Ο Νόμος Πλαίσιο από την οπτική των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νίκος Περιστιάνης Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Νόμος Πλαίσιο από την οπτική των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νίκος Περιστιάνης Πανεπιστήμιο Λευκωσίας"

Transcript

1 Ο Νόμος Πλαίσιο από την οπτική των ιδιωτικών πανεπιστημίων Νίκος Περιστιάνης Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

2 Α) Εισαγωγή: Κίνητρα για ενοποίηση των διαφόρων νόμων για τα πανεπιστήμια: - να μπει κάποια τάξη / συνοχή στο τοπίο - να μην υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των πανεπιστημίων - να είναι πιο εύκολα κατανοητό στον παρατηρητή, το τι συμβαίνει, για να μπορεί να κάνει συγκρίσεις κ.ο.κ. ΟΜΩΣ: - Κίνδυνος: ενοποίηση να ερμηνευθεί ως ομοιογενιοποίηση - Η αυτονομία των πανεπιστημίων προϋποθέτει διαφοροποιήσεις / μια ξεχωριστή ταυτότητα κάθε πανεπιστημίου -- η έκθεση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) τεκμηριώνει, ακριβώς, τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, σε σημαντικούς τομείς οργάνωσης / λειτουργίας.

3 - Κάθε χώρα (εντός ή εκτός Ε.Ε.) έχει διαφορετικό σύστημα τριτοβάθμιας λόγω των διαφορετικών ιστορικών κοινωνικο-πολιτικών δεδομένων. Εξ ίσου σημαντικές είναι οι διαφορές που υπάρχουν στο εσωτερικό κάθε χώρας. Με την παγκοσμιοποίηση και το «άνοιγμα» των συνόρων, σημειώνονται σημαντικές αλλαγές. Π.χ.: ανάγκη ανταγωνιστικότητας, διαφοροποίησης -- αλλά και συγκρισημότητας των προσφερόμενων επιλογών. - Πιθανό νομικό πρόβλημα (θα πρέπει να το δει η Νομική Υπηρεσία Κ.Δ.): Δημόσια πανεπιστήμια: - Υπόκεινται στο Δημόσιο Δίκαιο. - Διαφωνίες με τις αποφάσεις τους, λύνονται με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ιδιωτικά πανεπιστήμια:- Υπόκεινται στο Ιδιωτικό Δίκαιο. - Διαφωνίες δεν δίνουν δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο.

4 Έκθεση EUA: Σημειώνει μια τάση απομάκρυνσης από τον τύπο άμεσου κρατικού ελέγχου, προς πιο έμμεσους «κατευθυντικούς μηχανισμούς» (π.χ. ελέγχους ποιότητας, οικονομικούς ελέγχους). Στην Κύπρο: Αντιφατικά δεδομένα, μέχρι τώρα: α) Υπερβολικοί κρατικοί έλεγχοι όσον αφορά ιδιωτικά τριτοβάθμια ιδρύματα β) Σχεδόν κανένας κρατικός έλεγχος στα δημόσια ιδρύματα (πλην εμμέσων, οικονομικών ελέγχων). (Σημείωση: - Π.Κ. «Εθελοντικοί» έλεγχοι... EUA)... EFQM) Ιδιωτικά κολέγια: ΣΕΚΑΠ Ιδιωτικά πανεπιστήμια: ΕΑΙΠ

5 Επιπρόσθετα: - Έλεγχοι Υ.Π.Π. (κατά την εγγραφή προγραμμάτων + ετήσιες επισκέψεις) - ΚΥΣΑΤΣ (μετά την απονομή ενός πτυχίου) Κοινό στοιχείο των ελέγχων: «Πρότυπο»: - τα δημόσια πανεπιστήμια - ειδικότερα: «ηγεμονικός» ρόλος Π.Κ. Οι διακρίσεις εναντίον των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων δεν δικαιολογούνται. - Συμπλήρωσαν ένα σημαντικό κενό στην τριτοβάθμια, πριν το κράτος προχωρήσει στη δημιουργία κρατικών πανεπιστημίων. - Ανάλαβαν σημαντικές πρωτοβουλίες σε τομείς / δραστηριότητες που δεν είχαν κανένα όφελος, πράγμα που δείχνει ότι τα οικονομικά κίνητρα δεν ήταν ποτέ τα πιο σημαντικά (π.χ. αξιολογήσεις που δεν ζήτησε το κράτος - EFQM -) - Είναι υπέρ της πρόνοιας για ισότιμο (κρατικά / ιδιωτικά) ανεξάρτητο ποιοτικό έλεγχο.

6 - Τώρα υπάρχουν οι ενδεδειγμένες πανεπιστημιακές δομές (Συμβούλιο, Σύγκλητος, Σχολές, Τμήματα), στελέχωση με νενομισμένες διαδικασίες και αξιόλογους ακαδημαϊκούς οπόταν είναι έτοιμα για ισότιμη συμμετοχή. - Το εισαγωγικό σημείωμα του «Νόμου Πλαισίου», τονίζει ότι ο προτεινόμενος νόμος είναι «λιτός» και «αποφεύγει τις υπέρμετρες νομικές ρυθμίσεις», όμως στη συνέχεια οι ρυθμίσεις που προτείνει είναι όντως υπέρμετρες και ασφυκτικές. Αυτό είναι και το μεγαλύτερό του μειονέκτημα.

7 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γενικά: - Μικρή επιλογή από μεγάλο κατάλογο ζητημάτων / προβληματικών προνοιών - Αναμένεται ότι κάθε Πανεπιστήμιο θα δώσει τα δικά του λεπτομερή σχόλια. - Θα μπορούσε να υπήρχε πιο μεγάλη συμμετοχή από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην ομάδα που συνέγραψε το Νόμο Πλαίσιο: Από τα 8 άτομα της Επιτροπής: - 5 από δημόσια πανεπιστήμια - 1 από ιδιωτικά - 2 από άλλους χώρους - Ενώ σε σχέση με τους υφιστάμενους νόμους για τα δημόσια πανεπιστήμια στο νέο νόμο υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων (με την έννοια της μεγαλύτερης αυτονομίας), σε σχέση με τον υφιστάμενο νόμο για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, πολλές οι αλλαγές είναι αρνητικές.

8 Π.χ. - Υφιστάμενος Νόμος Π.Κ.: Δυνατότητα με απόφαση Συγκλήτου, για άλλες γλώσσες (π.χ. Αγγλικής) σε μεταπτυχιακά προγράμματα - Νόμος Πλαίσιο: Αυτή η δυνατότητα επεκτείνεται σε όλα τα προγράμματα. Α) ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Ακαδημαϊκό εξάμηνο: - το ήμισυ ενός ακαδημαϊκού έτους - απαρτίζεται από τουλάχιστο 16 εβδομάδες

9 Σχόλια: - Γιατί ο νόμος να ορίζει ένα εξάμηνο με τόση αυστηρότητα, ενώ ταυτόχρονα και ασάφεια; - Ο ορισμός του Answers.com: «δυο εξάμηνα των εβδομάδων» 12. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: - δεν απαιτείται συνεχής παρουσία... - περίοδος επαφής όχι κάτω του 30% του αντίστοιχου αριθμού περιόδων επαφής σε κανονική παρακολούθηση του προγράμματος με πλήρη φοίτηση

10 Σχόλια: - Γιατί ο νόμος να ορίζει την ελάχιστη συχνότητα περιόδων επαφής σε 30%; - Θα σταματήσει η Κυπριακή Δημοκρατία να αναγνωρίζει εξ αποστάσεως πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, που δεν απαιτούν οποιαδήποτε παρακολούθηση (π.χ. Πανεπιστήμιο Λονδίνου); Εάν όχι: γιατί τα κυπριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, που θα προσφέρουν τέτοια προγράμματα, να είναι σε δυσχερέστερη μοίρα; Πως θα προσφέρουν ένα τέτοιο πρόγραμμα π.χ. στην Κίνα; (με 30% αναγκαστική παρακολούθηση); 23. Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα: - παρέχουν εκπαίδευση σε διεπιστημονικά επίπεδα [sic...πεδία;], σε συνδυασμό με διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας.

11 Σχόλια: - Γιατί πρέπει εξ ορισμού να παρέχουν εκπαίδευση; Πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση; Γιατί όχι μόνο έρευνα; Η εκπαίδευση δεν παρέχεται από τις Σχολές + Τμήματα; - Γιατί πρέπει εξ ορισμού η έρευνα από τα Κέντρα να είναι διεπιστημονική; Γιατί όχι σε ένα μόνο αντικείμενο; Β) ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - αναφέρονται 5 γενικές επιδιώξεις, που σχετίζονται κυρίως με την προώθηση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, γνώσης, έρευνας και πρακτικών εφαρμογών της.

12 Σχόλια: - Δεν υπάρχει αναφορά στην υπηρεσία της κοινωνίας (τον τρίτο πυλώνα κάθε πανεπιστημίου) - Και πάλι: η αποστολή ορίζεται με πολύ εξαντλητικό τρόπο. Να προστεθεί: κάθε ίδρυμα να έχει πρόσθετες επιδιώξεις / στόχους, που να σχετίζονται με τον ιδιαίτερο του χαρακτήρα. - Για τον καθορισμό της αποστολής και των στόχων, να εμπλέκεται όλο το ίδρυμα, να συνεργάζονται καθηγητικό προσωπικό και διοίκηση, και να εγκρίνονται από Σύγκλητο και Συμβούλιο. - Να αναθεωρούνται περιοδικά, εντός του πλαισίου της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης.

13 3. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ - Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια καθορίζονται ως «Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»... Σχόλια: - Η πρόνοια αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με την διατύπωση στους «ΟΡΙΣΜΟΥΣ», αρ. 14, που αναφέρει απλώς ότι στην περίπτωση των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων «την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου»...

14 - Στην έκθεση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη, τόσο μη-κερδοσκοπικών (που «παίρνουν κρατική βοήθεια») όσο και κερδοσκοπικών (που «δεν παίρνουν κρατική βοήθεια» «τουλάχιστο όχι σε σημαντικό βαθμό» σελ. 9). Δεν διαφαίνεται οποιαδήποτε αρνητική στάση έναντι των τελευταίων. - Είναι γνωστό ότι στην Κύπρο μια τέτοια πρόνοια θα ήταν αντισυνταγματική. Γι αυτό και ο υφιστάμενος νόμος περί ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν υιοθέτησε ένα τέτοιο περιορισμό. - Ο χαρακτήρας των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο είναι αρκετά ιδιόμορφος και σχετίζεται με τις συγκεκριμένες ιστορικο-κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξής τους βλ. πίνακα:

15 Παραδοσιακά/ δημόσια πανεπιστήμια Ιδιωτικά κερδοσκοπικά «Υβρίδια»/Ιδιωτικά Πανεπ.Κύπρου Ακαδημαϊκοί Πλειοψηφία=μόνιμοι FT (tenured) Μεγάλη αυτονομία και σταθερότητα εργοδότησης. Πλειοψηφία = μερικής απασχόλησης Ελάχιστη/καθόλου αυτονομία και συχνή αλλαγή προσωπικού. Πλειοψηφία-μόνιμοι Αυξανόμενη αυτονομία Προγράμματα (Παιδαγωγική προσέγγιση) Σχεδιάζονται από καθηγητές του τμήματος ή του μαθήματος. Μεγάλη ελευθερία στους διδάσκοντες. Σχεδιάζονται «κεντρικά», τυποποιημένα, απλοποιημένα. Επίκεντρο η επαγγελματική γνώση. Πολύ λίγος χώρος ελευθερίας στους διδάσκοντες. Σημαντική συμβολή καθηγητών, με κάποια κεντρική επίβλεψη. Παράλληλη έμφαση στις επαγγελματικές προδιαγραφές (όπου αναγκαίο, π.χ. Law)

16 Παραδοσιακά/δημόσια πανεπιστήμια Ιδιωτικά κερδοσκοπικά «Υβρίδια»/Ιδιωτικά Παν. Κύπρου Έρευνα Συνήθως σημαντική (μέτρο αξιολόγησης καθηγητών, αλλά και ίδιου οργανισμού). Συνήθως ασήμαντη (σε κάποιες περιπτώσεις: περιορισμένη έρευνα σε συγκεκριμένους, κυρίως επαγγελματικούς, τομείς) Αυξανόμενη σημασία τόσο για καθηγητές όσο και για οργανισμό. Ειδίκευση σε κάποιους τομείς (;) Έλεγχος Αυτο-έλεγχος πανεπιστημιακής κοινότητας (Σύγκλητος-Συμβούλιο). Συνήθως: Trustees=εξωτερικός έλεγχος ως καλή μαρτυρία Στενός έλεγχος/λογοδοσία στους ιδιοκτήτες/επενδυτές Μεγάλος βαθμός αυτοελέγχου, με απώτερο δικαίωμα παρέμβασης (βέτο) ιδιοκτητών στα οικονομικά θέματα Οργάνωση Συνήθως χαλαρός έλεγχος μέσω αυτο-διοίκησης. Μοντέλο εμπορικών οργανισμών Συνδυασμός αυτόνομης παραδοσιακής ακαδημαικής οργάνωσης και διοίκησης στη βάση μοντέλων αγοράς

17 Παραδοσιακά/δημό σια πανεπιστήμια Ιδιωτικά κερδοσκοπικά «Υβρίδια»/Ιδιωτικά Παν. Κύπρου Εισοδήματα Δίδακτρα Χορηγίες (από κράτος και/ή ιδιώτες) Έσοδα από έρευνες. Κυρίως: δίδακτρα φοιτητών Κυρίως: δίδακτρα φοιτητών Φοιτητές Μάζα νέων - αποφοίτων. Εισδοχή συνήθως βάσει ανταγωνιστικών κριτηρίων. Συνήθως ειδικές ομάδες, ενήλικες/ εργαζόμενοι σε επαγγελματικούς κλάδους (βραδινοίαφού μικρή προσφορά βραδινών προγραμμάτων από κρατικά εκπαιδευτήρια) Μίγμα αποφοίτων και εργαζομένων Φοιτητική δράση Συχνά: δραστήρια δράση φοιτητικών παρατάξεων Υποτυπώδης οργάνωση και δράση φοιτητών. Πραγματιστική στάση φοιτητών. Ενδιάμεση των δυο προηγουμένων Αποστολή Διδασκαλία Ερευνα Κοινωνική προσφορά Κυρίως η διδασκαλία Στόχος: η ισοζυγισμένη προσφορά

18 6. ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στα πλείστα θέματα έχει υιοθετηθεί ως μοντέλο ο νόμος του Πανεπιστημίου Κύπρου Συμβούλιο Νόμος Π.Κ. Πρύτανη, 2 Αντιπρυτάνεις, 2 μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού, 4 μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 3 μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο, 1 μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές, 1 μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό Νόμος Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Ως καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου. Συμμετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Νόμος Πλαίσιο - Δημόσια Πανεπιστήμια: Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις, 2 μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού, 4 μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 3 μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο, 1 εκπρόσωπος των φοιτητών, 1 μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων - Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Όπως πιο πάνω, με την διαφοροποίηση ότι αντί να διορίζονται 4 μέλη από το Υπουργικό Συμβούλιο, διορίζονται 3 μέλη από το Συμβούλιο και 1 μέλος από το Υπουργικό Συμβούλιο.

19 Σχόλια: - Όλα τα μέλη είναι ανεξάρτητα από τον ιδρυτή του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου Συμβούλια Τμημάτων - Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος - Εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος: 1/3 του συνόλου του ακαδημαϊκού προσωπικού Οι φοιτητές μετέχουν στην ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα εκτός κάποια καθορισμένα (π.χ. - εκλογή / ανέλιξη ακαδημαϊκού - περιεχόμενο εξετάσεων + βαθμολογίες) Οι φοιτητές θα έχουν λόγο ακόμα και στον καθορισμό της ύλης, με «βάρος» 1/3 των ψήφων(;) - Οι φοιτητές ψηφίζουν για τις θέσεις Προέδρου + Αντιπροέδρου Τμήματος.

20 Σχόλια - Στην Ελλάδα υπάρχει προβληματισμός για τα μεγάλα ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών (βλ. Βήμα 4 Απριλίου 2010), γιατί ενθαρρύνουν την κομματικοποίηση του πανεπιστημίου και παραμορφώνουν τις αποφάσεις για θέματα ακαδημαϊκά Πρύτανης - Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου (...) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου. - Η διάρκεια της θητείας του Πρύτανη είναι εξαετής, χωρίς δικαίωμα επανεκλογής.

21 Σχόλια - Στο Νόμο του 2005 για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ο Πρύτανης έχει ευθύνη για όλα τα ακαδημαϊκά θέματα, ενώ τα διοικητικά αφήνονται στο Συμβούλιο και στον Πρόεδρο. Στον Νόμο Πλαίσιο ο Πρύτανης γίνεται κυρίαρχος ενώ ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξαφανίζεται. Μάλιστα πιο κάτω ( κβ -1-), βλέπουμε ότι «Στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ο διορισμός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, πραγματοποιείται μετά από διαβούλευση μεταξύ της Ιδρυτικής εταιρείας (sic) και του Πρύτανη»! Στα ιδιωτικά όμως πανεπιστήμια, η διοικητική / οικονομική πτυχή είναι καθοριστική και απαιτούνται πολύ περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες από τις ακαδημαϊκές (π.χ. Μάρκετινγκ-Διαφήμισης για προσέλκυση φοιτητών)

22 - Η Έκθεση του EUA σημειώνει ότι ενώ σε κάποιες χώρες (π.χ. Ελλάδα) υπάρχει μόνο η Σύγκλητος (οπότε και ο Πρύτανης έχει υπερεξουσίες), στις περισσότερες δυτικο-ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένας «δυϊσμός» στις δομές, με τη συνύπαρξη Συγκλήτου- Συμβουλίου. Μάλιστα η τάση είναι το Συμβούλιο να έχει αυξανόμενες και μεγαλύτερες ευθύνες, σε σχέση με την Σύγκλητο (ανάγκη επιβίωσης σ έναν ανταγωνιστικό κόσμο). Για τους ίδιους λόγους υπάρχει η τάση πρόσληψης ακόμη και μη-ακαδημαϊκών ατόμων στην ανώτερη διευθυντική βαθμίδα των σύγχρονων πανεπιστημίων. Σημ.: Η Έκθεση του EUA δεν σχολιάζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στα κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία η Έκθεση σχολιάζει, είναι ο Πρύτανης που καλείται να έχει αυτές τις διευθυντικές-επιχειρηματικές ικανότητες.

23 - Γενικότερα, ο Νόμος Πλαίσιο υποβαθμίζει εντελώς τον ρόλο του Συμβουλίου και του Προέδρου του Συμβουλίου. Αυτή είναι ίσως η πρακτική στην Ελλάδα, αλλά όχι σε όλη την Ευρώπη. Π.χ. στη Μ. Βρετανία: - University of Reading: Το Συμβούλιο είναι το σώμα που κυβερνά το Πανεπιστήμιο. Μεταξύ άλλων έχει την εξουσιοδότηση για τη δημιουργία κανονισμών για όλα τα θέματα ακόμη και για ακαδημαϊκά θέματα, με την προϋπόθεση ότι σ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δώσει την ευκαιρία στη Σύγκλητο να σχολιάσει τις εισηγήσεις του.

24 Επίσης, το Συμβούλιο έχει εξουσία: «Να αναθεωρεί, αναπέμπει, ελέγχει, τροποποιεί ή απαγορεύει οποιαδήποτε πράξη της Συγκλήτου και να δίνει οδηγίες στη Σύγκλητο, με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια πράξη αναθεωρηθεί, θα επαναπέμπεται στη Σύγκλητο για την θεώρηση και άποψή της, πριν μπει σε εφαρμογή...» (Statute XV, 17). Αντίστοιχα, οι εξουσίες της Συγκλήτου ελέγχονται από το Συμβούλιο. «Να κατευθύνει και γενικώς να ρυθμίζει, υπό τον έλεγχο του Συμβουλίου, τη διδασκαλία και εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο και τις Εξετάσεις που γίνονται από το Πανεπιστήμιο» (Statutes XVII, 1)

25 Διορισμός Πρύτανη και άλλων αξιωματικών Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες πρόνοιες του Νόμου Πλαισίου. Στους υφιστάμενους νόμους, τόσο για τα δημόσια, όσο και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, προσφέρεται μόνο η δυνατότητα εσωτερικής επιλογής, δια εκλογών. Στο Νόμο Πλαίσιο: - η επιλογή πρέπει να γίνει μεταξύ «των πρωτοβάθμιων καθηγητών που μιλούν την Ελληνική γλώσσα και υπηρετούν σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού». - η επιλογή γίνεται από Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από 11 μέλη, ως ακολούθως: - 4 μέλη διορισμένα από το Συμβούλιο - 4 μέλη διορισμένα από τη Σύγκλητο - 2 μέλη εκπρόσωποι των φοιτητών (πτυχιακών και μεταπτυχιακών) - 1 μέλος ο Δ/ντής Διοίκησης και Οικονομικών

26 - τα μέλη της Επιτροπής που διορίζονται (δηλ 4+4) - «είναι Καθηγητές εγνωσμένου κύρους (όπως τεκμαίρεται από διεθνείς διακρίσεις) - προέρχονται από 3 τουλάχιστο χώρες, και - έχουν εκτενή εμπειρίες σε διοίκηση Πανεπιστημίων (π.χ. τέως Πρυτάνεις ή Αντιπρυτάνεις)» Σχόλια - Σύμφωνα με την Έκθεση της EUA σε κάποια Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ο υποψήφιος μπορεί να είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καν ακαδημαϊκός. - Γιατί και πάλι τόσο ασφυκτικά πλαίσια (π.χ. γιατί στα μέλη της Επιτροπής να μην υπάρχει απλώς «ίση εκπροσώπηση» Συγκλήτου και Συμβουλίου;) - Γιατί τα μέλη της Επιτροπής να προέρχονται από «3 τουλάχιστο χώρες» (θυμίζει Σύνταγμα της Κ.Δ. και Σχέδιο Ανάν).

27 Καταληκτικά Σχόλια: - Όσον αφορά τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: αυξάνονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ΟΜΩΣ με ποια ενίσχυση του έργου τους από την πολιτεία; (βλ. έρευνα και ειδική ερευνητικές υποδομές) - Ο Νόμος Πλαίσιο ορίζει πολλές λεπτομέρειες που θα ήταν καλύτερα να καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς κάθε Πανεπιστημίου.

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο υπό το πρίσμα των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα Περίληψη Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια σειρά από γεγονότα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο: διαδικασίες και προεκτάσεις

Ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο: διαδικασίες και προεκτάσεις Ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο: διαδικασίες και προεκτάσεις Λουκά Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Frederick & Νεοφύτου Λεύκιος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Η επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 6 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2007-08 έως 2010-11 Σύνταξη τετραετούς έκθεσης εκ μέρους της Ο.Μ.Ε.Α. του Τ.Β.Σ.: Κυριάκος Κεντρωτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα