Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick"

Transcript

1

2 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) (Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραµµάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας), το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και το Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick της Κύπρου σε συνεργασίας µε τους τοπικούς εκπαιδευτικούς-επιστηµονικούς φορείς (ΕΛΜΕ και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης)! Επιστηµονική - Οργανωτική επιτροπή Έλενα Γρίβα, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Δηµήτριος Κουτσογιάννης, αν. καθηγητής, Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ντίνας, καθηγητής, ΠΤΝ, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Αναστασία Στάµου, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Frederick, Κύπρος Σωφρόνιος Χατζησαββίδης, καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ.!! Πλήρης βιβλιογραφική αναφορά άρθρου: Γρίβα, Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Ντίνας, Κ., Στάµου, Α., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιµ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη», ηµεροµηνία πρόσβασης: ηη/µµ/εε

3

4

5

6

7

8 Ο δηµοσιογραφικός Λόγος ως αντικείµενο διδασκαλίας: Κριτική αποτίµηση Ανθίππη Δούκα, Άννα Φτερνιάτη & Αργύρης Αρχάκης Υποψήφια Διδάκτορας, Υπότροφος του Κοιν. Ιδρ. Α. Σ. Ωνάσης, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. & Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών Abstract As mentioned in the Language Arts teaching material and instructions, among the basic aims of language teaching in Greece is students realization of the importance of discourse for participating in public life. Students are expected to demonstrate critical and responsible attitude while both producing and receiving discourse. In this context we attempt to explore whether the aforementioned aim is fulfilled. Our study focuses on student s textbooks and teacher s manuals for the Language Arts course in the second and third grade of Greek high school, as well as on the corresponding general teaching instructions. Adopting the theoretical framework of critical discourse analysis, we attempt to explore whether the sections related to news discourse, are developed in such a way as to familiarize students with power and inequality relations (re)produced in the news and newspaper articles. Our study demonstrates that, although raising student s critical attitude is constantly repeated as the basic aim of language teaching, the sections related to the news discourse do not seem to help students understand the ideological framing of news and newspaper articles. To this end, we propose some language activities aiming at raising students critical language awareness. 1.Εισαγωγή Ένας από τους βασικούς σκοπούς της διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) στο λύκειο είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σηµασία του λόγου για τη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε να µετέχουν στα κοινά είτε ως ποµποί είτε ως δέκτες του λόγου µε κριτική και υπεύθυνη στάση (βλ. σχετικά Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νεοελληνική Γλώσσα, : 103). Σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρήσουµε να διαπιστώσουµε αν εκπληρώνεται ο στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας σχετικά µε την ανάπτυξη της κριτικής στάσης των µαθητών/ τριών

9 λυκείου απέναντι στο λόγο, και ειδικότερα απέναντι στο δηµοσιογραφικό άρθρο (βλ. σχετικά Spinillo & Pratt 2005 βλ. επίσης Δούκα σε εξέλιξη). Η παρούσα µελέτη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό σχέδιο µε αντικείµενο την διερεύνηση της διδασκαλίας του έντυπου ειδησεογραφικού άρθρου στο λύκειο, και την κατάθεση προτάσεων για την ενίσχυση της κριτικής επίγνωσης των µαθητών/ τριών σε σχέση µε την πρόσληψη του άρθρου (Fairclough, 1992b Clark & Ivanič, 1997). Με άλλα λόγια, βασική επιδίωξη του παραπάνω ερευνητικού σχεδίου είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές/ τριες ότι τα Μ.Μ.Ε. δεν αποτελούν έναν ουδέτερο µηχανισµό πληροφόρησης και αναπαράστασης των εξελίξεων (βλ. σχετικά Fowler, 1991: 120), αλλά µέσο για την κατασκευή της πραγµατικότητας βάσει κοινωνικών και ιδεολογικών περιορισµών (Hall, 1982: 63-64). Στόχος µας στην παρούσα έρευνα είναι να διαπιστώσουµε αν οι σχετικές µε τον ειδησεογραφικό λόγο (news discourse, Van Dijk, 1988) ενότητες του γλωσσικού µαθήµατος Νεοελληνικής Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση) στη Β και Γ λυκείου, συνεισφέρουν στο να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές/ τριες την ιδεολογική διαµόρφωση της είδησης και του έντυπου δηµοσιογραφικού άρθρου. 2. Θεωρητικό πλαίσιο Τόσο η εκπαίδευση γενικότερα όσο και η γλωσσική διδασκαλία ειδικότερα, σχετίζονται µε το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο (ανα)παράγονται αξίες, πεποιθήσεις αλλά και σχέσεις εξουσίας και ανισότητας (Pennycook, 1989: 590). Το θεωρητικό πλαίσιο που θα αξιοποιήσουµε για τη διερεύνηση του στόχου της µελέτης µας, είναι αυτό της κριτικής ανάλυσης λόγου. Η κεντρική παραδοχή του πλαισίου αυτού συνοψίζεται στο ότι ο λόγος τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή του µορφή, παίζει καταλυτικό ρόλο στη νοµιµοποίηση και διατήρηση των σχέσεων ανισότητας στην κοινωνία (van Leeuwen, 2009: 277). Αντικείµενο διερεύνησης της κριτικής ανάλυσης λόγου αποτελεί η διαµόρφωση των κειµένων - στα οποία περιλαµβάνονται και αυτά των Μ.Μ.Ε. - και των πρακτικών λόγου σε συνάρτηση µε τις σχέσεις εξουσίας και τις κυρίαρχες ιδεολογίες (Fairclough, 1992b van Dijk, 1993: 252 κ.ε.).

10 2.1 Κριτική γλωσσική επίγνωση Εκπαιδευτικές εφαρµογές της κριτικής ανάλυσης λόγου αποτελούν οι θεωρήσεις περί κριτικής γλωσσικής επίγνωσης (Clark & Ivanič, 1999). Κεντρική παραδοχή της κριτικής ανάλυσης λόγου -που αξιοποιείται από εκπαιδευτικά προγράµµατα εµπλουτισµένα µε απόψεις κριτικής γλωσσικής επίγνωσης- αποτελεί η θέση ότι η κοινωνική πραγµατικότητα κατασκευάζεται γλωσσικά (και σηµειωτικά) βάσει ιδεολογιών που βρίσκονται σε κυκλοφορία στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό περικείµενο (Fairclough, 1992b 1995). Βασικός στόχος είναι να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη των µαθητών/ τριών ώστε να προσλαµβάνουν την κοινωνική πραγµατικότητα ως πεδίο που αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης και βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη (Fairclough, 1992a: 87, 92). Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης συντελεί στο να κατανοήσουν οι µαθητές/ τριες την ιδεολογική κατασκευή της πραγµατικότητας µέσω του λόγου και, ως εκ τούτου, να µπορούν να ελέγχουν τον βαθµό και τον τρόπο µε τον οποίο οι επικοινωνιακές πρακτικές συµβάλλουν στη διατήρηση ή την αµφισβήτηση των ιδεολογικών αναπαραστάσεων της εξωγλωσσικής πραγµατικότητας (Clark & Ivanič, 1999: 67) Μελέτες για την κριτική γλωσσική επίγνωση στην ελληνική βιβλιογραφία Αναφορικά µε τις µελέτες που πραγµατεύονται την κριτική γλωσσική επίγνωση στην ελληνική βιβλιογραφία σταχυολογούµε τις ακόλουθες επισηµάνσεις. Η Τσιπλάκου (2007: 469) σηµειώνει πως η κριτική επίγνωση του κοινωνιογλωσσικού ρόλου της γλωσσικής ποικιλότητας µπορεί στο πλαίσιο της κατάλληλης παιδαγωγικής διαδικασίας, να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα για την κατάκτηση του κριτικού 1 Οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης των πολυγραµµατισµών, όπως αυτή προτάθηκε από το New London Group (New London Group, 1996 βλ. Χατζησαββίδης, 2003), και ειδικότερα στη διδακτική φάση της κριτικής πλαισίωσης. Η παραπάνω προσέγγιση δίνει έµφαση στην ανάπτυξη της κριτικής επικοινωνιακής ικανότητας των µαθητών/ τριών µέσω της επεξεργασίας ποικίλων κειµενικών ειδών τα οποία συνδυάζουν διάφορους σηµειωτικούς τρόπους (π.χ. γλωσσικό, οπτικό, ηχητικό) µέσα σε πολυµορφικά και πολυπολιτισµικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Στόχος είναι η συσχέτιση των κειµένων µε ένα ευρύ φάσµα σύγχρονων επικοινωνιακών περιστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης των µαθητών/ τριών (Cope & Kalantzis, 2000). Ωστόσο στην παρούσα µελέτη δεν θα επεκταθούµε περαιτέρω σε αυτή την προσέγγιση.

11 εγγραµµατισµού. Στο ίδιο µήκος κύµατος η Stamou (2012), διερευνώντας τρόπους ανάπτυξης της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης µαθητών /τριών που φοιτούν στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, προτείνει την αξιοποίηση κειµένων στα οποία εντοπίζονται αναπαραστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας (διάλεκτοι, εθνόλεκτοι, κοινωνιόλεκτοι). Επιπρόσθετα, επισηµαίνει πως πηγή ανάπτυξης δραστηριοτήτων κριτικής γλωσσικής επίγνωσης µπορεί να αποτελέσει η αναπαράσταση του τρόπου χρήσης της γλώσσας σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις (ύφος/register) καθώς και το χιούµορ. Η Κωστούλη (2008: 588) θέτει το ερώτηµα πώς η σχολική τάξη µέσω ποικίλων επικοινωνιακών διαδικασιών, µετουσιώνεται από µια στατική οντότητα σε µια κοινότητα γραµµατισµού, και πιο συγκεκριµένα κριτικού γραµµατισµού. Επίσης, οι Αρχάκης και Τσάκωνα (2011), Archakis και Tsakona (2013), επισηµαίνουν ότι οι εµπειρίες κοινωνιογλωσσικής ανισότητας και ποικιλότητας που έχουν βιώσει οι µαθητές/ τριες, πρέπει να αποτελούν αντικείµενο διδασκαλίας µέσω της αξιοποίησης γλωσσικού υλικού προερχόµενου από την καθηµερινότητά τους. Οι Φτερνιάτη και Μαρκοπούλου (2010), πραγµατοποιώντας µια έρευνα για τα νέα σχολικά εγχειρίδια του δηµοτικού διερευνούν αν η επιλογή των προτεινόµενων κειµένων και των δραστηριοτήτων εντάσσεται στη λογική του γραµµατισµού και των πολυγραµµατισµών (New London Group, 1996). Στην ανάλυσή τους διαπιστώνουν πως η πλειοψηφία των κειµένων των νέων σχολικών βιβλίων για τη γλώσσα στο δηµοτικό, έχουν παραχθεί σε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Επιπλέον, παρατηρούν ότι προέρχονται από την καθηµερινότητα των µαθητών/ τριών και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Όµως, σε ό,τι αφορά στην κριτική ερµηνεία και ανάλυση των κειµένων, οι δραστηριότητες κριτικής πλαισίωσης προβάλλουν ως εξαιρετικά περιορισµένες. 3. Αντικείµενο - πορεία της έρευνας Για να διαπιστώσουµε αν εκπληρώνεται ο στόχος σχετικά µε την ανάπτυξη της κριτικής επίγνωσης των µαθητών/ τριών της Β και Γ λυκείου απέναντι στον ειδησεογραφικό λόγο, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση), θέτουµε κατ αρχάς στο επίκεντρο της διερεύνησής µας τις Οδηγίες διδασκαλίας ( ), καθώς και τα βιβλία καθηγητή για τη Β και Γ

12 λυκείου (Τσολάκης κ.ά.: και Τσολάκης κ.ά.: αντίστοιχα). Ειδικότερα θα µελετήσουµε τους επιµέρους στόχους που τίθενται για τη γλωσσική διδασκαλία στις σχετικές µε την είδηση και το έντυπο δηµοσιογραφικό άρθρο ενότητες. Επιπλέον, επιδίωξή µας είναι να διερευνήσουµε αν σηµειώνονται συγκεκριµένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών θέσεων σχετικά µε τη λειτουργία της είδησης ως ιδεολογικής κατασκευής, καθώς και αν προτείνονται ανάλογες δραστηριότητες για να διδαχτούν από το βιβλίο του µαθητή. Παράλληλα, αντικείµενο µελέτης αποτελούν οι θεωρητικές θέσεις και οι δραστηριότητες επεξεργασίας και παραγωγής λόγου στα βιβλία του µαθητή για τη Νεοελληνική Γλώσσα της Β και Γ λυκείου (Τσολάκης κ.ά., 2013: και Τσολάκης κ.ά., 2013: ), στις ενότητες για την είδηση και το έντυπο δηµοσιογραφικό άρθρο αντίστοιχα. Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρούµε να διαπιστώσουµε αν οι παραπάνω ενότητες συντελούν στο να εξοικειωθούν οι µαθητές/ τριες µε τον τρόπο που επιδρούν οι σχέσεις εξουσίας και ανισότητας στις γλωσσικές επιλογές του συντάκτη της είδησης και του άρθρου, καθώς και η ιδεολογική του ταυτότητα. 4. Το γλωσσικό µάθηµα Νεοελληνική γλώσσα «Έκφραση - Έκθεση» στη Β και Γ Λυκείου - Ενότητες σχετικά µε τον ειδησεογραφικό λόγο Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ανάµεσα στους γενικούς σκοπούς και στόχους διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος στο λύκειο σηµειώνεται πως οι µαθητές/ τριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του λόγου για την κοινωνική ζωή προκειµένου να συµµετέχουν στα κοινά είτε ως ποµποί, είτε ως δέκτες του λόγου µε κριτική και υπεύθυνη στάση (βλ. Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νεοελληνική γλώσσα, :103). Με αλλά λόγια, στόχος φαίνεται να είναι η ανάπτυξη της κριτικής επίγνωσης των µαθητών/ τριών ώστε να προσλαµβάνουν την κοινωνική πραγµατικότητα όχι ως προέκταση του φυσικού κόσµου αλλά ως ιδεολογικά χρωµατισµένη και διαρκώς µεταβαλλόµενη γλωσσική κατασκευή (Fairclough, b) Οδηγίες διδασκαλίας και βιβλίο καθηγητή για τη Νεοελληνική γλώσσα στη Β λυκείου Σχετικά µε την ενότητα που πραγµατεύεται την είδηση στη Β λυκείου µπορούµε, παρατηρώντας τις Οδηγίες διδασκαλίας ( : ) αλλά και το βιβλίο

13 καθηγητή (Τσολάκης κ.ά.: 10-54), να αντιληφθούµε πως η ανάπτυξη της κριτικής στάσης των µαθητών/ τριών ως στόχος του γλωσσικού µαθήµατος, επαναλαµβάνεται ρητά τόσο στους γενικούς σκοπούς διδασκαλίας, όσο και στις κατά ενότητα επισηµάνσεις. Ενδεικτικά, στις διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στη διδασκαλία της είδησης, οι µαθητές /τριες θα πρέπει: Να αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στα µέσα ενηµέρωσης. Ειδικότερα να ασκηθούν στη διάκριση του γεγονότος από το σχόλιο σε µια είδηση, ώστε να εξοικειωθούν µε την αποκωδικοποίηση και ερµηνεία των πληροφοριών τις οποίες δέχονται από τον Τύπο και τα άλλα µέσα ενηµέρωσης (Οδηγίες διδασκαλίας, : 127 Τσολάκης κ.ά.: 10). Να διαµορφώνουν ως δέκτες µια κριτική στάση απέναντι στα µηνύµατα/ ειδήσεις που δέχονται, είτε πρόκειται για τη δηµοσιογραφική είδηση είτε (πρόκειται) για κάθε άλλη πληροφόρηση (Οδηγίες διδασκαλίας, : 127 Τσολάκης κ.ά.: 13). Ακόµα: η εξοικείωση µε το λόγο της εφηµερίδας, καθώς και µε το λόγο των άλλων µέσων ενηµέρωσης, αποβαίνει αναγκαία στην εποχή µας, διότι δεχόµαστε καθηµερινά έναν καταιγισµό πληροφοριών. Από αυτή την άποψη, θα λέγαµε ότι, στο βαθµό που µε τη γλωσσική διδασκαλία της δηµοσιογραφικής είδησης προσεγγίζουν οι µαθητές το µηχανισµό της αποκωδικοποίησης και της ερµηνείας των πληροφοριών που δεχόµαστε από τα µέσα ενηµέρωσης, το σχολείο αρχίζει να συνδέεται άµεσα µε τη ζωή (Τσολάκης κ.ά.: 10). Στην ενότητα αυτή η διδασκαλία αποβλέπει κυρίως στη διάκριση του σχολίου από το γεγονός σε µια είδηση, µε στόχο να καταστούν οι µαθητές υποψιασµένοι δέκτες αλλά και αποτελεσµατικοί ποµποί µιας είδησης (Οδηγίες διδασκαλίας, : 127 Τσολάκης κ.ά.: 13). Στα παραπάνω αποσπάσµατα, φαίνεται να συνοψίζεται η επιδίωξη της γλωσσικής διδασκαλίας σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές/ τριες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η πραγµάτευση του δηµοσιογράφου δεν αντανακλά την πραγµατικότητα. Με άλλα λόγια, η διδασκαλία της είδησης φαίνεται να αποβλέπει στο να αντιληφθούν οι µαθητές/ τριες πως οι γλωσσικές επιλογές του συντάκτη της είδησης

14 διαµορφώνονται από έναν ορισµένο τρόπο θέασης/ αντίληψης των συµβάντων που περιγράφονται (Hall, 1982: 63-64). Το ερώτηµα που τίθεται σε αυτό το σηµείο είναι αν οι παραπάνω στόχοι εκπληρώνονται µέσω του τρόπου συγκρότησης της σχετικής µε το δηµοσιογραφικό λόγο ενότητας στο βιβλίο του µαθητή για τη Β λυκείου Βιβλίο µαθητή για τη Νεοελληνική γλώσσα στη Β λυκείου Αναφορικά µε το βιβλίο του µαθητή στη Β λυκείου (Τσολάκης κ.ά., 2013) και εκτιµώντας συνολικά τη σχετική µε την είδηση ενότητα που µας απασχολεί, µπορούµε κατ αρχάς να επισηµάνουµε πως ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται κάποιες θεωρητικές θέσεις για την λειτουργία της είδησης, θα µπορούσε να συµβάλει στο να κατανοήσουν οι µαθητές/ τριες τους γλωσσικούς µηχανισµούς κατασκευής µιας είδησης. Τα παραπάνω γίνονται αντιληπτά στους τίτλους των θεωρητικών ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου: Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση (Τσολάκης κ.ά., 2013: 14-16) Και η στίξη είναι σχόλιο (Τσολάκης κ.ά., 2013: 17) Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης (Τσολάκης κ.ά., 2013: 18-19) Διαπλοκή του γεγονότος µε το σχόλιο στην είδηση (Τσολάκης κ.ά., 2013: 21-22) Η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου στην είδηση (Τσολάκης κ.ά., 2013: 36) Συντακτικά στοιχεία στη είδηση (Τσολάκης κ.ά., 2013: 43-47) Από τους παραπάνω τίτλους φαίνεται να υπάρχει η πρόθεση µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας να καλλιεργηθεί στους/ στις µαθητές/ τριες η ικανότητα να διακρίνουν το γεγονός από το σχόλιο σε µια είδηση, να εντοπίζουν τα σχόλια του δηµοσιογράφου στα διάφορα σηµεία στίξης, αλλά και να συνειδητοποιούν την υποκειµενικότητα στην είδηση ακόµα και όταν απουσιάζουν εντελώς τα σχόλια του συντάκτη. Επιπλέον, στο διδακτικό υλικό επισηµαίνεται πως στον τρόπο ιεράρχησης των πληροφοριών συχνά κωδικοποιείται η οπτική γωνία του δηµοσιογράφου. Τέλος, τονίζεται πως η ενεργητική ή η παθητική φωνή επιστρατεύεται από το συντάκτη της είδησης ανάλογα µε την πρόθεσή του να τονίσει τους δράστες των γεγονότων ή τα ίδια τα γεγονότα, χωρίς ωστόσο να προτείνεται κάποια δραστηριότητα, προκειµένου να συνειδητοποιήσει ο/η µαθητής/ τρια τις αλλαγές που επιφέρει η χρήση της µίας ή της άλλης φωνής στην ιδεολογική διαµόρφωση του κειµένου ανάλογα µε την ταυτότητα

15 του συντάκτη της είδησης. Στην ανάλογη δραστηριότητα του βιβλίου (Τσολάκης κ.ά., 2013: 45) η χρήση της ενεργητικής και της παθητικής φωνής παρουσιάζεται ως µια ουδέτερη ιδεολογικά επιλογή, που γίνεται µόνο για λόγους έµφασης είτε στο δράστη είτε στη δράση. Επικεντρώνοντας τη µελέτη µας στις προτεινόµενες από τις Οδηγίες διδασκαλίας ασκήσεις για να διδαχτούν από το σχολικό εγχειρίδιο (Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νεοελληνική Γλώσσα, : , 131, 133), θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως συντελούν και αυτές στο να εξοικειωθούν οι µαθητές/ τριες µε τον ειδησεογραφικό λόγο. Ενδεικτικές δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου που προτείνονται στις οδηγίες διδασκαλίας, και φαίνεται να συµβάλλουν στο να αποκτήσουν οι µαθητές/ τριες τη γνώση σχετικά µε τις γλωσσικές µορφές και δοµές που συνιστούν την είδηση είναι οι ακόλουθες: 1. Να παρατηρήσετε τα αποσπάσµατα της διπλανής στήλης και να τα κατατάξετε σε δυο κατηγορίες: α) σ αυτά που απλώς ανακοινώνουν ένα γεγονός, β) σ αυτά που συνδυάζουν την ανακοίνωση του γεγονότος µε το σχόλιο. Ύστερα να επιλέξετε δύο αποσπάσµατα της πρώτης (α) κατηγορίας και να τα σχολιάσετε (Τσολάκης κ.ά., 2013: 15). 2. Οµαδική εργασία. Κάθε οµάδα να συγκεντρώσει αποκόµµατα από διαφορετικές εφηµερίδες που αφορούν στην ίδια είδηση, να τα συγκρίνει και να γράψει τα συµπεράσµατά της, για να τα παρουσιάσει στην τάξη (Τσολάκης κ.ά., 2013: 18). 3. Να διαβάσετε τα αποσπάσµατα της διπλανής στήλης, να εντοπίσετε τα σχόλια και να βρείτε ποιος σχολιάζει κάθε φορά. Σε ποια είδηση παρουσιάζεται το σχόλιο χωριστά από την ανακοίνωση του γεγονότος, και εποµένως είναι ευδιάκριτο,και σε ποια συµβαίνει το αντίθετο; (Τσολάκης κ.ά., 2013: 21). 4. Να ξαναγράψετε την είδηση που προηγείται, τοποθετώντας στο συνταγµατικό άξονα πρώτο το ονοµατικό σύνολο (ΟΣ) που αποτελεί το υποκείµενο της πρότασης και ύστερα το ρηµατικό σύνολο (ΡΣ). Παρατηρείτε καµία αλλαγή στο νόηµα; Συνήθως το υποκείµενο (ΟΣ) προηγείται και το ρήµα (ΡΣ) ακολουθεί. Μπορείτε να εξηγήστε γιατί ο δηµοσιογράφος προέταξε το ρηµατικό σύνολο στη σύνταξη της προηγούµενης είδησής; (Τσολάκης κ.ά., 2013: 43).

16 5. Να ξαναγράψετε τα αποσπάσµατα των ειδήσεων χρησιµοποιώντας, στη θέση των επιθέτων που σχολιάζουν το γεγονός, ουσιαστικά και ρήµατα, που έχουν πιο συγκεκριµένες και αντικειµενικές πληροφορίες (Τσολάκης κ.ά., 2013: 46) Οδηγίες διδασκαλίας και βιβλίο καθηγητή για τη Νεοελληνική γλώσσα στη Γ λυκείου Μελετώντας τις Οδηγίες διδασκαλίας ( : ) σχετικά µε το έντυπο δηµοσιογραφικό άρθρο στη Γ λυκείου, παρατηρούµε ότι απουσιάζουν, οι αναλυτικοί στόχοι και επισηµάνσεις κατά διδακτική ενότητα που σηµειώνονται στις αντίστοιχες Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β λυκείου (βλ. ενότητα 4.1.). Επιπρόσθετα, δεν προτείνονται συγκεκριµένες ασκήσεις για να διδαχτούν από το βιβλίου του µαθητή. Αντί αυτού καθορίζονται οι διδακτικές ώρες που πρέπει να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός στην κάθε θεµατική ενότητα από το βιβλίο του µαθητή. Αναφορικά µε το βιβλίο του καθηγητή για τη Γ λυκείου (Τσολάκης κ.ά.: ) µπορούµε να επισηµάνουµε πως περιορίζεται στην παράθεση προτεινόµενων λύσεων για τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο βιβλίο του µαθητή. Με άλλα λόγια, και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι στόχοι και επισηµάνσεις για την κάθε θεµατική ενότητα. Ενδεικτικά, παραθέτουµε το ακόλουθο απόσπασµα από τις προτεινόµενες λύσεις που υπάρχουν στο βιβλίο καθηγητή: Το θέµα µε το οποίο ασχολείται ο αρθρογράφος είναι η διαµάχη σχετικά µε την παραχώρηση του Ηρωδείου στον Κάλβιν Κλάιν. Το γενικότερο θέµα που ανακινείται, σύµφωνα µε το συγγραφέα είναι η σχέση που πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στην οικονοµική και πολιτισµική σφαίρα. Η βασική θέση είναι ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στον οικονοµικό και πολιτισµικό χώρο, και σεβασµός προς την ιδιαίτερη λογική του κάθε χώρου. Η στάση του, τέλος, απέναντι στην πρόταση της εταιρείας Κλάιν είναι αρνητική (Τσολάκης κ.ά.: 143) Βιβλίο µαθητή για τη Νεοελληνική γλώσσα στη Γ λυκείου Μελετώντας το βιβλίο του µαθητή για τη Νεοελληνική γλώσσα στη Γ λυκείου, παρατηρούµε πως οι σχετικές µε το άρθρο θεωρητικές θέσεις αφορούν στον ορισµό και

17 τα είδη του. Αναλυτικότερα, το άρθρο χαρακτηρίζεται ως δηµοσίευµα σε εφηµερίδα ή σε περιοδικό που πραγµατεύεται ένα ειδικό, επίκαιρο θέµα γενικού ενδιαφέροντος (Τσολάκης κ.ά., 2013: 166). Στη συνέχεια διακρίνεται το κύριο άρθρο που δηµοσιεύεται στην πρώτη σελίδα της εφηµερίδας από τα υπόλοιπα που έπονται αυτού, και χαρακτηρίζονται ως ποικίλου περιεχοµένου (οικονοµικού, πολιτικού, κοινωνικού) (Τσολάκης κ.ά., 2013: 166). Σηµειώνονται επίσης τα χαρακτηριστικά του άρθρου σε σύγκριση µε το δοκίµιο. Συγκεκριµένα, στο έντυπο δηµοσιογραφικό άρθρο αποδίδεται επίκαιρος χαρακτήρας, επίσηµο και απρόσωπο ύφος καθώς και µικρότερη έκταση σε σχέση µε το δοκίµιο. Επιπλέον σχετικά µε τη γλωσσική διαµόρφωση του άρθρου, χαρακτηριστική είναι η χρήση της αναφορικής λειτουργίας της γλώσσας (Τσολάκης κ.ά., 2013: 171). Εξετάζοντας τις δραστηριότητες στο βιβλίο του µαθητή παρατηρούµε ότι αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην επεξεργασία του περιεχοµένου των κειµένων που προηγούνται. Με άλλα λόγια οι µαθητές/ τριες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα τα οποία αφορούν κυρίως στις θέσεις του συγγραφέα, όπως αυτές αποτυπώνονται στο κείµενο. Ακόµα, οι δραστηριότητες φαίνεται να αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας των µαθητών/ τριών να αναπτύσσουν παραγράφους και κείµενα, τα οποία αφορούν σε ζητήµατα που θίγονται στη σχετική µε το άρθρο ενότητα, όπως ο αθλητισµός, ο σεβασµός στα µνηµεία της πολιτισµικής µας κληρονοµίας, ο λαϊκισµός, η κλωνοποίηση, κ.ο.κ.. Τα παραπάνω µπορούµε να τα διαπιστώσουµε και από τα παραδείγµατα ασκήσεων που ακολουθούν: Διατύπωσε µε δικό σου λόγο τα ερωτήµατα που θέτει ο συγγραφέας σχετικά µε το ποδόσφαιρο (Τσολάκης κ.ά., 2013: 168). Τι προτείνει ο συγγραφέας στην περίπτωση που κάποιες εµπορικές επιχειρήσεις θέλουν να προωθήσουν την τέχνη και σε ποιο σκεπτικό βασίζεται η πρότασή του. Συµφωνείτε µε την πρόταση αυτή; (Τσολάκης κ.ά., 2013: 175). Αν ασχολείστε µε κάποιο άλλο οµαδικό άθληµα εκτός από το ποδόσφαιρο π.χ. καλαθοσφαίριση, υδατοσφαίριση κτλ., συζητήστε τις εµπειρίες σας ως αθλούµενοι και ως θεατές (Τσολάκης κ.ά., 2013: 169). Που οφείλεται, κατά το συγγραφέα ο λαϊκισµός και ποια είναι τα αποτελέσµατά του; (Τσολάκης κ.ά., 2013: 177).

18 Συνεπώς παρατηρούµε πως η διδασκαλία του έντυπου δηµοσιογραφικού άρθρου στη Γ λυκείου διαφέρει αρκετά από τη διδασκαλία της είδησης στη Β λυκείου. Πιο συγκεκριµένα, στις θεωρητικές θέσεις και δραστηριότητες της σχετικής µε το άρθρο ενότητας στη Γ λυκείου δεν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις γλωσσικές δοµές και µηχανισµούς που επιστρατεύονται κατά τη συγγραφή ενός άρθρου. Επιπρόσθετα, όπως ήδη παρατηρήσαµε, οι δραστηριότητες επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην επεξεργασία του περιεχοµένου των κειµένων που περιλαµβάνονται στο βιβλίο του µαθητή. 5. Συζήτηση- Συµπεράσµατα Εκτιµώντας συνολικά τη σχετική µε τον ειδησεογραφικό λόγο ενότητα του σχολικού εγχειριδίου στη Β λυκείου µπορούµε να επισηµάνουµε πως φαίνεται να συµβάλλει στο να κατανοήσουν οι µαθητές/ τριες την κειµενική διαµόρφωση της είδησης. Με άλλα λόγια, η παραπάνω ενότητα του γλωσσικού µαθήµατος θεωρούµε πως καλλιεργεί την ικανότητα των µαθητών/ τριών να διακρίνουν το υποκειµενικό από το αντικειµενικό περιεχόµενό της είδησης (διάκριση γεγονότος-σχολίου), να εντοπίζουν τις θέσεις του δηµοσιογράφου ή της εφηµερίδας στα συστατικά της στοιχεία, να αναγνωρίζουν τις περιπτώσεις όπου το σχόλιο διαπλέκεται µε το γεγονός, και τέλος να αποκωδικοποιούν την πρόθεση του δηµοσιογράφου να τονίσει συγκεκριµένες όψεις των γεγονότων βάσει των συντακτικών του επιλογών (χρήση ενεργητικής και παθητικής φωνής). Όµως τόσο οι θεωρητικές θέσεις όσο και οι δραστηριότητες παραγωγής και επεξεργασίας λόγου, δεν φαίνεται να συνεισφέρουν στο να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές/ τριες ότι οι γλωσσικές πρακτικές που συνιστούν την είδηση διαµορφώνονται ιδεολογικά στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο. Εποµένως, δεν γίνεται ρητή αναφορά στην ιδεολογική συγκρότηση των γλωσσικών επιλογών του δηµοσιογράφου οι οποίες διαµορφώνουν την είδηση. Σε ό,τι αφορά στην ενότητα που πραγµατεύεται το άρθρο στη Γ λυκείου, διαπιστώνουµε πως απουσιάζουν εντελώς οι συγκεκριµένες επισηµάνσεις και στόχοι που υπάρχουν για τη διδασκαλία της είδησης στη Β λυκείου. Επιπρόσθετα, δεν δίνεται έµφαση στην κειµενική διαµόρφωση του έντυπου δηµοσιογραφικού άρθρου. Οι δραστηριότητες που έπονται των κειµένων στο βιβλίο µαθητή θα µπορούσαν να

19 χαρακτηριστούν ως ασκήσεις περιεχοµένου οι οποίες αποβλέπουν σε απλή επεξεργασία των θέσεων του συγγραφέα του κειµένου, και όχι στην κριτική τους ερµηνεία. Συνεπώς, η σχετική µε τον ειδησεογραφικό λόγο ενότητα στη Γ λυκείου δεν φαίνεται να βοηθά τους µαθητές/ τριες να συνειδητοποιήσουν ότι στις γλωσσικές πρακτικές του έντυπου δηµοσιογραφικού άρθρου κωδικοποιείται η κατασκευή της πραγµατικότητας σε συγκεκριµένο ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, θεωρούµε πως δεν εκπληρώνεται σε ικανοποιητικό βαθµό ο βασικός στόχος διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος Νεοελληνική γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση), σχετικά µε την ανάπτυξη της κριτικής επίγνωσης των κειµένων από τα Μ.Μ.Ε., ώστε να αντιλαµβάνονται οι µαθητές/ τριες πως οι γλωσσικές επιλογές του συντάκτη διαµορφώνονται από έναν ορισµένο τρόπο αντίληψης των γεγονότων που περιγράφονται. Αντιλαµβανόµαστε συνεπώς ότι στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας δεν δίνεται έµφαση στην ιδεολογική φόρτιση των κειµένων, που αποτελεί το βασικό αντικείµενο διερεύνησης της κριτικής ανάλυσης λόγου. Επιπρόσθετα, οι σχετικές µε την είδηση και το άρθρο ενότητες στη Β και Γ λυκείου δεν φαίνεται να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των µαθητών/ τριών, η οποία, όπως αναφέρθηκε (βλ. ενότητα 2.2.), έχει απασχολήσει και την ελληνική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια προτείνουµε ενδεικτικά ορισµένες δραστηριότητες οι οποίες θα µπορούσαν να ενισχύσουν την ικανότητα των µαθητών/ τριών να αναγνωρίζουν όχι µόνο τις γλωσσικές δοµές που συνιστούν την είδηση αλλά και την ιδεολογική τους διαµόρφωση. 6. Προτεινόµενες δραστηριότητες µε στόχο την κριτική πλαισίωση του άρθρου και της είδησης Αφού χωριστούν οι µαθητές/ τριες σε οµάδες ζητείται από αυτούς να συλλέξουν και να φέρουν στην τάξη άρθρα από εφηµερίδες διαφορετικού ιδεολογικού προσανατολισµού, τα οποία να πραγµατεύονται ένα κοινό κοινωνικό θέµα, όπως αυτό του ρατσισµού ή της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στη συνέχεια η κάθε οµάδα µαθητών/ τριών καλείται µέσω της µελέτης των συστατικών στοιχείων της είδησης/ άρθρου να εντοπίσει και να σχολιάσει

20 διαφορές, εστιάζοντας στην ιδεολογική συγκρότηση των κειµένων, όπως αυτή αποκαλύπτεται κατά το σχολιασµό των γεγονότων από τους διαφορετικούς συντάκτες, στην παρουσίαση του ίδιου θέµατος (βλ. Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997 Ιορδανίδου & Φτερνιάτη, 2004). Στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές/ τριες, µέσω της µελέτης των άρθρων, τις διαφορές στην οπτική της κάθε εφηµερίδας σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο θέµα, όπως αυτές κωδικοποιούνται στις γλωσσικές επιλογές του δηµοσιογράφου. Επιπλέον, βασική επιδίωξη είναι να αντιληφθούν τον τρόπο µε τον οποίο οι παραπάνω αποκλίσεις στην προσέγγιση του ίδιου θέµατος από τις διάφορες εφηµερίδες συνδέονται µε την ιδεολογική τους ταυτότητα (βλ. Αρχάκης & Τσάκωνα, 2010). Ο/ η κάθε µαθητής/ τρια καλείται να συλλέξει τίτλους από έντυπα άρθρα σε εφηµερίδες, τα οποία πραγµατεύονται διάφορα θέµατα της επικαιρότητας. Στη συνέχεια καλείται να συζητήσει µε κάποιο συµµαθητή/τρια του, παρουσία του καθηγητή στην αίθουσα, τη λειτουργία του τίτλου (βλ. Χατζησαββίδης, 2000). Η παραπάνω δραστηριότητα αποσκοπεί στο να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές/ τριες µε την καθοδήγηση του καθηγητή το γεγονός ότι και ο τίτλος µπορεί να αποτελεί συστατικό της οπτικής του δηµοσιογράφου η οποία διαµορφώνεται συνήθως από τον ιδεολογικό προσανατολισµό, το δικό του ή της εφηµερίδας στην οποία εργάζεται. Οι µαθητές/ τριες θα πρέπει να παρατηρήσουν το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και τη στίξη στον τίτλο. Οι µαθητές/ τριες θα πρέπει να παρατηρήσουν τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής φωνής σε ένα δηµοσιογραφικό άρθρο το οποίο θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Στόχος είναι να επισηµάνουν τα σηµεία στα οποία ο δηµοσιογράφος χρησιµοποιεί την ενεργητική φωνή, και να τα διακρίνουν από εκείνα τα σηµεία του άρθρου στα οποία επιστρατεύεται η παθητική φωνή. Με τη συµβολή του καθηγητή οι µαθητές/ τριες θα κληθούν να υποθέσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι ο συντάκτης του άρθρου χρησιµοποιεί κατά περίσταση τη µια ή την άλλη φωνή, συνδέοντάς τους µε την ιδεολογική του ταυτότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να αντικαταστήσουν στο άρθρο την

21 ενεργητική µε την παθητική φωνή και αντίστροφα, και στη συνέχεια να επισηµάνουν κατά πόσο τροποποιείται η ιδεολογική διαµόρφωση του κειµένου ανάλογα µε τις αλλαγές αυτές. Μέσω της παραπάνω δραστηριότητας οι µαθητές/ τριες θα µπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι µε τη χρήση της ενεργητικής φωνής δίνεται έµφαση στα πρόσωπα που εµπλέκονται σε ένα γεγονός ως δράστες, επειδή αυτός είναι ο στόχος του δηµοσιογράφου στη συγκεκριµένη περίπτωση για κάποιο λόγο (για τον οποίο θα γίνουν υποθέσεις) σχετικό µε την ιδεολογική του ταυτότητα. Από την άλλη, η παθητική φωνή που χρησιµοποιείται συχνά στις ειδήσεις επιστρατεύεται, όταν ο δηµοσιογράφος δεν γνωρίζει ή αποφεύγει να αναφερθεί στους δράστες των γεγονότων όταν θέλει για κάποιο λόγο (για τον οποίο επίσης θα γίνουν υποθέσεις) να τονίσει τη σηµασία του ίδιου του γεγονότος ανεξάρτητα από τα πρόσωπα (βλ Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997 Ιορδανίδου & Φτερνιάτη, 2004). Με τη συµβολή του καθηγητή οι µαθητές/ τριες µπορούν να εµβαθύνουν στο γεγονός ότι η χρήση ενεργητικής και παθητικής φωνής δεν αποτελεί µια ουδέτερη επιλογή απλά για λόγους έµφασης στο δράστη ή στη δράση, αλλά συχνά συνδέεται µε την ιδεολογική ταυτότητα του συγγραφέα ή της εφηµερίδας στην οποία εργάζεται. Βιβλιογραφία Archakis, A. & Tsakona, V «Sociocultural diversity, identities, and critical education: Comparing conversational narratives at school». Critical Literacy: Theories and Practices 7(1), Αρχάκης, Α. & Τσάκωνα, Β Ταυτότητες, αφηγήσεις και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Αρχάκης, Α. & Τσάκωνα, Β Προσεγγίζοντας τον κριτικό γραµµατισµό µέσα από το πρίσµα της αφήγησης. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 30ης Ετήσιας Συνάντησης του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2-3 Μαΐου Θεσσαλονίκη, Clark, R. & Ivanič. R The Politics of Writing. London / New York: Routledge. Clark, R. & Ivanič. R «Editorial. Raising critical awareness of language: A curriculum aim for the new millennium». Language Awareness 8, Cope, B. & Kalatzis, M Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures. London: Routledge. Fairclough, N. 1992a. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου 07-08-09-10:Layout 1 29/07/2010 11:15 ΠΜ Page 114 Aπό την επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού (ή η διδασκαλία του γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο σήμερα):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 4 ο τεύχος, Σεπτέμβριος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κομοτηνή 7-8 Μαΐου 2010 Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr Τα τελευταία χρόνια άρχισε και στη χώρα µας η προσπάθεια για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό.

Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Σωφρόνης Χατζησαββίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract This paper

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΟΥΞΙΑΔΟΥ Φιλόλογος Ιστορικός, Δ/κτωρ Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση

Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση Giotopoulou, K., 2013. Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

Διαβάστε περισσότερα

COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2

COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2 COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2 COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 3 ΔπΔ μπμ π À: Δ : È ÎÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Î È È Â ÁÈ ÂÎapple È Â ÙÈÎÔ appleô È ÛÎÔ Ó πûùôú

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ιωάννινα, 17-20 Μαΐου 2007 Επιμέλεια Γεώργιος Δ. Καψάλης Απόστολος Ν. Κατσίκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα