπάρχει κόφτης 90 Km (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 19 Πρόσθετο σύστημα άνεσης/ασφάλειας κατά την κίνηση του οχήματος και ιδιαίτερες ανέσεις έχει ο χώρος οδήγησης: 20 Αριθμός-Τύπος-διαστάσεις- δείκτες φορτίου/ταχύτητας ελαστικών: 21 Στοιχεία συσσωρευτή (V, Ah, διαστάσεις) Β. Κινητήρας 1 Εργοστάσιο Κατασκευής: 2 Τύπος/ έτος κατασκευής Αριθμός διάταξη κυλίνδρων / κύκλος λειτουργίας Κυλινδρισμός / σχέση συμπίεσης 3 Ιπποδύναμη (HP/στροφές μηχανής) 4 Μέγιστη ροπή στρέψης σε KGM κατά DIN (να υποβληθούν οι καμπύλες -διαγράμματα) 5 Σύστημα τροφοδοσίας (πχ. Υπερπλήρωση κλπ): 6 Σύστημα ψύξης του κινητήρα 7 Σύστημα εκκινήσεως 8 Κατανάλωση κινητήρα υπό πλήρες φορτίο (L/h) 9 Ελάχιστη ειδική κατανάλωση (L/HP *h)/στροφές 10 Στάθμη θορύβου (ΕΣ/ΕΞ) 11 Θέση/Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (lit) 12 Συστήματα προηγμένης τεχνολογίας (π.χ. ECO λειτουργία start-stop) 13 Είναι ο κινητήρας EURO 5 (τουλάχιστον) 14 Ενδεχόμενα πλεονεκτήματα έναντι ανταγωνιστών Ο Συντάξας Σελ. 15

16 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) Α. Ομάδα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Συντ.Βαρύτητας 70%) Επιτρεπτά όρια α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ βαθμολογίας stad max 1 Συμφωνία με ουσιώδη τεχν. χαρακτ. (λειτουργ. και αισθητ. διαστάσεις κλπ) Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια) Ποιότητα και καταλληλότητα - αξιοπιστία ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑΣ Β. Ομάδα ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ (Συντ.Βαρύτητας 30%) Επιτρεπτά όρια α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ βαθμολογίας stad max 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια -ανταλλακτικά) Χρόνος και τόπος παράδοσης Εμπειρία-ειδίκευση Μεταφ. Τεχνογνωσίας- εκπαίδευση προσωπικού- επίδειξη λειτουργίας κλπ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β ΟΜΑΔΑΣ Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας: ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (Α.Σ.Σ.Β.) = 0,7 Χ (Συν.Bαθμ.A ομάδας)+0,3 (Συν.Bαθμ.B ομάδας) Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών (Α.Σ.Σ.Β.) προς την τιμή προσφοράς (Τ.Π.) Άρα : ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α.Τ.Π.) = Α.Σ.Σ.Β / Τ.Π. Σελ. 16

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Α/Α Α.1.α Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή B 180 d Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μαύρο "night" Τροχός Ζάντες αλουμινίου[ 16"] 40.6 cm, 10 ακτινών Επένδυση Ύφασμα venlo μαύρο Διακοσμητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. 2. Προειδοποιητικό τρίγωνο. Κιβώτιο Α' Βοηθειών και κατάλληλη σήμανση υπόδειξης της θέσης του φαρμακείου(όταν αυτό δεν είναι εμφανές).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 14-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699007 2015-04-08

15PROC002699007 2015-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 06 Απριλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4611 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. /νση: Μύρινα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά, 10/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β

Ψαχνά, 10/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 31/2015 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΔΥΟ (02)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών, ιδανικό για νοσοκομειακή χρήση, υψηλής ποιότητας κατασκευής, ασφαλές για την μετακίνηση του ασθενή στους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών. Κ.Μ. : Π13/2013 ΠΡΟΫΠ : 10.998,66 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Λεωφορείου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» - Σ.Υ.Δ. Μεσολόγγι-Αγρίνιο.

Προμήθεια Λεωφορείου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» - Σ.Υ.Δ. Μεσολόγγι-Αγρίνιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ :16/8/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :71458 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Ταχ. Κωδ : 30100 Πληροφορίες : Νικ. Σερπάνος

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 1.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ράση 1.2.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το Αυτοκίνητο -κινητή µονάδα αιµοληψιών τίθενται σε ηµόσια ιαβούλευση προκειµένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dd.deyar@gmail.com ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια σαρώθρου 2m3. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια σαρώθρου 2m3. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια σαρώθρου 2m3. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 27 / 7 / 2015 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 1.Γενικά. 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/3-11-2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ : Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΣΟΝ Κ.Α.Ε./ C.P.V. 110.000,00 20.7131.0006 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180 Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή C 180 Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μεταλλικό ασημί "diamond" Τροχός Ζάντες αλουμινίου [17"] 43.2 cm, σχεδιασμός 5 διπλών ακτινών Επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154 TIVOLI GA ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ BAE FWD TD FWD DLX FWD DLX FWD A/T DLX 2 TONE FWD DLX 2 TONE FWD A/T ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 17.900 18.900 20.200 21.800 21.800 23.400 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αρ. Μελέτης : 61/2015 Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) Λεωφορείο. Είναι κάθε όχημα με κινητήρα, που διαθέτει δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο λεωφορείων αστικού τύπου.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο λεωφορείων αστικού τύπου. Αριθµός Απόφασης: 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο λεωφορείων αστικού τύπου. Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro 2 Μοντέλα Citaro (628.083) Citaro (628.085) Citaro (628.090) 3 Διαστάσεις/Βάρη Citaro, 2 πόρτες Citaro, 3 πόρτες Citaro, όρθιος κινητήρας Μήκος οχήματος 11.950 mm 11.950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1. Απαιτήσεις 1.1. Γενική περιγραφή 1.1.1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, του πλέον σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 2010 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ TRIAL ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Τrial εκτός δρόμου δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου, με άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Β) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CABSTAR NISSAN. Internet address: w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

CABSTAR NISSAN. Internet address: w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : NISSAN CABSTAR Internet address: w w w. n i s s a n. c o m Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

Media Information. Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αύγουστος 2012. 5-θ. 4-θ sedan. Station Wagon. D-65423 Rüsselsheim

Media Information. Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αύγουστος 2012. 5-θ. 4-θ sedan. Station Wagon. D-65423 Rüsselsheim Media Information Αύγουστος 2012 Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά 5-θ 4-θ sedan Station Wagon Adam Opel AG D-65423 Rüsselsheim media.opel.com Σελίδα 2 Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr scudo O εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών ζητημάτων. Tα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. H Fiat διατηρεί το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Tourismo

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Tourismo Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Tourismo Μοντέλα TOURISMO (15 RHD, C.632.036) TOURISMO M/2 (16 RHD-2, C.632.038) 2 TOURISMO M (16 RHD, C.632.035) TOURISMO L (17 RHD, C.632.037) 3 Διαστάσεις/βάρη TOURISMO TOURISMO

Διαβάστε περισσότερα

Ambiance 1.6 105 hp 4X2. Laureate 1.6 105hp 4X2

Ambiance 1.6 105 hp 4X2. Laureate 1.6 105hp 4X2 DUSTER Ambiance 1.6 105 hp 4X2 Laureate 1.6 105hp 4X2 Ambiance 1.6 105 hp Laureate 1.6 105hp Ambiance 1.5 dci 110 hp Laureate 1.5 dci 110hp ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH 13.990 15.550 16.550 17.550 19.050

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ανύψωσης καθίσματος

Σύστημα ανύψωσης καθίσματος Προϊόντα ΑμεΑ Σύστημα ανύψωσης καθίσματος Λύσεις συστημάτων ΑμεΑ freestair FREESTAIR Το σύστημα ανύψωσης καθίσματος freestair για τις σκάλες ΑΜΕΑ έχει σχεδιασθεί ειδικά για άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NEO FIORINO NEO FIORINO NEO FIORINO 1.4 B EURO 6 1.4 B SX EURO 6 1.4 B SX EURO 6 CNG Επένδυση χώρου φόρτωσης (πλαϊνά) STD STD STD Υδραυλικό τιµόνι STD STD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Α) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. drive the change

RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. drive the change RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ drive the change ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ροζ μποεμ ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ζαντες amperatrice 15" μαυρο nacre ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.2 16V Σύστημα μετάδοσης κίνησης/κιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα