Περιεχόµενα Α1 σταδίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα Α1 σταδίου"

Transcript

1

2 Περιεχόµενα Α1 σταδίου Τεύχη α/α θέµα 1 Α.1. Έκθεση Αξιολόγηση : Πλαίσια Πολιτικές Προγράµµατα - Μελέτες 1.α Α.1. Έκθεση Αξιολόγηση : Υπάρχουσα κατάσταση - Εξελίξεις 1.β Α.1. Έκθεση Αξιολόγηση : Αξιολόγηση θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ 3 Α.1. Τοπίο 4 Α.1. ΣΠΜΕ - Αη Φάση 5 Α.2. Σύνοψη 2.α Παράρτηµα Πινάκων 2.β Παράρτηµα Χαρτών Α4 Χάρτες εκτός κειµένου α/α θέµα Ε.1 Χωρικές επιπτώσεις των πολιτικών Αξιολόγηση των προβληµάτων (1/ ) Ε.2 Χωρικές επιπτώσεις των πολιτικών Αξιολόγηση των προοπτικών (1/ ) Τ.1 Ανάλυση Τοπίου (1/ ) Α.2. Περιεχόµενα Τεύχους 5 : Α.2. Σύνοψη α/α Περιεχόµενα Σελ. ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ Α 1 Στάδιο Α.2.α Η Περιφέρεια σήµερα 1 Α.2.β Α.2.β.1 Α.2.β.1.1 Αξιολόγηση της εφαρµογής των Περιφερειακών Πλαισίων και διατύπωση Πορισµάτων Μέτρων Ενεργειών ανά θεµατική ενότητα Μεθοδολογία διερεύνησης Συνάφειας / Επικαιρότητας / Εναρµόνισης / Συνέργιας Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρµογής Θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και προοπτικών ανά θεµατική ενότητα µε συνθετική θεώρηση αναπτυξιακών και χωροταξικών δεδοµένων Χωροταξική Ένταξη της Περιφέρειας στον εθνικό / ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο Α.2.β.1.2 ιοικητική οργάνωση 20 Α.2.β.1.3 ιαχείριση Πόρων / Κινδύνων / Κλιµατικής Αλλαγής 22 Α.2.β.1.4 Ανθρώπινο δυναµικό και Κοινωνικό -οικονοµική φυσιογνωµία 24 Α.5.β.1.5 Οικιστικό ίκτυο Αστικοποίηση 28 Α.2.β.1.6 Χωρική ιάρθρωση/ Οργάνωση Παραγωγικού Χώρου 31 Α.2.β.1.7 ιαχείριση Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος 36 Α.2.β.1.8 Μεταφορική Υποδοµή 39 Α.2.β.1.9 Υποδοµές Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών i

3 α/α Περιεχόµενα Σελ. Α.2.β.1.10 Υποδοµές Περιβάλλοντος και Λοιπές Κοινωφελείς τεχνικές Υποδοµές 44 Α.2.β.1.11 ιαχείριση Ειδικών κατηγοριών χώρου 45 Α.2.β.1.12 Χωροταξικός Σχεδιασµός χρήσεις γης και πολιτική γης (εργαλεία εφαρµογής) Α.2.β.2 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ Πορίσµατα / Μέτρα / Ενέργειες Α.2.β.2.1 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων Πρότυπο Χωρική Ανάπτυξης 2. Αναπτυξιακό Πλαίσιο 3. Χωροταξική Οργάνωση Α.2.β.2.2 Πορίσµατα / Μέτρα / Ενέργειες 59 Ι. Γενικά κύρια συµπεράσµατα αξιολόγησης ΙΙ. Προοπτικές Προβλήµατα ΙΙΙ. Βραχυπρόθεσµα Μέτρα Ενέργειες ΙV. Ζητήµατα εναρµόνισης - αναθεώρησης Α.2.β.2.3 Συνθετική αξιολόγηση Εναλλακτικά σενάρια ii

4 A.2. ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A.2.α. Η Περιφέρεια σήµερα Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, σε άµεση γειτνίαση και ταχεία διασύνδεση µέσω των ιευρωπαικών ικτύων Μεταφορών ( Ε -Μ) µε την Μητροπολιτική Αθήνα - Αττική, καταλαµβάνει ένα εδαφικά κρίσιµο τµήµα του ηπειρωτικού κορµού της Ελλάδος στον κοµβικό ενδιάµεσο χώρο της ελληνικής χερσονήσου που την καθιστά κόµβο δικτύων υποδοµών ευρωπαικού και εθνικού επιπέδου τόσο στους τοµείς των µεταφορών στην Λειτουργική Αστική Περιοχή της Λαµίας όσο και της ενέργειας κυρίως στη κεντρική Εύβοια. υνατά σηµεία της ταυτότητάς της στο διεθνή και ευρωπαϊκό και εθνικό περιφερειακό χώρο αποτελούν: Οι πολλαπλοί διάσπαρτοι πολιτιστικοί πόροι της, µε προεξάρχοντες τους οργανωµένους πόλους ιεθνούς Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - UNESCO των ελφών (Αρχαιολογικός Χώρος και το ελφικό Τοπίο) και του Οσίου Λουκά (Μνηµείο και Πολιτιστικό Τοπίο) στον Ελικώνα, και τον διεθνούς συµβολισµού χώρο των Θερµοπυλών που αποτελούν διεθνείς τουριστικούς προορισµούς. η παραγωγική της συµµετοχή σε πρωτεύουσα θέση σε εθνικό επίπεδο στο δευτερογενή τοµέα/µεταποίηση σε διασύνδεση κυρίως µε την δραστηριότητα της Μητροπολιτικής Αθήνας Αττικής µε αναφορά την βιοµηχανική δέσµη Σχηµατάρι- Ριτσώνα / Θήβα Θίσβη και σε διασύνδεση µε τον δυναµικό παραγωγικό χώρο του Βοιωτικού Κηφισσού και της ευρύτερης Λαµίας µε αναφορά τη Λαµία. η «πρωτιά» της σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο στη µεταλλουργική βιοµηχανία, ιδίως τη συνδεδεµένη µε το βωξίτη και την παραγωγή αλουµινίου κύρια στα νότια φωκικά και βοιωτικά παράλια και ορεινούς όγκους µε κέντρο το βιοµηχανικό οικιστικό κέντρο στα Ασπρα Σπίτια, µε το σιδηρονικέλιο στη Βοιωτία και Εύβοια µε κέντρο το βιοµηχανικό οικιστικό κέντρο της Λάρυµνας, και µε το µαγνησίτη στο αστικό δίδυµο Λίµνη-Μαντούδι. 1

5

6 Η γεωργο-διατροφική της παραγωγή εγγύς της Μητροπολιτικής Αθήνας και οι δυναµικοί γεωργοκτηνοτροφικοί και υδατικοί της πόροι και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η κρίσιµη ενδιάµεση θέση της στα δίκτυα ενέργειας και η δεσπόζουσα θέση της στη παραγωγή καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ, γεωθερµία), κρίσιµη παράµετρος ανταγωνιστικότητας και αειφορίας για τη παραγωγική διαδικασία ιδίως στον ενεργοβόρο δευτερογενή της τοµέα. τα µεγάλα φυσικά ορεινά οικοσυστήµατα και τοπία της και οι ιδιότυποι θαλάσσιοι και νησιώτικοι χώροι της, που αποτελούν αποθέµατα βιοποικιλότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή εναλλακτικών µορφών ενέργειας και αναψυχής και ορεινού και χειµερινού τουρισµού. Οι θερµαλιστικοί πόροι και η παράδοσή της στον ιαµατικό τουρισµό στις εκτεταµένες εγκαταστάσεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην ευρύτερη περιοχή του Σπερχειού-Βόρειου Ευβοϊκού. Η Στερεά Ελλάδα σε αριθµούς Έκταση της Περιφέρειας (km 2 ) ιάρθρωση του ΑΕΠ ( 2009): Πληθυσµός (προσωρινά στοιχεία Πρωτογενής τοµέας απογραφής 2011) Ενεργός πληθυσµός 51,7% ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Ποσοστό ανεργίας (2009) 10,5 % Ποσοστό ανεργίας (2011) 18,9% ΑΕΠ της Περιφέρειας (2009) Αναπτυξιακές Χωρικές εκατοµµύρια Ενότητες Περιφερειακού ευρώ Χωροταξικού Σχεδιασµού Ποσοστό ΑΕΠ της Χώρας (2009) 4,55 % Τοπικές Αυτοδιοικήσεις / ΟΤΑ Α ου βαθµού 6,7 % 38,2 % 55,1% Βασικά Οικονοµικά µεγέθη: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ξεκίνησε µε καλές επιδόσεις την αρχή της δεκαετίας, αλλά αν και εκσυγχρόνισε την απαραίτητη αστικοποίηση της οικονοµίας της διορθώνοντας τη συµµετοχή του τριτογενή τοµέα είδε την εξέλιξη του ΑΕΠ να φθίνει σχετικά από το πρώτο ήµισυ της δεκαετίας ιδίως στο τοµέα του πρωτογενή τοµέα ενώ παρουσιάζεται αύξηση του ενεργού πληθυσµού και σηµαντική µείωση της ανεργίας που χαρακτήριζε την περιφέρεια. Σηµαντικό ρόλο εκτιµούµε ότι είχε σ αυτή την εξέλιξη η καθυστέρηση εκτέλεσης του Γ ΚΠΣ και η µετάβαση σε καθεστώς ανταγωνιστικότητας στα Κοινοτικά ιαρθρωτικά Ταµεία. Μετά το 2009 η οικονοµική κρίση έχει επιφέρει µία τοµή στη συνέχεια για την οποία δεν έχουµε ακόµα σχετικά στοιχεία ώστε να εκτιµήσουµε τα νέα δεδοµένα πλην της ανεργίας που έχει µεν επιδεινωθεί εξαιρετικά αλλά διατηρεί µικρότερα ποσοστά από την χώρα. Το ΑΕΠ της περιφέρειας ανερχόταν το 2009 σε εκατοµµύρια ευρώ (σε τρέχουσες τιµές), συµβάλλοντας κατά 4,55% στη διαµόρφωση του συνολικού ΑΕΠ της 2

7

8

9 χώρας, ενώ ο πληθυσµός της το 2011 αντιπροσωπεύει το 5,07% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Κατά την περίοδο το ΑΕΠ της περιφέρειας αυξάνεται κατά 24% (ΜΕΡΜ 2,7), ενώ το ΑΕΠ της χώρας, την ίδια περίοδο αυξάνεται κατά 60% (ΜΕΡΜ 6,1). (βλέπε Πίνακα ΙΙΙ) Κατά την περίοδο το ΑΕΠ της περιφέρειας αυξάνεται κατά 11% (ΜΕΡΜ 2,5), ενώ της χώρας κατά 20% (ΜΕΡΜ 4,6). Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων, η µεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ εµφανίζεται στην Π.Ε. Ευρυτανίας (28%). Ακολουθούν η Π.Ε. Φωκίδας (16%), η Π.Ε. Βοιωτίας και η Π.Ε. Εύβοιας µε αύξηση (11%) και τέλος η Π.Ε. Φθιώτιδας µε αύξηση (8%). Η συνοχή ενισχύεται µε εξαίρεση τη Φθιώτιδα που τριτογενοποιείται έντονα και επίσης έντονα υφίσταται την αρνητική εξέλιξη στο πρωτογενή τοµέα. ιατοµεακά, κατά τη περίοδο , σε περιφερειακό επίπεδο, το ΑΕΠ στο δευτερογενή τοµέα αυξάνεται κατά 11%, στο τριτογενή κατά 19%, ενώ παρατηρείται σηµαντική µείωση στον πρωτογενή τοµέα κατά 30%. Κατά την ίδια περίοδο, σε επίπεδο χώρας, η διάρθρωση του ΑΕΠ είναι ανάλογη, µε µεγαλύτερη αύξηση στο δευτερογενή (17%) και τριτογενή (23%) τοµέα και µικρότερη µείωση του ΑΕΠ στο πρωτογενή (-24%). Ο τριτογενής τοµέας είναι κυρίαρχος στη διαµόρφωση του ΑΕΠ (55,1% το 2009), ενώ αύξησε την συµµετοχή του κατά 12,1 ποσοστιαίες µονάδες (43% το 2001). Σε επίπεδο χώρας τα ποσοστά παρουσιάζουν µικρότερη απόκλιση (72,2% το 2001 και 77,7% το 2009) Στο δευτερογενή τοµέα τα ποσοστά διαµόρφωσης του ΑΕΠ είναι 38,2%, παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση σε σχέση µε το 2001 (45,4%). Ο τοµέας αυτός παραµένει βασικός για την περιφέρεια καθώς σε επίπεδο χώρας τα ποσοστά συµµετοχής είναι αρκετά µικρότερα (19,2% το 2009 από 21,4% το 2001). Ο πρωτογενής τοµέας µείωσε τη συµµετοχή του στο ΑΕΠ της περιφέρειας από 11,7% το 2001, σε 6,7% το 2009, ενώ σε επίπεδο χώρας είναι 6,4% και 3,1%, αντίστοιχα. Η Τοµεακή εξέλιξη του ΑΕΠ κατά Π.Ε. και της απασχόλησης έχει ως εξής : (Χάρτες Α.5.1 & Α.5.2) Κατά την περίοδο , παρατηρείται µείωση του µεριδίου διαµόρφωσης του ΑΕΠ στον πρωτογενή τοµέα σε όλες τις Π.Ε. Η µείωση αυτή κυµαίνεται από -22% µέχρι -34% µε σηµαντικότερη την µείωση στην Π.Ε. Ευρυτανίας (-40%). Στο δευτερογενή τοµέα παρατηρείται σηµαντική αύξηση του µεριδίου του τοµέα στη διαµόρφωση του ΑΕΠ στην Π.Ε. Ευρυτανίας (22%) και σηµαντική µείωση στην Π.Ε. Φωκίδας (-7%), ενώ οι υπόλοιπες Π.Ε. συγκλίνουν στους δείκτες της περιφέρειας (11%) και της χώρας (17%) 3

10

11 III Πίνακας III: ΑΕΠ ανά τοµέα (σε τρέχουσες τιµές) µε βάση την ΑΠΑ κατά τοµέα παραγωγής Σύνολο Π Τρ Σύνολο Π Τρ Σύνολο Π Τρ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ ΧΩΡΑ 0,06 0,11 0,12 0,03 0,05 0,11 0,10 0,03 0,045 0,10 0,09 0,03 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,39 0,30 0,57 0,23 0,34 0,34 0,56 0,18 0,34 0,33 0,57 0,18 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,29 0,23 0,22 0,37 0,34 0,23 0,28 0,42 0,35 0,25 0,27 0,41 Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,00 0,03 0,02 0,01 0,01 0,04 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,25 0,41 0,18 0,28 0,25 0,37 0,14 0,30 0,24 0,35 0,14 0,29 Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,05 0,04 0,02 0,08 0,05 0,05 0,02 0,07 0,05 0,05 0,02 0,08 Π: Πρωτογενής τοµέας, : ευτερογενής τοµέας, Τ: Τριτογενής τοµέας Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Το ΑΕΠ προκύπτει από την ΑΠΑ µείον τις αξίες χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που µετρώνται έµµεσα (FΙSΙΜ), συν τους καθαρούς φόρους επί των προϊόντων. (ΑΕΠ=ΑΠΑ + φόροι - επιδοτήσεις). Τα τελευταία δύο στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτά κατανέµονται στις περιφέρειες στη βάση της ΑΠΑ κατά κλάδο & περιφέρεια * Τα δεδοµένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την περίοδο έχουν αναθεωρηθεί µε έτος βάσης το Για την περίοδο δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί η αναθεώρηση. ΜΕΡΜ ΜΕΡΜ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Σύνολο Π Τρ Σύνολο Π Τρ ΧΩΡΑ 6,1 4,6-6,8 3,9 5,4 20% -24% 17% 23% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 2,7 2,5-8,5 2,6 4,4 11% -30% 11% 19% Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0,8 2,5-8,8 3,1 4,9 11% -31% 13% 21% Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 5,2 2,6-5,9 1,5 3,9 11% -22% 6% 16% Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3,2 6,3-12,0 5,1 7,8 28% -40% 22% 35% Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 2,2 1,9-9,7 3,1 3,9 8% -34% 13% 17% Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ 3,7 3,7-8,2-1,8 6,1 16% -29% -7% 27% Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ -1,8 0,0-0,3 0,5 0,5 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2,4 0,0 2,9-1,1-0,5 Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,5 3,7-3,8 2,4 3,3 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ -0,5-0,6-1,3 0,5-0,5 Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 0,9 1,1 0,4-4,3 1,7 Πίνακας III: ΑΠΑ κατά τοµέα παραγωγής (ποσοστά) Π Τρ Π Τρ Π Τρ ΧΩΡΑ 6% 21% 72% 5% 20% 75% 3% 19% 78% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 12% 45% 43% 11% 38% 51% 7% 38% 55% Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9% 66% 25% 11% 63% 27% 7% 64% 29% Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9% 35% 56% 7% 31% 62% 5% 29% 66% Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9% 14% 77% 8% 9% 83% 4% 8% 88% Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 19% 32% 49% 16% 22% 62% 10% 23% 67% Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ 10% 22% 67% 11% 16% 73% 7% 13% 81%

12 Πίνακας IV: ΑΕΠ κατά κεφαλή, ενεργός πληθυσµός, ανεργία ΑΕΠ κατά κεφαλή Ποσοστό ενεργού πληθυσµού Ποσοστό ανεργίας Ποσοστό ενεργού πληθυσµού ^ Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (27 χώρες) % 8,6 9,7 13% 56,66 57,57 1,6% ΧΩΡΑ % 46,8 11,1 10,7 17,7 65% 52,17 53,91 3,3% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ % 44,1 11,0 14,1 18,9 34% 50,19 51,57 2,7% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ ΧΩΡΑ 1,15 0,93 0,99 1,32 1,07-19% 0,96 0,96-0,6%. ΑΛΙΑΤΡΟΥ 45,4 14,9 Πηγή (8) & (9): ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.,. ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 45,2 11,6 Eurostat (03/12). ΘΗΒΑΙΩΝ 48,4 11, %. ΛΕΙΒΑ ΕΩΝ 46,1 11,4 10,7 16,3 52%. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 48,7 9,8. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 54,0 7,4. ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 43,8 9,8. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 42,6 13,8. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙ ΗΨΟΥ 40,3 11,3. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 41,3 11, %. ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 36,2 11,4 11,6 24,8 114%. ΜΑΝΤΟΥ ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 34,9 24,7. ΣΚΥΡΟΥ 43,6 13,6. ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ 47,0 10,3. ΑΓΡΑΦΩΝ 40,6 10, %. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 39,8 12,7 12,0 *. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 43,1 9,1. ΟΜΟΚΟΥ 46,1 6,1. ΛΑΜΙΕΩΝ 44,9 11,8. ΛΟΚΡΩΝ % 45,8 9,1 10,2 15,9 56%. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 36,5 8,9. ΜΩΛΟΥ-ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 44,6 10,3. ΣΤΥΛΙ ΑΣ 46,7 9,5. ΕΛΦΩΝ 40,5 12, %. ΩΡΙ ΟΣ 32,4 13,6 12,9 11,3-12% Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. (1), (2) Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασµοί, Κατά κεφαλή ΑΕΠ κατά περιφέρεια & νοµό ( ) (προσωρινά στοιχεία) (3), (5) Απογραφή 2001 & (6), (7) Νοµοί: Έρευνα Εργατικού υναµικού (τριµηνιαία), πιν. Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας κατά νοµό (6), (7) ΕΕ-27, Χώρα & Περιφέρεια: EUROSTAT *Οι νοµοί µε εκτιµώµενο πληθυσµό κάτω των , για τους οποίους δε δίδονται εκτιµήσεις λόγω µεγάλου δειγµατοληπτικού σφάλµατος. IV

13

14

15

16 Τέλος στο τριτογενή τοµέα παρατηρείτε σηµαντική αύξηση του µεριδίου διαµόρφωσης του ΑΕΠ στην Π.Ε. Ευρυτανίας (35%) και στην Π.Ε. Φωκίδας (27%) και µικρότερες αυξήσεις στις υπόλοιπες Π.Ε. Όσον αφορά την διάρθρωση της απασχόλησης εµφανίζεται σχετικά σταθερή µε 18% για το πρωτογενή, 27% στο δευτερογενή και 55% στο τριτογενή. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της περιφέρειας και η συνολική θέση της Περιφέρειας σε σχέση µε τη χώρα (Χάρτες Α.2.1 & Α.2.2) έχει ως εξής: Το 2009 το κατά κεφαλή ΑΕΠ της περιφέρειας είναι ευρώ και είναι µικρότερο κατά 8% από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας ( ευρώ). Τη περίοδο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας αυξήθηκε κατά 23%, ενώ σε επίπεδο χώρας παρατηρήθηκε µεγαλύτερη αύξηση (54%). Τη περίοδο ο ρυθµός µεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ µειώνεται, τόσο σε επίπεδο χώρας (+18%) όσο και σε επίπεδο περιφέρειας (+11%). Το ανάγλυφο και η µορφολογία. Η Στερεά Ελλάδα είναι η δεύτερη σε έκταση ελληνική περιφέρεια µε 230 χλµ. µήκος και 95 χλµ. πλάτος. Αποτελούµενη από ηπειρωτικό και νησιωτικό τµήµα και ανοιχτή στο Αιγαίο Πέλαγος και σε επικοινωνία µε το Ιόνιο Πέλαγος µέσω µεγάλου µήκους ακτών και εσωτερικών θαλασσών (Κορινθιακός-Πατραϊκός-Ευβοϊκός-Μαλιακός Κόλπος), η Περιφέρεια είναι εξαιρετικά πλούσια σε µορφολογία. Προσφέρει µία έτσι µεγάλη ποικιλία τοπίων: πεδιάδες, οροπέδια, µεγάλα δάση και υψηλές βουνοκορφές, ορεινές αγροτικές καλλιέργειες και βοσκότοπους, εσωτερικά και παραθαλάσσια νερά και ακτές. Το κλίµα. Στις ευρεία κατοικηµένες παραλιακές και πεδινές περιοχές το κλίµα είναι µεσογειακό µε µέση ετήσια θερµοκρασία 18 ο Κελσίου. Στις ορεινές περιοχές το κλίµα είναι ψυχρό, µε συχνές χιονοπτώσεις το χειµώνα και ευχάριστες θερµοκρασίες το καλοκαίρι. Ανθρώπινο δυναµικό Βιοτικό Επίπεδο. Η περιφέρεια παρουσιάζει στα προσωρινά αποτελέσµατα της πρόσφατης απογραφής τα ίδια χαρακτηριστικά πληθυσµιακής στασιµότητας όπως και το εθνικό επίπεδο. Εκτιµάται σε επιστηµονικές ειδικευµένες αναλύσεις ότι τα οριστικά αποτελέσµατα θα είναι θετικότερα για τη Περιφέρεια λόγω των δυσκολιών που αντιµετώπισε η απογραφή ιδίως ως προς τις µεταναστεύσεις πληθυσµών. Μετακινήσεις πληθυσµιακές προς την περιφέρεια την προσεχή δεκαετία λόγω της οικονοµικής κρίσης που πλήττει ιδιαίτερα τα πολύ µεγάλα αστικά κέντρα και της ανόδου του κόστους των οδικών µεταφορών µε Ι.Χ. και του κόστους ζωής µε τάση επιστροφής στην ύπαιθρο νέων αγροτών, ή εργαζοµένων στις πλησίον της Αθήνας συνοριακές περιοχές µεγάλων µετακινήσεων µεταξύ τόπου εργασίας τόπου κατοικίας (ευρύτερη Χαλκίδα και Θήβα) έχουν µεγάλες πιθανότητες εµφάνισης κατά την προσεχή δεκαετία. Ιδιαίτερες ευκαιρίες, για τα προαναφερθέντα αποτελούν οι συνεχιζόµενες και εντεινόµενες από τις πολιτικές και τις προτεραιότητες προς το 2020, τάσεις σε σχέση µε την επέκταση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας και του ιαδικτύου» και την µείωση 4

17 των αποστάσεων πόλης-υπαίθρου υπό την προϋπόθεση προσφοράς ελκτικού αστικού περιβάλλοντος καλά διαµοιρασµένου στην ύπαιθρο χώρα της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια εµφανίζει διαχρονικά υστέρηση και έλλειψη συνοχής στους τοµείς του τοπικού εισοδήµατος, της εξειδίκευσης και παρουσίας ανώτερου επιστηµονικού δυναµικού καθώς και στη αστικοποίηση λόγω της επιρροής που υφίσταται µέχρι σήµερα από την Αθήνα σε συνδυασµό µε την εγγύτητά της προς αυτή και την συνεχώς βελτιούµενη προσπελασιµότητα και κινητικότητα µέχρι σήµερα των εργαζοµένων και επιχειρηµατιών από την Αθήνα. Βέβαια η συνοχή βελτιώθηκε ως προς τις πιο µειονεκτούσες περιοχές της Π.Ε. Ευρυτανίας και Φωκίδας. ίκτυα πόλεων και οικισµών. Το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι πολυκεντρικό και αναπτύσσεται ισόρροπα σ όλο της το χώρο ιδίως στα 3 α ανώτερα επίπεδά του. Οι πόλεις που έχουν τους κυρίαρχους κινητήριους ρόλους είναι: Η Λαµία και η Χαλκίδα, περιφερειακοί κόµβοι µε εξυπηρετούµενους κατοίκους στην αστική περιοχή τους. Η Θήβα, η Λιβαδειά και η Άµφισσα-Ιτέα, κόµβοι µε έως εξυπηρετούµενους κατοίκους στην αστική περιοχή τους. Ιδιαίτερους ρόλους διαδραµατίζουν το Καρπενήσι, τουριστικός και διοικητικός αναδυόµενος πόλος αστικής διάχυσης στο υψηλό ορεινό δυτικό όγκο και οι παραδοσιακές µικρές πόλεις Ιστιαία-Λ.Αιδηψού, Αγ.Κων/νος-Καµένα Βούρλα, Αταλάντη-Λιβανάτες, Αµφίκλεια-Τιθορέα, Γαλαξείδι, Κύµη, Αλιβέρι, Κάρυστος, οµοκός. Εξειδικευµένα δίπολα στην εξορυκτική βιοµηχανία και τη µεταλλουργία αποτελούν τα δίπολα Μαντούδι-Λίµνη και ίστοµο-αντίκυρα και η Λάρυµνα. Η πρόσφατη µεταρρύθµιση της διοικητικής δοµής, η οποία αφορούσε την αναδιάρθρωση των α βάθµιων ΟΤΑ, είχε άµεσο θετικό αντίκτυπο στη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας ιδίως ως προς τα ακόλουθα: Αναδιοργανώθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση µε τη δηµιουργία των νέων καλλικρατικών δήµων µε κατεύθυνση ενισχυµένες ενότητες µε κρίσιµα αναπτυξιακά µεγέθη και δυνατότητες διοικητικής διαχείρισης που προωθούν τις ενότητες συνεργασίας πόλης-υπαίθρου του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ και διευκολύνου τα δίκτυα πόλεων µέσω των οποίων το ΠΠΧΣΑΑ επιδιώκει την ενδυνάµωση του προφίλ της αστικοποίησης της Περιφέρειας. Η ευρύτερη περιοχή της Λαµίας ενισχύθηκε από τη διοικητική µεταρρύθµιση «Καλλικράτης» µε την διοικητική ενδυνάµωση του ήµου Λαµίας και την αναβάθµιση της τάξης µεγέθους της πόλης στο οικιστικό δίκτυο της χώρας αφού πλέον το µεγαλύτερο τµήµα της Λειτουργικής Αστικής Περιοχής της Λαµίας απέκτησε διοικητική έκφραση. Όλοι οι πόλοι πόλεις του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας ενισχύθηκαν ως Ενότητες 3 ου Επιπέδου τόσο διοικητικά όσο και ως προς το «κρίσιµο µέγεθος» αστικοποίησής τους. 5

18 Το βιοµηχανικό και µεταποιητικό δυναµικό. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα από πλευράς παραγωγικότητας στον δευτερογενή τοµέα, και ακολουθεί από το ΚΠΣ στόχους ανταγωνιστικότητας, γεγονός που την έχει προετοιµάσει να ανταποκριθεί στις τρέχουσες συνθήκες οικονοµικής κρίσης και αλλαγής αναπτυξιακού προτύπου παραγωγής.. Κατέχει πρωτεύουσα θέση στη µεταλλουργική βιοµηχανία της χώρας. Χαρακτηρίζεται σαν η Περιφέρεια των µεγάλων εταιρειών και µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Η προοπτική της αγροτικής παραγωγής. Η περιφέρειας διαθέτει εντυπωσιακά πλεονεκτήµατά στο πρωτογενή τοµέα (καλλιεργούµενη γη, υποδοµές και εγκαταστάσεις, υδάτινο δυναµικό, κτηνοτροφική καθετοποιηµένη παραγωγή συγκεντρώνοντας µερικές από τις µεγαλύτερες µονάδες του κλάδου, πρωτεύουσα θέση στα αλιεύµατα από ιχθυοκαλλιέργειες, φρέσκα αγροτοδιατροφικά προϊόντα κλπ.). Οι προοπτικές είναι εξαιρετικά θετικές λόγω της σταδιακής ανόδου του τοµέα στον εθνικό προγραµµατισµού στα πλαίσια νέου αναπτυξιακού προτύπου και της ελκτικότητας του τοµέα για νέες µετακινήσεις ανθρώπινου δυναµικού και επενδύσεων προς τη γεωργική παραγωγή από τις χειµαζόµενες από την ανεργία αστικές µητροπολιτικές περιοχές και ιδίως την Αθήνα µε την οποία άµεσα γειτνιάζει. Τα αστικά κέντρα και η αστικοποίηση επιλεγµένων κέντρων είναι απαραίτητα προϋπόθεση αξιοποίησης του τοµέα. Ο τριτογενής σε τροχιά ανάδειξης. Ο τριτογενής τοµέας αποτέλεσε τον δυναµικά εξελισσόµενο τοµέα της Περιφέρειας την δεκαετία που πέρασε. Την τρέχουσα περίοδο υφίσταται πιέσεις συρρίκνωσης αλλά έχει µεγάλες δυνατότητες αύξησης της απασχόλησης και, κατ επέκταση, του Περιφερειακού ΑΕΠ, σε κλάδους όπως ο επιλεκτικός τουρισµός (ιατρικός, ιαµατικός, πολιτιστικός, χιονοδροµικός, φυσιολατρικός, πολιτιστικός) και σε ευγενείς υπηρεσίες (καινοτοµία λόγω των µεγάλων βιοµηχανικών συγκροτηµάτων και της ενέργειας ιδίως ΑΠΕ, βιοµηχανικό design, περιβαλλοντική και οικολογική διαχείριση, εµπορευµατοποίηση αγροτικών προϊόντων κλπ.) Υποδοµές αιχµής - ιεθνείς µεταφορές και Επικοινωνίες. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος διαθέτει διεθνή ισχυρή Θέση στη µεταφορική υποδοµή στην κατεύθυνση Αθήνα-Θεσσαλονίκη /Εγνατία αφού διασχίζεται κατά µήκος τόσο από τον υπό ολοκλήρωση ιεθνή Αυτοκινητόδροµο Πάτρα-Αθήνα-Θεσ/νίκη (ΠΑΘΕ), όσο και από τη ιεθνή Σιδηροδροµική Γραµµή Αθήνα-Θεσ/νίκη, τµήµατα του ιεθνούς Ευρωπαϊκού ικτύου Μεταφορών ( Ε Μ) ενώ αποτελεί κόµβο και κορµό της διασύνδεσης των ως άνω Ε -Μ µε την Πάτρα ( ιαγώνιος)-ιόνια Οδό (Μέσω Καρπενησίου) και Ε65 προς Ιωάννινα. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η ολοκλήρωση του ιευρωπαϊκής και ιαπεριφερειακής σηµασίας πλέγµατος δικτύων και του κόµβου συνδυασµένων µεταφορών στη Λαµία είναι πρωτεύουσας και ζωτικής σηµασίας κατά την τρέχουσα και επόµενη προγραµµατική περίοδο

19 Οι νέες πολιτικές για προώθηση θαλάσσιας στρατηγικής δίνει την ευκαιρία για ανασύνταξη της θέσης της Περιφέρειας στις θαλάσσιες µεταφορές και ένταξη των σηµαντικών λιµένων της στο σύστηµα Οδικών και Σιδηροδροµικών δικτύων της. Σηµαντικές ελλείψεις παρουσιάζει ακόµα το υπό κατασκευή ή προγραµµατισµό ευτερεύον περιφερειακό σύστηµα διασύνδεσης µε το πρωτεύον διεθνές σύστηµα µεταφορών. Οι προοπτικές για την ουσιαστική λειτουργική βελτίωση του συστήµατος µεταφορών θα συνεχίζουν να υφίστανται τόσο τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης όσο και της έλλειψης χρηµατοδοτήσεων από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. για τρέχοντα έργα υποδοµών στα πλαίσια του Ε ΚΠΣ. Θετικές έως πολύ θετικές προοπτικές υπάρχουν για το πλέγµα των διευρωπαϊκών δικτύων Ε -Μ. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. για την ανάπτυξη των Ε -Μ προς το 2020 [COM(2011) 650 final / 2 της ], στόχος έως το 2030 είναι η ολοκλήρωση του πακέτου «οδικές σιδηροδροµικές θαλάσσιες ποτάµιες µεταφορές», σε ενοποιηµένο διευρωπαϊκό δίκτυο κορµού, διασυνδέσεων και κόµβων συνδυασµένων µεταφορών ώστε να επιτευχθεί µείωση εκποµπών διοξειδίου άνθρακα και εξοικονόµηση ενέργειας (υγρών καυσίµων). Παράλληλα προωθείται Ειδικό Χρηµατοδοτικό Εργαλείο «Συνδέοντας την Ευρώπη» µε συµµετοχή του Ταµείου Συνοχής των Κ-Μ και του Ιδιωτικού Τοµέα, για τη χρηµατοδότηση της περιόδου προς το 2020 έργων «κοινοτικού ενδιαφέροντος». Εντοπίζονται οι παρακάτω προοπτικές για την ένταξη κρίσιµων λιµανιών της Περιφέρειας µε ενισχυµένη θέση στις υπό διαβάθµιση θαλάσσιες µεταφορές. Λιµένας Ιτέας Το λιµάνι της Ιτέας κατέχει αφενός κεντροβαρική θέση µεταξύ του Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους που φιλοξενούν ενδοχώριους προορισµούς υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και αφετέρου παρέχει ευχερή διασύνδεση µε τους ελφούς και Όσιο Λουκά (τουριστικούς πόλους UNESCO) σε χρόνο οδικής προσπέλασης 15 και 45 λεπτών, αντίστοιχα, και µίας ώρας από Θερµοπύλες Καµένα Βούρλα. Με αυτά τα δεδοµένα το λιµάνι της Ιτέας ικανοποιεί το κριτήριο της υψηλής τοπικής τουριστικής ελκυστικότητας σε συνδυασµό µε άλλους γειτνιάζοντες προορισµούς κρουαζιέρας από την πλευρά του Σαρωνικού κόλπου και του Ιονίου. Λιµένας Κύµης Το λιµάνι της Κύµης αποτελεί την πλησιέστερη πύλη της ηπειρωτικής Ελλάδας µε τον νησιωτικό χώρο του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Λόγω θέσης, ως ενδιάµεσος προορισµός κρουαζιέρας, παρουσιάζει περιορισµένες δυνατότητα ένταξης του σε προγράµµατα κρουαζιέρας αλλά λόγω θέσης και ναυτικής παράδοσης, η Κύµη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την ανάπτυξη λιµενικού σταθµού/τερµατικού επισκευής και διαχείµασης σκαφών αναψυχής και ειδικότερα για σκάφη τύπου «Mega-Yacht» (µήκους άνω των 30 µ.). 7

20 Η υλοποίηση της αναβάθµισης του οδικού άξονα Κύµη-Χαλκίδα θα βελτιώσει µακροπρόθεσµα την εξέλιξη του λιµανιού. Λιµένας Στυλίδας Το λιµάνι της Στυλίδας µπορεί να λειτουργήσει αναβαθµιζόµενο µερικά σε περιφερειακό επίπεδο λόγω των καλών προσβάσεών του στο οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο επειδή µπορεί να εξυπηρετήσει την ΒΙΠΕ Λαµίας και τον προβλεπόµενο ΚΟΜΒΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στα Ε -Μ στη Λαµία παρ όλη την δύσκολη πρόσβασή του από την προαναφερθείσα διώρυγα. Προϋπόθεση αποτελεί η λύση του θέµατος του βυθίσµατος, µε πιθανή λειτουργία του λιµανιού της Στυλίδας σε βαθιά νερά. Η λύση είναι δύσκολη αλλά µπορεί να έχει πιθανότητες αυξηµένες στα πλαίσια της νέας Θαλάσσιας Πολιτικής στης Ε.Ε. Λιµένας Χαλκίδας Λόγω της γειτνίασης του λιµενικού συγκροτήµατος µε την Βιοµηχανική Ζώνη των Οινοφύτων, έχει προταθεί η αναδιάταξη του και βελτίωση ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί τις τοπικές βιοµηχανίες. Η έλλειψη επαρκών βυθισµάτων στην περιοχή όµως και οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί που τίθενται (το κυρίως λιµάνι γειτνιάζει άµεσα µε τον οικιστικό ιστό) δηµιουργούν σηµαντικούς περιορισµούς στην χρήση του από εµπορικά πλοία. Υπάρχουν εγκαταστάσεις στη περιοχή (όπως της Αυλίδας) που είναι δυνατόν να αναδιαµορφωθούν και να αποτελέσουν σηµαντική βάση κίνησης εµπορευµάτων και φορτίων. Μεγάλες τεχνικές υποδοµές υποστήριξης της παραγωγής Ενεργειακά δίκτυα: Τόσο τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του φυσικού αερίου διασχίζουν την Περιφέρεια, προµηθεύοντας µε την απαραίτητη ενέργεια ικανοποιητικά τις σηµαντικότερες παραγωγικές περιοχές της. Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ιαδίκτυο: Η υποδοµή στη Περιφέρεια είναι ανεπτυγµένη. Η Λαµία αποτελεί κόµβο εθνικού επιπέδου. Προµήθεια νερού: Η Περιφέρεια διαθέτει ικανοποιητικούς υδάτινους πόρους και έργα για την προµήθεια των δραστηριοτήτων της µε την προϋπόθεση της ορθολογικής διαχείρισής τους, καθώς και της οριοθέτησης της σχέσης τους µε τις ανάγκες της Αθηναϊκής κατανάλωσης. Εντονότερες είναι οι ανάγκες υδατικών πόρων στο νησιωτικό νοµό της Εύβοιας. Υπό εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σηµαντικών φραγµάτων στην Εύβοια, το οροπέδιο της οµοκού και τη Φωκίδα. Περιβαλλοντικές Υποδοµές: Η Περιφέρεια διαθέτει σήµερα σηµαντικές υποδοµές αλλά πρέπει να αντιµετωπίσει σοβαρά ακόµα ζητήµατα κόστους, διαχείρισης και λειτουργίας καθώς και συµπλήρωσης υποδοµών και δοµών για την αντιµετώπιση της ρύπανσης σε υδάτινους υποδοχείς ιδίως στις περιοχές των παραγωγικών βιοµηχανικών και γεωργοκτηνοτροφικών εντατικών εκµεταλλεύσεων. 8

21 Η προσφορά υποδοµών παραγωγικών δραστηριοτήτων Βιοµηχανικές Ζώνες: Η Περιφέρεια διαθέτει οργανωµένες σε λειτουργία ΒΙΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της Λαµίας και της Θήβας (Θίσβη) αλλά και την µεγάλη «άτυπη ΒΙΠΕ» Οινοφύτων-Σχηµαταρίου, περιοχή µε υποδοµές σε δίκτυα αλλά χωρίς οργανωµένη προσφορά. στη δωδεκαετία αναβαθµίστηκαν σηµαντικά οι παραπάνω ΒΙΠΕ (Φυσικό αέριο σε ΒΙΠΕ Λαµίας-Θίσβης, Ηλεκτροπαραγωγή στη Θίσβη, συστήµατα πυρασφάλειας κλπ.).έτσι οι υποδοχείς αυτοί αύξησαν την ελκτικότητα και την ποιότητά τους. Παράλληλα έχει αυξηθεί αρκετά ο προσφερόµενος αριθµός οργανωµένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων κυρίως µέσω των θεσµοθετηµένων ΓΠΣ που αφορούν κρίσιµους ήµους, από άποψη έντασης βιοµηχανικής παραγωγής (Αυλίδα, Σχηµατάρι, Θήβα). Τουριστικές Ζώνες: Κύριες οργανωµένες τουριστικές ζώνες στην Περιφέρεια αποτελούν η ευρύτερη περιοχή Άµφισσας- ελφών-γαλαξειδίου µε κέντρο τον αρχαιολογικό χώρο των ελφών, τα Χιονοδροµικά Κέντρα του Παρνασσού και Τυµφρηστού και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις των Ιαµατικών Πηγών στο Βόρειο Ευβοϊκό και Σπερχειό στον άξονα Καµένα Βούρλα-Λ.Αιδηψού-Υπάτη Πλατύστοµο που είναι ζώνες µε δυναµική προοπτική στον καλλωπιστικό και ιαµατικό και ιατρικό τουρισµό. Αναδυόµενες ζώνες αποτελούν για εναλλακτικές µορφές τουρισµού τα µεγάλα φυσικά υψηλά ορεινά τοπία, καθώς και σηµαντικές πολιτιστικές διαδροµές τοπίου µε διεθνές ενδιαφέρον. Τάσεις νέων µορφών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας εκδηλώνονται στα παράλια της Φθιώτιδας που συνδέονται και µε τους δηµόσιας ιδιοκτησίας εκτεταµένους τουριστικούς πόρους των θερµοµεταλλικών πηγών στον άξονα Πλατύστοµο Λ. Υπάτης Κ. Βούρλα Λ. Αιδηψού. Το προφίλ της Περιφέρειας προσφέρεται για ενδυνάµωση τουριστικά και εµπλουτισµό, πέραν του κυρίαρχου προορισµού ως τουρισµού επίσκεψης ή παραθεριστικής/δεύτερης κατοικίας. Οργανωµένοι Υποδοχείς Ιχθυοκαλλιεργειών: Η Περιφέρεια διαθέτει ικανοποιητικό ίκτυο. Το περιβάλλον ως παράγων ανάπτυξης Πλούσια σε φυσικές προστατευόµενες περιοχές NATURA και Εθνικούς ρυµούς, απείραχτα µεγάλα φυσικά ορεινά και θαλάσσια / νησιωτικά τοπία, διάσπαρτη από διαχρονικά µνηµεία και πολιτιστικά στοιχεία διεθνούς και εθνικού ενδιαφέροντος όλων των ιστορικών περιόδων η Περιφέρεια διαθέτει σηµαντικό δυναµικό που δεν έχει ακόµα αποτελεσµατικά αναδείξει σε ταυτοτικό παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο Μεσογειακό, Ευρωπαϊκό και ιεθνή Χώρο. 9

22 Υστερούν εντυπωσιακά σε προστασία τα φυσικά σύνολα NATURA. Υστερούν επίσης σε προστασία και ανάδειξη οι ιστορικές πόλεις της και ιδίως πόλεις µε υπερτοπικής εµβέλειας πολιτιστικούς πόρους (Θήβα, Χαλκίδα, Ερέτρια). Σηµαντικό επίτευγµα είναι το νέο Μουσείο της Θήβας, διεθνούς εµβέλειας, η αναβάθµιση του χώρου των Θερµοπυλών µε την αποµάκρυνση, έστω και οριακά του ΠΑΘΕ, τον εφησυχασµό του µνηµειακού χώρου και τη λειτουργία του νέου διαδραστικού Μουσείου, καθώς και η εκτεταµένη δραστηριότητα προστασίας πλήθους αρχαιολογικών χώρων µε καθορισµό ζωνών προστασία και έργων συντηρήσεων σ όλο το χώρο της Περιφέρειας και για όλες τις ιστορικές περιόδους. 10

23 Α.2.β. Αξιολόγηση της εφαρµογής των Περιφερειακών Πλαισίων και διατύπωση Πορισµάτων Μέτρων Ενεργειών ανά θεµατική ενότητα Μεθοδολογία διερεύνησης Συνάφειας / Επικαιρότητας / Εναρµόνισης / Συνέργιας - Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρµογής Θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ Το ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θεσµικά καθορίζει στόχους και κατευθύνσεις / ρυθµίσεις για τη χωρική ανάπτυξη σύµφωνα µε N.2742 και άλλες πολιτικές γενικές / θεσµικές της δεκαετίας του 2000 µε χρονικό ορίζοντα το Η Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρµογής του µελετητή της Α Φάσης του Έργου, θα προσκοµίσει για διαβούλευση µία εκτίµηση (assessment) στο ερώτηµα εάν η Περιφέρεια µε οδηγό το ΠΠΧΣΑΑ πορεύεται προς την σωστή κατεύθυνση και προς τα πού πρέπει να προσανατολιστεί δηλαδή εάν είναι επίκαιρες οι στρατηγικές και ειδικές κατευθύνσεις που απορρέουν από το του ΠΠΧΣΑΑ σε σχέση µε την πραγµατική εξέλιξη in situ, τους νέους θεσµικούς κανονισµούς και έκτακτα γεγονότα (όπως π.χ. η Οικονοµική Κρίση, ο Καλλικράτης, οι εξελίξεις στον υπερκείµενο χωροταξικό σχεδιασµό κλπ.), τις εξελισσόµενες και νέες Ευρωπαϊκές / Εθνικές Πολιτικές και προγράµµατα του µέλλοντος που αλλάζουν ή συµπληρώνουν τις βασικές υποθέσεις του ΠΠΧΣΑΑ [Στρατηγική Λισσαβόνας / Εδαφική Συνοχή, Θαλάσσια πολιτική, Ενέργεια / Κλιµατική Αλλαγή, EU 2020, Ε ΚΠΣ, Εθνικές Τοµεακές Πολιτικές µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα το 2020] και ποιες πρέπει να είναι οι στρατηγικές προσαρµογές ή αλλαγές στην δεύτερη περίοδο εφαρµογής του ΠΠΧΣΑΑ. Η κάθε αξιολόγηση έτσι γίνεται σε δύο επίπεδα: Ως προς τη συνάφεια επικαιρότητα των στόχων και κατευθύνσεων του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ ως προς το µέλλον (2020+) λαµβάνοντας υπ όψη τις τάσεις που προκαλούν οι εξελίξεις της περασµένης δεκαετίας αλλά και τις προοπτικές που δηµιουργούν οι µελλοντικές πολιτικές και προγράµµατα. Ως προς την εναρµόνιση µε τον υπερκείµενο σχεδιασµό του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που θεσµοθετήθηκαν µετά την έγκρισή του ή την εφαρµογή του από τον προγραµµατισµό. Οργανώνεται επίσης πρώτα ανά θεµατική ενότητα και στη συνέχεια ανά στρατηγικό πεδίο/ στρατηγική κατεύθυνση ακολουθώντας τη δοµή του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ. Το θεσµοθετηµένο Πλαίσιο έχει δοµηθεί µε βάση στρατηγικούς στόχους και στρατηγικές κατευθύνσεις ανά στρατηγικό πεδίο (Χωρικό Πρότυπο Αναπτυξιακό Πλαίσιο Χωροταξική Οργάνωση Πρόγραµµα ράσης). 11

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του αρθ. 8 του Ν.2742/99 για τη Σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης και τη διατύπωση των Πορισµάτων Μέτρων Ενεργειών

1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του αρθ. 8 του Ν.2742/99 για τη Σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης και τη διατύπωση των Πορισµάτων Μέτρων Ενεργειών Εισηγητική Έκθεση 0. Έχοντας υπ όψη 1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του αρθ. 8 του Ν.2742/99 για τη Σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης και τη διατύπωση των Πορισµάτων Μέτρων Ενεργειών που απαιτούνται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou,gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310-31181,2 Fax 22310-27026 e-mail: tee_lamia@tee.gr, http://www.teetas.gr/ Λαµία 17 9 2015 Θέσεις και Απόψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν κείµενο αποτελεί επεξεργασµένη µορφή της Α φάσης της µελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδι

Το παρόν κείµενο αποτελεί επεξεργασµένη µορφή της Α φάσης της µελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

σταδιακής ανάπτυξης της εξωστρέφειας της Π Ε

σταδιακής ανάπτυξης της εξωστρέφειας της Π Ε 2.3.5 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας ανάπτυξη και διοικητική διάρθρωση Οι ειδικότερες κατευθύνσεις του θεσµοθετηµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση, αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αξιολόγηση, αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αξιολόγηση, αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Η εκπόνηση της Μελέτης Αξιολόγησης του Περιφερειακού Πλαισίου (ΠΠΧΣΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αγριά 24 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη

Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη Ανάλυση Σεναρίων για τη ιαχείριση Κινδύνου στην Περιοχή του Βεζούβιου - Νάπολη Γιαουτζή Μ. και Α. Στρατηγέα Τοµέας Γεωγραφίας & Περιφερ. Σχεδιασµού Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. Γιαουτζή Μ. και Α. Στρατηγέα 1 ΣΤΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Σχεδιασμός και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 2020 Εθνικοί στόχοι Αναπτυξιακή Ημερίδα Βιώσιμη Ανάπτυξη και 5η Προγραμματική Περίοδος Το Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1 σκοπιµότητα Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ συντάσσει: Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων: : Εξέλιξη των βασικών µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα