ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στα είκοσι χρόνια ( ) λειτουργίας του έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο, στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας. Το Ινστιτούτο Εργασίας καθ όλη αυτή την περίοδο με την περιφερειακή και κλαδική του ανάπτυξη (Περιφερειακά και Κλαδικά ΙΝΕ) ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα και αναγνωρίστηκε επιστημονικά το έργο του ως έγκυρο και κοινωνικά ως ωφέλιμο, δικαιώνοντας εκ του αποτελέσματος την στρατηγική επιλογή ίδρυσής του από μέρους του συνδικαλιστικού κινήματος στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αποτελώντας κατ αυτόν τον τρόπο πολύτιμο εργαλείο της δράσης του. Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εργασίας στις δύο δεκαετίες της λειτουργίας του έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά και αποτελεσματικά: 1. Στην επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων της ΓΣΕΕ τόσο σε θέματα θεσμικού, διαρθρωτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, όσο και σε θέματα συγκυρίας ή τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 2. Στην επαφή και στην ανταλλαγή εμπειριών των συνδικάτων της χώρας μας με τα συνδικάτα άλλων χωρών, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων στους τομείς της συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και έρευνας της οικονομίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της αγοράς εργασίας. 3. Στην σύνδεση της γνώσης που παράγεται στο ΙΝΕ με την συνδικαλιστική επιμόρφωση, την συνδικαλιστική δράση και την τεκμηρίωση του συνδικαλιστικού λόγου. 4. Στην ανάδειξη της θέσης των συνδικάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και την έμπρακτη εμπλοκή τους στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με την διεύρυνση και ανάπτυξη της δραστηριότητας του ΚΕΚ στο πεδίο της δια βίου μάθησης. 5. Στην συμβολή για την αντιμετώπιση φαινομένων αποκλεισμού, διακρίσεων, ανισότητας, κοινωνικής ευπάθειας και μετανάστευσης, εντείνοντας τις δραστηριότητές του για την πρόσβαση όλων στην απασχόληση. Οι πρωτοβουλίες και η δράση του ΙΝΕ εντάσσονται στις ιεραρχήσεις των επιδιώξεων της ΓΣΕΕ, με βάση τη στρατηγική και τις επιλογές της, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 1

2 μιας επιθετικής ατζέντας για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας, των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων. Κατά την διάρκεια της εικοσαετούς λειτουργίας του ΙΝΕ, οι άξονες της μελετητικής - ερευνητικής δραστηριότητάς του, ως συμβολή στη διαμόρφωση των θέσεων της ΓΣΕΕ, αναπτύσσονται κατά βάση, στα πεδία: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, Περιφερειακή ανάπτυξη, Διεθνής, ευρωπαϊκή ύφεση και κρίση της ελληνικής οικονομίας, Πράσινη οικονομία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση, Αγορά εργασίας, Απασχόληση, Ανεργία, Εργασιακές Σχέσεις, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Συνδικαλιστική οργάνωση και εκπροσώπηση του κόσμου της εργασίας, Ανταγωνιστικότητα και διαρθρωτικές αλλαγές, Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομία, Κλαδικές Πολιτικές, Μετανάστευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση, Δημόσιος Τομέας και Δημόσιες Επιχειρήσεις. Ειδικότερα, κατά την τελευταία τριετία, η συντελούμενη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ΙΝΕ για την τεκμηρίωση των θέσεων και διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα, συμβάλλει και στον εμπλουτισμό του επιστημονικού προβληματισμού που αναπτύσσεται στην χώρα μας, αναφορικά με τα ζητήματα της οικονομικής, της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων, της μεταναστευτικής πολιτικής, της πράσινης οικονομίας και των κλιματικών αλλαγών, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της δια βίου Μάθησης και των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Η συσσωρευμένη επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική και επιμορφωτική εμπειρία που έχει συντελεσθεί κατά τις δύο δεκαετίες στο Ινστιτούτο Εργασίας, μπορεί να αποτελέσει θεμελιακό υπόβαθρο, προκειμένου να κατανοηθεί σε βάθος η σημερινή πραγματικότητα της οικονομική κρίσης και ύφεσης, της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει σημείο για νέα τεκμηρίωση και διατύπωση προτάσεων πολιτικής, προσαρμοσμένων στις νέες ανάγκες και διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Στο νέο αυτό πλαίσιο που θα εξελιχθεί κατά την δεκαετία είναι αναγκαίο στο Ινστιτούτο Εργασίας: η συντελούμενη έρευνα να είναι συνεχής, μεθοδική, και συστηματική. η συνεχής επικαιροποίηση και ανάπτυξη της Τράπεζας δεδομένων για την Οικονομία, τις Κλιματικές αλλαγές, την Αγορά Εργασίας, την Εκπαίδευση, τις Εργασιακές σχέσεις και την Κοινωνική Προστασία, να τύχει μίας νέας ανάλυσης και ερμηνείας προσαρμοσμένης στην κατανόηση των νέων συνθηκών που θα αναδειχθούν στην μετά την κρίση εποχή. η συνεχής ανάπτυξη υποδομών, εννοιολογικών πλαισίων, μεθόδων και τεχνικών να εξασφαλίζουν την επιστημονική ανάλυση και απόδειξη αλλά και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της συνδικαλιστικής επιμόρφωσης. 2

3 η ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου Εργασιακών Σχέσεων και του Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης να διεισδύσει στην κατανόηση της νέας πραγματικότητας των εργασιακών σχέσεων και της μετανάστευσης στην Ευρώπη και την Ελλάδα. η ενίσχυση της διάχυσής τους προς την περιφερειακή και κλαδική δομή του ΙΝΕ για την μελέτη περιφερειακών και κλαδικών προβλημάτων, την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, απαιτείται να συμβάλλει στην διατύπωση νέων και εναλλακτικών πολιτικών στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της καινοτομίας, της γνώσης, της πράσινης οικονομίας και των κλιματικών αλλαγών, της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, της πραγματικής σύγκλισης και της απασχόλησης. η επιστημονική συνεργασία με ερευνητές, κέντρα ερευνών, ΑΕΙ, ΤΕΙ καθώς και με φορείς Περιφερειών, Νομαρχιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιων οργανισμών, καθώς και με ινστιτούτα εργασίας άλλων χωρών της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων για την μελέτη των κοινωνικώνοικονομικών προβλημάτων, επιβάλλεται να αναπτυχθεί σε νέα πεδία που απαιτούν οι νέες προκλήσεις και οι νέες ανάγκες της συνδικαλιστικής δράσης στην μετά την οικονομική κρίση περίοδο. Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του ΙΝΕ, με το πλούσιο έργο που έχει επιδείξει, αποδεικνύει ότι με την εσωτερική επιστημονική δυναμική που έχει αναπτύξει, θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο υψηλό επίπεδο της ποιότητας των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών απαιτήσεων που διαγράφονται κατά την περίοδο Έτσι, το ΙΝΕ με συγκροτημένη προοπτική και στρατηγική, επιστημονική κουλτούρα συλλογικότητας, ενθουσιασμό, έμπνευση του επιστημονικού του δυναμικού, προσήλωση στην αδιάκοπη αναζήτηση θεωρητικών προβληματισμών και παραγωγής γνώσης, με αξιόπιστες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, θα ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις νέες προκλήσεις, υπό το πρίσμα μίας νέας ποιότητας, για την θωράκιση του οράματος ότι η εργασία δεν είναι «μηχανισμός παραγωγής πλούτου» αλλά είναι «δημιουργική δράση και κινητήρια δύναμη» της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. 3

4 2. ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ 2.1 Στόχοι του ΙΝΕ Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 με στόχο την συμβολή του στην επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος που αφορά: Την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση θεμάτων που ενδιαφέρουν τη ΓΣΕΕ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και τους εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους. Τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης απασχόλησης υποστήριξης κοινωνικών ομάδων που παρουσιάζουν ευπάθεια και το συντονισμό και στήριξη των αντίστοιχων ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ. Τον σχεδιασμό και υλοποίηση σεμιναρίων και προγραμμάτων συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. a. Οργάνωση του ΙΝΕ Διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που ορίζει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ και η οργάνωσή του εκτός από την κεντρική, έχει περιφερειακή, με βάση τις 13 διοικητικές περιφέρειες και κλαδική δομή, με βάση τους επί μέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Περιφερειακή δομή: Αττική, Πειραιάς, Ελευσίνας, Κρήτη, Πελοπόννησος, Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, Δυτική Ελλάδα, Ηπείρου, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο. Κλαδική δομή: Τράπεζες Ασφάλειες, Πετρελαιοειδή και Χημική Βιομηχανία, Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Τουρισμός Επισιτισμός, Μεταφορές-Επικοινωνίες, Ιματισμός- Δέρμα-Κλωστοϋφαντουργία, Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί. 4

5 Το Εθνικό Συμβούλιο του ΙΝΕ, στο οποίο συμμετέχουν το Δ.Σ του, τα παραρτήματά του και η ΓΣΕΕ, καθορίζει την πολιτική του σε συνεργασία με την διοίκηση της ΓΣΕΕ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου πρόεδρος είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Γιάννης Παναγόπουλος Πρόεδρος Αναστάσιος Αποστολόπουλος Αναπληρωτής Πρόεδρος Δημήτρης Στρατούλης Αντιπρόεδρος Βασίλης Ξενάκης Αντιπρόεδρος Γιώργος Ποντικός Αντιπρόεδρος Δημήτρης Μπαζίγος Γραμματέας Οικονομικού Φρατζέσκος Φατούρος Διευθύνων Σύμβουλος Μέλη: Ερμής Κασσές, Πέτρος Γρατσάνης, Οδυσσέας Ντριβάλας, Νίκος Τσιούνης Ζαχαρίας Τρίγαζης, Μιχάλης Κουρουτός, Κώστας Βερυκάκης, Κώστας Καπέλλος Σοφοκλής Κοντόπουλος, Κώστας Πουπάκης Υπεύθυνοι Τομέων Δραστηριοτήτων του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ: Επιστημονικός Διευθυντής: Σάββας Ρομπόλης Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής: Σάββας Ρομπόλης Τομέας Εργασιακών Σχέσεων: Γιάννης Κουζής Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Βασίλης Παπαδόγαμβρος Τομέας Οικονομικής Πολιτικής και Ανάπτυξης: Πέτρος Λ. Ρυλμόν 5

6 Το στελεχιακό δυναμικό αποτελείται από μεταπτυχιακούς επιστήμονες και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πεδία των : Οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών Νομικών επιστημών και εργασιακών σχέσεων Μαθηματικών επιστημών και στατιστικής / στατιστικούς Εκπαιδευτών ενηλίκων Της Ψυχολογίας της εργασίας και συμβουλευτικής και στελέχη Τεχνικούς Η/Υ διοικητικής υποστήριξης, διαχειριστικής υποστήριξης έργου γραμματειακής υποστήριξης Το σύνολο του προσωπικού αριθμεί 120 στελέχη ενταγμένα σε κεντρικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο οργάνωσης του ΙΝΕ Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει λάβει επιβεβαίωση της διαχειριστικής της επάρκειας ως δικαιούχου από την ΕΥΔ του Ε.Π ΑΝΑΔ, βάσει του υπ αρ. 7534/504/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ) 6

7 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. Άρθρο 1 Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων που αναλαμβάνει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ είτε ως ανάδοχος είτε ως δικαιούχος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, δύναται να συμβάλλεται συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για ειδικά προσδιορισμένα αντικείμενα, με επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες φυσικά πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προβαίνει στην περαιτέρω ανάπτυξη και συστηματοποίηση της βάσης δεδομένων επιστημονικών συνεργατών που ήδη διαθέτει, οργανώνοντας Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων, το οποίο ονομάζεται Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (εφ εξής Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.). 2. Το ΜΕΣΙΝΕ αρθρώνεται σε δύο υποσυστήματα εκ των οποίων στο πρώτο εντάσσονται όσοι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του άρθρου 4.1, ενώ στο δεύτερο εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου Με την πλήρη λειτουργία του ΜΕΣΙΝΕ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ δεσμεύεται ώστε να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΣΙΝΕ. 3. Στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, που είναι ενταγμένοι στην υπάρχουσα βάση δεδομένων επιστημονικών συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, εντάσσονται στο ΜΕΣΙΝΕ με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό. 4. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΜΕΣΙΝΕ δύναται να αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα που θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. 7

8 Άρθρο 2 ΟΜΑΔΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Μ.Ε.Σ.ΙΝΕ 1. Η διαχείριση και η λειτουργία του ΜΕΣΙΝΕ υπάγεται στις αρμοδιότητες του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια βίου Μάθησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου συγκροτείται Ομάδα ευθύνης λειτουργίας του Μητρώου, αποτελούμενη από: - τον υπεύθυνο του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης, - τον προϊστάμενο της Μονάδας Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου - τον κατά περίπτωση επιστημονικό υπεύθυνο της Ομάδας Εργασίας που ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει το δυναμικό του ΜΕΣΙΝΕ. Τα ειδικότερα αντικείμενα της Ομάδας ευθύνης λειτουργίας του ΜΕΣΙΝΕ αφορούν: - την ένταξη των υποψηφίων στα πεδία ενδιαφέροντος του ΜΕΣΙΝΕ, - τη διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής των ενταγμένων στα διάφορα επιστημονικά πεδία του ΜΕΣΙΝΕ, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των έργων που υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, καθώς επίσης, τον έλεγχο εφαρμογής των κριτηρίων αυτών για την επιλογή των ενταγμένων στο ΜΕΣΙΝΕ που θα απασχοληθούν στα συγκεκριμένα έργα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ - την επικαιροποίηση των πληροφοριών για τη συνεχή αξιολόγηση των ενταγμένων στο ΜΕΣΙΝΕ, καθώς επίσης - τον έλεγχο εφαρμογής των κριτηρίων και διαδικασιών λειτουργίας του μητρώου 8

9 Άρθρο 3 ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΙΝΕ 1. Πεδίο Οικονομικών Επιστημών, με κύριο ενδιαφέρον στα αντικείμενα: - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ) - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2. Πεδίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με κύριο ενδιαφέρον στα αντικείμενα: - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - AΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 3. Πεδίο Πληροφορικής, με κύριο ενδιαφέρον στα αντικείμενα: - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΑΛΓΟΡΙΘΜOI - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 9

10 4. Πεδίο Νομικής Επιστήμης, με κύριο ενδιαφέρον στα αντικείμενα: - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 5. Πεδίο Στατιστικής επιστήμης, με κύριο ενδιαφέρον στα αντικείμενα: - ANΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 6. Πεδίο Δημογραφικής επιστήμης, με κύριο ενδιαφέρον στα αντικείμενα: - ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ - XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 7. Πεδίο δια βίου εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, με κύριο ενδιαφέρον στα αντικείμενα: - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 8. Πεδίο Επικοινωνίας και ΜΜΕ 9. Πεδίο Συμβουλευτικής ενηλίκων, Επαγγελματικής συμβουλευτική 10

11 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΙΝΕ Άρθρο 4 Όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας στο ΜΕΣΙΝΕ 1. Η ένταξη στο ΜΕΣΙΝΕ γίνεται για συγκεκριμένα πεδία ενδιαφέροντος τα οποία επιλέγει ο υποψήφιος. Συγκεκριμένα: - για τα υπ. αριθμ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 πεδία ενδιαφέροντος του ΜΕΣΙΝΕ εντάσσονται όσοι πληρούν κατ ελάχιστο τους υπ. αρθμ. i, ii και iii όρους της παραγράφου 4.1, - για το υπ. αριθμ. 7 πεδίο ενδιαφέροντος του ΜΕΣΙΝΕ εντάσσονται όσοι πληρούν κατ ελάχιστο το σύνολο των όρων της παραγράφου 4.1, Με την κάλυψη των ελάχιστων αυτών όρων οι υποψήφιοι εντάσσονται στο πρώτο υποσύστημα του ΜΕΣΙΝΕ. Για την ένταξη στο δεύτερο υποσύστημα, πέραν των προηγούμενων απαιτείται η κάλυψη των όρων i, ii, iii, iv και v της παραγράφου 4.2 όσον αφορά τα υπ. αριθμ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 πεδία ενδιαφέροντος του ΜΕΣΙΝΕ και επιπλέον, ο όρος vi της ίδιας παραγράφου όσον αφορά την ένταξη στο υπ. αριθμ. 7 πεδίο ενδιαφέροντος του δεύτερου υπουστήματος του ΜΕΣΙΝΕ. 2. Για την ένταξη οποιουδήποτε υποψηφίου στο ΜΕΣΙΝΕ δεν θα πρέπει να συντρέχουν οι όροι αποκλεισμού της παραγράφου Ελάχιστοι όροι ένταξης στο πρώτο υποσύστημα του ΜΕΣΙΝΕ i. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, στα πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. ii. Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον τριών (3) ετών από τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε άμεση συνάφεια με το πτυχίο και 11

12 εμπίπτει στα πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. iii. Τρέχουσα απασχόληση και συνολικά απασχόληση κατά τα τρία τουλάχιστον τελευταία έτη, που τελεί σε άμεση συνάφεια με το πτυχίο και εμπίπτει στα πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. iv. Εκπαιδευτική εμπειρία ελάχιστης συνολικής διάρκειας τριών ετών από τη λήψη του πτυχίου, εκ των οποίων τα δύο αφορούν τα τρία τελευταία έτη Όροι ένταξης στο δεύτερο υποσύστημα του ΜΕΣΙΝΕ i. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster ή Διδακτορικού, στα πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. ii. Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον τριών (3) ετών από τη λήψη του πτυχίου, σε άμεση συνάφεια με το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και στα πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. iii. Τρέχουσα απασχόληση και συνολικά απασχόληση κατά τα τρία τουλάχιστον τελευταία έτη, που τελεί σε άμεση συνάφεια με το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εμπίπτει στα πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. iv. Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, που τελεί σε άμεση συνάφεια με το πτυχίο ή το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εμπίπτει στα πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. v. Συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, που τελούν σε άμεση συνάφεια με τα πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. 12

13 vi. Εκπαιδευτική εμπειρία ελάχιστης συνολικής διάρκειας πέντε ετών από τη λήψη του πτυχίου, εκ των οποίων τα τρία αφορούν τα πέντε τελευταία έτη 4.3. Λοιπά κριτήρια ένταξης των υποψηφίων στο ΜΕΣΙΝΕ Η ένταξη σε ένα από τα δύο υποσυστήματα και σε συγκεκριμένα πεδία ενδιαφέροντος του ΜΕΣΙΝΕ, θα καθορίζεται από το σύνολο των προσόντων των υποψηφίων. Λοιπά κριτήρια, πέραν αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 4.1 και 4.2 αποτελούν επίσης τα εξής: - Επαγγελματική επιμόρφωση - Ξένες γλώσσες - Γνώση και χρήση λογισμικών εφαρμογών - Δημοσιεύσεις σε λοιπά μέσα, πέραν αυτών που αναφέρονται στο σημείο v της παραγράφου Εθελοντική συμμετοχή, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, συμβατή με τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική της ΓΣΕΕ Όροι αποκλεισμού από το ΜΕΣΙΝΕ Οι υποψήφιοι για ένταξη στο ΜΕΣΙΝΕ: 1. Δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή και ούτε να έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 2. Δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ υποτροπή ή εγκλήματα γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 13

14 3. Δεν θα πρέπει να είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα. Άρθρο 5 Διαδικασία ένταξης στο ΜΕΣΙΝΕ Οι υποψήφιοι εντάσσονται στο ΜΕΣΙΝΕ συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : 1. Αίτηση εγγραφής 2. Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Άρθρο 6 Σύμβουλοι ήδη εγγεγραμμένοι στην υφιστάμενη βάση δεδομένων επιστημονικών συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ 1. Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένα στην υπάρχουσα βάση δεδομένων επιστημονικών συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, εφόσον πληρούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 3 όρους μπορούν να ενταχθούν στο ΜΕΣΙΝΕ χωρίς να υποβάλλουν αίτηση. Απαιτείται, ωστόσο: - να δηλώσουν ρητά το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο ΜΕΣΙΝΕ, υποβάλλοντας σχετική δήλωση ανανέωσης ενδιαφέροντος είτε μέσω , είτε ταχυδρομικώς ή με αυτοπρόσωπη υποβολή στο ΜΕΣΙΝΕ. - να υποβάλλουν όσα συμπληρωματικά βιογραφικά στοιχεία τους ζητηθούν από την ομάδα λειτουργίας του ΜΕΣΙΝΕ. 2. Για όσους δεν πληρούν τα οριζόμενα στην παρούσα προσόντα εγγραφής δεν θα είναι δυνατή η διατήρησή τους στο ΜΕΣΙΝΕ. 14

15 Άρθρο 7 Διαδικασία επιλογής και κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες ενταγμένους στο ΜΕΣΙΝΕ 1. Οι επιστημονικοί συνεργάτες και εμπειρογνώμονες που είναι ενταγμένοι στο ΜΕΣΙΝΕ θα μπορούν να απασχολούνται σε δραστηριότητες που υλοποιεί με ίδια μέσα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, συνάπτοντας συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για σαφώς οριοθετημένα αντικείμενα, στα οποία διαπιστώνεται σχετική ανάγκη υποστήριξης από την Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης έργων (εφεξής «Μονάδα Προγραμματισμού») του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Την πρωτοβουλία για την κατάρτιση σύμβασης με επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες του ΜΕΣΙΝΕ θα λαμβάνει ο Υπεύθυνος του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του αντίστοιχου έργου. 2. Με βάση τις ανάγκες υποστήριξης σε έργα που υλοποιεί με ίδια μέσα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Μονάδα Προγραμματισμού, θα καθορίζονται μέσα από τη συνεργασία της Μονάδας Προγραμματισμού και του κατά περίπτωση Υπεύθυνου Έργου, συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι προς επιλογή επιστημονικοί συνεργάτες και εμπειρογνώμονες του ΜΕΣΙΝΕ. Ανάλογα με το είδος των αναγκών για τα οποία ζητείται υποστήριξη, τα ποιοτικά κριτήρια που θα προσδιορίζονται μπορούν να αφορούν είτε μεμονωμένους επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες είτε ομάδες χωρίς νομική μορφή- επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων. Με βάση τα κριτήρια αυτά, θα αναζητούνται υποψήφιοι είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες, με τους οποίους ή τις οποίες θα έρχεται σε επαφή ο Προϊστάμενος του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, συνεπικουρούμενος από τον κατά περίπτωση Υπεύθυνο έργου, ώστε να ελέγξουν περαιτέρω: 15

16 - τα ειδικά τους προσόντα σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες του έργου για το οποίο ζητείται η συνδρομή τους, - τη διαθεσιμότητά τους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, - το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Κατόπιν διαπίστωσης της διαθεσιμότητάς τους και της συμφωνίας τους επί των όρων της σχεδιαζόμενης σύμβασης, ο Προϊστάμενος του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα εισηγείται προς το Προεδρείο του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ το σχέδιο σύμβασης για κάθε συνεργάτη που θα επιλέγει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ομάδας. 3. Στις συμβάσεις που θα συνάπτονται μεταξύ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και των ενταγμένων στο ΜΕΣΙΝΕ επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με το ακριβές αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε αυτές παρέχονται αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο ομάδας, τον τόπο παροχής τους, τα προβλεπόμενα παραδοτέα, το συνολικό χρόνο απασχόλησης, το χρόνο απασχόλησης ανά παραδοτέο και το συνολικό κόστος, με επιμερισμό ανά παραδοτέο. 4. Η αποζημίωση των επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται έως του ποσού των 70 για τους ενταγμένους στα πεδία ενδιαφέροντος 1-6 του πρώτου υποσυστήματος του ΜΕΣΙΝΕ και έως του ποσού των 150 για τους ενταγμένους στα πεδία ενδιαφέροντος 1-6 του δεύτερου υποσυστήματος του ΜΕΣΙΝΕ. Για τους ενταγμένους στο πεδίο ενδιαφέροντος 7 του ΜΕΣΙΝΕ, η αποζημίωση γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα συστήματα διαχείρισης των ενεργειών κατάρτισης και δια βίου μάθησης των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 5. Η συνεχής παρακολούθησης του έργου των συνεργαζόμενων επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων, καθώς και η πιστοποίηση και παραλαβή των παραδοτέων που υποβάλλουν είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες, διενεργούνται από την Μονάδα Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. 16

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα