Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο"

Transcript

1 Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος

2 Εισαγωγή Το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας ως δικαιούχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,» βάσει του υπ αρ. 7534/504/ εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ). Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων που αναλαμβάνει το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. είτε ως ανάδοχος είτε ως δικαιούχος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, δύναται να συμβάλλεται συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για ειδικά προσδιορισμένα αντικείμενα, με επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες φυσικά πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προβαίνει στην περαιτέρω ανάπτυξη και συστηματοποίηση της βάσης δεδομένων επιστημονικών συνεργατών που ήδη διαθέτει, οργανώνοντας Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων, το οποίο ονομάζεται Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (εφ εξής Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.). Οι επιστημονικοί συνεργάτες και εμπειρογνώμονες που είναι ενταγμένοι στο Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. θα μπορούν να απασχολούνται σε δραστηριότητες που υλοποιεί με ίδια μέσα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, συνάπτοντας συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για σαφώς οριοθετημένα αντικείμενα, στα οποία διαπιστώνεται σχετική ανάγκη υποστήριξης από την Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης έργων του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Την πρωτοβουλία για την κατάρτιση σύμβασης με επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες του Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. θα λαμβάνει ο Προϊστάμενος του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Με βάση τις ανάγκες υποστήριξης σε έργα που υλοποιεί με ίδια μέσα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Μονάδα Προγραμματισμού, θα καθορίζονται μέσα από τη συνεργασία της Μονάδας Προγραμματισμού και του κατά περίπτωση Υπεύθυνου Έργου, συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι προς επιλογή επιστημονικοί συνεργάτες και εμπειρογνώμονες του Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το σχετικό κείμενο στην 1 η σελίδα της Βάσης Δεδομένων του Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. (Λειτουργία και πεδία ενδιαφέροντος του Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε..pdf). ~ 2 ~

3 Εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft Internet Explorer και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. Στη συνέχεια επισκεφθείτε το σύνδεσμο που υπάρχει κάτω δεξιά (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. ) : Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση : ~ 3 ~

4 Οδηγίες για την καταχώρηση στοιχείων Εφόσον κάνετε εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων του Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε., έχετε μπροστά σας την παρακάτω οθόνη : Επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτόματα δημιουργείται ένα νέο ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας προς το διαχειριστή της Βάσης Δεδομένων. Σε αυτό μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε παρατήρηση ή πρόβλημα έχετε σχετικά με την φόρμα συμπλήρωσης. Επιλέγοντας το σύνδεσμο Λειτουργία και πεδία ενδιαφέροντος του Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. ανοίγει σε μορφή αρχείου Acrobat Reader ο Κανονισμός Λειτουργίας του Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. απ όπου ενημερώνεστε για το σκοπό, τα όργανα ελέγχου και τα πεδία ενδιαφέροντος του Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. ~ 4 ~

5 Με την επιλογή Επόμενο ακολουθεί η πρώτη οθόνη της Βάσης Δεδομένων που αφορά την διαχείριση των πληροφοριών/δεδομένων από πλευράς του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ : Με την αποδοχή των παραπάνω όρων, μπορείτε να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη. Εάν κάποιος δεν αποδέχεται τους παραπάνω όρους, η διαδικασία καταχώρησης δεδομένων σταματάει. Στη συνέχεια, ζητούνται πληροφορίες στα ακόλουθα πέντε (5) πεδία: 1. Προσωπικά στοιχεία 2. Πεδία ενδιαφέροντος 3. Σπουδές 4. Επαγγελματική δραστηριότητα 5. Έρευνες, μελέτες / Συγγραφικό έργο /Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτική Εμπειρία / Μεταπτυχιακή επιμόρφωση / Κατάρτιση ~ 5 ~

6 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην 1η σελίδα ζητούνται τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία : Ορισμένα πεδία της Βάσης Δεδομένων απαιτούνται από το διαχειριστή να είναι συμπληρωμένα. Εάν δεν γίνει αυτό, εμφανίζεται η ένδειξη Ελλείπουσες Απαντήσεις με κόκκινα γράμματα. Στα Προσωπικά Στοιχεία απαιτείται απάντηση στα πεδία : Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Ημερομηνία Γέννησης Οδός Μονίμου Κατοικίας/Αριθμός/T.K. Πόλη ΑΦΜ και ΔΟΥ Εάν δεν απαντηθούν τα παραπάνω πεδία, η Βάση Δεδομένων δεν επιτρέπει στο χρήστη να προχωρήσει στην επόμενη οθόνη. ~ 6 ~

7 Αντίθετα, τα πεδία Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο, ΦΑΞ και δεν απαιτούν απάντηση. Στο πλαίσιο σχετικά με την Ημερομηνία Γέννησης καλό είναι να συμπληρώνετε την ημερομηνία με τη μορφή ΗΜΕΡΑ / ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ : ~ 7 ~

8 2.ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με τα εννιά (9) πεδία ενδιαφέροντος του Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. που δέχεται μόνο δύο απαντήσεις : Ανάλογα με τα δύο πεδία ενδιαφέροντος που επιλέξατε, μεταφέρεστε στα αντίστοιχα πεδία με τους λεγόμενους «διψήφιους κωδικούς ενδιαφέροντος» : ~ 8 ~

9 ~ 9 ~

10 Στις παραπάνω ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών δεν υπάρχει περιορισμός για την επιλογή των πεδίων. Τα πεδία 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ και 9.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ δεν έχουν επιπλέον αντικείμενα. Εάν επιλεγεί η κατηγορία Άλλο τότε απαιτείται απάντηση στο πλαίσιο που υπάρχει στο δεξί μέρος της κατηγορίας (κουτάκι). ~ 10 ~

11 3.ΣΠΟΥΔΕΣ Ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά με τις Βασικές και τις Μεταπτυχιακές σπουδές. Στις Βασικές σπουδές υπάρχουν 3 κλειστές ερωτήσεις και μια ανοικτή : Στις Βασικές σπουδές απαιτείται απάντηση στα πεδία : Επίπεδο πτυχίου 1 Εκπαιδευτικό ίδρυμα/τμήμα/χώρα/τίτλος Πτυχίου/Έτος χορήγησης πτυχίου 1 Συνάφεια πτυχίου 1 με πεδίο ενδιαφέροντος 1 ~ 11 ~

12 Το πεδίο ενδιαφέροντος 1 θεωρείται το 1 ο από τα δύο πεδία που έχετε επιλέξει στην ερώτηση ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Το πεδίο ενδιαφέροντος 2 θεωρείται το 2 ο από τα δύο πεδία που έχετε επιλέξει στην ερώτηση ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Στο παραπάνω παράδειγμα, το πεδίο ενδιαφέροντος 1 θεωρείται το πεδίο Πολιτικές και Κοινωνικές επιστήμες και το πεδίο ενδιαφέροντος 2 θεωρείται το πεδίο Δημογραφία. ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα πεδία ενδιαφέροντος σχετίζονται με τις ερωτήσεις συνάφειας που ακολουθούν παρακάτω. ~ 12 ~

13 Ακολουθεί η ερώτηση : Εάν ο χρήστης απαντήσει καταφατικά, ακολουθεί η παρακάτω οθόνη που είναι αντίστοιχη του πρώτου πτυχίου βασικών σπουδών : ~ 13 ~

14 Ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά με τις Μεταπτυχιακές σπουδές. Στις Μεταπτυχιακές σπουδές υπάρχουν 3 κλειστές ερωτήσεις και μια ανοικτή : Σύμφωνα με το προηγούμενο παραπάνω παράδειγμα, πάλι εδώ το πεδίο ενδιαφέροντος 1 θεωρείται το πεδίο Πολιτικές και Κοινωνικές επιστήμες και το πεδίο ενδιαφέροντος 2 θεωρείται το πεδίο Δημογραφία ~ 14 ~

15 Ακολουθεί η ερώτηση : Εάν ο χρήστης απαντήσει καταφατικά, ακολουθεί η παρακάτω οθόνη που είναι αντίστοιχη του πρώτου πτυχίου Μεταπτυχιακών σπουδών : Στην οθόνη αυτή, ο χρήστης ζητείται να εξειδικεύσει/περιγράψει και τη συνάφεια των Μεταπτυχιακών του σπουδών σύμφωνα με τους διψήφιους κωδικούς ενδιαφέροντος (σελ. 9-11) που έχει δηλώσει. ~ 15 ~

16 4.ΕΠΑΓΓ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά με την Επαγγελματική δραστηριότητα. Στην Τρέχουσα επαγγελματική δραστηριότητα υπάρχουν 4 κλειστές και 4 ανοικτές ερωτήσεις: Στην Τρέχουσα επαγγελματική δραστηριότητα απαιτείται απάντηση στα πεδία : Επωνυμία φορέα επιχείρησης / Θέση και αντικείμενο εργασίας Συνάφεια επαγγελματικής δραστηριότητας με βασικές σπουδές Συνάφεια επαγγελματικής δραστηριότητας με πεδίο ενδιαφέροντος 1 ~ 16 ~

17 Ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά με την Συνολική επαγγελματική δραστηριότητα όπου ζητείται με φθίνουσα χρονολογική σειρά (ξεκινώντας από σήμερα) να αναφερθούν επιγραμματικά οι σταθμοί της επαγγελματικής εμπειρίας του χρήστη. Επίσης ζητείται η έναρξη και η λήξη της συνολικής επαγγελματικής εμπειρίας καθώς και ένας υπολογισμός σε ανθρωπομήνες απασχόλησης. Οι παραπάνω απαντήσεις ζητούνται κατά προσέγγιση. ~ 17 ~

18 5. ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Στις παρακάτω οθόνες ο χρήστης ζητείται να απαντήσει επιγραμματικά σε μια σειρά ανοικτών ερωτήσεων στα ακόλουθα πεδία : ~ 18 ~

19 Η τελευταία σελίδα της Βάσης Δεδομένων για κάθε εγγραφή είναι η παρακάτω: ~ 19 ~

20 Παρατηρήσεις ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ! ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΑΤΕ ΚΑΤΙ,ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ (Ε-mail) ΣΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΘΟΝΗ: ΟΣΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ON-LINE ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ~ 20 ~

21 Γενικές Οδηγίες συμπλήρωσης Καλό είναι ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να καταχωρούνται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ γράμματα. Στα πεδία ανοικτών ερωτήσεων πληκτρολογούμε με τη μορφή κειμένου τις απαντήσεις μας μέχρι χαρακτήρες ανεξάρτητα από το μέγεθος του πεδίου καταχώρησης. Η μετάβαση από ερώτηση σε ερώτηση γίνεται με το πλήκτρο ΤΑΒ. Εναλλακτικός τρόπος μετάβασης είναι η χρήση του ποντικιού. Ορισμένα πεδία της Βάσης Δεδομένων απαιτούνται από το διαχειριστή να είναι συμπληρωμένα. Εάν αυτό δεν γίνει εμφανίζεται η ένδειξη Ελλείπουσες Απαντήσεις με κόκκινα γράμματα. ΠΡΟΣΟΧΗ : Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμπληρώνετε τα πεδία που δεν απαιτούν απάντηση στη Βάση Δεδομένων. Απλά λόγω της φύσης κάποιων ερωτήσεων πολλοί ερωτώμενοι δεν τις συμπληρώνουν. Για το λόγο αυτό και για να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος η Β.Δ. χωρίς προβλήματα, ο διαχειριστής της Β.Δ. έχει δώσει αυτή την επιλογή για ορισμένες ερωτήσεις. Είναι αυτονόητο πως όλες οι ερωτήσεις απαιτούν απάντηση. Σε περιπτώσεις όπου ο ερωτώμενος έχει απαντήσει αρνητικά σε ολόκληρη τη σχετική φόρμα-ενότητα ( π.χ. Εάν έχει δεύτερο βασικό πτυχίο ) αυτόματα με την επιλογή της απάντησης ΟΧΙ μια σειρά από φίλτρα ενεργοποιούνται και σας πηγαίνει στην επόμενη ακριβώς ερώτηση. Η χρήση φίλτρων διευκολύνει και κάνει συντομότερη την καταχώρηση των στοιχείων στη Βάση Δεδομένων. Με την επιλογή Επόμενο πηγαίνουμε στην επόμενη σελίδα της Βάσης Δεδομένων και με την επιλογή Προηγούμενο πηγαίνουμε στην προηγούμενη σελίδα του για τυχόν διορθώσεις που θέλουμε να κάνουμε.. ~ 21 ~

22 Οδηγίες σε 5 απλά βήματα 1. Σύνδεση στο διαδίκτυο 2. Μέσω του φυλλομετρητή Microsoft Internet Explorer επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και στη συνέχεια επισκεφθείτε το σύνδεσμο του Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε. : 3. Κάνετε είσοδο στη φόρμα συμπλήρωσης δεδομένων, αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης. 4. Καταχωρείτε τα δεδομένα σας, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα πεδία που απαιτούν απάντηση. Στις ανοικτές ερωτήσεις, προσπαθήστε να απαντήσετε επιγραμματικά καθώς σε επόμενο στάδιο θα σας ζητηθεί να στείλετε αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 5. Η κάθε εγγραφή αποστέλλεται επιτυχώς σε κεντρικό Server έπειτα από την ένδειξη που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας στην τελευταία φόρμα της Βάσης Δεδομένων: Τέλος συνέντευξης. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. ~ 22 ~

23 Ρυθμίσεις για καλύτερη εμφάνιση της Βάσης Δεδομένων στην οθόνη σας Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Internet Explorer Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης του υπολογιστή σας αλλά και τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, είναι πολύ πιθανό να βλέπετε τις φόρμες διαφορετικά από υπολογιστή σε υπολογιστή. Δηλαδή ορισμένες φόρμες θα φαίνεται να έχουν κόψει τμήμα της εκφώνησης μιας ερώτησης ή θα φαίνονται αρκετά μικρές ή μεγάλες. Ορισμένες βασικές προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι οι παρακάτω : 1. Ρυθμίσεις Οθόνης Από Έναρξη επιλέγουμε Ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου... Οθόνη... και επιλέγουμε την καρτέλα Ρυθμίσεις Στην ανάλυση οθόνης 17 ιντσών καλό είναι να έχετε 1024 επί 768 pixel 2. Ρυθμίσεις Microsoft Internet Explorer Ανοίγοντας τον Microsoft Internet Explorer επιλέγουμε Προβολή... Μέγεθος Κειμένου... Μικρό ή Μεσαίο Μέγεθος Με το συνδυασμό των παραπάνω ρυθμίσεων μπορείτε να πετύχετε την βέλτιστη εμφάνιση της Βάσης Δεδομένων στην οθόνη σας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν το είδος της οθόνης, η κάρτα γραφικών του Η/Υ σας, η έκδοση του Internet Explorer κ.α. ~ 23 ~

24 Για οποιαδήποτε απορία διευκρίνιση επικοινωνήστε με : Μπουκουβάλα Κώστα Αναλυτή δεδομένων ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ηλεκτρονική Διεύθυνση : Τηλ: ~ 24 ~

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στα είκοσι χρόνια (1990-2010) λειτουργίας του έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο, στους τομείς της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 1. Εισαγωγή στην on-line βάση 1. Ο φοιτητής εισέρχεται στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ KOINΩNIKΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓENIKH Δ/NΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Tαχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα