Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου."

Transcript

1 «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Α/Α Α.1.α Γενικά Στοιχεία Α.1.α1 Το λεωφορείο μεταφοράς ΑμεΑ πρέπει να είναι 5 θέσεων καθημένων και 4 αναπηρικών αμαξιδίων (συν 1 θέση συνοδηγού, συν την θέση οδηγού), με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. Α.1.α2 Α.1.α3 Α.1.α4 Το προς προμήθεια Λεωφορείο μεταφοράς ΑμεΑ, θα πρέπει να είναι, σύγχρονο, πετρελαιοκίνητο, απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο, αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία), μοντέλου από τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και θα είναι διαμορφωμένο κατάλληλα για μετακίνηση και ατόμων με κινητική αναπηρία. Οι διαστάσεις, τα βάρη, τα κατ άξονα βάρη, το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης του αμαξιδίου και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία θα αναφέρονται και στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (για τον ανώτερο οριζόμενο αριθμό επιβατών), με την απαραίτητη έγκριση τύπου και την ασφαλή λειτουργία του οχήματος. Σύμφωνα με την νομοθεσία, απαραίτητη προϋπόθεση, για να χαρακτηριστεί ένα όχημα ως λεωφορείο μεταφοράς ατόμων ΑμεΑ είναι ο τύπος του οχήματος να έχει εγκριθεί, ως λεωφορείο, με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικής Οχημάτων του αρμόδιου Υπουργείου (άρθρο 1 της Υ.Α /1242/94). Τόσο το αμάξωμα όσο και το πλαίσιο, πρέπει να ενσωματώνουν όλα τα τεχνολογικά και εμπορικά διαθέσιμα συστήματα ασφαλείας. Σελ. 1

2 Α.1.α5 Το όχημα (και τα παρελκόμενα εξαρτήματα του) πρέπει να φέρει σήμανση CE, να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 21504/1771/92 ΦΕΚ 408Β/1992 ή νεότερης νομοθεσίας, όπως θα ισχύει την ημερομηνία του διαγωνισμού) και τις οδηγίες της Ε.Ε., σε απόλυτη συμφωνία ως προς τις εκπομπές καυσαερίων περί μηχανών (98/37/ΕΟΚ), περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (89/336, 91/263, 93/31, 93/68 ΕΕ), ως προς την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΕ) και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. Α.1.α6 Το όχημα πρέπει να έχει πλήρη και ισχυρή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία και να είναι βαμμένο με χρώμα λευκό. Η επιγραφή η οποία πρέπει να φέρει το λεωφορείο και η οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ- η ΑΜΥΜΏΝΗ (το λογότυπο της) Ροδοπόλεως 5 & Πόντου, Καλαμαριά, τηλ , Ο εξωτερικός χρωματισμός, ο τρόπος βαφής και οι συγκεκριμένες επιγραφές θα πρέπει να δηλώνεται κατά την προσφορά. Α.1.β1 Κινητήρας 1 Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαίου, τετράχρονος, υδρόψυκτος. 2 Ισχύς κινητήρα > 160 HP NAI 3 Θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε και της Ελληνικής Νομοθεσίας, για τις εκπομπές καυσαερίων, καθώς και για το επίπεδο του θορύβου, που θα ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 4 Ο χώρος του κινητήρα πρέπει να είναι θερμομονωμένος από το υπόλοιπο αμάξωμα με διαχωριστικό διάφραγμα από θερμομονωτικό υλικό. Στον χώρο του κινητήρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κανένα εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό ή υλικό επιδεκτικό εμποτισμού με καύσιμο ή λιπαντικό και για την κατά δυνατόν, αποφυγή συσσώρευσης καυσίμου ή λιπαντικού σε οποιοδήποτε τμήμα του χώρου του κινητήρα, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις αποστάγγισης και αποχετευτικά ανοίγματα (στόμια κλπ). 5 Η δεξαμενή καυσίμου ικανής χωρητικότητας, πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένη και τοποθετημένη κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται από την δομή του αμαξώματος σε περίπτωση μετωπικής ή οπίσθιας σύγκρουσης. Οι αποστάσεις τοποθέτησης και όλες οι υπόλοιπες κατασκευαστικές Σελ. 2

3 λεπτομέρειες της δεξαμενής και του κυκλώματος καυσίμου πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις προδιαγραφές λεωφορείων. 6 Πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή του κινητήρα, NAI υλικών κατασκευής, επιπλέον συστημάτων κτλ. και να δοθούν κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες: 6.1 Τύπος/κατασκευαστής/έτος κατασκευής κινητήρα 6.2 Αριθμός διάταξη κυλίνδρων - Κυλινδρισμός 6.3 Μέγιστη ροπή στρέψης σε KGM κατά DIN (να υποβληθούν οι καμπύλες -διαγράμματα). 6.4 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως. 6.5 Κατανάλωση κινητήρα υπό πλήρες φορτίο (L/h). 6.6 Ελάχιστη ειδική κατανάλωση (L/HP *h)/στροφές. 6.7 Στάθμη θορύβου (ΕΣ/ΕΞ). 6.8 Θέση/Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (lit). Α.1.β2 Πλαίσιο Οχήματος 1 Το πλαίσιο, πρέπει να είναι στιβαρής σύγχρονης κατασκευής, δυνάμενο να δεχθεί λεωφορειακό αμάξωμα όπως προβλέπεται από την νομοθεσία (θα εξακριβώνεται και από επίσημα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής). 2 Τα κατά άξονα βάρη και υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία σε όλες τις συνθήκες φόρτισης (άφορτο και έμφορτο) θα πληρούν τις κείμενες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη κυκλοφορία του. 3 Το λεωφορείο κατά την εκτέλεση ελιγμών πρέπει να κινείται εντός κυκλικού δακτυλίου του οποίου η διάμετρος του εξωτερικού κύκλου (μεγαλύτερου) που διαγράφει κατά την εκτέλεση μιας πλήρους στροφής και του εύρους του κυκλικού δακτυλίου να είναι μέσα στα όρια που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η παραπάνω διάμετρος πρέπει να πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής του λεωφορείου (ή του πλαισίου του) ή από μελέτη αρμόδιου τεχνικού, η οποία συντάσσεται με βάση επίσημα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής και μετρήσεων. Α.1.β3 Αμάξωμα-εσωτερικός χώρος αμαξώματος 1 Το λεωφορείο πρέπει να έχει πέντε (5) θέσεις καθημένων και τέσσερις (4) θέσεις για αναπηρικά αμαξίδια καθώς και μία (1) θέση συνοδηγού και μία (1) οδηγού. 2 Θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου και πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί και την μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), να διευκολύνει την επιβίβαση και αποβίβαση των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα καθώς και με τροχήλατα αναπηρικά αμαξίδια. NAI Σελ. 3

4 3 Ο εσωτερικός του χώρος πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την ασφαλή μεταφορά επιβατών και των αμαξιδίων. 4 Τα καθίσματα των επιβατών θα πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά μέτωπο προς την φορά κίνησης του οχήματος, θα είναι ανατομικά, αρίστης ποιότητας, με ανάκλιση, μπράτσο από την πλευρά του διαδρόμου, δικτάκια, τασάκια και υποπόδια. Θα έχουν επένδυση (εσωτερική και εξωτερική) από κατάλληλα δυσανάφλεκτα υλικά, θα είναι στερεωμένα ασφαλώς και οι διαστάσεις τους πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να προσφέρεται άνεση και ασφάλεια στους επιβάτες. Θα εκτιμηθεί αν το λεωφορείο διαθέτει και ορισμένα «καθίσματα αυξημένων ανέσεων» με όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται (πλάτος, χειρολαβές, σημάνσεις, κουμπιά επικοινωνίας κλπ.). Όλα τα καθίσματα θα είναι εφοδιασμένα με τις κατάλληλες ζώνες ασφαλείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. 5 Στο θάλαμο των επιβατών πρέπει να υπάρχουν διατάξεις, με πιστοποιημένα συστήματα πρόσδεσης, με τις οποίες θα ακινητοποιούνται τα αμαξίδια, στο δάπεδο ή στο παρακείμενο πλευρικό τοίχωμα ή σε σταθερά σημεία του αμαξώματος, σε οποιεσδήποτε συνθήκες κίνησης του λεωφορείου (εκκίνηση, πέδηση, ελιγμοί κλπ). Η ασφάλιση των μεταφερομένων ατόμων στα αμαξίδια τους θα πρέπει να γίνεται με ζώνες ασφαλείας, προσαρμοσμένες είτε στα αμαξίδια είτε σε σταθερά σημεία του αμαξώματος του λεωφορείου, στο χώρο τοποθέτησης του αμαξιδίου. Θα υπάρχουν ειδικές θήκες αποθήκευσης των συστημάτων πρόσδεσης. 6 Ο διαθέσιμος χώρος επιβατών, οι διαστάσεις των διαδρόμων (ελεύθερο πλάτος κλπ) και οι αποστάσεις διαδοχικών αγκυρώσεων των αμαξιδίων πρέπει να είναι αυτές που επιτρέπονται από τους κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. 7 Τα πλαϊνά τοιχώματα του λεωφορείου θα έχουν την κατάλληλη επένδυση και πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά εσωτερικά στα πλαϊνά του λεωφορείου για τα αμαξίδια, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 8 Σε κατάλληλα σημεία των διαδρόμων και των θυρών θα πρέπει να υπάρχουν χειρολαβές και χειροσωλήνες επαρκούς αντοχής, για ευχερή, αποτελεσματική και ασφαλή συγκράτηση των επιβατών. 9 Το λεωφορείο θα φέρει εξόδους κινδύνου όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, βάση του αριθμού των επιβατών. Σελ. 4

5 10 Στην οροφή του λεωφορείου και σε κατάλληλη θέση θα πρέπει να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θυρίδα διαφυγής, ελεύθερης επιφανείας και διαστάσεων που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η θυρίδα διαφυγής πρέπει να είναι εύχρηστη και να λειτουργεί κατά τρόπο που να μην εμποδίζει την ελεύθερη δίοδο στο εσωτερικό του οχήματος. 11 Το λεωφορείο στην δεξιά πλευρά του θα διαθέτει δύο (2) θύρες, με τις διαστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, βάση του αριθμού των επιβατών. Στη μία από αυτές τις θύρες (σειρόμενη, κατάλληλου πλάτους), θα πρέπει να προβλέπεται διάταξη για επιβίβαση-αποβίβαση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ειδικές βαθμίδες, χαμηλωμένο ή ηλεκτρικό σκαλοπάτι). 12 Η επιβίβαση-αποβίβαση των επιβατών με αναπηρικά αμαξίδια θα γίνεται από μια τρίτη θύρα, που θα υπάρχει στο πίσω μέρος του λεωφορείου, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλου πλάτους και όπου θα υπάρχει ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτικός μηχανισμός (ανελκυστήρας), όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο των προδιαγραφών. 13 Όλες οι θύρες του λεωφορείου πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία (πλάτος, άνοιγμα, κλείσιμο, διακόπτες, κλειδαριές, ασφάλεια κλπ). 14 Το τιμόνι θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και θα είναι με υδραυλική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο. 15 Ο χώρος οδήγησης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πλήρη πίνακα οργάνων λειτουργίας, χειρισμού και ελέγχου, εργονομικά σχεδιασμένο, με εύκολα αναγνώσιμα όργανα και ενδεικτικές λυχνίες για τις ενδείξεις που είναι απαραίτητες σε ένα σύγχρονο λεωφορείο, για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Eπίσης πρέπει να υπάρχει ψηφιακός ταχογράφος, immobilizer καθώς και ο προβλεπόμενος από την νομοθεσία διακόπτης κινδύνου. 16 Αριστερά από την θέση του οδηγού θα πρέπει να υπάρχει έξοδος (περιστρεφόμενη θύρα με ανοιγόμενο παράθυρο), που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον οδηγό. 17 Το λεωφορείο θα πρέπει να φέρει εμπρός τον κατάλληλο πανοραμικό ανεμοθώρακα, από πολύφυλλο κρύσταλλο ασφαλείας (triplex), κατάλληλου πάχους, με τους απαραίτητους ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες εξωτερικά όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τους επιβάτες προς τα εμπρός. Εσωτερικά του ανεμοθώρακα θα πρέπει να υπάρχει Σελ. 5

6 διάταξη αντηλιακής προστασίας για τον οδηγό και τους καθήμενους πίσω από τον ανεμοθώρακα επιβάτες. Διάταξη αντηλιακής προστασίας θα πρέπει να προβλέπεται και για το πλευρικό παράθυρο του οδηγού. 18 Θα πρέπει να υπάρχει Ράδιο CD, με πλήρη εγκατάσταση, ηχεία καλωδιώσεις (με ηχητική κάλυψη χώρου επιβατών) και κεραία, έτοιμο για χρήση υποχρεωτικά συνδεμένα με μεγαφωνική εγκατάσταση με δυνατότητα απομόνωσης των μεγαφώνων από τον χώρο των επιβατών. 19 Να γίνει αναλυτική περιγραφή των οργάνων, ενδεικτικών λυχνιών και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που προσφέρονται. 20 Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ανατομικά και θα πρέπει να διαθέτουν χειρολαβές/κουπαστές και θα πρέπει να υπάρχει αερόσακος οδηγού. 21 Το λεωφορείο πρέπει να φέρει δύο εξωτερικούς καθρέπτες οπισθοσκοπίσεως, δεξιά και αριστερά του αμαξώματος και ικανό αριθμό εσωτερικών καθρεπτών με τους οποίους ο οδηγός θα εποπτεύει την κυκλοφορία πίσω και πλευρικά του οχήματος καθώς και το εσωτερικό του οχήματος και ειδικά τις θύρες επιβατών. 22 Όλα τα παράθυρα θα είναι από κρύσταλλα ασφαλείας (SECURIT) κατάλληλου πάχους, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Τα παράθυρα πρέπει να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. Εφόσον το λεωφορείο φέρει σύστημα Κλιματισμού και αερισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα παράθυρα μπορεί να είναι σταθερά ή να ανοίγουν ορισμένα από αυτά. Όλα τα παράθυρα, θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένα με κατάλληλα παραπετάσματα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να προστατεύονται οι επιβάτες από τον ήλιο. Τα παραπετάσματα θα μετακινούνται με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει την εύκολη χρήση από τους επιβάτες. 23 Το δάπεδο θα είναι επενδυμένο με αντιολισθητικό τάπητα και οι κλίμακες και οι βαθμίδες τους πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις (πλάτος, βάθος, ύψος), και να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πρόσκρουσης. 24 Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα αερισμού και ανανέωσης του αέρα εσωτερικού χώρου με βεβιασμένη προσαγωγή του αέρα ικανοποιητικής παροχής. Θα υπάρχει επίσης μία τουλάχιστον θυρίδα (καταπακτή) αερισμού στην οροφή του λεωφορείου κατάλληλων διαστάσεων. Το σύστημα αερισμού θα πρέπει να πληροί τις Σελ. 6

7 απαιτούμενες προδιαγραφές για την έκδοση έγκρισης τύπου και ταξινόμηση του λεωφορείου. 25 Επίσης το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα Κλιματισμού (Θέρμανση-Ψύξη) για τον θάλαμο των επιβατών, τον χώρο του οδηγού (και για την εσωτερική πλευρά του ανεμοθώρακα), με την κατάλληλη θερμική και ψυκτική ικανότητα και όλες τις συσκευές και αεραγωγούς, αερόθερμα κλπ, που προβλέπονται από την νομοθεσία. 26 Μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών τοιχωμάτων των πλευρών και της οροφής του αμαξώματος του λεωφορείου καθώς και στο δάπεδο πρέπει να υπάρχει θερμοηχομονωτικό υλικό ικανού πάχους όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 27 Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις (σε ότι αφορά τον αριθμό, το είδος και την περιεχόμενη ποσότητα του πυρ. υλικού) πυροσβεστήρες. Ο ένας πυροσβεστήρας θα πρέπει να είναι απαραίτητα δίπλα στην θέση του οδηγού οι δε υπόλοιποι σε περίοπτη και εύκολα προσβάσιμη θέση. 28 Το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο υποχρεωτικά με άγκιστρο για ρυμούλκηση, σε περίπτωση ακινητοποίησής του. 29 Στο λεωφορείο θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες σημάνσεις πληροφορικές ή κινδύνου που προβλέπονται από την νομοθεσία. 30 Να γίνει πλήρης περιγραφή και να δοθούν απαραίτητα τα τεχνικά στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητούνται για το λεωφορείο, χωρίς ασάφειες και να δοθούν κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες: 30.1 Ολικό μήκος Λεωφορείου: 7,10 m περίπου (+ 5%) 30.2 Ύψος εξωτερικό Λεωφορείου: 2,90 m περίπου (+ 5%) 30.3 Μέγιστο πλάτος Λεωφορείου (m) Ύψος εσωτερικό Λεωφορείου (m) Εργοστάσιο κατασκευής/τύπος/έτος κατασκευής πλαισίου και αμαξώματος Μεταξόνιο/μήκος οπίσθιου προβόλου (m) 30.7 Βάρη του Λεωφορείου/Αφορτο Λεωφορείο/Μέγιστη επιτρεπόμενη μικτή μάζα (έμφορτο) * Αφορτο Λεωφορείο ορίζεται από την νομοθεσία ότι είναι: η άφορτη μάζα του πλήρους οχήματος ( πλήρες σε κατάσταση λειτουργίας με γεμάτη δεξαμενή καυσίμου, ψυκτικό υγρό, λιπαντικά, εργαλεία και εφεδρικό τροχό, χωρίς επιβάτες και αποσκευές) + 75 Kg η μάζα του οδηγού + 75 Kg του συνοδηγού. ** Έμφορτο λεωφορείο είναι: η μάζα του Άφορτου λεωφορείου με την προσθήκη της μάζας των επιβατών, των αμαξιδίων και της μέγιστης μάζας των Σελ. 7

8 αποσκευών ομοιόμορφα κατανεμημένης στο χώρο. Η μάζα του αμαξιδίου χωρίς επιβάτη, για τον υπολογισμό των μαζών, που επιπίπτουν στους άξονες από το ωφέλιμο φορτίο ορίζεται σε 25 Kg (ΚΥΑ 21504/1771/92) Κατανομή των παραπάνω βαρών στους άξονες (Kg και %): Αφορτο λεωφορείο: Εμφορτο λεωφορείο: 30.9 Διάμετρος εξωτερικού κύκλου για πλήρη περιστροφή του λεωφορείου (όπως περιγράφεται παραπάνω) Αριθμός θέσεων καθημένων: Αριθμός θέσεων αναπηρικών αμαξιδίων: Υπάρχουν «καθίσματα αυξημένων ανέσεων» /αριθμός. Α.1.β4 Διάταξη για επιβίβαση αποβίβαση των αναπηρικών αμαξιδίων 1 Για τη διευκόλυνση της επιβίβασης-αποβίβασης των αναπηρικών αμαξιδίων, το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά ανυψωτικό μηχανισμό (ανελκυστήρα) ηλεκτροϋδραυλικό. 2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα τοποθετηθεί στην θύρα στο πίσω μέρος του λεωφορείου και τα κινητά μέρη του μηχανισμού και η εξέδρα φόρτωσης του αμαξιδίου θα αναδιπλώνονται και θα ακινητοποιούνται στο εσωτερικό του λεωφορείου, όταν αυτό κινείται. 3 Οι ελάχιστες διαστάσεις της εξέδρας φόρτωσης πρέπει να είναι: Μήκος (min): 1250 mm, Πλάτος (min): 750 mm. 4 Η ανυψωτική ισχύς του μηχανισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 360 Kg. 5 Ο χειρισμός θα γίνεται από τον οδηγό του λεωφορείου ή από εκπαιδευμένο συνοδό, από χειριστήριο, τοποθετημένο στο χώρο του ανελκυστήρα και προστατευμένο έναντι χειρισμού τρίτων (όπως με διακόπτη κλειδί). 6 Ο μηχανισμός του ανελκυστήρα θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, μόνο όταν το λεωφορείο είναι σε στάση. 7 Όταν η εξέδρα (πλατφόρμα) φόρτωσης του αμαξιδίου ανυψώνεται ή χαμηλώνει θα υπάρχει (ή θα ενεργοποιείται), κατάλληλη προστατευτική διάταξη, που θα εμποδίζει το αμαξίδιο να κυλήσει έξω από την εξέδρα. 8 Κατά την ανύψωση ή το χαμήλωμα της εξέδρας, θα γίνεται απαραίτητα ηχητική και οπτική προειδοποίηση και στη θέση του οδηγού και στην αντίστοιχη θύρα. 9 Η κίνηση του ανελκυστήρα θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται χειροκίνητα και αυτόματα. Κατά τον χειροκίνητο έλεγχο, τα χειριστήρια, εάν Σελ. 8

9 απελευθερωθούν, όταν έχουν ενεργοποιηθεί, επιστρέφουν αυτόματα στην αρχική τους θέση (off), ο δε μηχανισμός διακόπτει άμεσα την κίνησή του. Κατά τον αυτόματο έλεγχο, προστατευμένη διάταξη θα αποτρέπει το να παγιδευτεί ή να καταπλακωθεί άτομο ή αντικείμενο από την εξέδρα. Με την αυτόματη ενεργοποίηση της προστατευτικής διάταξης, ο μηχανισμός διακόπτει άμεσα και αναστρέφει την κίνηση, μέχρι η εξέδρα να επιστρέψει στη θέση εκκίνησης. 10 Όταν το ύψος του δαπέδου του λεωφορείου από το έδαφος υπερβαίνει τα 450 mm, ο ανελκυστήρας θα διαθέτει απαραίτητα εφεδρική πηγή ενέργειας ή εναλλακτικά θα μπορεί να κινηθεί χειροκίνητα ή θα διαθέτει κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα). Γίνεται δεκτή ράμπα τύπου δύο ανεξάρτητων μικρού πλάτους επιπέδων. Σε αυτή την περίπτωση η εξέδρα θα πρέπει να διαθέτει προστατευτικό κιγκλίδωμα. 11 Να γίνει πλήρης ανάλυση και περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος ανύψωσης και να κατατεθούν τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια. Α.1.β5 Σύστημα Μετάδοσης-Εδρασης-ελέγχου πορείας 1 Το λεωφορείο θα είναι διαξονικό, ημιπροωθημένης οδήγησης και η μετάδοση κίνησης του οχήματος πρέπει να γίνεται από τον πίσω άξονα. 2 Η τελική ταχύτητα πορείας του Λεωφορείου πρέπει να είναι Km/h (να υπάρχει ο απαραίτητος κόφτης στα 90 Km/h). 3 θα πρέπει να υπάρχει μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 ταχυτήτων (5+1). 4 Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με ενισχυμένα αμορτισέρ για καλύτερη έδραση καθώς και με κάθε σύστημα που θα προσδίδει στο όχημα άνεση και ασφάλεια κατά την κίνησή του. 5 Να δοθούν όλα τα στοιχεία του συστήματος μετάδοσης της κίνησης, έδρασης και ελέγχου πορείας (κατασκευαστής, τύπος, στοιχεία λειτουργίας κ.λ.π.), να περιγραφεί πλήρως η λειτουργία τους. Α.1.β6 Σύστημα Πέδησης 1 Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. 2 Το όχημα θα πρέπει να φέρει δισκόφρενα στους εμπρός και στους πίσω τροχούς και να είναι εφοδιασμένο και στους 4 τροχούς με σύστημα ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος) γνωστού εργοστασίου κατασκευής. 3 Να αναφερθεί αν υπάρχει άλλο σύστημα πχ. Σελ. 9

10 υποβοήθησης δύναμης πέδησης (BAS), ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης (EBD), σύστημα αντιολίσθησης τροχών (ASR) και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP). 4 Το όχημα να διαθέτει χειρόφρενο το οποίο να επενεργεί στους πίσω τροχούς και να είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη του 15%. 5 Να δοθούν τα στοιχεία για το σύστημα πέδησης και να περιγραφεί η λειτουργία του (ενέργεια πέδησης, διάμετρος δίσκου, η επιφάνεια τριβής κλπ). Α.1.β7 Ελαστικά 1 To όχημα θα φέρει πλήρεις τροχούς με ελαστικά τύπου Radial, καταλλήλων διαστάσεων, νέας τεχνολογίας (tubeless), παραγωγής το πολύ οκτώ μήνες πριν την παράδοση του οχήματος, οι οποίοι θα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού βάρους λειτουργίας κατά 25%. 2 Να δοθούν τα πλήρη στοιχεία των ελαστικών (Αριθμός, τύπος, διαστάσεις, δείκτες φορτίου ταχύτητας κλπ) Α.1.β8 Ηλεκτρικό σύστημα-φωτισμός-σήμανση 1 Το λεωφορείο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 2 Οι καλωδιώσεις και όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (μονώσεις, μέγιστα φορτία, ασφάλειες, διακόπτες κλπ). 3 Θα υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον εσωτερικά κυκλώματα φωτισμού. 4 Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει τους NAI απαραίτητους συσσωρευτές βαρέως τύπου, ικανής χωρητικότητας, κατά ΕΛΟΤ ή τα αντίστοιχα DIN (να δοθούν τα πλήρη στοιχεία V, Ah), καθώς και τον απαραίτητο εναλλάκτη (δυναμό). 5 Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένοι και με εύκολη πρόσβαση. Ο χώρος που βρίσκονται τοποθετημένοι θα είναι διαχωρισμένος από το χώρο των επιβατών και του οδηγού και θα εξαερίζεται απευθείας από τον αέρα του περιβάλλοντος. 6 Θα υπάρχει σύγχρονος τεχνητός εσωτερικός φωτισμός, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών (φωτιζόμενες περιοχές, επάρκεια, φωτισμός νύχτας κλπ). 7 Tο λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με συστήματα εξωτερικού φωτισμού και οπτικής σήμανσης, Σελ. 10

11 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., τους απαραίτητους προβολείς, φώτα ομίχλης, φωτιστικά σώματα θέσης, πινακίδας κυκλοφορίας στο πίσω μέρος με φωτισμό, ηχητικά σήματα κλπ. Α.1.γ Παρελκόμενα 1 Το όχημα πρέπει απαραιτήτως να παραδοθεί με τα κατωτέρω παρελκόμενα : 1.1 Εγχειρίδια (βιβλία-έντυπα), με οδηγίες για την χρήση, συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος (σε δύο σειρές), μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα (δεκτά και σε ηλεκτρονική μορφή cd). 1.2 Εύχρηστο κατάλογο ανταλλακτικών για τον κινητήρα, πλαίσιο, αμάξωμα επίσης (σε δύο σειρές), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (δεκτά και σε ηλεκτρονική μορφή cd ). 1.3 Πλήρη σειρά κλειδιών και εργαλείων, κατάλληλα σε είδος και επαρκή σε αριθμό. 1.4 Δύο (2) σφήνες αναστολής κύλισης. 1.5 Πυροσβεστήρες (2) κατά Κ.Ο.Κ., που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του λεωφορείου. 1.6 Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ σε περίοπτη θέση. 1.7 Τρίγωνο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 1.8 Πλήρης εφεδρικός τροχός (με γρύλλο, μπουλονόκλειδο κλπ) και αντιολισθητικές αλυσίδες. 1.9 Ειδική σήμανση ΑμεΑ. 2 Το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάθε μηχανισμό, σύστημα, εξάρτημα ή συσκευή που προβλέπεται και είναι υποχρεωτικό από τις ισχύουσες διατάξεις (την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού), έστω και αν δεν αναφέρονται στις προδιαγραφές. Α.2. Τεχνική αξία (Ασφάλεια-λειτουργικότητα-αποδοτικότητα) 1 Το λεωφορείο πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα και τις απαιτήσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού, που αφορούν τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος (να περιγραφούν στην τεχνική προσφορά). 2 Να αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών. 3 Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι Σελ. 11

12 πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις. 4 Το κάθισμα του οδηγού θα προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. 5 Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας να αναφερθούν διατάξεις που προσδίδουν ευχέρεια και άνεση εργασιών, οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις καυσίμου, η οικονομία και ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις και συστημάτων alarm. Α.3. Ποιότητα, καταλληλότητα, αξιοπιστία 1 Για τον έλεγχο της ποιότητος του μηχανήματος πρέπει να δοθούν από τους διαγωνιζόμενους όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά αποδεικτικά που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα CE, κλπ). 2 Είναι απαραίτητο για τους κατασκευαστές, να υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9001, από πιστοποιημένους φορείς. 3 Να επισημανθεί η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται σκόπιμο.. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ Β.1.1 Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 12 μήνες (από την ημέρα της οριστικής παραλαβής) για το λεωφορείο, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και επιπλέον εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για το πλαίσιο για συνήθη χρήση για τρία (3) έτη. Β.1.2 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργείο της προμηθεύτριας εταιρείας ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο (όπως περιγράφεται στην παρ. Β.2). Β.1.3. Τυχόν ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν. Β.2.1 Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναφέρει και να περιγράψει τα πλησιέστερα κεντρικά και περιφερειακά συνεργεία (παροχής τεχνικής υποστήριξης -service) και τις αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση συντηρήσεων και επισκευών το χρόνο εγγύησης αλλά και μετά από αυτόν, καθώς και η ποιότητα και η οργάνωση των Σελ. 12

13 παρεχομένων υπηρεσιών (εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό κλπ) και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής που παρέχονται. Β.2.2 Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, μπορούν να δηλώσουν (δηλώσεις του Ν.1599/86 ανάθεσης και αποδοχής θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής) εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία (με τις απαιτούμενες άδειες). Β.2.3 Θα πρέπει να υποβληθεί κάθε στοιχείο, το οποίο κατά την γνώμη του διαγωνιζόμενου θα αποδεικνύει την επάρκεια σε θέματα Service και ανταλλακτικών. Β.2.4 Παροχή ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις από κατασκευαστές του λεωφορείου) τουλάχιστον > 10 έτη Β.2.5 Διάστημα παράδοσης, των ζητούμενων κάθε φορά των ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον διαγωνιζόμενο), μικρότερο των < 20 ημερών Β.2.6 Με την τεχνική προσφορά να δοθεί η επιπλέον έκπτωση επί του εκάστοτε τρέχοντος τιμοκαταλόγου, που θα απολαμβάνει η υπηρεσία χρήσης του οχήματος (Υπεύθυνη Δήλωση). Β.2.7 Να αναφερθεί ο τρόπος που θα γίνει τυχόν τακτική συντήρηση του μηχανήματος (χώρος και κόστος) κατά την περίοδο που θα ισχύει η εγγύηση. Β.3.1 Η τελική παράδοση του οχήματος να γίνει στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας (αμαξοστάσιο περιοχής Φοίνικα) με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Β.3.2 Χρόνος παράδοσης οχήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των < έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Β.3.3 Με την παράδοση του μηχανήματος θα πρέπει να δοθεί απαραίτητα η έγκριση του συγκεκριμένου τύπου (πλήρους λεωφορείου). Β.4.1 Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των χειριστών και των συντηρητών του λεωφορείου, θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί του οχήματος. H εκπαίδευση θα γίνει επαρκώς και κατά την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος αλλά και σε άλλη ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, όσο διαρκεί η εγγύηση, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό, ομαδικά ή μεμονωμένα, στη φάση εκτέλεσης των σέρβις. Γ. Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου ζητείται Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86) όσα αναφέρονται στην παράγραφο Γ. της μελέτης. Σελ. 13

14 Δ. Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα Συμπληρωματικά στοιχεία που ζητούνται στην παράγραφο Δ. της μελέτης. Σελ. 14

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Αρ. Μελέτης: 20/15 Κ.Α.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Αρ. Μελέτης: 20/15 Κ.Α.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: , 545 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τηλ: , 545  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 10/ 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ & ¾ ton ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΤΕΤΡΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. 2. Προειδοποιητικό τρίγωνο. Κιβώτιο Α' Βοηθειών και κατάλληλη σήμανση υπόδειξης της θέσης του φαρμακείου(όταν αυτό δεν είναι εμφανές).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ 4Χ2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια επιβατηγών οχημάτων μικτής χρήσης, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή B 180 d Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μαύρο "night" Τροχός Ζάντες αλουμινίου[ 16"] 40.6 cm, 10 ακτινών Επένδυση Ύφασμα venlo μαύρο Διακοσμητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14m 1.0 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Το προσφερόμενο αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα (όχημα πλαίσιο και υπερκατασκευή)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) SUV 4Χ4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) SUV 4Χ4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 14-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:

Τηλ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την κάλυψη των αναγκών της /νσης /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αθήνα, 28/4/2014 Αρ.Πρωτ.: 48571 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14m ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο ισχυρής κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV 34144900-7 ΑΡ. ΜΕΛ.: 35 / 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά, 10/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β

Ψαχνά, 10/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 31/2015 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΔΥΟ (02)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 Αριθμός μελέτης 2271/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 26.000,00 ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 1. Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VOLKSWAGEN ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΑΠΛΤ) ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VOLKSWAGEN ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΑΠΛΤ) ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VOLKWAGEN ΕΚΔΟΣΗ CC / P / KW Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΑΠΛΤΠΦ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΑΠΛΤ) Polo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 1 Προμήθεια Μικρού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου μικτού βάρους 3.500 kgr Με υπερκατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο λεωφορείων αστικού τύπου.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο λεωφορείων αστικού τύπου. Αριθµός Απόφασης: 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο λεωφορείων αστικού τύπου. Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) Λεωφορείο. Είναι κάθε όχημα με κινητήρα, που διαθέτει δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το Αυτοκίνητο -κινητή µονάδα αιµοληψιών τίθενται σε ηµόσια ιαβούλευση προκειµένου να

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ»

«Προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. μελέτης 43/2015 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ» ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προµήθεια: Μηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 18-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Λεωφορείου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» - Σ.Υ.Δ. Μεσολόγγι-Αγρίνιο.

Προμήθεια Λεωφορείου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» - Σ.Υ.Δ. Μεσολόγγι-Αγρίνιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ :16/8/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :71458 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Ταχ. Κωδ : 30100 Πληροφορίες : Νικ. Σερπάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής:

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 3τόνων μικτού φορτίου. Ηράκλειο ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 2010 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ TRIAL ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Τrial εκτός δρόμου δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου, με άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 6/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 6/12/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 6/12/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ ε ί ο η µ ά ρ χ ο υ Αρ. Πρωτ. : 11040 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60169

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180 Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή C 180 Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μεταλλικό ασημί "diamond" Τροχός Ζάντες αλουμινίου [17"] 43.2 cm, σχεδιασμός 5 διπλών ακτινών Επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια σαρώθρου 2m3. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια σαρώθρου 2m3. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια σαρώθρου 2m3. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 27 / 7 / 2015 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 1.Γενικά. 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1. Απαιτήσεις 1.1. Γενική περιγραφή 1.1.1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, του πλέον σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PANDA NATURAL POWER. * Οι τιμές κατανάλωσης, όταν χρησιμοποιείται καύσιμο φυσικού αερίου, υπολογίζονται σε Kg/100km

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PANDA NATURAL POWER. * Οι τιμές κατανάλωσης, όταν χρησιμοποιείται καύσιμο φυσικού αερίου, υπολογίζονται σε Kg/100km PANDA NATURAL POWER PANDA NATURAL POWER PANDA NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη, όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr scudo O εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών ζητημάτων. Tα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. H Fiat διατηρεί το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών.

ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών. Κ.Μ. :Π56/2011 ΠΡΟΫΠ : 50.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Β) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NEO FIORINO NEO FIORINO NEO FIORINO 1.4 B EURO 6 1.4 B SX EURO 6 1.4 B SX EURO 6 CNG Επένδυση χώρου φόρτωσης (πλαϊνά) STD STD STD Υδραυλικό τιµόνι STD STD

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες.

Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Η κορυφή ανήκει στους επαγγελματίες. Θέλετε να κάνετε τη σωστή επιλογή για την επιχείρησή σας; Τότε επιλέξτε ένα από τα επαγγελματικά Fiat. Γιατί μόνο στη Fiat θα βρείτε μία ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ambiance 1.6 105 hp 4X2. Laureate 1.6 105hp 4X2

Ambiance 1.6 105 hp 4X2. Laureate 1.6 105hp 4X2 DUSTER Ambiance 1.6 105 hp 4X2 Laureate 1.6 105hp 4X2 Ambiance 1.6 105 hp Laureate 1.6 105hp Ambiance 1.5 dci 110 hp Laureate 1.5 dci 110hp ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH 13.990 15.550 16.550 17.550 19.050

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φιλ.Λίτσα 29 κ Αγ.Γεωργίου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Πληρ.: Γ.Ανδρεδάκης Τηλ.: 213 2023961 Fax: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: SOCRATES ST APAART ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ:ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΠΗΓΑΔΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΘΙΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 81152 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2245022590 ΦΑΞ: 2245022596

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της 15-07-2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 21 η Συνεδρίαση της 15-07-2016 της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα