ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Ο κειµενογράφος πραγµατεύεται την κυριαρχία της διαφήµισης στη σύγχρονη ζωή. Αναλυτικότερα, σηµειώνει ότι οπτικές και ηχητικές διαφηµίσεις προβάλλονται διαρκώς, εξηγώντας ότι η διαφήµιση αποτελεί φαινόµενο της βιοµηχανικής κοινωνίας σε συνάρτηση µε την τεχνολογική ανάπτυξη. Συνακόλουθα, επισηµαίνει τους κοινωνικούς κινδύνους που ελλοχεύουν διευκρινίζοντας ότι ωφέλιµη διαφήµιση είναι µόνο αυτή που παρουσιάζει ποιοτικά προϊόντα. Τουναντίον, η κακή διαφήµιση επιδιώκει µε έντεχνα µέσα την ετεροκατεύθυνση του κοινού ωθώντας το στην υπέρµετρη κατανάλωση. Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι ο καταναλωτισµός µειώνει την αγοραστική δύναµη ενώ η έλλειψη κοινωνικής ευθύνης κρίνεται επιζήµια. Ο καταναλωτής όντας επιρρεπής χειραγωγείται και καθίσταται έρµαιο. Συγκεφαλαιώνοντας, συνάγεται ότι η διαφήµιση µπορεί να καταστεί ωφέλιµη για την κοινωνία εάν πληροί ορισµένες προϋποθέσεις. Β.1 Η επιδίωξη προώθησης των καταναλωτικών προϊόντων µε κάθε µέσο µετέτρεψε τη διαφήµιση σε έναν καλά οργανωµένο µηχανισµό χειραγώγησης της κοινής γνώµης. Μολαταύτα, κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι αρκετές διαφηµίσεις προβάλλουν κοινωνικά µηνύµατα επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Έτσι, ενισχύεται ο εθελοντισµός και συνακόλουθα η ανακούφιση των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων. Επιπρόσθετα, η αύξηση της παραγωγής χάρη στην κατανάλωση των προϊόντων δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας. Ακολούθως, η προβολή διαφηµίσεων ενίσχυσε οικονοµικά τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µε απόρροια να λειτουργούν ελεύθερα διασφαλίζοντας την πολυφωνική ενηµέρωση. Ολοκληρώνοντας, είναι αυτονόητο ότι οι δέκτες απαιτείται να διαθέτουν κριτική ικανότητα ώστε να αξιολογούν τα µηνύµατα και να αφοµοιώνουν µόνο τα ωφέλιµα. Β.2. Η επίκληση στη λογική επιτυγχάνεται µε δύο µέσα. Πιο συγκεκριµένα, στο χωρίο «Εφηµερίδες, περιοδικά εικονογραφηµένα χρώµατα κλπ.,»

2 χρησιµοποιούνται τεκµήρια παραδείγµατα. Ακολούθως, στο υπόλοιπο της παραγράφου ο κειµενογράφος παραθέτει επιχείρηµα. Β.3. α. διαβαίνει= ξεπερνά συλλογή= σκέψη παρατηρούν= βλέπουν τεχνητές= πλασµατικές πρόοδο= ανάπτυξη, εξέλιξη β. αρνηθεί αποδεχθεί δικαιολογηµένη αδικαιολόγητη λογικά παράλογα ωφέλιµη βλαβερή, επιβλαβής διαφώτιση συσκότιση, παραπλάνηση Β.4. Θεµατική Περίοδος: «Η διαφήµιση µπορεί κοινωνικά ωφέλιµη» Σχόλια- Λεπτοµέρειες: «Να συµβάλει φαινοµενικής αλήθειας» Κατακλείδα πρόταση: - Γ. Η παραπλανητική διαφήµιση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαφήµιση αποτελεί ένα σύνθετο φαινόµενο της σύγχρονης βιοµηχανικής κοινωνίας. Ειδικότερα, αποσκοπεί στη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος στην κοινή γνώµη & τελικά στην προώθηση της ιδέας ή στην αγορά του προϊόντος. Η διαρκής προβολή διαφηµίσεων επηρεάζει ποικιλοτρόπως όλους σχεδόν τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ για την 1η & 2η παράγραφο:

3 Στη σύγχρονη εποχή, η διαφήµιση έχει υπερβεί τον αρχικό σκοπό της, την απλή δηλαδή ενηµέρωση για τις ιδιότητες ενός προϊόντος. Έτσι, έχει µετατραπεί σε έναν καλά οργανωµένο µηχανισµό χειραγώγησης της κοινής γνώµης. Πιο συγκεκριµένα, Βοµβαρδισµός του δέκτη µε συνεχή µηνύµατα αποσκοπώντας στην άµβλυνση της κριτικής του ικανότητας & την κατάργηση της ελεύθερης βούλησής του. Επιβολή µόδας, κοινού τρόπου ζωής, οµοιοµορφίας στη σκέψη. Γενικά, επιφέρει τον κοµφορµισµό, την τυποποίηση & τη µαζοποίηση. Εκµετάλλευση των συναισθηµατικών αναγκών του ατόµου τις οποίες εκχυδαΐζει. Εµπορευµατοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων & συνακόλουθος υποβιβασµός τους εφόσον ταυτίζονται µε τα διαφηµιζόµενα αγαθά. Καταναλωτισµός, υλικός ευδαιµονισµός, ταύτιση της κοινωνικής καταξίωσης µε την ολοένα αυξανόµενη απόκτηση υλικών αγαθών. Κατ αυτόν τον τρόπο, µειώνεται ο ελεύθερος χρόνος & εντείνεται το άγχος εφόσον το άτοµο υπερεργάζεται προκειµένου να καθίσταται ικανό να ικανοποιεί τις ανάγκες που του επιβάλλουν. Προβάλλεται το ωφελιµιστικό & χρησιµοθηρικό πνεύµα µε απόρροια την ηθική αλλοτρίωση του ανθρώπου ο οποίος καθίσταται φιλοχρήµατος & άπληστος. Ενίσχυση των φαινοµένων κοινωνικής νοσηρότητας δηλ. της βίας & παραβατικής συµπεριφοράς. Αναλυτικότερα, η διαφήµιση παρουσιάζει µια ουτοπική ζωή και δηµιουργεί πλασµατικές ανάγκες και απαιτήσεις που καθίσταται αδύνατο να ικανοποιήσουν όλοι. Ως εκ τούτου, Σύγχυση των πολιτών από τον καταιγισµό µηνυµάτων, υποταγή στην κατευθυνόµενη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση, άκριτη αποδοχή προπαγάνδας. Χρήση της διαφήµισης από κυβερνήσεις και ολοκληρωτικά καθεστώτα για αποπροσανατολισµό της κοινής γνώµης. Συνεχής υπογράµµιση των ατοµικών αναγκών µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του ατοµικισµού & την συνακόλουθη αποστασιοποίηση από την πολιτική & τα κοινά.

4 Οικονοµική εκµετάλλευση του καταναλωτή, ο οποίος αφενός µετατρέπεται σε θύµα της κερδοσκοπίας των επιχειρήσεων & αφετέρου εν αγνοία του επιβαρύνεται ο ίδιος µε το κόστος της διαφήµισης εφόσον αυτό προστίθεται στην τιµή αγοράς. ηµιουργία µονοπωλιακών καταστάσεων αφού οι µικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να διαφηµιστούν µαζικά και εντατικά και γενικά αδυνατούν να αντέξουν τον ανταγωνισµό των µεγάλων επιχειρήσεων. Αλλοίωση της γλώσσας µέσα από τη συνθηµατολογία. για την 3η & 4η παράγραφο: Σαφώς, η διαφήµιση είναι ανέφικτο να περιοριστεί ή να καταργηθεί µολονότι εντοπίζονται οι προαναφερθείσες σηµαντικές επιπτώσεις. Άλλωστε, συµβάλλει στην ενηµέρωση των πολιτών στα πλαίσια της σύγχρονης πολύπλοκης βιοµηχανικής κοινωνίας. Εποµένως, κρίνεται αναγκαία η εξεύρεση τρόπων ώστε να δηµιουργηθούν οι απαιτούµενες δικλείδες προστασίας του καταναλωτή & ταυτόχρονου περιορισµού της ανεξέλεγκτης δράσης της. Πρωταρχικό µέληµα, λοιπόν, των φορέων αγωγής είναι να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα των νέων προκειµένου να αξιολογούν τα µηνύµατα που δέχονται. Πιο συγκεκριµένα: 1. Η οικογένεια µέσω του διαλόγου κρίνεται σκόπιµο να ενισχύει τον προβληµατισµό των παιδιών. Ειδικότερα, οι γονείς απαιτείται να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να παρουσιάζουν στα παιδιά τους την πραγµατική αγοραστική τους δύναµη. Ακολούθως, στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος τα παιδιά να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες προκειµένου να καθίστανται υπεύθυνα άτοµα. 2. Στο σχολείο είναι σηµαντικό να ανατίθενται εργασίες και να διατυπώνονται ερωτήσεις κρίσεως, που καλλιεργούν την αντιληπτική ικανότητα του µαθητή οξύνοντάς την. Πιο συγκεκριµένα, απαιτείται η αλλαγή αντίληψης στη διδασκαλία και η αποµάκρυνση από τη στείρα αποµνηµόνευση έτοιµων γνώσεων. Ακολούθως, είναι σηµαντική η ενίσχυση των ανθρωπιστικών µαθηµάτων, τα οποία διευρύνουν τους πνευµατικούς ορίζοντες.

5 3. Οι πνευµατικοί ταγοί οφείλουν να τοποθετούνται αναφορικά µε τα κοινωνικά και πολιτικά τεκταινόµενα. Ειδικότερα, ως ολοκληρωµένες προσωπικότητες είναι σηµαντικό να αφυπνίζουν τις νωθρές συνειδήσεις στηλιτεύοντας φαινόµενα παραπληροφόρησης. Παράλληλα, οι διανοούµενοι έχουν τη δυνατότητα να καταπολεµήσουν την άγνοια και το δογµατισµό αρκεί να διατυπώνουν τις θέσεις τους µε τρόπο προσιτό και κατανοητό. 4. Τα ΜΜΕ και οι ιθύνοντες σε αυτά υποχρεούνται να διασφαλίζουν την πολυφωνική ενηµέρωση που συνάδει µε το δηµοκρατικό πολίτευµα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να λειτουργούν ελεύθερα και ακηδεµόνευτα τηρώντας τον κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας. 5. Ο ίδιος ο νέος οφείλει να συνειδητοποιήσει την ευθύνη που φέρει απέναντι στον εαυτό του και το ρόλο του στα πλαίσια ενός δηµοκρατικού κράτους. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να επιδιώκει την αυτοµόρφωση και να επαγρυπνεί. ιατυπώνοντας τον προβληµατισµό του και αξιολογώντας την αξιοπιστία των κρουνών πληροφόρησης δεν θα ποδηγετείται. Ακολούθως, είναι απαραίτητο να ιεραρχεί τις ανάγκες του κατανοώντας ότι οι πνευµατικές αξίες υπερέχουν από τις υλικές. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Συνοψίζοντας, αναδεικνύεται επιτακτική η ανάγκη διαµόρφωσης προσωπικοτήτων µε πολύπλευρες γνώσεις και οξυδέρκεια, ικανών να εντοπίζουν και να αντιµετωπίζουν τους µηχανισµούς χειραγώγησης. Στη σύγχρονη εποχή, η τελειοποίηση των µηχανισµών και µέσων της διαφήµισης απαιτούν σαφώς τη διαρκή πνευµατική εγρήγορση του ατόµου σε συνάρτηση µε την ενεργοποίηση της ευνοµούµενης πολιτείας. Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Τα θέµατα ήταν προσιτά στους υποψηφίους µε µοναδική δυσκολία ίσως στα λεξιλογικά. Επιµέλεια: Μεταξία Θεοδωροπούλου φιλόλογος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου

ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου (Τεύχος Α ) Ιφ. Καρυώτη, Β. Κομνηνός, Γ. Νταουλτζής, Β. Παπακίτσου, Αν Ραβδά. Αρ. Τσουκαντάς ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Εσωτερικές Εκδόσεις Εκπαιδευτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Μεθοδολογία παραγωγής λόγου Ο όρος «παραγωγή λόγου» στην ευρύτερη έννοια του σημαίνει τη σύνταξη οποιουδήποτε κειμένου ανεξαρτήτως έκτασης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχολείου,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης Δήμος Χλωπτσιούδης Έκφραση-Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων ISBN: 978-618-80951-1-3 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παιδεία-τριτοβάθμια εκπαίδευση 2. Ανθρώπινα δικαιώματα 3. Βία-εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Έργο του Κοµοτηναίου καλλιτέχνη Άγγελου Γεωργίου 5 η ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΕΜΙΡΗ 2 3 Αγαπητοί µου µαθητές. Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν ένα σηµαντικό βοήθηµα

Διαβάστε περισσότερα

94 διαγράμματα γ Λυκείου

94 διαγράμματα γ Λυκείου 94 διαγράμματα γ Λυκείου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ο Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «Η εποχή μας περισσότερο από ποτέ απαιτεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης». Να γράψετε ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΔΕΜΙΡΗ ΒΑΣΩ 7 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 2 3 4 Αγαπητοί μου μαθητές. Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Το επάγγελμα χτες και σήμερα Ο άνθρωπος μπαίνει στο επάγγελμα όπως σε μια σφαίρα από την οποία δεν πρόκειται πια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου ήµος Χλωπτσιούδης Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Γ Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων ISBN: 978-618-80632-9-7 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΜΜΕ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΜΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΜΜΕ Εννοιες που προτείνονται για συζήτηση στο σχολικό βιβλίο Πληροφόρηση-παραπληροφόρηση ΜΜΕ Ραδιόφωνο Τύπος (κιτρινισμός) Διαδίκτυο Τηλεόραση Ριάλιτι Βιβλίο Κόμικς Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΑ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Διαφήμιση-καταναλωτισμός Εννοιολογικός χάρτης...σελ.2 Εννοιολογικές διευκρινίσεις.σελ.3 Αιτίες-περιγραφή...σελ.4 Θετικές συνέπειες της διαφήμισης σελ 6 Αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση...σελ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ εν θα ήταν άσκοπο να αναλογιστούµε ως κοινωνία τις επιπτώσεις ενός πολιτισµού της τηλεοπτικής εικόνας στη ζωή µας. Η ενσωµάτωση της λογικής των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στον

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες

Α Λυκείου. Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες Δήμος Χλωπτσιούδης η ελευθερία, η αυτονομία, η κοινότητα, η νεότητα κ.λπ. Καθετί σήμερα εμπορεύεται ως η επείγουσα λύση, το σωτήριο εκείνο φάρμακο που θα θεραπεύσει τις καταναλωτικές αγωνίες της μεταμοντέρνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ. «Το ΟΧΙ των παιδιών στη ρατσιστική βία»

ΚΕΙΜΕΝΟ. «Το ΟΧΙ των παιδιών στη ρατσιστική βία» ΚΟΡΥΦΑΙΟ 01/2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ «Το ΟΧΙ των παιδιών στη ρατσιστική βία» Το να είσαι παιδί στην Ελλάδα του σήμερα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Τορπιλίζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολλά δεν μας αρέσουν γύρω μας αλλά συνήθως μας απωθεί ό,τι είναι διαφορετικό από εμάς. Ενοχλούμαστε όταν οι άνθρωποι γύρω μας κάνουν τα πράγματα με άλλο τρόπο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιστήμη: Αναζήτηση και συστηματική γνώση των αιτιών και των αναγκαιοτήτων, που διέπουν τη φυσική, ατομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τεχνολογία:Το σύνολο των μέσων που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ 2003

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ 2003 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με δεδοµένη την οικολογική κρίση, την ακραία ανισότητα της κατανοµής των πόρων µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, την αδυναµία να συνεχίσει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κάππoυ ΡΑΣ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περίληψη κειμένων πειθούς. Διδακτέα ύλη και παραδείγματα απαντήσεων

Μαρία Κάππoυ ΡΑΣ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περίληψη κειμένων πειθούς. Διδακτέα ύλη και παραδείγματα απαντήσεων Μαρία Κάππoυ Ε Κ Φ ΡΑΣ Η Ε Κ Θ E Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις Περίληψη κειμένων πειθούς Διδακτέα ύλη και παραδείγματα απαντήσεων Παραγωγή κειμένων πειθούς ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Ο συντάκτης θίγει το πρόβληµα της ανθρώπινης προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1. Το βιβλίο αναµφίβολα αποτελεί αστείρευτη πηγή γνώσης. Είναι ο κινητήριος µοχλός στη διαδικασία της εκπαίδευσης µέσα στο σχολικό χώρο. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Oι θεματικοί τομείς είναι: Α.Φυσικό Περιβάλλον 1. Εδαφος 2. Υπέδαφος 3. Αέρας 4. Υδατα 5. Πανίδα 6. Χλωρίδα 7. Κλίμα Δομημένο Περιβάλλον (Μεγαλουπόλεις) Β.Άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ;

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ; ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ; Η νοημοσύνη και η λογική που διαθέτει ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά για να αγωνιστεί στη ζωή, αν δεν καλλιεργήσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις 2. Εποπτικός πίνακας 3. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (σκοποί- προβλήματα) 4. Στροφή των νέων προς την ανώτατη εκπαίδευση (αιτίες αποτελέσματα-τρόποι

Διαβάστε περισσότερα