International Conference. WIN 4 LIFE Tinos Island, Greece 19 to 21 September 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "International Conference. WIN 4 LIFE Tinos Island, Greece 19 to 21 September 2013"

Transcript

1 International Conference WIN 4 LIFE Tinos Island, Greece 19 to 21 September 2013 Ο δρόμος του νερού από την μονάδα αφαλάτωσης προς τον τελικό καταναλωτή Παπαδάκης Κων/νος Μηχανολόγος Μηχανικός M.S.c Τήνος 2013

2 Εισαγωγή Στα ελληνικά νησιά, και γενικά σε όλες τις περιοχές όπου η επάρκεια του διαθέσιμου πόσιμου νερού είναι οριακή, είναι σύνηθες το φαινόμενο οι διαχειριστές να εντοπίζουν και συχνά να εξαντλούν τις προσπάθειές τους, στην ανεύρεση επαρκούς ποσότητας νερού μέσω υδρομαστεύσεων, γεωτρήσεων ή μονάδων αφαλάτωσης, Από την μεριά των τεχνικών, γίνονται συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της παραγωγικότητας και ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας των μονάδων μέσω βελτιστοποίησης των μεθόδων και καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων (π.χ ανάκτηση ενέργειας ) ώστε να μπορεί να γίνει και οικονομικά βιώσιμη η παροχή πρώτης ύλης από την εκάστοτε μονάδα αφαλάτωσης Όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι προφανείς για την εξασφάλιση της αναγκαίας πρώτης ύλης για την περαιτέρω διαχείριση και την διαμόρφωση του τελικού προϊόντος που λέγεται πόσιμο νερό στην βρύση του καταναλωτή. Πρέπει λοιπόν να επισημανθεί και η προσοχή στην διαχείριση του δικτύου διανομής και στην επίδραση που έχει αυτό στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή Τι εννοούμε με τον όρο διαχείριση δικτύου ύδρευσης Σε κάθε δίκτυο ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους και του αριθμού των ανθρώπων που εξυπηρετεί, είναι υποχρέωση του κάθε διαχειριστή να έχει τον μοναδικό στόχο Να προσφέρει συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες ώστε ο πολίτης να έχει νερό σε Επαρκή ποσότητα και πίεση Άριστη ποιότητα σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία Σε κόστος που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στο πολύτιμο αυτό αγαθό παράλληλα με την προστασία του νερού ως είδος σε ανεπάρκεια και των ανάπτυξη-συντήρηση των αναγκαίων υποδομών.

3 Η μονάδα αφαλάτωσης είναι σε θέση να προσφέρει στον διαχειριστή ως πρώτη ύλη, πόσιμο νερό σε πολύ καλή ποιότητα και στις ποσότητες που είναι σχεδιασμένη. Η ύπαρξη πολλών απωλειών από το δίκτυο διανομής μπορεί να προκαλεί και πλασματικό πρόβλημα επάρκειας ποσοτήτων. Επιπλέον η διαχείριση στην πορεία μέσω του εγκατεστημένου δικτύου διανομής και των μεθόδων λειτουργιάς μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα σε σημείο που το νερό να μην μπορεί να χαρακτηριστεί πλέον πόσιμο. Στην συνέχεια, η τιμολόγηση του νερού προς τους πολίτες είτε μέσω μίας λανθασμένα χαμηλής τιμής πώλησης είτε μέσω της συστηματικής υποεγγραφής των υδρομετρητών, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στα έσοδα του διαχειριστή με προφανείς προεκτάσεις στην βιωσιμότητα της όλης διαχείρισης. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της διαχείρισης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η κάλυψη του κόστους λειτουργίας των υποδομών αλλά και η απαραίτητη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών. Έστω για παράδειγμα μία μονάδα αφαλάτωσης που να παράγει νερό με κόστος 1 / κυβικό μέτρο. Αν ο διαχειριστής χάνει μια ποσότητα της τάξης του 50% στην διανομή (ποσοστό που είναι δυστυχώς είναι πραγματικότητα σε πολλά δίκτυα της επικράτειας) τότε αμέσως το αναλογικό κόστος νερού για τον διαχειριστή εκτοξεύεται στα 2 ανά κυβικό. Αν τώρα από σφάλματα στην καταμέτρηση, είτε λόγω υδρομέτρου είτε λόγω άλλων παραγόντων, τιμολογείται μόνο το 50% του νερού που τελικά φθάνει στα σπίτια, τότε το συνολικά αναλογικό κόστος ανέρχεται στα 4 ανά κυβικό Έχοντας αυτό ως βασικός στόχο, θα πρέπει η διαχείριση των δικτύων να γίνεται πάνω σε τρείς βασικούς άξονες Μείωση κόστους λειτουργίας Αύξηση εσόδων μέσω ακριβέστερης καταμέτρησης Προστασία του νερού ως φυσικό αγαθό

4 Μείωση κόστους λειτουργίας Όσον αφορά την μείωση του κόστους λειτουργίας αυτό περιλαμβάνει Την μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω της ελαχιστοποίησης των διαρροών του δικτύου (αφού επιβαρύνονται με κόστος μεταφοράς, διύλισης και διανομής )με στρατηγική που είναι σε άμεση συνάρτηση με την διαχείριση της πίεσης λειτουργίας και περιλαμβάνει την αναγνώρισή τους, τον εντοπισμό τους και τις ενδεδειγμένες μεθόδους αντιμετώπισης. Την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης μέσω της ελαχιστοποίησης των θραύσεων των αγωγών του δικτύου. Η ελαχιστοποίηση θα επιτευχθεί μέσω της καλύτερης διαχείρισης των πιέσεων λειτουργίας. Την βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και λοιπόν υποδομών ώστε να αυξηθεί η παροχετευτικότητα τους και ο ωφέλιμος χρόνος ζωής τους, μειώνοντας την ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις. Σε πολλά δίκτυα της χώρας μας, είναι συνήθης πρακτική η απαίτηση των λειτουργών για μονάδες αφαλάτωσης μεγάλης κλίμακας ως μοναδική λύση για τα προβλήματα επάρκειας νερού ή προβλήματα παροχετευτικότητας σε περιπτώσεις ενίσχυσης από γειτονικά υδραγωγεία. Η προσέγγιση είναι συχνά απλοϊκή χωρίς να λαμβάνει υπόψη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών πηγών νερού (πχ γεωτρήσεις υδρομαστεύσεις κλπ) αλλά και την δυνατότητα αναρίθμησης μέσω των αποθηκευτικών υποδομών για την κάλυψη των πιθανών αιχμών ζήτησης. Μία μονάδα αφαλάτωσης, λόγω του λειτουργικού κόστους και των ιδιαιτεροτήτων της κατασκευής, είναι σκόπιμο να δουλεύει σε συνεχή βάση και οι όποιες αιχμές να καλύπτονται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες πηγές νερού π.χ πηγάδια, γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις κλπ. Με τον τρόπο αυτό, η ορθή διαχείριση των υφισταμένων γεωτρήσεων και η βέλτιστη αξιοποίηση τους ακόμα και με διορθωτικές επεμβάσεις μικρής κλίμακας είναι απαραίτητα προκειμένου το κόστος, τόσο της κατασκευής των νέων μονάδων αλλά και το μελλοντικό δυσβάσταχτο κόστος λειτουργίας και συντήρησης τους να μην μετακυλήσει στο κόστος λειτουργίας του δικτύου και κατά προέκταση στον πολίτη ή να οδηγήσει στην υποβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

5 Αύξηση εσόδων μέσω ακριβέστερης καταμέτρησης Όσον αφορά την αύξηση των εσόδων μέσω της ακριβέστερης καταμέτρησης του νερού που καταναλώνεται από τους πολίτες, αυτό θα επιτευχθεί αφενός με την σωστή διαστασιολόγηση των υδρομετρητών και την απαιτούμενη υψηλή ακρίβεια στις χαμηλές παροχές, που είναι και στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι διαρροές στις εσωτερικές εγκαταστάσεις και αφετέρου με την προληπτική αντικατάσταση τους μετά την παρέλευση του αναμενόμενο ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Μιλώντας για την ακρίβεια στις χαμηλές παροχές, η μέχρι πρότινος τακτική διαστασιολόγηση του υδρομετρητή γινόταν με γνώμονα την μέγιστη αιτούμενη κατανάλωση με αποτέλεσμα την εγκατάσταση κατά κανόνα μεγάλων υδρομέτρων. Επιπλέον, δεν δινόταν η πρέπουσα σημασία στην κλάση ακριβείας του υδρομέτρου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ υψηλό το όριο έναρξης εγγραφής του υδρομετρητή, παράμετρος που επηρεάζεται από την ονομαστική παροχή και την κλάση ακρίβειας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι οι εσωτερικές διαρροές είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία πολύ μικρές, της τάξης των λίτρων την ώρα, οδηγούσε στην μη καταγραφή και κατά συνέπεια μη τιμολόγηση των ποσοτήτων αυτών με προφανή επιβάρυνση τόσο στην απαιτούμενη διαστασιολόγηση των υποδομών υδραγωγείου, όσο και στα έσοδα του διαχειριστή. Οι πολύ μικρές εσωτερικές διαρροές γίνονται πολύ σημαντικές καθώς είναι συνεχείς, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν και το δίκτυο αποχέτευσης και τις υποδομές επεξεργασίας των λυμάτων, δημιουργώντας πρόσθετο κόστος λειτουργίας Η προστασία του πολύτιμου αγαθού του νερού Οι κατευθύνσεις για την προστασία του νερού είναι οι ακόλουθες: Κατεύθυνση τροφοδοσίας Ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πηγών νερού (πχ γεωτρήσεις ) Ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού από τα συστήματα διανομής. Βέλτιστη ανάπτυξη των πηγών νερού. Κατεύθυνση διαμόρφωσης κατανάλωσης Δημόσια εκπαίδευση. Συγκεκριμένες πολιτικές για την τιμολόγηση του νερού Κανονισμοί για την διατήρηση του νερού. Εισαγωγή συσκευών χαμηλής κατανάλωσης. Κίνητρα για καταναλωτές / πελάτες.

6 Η σημασία της συλλογής δεδομένων Η πρώτη αμιγώς τεχνική προσέγγιση στην κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού συλλογής δεδομένων (πίεσης δικτύου, στάθμης δεξαμενής, παροχή δικτύου ) από διάφορα σημεία του δικτύου. Η βασική αρχή είναι ότι: Δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι αν δεν μπορείς να το μετρήσεις Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να συλλέγονται δεδομένα από διάφορα σημεία του δικτύου για την περαιτέρω αξιολόγησής τους. Μια αρχική προσέγγιση είναι η συλλογή δεδομένων από τους χειριστές του δικτύου κατά την φάση των εργασιών τους. Η προσέγγιση αυτή είναι απλοϊκή και δεν μπορεί να μας αποτυπώσει δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει το δίκτυο σε περιόδους μικρής κατανάλωσης (πχ νύχτα) ή μεγάλης (πχ ενεργοποίηση μεγάλου καταναλωτή ) ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της αποτελεσματικότητας της υδραυλικής συμπεριφοράς του δικτύου. Η ενδεδειγμένη λύση είναι η χρήση συστημάτων SCADA που θα έχουν την δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των λειτουργικών χαρακτηριστικών σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου, θα τα καταγράφουν και θα τα διαθέτουν στον χειριστή του δικτύου για περαιτέρω έλεγχο και αξιολόγηση. Το Επιχειρησιακό Κέντρο Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ Η επιλογή των σημείων παρακολούθησης γίνεται μέσω σχεδιασμού διακεκριμένων περιοχών ζήτησης με σαφή γεωγραφικά όρια και δεδομένα πιεζομετρικά φορτία τροφοδοσίας (περισσότερα γνωστά ως πιεζομετρικές ζώνες).

7 Μία τυπική ζώνη πίεσης του δικτύου της ΕΥΔΑΠ (Ζώνη +400 Πάρνηθας) Στις ζώνες αυτές θα εντοπίζονται κομβικά σημεία λειτουργίας και θα εγκαθίστανται διατάξεις συλλογής λειτουργικών δεδομένων (πίεση και παροχή) και στην συνέχεια θα αντιπαραβάλλονται με δεδομένα που θα προκύπτουν από την υδραυλική προσομοίωση των δικτύων αυτών πάνω σε σύγχρονα υπολογιστικά προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό θα εντοπιστούν τοπικές αδυναμίες, τερματικά, στραγγαλισμένες ή κλειστές βάνες, αγωγοί που λειτουργούν πάνω από την παροχετευτικότητα τους αλλά και αγωγοί που υπολειτουργούν ώστε και θα δοθεί η δυνατότητα να ρυθμιστούν επιμέρους λειτουργίες του δικτύου για την διαχείριση της ζήτησης και να βελτιωθεί η υδραυλική συμπεριφορά της ελεγχόμενης πιεζομετρικής ζώνης.

8 Η σημασία της διατήρησης ισοζυγίου εισροών εκροών Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο καλά διαχειρίζεσαι ένα σύστημα αν δεν τηρείς ισοζύγιο εισροών- εκροών. Αυτό σημαίνει πως σε κάθε περιορισμένο πιεζομετρική ζώνη ή τουλάχιστον στο δίκτυο που διαχειριζόμαστε, πρέπει να είναι μετρήσιμο του νερό που εισέρχεται (μεταφέροντας μαζί του το κόστος μεταφοράς, επεξεργασίας ή διύλισης και διανομής) σε σύγκριση με το νερό που καταμετρείται ότι κατανάλωσαν οι πολίτες και κατά συνέπεια χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό που πρέπει. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι οποιαδήποτε αναμενόμενη και επιθυμητή κατανάλωση οφείλουμε να την καταγράφουμε για λόγους διαχείρισης και ανεξάρτητα από την τιμολόγηση της ( πχ παροχές σε σχολεία, πάρκα ή εκκλησίες )

9 Ουσιαστικά λοιπόν, το παρεχόμενο νερό αναλύεται στους παρακάτω παράγοντες Παρεχόμενη ποσότητα Νόμιμη κατανάλωση Απώλεια νερού Τιμολογούμενη Ατιμολόγητη κατανάλωση Φαινομενικές Απώλειες Πραγματικές απώλειες Μετρούμενη Μη Μετρούμενη Μετρούμενη Μη Μετρούμενη Παράνομη υδροληψία Υποεγγραφές Υδρομετρητών Διαρροές δικτύων διανομής και Υπερχειλίσεις Δεξαμενών Διαρροές λόγω εκκένωσης δικτύων για επισκευές Τιμολογούμενο νερό Ατιμολόγητο νερό Είναι λοιπόν απαραίτητος στόχος του κάθε διαχειριστή να μειώνει το ατιμολόγητο νερό για να βελτιστοποιήσει και την αποτελεσματικότητας της διαχείρισής του καθώς οι συνέπειες του ατιμολόγητου νερού εκτός από οικονομικές έχουν κοινωνικές αλλά και περιβαλλοντολογικές προεκτάσεις Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο των υφάλμυρων γεωτρήσεων η της ερημοποίησης περιοχών από την υπεράντληση αλλά και η διαμάχη τοπικών κοινοτήτων για τον έλεγχο των πηγών νερού στην περιφέρεια και ειδικότερα στα ελληνικά νησιά

10 Μείωση του ατιμολόγητου νερού από τις πραγματικές απώλειες νερού μέσω της διαχείρισης της πίεσης σε πιεζομετρικές ζώνες Εφόσον εξασφαλιστεί η καλή υδραυλική λειτουργία της πιεζομετρικής ζώνης, τότε έρχεται η ώρα να εξασφαλίσουμε ότι η πίεση σε όλα τα σημεία του δικτύου θα είναι ελεγχόμενη εντός ορίων που εξαρτώνται από το ανάγλυφο και την επιθυμητή πίεση που θα προσφέρεται στον πολίτη αποφεύγοντας περιττές υπερπιέσεις κατά την διάρκεια της χαμηλής κατανάλωσης αλλά και χαμηλές πιέσεις ή στερήσεις κατά την διάρκεια της μεγάλης ζήτησης Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται ευρέως είναι η χρήση πιεζοθραυστικών βανών ή στην περίπτωση ανάγκης αντλιών η χρήση ρυθμιστών στροφών να σκοπό να διατηρούν σταθερή το φορτίο κεφαλής και αφήνοντας την πίεση σε διάφορα σημεία του δικτύου να εξαρτάται αποκλειστικά από την υδραυλική λειτουργία του δικτύου. Λόγω των μεταβολών της κατανάλωσης εντός της ημέρας, οι υδραυλικές απώλειες μέσα στο δίκτυο είναι μεταβαλλόμενες και κατά συνέπεια οι πιέσεις σε διάφορα σημεία του δικτύου μεταβάλλονται αντίστοιχα Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η παροχετευτικότητα του δικτύου αλλά και θα μειωθούν και τα φαινόμενα θραύσεων, οδηγώντας σε αύξηση του ωφελίμου χρόνου ζωής των δικτύων

11 Μύθοι γύρω από την ρύθμιση της πίεσης 1 ος Μύθος Ο μόνος τρόπος να μειωθούν οι διαρροές είναι να εντοπίζονται και να επισκευάζονται Στην περίπτωση αυτή, είναι εύκολο κάποιος να σκεφθεί ότι αν έχω να επενδύσω λεφτά για να μειώσω τις διαρροές, τότε ο μόνος τρόπος είναι να αρχίσω την χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία της επισκευής των διαρροών, εμφανών αλλά και αφανών. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα, οι διαρροές του δικτύου είναι μόνιμες ανεξάρτητα από το προφίλ κατανάλωσης και εξαρτώνται μόνο από την πίεση λειτουργίας και μάλιστα σύμφωνα με μελέτες, η σχέση είναι ευθέως ανάλογη Κατά συνέπεια, ακόμα και η παραμικρή μεταβολή στην πίεση λειτουργίας του δικτύου έχει άμεσα αντίκτυπο στο μέγεθος των διαρροών του δικτύου. Άρα μπορείς να μειώσεις τις διαρροές σου και χωρίς να κάνεις επισκευές Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας να έχουμε πάντοτε την απαραίτητη πίεση.

12 2ος μύθος Για την διαχείριση της πίεσης είναι αρκετή η τοποθέτηση μιας πιεζοθραυστικής βάνας Συνήθως η ρύθμιση των πιεζοθραυστικών βανών γίνεται με γνώμονα την δυσμενέστερη κατάσταση,που συνήθως συμβαίνει μερικές μέρες τον χρόνο, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες αλλά και κατά την διάρκεια της νύχτας, η πίεση στα δυσμενέστερα,από υδραυλικής απόψεως σημεία του δικτύου είναι υψηλότερη από την επιθυμητή Η υπερπίεση αυτή, σε συνδυασμό με τις έντονες μεταβολές που συμβαίνουν κατά την διάρκεια της ημέρας, οδηγεί συχνά σε θραύσεις που, πέρα από το σημαντικά υψηλό κόστος επισκευής, οδηγεί και σε μείωση της ωφέλιμης ζωή του δικτύου και κατά συνέπεια προσθέτει σημαντικό κόστος στην λειτουργία και συντήρηση του δικτύου Η σύγχρονη προσέγγιση είναι η μεταβαλλόμενη ρύθμιση της PRV, είτε χρονικά είτε μέσω της διερχόμενης παροχής ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει της πίεση στα δυσμενέστερα σημεία του δικτύου αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από την απλή λειτουργία που αναφέρθηκε παραπάνω

13 Μείωση της βραδινής κατανάλωσης μετά την εφαρμογή Αποτέλεσμα της μεταβαλλόμενης πίεσης πιεζοθραυστικής βάνας με χρονική εξάρτηση (ημέρα-νύχτα) Παρατηρείται σημαντική μείωση της νυχτερινής παροχής άρα και των διαρροών 3 ος μύθος Η διαχείριση της πίεσης είναι απαραίτητη μόνο σε δίκτυα με μεγάλες πιέσεις Σε κάθε περίπτωση έχει αποδειχθεί ότι η μείωση των διαρροών είναι ευθέως ανάλογη της μείωσης της πίεσης Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις διαρροές είναι τα υλικά του δικτύου αλλά και η ηλικία του Έτσι σε ένα δίκτυο που λειτουργεί με ονομαστική πίεση 10 μέτρων, μία μείωση κατά μόλις 1 μέτρο, σημαίνει μείωση κατά 10% και κατά συνέπεια και οι διαρροές θα μειωθούν αντίστοιχα κατά 10%

14 Μείωση του ατιμολόγητου νερού από την μείωση της μη μετρούμενης κατανάλωσης με την χρήση υδρομέτρων μεγαλύτερης ακρίβειας Επανερχόμενοι στο παρακάτω πίνακα, είναι προφανές ότι ο δρόμος της μείωσης του ατιμολόγητου νερού, ως άξονα της βέλτιστης διαχείρισης του δικτύου Ύδρευσης, περιλαμβάνει και τον έλεγχο της ατιμολόγητης κατανάλωσης νερού, νερό δηλαδή που καταναλώθηκε από τους πελάτες (είτε ως υποεγγραφή κατανάλωσης, είτε ως απώλεια εντός της οικίας του πελάτη) και δεν ανιχνεύεται ώστε αφενός να τιμολογηθεί και αφετέρου να ενεργοποιηθεί ο πελάτης στην περίπτωση της διαρροής. Παρεχόμενη ποσότητα Νόμιμη κατανάλωση Απώλεια νερού Τιμολογούμενη Ατιμολόγητη κατανάλωση Φαινομενικές Απώλειες Πραγματικές απώλειες Μετρούμενη Μη Μετρούμενη Μετρούμενη Μη Μετρούμενη Παράνομη υδροληψία Υποεγγραφές Υδρομετρητών Διαρροές δικτύων διανομής και Υπερχειλίσεις Δεξαμενών Διαρροές λόγω εκκένωσης δικτύων για επισκευές Τιμολογούμενο νερό Ατιμολόγητο νερό Στην ατιμολόγητη κατανάλωση εντάσσονται και οι καταναλώσεις που για λόγους κοινωνικής πολιτικής δεν χρεώνονται (πχ πάρκα, σχολεία, εκκλησίες) Στην περίπτωση αυτή, η μέτρηση των καταναλώσεων αυτών είναι απαραίτητη, ανεξάρτητα από την χρέωση, για την ορθή εκτέλεση του ισοζυγίου εισροών εκροών. Είναι συνήθης πρακτική να υπερεκτιμώνται οι καταναλώσεις αυτές, προκειμένου να υποτιμηθεί η επίδραση των πραγματικών διαρροών στο ισοζύγιο και κατά συνέπεια στην διαχείριση του δικτύου. Για να γίνει αντιληπτή η συνεισφορά των υδρομετρητών μεγάλης ακρίβειας,( κατηγορίας C ως αναβάθμιση από την κατηγορία B) θα παραθέσουμε μερικά αριθμητικά δεδομένα Μία αστική οικογένεια έχει μέση κατανάλωση νερού τα 500 λίτρα την ημέρα

15 Μία διαρροή από το καζανάκι της τουαλέτας, έχει παροχή τα 240 λίτρα την ημέρα (δηλαδή επιπλέον κατανάλωση σχεδόν κατά 50%). Η διαρροή αυτή εκτιμάται στα 10 λίτρα / ώρα, όταν ο μέσος υδρομετρητής κλάσης Β, αρχίζει να γράφει με αποδεκτή ακρίβεια 5% από τα 30 λίτρα την ώρα, άρα το νερό αυτό δεν τιμολογείται. Με βάση το ISO 4046 έχουμε τις εξής παραμέτρους απόδοσης για τα υδρόμετρα κλάσης Β Ορίζονται ως Qmin = 0,02 * Qnom= 0.03 m3/hr (για Qnom=1.5 m3/hr) Qtrend=0,12 * Qnom= 0.18m3/hr(για Qnom=1.5 m3/hr) Qmax=2*Qnom= 3 m3/hr (για Qnom=1.5 m3/hr) Η ακρίβεια των υδρομετρητών μεταξύ του Qmin και Qtrend ορίζεται στο ± 5% ενώ από το Qtrend μέχρι το Qmax στο ± 2% Το νερό αυτό καταλήγει στην αποχέτευση, όπως και το συντριπτικό ποσοστό των εσωτερικών διαρροών των πελατών, αυξάνοντας αδικαιολόγητα και την ποσότητα των λυμάτων προς συλλογή, απομάκρυνση και επεξεργασία. Το κόστος διαχείρισης της επεξεργασίας των λυμάτων, είναι αρκετά υψηλό καθώς περιλαμβάνει τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και το μεγάλο κόστος κατασκευής των αρχικών επενδύσεων

16 Άρα το κόστος της διαρροής είναι διπλό αφού επιβαρύνει και το δικτύου Ύδρευσης αλλά και το δικτύου αποχέτευσης. Στο παράδειγμα αυτό, η καταγραφή της διαρροής αυτής, εκτός του ότι θα έδινε την δυνατότητα στον διαχειριστή να εισπράξει έγκαιρα το ποσό που του αναλογεί για την υπηρεσία που προσφέρει( παροχή πόσιμου νερού και συλλογή λυμάτων προς επεξεργασία, θα έδινε και την δυνατότητα στον πελάτη να αντιληφθεί έγκαιρα την διαρροή του προκειμένου να την επισκευάσει. Υπάρχουν σύγχρονα συστήματα καταμέτρησης της κατανάλωσης (ΑΜR Automatic meter reading) που δίνουν, τόσο στον πελάτη, όσο και στον διαχειριστή την δυνατότητα να εντοπίζει μικρές και συνεχείς καταναλώσεις, που δεν συνάδουν με φυσιολογική κατανάλωση. Με τον τρόπο, και στα πλαίσια της Υπευθυνότητας για την διαφύλαξη του αγαθού, ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώνει έγκαιρα τον πελάτη προκειμένου να επισκευάζει τις εσωτερικές διαρροές του

17 Συμπεράσματα Έχοντας ως στόχο την μείωση του ατιμολόγητου νερού ώστε να αποφύγουμε το κόστος που αυτό επιφέρει στο κόστος λειτουργίας του δικτύου, μπορούμε να συνοψίσουμε τις επιδράσεις στον παρακάτω πίνακα Απώλειες Ανάγκη για Κόστος Ανάγκη για Ανάγκη για υπερδια/λόγηση υδροληψίας, υπερδια/λόγηση υπερδια/λόγηση Περιβαλλοντικό Υποδομών διύλισης και Υποδομών Υποδομών κόστος επεξεργασίας διανομής Ύδρευσης Αποχέτευσης Λυμάτων Πραγματικές απώλειες Δικτύου ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ? ΝΑΙ ΝΑΙ Οικιακές απώλειες ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Υποεγγραφή υδρομετρητών ΝΑΙ ΟΧΙ? ΟΧΙ? ΟΧΙ? ΟΧΙ? Είναι λοιπόν βασική αρχή η μείωση των απωλειών τόσο από την μείωση των διαρροών μέσω της καλύτερης διαχείρισης της πίεσης του δικτύου, όσο και από την καλύτερη καταγραφή των καταναλώσεων μέσω ακριβέστερων υδρομετρητών. Ο έλεγχος των πιέσεων, εκτός από την μείωση των διαρροών θα επιφέρει: Μείωση των απαραίτητων μεγεθών στις μονάδες αφαλάτωσης μείωση του κόστους επισκευών του δικτύου με παράλληλη ωφέλεια την αύξηση του ωφέλιμου χρόνου ζωής των δικτύων μείωση του κόστους μεταφοράς,διύλισης και διανομής προστασία του πολύτιμου αγαθού και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντολογικών συνεπειών Η καλύτερη καταγραφή και χρέωση των καταναλώσεων, εκτός από την εξασφάλιση των εσόδων του διαχειριστή και κατά συνέπεια της βιωσιμότητας του διαχειριστή θα επιφέρει: δυνατότητα για ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική με δικαιότερα κοινωνικά κριτήρια Καλύτερη εκτίμηση των απαραίτητων έργων υδροληψίας και διανομής Δυνατότητα ενημέρωσης του πελάτη σε περίπτωση εσωτερικής διαρροής

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Ε.ΥΔ.Α.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας

Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας ΕΚΤΑΣΗ :335 τετ.χλμ. Ημερίδα Smart Water - Μήκος Δικτύου Ύδρευσης 1050 Οκτωβρίου 2014 χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης

Διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 8.1 Γενικά στοιχεία ύδρευσης 8.2 Γενικά στοιχεία αποχέτευσης 8.3 Δίκτυα άρδευσης, στράγγισης, αντιπλημμυρικά έργα 8.4 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΟΔΟΣ Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Εκτενής Ενεργειακή Επιθεώρηση με τα ακόλουθα βήματα : Συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία??

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Αφορμή για τον παρόν κείμενο αποτέλεσε η προ ημερών επικοινωνία μας με κορυφαίο παράγοντα της Ελληνικής Τουριστικής αγοράς στην χώρα μας και πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος international technological applications

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (NON-REVENUE WATER)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (NON-REVENUE WATER) ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (NON-REVENUE WATER) Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΣΥΛ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ιαχείριση ΠΟΡΩΝ Υδάτινων Πόρων και Προστασία Διεθνών Υδάτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις. Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση, με βάση πάντα τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας

Εγκαταστάσεις. Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση, με βάση πάντα τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας Υπηρεσίες Εγκαταστάσεις Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση, με βάση πάντα τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας Για την εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων, η Lift Technics μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά τον ανελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης Τιμολόγηση του νερού Μάρκος Σκληβανιώτης Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INNOVYZE INFOWATER ΚΑΙ ARCGIS ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INNOVYZE INFOWATER ΚΑΙ ARCGIS ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INNOVYZE INFOWATER ΚΑΙ ARCGIS ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 Η ΑΝΑΦΟΡΑ

ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τα 50χρονα του ΣΥΛ 17 Απριλίου 2015

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τα 50χρονα του ΣΥΛ 17 Απριλίου 2015 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τα 50χρονα του ΣΥΛ 17 Απριλίου 2015 Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (ΣΥΛ) συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια ζωής, 50 χρόνια προσφοράς στην κοινωνία της Λάρνακας και δικαιωματικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Προτάσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή εγκατάσταση και χρήση της Aquariopure. Reverse osmosis for aquariums. Aquariopure. Οδηγίες χρήσεως. WaterWaves

Η σωστή εγκατάσταση και χρήση της Aquariopure. Reverse osmosis for aquariums. Aquariopure. Οδηγίες χρήσεως. WaterWaves WaterWaves Internet: Ελ. Βενιζέλου 31 www.waterwaves.gr 19009 Ραφήνα Email: Ελλάδα inf@waterwaves.gr Aquaripure Reverse smsis fr aquariums Οδηγίες χρήσεως Η σωστή εγκατάσταση και χρήση της Aquaripure.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services

Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Γιαγλής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Ομάδα Έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΥΑΠ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Συνεχίζονται και για το 2016 οι μειώσεις τιμολογίων σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΥΑΠ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Συνεχίζονται και για το 2016 οι μειώσεις τιμολογίων σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες Πάτρα 4-12-2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΑΠ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Συνεχίζονται και για το 2016 οι μειώσεις τιμολογίων σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες Διευρύνεται η βάση των δικαιούχων του ειδικού κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Δημήτρης Κουτσιφέλης Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Η ΔΕΥΑΜΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ:ΔΥΓ2/οικ.9283 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό για την πόλη της Ρόδου

Αποτελέσματα της Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό για την πόλη της Ρόδου Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr \ Αποτελέσματα της Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό για την πόλη της Ρόδου Η έρευνα «Απο-Τιμώντας το Νερό» διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ) Τηλεθέρµανση Κοζάνης: παρούσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης ήµος και

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις αντιστοίχησης Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών Ερωτήσεις ανάπτυξης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.biofial.com www.biofial.gr

www.biofial.com www.biofial.gr Νοέµβριος 2013 Θεοχάρης Χ. ηµήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ιευθυντής Παραγωγής BIOFIAL HYDRAULICS Ενεργειακή απόδοση υδραυλικών ανελκυστήρων Πραγµατικότητα και προοπτικές Key Words: Υδραυλικός Ανελκυστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Νικόλαος Γ. Σαφαρίκας Οικονομολόγος Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΕΥΑ Σερρών 1. Τιμολόγηση Τιμολογιακή Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΤ. Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση διαχείρισης δικτύων ύδρευσης- Εξοικονόμηση ενέργειας

ΑΚΑΤΤ. Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση διαχείρισης δικτύων ύδρευσης- Εξοικονόμηση ενέργειας Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση διαχείρισης δικτύων ύδρευσης- Εξοικονόμηση ενέργειας Εταιρεία Έτος Ίδρυσης:1991 20+ χρόνια εμπειρίας Σημαντικός αριθμός έργων υψηλών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) Μονάδα Α : Συντονισμού & Αξιολόγησης της Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία και Ψεκαστικά Μηχανήματα στην Ελαιοκαλλιέργια. Μ.Βλαχογιάννης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

Νομοθεσία και Ψεκαστικά Μηχανήματα στην Ελαιοκαλλιέργια. Μ.Βλαχογιάννης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΛΙΑ & ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, Ηράκλειο Κρήτης, 27 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία και Ψεκαστικά Μηχανήματα στην Ελαιοκαλλιέργια Μ.Βλαχογιάννης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οι διαφωνίες μου εστιάζονται στο γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο. Αιγαίο Νερό Βιώσιμη Ανάπτυξη (υπό την αιγίδα του Υπουργείου του Αιγαίου) Πάρος 6 7 Ιουλίου 2001 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπόσιο. Αιγαίο Νερό Βιώσιμη Ανάπτυξη (υπό την αιγίδα του Υπουργείου του Αιγαίου) Πάρος 6 7 Ιουλίου 2001 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπόσιο Αιγαίο Νερό Βιώσιμη Ανάπτυξη (υπό την αιγίδα του Υπουργείου του Αιγαίου) Πάρος 6 7 Ιουλίου 2001 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Συμπόσιο Αιγαίο Νερό Βιώσιμη Ανάπτυξη διεξήχθη με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Άξονες παρέμβασης Α. Κ τ ι ρ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu)

LAYMAN REPORT WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) WATERLOSS: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Έργο 2G-MED09-445; www.waterloss-project.eu) LAYMAN REPORT Επικεφαλής Εταίρος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα