Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας"

Transcript

1 Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος»

2 Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του αίματος που παράγονται με: Φυγοκέντρηση Διήθηση Κατάψυξη Χρήση συμβατικής μεθοδολογίας των υπηρεσιών αιμοδοσίας

3 Τί προσφέρουν τα παράγωγα αίματος; Καλύπτουν ειδικές ανάγκες των ασθενών σε: Ερυθρά Πλάσμα Αιμοπετάλια Ο ασθενείς δεν επιβαρύνονται από τη λήψη περιττού όγκου ή πλεοναζόντων συστατικών του αίματος Ένας ασκός αίματος καλύπτει τις ανάγκες περισσότερων ασθενών

4 Πλεονεκτήματα των παραγώγων αίματος 1. Υψηλή συγκέντρωση παραγώγου που εξασφαλίζει Κλινική αποτελεσματικότητα Μικρό όγκο μετάγγισης σε σχέση με το ολικό αίμα 2. Δυνατότητα συντήρησης σε ανάλογες συνθήκες Μέγιστη διάρκεια ζωής του κάθε παραγώγου Πλάσμα >> Ερυθρά >> Αιμοπετάλια Διατήρηση βέλτιστης δράσης κάθε παραγώγου

5 1. Κύτταρα Ερυθρά αιμοσφαίρια Συστατικά του αίματος Τα ερυθρά περιέχουν την αιμοσφαιρίνη Μεταφέρουν το οξυγόνο στους ιστούς Λευκά αιμοσφαίρια Άμυνα του οργανισμού Υπεύθυνα για ανοσολογικές αντιδράσεις Αιμοπετάλια Απαραίτητα για την αιμόσταση 2. Πλάσμα Υγρό στοιχείο Παράγοντες πήξης Αλβουμίνη

6 Παρασκευή παραγώγων αίματος Σημεία κλειδιά Εισαγωγή αποστειρωμένων συστημάτων πολλαπλών ασκών Ενσωματωμένες συσκευασίες μεταφοράς Χρήση αντιπηκτικών - συντηρητικών Δυνατότητα φυγοκέντρισης μεγάλων όγκων

7

8

9 Παρασκευή Παραγώγων

10

11 Παρασκευή παραγώγων αίματος Σημεία κλειδιά Εισαγωγή αποστειρωμένων συστημάτων πολλαπλών ασκών Χρήση αντιπηκτικών - συντηρητικών Δυνατότητα φυγοκέντρισης μεγάλων όγκων

12 Παρασκευή παραγώγων αίματος Σημεία κλειδιά Εισαγωγή αποστειρωμένων συστημάτων πολλαπλών ασκών Χρήση αντιπηκτικών - συντηρητικών Δυνατότητα φυγοκέντρισης μεγάλων όγκων

13 Η σημασία των αντιπηκτικών Εμποδίζουν το σχηματισμό θρόμβων στο αίμα Αναγκαία η σωστή αναλογία αντιπηκτικού αίματος στον ασκό

14 Ιστορική ανασκόπηση Αρχικά ο ασθενής και ο δότης θα έπρεπε να είναι κοντά. 1915, Rous & Turner, κιτρικό νάτριο + γλυκόζη Oswald Robertson, Γαλλία, 1 ος Παγκ. Πόλεμος Μόνο κιτρικά (3,8%) 2 ος Παγκ. Πόλεμος, Loutit & Mollison, αποστείρωση σε ph 5.8, ACD σε γυάλινες φιάλες Προσθήκη φωσφορικών-cpd (16mM/L) 1950-πλαστικοί ασκοί-dehp 1962-Nakao et al, αδενίνη, 1968, CPDA-1 Παραγώγιση ολικού αίματος CPDA-2 Δεκαετία 80-Διαλύματα με πρόσθετες ουσίες-sag (1,25 mmol αδενίνη, 5 mmol γλυκόζη, 100 ml φ.ο.) Hogman, 30 mm μαννιτόλη, SAGM, AS-1, AS-5, AS-3(+κιτρικά, φωσφορικά, όχι μαννιτόλη)

15 Συντηρητικά διαλύματα αίματος Συντηρητικά βραχείας συντήρησης 21 ημερών Κιτρικού οξέος δεξτρόζης (ACD) Φωσφορικού οξέος δεξτρόζης (CPD) Φωσφορικού οξέος διπλής δεξτρόζης (CP2D) Συντηρητικά μακράς συντήρησης 35 ημερών Κιτρικού φωσφόρου δεξτρόζης αδενίνης (CPDA1) Συντηρητικά μακράς συντήρησης 42 ημερών Προσθήκη SAG-M (Sodium Chloride, Adenine, Glucose, Mannitol)

16 Πώς δρουν τα συντηρητικά Κιτρικά ίοντα Αναστέλλουν την πήξη Επιβραδύνουν την γλυκόλυση Δεξτρόζη Σημαντική για την επιβίωση των ερυθρών Πηγή ενέργειας για τη σύνθεση του ATP Μειώνει το ρυθμό υδρόλυσης του φωσφόρου Κιτρικό οξύ Ρυθμίζει το ιδανικό ph για την επιβίωση των ερυθρών

17 Σύσταση αντιπηκτικών-συντηρητικών διαλυμάτων (σε 1 lt H 2 O) CPD CP2D CPDA-1 CPDA-2 Κιτρικό νάτριο 26,30 g 26,30 g 26,30 g 26,30 g Κιτρικό οξύ 3,27 g 3,27 g 3,27 g 3,27 g Φωσφορικό νάτριο 2,22 g 2,22 g 2,22 g 2,22 g Γλυκόζη 25,5 g 51,0 g 31,8 g 44,0 g Αδενίνη - - 0,275 g 0,55 g *63 ml αντιπηκτικού για 450 ml συλλογής αίματος

18 Παρασκευή παραγώγων αίματος Σημεία κλειδιά Εισαγωγή αποστειρωμένων συστημάτων πολλαπλών ασκών Χρήση αντιπηκτικών - συντηρητικών Δυνατότητα φυγοκέντρισης μεγάλων όγκων

19 Βήματα παρασκευής παραγώγων αίματος Φυγοκέντριση σε υψηλή ένταση (3 4000g) Διαχωρισμός κυττάρων αίματος από το υγρό στοιχείο Ο διαχωρισμός εξαρτάται από: Ιξώδες του υγρού Πυκνότητα των κυττάρων του αίματος Μέγεθος των κυττάρων του αίματος Συγκέντρωση του διαλύτη Ένταση της φυγοκέντρισης

20 Τεχνικά στοιχεία Φυγοκέντρησης RCF (relative centrifugation factor) = g RPM (revolutions per minute) Διάρκεια Θερμοκρασία Heavy spin 5000 g ΣΕ, FFP, ΑΜΠ, Κρυοκαθίζημα Light Spin 2000 g PRP (πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια)

21

22

23

24

25

26 Συμπυκνωμένα Ερυθρά Προέρχονται από ολικό αίμα μετά από φυγοκέντρηση και διαχωρισμό Διατήρηση στους 2-6 C για διάστημα ανάλογα με το αντιπηκτικό

27

28

29 Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (Fresh Frozen Plasma, FFP) Διαχωρίζεται μετά από φυγοκέντριση υψηλής ταχύτητας από ολικό αίμα σε ενσωματωμένες συσκευασίες μεταφοράς Κατά προτίμση μέσα σε έξι ώρες Έως 18 ώρες αν η αρχική μονάδα αίματος διατηρηθεί στο ψυγείο Καταψύχεται ταχέως Σε θερμοκρασία < -30 C μέσα σε μία ώρα

30 Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (Fresh Frozen Plasma, FFP) Το FFP περιέχει παράγοντες πήξης σε φυσιολογική ποσότητα και είναι ελεύθερο ερυθρών, λευκών και αιμοπεταλίων Μία μονάδα FFP είναι περίπου 225 ml, αποψύχεται στους 37 C μετά τη ζήτηση (20-30 λεπτά) και διατηρείται σε θερμοκρασία 1-6 C. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατό - άμεσα

31 Κρυοκαθίζημα Παράγεται μετά από φυγοκέντρηση FFP που έχει αποψυχθεί αργά σε θερμοκρασία ψυγείου για 24 ώρες Καταψύχεται και διατηρείται σε θερμοκρασία -18 C Περιέχει κυρίως Ινωδογόνο F VIII vonwillebrand FXIII

32 Αιμοπετάλια 1. Από πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσματος (Platelet Rich Plasma, PRP) 2. Από την παχειά στιβάδα (Buffy Coat, BC) λευκοκυττάρων-αιμοπεταλίων που εμφανίζεται ανάμεσα στη στήλη των ερυθρών και το υπερκείμενο πλάσμα μετά από φυγοκέντρηση του ασκού αρκετά ισχυρή

33 Αιμοπετάλια (ΑΜΠ) Αρχική μονάδα ολικού αίματος σε θερμοκρασία C για διάστημα < 24h Διπλή φυγοκέντρηση 1 η Πλάσμα πλούσιο σε ΑΜΠ 2 η Καθίζηση ΑΜΠ Διατηρούνται σε θερμοκρασία C σε ανακίνηση για 5 ημέρες

34

35

36

37 Τι πρέπει να διαβάζουμε στην «ετικέτα» ενός παραγώγου αίματος Το όνομα του παραγώγου Όγκος ή βάρος ή αριθμός των κυττάρων στο παράγωγο Το όνομα της αιμοδοσίας Τον κωδικό αιμοδοσίας Την ομάδα αίματος ABO Την ομάδα αίματος RhesusD (+/-) Την ιδανική θερμοκρασία συντήρησης Τον κωδικό παραγωγής του ασκού (lot number) Την ημερομηνία συλλογής του αίματος Την ημερομηνία λήξης του κατεψυγμένου παραγώγου Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μετά την απόψυξη

38

39 Ποιοτικός έλεγχος παραγώγων αίματος Γιατί είναι απαραίτητος; Τι κοστίζει η «κακή» ποιότητα ενός παραγώγου

40 Ποιοτικός έλεγχος παραγώγων αίματος Ερυθρά Αιμόλυση = μη λειτουργικά ερυθρά Πλάσμα Μειωμένη συγκέντρωση λειτουργικών παραγόντων πήξεως Αιμοπετάλια Μειωμένη συγκέντρωση Μεταφορά μικροβίων

41 Έλεγχος ποιότητας Εξοπλισμός Συστήματα συνεχούς καταγραφής θερμοκρασίας Θερμόμετρα Συστήματα συναγερμού Οπτικός έλεγχος παραγώγων Χρώμα Υφή Παρουσία πηγμάτων

42

43

44 Αίτια αιμόλυσης κατά την συλλογή αίματος και την επεξεργασία των ασκών 1. Διακυμάνσεις στις προδιαγραφές των ασκών 2. Τύπος του ασκού Το διάλυμα di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) προκαλεί μικρότερου ποσοστό αιμόλυσης κατά την αποθήκευση των ασκών 3. Ταχεία ανάμιξη με αντιπηκτικό Ανακίνηση κάθε δευτερόλεπτα ή πιστοποιημένος ανακινητής 4. Συλλογή μικρότερης ποσότητας αίματος στον ασκό Διαταραχή αναλογίας αντιπηκτικού αίματος 5. Καθυστέρηση μεταξύ συλλογής και διαχωρισμού προϊόντων αίματος Επιτρεπόμενος χρόνος < 6 ώρες 6. Βακτηριακή επιμόλυνση 7. Μεγάλες διακυμάνσεις ή πολύ υψηλή ταχύτητα φυγοκέντρισης 8. Ταχεία ανάμιξη ερυθρών με προσθετικά διαλύματα 9. Πλύσιμο ερυθρών

45 Επισκόπηση μονάδων ερυθρών Ενδείξεις πιθανής απόρριψης 1. Όταν η μάζα των ερυθρών έχει μωβ χρώμα 2. Όταν παρατηρούνται πήγματα 3. Όταν το πλάσμα ή το υπερκείμενο είναι σκουρόχρωμο, καφέ, έντονα ερυθρό ή μωβ 4. Ασθενέστερο χρώμα αίματος στα επιμέρους πλαστικά σωληνάκια (τσουνάκια)

46 Θερμοκρασία Προσοχή στο έλεγχο θερμοκρασίας σε όλα τα στάδια Αποθήκευση Φιλτράρισμα Διαχωρισμό προϊόντων Μεταφορά με όχημα Απαγορευτικοί χειρισμοί ερυθρών Κατάψυξη Σε ψυγείο χωρίς ελεγχόμενη θερμοκρασία Ψυγείο χωρίς προσθήκη αντιψυκτικού Έκθεση σε θερμοκρασία > 37 ο C Προσοχή στους θερμοσυγκολητές

47 Πως αναγνωρίζουμε την αιμόλυση; < 1% Επίπεδα ελεύθερης αιμοσφαιρίνης 25 mg/dl προσδίδουν μία ροζ χροιά στο υπερκείμενο (πλάσμα) των ερυθρών 0.09% αιμόλυση για ένα ασκό με 45% Ht και 16 g/dl Hb Όταν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης φτάσουν τα 100 mg/ml το υπερκείμενο είναι κόκκινο

48 Βακτηριακή επιμόλυνση Παραμένει ένα σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας μετά από μετάγγιση Συνήθως τα αιμοπετάλια σπανιότερα τα ερυθρά Μετάγγιση μιας, επιμολυσμένης με Gram (-) βακτήρια, μονάδας ερυθρών οδηγεί στην εμφάνιση σήψης με θνησιμότητα >60%

49

50

51

52 Ολικό αίμα Τί ελέγχουμε Απαιτήσεις Συχνότητα ελέγχου Όγκο Αιμοσφαιρίνη Αιμόλυση 450 ± 50 ml εκτός του αντιπηκτικού Τουλάχιστον 45gr ανά μονάδα < 0,8 της μάζας των ερυθρων 1% των μονάδων 4 / Μήνα 4 / Μήνα 4 / Μήνα

53 Συμπυκνωμένα ερυθρά Τί ελέγχουμε Απαιτήσεις Συχνότητα ελέγχου Όγκο Αναλόγως αντιπηκτικού 1% των μονάδων (4 / Μήνα) Αιματοκρίτη 50 70% 4 / Μήνα Αιμοσφαιρίνη Υπόλειμμα λευκών Αιμόλυση Τουλάχιστον 45gr ανά μονάδα <1,2 x 10 9 ανά μονάδα <0,8 της μάζας των ερυθρων 4 / Μήνα 4 / Μήνα 4 / Μήνα

54 Λευκαφαιρεμένα ερυθρά με προσθετικό διάλυμα Τί ελέγχουμε Απαιτήσεις Συχνότητα ελέγχου Όγκο Αναλόγως αντιπηκτικού 1% των μονάδων Αιματοκρίτη 50 70% 4 / Μήνα Αιμοσφαιρίνη Υπολειπόμενα λευκά Αιμόλυση Τουλάχιστο 40gr ανά μονάδα <1x10 6 / μονάδα <0,8 της μάζας των ερυθρων 1% των μονάδων, 4 / Μήνα 1% των μονάδων, 10 / μήνα 4 / Μήνα

55 Αιμοπετάλια Τί ελέγχουμε Απαιτήσεις Συχνότητα ελέγχου Όγκο ml Όλες οι μονάδες Αριθμό αιμοπεταλίων >60 x10 9 1% των μονάδων, 10 / μήνα Υπολειπόμενα λευκά <0,2 x % των μονάδων, 10 / μήνα ph >6,4 1% των μονάδων, 4 / μήνα

56 Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα Τί ελέγχουμε Απαιτήσεις Συχνότητα ελέγχου Όγκο Απόκλιση 10% Όλες οι μονάδες Παράγοντα VIII Υπολείμματα κυττάρων >70IUανά100ml Λευκά < 0,1 x1 0 9 /L (<1x10 6 /L) Ερυθρά < 6 x10 9 /l Αιμοπετάλια < 50 x10 9 /l 10 μονάδες / τρίμηνο 1% των μονάδων, 4 / μήνα Διαρροές Κανένα σημείο διαρροής Όλες οι μονάδες Οπτικές αλλαγές Καμία οπτική αλλαγή Όλες οι μονάδες

57 Κρυοκαθίζημα Τί ελέγχουμε Απαιτήσεις Συχνότητα ελέγχου Όγκο ml Όλες οι μονάδες Επίπεδα ΠαράγονταVIII >70IU / μονάδα 12 μονάδες/ δίμηνο Μετά την κατάψυξη: α) 6 στον πρώτο μήνα β) 6 τον τελευταίο μήνα Επίπεδα Ινωδογόνου Επίπεδα Παράγοντα von Willenbrand >140mg / μονάδα >100IU/ μονάδα 1% των μονάδων, 4 / μήνα 12 μονάδες/ δίμηνο Μετά την κατάψυξη: α) 6 στον πρώτο μήνα β) 6 τον τελευταίο μήνα

58 Συμπεράσματα Οι τεχνικές παρασκευής παραγώγων αίματος έχουν εξελιχθεί και μπορούν να εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα αιμοδοσίας Όμως, η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παραγώγων αίματος αποτελεί μία καθημερινή πρόκληση για κάθε μονάδα αιμοδοσίας Απαραίτητητες προϋποθέσεις 1. Έμπειρο και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό 2. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση 3. Συνεργασία μεταξύ όλου του προσωπικού

59 Ευχαριστώ

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ Για την αδειοδότηση-λειτουργία των τραπεζών ΟΠΑ υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, προτείνονται οι προδιαγραφές πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Καραβασιλειάδου Σαββατώ, Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα) 2 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κουπονιού: 88279408 01 000122. Αφοί Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης. Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής

Αρ. Κουπονιού: 88279408 01 000122. Αφοί Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης. Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής «Παραγωγή Φέτας και Κεφαλοτυριού από Γάλα Αιγοπροβάτων Χωρίς Παστερίωση για Έλεγχο της Διατηρησιμότητας (χρόνος) της Μικροβιολογικής και της Υγειονομικής Κατάστασης των Τελικών Προϊόντων» Αρ. Κουπονιού:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αλληλεπιδράσεις µεταξύ Πολυσακχαριτών που Έχουν Εκχυλιστεί από Φυτά και Γαστρικής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

www.marineaquarium.gr

www.marineaquarium.gr ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ PLANKTON Σε αυτό το άρθρο θα αναφέρω τι είναι το phytoplankton καθώς και τον τρόπο παραγωγής του στο σπίτι για χρήση του στο ενυδρείο μας. Το πλανκτόν είναι από τις κυριότερες πηγές τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και

Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και ΤΕΧΝΙ Κ ΕΣ ΠΡΟ Ι Α ΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Μ Ε ΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙ Μ Α ΤΟΣ Π Α Ρ ΑΓΩΓΩΝ & ΒΙ Ο ΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙ Κ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ Ω Ν. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µεταφορά βιολογικού υλικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ)

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ) Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα