Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), παρουσιάσθηκαν κατά τη σηµερινή συνεδρίαση του Συµβουλίου. Η έρευνα, η οποία εντάσσεται στις προβλεπόµενες στον Συγκοινωνιακό Χάρτη, δράσεις διεξάγεται µε βάση διεθνή πρότυπα. Σκοπός της είναι η πλήρης αποτύπωση των σηµερινών δυνατοτήτων αλλά και των αδυναµιών οι οποίες εντοπίζονται στο σύστηµα των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξει βελτίωση τόσο ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες από τον ΟΑΣΘ, όσο και ως προς τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία του δικτύου, στο σύνολο των λεωφορειογραµµών. Από τα πρώτα ευρήµατα της έρευνας η οποία ξεκίνησε τον περασµένο Μάιο και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2006, συµπεραίνεται πως τα 2/3 του δικτύου του ΟΑΣΘ εµφανίζεται να λειτουργεί από καλά έως ικανοποιητικά. Αντίθετα η κατάσταση στο υπόλοιπο 1/3 του δικτύου θα µπορούσε να χαρακτηριστεί από µέτρια έως κακή, επιδεχόµενη πολλές βελτιώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της υφιστάµενης λειτουργίας του δικτύου του ΟΑΣΘ, υπουργείο Μεταφορών και ΣΑΣΘ θα προχωρήσουν στη διαµόρφωση προτάσεων προς τον ΟΑΣΘ. Αυτές θα αφορούν τον καθορισµό κατώτερων επιπέδων ποιότητας παρεχόµενης εξυπηρέτησης, µία κατά κάποιον τρόπο «πρωτοτυποποίηση» των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. Οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν και τη βάση της µελλοντικής επαναδιαπραγµάτευσης της σύµβασης του ηµοσίου µε τον ΟΑΣΘ. Για την αποτίµηση της λειτουργίας του δικτύου του ΟΑΣΘ ως βασικοί δείκτες αξιολόγησης χρησιµοποιούνται η αξιοπιστία των δροµολογίων, η τήρηση της ακρίβειας όσον αφορά την εκτέλεσή τους, ο χρόνος διαδροµής των δροµολογίων, η αναµονή των επιβατών στις στάσεις, η πληρότητα των δροµολογίων, η καθαριότητα των λεωφορείων, η λειτουργία των ακυρωτικών µηχανηµάτων µέσα στα λεωφορεία και τέλος η αποδοτικότητα των λεωφορειολωρίδων. Με βάση τις έως τώρα µετρήσεις η διαµορφωθείσα εικόνα ανά δείκτη αξιολόγησης καθώς και τα πρώτα συµπεράσµατα έχουν ως εξής:

2 1. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (σε δείγµα 52 γραµµών) Το µέσο ποσοστό εκτελεσµένων δροµολογίων ανά γραµµή ανέρχεται σε 95,4%. Καλές γραµµές (ποσοστό αξιοπιστίας από 100% έως και 105%) είναι οι: 9, 14, 19, 33, 37, 40, 55, 56, 64, 67, 69, 72, 76, 78, 84, 85, 88, 89Α. Ικανοποιητικές γραµµές (ποσοστό αξιοπιστίας από 95% έως 100%) οι: 3, 6, 8, 10, 11, 24, 27, 29, 32, 35, 54, 87. Μέτριες γραµµές (ποσοστό αξιοπιστίας από 90% έως 95%) οι: 2, 5, 17, 21, 23, 31, 34, 38, 52, 82, 83, 86. Χειρότερες γραµµές (ποσοστό αξιοπιστίας µικρότερο από 90%) οι: 1, 12, 51, 80, 81, 89Β. Παρατήρηση: Η εκτέλεση πρόσθετων δροµολογίων (ποσοστό αξιοπιστίας άνω του 100%) ενισχύει την προσφορά του συγκοινωνιακού έργου σε περιπτώσεις αυξηµένης ζήτησης, αλλά ταυτόχρονα σηµαίνει ότι ο χρονοπρογραµµατισµός επιδέχεται βελτιώσεων. Αυτό σηµαίνει πως είτε οι πραγµατικοί χρόνοι διαδροµής είναι µικρότεροι από τους προγραµµατισµένους είτε ο σχεδιασµός δεν έχει πραγµατοποιηθεί έτσι ώστε να καλύπτει τη ζήτηση (πιθανώς λόγω έλλειψης δεδοµένων). Σχόλιο: Η αξιοπιστία µπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική καθώς στο σύνολο του δικτύου δεν χάνονται πολλά δροµολόγια. Περίπου τα 2/3 των γραµµών έχουν ποσοστό αξιοπιστίας άνω του 95%. Υπάρχουν όµως συγκεκριµένες γραµµές µε σηµαντικές απώλειες (χάνονται περισσότερα από το 5% των δροµολογίων) και επιβαρύνουν αρνητικά τη συνολική εικόνα λειτουργίας του δικτύου. Οι µικρότερες απώλειες σε δροµολόγια παρατηρούνται στον σταθµό µετεπιβίβασης του ΙΚΕΑ όπου υλοποιείται το 99,8% των προγραµµατισµένων δροµολογίων. Οι µεγαλύτερες απώλειες δροµολογίων (υλοποιείται το 88,2% των δροµολογίων) παρατηρούνται στον ενιαίο τερµατικό σταθµό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» λόγω της αλλαγής των οδικών προσβάσεων. Η διάνοιξη της οδικής πρόσβασης για τα λεωφορεία από την οδό ενδροποτάµου αποτελεί άµεση αναγκαιότητα. 2. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (σε δείγµα 52 γραµµών) Οι γραµµές κατατάσσονται σε 6 επίπεδα εξυπηρέτησης (A,B,C,D,Ε,F) σε σχέση µε την ακρίβεια τήρησης χρονοπρογραµµατισµού. Επίπεδο Α σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία σύµφωνα µε τον χρονοπρογραµµατισµό. Επίπεδο Β σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µικρές αποκλίσεις από τις προγραµµατισµένες συχνότητες. Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες αποκλίσεις. Επίπεδο D σηµαίνει ακανόνιστες αναχωρήσεις, µερική εµφάνιση του φαινοµένου "οχήµατα κατά οµάδες".

3 Επίπεδο Ε σηµαίνει ακανόνιστες αναχωρήσεις, συχνή εµφάνιση του φαινοµένου "οχήµατα κατά οµάδες". Επίπεδο F σηµαίνει όλα τα οχήµατα αναχωρούν κατά οµάδες. Οι γραµµές µε επίπεδο εξυπηρέτησης C (αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες αποκλίσεις) είναι οι: 2, 10, 11, 17, 19, 3, 51, 52, 35, 5, 6, 27, 31. Οι γραµµές µε επίπεδο εξυπηρέτησης D (ακανόνιστες αναχωρήσεις) είναι οι: 1, 14, 29, 34. Οι γραµµές µε επίπεδο εξυπηρέτησης Ε (συχνή εµφάνιση του φαινοµένου "οχήµατα κατά οµάδες") είναι οι: 21, 32. Σχόλιο: Στις περιόδους αιχµής το 63,5% των γραµµών παρέχουν επίπεδο εξυπηρέτησης Α ή Β. Το υπόλοιπο 36,5% χαρακτηρίζεται από επίπεδο εξυπηρέτησης µέτριο έως κακό (δηλαδή C, D, E). εν υπάρχουν γραµµές µε επίπεδο εξυπηρέτησης πολύ κακό (F). Ως κατώτερο όριο αποδεκτής αξιοπιστίας θα πρέπει να καθοριστεί το Β. Με ενδιαφέρον αναµένεται η αποτίµηση και η πληροφόρηση µε βάση τη λειτουργία του συστήµατος της τηλεµατικής παρακολούθησης του στόλου του ΟΑΣΘ ώστε να διερευνηθούν οι λόγοι των αποκλίσεων. 3. ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ (σε δείγµα 25 γραµµών) Ο µέσος πραγµατικός χρόνος αναµονής στις στάσεις είναι 5,7 λεπτά ενώ ο µέσος προγραµµατισµένος χρόνος είναι 6,8 λεπτά. Στο 48% των δροµολογίων που ελέγχθηκαν σε 27 στάσεις, η πραγµατική συχνότητα διέλευσης ήταν µεγαλύτερη από την προγραµµατισµένη. ηλαδή, µία στις δύο φορές ο επιβάτης που προσεγγίζει µια στάση, περιµένει περισσότερο χρόνο από τη συχνότητα δροµολόγησης της γραµµής όπως ανακοινώνεται από τον ΟΑΣΘ. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι, η αύξηση στο χρόνο αναµονής δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική και κυµαίνεται από 1 έως 5 λεπτά. Ειδικά για τον δείκτη αυτόν, οι µετρήσεις θα πρέπει να επιβεβαιωθούν µε τις έρευνες των µηνών Ιουνίου και Οκτωβρίου για εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων. Σηµειώνεται επίσης πως το µέγεθος του δείγµατος των στάσεων είναι µικρό σχετικά µε το σύνολο των στάσεων του δικτύου του ΟΑΣΘ (περίπου στάσεις). 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Στο σύνολο, σχεδόν, του δείγµατος παρατηρήθηκε µείωση του χρόνου διαδροµής σε σχέση µε τον αρχικώς προγραµµατισµένο κατά 5,6 λεπτά (σταθµισµένος µέσος όρος µε βάση τα οχηµατοχιλιόµετρα κάθε γραµµής). Συγκεκριµένα, το 80% των δροµολογίων του δείγµατος εκτελέσθηκε σε χρόνο µικρότερο από τον προγραµµατισµένο. Στο 60% των δροµολογίων η µείωση του χρόνου διαδροµής ήταν έως και 10 λεπτά. Στο 20% των δροµολογίων η µείωση ήταν από 10 έως και 25 λεπτά. Μόνο σε ελάχιστες γραµµές (20%) παρατηρήθηκε αύξηση του χρόνου διαδροµής.

4 Σχόλιο: Για την πλειονότητα των γραµµών, ο χρονοπρογραµµατισµός του ΟΑΣΘ είναι χαλαρότερος και χρειάζεται απλώς πιθανή µικρή αναθεώρηση µε στόχο να προσαρµοστεί καλύτερα στις υπάρχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Η βελτιστοποίηση του χρονοπρογραµµατισµού θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση οχηµάτων και προσωπικού και σε αύξηση του αριθµού των δροµολογίων σε ορισµένες γραµµές. 5. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (σε δείγµα 25 γραµµών) Η πληρότητα µετρήθηκε σε όλα τα τµήµατα διαδροµής των δροµολογίων µεταξύ των στάσεων των 25 γραµµών. Ως µέγιστη πληρότητα ορίζεται ο µέγιστος αριθµός επιβατών που µετακινήθηκαν στο τµήµα µε τη µεγαλύτερη συµφόρηση. Ως µέση πληρότητα ορίζεται ο µέσος αριθµός επιβατών που µετακινήθηκαν καθ όλο το µήκος της γραµµής. Στην πλειονότητα των γραµµών (στα 2/3), η µέγιστη πληρότητα κυµαίνεται από 50% έως 80% σε περιόδους αιχµής. Οι γραµµές στις οποίες παρουσιάζονται φαινόµενα υψηλής πλήρωσης και κορεσµού (>50%) είναι οι ακόλουθες: Γραµµή Πληρότητα% Η µέση πληρότητα των γραµµών κυµαίνεται από 10% έως 36%. Οι περιαστικές γραµµές εµφανίζουν τα χαµηλότερα ποσοστά µέσης πληρότητας: Γραµµή Πληρότητα% Σχόλιο: Είναι αναγκαία η ενίσχυση των κορεσµένων γραµµών στις ώρες αιχµής µε επιπλέον δροµολόγια. Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αιτιολογούν απόλυτα την απόφαση του υπουργού Μεταφορών για αύξηση του στόλου µε την προµήθεια 70 νέων λεωφορείων. Ο αριθµός αυτός ίσως είναι µάλιστα οριακός για να καλύψει τη διπλή ανάγκη για δηµιουργία νέων και την ενίσχυση υφιστάµενων γραµµών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η επίσηµη χωρητικότητα των οχηµάτων του ΟΑΣΘ έχει υπολογιστεί µε βάση την πυκνότητα 7-8 επιβατών ανά m 2 (όπως ορίζεται από την ελληνική νοµοθεσία). Το ευρωπαϊκό πρότυπο είναι 4 επιβάτες ανά m 2. Κατά συνέπεια, οι υπολογισµένες πληρότητες είναι στην πραγµατικότητα πολύ µεγαλύτερες. Ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι επίσης ότι η µέγιστη πληρότητα των γραµµών της επέκτασης της αστικής ζώνης του ΟΑΣΘ (2003) δεν ξεπερνά ποτέ το 40%. Τα λεωφορεία µεταφέρουν συχνά λίγους επιβάτες, ιδίως σε περιόδους µη αιχµής. Στις περιοχές αυτές η προσφορά του συγκοινωνιακού έργου υπερβαίνει τη ζήτηση σε µετακινήσεις. 6. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η κατάσταση των οχηµάτων ως προς την καθαριότητα αξιολογείται τόσο από τους επιβάτες όσο και από ανεξάρτητους παρατηρητές. Το επίπεδο

5 καθαριότητας θεωρείται µέτριο έως ικανοποιητικό από τους επιβάτες καθώς σε κλίµακα από το 1 (πολύ κακή) έως το 5 (Άριστη), οι επιβάτες επιλέγουν κατά µέσο όρο το 3 (µέτρια). Η βαθµολόγηση του ανεξάρτητου παρατηρητή είναι 3,5 (µέτρια προς καλή). Οι επιβάτες είναι λίγο πιο αυστηροί στην αξιολόγηση της καθαριότητας απ ότι οι ερευνητές. Σχόλιο: Το επίπεδο καθαριότητας των οχηµάτων επιδέχεται βελτίωσης. Γενικά, το δάπεδο και το εξωτερικό των οχηµάτων βρίσκονται σε σχετικά χειρότερη κατάσταση από τα καθίσµατα και τις χειρολαβές. 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Το 83% των µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων εντός των λεωφορείων λειτουργούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Μόνον το 3% των µηχανηµάτων δεν λειτουργούσαν. Το µήνα Μάιο το 14% των µηχανηµάτων παρουσίασαν προβλήµατα εκτύπωσης (έλλειψη µελάνης) ή λανθασµένης χρονοµέτρησης (απόκλιση από 3 έως 8 λεπτά). Σχόλιο: Η επισκευή των προβληµατικών και η συντήρηση των λειτουργικών µηχανηµάτων και του εξοπλισµού του ΟΑΣΘ είναι απαραίτητη και επείγουσα για την εφαρµογή και τον έλεγχο της νέας τιµολογιακής πολιτικής (από 1 ης Σεπτεµβρίου). 8. «ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙ ΩΝ Για το σύνολο του δείγµατος, η µέση ταχύτητα κίνησης των λεωφορείων κατά µήκος των λεωφορειολωρίδων τον Μάιο 2005 βρέθηκε να είναι 14,2 km/h. Η µεγαλύτερη ταχύτητα 23,2 km/h έχει παρατηρηθεί στην οδό Τσιµισκή. Οι υπόλοιπες λεωφορειολωρίδες κινούνται περίπου στα ίδια χαµηλά επίπεδα. Αξιοσηµείωτο ότι οι µετρήσεις στη λεωφορειολωρίδα της οδού Μητροπόλεως έδωσαν τη δεύτερη µεγαλύτερη ταχύτητα 16 km/h (!) -πιθανότατα λόγω κάποιων µέτρων αυξηµένης αστυνόµευσης στο συγκεκριµένο διάστηµα. Σε µία τυπική εργάσιµη ηµέρα του Μαΐου πραγµατοποιήθηκαν περίπου παραβάσεις στο συνολικό µήκος των µέτρων των λωρίδων. Σαράντα (40) οχήµατα την ώρα κατά µέσο όρο παραβιάζουν τις λωρίδες. Το 46% των παραβιάσεων πραγµατοποιούνται από Ι.Χ. οχήµατα και το 39% από TAΞΙ. Λεωφορειολωρίδα Μέση ταχύτητα (Χλµ/ώρα) Β. Όλγας 12,6 Εγνατία (από Καµάρα προς Ν.Σ.Σ.) 11,7 Εγνατία (από Ν.Σ.Σ. προς Καµάρα) 13,4

6 Μητροπόλεως 16 Τσιµισκή 23,2 Κατηγορία οχηµάτων Πλήθος ηµερήσιων παραβιάσεων Ποσοστό Ι.Χ ,1% Ταξί ,7% Λοιπά (τουριστικά, σχολικά) ,8% Φορτηγά 235 3,4% Κρατικά οχήµατα 69 1% Σύνολο % Σχόλιο: Οι αναφερόµενες ταχύτητες είναι υπό επιβεβαίωση µε τις έρευνες Ιουνίου και Οκτωβρίου Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ταχύτητες εµφανίζονται υψηλότερες στις ώρες αιχµής. Ίσως αυτό να οφείλεται στην εντονότερη αστυνόµευση σε αυτές τις περιόδους. ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας (στο διάστηµα του Μαΐου 2005), µπορούν ήδη να διατυπωθούν τα ακόλουθα πρώτα έγκυρα συµπεράσµατα. Σύµφωνα µε αυτά είναι: Απαραίτητη η βελτίωση του χρονοπρογραµµατισµού του ΟΑΣΘ. Αναγκαία η αναδιάρθρωση του δικτύου του ΟΑΣΘ έπειτα από νέα αποτίµηση σύγχρονης και πλήρους έρευνας προέλευσης-προορισµού µετακινήσεων σε όλο το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και στη ζώνη της επέκτασης. Επιβεβληµένη η ενίσχυση γραµµών για την αντιµετώπιση των φαινοµένων κορεσµού, τα οποία είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα στο επιβατικό κοινό. Αποδεδειγµένη η µη τήρηση των νόµων στη χρήση των λεωφορειολωρίδων από Ι.Χ. και ΤΑΞΙ. Χρήσιµη η πρωτοτυποποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας. Αξιοποιήσιµα για το ηµόσιο τα αποτελέσµατα της έρευνας του ΙΜΕΤ στο πλαίσιο των συζητήσεων για την υπογραφή της νέας σύµβασης µε τον ΟΑΣΘ. Θεσσαλονίκη: 23 Αυγούστου 2005

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου Θέρµης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Προοπτικές και δυνατότητες λειτουργίας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αύγουστος 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισμός Επιτροπής Για την επεξεργασία του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΣΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.τριβελασ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση συµβάντων (incident management) σε αυτοκινητοδρόµους µε Παραχώρηση. Η περίπτωση της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

ιαχείριση συµβάντων (incident management) σε αυτοκινητοδρόµους µε Παραχώρηση. Η περίπτωση της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου 1 ιαχείριση συµβάντων (incident management) σε αυτοκινητοδρόµους µε Παραχώρηση. Η περίπτωση της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου Β. Χαλκιάς ιευθύνων Σύµβουλος, ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. Κ.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014

Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014 Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014 Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2011 2 Έκθεση Μελέτης ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 1-9. 2 Το Μεταφορικό Ισοδύναμο και η εφαρμογή του μέχρι σήμερα 2-12. 3 Το πλαίσιο θαλάσσιων μεταφορών και κρατικών ενισχύσεων 3-33

1 Εισαγωγή 1-9. 2 Το Μεταφορικό Ισοδύναμο και η εφαρμογή του μέχρι σήμερα 2-12. 3 Το πλαίσιο θαλάσσιων μεταφορών και κρατικών ενισχύσεων 3-33 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1-9 1.1 Το αντικείμενο του έργου 1-9 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 1ης Φάσης του Έργου 1-10 1.3 Δομή του 1ου Παραδοτέου 1-11 2 Το Μεταφορικό Ισοδύναμο και η εφαρμογή του μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα