ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Απρίλιος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Απρίλιος 2012"

Transcript

1 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Απρίλιος Προβλέψεις για την ουκρανική οικονοµία Στις 17 Απριλίου, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δηµοσίευσε την έκθεση "World Economic Outlook" στην οποία επιδείνωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Ουκρανίας σε 3% κατά το τρέχον έτος, αποδίδοντας την επιβράδυνση στη µειωµένη ζήτηση εξαγωγών και τις ανάγκες χρηµατοδότησης της χώρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Προϋπολογισµός προβλέπεται να λάβει USD 500 εκατ. λιγότερα από όσα είχαν προγραµµατιστεί. Ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. P. Poroshenko, είχε δηλώσει, στις 11 Απριλίου, ότι δεν βλέπει λόγο για µεταβολή των προβλέψεων των µακροοικονοµικών δεικτών για το 2012, σηµειώνοντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα ανέλθει σε 3,9% και ο πληθωρισµός σε 7,9%. Σηµειωτέον, δε, ότι έως το τέλος του έτους η Κεντρική Τράπεζα της Ουκρανίας πρόκειται να διοχετεύσει USD 8,5 δισ. από τα συναλλαγµατικά αποθεµατικά σε αποπληρωµές χρεών. - Ελλιπής καταπολέµηση της διαφθοράς στην Ουκρανία Σύµφωνα µε τα στοιχεία έκθεσης της Οµάδας των κρατών-µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά της ιαφθοράς (GRECO) που δηµοσιεύθηκε στις 18 Απριλίου, η Ουκρανία, από τις 25 συστάσεις τις οποίες έλαβε έχει υλοποιήσει ικανοποιητικά µόνο τις 12. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, η Ουκρανία δεν έχει συµµορφωθεί µε τη σύσταση περί ποινικής ευθύνης σε περίπτωση διαφθοράς (σήµερα υφίσταται µόνο αστική ευθύνη) για φυσικά και νοµικά πρόσωπα και µε τη σύσταση περί ενδυνάµωσης της Εισαγγελίας και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Σηµειωτέον ότι, σύµφωνα µε έκθεση του Ουκρανικού Υπουργείου ικαιοσύνης για το επίπεδο της διαφθοράς στην Ουκρανία, οι πολίτες συνάντησαν διαφθορά συχνότερα στην αστυνοµία, σε ποινικές υποθέσεις στα δικαστήρια, στην προστασία της υγείας και στην εκπαίδευση. Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση, 83% των Ουκρανών θεωρούν τη δωροδοκία συνήθη πρακτική. - Νέα µείωση στον είκτη Επενδυτικής Ελκυστικότητας Ο είκτης Επενδυτικής Ελκυστικότητας της Ουκρανίας για το πρώτο τρίµηνο του 2012, ο οποίος υπολογίζεται από το European Business Association µε βάση τις εκτιµήσεις των Γενικών ιευθυντών εταιρειών-µελών του, επιδεινώθηκε, για τέταρτο συνεχόµενο τρίµηνο, κατά 0,1 σε 2,18 µονάδες µε άριστα το 5. Σύµφωνα µε την έρευνα για τον υπολογισµό του είκτη, κατά την αξιολόγηση των πρόσφατων αλλαγών στο επενδυτικό κλίµα κυριαρχούν σε σηµαντικό βαθµό οι αρνητικές αντιδράσεις. Οι µείζονες ανησυχίες αφορούν στις πολιτικές εξελίξεις, την αυξηµένη πίεση από τις κρατικές αρχές, τα προβλήµατα µε τη φορολογία, το νέο Φορολογικό Κώδικα και τα εµπόδια στους εκτελωνισµούς, τη διαφθορά, το περιορισµένο νοµοθετικό πλαίσιο για την 1

2 επιχειρηµατικότητα, την επιστροφή του ΦΠΑ, το άδικο δικαστικό σύστηµα, την υποτίµηση της Γκρίβνας, τη µείωση της αγοραστικής δύναµης, την τραπεζική κρίση κ.α. Σηµειωτέον ότι 77% των ερωτηθέντων δεν αναφέρθηκαν σε καµία θετική µεταβολή. - Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη χρηµατοδότηση του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Στις 19 Απριλίου, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ουκρανία, κ. Μ. Alier, επανέλαβε την ετοιµότητα του Ταµείου να παράσχει οικονοµική βοήθεια στην Ουκρανία µε την προϋπόθεση ότι η χώρα θα τηρήσει τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει, ήτοι θα διακόψει την επιχορήγηση των τιµών του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, που επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον Προϋπολογισµό. Ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, κ. Μ. Azarov, στις 26 Απριλίου, δήλωσε ότι η ουκρανική Κυβέρνηση θα συνεχίσει τη συνεργασία µε το.ν.τ. αλλά δεν προγραµµατίζει να αυξήσει τις εν λόγω τιµές για τα νοικοκυριά, διακόπτοντας την κρατική επιχορήγηση. Σηµειωτέον ότι ο Αντιπρόεδρος της Παγκόσµια Τράπεζας, κ. Ph. Le Houerou, δήλωσε πρόσφατα ότι η οικονοµική κατάσταση της Ουκρανίας δεν επιβάλει άµεσο εξωτερικό δανεισµό από το.ν.τ. αλλά ίσως δανεισµό σε πιο µακροπρόθεσµη βάση. Παρά ταύτα, θεωρεί την επανεκκίνηση του προγράµµατος συνεργασίας µε το.ν.τ. σηµαντική για το µέλλον της χώρας. - Υποστήριξη Ουκρανών παραγωγών στις δηµόσιες προµήθειες Η Πρώτη Αναπληρώτρια ιευθύντρια του Γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, κα I. Akimova, δήλωσε ότι η διαδικασία για τις δηµόσιες προµήθειες θα µεταβληθεί µε σκοπό την υποστήριξη των Ουκρανών παραγωγών / κατασκευαστών, ώστε αυτοί να διατηρήσουν τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας και να δηµιουργήσουν νέες. Υπενθύµισε, δε, ότι η αγορά των δηµοσίων προµηθειών ανέρχεται σε UAH 400 δισ. αλλά δεν έδωσε λεπτοµέρειες για τον τρόπο υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής. Σύµφωνα µε νοµικούς κύκλους, οι µεταβολές αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις υποχρεώσεις της Ουκρανίας στον ΠΟΕ καθώς η χώρα δεν έχει ακόµη ενταχθεί στη Συµφωνία του ΠΟΕ για τις κρατικές προµήθειες. - Αγορά φυσικού αερίου χωρίς διαγωνισµούς Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, κ. V. Yanukovych, επικύρωσε τις τροπολογίες στον Νόµο της Ουκρανίας περί ηµοσίων Προµηθειών όσον αφορά στην αγορά φυσικού αερίου. Οι τροπολογίες αυτές επιτρέπουν στην Naftogaz Ukrayiny να αγοράζει φυσικό αέριο χωρίς διαγωνισµό. Συγκεκριµένα, το νοµοσχέδιο επιτρέπει στην εταιρεία να αγοράζει φυσικό αέριο, υπηρεσίες µεταφοράς (συµπ. µεταφοράς, ασφάλισης, φορτοεκφόρτωσης και ελέγχου του φυσικού αερίου όσον αφορά στην 2

3 ποσότητα και ποιότητά του), διανοµής, παράδοσης και αποθήκευσης φυσικού αερίου χωρίς διαγωνισµό. Επίσης, η εταιρεία θα µπορεί να έχει πρόσβαση, επίσης χωρίς διαγωνισµό, σε υπηρεσίες χρηµατοπιστωτικών µέσων, πράξεων µε παράγωγα και διαχείρισης κινδύνων, χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, διαγωνισµούς, συστήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου και άλλες υπηρεσίες που αφορούν σε διεθνές εµπόριο και χρηµατοπιστωτικές πρακτικές για την αγορά και πώληση φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Ενέργειας και Βιοµηχανίας Άνθρακα της Ουκρανίας, τοιουτοτρόπως, θα καταστεί δυνατή η µείωση του κόστους του φυσικού αερίου για τους Ουκρανούς χρήστες. - Αναδιοργάνωση της Naftogaz Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, κ. V. Yanukovych, υπέγραψε επίσης νοµοσχέδιο που αφορά στη µεταρρύθµιση της βιοµηχανίας φυσικού αερίου και πετρελαίου της Ουκρανίας, µε το οποίο εξουσιοδοτείται το Υπουργικό Συµβούλιο να προβεί στην αναδιοργάνωση της Naftogaz Ukrayiny. Με το εν λόγω νοµοσχέδιο απαγορεύεται η ιδιωτικοποίηση της Naftogaz και των εταιρειών µεταφοράς και υπόγειας αποθήκευσης που θα δηµιουργηθούν ως αποτέλεσµα της αναδιοργάνωσης αυτής, καθώς και η έναρξη δικαστικών διαδικασιών όσον αφορά στην πτώχευση των εν λόγω εταιρειών. Σηµειώνεται ότι η αναδιοργάνωση της Naftogaz σχετίζεται µε την ανάγκη ευθυγράµµισης της ουκρανικής νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή σε συνέχεια της ένταξης της Ουκρανίας στην Ενεργειακή Κοινότητα. - Αποθήκευση µικρότερης ποσότητας φυσικού αερίου από την Ουκρανία Σύµφωνα µε δηλώσεις του κ. R. Shymko, Επικεφαλής του Τµήµατος Εξωτερικών Σχέσεων της Ukrtransgaz, η οποία είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη µεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία και τη διαµετακόµισή του στην Ε.Ε. καθώς και για τις υπόγειες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη χώρα, δήλωσε ότι, το τρέχον έτος, η Ουκρανία θα διοχετεύσει δισ. κ.µ. φυσικού αερίου στις υπόγειες αποθήκες της σε σχέση µε τις συνήθεις ποσότητες δισ. κ.µ., µε σκοπό την κάλυψη µόνο των δικών της αναγκών για τον επόµενο χειµώνα. Ειδικοί της αγοράς θεωρούν ότι η Ουκρανία υπολογίζει σε έσοδα USD εκατ. από την Gazprom και την Ε.Ε. για την αποθήκευση του επιπλέον φυσικού αερίου που απαιτείται για την αδιάλειπτη διαµετακόµιση φυσικού αερίου προς τις χώρες της Ε.Ε. - Αύξηση τιµής στο φυσικό αέριο Σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, κ. Μ. Azarov, η αύξηση της τιµής του πετρελαίου επηρέασε αρνητικά το κόστος του ρωσικού φυσικού αερίου για την Ουκρανία µε αποτέλεσµα η τιµή του να έχει φτάσει σε USD 550 / 3

4 1.000 κ.µ., την οποία χαρακτήρισε παράλογη σε συνεδρίαση της Κυβέρνησης στο Κίεβο, στις 27 Απριλίου. - Μεταβολές στον Προϋπολογισµό για ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών Προέδρου Στις 16 Απριλίου, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, κ. V. Yanukovych, υπέγραψε τροποποιητικό νόµο του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2012, στον οποίο προβλέπεται αύξηση των δηµοσιονοµικών εσόδων κατά USD 4,17 δισ. σε USD 45,9 δισ. και των δηµοσιονοµικών δαπανών, κατά το ίδιο ποσό, σε USD 49 δισ. Σκοπός των εν λόγω αυξήσεων, σύµφωνα µε την Υπηρεσία Τύπου της Προεδρίας, είναι η υλοποίηση των κοινωνικών πρωτοβουλιών του Προέδρου που θα καταστήσουν δυνατή τη λήψη µέτρων για την καταπολέµηση της φτώχειας και την επίλυση άλλων επειγόντων προβληµάτων. - Αυξηµένα έσοδα τελωνειακών υπηρεσιών Η Ουκρανική Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία έχει προγραµµατίσει για το 2012 τη µεταφορά στον Κρατικό Προϋπολογισµό ποσού ύψους UAH 122 δισ. (USD 15,3 δισ.), σύµφωνα µε τον κ. Ol. Dorokhovskyy, Υποδιευθυντή της εν λόγω Υπηρεσίας. Ο κ. Dorokhovskyy σηµείωσε ότι, επιπλέον του προγραµµατισµένου ποσού, προβλέπει τη µεταβίβαση στον Προϋπολογισµό επιπλέον UAH 7 δισ. (USD 877 εκατ.). Ήδη, για το πρώτο τρίµηνο, η Τελωνειακή Υπηρεσία έχει µεταβιβάσει USD 3,5 δισ. στον Προϋπολογισµό, ποσό κατά USD 125 εκατ. µεγαλύτερο από το προγραµµατισµένο. - Έρευνα αντι-ντάµπινγκ στις εξαγωγές ουκρανικών µεταλλικών σωλήνων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα αντι-ντάµπινγκ ώστε να διαπιστωθεί αν Ουκρανοί εξαγωγείς µεταλλικών σωλήνων µείωσαν τεχνητά τις τιµές των προϊόντων τους και αν αυτές οι εισαγωγές στην Ε.Ε. έβλαψαν τη βιοµηχανία της. Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν κατάθεσης σχετικής καταγγελίας. - Εξαγωγές δηµητριακών Το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής υπολόγισε ότι ο όγκος των ουκρανικών εξαγωγών δηµητριακών από την αρχή της περιόδου εµπορίας (Ιούλιος 2011 Ιούλιος 2012) έφτασε τα 15,4 εκατ. τόνους. Το µείζον τµήµα αφορούσε σε εξαγωγές καλαµποκιού (9,3 εκατ. τόνους). Επίσης η Ουκρανία εξήγαγε 3,8 εκατ. τόνους σίτου και 2,1 εκατ. τόνους κριθαριού. - Αύξηση στο χρέος της Ουκρανίας Το µικτό δηµόσιο (άµεσο) και εγγυηµένο από το Κράτος χρέος της Ουκρανίας αυξήθηκε το Μάρτιο κατά 2,2% (USD 1,3 δισ.) σε USD 60,5 δισ. µε 4

5 την αύξηση για ολόκληρο το τρίµηνο να ανέρχεται στα ίδια επίπεδα (2,2% / USD 1,297 δισ.) από USD 59,216 δισ. Το Μάρτιο, το συνολικό άµεσο χρέος αυξήθηκε κατά 3% (USD 1,363 δισ.) και για ολόκληρο το πρώτο τρίµηνο κατά 3,9%. Στις αρχές του Απριλίου 2012, το µερίδιο του άµεσου δηµόσιου χρέους αποτελούσε το 76,8% του συνολικού δηµοσίου χρέους. Στις αρχές του έτους, το άµεσο δηµόσιο χρέος ανερχόταν σε 27,1% του ΑΕΠ και υπολογίζεται ότι θα έχει φτάσει σε 27,7% στις αρχές του ΜΟΛ ΑΒΙΑ, Απρίλιος Μείωση βιοµηχανικής παραγωγής / Αύξηση γεωργικής παραγωγής Σύµφωνα µε στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικών της Μολδαβίας, η βιοµηχανική παραγωγή της χώρας για το πρώτο δίµηνο του 2012 µειώθηκε κατά 2,5% σε σχέση µε το πρώτο δίµηνο του Μόνο για τον Φεβρουάριο, η µείωση ήταν της τάξης του 1,1% Η µεταβολή, για το δίµηνο, οφείλεται στη µειωµένη παραγωγή στην εξορυκτική βιοµηχανία κατά 19,8% και στη µεταποίηση κατά 4,4%, και την αύξηση στην παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρµανσης κατά 2,5%. Η αγροτική παραγωγή της χώρας για το τρίµηνο Ιανουαρίου Μαρτίου 2012 αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Η αύξηση της αγροτικής παραγωγής οφείλεται στην αύξηση της ζωικής παραγωγής κατά 0,6% και τη µείωση της γεωργικής παραγωγής κατά περίπου 1%. - Τρίτος γύρος διαπραγµατεύσεων της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ Μολδαβίας και Τουρκίας Ο τρίτος γύρος διαπραγµατεύσεων της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ Μολδαβίας και Τουρκίας έλαβε χώρα στο Κισινάου στις Μαρτίου. Το κύριο αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων ήταν ο κατάλογος των προνοµίων για τρόφιµα και βιοµηχανικά προϊόντα που καταρτίστηκε από τις δύο πλευρές καθώς και η εφαρµογή προτιµησιακού καθεστώτος σε οµάδες προϊόντων. Στον αγροτικό τοµέα, η τουρκική πλευρά αποδέχτηκε ότι, εντός συµφωνηθεισών ποσοστώσεων, οι Μολδαβοί παραγωγοί θα έχουν το δικαίωµα να εξάγουν στην Τουρκία χοιρινό κρέας, βούτυρο, σιτηρά, χυµούς και κρασί χωρίς δασµούς, ενώ µε 50% χαµηλότερους δασµούς θα εξάγονται ξηροί καρποί, είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και ακατέργαστος καπνός. Με σκοπό την προστασία των τοπικών παραγωγών / κατασκευαστών, η Μολδαβία διαπραγµατεύτηκε κατάλογο τουρκικών προϊόντων στα οποία θα επιβληθεί σταδιακή έκπτωση από δασµούς κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου δέκα ετών. Στα προϊόντα αυτά περιλαµβάνονται υφάσµατα, δοµικά υλικά, υποδήµατα, χαλιά, καλλυντικά, έπιπλα, εξοπλισµός γραφείου, πολύτιµα µέταλλα και κοσµήµατα κτλ. 5

6 Ο επόµενος γύρος διαπραγµατεύσεων θα λάβει χώρα στην Άγκυρα τον Οκτώβριο. - Προβλέψεις για πληθωρισµό Ο ετήσιος πληθωρισµός για το 2012 και το 2013 θα κινηθεί εντός του τεθέντος στόχου του 5% +/-1,5% σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα της Μολδαβίας. Συγκεκριµένα, ο ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, κ. D. Dragutanu, υπογράµµισε σε συνέντευξη τύπου ότι διατηρούνται οι προβλέψεις για πληθωρισµό 4,9% στο τέλος του 2012 ενώ αναθεωρήθηκε ο πληθωρισµός του 2013 από 4,8%, όπως είχε προβλεφθεί στις αρχές του 2012, σε 4,4%. Για το 2012 αναµένεται αύξηση τιµών στα τρόφιµα κατά 4,1%, κυρίως λόγω διεθνούς συγκυρίας, η οποία για το 2013 αναµένεται να φτάσει σε 4,9%. - Συνάντηση κ. Lazar µε Ρώσο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας της Μολδαβίας, κ. V. Lazar, σε συνάντησή του µε τον Ρώσο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και συµπρόεδρο της Μολδαβο-Ρωσικής διακυβερνητικής επιτροπής για την οικονοµική συνεργασία, κ. D. Rogozin, καλωσόρισε τη Ρωσία στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την ακύρωση των εξαγωγικών δασµών. Σηµείωσε, επίσης, τη σηµασία του διαλόγου για τη διασφάλιση σταθερής παροχής φυσικού αερίου µέσω µιας νέας συµφωνίας µεταξύ Μολδαβίας και Gazprom, παρέχοντας διαβεβαιώσεις ότι τα περιουσιακά δικαιώµατα της Gazprom θα τύχουν σεβασµού και σηµειώνοντας, ταυτόχρονα, ότι το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της Ε.Ε. θα εφαρµοστεί. Ο κ. Lazar ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές εταιρείες κατέχουν περίπου το 20% του συνόλου των ξένων άµεσων επενδύσεων στη Μολδαβία µε ποσό που φτάνει τα MDL 4,5 δισ. και παρότρυνε τη ρωσική πλευρά να επενδύσει στα βιοµηχανικά πάρκα της Μολδαβίας ώστε να επωφεληθεί των σχετικών ευνοϊκών καθεστώτων. Η Ρωσία συνεχίζει να είναι ο πρώτος εµπορικός εταίρος της Μολδαβίας. - Αύξηση στο εξωτερικό εµπόριο Το Εθνικό Γραφείο Στατιστικών της Μολδαβίας ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές της χώρας το Φεβρουάριο του 2012 αυξήθηκαν κατά 7,1% από τον προηγούµενο µήνα και µειώθηκαν κατά 1,9% από το Φεβρουάριο του 2011, σε USD 158 εκατ. Οι µολδαβικές εισαγωγές αυξήθηκαν το Φεβρουάριο του 2012 κατά 14,8% από τον προηγούµενο µήνα και κατά 9,3% από το Φεβρουάριο του 2011 σε USD 389 εκατ. Για το δίµηνο, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε USD 305,5 εκατ., αυξηµένες κατά 3,4% από το αντίστοιχο δίµηνο του προηγούµενου έτους, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε USD 727,9 εκατ. αυξηµένες κατά 13,6%, από το αντίστοιχο δίµηνο του προηγούµενου έτους. 6

7 Κατά το πρώτο δίµηνο του 2012, οι µεγαλύτεροι πελάτες της χώρας ήταν η Ρωσία, η Ρουµανία, η Ιταλία, η Ουκρανία κ.α. ενώ οι µεγαλύτεροι προµηθευτές ήταν η Ρωσία, η Ουκρανία, η Ρουµανία, η Γερµανία κ.α. - Μέσος µισθός στη Μολδαβία Ο µέσος µικτός ονοµαστικός µισθός στη Μολδαβία το Φεβρουάριο του 2012 ανήλθε σε MDL ( 204) αυξηµένος κατά 9,8% από τον Φεβρουάριο του Ο µέσος µισθός στο δηµόσιο τοµέα ανήλθε για το Φεβρουάριο σε MDL 3.028,5 ( 195) αυξηµένος κατά 16,6% από τον Φεβρουάριο του 2011, και στον ιδιωτικό τοµέα σε MDL 3.234,6 ( 209) αυξηµένος κατά 7% από τον Φεβρουάριο του Ο δείκτης πραγµατικού εισοδήµατος για το Φεβρουάριο του 2012, ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος του δείκτη του µέσου µικτού ονοµαστικού µισθού και του δείκτη τιµών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,4% από τον Φεβρουάριο του

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2012

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2012 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2012 - Μονογραφή κειµένου Συµφωνίας Σύνδεσης / DCFTA Στις 30 Μαρτίου µονογράφηκε το κείµενο της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ Ε.Ε. και Ουκρανίας, η οποία περιλαµβάνει διατάξεις για τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιούνιος 2013

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιούνιος 2013 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιούνιος 2013 - Προβλέψεις για υποτίμηση της Γκρίβνας Επανερχόμενοι στο σενάριο υποτίμησης της Γκρίβνας, οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικών αξιολογήσεων "Moody's" και "Standard & Poor's" προβλέπουν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας 1 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2011 - Αρνητικό επιχειρηµατικό κλίµα βλέπει ο IFC O ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης (International Finance Corporation / IFC) στην έκθεση του "Επενδυτικό Κλίµα της Ουκρανίας µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σεπτέµβριος 2012 - Επιβράδυνση της ανάπτυξης Η ανάπτυξη στην Ουκρανία φαίνεται να επιβραδύνεται, σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, κ. Μ. Azarov. Συγκεκριµένα, η αύξηση του ΑΕΠ για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάιος 2014

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάιος 2014 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάιος 2014 - Ο P. Poroshenko, νέος Πρόεδρος της Ουκρανίας - Ο Α. Yatseniuk παραμένει Πρωθυπουργός Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταμέτρησης του 100% των ψήφων των προεδρικών εκλογών της 25

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη διαπραγµατεύσεων Ουκρανίας Ε.Ε για Σφαιρική Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου.

- Εξέλιξη διαπραγµατεύσεων Ουκρανίας Ε.Ε για Σφαιρική Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου. ΟΥΚΡΑΝΙΑ, 27.6.2011 01.7.2011 Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου - Εξέλιξη διαπραγµατεύσεων Ουκρανίας Ε.Ε για Σφαιρική Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου. Υψηλόβαθµο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Μηνιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας 1 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Φεβρουάριος 2012 - Ανεπίσηµη απασχόληση / εισφοροδιαφυγή στην Ουκρανία Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, κ. M. Azarov, από τα 20,5 εκατοµµύρια των Ουκρανών σε ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2016

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2016 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2016 Παραγωγή 1 εκατ. τόνων ζάχαρης από την Ουκρανία Η παραγωγή ζάχαρης στην Ουκρανία για το έτος 2016 ανήλθε σε 1.040.000 τόνους (στοιχεία έως την 1 η Νοεµβρίου). Σύµφωνα µε την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Α Τρίμηνο 2008

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Α Τρίμηνο 2008 ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Α Τρίμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Sonila-Sofia Kissi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Εβδοµαδιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Εβδοµαδιαίο Οικονοµικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας ΟΥΚΡΑΝΙΑ, 22.4.2011 29.4.2011 Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου - Μελλοντικές επενδύσεις της EBRD στην Ουκρανία Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), κ. T. Mirow, κατά τη συνάντησή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειµµα

Έλλειµµα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010-2011 Σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους και επιδείνωση του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡ. 27. Περίοδος 02/11/ /11/2015. Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Αρµενίας στο Ιράν.

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡ. 27. Περίοδος 02/11/ /11/2015. Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Αρµενίας στο Ιράν. ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡ. 27 Περίοδος 02/11/2015-13/11/2015. Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Αρµενίας στο Ιράν. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας της Αρµενίας κ. Chsmaritian πραγµατοποίησε επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάιος 2012

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάιος 2012 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάιος 2012 - Νέος Τελωνειακός Κώδικας - Μεταβολές Ο νέος τελωνειακός κώδικας της Ουκρανίας εισάγει σειρά αλλαγών στις τελωνειακές διαδικασίες. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, ο νέος κώδικας αφαιρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 08 Απριλίου 2016 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 84 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες

Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες συνεργασιών ΔημήτριοςΓ. Ζιώγας ΣύμβουλοςΑ Ο.Ε.Υ. 2010- Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις

Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις Εισαγωγή Στη συνεδρία της Επιτροπής Νοµισµατικής Επιτροπής της 6ης Μαρτίου, 2003, τονίστηκε εµφαντικά η ετοιµότητα της Επιτροπής για στενή

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 27 Νοεμβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 191 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 25 Οκτωβρίου 2013 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 308 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) ΚΟΙΝ: - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 30 Οκτωβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 176 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 02 Μαϊου 2014 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 82 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο οικονοµικής επικαιρότητας

ελτίο οικονοµικής επικαιρότητας ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ελτίο οικονοµικής επικαιρότητας Αρ. 1 από 1-15 Οκτωβρίου 2012 Περιεχοµένα Ρυθµός ανάπτυξης το 1 ο εξάµηνο του 2012...2 Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας Ιούλιος Αύγουστος 2017 Επιμέλεια: Σπυρίδων Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Trnovski Pristan 14, 1000, Ljubljana Τηλ.: +386 1 2811258, Φαξ: +386 1 2811114, E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις Ρωσικής Οικονομίας- Διμερείς Εμπορικές Οικονομικές Σχέσεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Εξελίξεις Ρωσικής Οικονομίας- Διμερείς Εμπορικές Οικονομικές Σχέσεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξελίξεις Ρωσικής Οικονομίας- Διμερείς Εμπορικές Οικονομικές Σχέσεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Συνοπτικά Σημειώθηκε σημαντική επιβράδυνση στους

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 290 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12165/17 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: WTO 191 SERVICES 28 FDI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0079(COD) 25.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιανουάριος 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιανουάριος 2013 Τεύχος 13/1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιανουάριος 213 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Ανταγωνισµός ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αυτή είναι η µετάφραση του µέρους του Πίνακα Αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορά την - Επικαιροποίηση Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Strahinjica Bana 76, Belgrade Τηλ.: ,

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Strahinjica Bana 76, Belgrade Τηλ.: , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Strahinjica Bana 76, 11000 Belgrade Τηλ.: +381 11 322-23-38, +381 11 323-15-77 Fax: +381 11 324-92-15 e-mail:ecocom-belgrade@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας Σεπτέμβριος 2017 Επιμέλεια: Σπυρίδων Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Trnovski Pristan 14, 1000, Ljubljana Τηλ.: +386 1 2811258, Φαξ: +386 1 2811114, E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σκόπια, 25 Σεπτεμβρίου 2017 Περιεχόμενα Προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας της πγδμ: αισιοδοξία Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/ /3/2012. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/ /3/2012. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 ΔΕΗ ΑΕ Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/212 31/3/212 Αθήνα, 29 Μαΐου 212 1 Οικονομικά Αποτελέσματα Οικονομικά Αποτελέσματα 1.1 3.9.29 1/1/212 31/3/212 Γεώργιος Αγγελόπουλος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ξένες εταιρίες στην πγδμ επενδύσεις - εξαγορές Αναδιάρθρωση της Cosmofon και πώληση τμημάτων της ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας Ιούνιος 2017 Επιμέλεια: Σπυρίδων Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Trnovski Pristan 14, 1000, Ljubljana Τηλ.: +386 1 2811258, Φαξ: +386 1 2811114, E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Απρίλιος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Απρίλιος 2012 Τεύχος 12/4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Απρίλιος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012 Τεύχος 12/7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Απρίλιος 2019 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 Χορηγός: 16 Μαΐου 2019 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2009 Τεύχος 8 Απρίλιος 29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 29 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0250(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0250(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 16.10.2014 2014/0250(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010)

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Η αύξηση κατά 0,7% του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο, είχε σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2011 Τεύχος 32 Απρίλιος 211 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 211 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Ποια Είναι τα Εργαλεία της Διεθνούς Δασµοί Εµπορικής Πολιτικής Επιδοτήσεις Εξαγωγών (και Εξαγωγικών Πιστώσεων)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013»

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013» ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ Οδησσός, 7 Οκτωβρίου 2013 Α.Π.: 2170/402 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -Β2 Δ/νση ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Έρευνα Μαρτίου Απριλίου 2017 Μάιος 2017 Βάσει των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές τους

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.9.2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιούνιος 2019 Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των ίδιων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ξένες εταιρίες στην πγδμ επενδύσεις - εξαγορές Αντιπαράθεση ΕLEM EVN Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤ Έκθεση και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2005 1 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 2 Ενοποιηµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 29 Ιανουαρίου 2016 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 22 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 13 Νοεμβρίου 2015 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 186 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας Οκτώβριος 2017 Επιμέλεια: Σπυρίδων Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Trnovski Pristan 14, 1000, Ljubljana Τηλ.: +386 1 2811258, Φαξ: +386 1 2811114, E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2012

Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2012 Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2012 Date : 12-11-2012 O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2012 ανήλθε σε 847 εκ., σημειώνοντας αύξηση 1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011. Τα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : Nishi Azabu, Minato-ku, Tokyo Japan ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ιεύθυνση : 3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku, 106-0031 Tokyo Japan Τηλέφωνο: +81-3-3404 5853, Fax : +81-3-3404 5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιανουάριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιανουάριος 2012 Τεύχος 12/1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιανουάριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ισχνή οικονομική ανάπτυξη για το υπόλοιπο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011 Τεύχος Μάρτιος 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 22 final 2016/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της ΕΕ στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ THΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,12 Απριλίου 2005 (14.04) (OR. en) 7990/05 UEM 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέµα : Γενικής Γραµµατείας τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 218 Χορηγός: 14 Δεκεμβρίου 218 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/2056(INI) 13.12.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Εβδομαδιαίο Οικονομικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Εβδομαδιαίο Οικονομικό ελτίο Ουκρανίας Μολδαβίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ, 5.7.2010 9.7.2010) - Νέα Συμφωνία με Δ.Ν.Τ. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της επίσκεψης κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από 21 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, στο Κίεβο, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα