Π5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"

Transcript

1 Π5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β Έκθεση Μελέτης ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος μεταφοράς μαθητών, προς το σκοπό της αποτελεσματικής υλοποίησης του σχεδιαζόμενου Σχολείου του 21ου αιώνα» Φορέας Ανάθεσης: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ενιαίο Διοικητικό Τομέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, Μονάδα Δ Συγγραφείς: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Ανέστης Παπανικολάου Κορνηλία Κοτούλα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή Σκοπός και μεθοδολογία επίτευξης του 2 2 Κριτήρια Επιλογής Των Πιλοτικών Εφαρμογών Εισαγωγή Κριτήρια και μεθοδολογία επιλογής των Δήμων 4 3 Παρουσίαση της Πιλοτικής Εφαρμογής στο Δήμο Θέρμης Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία του Δήμου Θέρμης Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Θέρμης Ανασκόπηση του μεταφορικού έργου μαθητών του Δήμου Θέρμης Παρουσίαση του νέου μεταφορικού έργου του Δήμου Θέρμης Εφαρμογή και Αξιολόγηση των Προτεινόμενων Συστημάτων Μεταφοράς Μαθητών στο Δήμο Θέρμης Παρουσίαση εναλλακτικών σχημάτων μεταφοράς μαθητών στο Δήμο Θέρμης Παραδοχές αξιολόγησης και θεώρηση στοιχείων κόστους-ωφελειών _ Σενάριο Α: Εκτέλεση του μεταφορικού έργου μεταφοράς μαθητών από ιδιώτη (με εκτέλεση της υφιστάμενης δημοτικής συγκοινωνίας) Σενάριο Β: Εκτέλεση του μεταφορικού έργου μεταφοράς μαθητών από ιδιώτη και Δήμο με σύγχρονη επέκταση της υφιστάμενης δημοτικής συγκοινωνίας Συμπεράσματα 50 4 Παρουσίαση της Πιλοτικής Εφαρμογής στο Δήμο Θερμαϊκού Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία του Δήμου Θερμαϊκού Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Θερμαϊκού Ανασκόπηση του μεταφορικού έργου μαθητών του Δήμου Θερμαϊκού _ Παρουσίαση του νέου μεταφορικού έργου του Δ. Θερμαϊκού Εφαρμογή και αξιολόγηση των προτεινόμενων συστημάτων μεταφοράς μαθητών στο Δήμο Θερμαϊκού Παρουσίαση εναλλακτικών σχημάτων μεταφοράς μαθητών στο Δήμο Θερμαϊκού 64 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης i

3 4.5.3 Παραδοχές αξιολόγησης και θεώρηση στοιχείων κόστους-ωφελειών _ Σενάριο Α: Εκτέλεση του μεταφορικού έργου μεταφοράς μαθητών από ιδιώτη (χωρίς την εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας) Σενάριο Β1: Εκτέλεση του μεταφορικού έργου μεταφοράς μαθητών από ιδιώτη με την εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας Σενάριο Β2: Εκτέλεση του μεταφορικού έργου μεταφοράς μαθητών από ιδιώτη και Δήμο και εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας Συμπεράσματα 80 5 Τελικά Συμπεράσματα 82 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3.1: Ημερήσια Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ. διερχόμενα του Δήμου Θέρμης Πίνακας 3.2: Ημερήσια Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας Θέρμης Πίνακας 3.3: Απαιτούμενα ημερήσια δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων Δήμου Θέρμης για το σχολικό έτος Πίνακας 3.4: Δήμος Θέρμης/Σενάριο Α: Λειτουργικά χαρακτηριστικά-εκτέλεση μεταφοράς μαθητών/δημοτικής Συγκοινωνίας Πίνακας 3.5: Δήμος Θέρμης/Σενάριο Β: Λειτουργικά χαρακτηριστικά-εκτέλεση μεταφοράς μαθητών/δημοτικής Συγκοινωνίας Πίνακας 3.6: Στοιχεία κόστους που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης των μεταφορικών έργων των Δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού.. 45 Πίνακας 3.7: Στοιχεία εκτέλεσης του μεταφορικού έργου για το Σενάριο Α του Δήμου Θέρμης Πίνακας 3.8: Συγκεντρωτικός πίνακας ετήσιων στοιχείων κόστους ωφελειών για το Σενάριο Α του Δήμου Θέρμης Πίνακας 3.9: Στοιχεία εκτέλεσης του μεταφορικού έργου για το Σενάριο Β του Δήμου Θέρμης Πίνακας 3.10: Συγκεντρωτικός πίνακας ετήσιων στοιχείων κόστους ωφελειών για το Σενάριο Β του Δήμου Θέρμης Πίνακας 4.1: Ημερήσια Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ. διερχόμενα του Δήμου Θερμαϊκού 54 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ii

4 Πίνακας 4.2: Απαιτούμενα ημερήσια δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολείων Δήμου Θερμαϊκού για το σχολικό έτος Πίνακας 4.3: Δήμος Θερμαϊκού/Σενάριο Α: Λειτουργικά χαρακτηριστικά-εκτέλεση μεταφοράς μαθητών Πίνακας 4.4: Δήμος Θερμαϊκού/Σενάριο Β1: Λειτουργικά χαρακτηριστικά- Εκτέλεση μεταφοράς μαθητών/δημοτικής Συγκοινωνίας Πίνακας 4.5: Δήμος Θερμαϊκού/Σενάριο Β2: Λειτουργικά χαρακτηριστικά- Εκτέλεση μεταφοράς μαθητών/δημοτικής Συγκοινωνίας Πίνακας 4.6: Στοιχεία κόστους που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης των μεταφορικών έργων των Δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού.. 74 Πίνακας 4.7: Στοιχεία εκτέλεσης του μεταφορικού έργου για το Σενάριο Α του Δήμου Θερμαϊκού Πίνακας 4.8: Συγκεντρωτικός πίνακας ετήσιων στοιχείων κόστους ωφελειών για το Σενάριο Α του Δήμου Θερμαϊκού Πίνακας 4.9: Στοιχεία εκτέλεσης του μεταφορικού έργου για το Σενάριο Β1 του Δήμου Θερμαϊκού Πίνακας 4.10: Συγκεντρωτικός πίνακας ετήσιων στοιχείων κόστους ωφελειών για το Σενάριο Β1 του Δήμου Θερμαϊκού Πίνακας 4.11: Στοιχεία εκτέλεσης του μεταφορικού έργου για το Σενάριο Β2 του Δήμου Θερμαϊκού Πίνακας 4.12: Συγκεντρωτικός πίνακας ετήσιων στοιχείων κόστους ωφελειών για το Σενάριο Β2 του Δήμου Θερμαϊκού ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 2.1: Ετήσια υπέρβαση κόστους μεταφοράς των μαθητών ανά Δήμο... 5 Διάγραμμα 2.2: Ετήσιο κόστος μεταφοράς των μαθητών ανά Δήμο... 5 Διάγραμμα 2.3: Αριθμός δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ανά Δήμο... 6 Διάγραμμα 2.4: Εκτάσεις Καλλικρατικών Δήμων Ελλάδας σε τ.χλμ... 7 Διάγραμμα 2.5: Πληθυσμοί των Καλλικρατικών Δήμων (απογραφή 2001)... 7 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης iii

5 ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΤΩΝ Χάρτης 3.1: Υφιστάμενο δίκτυο εξυπηρέτησης Δημοτικής και Τακτικής Συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης Χάρτης 3.2: Δήμος Θέρμης 4ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης Δρομολόγιο Κέντρου Υγείας Θέρμης Χάρτης 3.3: Δήμος Θέρμης 4ο Δημοτικό Σχολείο /5ο Νηπιαγωγείο Θέρμης Δρομολόγιο Θέρμης μέσω οδού Κεσσίδη Χάρτης 3.4: Δήμος Θέρμης 4ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης Δρομολόγιο ΕΚΕΤΑ Χάρτης 3.5: Δήμος Θέρμης 4ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης Δρομολόγιο Θέρμης μέσω οδού Μακρυγιάννη Χάρτης 3.6: Δήμος Θέρμης 5ο Νηπιαγωγείο Θέρμης Δρομολόγιο επιστροφής προς Θέρμη μέσω οδού Μακρυγγιάννη Χάρτης 3.7: Δήμος Θέρμης 4ο Δ. Σ. Θέρμης Δρομολόγιο επιστροφής προς ΕΚΕΤΑ Χάρτης 3.8: Δήμος Θέρμης 4ο Δημοτικό Σχολείο/5ο Νηπιαγωγείο Θέρμης Δρομολόγιο επιστροφής προς Κέντρο Υγείας και Θέρμη Χάρτης 3.9: Δήμος Θέρμης 2ο Δ. Σχολείο Ν.Ραιδεστού Δρομολόγιο Λακκιάς και δρομολόγιο Φιλοθέης Χάρτης 3.10: Δήμος Θέρμης 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ραιδεστού Δρομολόγιο Ν. Ραιδεστού Χάρτης 3.11: Δήμος Θέρμης 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ραιδεστού Δρομολόγιο Ν. Ραιδεστού-Φιλοθέης Χάρτης 3.12: Δήμος Θέρμης 2ο Γυμνάσιο Θέρμης Δρομολόγιο Νέου Ρυσίου.. 25 Χάρτης 3.13: Δήμος Θέρμης 3ο Γυμνάσιο Θέρμης Δρομολόγιο Θέρμης Χάρτης 3.14: Δήμος Θέρμης 3ο Γυμνάσιο Θέρμης Δρομολόγιο Τριαδίου Χάρτης 3.15: Δήμος Θέρμης 3ο Γυμνάσιο Θέρμης Δρομολόγιο Ν.Ραιδεστού.. 26 Χάρτης 3.16: Δήμος Θέρμης 2ο ΓΕΛ Θέρμης Δρομολόγιο Τριαδίου-Θέρμης.. 27 Χάρτης 3.17: Δήμος Θέρμης 2ο ΓΕΛ Θέρμης Δρομολόγιο Ν.Ραιδεστού- Φιλοθέης Χάρτης 3.18: Δήμος Θέρμης 2ο ΓΕΛ Θέρμης Δρομολόγιο Ταγαράδων-Ν. Ρυσίου Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης iv

6 Χάρτης 3.19: Δ. Θέρμης 2ο Γυμ. Τριλόφου Δρομολόγια Πλαγιαρίου/Σχολαρίου Χάρτης 3.20: Δήμος Θέρμης 1ο Γυμνάσιο Τριλόφου Δρομολόγιο Πλαγιαρίου, δρομολόγιο Κάτω Σχολαρίου και δρομολόγιο Καρδίας Χάρτης 3.21: Δήμος Θέρμης Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αντωνίου- Δρομολόγιο Μονοπήγαδου / Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής Δρομολόγιο Σουρωτής Χάρτης 3.22: Δήμος Θέρμης Δημοτικό Σχολείο Περιστεράς- Δρομολόγιο Λιβαδίου Χάρτης 3.23: Δήμος Θέρμης Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ Βασιλικών- Δρομολόγιο Ν. Ρυσίου-Ταγαράδων Χάρτης 3.24: Δήμος Θέρμης Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ Βασιλικών- Δρομολόγιο Αγίας Παρασκευής Χάρτης 3.25: Δήμος Θέρμης Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ Βασιλικών- Δρομολόγιο Μονοπήγαδου-Αγίου Αντωνίου Χάρτης 3.26: Δήμος Θέρμης Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ Βασιλικών- Δρομολόγιο Σουρωτής και δρομολόγιο Βάβδου-Γαλάτιστας Χάρτης 3.27: Δήμος Θέρμης Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ Βασιλικών- Δρομολόγιο Γαλαρινού-Αγ. Αναστασίας και δρομολόγιο Περιστεράς Χάρτης 3.28: Δήμος Θέρμης Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ Βασιλικών- Δρομολόγιο Θέρμης Χάρτης 3.29: Προτεινόμενες διαδρομές Δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης - Σύνδεση Θέρμης -Σουρωτής (Γραμμή Α) και Θέρμης-Καρδίας (Γραμμή Β). 39 Χάρτης 3.30: Προτεινόμενη διαδρομή Δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Θέρμης - Σύνδεση Θέρμης -Ραιδεστού-Σουρωτής-Ταγαράδων-Ν. Ρυσίου (Γραμμή Γ) 40 Χάρτης 4.1: Υφιστάμενο δίκτυο συγκοινωνίας ΟΑΣΘ Δήμου Θερμαϊκού Χάρτης 4.2: Δήμος Θερμαϊκού - 5ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας Δρομολόγιο Ανθέων Χάρτης 4.3: Δήμος Θερμαϊκού - 5ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας Δρομολόγιο Ξενίου Διός Χάρτης 4.4: Δήμος Θερμαϊκού - 1ο ΓΕΛ Επανομής- Δρομολόγιο προς Μεσημέρι 61 Χάρτης 4.5: Δήμος Θερμαϊκού - 1ο ΕΠΑΛ Επανομής - Δρομολόγιο προς Περαία Χάρτης 4.6: Δήμος Θερμαϊκού - 1ο ΕΠΑΛ Επανομής - Δρομολόγιο προς Εκκλησάκι Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης v

7 Χάρτης 4.7: Δήμος Θερμαϊκού - 1ο ΕΠΑΛ Επανομής - Δρομολόγιο προς Μεσημέρι Χάρτης 4.8: Δήμος Θερμαϊκού - 1ο ΕΠΑΛ Επανομής Δρομολόγιο προς Αγία Τριάδα Χάρτης 4.9: Προτεινόμενη διαδρομή Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Θερμαϊκού Σύνδεση Άνω Περαίας - Κάτω Περαίας (Α Γραμμή) Χάρτης 4.10: Προτεινόμενη διαδρομή Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Θερμαϊκού - Σύνδεση οικισμών Περαίας-Επανομής (Β Γραμμή) Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης vi

8 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε χρόνο ένα μεγάλο κονδύλιο από το Υπουργείο Παιδείας πιστώνεται για τη δωρεάν μεταφορά μαθητών Π/βάθμιας & Δ/βάθμιας Εκπ/σης που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου τους. Το χρηματικό αυτό ποσό μέσα στο 2009 έφτασε στο ύψος των 300 εκ. περίπου. Το μέγεθος του ποσού αυτού αλλά και ο τρόπος με το οποίο διατίθεται στους εκάστοτε αναδόχους του μεταφορικού έργου, έχει δημιουργήσει πολλές διαμαρτυρίες και προβλήματα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ευρύτερη προσπάθεια δραστικής μείωσης των δημοσίων δαπανών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη μείωσης του κονδυλίου μεταφοράς μαθητών και αναδιάρθρωσης του όλου μηχανισμού ανάθεσης και διεξαγωγής του μεταφορικού έργου για περισσότερη διαφάνεια και εξορθολογισμό. Επιπρόσθετα, από το Σεπτέμβριο του 2011 έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Νέου Σχολείου (πιλοτική λειτουργία θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά), μιας νέας δηλαδή δομής και τρόπου λειτουργίας των σχολείων της χώρας έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, κατ εφαρμογή και την κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για το Σχολείο του 21 ου Αιώνα. Κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία της λειτουργίας του Νέου Σχολείου είναι ο εξορθολογισμός όλων των υποστηρικτικών δομών, διαδικασιών και παροχών του Υπουργείου Παιδείας. Κομβικό χαρακτήρα στις σχετικές υποστηρικτικές παροχές αποτελεί η λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος μεταφοράς των μαθητών που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου τους αλλά και των μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να μεταβούν με ευκολία στο σχολείο τους (ΑμεΑ). Βασικό στόχο της παρούσας μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ» αποτελεί η διαμόρφωση ενός λειτουργικού, ευέλικτου για την κάλυψη των επιμέρους αναγκών των περιφερειών αποτελεσματικού και οικονομικά αποδοτικού (σχέση κόστους/ωφελειών) συστήματος για τη διαχείριση και υλοποίηση της μεταφοράς μαθητών, το οποίο θα μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή και να βελτιώνει τις υφιστάμενες συνθήκες. Η μελέτη αυτή έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης στο Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 1

9 Το έργο εκπονείται μέσα από πέντε επιμέρους Ενότητες Εργασίας, οι οποίες είναι οι εξής: Ε.Ε.1: Καταγραφή και ανάλυση του σχετικού υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου Ε.Ε.2: Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης. Ε.Ε.3: Αποτύπωση των Άμεσων Μελλοντικών Προοπτικών Εξέλιξης του Μεταφορικού Έργου. Ε.Ε.4: Διαμόρφωση εναλλακτικών προτεινόμενων συστημάτων διαχείρισης και υλοποίησης της μεταφοράς μαθητών Ε.Ε.5: Σχεδιασμός πιλοτικής εφαρμογής του βέλτιστου συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης μεταφοράς μαθητών. Το παρόν παραδοτέο αφορά στην πέμπτη ενότητα εργασίας και συγκεκριμένα στο σχεδιασμό της πιλοτικής εφαρμογής σε επιχειρησιακό επίπεδο του βέλτιστου συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης μεταφοράς μαθητών για δύο συγκεκριμένους Δήμους που επιλέχτηκαν. Συνοπτικά στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου πραγματοποιείται η: Αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων με τα οποία επιλέχτηκαν οι δύο Δήμοι για την πιλοτική εφαρμογή. Αναλυτική περιγραφή των δύο Δήμων και των ιδιαιτεροτήτων τους, το μεταφορικό έργο που πρέπει να καλύψουν, τα χαρακτηριστικά του έργου αυτού κ.α. Παρουσίαση της υφιστάμενης έως σήμερα κάλυψης του μεταφορικού έργου των Δήμων και αποτίμηση του κόστους και των προβλημάτων αυτού. Παρουσίαση των εναλλακτικών σχημάτων κάλυψης του μεταφορικού έργου και αποτίμηση του κόστους οφέλους των σεναρίων αυτών για το Δήμο και τους μαθητές. 1.1 Σκοπός και μεθοδολογία επίτευξης του Η πιλοτική εφαρμογή του βέλτιστου μεταφορικού σχήματος για τις μεταφορές των μαθητών βασίζεται σε μια σειρά από κριτήρια που έχουν αναλυθεί σε προηγούμενα παραδοτέα. Με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και τις αρχές που έχουν ήδη διατυπωθεί αναλύονται πιλοτικά, για δύο Δήμους, οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης του μεταφορικού τους έργου σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η ανάλυση αυτή λαμβάνει υπόψη τα όσα ορίζει η τροποποιημένη ΚΥΑ για την αποζημίωση του μεταφορικού έργου αλλά και για τους εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης αυτού, ενώ Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 2

10 συγχρόνως αξιοποιεί και εφαρμόζει τα επιχειρησιακά σενάρια που εξετάστηκαν στο προηγούμενο παραδοτέο του έργου. Η επιλογή των συγκεκριμένων Δήμων έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά τους (γεωγραφικά και δημογραφικά), το μεταφορικό τους όγκο, το κόστος που δαπανούσαν τα προηγούμενα χρόνια για την κάλυψη της μεταφοράς μαθητών καθώς και το υφιστάμενο σύστημα συγκοινωνιών που διαθέτουν. Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής είναι να υπολογιστεί η βιωσιμότητα ενός νέου σχήματος μεταφοράς μαθητών για τους δύο Δήμους και να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος και τα εργαλεία εφαρμογής του. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 3

11 2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούν τα κριτήρια με τα οποία επιλέχτηκαν οι Δήμοι όπου εφαρμόστηκαν πιλοτικά τα εναλλακτικά μεταφορικά σχήματα για την μεταφορά των μαθητών. Τα σχήματα αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο παραδοτέο Π4 του παρόντος έργου και είναι: Σχήμα 1: Παροχή υπηρεσίας από το Δημόσιο με χρηματοδοτική μίσθωση του απαιτούμενου εξοπλισμού και παροχή δημοτικής συγκοινωνίας Σχήμα 2: Παροχή υπηρεσίας από το Δημόσιο με χρονομίσθωση του απαιτούμενου εξοπλισμού Σχήμα 3: Συνεργασία Δημοσίου με ιδιωτικούς φορείς για την παροχή της υπηρεσίας Από τη φύση των σχημάτων φαίνεται ότι βασικά στοιχεία για την τελική επιλογή αποτελούσαν η ύπαρξη Δημοτικού Στόλου, η κάλυψη της περιοχής από Δημόσιες Συγκοινωνίες αλλά και η γενικότερη διάθεση της δημοτικής αρχής για την ανάμειξη της στην εκτέλεση του μεταφορικού έργου. 2.2 Κριτήρια και μεθοδολογία επιλογής των Δήμων Οι Δήμοι στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή των εναλλακτικών σχημάτων θα πρέπει καταρχήν να αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη πλειοψηφία των περιοχών με μεταφορά μαθητών ώστε τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής να μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν και από άλλους δήμους. Θεωρήθηκε αρχικά πολύ σημαντικό να επιλεγούν Δήμοι στους οποίους υπάρχει περιθώριο για βελτίωση του έργου όσον αφορά κυρίως στο ποσοστό υπέρβασης του κόστους αλλά και βελτιστοποίησης των δρομολογίων. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.1. που ακολουθεί, κατά μέσο όρο η ετήσια υπέρβαση του μεταφορικού κόστους ξεπερνάει κατά 44,78% το κόστος των προκηρύξεων σε κάθε νέο Καλλικρατικό Δήμο. Οι Δήμοι Θέρμης και Θερμαϊκού αντικατοπτρίζουν όπως φαίνεται στο διάγραμμα μια μέση και μεγαλύτερη υπέρβαση. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 4

12 Ετήσιο Ποσοστό Υπέρβασης του Κόστους των Συμβάσεων % % % % % % % % Υπερβάσεις κόστους Προκύρηξης ανά Δήμος Μέσος Όρος Υπέρβασης Κόστους Προκήρυξης Δήμος Θέρμης Δήμος Θερμαϊκού % 0.00% % Διάγραμμα 2.1: Ετήσια υπέρβαση κόστους μεταφοράς των μαθητών ανά Δήμο Τα συνολικά ετήσια κόστη των συμβάσεων των Δήμων για όλη την Ελλάδα (στοιχεία ) παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2.2 που ακολουθεί. Όπως φαίνεται ο Δήμος Θέρμης έχει συνολικό κόστος αρκετά πάνω από το μέσο όρο ενώ ο δήμος Θερμαϊκού αντικατοπτρίζει τη μέση τιμή ετήσιου κόστους. Ετήσιο Κόστος Μεταφοράς Μαθητών ανά Δήμο 4,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , Ετήσιο Κόστος Μεταφοράς Μαθητών ανά Δήμο Μέσος Όρος Κόστους Μεταφοράς Μαθητών ανά Καλλικρατικό Δήμο Δήμος Θέρμης Δήμος Θερμαϊκού Διάγραμμα 2.2: Ετήσιο κόστος μεταφοράς των μαθητών ανά Δήμο Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 5

13 Σημαντικό ρόλο στην επιλογή έπαιξε και ο αριθμός των δρομολογίων ώστε να καλύπτονται τόσο οι περιπτώσεις μεγάλης ζήτησης όσο και οι Δήμοι με πιο λίγα δρομολόγια αλλά αρκετά αυξημένο κόστος. Τα εναλλακτικά σενάρια που προτείνονται και αφορούν στην επέκταση ή δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας για την κάλυψη της μεταφοράς μαθητών ή τμήματος αυτής, βρίσκουν κυρίως εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός δρομολογίων ώστε αυτός να μπορεί να διαχειριστεί από ένα φορέα Δημοτικής Συγκοινωνίας. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.3. που ακολουθεί, κατά μέσο όρο ο αριθμός των δρομολογίων κάθε δήμου φτάνει τα 48 δρομολόγια. Οι πιλοτική εφαρμογή καλύπτει το μέσο όρο των δρομολογίων αλλά και τους δήμους με χαμηλότερο αριθμό όπου η παρεμβάσεις είναι ακόμα πιο εύκολα να πραγματοποιηθούν. Αριθμός Δρομολογίων για μεταφορά των μαθητών ανά Δήμο Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Θέρμης Δήμος Θερμαϊκού Μ. Ο. Δρομολογίων ανά Δήμο Διάγραμμα 2.3: Αριθμός δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ανά Δήμο Η ύπαρξη ή μη Δημοτικής Συγκοινωνίας αποτέλεσε κριτήριο για την επιλογή των δυο χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Επιλέχθηκαν επομένως ένας Δήμος με τακτική και οργανωμένη Δημοτική Αστική Συγκοινωνία και ένας χωρίς. Αυτό θα επηρεάσει το τελικό σχήμα που θα επιλεγεί, καθώς ιδιοκτησία οχημάτων (ίδια μέσα) οδηγεί σε μείωση του κόστους της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα και με τα όσα ορίζει η νέα ΚΥΑ. Τα γεωγραφικά δεδομένα των Δήμων που επιλέχθηκαν είναι αντιπροσωπευτικά των πιθανών περιπτώσεων που θα αντιμετωπιστούν στην πράξη σε όλους τους Δήμους ανά την ελληνική επικράτεια. Ο πληθυσμός του Δήμου, η έκταση του Δήμου, η κάλυψη των Δήμων από κατοικημένες περιοχές ακόμα και η παρουσία Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 6

14 ορεινών και δύσβατων περιοχών στο οδικό δίκτυο του Δήμου αποτέλεσαν σημαντικά κριτήρια. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που ακολουθούν η μέση έκταση και ο μέσος πληθυσμός των Δήμων είναι 408,46 τ. χλμ. και κάτοικοι ανά Δήμο. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στα διαγράμματα 2.4. και Εκτάσεις (τ.χλμ) Καλλικρατικών Δήμων Ελλάδας Εκτάσεις Καλλικρατικών Δήμων Ελλάδας Μέση Έκταση Καλλικρατικού Δήμου Δήμος Θέρμης Δήμος Θερμαϊκού Διάγραμμα 2.4: Εκτάσεις Καλλικρατικών Δήμων Ελλάδας σε τ. χλμ. Πληθυσμοί Καλλικρατικών Δήμων Ελλάδας Πληθυσμοί Καλλικρατικών Δήμων (απογραφή 2001) Μέσος Πληθυσμός Καλλικρατικού Δήμου Ελλάδας Δήμος Θέρμης Δήμος Θερμαϊκού Διάγραμμα 2.5: Πληθυσμοί των Καλλικρατικών Δήμων (απογραφή 2001) Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 7

15 Οι δύο Δήμοι που επιλέχτηκαν καλύπτουν το μέσο όρο πληθυσμιακά ενώ σε έκταση ο ένας δήμος καλύπτει το μέσο όρο και ο άλλος βρίσκεται χαμηλότερα αυτού. Οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό με την ανάγκη οι Δήμοι που θα επιλεγούν να βρίσκονται σε περιοχή όπου θα είναι εύκολη η καθημερινή επαφή της ομάδας μελέτης με τους εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών μονάδων, η άμεση παρακολούθηση του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας του συστήματος και η παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής της νέας ΚΥΑ στις ανάγκες των Δήμων, είχαν ως αποτέλεσμα την επιλογή των Καλλικρατικών Δήμων της Θέρμης και του Θερμαϊκού στο Νομό της Θεσσαλονίκης. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 8

16 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η μεταφορά των μαθητών στο Δήμο Θέρμης αποτελεί δύσκολο και πολυδάπανο έργο για την περιοχή με αρκετές υπερβάσεις στις τιμές που ανεβάζουν το συνολικό κόστος, το οποίο είναι ήδη αρκετά αυξημένο λόγω του μεγάλου όγκου. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Θέρμης τα οποία επηρεάζουν το μεταφορικό έργο των μαθητών και την εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων κάλυψης αυτού. Η περιγραφή του Δήμου και των διαφόρων στοιχείων του θα γίνει στην αρχή του κεφαλαίου. Στο κομμάτι αυτό θα αναφερθούν τα διάφορα δημογραφικά του στοιχεία όπως η σύσταση, η έκταση και ο πληθυσμός του. Παράλληλα θα περιγραφούν και τα γεωγραφικά του χαρακτηριστικά. Η ύπαρξη δημοτικής αστικής συγκοινωνίας είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα παρουσιαστεί αναλυτικά η υφιστάμενη γεωγραφική κάλυψη της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Θέρμης καθώς και τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί τόσο το μεταφορικό έργο των μαθητικών μεταφορών όσο και ο τρόπος πραγματοποίησής του. Θα αναλυθούν τα στοιχεία των μεταφορών των μαθητών, αριθμός και κόστος δρομολογίων, κόστος δρομολογίων ανά χιλιόμετρο, τρόπος πραγματοποίησης των δρομολογίων και μεταβολές στις ανάγκες των δρομολογίων. Από όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των επιλεγμένων εναλλακτικών σχημάτων μεταφοράς μαθητών και θα υπολογιστούν τα κόστη-οφέλη αυτών. 3.2 Γενικά Στοιχεία του Δήμου Θέρμης Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Θέρμης συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου του Αποτελεί Δήμο της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δημιουργήθηκε από τη συνένωση των Καποδιστριακών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 9

17 Δήμων Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας. Έδρα του είναι η Θέρμη και περιλαμβάνει 17 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό (σύμφωνα με την απογραφή του 2001) κατοίκων. Ο Δήμος Θέρμης απέχει 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και έχει έκταση στρέμματα. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, οι δημοτικές ενότητες Βασιλικών, Μίκρας και Θέρμης έχουν πληθυσμό 9.303, και κατοίκους αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες εκτάσεις είναι , και στρέμματα. Η δημοτική ενότητα Βασιλικών έχει έδρα την κωμόπολη των Βασιλικών με πληθυσμό κατοίκους. Οι πληθυσμοί των υπολοίπων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων είναι: κατοίκους έχει η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Αντώνιος, 751 το Λιβάδι, 1021 η Περιστερά και 947 η Σουρωτή. Η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν την κύρια απασχόληση στη δημοτική ενότητα Βασιλικών. Περιλαμβάνει και πεδινές περιοχές και ορεινές με το κοινοτικό διαμέρισμα Λιβαδίου να βρίσκεται στα 800μ. Είναι σε έκταση η μεγαλύτερη από τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Θέρμης και από τις μεγαλύτερες δημοτικές ενότητες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης. Στη δημοτική ενότητα Θέρμης βρίσκονται πολλά ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τμήματα του Α.Π.Θ. (ΤΕΦΑΑ και Καλών Τεχνών), το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το τεχνολογικό πάρκο της Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ-ΚΓΕΜΘ). Η δημοτική ενότητα της Μίκρας έχει έδρα τον Τρίλοφο με πληθυσμό κατοίκους. Οι πληθυσμοί των υπολοίπων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων είναι: κατοίκους έχει η Καρδιά, το Κάτω Σχολάρι και το Σχολάρι. Είναι κυρίως πεδινή περιοχή με μέσο υψόμετρο τα 170μ και μέγιστο υψόμετρο τα 223μ. Εκτείνεται από τις νοτιοανατολικές ακτές του Θερμαϊκού έως και τα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Η γεωργία είναι η κύρια απασχόληση στην ενότητα αυτή. Η δημοτική ενότητα της Θέρμης έχει έδρα τη Θέρμη με πληθυσμό κατοίκους. Οι πληθυσμοί των υπολοίπων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων είναι: κατοίκους έχει η Νέα Ραιδεστός, το Νέο Ρύσιο και 923 οι Ταγαράδες. Είναι πεδινή περιοχή με μεγάλη ιστορία και βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα η Θέρμη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, έχει εξελιχθεί σε διοικητικό, πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο της ανατολικής περιφέρειας και αποτελεί πόλο έλξης για αναψυχή για όλη τη Μείζονα Περιοχή Θεσσαλονίκης. Επίσης, αποτελεί και κέντρο κάλυψης τριτογενών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου, με παράλληλη ένταξη και των τριών τομέων παραγωγής. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 10

18 3.3 Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Θέρμης Ο Δήμος Θέρμης εξυπηρετείται με τακτική αστική συγκοινωνία. Υπάρχει συγκοινωνία τόσο με τον Ο.Α.Σ.Θ. (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης), όσο και με δημοτική αστική συγκοινωνία. Τα δρομολόγια αυτά που λειτουργούν στο Δήμο Θέρμης εξυπηρετούν όλο το νέο Καλλικρατικό Δήμο Θέρμης. Η συγκοινωνία με τον Ο.Α.Σ.Θ. πραγματοποιείται με διάφορες λεωφορειακές γραμμές που λειτουργούν τακτικά και μεταφέρουν τον κόσμο από και προς τις διάφορες κοινότητες του Δήμου, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί, περιλαμβάνονται όλα τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ για το Δήμο Θέρμης. Στο σύνολο τους υπάρχουν τέσσερα (4) δρομολόγια τα οποία μετακινούνται εντός του Δήμου Θέρμης ή διέρχονται αυτού. Τα δρομολόγια αυτά είναι το 66 Χαριλάου Θέρμη, το 67 Α. Σ. ΙΚΕΑ Τριάδι, το 87 Θεσσαλονίκη Βασιλικά και το 88 Α. Σ. ΙΚΕΑ Μεσημέρι μέσω ΧΥΤΑ. Τα δρομολόγια αυτά έχουν και μικρές παραλλαγές που πραγματοποιούνται λίγες φορές ημερησίως ή μόνο σε αργίες και Κυριακές. Στο σύνολο με τις παραλλαγές τα δρομολόγια είναι τριάντα δύο (32). Τα δρομολόγια αυτά έχουν δημιουργηθεί από τον ΟΑΣΘ για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων των περιοχών αυτών στις μετακινήσεις τους, τόσο στους γύρω οικισμούς και κοινότητες όσο και από και προς τη Θεσσαλονίκη. Τα δρομολόγια που δίνονται είναι για τις καθημερινές όπου υπάρχουν ή όπως αναγράφεται. Κάθε μετάβαση θεωρείται ξεχωριστή και πολλές φορές δε γίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Για αυτόν το λόγο υπάρχει και η αναφορά στα δρομολόγια της επιστροφής στον πίνακα. Πίνακας 3.1: Ημερήσια Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ. διερχόμενα του Δήμου Θέρμης Αρ. Δρομολογίου Δρομολόγιο Ημερήσιος Αρ. Δρομολογίων 66 Χαριλάου Θέρμη 4-5 ανά ώρα 66Α Χαριλάου Θέρμη μέσω ΙΕΚ 8 67 Α. Σ. ΙΚΕΑ - Τριάδι 3-4 ανά ώρα 67Α Α. Σ. ΙΚΕΑ Τριάδι ΙΕΚ Γυμνάσιο Θέρμης επιστρ. 67Β Α. Σ. ΙΚΕΑ Τριάδι Διεθνές Πανεπιστήμιο επιστρ. 67Ε Α. Σ. ΙΚΕΑ Τριάδι ΙΕΚ Διεθνές Πανεπιστήμιο επιστρ. 87Α Ρύσιο - Βασιλικά επιστρ. 87Β Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Ραιδεστός Περιστερά - Λιβάδι 1 χωρίς επιστροφή 87Ε Ραιδεστός - Βασιλικά επιστρ. 87Κ Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Ρύσιο - Φαρμακέικα 1 χωρίς επιστροφή 87Χ Βασιλικά Αγ. Αντώνιος - Μονοπήγαδο 1 μόνο επιστροφή 87Ν Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Ρύσιο Αγ. Αντώνιος επιστρ. 87R Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Ρύσιο - Ταγαράδες επιστρ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 11

19 Αρ. Δρομολογίου 87Τ 87Υ Δρομολόγιο Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Ρύσιο Ταγαράδες Αγ. Αντώνιος Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Ταγαράδες Ρύσιο - Φαρμακέικα Ημερήσιος Αρ. Δρομολογίων 1 μόνο αργίες κ Κυριακές 1 μόνο επιστροφή 87Η Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Ραιδεστός Φιλοθέη - Λακκιά επιστρ. 87P Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά - Περιστερά 1 87L Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά - Λακκιά επιστρ. 87G Βασιλικά Αγ. Αντώνιος 1 μόνο επιστροφή 87D Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Αγ. Αντώνιος Μονοπήγαδο Ρύσιο - Φαρμακέικα 1 επιστροφή μόνο αργίες κ Κυριακές 87Z Βασιλικά Περιστερά - Λιβάδι 3 επιστρ. 87M Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Ρύσιο Αγ. Αντώνιος - Μονοπήγαδο επιστρ. 87F Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Ραιδεστός - Φιλοθέη επιστρ. 87S Α. Σ. ΙΚΕΑ Βασιλικά Αγ. Αντώνιος Μονοπήγαδο Ταγαράδες - Ρυσιο 1 μόνο επιστροφή 88 Α. Σ. ΙΚΕΑ Μεσημέρι μέσω ΧΥΤΑ επιστρ. 88A Α. Σ. ΙΚΕΑ Καρδιά - Τρίλοφος 2 88B Α. Σ. ΙΚΕΑ Τρίλοφος - Καρδιά 6 88E Α. Σ. ΙΚΕΑ Μεσημέρι Επανομή μέσω ΧΥΤΑ επιστρ. 88H Α. Σ. ΙΚΕΑ Μεσημέρι Επανομή από Δυτ. Παράπλευρη επιστρ. 88K Α. Σ. ΙΚΕΑ Μεσημέρι από Δυτική παράπλευρη επιστρ. 88N Α. Σ. ΙΚΕΑ Μεσημέρι από Λάκκωμα δυτ. παράπλευρη 1 88M Α. Σ. ΙΚΕΑ Μεσημέρι από Λάκκωμα - ΧΥΤΑ επιστρ. (πηγή: Ο.Α.Σ.Θ. Τα δρομολόγια αυτά του Ο.Α.Σ.Θ. συμπληρώνονται στον Καποδιστριακό Δήμο Θέρμης με ένα ακόμα δρομολόγιο της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Η συγκοινωνία στον Καποδιστριακό Δήμο Θέρμης εκτελείται καθημερινά με πρώτο δρομολόγιο στις 6:40 και τελευταίο στις 23:40. Τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2 που ακολουθεί. Πίνακας 3.2: Ημερήσια Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας Θέρμης ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Θέρμη 6:40 Ραιδεστός 6:45 Ταγαράδες 6:55 Νέο Ρύσιο 7:00 Θέρμη Θέρμη 7:20 Φιλοθέη 7:25 Ραιδεστός 7:30 Ταγαράδες 7:40 Νέο Ρύσιο 7:45 Θέρμη Θέρμη 8:00 Κεντρο Υγείας 8:05 Νέο Ρύσιο 8:10 Ταγαράδες 8:15 Ραιδεστός 8:25 Θέρμη Θέρμη 9:00 Φιλοθέη 9:05 Ραιδεστός 9:15 Ταγαράδες 9:25 Νέο Ρύσιο 9:30 Φαρμακέϊκα Θέρμη 10:45 Νέο Ρύσιο 10:55 Ταγαράδες 11:00 Ραιδεστός 11:10 Θέρμη Θέρμη 12:45 Νέο Ρύσιο 12:55 Ταγαράδες 13:00 Ραιδεστός 13:10 Θέρμη 9:35 Θέρμη Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 12

20 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Θέρμη 13:35 Νέο Ρύσιο 13:45 Ταγαράδες 13:55 Ραιδεστός 14:00 Θέρμη Θέρμη 14:20 Ραιδεστός 14:25 Φιλοθέη 14:30 Ταγαράδες 14:35 Θέρμη Θέρμη 15:15 Νέο Ρύσιο 15:25 Ταγαράδες 15:30 Ραιδεστός 15:40 Θέρμη Θέρμη 16:25 Ραιδεστός 16:30 Ταγαράδες 16:40 Νέο Ρύσιο 16:45 Θέρμη Νέο Θέρμη 18:00 Φιλοθέη 18:05 Ραιδεστός 18:10 Ταγαράδες 18:20 Ρύσιο 18:25 Θέρμη Θέρμη 19:00 Νέο Ρύσιο 19:10 Ταγαράδες 19:15 Ραιδεστός 19:25 Θέρμη Θέρμη 20:00 Νέο Ρύσιο 20:10 Ταγαράδες 20:15 Ραιδεστός 20:25 Θέρμη Νέο Θέρμη 21:00 Φιλοθέη 21:05 Ραιδεστός 21:10 Ταγαράδες 21:20 Ρύσιο 21:25 Θέρμη Θέρμη 22:00 Νέο Ρύσιο 22:10 Ταγαράδες 22:15 Ραιδεστός 22:20 Θέρμη Θέρμη 23:00 Νέο Ρύσιο 23:10 Ταγαράδες 23:15 Ραιδεστός 23:20 Θέρμη Το δρομολόγιο της δημοτικής συγκοινωνίας είναι κυκλικό με αρχή και τέρμα στη Θέρμη. Το δρομολόγιο ξεκινάει από τη Θέρμη και πηγαίνει στο Κέντρο Υγείας Θέρμης. Συνεχίζει προς το αεροδρόμιο και ακολουθώντας την οδό για Περαία στρίβει προς Νέο Ρύσιο. Μετά το Ρύσιο περνάει από τους Ταγαράδες συνεχίζει στη Ν. Ραιδεστό και καταλήγει πάλι στη Θέρμη. Ορισμένος αριθμός δρομολογίων γίνεται και αντίστροφα. Στα αντίστροφα δρομολόγια, μετά τη Ν. Ραιδεστό το λεωφορείο μεταβαίνει στον οικισμό Φιλοθέη και επιστρέφει στη Ν. Ραιδεστό όπου συνεχίζει το δρομολόγιο αντίστροφα από την προηγούμενη αναφορά. Η υφιστάμενη εξυπηρέτηση του δήμου από τη Δημοτική και Τακτική συγκοινωνία αποτυπώνεται στο χάρτη 3.1 που ακολουθεί. Η δημοτική συγκοινωνία εξυπηρετεί περίπου 300 επιβάτες ημερησίως, οι οποίοι δεν πληρώνουν κόμιστρο. Το δρομολόγιο συνεχίζεται και μετά τη συνένωση με τους πρώην Δήμους Μίκρας και Βασιλικών. Με τη συνένωση αυτή ο στόλος των λεωφορείων έχει αυξηθεί. Ο στόλος του Δήμου Θέρμης πλέον αριθμεί τέσσερα (4) λεωφορεία, δύο των πενήντα θέσεων, ένα των τριάντα πέντε και ένα των δεκαπέντε θέσεων. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών / Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 13

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Περιφέρεια : Νομός : Κεντρικής Μακεδονίας Ανώνυμη Εταιρία Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Σπανίδη "Το Σχολείο Της Φύσης" Α. Ε. Ανώνυμη Εταιρία Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Σπανίδη "Το Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014

Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014 Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014 Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2011 2 Έκθεση Μελέτης ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51728-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ Εισήγηση με θέμα: «Εφαρμογή ενδοδημοτικής και διαδημοτικής συγκοινωνίας σε πολλαπλούς απομακρυσμένους οικισμούς το παράδειγμα του Τριγώνου» ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δήμαρχος Τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 442/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Π1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Π1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Π1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2010 4 Έκθεση Μελέτης ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Η συνολική δράση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό περιλαμβάνει την υλοποίηση εβδομήντα πέντε (75) Σχολικών Μονάδων: Ο συνολικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθ. 2282/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμ. Απόφ. 169/2015 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για τη σύνδεση Θέρμης Πανοράματος ΙΚΕΑ με λεωφορειακή γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ.»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμ. Απόφ. 169/2015 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για τη σύνδεση Θέρμης Πανοράματος ΙΚΕΑ με λεωφορειακή γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ.» ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 847-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ --------------------- ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /23-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Αναπροσαρμογή & διορθώσεις δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣ ΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣ ΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΞ7Λ7-Ζ7 ΕΛΛΙΚ ΔΜΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚ ΙΚΜΙΚ ΕΠΙΤΡΠ Δ/νση: Λ. υγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΡΤΤΕΑ Τ ΔΙΑΔΙΚΤΥ υνεδρίαση 14 η Απόφαση υπ αριθ. 647/2014 την Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Παρ.Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΤΑΞΙ) ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΤΑΞΙ) ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΤΑΞΙ) ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙ Τιμή Καυσίμου Υπολογισμού=1,348

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 62 η Απόφαση υπ αριθ. 2304/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκτιμάται να είναι συνολικά 6 μήνες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκτιμάται να είναι συνολικά 6 μήνες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός μελέτης : 68/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού». ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 190.800,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Π4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2011 3 Έκθεση Μελέτης ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Μελέτη για

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1)

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) 1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Πράξη: «Πρόγραμμα Πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΤΑΞΙ) ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΤΑΞΙ) ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ_NEA PROS DIAPRAGMATEUSI ΤΑΧΙ_3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001867690 2014-02-13

14PROC001867690 2014-02-13 ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7Λ7-ΕΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 25.09.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -23.355 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β 36933/2804/2002 (Β 862) (Κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β 36933/2804/2002 (Β 862) (Κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β 36933/2804/2002 (Β 862) (Κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του Ν.2963/2001) «Εξίσωση συνθηκών εκμετάλλευσης λεωφορείων ΚΤΕΛ». Ο υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 3ο Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα 109 3.1 Εισαγωγικά... 111 3.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ Λεωφορεία - Αριθμός απαιτούμενων Λεωφορείων - Διαδρομές 1.1. Η μεταφορά του Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: makrilaki@rethymno.gr

e-mail: makrilaki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΓΩΝΙΑΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθάνατος 25-5-2012 Αρ. Πρ. : 14016 Αρµόδιος Υπάλληλος: Μακρυλάκη Καλλιόπη ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ939-ΡΡΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ939-ΡΡΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΚΑΚΑΛΟΣ ΘΑΛΕΙΑ ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΥΜΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΙΝΑΚΟΥ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 0307 Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 18 32 31 16 11 36 0308 Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 7 25 49 15 32 35 0309

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 12/01/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 3308/390 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΘΕΜΑ: 42 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοθετικό πλαίσιο α) 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμ. Απόφ. 90/2015 ΘΕΜΑ : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου (7 η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015)»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμ. Απόφ. 90/2015 ΘΕΜΑ : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου (7 η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 90/2015 ΘΕΜΑ : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 743/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 935/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο «Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. μελέτης : 2/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα

Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα Σωκράτης Φάμελλος MSc. Χημικός Μηχανικός Υπεύθυνος Έργου AQUA 2006, 24 Νοεμβρίου 2006 Εφαρμογή της 2000/60 & ανάπτυξη διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα