Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"

Transcript

1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠοινΔικ 10/2013 (ΕΤΟΣ 16ο) 929 Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (γνωμ.) ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ, Επίκ. Καθηγητή Τμ. Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρου Η χρήση εκτύπωσης μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας σε δικαστήριο από δικηγόρο δεν συνιστά επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διότι η εν λόγω εκτύπωση δεν συνιστά αρχείο, δηλ. διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων που είναι προσιτά με συγκεκριμένα κριτήρια. Επιπλέον, η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας είναι αποκλειστικά προσωπική δραστηριότητα και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν 2472/1997. The use of a printout of text messages by an attorney before the court does not constitute an interference with a personal data file, since the printout is not a data file, i.e. a structured set of personal data, which are accessible according to specific criteria. Moreover, the communication via text messages is a purely personal activity and thus, it does not fall within the field of application of Law 2472/1997. A. Τέθηκαν υπόψη μου τα ακόλουθα έγγραφα και πραγματικά περιστατικά: Ι. 1. Η από έγκληση του Σ.Κ. και της Ε.Τ. κατά της δικηγόρου Θεσσαλονίκης Α.Μ. για παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 2. Το από σημείωμα παροχής εξηγήσεων της Α.Μ. επί της ως άνω εγκλήσεως. 3. Η από εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία των ως άνω εγκαλούντων κατά της εγκαλούμενης. 4. Η από εξώδικος δήλωση - απάντηση - διαμαρτυρία της Α.Μ. κατά των ως άνω εξωδίκως δηλούντων - ήδη εγκαλούντων. 5. Η υπ' αριθ.... απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδ. ασφ/κων μέτρων). 6. Η υπ' αριθ. 3811/ ένορκη βεβαίωση του Σ.Κ. ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Α.Κ. 7. Η από αγωγή της Α.Μ. κατά Ν.Κ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 8. Η υπ' αριθ. πρωτοκ Ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής: Αρχή) προς την Α.Μ. ΙΙ. 1. Στην ως άνω από έγκληση αναφέρεται ότι οι εγκαλούντες έγιναν αποδέκτες γραπτών τηλεφωνικών μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε η Ε.Τ., τα οποία υπονοούσαν σχέση του πρώτου από αυτούς με την εγκαλουμένη και περιείχαν πληροφορίες της προσωπικής τους ζωής. Στο δικόγραφο της έγκλησης αναφέρονται οι ημερομηνίες και ώρα λήψης των εν λόγω μηνυμάτων και υποστηρίζεται ότι το περιεχόμενό τους και το ύφος τους ήταν υβριστικό, χυδαίο, απαξιωτικό και συκοφαντικό, επίσης, δε, αναφέρεται ότι αφορούσαν την προσωπική ζωή των εγκαλούντων και της εγκαλουμένης, όμως, δεν γίνεται καμία αναφορά στο ακριβές περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών. Οι εγκαλούντες επικοινώνησαν με την εγκαλούμενη για να πληροφορηθούν εάν γνωρίζει τον αποστολέα των μηνυμάτων, τον οποίο δεν γνώριζε, όπως αναφέρεται στην έγκληση, στη συνέχεια δε, εκτύπωσαν τα μηνύματα και παρέδωσαν σε αυτήν την εκτύπωση, σε έντυπη μορφή, την οποία ονομάζουν αρχείο, ισχυριζόμενη ότι η παράδοση σε αυτήν των μηνυμάτων έγινε μόνο για να τα διαβάσει, αλλά όχι για να τα χρησιμοποιήσει. Στη συνέχεια ισχυρίζονται ότι στις έλαβαν από ανώνυμο αποστολέα αντίγραφο της αγωγής που άσκησε αυτή κατά του Ν.Κ. του Δ., στην οποία χωρίς τη δική τους συγκατάθεση εμπεριέχονταν η έγκληση με τα μηνύματα που εμπιστεύθηκαν στην εγκαλούμενη, ως μέρος της έγκλησης. Επίσης, αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση δικογράφου άλλης αγωγής και έγκλησης της Α.Μ. κατά του Ν.Κ., όπου περιέχεται το κείμενο των ως άνω μηνυμάτων. Οι εγκαλούντες ισχυρίζονταν στην ως άνω έγκλησή τους ότι η εγκαλούμενη δημοσιοποίησε, χρησιμοποίησε και κοινοποίησε σε τρίτα πρόσωπα, παράνομα, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή τους και χωρίς άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ακολούθως, στις απέστειλαν στην εγκαλούμενη εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία, με την οποία την καλούσαν να μην επικαλεστεί στο μέλλον σε οποιοδήποτε δικόγραφό της κανένα από τα προαναφερθέντα γραπτά μηνύματα (SMS) που της είχαν εμπιστευτεί και να σταματήσει να χρησιμοποιεί και να αναφέρεται στα ονόματά τους. 2. Οι εγκαλούντες ισχυρίζονται ότι η εγκαλούμενη παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 4 του Ν 2472/1997, η οποία ορίζει ότι: «Όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ( ) έως δέκα εκατομμυρίων ( ) δραχμών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, ισχυρίζονται ότι η εγκαλούμενη χωρίς τη συγκατάθεση τους επενέβη, χρησιμοποίησε, επεξεργάστηκε, μετέδωσε και κατέστησε προσιτό αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που τους αφορά κατ' εξακολούθηση, κατ' άρθρο 22 παρ. 4 Ν 2472/1997. Επίσης, ισχυρίζονται ότι η εγκαλούμενη υπέπεσε και σε δεύτερη αξιόποινη πράξη, αυτή της παράλειψης γνωστοποίησης και μη λή-

2 930 ΠοινΔικ 10/2013 (ΕΤΟΣ 16ο) Ι. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ψης άδειας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατ' άρθρο 22 παρ. 1 και 2 Ν 2472/1997. Β. Με βάση όλα τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά μου ζητήθηκε να απαντήσω επί του ερωτήματος εάν με βάση τα ως άνω πραγματικά περιστατικά στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε αρχείο (άρθρο 22 παρ. 4 Ν 2472/1997) και τα αδικήματα της μη γνωστοποίησης και μη λήψης άδειας από την Αρχή (άρθρο 22 παρ. 1 και 2 Ν 2472/1997): Γ. Η απάντησή μου στo ανωτέρω ερώτημα είναι η ακόλουθη: Ι. 1. Η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 4 Ν 2472/1997 τιμωρεί το αδίκημα της παρέμβασης σε αρχείο χωρίς δικαίωμα, το οποίο τυποποιείται με τη μορφή τεσσάρων μορφών τέλεσης. Κομβικό σημείο για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος είναι η τέλεση εργασιών επί αρχείων ή προσωπικών δεδομένων από πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα προς τούτο. Η πρώτη μορφή τέλεσης του αδικήματος προϋποθέτει: α) ύπαρξη αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) επέμβαση στο αρχείο αυτό και γ) ανυπαρξία δικαιώματος. Η δεύτερη μορφή τέλεσης προϋποθέτει: α) ύπαρξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αρχείο, β) λήψη γνώσης των δεδομένων και γ) ανυπαρξία δικαιώματος. Η διαφοροποίηση από την πρώτη μορφή τέλεσης είναι το γεγονός ότι κρίσιμο στοιχείο είναι η λήψη γνώσης των δεδομένων και όχι η επέμβαση σε αρχείο, ωστόσο, τα δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αρχείο. Η τρίτη μορφή τέλεσης του αδικήματος απαιτεί: α) ύπαρξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αρχείο, β) αφαίρεση, αλλοίωση, βλάβη, καταστροφή, επεξεργασία, μετάδοση, ανακοίνωση, δημιουργία δυνατότητας πρόσβασης από μη δικαιούμενα πρόσωπα ή δημιουργία δυνατότητας για λήψη γνώσης των δεδομένων από τα μη δικαιούμενα πρόσωπα και γ) τέλεση των προηγηθέντων χωρίς δικαίωμα. Και τέλος, η τέταρτη μορφή τέλεσης του αδικήματος απαιτεί: α) ύπαρξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αρχείο, β) εκμετάλλευσή τους, γ) με οποιονδήποτε τρόπο και δ) χωρίς δικαίωμα Η νομολογία των ποινικών δικαστηρίων ασχολήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις με το αδίκημα του άρθρου 22 παρ. 4 Ν 2427/1997. Σύμφωνα με τα πορίσματα της νομολογίας, για την αντικειμενική θεμελίωση του αδικήματος που τυποποιείται στο άρθρο 22 παρ. 4 Ν απαιτείται: α) ύπαρξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε «αρχείο» δηλαδή κατ' άρθρο 2 περ. ε σύνολο προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και τηρούνται κατά τα οριζόμενα στην άνω διάταξη, β) υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί και γ) να πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του Ν 2472/ Συνεπώς, όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία, δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα οι πληροφορίες που κάποιος κάνει χρήση και οι οποίες περιήλθαν εις γνώση του χωρίς να κάνει επέμβαση σε αρχείο ή χωρίς να τους τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αρχείο, γιατί τότε εκλείπει η προϋπόθεση του αρχείου ως στοιχείου της αντικειμενικής υποστάσεως 2. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι δεν στοιχειοθετείται το ανώτερο έγκλημα, σε περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής μεταδόθηκαν ευαίσθητα 1. Για όλα τα παραπάνω βλ. Αρμαμέντου/Σωτηρόπουλου, άρθρο 22, Προσωπικά δεδομένα. Ερμηνεία Ν 2472/1997, 2005, σελ Βλ. ΑΠ 370/2010 ΠοινΧρ 2011, 452, βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 2053/2010, ΝΟΜΟΣ. προσωπικά δεδομένα, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του δημοσιογράφου από διηγήσεις προσκεκλημένου σε εκπομπή και από πληροφορίες τρίτων 3. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει αρχείο, το οποίο είναι στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Σε άλλη δε περίπτωση, απαλλάχθηκε ο κατηγορούμενος από την ίδια κατηγορία, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέβη σε επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, διότι δεν έκανε πρόσβαση σε κανένα αρχείο, αλλά γνώριζε τα δεδομένα αυτά (καταδίκες του μηνυτή) από το λόγο ότι κατά τις σχετικές δίκες ήταν και ο ίδιος διάδικος με την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος 4. Παρομοίως, κρίθηκε ότι δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα του άρθρου 22 παρ. 4 και 6 Ν 2472/1997, όταν οι πληροφορίες των οποίων κάνει κάποιος χρήση περιήλθαν σε γνώση του χωρίς να ερευνήσει κάποιο αρχείο ή χωρίς να του τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αρχείο, όπως π.χ., στην περίπτωση που περιήλθαν στη γνώση ενός πρόσωπου δικαστικές αποφάσεις και καταδίκες άλλου, υπό την ιδιότητά του ως διαδίκου σε σχετικές δίκες Τα δύο άλλα αδικήματα, για τα οποία ασκείται η ως άνω έγκληση, αφορούν την παράβαση διαδικαστικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο Ν 2472/1997 και συγκεκριμένα, το πρώτο αδίκημα αφορά την παράλειψη της γνωστοποίησης σύστασης και λειτουργίας αρχείου στην Αρχή, ενώ το δεύτερο αφορά τη διατήρηση αρχείου ευαίσθητων δεδομένων χωρίς άδεια της Αρχής. Για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης της τέλεσης του αδικήματος αυτού απαιτείται: α) η ύπαρξη αρχείου που περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα, β) η διατήρηση αυτού του αρχείου και γ) η χωρίς άδεια της Αρχής διατήρηση του αρχείου αυτού 6. ΙΙ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου κρίνεται η βασιμότητα της ως άνω έγκλησης, πρέπει να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα του νομικού χαρακτηρισμού της πράξης της εγκαλουμένης, η οποία χρησιμοποίησε προσωπικά δεδομένα για την άσκηση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά τρίτου προσώπου, και στη συνέχεια να ερευνηθεί αν υπέπεσε στις παραβάσεις των ως άνω διατάξεων του άρθρου 22 Ν 2472/ Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη μου, οι εγκαλούντες παρέδωσαν στην εγκαλούμενη μια εκτύπωση μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας, σε έντυπη μορφή, τα οποία (μηνύματα) αποστάλθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της Ε.Τ.-Κ. από τρίτο πρόσωπο και τα οποία αναφέρονταν με απαξιωτικό τρόπο στο πρόσωπο της εγκαλουμένης και του Σ.Κ. Στα μηνύματα αυτά περιέχονται προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον ίδιο - ως άνω και την εγκαλούμενη και τα οποία αυτός οικειοθελώς παρέδωσε σε αυτήν, για να χρησιμοποιηθούν από την τελευταία για δικαστική χρήση, όπως άλλωστε προκύπτει από την ως άνω υπ' αριθ. 3811/2010 ένορκη βεβαίωση που τέθηκε υπόψη μου. Επίσης, προκύπτει ότι η εγκαλούμενη συνέταξε τα κείμενα της μήνυσης και της αγωγής κατά του Ν.Κ. κάνοντας αναφορά στο κείμενο των μηνυμάτων που περιέχονται στις εκτυπώσεις αυτών των μηνυμάτων προκειμένου να θεμελιώσει τους ισχυρισμούς της εναντίον του. 3. ΕφΑθ 3202/2007, ΝΟΜΟΣ. 4. ΕφΑθ 3140/2004 ΠοινΔικ 2005, Βλ. ΣυμβΕφΑθ 3140/2004 ΠοινΔικ 2005, 683 επ. 6. Βλ. Αρμαμέντου/Σωτηρόπουλου, ό.π., σελ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ από το 1998

3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠοινΔικ 10/2013 (ΕΤΟΣ 16ο) Για να απαντηθεί το ερώτημα εάν είναι βάσιμη η έγκληση κατά της εγκαλουμένης και η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον της για τα αποδιδόμενα σε αυτήν αδικήματα των άρθρων 22 παρ. 4 και 22 παρ. 1 και 2 Ν 2472/1997, πρέπει να ερευνηθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Κατά πρώτον, πρέπει να ερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα του άρθρου 22 παρ. 4, αν δηλ. συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό και κατά δεύτερον, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 Ν 2472/1997. ΙΙΙ.1. Καταρχήν, διαπιστώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αντικείμενο της υπό κρίση διαφοράς έχουν το χαρακτήρα ευαίσθητων δεδομένων κατ' άρθρο 2 περ. β Ν 2472/1997, διότι αφορούν κατά κύριο λόγο την ερωτική ζωή της εγκαλουμένης, όπως συνάγεται από τα δικόγραφα της μήνυσης και της αγωγής της κατά του Ν. Κ. (και κατ' αγνώστων). 2. Όσον αφορά την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, στον Ν 2472/1997 προβλέπεται ως γενικός κανόνας, η απαγόρευση της συλλογής και επεξεργασίας τους (άρθρο 7 παρ. 1) 7. Η απαγόρευση αίρεται στην περίπτωση όπου η επεξεργασία είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 περ. γ Ν 2472/1997. Ο στόχος της εξαιρετικής αυτής ρύθμισης είναι να δώσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ευαίσθητων δεδομένων στο πλαίσιο μιας δίκης, κυρίως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή άλλον εμπλεκόμενο, όπως την εκτελούντα την επεξεργασία, και όταν ακόμα δεν συμφωνεί με τη δημοσιοποίησή τους το υποκείμενο των δεδομένων. Στην υπό κρίση περίπτωση η εγκαλούμενη, ενεργούσα στα πλαίσια της δικηγορικής της ιδιότητας, έκανε χρήση των δεδομένων που περιέχονται στα μηνύματα κινητής τηλεφωνίας, έκανε δηλ. αναφορά σε αυτά, στο κείμενο των δικογράφων της μήνυσης και της αγωγής που συνέταξε. H επεξεργασία αυτή είναι επιτρεπόμενη, διότι έγινε με σκοπό την άσκηση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 περ. γ Ν 2472/1997, και διότι τα δεδομένα αυτά δεν συλλέχθησαν ούτε έτυχαν παράνομης επεξεργασίας 8, αφού της χορηγήθηκαν από τους εγκαλούντες με σκοπό να χρησιμοποιηθούν δικαστικά, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. 3811/2010 ένορκη βεβαίωση του Σ.Κ. στη συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Α.Κ. Ως εκ τούτου δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός των εγκαλούντων ότι δεν συναίνεσαν στη χρησιμοποίηση των εν λόγω δεδομένων για δικαστική χρήση, αφού όταν συντρέχει η προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 περ. γ Ν 2472/1997, δεν είναι αναγκαία η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, αρκεί τα δεδομένα να έχουν συλλεχθεί νόμιμα και να έχουν τύχει νόμιμης επεξεργασίας, στη συνέχεια, όπως προαναφέρθηκε. 3. Ακόμα, η χρήση των εν λόγω δεδομένων από την εγκαλουμένη δεν αντιβαίνει στην αρχή της προσφορότητας της επεξεργασίας, σύμφωνα με την οποία, τα προσωπικά δεδομένα, για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει να είναι, όχι μόνο σχετικά, αλλά και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση νόμιμου σκοπού επεξεργασίας, ενώ δεν είναι ούτε περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται 7. Βλ. Ι. Ιγγλεζάκη, Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, β εκδ. 2004, σελ Βλ. σχετ. Ιγγλεζάκη, Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ό.π., σελ ΣτΕ 2252/1005, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1923/2006 ΝοΒ 2007, 367, ΓνωμΝΣΚ 165/2008, ΝΟΜΟΣ. ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας (άρθρο 4 παρ. 1 περ. β Ν 2472/1997) 9. Και τούτο, διότι για να καταθέσει μήνυση και να ασκήσει αγωγή, η εγκαλούμενη, ήταν απολύτως αναγκαίο να κάνει αναφορά στο κείμενο των μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας, καθ' ότι από αυτά προκύπτει η προσβολή της προσωπικότητάς της από τον καθ' ου η μήνυση και η αγωγή. 4. To συμπέρασμα που συνάγεται από τα παραπάνω είναι ότι η εγκαλούμενη δεν έκανε χρήση των ευαίσθητων δεδομένων σε δικαστήριο, η οποία να είναι παράνομη, και συνεπώς, δεν συντρέχει το στοιχείο της «χωρίς δικαίωμα» επέμβασης σε αρχείο προσωπικών δεδομένων. Σημειωτέον ότι αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε σε άσκηση ποινικής δίωξης και κατά των εγκαλούντων που με την υποβολή της έγκλησής τους κατέθεσαν και αντίγραφο των εν λόγω μηνυμάτων στο δικαστήριο δίχως να ζητήσουν τη συγκατάθεση της εγκαλούμενης, την οποία αυτά αφορούν. Βεβαίως, σκοπός του νόμου δεν είναι η ματαίωση της δυνατότητας των διαδίκων να ασκήσουν ένα νόμιμο δικαίωμά τους ενώπιον δικαστηρίου, κάτι που θα ήταν αντίθετο με άλλα συνταγματικά δικαιώματα και ειδικότερα με το δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας (άρθρα 20 Συντ. και 6 ΕΣΔΑ), για το λόγο δε αυτό προβλέφθηκε η σχετική εξαίρεση από τον κανόνα της απαγόρευσης επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, η οποία βρίσκει εν προκειμένω εφαρμογή 10. IV. 1. Περαιτέρω, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία προέβη η εγκαλούμενη, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν 2472/1997, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α του νόμου αυτού, διότι πρόκειται για επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών. 2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν 2472/1997 και την Οδηγία 95/46, της οποίας τις διατάξεις ενσωματώνει, προβλέπεται εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν 2472/1997 για προσωπικές (και οικογενειακές) δραστηριότητες. Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται από την επιστήμη, πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε προσωπικές (ή οικογενειακές) δραστηριότητες και σε εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ενός προσώπου. Η ως άνω εξαίρεση θεμελιώνεται όταν πρόκειται για προσωπικές δραστηριότητες, όπως είναι, π.χ., η τήρηση τηλεφωνικού καταλόγου, με τα στοιχεία φίλων και συγγενών, αλλά και η επικοινωνία με αυτά τα πρόσωπα 11. Συνεπώς, η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας ως αποκλειστικά προσωπική δραστηριότητα, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν 2472/1997. Το γεγονός δε ότι οι εγκαλούντες εκτύπωσαν τα μηνύματα αυτά και τα παρέδωσαν στην εγκαλούμενη δεν αναιρεί το χαρακτηρισμό αυτό, αλλά αντιθέτως, ενισχύει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν τη στενή ιδιωτική ζωή των προσώπων αυτών και δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, ώστε να δύναται να εφαρμοστεί επί αυτών ο Ν 2472/ Βλ. σχετ. Αρμαμέντου/Σωτηρόπουλου, ό.π., άρθρο 4, σελ. 125 επ. 10. Για την Οδηγία 95/46 και το άρθρο 8 παρ. 2 ε βλ. Dammann/Simitis, EG-Datenschutzrichtlinie Kommentar, 1997, Art. 8, σελ Βλ. Dammann/Simitis, EG-Datenschutzrichtlinie Kommentar, Art. 3, αριθ. περιθ. 8, σελ Επίσης, Dammann, in Simitis (Hrsg.), Bundesdatenschutzgesetz, 7. Aufl. 2011, 1, αριθ. περιθ. 149, σελ Βλ. και Αρμαμέντου/Σωτηρόπουλου, ό.π., άρθρο 3, αριθ. περιθ. 258, σελ. 105, όπου αναφέρεται ότι: «Για την ίδια νομική αιτία, νόμιμα συλ-

4 932 ΠοινΔικ 10/2013 (ΕΤΟΣ 16ο) Ι. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ V. Πιο πέρα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν (υπό Ι.1), για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε προσωπικά δεδομένα, πρέπει να υπάρχει αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επέμβαση σε αυτό ή ανακοίνωση ή άλλη χρήση των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αρχείο. Πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί εάν υφίσταται αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση της φωτοτυπημένης εκτύπωσης μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας. Εδώ θα πρέπει, καταρχήν, να διευκρινισθεί ότι η χρήση των δεδομένων αυτών από την εγκαλούμενη θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, διότι η κατάσταση αυτή με τα μηνύματα κατατέθηκε από την εγκαλούμενη ενώπιον της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης σε έντυπη και όχι ηλεκτρονική μορφή. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. ε Ν 2472/1997, «αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια 13. Σύμφωνα δε με την αιτιολογική σκέψη αρ. 27 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση καλύπτονται μόνο τα αρχεία και όχι οι μη διαρθρωμένοι φάκελοι, ενώ το περιεχόμενο ενός αρχείου πρέπει να είναι διαρθρωμένο σύμφωνα με ειδικά κριτήρια ώστε να επιτρέπεται η ευχερής πρόσβαση των ατόμων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Όπως προκύπτει από το κείμενο του νόμου, δύο είναι οι προϋποθέσεις της έννοιας του αρχείου: α) η διάρθρωση του συνόλου και β) το προσιτό των δεδομένων με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια 14. H πρώτη από τις δύο προϋποθέσεις σημαίνει ότι το σύνολο των δεδομένων που συνιστά ένα αρχείο πρέπει να παρουσιάζει μια εξωτερική διάρθρωση τέτοια που οι διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων να κατανέμονται σε μια χωρική διάταξη (π.χ. σε καρτέλες), εφόσον πρόκειται για μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Η δεύτερη προϋπόθεση, σύμφωνα με την οποία, τα δεδομένα πρέπει να είναι προσιτά με ορισμένα κριτήρια, σημαίνει ότι δεν αρκεί η ανάκτηση των δεδομένων να γίνεται με την πρόσβαση στο αρχείο με τη σειρά που είναι τοποθετημένα τα δεδομένα (σειριακά), αλλά πρέπει να υφίσταται η δυνατότητα να γίνεται αναζήτηση του περιεχομένου με άλλες μεθόδους, π.χ. με την αλφαβητική ή χρονολογική κατάταξη των δεδομένων στο αρχείο Στην υπό κρίση περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με αρχείο, δηλ. με ένα διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων που είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και τούτο, διότι η εκτύπωση των μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας δεν πληροί καμία από τις δύο ως άνω προϋποθέσεις για να θεωρηθεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και βεβαίως, η εγκαλούμενη χρησιμοποίησε τα δεδομένα αυτά μόνο στο δικαστήριο και δεν λέγει κάνεις προσωπικά δεδομένα π.χ. του ερωτικού του συντρόφου χωρίς άδεια της Αρχής, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αποκλειστικά προσωπική (εκτός αν δεν υπάρχει συναίνεση του συντρόφου, οπότε, δεν εφαρμόζεται μεν ο Νόμος, αλλά οι γενικές διατάξεις για την προστασία της προσωπικότητας)». 13. Για την έννοια του αρχείου βλ. πρόσφατη μελέτη της Χ. Βρεττού, Η τροποποίηση της έννοιας του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το Ν 3471/2006 και οι συνέπειές της στην εφαρμογή του Ν 2472/1997 στα δημοσιογραφικά αρχεία, ΔiΜΕΕ 2011, 32 επ. 14. Βλ. Αρμαμέντου/Σωτηρόπουλου, Προσωπικά δεδομένα, ερμηνεία κατ' άρθρο. Οι τροποποιήσεις του Ν 2472/1997 από τους Ν 3471/2006 και 3625/2007, 2008, σελ Βλ. Dammann/Simitis, EG-Datenschutzrichtlinie Kommentar, 1996, Αrt. 2, αριθ. περιθ. 8 και 9, σελ. 110 και επ. αποτέλεσαν αυτά τμήμα αρχείου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (υπό Ι.3), η νομολογία είναι σαφής στο σημείο αυτό, καθώς δέχεται ότι «δεν θεωρούνται δεδομένα οι πληροφορίες, των οποίων κάνει κάποιος χρήση και οι οποίες περιήλθαν εις γνώση του, χωρίς να επεμβαίνει αυτός σε κάποιο αρχείο ή χωρίς να του τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αρχείο, γιατί εκλείπει η προϋπόθεση του αρχείου ως στοιχείου της αντικειμενικής υποστάσεως» 16. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι η εκτύπωση αυτή έγινε με ειδικό μηχάνημα σε κατάστημα της επιχείρησης με την επωνυμία «Γ.» της Θεσσαλονίκης και δεν προήλθε από επέμβαση σε αρχείο, αλλά από το κινητό τηλέφωνο της Ε.Τ.-Κ., και η εκτύπωση αυτή έγινε από τους εγκαλούντες, οι οποίοι στη συνέχεια παρέδωσαν αντίγραφο της εκτύπωσης στην εγκαλούμενη. 3. Με το ίδιο σκεπτικό, η Αρχή έκρινε ότι η συγγραφή προσωπικού ημερολογίου και η κατοχή του δεν συνιστά αρχείο προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2472/1997 και, ως εκ τούτου, απέρριψε τη σχετική καταγγελία, δεχόμενη ότι δεν έχει δικαιοδοσία να κρίνει επί του συγκεκριμένου θέματος (βλ. επίσης, παραπάνω, Ι.3) 17. Επίσης το Ε Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε με πρόσφατη απόφασή του ότι τα προσωπικά δεδομένα (φωτογραφίες) που περιέχονται σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (βιντεοκασέτα, οπτικός δίσκος κ.λπ.), καταρχάς, όταν δεν είναι ομαδοποιημένα και ταξινομημένα με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία επιτρέπουν την εύρεση, προβολή, επεξεργασία και γενικότερα χρήση του περιεχομένου τους ανά πάσα στιγμή με συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες σαφώς οριοθετημένες και προσδιορισμένες, δεν συνιστούν αρχείο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. ε Ν 2472/1997. Και μόνο όταν οι φωτογραφίες δημοσιευθούν σε εφημερίδα και ως εκ τούτου αποτελέσουν αρχείο αυτής, συνιστούν πλέον σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαρθρωμένο με συγκεκριμένα κριτήρια Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ασκεί έννομη επιρροή το γεγονός ότι το εν λόγω έγγραφο με τα μηνύματα κινητής τηλεφωνίας περιλήφθηκε σε φάκελο δικογραφίας ποινικού και αστικού δικαστηρίου μετά την άσκηση μήνυσης και αγωγής από την εγκαλούμενη, διότι όπως έχει κριθεί από την Αρχή 19, η εκκρεμής ποινική δικογραφία και τα στοιχεία του ανακριτικού και προανακριτικού υλικού δεν συνιστούν «αρχείο» κατά την έννοια του Ν 2472/1997, με συνέπεια να μην εφαρμόζεται ο ανωτέρω νόμος και να μην έχει αρμοδιότητα η Αρχή 20. Από την απόφαση με αριθ. 147/2001 της Αρχής συνάγεται ότι η Αρχή αναφέρεται τόσο στην εκκρεμή ποινική όσο και στην πολιτική δικογραφία και η ερμηνεία αυτή προκύπτει από την απόφασή της με αριθ. 49/2004, στην οποία έκρινε ότι δεν είναι αρμόδια να αποφανθεί για τη χρήση και επίκληση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διότι ο φάκελος της δικογραφίας δεν συνιστά «αρχείο». 16. Βλ. ΑΠ 370/2010, ό.π. 17. Βλ. την υπ' αριθ. 94/2002 απόφαση της Αρχής, 18. ΑΠ 1567/2010 ΔiΜΕΕ 2010, Βλ. τις υπ' αριθ. 147/2001 και 31/2005 αποφάσεις της Αρχής, www. dpa.gr. 20. Βλ. σχετικά Γ. Νούσκαλη, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων. Η νομολογιακή συμβολή στην ερμηνεία βασικών όρων, α εκδ. 2005, σελ. 71 επ. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ από το 1998

5 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠοινΔικ 10/2013 (ΕΤΟΣ 16ο) 933 Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από τη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα από την υπ' αριθ. 350/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, το οποίο δέχθηκε ότι δεν συνιστά αρχείο κατά την έννοια του Ν 2472/1997 ο δημιουργούμενος για τις ανάγκες της πολιτικής δίκης φάκελος δικογραφίας, διότι «πρώτον, δεν είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με ειδικά κριτήρια, ώστε τα «δεδομένα» του να είναι προσιτά με γνώμονα τα κριτήρια αυτά και, δεύτερον, συγκροτείται και διατηρείται ευκαιριακά ενόψει της δίκης και δεν «τηρείται» από το Δημόσιο με κάποια μονιμότητα, όπως αξιώνει το άρθρο 2 περ. ζ Ν 2472/1997» Περαιτέρω, δεν στοιχειοθετείται επέμβαση σε αρχείο ούτε και χρησιμοποίηση των δεδομένων, αφού δεν υφίσταται αρχείο, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Και βεβαίως, δεν έχει συμβεί επέμβαση σε αρχείο εκ μέρους της εγκαλουμένης, αφού τα εν λόγω δεδομένα που περιέχονται στην εκτύπωση παραδόθηκαν από τους εγκαλούμενους σε αυτήν. Όπως προαναφέρθηκε (υπό Ι.3), παγίως γίνεται δεκτό από τη νομολογία ότι δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα του άρθρου 22 παρ. 4 (και παρ. 6) Ν 2472/1997, όταν οι πληροφορίες των οποίων κάνει κάποιος χρήση περιήλθαν σε γνώση του χωρίς να ερευνήσει κάποιο αρχείο ή χωρίς να του τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αρχείο, όπως π.χ., στην περίπτωση που περιήλθαν στη γνώση ενός πρόσωπου δικαστικές αποφάσεις και καταδίκες άλλου, υπό την ιδιότητά του ως διαδίκου σε σχετικές δίκες 22. Γίνεται σαφές, συνεπώς, ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε αρχείο. Ακόμα, η συγκεκριμένη επεξεργασία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν 2472/1997, αφού πρόκειται για προσωπική δραστηριότητα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. VΙ.1. Όσον αφορά τα αδικήματα του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 Ν 2472/1997, η γνώμη μου είναι ότι, κατά πρώτον, οι κατηγορίες είναι αβάσιμες, διότι δεν υφίσταται εν προκειμένω αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν (υπό IV.2), ώστε να γίνει γνωστοποίηση της σύστασης και λειτουργίας του, αλλά και να ζητηθεί άδεια από την Αρχή, εφόσον εδώ πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν συντρέχει διατήρηση αρχείου κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Κατά δεύτερον, οι κατηγορίες δεν στηρίζονται, διότι, όπως προαναφέρθηκε (υπό V.4), η Αρχή έχει αποφανθεί με σειρά αποφάσεών της 23 ότι δεν έχει επιλαμβάνεται σχετικά με τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται ήδη στη δικογραφία δίκης ή αποτελούν μέρος προανακριτικού ή ανακριτικού υλικού και ότι δεν έχει αρμοδιότητα, διότι ο φάκελος της δικογραφίας εκκρεμούς (ποινικής και πολιτικής) δίκης δεν αποτελεί αρχείο υποκείμενο στην αρμοδιότητα της Αρχής. Συνεπώς, δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα γνωστοποίησης ή λήψης άδειας από ένα αναρμόδιο όργανο. 21. Βλ. ΜΠρΒολ 350/2001 Αρμ 2001, Βλ. ΣυμβΕφΑθ 3140/2004 ΠοινΔικ 2005, 683 επ. 23. Βλ. τις υπ' αριθ. 147/2001 και 31/2005 αποφάσεις της Αρχής, www. dpa.gr Εξάλλου, με βάση το άρθρο 3 παρ. 2 περ. β που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν 3635/2007, οι διατάξεις του Ν 2472/1997 δεν ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από δικαστικές - εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της απονομής δικαιοσύνης με σκοπό τη βεβαίωση κακουργημάτων και πλημμελημάτων που τελούνται με δόλο. Βεβαίως και πριν από την τροποποίηση του νόμου, η νομολογία είχε κρίνει ότι ο Ν 2472/1997 δεν έχει εφαρμογή επί της ποινικής διαδικασίας, διότι ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας είναι lex specialis και κατισχύει έναντι του πρώτου Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ. 1 περ. ε Ν 2472/1997, απαλλάσσονται από την υποχρέωση γνωστοποίησης και την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του Ν 2472/1997 οι δικηγόροι, εφόσον η επεξεργασία αφορά στην παροχή νομικών υπηρεσιών προς πελάτες τους 25. Ο λόγος για τον οποίο προβλέπεται η απαλλαγή από τις ως άνω υποχρεώσεις είναι ότι ο δικηγόρος δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο 26. Όπως γίνεται δεκτό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να επεξεργάζεται όχι μόνο δεδομένα πελατών του, αλλά και τρίτων πρόσωπων, προς εκπλήρωση της εντολής που του έχει παράσχει ο πελάτης του 27. Σαφώς, την εξαίρεση της ως άνω διάταξης από την υποχρέωση γνωστοποίησης και την υποχρέωση λήψης άδειας μπορεί, κατά την άποψή μου, να επικαλεστεί και ο δικηγόρος που προσφεύγει στη δικαιοσύνη για προσωπική του υπόθεση, όπως εν προκειμένω, η εγκαλούμενη, καθ' ότι και σε αυτή την περίπτωση ο δικηγόρος διέπεται από το δικηγορικό απόρρητο και τους κανόνες δεοντολογίας του δικηγορικού επαγγέλματος. 3. Τέλος, σημειώνεται ότι, πέρα από την εκτύπωση των μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας που έχει κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, δεν υφίσταται αρχείο προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας του οποίου να είναι η εγκαλούμενη, για τους ίδιους ως άνω λόγους. Πολλώ δε μάλλον, τη στιγμή που την εκτύπωση αυτή με τα μηνύματα η εγκαλούμενη, όπως αναφέρει και στο σημείωμα παροχής εξηγήσεών της, την παρέδωσε στην Εισαγγελία με την υποβολή της μήνυσής της κατά του Ν.Κ. και ως εκ τούτου δεν βρίσκεται στην κατοχή της. Δ. Συμπεράσματα Συνοψίζοντας τα παραπάνω αναφερθέντα, η απάντησή μου στα ερωτήματα που μου τέθηκαν είναι ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν στοιχειοθετείται η άσκηση ποινικής δίωξης κατά της δικηγόρου Θεσσαλονίκης Α.Μ. για το αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε αρχείο (άρθρο 22 παρ. 4 Ν 2472/1997) και τα αδικήματα της μη γνωστοποίησης και μη λήψης άδειας από την Αρχή (άρθρο 22 παρ. 1 και 2 Ν 2472/1997). Θεσσαλονίκη, Βλ. ΣυμβΕφ 984/2001 ΠοινΔικ 2002, 1022 επ. 25. Βλ. Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2472/1997), Αρμ 2009, 1293 επ. (1305). 26. Βλ. και άρθρο 371 ΠΚ. 27. Αρμαμέντου/Σωτηρόπουλου, άρθρο 22, Προσωπικά δεδομένα. Ερμηνεία Ν 2472/1997, 2005, αριθ περιθ. 592, σελ. 269.

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Αθήνα 8/11/2013 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 Αθήνα, 11-07-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/11-07-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 Αθήνα, 06-10-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/06-10-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. Σας γνωστοποιούμε την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013 Αθήνα, 19-11-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/19-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ +++ ΠοινΔικ 5/2014 (ΕΤΟΣ 17ο) 1 ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ΑΠ 1165/2013 Ε Τμ. Πρόεδρος Χ. Δημάδης, Αντιπρόεδρος Μέλη Β. Κυτέα, Α. Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Δ. Λεοντάρη-Μπουρνάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών από αμέλεια, τόσο περισσότερο όσο η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1//

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1// Αθήνα, 01.06.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1//01.06.20.2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3413/17.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013 Αθήνα, 12-12-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/12-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2853-1/22-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2754-1/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του 1 Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑ των Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤμήμαΕλεγκτών ΑΠΔΠΧ ΚυριακήΜανίκα, δικηγόρος/νομικήελέγκτρια ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ Ισχύον Δίκαιο ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 Ο ρισμοίν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-08-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5384/09-08-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/28-09-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3072/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2012 Αθήνα, 24-09-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6082/24-09-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 138/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΧΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... XXV ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ... ΧΧVΙΙ 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ... 1 1.1. Ιστορική αναδρομή... 6 1.2. Η διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 268/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός Αποφάσεως 268/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Αποφάσεως 268/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Σπυρίδωνα Ν. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, ως τακτικό πειθαρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 93/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 93/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3947/31-05-2012 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-02-2009 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1076/18-02-2009 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

-Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επί των προϋποθέσεων της προσωρινής κρατήσεως

-Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επί των προϋποθέσεων της προσωρινής κρατήσεως ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Παναγιώτη ΜΟΥΣΣΑ του Σωτηρίου και της Ανθής, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Μουσών αρ. 48, και προσωρινώς κρατούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 Περίληψη Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική μονάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4271/03-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη 28.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/3208/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56/2014

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/3208/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 Αθήνα, 22-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3208/22-05-2014 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν αυτού, δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αγωγής.

Κατόπιν αυτού, δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αγωγής. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του Αρείου Πάγου Όπως γνωρίζετε, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου άσκησε κατά του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 185(Ι)/2014 185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016)

Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016) Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η νέα ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. β του ΚΔΔ (άρ. 17 του ν. 4446/2016) Ι. Εισαγωγή Με το άρθρο 17 του ν. 4446/2016 (Α 240/22.12.2016 έναρξη ισχύος του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2165-2/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3297-1/23-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65 /2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65 /2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3414/17.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 65 /2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα