aluset system for folding doors and windows

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "aluset system for folding doors and windows"

Transcript

1 aluset system for folding doors and windows

2 ΣΕΙΡΑ: F ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ , DIN ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από mm. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Άνω οδηγός - κάσα: πλάτος 52 mm, ύψος 73 mm. Πλαϊνός οδηγός - κάσα: πλάτος 52 mm, ύψος 50 mm. Φύλλο : πλάτος 45 mm, ύψος 60 mm. Σκοτία μεταξύ κάσας φύλλου: 10 mm. Σκοτία κεντρική φύλλο φύλλο: 10 mm. ΧΡΗΣΗ: Κατασκευή ανοιγομένων πτυσσόμενων παραθύρων και πορτών από δύο ή περισσότερα φύλλα. Διαθέτει ολοκληρωμένη σειρά εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας και αντοχής για κάλυψη όλων των δυνατών συνδυασμών αριθμού φύλλων. Διαθέτει δύο τύπους οδηγών δαπέδου, κανονικό και χαμηλό δίνοντας την δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου ανάλογα με την χρήση. SERIES: F MATERIAL: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) TOLERANCES ACCORDING TO: ΕΝ , DIN GLASS WIDTH: Accepts single glassboards 5 6 mm & double glassboards from 18 to 22 mm. BASIC SYSTEM DIMENSIONS: Top sash frame: width 52 mm, height 73 mm. Side sash frame: width 52 mm, height 50 mm. Sash: width 45 mm, height 60 mm. Σκοτία μεταξύ κάσας φύλλου: 10 mm. Σκοτία κεντρική φύλλο φύλλο: 10 mm. USAGE: Used for construction of folding windows and doors from two and more sashes. The system has included a complete series of high-quality and high-resistance accessories in order to cover all possible combinations of number of sashes. Has, also, two types of floor sash frames, a normal and a small one, giving the opportunnity to choose the best one according to the usage.

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά F 450 αποτελεί την πρόταση της ALUSET για την κατασκευή πτυσσόμενων ανοιγομένων πορτών και παραθύρων. Με τα προφίλ της σειράς αυτής κατασκευάζονται κουφώματα για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων σε κατοικίες καθώς και επαγγελματικούς χώρους, τα οποία διατηρούν το στοιχείο της εύκολης κυκλοφορίας μια και υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος όλων των φύλλων στο ένα ή και στα δύο άκρα, αφήνοντας στη μέση το άνοιγμα πλήρως εκμεταλλεύσιμο. TECHNICAL DESCRIPTION aluset F-450 series is the proposal for the construction of folding opening doors and windows. aluset F-450 profiles can construct windows for high openings cover for houses and for companies. These profiles give a sense of easy release. Users have the opportunnity to open all sashes to the one side or to the other, leaving al great openng in the middle side. Το κάσωμα αποτελείται από προφίλ που κόβονται ίσια (90 ), για εύκολη τοποθέτηση, ενώ τα προφίλ που το αποτελούν, και το πάνω και τα πλαϊνά, δέχονται ρεγουλατόρους, ώστε να έχουμε ακρίβεια στην τοποθέτηση. Ο κάτω οδηγός παράγεται σε δύο τύπους, ένα κανονικό με ύψος 44 mm, και ένα χαμηλό χωνευτό με ύψος μόλις 6,5 mm. Και οι δύο κάτω οδηγοί δέχονται το κεντρικό λάστιχο στεγάνωσης, ώστε όποιος και αν επιλεγεί να έχουμε άριστη στεγάνωση, από νερό και αέρα. Τα προφίλ για φύλλα είναι δύο, ένα με πηχάκι που δέχεται διπλούς υαλοπίνακες από mm, και ένα κλειστό με το οποίο κατασκευάζονται πολύφυλλα παντζούρια, με σταθερές αλλά και τις ρυθμιζόμενες περσίδες που διαθέτει στη γκάμα της η ALUSET. Τέλος ο σχεδιασμός των προφίλ σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα, μας επιτρέπει να κόβονται όλα τα φύλλα στο ίδιο πλάτος, με εύκολο και γρήγορο υπολογισμό της κοπής, χωρίς λάθη. Όλα τα προφίλ συνεργάζονται με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, όπως μεντεσέδες ράουλα, σύρτες κλειδώματος, χειρολαβές κτλ, ενώ βάφονται εκτός από λευκά σε όλη τη γκάμα χρωμάτων RAL, καθώς και εξαιρετικής ποιότητας χρώματα ξύλου. The frames are cuted flat (90 ), for easy placement, the rest profiles of the frame (the top and the middles), accept regulators providing accurate placement. The bottom frame produced in two types, a normal with 44 mm height, and lower one with height 6.5 mm. Both frames accept central watertightness gasket, in order to have great air and water resistance. The system uses two sashes. The first, with glazing bead, which accepts double glassboards from 18 to 22 mm and a closed one, which is used for multi-sheet shutters, stable and adjustable shutters. The design of profiles with aluset accessories give the opportunity to cut the sashes at the same length, with an easy and fast profile cutting calculation, without any mistakes. All profiles collaborate with high quality aluset accessories, such as roller - hinges, lockers, handles. Also, they are painted, apart from white, in all range of RAL colors and great quality wood color. ΠΡΟΣΟΧΗ! 1. Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα). 2. Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές aluset. ATTENTION! 1. A covering of glue for joints or silicone (siliconisation of the mitre cut) must be apllied during the processing of the profiles at the cut off points, in order to avoid future corrosion problems. 2. For the proper functioning of the frames, accessories that fullfil the standards of aluset must be used.

4

5

6

7

8

9

10 13 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ E-0027 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ LOCK CYLINDER E-0154 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ SASH CORNER JOINT E-0197 ΣΥΡΤΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ LOCKER E-0199 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΤΙΖΑΣ ROD MOVING MECHANISM E-0221 ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ SASH MAGNET E-0240 ΧΕΡΟΥΛΙ HANDLE E-0244 ΧΕΡΟΥΛΙ HANDLE

11 14 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ E-0230 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ PLASTIC HANDLE E-0245 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ LOCK E-0248 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕΣΑΙΟΣ MIDDLE HINGE E-0250 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΡΑΟΥΛΟ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΖΕΥΓΟΣ ROLLER HINGE E-0254 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΡΑΟΥΛΟ ΜΕΣΑΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ MIDDLE RIGHT ROLLER HINGE E-0255 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΡΑΟΥΛΟ ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ MIDDLE LEFT ROLLER HINGE E-0318 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ ΚΑΣΑΣ SIDE FRAME REGULATOR

12 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ E-0319 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΑΣ TOP FRAME REGULATOR E-8317 ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΒΑΛΙΝΑΣ OVALINE S HOLDER E-4550 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ CENTRAL WATERTIGHTNESS GASKET E-4551 ΦΟΥΣΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ SASH WATERTIGHTNESS GASKET E-2014 ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΥΣΚΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΣΑ TUBE SEAL GASKET FOR FRAME E-2016 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ GASKET FOR ADJUSTABLE BLIND 15

13

14

15

16

17 20

18 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε-0154 Ε-0154 CORNER JOINT CONNECTION DIMENSIONS DETAIL 21

19 22

20 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε-0199 Ε-0199 MOVEMENT MECHANISM PERFORATION DIMENSIONS DETAIL 23

21 24

22 25 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Ε-0245 & ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Ε-0240 Ε-0245 LOCK & CREMONE BOLT FOR LOCK E-0240 PERFORATION DIMENSIONS DETAIL

23 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Ε-0197 & ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ Ε-0230 Ε-0197 LOCK & E-0230 PLASTIC HANDLE ASSEMBLY DETAIL 26

24 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΤΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Ε-0197 Ε-0197 LOCKER PERFORATION DIMENSIONS DETAIL 27

25 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕ Ε-0248 Ε-0248 HINGE APPLICATION DETAIL 28

26 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕ - ΡΑΟΥΛΟΥ Ε-0250 Ε-0250 ROLLER - HINGE APPLICATION DETAIL 29

27 ΜΕΝΤΕΣΕΣ - ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Ε-0255 Ε-0255 LEFT ROLLER - HINGE APPLICATION DETAIL 30

28 ΜΕΝΤΕΣΕΣ - ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟΣ ΔΕΞΙΟΣ Ε-0254 Ε-0254 RIGHT ROLLER - HINGE APPLICATION DETAIL 31

29 32

30

31 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΛΑΪΝΗΣ ΚΑΣΑΣ Ε-0154 Ε-0318 FRAME REGULATOR DIMENSIONS DETAIL 34

32 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΝΩ ΚΑΣΑΣ - ΟΔΗΓΟΥ Ε-0319 Ε-0319 TOP FRAME - SASH REGULATOR DIMENSIONS DETAIL 35

33

34 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ADJUSTABLE BLIND MECHANISM 17 n ΦΥΛΛΟ ΚΛΕΙΣΤΟ SASH ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΚΟΠΗΣ SH ΩΦΕΛΙΜΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ ΤΜΗΜΑ SH = ("HL"-H)/2 => ΕΣ. ΙΑΣΤ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ - ΤΥΠΟΠ. ΙΑΣΤ. ΣΚΑΛΙΕΡΑΣ)/2 37

35

36 ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ADJUSTABLE BLIND ASSEMBLY ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΦΙΛ 1010 Horizontal Fixed Slat Holder L-8 mm ΣΚΑΛΙΕΡΑ Buck ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Rotation Mechanism ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Mini Ring 1006 "Η" ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΕΡΑΣ "H" Buck Dimension L-19 mm L+1 mm ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ Slat Holder ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ Plastic End ΠΕΡΣΙΔΑ Slat ΔΙΧΑΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Rotation Mechanism

37 40

Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N Η σειρά EUROPA 6000 είναι ένα συρόμενο Υβριδικό σύστημα με ίσιες γραμμές σχεδίασης, το οποίο καλύπτει τόσο τις τάσεις της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5. Διατομές 1:1 Profiles 1:1 9. Τομές Sections 15

Περιεχόμενα. Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5. Διατομές 1:1 Profiles 1:1 9. Τομές Sections 15 www.aluminco.com 2 Περιεχόμενα Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5 Διατομές 1:1 Profiles 1:1 9 Τομές Sections 15 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες Construction details 19 Περσίδα με στροφείο Louver with

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ 6-16 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΑΤLAS 18-20 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ FLEXY 22-23 EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 28-34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ARGOS 36-39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 42-45 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA SHADOW είναι ένα. ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής. σκίασης κτιρίων, το οποίο παρέχει στο. χρήστη, τη δυνατότητα ελέγχου του φωτός

Η σειρά EUROPA SHADOW είναι ένα. ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής. σκίασης κτιρίων, το οποίο παρέχει στο. χρήστη, τη δυνατότητα ελέγχου του φωτός Η σειρά EUROPA SHADOW είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής σκίασης κτιρίων, το οποίο παρέχει στο χρήστη, τη δυνατότητα ελέγχου του φωτός και της θερμοκρασίας, σε επιθυμητά επίπεδα. Η φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile.

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile. Προφίλ εταιρείας Company Profile Περιεχόμενα 3 Προφίλ εταιρείας /company profile 4 Γιατί κουφώματα gp / Why gp Frames? 5 Ποιότητα gp / gp Quality 6 Πόρτα εισόδου gp 590 Entrance door gp 590 7 Πόρτες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS ALUMINIUM ENTRANCE DOORS 1 ALUMINIUM ENTRANCE DOORS OPEN THE RIGHT ONE www.internodoors.com www.internodoors.com 3 ALUMINIUM ENTRANCE DOORS INDEX 06 12 18 24 PIVOT CARBON PIVOT BASE PIVOT WOOD PIVOT GLASS

Διαβάστε περισσότερα

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ INSECT SCREENS SHADING SYSTEMS Dragonflies Lizards Kάµπ Mosquitoes Mερµήγκ Butterflies Flies Hot Bees Insects Bees onflies Eλικοπτεράκια Eλικοπτεράκια Insects Heat Wave

Διαβάστε περισσότερα

S Y N C R O B L U E W H I T E

S Y N C R O B L U E W H I T E SYNCROBLUEWHITE 4 5 Πόρτα στη διακόσμηση: Πέρα από τις επιλογές των επιφανειών (ξύλων-χρωμάτων), το βασικότερο χαρακτηριστικό της παραγωγής Syncro, είναι η μοντέρνα, απλή σχεδίαση, που δεν στερείται της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 9.5 PG-34 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520, TH 8550 CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8550 PG-30 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8520 CONNECTION CORNER FOR:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 04 SECURITY DOORS INTERNO DOORS BY ALUMIL www.internodoors.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 04 08 14 20 26 GLASS ALUMINIUM WOOD ULTRA WOOD LAMINATE 32 35 36 37 38 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS ΤΥΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE GLASS SYSTEMS

INNOVATIVE GLASS SYSTEMS INNOVATIVE GLASS SYSTEMS INNOVATIVE GLASS SYSTEMS ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ GLASS BANISTERS Κ1800 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ I ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ I ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ GLASS PARTITION WALLS I FOLDING GLASS WALLS I GLASS BANISTERS ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Doors. www.etem.gr. e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr

Doors. www.etem.gr. e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr Εγκαταστάσεις / Κεντρική Έκθεση Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, 190 18 Μαγούλα Tηλ.: 210 489 8605, 8001113836 (γραµµή χωρίς χρέωση) Fax: 210 489 8500-10, www.etem.gr e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr

Διαβάστε περισσότερα

LEWMAR. 1 The chart below is used for a first approach of the appropriate. 2 The locker criterion. Never leave the chain to fill up until the

LEWMAR. 1 The chart below is used for a first approach of the appropriate. 2 The locker criterion. Never leave the chain to fill up until the 01 Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ANCHORING Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

> ψυκτικοί θάλαμοι. > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης. > μονώσεις. > καταγραφικά. > ψυκτικά μηχανήματα. > υδραυλικές πόρτες

> ψυκτικοί θάλαμοι. > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης. > μονώσεις. > καταγραφικά. > ψυκτικά μηχανήματα. > υδραυλικές πόρτες > ψυκτικοί θάλαμοι > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης > μονώσεις > καταγραφικά > ψυκτικά μηχανήματα > υδραυλικές πόρτες Από το 1961 μέχρι και σήμερα η Stathis αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ ΜΠΟΥΡΙΑ GARDEN DECORATION BARBEQUES DG & LPG HEATING UNITS STOVES METAL VENTILATION TURBINES ENAMELED PIPES ΕΙ Η ΚΗΠΟΥ BARBEQUE NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

Feel the Difference! 2009-2010 CATALOGUE ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.

Feel the Difference! 2009-2010 CATALOGUE ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ: FAX: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32011 22620 47000 22620 47090/091/092 22620 47095 CATALOGUE 2009-2010 HEAD OFFICE: TEL.: SALES: FAX: INOFITA VIOTIAS 320 11 +30 22620 47000 +30

Διαβάστε περισσότερα

Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products

Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Όλες οι πόρτες EUROPA-GARDESA παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14351-1. Αντιπροσωπευτικά δείγματα των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / RENOVATION

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / RENOVATION ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / RENOVATION Εύκολα! / easily! www.leroymerlin.com.cy Ισχύει από / Valid from 06/07-29/08/15 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / RENOVATION Εύκολα! / easily! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / INSTALLATION SERVICES Σας λύνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

www.eurodoor.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

www.eurodoor.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ EURODOORWOOD ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Εργοστάσιο-Εκθεση: ΒΙ.ΠΕ. Σερρών τηλ.: 23210 51049-23210 78588 - fax: 23210 78580 Υποκατάστηµα Αθηνών: Σουλίου, Αγ. Δημήτριος T.K. 17342 τηλ & fax.: 210 9716688

Διαβάστε περισσότερα