ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑ.Λ. Α 2013 Η ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑ.Λ. Α 2013 Η ΙΑΦΗΜΙΣΗ"

Transcript

1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑ.Λ. Α 2013 ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΙΑΦΗΜΙΣΗ Η σηµερινή οικονοµική κοινωνική ζωή είναι ως ένα µεγάλο σηµείο πληµµυρισµένη και κυριευµένη από τη διαφήµιση. Όπου κι αν γυρίσει κανένας σήµερα το βλέµµα του, έστω και για µια στιγµή, δεν µπορεί παρά να πέσει το µάτι του επάνω στη διαφήµιση, κι όπου δεν τη βλέπει ακόµη, την ακούει.[ ] Εφηµερίδες, περιοδικά εικονογραφηµένα και µη, δρόµοι, σιδηροδροµικοί σταθµοί, γραφεία ταξιδίων, µετώπες σπιτιών, µανδρότοιχων είναι πληµµυρισµένα από διαφήµιση, από χαρτιά, εικόνες, κείµενα, χρώµατα κλπ., πράγµατα διαφήµισης. Είναι ένα φαινόµενο του βιοµηχανικού πνεύµατος και της προόδου του τεχνικού πολιτισµού, που έχει διαποτίσει το συνειδητό, όσο και το υποσυνείδητο του ψυχικού κόσµου µας.[ ] Ωστόσο, κανένας προωθητής της διαφήµισης, δεν µπορεί ν αρνηθεί τους κοινωνικούς κινδύνους που κλείνει µέσα της η διαφήµιση, όταν αυτή διαβαίνει ορισµένα όρια. Σοβαροί ερευνητές του προβλήµατος της διαφήµισης παρατηρούν ότι εκείνη η διαφήµιση αξίζει, που διαφηµίζει µόνο το καλό εµπόρευµα, το καλό προϊόν, εκείνη που δε διαφηµίζει περισσότερο απ ό,τι προσφέρει. Πέρα όµως απ αυτές τις παρατηρήσεις, υπάρχουν και οι κακές µέθοδοι και οι κακοί σκοποί της διαφήµισης, οι οποίοι πάλι βάζουν σε συλλογή τους αντικειµενικούς ερευνητές αυτού του φαινοµένου. Παρατηρούν, π.χ., πώς επιτίθεται, πώς ορµά η διαφήµιση προς το κοινό συνειδητά και ραφιναρισµένα 1, για να προκαλέσει µε την υποβολή τεχνητές ανάγκες, δηλαδή να παραπλανήσει το κοινό να αγοράσει εµπορεύµατα, τα οποία δεν έχει καθόλου ανάγκη και τα οποία ακόµη µπορούν να αποβούν και προς βλάβη του. Με την υποβολή σπρώχνει τον άνθρωπο προς τη χωρίς µέτρο χρήση των απολαυστικών αγαθών, µια ώθηση που κλείνει αρκετούς κοινωνικούς κινδύνους. Κι όχι µόνο αυτό, παρά µε την υπερβολή και την υποβολή της η διαφήµιση προσπαθεί να ξυπνήσει τη βουλιµία 2 προς τα υλικά αγαθά, πέρα από την πρέπουσα και δικαιολογηµένη κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων, έτσι που να αδυνατίζει την αγοραστική δύναµη για άλλα αναγκαία και λογικά πράγµατα. Έτσι η διαφήµιση, όπου λείπει η κοινωνική ευθύνη από τους παράγοντές της, εκεί σκορπά µέσα στην κοινωνία ένα µεγάλο κακό. Η διαφήµιση αποπλανά και διαφθείρει, γιατί ο σηµερινός άνθρωπος της µαζικής κοινωνίας είναι πολύ ευεπίφορος 3 στη µαζική υποβολή. Αυτή η αιχµαλωσία την οποία υφίσταται ο άνθρωπος από την υποβολή και από τα άλλα µέσα της διαφήµισης, τον φτάνει στο σηµείο ν ακολουθεί µε κλειστά τα µάτια. Τον φτάνει στο σηµείο ν ακολουθεί γραµµή χωρίς σκέψη, χωρίς έρευνα και εξέταση. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 Η διαφήµιση µπορεί βέβαια, χωρίς αµφιβολία, να αποβεί κοινωνικά ωφέλιµη. Να συµβάλει πολύ στην πρόοδο και στο δυνάµωµα της ελεύθερης οικονοµίας, όταν εκτελεί την αποστολή της κατά θετικό τρόπο, όταν αντικρίζεται και ενεργεί σαν διαφώτιση του κοινού, σαν προσανατολισµός σε ό,τι είναι συµφέρον στον αγοραστή, όταν αυτή κρατιέται µέσα στα όρια, µέσα στο πρέπον, όταν αφήσει τις χοντροκοµµένες µεθόδους του ψεύδους και της απάτης ή της φαινοµενικής αλήθειας. 1. ραφιναρισµένα: έντεχνα, επιδέξια 2. βουλιµία: λαιµαργία, έντονη επιθυµία 3. ευεπίφορος: επιρρεπής, αυτός που παρασύρεται εύκολα Ιω. Ν. Ξηροτύρης, 1965, «Επίκαιρα Κοινωνικά Προβλήµατα», Θεσσαλονίκη ( ιασκευή) ΘΕΜΑΤΑ Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου, που σας δόθηκε, χωρίς δικά σας σχόλια ( λέξεις). Μονάδες 25 Β1. «Η διαφήµιση µπορεί βέβαια, χωρίς αµφιβολία, να αποβεί κοινωνικά ωφέλιµη». Σε µία παράγραφο λέξεων να σχολιάσετε την παραπάνω άποψη του συγγραφέα. Μονάδες 15 Β2. Ο συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου «Όπου κι αν γυρίσει κόσµου µας» χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στη λογική. Να εντοπίσετε τα µέσα πειθούς στην παράγραφο αυτή. Μονάδες 5 Β3. α. Να γράψετε από ένα συνώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις, χωρίς να αλλάζει το νόηµα του κειµένου: διαβαίνει, συλλογή, Παρατηρούν, τεχνητές, πρόοδο. (Μον. 5) β. Να γράψετε από ένα αντώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις: αρνηθεί, δικαιολογηµένη, λογικά, ωφέλιµη, διαφώτιση. (Μον. 5) Μονάδες 10 Β4. Να εντοπίσετε τα δοµικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου του κειµένου: «Η διαφήµιση µπορεί φαινοµενικής αλήθειας». Μονάδες 5 Γ1. Σε ένα άρθρο ( λέξεις), που θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του σχολείου σας, να αναφερθείτε: α) στις αρνητικές πλευρές της διαφήµισης και β) στους παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των νέων απέναντι στα αρνητικά µηνύµατα της διαφήµισης. Μονάδες 40 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Θέµα του κειµένου αποτελεί η εισβολή της διαφήµισης στη ζωή µας. Σύµφωνα µε το συγγραφέα, αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση κάθε είδους οπτικοακουστικού µέσου, καθώς η διαφήµιση απορρέει από την υλικοτεχνική εξέλιξη και στηρίζεται σε αυτή. Βέβαια, µε την υπερβολική εκµετάλλευση των µεθόδων αυτών, και χρησιµοποιώντας αθέµιτα µέσα, καθίσταται επικίνδυνη, εφόσον επιδρά ποικιλοτρόπως στην ψυχή, ενώ δηµιουργεί πλασµατικές ανάγκες οι οποίες αντικαθιστούν τις ουσιαστικές. Τα βασικά αίτια της πνευµατικής αδράνειας των ανθρώπων εντοπίζονται στην αδιαφορία των κοινωνικών φορέων και στη µαζοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας. Στον αντίποδα, παρατίθενται ορισµένες προϋποθέσεις, ώστε η διαφήµιση να αποτελεί µοχλό της οικονοµικής ανάπτυξης και όχι ανάσχεση της κοινωνικής προόδου. Β.1. Παρά την πολεµική που δέχεται η διαφήµιση, µπορεί, χωρίς αµφιβολία, να αποβεί κοινωνικά ωφέλιµη. Όταν οι κρατικοί παράγοντες αναλαµβάνουν την κοινωνική τους ευθύνη, αξιοποιώντας την αναµφισβήτητη δύναµη της, µπορούν να παρακινήσουν τους πολίτες σε πράξεις προσφοράς προς τους συνανθρώπους τους και το περιβάλλον. Έχουν τη δύναµη να συµβάλλουν στη συνειδητοποίηση της αδιαφορίας µας για ό,τι έµψυχο ή άψυχο µάς περιβάλλει. Η εθελοντική δράση, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ιατρεία, φροντιστήρια, παντοπωλεία, συσσίτια, η ψυχική, ηθική, υλική, χρηµατική υποστήριξη, ενισχύονται µε την προβολή κοινωνικών µηνυµάτων. Ας εκµεταλλευτούµε, λοιπόν, τη µαζική σκέψη και δράση των πολιτών, και να την κατευθύνουµε σε πράξεις κοινωφελείς και όχι υπερκαταναλωτισµού. Β.2. Ο συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στη λογική. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούµε, ως µέσο πειθούς, την παρουσία επιχειρήµατος (σειρά προτάσεων / κρίσεων µε χαρακτηριστική δοµή: Μια ή περισσότερες προτάσεις (προκείµενες) χρησιµεύουν ως βάση για την αποδοχή µιας άλλης πρότασης (συµπέρασµα), η οποία ακολουθεί λογικά τις προκείµενες)*, µε το οποίο προσπαθεί να υποστηρίξει ότι η διαφήµιση «έχει διαποτίσει το συνειδητό και το υποσυνείδητο της ψυχής µας». Το επιχείρηµα, ουσιαστικά καλύπτει ολόκληρη την παράγραφο. Ταυτόχρονα, χρησιµοποιεί τεκµήρια (συγκεκριµένα στοιχεία που αναφέρονται σε µια ορισµένη εµπειρία [παραδείγµατα, αλήθειες, γεγονότα, αυθεντίες, στατιστικά στοιχεία] και χρησιµοποιούνται από τον ποµπό, για να υποστηρίξει τη θέση του)* και, ειδικότερα, παραδείγµατα (εφηµερίδες, περιοδικά, δρόµοι, σιδηροδροµικοί σταθµοί, γραφεία ταξιδίων, µετώπες σπιτιών, µανδρότοιχων, χαρτιά, εικόνες, κείµενα, χρώµατα) και αλήθεια (φαινόµενο του βιοµηχανικού πνεύµατος και προόδου). * Οι ορισµοί του επιχειρήµατος και των τεκµηρίων δεν απαιτούνται, ωστόσο δίνονται, για να τεκµηριωθεί καλύτερα η απάντηση. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 Β.3 α. Συνώνυµα: διαβαίνει = ξεπερνά συλλογή = σκέψη παρατηρούν = προσέχουν τεχνητές = πλασµατικές πρόοδο = ευηµερία β. Αντώνυµα: αρνηθεί αποδεχτεί δικαιολογηµένη αδικαιολόγητη λογικά ανούσια ωφέλιµη επιζήµια διαφώτιση συσκότιση Β.4. Θεµατική περίοδος: «Η διαφήµιση µπορεί ωφέλιµη» Λεπτοµέρειες σχόλια: «Να συµβάλει αλήθειας» Κατακλείδα: δεν υπάρχει. Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο στη σχολική εφηµερίδα Ρηµατικά πρόσωπα: κυρίως γ ενικό πληθυντικό, χωρίς να λείπουν οι αναφορές στο α και β πληθυντικό πρόσωπο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ερώτηµα. Μέσα πειθούς: κυριαρχεί η λογική Τίτλος: «ιακοπή για διαφηµίσεις» Πρόλογος: αφορµή για το άρθρο µία διαφήµιση που προβλήθηκε στην τηλεόραση και σας προβληµάτισε / εξόργισε. Σύντοµη αναφορά στη δύναµη της διαφήµισης και στον τρόπο που διεισδύει στην ανθρώπινη ψυχή. Εναλλακτικά, θα µπορούσε κανείς να καταγράψει συνοπτικά τις θετικές συνέπειες της διαφήµισης, ώστε να περάσει µετά στην ανάλυση των αρνητικών, τονίζοντας την αντίθεση ανάµεσα στους δύο άξονες. Α ερώτηµα: οι αρνητικές πλευρές της διαφήµισης Πνευµατικός τοµέας: ο δέκτης καθίσταται υποχείριο της διαφήµισης, οπότε αποδυναµώνεται η κρίση και υπονοµεύεται η ελευθερία σκέψης. Αδιαφορεί το άτοµο για την πνευµατική του βελτίωση, καθώς κυνηγά µόνο τα υλικά αγαθά και τον τρόπο ζωής που υπαγορεύει η διαφήµιση. Ιδιαίτερες είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική γλώσσα, καθώς αυτή κακοποιείται από τα αρτικόλεξα, τα ορθογραφικά λάθη, τους νεολογισµούς, την απρόσεκτη σύνταξη. Ψυχολογικός τοµέας: ο άνθρωπος πειθαναγκάζεται να ακολουθεί τα προβαλλόµενα πρότυπα, και όταν δεν τα καταφέρνει, βιώνει το συναίσθηµα του ανικανοποίητου. Από την άλλη, η αδυναµία του να αποκτήσει όσα προωθούνται από τη διαφήµιση τού δηµιουργεί συµπλέγµατα κατωτερότητας, φθόνου. Επιπλέον, νιώθει άγχος στην προσπάθειά του να καλύψει τις πλασµατικές ανάγκες που του επιβλήθηκαν. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 Ηθικός τοµέας: δηµιουργούνται πρότυπα ζωής που αποσκοπούν στην επιδίωξη του υλικού κέρδους. Επιπλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν το άτοµο αδυνατεί να ακολουθήσει τα προβαλλόµενα πρότυπα και να αγοράσει τα άχρηστα καταναλωτικά αγαθά µε τα οποία το βοµβαρδίζει η διαφήµιση, καταφεύγει σε παραβατικές ενέργειες. Κοινωνικός τοµέας: ο άνθρωπος ετεροκατευθύνεται, αποκτά αγελαία συµπεριφορά, µαθαίνει να υπακούει σε πολιτικά µηνύµατα. Η διαφήµιση αποτελεί όχηµα του λαϊκισµού, καθώς, όταν αποκτά τη µορφή προπαγάνδας, συσκοτίζει, παραπλανά, οδηγεί σε πολιτική οµηρία, γεννά τη µισαλλοδοξία, το φανατισµό. Οικονοµικός τοµέας: οδηγεί σε µαρασµό µικρές επιχειρήσεις που δεν µπορούν να ανταγωνιστούν µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες δαπανούν πακτωλό χρηµάτων στη διαφήµιση. Συνακόλουθα, αυξάνεται η ανεργία, ενώ ανατρέπεται το ισοζύγιο εµπορικών συναλλαγών, µια και τα περισσότερα προϊόντα που προωθούνται από τη διαφήµιση εισάγονται. Ευπαθείς ευάλωτες οµάδες: οι γυναίκες παρουσιάζονται στις διαφηµίσεις ως καταναλωτικές µηχανές, πολλά προϊόντα απευθύνονται σε αυτές, ενώ το σώµα τους χρησιµοποιείται πολλές ως αντικείµενο έλξης και πόθου. Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά τους, διαιωνίζονται στερεοτυπικές αντιλήψεις εις βάρος τους. Τα παιδιά πέφτουν ευκολότερα θύµατα της διαφήµισης, αφού δε διαθέτουν την κριτική σκέψη και ωριµότητα, για να προφυλαχθούν από τους κινδύνους τις διαφήµισης. Θεωρούνται ο εύκολος αλλά και ο ιδανικός στόχος, καθώς είναι ιδιαίτερα αποδοτικό για τους διαφηµιστές να «εκπαιδεύσουν» καταναλωτές από µικρή ηλικία. Η αναφορά στις αρνητικές συνέπειες στα παιδιά µπορεί να λειτουργήσει ως τρόπος οµαλής µετάβασης στο Β ερώτηµα. Β ερώτηµα: παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των νέων απέναντι στα αρνητικά µηνύµατα της διαφήµισης. Οικογένεια: ως πρώτος φορέας παροχής παιδείας και κοινωνικοποίησης, η οικογένεια οφείλει να εφοδιάσει τα νέα άτοµα µε εκείνες τις αξίες, που θα τα βοηθήσει να ιεραρχήσουν ορθά τις ανάγκες τους και να αποκρούσουν τις «διαφηµιστικές Σειρήνες». Εκπαιδευτικό σύστηµα: το σχολείο, µέσα από τη θεσµοθετηµένη και οργανωµένη εκπαίδευση, οφείλει να οξύνει την κριτική σκέψη των νέων, να δώσει έµφαση στις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Πνευµατικοί άνθρωποι: χρέος τους όχι µόνο να καθοδηγήσουν τη νεολαία, αλλά να αποτελέσουν, µε τη στάση τους και τον τρόπο ζωής τους, πρότυπο, να εναρµονίσουν τη θεωρία µε την πράξη. Αυτοµόρφωση: οι παραπάνω παράγοντες σαφώς βοηθούν τα νέα παιδιά να προσεγγίσουν κριτικά τη διαφήµιση. Ωστόσο, απαιτείται και η προσωπική προσπάθεια, καλλιέργεια, η διαρκής εγρήγορση, ώστε να αµφισβητούν και να απορρίπτουν όσα στοιχεία της διαφήµισης κρίνουν ότι τα παγιδεύουν, τα αποπροσανατολίζουν, τα ποδηγετούν. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 Επίλογος: προτροπή στους συµµαθητές και, γενικότερα, στους αναγνώστες του άρθρου να αντιµετωπίσουν κριτικά τη διαφήµιση όσο γίνεται πιο σύντοµα. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Θανάσης Κοκοβίνος ΘΕΜΑΤΑ Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες

Α Λυκείου. Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες Δήμος Χλωπτσιούδης η ελευθερία, η αυτονομία, η κοινότητα, η νεότητα κ.λπ. Καθετί σήμερα εμπορεύεται ως η επείγουσα λύση, το σωτήριο εκείνο φάρμακο που θα θεραπεύσει τις καταναλωτικές αγωνίες της μεταμοντέρνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο 2012 Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ» Μαθήτριες/τες ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΔΗ Μ.ΒΛΑΧΟΣ Ι.ΓΑΛΑΝΗΣ Μ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α κ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ; ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΑΙΟΣ 2013 1 Συμμετέχοντες μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου

ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου ιδακτικό Υλικό για τους Θεµατικούς Κύκλους της Β Λυκείου (Τεύχος Α ) Ιφ. Καρυώτη, Β. Κομνηνός, Γ. Νταουλτζής, Β. Παπακίτσου, Αν Ραβδά. Αρ. Τσουκαντάς ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Εσωτερικές Εκδόσεις Εκπαιδευτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κάππoυ ΡΑΣ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περίληψη κειμένων πειθούς. Διδακτέα ύλη και παραδείγματα απαντήσεων

Μαρία Κάππoυ ΡΑΣ. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περίληψη κειμένων πειθούς. Διδακτέα ύλη και παραδείγματα απαντήσεων Μαρία Κάππoυ Ε Κ Φ ΡΑΣ Η Ε Κ Θ E Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις Περίληψη κειμένων πειθούς Διδακτέα ύλη και παραδείγματα απαντήσεων Παραγωγή κειμένων πειθούς ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΗ Β ΛΤΚΕΙΟΤ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΗ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΗ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Οι ψυχολογικές ρίζες του ρατσισμού Της Λίζας Βαρβόγλη Από τον Ξένιο Δία που προστάτευε τους ξένους και τον αρχαίο θεσμό της φιλοξενίας, που θεωρούσε το πρόσωπο του ξένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης Δήμος Χλωπτσιούδης Έκφραση-Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων ISBN: 978-618-80951-1-3 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Project Β Λυκείου για...διαφημίσεις»

Project Β Λυκείου για...διαφημίσεις» Project Β Λυκείου Θέμα: «για...διαφημίσεις» Συντακτική ομάδα: Μαθητές Β Λυκείου Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μ. Μάμη, Ν. Παππά Σχολείο: Εκπαιδευτήρια «Η Θεομήτωρ» Σχ. Έτος 2012-2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις. Α. Να γράψετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου σε 100 περίπου λέξεις.

Ερωτήσεις. Α. Να γράψετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου σε 100 περίπου λέξεις. Τι είναι και τι προσφέρει ο εθελοντισμός Εθελοντική εργασία είναι η προσφορά μίας ή περισσότερων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο χωρίς χρηματική ανταμοιβή. Ο εθελοντισμός αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Μεθοδολογία παραγωγής λόγου Ο όρος «παραγωγή λόγου» στην ευρύτερη έννοια του σημαίνει τη σύνταξη οποιουδήποτε κειμένου ανεξαρτήτως έκτασης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχολείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΑ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Διαφήμιση-καταναλωτισμός Εννοιολογικός χάρτης...σελ.2 Εννοιολογικές διευκρινίσεις.σελ.3 Αιτίες-περιγραφή...σελ.4 Θετικές συνέπειες της διαφήμισης σελ 6 Αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση...σελ.7

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΔΕΜΙΡΗ ΒΑΣΩ 7 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 2 3 4 Αγαπητοί μου μαθητές. Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Το επάγγελμα χτες και σήμερα Ο άνθρωπος μπαίνει στο επάγγελμα όπως σε μια σφαίρα από την οποία δεν πρόκειται πια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου ήµος Χλωπτσιούδης Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Γ Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων ISBN: 978-618-80632-9-7 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Έργο του Κοµοτηναίου καλλιτέχνη Άγγελου Γεωργίου 5 η ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΕΜΙΡΗ 2 3 Αγαπητοί µου µαθητές. Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν ένα σηµαντικό βοήθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών. Π τυ χ ιακ ή Ερ γασία Θέμα: Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Επιμέλεια εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολλά δεν μας αρέσουν γύρω μας αλλά συνήθως μας απωθεί ό,τι είναι διαφορετικό από εμάς. Ενοχλούμαστε όταν οι άνθρωποι γύρω μας κάνουν τα πράγματα με άλλο τρόπο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Υπεύθυνος καθηγητής Χ.Σαρμανιώτης

Διαβάστε περισσότερα