Περιεχόµενα Α1 σταδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα Α1 σταδίου"

Transcript

1

2 Περιεχόµενα Α1 σταδίου Τεύχη α/α θέµα 1 Α.1. Έκθεση Αξιολόγηση : Πλαίσια Πολιτικές Προγράµµατα - Μελέτες 1.α Α.1. Έκθεση Αξιολόγηση : Υπάρχουσα κατάσταση - Εξελίξεις 1.β Α.1. Έκθεση Αξιολόγηση : Αξιολόγηση θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ 3 Α.1. Τοπίο 4 Α.1. ΣΠΜΕ - Αη Φάση 5 Α.2. Σύνοψη 2.α Παράρτηµα Πινάκων 2.β Παράρτηµα Χαρτών Α4 Χάρτες εκτός κειµένου α/α θέµα Ε.1 Χωρικές επιπτώσεις των πολιτικών Αξιολόγηση των προβληµάτων (1/ ) Ε.2 Χωρικές επιπτώσεις των πολιτικών Αξιολόγηση των προοπτικών (1/ ) Τ.1 Ανάλυση Τοπίου (1/ ) Α.2. Περιεχόµενα Τεύχους 5 : Α.2. Σύνοψη α/α Περιεχόµενα Σελ. ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ Α 1 Στάδιο Α.2.α Η Περιφέρεια σήµερα 1 Α.2.β Α.2.β.1 Α.2.β.1.1 Αξιολόγηση της εφαρµογής των Περιφερειακών Πλαισίων και διατύπωση Πορισµάτων Μέτρων Ενεργειών ανά θεµατική ενότητα Μεθοδολογία διερεύνησης Συνάφειας / Επικαιρότητας / Εναρµόνισης / Συνέργιας Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρµογής Θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και προοπτικών ανά θεµατική ενότητα µε συνθετική θεώρηση αναπτυξιακών και χωροταξικών δεδοµένων Χωροταξική Ένταξη της Περιφέρειας στον εθνικό / ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο Α.2.β.1.2 ιοικητική οργάνωση 20 Α.2.β.1.3 ιαχείριση Πόρων / Κινδύνων / Κλιµατικής Αλλαγής 22 Α.2.β.1.4 Ανθρώπινο δυναµικό και Κοινωνικό -οικονοµική φυσιογνωµία 24 Α.5.β.1.5 Οικιστικό ίκτυο Αστικοποίηση 28 Α.2.β.1.6 Χωρική ιάρθρωση/ Οργάνωση Παραγωγικού Χώρου 31 Α.2.β.1.7 ιαχείριση Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος 36 Α.2.β.1.8 Μεταφορική Υποδοµή 39 Α.2.β.1.9 Υποδοµές Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών i

3 α/α Περιεχόµενα Σελ. Α.2.β.1.10 Υποδοµές Περιβάλλοντος και Λοιπές Κοινωφελείς τεχνικές Υποδοµές 44 Α.2.β.1.11 ιαχείριση Ειδικών κατηγοριών χώρου 45 Α.2.β.1.12 Χωροταξικός Σχεδιασµός χρήσεις γης και πολιτική γης (εργαλεία εφαρµογής) Α.2.β.2 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ Πορίσµατα / Μέτρα / Ενέργειες Α.2.β.2.1 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων Πρότυπο Χωρική Ανάπτυξης 2. Αναπτυξιακό Πλαίσιο 3. Χωροταξική Οργάνωση Α.2.β.2.2 Πορίσµατα / Μέτρα / Ενέργειες 59 Ι. Γενικά κύρια συµπεράσµατα αξιολόγησης ΙΙ. Προοπτικές Προβλήµατα ΙΙΙ. Βραχυπρόθεσµα Μέτρα Ενέργειες ΙV. Ζητήµατα εναρµόνισης - αναθεώρησης Α.2.β.2.3 Συνθετική αξιολόγηση Εναλλακτικά σενάρια ii

4 A.2. ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A.2.α. Η Περιφέρεια σήµερα Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, σε άµεση γειτνίαση και ταχεία διασύνδεση µέσω των ιευρωπαικών ικτύων Μεταφορών ( Ε -Μ) µε την Μητροπολιτική Αθήνα - Αττική, καταλαµβάνει ένα εδαφικά κρίσιµο τµήµα του ηπειρωτικού κορµού της Ελλάδος στον κοµβικό ενδιάµεσο χώρο της ελληνικής χερσονήσου που την καθιστά κόµβο δικτύων υποδοµών ευρωπαικού και εθνικού επιπέδου τόσο στους τοµείς των µεταφορών στην Λειτουργική Αστική Περιοχή της Λαµίας όσο και της ενέργειας κυρίως στη κεντρική Εύβοια. υνατά σηµεία της ταυτότητάς της στο διεθνή και ευρωπαϊκό και εθνικό περιφερειακό χώρο αποτελούν: Οι πολλαπλοί διάσπαρτοι πολιτιστικοί πόροι της, µε προεξάρχοντες τους οργανωµένους πόλους ιεθνούς Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - UNESCO των ελφών (Αρχαιολογικός Χώρος και το ελφικό Τοπίο) και του Οσίου Λουκά (Μνηµείο και Πολιτιστικό Τοπίο) στον Ελικώνα, και τον διεθνούς συµβολισµού χώρο των Θερµοπυλών που αποτελούν διεθνείς τουριστικούς προορισµούς. η παραγωγική της συµµετοχή σε πρωτεύουσα θέση σε εθνικό επίπεδο στο δευτερογενή τοµέα/µεταποίηση σε διασύνδεση κυρίως µε την δραστηριότητα της Μητροπολιτικής Αθήνας Αττικής µε αναφορά την βιοµηχανική δέσµη Σχηµατάρι- Ριτσώνα / Θήβα Θίσβη και σε διασύνδεση µε τον δυναµικό παραγωγικό χώρο του Βοιωτικού Κηφισσού και της ευρύτερης Λαµίας µε αναφορά τη Λαµία. η «πρωτιά» της σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο στη µεταλλουργική βιοµηχανία, ιδίως τη συνδεδεµένη µε το βωξίτη και την παραγωγή αλουµινίου κύρια στα νότια φωκικά και βοιωτικά παράλια και ορεινούς όγκους µε κέντρο το βιοµηχανικό οικιστικό κέντρο στα Ασπρα Σπίτια, µε το σιδηρονικέλιο στη Βοιωτία και Εύβοια µε κέντρο το βιοµηχανικό οικιστικό κέντρο της Λάρυµνας, και µε το µαγνησίτη στο αστικό δίδυµο Λίµνη-Μαντούδι. 1

5

6 Η γεωργο-διατροφική της παραγωγή εγγύς της Μητροπολιτικής Αθήνας και οι δυναµικοί γεωργοκτηνοτροφικοί και υδατικοί της πόροι και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η κρίσιµη ενδιάµεση θέση της στα δίκτυα ενέργειας και η δεσπόζουσα θέση της στη παραγωγή καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ, γεωθερµία), κρίσιµη παράµετρος ανταγωνιστικότητας και αειφορίας για τη παραγωγική διαδικασία ιδίως στον ενεργοβόρο δευτερογενή της τοµέα. τα µεγάλα φυσικά ορεινά οικοσυστήµατα και τοπία της και οι ιδιότυποι θαλάσσιοι και νησιώτικοι χώροι της, που αποτελούν αποθέµατα βιοποικιλότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή εναλλακτικών µορφών ενέργειας και αναψυχής και ορεινού και χειµερινού τουρισµού. Οι θερµαλιστικοί πόροι και η παράδοσή της στον ιαµατικό τουρισµό στις εκτεταµένες εγκαταστάσεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην ευρύτερη περιοχή του Σπερχειού-Βόρειου Ευβοϊκού. Η Στερεά Ελλάδα σε αριθµούς Έκταση της Περιφέρειας (km 2 ) ιάρθρωση του ΑΕΠ ( 2009): Πληθυσµός (προσωρινά στοιχεία Πρωτογενής τοµέας απογραφής 2011) Ενεργός πληθυσµός 51,7% ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Ποσοστό ανεργίας (2009) 10,5 % Ποσοστό ανεργίας (2011) 18,9% ΑΕΠ της Περιφέρειας (2009) Αναπτυξιακές Χωρικές εκατοµµύρια Ενότητες Περιφερειακού ευρώ Χωροταξικού Σχεδιασµού Ποσοστό ΑΕΠ της Χώρας (2009) 4,55 % Τοπικές Αυτοδιοικήσεις / ΟΤΑ Α ου βαθµού 6,7 % 38,2 % 55,1% Βασικά Οικονοµικά µεγέθη: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ξεκίνησε µε καλές επιδόσεις την αρχή της δεκαετίας, αλλά αν και εκσυγχρόνισε την απαραίτητη αστικοποίηση της οικονοµίας της διορθώνοντας τη συµµετοχή του τριτογενή τοµέα είδε την εξέλιξη του ΑΕΠ να φθίνει σχετικά από το πρώτο ήµισυ της δεκαετίας ιδίως στο τοµέα του πρωτογενή τοµέα ενώ παρουσιάζεται αύξηση του ενεργού πληθυσµού και σηµαντική µείωση της ανεργίας που χαρακτήριζε την περιφέρεια. Σηµαντικό ρόλο εκτιµούµε ότι είχε σ αυτή την εξέλιξη η καθυστέρηση εκτέλεσης του Γ ΚΠΣ και η µετάβαση σε καθεστώς ανταγωνιστικότητας στα Κοινοτικά ιαρθρωτικά Ταµεία. Μετά το 2009 η οικονοµική κρίση έχει επιφέρει µία τοµή στη συνέχεια για την οποία δεν έχουµε ακόµα σχετικά στοιχεία ώστε να εκτιµήσουµε τα νέα δεδοµένα πλην της ανεργίας που έχει µεν επιδεινωθεί εξαιρετικά αλλά διατηρεί µικρότερα ποσοστά από την χώρα. Το ΑΕΠ της περιφέρειας ανερχόταν το 2009 σε εκατοµµύρια ευρώ (σε τρέχουσες τιµές), συµβάλλοντας κατά 4,55% στη διαµόρφωση του συνολικού ΑΕΠ της 2

7

8

9 χώρας, ενώ ο πληθυσµός της το 2011 αντιπροσωπεύει το 5,07% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Κατά την περίοδο το ΑΕΠ της περιφέρειας αυξάνεται κατά 24% (ΜΕΡΜ 2,7), ενώ το ΑΕΠ της χώρας, την ίδια περίοδο αυξάνεται κατά 60% (ΜΕΡΜ 6,1). (βλέπε Πίνακα ΙΙΙ) Κατά την περίοδο το ΑΕΠ της περιφέρειας αυξάνεται κατά 11% (ΜΕΡΜ 2,5), ενώ της χώρας κατά 20% (ΜΕΡΜ 4,6). Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων, η µεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ εµφανίζεται στην Π.Ε. Ευρυτανίας (28%). Ακολουθούν η Π.Ε. Φωκίδας (16%), η Π.Ε. Βοιωτίας και η Π.Ε. Εύβοιας µε αύξηση (11%) και τέλος η Π.Ε. Φθιώτιδας µε αύξηση (8%). Η συνοχή ενισχύεται µε εξαίρεση τη Φθιώτιδα που τριτογενοποιείται έντονα και επίσης έντονα υφίσταται την αρνητική εξέλιξη στο πρωτογενή τοµέα. ιατοµεακά, κατά τη περίοδο , σε περιφερειακό επίπεδο, το ΑΕΠ στο δευτερογενή τοµέα αυξάνεται κατά 11%, στο τριτογενή κατά 19%, ενώ παρατηρείται σηµαντική µείωση στον πρωτογενή τοµέα κατά 30%. Κατά την ίδια περίοδο, σε επίπεδο χώρας, η διάρθρωση του ΑΕΠ είναι ανάλογη, µε µεγαλύτερη αύξηση στο δευτερογενή (17%) και τριτογενή (23%) τοµέα και µικρότερη µείωση του ΑΕΠ στο πρωτογενή (-24%). Ο τριτογενής τοµέας είναι κυρίαρχος στη διαµόρφωση του ΑΕΠ (55,1% το 2009), ενώ αύξησε την συµµετοχή του κατά 12,1 ποσοστιαίες µονάδες (43% το 2001). Σε επίπεδο χώρας τα ποσοστά παρουσιάζουν µικρότερη απόκλιση (72,2% το 2001 και 77,7% το 2009) Στο δευτερογενή τοµέα τα ποσοστά διαµόρφωσης του ΑΕΠ είναι 38,2%, παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση σε σχέση µε το 2001 (45,4%). Ο τοµέας αυτός παραµένει βασικός για την περιφέρεια καθώς σε επίπεδο χώρας τα ποσοστά συµµετοχής είναι αρκετά µικρότερα (19,2% το 2009 από 21,4% το 2001). Ο πρωτογενής τοµέας µείωσε τη συµµετοχή του στο ΑΕΠ της περιφέρειας από 11,7% το 2001, σε 6,7% το 2009, ενώ σε επίπεδο χώρας είναι 6,4% και 3,1%, αντίστοιχα. Η Τοµεακή εξέλιξη του ΑΕΠ κατά Π.Ε. και της απασχόλησης έχει ως εξής : (Χάρτες Α.5.1 & Α.5.2) Κατά την περίοδο , παρατηρείται µείωση του µεριδίου διαµόρφωσης του ΑΕΠ στον πρωτογενή τοµέα σε όλες τις Π.Ε. Η µείωση αυτή κυµαίνεται από -22% µέχρι -34% µε σηµαντικότερη την µείωση στην Π.Ε. Ευρυτανίας (-40%). Στο δευτερογενή τοµέα παρατηρείται σηµαντική αύξηση του µεριδίου του τοµέα στη διαµόρφωση του ΑΕΠ στην Π.Ε. Ευρυτανίας (22%) και σηµαντική µείωση στην Π.Ε. Φωκίδας (-7%), ενώ οι υπόλοιπες Π.Ε. συγκλίνουν στους δείκτες της περιφέρειας (11%) και της χώρας (17%) 3

10

11 III Πίνακας III: ΑΕΠ ανά τοµέα (σε τρέχουσες τιµές) µε βάση την ΑΠΑ κατά τοµέα παραγωγής Σύνολο Π Τρ Σύνολο Π Τρ Σύνολο Π Τρ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ ΧΩΡΑ 0,06 0,11 0,12 0,03 0,05 0,11 0,10 0,03 0,045 0,10 0,09 0,03 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,39 0,30 0,57 0,23 0,34 0,34 0,56 0,18 0,34 0,33 0,57 0,18 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,29 0,23 0,22 0,37 0,34 0,23 0,28 0,42 0,35 0,25 0,27 0,41 Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,00 0,03 0,02 0,01 0,01 0,04 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,25 0,41 0,18 0,28 0,25 0,37 0,14 0,30 0,24 0,35 0,14 0,29 Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,05 0,04 0,02 0,08 0,05 0,05 0,02 0,07 0,05 0,05 0,02 0,08 Π: Πρωτογενής τοµέας, : ευτερογενής τοµέας, Τ: Τριτογενής τοµέας Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Το ΑΕΠ προκύπτει από την ΑΠΑ µείον τις αξίες χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που µετρώνται έµµεσα (FΙSΙΜ), συν τους καθαρούς φόρους επί των προϊόντων. (ΑΕΠ=ΑΠΑ + φόροι - επιδοτήσεις). Τα τελευταία δύο στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτά κατανέµονται στις περιφέρειες στη βάση της ΑΠΑ κατά κλάδο & περιφέρεια * Τα δεδοµένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την περίοδο έχουν αναθεωρηθεί µε έτος βάσης το Για την περίοδο δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί η αναθεώρηση. ΜΕΡΜ ΜΕΡΜ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Σύνολο Π Τρ Σύνολο Π Τρ ΧΩΡΑ 6,1 4,6-6,8 3,9 5,4 20% -24% 17% 23% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 2,7 2,5-8,5 2,6 4,4 11% -30% 11% 19% Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0,8 2,5-8,8 3,1 4,9 11% -31% 13% 21% Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 5,2 2,6-5,9 1,5 3,9 11% -22% 6% 16% Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3,2 6,3-12,0 5,1 7,8 28% -40% 22% 35% Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 2,2 1,9-9,7 3,1 3,9 8% -34% 13% 17% Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ 3,7 3,7-8,2-1,8 6,1 16% -29% -7% 27% Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ -1,8 0,0-0,3 0,5 0,5 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2,4 0,0 2,9-1,1-0,5 Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,5 3,7-3,8 2,4 3,3 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ -0,5-0,6-1,3 0,5-0,5 Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,9 1,1 0,4-4,3 1,7 Πίνακας III: ΑΠΑ κατά τοµέα παραγωγής (ποσοστά) Π Τρ Π Τρ Π Τρ ΧΩΡΑ 6% 21% 72% 5% 20% 75% 3% 19% 78% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 12% 45% 43% 11% 38% 51% 7% 38% 55% Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9% 66% 25% 11% 63% 27% 7% 64% 29% Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9% 35% 56% 7% 31% 62% 5% 29% 66% Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9% 14% 77% 8% 9% 83% 4% 8% 88% Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 19% 32% 49% 16% 22% 62% 10% 23% 67% Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ 10% 22% 67% 11% 16% 73% 7% 13% 81%

12 Πίνακας IV: ΑΕΠ κατά κεφαλή, ενεργός πληθυσµός, ανεργία ΑΕΠ κατά κεφαλή Ποσοστό ενεργού πληθυσµού Ποσοστό ανεργίας Ποσοστό ενεργού πληθυσµού ^ Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (27 χώρες) % 8,6 9,7 13% 56,66 57,57 1,6% ΧΩΡΑ % 46,8 11,1 10,7 17,7 65% 52,17 53,91 3,3% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ % 44,1 11,0 14,1 18,9 34% 50,19 51,57 2,7% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ ΧΩΡΑ 1,15 0,93 0,99 1,32 1,07-19% 0,96 0,96-0,6%. ΑΛΙΑΤΡΟΥ 45,4 14,9 Πηγή (8) & (9): ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.,. ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 45,2 11,6 Eurostat (03/12). ΘΗΒΑΙΩΝ 48,4 11, %. ΛΕΙΒΑ ΕΩΝ 46,1 11,4 10,7 16,3 52%. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 48,7 9,8. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 54,0 7,4. ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 43,8 9,8. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 42,6 13,8. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙ ΗΨΟΥ 40,3 11,3. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 41,3 11, %. ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 36,2 11,4 11,6 24,8 114%. ΜΑΝΤΟΥ ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 34,9 24,7. ΣΚΥΡΟΥ 43,6 13,6. ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ 47,0 10,3. ΑΓΡΑΦΩΝ 40,6 10, %. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 39,8 12,7 12,0 *. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 43,1 9,1. ΟΜΟΚΟΥ 46,1 6,1. ΛΑΜΙΕΩΝ 44,9 11,8. ΛΟΚΡΩΝ % 45,8 9,1 10,2 15,9 56%. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 36,5 8,9. ΜΩΛΟΥ-ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 44,6 10,3. ΣΤΥΛΙ ΑΣ 46,7 9,5. ΕΛΦΩΝ 40,5 12, %. ΩΡΙ ΟΣ 32,4 13,6 12,9 11,3-12% Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. (1), (2) Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασµοί, Κατά κεφαλή ΑΕΠ κατά περιφέρεια & νοµό ( ) (προσωρινά στοιχεία) (3), (5) Απογραφή 2001 & (6), (7) Νοµοί: Έρευνα Εργατικού υναµικού (τριµηνιαία), πιν. Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας κατά νοµό (6), (7) ΕΕ-27, Χώρα & Περιφέρεια: EUROSTAT *Οι νοµοί µε εκτιµώµενο πληθυσµό κάτω των , για τους οποίους δε δίδονται εκτιµήσεις λόγω µεγάλου δειγµατοληπτικού σφάλµατος. IV

13

14

15

16 Τέλος στο τριτογενή τοµέα παρατηρείτε σηµαντική αύξηση του µεριδίου διαµόρφωσης του ΑΕΠ στην Π.Ε. Ευρυτανίας (35%) και στην Π.Ε. Φωκίδας (27%) και µικρότερες αυξήσεις στις υπόλοιπες Π.Ε. Όσον αφορά την διάρθρωση της απασχόλησης εµφανίζεται σχετικά σταθερή µε 18% για το πρωτογενή, 27% στο δευτερογενή και 55% στο τριτογενή. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της περιφέρειας και η συνολική θέση της Περιφέρειας σε σχέση µε τη χώρα (Χάρτες Α.2.1 & Α.2.2) έχει ως εξής: Το 2009 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της περιφέρειας είναι ευρώ και είναι µικρότερο κατά 8% από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας ( ευρώ). Τη περίοδο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας αυξήθηκε κατά 23%, ενώ σε επίπεδο χώρας παρατηρήθηκε µεγαλύτερη αύξηση (54%). Τη περίοδο ο ρυθµός µεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ µειώνεται, τόσο σε επίπεδο χώρας (+18%) όσο και σε επίπεδο περιφέρειας (+11%). Το ανάγλυφο και η µορφολογία. Η Στερεά Ελλάδα είναι η δεύτερη σε έκταση ελληνική περιφέρεια µε 230 χλµ. µήκος και 95 χλµ. πλάτος. Αποτελούµενη από ηπειρωτικό και νησιωτικό τµήµα και ανοιχτή στο Αιγαίο Πέλαγος και σε επικοινωνία µε το Ιόνιο Πέλαγος µέσω µεγάλου µήκους ακτών και εσωτερικών θαλασσών (Κορινθιακός-Πατραϊκός-Ευβοϊκός-Μαλιακός Κόλπος), η Περιφέρεια είναι εξαιρετικά πλούσια σε µορφολογία. Προσφέρει µία έτσι µεγάλη ποικιλία τοπίων: πεδιάδες, οροπέδια, µεγάλα δάση και υψηλές βουνοκορφές, ορεινές αγροτικές καλλιέργειες και βοσκότοπους, εσωτερικά και παραθαλάσσια νερά και ακτές. Το κλίµα. Στις ευρεία κατοικηµένες παραλιακές και πεδινές περιοχές το κλίµα είναι µεσογειακό µε µέση ετήσια θερµοκρασία 18 ο Κελσίου. Στις ορεινές περιοχές το κλίµα είναι ψυχρό, µε συχνές χιονοπτώσεις το χειµώνα και ευχάριστες θερµοκρασίες το καλοκαίρι. Ανθρώπινο δυναµικό Βιοτικό Επίπεδο. Η περιφέρεια παρουσιάζει στα προσωρινά αποτελέσµατα της πρόσφατης απογραφής τα ίδια χαρακτηριστικά πληθυσµιακής στασιµότητας όπως και το εθνικό επίπεδο. Εκτιµάται σε επιστηµονικές ειδικευµένες αναλύσεις ότι τα οριστικά αποτελέσµατα θα είναι θετικότερα για τη Περιφέρεια λόγω των δυσκολιών που αντιµετώπισε η απογραφή ιδίως ως προς τις µεταναστεύσεις πληθυσµών. Μετακινήσεις πληθυσµιακές προς την περιφέρεια την προσεχή δεκαετία λόγω της οικονοµικής κρίσης που πλήττει ιδιαίτερα τα πολύ µεγάλα αστικά κέντρα και της ανόδου του κόστους των οδικών µεταφορών µε Ι.Χ. και του κόστους ζωής µε τάση επιστροφής στην ύπαιθρο νέων αγροτών, ή εργαζοµένων στις πλησίον της Αθήνας συνοριακές περιοχές µεγάλων µετακινήσεων µεταξύ τόπου εργασίας τόπου κατοικίας (ευρύτερη Χαλκίδα και Θήβα) έχουν µεγάλες πιθανότητες εµφάνισης κατά την προσεχή δεκαετία. Ιδιαίτερες ευκαιρίες, για τα προαναφερθέντα αποτελούν οι συνεχιζόµενες και εντεινόµενες από τις πολιτικές και τις προτεραιότητες προς το 2020, τάσεις σε σχέση µε την επέκταση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας και του ιαδικτύου» και την µείωση 4

17 των αποστάσεων πόλης-υπαίθρου υπό την προϋπόθεση προσφοράς ελκτικού αστικού περιβάλλοντος καλά διαµοιρασµένου στην ύπαιθρο χώρα της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια εµφανίζει διαχρονικά υστέρηση και έλλειψη συνοχής στους τοµείς του τοπικού εισοδήµατος, της εξειδίκευσης και παρουσίας ανώτερου επιστηµονικού δυναµικού καθώς και στη αστικοποίηση λόγω της επιρροής που υφίσταται µέχρι σήµερα από την Αθήνα σε συνδυασµό µε την εγγύτητά της προς αυτή και την συνεχώς βελτιούµενη προσπελασιµότητα και κινητικότητα µέχρι σήµερα των εργαζοµένων και επιχειρηµατιών από την Αθήνα. Βέβαια η συνοχή βελτιώθηκε ως προς τις πιο µειονεκτούσες περιοχές της Π.Ε. Ευρυτανίας και Φωκίδας. ίκτυα πόλεων και οικισµών. Το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι πολυκεντρικό και αναπτύσσεται ισόρροπα σ όλο της το χώρο ιδίως στα 3 α ανώτερα επίπεδά του. Οι πόλεις που έχουν τους κυρίαρχους κινητήριους ρόλους είναι: Η Λαµία και η Χαλκίδα, περιφερειακοί κόµβοι µε εξυπηρετούµενους κατοίκους στην αστική περιοχή τους. Η Θήβα, η Λιβαδειά και η Άµφισσα-Ιτέα, κόµβοι µε έως εξυπηρετούµενους κατοίκους στην αστική περιοχή τους. Ιδιαίτερους ρόλους διαδραµατίζουν το Καρπενήσι, τουριστικός και διοικητικός αναδυόµενος πόλος αστικής διάχυσης στο υψηλό ορεινό δυτικό όγκο και οι παραδοσιακές µικρές πόλεις Ιστιαία-Λ.Αιδηψού, Αγ.Κων/νος-Καµένα Βούρλα, Αταλάντη-Λιβανάτες, Αµφίκλεια-Τιθορέα, Γαλαξείδι, Κύµη, Αλιβέρι, Κάρυστος, οµοκός. Εξειδικευµένα δίπολα στην εξορυκτική βιοµηχανία και τη µεταλλουργία αποτελούν τα δίπολα Μαντούδι-Λίµνη και ίστοµο-αντίκυρα και η Λάρυµνα. Η πρόσφατη µεταρρύθµιση της διοικητικής δοµής, η οποία αφορούσε την αναδιάρθρωση των α βάθµιων ΟΤΑ, είχε άµεσο θετικό αντίκτυπο στη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας ιδίως ως προς τα ακόλουθα: Αναδιοργανώθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση µε τη δηµιουργία των νέων καλλικρατικών δήµων µε κατεύθυνση ενισχυµένες ενότητες µε κρίσιµα αναπτυξιακά µεγέθη και δυνατότητες διοικητικής διαχείρισης που προωθούν τις ενότητες συνεργασίας πόλης-υπαίθρου του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ και διευκολύνου τα δίκτυα πόλεων µέσω των οποίων το ΠΠΧΣΑΑ επιδιώκει την ενδυνάµωση του προφίλ της αστικοποίησης της Περιφέρειας. Η ευρύτερη περιοχή της Λαµίας ενισχύθηκε από τη διοικητική µεταρρύθµιση «Καλλικράτης» µε την διοικητική ενδυνάµωση του ήµου Λαµίας και την αναβάθµιση της τάξης µεγέθους της πόλης στο οικιστικό δίκτυο της χώρας αφού πλέον το µεγαλύτερο τµήµα της Λειτουργικής Αστικής Περιοχής της Λαµίας απέκτησε διοικητική έκφραση. Όλοι οι πόλοι πόλεις του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας ενισχύθηκαν ως Ενότητες 3 ου Επιπέδου τόσο διοικητικά όσο και ως προς το «κρίσιµο µέγεθος» αστικοποίησής τους. 5

18 Το βιοµηχανικό και µεταποιητικό δυναµικό. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα από πλευράς παραγωγικότητας στον δευτερογενή τοµέα, και ακολουθεί από το ΚΠΣ στόχους ανταγωνιστικότητας, γεγονός που την έχει προετοιµάσει να ανταποκριθεί στις τρέχουσες συνθήκες οικονοµικής κρίσης και αλλαγής αναπτυξιακού προτύπου παραγωγής.. Κατέχει πρωτεύουσα θέση στη µεταλλουργική βιοµηχανία της χώρας. Χαρακτηρίζεται σαν η Περιφέρεια των µεγάλων εταιρειών και µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Η προοπτική της αγροτικής παραγωγής. Η περιφέρειας διαθέτει εντυπωσιακά πλεονεκτήµατά στο πρωτογενή τοµέα (καλλιεργούµενη γη, υποδοµές και εγκαταστάσεις, υδάτινο δυναµικό, κτηνοτροφική καθετοποιηµένη παραγωγή συγκεντρώνοντας µερικές από τις µεγαλύτερες µονάδες του κλάδου, πρωτεύουσα θέση στα αλιεύµατα από ιχθυοκαλλιέργειες, φρέσκα αγροτοδιατροφικά προϊόντα κλπ.). Οι προοπτικές είναι εξαιρετικά θετικές λόγω της σταδιακής ανόδου του τοµέα στον εθνικό προγραµµατισµού στα πλαίσια νέου αναπτυξιακού προτύπου και της ελκτικότητας του τοµέα για νέες µετακινήσεις ανθρώπινου δυναµικού και επενδύσεων προς τη γεωργική παραγωγή από τις χειµαζόµενες από την ανεργία αστικές µητροπολιτικές περιοχές και ιδίως την Αθήνα µε την οποία άµεσα γειτνιάζει. Τα αστικά κέντρα και η αστικοποίηση επιλεγµένων κέντρων είναι απαραίτητα προϋπόθεση αξιοποίησης του τοµέα. Ο τριτογενής σε τροχιά ανάδειξης. Ο τριτογενής τοµέας αποτέλεσε τον δυναµικά εξελισσόµενο τοµέα της Περιφέρειας την δεκαετία που πέρασε. Την τρέχουσα περίοδο υφίσταται πιέσεις συρρίκνωσης αλλά έχει µεγάλες δυνατότητες αύξησης της απασχόλησης και, κατ επέκταση, του Περιφερειακού ΑΕΠ, σε κλάδους όπως ο επιλεκτικός τουρισµός (ιατρικός, ιαµατικός, πολιτιστικός, χιονοδροµικός, φυσιολατρικός, πολιτιστικός) και σε ευγενείς υπηρεσίες (καινοτοµία λόγω των µεγάλων βιοµηχανικών συγκροτηµάτων και της ενέργειας ιδίως ΑΠΕ, βιοµηχανικό design, περιβαλλοντική και οικολογική διαχείριση, εµπορευµατοποίηση αγροτικών προϊόντων κλπ.) Υποδοµές αιχµής - ιεθνείς µεταφορές και Επικοινωνίες. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος διαθέτει διεθνή ισχυρή Θέση στη µεταφορική υποδοµή στην κατεύθυνση Αθήνα-Θεσσαλονίκη /Εγνατία αφού διασχίζεται κατά µήκος τόσο από τον υπό ολοκλήρωση ιεθνή Αυτοκινητόδροµο Πάτρα-Αθήνα-Θεσ/νίκη (ΠΑΘΕ), όσο και από τη ιεθνή Σιδηροδροµική Γραµµή Αθήνα-Θεσ/νίκη, τµήµατα του ιεθνούς Ευρωπαϊκού ικτύου Μεταφορών ( Ε Μ) ενώ αποτελεί κόµβο και κορµό της διασύνδεσης των ως άνω Ε -Μ µε την Πάτρα ( ιαγώνιος)-ιόνια Οδό (Μέσω Καρπενησίου) και Ε65 προς Ιωάννινα. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η ολοκλήρωση του ιευρωπαϊκής και ιαπεριφερειακής σηµασίας πλέγµατος δικτύων και του κόµβου συνδυασµένων µεταφορών στη Λαµία είναι πρωτεύουσας και ζωτικής σηµασίας κατά την τρέχουσα και επόµενη προγραµµατική περίοδο

19 Οι νέες πολιτικές για προώθηση θαλάσσιας στρατηγικής δίνει την ευκαιρία για ανασύνταξη της θέσης της Περιφέρειας στις θαλάσσιες µεταφορές και ένταξη των σηµαντικών λιµένων της στο σύστηµα Οδικών και Σιδηροδροµικών δικτύων της. Σηµαντικές ελλείψεις παρουσιάζει ακόµα το υπό κατασκευή ή προγραµµατισµό ευτερεύον περιφερειακό σύστηµα διασύνδεσης µε το πρωτεύον διεθνές σύστηµα µεταφορών. Οι προοπτικές για την ουσιαστική λειτουργική βελτίωση του συστήµατος µεταφορών θα συνεχίζουν να υφίστανται τόσο τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης όσο και της έλλειψης χρηµατοδοτήσεων από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. για τρέχοντα έργα υποδοµών στα πλαίσια του Ε ΚΠΣ. Θετικές έως πολύ θετικές προοπτικές υπάρχουν για το πλέγµα των διευρωπαϊκών δικτύων Ε -Μ. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. για την ανάπτυξη των Ε -Μ προς το 2020 [COM(2011) 650 final / 2 της ], στόχος έως το 2030 είναι η ολοκλήρωση του πακέτου «οδικές σιδηροδροµικές θαλάσσιες ποτάµιες µεταφορές», σε ενοποιηµένο διευρωπαϊκό δίκτυο κορµού, διασυνδέσεων και κόµβων συνδυασµένων µεταφορών ώστε να επιτευχθεί µείωση εκποµπών διοξειδίου άνθρακα και εξοικονόµηση ενέργειας (υγρών καυσίµων). Παράλληλα προωθείται Ειδικό Χρηµατοδοτικό Εργαλείο «Συνδέοντας την Ευρώπη» µε συµµετοχή του Ταµείου Συνοχής των Κ-Μ και του Ιδιωτικού Τοµέα, για τη χρηµατοδότηση της περιόδου προς το 2020 έργων «κοινοτικού ενδιαφέροντος». Εντοπίζονται οι παρακάτω προοπτικές για την ένταξη κρίσιµων λιµανιών της Περιφέρειας µε ενισχυµένη θέση στις υπό διαβάθµιση θαλάσσιες µεταφορές. Λιµένας Ιτέας Το λιµάνι της Ιτέας κατέχει αφενός κεντροβαρική θέση µεταξύ του Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους που φιλοξενούν ενδοχώριους προορισµούς υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και αφετέρου παρέχει ευχερή διασύνδεση µε τους ελφούς και Όσιο Λουκά (τουριστικούς πόλους UNESCO) σε χρόνο οδικής προσπέλασης 15 και 45 λεπτών, αντίστοιχα, και µίας ώρας από Θερµοπύλες Καµένα Βούρλα. Με αυτά τα δεδοµένα το λιµάνι της Ιτέας ικανοποιεί το κριτήριο της υψηλής τοπικής τουριστικής ελκυστικότητας σε συνδυασµό µε άλλους γειτνιάζοντες προορισµούς κρουαζιέρας από την πλευρά του Σαρωνικού κόλπου και του Ιονίου. Λιµένας Κύµης Το λιµάνι της Κύµης αποτελεί την πλησιέστερη πύλη της ηπειρωτικής Ελλάδας µε τον νησιωτικό χώρο του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Λόγω θέσης, ως ενδιάµεσος προορισµός κρουαζιέρας, παρουσιάζει περιορισµένες δυνατότητα ένταξης του σε προγράµµατα κρουαζιέρας αλλά λόγω θέσης και ναυτικής παράδοσης, η Κύµη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την ανάπτυξη λιµενικού σταθµού/τερµατικού επισκευής και διαχείµασης σκαφών αναψυχής και ειδικότερα για σκάφη τύπου «Mega-Yacht» (µήκους άνω των 30 µ.). 7

20 Η υλοποίηση της αναβάθµισης του οδικού άξονα Κύµη-Χαλκίδα θα βελτιώσει µακροπρόθεσµα την εξέλιξη του λιµανιού. Λιµένας Στυλίδας Το λιµάνι της Στυλίδας µπορεί να λειτουργήσει αναβαθµιζόµενο µερικά σε περιφερειακό επίπεδο λόγω των καλών προσβάσεών του στο οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο επειδή µπορεί να εξυπηρετήσει την ΒΙΠΕ Λαµίας και τον προβλεπόµενο ΚΟΜΒΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στα Ε -Μ στη Λαµία παρ όλη την δύσκολη πρόσβασή του από την προαναφερθείσα διώρυγα. Προϋπόθεση αποτελεί η λύση του θέµατος του βυθίσµατος, µε πιθανή λειτουργία του λιµανιού της Στυλίδας σε βαθιά νερά. Η λύση είναι δύσκολη αλλά µπορεί να έχει πιθανότητες αυξηµένες στα πλαίσια της νέας Θαλάσσιας Πολιτικής στης Ε.Ε. Λιµένας Χαλκίδας Λόγω της γειτνίασης του λιµενικού συγκροτήµατος µε την Βιοµηχανική Ζώνη των Οινοφύτων, έχει προταθεί η αναδιάταξη του και βελτίωση ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί τις τοπικές βιοµηχανίες. Η έλλειψη επαρκών βυθισµάτων στην περιοχή όµως και οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί που τίθενται (το κυρίως λιµάνι γειτνιάζει άµεσα µε τον οικιστικό ιστό) δηµιουργούν σηµαντικούς περιορισµούς στην χρήση του από εµπορικά πλοία. Υπάρχουν εγκαταστάσεις στη περιοχή (όπως της Αυλίδας) που είναι δυνατόν να αναδιαµορφωθούν και να αποτελέσουν σηµαντική βάση κίνησης εµπορευµάτων και φορτίων. Μεγάλες τεχνικές υποδοµές υποστήριξης της παραγωγής Ενεργειακά δίκτυα: Τόσο τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του φυσικού αερίου διασχίζουν την Περιφέρεια, προµηθεύοντας µε την απαραίτητη ενέργεια ικανοποιητικά τις σηµαντικότερες παραγωγικές περιοχές της. Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ιαδίκτυο: Η υποδοµή στη Περιφέρεια είναι ανεπτυγµένη. Η Λαµία αποτελεί κόµβο εθνικού επιπέδου. Προµήθεια νερού: Η Περιφέρεια διαθέτει ικανοποιητικούς υδάτινους πόρους και έργα για την προµήθεια των δραστηριοτήτων της µε την προϋπόθεση της ορθολογικής διαχείρισής τους, καθώς και της οριοθέτησης της σχέσης τους µε τις ανάγκες της Αθηναϊκής κατανάλωσης. Εντονότερες είναι οι ανάγκες υδατικών πόρων στο νησιωτικό νοµό της Εύβοιας. Υπό εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σηµαντικών φραγµάτων στην Εύβοια, το οροπέδιο της οµοκού και τη Φωκίδα. Περιβαλλοντικές Υποδοµές: Η Περιφέρεια διαθέτει σήµερα σηµαντικές υποδοµές αλλά πρέπει να αντιµετωπίσει σοβαρά ακόµα ζητήµατα κόστους, διαχείρισης και λειτουργίας καθώς και συµπλήρωσης υποδοµών και δοµών για την αντιµετώπιση της ρύπανσης σε υδάτινους υποδοχείς ιδίως στις περιοχές των παραγωγικών βιοµηχανικών και γεωργοκτηνοτροφικών εντατικών εκµεταλλεύσεων. 8

21 Η προσφορά υποδοµών παραγωγικών δραστηριοτήτων Βιοµηχανικές Ζώνες: Η Περιφέρεια διαθέτει οργανωµένες σε λειτουργία ΒΙΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της Λαµίας και της Θήβας (Θίσβη) αλλά και την µεγάλη «άτυπη ΒΙΠΕ» Οινοφύτων-Σχηµαταρίου, περιοχή µε υποδοµές σε δίκτυα αλλά χωρίς οργανωµένη προσφορά. στη δωδεκαετία αναβαθµίστηκαν σηµαντικά οι παραπάνω ΒΙΠΕ (Φυσικό αέριο σε ΒΙΠΕ Λαµίας-Θίσβης, Ηλεκτροπαραγωγή στη Θίσβη, συστήµατα πυρασφάλειας κλπ.).έτσι οι υποδοχείς αυτοί αύξησαν την ελκτικότητα και την ποιότητά τους. Παράλληλα έχει αυξηθεί αρκετά ο προσφερόµενος αριθµός οργανωµένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων κυρίως µέσω των θεσµοθετηµένων ΓΠΣ που αφορούν κρίσιµους ήµους, από άποψη έντασης βιοµηχανικής παραγωγής (Αυλίδα, Σχηµατάρι, Θήβα). Τουριστικές Ζώνες: Κύριες οργανωµένες τουριστικές ζώνες στην Περιφέρεια αποτελούν η ευρύτερη περιοχή Άµφισσας- ελφών-γαλαξειδίου µε κέντρο τον αρχαιολογικό χώρο των ελφών, τα Χιονοδροµικά Κέντρα του Παρνασσού και Τυµφρηστού και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις των Ιαµατικών Πηγών στο Βόρειο Ευβοϊκό και Σπερχειό στον άξονα Καµένα Βούρλα-Λ.Αιδηψού-Υπάτη Πλατύστοµο που είναι ζώνες µε δυναµική προοπτική στον καλλωπιστικό και ιαµατικό και ιατρικό τουρισµό. Αναδυόµενες ζώνες αποτελούν για εναλλακτικές µορφές τουρισµού τα µεγάλα φυσικά υψηλά ορεινά τοπία, καθώς και σηµαντικές πολιτιστικές διαδροµές τοπίου µε διεθνές ενδιαφέρον. Τάσεις νέων µορφών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας εκδηλώνονται στα παράλια της Φθιώτιδας που συνδέονται και µε τους δηµόσιας ιδιοκτησίας εκτεταµένους τουριστικούς πόρους των θερµοµεταλλικών πηγών στον άξονα Πλατύστοµο Λ. Υπάτης Κ. Βούρλα Λ. Αιδηψού. Το προφίλ της Περιφέρειας προσφέρεται για ενδυνάµωση τουριστικά και εµπλουτισµό, πέραν του κυρίαρχου προορισµού ως τουρισµού επίσκεψης ή παραθεριστικής/δεύτερης κατοικίας. Οργανωµένοι Υποδοχείς Ιχθυοκαλλιεργειών: Η Περιφέρεια διαθέτει ικανοποιητικό ίκτυο. Το περιβάλλον ως παράγων ανάπτυξης Πλούσια σε φυσικές προστατευόµενες περιοχές NATURA και Εθνικούς ρυµούς, απείραχτα µεγάλα φυσικά ορεινά και θαλάσσια / νησιωτικά τοπία, διάσπαρτη από διαχρονικά µνηµεία και πολιτιστικά στοιχεία διεθνούς και εθνικού ενδιαφέροντος όλων των ιστορικών περιόδων η Περιφέρεια διαθέτει σηµαντικό δυναµικό που δεν έχει ακόµα αποτελεσµατικά αναδείξει σε ταυτοτικό παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο Μεσογειακό, Ευρωπαϊκό και ιεθνή Χώρο. 9

22 Υστερούν εντυπωσιακά σε προστασία τα φυσικά σύνολα NATURA. Υστερούν επίσης σε προστασία και ανάδειξη οι ιστορικές πόλεις της και ιδίως πόλεις µε υπερτοπικής εµβέλειας πολιτιστικούς πόρους (Θήβα, Χαλκίδα, Ερέτρια). Σηµαντικό επίτευγµα είναι το νέο Μουσείο της Θήβας, διεθνούς εµβέλειας, η αναβάθµιση του χώρου των Θερµοπυλών µε την αποµάκρυνση, έστω και οριακά του ΠΑΘΕ, τον εφησυχασµό του µνηµειακού χώρου και τη λειτουργία του νέου διαδραστικού Μουσείου, καθώς και η εκτεταµένη δραστηριότητα προστασίας πλήθους αρχαιολογικών χώρων µε καθορισµό ζωνών προστασία και έργων συντηρήσεων σ όλο το χώρο της Περιφέρειας και για όλες τις ιστορικές περιόδους. 10

23 Α.2.β. Αξιολόγηση της εφαρµογής των Περιφερειακών Πλαισίων και διατύπωση Πορισµάτων Μέτρων Ενεργειών ανά θεµατική ενότητα Μεθοδολογία διερεύνησης Συνάφειας / Επικαιρότητας / Εναρµόνισης / Συνέργιας - Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρµογής Θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ Το ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θεσµικά καθορίζει στόχους και κατευθύνσεις / ρυθµίσεις για τη χωρική ανάπτυξη σύµφωνα µε N.2742 και άλλες πολιτικές γενικές / θεσµικές της δεκαετίας του 2000 µε χρονικό ορίζοντα το Η Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρµογής του µελετητή της Α Φάσης του Έργου, θα προσκοµίσει για διαβούλευση µία εκτίµηση (assessment) στο ερώτηµα εάν η Περιφέρεια µε οδηγό το ΠΠΧΣΑΑ πορεύεται προς την σωστή κατεύθυνση και προς τα πού πρέπει να προσανατολιστεί δηλαδή εάν είναι επίκαιρες οι στρατηγικές και ειδικές κατευθύνσεις που απορρέουν από το του ΠΠΧΣΑΑ σε σχέση µε την πραγµατική εξέλιξη in situ, τους νέους θεσµικούς κανονισµούς και έκτακτα γεγονότα (όπως π.χ. η Οικονοµική Κρίση, ο Καλλικράτης, οι εξελίξεις στον υπερκείµενο χωροταξικό σχεδιασµό κλπ.), τις εξελισσόµενες και νέες Ευρωπαϊκές / Εθνικές Πολιτικές και προγράµµατα του µέλλοντος που αλλάζουν ή συµπληρώνουν τις βασικές υποθέσεις του ΠΠΧΣΑΑ [Στρατηγική Λισσαβόνας / Εδαφική Συνοχή, Θαλάσσια πολιτική, Ενέργεια / Κλιµατική Αλλαγή, EU 2020, Ε ΚΠΣ, Εθνικές Τοµεακές Πολιτικές µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα το 2020] και ποιες πρέπει να είναι οι στρατηγικές προσαρµογές ή αλλαγές στην δεύτερη περίοδο εφαρµογής του ΠΠΧΣΑΑ. Η κάθε αξιολόγηση έτσι γίνεται σε δύο επίπεδα: Ως προς τη συνάφεια επικαιρότητα των στόχων και κατευθύνσεων του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ ως προς το µέλλον (2020+) λαµβάνοντας υπ όψη τις τάσεις που προκαλούν οι εξελίξεις της περασµένης δεκαετίας αλλά και τις προοπτικές που δηµιουργούν οι µελλοντικές πολιτικές και προγράµµατα. Ως προς την εναρµόνιση µε τον υπερκείµενο σχεδιασµό του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που θεσµοθετήθηκαν µετά την έγκρισή του ή την εφαρµογή του από τον προγραµµατισµό. Οργανώνεται επίσης πρώτα ανά θεµατική ενότητα και στη συνέχεια ανά στρατηγικό πεδίο/ στρατηγική κατεύθυνση ακολουθώντας τη δοµή του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ. Το θεσµοθετηµένο Πλαίσιο έχει δοµηθεί µε βάση στρατηγικούς στόχους και στρατηγικές κατευθύνσεις ανά στρατηγικό πεδίο (Χωρικό Πρότυπο Αναπτυξιακό Πλαίσιο Χωροταξική Οργάνωση Πρόγραµµα ράσης). 11

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310-31181,2 Fax 22310-27026 e-mail: tee_lamia@tee.gr, http://www.teetas.gr/ Λαµία 17 9 2015 Θέσεις και Απόψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση, αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αξιολόγηση, αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αξιολόγηση, αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Η εκπόνηση της Μελέτης Αξιολόγησης του Περιφερειακού Πλαισίου (ΠΠΧΣΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Σχεδιασμός και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 2020 Εθνικοί στόχοι Αναπτυξιακή Ημερίδα Βιώσιμη Ανάπτυξη και 5η Προγραμματική Περίοδος Το Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία 04-06-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία 04-06-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία 04-06-2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε στους ελφούς η διαδικασία διαβούλευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχεδιασµό της νέας Προγραµµατικής περιόδου2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερα περιβαλλοντικά γνωρίσματα και προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης

Ιδιαίτερα περιβαλλοντικά γνωρίσματα και προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης Εισηγητής ΤΕΕ/ΤΑΣ: κ. Μιχάλης Μαλάμος Α-Μ Ιδιότητα: Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΣ Ιδιαίτερα περιβαλλοντικά γνωρίσματα και προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΑΣ Α. Εισαγωγή Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2. Θέση και ρόλος της Περιφέρειας στο διεθνή, ευρωπαϊκό, εθνικό χώρο 2

2. Θέση και ρόλος της Περιφέρειας στο διεθνή, ευρωπαϊκό, εθνικό χώρο 2 Εισηγητική Έκθεση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός και στόχοι του ΠΠΧΣΑΑ 1 2. Θέση και ρόλος της Περιφέρειας στο διεθνή, ευρωπαϊκό, εθνικό χώρο 2 3. Η πρόταση για την Χωρική Οργάνωση 12 3.1 Πρότυπο Χωρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ως κύρια στοιχεία ανάλυσης της χωροταξικής ένταξης της περιφέρειας εξετάζονται (όπως αναφέρονται και στις προδιαγραφές της µελέτης), ο ρόλος της στο εθνικό, ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη της χώρας. Έφη Στεφανή, Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Δ. Πολεοδομίας Χωροταξίας

ανάπτυξη της χώρας. Έφη Στεφανή, Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Δ. Πολεοδομίας Χωροταξίας Ελληνική Δημοκρατία Ο χωροταξικός σχεδιασμός προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας. Γουργιώτης Ανέστης, Δρ Μηχ. Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικών Αλλαγών Έφη Στεφανή,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 2020 Ο σχεδιασμός της νέας Προγραμματικής Περιόδου και εξειδίκευσή του σε σχέση με την Α βάθμια αυτοδιοίκηση Εισηγητής: Νίκος Μίχος Σύμβουλος Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα