ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τιμή:

2

3 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ TOY 1969 ΕΩΣ 2005 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου του του του του του (Ι) του (ι) του (ι) του (ι) του (ι) του (ι) του (Ι) του Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Ερμηνεία. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το άρθρο 22 των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 2005, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων) Κανονισμοί του ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «διευθυντής» σημαίνει το διευθυντή της επιχείρησης ή τον κύριο της επιχείρησης που τη διευθύνει και περιλαμβάνει κάθε υπάλληλο που είναι εντεταλμένος από αυτόν «δυναμικότητα σε επαύλεις» σημαίνει το σύνολο του αριθμού των υφιστάμενων επαύλεων σε κάθε επιχείρηση «δυναμικότητα σε κλίνες» σημαίνει, προκειμένου για έπαυλη, το σύνολο των κλινών (συνηθισμένου ξενοδοχειακού τύπου) που είναι εγκατεστημένες μόνιμα στα υπνοδωμάτια, ενώ, προκειμένου για την επιχείρηση, σημαίνει το άθροισμα της δυναμικότητας σε κλίνες του

4 4 συνόλου των επαύλεων «ένοικος» σημαίνει τον πελάτη που διαμένει στην έπαυλη «επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση Τουριστικών Επαύλεων «εποχή χαμηλής τουριστικής κίνησης»(low season) και «εποχή ψηλής τουριστικής κίνησης» (high season) σημαίνει τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, όπως θα καθορίζει το Συμβούλιο «ο Νόμος» σημαίνει τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 έως 2005 και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Νόμο που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά «πελάτης» σημαίνει το μισθωτή της έπαυλης και τα πρόσωπα που τον συνοδεύουν «σταθερές τιμές» σημαίνει τις τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Νόμου «Συγκρότημα Τουριστικών Επαύλεων» σημαίνει επαύλεις που αποτελούν επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 18 του Νόμου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς «Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού (2) Όλοι οι άλλοι όροι και φράσεις έχουν την έννοια που τους δίνει ο Νόμος. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ Τύπος άδειας και δικαιώματα. 3. (1) Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης εκδίδεται πάνω

5 5 Πρώτος Πίνακας. Δεύτερος Πίνακας. στον τύπο που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα. (2) Τα δικαιώματα που πληρώνονται από τον κύριο της επιχείρησης για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας ή για αντίγραφο άδειας, εκτίθενται στο Δεύτερο Πίνακα. Σταθερές τιμές. 4. (1) Οι σταθερές τιμές είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Νόμου. (2) Οι σταθερές τιμές συγκροτούνται 29 του του (Ι) του (Ι) του (α) (β) (γ) (δ) Από την τιμή της διανυκτέρευσης από τα δικαιώματα υπηρεσίας από το ποσοστό επιβάρυνσης της τιμής της διανυκτέρευσης για λειτουργία κλιματιστικής εγκατάστασης ψύξης, εφόσον υπάρχει τέτοια και χρησιμοποιείται από τον πελάτη από το ποσοστό που καταβάλλεται για τον Οργανισμό, σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 10 του Νόμου και το άρθρο 14 του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου και (ε) από τα δικαιώματα διανυκτέρευσης που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τους οργανισμούς ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Θέση και γήπεδο. 5. (1) Το γήπεδο της επιχείρησης πρέπει να είναι ανεξάρτητο, να προσφέρεται ολόκληρο για την επιχείρηση και να είναι εγγεγραμμένο σε ανεξάρτητο τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομα του αιτητή, να έχει κατά το δυνατό συμμετρικές διαστάσεις και σχήμα, να έχει αρκετό εμβαδό για άνετη ανάπτυξη των οικοδομών, δημιουργία κήπου και πρασίνου,

6 6 καθώς και εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας, ανάλογα με την τάξη και το μέγεθος της επιχείρησης. (2) Τα όρια του γηπέδου της επιχείρησης πρέπει να καθορίζονται είτε με τεχνητό ή φυσικό φράκτη είτε με τεχνητά ή φυσικά εμπόδια, που να μην επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση μέσα στην περιοχή, εκτός από τα σημεία εισόδου που καθορίζονται για το σκοπό αυτό. Οι παράλιες εκτάσεις θεωρούνται ως φυσικά εμπόδια. (3) Η επιχείρηση πρέπει να βρίσκεται σε τόπο φυσικού κάλλους μακριά από θορυβώδεις εγκαταστάσεις, νοσογόνους εστίες και εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος, να είναι περιφραγμένη και να διαθέτει αυτοφυές ή καλλιεργούμενο πράσινο, την αναγκαία υποδομή, όπως εσωτερικούς δρόμους, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και φωτισμού, καθώς επίσης και τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. (4) Το ελάχιστο εμβαδό του γηπέδου της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την τάξη της επιχείρησης, καθορίζεται σε τ.μ. Εκπόνησις σχεδίων. 41 του του του του του του του του του του του (Ι) του (1) Η εκπόνηση των σχεδίων πρέπει να γίνεται από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου. (2) Κατά την εκπόνηση των σχεδίων πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, όπως οι οικοδομές εντάσσονται ορθά στον περιβάλλοντα χώρο και προσαρμόζονται αισθητικά με το τοπίο. Κρίνεται σκόπιμο όπως

7 7 χρησιμοποιούνται αρχιτεκτονικές μορφές και στοιχεία τοπικού χρώματος, ενώ ο αρχιτεκτονικός ρυθμός των κτιρίων της επιχείρησης πρέπει να είναι απλός και αισθητικά άρτιος. (3) Ο έλεγχος της ύπαρξης των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο (2) απομένει στην απόλυτη κρίση της Επιτροπής. (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει, η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει σχέδια τα οποία, κατά την κρίση της, δεν εντάσσονται στο τοπίο και δεν εναρμονίζονται με το περιβάλλον και το χαρακτήρα της περιοχής. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, σε συνδυασμό με την τάξη για την οποία προορίζεται κάθε επιχείρηση, να επιβάλει, κατά την κρίση της, τις τροποποιήσεις των σχεδίων, τόσο σ ό,τι αφορά τις όψεις και τις εξωτερικές μορφές των κτιρίων, όσο και σ ό,τι αφορά τον όγκο τους, νοουμένου ότι οι τροποποιήσεις θα είναι σύμφωνες με τις πρόνοιες των πολεοδομικών ζωνών που ισχύουν από καιρό σε καιρό. (5) Στα σχέδια πρέπει να αναγράφονται τα υψόμετρα του φυσικού εδάφους, τα υψόμετρα που προτείνονται για το έδαφος και τα πατώματα των κτιρίων, καθώς επίσης και οι διαστάσεις, ενώ στις κατόψεις πρέπει να αναγράφεται ο προορισμός κάθε χώρου. (6) Τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε κλίμακα 1:100. Κτίριο και γενικοί οικοδομικοί όροι. 7. (1) Επιπρόσθετα με τις διατάξεις περί κτιρίων που ισχύουν εκάστοτε, τα κτίρια Συγκροτημάτων Τουριστικών Επαύλεων πρέπει να είναι λειτουργικά αυτοτελή, όλοι οι χώροι τους να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση, ενώ ο

8 8 ακάλυπτος χώρος του γηπέδου θα αξιοποιείται με τη δημιουργία κήπου και πρασίνου. (2) Ποσοστό τουλάχιστον 25% της συνολικής έκτασης του γηπέδου της επιχείρησης πρέπει να διαρρυθμίζεται σε κήπο ή χώρο πρασίνου. (3) Η λήψη προφυλακτικών μέτρων κατά του καύσωνα, των θορύβων, καθώς και κατά των εντόμων, όπου τα τελευταία αναπτύσσονται σε ενοχλητικό βαθμό, είναι υποχρεωτική. Για κάθε περίπτωση από τις πιο πάνω, πρέπει να εφαρμόζονται οι αναγκαίες από τεχνικής πλευράς αρχές και μέθοδοι καθώς και (α) (β) Μέτρα κατά του καύσωνα και γενικά για την αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας πρέπει να λαμβάνονται όχι μόνο με κάλυψη των δωματίων με κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό, αλλά και με την προστασία των εξωτερικών ανοιγμάτων από την εξωτερική ακτινοβολία με την πρόβλεψη κατάλληλων σκιάδων ή στεγασμένων μπαλκονιών ή στοών και παραπετασμάτων. Σε περιπτώσεις ανοιγμάτων υπνοδωματίων στα οποία από την κατασκευή τους δεν προβλέπεται η εγκατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων (περσιάνων), τα παραπετάσματα πρέπει απαραίτητα να καλύπτουν σε πλάτος και σε ύψος το σύνολο του ανοίγματος, και το υλικό κατασκευής τους να είναι τέτοιο ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ακτίνων φωτός στο υπνοδωμάτιο η μόνωση κατά των θορύβων, ήχων και κραδασμών πρέπει να επιτυγχάνεται με βάση παραδεκτές αρχές ηχοπροστασίας των

9 9 κατασκευών (γ) για την προστασία από τα, σε ενοχλητικό βαθμό, έντομα που τυχόν να υπάρχουν, όπου αυτή δεν επιτυγχάνεται με την εκτέλεση εξυγιαντικών έργων στην περιοχή, επιβάλλεται η χρήση κατάλληλων μέσων προφύλαξης. (3) Τα σχέδια των εγκαταστάσεων καταρτίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη χορήγηση της απαραίτητης οικοδομικής άδειας και με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. (4) Στο γενικό χωροταξικό σχέδιο του γηπέδου της επιχείρησης σημειώνεται ο προορισμός κάθε χώρου και κτίσματος, η γενική διάταξη και λειτουργική διαρρύθμιση του όλου χώρου και προσδιορίζονται σ αυτό τα απαραίτητα στοιχεία μορφολογίας του εδάφους, η υφιστάμενη βλάστηση ή αυτή που θα δημιουργηθεί, ενώ σε περίπτωση παράλιου γηπέδου και η ενάλια ζώνη. (5) Στην τεχνική περιγραφή αναφέρονται η τάξη για την οποία προορίζεται η επιχείρηση, ο αριθμός των επαύλεων και των κλινών, οι λοιποί χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των διάφορων μερών αυτής, καθώς και οι λεπτομέρειες του αποχετευτικού συστήματος που θα εφαρμοστεί. (6) Κατά την υποβολή των σχεδίων πρέπει να υποβάλλονται (α) (β) Τίτλος ιδιοκτησίας του γηπέδου ή αντίγραφό του αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας του γηπέδου που εκδίδεται από τον Οργανισμό

10 10 (γ) (δ) πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή που να δείχνει την καταλληλότητα του διαθέσιμου νερού από άποψη ποιότητας και ποσότητας κυβερνητικό χωρομετρικό σχέδιο στο οποίο βασίζεται η εγγραφή του γηπέδου και στο οποίο να φαίνεται επίσημος διαχωρισμός από το Κτηματολογικό και Χωρομετρικό Τμήμα του γηπέδου της επιχείρησης που προτείνεται και η οδός προσπέλασης, η οποία πρέπει να είναι πλάτους τουλάχιστον 8μ, αλλά το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει χαλάρωση αναφορικά με το πλάτος του δρόμου σε περιπτώσεις γηπέδων που βρίσκονται σε ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές και (ε) οποιοδήποτε επιπρόσθετο στοιχείο θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαίο. (7) Καμιά αίτηση δε θα γίνεται δεκτή, αν δε συνοδεύεται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω. Τρίτος Πίνακας. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. (8) Τα πληρωτέα δικαιώματα που καταβάλλονται από τον κύριο της επιχείρησης κατά την υποβολή σχεδίων για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου, εκτίθενται στον Τρίτο Πίνακα. 8. (1) Ο χώρος στάθμευσης είναι υποχρεωτικός για κάθε επιχείρηση και πρέπει να επαρκεί για τη στάθμευση οχημάτων με αναλογία ένα όχημα για κάθε έπαυλη. (2) Ο χώρος στάθμευσης σε περιπτώσεις επιχειρήσεων πολυτελείας και πρώτης τάξης πρέπει να είναι στεγασμένος και να τοποθετείται κοντά σε κάθε

11 11 έπαυλη. Αθλητικοί και παρόμοιοι χώροι. 9. (1) Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τάξη, πρέπει να διαθέτουν ένα τουλάχιστο γήπεδο αντισφαίρισης. (2) Η ύπαρξη κολυμβητικής δεξαμενής για επιχειρήσεις πολυτελείας και πρώτης τάξης είναι υποχρεωτική και πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, όπως αποδυτήρια, αποχωρητήρια, αποθηκευτικό χώρο και μηχανοστάσιο. (3) Το εμβαδόν της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 τ.μ. και πρέπει να προσαυξάνεται ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης. (4) Η δημιουργία κήπων και χώρων πρασίνου είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και η συμπλήρωση των εργασιών για τη διαμόρφωση των χώρων αυτών πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης. Κτίριο εισόδου. 10. Κάθε κτίριο εισόδου, ανεξάρτητα από την τάξη της επιχείρησης, πρέπει να διαθέτει τους πιο κάτω χώρους (α) Προθάλαμο προσέλευσης και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστο 15 τ.μ. (β) γραφείο διεύθυνσης και διαχείρισης της επιχείρησης (γ) (δ) τηλέφωνο χώρο φύλακα με κλίνη, ιδιαίτερο αποχωρητήριο και ντους. και

12 12 (ε) χώρο παροχής πρώτων βοηθειών, ο οποίος να διαθέτει τα αναγκαία είδη πρώτων βοηθειών. Οδοί και προσβάσεις. 11. Οι οδοί του κύριου εσωτερικού δικτύου πρέπει να έχουν πλάτος 4 μέτρα. Οι οδοί και οι προσβάσεις γενικά πρέπει να είναι ασφαλτοστρωμένες ή κατασκευασμένες με υλικά και άλλους τρόπους κατασκευής, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται οι βασικές απαιτήσεις αντοχής και ότι η πάνω επιφάνειά τους θα κατασκευάζεται από άσφαλτο ή σκυρόδεμα ή πλακόστρωτο ή άλλο σκληρό υλικό που να μην επιτρέπει τη δημιουργία σκόνης κατά τη διέλευση τροχοφόρων. Επαύλεις. 12. (1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από τάξη πρέπει να διαθέτει το λιγότερο πέντε επαύλεις: Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση της Επιτροπής, να κατατάξει σε μια από τις τάξεις τουριστικών επαύλεων που προβλέπονται από το Νόμο, επιχειρήσεις μικρότερης δυναμικότητας ή και μεμονωμένες αυτοτελείς επαύλεις που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών και βρίσκονται εκτός αστικών περιοχών, νοουμένου ότι θα υποβληθεί στον Οργανισμό σχετική αίτηση μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση των παρόντων Κανονισμών: Νοείται περαιτέρω ότι η πιο πάνω πρόνοια εφαρμόζεται και στις περιοχές που καλύπτει η απόφαση με αρ και ημερ του Υπουργικού Συμβουλίου για ρύθμιση της ξενοδοχειακής ανάπτυξης. (2) Κάθε έπαυλη πρέπει να είναι ανεξάρτητη, να διαθέτει τουλάχιστο δύο υπνοδωμάτια και τους απαραίτητους

13 13 υπόλοιπους χώρους για την άνετη και απρόσκοπτη διαμονή, διανυκτέρευση, παρασκευή εδεσμάτων και κατανάλωσή τους από τους πελάτες. (3) Το ελάχιστο εμβαδό συνολικής επιφάνειας δαπέδου κάθε έπαυλης ορίζεται σε τουλάχιστο 150, 120 και 100 τ.μ. για επιχειρήσεις πολυτελείας, πρώτης και δεύτερης τάξης, αντίστοιχα. Ιδιαίτερα λουτρά. 13. (1) Κάθε έπαυλη, ανεξάρτητα από τάξη, πρέπει να διαθέτει το λιγότερο ένα πλήρες λουτρό. (2) Οι επαύλεις που διαθέτουν περισσότερα από δύο υπνοδωμάτια, πρέπει να διαθέτουν συμπληρωματικό, ανεξάρτητο αποχωρητήριο. (3) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), το κύριο υπνοδωμάτιο έπαυλης πολυτελείας πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερο λουτρό. Αποθήκες. 14. Οι αποθήκες πρέπει να έχουν εμβαδόν, ανάλογο με τη δυναμικότητα της επιχείρησης. Αυτές διακρίνονται τουλάχιστο σε αποθήκες: (α) (β) (γ) (δ) Ιματισμού, επίπλων, σκευών, και σκυβαλαποθήκη. Επίπλωση κλπ. παροχές και υπηρεσίες. 15. (1) Επιπρόσθετα από τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, η κατάταξη κάθε επιχείρησης θα εξαρτάται από την αξία και ποιότητα της κατασκευής των οικοδομών, των τεχνικών τελειοποιήσεων, της επίπλωσης, του εξοπλισμού, της συντήρησης και διακόσμησης, την επάνδρωση, την τελειότητα

14 14 λειτουργικής οργάνωσης, την προσφορά υπηρεσιών, το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και την όλη εμφάνιση των κτιρίων και των χώρων της επιχείρησης. (2) Σε κάθε έπαυλη πρέπει να παρέχεται από την επιχείρηση, ανεξάρτητα από την τάξη της, σε αριθμό ανάλογο με τη δυναμικότητα σε κλίνες της έπαυλης, τουλάχιστον η απαραίτητη σύμφωνα με τα κοινά παραδεγμένα επίπλωση και εξοπλισμός, σκεύη παρασκευής σερβιρίσματος και κατανάλωσης εδεσμάτων και ποτών, τα υλικά και μέσα καθαρισμού αυτών και σκυβαλοδοχείο, καθώς και τα απαραίιτητα στρώματα, κλινοσκεπάσματα και προσόψια σε επαρκή αριθμό. (3) Η επιχείρηση πρέπει (α) (β) (γ) Να εξασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των συσκευών και εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε κάθε έπαυλη. να αντικαθιστά κάθε δύο ημέρες, προκειμένου για επιχειρήσεις πολυτελείας και πρώτης τάξης, κάθε τρεις ημέρες προκειμένου για επιχειρήσεις δεύτερης τάξης, και μία φορά την εβδομάδα, προκειμένου για επιχειρήσεις τρίτης τάξης, ή έκτακτα εφόσον παραστεί ανάγκη, τα είδη του ιματισμού να εξασφαλίζει καθημερινά τον καθαρισμό και την τακτοποίηση της έπαυλης, τη συλλογή και απομάκρυνση από αυτή των σκυβάλων και αχρήστων. (4) Όλες οι παροχές που αναφέρονται στις παραγράφους (2) και (3) παρέχονται χωρίς ειδικές επιβαρύνσεις των πελατών και περιλαμβάνονται στην τιμή που αναφέρεται στον Κανονισμό 4.

15 15 Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις. 16. (1) Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τάξη, πρέπει να διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο και επαρκείς γραμμές σύνδεσής του με το κεντρικό εξωτερικό δίκτυο. (2) Οι γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης πρέπει να επεκτείνονται και να διαθέτουν τηλεφωνική συσκευή σ όλες τις επαύλεις, ανεξάρτητα από την τάξη της επιχείρησης. (3) Η επικοινωνία των συσκευών των επαύλεων, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης με το κεντρικό εξωτερικό δίκτυο, πρέπει να εξασφαλίζεται για όλες τις ημέρες και για όλο το εικοσιτετράωρο. Υδραυλικές εγκαταστάσεις. 17. (1) Στις υδραυλικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται (α) (β) (γ) Το δίκτυο παροχής νερού στη φυσική του θερμοκρασία το δίκτυο παροχής θερμού νερού και το δίκτυο αποχέτευσης. (2) Όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι προσιτές και δεκτικές ελέγχου της καλής τους λειτουργίας. (3) Για την εξασφάλιση της καθημερινής παροχής νερού στη φυσική του θερμοκρασία στο σύνολο των επαύλεων και των κοινόχρηστων χώρων της επιχείρησης, το κεντρικό δίκτυο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλες δεξαμενές ( ντεπόζιτα). Ύδρευση. 18. (1) Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει εξασφαλισμένη επαρκή ύδρευση που να προέρχεται είτε από το

16 16 δημόσιο δίκτυο ύδρευσης είτε από δικό της υδρευτικό έργο. Επιβάλλεται να διατηρεί δικές της δεξαμενές νερού που να καλύπτουν, σε περίπτωση διακοπής της παροχής, τις ανάγκες της επιχείρησης τουλάχιστο για ένα εικοσιτετράωρο. Για τον υπολογισμό των αναγκών πρέπει να λαμβάνεται ως μέτρο ποσότητα νερού πενήντα εκατοστών του κυβικού μέτρου για κάθε κλίνη. (2) Το νερό που παρέχεται, εφόσον δεν προέρχεται από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να υφίσταται, πριν από την εισαγωγή του στο δίκτυο διανομής της εγκατάστασης, επιμελή καθαρισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς επιστημονικούς κανόνες, για πλήρη απαλλαγή του από επιβλαβείς μικροοργανισμούς και προσμίξεις που τυχόν να περιέχονται σ αυτό. Νερό που έχει βαθμό σκληρότητας ανώτερο από τον ανεκτό πρέπει να υφίσταται αποσκλήρυνση με ειδική συσκευή. Αποχετεύσεις και απορρίμματα. 19. (1) Τα ακάθαρτα νερά τα λύματα γενικά της επιχείρησης πρέπει να οδηγούνται με επαρκείς αποχετευτικούς αγωγούς, εφοδιασμένους με τα απαραίτητα φρεάτια καθαρισμού τους, είτε σε δημόσιο σύστημα αποχέτευσης, όπου υπάρχει τέτοιο, είτε σε ιδιαίτερο, που να αποτελείται από σειρά σηπτικών και απορροφητικών βόθρων. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για λειτουργία απορροφητικών βόθρων, ένεκα της σύστασης του εδάφους ή της θέσης του γηπέδου, επιβάλλεται ο εφοδιασμός της επιχείρησης με σύστημα βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, με βάση τα πρότυπα που καθορίζονται ή τη δημιουργία στεγανών δεξαμενών. Σε περίπτωση επιχειρήσεων δυναμικότητας πάνω από 20 επαύλεις που ανεγείρονται σε παραλιακές

17 17 περιοχές όπου δεν υπάρχει κεντρικό δημόσιο σύστημα αποχέτευσης, ανεξάρτητα από τη σύσταση του εδάφους, επιβάλλεται ο εφοδιασμός της επιχείρησης με σύστημα βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, το οποίο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται. (2) Για τα απορρίμματα της επιχείρησης, εφόσον αυτή δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί από δημόσια υπηρεσία αποκομιδής, επιβάλλεται όπως υπάρχει ειδικός αποτεφρωτικός κλίβανος και απαραίτητα πρέπει να προσφέρεται κατάλληλος και απομονωμένος χώρος προσωρινής εναπόθεσής τους μέχρι την αποκομιδή ή αποτέφρωσή τους. Τόσο ο χώρος αυτός όσο και η θέση εγκατάστασης του αποτεφρωτικού κλιβάνου πρέπει να επιλέγονται, έτσι που τα απορρίμματα να μην είναι ορατά από τους πελάτες, η δυσοσμία από αυτά να μην ενοχλεί αυτούς και το προσωπικό της επιχείρησης, να αποφεύγεται με οποιοδήποτε τρόπο η προσέλκυση μικρών ζώων, καθώς και μυγών και άλλων επικίνδυνων ή ενοχλητικών εντόμων. Κλιματισμός. 20. (1) Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού ψύξης είναι απαραίτητες για επιχειρήσεις πολυτελείας και πρώτης τάξης, με εξαίρεση εκείνες που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και πρέπει να εξυπηρετούν όλους τους χώρους των επαύλεων. (2) Η θέρμανση κατά τους ψυχρούς μήνες του έτους, πρέπει να παρέχεται, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που δε διακόπτει τη λειτουργία της κατά τους χειμερινούς μήνες, είτε με σύστημα κλιματισμού είτε με σύστημα κεντρικής θέρμανσης. (3) Κρίνεται σκόπιμο όπως χρησιμοποιείται κατά το

18 18 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. δυνατόν, ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση και παροχή θερμού νερού. 21. (1) Στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για κάθε επιχείρηση, περιλαμβάνονται οι αγωγοί παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος από το κεντρικό δίκτυο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο, οι εγκαταστάσεις παραγωγής δικού της ρεύματος, οι συσκευές μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον αυτές απαιτούνται, οι πίνακες και το δίκτυο διανομής γενικά μέσα στο χώρο και το κτίριο μέχρι των σημείων λήψης, η εγκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού και οι ειδικές εγκαταστάσεις ρευματοδότησης των μηχανημάτων και συσκευών της επιχείρησης που λειτουργούν με ηλεκτρισμό. Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις έχουν πλήρη εφαρμογή οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί που ισχύουν εκάστοτε. (2) Οι εγκαταστάσεις του ηλεκτροφωτισμού πρέπει να είναι πλήρεις και να εκτείνονται σ όλες τις επαύλεις και χώρους της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών δρόμων. Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους παραδεγμένους τεχνικούς κανόνες και τους κανόνες της αισθητικής, ενώ η φωτιστική έντασή τους να είναι επαρκής. Πυρασφάλεια. 22. (1) Η προστασία κατά του πυρός πρέπει να εξασφαλίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. (2) Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα κατάσβεσης πυρός και όλες οι εγκαταστάσεις να είναι προσπελάσιμες για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

19 19 Εγκαταστάσεις υγραερίου. 23. Οι εγκαταστάσεις του συστήματος συσκευών υγραερίου, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του περί Πετρελαιοειδών Νόμου που ισχύουν από καιρό σε καιρό και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτό. ΜΕΡΟΣ IV ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εφαρμογή ορισμένων Κανονισμών των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμών του 1993 σε Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών 42(Ι) του Οι Κανονισμοί 3, 4, 5(1), (2), 6, 7, 8(3), 9, 10, 11, 12, 48, 49, 50, 51, 52 και 53 περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμών του 1993, ή και οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις αυτών, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων. 25. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1993.

20 20 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (Κανονισμός 3(1)) Αρ.Αδείας. ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 1993 και τους Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί με βάση αυτούς, χορηγούμε στ... άδεια λειτουργίας για το συγκρότημα τουριστικών επαύλεων δυναμικότητας. επαύλεων και κλινών με την ονομασία, που βρίσκεται στ... και κατατάσσουμε αυτό στη..τάξη. Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου (Τέλος που καταβλήθηκε..). Λευκωσία.19. Γενικός Διευθυντής Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Κ.Δ.Π. 312/2007 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε).

21 21 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ (Κανονισμός 3(2)) 1. Δικαιώματα άδειας λειτουργίας συγκροτημάτων τουριστικών επαύλεων, για κάθε διετία ισχύος της άδειας ή μέρος αυτής: Α. Για επιχειρήσεις, εκτός από εκείνες που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β): (i) Πολυτελείας, 51 για κάθε έπαυλη. (ii) Πρώτης τάξης, 42* για κάθε έπαυλη. (iii) Δεύτερης τάξης, 34* για κάθε έπαυλη. (iv) Τρίτης τάξης, 27* για κάθε έπαυλη. Β. Για επιχειρήσεις ορεινών θερέτρων: το 25% των πιο πάνω δικαιωμάτων. 2. Για κάθε αντίγραφο άδειας, δικαίωμα 17*. Κ.Δ.Π. 312/2007 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε).

22 22 ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ (Κανονισμός 7(8)) Δικαιώματα για έγκριση ή για ανανέωση έγκρισης σχεδίων Συγκροτημάτων Τουριστικών Επαύλεων: (α) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για έγκριση ή για ανανέωση έγκρισης σχεδίων νέων επιχειρήσεων: (i) Πολυτελείας, 170 (ii) Πρώτης τάξης, 136* (iii) Δεύτερης τάξης, 85* (β) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για έγκριση ή για ανανέωση έγκρισης σχεδίων επέκτασης ή τροποποίησης υφιστάμενης επιχείρησης, 51*. Κ.Δ.Π. 312/2007 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τ/4400/1997 ΦΕΚ: Β 1067 19971203 Τίτλος: Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90, όπως ισχύει. Προοίμιο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1136 6 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση σύνταξης του Κλάδου Κύριας Σύνταξης και της Ειδικής Προσαύξησης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού

NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο Σκοπός 1.2 Εκπαιδευτικά δεδομένα 1.2.1 Εκπαιδευτική πολιτική και στόχοι 1.2.2 Πρόγραμμα λειτουργίας σχολείου 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΞΕΝΩΝΑΣ) 5.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ε.Ο.Τ. & Γ,Ο.Κ.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Τουριστικά καταλύματα: Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

%Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561

%Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561 Κ.Δ.Π. 406/200S %Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561 Αριθμός 406 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα