Αριθ. Σύµβασης 9/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Σύµβασης 9/2014"

Transcript

1 Σελ. 1 / 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Σύµβασης 9/2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SERVICE LEVEL AGREEMENT SLA) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» µεταξύ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) και της Εταιρίας OraSys ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. Στην Αθήνα σήµερα , ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων µερών: αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Α.Φ.Μ.: ,.Ο.Υ. Αµαρουσίου), το οποίο συστήθηκε µε τον Ν.3819/2011 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, καλούµενο εφεξής χάριν συντοµίας «Εργοδότης», που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του.σ. αυτού κ. ηµήτριο Κοντό, δυνάµει της Υ10Β/ΓΠ68458/ Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί διορισµού του Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), και αφετέρου της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία OraSys ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ A.E, που εδρεύει στο Λάρισα, 7 ο Χλµ Π.Ε.Ο. Λάρισας Βόλου, ΤΚ 41500, Α.Φ.Μ.: ,.Ο.Υ. Β Λάρισας (Β-Γ Λάρισας), νοµίµως εκπροσωπούµενης για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Λεωνίδα Τζώρτζη, ιευθύνοντα Σύµβουλο, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Ανάδοχος» συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 911/150/ Απόφαση του.σ. του ΕΟΠΥΥ: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της Σύµβασης Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών µε τίτλο «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο», που βρίσκεται ήδη εγκατεστηµένο και λειτουργεί παραγωγικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Εργοδότη (ΕΟΠΥΥ). Η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας που αναλαµβάνει ο Ανάδοχος µε την παρούσα σύµβαση, περιγράφεται στο συνηµµένο Παράρτηµα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.

2 Σελ. 2 / 9 ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύς της Σύµβασης Η παρούσα σύµβαση ισχύει έως 31/12/2014. Η παρούσα σύµβαση καταργεί κάθε άλλη προηγούµενη σύµβαση συντήρησης - υποστήριξης για το ίδιο αντικείµενο. Η παρούσα σύµβαση µετά τη λήξη της ανανεώνεται αυτόµατα για ένα (1) έτος ακόµη, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη ενηµέρωση από τον Εργοδότη προς τον Ανάδοχο εντός 30 ηµερών πριν από τη λήξη της. Η παρούσα σύµβαση δύναται να ανανεώνεται τουλάχιστον για τα επόµενα 3 έτη, µε το ίδιο αντικείµενο και την ίδια αµοιβή - προσαυξηµένη ετησίως τιµαριθµικά µε ελάχιστο ποσοστό αύξησης 3%. Στην περίπτωση που τροποποιηθούν τα αντικείµενα συστήµατα της παρούσας σύµβασης, ή οι άδειες χρήσης, το κόστος τροποποιείται και επί του τελικού συνόλου γίνεται η ετήσια αναπροσαρµογή. ΑΡΘΡΟ 3 Αµοιβή - Τρόπος πληρωµής Το συνολικό τίµηµα της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (4.244,00 ) πλέον ΦΠΑ. Η καταβολή του τιµήµατος γίνεται τµηµατικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, έπειτα από την έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων παροχής υπηρεσιών, ως ακολούθως: ΟΣΗ ΠΟΣΟ ΟΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 η ΟΣΗ 2.122,00 01/07/ η ΟΣΗ 2.122,00 01/12/2014 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.244,00 Τα ανωτέρω τιµολόγια εξοφλούνται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή τους, και µετά από βεβαίωση της εκτέλεσης των υπηρεσιών της παρούσας, από την αρµόδια υπηρεσία του Εργοδότη. Η αρµόδια υπηρεσία - επιτροπή βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών, σε σχέση µε τους προβλεπόµενους όρους της παρούσας σύµβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ο Εργοδότης οφείλει να χορηγήσει στον Ανάδοχο για την ανωτέρω παρακράτηση, βεβαίωση βάσει του Ν. 2238/94 Άρθρο 83, παράγραφος 2 εντός τριάντα ηµερών, εφόσον έχει προηγηθεί η υποβολή του σχετικού τιµολογίου. ΑΡΘΡΟ 4 Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει και να εκτελέσει για όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα της παρούσης. Οι υπηρεσίες συντήρησης - υποστήριξης παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες ( ευτέρα έως Παρασκευή) και τις ώρες από 8:30 έως 16:00.

3 Σελ. 3 / 9 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει προσηκόντως όλες τις επιµέρους εργασίες διαθέτοντας το προσωπικό του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα της παρούσης. Επίσης, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι διαθέτει πλήρες και οργανωµένο «συνεργείο» από ειδικά εξειδικευµένο προσωπικό, για τη παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του Συστήµατος και της Υποστήριξης Χρηστών HELP DESK, ώστε να διασφαλίζεται το αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας του και κατ επέκταση η οµαλή λειτουργία της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα της παρούσης. Καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά µε τον Εργοδότη, λαµβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ουδεµία ευθύνη και υποχρέωση προς τον Εργοδότη για προβλήµατα που οφείλονται σε κακή χρήση ή αµέλεια του Εργοδότη και των υπαλλήλων του ή σε άλλες αιτίες που εκφεύγουν της αρµοδιότητας ευθύνης και ελέγχου της Αναδόχου. Ως θέµατα και προβλήµατα εκτός ευθύνης του Αναδόχου, νοούνται τα οφειλόµενα σε µηχανογραφικό εξοπλισµό (hardware), στο δίκτυο (VPN), σε Λειτουργικό Σύστηµα (Οperating System), µη τήρηση τακτικών αντιγράφων ασφαλείας, µη προστασία από ιούς, βλάβες από διακοπές ρεύµατος φυσικές καταστροφές, και σε εγκατάσταση - χρήση προγραµµάτων τρίτων κατασκευαστών. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης που αποδεδειγµένα οφείλονται σε ανωτέρα βία είτε βλάβες και δυσλειτουργίες, του σχετικού µε το καλυπτόµενο λογισµικό, εξοπλισµού, ή λογισµικού συστήµατος (λειτουργικού, ORACLE κλπ.) είτε, δυσλειτουργία του δικτύου πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα. ΑΡΘΡΟ 5 Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Εργοδότη Ο Εργοδότης στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης πρέπει να παράσχει έναν Υπεύθυνο για την οργάνωση της επικοινωνίας καθώς και έναν υπεύθυνο υποστήριξης της εγκατάστασης, από την πλευρά του. Να µεριµνά για την προσεκτική χρήση του συστήµατος και το χειρισµό του από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης. Να προφυλάσσει το σύστηµα από οποιαδήποτε πρόκληση ζηµιάς, οφειλόµενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του Εργοδότη ή τρίτων προσώπων. Να γνωστοποιεί εγγράφως ( , fax, κλπ) στον Ανάδοχο οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή µη ικανοποιητικής λειτουργίας αυτού, χωρίς να προβαίνει µονοµερώς σε οποιαδήποτε προσθήκη παρέµβαση ή τροποποίηση σε αυτό, παρά µόνον έπειτα από προηγούµενη σχετική συνεννόηση µε τον Ανάδοχο. Να διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών του Αναδόχου διασφαλίζοντας την αποµακρυσµένη πρόσβαση του Αναδόχου (στους Servers και σε σταθµούς εργασίας), και διευκολύνοντας εάν απαιτηθεί την επιτόπια είσοδο στελεχών του Αναδόχου για την παροχή on-site υπηρεσιών στους χώρους όπου είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα, µε στόχο τον βέλτιστο τρόπο αποκατάστασης των τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

4 Σελ. 4 / 9 Να τηρεί ενηµερωµένη την oracle (database και application server) µε τις νέες εκδόσεις και τα τελευταία patches. Να εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας (Backup), ώστε σε περίπτωση αστοχίας να µπορεί να γίνει ανάκτηση των δεδοµένων. Να προφυλάσσει το σύστηµα από κάθε είδους ηλεκτρονικούς ιούς και επιβλαβή προγράµµατα. Ο Εργοδότης ευθύνεται για προβλήµατα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται στις παρακάτω αιτίες (χωρίς παρέµβαση ή ευθύνη του Αναδόχου): - αστοχία ή καταστροφή των συστατικών µερών στα οποία έχει εγκατασταθεί το σύστηµα, (servers, δίκτυο) - λειτουργία του συστήµατος σε περιβάλλον Η/Υ που δεν πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές που θέτει ο Ανάδοχος - οιασδήποτε φύσεως µη εξουσιοδοτηµένη παρέµβαση στο σύστηµα, (servers, oracle, εφαρµογές) - εγκατάσταση προγραµµάτων τρίτων που επιφέρουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο σύστηµα χωρίς προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση του Αναδόχου και έγκριση αυτού. Μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Εργοδότη αίρει κάθε ευθύνη του Αναδόχου προς τον Εργοδότη για δυσλειτουργία ή ζηµία του. Στις ως άνω περιπτώσεις προβλήµατος ή δυσλειτουργίας του συστήµατος (χωρίς παρέµβαση ή ευθύνη του Αναδόχου), το κόστος αποκατάστασης των όποιων προκληθεισών ζηµιών / δυσλειτουργίας, βαρύνει αποκλειστικά τον Εργοδότη, και δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 6 Πνευµατικά δικαιώµατα - Αποκλειστικότητα Συντήρησης Συστήµατος Το λογισµικό εφαρµογών, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα, αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία του Αναδόχου. O Ανάδοχος, ως αποκλειστικός δικαιούχος των πάσης φύσης δικαιωµάτων (τροποποιήσεις, δηµιουργία παραγώγων, οικονοµικής εκµετάλλευσης ή άλλης χρήσης ή µετατροπής) επί των εφαρµογών του λογισµικού που έχει αναπτυχθεί από αυτόν (Ανάδοχο), θεωρείται ως ο πλέον ικανός και κατάλληλος για την παροχή υπηρεσιών προσαρµογής, τροποποίησης και παραµετροποίησης τους, καθώς και για την τεχνική και παραγωγική υποστήριξη αυτών, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρούσα. Επιπλέον, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούµενη ικανότητα, εµπειρία και τεχνογνωσία, εξειδικευµένο προσωπικό, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά µέσα για την παροχή των, στην παρούσα, περιγραφοµένων υπηρεσιών. εν επιτρέπεται η οποιουδήποτε είδους επέµβαση στο λογισµικό, όπως αυτό παραδίδεται στον Εργοδότη, είτε από πρόσωπα µη εξουσιοδοτηµένα από τον Ανάδοχο, είτε από άλλο λογισµικό µη εγκεκριµένο από τον Ανάδοχο. Στον Εργοδότη δεν επιτρέπονται οι παρακάτω ενέργειες χωρίς την έγγραφη άδεια του Αναδόχου: - Η αντιγραφή του λογισµικού συστήµατος εφαρµογών παρά µόνο για την παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας (backup). - Η παραγωγή αντιγράφων των εγχειριδίων χρήσης παρά µόνο για διευκόλυνση των χρηστών (υπαλλήλων του Εργοδότη) κατά την εργασία τους. - Η παραχώρηση της χρήσης του συστήµατος ή αντιγράφων αυτού σε τρίτους, µε αντάλλαγµα ή και χωρίς αντάλλαγµα. - Η εκµίσθωση, χρονοµίσθωση, διασκευή, δανεισµός, τροποποίηση, µεταγλώττιση, διανοµή και εµπορία του συστήµατος ή η δηµιουργία παράγωγου λογισµικού και η γνωστοποίηση της τεχνογνωσίας του Αναδόχου.

5 Σελ. 5 / 9 - Η αποκωδικοποίηση, αποκρυπτογράφηση ή αναστροφή από τον κώδικα µηχανής σε πηγαίο κώδικα, και η παράκαµψη των µηχανισµών ασφαλείας και προστασίας. Όλα τα επιχειρησιακά δεδοµένα αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία του ΕΟΠΥΥ, περιέχουν προσωπικά δεδοµένα, και ρητά συνοµολογείται ότι, αποκλείεται η διάθεσή τους από την Ανάδοχο σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΠΥΥ. ΑΡΘΡΟ 7 Καταγγελία - Λύση της Σύµβασης Οι συµβαλλόµενοι µπορούν να καταγγείλουν την παρούσα σύµβαση, µόνο για σπουδαίο λόγο και µόνο εγγράφως. Το αποτέλεσµα της καταγγελίας επέρχεται έπειτα από τριάντα εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη του εγγράφου και εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι της καταγγελίας. Η παρούσα σύµβαση δύναται επίσης να λυθεί µε γραπτή συµφωνία των µερών. Στην περίπτωση αυτή, συµφωνείται, βεβαιώνεται και καταβάλλεται (εφόσον προκύπτει) η αξία του παρασχεθέντος και µη εξοφληθέντος µέρους των συµβατικών υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 8 Ανωτέρα βία Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων «ανωτέρας βίας», οπότε καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από τη σύµβαση κατά το µέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Η µη εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. Η απόδειξη της «ανωτέρας βίας» βαρύνει το συµβαλλόµενο µέρος που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις «ανωτέρας βίας» αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Πληµµύρα, Πυρκαγιά, Σεισµός, Πόλεµος, Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών, Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής, Κοινωνικές αναταραχές, Πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών Αρχών µε αποφασιστικές αρµοδιότητες, Απεργία, Τροµοκρατικές Ενέργειες. ΑΡΘΡΟ 9 Εµπιστευτικότητα Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται, να χρησιµοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν ή που θα περιέλθουν σε γνώση τους στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης συνεργασίας τους, µόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από αυτήν, και να µην τα γνωστοποιούν, παρά µόνο σε πρόσωπα που εµπλέκονται άµεσα στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα εν λόγω στοιχεία. Επίσης αναλαµβάνουν την ευθύνη να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή και στο προσωπικό τους, τυχόν υπεργολάβους τους και γενικότερα σε κάθε συνεργαζόµενο. ΑΡΘΡΟ 10 Εκχωρήσεις- Μεταβιβάσεις Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει την παρούσα σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εργοδότη.

6 Σελ. 6 / 9 ΑΡΘΡΟ 11 Τροποποιήσεις Σύµβασης Καµία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη µεταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας σύµβασης θα είναι ισχυρή εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές και των δύο αντισυµβαλλόµενων µερών. Τα µέρη δεσµεύονται να τροποποιούν την παρούσα σύµβαση, στην περίπτωση κατά την οποία σχετική εναρµόνισή της υπαγορεύεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 12 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει στον ΕΟΠΥΥ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (424,40 ). Η ανωτέρω εγγύηση εφόσον δεν καταπέσει, θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, µετά την ολοκλήρωση του έργου και την τήρηση των όρων της παρούσας σύµβασης (εκτέλεση της σύµβασης) και την οριστική παραλαβή του Έργου από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που συνίσταται στον ΕΟΠΥΥ. ΑΡΘΡΟ 13 Εφαρµοστέο δίκαιο, Επίλυση διαφορών Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συµφωνιών, ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2362/1995, Π.. 60/2007, Π 118/2007, ως και των ειδικών νόµων, µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, µεταξύ των συµβαλλοµένων, σχετική µε την παρούσα σύµβαση, κάθε συµβαλλόµενος ενηµερώνεται γραπτώς, και καταβάλλεται προσπάθεια από τους συµβαλλόµενους για φιλική επίλυση της διαφοράς στα πλαίσια της καλής πίστης και συνεργασίας Επί διαφωνίας, και σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια της Λάρισας. Η σύµβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. Οι συµβαλλόµενοι αφού διάβασαν τη σύµβαση και τους όρους αυτής, υπέγραψαν και έλαβαν ένα (1) πρωτότυπο ο Ανάδοχος και δύο (2) πρωτότυπα ο Εργοδότης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (ΕΟΠΥΥ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ (OraSys Α.Ε.) ηµήτριος Κοντός Πρόεδρος.Σ. Λεωνίδας Τζώρτζης ιευθύνων Σύµβουλος

7 Σελ. 7 / 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας - Τεχνική Υποστήριξη Λογισµικού Εφαρµογών «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» - Helpdesk Η παρούσα σύµβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του λογισµικού εφαρµογών µε τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Το «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» είναι εγκατεστηµένο στο Data Center του ΟΠΑ και χρησιµοποιείται για καταχώρηση και επεξεργασία δεδοµένων από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Χρήστες αποκλειστικοί του λογισµικού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» είναι το προσωπικό του τµήµατος Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ. Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών SLA Στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης η OraSys παρέχει στον ΕΟΠΥΥ τις παρακάτω υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται µέσα από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Χρηστών: Γραµµή Άµεσης Βοήθειας (Helpdesk). Απάντηση σε ερωτήµατα για τη χρήση και την παραγωγική λειτουργία του συστήµατος. Επίλυση ερωτηµάτων από εσφαλµένη χρήση, που οδήγησε σε λάθος λειτουργία - αποτέλεσµα. Συντήρηση υφιστάµενης κωδικοποίησης (e-support µέσω του διαδικτύου) και γενικότερα προσθήκη / µεταβολή των τιµών σε υφιστάµενες κωδικοποιήσεις που δεν απαιτούν νέα λειτουργικότητα. Άµεση λήψη διορθωτικών ενεργειών για την αποκατάσταση σφαλµάτων (bug-fixing & corrective maintenance) που τυχόν ανακύψουν στη διάρκεια του SLA. Παρακολούθηση της πορείας του συστήµατος και µέριµνα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας. Υποστήριξη εξ αποστάσεως (e-support µέσω του διαδικτύου) παραγωγικής λειτουργίας στους χρήστες των οργανικών µονάδων του ΕΟΠΥΥ. Εξετάζονται όλες οι πληροφορίες που προέρχονται από τους χρήστες, που αφορούν είτε απάντηση σε ερωτήµατα για καθηµερινή χρήση είτε επίλυση ερωτηµάτων από εσφαλµένη χρήση που οδήγησε σε λάθος λειτουργία - αποτέλεσµα, για τα οποία απαιτείται παρέµβαση του αναδόχου και αποκατάσταση κατά περίπτωση. Αποµακρυσµένη επέµβαση (e-support µέσω του διαδικτύου) για παροχή υπηρεσιών για προβλήµατα που δεν µπορούν να επιλυθούν τηλεφωνικά. Υποστήριξη (e-support µέσω του διαδικτύου) για διαχείριση της βάσης δεδοµένων ORACLE. Συµβουλευτική υποστήριξη για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και την ασφάλεια των δεδοµένων. Συµβουλευτική υποστήριξη για θέµατα που σχετίζονται µε τις εφαρµογές και αφορούν τη λειτουργία των servers, του δικτύου, των σταθµών εργασίας, τους εκτυπωτές, επέκταση της υποδοµής, κλπ. Παροχή εγχειριδίων χρήσης, σηµειώσεων, εντύπων, βιβλιογραφίας, κλπ. που αφορούν τις εφαρµογές.

8 Σελ. 8 / 9 Γραµµή Άµεσης Βοήθειας (Helpdesk) Η Γραµµή Άµεσης Βοήθειας (Helpdesk) της OraSys, είναι το υπεύθυνο τµήµα για την αναγγελία και την καταγραφή των αιτηµάτων, είναι προσιτή σε όλους τους χρήστες του λογισµικού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» και παρέχει τηλεφωνική βοήθεια σε πρώτο επίπεδο παρέµβασης. Οι διαδικασίες επίλυσης των προβληµάτων που προτείνει η OraSys διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδοµένων του συστήµατος. Το Helpdesk υποστηρίζει τους χρήστες, µε τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού, λογισµικού και λοιπής υποδοµής. Παρέχεται τηλεφωνικά, µε online πρόσβαση και µε χρήση υποστήριξη των χρηστών κατά την καθηµερινή χρήση των εφαρµογών για την διεκπεραίωση των καθηµερινών τους εργασιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε ωράριο 08:30 16:30 τις εργάσιµες ηµέρες. εν περιλαµβάνεται παροχή τοπικών (on site) υπηρεσιών οποιασδήποτε µορφής. Τηλέφωνο helpdesk: Σε περίπτωση που η επίλυση του θέµατος δεν είναι εφικτή µέσω άµεσης τηλεφωνικής ανταπόκρισης (π.χ. για θέµατα εσφαλµένης χρήσης της εφαρµογής, που οδήγησαν σε λάθος λειτουργία - αποτέλεσµα), ο ΕΟΠΥΥ υποχρεούται να διατυπώσει εγγράφως το θέµα - αίτηµα µε πλήρη και σαφή περιγραφή προς την OraSys σύµφωνα µε το έντυπο καταγραφής θέµατος από τον Φορέα (σχετικό υπόδειγµα παρατίθεται παρακάτω) και να το αποστείλει µε ή fax. Fax: (Υπόψη Τεχνικής Οµάδας Υποστήριξης εφαρµογής «..») Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Πρόσθετες Υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση Η παρούσα σύµβαση δεν καλύπτει: - Επεκτάσεις των εφαρµογών. - Ανάπτυξη νέων λειτουργικών απαιτήσεων. - Ενσωµάτωση νέων οργανωτικών δεδοµένων. - Νέες διασυνδέσεις µε τρίτα συστήµατα Φορείς. - Εργασίες που προκύπτουν από αναβάθµιση και αλλαγές στις υποδοµές, servers δίκτυο. - Επιτόπια υποστήριξη - εκπαίδευση χρηστών. Για πρόσθετες υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση, ο Εργοδότης τις αιτείται εγγράφως και ο Ανάδοχος αποστέλλει πρόταση που περιλαµβάνει την περιγραφή των υπηρεσιών, την απαιτούµενη ανθρωποπροσπάθεια σε Α/Η (ΑνθρωποΗµέρες), τον απαιτούµενο χρόνο υλοποίησης και τυχόν προϋποθέσεις κινδύνους υλοποίησης.

9 Σελ. 9 / 9 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ Υπηρεσία: Τµήµα: Χρήστης: Username χρήστη (εφαρµογής): Τηλέφωνο επικοινωνίας: επικοινωνίας: Ηµεροµηνία Καταγραφής: Θέµα: Ονοµατεπώνυµο & Υπογραφή:

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014. Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014. Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014 Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 1 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στο Μαρούσι σήμερα 27 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου:

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα