ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»."

Transcript

1 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : ΘΗΝ ριθ,. Πρωτ. 2γ/Γ.Π οικ ΠΟΦΣΗ ΘΕΜ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 1579/85 «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ» ( ΦΕΚ 217 ) β. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.1759/88 «σφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων οµάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 ) γ. του κεφ. δεύτερου του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 ) δ. των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 28 το Ν. 4025/11 «νασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής λληλεγγύης, Κέντρα ποκατάστασης, ναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 228 ) ε. του άρθρου 22 του Ν.4208/13 «Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252/) στ. της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.4213/13 «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/ ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261 ) ζ. της παρ.2 του άρθρου 2 και της παρ.8 του άρθρου 3 του Ν.4238/14«Πρωτοβάθµιο Εθνικό ίκτυο Υγείας (Π.Ε..Υ.),αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ38 ) η. της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 4272/14 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση- Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη ναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 145 ) θ. του Ν. 67/68 «Περί λήψεως µέτρων για την κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών της υπαίθρου» ( ΦΕΚ 303 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ι. του Π. 95/00 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κ. του Π..85/12 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2. Την αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 ), όπως αυτή παρατάθηκε µε την αριθµ.35/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 ). 3 Την αριθµ 18757/ Υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και καθορισµός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β) 1

2 4. Την αριθµ.υ10γ/οικ / Υπουργική απόφαση «Τρόπος διαδικασία και οργάνωση της µηνιαίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 5. Την αριθµ. Υ525/ πόφαση του Πρωθυπουργού µε θέµα «νάθεση αρµοδιοτήτων στον ναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο» (ΦΕΚ 3016 Β). 6. Τα σχετικά έγγραφα των.υ.πε µε τις κενές και κενούµενες θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου 7. Την αριθµ.πρωτ.υ10γ/γπ οικ.89547/ προκήρυξη της υπηρεσίας µας. 8. Τις αιτήσεις των γιατρών 9. Τον πίνακα αποτελεσµάτων ΠΟΦΣΙΖΟΥΜΕ. Προσλαµβάνουµε τους παρακάτω ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου ορισµένου χρόνου σε προσωρινές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που συστήνονται µε την απόφαση αυτή για την έναρξη ή την συµπλήρωση της υποχρεωτικής δωδεκάµηνης υπηρεσίας υπαίθρου, ως εξής: 1. ΙΤΡΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ* / ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝ ΟΜ 1 ΒΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2 ΓΙΝΝΚΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤ 3 ΓΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΡΟΣΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 7 Ε ΙΡΝΕΛΗ ΣΕΜΠΕΤΙΝ 8 ΖΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 ΖΧΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 10 ΘΕΟ ΩΡΚΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙΝΝ ΙΤΡΕΙΟ ΠΟΥ ΙΟΡΙΖΕΤΙ Ο ΙΤΡΟΣ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΕΥΚΡΠΙΣ Β ΓΙ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΚΕΡ ΥΛΙΩΝ ΙΛΕΚΤΟΥ Β ΚΟΠΝΚΙΟΥ ΠΛΤΝΙΣ ΛΕΡΟΥ Β ΚΕΧΡΟΥ ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΚΛΥΒΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΣ.Υ.Π.ε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ Τρικάλων ΕΛΛ Σ ΦΡΚ ΟΝΣ ΜΥΡΟΘΛΣΣ Σ ΠΥΛΗΣ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΠΡΝΕΣΤΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΣΠΩΝ ΕΣΚΤΗΣ ΒΜΟΥ ΤΖΕΡΜΙ ΩΝ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΙ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΓΝ ΡΜΣ ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΛΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ Γ. ΝΙΚΟΛΟΥ Σερρών Τρικάλων Μεσσηνίας ράµας ωδεκανήσου Ροδόπης Γρεβενών Χανίων Λασιθίου 11 ΚΛΟΓΕΡΟ- ΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΕΦΥΡΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΜΛΙ Σ Ηλείας 2

3 12 ΚΡΜΙΧΛΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ 13 ΚΕΜΕΡΙ ΟΥ ΝΣΤΣΙ ΜΡΙΝ 14 ΚΟΠΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΚΟΡ ΟΥΛΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ 16 ΚΟΥΝΕΛΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 17 ΚΟΥΡΣΙΟΥ- ΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΚΩΜΟ ΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 19 ΛΤΖΩΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 20 ΛΕΩΝΙ ΟΥ ΛΕΟΝΟΡ 21 ΜΜΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ 22 ΜΡΣ ΘΝΣΙΟΣ 23 ΜΡΚΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΕΥΘΛΙ 24 ΜΗΛΙΟΥ Η ΜΡΙ 25 ΜΗΤΣΙΟΣ Ν ΡΕΣ 26 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΡΗΣ 27 ΜΠΜΠΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 28 ΜΠΡΜΠΛΙ ΖΩΗ 29 ΜΠΟΥΖΟΥΚΣ ΣΩΚΡΤΗΣ 30 ΜΠΡΙΜΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Β Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ Β ΝΙΚΙΝΣ ΜΠΕΛΟΚΗΠ ΩΝ ΤΥΡΩΝΙΤΗ ΠΥΘΙΟΥ ΚΛΟΥ ΙΝΩ Ν ΠΤΕΛΕΟΥ ΠΛΤΝΟΥ ΝΙΓΡΙΤΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟ Υ Β ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΚΒΛΣ ΓΕΩΡΓΝ Ω Ν ΜΥΚΟΝΟΥ Β ΜΠΕΛΚΙΩΝ ΒΙΓΛΣ ΡΝΙΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ ΒΣΙΛΙΚΗΣ ΚΡΤΣ ΚΙΣΣΜΟΥ ΕΛΣΣΟΝΣ ΚΙΣΣΜΟΥ ΛΜΥΡΟΥ ΚΙΣΣΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΣ ΣΤΥΛΙ Σ ΕΣΚΤΗΣ ΦΡΚ ΟΝΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΟΝΝΩΝ ΝΩ ΚΛΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΣ ΚΙ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΚΙ ΚΙ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΙ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ ΓΝ ΛΕΥΚ Σ ΓΝ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για ΝΜ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΚΒΛΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΡΤΣ ΓΝ ΧΛΚΙ ΙΚΗΣ ΓΝ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για ΝΜ ΚΛΒΡΥΤΩΝ Λακωνίας Κιλκίς Λευκάδας χαΐας Χανίων Λάρισας Χανίων Μαγνησίας Χανίων Σερρών Γρεβενών Καβάλας Τρικάλων Λάρισας Άρτας Χαλκιδικής χαΐας 3

4 31 ΝΤΣΙΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 ΝΤΣΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ 33 ΝΙΚΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 34 ΠΕΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 35 ΠΕΤΡΚΗΣ ΜΡΙΟΣ 36 ΠΙΠΕΡΤΖΗ ΝΝ ΝΩ ΡΒΕΝΙΩΝ ΜΟΝΣΤΗΡΙΟ Υ ΚΕΡΣΟΒΟΥ Β ΓΙ ΕΞΥΠ. ΜΕΘΩΡ. ΦΥΛ. ΚΚΚΒΙΣ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΡΠΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΚΟΝΙΤΣΣ ΚΡΤΣ ΕΛΒΙΝΚΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ ΚΡΛΟΒΣΙΟΥ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΚΙ ΚΙ ΚΙ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΚΙ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΤΖΗΚΩΣΤ" ΓΝ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για ΝΜ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΤΖΗΚΩΣΤ" ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ ΓΝ ΣΜΟΥ για ΝΜ ΣΜΟΥ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ Ιωαννίνων χαΐας Ιωαννίνων Κιλκίς Σάµου Μεσσηνίας 37 ΠΟΥΤΚΙ ΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ 38 ΣΙΟΥΛΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 39 ΣΚΟΥΦΙΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 40 ΣΟΥΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41 ΣΤΜΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43 ΤΟΥΡΟΥΤ ΤΙΜΠΕ 44 ΤΡΙΝΤΦΥΛ- ΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 45 ΤΡΙΒΛΗ ΛΕΞΝ Ρ 46 ΤΣΛΙΚΙ ΗΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΕΛΤΕΙΣ Γ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΣ ΣΟΧΟΥ ΡΟ ΙΣ Β ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ Β ΝΡΘΚΙΟΥ Β ΚΛΛΙΘΕΣ ΝΓΕΝΝΗΣΗ Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΜΦΙΚΛΕΙΣ ΡΓΛΣΤΗΣ ΣΟΧΟΥ ΕΣΚΤΗΣ ΕΧΙΝΟΥ ΦΡΣΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΙ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΓΝ «ΜΜΤΣΕΙΟ- ΜΠΟ ΟΣΚΕΙΟ» για ΝΜ ΚΟΖΝΗΣ ΓΝ ΜΦΙΣΣΣ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" Π.ΓΝ Θ. ΧΕΠ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΞΝΘΗΣ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙ Σ για ΝΜ ΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ Κοζάνης Φωκίδας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης Γρεβενών Ξάνθης Λάρισας ιτωλοακαρνανί ας Σερρών 4

5 (*) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόµενους παραπάνω ιατρούς προκύπτει ότι υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός µήνα και δε συµπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 2, οι αρµόδιες ΥΠε θα πρέπει να µεριµνήσουν για την τοποθέτησή τους, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. 2. ΙΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ / /Ο-ΝΟΜ 1 ΚΟΥΣΤΕ- ΝΗΣ ΚΝΕΛΛΟΣ ΡΦΗΛ 2 ΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 3 ΓΓΕΛΗ ΝΙΚΗΦΟΡΙ- 4 ΓΓΕΛΙ ΟΥ ΓΓΕΛΙΚΗ 5 ΘΝΣΙ- Η ΕΛΕΝΗ 6 ΘΝΣΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΘΝΣΙ 7 ΝΣΤΣΙ- ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟ Σ 8 Ν ΡΕΟΥ ΚΥΡΙΚΗ 9 ΝΤΩΝΟ- ΓΛΟΥ ΡΧΟ- ΝΤΟΥΛ 10 ΠΟΣΤΟΛ - ΚΟΠΟΥΛΟ Υ ΛΟΥΚΙ 11 ΠΟΣΤΟΛΙ- ΟΥ ΚΙΟΥΤΗ ΦΝΗ ΙΤΡΕΙΟ ΠΟΥ ΙΟΡΙΖΕΤΙ Ο ΙΤΡΟΣ ΗΜΗΤΣΝ Σ() ΡΚΙΤΣΣ ΜΚΡΥΧΩΡΙ ΟΥ Γ ΛΕΟΝΤ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Η ΦΝΙΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΣ ΚΝ ΝΟΥ ΕΜΠΩΝ ΛΙΒΝΤΩΝ ΟΙΤΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΣ ΗΜΗΤΣΝ Σ ΤΛΝΤΗΣ ΠΛΜ ΚΤΣΤΡΙ ΟΥ ΚΩ ΒΛΧΙΩΤΗ ΚΛΜΠΚ Σ ΚΝ ΝΟΥ ΕΜΠΩΝ ΤΛΝΤΗΣ ΡΕΟΠΟΛΗ Σ.Υ.Π.ε 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ" ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΣΙΟΣ" ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ»- ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΩ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ»- ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΡΟ ΟΥ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ρκαδίας Καρδίτσας Ζακύνθου ωδεκανήσο υ Λακωνίας Τρικάλων Χανίων ωδεκανήσο υ Λακωνίας 5

6 12 ΠΟΣΤΟ- ΛΟΠΟΥΛΟ Υ ΠΟΛΥΞΕΝ Η 13 ΣΩΝΙΤΗΣ ΘΝΣΙ- ΟΣ 14 ΓΛΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΓΕΝΗ ΙΡΕΝ 16 ΓΙΝΝΕ- ΛΟΣ ΣΤΕΦΝΟΣ 17 ΓΚΙΚ ΒΣΙΛΙΚΗ 18 ΓΚΟΥΦ ΙΚΤΕΡΙ- ΝΗ 19 ΓΡΗΓΟΡΟ- ΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ Ω- ΡΟΣ 20 ΓΡΟΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥ- ΝΗ ΚΗΣ ΚΩΝΣΤ- 21 ΝΤΙΝΟΣ 22 ΛΚΟΥ- Ρ ΧΡΙΣΤΙΝ 23 ΗΜΗΤΡΟ- ΓΛΟΥ ΙΩΝΝΗΣ 24 ΙΜ- ΝΤΗΣ ΗΛΙΣ 25 ΡΙΤΣΣ ΘΝΣΙ- ΟΣ 26 ΕΛΕΥΘΕΡΙ- ΟΥ ΣΤΥΡΟΥ- Λ ΦΝΗ 27 ΖΓΚΛ ΣΤΥΛΙΝΗ 28 ΖΧΡΗ ΕΛΕΝΗ 29 ΖΙΖΙ ΓΕΩΡΓΙ ΘΕΡΜΟΥ ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ΜΠΕΛΟΥ ΤΗΝΟΥ ΓΛΤ ΚΜΠΟΥ ΒΟΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΝΞΟΥ Β ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΠΝΓΙΤΣΣ ΜΚΡΟΧΩΡΙ ΟΥ Β ΓΙ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΚΟΡΕΣΤΕΙΩ Ν ΚΟΝΤΟΠΟΥ ΛΙΟΥ ΜΚΡΚΩΜ ΗΣ Β ΜΤΡΓΚ Σ ΓΚΙΡΙΣ Γ.ΕΥΘΥΜΙ Σ ΚΣΣΙΩΠΗΣ ΕΥ ΗΛΟΥ ΚΨΙ ΘΕΡΜΟΥ ΣΟΦ ΩΝ ΤΗΝΟΥ ΓΛΤ ΝΕΠΟΛΗΣ ΝΞΟΥ ΡΧΙΣ ΟΛΥΜΠΙΣ ΡΝΙΣΣΣ ΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΜΚΡΚΩΜ ΗΣ ΣΟΦ ΩΝ ΠΡΟΥ ΙΤΕΣ Γ. ΜΡΚΟΥ ΕΥ ΗΛΟΥ ΗΜΗΤΣΝ Σ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΓΝ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ για ΝΜ ΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΤΖΝΕΙΟ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΜΟΛΩΝ ΓΝ- ΚΥ ΝΞΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΠΕΛΛΣ για ΝΜ Ε ΕΣΣΣ ιτωλοακαρν ανίας Κέρκυρας Καρδίτσας ττικής Λακωνίας Ηλείας Πέλλας 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΓΝ ΚΣΤΟΡΙΣ Καστοριάς 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΜΦΙΣΣΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΡΙΣ για ΝΜ ΙΚΡΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ" Λέσβου Καρδίτσας Φωκίδας Κέρκυρας Σάµου ρκαδίας 6

7 ΖΙΜΠΟΥ- ΝΟΥΜΗ 30 ΚΕΡΤΣ ΠΝΓΙΩ- Τ ΝΤΛΙ 31 ΗΛΙ ΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙ- ΟΣ ΡΦΗΛ 32 ΘΝΣ ΝΤΩΝΙ ΜΛΙ 33 ΘΕΜΕΛΗ ΣΤΥΡΟΥ- Λ 34 ΘΕΟΥ ΕΜΜΝΟΥ- ΗΛΙ 35 ΚΖΝΤΖΙ ΟΥ ΧΡΥΣ 36 ΚΛΙΚ- ΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 37 ΚΛΟΓΕΡ ΒΣΙΛΙΚΗ 38 ΚΛΥΒ ΝΕΚΤΡΙ 39 ΚΝΚΗΣ ΗΛΙΣ 40 ΚΤΝ ΠΡΣΚΕΥ -Η 41 ΚΦΤΕΡ- ΝΗ ΜΡΙ ΣΟΦΙ 42 ΚΕΠΙΣΗΣ ΡΓΥΡΙΟΣ 43 ΚΕΡΜΙ ΝΝ 44 ΚΟΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 45 ΚΟΥΛΟΥ- ΡΗ ΒΣΙΛΙΚΗ 46 ΚΟΥΛΟΥΡΙ- Η ΣΗΜΙΝ 47 ΚΟΥΤΡΟΥΚ Σ ΒΙΟΣ 48 ΚΟΥΤΡΟΥ- ΜΠΗ ΜΡΙ ΘΕΟ ΩΡ ΦΙΛΙΤΡΩΝ Β Γ.ΠΡΣΚΕ ΥΗΣ ΡΦΡΩΝ ΣΤΥΛΙ Σ ΤΛΝΤΗΣ Β ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΒΤΟΥΣΣ ΦΙΛΙΤΡΩΝ ΒΡΘΟΛΟΜΙ ΟΥ ΧΟΥΛΙΡ ΩΝ ΕΠΤΧΩΡΙΟ Υ ΡΙΖΩΜΤΩΝ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Β ΒΣΙΛΙΚΟΥ ΡΧΟΥΛΣ ΛΙΝΟΚΛ Ι ΟΥ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ ΚΟΝΙΣΚΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠI ΚΡΤΖ ΦΙΛΙΤΡΩΝ ΚΛΛΟΝΗΣ ΜΕΛΙΓΛ ΣΤΥΛΙ Σ ΤΛΝΤΗΣ ΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΝΤΙΣΣΣ ΦΙΛΙΤΡΩΝ ΓΣΤΟΥΝΗΣ ΠΡΜΝΤΩ Ν ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΕΞΝ ΡΕ ΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΕΛΒΙΝΚΙΟ Υ ΣΟΦ ΩΝ ΜΚΡΚΩΜ ΗΣ ΣΗΤΕΙΣ ΚΛΜΠΚ Σ ΓΛΤ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΛΜΤΣ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΤΖΗΚΩΣΤ" ΓΝ «ΜΜΤΣΕΙΟ- ΜΠΟ ΟΣΚΕΙΟ» για ΝΜ ΚΟΖΝΗΣ ΓΝ ΗΜΘΙΣ για ΝΜ ΒΕΡΟΙΣ ΓΝ «ΜΜΤΣΕΙΟ- ΜΠΟ ΟΣΚΕΙΟ» για ΝΜ ΚΟΖΝΗΣ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΤΖΗΚΩΣΤ" ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΛΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΤΖΝΕΙΟ Μεσσηνίας Λέσβου Μεσσηνίας Κέρκυρας Λέσβου Μεσσηνίας Ηλείας Ιωαννίνων Κοζάνης Ηµαθίας Κοζάνης Ιωαννίνων Καρδίτσας Λασιθίου Τρικάλων ττικής 7

8 49 ΚΟΨΥΤΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ 50 ΚΥΡΙΚΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΝΝ 51 ΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝΙ ΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΟΥ Ι- ΚΟΣ 52 ΧΡΥΣΝ- ΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53 ΜΓΛΙΟΥ ΒΙ 54 ΜΓΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 55 ΜΚΡΥ- ΓΙΝΝΗ ΜΡΙ 56 ΜΛΜ- ΚΗ ΠΡΣΚΕΥ Η 57 ΜΡΓΚΟΥ ΝΤΙΝΤΗ ΝΝ 58 ΜΡΘΩΝΙ ΤΗΣ ΝΣΤΣΙ ΟΣ 59 ΜΡΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 60 ΜΡΗ ΘΗΝ 61 ΜΡΙΟΛΗΣ ΘΕΟ Ω- ΡΟΣ 62 ΜΥΡΙ ΟΥ ΕΥΘΥΜΙ 63 ΜΥΡΟΕΙ- ΗΣ ΛΕΩΝΙ Σ 64 ΜΟΣΧΟΒΙ- ΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ε..Υ. - ΠI ΚΥΘΗΡΩΝ ΜΕΣΙΝΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΡΧΓΓΕΛΟ Υ ΕΚΚΡΣ Ν.ΦΙΓΛΕΙΣ Β ΧΩΡΣ ΜΟΡΓΟΥ ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΣΚΙΘΟΥ ΚΡΥΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΡΝΙ ΙΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Β ΚΥΠΡΙΣΣΙΟ Υ ΕΠΙ ΦΥΛΚΩΝ ΒΟΛΟΥ ΖΧΡΩΣ ΓΙΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙ Ο" ΓΚΟΥΡΣ ΠΛΙΟΧΩΡ ΙΟΥ ΡΧΓΓΕΛΟ Υ ΟΜΟΚΟΥ ΖΧΡΩΣ ΜΟΡΓΟΥ ΕΛΣΣΟΝΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΡΝΙ ΙΟΥ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙ Ο" ΜΟΛΩΝ ΖΧΡΩΣ ΓΙΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ" ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΧΛΚΙ ΙΚΗΣ ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ»- ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΡΟ ΟΥ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΝΞΟΥ ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΡΓΟΛΙ Σ για ΝΜ ΝΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ" ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΜΟΛΩΝ ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ττικής Κορινθίας Χαλκιδικής ωδεκανήσο υ Ηλείας Μαγνησίας Λάρισας ργολίδας ττικής Λακωνίας Μαγνησίας Ηλείας Λάρισας 8

9 65 ΜΟΥΝ- ΤΖΟΥΡΙ Η ΡΓΥΡΩ 66 ΜΠΛΟ Η- ΜΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ 67 ΜΠΛΤΣ ΒΣΙΛΙΚΗ 68 ΜΠΟΥΡΟΥ- ΣΗΣ ΕΥΓΓΕ- ΛΟΣ 69 ΜΥΛΩΝ- ΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 70 ΜΥΛΩΝΣ ΗΜΗΤΡΙ- ΟΣ 71 ΝΤΕΝΤΕ ΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝ ΜΡΙ 72 ΝΤΟΥΜΠ- Ρ ΜΡΙ 73 ΟΙΚΟΝΟ- ΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝ Η 74 ΟΣΜΝ ΝΖΛΗ 75 ΠΛΙΟΥΡ ΛΕΞΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙ- 76 ΠΝΓΙΩ- ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙ 77 ΠΝΤΖΙ ΙΚΤΕΡΙ- ΝΗ ΜΡΙ 78 ΠΠΖΧ -ΡΙ ΡΕΤΗ 79 ΠΠΘ- ΝΣΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙ 80 ΠΠΙΩΝ -ΝΟΥ ΡΤΕΜΙΣ 81 ΠΠΙΩΝ -ΝΟΥ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 82 ΠΠΚΙ- ΤΣΟΥ ΙΩΝΝ ΛΙΒ ΕΡΟΥ ΟΞΥΝΕΙΣ ΒΕΡ ΙΚΟΥΣΙ Σ ΒΛΟΧΟΥ ΛΕΧΙΝΩΝ ΦΝΗΣ ΓΣΤΟΥΝΗΣ ΓΚΙΣΤΡΟΥ Β ΓΙ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ ΠΡΟΜΧΩΝ ΠΩΓΩΝΙΝΗ Σ ΟΡΓΝΗΣ ΕΛΙΣ ΡΟ ΟΠΟΛΗ Σ ΛΙΒ ΙΟΥ ΓΡΙΕΛΙΣ ΚΛΛΟΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙ Σ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Ν ΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΛΜΠΚ Σ ΤΥΡΝΒΟΥ ΠΛΜ ΓΣΤΟΥΝΗΣ ΜΥΡΟΘΛ ΣΣΣ ΓΣΤΟΥΝΗΣ ΣΙ ΗΡΟΚΣ ΤΡΟΥ ΕΛΒΙΝΚΙΟ Υ ΣΠΩΝ ΚΥΠΡΙΣΣΙ Σ ΡΟ ΟΠΟΛΗ Σ ΕΛΣΣΟΝΣ ΚΛΜΠΚ Σ ΚΛΛΟΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙ Σ ΛΗΜΝΟΥ Ν ΡΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΓΝ «ΜΜΤΣΕΙΟ- ΜΠΟ ΟΣΚΕΙΟ» για ΝΜ ΚΟΖΝΗΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΤΖΗΚΩΣΤ" ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΣ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ Κοζάνης Τρικάλων Λάρισας Καρδίτσας Ηλείας Σερρών Ηλείας Σερρών Ιωαννίνων Ροδόπης Μεσσηνίας Σερρών Λάρισας Τρικάλων Λέσβου Πρέβεζας Λέσβου 9

10 83 ΠΠΠΟ- ΣΤΟΛΟΥ Ν ΡΟΝΙ- ΚΗ ΠΠΡΙ- ΖΟΥ 84 ΕΛΕΝΗ 85 ΠΠΠΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 86 ΠΡΣΧ- ΚΗ ΦΡΟ ΙΤΗ 87 ΠΕΤΡΟΥ ΝΗ 88 ΠΕΤΡΟΥ ΗΜΗΤΡ 89 ΠΙΕΤ ΝΤΙΓΟΝΗ 90 ΠΛΕΚΗ ΣΤΕΛΛ 91 ΠΟΥΛΙΚ- ΡΚΟΥ ΘΗΝ 92 ΡΕΓΚΛΗ ΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝ 93 ΡΕΝ ΟΥ- ΜΗ ΠΝΓΙΩ- Τ 94 ΡΙΦΟΥΝ ΜΡΙ 95 ΡΟΙ ΟΥ ΜΓ 96 ΣΚΕΛΛ- ΡΗ ΕΛΕΝΗ 97 ΣΜΚΙ- ΟΥ ΝΝ 98 ΣΜΚΙ- ΟΥ ΓΕΩΡΓΙ 99 ΣΕΡΙΦ ΓΙΟΥΜΠ Ν.ΦΙΓΛΕΙΣ ΝΕΠΟΛΗΣ ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΒΡΩΝ ΚΜΠΙΩΝ ΚΕΦΛΙΟΥ ΣΤΕΜΝΙΤΣΣ Β ΣΥΚΙΣ ΙΣΤΙΙΣ ΕΛΟΥΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟ Υ ΚΟΤΡΩΝ ΜΚΡΥΩΤΙΚ ΩΝ ΓΙΣ Ζ ΓΙ ΕΞΥΠ. ΟΙΚ. ΒΕΛΙΚΣ ΜΕΛΙΒΟΙΣ ΓΙΣ ΣΤ ΓΙ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΓΙΟΚΜΠΟ Υ ΛΟΥΚ ΖΧΡΩΣ ΝΕΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΚΙΣΣΜΟΥ ΗΜΗΤΣΝ Σ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΙΣΤΙΙΣ ΚΙΣΣΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΡΕΟΠΟΛΗ Σ ΣΜΗΣ ΓΙΣ ΓΙΣ ΓΙΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ Υ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΜΟΛΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΛΕΞΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ" ΓΝ ΧΛΚΙ ΙΚΗΣ ΓΝ ΧΛΚΙ Σ ΓΝ ΚΥ ΚΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΛΚΙ Σ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΛΙΒ ΕΙΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΘΗΒΩΝ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ ΓΝ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΜΛΙ Σ Ηλείας Λακωνίας Έβρου Χίου Χανίων ρκαδίας Χαλκιδικής Εύβοιας Χανίων Βοιωτίας Λακωνίας Κεφαλληνίας Λάρισας Λάρισας Λάρισας Ηλείας 10

11 100 ΣΙΒΕΡΤΗ ΠΩΛΙΝ 101 ΣΤΥΡΙ Η ΕΛΙΖ 102 ΣΥΜΕΩΝΙ- ΟΥ ΖΩΗ 103 ΣΩΤΗΡ- ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 106 ΤΟΛΗ ΣΠΣΙ 104 ΤΕΣΤ ΘΕΟ ΟΛΙ- ΝΤ 105 ΤΖΙΤΖΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΜΠΟ- ΛΣ ΠΝΓΙΩ- 107 ΤΗΣ 108 ΤΣΚΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 109 ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΠΡΣΚΕΥ -Η 110 ΤΣΙΚ ΝΤΩΝΙ 111 ΤΣΙΟΥ- ΠΡΟΥ ΙΩΝΝ 112 ΦΙΣΤΕ ΩΡΙΝΘΗ 113 ΦΡΓΚΟΥ- ΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 114 ΧΙ ΟΥ ΣΟΦΙ 115 ΧΤΖΗΚΩΝ -ΣΤΝΤΙ- ΝΟΥ ΘΩΜΣ 116 ΧΤΖΗ- ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝΟΣ ΠΛΙΟΧΩΡ Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΙΧΛΙΣ) ΜΕΛΝΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ Β ΒΣΙΛΙΚΗΣ ΜΡΚΟΥ ΜΥΡΧ Ω Ν ΣΟΥΦΛΙΟΥ Β ΘΗΡΣ ΓΟΝΝΩΝ ΣΤ ΓΙ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΠΡΠΡΙΣ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Β ΜΧΙΡ Ο Υ ΚΣΤΡΙΟΥ ΝΤΙΣΣΣ ΚΝ ΝΟΥ ΦΡΚ ΟΝ Σ ΝΞΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΜΥΡΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗΣ ΠΛΜ ΣΟΦ ΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΘΗΡΣ ΓΟΝΝΩΝ ΚΩ ΠΥΡΓΙΟΥ ΚΩ ΚΤΣΤΡΙ ΟΥ ΣΤΡΟΥΣ ΝΤΙΣΣΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ- ΚΥ ΝΞΟΥ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΓΝ ΛΕΥΚ Σ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΛΕΞΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ»- ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΩ ΓΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ»- ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΩ ΓΝ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΣΙΟΣ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ" ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Χανίων Τρικάλων Λακωνίας Μαγνησίας Λευκάδας Καρδίτσας Καρδίτσας Έβρου Λάρισας ωδεκανήσο υ Χίου ωδεκανήσο υ Ζακύνθου ρκαδίας Λέσβου 11

12 117 ΧΗΡ ΙΚΤΕΡΙ- ΝΗ 118 ΧΡΙΣΤΟΦΙ- ΗΣ ΧΡΛ- ΜΠΟΣ 119 ΧΡΥΣΝ- ΘΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΝΙΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙΣΜ ΟΥ ΠΕΛΣΓΙΣ Β ΙΓΕΙΡΣ ΕΛΣΣΟΝΣ ΣΤΥΛΙ Σ ΚΡΤΣ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για ΝΜ ΙΓΙΟΥ Λάρισας χαΐας Β. Οι παραπάνω ιατροί έχουν προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της παρούσας να παρουσιασθούν για την ορκωµοσία τους και ανάληψη υπηρεσίας στη αρµόδια υπηρεσία, όπου αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Γ. Οι ιατροί θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία που θα διενεργηθεί η ορκωµοσία. Η υπηρεσία θα τα κοινοποιεί µε συνηµµένα πρωτόκολλα ορκωµοσίας στην εποπτεύουσα.υ.π.ε, οικείο Νοσοκοµείο και αρµόδιο Π.Ε..Υ. Κ.Υ, αναλόγως τόπου διεξαγωγής ορκωµοσίας. Επιπλέον θα κοινοποιούνται και στην υπηρεσία µας τα πρωτοκόλλα ορκωµοσίας και έγγραφα ανάληψης υπηρεσίας.. Ο ιατρός υποχρεούται κατά την ηµέρα υποβολής των δικαιολογητικών του στην αρµόδια υπηρεσία να προσκοµίσει αντίγραφο της αίτησης παραίτησης του ή την απόφαση απόλυσής του από θέση στο ηµόσιο που τυχόν κατείχε. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΡΜΟ ΙΟ ΟΡΓΝΟ Ν ΥΠε 2 η ΥΠε Πειραιώς και ιγαίου Στο οικείο Π.Ε..Υ. Κ.Υ. που αναφέρεται στην απόφαση διορισµού 3 η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙΣ Επικοινωνία στα τηλέφωνα & η ΥΠε Μακεδονίας-Θράκης Στο οικείο Νοσοκοµείο που αναφέρεται στην απόφαση διορισµού 5 η ΥΠε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 6 η ΥΠε Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, υτ. Ελλάδας & Πελοποννήσου 7 η ΥΠε Κρήτης Στο οικείο Π.Ε..Υ. Κ.Υ. που αναφέρεται στην απόφαση διορισµού Επικοινωνία στα τηλέφωνα & Ε. Οι ιατροί, που τοποθετούνται στα αντίστοιχα αναφερόµενα παραπάνω Π.Ε..Υ- Κ.Υ και Π.Ε..Υ - Π.Ι, καλύπτουν ανάγκες των Π.Ε..Υ - Κ.Υ και των Π.Ε..Υ - Π.Ι, καθώς και την περιοχή ευθύνης τους. ΣΤ. Οι ιατροί θα πρέπει να διαµένουν εντός της έδρας του Π.Ε..Υ - Κέντρου Υγείας, ή του Π.Ε..Υ. - Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχουν διοριστεί και µόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν 12

13 πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαµονής µπορεί να χορηγείται από την προϊσταµένη αρχή του ιατρού, άδεια διαµονής εκτός έδρας του Π.Ε..Υ - Κ.Υ. ή του Π.Ε..Υ - Π. Ι. Ζ. Οι ιατροί απαιτείται, αν δεν είναι εγγεγραµµένοι σε Ιατρικό Σύλλογο, εντός µηνός από την ηµεροµηνία της τοποθέτησής τους να εγγραφούν, σύµφωνα µε την παρ 16 του αρθρ.4 του νόµου 4038/12 (ΦΕΚ 14 ). Η. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου δύνανται µε τη λήξη της θητείας τους να λάβουν, µετά από αίτησή τους, από το τµήµα Γ της /νσης Προσωπικού Ν.Π, βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου. Η βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου είναι απαραίτητη για την έναρξη της άσκησης τους στη ειδικότητα και στη συµµετοχή τους στις εξετάσεις ειδικότητας προκειµένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος στον απαιτούµενο χρόνο ειδίκευσής τους για απόκτηση ειδικότητας. Επιπλέον η παραπάνω βεβαίωση απαιτείται για το διορισµό σε θέσεις κλάδου Ε.Σ.Υ, για τη συνταξιοδότησή τους από το ΤΣΥ και είναι απαραίτητη για τους ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγρ.1,4,5 του άρθρου 22 του Ν. 4208/13(ΦΕΚ 252 ). ρ. βεβαίωσης Υ.. Ε. του Υπουργείου Υγείας : 5965/ O ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙ Σ ΓΡΗΓΟΡΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΝΟΜΗ /νση Προσωπικού Ν. Π. Τµ. Γ (2) ΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ( Με πόδειξη ) 1. Ολες τις ΥΠε 2. Νοσηλευτικά ιδρύµατα και Νοσηλευτικές Μονάδες ( Ως παρακάτω) ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΠΕΛΛΣ για ΝΜ Ε ΕΣΣΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΡΙΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΛΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΣ ΓΝ ΜΜΤΣΕΙΟ ΜΠΟ ΟΣΚΕΙΟ για ΝΜ ΚΟΖΝΗΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΗΜΘΙΣ για ΝΜ ΒΕΡΟΙΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΜΦΙΣΣΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ

14 ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ-ΓΝ ΛΡΙΣΣ για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΣΤΟΡΙΣ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ Γ Ν ΛΕΥΚ Σ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΜΛΙ Σ Γ Ν ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για ΝΜ ΚΛΒΡΥΤΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΙΣ για ΝΜ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΧΛΚΙ ΙΚΗΣ ΓΝ ΚΒΛΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΧΝΙΩΝ Π.ΓΝ Θ. ΧΕΠ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ΓΝ ΞΝΘΗΣ ΓΝ ΤΖΝΕΙΟΥ ΓΝ ΙΤ/ΝΙΣ για ΝΜ ΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΣΜΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜΣΠΡΤΗΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΛΜΤΣ ΓΝ ΛΣΙΘΙΟΥ για ΝΜ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ» ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΡΟ ΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΞΟΥ ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ» ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΩ ΓΝ ΖΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΡΤΣ ΓΝ ΡΜΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΡΓΟΛΙ Σ για ΝΜ ΝΥΠΛΙΟΥ

15 ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ γιανμ ΜΟΛΩΝ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ γιανμ ΛΕΞΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΛΙΒ ΕΙΣ ΓΝ ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΘΗΒΩΝ ΓΝ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ΕΝ ΙΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΤΡΟΥΣ ( Με πόδειξη ) ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 29 Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΓΓΕΛΗ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΚΟΣΜ ΙΤΩΛΟΥ 13 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΓΓΕΛΙΔΟΥ ΓΓΕΛΙΚΗ ΡΧ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ 87 ΠΤΡ ΧΙΣ ΘΝΣΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΜΙ Ν.ΡΤΚΗ ΕΥΒΟΙΣ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΝΣΙ ΜΚΡΙΟΥ 25 ΡΓΟΣ ΡΓΟΛΙΔΣ ΝΣΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΔΙΤΣΗΣ 35 ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛΩΝ ΝΔΡΕΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΜΕΣΟΡΙΣ 1 ΤΡΧΩΝΙ 4651 ΛΕΜΕΣΟΣ ΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΡΧΟΝΤΟΥΛ ΠΡΟΔΟΣ 9ης ΜΙΟΥ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΝΗΣ ΠΟΣΤΟΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙ ΠΛ. ΧΤΖΗΚΩΝΣΤΝΤΗ 19 Π.ΨΥΧΙΚΟ ΤΤΙΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΙΟΥΤΗ ΦΝΗ ΚΡΚΣΗ 98 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΚΗΣ 15 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΣΩΝΙΤΗΣ ΘΝΣΙΟΣ Μ.ΣΟΦΙΝΟΥ 38 ΚΕΡΚΥΡ ΚΕΡΚΥΡΣ ΒΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΣ 6 ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΛΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΝΕ ΕΛΣΣΟΝΣ Δ.ΕΛΣΣΟΝΣ ΛΡΙΣΗΣ ΓΕΝΗ ΙΡΕΝ ΟΥΛΩΦ ΠΛΜΕ 2-4 ΙΛΙΣΙ Δ.ΖΩΓΡΦΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ΓΙΝΝΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΚΣΣΝΔΡΟΥ 77 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΝΝΕΛΟΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΚΡΟΥΣΟΒΟΥ 3 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΔΡΣ 2 ΙΩΝΝΙΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΓΚΙΚ ΒΣΙΛΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 5 ΔΦΝΗ ΤΤΙΚΗΣ ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 113 ΓΛΤΣΙ ΤΤΙΚΗΣ ΓΚΟΥΦ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΣ 50 ΓΛΤΣΙ ΤΤΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΣ ΓΡΟΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Π.Π. ΓΕΡΜΝΟΥ 38 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΔΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓ ΦΕΡΙΟΥ 5 ΚΣΤΟΡΙ ΚΣΤΟΡΙΣ ΔΛΚΟΥΡ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΥΤΕΙΡΩΝ 34 ΞΝΘΗ ΞΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 4 ΔΡΜ ΔΡΜΣ 15

16 ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΟΡΦΕΩΣ 73 Π.ΦΛΛΗΡΟ ΤΤΙΚΗΣ ΔΙΜΝΤΗΣ ΗΛΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 68 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΔΡΙΤΣΣ ΘΝΣΙΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 22 ΣΛΜΙΝ ΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 13 ΧΟΛΡΓΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΕΔΙΡΝΕΛΗ ΣΕΜΠΕΤΙΝ ΛΚΙΒΙΔΟΥ 16 ΣΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΔΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ-ΔΦΝΗ ΠΝΔΩΡΣ 4 ΝΕ ΕΡΥΘΡΙ ΤΤΙΚΗΣ ΖΓΚΛ ΣΤΥΛΙΝΗ ΠΟΤΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡ ΚΕΡΚΥΡΣ ΖΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23 ΣΙΤΙΣΤ ΚΟΖΝΗΣ ΖΧΡΗ ΕΛΕΝΗ ΨΡΡΩΝ 9 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΖΧΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 ΔΡΜ ΔΡΜΣ ΖΙΖΙ ΓΕΩΡΓΙ ΔΗΜΗΤΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 23 ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚΔΙΣ ΖΙΜΠΟΥΝΟΥΜΗ-ΚΕΡΤΖ ΠΝΓΙΩΤ-ΝΤΛΙ ΚΡΕΣΝΣ 11 ΝΕ ΙΩΝΙ ΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΔΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ- ΡΦΗΛ ΜΚΡΥΓΙΝΝΗ 4 ΚΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΣ ΘΝΣ ΝΤΩΝΙ-ΜΛΙ ΠΛΤΩΝΟΣ 63 ΚΛΜΤ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ΘΕΜΕΛΗ ΣΤΥΡΟΥΛ ΡΚΔΙΣ 11 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙΝ ΤΣΚΛΩΦ 3 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΜΜΝΟΥΗΛΙ Μ.ΛΕΞΝΔΡΟΥ 91 Γ.ΒΡΒΡ ΤΤΙΚΗΣ ΚΖΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣ ΚΙΤΡΟΥΣ 5 ΚΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΣ ΚΛΙΚΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΝΙΡΗ 5 Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΚΛΟΓΕΡ ΒΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΣ 11 ΠΠΓΟΥ- ΧΟΛΡΓΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΚΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΕΠΤΝΗΣΟΥ 72 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΚΛΥΒ ΝΕΚΤΡΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 92 ΠΤΡ ΧΙΣ ΚΝΚΗΣ ΗΛΙΣ ΧΡΙΛΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΚΡΜΙΧΛΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ ΣΚΥΡΟΥ 8-10 ΓΛΤΣΙ ΤΤΙΚΗΣ ΚΤΝ ΠΡΣΚΕΥΗ ΠΝΟΡΜΟΥ 14 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗΣ ΚΦΕΖΝΗ ΜΡΙ-ΣΟΦΙ ΚΠΕΤΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2 ΒΕΡΟΙ ΗΜΘΙΣ ΚΕΜΕΡΙΔΟΥ ΝΣΤΣΙ- ΜΡΙΝ ΠΛΤΙΩΝ 11 ΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΠΙΣΗΣ ΡΓΥΡΙΟΣ ΜΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΓΩΝΟΣ 6 ΝΟΥΣ ΗΜΘΙΣ ΚΕΡΜΙΔ ΝΝ ΒΥΖΝΤΙΟΥ 13 ΙΩΝΝΙΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΚΟΥΤΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ.ΒΛΩΡΙΤΗ 31 ΛΕΥΚΔ ΛΕΥΚΔΣ ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΗΛΙ ΗΛΙΟΥ 41 ΠΤΡ ΧΙΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 12 ΚΡΔΙΤΣ ΚΡΔΙΤΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΒΣΙΛΙΚΗ ΙΤΡΟΥ ΠΥΡΓΙΛΗ 63 ΒΟΛΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΣΗΜΙΝ ΕΟΚ 23 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΚΟΥΝΕΛΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΙΟΥ 67Β ΚΜΙΝΙ ΤΤΙΚΗΣ 16

17 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΞΞΝΔΡΟΥ ΠΠΓΟΥ 24 ΚΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΣ ΚΟΥΤΡΟΥΚΣ ΒΙΟΣ ΦΛΕΓΙΟΥ 41 ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛΩΝ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΜΡΙ ΘΕΟΔΩΡ ΜΥΜΩΝΗΣ 32 ΝΥΠΛΙΟ ΡΓΟΛΙΔΣ ΚΟΨΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ ΠΙΣΙΔΙΣ ΖΩΓΡΦΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΝ ΔΒΚΗ 12 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΤΙΚΗΣ ΚΩΜΟΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΕΣ 8 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΥΚΣΟΥ 51 ΚΛΜΡΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΚΝΕΛΛΟΣ- ΡΦΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΣ 57 ΒΟΥΛ ΤΤΙΚΗΣ ΛΟΥΔΙΚΟΣ ΧΡΥΣΝΘΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΕΙΜΡΣ 21 ΦΝΤΟΥ-ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣ ΛΤΖΩΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΕΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 110 Ν.ΙΩΝΙ ΒΟΛΟΥ ΜΓΝΗΣΙΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΕΟΝΟΡ Μ.ΤΟΙΧΟΣ οδ.πρεβελησ ΧΝΙ ΧΝΙΩΝ ΜΓΛΙΟΥ ΒΙ ΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΡΣΛ ΛΡΙΣΗΣ ΜΓΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΡΙΒΟΥ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΤΙΚΗΣ ΜΚΡΥΓΙΝΝΗ ΜΡΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 33 ΓΛΤΣΙ ΤΤΙΚΗΣ ΜΛΜΚΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 3 ΝΚΣΙ ΒΟΛΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΜΜΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΠΠΦΛΕΣΣ 20 ΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΡΓΚΟΥ-ΝΤΙΝΤΗ ΝΝ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 27 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΡΘΩΝΙΤΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ Γ.ΝΡΓΥΡΩΝ 10 ΦΡΟΣ ΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΣ ΜΡΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΤΘΙΟΥ ΛΟΥΡΓ 50 ΓΛΥΦΔ ΤΤΙΚΗΣ ΜΡΣ ΘΝΣΙΟΣ ΗΡΚΛΕΙΣ 22 ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΜΡΗ ΘΗΝ ΙΠΠΟΔΜΟΥ 3 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΜΡΙΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 37 ΠΕΙΡΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΛΙ Κ.ΠΛΙΟΛΟΓΟΥ 58 ΓΡΕΒΕΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΡΟΥΔΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΡΟΥ ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΜΥΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙ ΘΗΝΣ 18 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΥΡΟΕΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΚΠΕΤΝ ΓΙΩΡΓΗ 15 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΣ ΜΗΛΙΟΥΔΗ ΜΡΙ ΙΚΟΝΙΟΥ 1 ΞΝΘΗ ΞΝΘΗΣ ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΔΡΕΣ ΚΝΡΗ 8 ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛΩΝ ΜΟΣΧΟΒΙΔΗς ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΟΝΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΡΗΣ ΜΙΣΟΥ 20 ΚΛΜΡΙ `ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗ ΡΓΥΡΩ ΝΙΚ.ΧΛΚΙ 9 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗΣ ΜΠΛΟΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΜΚΡΟΝΗΣΟΥ ΚΙ ΛΙΝΔΟΥ ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛ ΜΠΜΠΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΕΞΝΔΡΣ 13 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΜΠΡΜΠΛΙ ΖΩΗ ΠΠΒΣΙΛΕΙΟΥ 23 ΡΤ ΡΤΣ ΜΠΛΤΣ ΒΣΙΛΙΚΗ ΤΖΒΕΛΛ 22 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΣ ΣΩΚΡΤΗΣ ΠΛΓΙΡΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΘΕΤΤΛΩΝ 19 ΚΡΔΙΤΣ ΚΡΔΙΤΣ ΜΠΡΙΜΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 129 ΚΙΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΜΥΛΩΝΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΜΠΟΥΔΚΗ 33 ΧΝΙ ΧΝΙΩΝ ΜΥΛΩΝΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΣΙΣ 14 ΒΕΡΟΙ ΗΜΘΙΣ 17

18 ΝΤΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΒΕΛ 28 ΣΤΥΡΚΙ ΙΩΝΝΙΝ ΝΤΣΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 8 ΒΡΙΛΗΣΣΙ ΤΤΙΚΗΣ ΝΤΟΛΗ ΝΙΚΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ 17 ΙΩΝΝΙΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΝΤΣΙΚΛΗΣ ΠΥΛΟΣ ΙΕΡΕΩΝ ΜΚΡΟΠΟΥΛΩΝ 23 Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΝΤΕΝΤΕ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ- ΜΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76 ΜΛΙΔ ΗΛΕΙΣ ΝΤΟΥΜΠΡ ΜΡΙ ΠΡΟΥΣΣΗΣ 2 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 21ης ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 1Β ΙΩΝΝΙΝ ΙΩΝΝΙΝ-ΣΤΥΡΚΙ ΟΣΜΝ ΝΖΛΗ ΠΠΝΔΡΕΟΥ. 81 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΛΙΟΥΡ ΛΕΞΙ- ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 75 ΠΕΙΡΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 11 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ΠΝΤΖΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ- ΜΡΙ 110 Π.Μ./ΟΣΕΥ 27 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΠΠΖΧΡΙ ΡΕΤΗ ΓΙΟΙ ΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛΩΝ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙ ΚΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 ΚΛΜΡΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΡΤΕΜΙΣ ΣΡΚΤΣΝΙΩΝ 7 ΡΤ ΡΤΣ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΒΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΟΡΗ 14 ΚΣΤΡΙ ΤΤΙΚΗΣ ΠΠΚΙΤΣΟΥ ΙΩΝΝ ΠΡΗΓΟΡΗΤΡΙΣ 28 ΡΤ ΡΤΣ ΠΠΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 17 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΤΙΚΗΣ ΠΠΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡ. ΛΜΠΡΚΗ 652 ΚΕΡΤΣΙΝΙ ΤΤΙΚΗΣ ΠΠΠΟΣ ΙΩΝΝΗΣ Σ. ΛΟΝΤΟΥ 116 ΙΓΙΟΝ ΧΙΣ ΠΡΣΧΚΗ ΦΡΟΔΙΤΗ ΠΛΤΩΝΟΣ 15 ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ ΠΕΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ. ΔΙΔΣΚΛΟΥ 44 ΓΙΝΝΙΤΣ ΠΕΛΛΣ ΠΕΤΡΚΗΣ ΜΡΙΟΣ ΚΡΒΓΓΕΛΗ 29 ΚΛΜΡΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΔΝΗ Θ. ΔΙΚΟΥ 2 ΠΝΟΡΜ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ 10 ΙΩΝΝΙΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΠΙΕΤ ΝΤΙΓΟΝΗ ΕΠΤΝΗΣΟΥ 06 ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΙΠΕΡΤΖΗ ΝΝ ΝΤΩΝΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ 68 ΚΟΡΩΠΙ ΤΤΙΚΗΣ ΠΛΕΚΗ ΣΤΕΛΛ Π. ΣΟΥΔΙΚ 50 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥΛΙΚΡΚΟΥ ΘΗΝ ΠΛΤΕΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΦΡΜΚΕΙΟ ΤΟΛΙΟΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΛΚΙΔ ΕΥΒΟΙΣ ΠΟΥΤΚΙΔΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΚΜΒΟΥΝΙΩΝ 20 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗΣ ΡΕΓΚΛΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΠΤΡΙΡΧΟΥ ΙΩΚΕΙΜ Ε 7 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΤΤΙΚΗΣ ΡΕΝΔΟΥΜΗ ΠΝΓΙΩΤ ΗΡΚΛΕΟΥΣ 50 ΘΗΒ ΒΟΙΩΤΙΣ ΡΙΦΟΥΝ ΜΡΙ ΜΕΛΕΤΗ 20 ΚΕΡΤΣΙΝΙ- ΔΡΠΕΤΣΩΝ ΤΤΙΚΗΣ ΡΟΙΔΟΥ ΜΓΔ ΒΡΝΛΗ 37 ΠΥΛΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΛΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΓΛΗΣ 41 ΛΡΙΣΙΩΝ ΛΡΙΣΣ ΣΜΚΙΔΟΥ ΝΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 ΛΡΙΣΙΩΝ ΛΡΙΣΣ ΣΜΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙ Ν. ΓΖΗ 52 ΛΡΙΣΙΩΝ ΛΡΙΣΣ 18

19 ΣΕΡΙΦ ΓΙΟΥΜΡ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙ 27 (ΧΡΙΚΛΕΙ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ) ΘΗΝΙΩΝ ΤΤΙΚΗΣ ΣΙΒΕΡΤΗ ΠΩΛΙΝ ΕΡΙΦΥΛΛΗΣ 14 Περιοχή «ΝΦΗ» 3075 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ ΣΙΟΥΛΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΡΩΝΕΙΣ 35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΦΙΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΣ ΠΡΣΚΕΥΗΣ ΒΥΡΩΝΣ ΤΤΙΚΗΣ ΣΟΥΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΚΗΠΙΟ ΛΡΙΣΙΩΝ ΛΡΙΣΣ ΣΤΜΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 44 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΥΡΙΔΗ ΕΛΙΖ ΦΛΗΡΕΩΣ 3 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΤΗΝΟΥ 48 ΧΛΝΔΡΙ ΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜΦΥΛΙΣ 24 Π. ΦΛΛΗΡΟ ΤΤΙΚΗΣ ΤΕΣΤ ΘΕΟΔΟΛΙΝΤ ΚΝΡΗ 16 ΒΟΛΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 3 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΝΔΡΙΝΟΥ 29 ΚΤΩ ΤΟΥΜΠ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΛΗ ΣΠΣΙ ΚΡΙΣΚΚΗ 28 ΡΙΔΙ ΛΜΩΠΙ ΠΕΛΛΣ ΤΟΜΠΟΛΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΤΞΙΛΗΣ 60.ΙΛΙΣΙ ΖΩΓΡΦΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΟΥΤ ΤΙΜΠΕ ΠΕΤΡΕΛΙΟΠΟΘΗΚΩΝ 12 ΞΝΘΗ ΞΝΘΗΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡ. ΣΠΝΟΥΔΗ 22 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΤΡΙΒΛΗ ΛΕΞΝΔΡ ΛΕΞΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 11 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΤΣΚΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΙΣΣΡΙΟΥ 21 ΞΝΘΗ ΞΝΘΗΣ ΤΣΛΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΚΡΥΓΙΝΝΗ 1 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΤΣΝΤΩΝΗ κ ΕΛΥΤΗ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΤΣΙΚ ΝΤΩΝΙ ΚΙΝΕ 20 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΙΩΝΝ ΝΛΗΨΕΩΣ 4 ΚΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΣ ΦΙΣΤΕ ΩΡΙΝΘΗ ΠΣΧΛΗ ΠΣΧΛΙΔΗ 10 ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ ΦΡΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΒΙΛΗ 19 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΧΙΔΟΥ ΣΟΦΙ ΘΝΣΙΟΥ ΔΙΚΟΥ 161 ΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΧΤΖΗΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΚΗ 11 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗΣ ΧΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΔΟΣ 46 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΧΗΡ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 7 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΡΧΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΧΡΥΣΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 ΠΤΡ ΧΙΣ 19

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 01 υγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. πρωτ.: 29360 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΚΤΛΟΓΟΣ ΣΥΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΛΥΜΤΩΝ 2010 ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΦΛΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής σφάλισης Ιούνιος 2010 Φίλη ασφαλισμένη, Φίλε ασφαλισμένε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 70808 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα Πληροφορίες : Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες, καθώς και οι προθεσµίες της παρούσας εγκυκλίου. Λ. Καρακίτσου: 210 3442335, Μ. Ασλάνογλου: 210 344 2467

οδηγίες, καθώς και οι προθεσµίες της παρούσας εγκυκλίου. Λ. Καρακίτσου: 210 3442335, Μ. Ασλάνογλου: 210 344 2467 Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14-04-2009 Αρ.Πρωτ. 43659/ 2 Βαθµός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 302 30 Ιουνίου 2 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. ιευθυντές των /νσεων.ε.( Έδρες τους) 4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε.

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. ιευθυντές των /νσεων.ε.( Έδρες τους) 4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φ.251/16888 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 21-05-2007 Αρ.Πρωτ. 52176/Δ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 21-05-2007 Αρ.Πρωτ. 52176/Δ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΣΛ-Ο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: 4Α9ΣΛ-Ο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ: EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΘΛ-ΔΞΙ EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: ΒΕΦΘΛ-ΔΞΙ EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ: EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα