Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ"

Transcript

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ A.1 ΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στόχοι Παραδοτέα Υλοποίηση Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα A.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «MARIE CURIE» Στόχοι Παραδοτέα Υλοποίηση Συντονισµός µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα B. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Στόχοι Παραδοτέα Υλοποίηση ιακρατική πρόσβαση σε µεγάλες ερευνητικές υποδοµές ίκτυα συνεργασίας υποδοµών Έργα ΕΤΑ υποδοµής έρευνας Στρογγυλές τράπεζες, Οµάδες µελέτης, ιερευνητικές συναντήσεις εργασίας Κριτήρια αξιολόγησης Συντονισµός µε άλλες δραστηριότητες Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα Γ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Στόχοι Παραδοτέα Υλοποίηση Επιστηµονικές διασκέψεις υψηλού επιπέδου Τιµητικές διακρίσεις για ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου Ευαισθητοποίηση του κοινού Συντονισµός µε άλλες δραστηριότητες Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΣΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Στόχοι και θεµατικά πεδία έρευνας Στρατηγική για τηνυλοποίηση της κεντρικής δράσης Παραδοτέα Εκπλήρωση τωνστόχωνµέσα από µια σειρά προσκλήσεωνυποβολής προτάσεων Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα Συντονισµός στο πλαίσιο του πέµπτου προγράµµατος-πλαισίου και σε συνδυασµό µε άλλες πρωτοβουλίες E. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Στόχοι Ε.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Παραδοτέα Προτεραιότητες Υλοποίηση Συντονισµός µε άλλες δραστηριότητες Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα Ε.2 ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Παραδοτέα Προτεραιότητες -1-

3 Υλοποίηση Συντονισµός µε άλλα προγράµµατα ΕΤΑ στο πλαίσιο του πέµπτου προγράµµατοςπλαισίου Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα ΣΤ. ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα Ζ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ H. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «MARIE CURIE» -2-

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γενικοί στόχοι του παρόντος προγράµµατος, οι οποίοι πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε συντονισµό µε τις συναφείς δραστηριότητες του προγράµµατος-πλαισίου, επικεντρώνονται σε δύο κυρίως πεδία δραστηριοτήτων, την βελτίωση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναµικού και την ενίσχυση της κοινωνικοοικονοµικής βάσης γνώσεων. Το πρόγραµµα αποτελείται από πέντε διακριτές δράσεις: Υποστήριξη της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών, µέσω δύο κονδυλίων: του κονδυλίου για τα ίκτυα Κατάρτισης στον Τοµέα της Έρευνας και του κονδυλίου για τις Υποτροφίες «Marie Curie», Βελτίωση της πρόσβασης σε ερευνητική υποδοµή, µέσω της ιακρατικής Πρόσβασης σε Μεγάλες Ερευνητικές Υποδοµές, των ικτύων Συνεργασίας στον Τοµέα των Υποδοµών και των Σχεδίων Ερευνητικής Υποδοµής ΕΤΑ, Προώθηση της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Αριστείας, µέσω των Επιστηµονικών ιασκέψεων Υψηλού επιπέδου, των Τιµητικών ιακρίσεων για ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και των δραστηριοτήτων Ευαισθητοποίησης του κοινού, Κεντρική δράση για τη «βελτίωση της κοινωνικοοικονοµικής βάσης γνώσεων», Στήριξη της ανάπτυξης επιστηµονικών και τεχνολογικών πολιτικών στην Ευρώπη, µέσω της Στρατηγικής Ανάλυσης των ειδικών πολιτικών ζητηµάτων και την δηµιουργία µιας Κοινής Βάσης εικτών για την Επιστήµη, την Τεχνολογία και την Καινοτοµία. Το παρόν οριζόντιο πρόγραµµα, πέραν της υλοποίησης των πέντε αυτών δράσεων, διαδραµατίζει σηµαντικό συντονιστικό ρόλο στο πλαίσιο του πέµπτου προγράµµατοςπλαισίου αναφορικά µε τις Υποτροφίες «Marie Curie», την Ερευνητική Υποδοµή και την Κοινωνικοοικονοµική Έρευνα. Η απόφαση αριθ. 99/173/ΕΚ 1 του Συµβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1999 αποτελεί τη νοµική βάση για το πρόγραµµα Βελτίωση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναµικού και της κοινωνικοοικονοµικής βάσης γνώσεων. Επιπλέον, το παρόν πρόγραµµα εργασίας, στηρίζεται στην απόφαση αριθ. 99/65/ΕΚ 2 του Συµβουλίου που αφορά ρυθµίσεις για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων, των κέντρων έρευνας και των πανεπιστηµίων και ρυθµίσεις για τη διάδοση των αποτελεσµάτων έρευνας για την υλοποίηση του πέµπτου προγράµµατος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ), καθώς και στον κανονισµό της Επιτροπής περί εφαρµογής των άρθρων 4, 8, 11 και της απόφασης αριθ. 99/65/EΚ 3 του Συµβουλίου που αφορά τις ρυθµίσεις για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων, των κέντρων έρευνας και των πανεπιστηµίων και διάδοσης των αποτελεσµάτων έρευνας για την υλοποίηση του πέµπτου προγράµµατος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ). 1 ΕΕ L64 της , σ ΕΕ L26 της , σ.1. 3 ΕΕ L122 της , σ

5 A. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Η εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί µέσω δύο κονδυλίων: ίκτυα Κατάρτισης στον Τοµέα της Έρευνας και ένα συνεκτικό σύστηµα Υποτροφιών «Marie Curie». Τα κονδύλια αυτά θα είναι ανοιχτά σε όλους τους τοµείς της επιστηµονικής έρευνας που συµβάλλουν στην επίτευξη των κοινοτικών στόχων για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη, για έργα που θα επιλεχθούν ελεύθερα από τους ίδιους τους συµµετέχοντες. Κατά την επιλογή των έργων, δεν θα υπάρξει κανένας προκαθορισµένος στόχος όσον αφορά τον επιστηµονικό κλάδο ή το θέµα, δεδοµένου ότι η επιλογή γίνεται µε βάση τα κριτήρια της επιστηµονικής αριστείας και συνάφειας µε τους στόχους των δράσεων και µόνο (για παράδειγµα η προσέγγιση "από τη βάση προς τα πάνω"). Η «Υποστήριξη της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών» θα επικεντρωθεί στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας µέσω των εξής γενικών στόχων: ενθάρρυνση της κατάρτισης µέσω της έρευνας για νέους ερευνητές, ιδίως για εκείνους που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επιστηµονικής τους σταδιοδροµίας, προώθηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στον τοµέα της έρευνας, προώθηση της διακρατικής συνεργασίας µεταξύ των ερευνητικών οµάδων, ιδιαίτερα µέσω της δικτύωσης γύρω από κοινά ερευνητικά σχέδια, προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών σε ευρωπαϊκή κλίµακα, ενθάρρυνση της συνεργασίας, της αλληλεπίδρασης και της κινητικότητας του προσωπικού µεταξύ πανεπιστηµιακής και βιοµηχανικής έρευνας, και προώθηση της επιστηµονικής και τεχνολογικής συνοχής στην Κοινότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες 4. A.1 ΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Ο πρωταρχικός στόχος των ικτύων Κατάρτισης στον Τοµέα της Έρευνας είναι η προώθηση της κατάρτισης µέσω της έρευνας, ιδίως νεαρών ερευνητών προδιδακτορικού και µεταδιδακτορικού επιπέδου, στο πλαίσιο διακρατικών έργων συλλογικής έρευνας υψηλής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των νεοεµφανιζόµενων ερευνητικών τοµέων. Θα χορηγηθεί κοινοτική στήριξη τόσο για την ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων ενός δικτύου µέσω προσωρινής πρόσληψης νεαρών ερευνητών που προέρχονται από χώρα διαφορετική από αυτή της εκάστοτε οµάδας, όσο και για τη συµµετοχή στις δαπάνες συντονισµού του έργου συλλογικής έρευνας, στο οποίο βασίζεται το δίκτυο. Η οργάνωση και διαχείριση του δικτύου θα προσαρµόζεται στο πεδίο εφαρµογής και την πολυπλοκότητα του κοινού έργου. Ο συντονισµός και η επικοινωνία µεταξύ των οµάδων θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτοί και αποτελεσµατικοί. Θα αξιοποιηθούν τα επιτεύγµατα και οι δυνατότητες της σύγχρονης τηλεµατικής, και ειδικότερα των προηγµένων τεχνολογιών επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας, κατά περίπτωση. Κάθε δίκτυο θα διασφαλίσει τη διάδοση των κυριοτέρων ερευνητικών αποτελεσµάτων του, µέσω της έγκαιρης και ανοικτής προκήρυξης. Θα ληφθούν µέτρα, στις περιπτώσεις που αφορούν το πρόγραµµα, µε σκοπό την καθιέρωση τακτικού διαλόγου µε τη βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ή, όταν κρίνεται απαραίτητο, των κοινοτικών δικτύων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 4 Για τους σκοπούς του συγκεκριµένου Προγράµµατος Εργασίας, ο όρος «λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες» αναφέρεται στις περιφέρειες του Στόχου 1 ή τις περιοχές που εξοµοιώνονται µε αυτές, όπως ορίζει η συναφής προθεσµία υποβολής που προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. -4-

6 πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις, που θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά αποτελέσµατα ή να συµµετάσχουν στη συνέχιση της έρευνας προς νέες κατευθύνσεις. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Ανά 100 εκατοµµύρια χρηµατοδότησης, η εν λόγω δράση αναµένεται να: ηµιουργήσει περίπου 75 δίκτυα Εξασφαλίσει τη συµµετοχή περίπου 600 ερευνητικών οµάδων από τον πανεπιστηµιακό χώρο και τη βιοµηχανία Παράσχει περίπου 1800 ανθρωποέτη κατάρτισης σε νέους ερευνητές (έως 35 ετών) που βρίσκονται σε προδιδακτορικό και µεταδιδακτορικό επίπεδο. Η εν λόγω δράση θα επιτρέψει στους ερευνητές, ιδιαίτερα στους νέους ερευνητές, να προάγουν την επιστηµονική αντίληψή τους, να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις, να έλθουν σε επαφή µε άλλους ερευνητές και άλλους φορείς, συµπεριλαµβανοµένης της βιοµηχανίας, µε σκοπό να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν ηγετική θέση στην επιστήµη τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να βελτιώσουν τις επαγγελµατικές τους προοπτικές. Ο αναµενόµενος αριθµός ερευνητών που θα ωφεληθούν άµεσα από τη δράση αυτή, είτε µέσω κατάρτισης, είτε µέσω κινητικότητας είναι τουλάχιστον 4000 άτοµα ανά 100 εκατοµµύρια. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Συµµετέχοντες Ένα δίκτυο κατάρτισης στον τοµέα της έρευνας αποτελείται κατά κανόνα από τουλάχιστον πέντε αµοιβαίως ανεξάρτητα νοµικά πρόσωπα, από τουλάχιστον τρία κράτη µέλη/κκερ ή συνδεδεµένα κράτη. εν είναι επιλέξιµα τα δίκτυα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από νοµικά πρόσωπα συνδεδεµένων κρατών. Μπορούν, κατ εξαίρεση, να υποστηριχθούν µικρότερα δίκτυα που εργάζονται σε νεοεµφανιζόµενα και διατοµεακά πεδία της επιστήµης και τεχνολογίας. Κάθε ερευνητική οµάδα που θα συµµετάσχει στο έργο του δικτύου θα πρέπει να βρίσκεται υπό την εποπτεία ενός νοµικού προσώπου µε το οποίο θα συνάπτεται κάθε σχετική σύµβαση. Κριτήρια αξιολόγησης Η επιλογή των προτάσεων που θα χρηµατοδοτηθούν θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: Την επιστηµονική αξία του συλλογικού ερευνητικού έργου στο οποίο βασίζεται το δίκτυο, Την ποιότητα της εταιρικής σχέσης του δικτύου, καθώς και της οργάνωσης και διαχείρισής του, Την ποιότητα και το περιεχόµενο του προγράµµατος κατάρτισης του δικτύου. Τα δίκτυα που προωθούν την αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφόρων επιστηµονικών τοµέων, αυτά στα οποία συµµετέχουν συµπληρωµατικές ερευνητικές οµάδες, καθώς και αυτά που αναπτύσσουν ουσιαστικές επαφές µε τη βιοµηχανία θα προτιµηθούν έναντι άλλων ισάξιων δικτύων, όταν τα στοιχεία αυτά άπτονται του προγράµµατος κατάρτισης του δικτύου. Κοινοτική χρηµατοδότηση Μολονότι αναµένεται οι οµάδες του δικτύου να χρησιµοποιούν ιδίους πόρους για τη χρηµατοδότηση του ερευνητικού έργου, η κοινοτική χρηµατοδότηση θα καλύψει έως και 100% των συµπληρωµατικών αναγνωριζόµενων δαπανών που συνδέονται µε την -5-

7 προσωρινή πρόσληψη νέων ερευνητών, τόσο σε προδιδακτορικό όσο και σε µεταδιδακτορικό επίπεδο και των δαπανών που συνδέονται µε το συντονισµό του κοινού έργου, στο οποίο βασίζεται το δίκτυο. Το όριο ηλικίας για τους νέους ερευνητές θα είναι το 35ο έτος κατά την ηµεροµηνία πρόσληψής τους, σύµφωνα µε τη σύµβαση του δικτύου. Εξαίρεση µπορεί να γίνει σε περίπτωση υποχρεωτικής στρατιωτικής ή κοινωνικής θητείας και ανατροφής παιδιών. Ειδικότερα οι κάτωθι δαπάνες είναι αναγνωριζόµενες για στήριξη: (A) απάνες προσωπικού και κινητικότητας που σχετίζονται µε την πρόσληψη νέων ερευνητών: οι δαπάνες προσωπικού περιλαµβάνουν τις συµπληρωµατικές δαπάνες ενίσχυσης του ερευνητικού προσωπικού, µέσω προσωρινής πρόσληψης νέων ερευνητών, τόσο προδιδακτορικού όσο και µεταδιδακτορικού επιπέδου, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πολίτες ενός κράτους µέλους ή ενός συνδεδεµένου κράτους, ή να διαµένουν µόνιµα στην Κοινότητα τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι νέοι ερευνητές δεν θα πρέπει να είναι πολίτες 5 του κράτους στο οποίο εδρεύει η συµµετέχουσα οµάδα που τους προσέλαβε, και δεν θα πρέπει να ασκούν τις συνήθεις δραστηριότητές τους στο εν λόγω κράτος για διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών από τους 24 µήνες πριν από την πρόσληψή τους. Οι δαπάνες κινητικότητας περιλαµβάνουν έξοδα επανεγκατάστασης και ταξιδίων στην πάτρια επιστηµονική κοινότητα, (B) απάνες που συνδέονται µε τη δικτύωση: οι εν λόγω δαπάνες περιλαµβάνουν δαπάνες κινητικότητας που συνδέονται µε τις δραστηριότητες του δικτύου, ειδικότερα αυτές που αφορούν την ανταλλαγή προσωπικού, τη διοργάνωση συναντήσεων του δικτύου, τη συµµετοχή σε διασκέψεις, τις δαπάνες ανταλλαγής πληροφοριών, υλικών και δηµοσίευσης των κοινών αποτελεσµάτων, τη χρήση των εξωτερικών επιστηµονικών εγκαταστάσεων, τις επιστηµονικές εφαρµογές της πληροφορικής, τη χρήση επικοινωνιακών δικτύων µεγάλου εύρους ζώνης, τα αναλώσιµα, τις υπεργολαβίες και τις δαπάνες για την προστασία και αξιοποίηση των επιστηµονικών αποτελεσµάτων, (Γ) Γενικά έξοδα: µια πάγια συµµετοχή σε σχέση µε τα έµµεσα γενικά έξοδα, η οποία θα ανέρχεται το πολύ στο 20% του συνόλου των επιτρεπόµενων δαπανών στις κατηγορίες Α και Β, εξαιρουµένων των δαπανών για υπεργολαβίες. Τουλάχιστον 60% της χρηµατοδότησης για κάθε δίκτυο θα παρέχεται για δαπάνες πρόσληψης νέων ερευνητών (δηλ. κατηγορία δαπανών Α). Η κοινοτική στήριξη δεν χορηγείται, κατά κανόνα, για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού. Μόνη εξαίρεση µπορεί να αποτελέσει (εντός της κατηγορίας δαπανών Β) η περίπτωση χρηµατικών πόρων που χρησιµοποιούνται για να εξοπλίσουν µια ερευνητική οµάδα, εγκατεστηµένη σε µια λιγότερο ευνοηµένη περιφέρεια της Κοινότητας, στην οποία ένας ερευνητής που έχει µετεκπαιδευθεί στο εξωτερικό για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους σε µεταδιδακτορικό επίπεδο, διορίζεται σε µόνιµη θέση στο συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο και θα δραστηριοποιηθεί στο έργο του δικτύου Ανθρωπίνου υναµικού. Προκειµένου να στραφεί η στήριξη προς ερευνητικές οµάδες που προσλαµβάνουν ερευνητές στην αρχή της επιστηµονικής τους σταδιοδροµίας, µόνο ερευνητές που κατέχουν µόνιµη θέση για το πολύ πέντε έτη είναι επιλέξιµοι για την επιστροφή δαπανών των ερευνητικών οµάδων για µόνιµο εξοπλισµό. Οι συµβάσεις αναµένεται να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 5 Στην περίπτωση πολίτη µη κράτους µέλους της ΕΕ/συνδεδεµένου κράτους, δεν επιτρέπεται να µεταβεί σε χώρα υποδοχής στην οποία διέµενε για διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών κατά τα τελευταία πέντε έτη αµέσως πριν από την ηµεροµηνία πρόσληψης. -6-

8 για κάθε δίκτυο, η οικονοµική στήριξη προς στις ερευνητικές του οµάδες από κράτη µέλη ή συνδεδεµένα κράτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 εκατοµµύρια ανά οµάδα, κατά µέσο όρο επί του συνόλου των οµάδων στο δίκτυο. Ένα δίκτυο δύναται να λάβει υψηλότερα επίπεδα χρηµατοδότησης µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µια οµάδα σε τρίτη χώρα ενδέχεται κατ εξαίρεση να λάβει ενίσχυση ύψους έως και 0,03 εκατοµµυρίων, µεγάλες ανισότητες µεταξύ των οµάδων αναφορικά µε την αιτούµενη χρηµατοδότηση θα πρέπει να αιτιολογούνται στην πρόταση. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ισορροπία διεθνούς συµµετοχής, δεν θα πρέπει να κατανέµεται περισσότερο από 40% της αιτούµενης χρηµατοδότησης σε οµάδες της ίδιας χώρας (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις αδελφοποιήσεων), οι συµβάσεις δικτύων θα πρέπει, κατά κανόνα, να µην υπερβαίνουν το 1,5 εκατοµµύριο, όσον αφορά την κοινοτική χρηµατοδότηση. Ωστόσο, µπορεί να συναφθούν µεγαλύτερες συµβάσεις, όταν το προτεινόµενο έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινότητα σε έναν τοµέα έρευνας ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την κατάρτιση, η διάρκεια της σύµβασης δεν θα πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Κατά κανόνα, οι προτάσεις που έχουν επιλεχθεί προς χρηµατοδότηση, εφόσον συµµορφώνονται µε τις οδηγίες αυτές και αιτιολογούν επαρκώς το αιτούµενο ύψος χρηµατοδότησης, θα λάβουν την οικονοµική στήριξη που αιτούνται. Η Επιτροπή θα διεξάγει ενδιάµεση ανασκόπηση, στο πλαίσιο της οποίας θα αξιολογηθεί η υλοποίηση των συµβάσεων του δικτύου, και ειδικότερα θα αναθεωρηθούν οι πτυχές που αφορούν την κατάρτιση και τη δικτύωση, η δοµή των δικτύων και τα προγράµµατα εργασίας των συµβάσεων, και, κατά περίσταση, θα προσδιορισθούν οι τροποποιήσεις των συµβάσεων. Για τα δίκτυα που έκρινε η Επιτροπή ότι δεν απέδωσαν ικανοποιητικά στο πλαίσιο της ενδιάµεσης ανασκόπησης, ενδέχεται να λήξει η σύµβασή τους. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 Προκήρυξη πρόσκλησης Προθεσµία υποβολής προτάσεων Αναµενόµενη ηµεροµηνία έκδοσης των πρώτων συµβάσεων Τοµείς που καλύπτει η πρόσκληση Είδη έργων που καλύπτει η πρόσκληση Ενδεικτικός προϋπολογισµός % του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για τις προσκλήσεις 16/03/99 02/06/99 Φεβρουάριος 2000 Όλοι ίκτυα κατάρτισης στον τοµέα της έρευνας 15/06/00 4/11/00 Ιούλιος 2001 Όλοι ίκτυα κατάρτισης στον τοµέα της έρευνας Ο αρµόδιος Γενικός ιευθυντής έχει το δικαίωµα να επιταχύνει ή να καθυστερήσει για χρονική περίοδο ενός µηνός την ηµεροµηνία προκήρυξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Στην περίπτωση αυτή, θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την ηµεροµηνία που αρχικά προβλεπόταν η προκήρυξη της πρόσκλησης, ανακοίνωση η οποία θα ενηµερώνει τους πιθανούς αιτούντες για τις νέες ηµεροµηνίες. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να µη δεσµεύσει το σύνολο του προϋπολογισµού που διατίθεται για κάθε πρόσκληση. Ο αρµόδιος Γενικός ιευθυντής έχει δικαίωµα να προκηρύξει δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, σε περίπτωση που οι προτάσεις που προέκυψαν από την πρώτη πρόσκληση δεν επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. -7-

9 A.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «MARIE CURIE» ΣΤΟΧΟΙ Το σύστηµα υποτροφιών «Marie Curie» στοχεύει στην αποδοτικότερη χρήση της κοινοτικής χρηµατοδότησης των υποτροφιών κατάρτισης µέσω της έρευνας. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τους ενδεικτικούς αριθµούς των ετών υποτροφίας, που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παρόντος κονδυλίου δράσης, καθώς και τον εκτιµώµενο αριθµό συµµετεχόντων ερευνητικών οµάδων υποδοχής. Ατοµικές υποτροφίες και υποτροφίες επανόδου «Marie Curie» Έτη υποτροφίας -8- Αριθµός φιλοξενούντων ιδρυµάτων Υποτροφίες «Marie Curie» για πεπειραµένους επιστήµονες Βιοµηχανικές υποτροφίες υποδοχής «Marie Curie» Αναπτυξιακές υποτροφίες «Marie Curie» Υποτροφίες παραµονής σε κέντρα κατάρτισης «Marie Curie» Σύνολο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Συµµετέχοντες Οι συµµετέχοντες στα προγράµµατα υποτροφιών «Marie Curie» είναι οι υπότροφοι και τα φιλοξενούντα ιδρύµατά τους. Ιδρύµατα φιλοξενούντα τους υποτρόφους Πρόκειται για φορείς, ή για βιοµηχανικές ή εµπορικές επιχειρήσεις, που δρουν στον τοµέα της έρευνας. Επιλέξιµα για να συµµετάσχουν ως φιλοξενούντα ιδρύµατα, είναι µόνο τα νοµικά πρόσωπα που έχουν έδρα και οι διεθνείς οργανισµοί που είναι εγκατεστηµένοι σε ένα κράτος µέλος ή συνδεδεµένο κράτος, καθώς και το ΚΚΕρ. Υπότροφοι Οι ερευνητές που µπορούν να συµµετάσχουν στα προγράµµατα Υποτροφιών «Marie Curie» είναι είτε: (1) µεταπτυχιακοί ερευνητές, κάτοχοι πτυχίου πανεπιστηµίου ή ισότιµου ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης, που τους παρέχει τη δυνατότητα άµεσης έναρξης σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού ή αντίστοιχου πτυχίου ή (2) νέοι ερευνητές µε την απαιτούµενη ερευνητική πείρα. Πρόκειται, κατά κανόνα, για ερευνητές που διαθέτουν διδακτορικό δίπλωµα ή τουλάχιστον τετραετή ερευνητική πείρα πλήρους απασχόλησης σε µεταπτυχιακό επίπεδο, εκτός του διδακτορικού τους, ή (3) πεπειραµένοι επιστήµονες. Πρόκειται, κατά κανόνα, για επιστήµονες µε τουλάχιστον δεκαετή ερευνητική πείρα µεταδιδακτορικού επιπέδου ή µε πείρα δεκατεσσάρων ετών σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Ενθαρρύνεται η συµµετοχή γυναικών επιστηµόνων. Οι ερευνητές µπορούν να κατέχουν υποτροφίες από ένα από τα κονδύλια υποτροφιών «Marie Curie» από το 5 ο πρόγραµµα-πλαίσιο, ή µία από τις ενισχύσεις κατάρτισης ερευνητών «Marie Curie» από το 4 ο πρόγραµµαπλαίσιο, ή µία από τις υποτροφίες κατάρτισης ερευνητών από το 3 ο πρόγραµµα-πλαίσιο, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του 3 ου,4 ου ή 5 ου προγράµµατος-πλαισίου.

10 για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα 4 χρόνια συνολικά. Ωστόσο, η µέγιστη προβλεπόµενη διάρκεια για κάθε πρόγραµµα ή κατηγορία δεν µπορεί να ξεπεραστεί. Επιλέξιµα είναι µόνο τα έργα που εξασφαλίζουν την πλήρη και ενεργό συµµετοχή του υποτρόφου. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «MARIE CURIE» Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται στους καλύτερους νέους ερευνητές της Ευρώπης µε την απαραίτητη ερευνητική πείρα, οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν προηγµένη κατάρτιση µέσω έρευνας σε ένα φιλοξενούν ίδρυµα σε µια χώρα διαφορετική από την δική τους, µε την προοπτική οι εν λόγω υπότροφοι να καταστούν κορυφαίοι ερευνητές της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες µε σκοπό να εξασφαλιστεί η ισότητα πρόσβασης, µε στόχο τη συµµετοχή των γυναικών ερευνητριών σε ποσοστό 40%. Επιπλέον, µετά τη συµπλήρωση της διετούς ατοµικής υποτροφίας, οι υπότροφοι που προέρχονται από λιγότερο ευνοηµένη περιφέρεια και επιθυµούν να επιστρέψουν σε λιγότερο ευνοηµένη περιφέρεια στη χώρα τους, δύνανται να λάβουν υποτροφία επανόδου. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται ως µέτρο αντιµετώπισης της απώλειας επιστηµονικού δυναµικού από λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες, µε σκοπό να διευκολυνθεί η µεταφορά γνώσης και εµπειρογνωµοσύνης που αποκτήθηκε από τους υποτρόφους «Marie Curie» κατά τη διάρκεια της υποτροφίας τους. Κριτήρια επιλεξιµότητας Ατοµικές υποτροφίες «Marie Curie»: το πρόγραµµα αυτό παρέχει ατοµικές υποτροφίες σε νέους ερευνητές µε την απαιτούµενη ερευνητική πείρα για περίοδο που κυµαίνεται από ένα έως δύο χρόνια, σε φιλοξενούν ίδρυµα. Ενθαρρύνεται η συµµετοχή γυναικών επιστηµόνων. Οι ερευνητές θα πρέπει να είναι πολίτες ενός κράτους µέλους ή ενός συνδεδεµένου κράτους ή να διαµένουν µόνιµα στην Κοινότητα τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε χρόνια. Ερευνητής από συνδεδεµένο κράτος δεν µπορεί να διεξάγει έρευνα σε συνδεδεµένο κράτος. Η έρευνα θα πρέπει να διεξάγεται σε κράτος µέλος ή σε συνδεδεµένο κράτος διαφορετικό από το κράτος καταγωγής 7 και από το πρόσφατο κέντρο δραστηριότητας του υποτρόφου. Ως πρόσφατο κέντρο δραστηριότητας ορίζεται το κράτος στο οποίο ο ερευνητής διεξήγαγε τη συνήθη δραστηριότητά του για περίοδο µεγαλύτερη από 12 µήνες κατά τα δύο προηγούµενα έτη αµέσως πριν από τη σχετική ηµεροµηνία κατάθεσης που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Το όριο ηλικίας των ερευνητών είναι τα 35 έτη, κατά τη σχετική προθεσµία κατάθεσης που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Μπορεί να γίνει εξαίρεση σε περίπτωση υποχρεωτικής στρατιωτικής ή κοινωνικής θητείας (πραγµατικός χρόνος στρατιωτικής ή κοινωνικής θητείας) και ανατροφής παιδιών (προβλέπονται το πολύ δύο έτη ανά παιδί για τον πραγµατικό χρόνο εκτός εργασίας). Υποτροφίες επανόδου «Marie Curie»: το συγκεκριµένο πρόγραµµα παρέχει υποτροφίες ενός έτους σε ερευνητές που κατάγονται από λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες, οι οποίοι επιθυµούν να επιστρέψουν και να αναλάβουν ερευνητική δράση σε ένα φιλοξενούν ίδρυµα σε µια λιγότερο ευνοηµένη περιφέρεια της χώρας τους και οι οποίοι έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια πλήρους απασχόλησης: είτε µε ατοµική υποτροφία «Marie Curie» στο πλαίσιο του πέµπτου προγράµµατοςπλαισίου, ή 7 Στην περίπτωση πολίτη µη κράτους µέλους της ΕΕ/συνδεδεµένου κράτους, δεν επιτρέπεται να µεταβεί σε χώρα υποδοχής στην οποία διέµενε για διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών κατά τα τελευταία πέντε έτη αµέσως πριν από την ηµεροµηνία πρόσληψης. -9-

11 µε ενίσχυση «Marie Curie» µεταδιδακτορικής κατάρτισης ερευνητών στο πλαίσιο του τετάρτου προγράµµατος-πλαισίου. Αιτήσεις για τις υποτροφίες επανόδου «Marie Curie» µπορούν να υποβάλλονται µέχρι και ένα χρόνο πριν από τη λήξη της αρχικής ατοµικής υποτροφίας. Οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν αποδείξεις για τους δεσµούς τους (γέννηση ή διαµονή για τουλάχιστον 4 έτη στο διάστηµα των 10 τελευταίων ετών κατά την προθεσµία κατάθεσης της αίτησης για την αρχική µεταδιδακτορική υποτροφία) µε τη λιγότερο ευνοηµένη περιφέρεια από την οποία προέρχονται. Κριτήρια αξιολόγησης Ατοµικές Υποτροφίες «Marie Curie»: οι υπότροφοι θα επιλεγούν από την Επιτροπή. Στα κριτήρια επιλογής περιλαµβάνεται η ερευνητική πείρα και η ικανότητα του υποψηφίου, ο αντίκτυπος και το όφελος της κατάρτισης για τον υποψήφιο, η ερευνητική ποιότητα της ερευνητικής οµάδας υποδοχής, η δυνατότητα του φιλοξενούντος ιδρύµατος να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες κατάρτισης του υποψηφίου στη συγκεκριµένη έρευνα, και τέλος η επιστηµονική και τεχνολογική ποιότητα και συνάφεια του έργου. Υποτροφίες Επανόδου «Marie Curie»: οι υπότροφοι θα επιλεγούν από την Επιτροπή. Τα κριτήρια επιλογής περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα και την ερευνητική πείρα που αποκόµισε ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της αρχικής ατοµικής υποτροφίας, και το όφελος για τη νέα ερευνητική οµάδα υποδοχής. Κοινοτική χρηµατοδότηση και συµβατικές υποχρεώσεις Η κοινοτική χρηµατοδότηση θα επιτρέψει στο φιλοξενούν ίδρυµα να καταβάλλει ένα µηνιαίο επίδοµα στον υπότροφο. Το ποσό του επιδόµατος αυτού (βλέπε Παράρτηµα) καθορίζεται για κάθε κράτος µέλος και συνδεδεµένο κράτος, µε βάση τόσο το υψηλό επίπεδο των υποτρόφων «Marie Curie», όσο και τη γενική κατάσταση των ερευνητών αντιστοίχου επιπέδου στη χώρα υποδοχής. Στο ποσό θα περιλαµβάνονται οι αντίστοιχες δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης. Άλλα εισοδήµατα που συνδέονται µε δραστηριότητες του υποτρόφου ή την επαγγελµατική κατάστασή του, τα οποία θα συνεχίσει να λαµβάνει, χωρίς να απασχολείται, στην πράξη, µε οιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται µε την κατάσταση αυτή (π.χ. κάθε εισόδηµα που λαµβάνει σε σχέση µε τη διατήρηση µιας θέσης εργασίας) θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισµό του µηνιαίου επιδόµατος, προκειµένου να διασφαλιστεί αντιστοιχία µε το ποσό που αναγράφεται στο Παράρτηµα. Οι υπότροφοι επανόδου δεν επιτρέπεται να λαµβάνουν οιοδήποτε τέτοιο εισόδηµα. Ο υπότροφος θα λαµβάνει επίσης µια συνεισφορά για τα έξοδα που προκύπτουν λόγω της απουσίας του από την χώρα καταγωγής του και θα του χορηγείται ένα κατ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες ταξιδίων µετάβασης και επιστροφής, το οποίο θα υπολογίζεται βάσει κλίµακας (βλ. Παράρτηµα) η οποία λαµβάνει υπόψη την απόσταση µεταξύ της χώρας καταγωγής του υποτρόφου και του φιλοξενούντος ιδρύµατος. Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται στους κατόχους υποτροφίας επανόδου. Κάθε φιλοξενούν ίδρυµα θα πρέπει να διασφαλίσει την κοινωνική ασφάλιση του υποτρόφου σύµφωνα µε το σύστηµα που ισχύει για τους εργαζόµενους στο εκάστοτε κράτος µέλος ή συνδεδεµένο κράτος, ή ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που παρέχει προστασία τουλάχιστον ανάλογη ως προς το επίπεδο και την έκταση. Η Επιτροπή, προκειµένου να λάβει υπόψη τις περιπτώσεις άδειας µητρότητας, ενδέχεται να αποφανθεί, µετά από αίτηση του υποτρόφου και κατόπιν υποδείξεως του -10-

12 φιλοξενούντος ιδρύµατος, να παρατείνει τη διάρκεια της υποτροφίας και συνεπώς να αυξήσει το ποσό της κοινοτικής χρηµατοδότησης. Εκτός από το επίδοµα προς τον υπότροφο, παρέχεται µια συνεισφορά για δαπάνες έρευνας και διαχείρισης στο φιλοξενούν ίδρυµα. Το επίδοµα αυτό εξαρτάται από το κατά πόσον η ερευνητική εργασία είναι πειραµατικής και εργαστηριακής φύσης ή όχι, και θα καλύπτει σε λογικά πλαίσια και την παρακολούθηση διασκέψεων από τον υπότροφο. Τα ποσοστά των επιδοµάτων αυτών παρατίθενται στο Παράρτηµα. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «MARIE CURIE» ΓΙΑ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται σε πεπειραµένους επιστήµονες, ώστε (i) να προάγουν τη µεταφορά γνώσης και τεχνολογίας µεταξύ της βιοµηχανίας και των πανεπιστηµίων, ή (ii) να συµβάλλουν στην επιστηµονική ανάπτυξη των φορέων που δρουν στον τοµέα της έρευνας και βρίσκονται σε λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες της Κοινότητας. Κριτήρια επιλεξιµότητας Το πρόγραµµα αυτό χορηγεί υποτροφίες, συνολικής διάρκειας από 3 µήνες έως ένα χρόνο, σε πεπειραµένους επιστήµονες, οι οποίοι είτε: προέρχονται από µια βιοµηχανική ή εµπορική επιχείρηση 8 ενός κράτους µέλους ή συνδεδεµένου κράτους και µεταβαίνουν σε ένα πανεπιστήµιο ή ερευνητικό κέντρο µε σκοπό τη µεταφορά γνώσης/τεχνολογίας, ή προέρχονται από ένα πανεπιστήµιο ή ερευνητικό κέντρο ενός κράτους µέλους ή συνδεδεµένου κράτους και µεταβαίνουν σε µια βιοµηχανική ή εµπορική επιχείρηση 8 µε σκοπό τη µεταφορά γνώσης/τεχνολογίας, ή µεταβαίνουν σε έναν φορέα που δραστηριοποιείται στον τοµέα της έρευνας σε µια λιγότερο ευνοηµένη περιφέρεια, µε σκοπό τη µεταβίβαση γνώσης/τεχνολογίας στον εν λόγω φορέα, ή προέρχονται από έναν φορέα που δραστηριοποιείται στον τοµέα της έρευνας σε µια λιγότερο ευνοηµένη περιφέρεια, µε σκοπό να αποκτήσουν γνώση/τεχνολογία και να επιστρέψουν στον φορέα της χώρας τους σε µια λιγότερο ευνοηµένη περιφέρεια. Οι υπότροφοι θα πρέπει να είναι πολίτες ενός κράτους µέλους ή ενός συνδεδεµένου κράτους ή να διαµένουν µόνιµα στην Κοινότητα τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε χρόνια. Ένας ερευνητής από συνδεδεµένο κράτος 9 δεν µπορεί να διεξάγει έρευνα σε συνδεδεµένο κράτος. Η έρευνα θα πρέπει να διεξάγεται σε κράτος µέλος ή συνδεδεµένο κράτος διαφορετικό από το κράτος στο οποίο ο ερευνητής αποτελεί, τη στιγµή της αίτησης, µόνιµο µέλος του προσωπικού ενός φορέα που δραστηριοποιείται στην έρευνα. Μόνιµο µέλος του προσωπικού θεωρείται ο ερευνητής που (i) εργάζεται σε έναν φορέα τουλάχιστον για τα τελευταία τρία συναπτά έτη, ή (ii) έχει συνάψει σύµβαση εργασίας µε τον φορέα για τουλάχιστον τρία χρόνια. Είναι επίσης επιλέξιµοι για συµµετοχή στο πρόγραµµα και συνταξιούχοι πεπειραµένοι επιστήµονες. Η έρευνα από πεπειραµένους επιστήµονες θα πρέπει να λάβει χώρα σε ένα κράτος µέλος ή συνδεδεµένο κράτος διαφορετικό από το κράτος προέλευσης του πεπειραµένου 8 Για να είναι επιλέξιµο, το νοµικό πρόσωπο πρέπει να επιδίδεται σε εµπορικές ή βιοµηχανικές δραστηριότητες σε βιώσιµη βάση, πρέπει να αποκοµίζει το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός του από τις εµπορικές δραστηριότητές του, και το κυριότερο µέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του πρέπει να είναι εµπορικού χαρακτήρα. 9 Αυτό αφορά τη χώρα όπου ο υποψήφιος ερευνητής είναι µόνιµο µέλος του προσωπικού και όχι την υπηκοότητά του. -11-

13 ερευνητή 7, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γνώση και τεχνολογία µεταβιβάζονται σε λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες. Κριτήρια αξιολόγησης Οι πεπειραµένοι επιστήµονες «Marie Curie» θα επιλεγούν από την Επιτροπή. Στα κριτήρια επιλογής θα περιλαµβάνεται η επιστηµονική αριστεία του υποψηφίου, η επιστηµονική και τεχνολογική ποιότητα και συνάφεια του έργου, καθώς και η συνάφεια, ο αντίκτυπος και το όφελος της υποτροφίας για τα συµµετέχοντα µέρη. Κοινοτική χρηµατοδότηση και συµβατικές υποχρεώσεις Η κοινοτική χρηµατοδότηση θα επιτρέψει στο φιλοξενούν ίδρυµα να χρηµατοδοτήσει έναν πεπειραµένο επιστήµονα. Η κοινοτική χρηµατοδότηση θα καθοριστεί από την Επιτροπή χωριστά για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση πρόταση που θα υποβληθεί από τον ερευνητή σε συνδυασµό µε το φιλοξενούν ίδρυµα. Θα ληφθούν επίσης υπόψη οι σχετικές προβλέψεις κοινωνικής ασφάλισης. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την κοινοτική συµµετοχή στα έξοδα παρατίθενται στο Παράρτηµα. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «MARIE CURIE» Οι βιοµηχανικές υποτροφίες «Marie Curie» θα χορηγηθούν σε βιοµηχανικές ή εµπορικές επιχειρήσεις 8 (συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων) για την κατάρτιση νέων ερευνητών σε βιοµηχανικό ή εµπορικό περιβάλλον. Το πρόγραµµα θα ενισχύσει τις ευκαιρίες κατάρτισης στην έρευνα για τους νέους ερευνητές, ιδιαίτερα εκείνους που δεν έχουν προηγούµενη βιοµηχανική εµπειρία σε παρόµοιο περιβάλλον, και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία και µεταφορά γνώσης και τεχνολογίας µεταξύ βιοµηχανίας και πανεπιστηµίου. Κριτήρια αξιολόγησης των φιλοξενούντων ιδρυµάτων Τα φιλοξενούντα ιδρύµατα θα επιλεγούν από την Επιτροπή. Τα κριτήρια επιλογής θα περιλαµβάνουν την ερευνητική ποιότητα του φιλοξενούντος ιδρύµατος, την ικανότητά του να παρέχει κατάλληλη κατάρτιση, τους µηχανισµούς εποπτείας των υποτρόφων και τις ερευνητικές εγκαταστάσεις, τις ρυθµίσεις συνεργασίας µε άλλους ερευνητικούς οργανισµούς, καθώς και την επιστηµονική και τεχνολογική ποιότητα και συνάφεια του προτεινόµενου ερευνητικού πεδίου. Προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο πρόγραµµα, προβλέπεται ειδικό µέτρο, βάσει του οποίου η ερευνητική τους δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει εξωτερικές συµβάσεις ή/και συλλογική έρευνα, όταν ένα σηµαντικό µέρος της ερευνητικής δραστηριότητάς τους λαµβάνει χώρα εκτός των εγκαταστάσεών τους. Κριτήρια επιλογής των υποτρόφων Οι υπότροφοι θα επιλέγονται, στη συνέχεια, από το φιλοξενούν ίδρυµα, µε βάση την επιστηµονική τους ικανότητα και µε τη συµβατότητα της ερευνητικής τους πείρας µε το προτεινόµενο ερευνητικό πεδίο. Στη σύµβαση που θα συνάψει η Επιτροπή µε το φιλοξενούν ίδρυµα, θα περιλαµβάνονται τα κριτήρια, ιδίως όσον αφορά τα προσόντα, τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και τους κανόνες κινητικότητας, που θα πρέπει να τηρήσει η επιχείρηση-φιλοξενούν ίδρυµα κατά την επιλογή των υποτρόφων. Η επιλογή των υποψηφίων θα πρέπει να επικυρωθεί διοικητικά από την Επιτροπή, πριν από την προσφορά συµβάσεων στους υποψηφίους. Κριτήρια επιλεξιµότητας των υποτρόφων Οι βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις θα φιλοξενήσουν µεταπτυχιακούς ερευνητές ή/και νέους ερευνητές µε την απαιτούµενη ερευνητική πείρα. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν για συνολικό χρονικό διάστηµα που θα κυµαίνεται από έξη µήνες έως δύο χρόνια, µε εξαίρεση τους µεταπτυχιακούς ερευνητές που παρακολουθούν -12-

14 σπουδές για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, µε µέγιστη διάρκεια τρία χρόνια. Ενθαρρύνεται η συµµετοχή γυναικών επιστηµόνων. Οι ερευνητές θα πρέπει να είναι πολίτες ενός κράτους µέλους ή ενός συνδεδεµένου κράτους ή να διαµένουν µόνιµα στην Κοινότητα τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε χρόνια. Ένας ερευνητής από συνδεδεµένο κράτος δεν µπορεί να διεξάγει έρευνα σε συνδεδεµένο κράτος. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται σε κράτος µέλος ή συνδεδεµένο κράτος διαφορετικό από το κράτος καταγωγής του υποτρόφου 10 και από το πρόσφατο κέντρο δραστηριότητάς του. Ως πρόσφατο κέντρο δραστηριότητας ορίζεται η χώρα στην οποία ο ερευνητής διεξήγαγε τις συνήθεις δραστηριότητές του για περισσότερους από 12 µήνες κατά τη διάρκεια των δύο ετών αµέσως πριν από την επιλογή από το φιλοξενούν ίδρυµα. Κατά τον χρόνο επιλογής του/της υποτρόφου από το φιλοξενούν ίδρυµα, αυτός/ή θα πρέπει να µην εργάζεται στο φιλοξενούν ίδρυµα ή σε θυγατρικό οργανισµό, και να µην εργάστηκε ως ερευνητής σε βιοµηχανική ή εµπορική επιχείρηση για περισσότερο από ένα έτος µετά την ολοκλήρωση των πανεπιστηµιακών σπουδών του/της. Το όριο ηλικίας για τους ερευνητές θα είναι τα 35 έτη κατά τον χρόνο επιλογής τους από το φιλοξενούν ίδρυµα. Εξαίρεση θα γίνει σε περίπτωση υποχρεωτικής στρατιωτικής ή κοινωνικής θητείας και ανατροφής παιδιών. Κοινοτική χρηµατοδότηση και συµβατικές υποχρεώσεις Η κοινή χρηµατοδότηση από την Κοινότητα και το φιλοξενούν ίδρυµα θα επιτρέψει στο φιλοξενούν ίδρυµα να χρηµατοδοτήσει τους µεταπτυχιακούς ερευνητές και νέους ερευνητές που έχουν την απαιτούµενη ερευνητική πείρα. Η κοινοτική χρηµατοδότηση θα ανέρχεται, κατά κανόνα, στο 50% του συνόλου των αναγνωριζόµενων δαπανών του έργου κατάρτισης ερευνητών, µέσω της απόδοσης, από την Κοινότητα, ποσοστού 100% µιας παροχής για κάθε υπότροφο, που υπολογίζεται ως επίδοµα για τα έξοδα διαβίωσης των υποτρόφων, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και µια συµµετοχή στα έξοδα του υποτρόφου που προκύπτουν λόγω αποµάκρυνσής του/της από τη χώρα καταγωγής του/της. Τα ποσοστά χρηµατοδότησης της Κοινότητας παρατίθενται στο Παράρτηµα. Το φιλοξενούν ίδρυµα θα παρέχει κατάλληλες ερευνητικές εγκαταστάσεις και µηχανισµούς εποπτείας του υπότροφου, την αναγκαία κατάρτιση, θα χρηµατοδοτεί, σε λογικά πλαίσια, την παρακολούθηση διασκέψεων και θα καλύπτει τα ταξίδια µετάβασης και επιστροφής µεταξύ της παρούσας χώρας δραστηριότητας του υποτρόφου και της χώρας του φιλοξενούντος ιδρύµατος. Οι µηχανισµοί εποπτείας µπορούν, και για τους ερευνητές που παρακολουθούν σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος πρέπει, να περιλαµβάνουν ακαδηµαϊκή υποστήριξη από το πανεπιστήµιο. Το φιλοξενούν ίδρυµα πρέπει να καταβάλλει συµµετοχή στα έξοδα αυτής της υποστήριξης. Το φιλοξενούν ίδρυµα θα πρέπει να διασφαλίσει την κοινωνική ασφάλιση του υποτρόφου, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές διατάξεις. Οι συµβάσεις που υπογράφονται µε τα φιλοξενούντα ιδρύµατα θα έχουν, κατά κανόνα, µέγιστη διάρκεια τέσσερα χρόνια. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «MARIE CURIE» Οι αναπτυξιακές υποτροφίες «Marie Curie» θα επιτρέψουν στα ιδρύµατα που δρουν στον τοµέα της έρευνας σε λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες, και που έχουν ανάγκη ανάπτυξης νέων πεδίων ικανοτήτων, να φιλοξενήσουν νέους ερευνητές µε την 10 Στην περίπτωση πολίτη µη κράτους µέλους της ΕΕ/συνδεδεµένου κράτους, δεν επιτρέπεται να µεταβεί σε χώρα υποδοχής στην οποία διέµενε για διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών κατά τα τελευταία πέντε έτη αµέσως πριν από την ηµεροµηνία επιλογής. -13-

15 απαιτούµενη πείρα, γεγονός το οποίο θα ενισχύσει την ανάπτυξη ερευνητικού δυναµικού υψηλού επιπέδου στα ιδρύµατα αυτά. Κριτήρια αξιολόγησης των φιλοξενούντων ιδρυµάτων Τα φιλοξενούντα ιδρύµατα θα επιλεγούν από την Επιτροπή. Στα κριτήρια επιλογής περιλαµβάνεται η συνάφεια και ο αντίκτυπος των ικανοτήτων που επιδιώκεται να αποκτηθούν, το κατά πόσο οι νέες αυτές ικανότητες συµβιβάζονται µε τις υφιστάµενες ικανότητες του φιλοξενούντος, το ενδεδειγµένο µέγεθος της ερευνητικής οµάδας υποδοχής, ώστε να υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους υποτρόφους, καθώς και ο διεθνής χαρακτήρας των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ερευνητικής οµάδας υποδοχής. Κριτήρια επιλογής των υποτρόφων Οι υπότροφοι θα επιλεγούν στη συνέχεια από το φιλοξενούν ίδρυµα µε βάση την επιστηµονική τους ικανότητα και τη συµβατότητα της ερευνητικής τους πείρας µε τις ανάγκες του φιλοξενούντος ιδρύµατος. Στη σύµβαση που θα συνάψει η Επιτροπή µε το φιλοξενούν ίδρυµα, θα περιλαµβάνονται τα κριτήρια, ιδίως αναφορικά µε τα προσόντα, τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και τους κανόνες κινητικότητας, που θα πρέπει να τηρήσει το φιλοξενούν ίδρυµα ανάπτυξης κατά την επιλογή υποτρόφων. Η επιλογή των υποψηφίων θα πρέπει να επικυρωθεί διοικητικά από την Επιτροπή, πριν από την προσφορά συµβάσεων στους υποψηφίους. Κριτήρια επιλεξιµότητας των υποτρόφων Τα φιλοξενούντα ιδρύµατα θα παρέχουν υποτροφίες συνολικής διάρκειας µεταξύ έξη µηνών έως δύο ετών σε νέους ερευνητές µε την απαιτούµενη ερευνητική πείρα. Ενθαρρύνεται η συµµετοχή γυναικών επιστηµόνων. Οι ερευνητές πρέπει να είναι πολίτες ενός κράτους µέλους ή ενός συνδεδεµένου κράτους ή να διαµένουν µόνιµα στην Κοινότητα τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε χρόνια. Ένας ερευνητής από συνδεδεµένο κράτος δεν µπορεί να διεξάγει έρευνα σε συνδεδεµένο κράτος. Η έρευνα πρέπει να διεξαχθεί σε κράτος µέλος ή συνδεδεµένο κράτος διαφορετικό από το κράτος καταγωγής του υποτρόφου 10 και του πρόσφατου κέντρου δραστηριότητάς του. Ως πρόσφατο κέντρο δραστηριότητας ορίζεται το κράτος στο οποίο ο ερευνητής διεξήγαγε τις συνήθεις δραστηριότητές του για περισσότερους από 12 µήνες κατά τη διάρκεια των δύο ετών αµέσως πριν από την επιλογή του από το φιλοξενούν ίδρυµα. Το όριο ηλικίας για τους ερευνητές κατά τον χρόνο της επιλογής τους από το φιλοξενούν ίδρυµα είναι τα 35 έτη. Εξαίρεση θα γίνει σε περίπτωση υποχρεωτικής στρατιωτικής ή κοινωνικής θητείας και ανατροφής παιδιών. Κοινοτική χρηµατοδότηση και συµβατικές υποχρεώσεις Η Κοινότητα παρέχει ένα ποσό για κάθε υπότροφο, το οποίο υπολογίζεται ως επίδοµα για δαπάνες διαβίωσης των υποτρόφων, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και µια συµµετοχή στα έξοδα που προκύπτουν λόγω της αποµάκρυνσης του υποτρόφου από τη χώρα καταγωγής του. Περιλαµβάνει επίσης µια συµµετοχή στα έξοδα έρευνας και διαχείρισης του φιλοξενούντος ιδρύµατος. Τα ποσοστά χρηµατοδότησης της Κοινότητας παρατίθενται στο Παράρτηµα. Το φιλοξενούν ίδρυµα θα παρέχει κατάλληλες εγκαταστάσεις έρευνας και µηχανισµούς εποπτείας του υποτρόφου, θα χρηµατοδοτήσει σε λογικά πλαίσια την παρακολούθηση διασκέψεων και τα ταξίδια µετάβασης και επιστροφής µεταξύ της παρούσας χώρας δραστηριότητας του υποτρόφου και της χώρας του φιλοξενούντος ιδρύµατος. Το φιλοξενούν ίδρυµα θα πρέπει να διασφαλίσει την κοινωνική ασφάλιση του υποτρόφου, σύµφωνα µε τις σχετικές εθνικές νοµοθετικές διατάξεις. Οι συµβάσεις που συνάπτονται µε τα φιλοξενούντα ιδρύµατα θα έχουν κατά κανόνα µέγιστη διάρκεια τέσσερα χρόνια. -14-

16 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «MARIE CURIE» Το πρόγραµµα αυτό θα υποστηρίξει σύντοµες παραµονές νέων ερευνητών που παρακολουθούν σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος σε κέντρα κατάρτισης «Marie Curie», παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να διεξάγουν µέρος των σπουδών τους σε ένα κράτος διαφορετικό από το δικό τους και να ωφεληθούν από την εργασία µέσα σε µια διεθνώς αναγνωρισµένη οµάδα στον ειδικό τοµέα έρευνάς τους. Κριτήρια επιλεξιµότητας των κέντρων κατάρτισης Ένα κέντρο κατάρτισης «Marie Curie» είναι ένα σαφώς προσδιοριζόµενο τµήµα ενός ερευνητικού ιδρύµατος, όπως η ερευνητική οµάδα ή αλληλοσυνδεόµενες ερευνητικές οµάδες. Αποτελείται από µια πλειάδα ερευνητών, οι οποίοι εργάζονται διαρκώς µαζί σε ένα κοινό θέµα. Το κέντρο κατάρτισης πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισµένο στον αντίστοιχο τοµέα του και να διαθέτει αποδεδειγµένη πείρα σε κατάρτιση διδακτορικού επιπέδου, ιδίως µεταπτυχιακών φοιτητών από το εξωτερικό. Ως ενδεχόµενα κέντρα κατάρτισης αναγνωρίζονται επίσης φορείς διοργάνωσης σπουδών για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος διεθνούς επιπέδου, στο πλαίσιο επίσηµης συνεργασίας µεταξύ συµµετεχόντων οργανισµών σε διάφορες χώρες (τουλάχιστον πέντε οργανισµοί σε τρία διαφορετικά κράτη µέλη ή συνδεδεµένα κράτη), σε συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο, υπό τη µορφή ορισµένων κοινών απαιτήσεων για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να επιτραπεί η παραµονή σε κέντρα αυτού του είδους σε ερευνητές εκτός των συµµετεχόντων οργανισµών, για την οποία πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό του συνόλου των υποτροφο-µηνών. Κριτήρια για την αξιολόγηση των κέντρων κατάρτισης Τα κέντρα κατάρτισης θα επιλεγούν από την Επιτροπή. Στα κριτήρια επιλογής περιλαµβάνεται η ερευνητική ποιότητα του κέντρου κατάρτισης, η δυνατότητα του κέντρου να παράσχει κατάρτιση ερευνητών, τεκµήρια προηγούµενης επιτυχούς κατάρτισης µεταπτυχιακών φοιτητών του εξωτερικού και το ενδεδειγµένο µέγεθος του κέντρου κατάρτισης για την εξασφάλιση των επαρκών εργασιακών συνθηκών για τους υποτρόφους. Κριτήρια επιλογής των υποτρόφων Οι νέοι ερευνητές θα επιλεγούν στη συνέχεια από το κέντρο κατάρτισης βάσει των επιστηµονικών τους ικανοτήτων, καθώς και µε κριτήριο την καταλληλότητα του κέντρου κατάρτισης για τις συγκεκριµένες σπουδές τους, σε επίπεδο διδακτορικού. Στη σύµβαση που θα συνάπτει η Επιτροπή µε το φιλοξενούν ίδρυµα, θα περιλαµβάνονται τα κριτήρια, ιδίως όσον αφορά τα προσόντα, την ισότητα ευκαιριών πρόσβασης, καθώς και τους κανόνες κινητικότητας, που θα πρέπει να τηρήσει το κέντρο κατάρτισης κατά την επιλογή υποτρόφων. Η επιλογή των υποψηφίων θα πρέπει να επικυρωθεί διοικητικά από την Επιτροπή, πριν από την προσφορά συµβάσεων στους υποψηφίους. Κριτήρια επιλεξιµότητας των υποτρόφων Τα κέντρα κατάρτισης «Marie Curie» θα προσφέρουν υποτροφίες για σύντοµες παραµονές συνολικής διάρκειας από τρεις µήνες έως ένα ακαδηµαϊκό έτος σε νέους ερευνητές που παρακολουθούν σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού πτυχίου. Ενθαρρύνεται η συµµετοχή γυναικών επιστηµόνων. Οι ερευνητές θα πρέπει να είναι πολίτες ενός κράτους µέλους ή ενός συνδεδεµένου κράτους, ή να διαµένουν µόνιµα στην Κοινότητα τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε χρόνια. Ένας ερευνητής από συνδεδεµένο κράτος δεν µπορεί να διεξάγει έρευνα σε συνδεδεµένο κράτος. Η παραµονή θα πρέπει να λάβει χώρα σε κράτος µέλος ή συνδεδεµένο κράτος διαφορετικό από το κράτος καταγωγής του υποτρόφου 10 και του πρόσφατου κέντρου -15-

17 δραστηριότητάς του/της. Ως πρόσφατο κέντρο δραστηριότητας ορίζεται η χώρα στην οποία ο ερευνητής διεξήγαγε τις συνήθεις δραστηριότητές του για διάστηµα µεγαλύτερο από 12 µήνες κατά τη διάρκεια των δύο αµέσως προηγουµένων ετών από την επιλογή του από το φιλοξενούν ίδρυµα. Κατά την ηµεροµηνία επιλογής, οι ερευνητές θα πρέπει να παρακολουθούν σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος σε χώρα εκτός από αυτήν της ερευνητικής οµάδας υποδοχής και σε παρεµφερές θεµατικό πεδίο µε αυτό του κέντρου κατάρτισης. Η περίοδος κατάρτισής τους στο κέντρο κατάρτισης θα πρέπει να αναγνωριστεί ως αναπόσπαστο τµήµα των σπουδών τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, όπως πιστοποιείται από το ίδρυµα που απονέµει το πτυχίο. Το όριο ηλικίας των ερευνητών είναι 35 έτη κατά τη στιγµή της επιλογής από το κέντρο κατάρτισης. Εξαίρεση θα γίνει για την περίπτωση υποχρεωτικής στρατιωτικής ή κοινωνικής θητείας και ανατροφής παιδιών. Κοινοτική χρηµατοδότηση και συµβατικές υποχρεώσεις Η κοινοτική χρηµατοδότηση θα επιτρέψει την οικονοµική ενίσχυση σύντοµων παραµονών νέων ερευνητών στο κέντρο κατάρτισης. Περιλαµβάνει επίσης συµµετοχή στα έξοδα έρευνας και διαχείρισης του φιλοξενούντος ιδρύµατος. Τα ποσοστά κοινοτικής χρηµατοδότησης παραθέτονται στο Παράρτηµα. Θα καταβάλλεται επίδοµα στον υπότροφο ως συµµετοχή στα έξοδα παραµονής του στο φιλοξενούν ίδρυµα. Το φιλοξενούν ίδρυµα θα παρέχει κατάλληλες εγκαταστάσεις έρευνας και µηχανισµούς εποπτείας του υποτρόφου και θα χρηµατοδοτήσει τα ταξίδια µετάβασης και επιστροφής µεταξύ της παρούσας χώρας δραστηριότητας του/της υποτρόφου και της χώρας του φιλοξενούντος ιδρύµατος. Οι συµβάσεις που συνάπτονται µε τα φιλοξενούντα ιδρύµατα έχουν κατά κανόνα µέγιστη διάρκεια τέσσερα έτη. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προκειµένου να εξασφαλιστεί η σταθερή υψηλή ποιότητα και το κύρος των υποτροφιών «Marie Curie», το Πρόγραµµα ανθρωπίνου δυναµικού θα συντονίσει τις Υποτροφίες «Marie Curie» που υλοποιούνται µέσω των θεµατικών προγραµµάτων του πέµπτου προγράµµατος-πλαισίου. Θα διασφαλίσει ότι όλες οι υποτροφίες «Marie Curie», είτε στα θεµατικά, είτε στα οριζόντια προγράµµατα, έχουν κοινούς κανόνες σε σχέση µε τους κανονισµούς υλοποίησης, την επιλεξιµότητα, τις νοµικές και χρηµατοοικονοµικές διατάξεις, τη διάρκεια και τα πρότυπα. Επιπλέον, θα καθοριστεί ένα ενιαίο σηµείο υποβολής των προτάσεων. Οι κοινοί κανόνες θα προσδιοριστούν στο Πρόγραµµα ανθρωπίνου δυναµικού και θα εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης του προγράµµατος υποτροφιών «Marie Curie». Το παρόν πρόγραµµα θα προετοιµάσει επίσης περιοδικές επισκοπήσεις σχετικά µε τις υποτροφίες «Marie Curie» που χρηµατοδοτούνται από το πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο. Τα θεµατικά προγράµµατα θα παρέχουν στο Πρόγραµµα ανθρωπίνου δυναµικού όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επισκόπηση αυτή των υποτροφιών «Marie Curie». Το πρόγραµµα «Εδραίωση του ρόλου της ευρωπαϊκής έρευνας στον διεθνή χώρο» παρέχει χρηµατοδότηση για υποτροφίες σε νέους επιστήµονες από αναπτυσσόµενες χώρες (συµπεριλαµβανοµένων των χωρών «αναδυόµενης οικονοµίας» και των Μεσογειακών χωρών εταίρων), προκειµένου να έλθουν στην Ευρώπη για να εργαστούν σε προγράµµατα για χρονική περίοδο µέχρι και 6 µηνών. -16-

18 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 Προκήρυξη πρόσκλησης Προθεσµία υποβολής προτάσεων 12 Αναµενόµενη ηµεροµηνία έκδοσης των πρώτων συµβάσεων Τοµείς που καλύπτει η πρόσκληση Υποτροφίες που καλύπτει η πρόσκληση Ενδεικτικός προϋπολογισµός % του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για τις προσκλήσεις 16/03/99 17/05/99 Οκτώβριος 1999 Όλοι Ατοµική, 11 Επανόδου, Για πεπειραµένους 16/03/99 16/06/99 Νοέµβριος 1999 Όλοι Βιοµηχανική 5 11/06/99 13/10/99 Μάρτιος 2000 Όλοι Αναπτυξιακή 4 11/06/99 13/10/99 Μάρτιος 2000 Όλοι Κέντρα κατάρτισης 11 16/03/99 15/03/00 Αύγουστος 2000 Όλοι Ατοµική, Επανόδου, Για πεπειραµένους 15/02/00 15/06/00 Οκτώβριος 2000 Όλοι Βιοµηχανική 4 16/03/99 13/09/00 Φεβρουάριος 2001 Όλοι Ατοµική, Επανόδου, Για πεπειραµένους 9 16/03/99 14/03/01 Αύγουστος 2001 Όλοι Ατοµική, Επανόδου, Για πεπειραµένους 15/02/01 16/05/01 Οκτώβριος 2001 Όλοι Αναπτυξιακή 3 15/02/01 16/05/01 Οκτώβριος 2001 Όλοι Κέντρα 11 κατάρτισης 15/02/01 03/10/01 Μάρτιος 2002 Όλοι Βιοµηχανική 4 16/03/99 12/09/01 Φεβρουάριος Όλοι Ατοµική, Επανόδου, Για πεπειραµένους 16/03/99 13/03/02 Αύγουστος 2002 Όλοι Ατοµική, Επανόδου, Για πεπειραµένους Ο αρµόδιος Γενικός ιευθυντής έχει το δικαίωµα να επιταχύνει ή να καθυστερήσει για χρονική περίοδο ενός µηνός την ηµεροµηνία προκήρυξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Στην περίπτωση αυτή, θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την ηµεροµηνία που αρχικά προβλεπόταν η προκήρυξη της πρόσκλησης, ανακοίνωση η οποία θα ενηµερώνει τους πιθανούς αιτούντες για τις νέες ηµεροµηνίες. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να µη δεσµεύσει το σύνολο του προϋπολογισµού που διατίθεται για κάθε πρόσκληση. Ο αρµόδιος Γενικός ιευθυντής έχει δικαίωµα να προκηρύξει δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, σε περίπτωση που οι προτάσεις που προέκυψαν από την πρώτη πρόσκληση δεν επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Μία και µόνη πρόσκληση θα προκηρυχθεί και θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τη συνεδρία τελικής αξιολόγησης για τα προγράµµατα ατοµικών υποτροφιών, υποτροφιών επανόδου και υποτροφιών πεπειραµένων επιστηµόνων. Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται οποιαδήποτε στιγµή πριν από την τελική προθεσµία. Θα αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι προθεσµίες υποβολής καθορίζουν αντίστοιχα τις ηµεροµηνίες λήξης των συνεδρίων αξιολόγησης που θα διοργανωθούν. -17-

19 B. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Ο όρος «ερευνητική υποδοµή» αναφέρεται σε εγκαταστάσεις και ιδρύµατα που παρέχουν ουσιώδεις υπηρεσίες στην ερευνητική κοινότητα. Καλύπτει, λόγου χάρη, µεµονωµένες ερευνητικές εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, συλλογές, ειδικά ενδιαιτήµατα, βιβλιοθήκες, βάσεις δεδοµένων, ολοκληρωµένα συγκροτήµατα µικρών ερευνητικών εγκαταστάσεων, καθώς και κέντρα υποδοµής ικανοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες στην ευρύτερη ερευνητική κοινότητα βασιζόµενα στη συσσώρευση τεχνικών και τεχνογνωσίας. εδοµένου ότι η κατασκευή και λειτουργία των υποδοµών αποτελεί αρµοδιότητα των εθνικών αρχών, η δράση «Βελτίωση της πρόσβασης σε ερευνητικές υποδοµές» έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους: ενίσχυση νέων ευκαιριών για διακρατική πρόσβαση στις µεγάλες ερευνητικές υποδοµές κοινοτικού ενδιαφέροντος, ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ φορέων και χρηστών των εγκαταστάσεων υποδοµών, προκειµένου να γίνει αποτελεσµατικότερη χρήση των ερευνητικών υποδοµών και συνεπώς να βελτιώνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται στην επιστηµονική κοινότητα, επιτέλεση δράσεων συντονισµού, στήριξης και πλαισίωσης που διασφαλίζουν συνοχή µε συναφείς δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο άλλων ειδικών προγραµµάτων. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Το πρόγραµµα που αφορά τη «ιακρατική πρόσβαση σε µεγάλες ερευνητικές υποδοµές» αναµένεται να: εξασφαλίσει σε περίπου ερευνητές, ανά 100 εκατοµµύρια χρηµατοδότησης, την πρόσβαση σε περίπου 100 υποδοµές, εγκατεστηµένες εκτός της χώρας στην οποία εργάζεται ο ερευνητής. Περίπου το 60% των ερευνητών που θα συµµετάσχουν αναµένεται να είναι νεαροί ερευνητές (ανώτατο όριο ηλικίας 35 έτη), εκ των οποίων το ένα δεύτερο αναµένεται να αποτελείται από ερευνητές προδιδακτορικού επιπέδου, διευκολύνει τους ερευνητές να προάγουν την επιστηµονική τους αντίληψη, να αποκτήσουν νέες γνώσεις για σηµαντικές τεχνικές, να συνάψουν νέες χρήσιµες επαφές µε άλλους ερευνητές και άλλα ιδρύµατα και, ειδικότερα για τους νέους ερευνητές, να βελτιώσουν τις επαγγελµατικές τους προοπτικές. Το πρόγραµµα «ίκτυα Συνεργασίας στον Τοµέα των Υποδοµών» αναµένεται να προωθήσει τη συνεργασία µεταξύ περίπου 120 συµµετεχόντων σε 12 δίκτυα ανά 10 εκατοµµύρια χρηµατοδότησης. Περίπου τα δύο τρίτα των συµµετεχόντων αυτών αναµένεται να είναι φορείς υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένων πολλών υποδοµών που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα διακρατικής πρόσβασης. Το πρόγραµµα «Σχέδια ερευνητικών υποδοµών ΕΤΑ» αναµένεται να υποστηρίξει περίπου 8 έργα ανά 10 εκατοµµύρια χρηµατοδότησης. Κάθε έργο αναµένεται να οδηγήσει σε µια νέα τεχνική ή τεχνολογία που θα βελτιώσει σηµαντικά την παροχή πρόσβασης στο σχετικό πεδίο. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -18-

20 B.1 ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Ο όρος «µεγάλη ερευνητική υποδοµή» αναφέρεται σε υποδοµή που παρέχει υπηρεσία παγκοσµίου επιπέδου, απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας, που είναι σπάνια στην Ευρώπη, που απαιτεί σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης ή λειτουργίας σε σχέση µε το αντίστοιχο κόστος στο συγκεκριµένο κλάδο και που έχει τη δυνατότητα να παρέχει επαρκή επιστηµονική, τεχνική και επιµελητειακή υποστήριξη σε εξωτερικούς χρήστες, και ιδίως σε εκείνους που χρησιµοποιούν την υποδοµή για πρώτη φορά. Στόχος του προγράµµατος αυτού είναι η παροχή νέων ευκαιριών σε ερευνητικές οµάδες (συµπεριλαµβανοµένων και µεµονωµένων ερευνητών) ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις καταλληλότερες για το έργο τους µεγάλες ερευνητικές υποδοµές, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση της υποδοµής ή των ερευνητών, στα κράτη µέλη ή στα συνδεδεµένα κράτη. Συµµετέχοντες Οι συµµετέχοντες στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού θα είναι νοµικά πρόσωπα, φορείς µεγάλων ερευνητικών υποδοµών. ιεθνείς οργανισµοί, φορείς µεγάλων ερευνητικών υποδοµών σε κράτη µέλη ή σε συνδεδεµένα κράτη δύνανται κατ εξαίρεση να λαµβάνουν χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα, αρκεί η πρόσβαση που χρηµατοδοτείται να είναι συµπληρωµατική προς την αποστολή του εκάστοτε οργανισµού, καθώς και να µην είναι επιλέξιµη για χρηµατοδότηση µέσα από τους χρηµατοδοτικούς πόρους του ίδιου του οργανισµού. Οι µεγάλες ερευνητικές υποδοµές βρίσκονται, κατά κανόνα, συγκεντρωµένες σε ένα κέντρο, ωστόσο µια γεωγραφικά διασκορπισµένη οµάδα µικρότερων συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως µεγάλη ερευνητική υποδοµή, όταν παρέχει ενιαία υπηρεσία στο πλαίσιο µιας συνεκτικής διαχειριστικής δοµής. Στόχος του προγράµµατος αυτού είναι να καταστεί ιδιαίτερης σηµασίας για τους ερευνητές που εργάζονται σε περιφέρειες της Κοινότητας, στις οποίες είναι περιορισµένος ο αριθµός τέτοιων υποδοµών. Οι χρήστες αναµένεται να δηµοσιεύσουν τα πορίσµατά τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας. Το πρόγραµµα επιδιώκει να παρέχει πρόσβαση στους χρήστες για σύντοµες χρονικές περιόδους, οι οποίες, ανάλογα µε τη φύση της υποδοµής, δεν θα υπερβαίνουν, κατά κανόνα, τους τρεις µήνες. Κοινοτική χρηµατοδότηση Η Κοινοτική χρηµατοδότηση αποβλέπει στην κάλυψη ποσοστού 100% των εξόδων ταξιδίου και διαβίωσης για επισκέψεις σε υποδοµές από ερευνητικές οµάδες που εργάζονται σε κράτη µέλη και συνδεδεµένα κράτη, εκτός του κράτους όπου είναι εγκατεστηµένος ο ιδιοκτήτης και φορέας της υποδοµής. Η κοινοτική χρηµατοδότηση θα καλύψει έως και ποσοστό 100% των αναγνωριζοµένων δαπανών για την παροχή πρόσβασης στην υποδοµή σε οµάδες ερευνητών. Οι δαπάνες αυτές θα υπολογιστούν είτε µε βάση το σύστηµα τέλους χρήστη, το οποίο περιλαµβάνει µια σύνθετη τιµή που θα αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε κάθε φορέα υποδοµής και που προκύπτει από το πραγµατικό κόστος λειτουργίας του, είτε βάσει του πραγµατικού πρόσθετου κόστους που συνδέεται µε τη διάθεση της εγκατάστασης στις οµάδες των επισκεπτών. Από τις αναγνωριζόµενες δαπάνες εξαιρείται κάθε συµµετοχή σε κεφαλαιουχικές δαπάνες. Τα συµβόλαια που συνάπτονται βάσει της τρίτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αναµένεται να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: -19-

Έκδοση Ιουλίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση Ιουλίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση Ιουλίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ [µε ένα δικαιούχο]

ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ [µε ένα δικαιούχο] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ [µε ένα δικαιούχο] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ΤΗΣ ΕΕ ΑΘΗΝΑ, 04 Απριλίου 2008, Αριθµός ελτίου: 07 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο Ειδικό Πρόγραµµα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αρ. Θέσεων: Δέκα (10) Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 32/2014 - Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: Έργα ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ερευνητών και ερευνητικών φορέων από τις δράσεις Marie Curie (Ειδικό Πρόγραμμα «Άνθρωποι») Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ, έλαβε από το Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

_id=198

_id=198 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ΤΗΣ ΕΕ ΑΘΗΝΑ, 4 Μαΐου, Αριθµός ελτίου: 10 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο Ειδικό Πρόγραµµα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) αποτελεί το Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστηµιακών ικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστηµιακών ικτύων Έρευνας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΥΤΗΣ ΡΑΣΗ «ΕΝ ΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Στην αριθμ.: 98/11.7.2011 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (Ολομέλεια) επανακαθορίστηκε η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση των ερευνητών

ΕΣΠΑ : Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση των ερευνητών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε Ι Δ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ευτέρα 21/7/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 8295 Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχοντας υπόψη: τον Κανονισµό Χρηµατοδοτήσεων Εσωτερικό Κανονισµό Συστήµατος Αξιολόγησης Έρευνας, όπως αυτός εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών

ΕΣΠΑ : Δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 31, υπό Ενδεικτικός οδηγός για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και προϋπολογισµός Αντικαθίσταται ο πίνακας: Προθεσµία Νοέµβριος 2003

Στη σελίδα 31, υπό Ενδεικτικός οδηγός για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και προϋπολογισµός Αντικαθίσταται ο πίνακας: Προθεσµία Νοέµβριος 2003 Τροποποιήσεις στο τµήµα "Προτεραιότητα 1: Βιοεπιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας" της Απόφαση της Επιτροπής C(2003)1952 της 27ης Ιουνίου 2003 Τροπολογία αριθ. 1 Στη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Μπορούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»

ΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» [ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την με αρ.πρωτ.: 015/2016-2672 εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών» του

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την ως άνω Πρόσκληση, σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την ως άνω Πρόσκληση, σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2.1: ΕΝΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ (Ιntra-European Fellowships, ΙEF)

ΔΡΑΣΗ 2.1: ΕΝΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ (Ιntra-European Fellowships, ΙEF) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ΤΗΣ ΕΕ ΑΘΗΝΑ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 Αριθμός Δελτίου: 13 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5439 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας,

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, C 158/26 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

Προς: 1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18/8/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μόνο µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017 Α.Π. 25587 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING 2011-12 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Μονάδας (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) έχουν τεθεί τα παρακάτω κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 26/09/2016 Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sid=119i499i1288i646i491458&jscript=1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εστίαση και ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας. 9. Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες. Πρόγραµµα Εργασίας

Εστίαση και ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας. 9. Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες. Πρόγραµµα Εργασίας Εστίαση και ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας 9. Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή ΜΜΕ Πρόγραµµα Εργασίας Πίνακας περιεχοµένων 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 9.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ( CRAFT )...3

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Αντικείμενο H δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ Πλαίσιο Το Πρόγραμμα Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ταυτότητα της Δράσης Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου.

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (Euraxess Service Centre) Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης υπηρεσιών έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 η Συνάντηση Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κοινοτική έρευνα Οδηγός υποβολής προτάσεων Έκδοση Οκτώβριος 2000 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ CEC-DG12F1: HM\rm\HPConf\InfoPackV3c: 29-03-99 (Πρόσκληση) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, 26441 ΠΑΤΡΑ Πληροφ.: Αρ. Μαμασιούλας Τηλέφωνο: 2613611417 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένα Έργα» Πρόγραµµα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδοµής Νέοι Επιστήµονες» Πρόγραµµα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» Πρόγραµµα «Έρευνα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ MARIE CURIE 2011: Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις είναι πλήρης (100%).

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ MARIE CURIE 2011: Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις είναι πλήρης (100%). ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ΤΗΣ ΕΕ ΑΘΗΝΑ, 13 Απριλίου 2011 Αριθμός Δελτίου: 15 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ MARIE CURIE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Μπορούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13/05/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκέμβριος 2008 Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας 1. Ορισμός...1 2. Πολιτική Έρευνας...1 3. Πρόσκληση - Θεματικές περιοχές...2 4. Τρόπος Συγκρότησης Δικτύου...2

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης 1) ΣΤΟΧΟΣ Να αρχίσει συζήτηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης. 2) ΠΡΑΞΗ Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.3 - ηµοκρατικά σχέδια για νέους ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Απρίλιος 2007 R2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Πυλώνες και Προγράμματα RESTART 2016-2020 Αντιστοιχία Προγραμμάτων ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ. Πρόγραµµα εργασίας «Έρευνα και Καινοτοµία»

ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ. Πρόγραµµα εργασίας «Έρευνα και Καινοτοµία» ΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ Πρόγραµµα εργασίας «Έρευνα και Καινοτοµία» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...11 1.1 Εισαγωγή και στόχοι...22 1.2 Τεχνικό περιεχόµενο...33 1.2.1 ικτύωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας»

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άγιος Στέφανος, 5/04/2012 Αρ. Πρωτ.: - 9143 - ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Σ ήµου ιονύσου ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας στον τομέα των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Αθήνα, 9/12/2016, Divani Caravel Hotel Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Διεθνείς Δράσεις Erasmus+ IKY/ Εθνική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή του σχεδίου του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για το Ειδικό Πρόγραμμα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για το Ειδικό Πρόγραμμα Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) ου Εθνικό Σημείο Επαφής στο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7 Προγράμματος Πλαίσιο (2007-2013) τηλ: 2810 391900, Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα