Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις"

Transcript

1 Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014

2 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον παιδιατρικό πληθυσμό

3 Νεογνικές μεταγγίσεις *Ποιος είναι ο ορισμός της νεογνικής περιόδου;

4 Ιδιαιτερότητες του νεογνικού πληθυσμού Ανοσοποιητικό σύστημα Αιμοσφαιρινοποίηση Αιμόσταση Όγκος αίματος

5 Ανοσοποιητικό σύστημα Δεν έχει αναπτυχθεί στα νεογνά Δεν υπάρχουν αντισώματα εναντίον των αντιγόνων του συστήματος ΑΒΟ Σπάνια αναπτύσσουν αντισώματα εναντίον ερυθροκυτταρικών αντιγόνων μετά από μετάγγιση

6 Αιμοσφαιρινοποίηση Μετάβαση από τις εμβρυϊκές αιμοσφαιρίνες στις αιμοσφαιρίνες τύπου ενήλικα, που έχουν μικρότερη τάση σύνδεσης με το οξυγόνο και επιτρέπουν την καλύτερη απόδοσή του στους ιστούς

7 Αιμόσταση Παραγωγή παραγόντων πήξης στο ήπαρ που είναι ανώριμο και με μειωμένη πρωτεϊνική σύνθεση στα νεογνά

8 Υπολογισμός όγκου αίματος σε νεογνά και παιδιά Πρόωρα νεογνά 115 ml/kg Τελειόμηνα νεογνά ml/kg Βρέφη και παιδιά ml/kg

9 Μετάγγιση ερυθρών - Αναιμία στα νεογνά Φυσιολογική αναιμία των προώρων Αιμορραγία Αιμόλυση Ιατρογενής Απλαστική αναιμία

10 Αιμορραγία ως αίτιο αναιμίας Πριν τη γέννηση ή περιγεννητική Εμβρυομητρική αιμορραγία Ρήξη πλακούντα, προδρομικός πλακούντας Μετάγγιση μεταξύ διδύμων Μετά τη γέννηση Αιμορραγία στο κρανίο Ενδοκράνια αιμορραγία Πνευμονική αιμορραγία Ενδοκοιλιακή αιμορραγία

11 Αιμολυτική αναιμία Ανοσολογικού τύπου αποτέλεσμα των μητρικών αντισωμάτων ΙgG που περνάνε στην εμβρυϊκή κυκλοφορία - Rh - ABO - άλλα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα Ενζυμοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, διαταραχές της μεμβράνης των ερυθρών Λοιμώξεις

12 Ηb (επιθυμητή ασθενούς) (g/dl) x βάρος (kg) x 3 Συνήθως ml/kg σωματικού βάρους Μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών Η απόφαση για τη μετάγγιση βασίζεται στην κλινική εικόνα Προτεινόμενο όριο αιμοσφαιρίνης για μετάγγιση (g/dl) Ηλικία Διασωληνωμένο Σε οξυγόνο Χωρίς οξυγόνο πρώτες 24ώρες <12 <12 <10 ημέρες 1-7 <12 <10 <10 ημέρες 8-14 <10 < ημερών <8.5 < και όλα τα νεογνά με οξεία απώλεια 10% του όγκου αίματος

13 Γενικές οδηγίες πριν τη διασταύρωση Έλεγχος στη μητέρα ομάδα ΑΒΟ Rh και έλεγχος για αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα Έλεγχος στο νεογνό ομάδα ΑΒΟ Rh, όχι ανάστροφη ομάδα, αμ Coombs, έμμεση Coombs αν δεν είναι διαθέσιμος ο ορός της μητέρας Το αίμα θα πρέπει να είναι συμβατό με τυχόν αντισώματα της μητέρας που πιθανόν να κυκλοφορούν στο νεογνό

14 Επιλογή αντιπηκτικού Η επιλογή του αντιπηκτικού και συντηρητικού δεν φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία στις μεταγγίσεις μικρού όγκου (top up transfusions), σε αντίθεση με την αφαιμαξομετάγγιση

15 Επιλογή μονάδας Ομάδας Ο (ή συμβατό με νεογνό και μητέρα) και RhD αρνητικό (ή συμβατό με νεογνό) CMV αρνητικό ΗbS αρνητικό

16 Ακτινοβόληση Είναι γενικά επιθυμητή αν δεν αυτό δεν προκαλεί καθυστέρηση Είναι κριτική στις παρακάτω περιπτώσεις: Σε ενδομήτρια μετάγγιση Αν έχει προηγηθεί ενδομήτρια μετάγγιση Αν ο δότης είναι συγγενής πρώτου βαθμού Αν υπάρχει υποψία ανοσοανεπάρκειας

17 Συμβατές ομάδες αίματος στα συμπυκνωμένα ερυθρά για απλή μετάγγιση Ομάδα ασθενούς 1 η επιλογή 2 η επιλογή O O - A A O* B B O* AB AB A,B *με χαμηλό τίτλο αντι Α και αντι-β

18 Αφαιμαξομετάγγιση - ενδείξεις Για την αντιμετώπιση σοβαρής υπερχολερυθριναιμίας που οφείλεται σε αιμολυτική νόσο του νεογνού Για την αντιμετώπιση σοβαρής αναιμίας που συνυπάρχει με καρδιακή ανεπάρκεια

19 Επιλογή αίματος για αφαιμαξομετάγγιση ΑΒΟ ομάδας Ο / Rh αρνητικό ή να μην είναι ασύμβατο με αντισώματα στο πλάσμα μητέρας νεογνού να διασταυρωθεί με το πλάσμα του νεογνού και της μητέρας Να είναι έως 5 ημερών από τη λήψη Να είναι CMV αρνητικό Να έχει συλλεγεί σε CPD αντιπηκτικό Να έχει αρνητικό test δρεπάνωσης Να είναι λευκαφαιρεμένο Να είναι ακτινοβολημένο όπου υπάρχει ένδειξη

20 Αφαιμαξομετάγγιση Τελειόμηνα ml/kg ΒΣ Πρόωρα ml/kg ΒΣ δηλαδή 1-2 φορές ο συνολικός όγκος αίματος

21 Αφαιμαξομετάγγιση (Φρέσκο ολικό αίμα) έως 2 ημερών Ανασύσταση απόλυτος όγκος RBC που απαιτείται= συνολικός όγκος x 0.45 πραγματικός όγκος RBC= απόλυτος όγκος / Hct της μονάδας όγκος FFP= συνολικός όγκος πραγματικός όγκος RBC

22 Για την ανασύσταση Σε αιμολυτική νόσο του νεογνού λόγω ασυμβατότητας Rh μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερυθρά και πλάσμα από τον ίδιο δότη (εφόσον είναι διαθέσιμα) Σε αιμολυτική νόσο λόγω ασυμβατότητας ΑΒΟ χρησιμοποιούνται ερυθρά ομάδας Ο και πλάσμα της ομάδας του νεογνού ή ΑΒ

23 Μετάγγιση αιμοπεταλίων- Θρομβοπενία στα νεογνά Χρόνια εμβρυϊκή υποξία, περιγεννητική ασφυξία Περιγεννητική λοίμωξη Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη Νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία Νεογνική αυτοάνοση θρομβοπενία Νεκρωτική εντεροκολίτιδα

24 Ενδείξεις μετάγγισης αιμοπεταλίων <100000/μl: με μείζονα αιμορραγία ή προς μείζονα επέμβαση <50000/μl: με αιμορραγία ή διαταραχή της αιμόστασης ή προς χειρουργείο ή αφαιμαξομετάγγιση <20000/μl: όλα τα νεογνά

25 Επιλογή αιμοπεταλίων Της ομάδας ΑΒΟ του νεογνού ή άλλης συμβατής ομάδας Ακτινοβολημένα (ενδείξεις όμοιες με την ακτινοβόληση ερυθρών) Αρνητικά για το υπεύθυνο αντιγόνο στην νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία (συνήθως ΗPA-1a)

26 Συμβατές ομάδες αίματος στα αιμοπετάλια Ομάδα ασθενούς 1 η επιλογή 2 η επιλογή O Ο Α A A O* B B Α ή O* AB AB Α *με χαμηλό τίτλο αντι Α και αντι-β

27 Προσοχή! Αιμοπετάλια (και πλάσμα) ως παράγωγα αίματος περιέχουν ικανή ποσότητα από Rh αντιγόνου ερυθρών: Κορίτσια RhD(-) θα πρέπει να μεταγγίζονται με αρνητικά RhD παράγωγα Διαφορετικά θα πρέπει να τους χορηγείται αντι-d σφαιρίνη

28 Μετάγγιση αιμοπεταλίων ml/kg

29 Νεογνική αλλοάνοση θρομβοπενία Οφείλεται σε αντισώματα που παράγονται σε μια μητέρα αρνητική για συγκεκριμένο αντιγόνο αιμοπεταλίων (συνήθως HPA-1a, σπανιότερα HPA-5b), όταν το έμβρυο είναι θετικό για το παραπάνω αντιγόνο Χορηγούνται αιμοπετάλια από δότες αρνητικούς για το υπεύθυνο αντιγόνο Χορήγηση ανοσοσφαιρίνης βελτιώνει τον αριθμό των αιμοπεταλίων

30 Μετάγγιση πλάσματος - κρυοϊζήματος διαταραχές της αιμόστασης Μειωμένη πρωτεϊνοσύνθεση στο ήπαρ (επιδείνωση στα πρόωρα) Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη Σε φυσιολογικά νεογνά στα οποία δεν χορηγήθηκε βιταμίνη Κ

31 Ενδείξεις μετάγγισης Παράταση των χρόνων πήξης >1.5 του φυσιολογικού και -αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας -παρεμβατική διαδικασία

32 Συμβατές ομάδες αίματος στο πλάσμα Ομάδα ασθενούς 1 η επιλογή 2 η επιλογή O Ο Α,Β,ΑΒ A A,ΑΒ - B Β,ΑΒ - AB AB Α

33 Μετάγγιση πλάσματος Πλάσμα ml/kg Κρυοΐζημα 5 ml/kg Ο βαθμός της διόρθωσης στις δοκιμασίες αιμόστασης δεν μπορεί να προβλεφθεί

34 Παιδιατρικές μεταγγίσεις

35 Αναιμία στα παιδιά- μεταγγίσεις ερυθρών Χειρουργικές, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις Τραύμα Μονάδα εντατικής θεραπείας Αιμοσφαιρινοπάθειες Χημειοθεραπεία Μεταμόσχευση μυελού οστών

36 Ενδείξεις μετάγγισης ερυθρών Ο κανόνας Hb10/ Hct 30 δεν είναι πάντα ασφαλής Η ένδειξη για μετάγγιση βασίζεται στην κλινική εικόνα και στα υποκείμενα προβλήματα Στα παιδιά με απλαστική αναιμία το όριο της Ηb είναι 7 g/dl Στα παιδιά με ομόζυγη β-μεσογειακή στόχος είναι η διατήρηση Hb>12 g/dl και η προ μετάγγισης Hb 9-10 g/dl Στα παιδιά με δρεπανοκυτταρική νόσο στόχος η διατήρηση της αιμοσφαιρίνης του ασθενούς στα συνήθη γι αυτόν επίπεδα

37 Ειδικά για τις αιμοσφαιρινοπάθειες Είναι σημαντικό κατά τη διάγνωση να γίνεται πλήρης φαινότυπος των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων

38 Προφυλακτική μετάγγιση αιμοπεταλίων σε ελαττωμένη παραγωγή <10000/μL <20000/μL και βλεννογονίτιδα / ΔΕΠ /αντιπηκτική αγωγή / κίνδυνος αιμορραγίας στον όγκο /μL και ΔΕΠ από την αντιλευχαιμική θεραπεία/ ακραία λευκοκυττάρωση / πριν ΟΝΠ, τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα

39 Ιδιαιτερότητες σε ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού οστών Ακτινοβόληση (ενδείξεις παρόμοιες με των ενηλίκων) Λευκαφαίρεση, CMV (-) Μεταγγίσεις σε μεταμοσχεύσεις με ΑΒΟ ασυμβατότητα λήπτη δότη -συμπυκνωμένα ερυθρά Ο -αιμοπετάλια ομάδας του λήπτη μέχρι την αλλαγή στην ομάδα του δότη

40 Διαταραχές της αιμόστασης Κληρονομικές Επίκτητες ανεπάρκεια βιταμίνης Κ διάχυτη ενδαγγειακή πήξη ηπατική νόσος αντιπηκτικά

41 Μεταγγιζόμενοι όγκοι στα παιδιά Ερυθρά: Επιθυμητή πραγματική Hb x ΒΣ x3 συνήθως ml/kg Αιμοπετάλια -παιδιά <15 kg ml/kg -παιδιά >15 kg 1 ασκός αφαίρεσης Πλάσμα: ml/kg Κρυοΐζημα: 5 ml/kg ή kg: 5 μονάδες μονάδες >30 kg: 10

42 Μείζον τραύμα σε παιδιά μεταγγίσεις μεγάλου όγκου Σε επείγουσες καταστάσεις μπορούν να χορηγηθούν αίματα χωρίς να προηγηθεί διασταύρωση, αρχικά Ο Rh (-) και στη συνέχεια της ομάδας του ασθενούς Ό,τι χορηγείται θα πρέπει να μετράται σε ml παρά σε μονάδες Μετά τη σταθεροποίηση στόχος η διατήρηση: Hb> 8 g/dl, ινωδογόνο >100 mg/dl, INR <1.5, αιμοπετάλια >75Χ10 3 /μl

43 Αυτόλογη μετάγγιση στα παιδιά Παιδιά με ΒΣ >25 kg Με εκτίμηση της επάρκειας σιδήρου Παιδιά με Hb>11 g/dl, χωρίς καρδιοαναπνευστικά προβλήματα Μέγιστος όγκος προκατάθεσης 12% του εκτιμώμενου όγκου αίματος Αιμοαραίωση και cell saver μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα παιδιά για μείωση των απωλειών

44 Χρήσιμες διευθύνσεις Joint United Kingdom (UK) Blood Transfusion and Tissue Transplantation Services Professional Advisory Committee British Committee for Standards in Haematology (BCSH)

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ. Τα νεογνά είναι η πιο πολυμεταγγιζόμενη ομάδα νοσηλευομένων ασθενών. Έχουν ανώριμο ανοσολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗ. Νεογνική και παιδιατρική μετάγγιση. Η μεταγγισιοθεραπεία των νεογνών απαιτεί ειδικές γνώσεις θεμάτων που δεν αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Ορθολογική χρήση αίματος & παραγώγων Μετάγγιση επί ενδείξεων Διασφάλιση ποιότητας 1. Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Κουτσογιάννη Αιματολόγος Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γεν. Νοσ. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1818,James Blundell πρώτη μετάγγιση από άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις.

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Παράγωγα Αίματος Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Μέρος 2 ο Κ. Φουντούλη Συντονίστρια Διευθύντρια Αιμοδοσίας Χορήγηση αιμοπεταλίων με κριτήρια Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης ΑΜΠ το μεγαλύτερο όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού.

Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού. Ανοσοαιματολογία κύησης και νεογνού. Λεοντίνη Φουντουλάκη-Παπαρίζου Παθολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Οκτώβριος 2011 ΑΝΤΙΓΟΝΟ: κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση. Αλέπη Χρυσούλα,Αιματολόγος ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. Κάθε ανεπιθύμητο σημείο ή σύμπτωμα που συνδέεται αιτιολογικά με την μετάγγιση και εμφανίζεται 24 ώρες και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες

Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες Dr. Φώτης Γκιρτοβίτης Αιματολόγος Επιμελητής ΕΣΥ - Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ Σεμινάριο Αιμοδοσίας, 20-22 Σεπτεμβρίου 2012 Θεσσαλονίκη Η Μετάγγιση είναι θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι περισσότερες ιατρικές σχολές δεν έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της ιατρικής της μετάγγισης,

Οι περισσότερες ιατρικές σχολές δεν έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της ιατρικής της μετάγγισης, Έχει αποδειχθεί ότι οι περισσότεροι γιατροί που παραγγέλλουν τα προϊόντα αίματος, ποτέ δεν έχουν λάβει επίσημη κατάρτιση σε θεραπεία με προϊόντα αίματος. Οι περισσότερες ιατρικές σχολές δεν έχουν ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για τους κινδύνους της αλλογενούς (μετεγχειρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘΓ.Παπανικολάου Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου" Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ιερεύνηση του βαθµού συµµόρφωσης των ασθενών µεσογειακής αναιµίας στην Κρήτη στις οδηγίες και στις προτεινόµενες συνθήκες διαβίωσης. Αγωγή υγείας στη µεσογειακή αναιµία.

Διαβάστε περισσότερα

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α.

Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας. Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. Διασταύρωση και διερεύνηση ασυμβατότητας Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 1 Προμεταγγισιακός έλεγχος RBCs Σκοπός Η διασφάλιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα αίματος: και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας. Λίλιαν Καβαλλιέρου - Σιώνη Υπηρεσία Αιμοδοσίας

Παράγωγα αίματος: και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας. Λίλιαν Καβαλλιέρου - Σιώνη Υπηρεσία Αιμοδοσίας Παράγωγα αίματος: Μορφές παραγώγων - Διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας Λίλιαν Καβαλλιέρου - Σιώνη Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γεν. Νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες

Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες Dr. Φώτης Γκιρτοβίτης Αιματολόγος Επιμελητής Α ΕΣΥ Κέντρο Αίματος - Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Ακαδημία Αιμοδοσίας, 19-21 Ιουνίου 2014 Θεσσαλονίκη Ορισμός Ως αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος Συν/στρια Δ/ντρια ΝΥΑιμοδοσίας Γ.Ν.Κ Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για

Διαβάστε περισσότερα

Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς;

Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς; Έχει θέση η διαχείριση αιµοθεραπείας στην αντιµετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς; Π. Ματσώτα Αναπλ. Καθ. Αναισθησιολογίας Β Παν/κή Κλινική Αναισθ/γίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Αιμαφαίρεση. Συλλογή παραγώγων αίματος Θεραπευτική αιμαφαίρεση Μελλοντικές προοπτικές

Αιμαφαίρεση. Συλλογή παραγώγων αίματος Θεραπευτική αιμαφαίρεση Μελλοντικές προοπτικές Αιμαφαίρεση Συλλογή παραγώγων αίματος Θεραπευτική αιμαφαίρεση Μελλοντικές προοπτικές Ορισμοί Ιστορική αναδρομή Αρχές τεχνικής Μέθοδοι Εφαρμογές στη συλλογή παραγώγων Ενδείξεις θεραπευτικής αιμαφαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 μετάγγιση αποτελεί συνήθως ασφαλή θεραπευτική μέθοδο, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κίνδυνο, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές µορφές µετάγγισης:

Εναλλακτικές µορφές µετάγγισης: ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ 30 ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Εναλλακτικές µορφές µετάγγισης: Αυτόλογη παρακατάθεση (PAD) Περιεγχειρητική διάσωση (cell saving) Ισοογκαιµική αιµοαραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αναιμία ορίζεται ως η μείωση της μάζας των ερυθροκυττάρων και πρακτικά ως η μείωση του αιματοκρίτη, της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΗΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΗΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΗΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρεία (EHA) από 5ετίας αναγνώρισε την ανάγκη της βελτίωσης και εναρμόνισης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα μα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. Στενά συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό σύστημα είναι κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των

Διαβάστε περισσότερα