Τηλ Webside:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy"

Transcript

1 Τηλ Webside: 1

2 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2

3 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε βάση τον Περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο του 2003 Ν.122(Ι)/2003 που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 25 Ιουλίου 2003.

4 4 Ουσιαστική Σύσταση ΡΑΕΚ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ διορίστηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 21 Ιανουαρίου 2004 και ανάλαβαν τα καθήκοντά τους στις 4 Φεβρουαρίου 2004 δίδοντας διαβεβαίωση για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας. Πρόεδρος Κώστας Ιωάννου Αντιπρόεδρος Στέλιος Πετρίδης Μέλος Κύπρος Κυπριανίδης

5 5 Ανάγκη Ίδρυσης - ΡΑΕΚ Η ίδρυση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕΚ) πηγάζει από τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Βασικός σκοπός της ίδρυσης είναι η επίβλεψη της λειτουργίας της Αγοράς Ενέργειας (Ηλεκτρισµός και Φυσικό Αέριο) σε ένα νέο απελευθερωµένο περιβάλλον, χωρίς µονοπώλια.

6 6 Κρατική Χορηγία Για την αντιµετώπιση των άµεσων οικονοµικών δαπανών λειτουργίας της, η ΡΑΕΚ εξασφάλισε κρατική χορηγία ΛΚ Η χορηγία αυτή θα επιστραφεί σταδιακά στο κράτος κατά τα επόµενα 3 περίπου χρόνια.

7 7 Αποστολή ΡΑΕΚ Να διασφαλίζει τον υγιή και ουσιαστικό ανταγωνισµό στην Αγορά Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου. Να προστατεύει τα συµφέροντα των Καταναλωτών. Να προάγει την ανάπτυξη µιας οικονοµικά βιώσιµης και αποδοτικής Αγοράς Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου. Να εξασφαλίζει τη Συνέχεια, Ποιότητα, Αξιοπιστία και Ασφάλεια της παροχής Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου Να λαµβάνει σοβαρά Περιβάλλοντος. υπόψη την Προστασία του Να προάγει τη Ενέργειας (ΑΠΕ). Χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών

8 Εξουσίες και Αρµοδιότητες ΡΑΕΚ (1) Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου είναι ανεξάρτητη Αρχή της Κυπριακής ηµοκρατίας, λογοδοτεί απ ευθείας στο Πρόεδρο της ηµοκρατίας και έχει εκτελεστικές εξουσίες και αρµοδιότητες στον Τοµέα της Ενέργειας. Χορηγεί, ελέγχει, επιβάλλει, τροποποιεί και ανακαλεί τις Άδειες Παραγωγής, Μεταφοράς και Προµήθειας Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου. ιασφαλίζει την επάρκεια Ενέργειας για ικανοποίηση όλων των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων. Ρυθµίζει τις ιατιµήσεις, και Χρεώσεις. Καθορίζει, δηµοσιεύει και επιβάλλει είκτες και Επίπεδα Ποιότητας µε τα οποία θα συµµορφώνονται οι κάτοχοι αδειών. 8

9 9 Εξουσίες και Αρµοδιότητες ΡΑΕΚ (2) Ενθαρρύνει και διευκολύνει τον Ανταγωνισµό µε απώτερο στόχο τη µείωση των τιµών. Προστατεύει τα συµφέροντα των Καταναλωτών. Καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες εξετάζονται παράπονα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους κατόχους Αδειών. Προστατεύει το Περιβάλλον. Ενθαρρύνει τοµέα. την Έρευνα και Ανάπτυξη στον

10 10 Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Από πλευράς Νοµοθετηµάτων έχουν γίνει τα ακόλουθα: A/A Τίτλος Νόµου / Κανονισµού Αρ. Κανον. Αρ. Επ. Εφηµ. Ηµερ. ηµοσ. Εγκριµένοι Νόµοι 3 1. Ο Περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµος του 2003 Ν.122(Ι) /07/03 2. Ο Περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµος του Τροποποιητικός - Ν.239(Ι) /11/04 3. Ο Περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόµος του (Ι) /04/04

11 11 Νοµοθετικές Ρυθµίσεις A/A Τίτλος Νόµου / Κανονισµού Αρ. Κανον. Αρ. Επ. Εφηµ. Ηµερ. ηµοσ. Εγκεκριµένοι Κανονισµοί 7 1. Οι Περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού ( ιεξαγωγή Ερευνών) Κανονισµοί του /04/04 2. Οι Περί Ρυθµίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισµού (Έκδοση Αδειών) Κανονισµοί του /04/04 3. Ο Περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού (Μητρώο Αδειών) Κανονισµοί του /04/04 4. Οι Περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού (Τέλη Αδειών) Κανονισµοί του /04/04 5. Οι Περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού ( ιοικητικά Πρόστιµα) Κανονισµοί του /04/04 6. Οι Περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού ( ιαδικασίες Χρέωσης ιατιµήσεων Ηλεκτρισµού) Κανονισµοί του /04/04 7. Ο Περί ΡΑΕΚ (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισµοί του /04/04

12 Νοµοθετικές Ρυθµίσεις ιατάγµατα Το Περί Επιλέγοντα Καταναλωτή ιάταγµα του 2004 (35% 712 Καταναλωτές - 75Μ) ιαδικασία Υποβολής Παραπόνων είκτες Απόδοσης Κανόνες Κ Π 340 Κανονισµοί Υπό Έγκριση (στη Γενική Εισαγγελία) Κανόνες Μεταφοράς / ιανοµής (Έγκριση 07/10/04) /04/04 Κανόνες Αγοράς (Έγκριση 2005) Χρεώσεις Νέες ιατιµήσεις ΑΗΚ (Έγκριση 2005) Χρήση Συστήµατος Μεταφοράς (Έγκριση 2005) Χρήση Συστήµατος ιανοµής (Έγκριση 2005) Σύνδεση µε το ίκτυο Μεταφοράς(Έγκριση 2005) 12

13 Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρισµού Σύµφωνα µε τον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2003 καιτέθηκεσεπλήρη εφαρµογή την 1η Μαΐου 2004, η παραγωγή και προµήθεια ηλεκτρισµού έπαυσαν ν αποτελούν µονοπωλιακές δραστηριότητες της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου. Από την ίδια ηµεροµηνία το 35% της Αγοράς Ηλεκτρισµού έχει ελευθερωθεί. 13

14 14 Επιλέγοντες Καταναλωτές Το 35% της Αγοράς που έχει ελευθερωθεί καλύπτει τους 712 µεγαλύτερους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, ο καθένας από τους οποίους καταναλώνει 350,000 κιλοβατώρες το χρόνο ή περισσότερο. Οι ετήσιες δαπάνες των 712 αυτών καταναλωτών για ηλεκτρική ενέργεια είναι περίπου 75 εκ. και αυτοί είναι ελεύθεροι τώρα να επιλέξουν την Εταιρεία που θα τους προµηθεύει µε ηλεκτρισµό. Στα επόµενα µερικά χρόνια, η Αγορά θα ελευθερωθεί 100% και απώτερος στόχος είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να µπορούν να επιλέγουν τον Προµηθευτή τους ανάλογα µε τοτιτουςσυµφέρει.

15 15 Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισµού Οποιαδήποτε επιχείρηση ενδιαφέρεται να παράγει και να πωλεί ηλεκτρισµό, µπορεί να υποβάλει ΑΙΤΗΣΗ στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και να πάρει τη σχετική άδεια αν πληροί τα καθορισµένα κριτήρια. Οι εταιρείες που θα πάρουν τέτοια άδεια δικαιούνται να χρησιµοποιούν τα υφιστάµενα δίκτυα Μεταφοράς και ιανοµής ηλεκτρισµού έναντι ενός τέλος που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.

16 16 ιαδικασία Εξασφάλισης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Σηµαντικά και αναπόσπαστα θεωρούνται τα πιο κάτω: µέρη της Αίτηση Τεχνοοικονοµική Μελέτη για το προτεινόµενο Έργο Μέγεθος και Τύπος Σταθµού Παραγωγής Προσδιορισµός συγκεκριµένης τοποθεσίας ανέγερσης. Γενικό χωροταξικό σχέδιο εγκατάστασης των Μονάδων. Περιβαλλοντική Μελέτη. Αναλυτικό και δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου. Οικονοµικές Έργου. ή/και άλλες Εγγυήσεις υλοποίησης του

17 17 ιαδικασία Εξασφάλισης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Στην απόφαση της όσον αφορά τις άδειες που θα εκδώσει και το µέγεθος των νέων Μονάδων που θα αδειοδοτηθούν, η ΡΑΕΚ λαµβάνει σοβαρά υπόψη τα πιο κάτω: Την Επάρκεια, Ποιότητα, Αξιοπιστία Παραγωγής για τα επόµενα χρόνια. και Ασφάλεια (Security) Τη Προστασία του Περιβάλλοντος. Τη Προστασία της δηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας. Την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Την εισαγωγή και συνέχιση υγιούς Ανταγωνισµού προς όφελος των Καταναλωτών. Τη Βιωσιµότητα του Έργου. Τα Καύσιµα που θα χρησιµοποιούνται. Τις επιπτώσεις στην Τιµή της κιλοβατώρας. Το Χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του Έργου. Τις Εγγυήσεις Υλοποίησης.

18 ΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εσµευµένη Αγορά Απελευθερωµένη Αγορά Παραγωγή ΑΗΚ Παραγωγή ΑΗΚ Αυτο- Παραγωγοί + ΑΠΕ Ανεξάρτητοι Παραγωγοί έσµιοι Καταναλωτές AHK Επιλέγοντες Καταναλωτές ΡΑΕΚ ΣΜ Ισοζυγισµός Αγοράς ιµερή ιµερή Συµβόλαια Συµβόλαια Δεσμευμένη Franchise Αγορά Markets Ελεύθερη Αγορά ΡΑΕΚ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΣΜ - ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς 5 18

19 19 Εκδοθείσες Άδειες για Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ) 2005) (1) Α/Α Ονοµα Εταιρείας Είδος Αίτησης ΜW 1 ΑΗΚ 2 ΑΗΚ 3 ΑΗΚ 4 ΑΗΚ Λειτουργία Σταθµού στο Βασιλικό (Υφιστάµενες Μονάδες) Λειτουργία Σταθµού στο Βασιλικό (Μονάδα Αρ.3 υπό κατασκευή) Λειτουργία Σταθµού στη εκέλεια (Υφιστάµενες Μονάδες) Λειτουργία Σταθµού στη Μονή (Υφιστάµενες Μονάδες)

20 20 Εκδοθείσες Άδειες για Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ) 2005) (2) 5 Ketonis Developments Ltd 6 Aerotricity Ltd 7 8 Τσιµεντοποιïα Βασιλικού Λτδ Hellenic Copper Mines Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Μαρί-Επ.Λάρνακας) Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου ( Καµπί - Επ.Λευκωσίας) Λειτουργία Σταθµού στο Βασιλικό (Υφιστάµενη Μονάδα - Αυτοπαραγωγή) Λειτουργία Σταθµού στη Σκουριώτισσα (Υφιστάµενη Μονάδα - Αυτοπαραγωγή) Σύνολο: MW * ΑΗΚ :1118 ΜW Άλλοι :35.1 ΜW (Από τα οποία 22.1 ΜW από ΑΠΕ)

21 21 Κατασκευή και Λειτουργία Νέων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αιτήσεις Υπό Μελέτη ( ) (1) Α/Α Ονοµα Εταιρείας Είδος Αίτησης ΜW 1 ΑΗΚ Κατασκευή και Λειτουργία - Μονάδα Αρ.4 στο Βασιλικό (CCGT) ΑΗΚ Κατασκευή και Λειτουργία - Μονάδα Αρ.5 στο Βασιλικό(CCGT) ΑΗΚ Κατασκευή και Λειτουργία - Μονάδα Αρ.6 στο Βασιλικό (CCGT) Vouros Power Κατασκευή Σταθµού (MEK - Εξετάζονται Industries Ltd διάφορες εναλλακτικές τοποθεσίες) 50 5 Τσιµεντοποιία Βασιλικού Κατασκευή και Λειτουργία (ΜΕΚ - Αυτοπαραγωγή) 3.8

22 22 Κατασκευή και Λειτουργία Νέων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αιτήσεις Υπό Μελέτη ( ) (2) 6 Hellenic Copper Mines Κατασκευή και Λειτουργία ( MEK - Σκουριώτισσα - Αυτοπαραγωγή) Ελληνική 7 Μεταλλευτική Εταιρεία Κατασκευή και Λειτουργία (MEK - Λτδ Βασιλικό) 8 Ελµένι Λατοµεία Λτδ Κατασκευή και Λειτουργία ( MEK - Αγιος Σωζόµενος - Αυτοπαραγωγή) Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού 9 Ketonis Developments Πάρκου (Κλαυδιά - Τερσεφάνου - Αλεθρηκό) 10 Αιολική Ακτή Λτδ Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου (Σανίδα - Επαρχ. Λεµεσού)

23 23 Κατασκευή και Λειτουργία Νέων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αιτήσεις Υπό Μελέτη ( ) (3) 11 Unenes Ltd 12 AHK 13 Τσιµεντοποιία Βασιλικού 14 Golar Energy Ltd Κατασκευή και Λειτουργία (Περιοχή Βασιλικού - CCGT) Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου "Κούρρη" (στο Καντού, επαρχία Λεµεσού) Κατασκευή και Λειτουργία (MEK - Αυτοπαραγωγή) 1 Εγκατάσταση και Λειτουργία Πλωτής Μονάδας - Βασιλικό (CCGT) CCGT Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου ΜΕΚ Μηχανή Εσωτερικής Καύσης ΣΥΝΟΛΟ: MW * ΑΗΚ : 546MW Άλλοι: 637.1MW (Από τα οποία 50.5MW από ΑΠΕ)

24 24 Άδειες Εξαίρεσης Την 01/12/2004 έχει εκδοθεί Ρυθµιστική Απόφαση βάσει της οποίας Εξαιρούνται µονάδες Αυτοπαραγωγής µέχρι 1ΜW, µονάδες Παραγωγής από ΑΠΕ (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας) µέχρι 5MW και η Προµήθεια ηλεκτρισµού µέχρι 500KW. Η απόφαση εξαιρεί τις κατηγορίες αυτές από την κατοχή και ανανέωση διαφόρων αδειών, νοουµένου ότι υποβληθεί και εγκριθεί µε απλοποιηµένη διαδικασία αίτηση για εξαίρεση. Προνοείται επίσης ότι για συστήµατα ΑΠΕ µέχρι 10KW δεν χρειάζεται καθόλου άδεια.

25 25 Φυσικό Αέριο Η ΡΑΕΚ έχει τις ίδιες εξουσίες και αρµοδιότητες τόσο για την Ηλεκτρική Ενέργεια όσο και για το Φυσικό Αέριο, η έλευση του οποίου προγραµµατίζεται για το 2009/2010 σε υγροποιηµένη µορφή (LNG). Η διακίνηση του Φυσικού Αερίου θα γίνεται µέσω του Ενεργειακού Κέντρου που θα ανεγερθεί µε τηµέθοδο του ΒΟΤ ή ΒΟΟ στη περιοχή Βασιλικού.

26 Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Τηλ Webside: 26

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Για την εξασφάλιση Άδειας για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Παραγωγής με σκοπό την Προμήθεια Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002) ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόµου αυτού είναι η ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα