ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39"

Transcript

1 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου απαιτείται καθημερινή συχνή χρήση όπως σεμονοκατοικίες, πολυκατοικίες και δημόσια κτήρια. Παράλληλα παρέχει υψηλή θερμομόνωση, ηχομόνωση στεγάνωσηκαιαισθητική. Συνδυάζειτοδιαχρονικό σχεδιασμόμετησύγχρονητεχνολογίακαιτοάρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standards κατασκευής. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES Entrance system with thermal-break, suitable for high specifications constructions in avariety of typologieswithpanelsorglasspanes. ALBIO135 due toits robustdesignissuitableforapplications where daily frequent usage is required like in houses, block of flats and public buildings. Simultaneously it provides high thermal, sound and water insulation in combination with an aesthetic design. The system combines classic design with new technology, as well as fine aestheticswithhighconstructionstandards. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ /CUTTING INSTRUCTIONS /

2 LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: / QUALITY CERTIFICATES

3 ΣΧΗΜΑ DRAWING 5272 gr/m 6m 1541 gr/m 4,6 m 248 gr/m 6m 1537 gr/m 4,6 m 395 gr/m 6m 2244 gr/m 6m 2282 gr/m 6m 2449 gr/m 6m 2320 gr/m 6m 3613 gr/m 5m 2128 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2643 gr/m 6m 283 gr/m 6m 2602 gr/m 6m 338 gr/m 6m 2315 gr/m 6m 143 gr/m 6m ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY /2013 3

4 ΣΧΗΜΑ DRAWING 281 gr/m 6m 99 gr/m 6m 3397 gr/m 5m 460 gr/m 6m 815 gr/m 6m 06/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY

5 ΚΑΣΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (Ανοιγόμενη εσωτερικά) Door frame profile (Inward opening) ΒΑΡΟΣ / Weight ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ External (4350) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Internal (4349) ΠΡΟΦΙΛΓΙΑΚΟΠΗΓΩΝΙΩΝΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : Machinepressed joint corner profil : ΚΑΣΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (Ανοιγόμενη εξωτερικά) Door frame profile (Outward opening) ΒΑΡΟΣ / Weight ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ External ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Internal (4349) (4350) ΠΡΟΦΙΛΓΙΑΚΟΠΗΓΩΝΙΩΝΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : Machinepressed joint corner profil : /2013 ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES 135 5

6 ΚΑΣΑ Frame profile ΒΑΡΟΣ / Weight ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ External (0000) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Internal (5755) ΠΡΟΦΙΛΓΙΑΚΟΠΗΓΩΝΙΩΝΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : Machinepressed joint corner profil : Τ ΠΡΟΦΙΛ T profile ΒΑΡΟΣ / Weight 06/ ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES

7 ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (Ανοιγόμενη εσωτερικά) Door sash profile (Inward opening) ΒΑΡΟΣ / Weight ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ External (4350) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Internal (4351) ΠΡΟΦΙΛΓΙΑΚΟΠΗΓΩΝΙΩΝΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : , Machinepressed joint corner profil : , ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (Ανοιγόμενη εσωτερικά) Door sash profile (Inward opening) ΒΑΡΟΣ / Weight ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ External (0000) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Internal (4351) ΠΡΟΦΙΛΓΙΑΚΟΠΗΓΩΝΙΩΝΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : , Machinepressed joint corner profil : , /2013 ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES 135 7

8 ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (Ανοιγόμενη εξωτερικά) Door sash profile (Outward opening) ΒΑΡΟΣ / Weight ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ External ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Internal (4350) (4351) ΠΡΟΦΙΛΓΙΑΚΟΠΗΓΩΝΙΩΝΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : , Machinepressed joint corner profil : , ΠΡΟΦΙΛΓΙΑΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ Clip for cover profile ΒΑΡΟΣ / Weight ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ Cover gap ΒΑΡΟΣ / Weight ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES

9 ΚΟΛΩΝΑ 90 O Mullion 90 Ο ΒΑΡΟΣ / Weight ΠΡΟΦΙΛΕΝΩΣΗΣ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΚΑΣΑ Frame coupling profile ΒΑΡΟΣ / Weight 06/2013 ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES 135 9

10 ΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ (Ανοιγόμενη εσωτερικά) Door rabbet profile (Inward opening) ΒΑΡΟΣ / Weight ΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ (Ανοιγόμενη εξωτερικά) Door rabbet profile (Outward opening) ΒΑΡΟΣ / Weight ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ Draining hole ΒΑΡΟΣ / Weight ΚΑΤΩΚΑΣΙ Threshold ΒΑΡΟΣ / Weight ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES

11 ΠΗΧΑΚΙΑ ΓΙΑ PANEL mm GLAZING BEADS FOR mm PANELS ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead flat ΒΑΡΟΣ / Weight ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead flat ΒΑΡΟΣ / Weight ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead flat ΒΑΡΟΣ / Weight 06/2013 ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES

12 ΠΗΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΑ PANEL47 mm GLAZING BEADS FOR GLUED PANELS 47mm ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead flat ΒΑΡΟΣ / Weight ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ Glazing bead flat ΒΑΡΟΣ / Weight ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES

13 ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ MACHINE PRESSED JOINT CORNER PROFILES ΒΑΡΟΣ /Weight 3613 gr/m ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ: For machinepressed joint corners: ΒΑΡΟΣ /Weight 3397 gr/m ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ: For machinepressed joint corners: ΒΑΡΟΣ /Weight 5272 gr/m ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ: For machinepressed joint corners: /2013 ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES

14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

15 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (PANEL 40mm) SINGLE-SASH INWARDS OPENING ENTRANCE 1a 1a. Βέργα θερμομόνωσης Νο 135 Insulation Bar No ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

16 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (PANEL 50mm) SINGLE-SASH INWARDS OPENING ENTRANCE 1b 1b. Βέργα θερμομόνωσης Νο 135 Insulation Bar No 135 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

17 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (PANEL 60mm) SINGLE-SASH INWARDS OPENING ENTRANCE 1c 1c. Βέργα θερμομόνωσης Νο 135 Insulation Bar No ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

18 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (PANEL 40mm) SINGLE-SASH INWARDS OPENING ENTRANCE 1d 1d. ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

19 ΕΙΣΟΔΟΣΔΙΦΥΛΛΗΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (PANEL40mm) DOUBLE-SASH INWARDS OPENING ENTRANCE 2a 2a ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

20 ΕΙΣΟΔΟΣΔΙΦΥΛΛΗΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (PANEL50mm) DOUBLE-SASH INWARDS OPENING ENTRANCE 2b 2b. ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

21 ΕΙΣΟΔΟΣΔΙΦΥΛΛΗΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (PANEL60mm) DOUBLE-SASH INWARDS OPENING ENTRANCE 2c 2c ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

22 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ (PANEL40mm) SINGLE-SASH OUTWARDS OPENING ENTRANCE 3a 3a. Βέργα θερμομόνωσης Νο 135 Insulation Bar No 135 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

23 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ (PANEL50mm) SINGLE-SASH OUTWARDS OPENING ENTRANCE 3b 3b. Βέργα θερμομόνωσης Νο 135 Insulation Bar No ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

24 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ (PANEL60mm) SINGLE-SASH OUTWARDS OPENING ENTRANCE 3c 3c. Βέργα θερμομόνωσης Νο 135 Insulation Bar No 135 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

25 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ (PANEL40mm) SINGLE-SASH OUTWARDS OPENING ENTRANCE 3d 3d ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

26 ΕΙΣΟΔΟΣΔΙΦΥΛΛΗΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ (PANEL40mm) DOUBLE-SASH OUTWARDS OPENINGENTRANCE 4a 4a. ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

27 ΕΙΣΟΔΟΣΔΙΦΥΛΛΗΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ (PANEL50mm) DOUBLE-SASH OUTWARDS OPENINGENTRANCE 4b 4b ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

28 ΕΙΣΟΔΟΣΔΙΦΥΛΛΗΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ (PANEL60mm) DOUBLE-SASH OUTWARDS OPENINGENTRANCE 4c 4c. ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

29 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (PANEL 47mm) SINGLE-SASH INWARDS OPENING ENTRANCE 5a 5a. Βέργα θερμομόνωσης Νο 135 Insulation Bar No ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

30 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (PANEL 47mm) SINGLE-SASH INWARDS OPENING ENTRANCE 5b. 5b Βέργα θερμομόνωσης Νο 135 Insulation Bar No 135 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

31 ΕΙΣΟΔΟΣΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (PANEL 40mm) INWARDS OPENING ENTRANCE WITH FIXED FRAME 2b 6a 6a ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

32 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (PANEL40mm) INWARDS OPENING ENTRANCE WITH FIXED FRAME 6b 2b 6b. ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

33 ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΠΑΝΕΛ 40mm SASH PARTITION WITH PANEL40mm 7a 7a ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

34 ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΑΣΑΣ FRAME PARTITION 7b 7b. ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

35 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ Cover Gap 8a 8a ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

36 Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΔΥΟΣΤΑΘΕΡΩΝΥΠΟΓΩΝΙΑ 90 COMBINATION OF TWO FIXED FRAMES FORMINGANGLE 90 Ο 9a 9a. ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

37 Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣΚΥΡΙΑΣΕΙΣΙΟΔΟΥ ΜΕΣΤΑΘΕΡΟΥΠΟΓΩΝΙΑ 90 COMBINATION OF OPENING MAIN ENTRANCE WITH FIXED FRAME FORMINGANGLE 90 ΠΡΟΣΟΧΗ /CAUTION :ΚΛΙΜΑΚΑ /SCALE =1:1,5 Ο 9b 9b., ΤΟΜΕΣ /SECTIONS

38 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES ΚΩΔΙΚΟΣ CODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION ΣΧΗΜΑ FIGURE 4349 ΓΩΝΙΑΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ Extruded aluminium press corner ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ /For profiles: , ,0 mm 4350 ΓΩΝΙΑΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ Extruded aluminium press corner ΓΙΑ ΤΑΠΡΟΦΙΛ /For profiles: , , , ,8 mm 4351 ΓΩΝΙΑΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ Extruded aluminium press corner ΓΙΑ ΤΑΠΡΟΦΙΛ /For profiles: , , ,3 mm 5755 ΓΩΝΙΑΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ Extruded aluminium press corner ΓΙΑ ΤΟΠΡΟΦΙΛ /For profile: ,2 mm 5046 ΠΛΑΣΤΙΚΗΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 109 Plasticalignment square ΓΩΝΙΑΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ No 205 Alignment square No ΤΑΠΑΓΙΑΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΜΕΣΑΔΕΞΙΑ No Rabbet sealingplug for right-inwards opening entrance No ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES

39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES ΚΩΔΙΚΟΣ CODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION ΣΧΗΜΑ FIGURE 0000 ΤΑΠΑΓΙΑΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΜΕΣΑΑΡΙΣΤΕΡΑ No Rabbet sealingplug for left-inwards opening entrance No ΤΑΠΑΓΙΑΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΕΞΩΔΕΞΙΑ No Rabbet sealingplug forright-outwards opening entrance No ΤΑΠΑΓΙΑΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΕΞΩΑΡΙΣΤΕΡΑ No Rabbet sealingplug for left-outwards opening entrance No ΤΑΠΑΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΖΕΥΓΟΣ) Plastic plug for profile (Pair) 5800 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ Νο 42 (EPDM) Glazing gasket Νο 42 (EPDM) 5800 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ Νο 43 (EPDM) Glazing gasket Νο 43 (EPDM) 5004 ΛΑΣΤΙΧΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥΝο 43A (EPDM) Glazing gasket Νο 43A (EPDM) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES

40 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES ΚΩΔΙΚΟΣ CODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION ΣΧΗΜΑ FIGURE 3595 ΛΑΣΤΙΧΟ Νο 60-4 (EPDM) GasketΝο 42 (EPDM) 5230 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Νο12 Strip brush No ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 135 (Fapim) ΛΕΥΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΣΗΜΙ Heavy-duty hinge 135 (fapim) White Black Silver 4364 ΚΙΤΜΕ 4 ΒΙΔΕΣ (Fapim) Mountingsetforhinge (Fapim) 4365 ΠΥΡΟΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Safetypin 5661 ΦΩΛΙΑ Boltstrike 4707 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (GU) Safetylockmechanism(GU) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES

41 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES ΚΩΔΙΚΟΣ CODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION ΣΧΗΜΑ FIGURE 5586 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 35 /110 mm Cylinder lock 35 /105 mm 5881 ΠΟΜΟΛΟ ΔΙΠΛΟ (Fapim) ΑΣΗΜΙ Handle (Fapim) Silver 5528 ΡΟΖΕΤΑΠΟΜΟΛΟΥ Fapim ΑΣΗΜΙ Cover for cylinder (Fapim) Silver 3959 ΒΙΔΕΣΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ 3,9 Χ 25 Self-drilled screw 3,9 X ΜΕΣΑΙΟ ΚΥΠΡΙΑΥΤΟΜΑΤΟ SFALU(GU) ΔΕΞΙΟ - ΑΡΙΣΤΕΡΟ Stricking plate autom. SFALU (GU) Left -Right 4709 ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ SFALU(GU) Locking plate autom. SFALU (GU) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES

42 ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) CUTTING DIMENSIONS (OUTER) ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ Single -sash window ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash S = H - 58 mm W = L - 97 mm L W ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS

43 ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) CUTTING DIMENSIONS (OUTER) ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ Double -sash window ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash S = H - 58 mm W = L mm w L w ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

system for folding doors and windows

system for folding doors and windows I n l I n l system for folding doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5. Διατομές 1:1 Profiles 1:1 9. Τομές Sections 15

Περιεχόμενα. Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5. Διατομές 1:1 Profiles 1:1 9. Τομές Sections 15 www.aluminco.com 2 Περιεχόμενα Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5 Διατομές 1:1 Profiles 1:1 9 Τομές Sections 15 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες Construction details 19 Περσίδα με στροφείο Louver with

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 9.5 PG-34 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ: TH 8520, TH 8550 CONNECTION CORNER - JOINT CORNER FOR: TH 8520, TH 8550 PG-30 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ: TH 8520 CONNECTION CORNER FOR:

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η ιδανική επιλογή για κάθε ανοιγόμενο κούφωμα. Η διαχρονικότητα των κλασικών γραμμών, το άψογο φινίρισμα και η υψηλή λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 800 είναι ένα νέο οικονομικό συρόμενο σύστημα με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Είναι ιδανικό για αντικαταστάσεις παλαιών

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 800 είναι ένα νέο οικονομικό συρόμενο σύστημα με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Είναι ιδανικό για αντικαταστάσεις παλαιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil

M11000 Alutherm plus. Copyright 2010 Alumil M11000 lutherm plus opyright 2010 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information M11000 lutherm plus 002 lumil M11000 lutherm plus V11.2010 M11000 lutherm plus Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 4000 series is designed in

EUROPA 4000 series is designed in Η σειρά EUROPA 4000 σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε κτίρια με υαλοπετάσματα. Εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα, καλύπτει όλους τους τύπους κατασκευής υαλοπετάσματος, από το Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Α Τ Τ Ε Ν Τ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N Η σειρά EUROPA 6000 είναι ένα συρόμενο Υβριδικό σύστημα με ίσιες γραμμές σχεδίασης, το οποίο καλύπτει τόσο τις τάσεις της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 04 SECURITY DOORS INTERNO DOORS BY ALUMIL www.internodoors.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX 04 08 14 20 26 GLASS ALUMINIUM WOOD ULTRA WOOD LAMINATE 32 35 36 37 38 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS ΤΥΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 40 & 58 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΑΝ 6-16 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ ΑΤLAS 18-20 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΙΡΑ FLEXY 22-23 EIΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 28-34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ARGOS 36-39 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 42-45 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Kit DSL. Kit DSL. Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου

Kit DSL. Kit DSL. Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου Sliding luminium Windows ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 1005422 Kit DSL για όλες τις σειρές αλουμινίου Τα Κit DSL μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις σειρές αλουμινίου με πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile.

Ηεταιρία ΠΙΚΡΑΚΗΣ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη. Pikrakis SA has had a successful and continuously. Προφίλ εταιρείας Company Profile. Προφίλ εταιρείας Company Profile Περιεχόμενα 3 Προφίλ εταιρείας /company profile 4 Γιατί κουφώματα gp / Why gp Frames? 5 Ποιότητα gp / gp Quality 6 Πόρτα εισόδου gp 590 Entrance door gp 590 7 Πόρτες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE Opening Systems 08 Thermal Break Opening Systems 10 Folding Systems 12 Sliding Systems 14 Thermal Break Sliding Systems 18 Thermal Break Lift and Slide Systems 20

Διαβάστε περισσότερα

Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500. βάρους έως 200 kgr.

Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500. βάρους έως 200 kgr. Η σειρά EUROPA S.500 σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει ευελιξία και εργονομία στο χώρο. Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500 δέχονται έναν νέο ισχυρό μηχανισμό οδήγησης (με 4 ράουλα), με δυνατότητα αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS ALUMINIUM ENTRANCE DOORS 1 ALUMINIUM ENTRANCE DOORS OPEN THE RIGHT ONE www.internodoors.com www.internodoors.com 3 ALUMINIUM ENTRANCE DOORS INDEX 06 12 18 24 PIVOT CARBON PIVOT BASE PIVOT WOOD PIVOT GLASS

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Doors. www.etem.gr. e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr

Doors. www.etem.gr. e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr Εγκαταστάσεις / Κεντρική Έκθεση Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, 190 18 Μαγούλα Tηλ.: 210 489 8605, 8001113836 (γραµµή χωρίς χρέωση) Fax: 210 489 8500-10, www.etem.gr e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα