ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα Ζερβού, Πολιτικός Μηχανικός, MSc

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Περιεχόμενα παρουσίασης Παραδείγματα εφαρμογής των εργαλείων ArcGIS και Innovyze Infowater (μαζί με τις επεκτάσεις τους) για την ανάλυση και διαχείριση δικτύων ύδρευσης: 1. Εφαρμογή στο δίκτυο ύδρευσης Μεγάρων (ΔΕΥΑΜ) Υπολογισμός ισοζυγίου ύδατος 2. Εφαρμογή στο δίκτυο ύδρευσης Καρδίτσας (ΔΕΥΑΚ) Διαχείριση ιστορικών δεδομένων καταναλώσεων υδρομέτρων 3. Εφαρμογή στα εξωτερικά δίκτυα του Δήμου Νιγρίτας Προγραμματισμός αντλιών 4. Συμπεράσματα ArcGIS, για τη διαχείριση όλων των γεωγραφικών πληροφοριών, Innovyze Infowater, για την μαθηματική προσομοίωση του δικτύου και την ανάλυση των διαφόρων σεναρίων Τα δύο λογισμικά διαθέτουν κοινή πλατφόρμα γεωγραφικής επεξεργασίας και υδραυλικής ανάλυσης, γεγονός που καθιστά εύχρηστη και ευχάριστη τη λειτουργία για το χρήστη.

3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Εισαγωγή Αντικείμενο έργου To υπό μελέτη έργο αφορά στην «Προμήθεια εγκατάσταση και θέσει σε λειτουργία συστήματων ελέγχου και περιορισμού διαρροών στο υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλεως των Μεγάρων». Στα πλαίσια του εν λόγω έργου αντικείμενο της παρούσας είναι: η δημιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου, η ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων καταναλώσεων υδρομέτρων και των μετρήσεων παροχής των μετρητών ΕΥΔΑΠ, ο υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Μεγάρων.

4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης - Περιγραφή Από το 1999 η πόλη τροφοδοτείται από τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος ξεκινά από τις εγκαταστάσεις της Μάνδρας. Η τροφοδοσία του δικτύου των Μεγάρων γίνεται χωρίς αναρρύθμιση σε τρία σημεία στο βόρειο τμήμα της πόλης: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Η ΕΥΔΑΠ έχει κατασκευάσει και δεξαμενή στα δυτικά της πόλης, η οποία προβλέπεται να λύσει το πρόβλημα της αναρρύθμισης, όμως δεν είναι ακόμη σε λειτουργία.

5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Στοιχεία καταναλώσεων υδρομέτρων Τα στοιχεία καταγραφής κατανάλωσης που αντλήθηκαν από το Δήμο Μεγάρων, αφορούν σε συνολικά υδρόμετρα. Η περίοδος των μετρήσεων αφορά το διάστημα από το 1 ο δίμηνο του 2001 έως το 2 ο δίμηνο του Τα υδρόμετρα αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν βάσει της διεύθυνσης και τον τομέα τους ως εξής:

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Γεωκωδικοποίηση υδρομέτρων Με βάση τη διεύθυνση αποδίδονται σε κάθε υδρόμετρο συντεταγμένες (Χ, Υ) και πραγματοποιείται η γεωγραφική τοποθέτηση των υδρομέτρων. Το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκε είναι το ΕΓΣΑ 87. Πραγματοποιήθηκε με ειδικά εργαλεία του ArcGIS: Geocoding ArcGIS Online Όσα υδρόμετρα δεν εντοπίστηκαν, λόγω ασαφούς ή λανθασμένης περιγραφής της διεύθυνσης εξετάστηκαν περαιτέρω και τοποθετήθηκαν με μη αυτόματο τρόπο στην κατάλληλη θέση.

7 Γεωκωδικοποίηση υδρομέτρων Εποπτική εικόνα υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης Μεγάρων με τα υδρόμετρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γεωκωδικοποίησης: ΠΡΟΣ ΚΙΝΕΤΑ

8 Εργαλείo διασύνδεσης χάρτη δεδομένων υδρομέτρων Αναπτύχθηκε ένα εργαλείο σε περιβάλλον ArcGIS, το οποίο δημιουργεί διασύνδεση μεταξύ του χάρτη και των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε για τα υδρόμετρα. Ενέργειες: 1. Επιλογή υδρομέτρου βάσει Κωδικού ή Ονόματος ή Διεύθυνσης 2. Εστίαση στο χάρτη 3. Εμφάνιση των στατιστικών χαρακτηριστικών του υδρομέτρου

9 Μετρήσεις παροχής Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων διαθέτει 3 εγκατεστημένους μετρητές παροχής της ΕΥΔΑΠ, στις θέσεις όπου ο αγωγός συνδέεται με το εσωτερικό δίκτυο και το τροφοδοτεί με νερό. Με τα όργανα αυτά η ΕΥΔΑΠ ελέγχει και τιμολογεί τις ποσότητες ύδατος που καταναλώνονται από το συνδεδεμένο δίκτυο.

10 Μετρήσεις παροχής Διάγραμμα μέσων ημερήσιων παροχών των μετρητών των Μεγάρων Διατέθηκαν ημερήσιες μετρήσεις παροχής για τη χρονική περίοδο

11 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Μετρήσεις παροχής Σε εξέλιξη η εγκατάσταση Σταθμών ελέγχου παροχής και πίεσης στο δίκτυο στα πλαίσια του παρόντος έργου:

12 Ισοζύγιο ύδατος δικτύου Μεγάρων Η κατάρτιση του ισοζυγίου αφορά την κοινή περίοδο μετρήσεων τροφοδοσίας (3 μετρητές παροχής) και κατανάλωσης ( υδρόμετρα), η οποία εκτείνεται από το 2008 έως το Οι ποσότητες μη τιμολογούμενου νερού που διαπιστώθηκαν είναι της τάξεως του 56% ετησίως:

13 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Εισαγωγή Αντικείμενο To υπό εξέταση έργο αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού διαρροών, διαχείρισης και τηλεελέγχου δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρδίτσας». Εργασίες στο πλαίσιο του εν λόγω έργου: δημιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου με τη χρήση ArcGIS, κατάρτιση υδραυλικού ομοιώματος, γεωκωδικοποίηση υδρομέτρων, ανάλυση δεδομένων καταναλώσεων, επεξεργασία μετρήσεων παροχής και βαθμονόμηση του μοντέλου, επίλυση και διαχείριση των αποτελεσμάτων. Αντικείμενο της παρούσας είναι: Η χωρική ανάλυση των δεδομένων καταναλώσεων με τη χρήση εργαλειών του ArcGIS.

14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Εισαγωγή Περιγραφή του δικτύου Η Καρδίτσα τροφοδοσία εξυπηρετείται γίνεται μέσω σήμερα, κεντρικών σε όλη τροφοδοτικών της την έκταση αγωγών και σε από ορισμένες τις επεκτάσεις Εγκαταστάσεις της, καθαρισμού από ενιαίο δίκτυο ύδατος ύδρευσης (διυλιστήρια) το οποίο Σύνδεσμος ξεκίνησε Καρδίτσας. να κατασκευάζεται τη δεκαετία του 1930.

15 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σύνοψη έργου Στοιχεία κατανάλωσης υδρομέτρων Αντλήθηκαν από τη ΔΕΥΑΚ: Λειτουργούν υδρόμετρα για ~ κατοίκους Ιστορικά δεδομένα καταναλώσεων από το ανά δίμηνο Το ~70% των υδρομέτρων είναι παλαιά, ενώ καινούργια είναι μόνο το 30%. Μετά την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων κατανάλωσης, πραγματοποιήθηκε η γεωκωδικοποίηση των υδρομέτρων με τα εργαλεία Geocoding/ArcGIS-Online

16 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Χωρική Στατιστική Ανάλυση Γενικά Spatial Statistics toolbox: εργαλεία για ανάλυση χωρικών κατανομών, διαδικασιών και σχέσεων ενσωμάτωση χωρικών σχέσεων μεταξύ των στοιχείων (εγγύτητα, επιφάνεια, απόσταση, μήκος κ.λπ.) Εφαρμογές εργαλείων: σύνοψη εμφανών χαρακτηριστικών μιας χωρικής κατανομής προσδιορισμός στατιστικά σημαντικών χωρικών ομάδων αξιολόγηση συνολικής εικόνας συγκέντρωσης ή διασποράς στοιχείων ομαδοποίηση στοιχείων βάσει ομοίων ιδιοτήτων διερεύνηση χωρικών σχέσεων

17 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Χωρική Στατιστική Ανάλυση Hot Spot Analysis - Δεδομένα Shapefile υδρομέτρων Περίγραμμα περιοχής Πίνακας με στοιχεία κατανάλωσης ανά υδρόμετρο και έτος

18 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Χωρική Στατιστική Ανάλυση Πολύγωνα Thiessen

19 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Χωρική Στατιστική Ανάλυση Spatial Weights Matrix

20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Χωρική Στατιστική Ανάλυση Model Builder Επαναληπτική διαδικασία επεξεργασίας του πίνακα καταναλώσεων για κάθε έτος ( ) Συνδυασμός των αρχείων και παραγωγή 1 feature class για κάθε έτος με στοιχεία καταναλώσεων ανά υδρόμετρο Δημιουργία τόσων αντιγράφων του shp πολυγώνων Thiessen όσων και τα εξεταζόμενα έτη

21 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Χωρική Στατιστική Ανάλυση Model Builder Επαναληπτική διαδικασία επεξεργασίας κάθε feature class που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη διαδικασία Εκτέλεση εργαλείου χωρικής στατιστικής ανάλυσης Hot Spot και παραγωγή του αντίστοιχου feature class αποτελεσμάτων για κάθε έτος

22 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Χωρική Στατιστική Ανάλυση Παρουσίαση αποτελεσμάτων Μεταβολή καταναλώσεων Μεταβολή Hot & Cold Spots

23 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Χωρική Στατιστική Ανάλυση Συμπεράσματα Χρησιμότητα εργαλείων χωρικής στατιστικής ανάλυσης (Spatial Statistics Tools): Καθορισμός στατιστικά σημαντικών χωρικών ομάδων υψηλών και χαμηλών τιμών οποιασδήποτε παραμέτρου ενδιαφέροντος (π.χ. κατανάλωσης νερού, μεταβολής κατανάλωσης κ.λπ.) Άμεσος εντοπισμός από το οπτικό αποτέλεσμα των περιοχών που παρουσίασαν μεταβολές στις καταναλώσεις και δυνατότητα ελέγχου των αιτιών (π.χ. χάλασαν υδρόμετρα, κατασκευάστηκαν κτίρια; κ.λπ.)

24 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Εισαγωγή Αντικείμενο έργου To υπό μελέτη έργο αφορά στην «Εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου τηλεχειρισμού για την παρακολούθηση ποιότητας ποσότητας πόσιμου νερού του δήμου Νιγρίτας». Στα πλαίσια του εν λόγω έργου αντικείμενο της παρούσας είναι: η δημιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου, η ψηφιοποίηση των υφιστάμενων υδραυλικών έργων, η δημιουργία υδραυλικών μοντέλων προσομοίωσης, η βαθμονόμηση των μοντέλων ο προγραμματισμός της λειτουργίας των αντλιών και η βελτιστοποίηση του προγράμματος αντλιών βάσει του συνολικού κόστους λειτουργίας.

25 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Υφιστάμενα έργα 4 ανεξάρτητα δίκτυα τροφοδοσίας των οικισμών: Νιγρίτα-Ανθή Τερπνή Φλάμπουρο Θερμά Άντληση με γεωτρήσεις, μεταφορά σε δεξαμενές προς αποθήκευση και στη συνέχεια διοχέτευση στα εσωτερικά δίκτυα. Έχουν τοποθετηθεί όργανα μέτρησης παροχής,πίεσης, στάθμης δεξαμενής στο δίκτυο.

26 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Σύστημα Scada Στα πλαίσια του έργου εγκαταστάθηκε σύστημα συλλογής και αποθήκευσης Scada. Ακολουθεί το διάγραμμα λειτουργίας του δικτύου Φλάμπουρο στο οποίο περιλαμβάνονται και οι θέσεις των οργάνων μέτρησης που έχουν εγκατασταθεί. Μέτρηση πίεσης Μέτρηση παροχής

27 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Προγραμματισμός αντλιών Από το σύστημα Scada καθορίζεται και το πρόγραμμα λειτουργίας κάθε αντλίας που υπάρχει στο δίκτυο. Η λειτουργία των αντλιών εξαρτάται από τη στάθμη της κατάντη δεξαμενής την οποία τροφοδοτεί. Στο δίκτυο Φλάμπουρο, η αντλία ανοίγει όταν η πλήρωση της δεξαμενής είναι 75% και κλείνει αντίστοιχα στο 90%

28 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Προγραμματισμός αντλιών Το πρόγραμμα λειτουργίας των αντλιών εισάγεται σε κάθε μοντέλο με το εργαλείο Rule-Based Control

29 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Προγραμματισμός αντλιών Επίσης χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο Control: χειροκίνητη επιλογή κριτηρίων λειτουργίας: έγκειται στην κρίση του χρήστη και προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες. Κριτήρια λειτουργίας: Χρονικά Ύψος πίεσης Παροχή

30 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Διαχείριση σεναρίων Σε κάθε μοντέλο πραγματοποιήθηκε και η ανάπτυξη πολλαπλών σεναρίων λειτουργίας προκειμένου να διερευνηθεί η απόκριση του συστήματος σε διάφορες αλλαγές που αφορούν: -Εποχιακή λειτουργία (καλοκαίρι-χειμώνας) -Βλάβες στη λειτουργία αντλιών -Βλάβες στο δίκτυο -Μεταβολές στην κατανάλωση -Επεκτάσεις του δικτύου -προγραμματισμός αντλιών Εργαλείο ταυτόχρονης επίλυσης πολλών σεναρίων

31 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αποτελέσματα επίλυσης μοντέλων

32 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Δοκιμές βελτιστοποίησης λειτουργίας αντλιών Παραδοχές σενάρια:

33 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Δοκιμές βελτιστοποίησης λειτουργίας αντλιών Αποτελέσματα ανάλυσης κόστους:

34 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπεράσματα από τη χρήση των εργαλείων ArcGIS και Infowater Πλεονεκτήματα από την ολοκληρωμένη διαχείριση σε ArcGIS και Innovyze Infowater Δυνατότητα για συνδυαστικές επεξεργασίες και αναλύσεις Δυνατότητες δημιουργίας διαχείρισης - αξιολόγησης σεναρίων (αναπτυξιακά σενάρια what if, επιχειρησιακά σενάρια: αποφάσεις, αποτελέσματα, συνέπειες) Άμεσα οπτικά αποτελέσματα Ανάλυση αποτελεσμάτων σε περιγραφικό και γεωγραφικό περιβάλλον Ελαχιστοποίηση δαπανών με κατάλληλες επιχειρησιακές αποφάσεις Ιεραρχημένη αντιμετώπιση προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων Αειφόρες στρατηγικές διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης

35 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Σπύρος Μίχας Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα Ζερβού, Πολιτικός Μηχανικός, MSc

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα