Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α)"

Transcript

1 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθήνα 17/1/2013 Αριθ. πρωτ.διπσυν/φ1/4/ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Φ.ΦΡΑΓΚΟΣ-Μ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΤΗΛ.: FAX : ΘΕΜΑ : «A)Συνταξιοδότηση επιζώντων πρόσωπων λόγω θανάτου δικαιούχων τμηματικών συντάξεων γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου Αυστραλίας, Β) Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνυπολογισμό του Αυστραλιανού χρόνου, Γ)Παρακράτηση αναδρομικών συντάξεων υπέρ του Αυστραλιανού φορέα (παρ. 2 του αρθ. 16 Ν. 3677/08), Δ) Νέα έντυπα αίτησης γήρατος Αυστραλίας» ΣΧΕΤ. : Η 77/2008 Εγκύκλιος. Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α) Αα)Γενικά Ως γνωστόν οι διατάξεις του αρθ. 1 & 2(υλικό πεδίο εφαρμογής) του Ν. 3677/08 Διμερής Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδος Αυστραλίας περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τις συντάξεις γήρατος. Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα συνταξιοδότησης επιζώντων πρόσωπων λόγω θανάτου συνταξιούχου τμηματικής σύνταξης με συνυπολογισμό χρόνου Αυστραλίας, απευθύναμε ερώτημα στο εποπτεύον Υπουργείο το οποίο με το υπ. αριθμ. Φ /16970/1584/ έγγραφο του διευκρινίζει ότι οι συντάξεις λόγω γήρατος θα πρέπει να μεταβιβάζονται στα επιζώντα πρόσωπα μόνο εάν πληρούνται αυτοτελώς με τον Ελληνικό χρόνο ασφάλισης οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας για την χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου. Αβ) Για τις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα γήρατος έχει θεμελιωθεί με τις διατάξεις του OAEE (Π.Δ. 258/05, αρθ. 21, παρ 1 & 2): 1

2 i. Κατά την εξέταση των απαιτούμενων ειδικών χρονικών προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 21 του Π.Δ. 258/05(5ετία) η πενταετία Ελληνικής ασφάλισης μέσα στην οποία πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 2 έτη θα επεκτείνεται και για όσο διάστημα έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος με συνυπολογισμό Αυστραλίας ο θανών. ii. Επίσης για τον έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 2 του ιδίου άρθρου (15ετία) θα θεωρείται ως ρήξη του ασφαλιστικού δεσμού ή μετά την διακοπή της ασφάλισης στην Ελλάδα πραγματοποίηση περιόδων στην Αυστραλία. Αγ) Για τις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα γήρατος έχει θεμελιωθεί με τις διατάξεις του ΤΕΒΕ(Ν. 1902/90, αρθ. 40, παρ ): i. Κατά την εξέταση των προϋποθέσεων του υπεδ. αα του εδ 1 α της παρ 11 του αρθ. 40 του Ν.1902/90 και παρόλο που θα υπάρχουν τα 10 ή 15 έτη ασφάλισης στην Ελλάδα, η πραγματοποίηση περιόδων στην Αυστραλία μετά την διακοπή της ασφάλισης στην Ελλάδα θα επιφέρει ρήξη του ασφαλιστικού δεσμού. ii. δεν θα δημιουργείται πρόβλημα για την πλήρωση των προϋποθέσεων του υπεδ. ββ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί 20ετία στην Ελληνική ασφάλιση. Αδ) Για τις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα γήρατος έχει θεμελιωθεί με τις διατάξεις του τ.ταε(πδ. 629/85, αρθ. 3) : i. Κατά την εξέταση των προϋποθέσεων της 10ετίας, τα απαιτούμενα 3έτη θα αναζητούνται στην τελευταία πριν τον θάνατο πενταετία Ελληνικής ασφάλισης. ii. δεν θα δημιουργείται πρόβλημα και θα πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου εφόσον έχει πραγματοποιηθεί 20ετία στην Ελληνική ασφάλιση. Αε) Για όσες περιπτώσεις όπου το δικαίωμα γήρατος έχει θεμελιωθεί με τις διατάξεις του τ.τσα (Π.Δ. 669/81, αρθ. 37 παρ. 1): i. Κατά την εξέταση των προϋποθέσεων του εδ. α της παρ 1 του αρθ. 37 με τις προϋποθέσεις της 10ετίας, τo απαιτούμενο 1 έτος κατά την τελευταία πριν τον θάνατο τριετία θα αναζητείται στην τελευταία πριν τον θάνατο τριετία Ελληνικής ασφάλισης. ii. Επίσης για τον έλεγχο των προϋποθέσεων του εδ. β) της παρ 1 του αρθ. 37 όπου απαιτείται 15ετία ασφάλισης, θα θεωρείται ως ρήξη του ασφαλιστικού δεσμού η μετά την διακοπή της ασφάλισης στην Ελλάδα πραγματοποίηση περιόδων στην Αυστραλία. Αστ)Επισημαίνουμε ότι : i. για τα αιτήματα εκείνα όπου οι χρονικές, οι ειδικές χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία μας πληρούνται για χορήγηση σύνταξης θανάτου με μόνο τον Ελληνικό χρόνο, τότε θα μεταβιβάζεται 2

3 ποσοστιαία βάσει των διατάξεων του αρθ. 25 Π.Δ. 258/05 στα δικαιοδόχα μέλη το τμηματικό ποσό που είχε υπολογιστεί στον θανόντα. ii. για τις εν λόγω περιπτώσεις το ποσό που μεταβιβάζεται δεν θα αναπροσαρμόζεται στα κατώτατα όρια θανάτου. iii. Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης θανάτου με την νομοθεσία του καταργηθέντος Ταμείου (ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ) βάσει της οποίας απονεμήθηκε η σύνταξη γήρατος, εναλλακτικά θα εξετάζονται και με τις προϋποθέσεις του ΟΑΕΕ των παρ 1 & 2 του αρθ. 21 Π.Δ. 258/05. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται εκ νέου υπολογισμός του ποσού της σύνταξης γήρατος με συνυπολογισμό Αυστραλίας κατά την ημερομηνία έναρξης χορήγησης της σύνταξης γήρατος με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ και θα μεταβιβάζεται ποσοστιαία βάσει των διατάξεων του αρθ. 25 ΠΔ. 258/05 στα δικαιοδόχα μέλη το τμηματικό ποσό γήρατος ΟΑΕΕ που υπολογίζεται στον θανόντα. Αντίστοιχα και στις περιπτώσεις που έχει απονεμηθεί σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ & συνυπολογισμό χρόνου Αυστραλίας και δεν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης θανάτου, εναλλακτικά το αίτημα θα εξετάζεται με τις προϋποθέσεις του καταργηθέντος Ταμείου(ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ) οπότε θα γίνεται εκ νέου υπολογισμός του ποσού της σύνταξης γήρατος με συνυπολογισμό Αυστραλίας κατά την ημερομηνία έναρξης χορήγησης της σύνταξης γήρατος με τις διατάξεις αυτές και θα μεταβιβάζεται ποσοστιαία βάσει των διατάξεων του αρθ. 25 ΠΔ. 258/05 στα δικαιοδόχα μέλη το τμηματικό ποσό γήρατος ΟΑΕΕ που υπολογίζεται στον θανόντα. Εξυπακούεται ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε κατηργημένο Ταμείο ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ μέχρι την 31/12/06. Β) Κατόπιν σχετικού ερωτήματος μας και συγκεκριμένων διασαφηνίσεων που ζητήθηκαν και μας δόθηκαν από τον Αυστραλιανό φορέα Centerlink διευκρινίζουμε ότι τα Τμήματα Συντάξεων θα λαμβάνουν υπόψη: για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος(και εννοείται ότι εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας αυτοτελώς) τις περιόδους της ένδειξης 1.«Σύνολο σε χρόνια, μήνες και ημέρες» της παρ. 5 του Αυστραλιανού Έντυπου Συνδέσμου (AUS/GR) για τον υπολογισμό της παροχής τις περιόδους της ένδειξης 2.«Συνολική περίοδος διαμονής στην Αυστραλία κατά την διάρκεια του εργαζομένου σε μήνες» της ιδίας παραγράφου του εν λόγω εντύπου Γ) Με το υπ. αριθμ. Δ56-INF/24/2011 έγγραφο του ο Οργανισμός σύνδεσης ΙΚΑ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ μας ενημερώνει ότι ο Αυστραλιανός φορέας δεν επιθυμεί την εφαρμογή της παρ. 2 του αρθ. 16 της Συμφωνίας που αφορά στην παρακράτηση αναδρομικών συντάξεων για λογαριασμό του. Κατόπιν τούτου και σε όποιες περιπτώσεις ο Αυστραλιανός φορέας είχε συμπληρώσει την ένδειξη 5Β του εντύπου σύνδεσης και εξ αιτίας αυτού έχει γίνει 3

4 παρακράτηση αναδρομικών συντάξεων για λογαριασμό του, θα πρέπει οι υποθέσεις αυτές να ολοκληρωθούν, να γίνει εκκαθάριση και οι αναδρομικές συντάξεις να αποδοθούν στους συνταξιούχους. Δ) Σας γνωρίζουμε ότι έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο (www.oaee.gr) καθώς και στον νέο Server του OAEE τα ανανεωμένα έντυπα υποβολής αίτησης για σύνταξη γήρατος από Αυστραλία τα οποία είναι: 1.Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος 2.Αίτηση για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος (AUS140_GR.1007). (Τα έντυπα 1 & 2 εμπεριέχονται στην επιλογή AUS140_GR.1007). 3. Εισόδημα και Περιουσιακά Στοιχεία Mod(iA)GR Αίτημα για πληροφορίες AUS Τα νέα έντυπα αφού εκτυπωθούν και αναπαραχθούν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα παλαιότερα έντυπα, πλην του εντύπου συνδέσμου. Τα έντυπα μπορούν να αντλούνται επίσης από το ιστότοπο : του ΙΚΑ (www.ika.gr στην επιλογή Άντληση εντύπων-εργαλεία) του Αυστραλιανού φορέα Centrelink Οι ασφαλισμένοι που προσέρχονται στις υπηρεσίες του Οργανισμού και ζητούν επιπλέον έντυπα, διαφορετικά των προαναφερθέντων τα οποία κατά περίπτωση απαιτούνται από τον Αυστραλιανό φορέα (π.χ.real Estate Details κλπ), θα ενημερώνονται από την υπηρεσία για την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του Centrelink προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να επικοινωνούν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι απευθείας με τον Αυστραλιανό φορέα. Επιπλέον και με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι όταν υπάρχουν περιπτώσεις ενδιαφερόμενων που ζητάνε πληροφορίες για σύνταξη ή επίδομα κλπ επιζώντος προσώπου από την Αυστραλία θα πρέπει να ενημερώνονται από την υπηρεσία ότι οι συντάξεις θανάτου όπως και οι αναπηρίας είναι εκτός υλικού πεδίου εφαρμογής της Διμερούς Σύμβασης και ότι για οποιαδήποτε πληροφορία, αίτηση κλπ θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον Αυστραλιανό φορέα Centrelink. Στην παρ. 6.1 της εγκυκλίου 77/2008 δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για αιτήσεις σύνταξης γήρατος μόνο από Αυστραλία που υποβάλλονται στον ΟΑΕΕ. Οι ως άνω οδηγίες συμπληρώνονται με την παρούσα εγκύκλιο και οι ασφαλισμένοι/συνταξιούχοι που υποβάλουν αίτηση για σύνταξη γήρατος από την Αυστραλία, θα συνυποβάλλουν στο Περιφερειακό Τμήμα υπογεγραμμένη και την συνημμένη στην παρούσα εγκύκλιο υπεύθυνη δήλωση, παραλαμβάνοντας ταυτόχρονα τα έντυπα για την Αυστραλιανή σύνταξη (ενότητα Δ, έγγραφα 1,2,3) τα οποία θα πρέπει να επιστρέψουν στο Περ/κο Τμήμα του ΟΑΕΕ το συντομότερο δυνατό. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθ. 14 της Συμφωνίας καθώς και το τμήμα 6 παρ. γ του Διοικητικού Κανονισμού η αίτηση για αυστραλιανή σύνταξη πρέπει να 4

5 παραληφθεί από το CENTRELINK το αργότερα εντός δώδεκα (12)μηνών από την υποβολή της, και ως εκ τούτου θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να διαβιβάζονται από το Περ/κο Τμήμα του ΟΑΕΕ στο αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων ο ατομικός φάκελος και τα σχετικά δικαιολογητικά, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει ήδη εκδοθεί πιστοποιητικό προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και τούτο δεν μπορεί να εκδοθεί άμεσα. Προς επιπλέον διευκρίνηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6.2 της Εγκυκλίου 77/2008, διασαφηνίζουμε ότι όταν υποβάλλεται αίτημα για Ελληνική και Αυστραλιανή σύνταξη θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στις παρ. 6.1 & 6.2 της ιδίας εγκυκλίου. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση όπου δεν μπορεί να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος αυτοτελώς με τους Ελληνικούς χρόνους, το Τμήμα συντάξεων (που θα έχει ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο την συμπλήρωση του εντύπου AUS193 σύμφωνα με την διαδικασία της παρ.6.,2) μαζί με τα έντυπα για σύνταξη γήρατος από Αυστραλία θα αποστέλλει και το AUS (Αίτημα για πληροφορίες) καθώς και το έντυπο συνδέσμου GR/AUS 2 έχοντας συμπληρώσει (εκτός των άλλων) την ένδειξη 6 Α βάσει της οποίας ζητούνται οι περίοδοι διαμονής σύμφωνα με την αυστραλιανή νομοθεσία. Συνημμένα : 1. Υπεύθυνη δήλωση. Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ Φ.ΦΡΑΓΚΟΣ 5

6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ο/Η υπογεγραμμέν.. ΑΔΤ. Αρ. Μητρώου ΟΑΕΕ. δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου για ψευδή δήλωση οτι : α) Με την παρούσα αίτηση επιθυμώ να λάβω σύνταξη γήρατος από την Αυστραλία. β) Έχω παραλάβει από τον ΟΑΕΕ τα έντυπα 1)Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος, 2)Αίτηση για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος(AUS140_GR.1007) 3)Εισόδημα και Περιουσιακά Στοιχεία Mod(iA)GR γ) γνωρίζω ότι το αίτημα μου θα πρέπει να παραληφθεί μέσω ΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ από τον Αυστραλιανό φορέα το αργότερο σε ένα(1) έτος από σήμερα που υποβάλλω την αίτηση και λόγω του επείγοντος αναλαμβάνω την υποχρέωση να επιστρέψω στον ΟΑΕΕ συμπληρωμένα τα 3 έντυπα που έχω παραλάβει το συντομότερο δυνατό. Ημ/νία: / /. Ο/Η Αιτ 6

O.A.E.E. A. Με τις διατάξεις του αρθ. 18 του Ν. 3865/2010 επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις : ΑΔΑ: ΒΕΦ24691Ω3-1ΤΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3

O.A.E.E. A. Με τις διατάξεις του αρθ. 18 του Ν. 3865/2010 επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις : ΑΔΑ: ΒΕΦ24691Ω3-1ΤΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γ32/12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

Αθήνα, 20/3/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TMHMA : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Αθήνα Ιανουάριος 2 0 1 5 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ/175/753305 Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 295

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/129/1601706 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα