ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»."

Transcript

1 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : ΘΗΝ ριθ,. Πρωτ. 2γ/Γ.Π οικ ΠΟΦΣΗ ΘΕΜ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 1579/85 «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ» ( ΦΕΚ 217 ) β. της παραγρ. 1 του άρθρου 54 του Ν.1759/88 «σφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων οµάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 ) γ. του κεφ. δεύτερου του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 ) δ. των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 28 το Ν. 4025/11 «νασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής λληλεγγύης, Κέντρα ποκατάστασης, ναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 228 ) ε. του άρθρου 22 του Ν.4208/13 «Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252/) στ. της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.4213/13 «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/ ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261 ) ζ. της παρ.2 του άρθρου 2 και της παρ.8 του άρθρου 3 του Ν.4238/14«Πρωτοβάθµιο Εθνικό ίκτυο Υγείας (Π.Ε..Υ.),αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ38 ) η. της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 4272/14 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση- Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη ναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 145 ) θ. του Ν. 67/68 «Περί λήψεως µέτρων για την κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών της υπαίθρου» ( ΦΕΚ 303 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ι. του Π. 95/00 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κ. του Π..85/12 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2. Την αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 ), όπως αυτή παρατάθηκε µε την αριθµ.35/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 ). 3 Την αριθµ 18757/ Υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και καθορισµός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β) 1

2 4. Την αριθµ.υ10γ/οικ / Υπουργική απόφαση «Τρόπος διαδικασία και οργάνωση της µηνιαίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 5. Την αριθµ. Υ525/ πόφαση του Πρωθυπουργού µε θέµα «νάθεση αρµοδιοτήτων στον ναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο» (ΦΕΚ 3016 Β). 6. Τα σχετικά έγγραφα των.υ.πε µε τις κενές και κενούµενες θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου 7. Την αριθµ.πρωτ.υ10γ/γπ οικ.89547/ προκήρυξη της υπηρεσίας µας. 8. Τις αιτήσεις των γιατρών 9. Τον πίνακα αποτελεσµάτων ΠΟΦΣΙΖΟΥΜΕ. Προσλαµβάνουµε τους παρακάτω ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου ορισµένου χρόνου σε προσωρινές θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που συστήνονται µε την απόφαση αυτή για την έναρξη ή την συµπλήρωση της υποχρεωτικής δωδεκάµηνης υπηρεσίας υπαίθρου, ως εξής: 1. ΙΤΡΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ* / ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝ ΟΜ 1 ΒΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2 ΓΙΝΝΚΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤ 3 ΓΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΡΟΣΟΣ ΘΝΣΙΟΣ 7 Ε ΙΡΝΕΛΗ ΣΕΜΠΕΤΙΝ 8 ΖΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 ΖΧΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 10 ΘΕΟ ΩΡΚΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙΝΝ ΙΤΡΕΙΟ ΠΟΥ ΙΟΡΙΖΕΤΙ Ο ΙΤΡΟΣ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΕΥΚΡΠΙΣ Β ΓΙ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΚΕΡ ΥΛΙΩΝ ΙΛΕΚΤΟΥ Β ΚΟΠΝΚΙΟΥ ΠΛΤΝΙΣ ΛΕΡΟΥ Β ΚΕΧΡΟΥ ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΚΛΥΒΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΣ.Υ.Π.ε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ Τρικάλων ΕΛΛ Σ ΦΡΚ ΟΝΣ ΜΥΡΟΘΛΣΣ Σ ΠΥΛΗΣ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΠΡΝΕΣΤΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΣΠΩΝ ΕΣΚΤΗΣ ΒΜΟΥ ΤΖΕΡΜΙ ΩΝ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΙ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΓΝ ΡΜΣ ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΛΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ Γ. ΝΙΚΟΛΟΥ Σερρών Τρικάλων Μεσσηνίας ράµας ωδεκανήσου Ροδόπης Γρεβενών Χανίων Λασιθίου 11 ΚΛΟΓΕΡΟ- ΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΕΦΥΡΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΜΛΙ Σ Ηλείας 2

3 12 ΚΡΜΙΧΛΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ 13 ΚΕΜΕΡΙ ΟΥ ΝΣΤΣΙ ΜΡΙΝ 14 ΚΟΠΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΚΟΡ ΟΥΛΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ 16 ΚΟΥΝΕΛΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 17 ΚΟΥΡΣΙΟΥ- ΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΚΩΜΟ ΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 19 ΛΤΖΩΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 20 ΛΕΩΝΙ ΟΥ ΛΕΟΝΟΡ 21 ΜΜΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ 22 ΜΡΣ ΘΝΣΙΟΣ 23 ΜΡΚΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΕΥΘΛΙ 24 ΜΗΛΙΟΥ Η ΜΡΙ 25 ΜΗΤΣΙΟΣ Ν ΡΕΣ 26 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΡΗΣ 27 ΜΠΜΠΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 28 ΜΠΡΜΠΛΙ ΖΩΗ 29 ΜΠΟΥΖΟΥΚΣ ΣΩΚΡΤΗΣ 30 ΜΠΡΙΜΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Β Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ Β ΝΙΚΙΝΣ ΜΠΕΛΟΚΗΠ ΩΝ ΤΥΡΩΝΙΤΗ ΠΥΘΙΟΥ ΚΛΟΥ ΙΝΩ Ν ΠΤΕΛΕΟΥ ΠΛΤΝΟΥ ΝΙΓΡΙΤΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟ Υ Β ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΚΒΛΣ ΓΕΩΡΓΝ Ω Ν ΜΥΚΟΝΟΥ Β ΜΠΕΛΚΙΩΝ ΒΙΓΛΣ ΡΝΙΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ ΒΣΙΛΙΚΗΣ ΚΡΤΣ ΚΙΣΣΜΟΥ ΕΛΣΣΟΝΣ ΚΙΣΣΜΟΥ ΛΜΥΡΟΥ ΚΙΣΣΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΣ ΣΤΥΛΙ Σ ΕΣΚΤΗΣ ΦΡΚ ΟΝΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΟΝΝΩΝ ΝΩ ΚΛΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΣ ΚΙ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΚΙ ΚΙ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΙ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ ΓΝ ΛΕΥΚ Σ ΓΝ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για ΝΜ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΚΒΛΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΡΤΣ ΓΝ ΧΛΚΙ ΙΚΗΣ ΓΝ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για ΝΜ ΚΛΒΡΥΤΩΝ Λακωνίας Κιλκίς Λευκάδας χαΐας Χανίων Λάρισας Χανίων Μαγνησίας Χανίων Σερρών Γρεβενών Καβάλας Τρικάλων Λάρισας Άρτας Χαλκιδικής χαΐας 3

4 31 ΝΤΣΙΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 ΝΤΣΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ 33 ΝΙΚΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 34 ΠΕΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 35 ΠΕΤΡΚΗΣ ΜΡΙΟΣ 36 ΠΙΠΕΡΤΖΗ ΝΝ ΝΩ ΡΒΕΝΙΩΝ ΜΟΝΣΤΗΡΙΟ Υ ΚΕΡΣΟΒΟΥ Β ΓΙ ΕΞΥΠ. ΜΕΘΩΡ. ΦΥΛ. ΚΚΚΒΙΣ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΡΠΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΚΟΝΙΤΣΣ ΚΡΤΣ ΕΛΒΙΝΚΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ ΚΡΛΟΒΣΙΟΥ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΚΙ ΚΙ ΚΙ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΚΙ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΤΖΗΚΩΣΤ" ΓΝ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για ΝΜ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΤΖΗΚΩΣΤ" ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ ΓΝ ΣΜΟΥ για ΝΜ ΣΜΟΥ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ Ιωαννίνων χαΐας Ιωαννίνων Κιλκίς Σάµου Μεσσηνίας 37 ΠΟΥΤΚΙ ΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ 38 ΣΙΟΥΛΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 39 ΣΚΟΥΦΙΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 40 ΣΟΥΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41 ΣΤΜΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43 ΤΟΥΡΟΥΤ ΤΙΜΠΕ 44 ΤΡΙΝΤΦΥΛ- ΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 45 ΤΡΙΒΛΗ ΛΕΞΝ Ρ 46 ΤΣΛΙΚΙ ΗΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΕΛΤΕΙΣ Γ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΣ ΣΟΧΟΥ ΡΟ ΙΣ Β ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ Β ΝΡΘΚΙΟΥ Β ΚΛΛΙΘΕΣ ΝΓΕΝΝΗΣΗ Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΙ ΩΡΙΚΙΟΥ ΜΦΙΚΛΕΙΣ ΡΓΛΣΤΗΣ ΣΟΧΟΥ ΕΣΚΤΗΣ ΕΧΙΝΟΥ ΦΡΣΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 5η.Υ.Πε. ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛ Σ ΚΙ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΓΝ «ΜΜΤΣΕΙΟ- ΜΠΟ ΟΣΚΕΙΟ» για ΝΜ ΚΟΖΝΗΣ ΓΝ ΜΦΙΣΣΣ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" Π.ΓΝ Θ. ΧΕΠ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΞΝΘΗΣ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙ Σ για ΝΜ ΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ Κοζάνης Φωκίδας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης Γρεβενών Ξάνθης Λάρισας ιτωλοακαρνανί ας Σερρών 4

5 (*) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόµενους παραπάνω ιατρούς προκύπτει ότι υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός µήνα και δε συµπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 2, οι αρµόδιες ΥΠε θα πρέπει να µεριµνήσουν για την τοποθέτησή τους, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. 2. ΙΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ / /Ο-ΝΟΜ 1 ΚΟΥΣΤΕ- ΝΗΣ ΚΝΕΛΛΟΣ ΡΦΗΛ 2 ΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 3 ΓΓΕΛΗ ΝΙΚΗΦΟΡΙ- 4 ΓΓΕΛΙ ΟΥ ΓΓΕΛΙΚΗ 5 ΘΝΣΙ- Η ΕΛΕΝΗ 6 ΘΝΣΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΘΝΣΙ 7 ΝΣΤΣΙ- ΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟ Σ 8 Ν ΡΕΟΥ ΚΥΡΙΚΗ 9 ΝΤΩΝΟ- ΓΛΟΥ ΡΧΟ- ΝΤΟΥΛ 10 ΠΟΣΤΟΛ - ΚΟΠΟΥΛΟ Υ ΛΟΥΚΙ 11 ΠΟΣΤΟΛΙ- ΟΥ ΚΙΟΥΤΗ ΦΝΗ ΙΤΡΕΙΟ ΠΟΥ ΙΟΡΙΖΕΤΙ Ο ΙΤΡΟΣ ΗΜΗΤΣΝ Σ() ΡΚΙΤΣΣ ΜΚΡΥΧΩΡΙ ΟΥ Γ ΛΕΟΝΤ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Η ΦΝΙΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΣ ΚΝ ΝΟΥ ΕΜΠΩΝ ΛΙΒΝΤΩΝ ΟΙΤΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΣ ΗΜΗΤΣΝ Σ ΤΛΝΤΗΣ ΠΛΜ ΚΤΣΤΡΙ ΟΥ ΚΩ ΒΛΧΙΩΤΗ ΚΛΜΠΚ Σ ΚΝ ΝΟΥ ΕΜΠΩΝ ΤΛΝΤΗΣ ΡΕΟΠΟΛΗ Σ.Υ.Π.ε 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ" ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΣΙΟΣ" ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ»- ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΩ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ»- ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΡΟ ΟΥ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ρκαδίας Καρδίτσας Ζακύνθου ωδεκανήσο υ Λακωνίας Τρικάλων Χανίων ωδεκανήσο υ Λακωνίας 5

6 12 ΠΟΣΤΟ- ΛΟΠΟΥΛΟ Υ ΠΟΛΥΞΕΝ Η 13 ΣΩΝΙΤΗΣ ΘΝΣΙ- ΟΣ 14 ΓΛΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΓΕΝΗ ΙΡΕΝ 16 ΓΙΝΝΕ- ΛΟΣ ΣΤΕΦΝΟΣ 17 ΓΚΙΚ ΒΣΙΛΙΚΗ 18 ΓΚΟΥΦ ΙΚΤΕΡΙ- ΝΗ 19 ΓΡΗΓΟΡΟ- ΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ Ω- ΡΟΣ 20 ΓΡΟΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥ- ΝΗ ΚΗΣ ΚΩΝΣΤ- 21 ΝΤΙΝΟΣ 22 ΛΚΟΥ- Ρ ΧΡΙΣΤΙΝ 23 ΗΜΗΤΡΟ- ΓΛΟΥ ΙΩΝΝΗΣ 24 ΙΜ- ΝΤΗΣ ΗΛΙΣ 25 ΡΙΤΣΣ ΘΝΣΙ- ΟΣ 26 ΕΛΕΥΘΕΡΙ- ΟΥ ΣΤΥΡΟΥ- Λ ΦΝΗ 27 ΖΓΚΛ ΣΤΥΛΙΝΗ 28 ΖΧΡΗ ΕΛΕΝΗ 29 ΖΙΖΙ ΓΕΩΡΓΙ ΘΕΡΜΟΥ ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ΜΠΕΛΟΥ ΤΗΝΟΥ ΓΛΤ ΚΜΠΟΥ ΒΟΙΩΝ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΝΞΟΥ Β ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΠΝΓΙΤΣΣ ΜΚΡΟΧΩΡΙ ΟΥ Β ΓΙ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΚΟΡΕΣΤΕΙΩ Ν ΚΟΝΤΟΠΟΥ ΛΙΟΥ ΜΚΡΚΩΜ ΗΣ Β ΜΤΡΓΚ Σ ΓΚΙΡΙΣ Γ.ΕΥΘΥΜΙ Σ ΚΣΣΙΩΠΗΣ ΕΥ ΗΛΟΥ ΚΨΙ ΘΕΡΜΟΥ ΣΟΦ ΩΝ ΤΗΝΟΥ ΓΛΤ ΝΕΠΟΛΗΣ ΝΞΟΥ ΡΧΙΣ ΟΛΥΜΠΙΣ ΡΝΙΣΣΣ ΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΜΚΡΚΩΜ ΗΣ ΣΟΦ ΩΝ ΠΡΟΥ ΙΤΕΣ Γ. ΜΡΚΟΥ ΕΥ ΗΛΟΥ ΗΜΗΤΣΝ Σ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΓΝ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ για ΝΜ ΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΤΖΝΕΙΟ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΜΟΛΩΝ ΓΝ- ΚΥ ΝΞΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΠΕΛΛΣ για ΝΜ Ε ΕΣΣΣ ιτωλοακαρν ανίας Κέρκυρας Καρδίτσας ττικής Λακωνίας Ηλείας Πέλλας 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΓΝ ΚΣΤΟΡΙΣ Καστοριάς 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΜΦΙΣΣΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΡΙΣ για ΝΜ ΙΚΡΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ" Λέσβου Καρδίτσας Φωκίδας Κέρκυρας Σάµου ρκαδίας 6

7 ΖΙΜΠΟΥ- ΝΟΥΜΗ 30 ΚΕΡΤΣ ΠΝΓΙΩ- Τ ΝΤΛΙ 31 ΗΛΙ ΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙ- ΟΣ ΡΦΗΛ 32 ΘΝΣ ΝΤΩΝΙ ΜΛΙ 33 ΘΕΜΕΛΗ ΣΤΥΡΟΥ- Λ 34 ΘΕΟΥ ΕΜΜΝΟΥ- ΗΛΙ 35 ΚΖΝΤΖΙ ΟΥ ΧΡΥΣ 36 ΚΛΙΚ- ΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 37 ΚΛΟΓΕΡ ΒΣΙΛΙΚΗ 38 ΚΛΥΒ ΝΕΚΤΡΙ 39 ΚΝΚΗΣ ΗΛΙΣ 40 ΚΤΝ ΠΡΣΚΕΥ -Η 41 ΚΦΤΕΡ- ΝΗ ΜΡΙ ΣΟΦΙ 42 ΚΕΠΙΣΗΣ ΡΓΥΡΙΟΣ 43 ΚΕΡΜΙ ΝΝ 44 ΚΟΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 45 ΚΟΥΛΟΥ- ΡΗ ΒΣΙΛΙΚΗ 46 ΚΟΥΛΟΥΡΙ- Η ΣΗΜΙΝ 47 ΚΟΥΤΡΟΥΚ Σ ΒΙΟΣ 48 ΚΟΥΤΡΟΥ- ΜΠΗ ΜΡΙ ΘΕΟ ΩΡ ΦΙΛΙΤΡΩΝ Β Γ.ΠΡΣΚΕ ΥΗΣ ΡΦΡΩΝ ΣΤΥΛΙ Σ ΤΛΝΤΗΣ Β ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΒΤΟΥΣΣ ΦΙΛΙΤΡΩΝ ΒΡΘΟΛΟΜΙ ΟΥ ΧΟΥΛΙΡ ΩΝ ΕΠΤΧΩΡΙΟ Υ ΡΙΖΩΜΤΩΝ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Β ΒΣΙΛΙΚΟΥ ΡΧΟΥΛΣ ΛΙΝΟΚΛ Ι ΟΥ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ ΚΟΝΙΣΚΟΥ Π.Ε..Υ. - ΠI ΚΡΤΖ ΦΙΛΙΤΡΩΝ ΚΛΛΟΝΗΣ ΜΕΛΙΓΛ ΣΤΥΛΙ Σ ΤΛΝΤΗΣ ΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΝΤΙΣΣΣ ΦΙΛΙΤΡΩΝ ΓΣΤΟΥΝΗΣ ΠΡΜΝΤΩ Ν ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΕΞΝ ΡΕ ΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΕΛΒΙΝΚΙΟ Υ ΣΟΦ ΩΝ ΜΚΡΚΩΜ ΗΣ ΣΗΤΕΙΣ ΚΛΜΠΚ Σ ΓΛΤ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΛΜΤΣ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΤΖΗΚΩΣΤ" ΓΝ «ΜΜΤΣΕΙΟ- ΜΠΟ ΟΣΚΕΙΟ» για ΝΜ ΚΟΖΝΗΣ ΓΝ ΗΜΘΙΣ για ΝΜ ΒΕΡΟΙΣ ΓΝ «ΜΜΤΣΕΙΟ- ΜΠΟ ΟΣΚΕΙΟ» για ΝΜ ΚΟΖΝΗΣ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΤΖΗΚΩΣΤ" ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΛΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΤΖΝΕΙΟ Μεσσηνίας Λέσβου Μεσσηνίας Κέρκυρας Λέσβου Μεσσηνίας Ηλείας Ιωαννίνων Κοζάνης Ηµαθίας Κοζάνης Ιωαννίνων Καρδίτσας Λασιθίου Τρικάλων ττικής 7

8 49 ΚΟΨΥΤΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ 50 ΚΥΡΙΚΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΝΝ 51 ΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝΙ ΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΟΥ Ι- ΚΟΣ 52 ΧΡΥΣΝ- ΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53 ΜΓΛΙΟΥ ΒΙ 54 ΜΓΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 55 ΜΚΡΥ- ΓΙΝΝΗ ΜΡΙ 56 ΜΛΜ- ΚΗ ΠΡΣΚΕΥ Η 57 ΜΡΓΚΟΥ ΝΤΙΝΤΗ ΝΝ 58 ΜΡΘΩΝΙ ΤΗΣ ΝΣΤΣΙ ΟΣ 59 ΜΡΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 60 ΜΡΗ ΘΗΝ 61 ΜΡΙΟΛΗΣ ΘΕΟ Ω- ΡΟΣ 62 ΜΥΡΙ ΟΥ ΕΥΘΥΜΙ 63 ΜΥΡΟΕΙ- ΗΣ ΛΕΩΝΙ Σ 64 ΜΟΣΧΟΒΙ- ΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ε..Υ. - ΠI ΚΥΘΗΡΩΝ ΜΕΣΙΝΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΡΧΓΓΕΛΟ Υ ΕΚΚΡΣ Ν.ΦΙΓΛΕΙΣ Β ΧΩΡΣ ΜΟΡΓΟΥ ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΣΚΙΘΟΥ ΚΡΥΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΡΝΙ ΙΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Β ΚΥΠΡΙΣΣΙΟ Υ ΕΠΙ ΦΥΛΚΩΝ ΒΟΛΟΥ ΖΧΡΩΣ ΓΙΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙ Ο" ΓΚΟΥΡΣ ΠΛΙΟΧΩΡ ΙΟΥ ΡΧΓΓΕΛΟ Υ ΟΜΟΚΟΥ ΖΧΡΩΣ ΜΟΡΓΟΥ ΕΛΣΣΟΝΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΡΝΙ ΙΟΥ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙ Ο" ΜΟΛΩΝ ΖΧΡΩΣ ΓΙΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ" ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΧΛΚΙ ΙΚΗΣ ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ»- ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΡΟ ΟΥ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ- ΚΥ ΝΞΟΥ ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΡΓΟΛΙ Σ για ΝΜ ΝΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ" ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΜΟΛΩΝ ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ττικής Κορινθίας Χαλκιδικής ωδεκανήσο υ Ηλείας Μαγνησίας Λάρισας ργολίδας ττικής Λακωνίας Μαγνησίας Ηλείας Λάρισας 8

9 65 ΜΟΥΝ- ΤΖΟΥΡΙ Η ΡΓΥΡΩ 66 ΜΠΛΟ Η- ΜΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ 67 ΜΠΛΤΣ ΒΣΙΛΙΚΗ 68 ΜΠΟΥΡΟΥ- ΣΗΣ ΕΥΓΓΕ- ΛΟΣ 69 ΜΥΛΩΝ- ΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 70 ΜΥΛΩΝΣ ΗΜΗΤΡΙ- ΟΣ 71 ΝΤΕΝΤΕ ΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝ ΜΡΙ 72 ΝΤΟΥΜΠ- Ρ ΜΡΙ 73 ΟΙΚΟΝΟ- ΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝ Η 74 ΟΣΜΝ ΝΖΛΗ 75 ΠΛΙΟΥΡ ΛΕΞΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙ- 76 ΠΝΓΙΩ- ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙ 77 ΠΝΤΖΙ ΙΚΤΕΡΙ- ΝΗ ΜΡΙ 78 ΠΠΖΧ -ΡΙ ΡΕΤΗ 79 ΠΠΘ- ΝΣΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙ 80 ΠΠΙΩΝ -ΝΟΥ ΡΤΕΜΙΣ 81 ΠΠΙΩΝ -ΝΟΥ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 82 ΠΠΚΙ- ΤΣΟΥ ΙΩΝΝ ΛΙΒ ΕΡΟΥ ΟΞΥΝΕΙΣ ΒΕΡ ΙΚΟΥΣΙ Σ ΒΛΟΧΟΥ ΛΕΧΙΝΩΝ ΦΝΗΣ ΓΣΤΟΥΝΗΣ ΓΚΙΣΤΡΟΥ Β ΓΙ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ ΠΡΟΜΧΩΝ ΠΩΓΩΝΙΝΗ Σ ΟΡΓΝΗΣ ΕΛΙΣ ΡΟ ΟΠΟΛΗ Σ ΛΙΒ ΙΟΥ ΓΡΙΕΛΙΣ ΚΛΛΟΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙ Σ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Ν ΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΛΜΠΚ Σ ΤΥΡΝΒΟΥ ΠΛΜ ΓΣΤΟΥΝΗΣ ΜΥΡΟΘΛ ΣΣΣ ΓΣΤΟΥΝΗΣ ΣΙ ΗΡΟΚΣ ΤΡΟΥ ΕΛΒΙΝΚΙΟ Υ ΣΠΩΝ ΚΥΠΡΙΣΣΙ Σ ΡΟ ΟΠΟΛΗ Σ ΕΛΣΣΟΝΣ ΚΛΜΠΚ Σ ΚΛΛΟΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙ Σ ΛΗΜΝΟΥ Ν ΡΟΥ 3η.Υ.Πε. ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΓΝ «ΜΜΤΣΕΙΟ- ΜΠΟ ΟΣΚΕΙΟ» για ΝΜ ΚΟΖΝΗΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΤΖΗΚΩΣΤ" ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΣ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ Κοζάνης Τρικάλων Λάρισας Καρδίτσας Ηλείας Σερρών Ηλείας Σερρών Ιωαννίνων Ροδόπης Μεσσηνίας Σερρών Λάρισας Τρικάλων Λέσβου Πρέβεζας Λέσβου 9

10 83 ΠΠΠΟ- ΣΤΟΛΟΥ Ν ΡΟΝΙ- ΚΗ ΠΠΡΙ- ΖΟΥ 84 ΕΛΕΝΗ 85 ΠΠΠΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 86 ΠΡΣΧ- ΚΗ ΦΡΟ ΙΤΗ 87 ΠΕΤΡΟΥ ΝΗ 88 ΠΕΤΡΟΥ ΗΜΗΤΡ 89 ΠΙΕΤ ΝΤΙΓΟΝΗ 90 ΠΛΕΚΗ ΣΤΕΛΛ 91 ΠΟΥΛΙΚ- ΡΚΟΥ ΘΗΝ 92 ΡΕΓΚΛΗ ΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝ 93 ΡΕΝ ΟΥ- ΜΗ ΠΝΓΙΩ- Τ 94 ΡΙΦΟΥΝ ΜΡΙ 95 ΡΟΙ ΟΥ ΜΓ 96 ΣΚΕΛΛ- ΡΗ ΕΛΕΝΗ 97 ΣΜΚΙ- ΟΥ ΝΝ 98 ΣΜΚΙ- ΟΥ ΓΕΩΡΓΙ 99 ΣΕΡΙΦ ΓΙΟΥΜΠ Ν.ΦΙΓΛΕΙΣ ΝΕΠΟΛΗΣ ΕΡΟΛΙΜΕΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΒΡΩΝ ΚΜΠΙΩΝ ΚΕΦΛΙΟΥ ΣΤΕΜΝΙΤΣΣ Β ΣΥΚΙΣ ΙΣΤΙΙΣ ΕΛΟΥΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟ Υ ΚΟΤΡΩΝ ΜΚΡΥΩΤΙΚ ΩΝ ΓΙΣ Ζ ΓΙ ΕΞΥΠ. ΟΙΚ. ΒΕΛΙΚΣ ΜΕΛΙΒΟΙΣ ΓΙΣ ΣΤ ΓΙ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΓΙΟΚΜΠΟ Υ ΛΟΥΚ ΖΧΡΩΣ ΝΕΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΚΙΣΣΜΟΥ ΗΜΗΤΣΝ Σ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΙΣΤΙΙΣ ΚΙΣΣΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΡΕΟΠΟΛΗ Σ ΣΜΗΣ ΓΙΣ ΓΙΣ ΓΙΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ Υ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΜΟΛΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΛΕΞΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ" ΓΝ ΧΛΚΙ ΙΚΗΣ ΓΝ ΧΛΚΙ Σ ΓΝ ΚΥ ΚΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΧΛΚΙ Σ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΛΙΒ ΕΙΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΘΗΒΩΝ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ ΓΝ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΜΛΙ Σ Ηλείας Λακωνίας Έβρου Χίου Χανίων ρκαδίας Χαλκιδικής Εύβοιας Χανίων Βοιωτίας Λακωνίας Κεφαλληνίας Λάρισας Λάρισας Λάρισας Ηλείας 10

11 100 ΣΙΒΕΡΤΗ ΠΩΛΙΝ 101 ΣΤΥΡΙ Η ΕΛΙΖ 102 ΣΥΜΕΩΝΙ- ΟΥ ΖΩΗ 103 ΣΩΤΗΡ- ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 106 ΤΟΛΗ ΣΠΣΙ 104 ΤΕΣΤ ΘΕΟ ΟΛΙ- ΝΤ 105 ΤΖΙΤΖΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΜΠΟ- ΛΣ ΠΝΓΙΩ- 107 ΤΗΣ 108 ΤΣΚΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 109 ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΠΡΣΚΕΥ -Η 110 ΤΣΙΚ ΝΤΩΝΙ 111 ΤΣΙΟΥ- ΠΡΟΥ ΙΩΝΝ 112 ΦΙΣΤΕ ΩΡΙΝΘΗ 113 ΦΡΓΚΟΥ- ΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 114 ΧΙ ΟΥ ΣΟΦΙ 115 ΧΤΖΗΚΩΝ -ΣΤΝΤΙ- ΝΟΥ ΘΩΜΣ 116 ΧΤΖΗ- ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝΟΣ ΠΛΙΟΧΩΡ Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΙΧΛΙΣ) ΜΕΛΝΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ Β ΒΣΙΛΙΚΗΣ ΜΡΚΟΥ ΜΥΡΧ Ω Ν ΣΟΥΦΛΙΟΥ Β ΘΗΡΣ ΓΟΝΝΩΝ ΣΤ ΓΙ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΠΡΠΡΙΣ Π.Ε..Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Β ΜΧΙΡ Ο Υ ΚΣΤΡΙΟΥ ΝΤΙΣΣΣ ΚΝ ΝΟΥ ΦΡΚ ΟΝ Σ ΝΞΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΜΥΡΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗΣ ΠΛΜ ΣΟΦ ΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΘΗΡΣ ΓΟΝΝΩΝ ΚΩ ΠΥΡΓΙΟΥ ΚΩ ΚΤΣΤΡΙ ΟΥ ΣΤΡΟΥΣ ΝΤΙΣΣΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ 2η.Υ.Πε. ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΙ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΧΝΙΩΝ "Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ- ΚΥ ΝΞΟΥ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" ΓΝ ΛΕΥΚ Σ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ για ΝΜ ΛΕΞΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ»- ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΩ ΓΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ»- ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΩ ΓΝ ΖΚΥΝΘΟΥ "Γ. ΙΟΝΥΣΙΟΣ" ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ" ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Χανίων Τρικάλων Λακωνίας Μαγνησίας Λευκάδας Καρδίτσας Καρδίτσας Έβρου Λάρισας ωδεκανήσο υ Χίου ωδεκανήσο υ Ζακύνθου ρκαδίας Λέσβου 11

12 117 ΧΗΡ ΙΚΤΕΡΙ- ΝΗ 118 ΧΡΙΣΤΟΦΙ- ΗΣ ΧΡΛ- ΜΠΟΣ 119 ΧΡΥΣΝ- ΘΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΝΙΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙΣΜ ΟΥ ΠΕΛΣΓΙΣ Β ΙΓΕΙΡΣ ΕΛΣΣΟΝΣ ΣΤΥΛΙ Σ ΚΡΤΣ ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΡΙΣΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΝΕΙΟ ΚΙ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΕΙΟ» για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για ΝΜ ΙΓΙΟΥ Λάρισας χαΐας Β. Οι παραπάνω ιατροί έχουν προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της παρούσας να παρουσιασθούν για την ορκωµοσία τους και ανάληψη υπηρεσίας στη αρµόδια υπηρεσία, όπου αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Γ. Οι ιατροί θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία που θα διενεργηθεί η ορκωµοσία. Η υπηρεσία θα τα κοινοποιεί µε συνηµµένα πρωτόκολλα ορκωµοσίας στην εποπτεύουσα.υ.π.ε, οικείο Νοσοκοµείο και αρµόδιο Π.Ε..Υ. Κ.Υ, αναλόγως τόπου διεξαγωγής ορκωµοσίας. Επιπλέον θα κοινοποιούνται και στην υπηρεσία µας τα πρωτοκόλλα ορκωµοσίας και έγγραφα ανάληψης υπηρεσίας.. Ο ιατρός υποχρεούται κατά την ηµέρα υποβολής των δικαιολογητικών του στην αρµόδια υπηρεσία να προσκοµίσει αντίγραφο της αίτησης παραίτησης του ή την απόφαση απόλυσής του από θέση στο ηµόσιο που τυχόν κατείχε. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΡΜΟ ΙΟ ΟΡΓΝΟ Ν ΥΠε 2 η ΥΠε Πειραιώς και ιγαίου Στο οικείο Π.Ε..Υ. Κ.Υ. που αναφέρεται στην απόφαση διορισµού 3 η ΥΠε ΜΚΕ ΟΝΙΣ Επικοινωνία στα τηλέφωνα & η ΥΠε Μακεδονίας-Θράκης Στο οικείο Νοσοκοµείο που αναφέρεται στην απόφαση διορισµού 5 η ΥΠε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 6 η ΥΠε Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, υτ. Ελλάδας & Πελοποννήσου 7 η ΥΠε Κρήτης Στο οικείο Π.Ε..Υ. Κ.Υ. που αναφέρεται στην απόφαση διορισµού Επικοινωνία στα τηλέφωνα & Ε. Οι ιατροί, που τοποθετούνται στα αντίστοιχα αναφερόµενα παραπάνω Π.Ε..Υ- Κ.Υ και Π.Ε..Υ - Π.Ι, καλύπτουν ανάγκες των Π.Ε..Υ - Κ.Υ και των Π.Ε..Υ - Π.Ι, καθώς και την περιοχή ευθύνης τους. ΣΤ. Οι ιατροί θα πρέπει να διαµένουν εντός της έδρας του Π.Ε..Υ - Κέντρου Υγείας, ή του Π.Ε..Υ. - Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχουν διοριστεί και µόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν 12

13 πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαµονής µπορεί να χορηγείται από την προϊσταµένη αρχή του ιατρού, άδεια διαµονής εκτός έδρας του Π.Ε..Υ - Κ.Υ. ή του Π.Ε..Υ - Π. Ι. Ζ. Οι ιατροί απαιτείται, αν δεν είναι εγγεγραµµένοι σε Ιατρικό Σύλλογο, εντός µηνός από την ηµεροµηνία της τοποθέτησής τους να εγγραφούν, σύµφωνα µε την παρ 16 του αρθρ.4 του νόµου 4038/12 (ΦΕΚ 14 ). Η. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου δύνανται µε τη λήξη της θητείας τους να λάβουν, µετά από αίτησή τους, από το τµήµα Γ της /νσης Προσωπικού Ν.Π, βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου. Η βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου είναι απαραίτητη για την έναρξη της άσκησης τους στη ειδικότητα και στη συµµετοχή τους στις εξετάσεις ειδικότητας προκειµένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος στον απαιτούµενο χρόνο ειδίκευσής τους για απόκτηση ειδικότητας. Επιπλέον η παραπάνω βεβαίωση απαιτείται για το διορισµό σε θέσεις κλάδου Ε.Σ.Υ, για τη συνταξιοδότησή τους από το ΤΣΥ και είναι απαραίτητη για τους ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγρ.1,4,5 του άρθρου 22 του Ν. 4208/13(ΦΕΚ 252 ). ρ. βεβαίωσης Υ.. Ε. του Υπουργείου Υγείας : 5965/ O ΝΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙ Σ ΓΡΗΓΟΡΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΝΟΜΗ /νση Προσωπικού Ν. Π. Τµ. Γ (2) ΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ( Με πόδειξη ) 1. Ολες τις ΥΠε 2. Νοσηλευτικά ιδρύµατα και Νοσηλευτικές Μονάδες ( Ως παρακάτω) ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΠΕΛΛΣ για ΝΜ Ε ΕΣΣΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΡΙΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΛΜΙΣ ΓΝ ΛΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΣ ΓΝ ΜΜΤΣΕΙΟ ΜΠΟ ΟΣΚΕΙΟ για ΝΜ ΚΟΖΝΗΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΥΠΡΙΣΣΙΣ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΗΜΘΙΣ για ΝΜ ΒΕΡΟΙΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΜΦΙΣΣΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ για ΝΜ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΣ

14 ΠΓΝ ΛΡΙΣΣ-ΓΝ ΛΡΙΣΣ για ΝΜ ΛΡΙΣΣ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ ΚΣΤΟΡΙΣ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜ ΣΠΡΤΗΣ Γ Ν ΛΕΥΚ Σ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΜΛΙ Σ Γ Ν ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΪΣ για ΝΜ ΚΛΒΡΥΤΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΧΙΣ για ΝΜ ΙΓΙΟΥ ΓΝ ΧΛΚΙ ΙΚΗΣ ΓΝ ΚΒΛΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΧΝΙΩΝ Π.ΓΝ Θ. ΧΕΠ ΓΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ΓΝ ΞΝΘΗΣ ΓΝ ΤΖΝΕΙΟΥ ΓΝ ΙΤ/ΝΙΣ για ΝΜ ΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΝ ΣΜΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΣ για ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΡ ΙΤΣΣ ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ για ΝΜΣΠΡΤΗΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΣ για ΝΜ ΚΛΜΤΣ ΓΝ ΛΣΙΘΙΟΥ για ΝΜ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» ΚΡΤΙΚΟ ΘΕΡΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ» ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΡΟ ΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΞΟΥ ΓΝ ΡΟ ΟΥ «Ν ΡΕΣ ΠΠΝ ΡΕΟΥ» ΓΝ ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟΝ»- ΓΝ ΚΥ ΚΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΩ ΓΝ ΖΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΡΤΣ ΓΝ ΡΜΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΡΓΟΛΙ Σ για ΝΜ ΝΥΠΛΙΟΥ

15 ΓΝ ΛΚΩΝΙΣ γιανμ ΜΟΛΩΝ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ γιανμ ΛΕΞΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΝ ΧΙΟΥ ΓΝ ΛΙΒ ΕΙΣ ΓΝ ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΘΗΒΩΝ ΓΝ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ΕΝ ΙΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΤΡΟΥΣ ( Με πόδειξη ) ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 29 Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΓΓΕΛΗ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΚΟΣΜ ΙΤΩΛΟΥ 13 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΓΓΕΛΙΔΟΥ ΓΓΕΛΙΚΗ ΡΧ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ 87 ΠΤΡ ΧΙΣ ΘΝΣΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΜΙ Ν.ΡΤΚΗ ΕΥΒΟΙΣ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΝΣΙ ΜΚΡΙΟΥ 25 ΡΓΟΣ ΡΓΟΛΙΔΣ ΝΣΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΔΙΤΣΗΣ 35 ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛΩΝ ΝΔΡΕΟΥ ΚΥΡΙΚΗ ΜΕΣΟΡΙΣ 1 ΤΡΧΩΝΙ 4651 ΛΕΜΕΣΟΣ ΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΡΧΟΝΤΟΥΛ ΠΡΟΔΟΣ 9ης ΜΙΟΥ ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΝΗΣ ΠΟΣΤΟΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙ ΠΛ. ΧΤΖΗΚΩΝΣΤΝΤΗ 19 Π.ΨΥΧΙΚΟ ΤΤΙΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΙΟΥΤΗ ΦΝΗ ΚΡΚΣΗ 98 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΚΗΣ 15 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΣΩΝΙΤΗΣ ΘΝΣΙΟΣ Μ.ΣΟΦΙΝΟΥ 38 ΚΕΡΚΥΡ ΚΕΡΚΥΡΣ ΒΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΣ 6 ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛΩΝ ΓΛΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΝΕ ΕΛΣΣΟΝΣ Δ.ΕΛΣΣΟΝΣ ΛΡΙΣΗΣ ΓΕΝΗ ΙΡΕΝ ΟΥΛΩΦ ΠΛΜΕ 2-4 ΙΛΙΣΙ Δ.ΖΩΓΡΦΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ΓΙΝΝΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΚΣΣΝΔΡΟΥ 77 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΝΝΕΛΟΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΚΡΟΥΣΟΒΟΥ 3 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΔΡΣ 2 ΙΩΝΝΙΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΓΚΙΚ ΒΣΙΛΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 5 ΔΦΝΗ ΤΤΙΚΗΣ ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 113 ΓΛΤΣΙ ΤΤΙΚΗΣ ΓΚΟΥΦ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΣ 50 ΓΛΤΣΙ ΤΤΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΣ ΓΡΟΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Π.Π. ΓΕΡΜΝΟΥ 38 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΔΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓ ΦΕΡΙΟΥ 5 ΚΣΤΟΡΙ ΚΣΤΟΡΙΣ ΔΛΚΟΥΡ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΥΤΕΙΡΩΝ 34 ΞΝΘΗ ΞΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 4 ΔΡΜ ΔΡΜΣ 15

16 ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΟΡΦΕΩΣ 73 Π.ΦΛΛΗΡΟ ΤΤΙΚΗΣ ΔΙΜΝΤΗΣ ΗΛΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 68 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΔΡΙΤΣΣ ΘΝΣΙΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 22 ΣΛΜΙΝ ΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 13 ΧΟΛΡΓΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΕΔΙΡΝΕΛΗ ΣΕΜΠΕΤΙΝ ΛΚΙΒΙΔΟΥ 16 ΣΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΔΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ-ΔΦΝΗ ΠΝΔΩΡΣ 4 ΝΕ ΕΡΥΘΡΙ ΤΤΙΚΗΣ ΖΓΚΛ ΣΤΥΛΙΝΗ ΠΟΤΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡ ΚΕΡΚΥΡΣ ΖΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23 ΣΙΤΙΣΤ ΚΟΖΝΗΣ ΖΧΡΗ ΕΛΕΝΗ ΨΡΡΩΝ 9 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΖΧΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 ΔΡΜ ΔΡΜΣ ΖΙΖΙ ΓΕΩΡΓΙ ΔΗΜΗΤΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 23 ΤΡΙΠΟΛΗ ΡΚΔΙΣ ΖΙΜΠΟΥΝΟΥΜΗ-ΚΕΡΤΖ ΠΝΓΙΩΤ-ΝΤΛΙ ΚΡΕΣΝΣ 11 ΝΕ ΙΩΝΙ ΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΔΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ- ΡΦΗΛ ΜΚΡΥΓΙΝΝΗ 4 ΚΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΣ ΘΝΣ ΝΤΩΝΙ-ΜΛΙ ΠΛΤΩΝΟΣ 63 ΚΛΜΤ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ΘΕΜΕΛΗ ΣΤΥΡΟΥΛ ΡΚΔΙΣ 11 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙΝ ΤΣΚΛΩΦ 3 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΜΜΝΟΥΗΛΙ Μ.ΛΕΞΝΔΡΟΥ 91 Γ.ΒΡΒΡ ΤΤΙΚΗΣ ΚΖΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣ ΚΙΤΡΟΥΣ 5 ΚΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΣ ΚΛΙΚΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΝΙΡΗ 5 Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΚΛΟΓΕΡ ΒΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΣ 11 ΠΠΓΟΥ- ΧΟΛΡΓΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΚΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΕΠΤΝΗΣΟΥ 72 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΚΛΥΒ ΝΕΚΤΡΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 92 ΠΤΡ ΧΙΣ ΚΝΚΗΣ ΗΛΙΣ ΧΡΙΛΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΚΡΜΙΧΛΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ ΣΚΥΡΟΥ 8-10 ΓΛΤΣΙ ΤΤΙΚΗΣ ΚΤΝ ΠΡΣΚΕΥΗ ΠΝΟΡΜΟΥ 14 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗΣ ΚΦΕΖΝΗ ΜΡΙ-ΣΟΦΙ ΚΠΕΤΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2 ΒΕΡΟΙ ΗΜΘΙΣ ΚΕΜΕΡΙΔΟΥ ΝΣΤΣΙ- ΜΡΙΝ ΠΛΤΙΩΝ 11 ΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΠΙΣΗΣ ΡΓΥΡΙΟΣ ΜΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΓΩΝΟΣ 6 ΝΟΥΣ ΗΜΘΙΣ ΚΕΡΜΙΔ ΝΝ ΒΥΖΝΤΙΟΥ 13 ΙΩΝΝΙΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΚΟΥΤΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ.ΒΛΩΡΙΤΗ 31 ΛΕΥΚΔ ΛΕΥΚΔΣ ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΗΛΙ ΗΛΙΟΥ 41 ΠΤΡ ΧΙΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 12 ΚΡΔΙΤΣ ΚΡΔΙΤΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΒΣΙΛΙΚΗ ΙΤΡΟΥ ΠΥΡΓΙΛΗ 63 ΒΟΛΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΣΗΜΙΝ ΕΟΚ 23 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΚΟΥΝΕΛΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΙΟΥ 67Β ΚΜΙΝΙ ΤΤΙΚΗΣ 16

17 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΞΞΝΔΡΟΥ ΠΠΓΟΥ 24 ΚΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΣ ΚΟΥΤΡΟΥΚΣ ΒΙΟΣ ΦΛΕΓΙΟΥ 41 ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛΩΝ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΜΡΙ ΘΕΟΔΩΡ ΜΥΜΩΝΗΣ 32 ΝΥΠΛΙΟ ΡΓΟΛΙΔΣ ΚΟΨΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ ΠΙΣΙΔΙΣ ΖΩΓΡΦΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΝ ΔΒΚΗ 12 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΤΙΚΗΣ ΚΩΜΟΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΕΣ 8 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΥΚΣΟΥ 51 ΚΛΜΡΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΚΝΕΛΛΟΣ- ΡΦΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΣ 57 ΒΟΥΛ ΤΤΙΚΗΣ ΛΟΥΔΙΚΟΣ ΧΡΥΣΝΘΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΕΙΜΡΣ 21 ΦΝΤΟΥ-ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣ ΛΤΖΩΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΕΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 110 Ν.ΙΩΝΙ ΒΟΛΟΥ ΜΓΝΗΣΙΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΕΟΝΟΡ Μ.ΤΟΙΧΟΣ οδ.πρεβελησ ΧΝΙ ΧΝΙΩΝ ΜΓΛΙΟΥ ΒΙ ΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΡΣΛ ΛΡΙΣΗΣ ΜΓΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΡΙΒΟΥ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΤΙΚΗΣ ΜΚΡΥΓΙΝΝΗ ΜΡΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 33 ΓΛΤΣΙ ΤΤΙΚΗΣ ΜΛΜΚΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 3 ΝΚΣΙ ΒΟΛΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΜΜΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΠΠΦΛΕΣΣ 20 ΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΡΓΚΟΥ-ΝΤΙΝΤΗ ΝΝ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 27 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΡΘΩΝΙΤΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ Γ.ΝΡΓΥΡΩΝ 10 ΦΡΟΣ ΥΛΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΣ ΜΡΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΤΘΙΟΥ ΛΟΥΡΓ 50 ΓΛΥΦΔ ΤΤΙΚΗΣ ΜΡΣ ΘΝΣΙΟΣ ΗΡΚΛΕΙΣ 22 ΛΜΙ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΜΡΗ ΘΗΝ ΙΠΠΟΔΜΟΥ 3 ΗΡΚΛΕΙΟ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΜΡΙΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 37 ΠΕΙΡΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΛΙ Κ.ΠΛΙΟΛΟΓΟΥ 58 ΓΡΕΒΕΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΡΟΥΔΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΡΟΥ ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΜΥΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙ ΘΗΝΣ 18 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΥΡΟΕΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΚΠΕΤΝ ΓΙΩΡΓΗ 15 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΣ ΜΗΛΙΟΥΔΗ ΜΡΙ ΙΚΟΝΙΟΥ 1 ΞΝΘΗ ΞΝΘΗΣ ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΔΡΕΣ ΚΝΡΗ 8 ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛΩΝ ΜΟΣΧΟΒΙΔΗς ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΟΝΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΡΗΣ ΜΙΣΟΥ 20 ΚΛΜΡΙ `ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗ ΡΓΥΡΩ ΝΙΚ.ΧΛΚΙ 9 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗΣ ΜΠΛΟΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΝΘΗ ΜΚΡΟΝΗΣΟΥ ΚΙ ΛΙΝΔΟΥ ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛ ΜΠΜΠΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΕΞΝΔΡΣ 13 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΜΠΡΜΠΛΙ ΖΩΗ ΠΠΒΣΙΛΕΙΟΥ 23 ΡΤ ΡΤΣ ΜΠΛΤΣ ΒΣΙΛΙΚΗ ΤΖΒΕΛΛ 22 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΣ ΣΩΚΡΤΗΣ ΠΛΓΙΡΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΘΕΤΤΛΩΝ 19 ΚΡΔΙΤΣ ΚΡΔΙΤΣ ΜΠΡΙΜΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 129 ΚΙΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΜΥΛΩΝΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΜΠΟΥΔΚΗ 33 ΧΝΙ ΧΝΙΩΝ ΜΥΛΩΝΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΣΙΣ 14 ΒΕΡΟΙ ΗΜΘΙΣ 17

18 ΝΤΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΒΕΛ 28 ΣΤΥΡΚΙ ΙΩΝΝΙΝ ΝΤΣΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 8 ΒΡΙΛΗΣΣΙ ΤΤΙΚΗΣ ΝΤΟΛΗ ΝΙΚΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ 17 ΙΩΝΝΙΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΝΤΣΙΚΛΗΣ ΠΥΛΟΣ ΙΕΡΕΩΝ ΜΚΡΟΠΟΥΛΩΝ 23 Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΝΤΕΝΤΕ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ- ΜΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 76 ΜΛΙΔ ΗΛΕΙΣ ΝΤΟΥΜΠΡ ΜΡΙ ΠΡΟΥΣΣΗΣ 2 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 21ης ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 1Β ΙΩΝΝΙΝ ΙΩΝΝΙΝ-ΣΤΥΡΚΙ ΟΣΜΝ ΝΖΛΗ ΠΠΝΔΡΕΟΥ. 81 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΛΙΟΥΡ ΛΕΞΙ- ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 75 ΠΕΙΡΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 11 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ΠΝΤΖΙ ΙΚΤΕΡΙΝΗ- ΜΡΙ 110 Π.Μ./ΟΣΕΥ 27 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΠΠΖΧΡΙ ΡΕΤΗ ΓΙΟΙ ΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΡΙΚΛ ΤΡΙΚΛΩΝ ΠΠΘΝΣΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙ ΚΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 ΚΛΜΡΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΡΤΕΜΙΣ ΣΡΚΤΣΝΙΩΝ 7 ΡΤ ΡΤΣ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΒΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΟΡΗ 14 ΚΣΤΡΙ ΤΤΙΚΗΣ ΠΠΚΙΤΣΟΥ ΙΩΝΝ ΠΡΗΓΟΡΗΤΡΙΣ 28 ΡΤ ΡΤΣ ΠΠΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 17 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΤΙΚΗΣ ΠΠΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡ. ΛΜΠΡΚΗ 652 ΚΕΡΤΣΙΝΙ ΤΤΙΚΗΣ ΠΠΠΟΣ ΙΩΝΝΗΣ Σ. ΛΟΝΤΟΥ 116 ΙΓΙΟΝ ΧΙΣ ΠΡΣΧΚΗ ΦΡΟΔΙΤΗ ΠΛΤΩΝΟΣ 15 ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΣ ΠΕΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ. ΔΙΔΣΚΛΟΥ 44 ΓΙΝΝΙΤΣ ΠΕΛΛΣ ΠΕΤΡΚΗΣ ΜΡΙΟΣ ΚΡΒΓΓΕΛΗ 29 ΚΛΜΡΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΔΝΗ Θ. ΔΙΚΟΥ 2 ΠΝΟΡΜ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ 10 ΙΩΝΝΙΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΠΙΕΤ ΝΤΙΓΟΝΗ ΕΠΤΝΗΣΟΥ 06 ΠΡΕΒΕΖ ΠΡΕΒΕΖ ΠΙΠΕΡΤΖΗ ΝΝ ΝΤΩΝΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ 68 ΚΟΡΩΠΙ ΤΤΙΚΗΣ ΠΛΕΚΗ ΣΤΕΛΛ Π. ΣΟΥΔΙΚ 50 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥΛΙΚΡΚΟΥ ΘΗΝ ΠΛΤΕΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΦΡΜΚΕΙΟ ΤΟΛΙΟΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΛΚΙΔ ΕΥΒΟΙΣ ΠΟΥΤΚΙΔΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΚΜΒΟΥΝΙΩΝ 20 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗΣ ΡΕΓΚΛΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΠΤΡΙΡΧΟΥ ΙΩΚΕΙΜ Ε 7 Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΤΤΙΚΗΣ ΡΕΝΔΟΥΜΗ ΠΝΓΙΩΤ ΗΡΚΛΕΟΥΣ 50 ΘΗΒ ΒΟΙΩΤΙΣ ΡΙΦΟΥΝ ΜΡΙ ΜΕΛΕΤΗ 20 ΚΕΡΤΣΙΝΙ- ΔΡΠΕΤΣΩΝ ΤΤΙΚΗΣ ΡΟΙΔΟΥ ΜΓΔ ΒΡΝΛΗ 37 ΠΥΛΙ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΛΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΓΛΗΣ 41 ΛΡΙΣΙΩΝ ΛΡΙΣΣ ΣΜΚΙΔΟΥ ΝΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 ΛΡΙΣΙΩΝ ΛΡΙΣΣ ΣΜΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙ Ν. ΓΖΗ 52 ΛΡΙΣΙΩΝ ΛΡΙΣΣ 18

19 ΣΕΡΙΦ ΓΙΟΥΜΡ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙ 27 (ΧΡΙΚΛΕΙ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ) ΘΗΝΙΩΝ ΤΤΙΚΗΣ ΣΙΒΕΡΤΗ ΠΩΛΙΝ ΕΡΙΦΥΛΛΗΣ 14 Περιοχή «ΝΦΗ» 3075 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ ΣΙΟΥΛΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΡΩΝΕΙΣ 35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΦΙΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΣ ΠΡΣΚΕΥΗΣ ΒΥΡΩΝΣ ΤΤΙΚΗΣ ΣΟΥΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΚΗΠΙΟ ΛΡΙΣΙΩΝ ΛΡΙΣΣ ΣΤΜΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 44 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΥΡΙΔΗ ΕΛΙΖ ΦΛΗΡΕΩΣ 3 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΤΗΝΟΥ 48 ΧΛΝΔΡΙ ΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜΦΥΛΙΣ 24 Π. ΦΛΛΗΡΟ ΤΤΙΚΗΣ ΤΕΣΤ ΘΕΟΔΟΛΙΝΤ ΚΝΡΗ 16 ΒΟΛΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 3 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΝΔΡΙΝΟΥ 29 ΚΤΩ ΤΟΥΜΠ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΛΗ ΣΠΣΙ ΚΡΙΣΚΚΗ 28 ΡΙΔΙ ΛΜΩΠΙ ΠΕΛΛΣ ΤΟΜΠΟΛΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΤΞΙΛΗΣ 60.ΙΛΙΣΙ ΖΩΓΡΦΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΟΥΤ ΤΙΜΠΕ ΠΕΤΡΕΛΙΟΠΟΘΗΚΩΝ 12 ΞΝΘΗ ΞΝΘΗΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡ. ΣΠΝΟΥΔΗ 22 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΤΡΙΒΛΗ ΛΕΞΝΔΡ ΛΕΞΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 11 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ΤΣΚΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΙΣΣΡΙΟΥ 21 ΞΝΘΗ ΞΝΘΗΣ ΤΣΛΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΚΡΥΓΙΝΝΗ 1 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΤΣΝΤΩΝΗ κ ΕΛΥΤΗ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΤΣΙΚ ΝΤΩΝΙ ΚΙΝΕ 20 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΙΩΝΝ ΝΛΗΨΕΩΣ 4 ΚΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΣ ΦΙΣΤΕ ΩΡΙΝΘΗ ΠΣΧΛΗ ΠΣΧΛΙΔΗ 10 ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ ΦΡΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΒΙΛΗ 19 ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΧΙΔΟΥ ΣΟΦΙ ΘΝΣΙΟΥ ΔΙΚΟΥ 161 ΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΧΤΖΗΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΚΗ 11 ΚΟΖΝΗ ΚΟΖΝΗΣ ΧΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΔΟΣ 46 ΘΗΝ ΤΤΙΚΗΣ ΧΗΡ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 7 ΛΡΙΣ ΛΡΙΣΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΡΧΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ΧΡΥΣΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 ΠΤΡ ΧΙΣ 19

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Β ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΦΙΣΤΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΜΟΙ ΟΥ ΤΞΗ ΟΥ Ε Ρ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 1- νατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΡΘΡΩΣΗ ΟΥ ΡΜΣ ΡΜΣ ΔΟΥ ΔΡΜΣ ΔΡΜ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΟΥ ΔΡΜΣ - ΓΡΦ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόδοση ποσού 10.000.000,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2013, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ: Απόδοση ποσού 10.000.000,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2013, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 27 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. Πρωτ.: 39734 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 15 πριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΥΤ/ΣΗΣ ριθμ. Πρωτ.: 19061 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤ ΤΜΗΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Περιοχές Υποψηφίων λώσσα Επίπε δο Κωδικός εξετ_κέντρ ου Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο σχολείου E-mail Εξετ. Κέντρου γγλικά γγλικά γγλικά αλλικά αλλικά ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α/27.8.98), όπως τροποποιημένος ισχύει,

1. Το Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α/27.8.98), όπως τροποποιημένος ισχύει, Δ: ΒΙΚΝ46ΨΧΞΧ-ΟΕΡ ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : 14-3-2014 ρ.πρωτ.: 30727 Διαβάθμιση : Δημόσιο ΘΕΜ : ξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 01 υγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. πρωτ.: 29360 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : 21-3-2014 ρ.πρωτ.: 30727 OΡΘΗ ΕΠΝΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΘΗΝ 23-07 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ριθ,. Πρωτ. 2γ/Γ.Π. οικ.55885 ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Ανακοίνωση ΟΧ1/2010)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Ανακοίνωση ΟΧ1/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΛΚΤΟΣ ΚΙ ΚΡΕΤΟΣ Θεσσαλονίκη, -- ΚΗΦΙΣΙΣ (νακοίνωση ΟΧ/) ΚΛΔΟ ΕΙΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙ ΜΟΝΔΩΝ ΝΟΜΡΧΙ ΜΠΕΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΨΡΡ ΕΛΕΝΗ ΞΥΡΦΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΠΕΤΡΚΗ ΦΝΗ ΚΤΣΟΥΡ ΠΝΓΙΩΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κ Ο Ι Ν Η Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ, ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜ Β ----- Ταχ. Δ/νση:. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ /ΜΟΝ /ΚΗ 12/09 4 40150941-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 213/92 4 40031763-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 413/04 4 40141433-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ /ΜΟΝ /ΚΗ 12/09 4 40150941-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 213/92 4 40031763-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 413/04 4 40141433-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (-.Ε. ΝΕΣ ΙΩΝΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ.Ε. ΜΓΝΗΣΙΣ) ( πόφαση.σ 4/2013 ) / ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ ΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜ ΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΤ/ΝΥΜΟ ΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣ ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΗΣ ΕΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ /ΜΟΝ /ΚΗ ΧΡΟΝΙ ΙΤΡΙΚ ΠΡΟΒΛΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ Μπράτης Δημήτρης θήνα, 27/9/2013 Παληγιάννης ασίλης ιρετοί ΚΥΣΠΕ ποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων από σε Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Οι τραγελαφικές καταστάσεις, που πολλές φορές έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ) ΠΙΝΚΣ 1: ΤΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΣ / ΕΚΠ/ΚΟΙ (ΤΚΤΙΚΟΙ) 1 ΚΠΩΝΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΝΗ ΜΡΙ ΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΒΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙ ΚΡΚΟΥΛΙ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΡΔΛΗ ΙΜΙΛΙ 3 ΔΕΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΡΒΝΙΤΙΔΟΥ ΡΧΜΝΙΔΟΥ ΤΣΛΙΣΚΝΗ ΚΛΤΣ ΓΚΙΟΥΛΕ ΧΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΚΡΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΓΚΟΡΗ ΚΟΥΤΣΜΠΣΗ ΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΣΤΛΚΗ ΠΥΛΟΥ ΤΡΧΝ ΠΣΧΛΙΔΟΥ ΣΚΙΛΖΗ ΠΤΖΗ ΙΔΟΥ ΠΡΣΧΚΗ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΒΡΒΤΣΟΥΛΗ ΚΠΟΥΡΕΛΚΟΥ ΜΠΪΡΚΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΤΜΗΜ 1 ΤΕΤΡΤΗ : ΩΡ : 08:00-10:00 π.μ. 1 ΒΡΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 13470 2 ΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 13606 3 ΒΡΟΥΤ ΝΝ 13422 4 ΒΛΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ 12053 5 ΔΛΚΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝ-ΠΡΣΚΕΥΗ 12063 6 ΖΗΤΣΗ ΣΟΦΙ 11917 7 ΘΝΕΛΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11912 8 ΘΕΟΔΩΡΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ27 / οικ. 15396 / 539 / 14-5-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1342 / 2014 τεύχος Β).

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ27 / οικ. 15396 / 539 / 14-5-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1342 / 2014 τεύχος Β). ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΘΗΝ 6-6 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΣ ρ.πρ. Δ 27 / 11888 / 393 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΒΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΒΛΚΝ ΜΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΡΤΣΙΟΥ ΒΡΘΟΛΟΜΙΟΣ ΓΙΝΝΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΠΝΓΙΩΤΗΣ Ι ΠΕ ΜΗΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις Π.Ε..Υ - Κέντρων Υγείας Π.Ε..Υ - Περιφερειακών Ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών, Γ.Ν-Κ.Υγείας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου 2132161026 Αθήνα 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6 ΕΚΛΟΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 2 ΛΤΣ ΘΝΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΤΡΙΔΗ ΒΛΝΤΗ 4 ΕΩΡΛΗΣ ΗΛΙΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΙΩΤ 6 ΚΖΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΣΚΝΔΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 9 ΚΟΥΣΤΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΛΙΔΟΣ (3-5)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : 10-03-2015 ρ.πρωτ.: 31479 Διαβάθμιση : Δημόσιο ΘΕΜ : ξιολόγηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης.

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 7η επτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 27-09-2013 Αρ. Πρωτ. 138615 / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 27-09-2013 Αρ. Πρωτ. 138615 / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ ΚΙ ΘΡΚΕΥΜΤΩΝ, ----- ΕΝΙΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕ ΠΡΩΤΟΘΜΙ & ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΙΔΙΚ ΓΩΓ ΤΜΗΜ - ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Συναλλαγής Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλλασόμενος Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία Α/Π Παρ. Είδος

Στοιχεία Συναλλαγής Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλλασόμενος Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία Α/Π Παρ. Είδος ATTICA BANK.Τ.Ε. - ( ΤΤ ) Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλλασόμενος Ημ/νία γορά Τεμάχια ξία /Π Παρ. Είδος ΣΗΜΝΤΗΡΚΗΣ ΚΛΕΡΓΟΣ ΣΗΜΝΤΗΡΚΗΣ ΚΛΕΡΓΟΣ ΛΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡ ΣΗΜΝΤΗΡΚΗΣ ΚΛΕΡΓΟΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 09 /03 /2015

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 09 /03 /2015 1 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΛΙΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ /ΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ θήνα 09 /03 /2015 ριθ. Πρωτ. 2γ/Γ.Π. οικ.17073 Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Λ/Φ (αλφαβητικά) ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΕΤΥΧΕ

Λ/Φ (αλφαβητικά) ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΕΤΥΧΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΟΣ ΠΙΝΚΣ ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛ Σελίδα 1 από 20 7573 8053 3162 3137 2396 4577 3524 8448 2174 7005 714 3838 2692 1732 2274 788 3345 7976 1397 7374 ΒΡΜΙΔΟΥ ΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:38 ριθμός ΕΤΕΚ ρ. Ταυτότητας Εκλογή Κλάδος: ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΦΟΣ ABDOU GEORGE A076477 116 AJAMI ABBASS A098509 304 BAKER PHILIP NOEL A079738 123 HRINAKOVA MARTINA A118599 2091 JANSSEN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΟΑ 1Α ΕΥΤΕΡΑ 14:30 16:00 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΕΣ 16/3 30/3 27/4 11/5 25/5 Α/Μ

ΤΜΗΜΑ ΑΟΑ 1Α ΕΥΤΕΡΑ 14:30 16:00 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΜΑ ΕΣ 16/3 30/3 27/4 11/5 25/5 Α/Μ /Μ ΤΜΗΜ Ο 1 ΕΥΤΕΡ 14:30 16:00 ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ AOA 414011 ΜΙΗΣ ΗΛΙΣ AOA 414003 ΛΟΥΜΝΗΣ ΕΩΡΙΟΣ AOA 411038 ΝΣΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ AOA 414007 ΝΣΤΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΗ AOA 414017 ΝΕΣΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ AOA 414127 ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο».

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18-09-2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αθήνα 18-09-2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου.νδειρωµενου

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ CKO Page 1 / 14 07:10 ριθμός ΕΤΕΚ ρ. Ταυτότητας Εκλογή Κλάδος: ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ ABOUL-HOSN ABDALLAH A109457 6500504 BERKES TAMAS PETER A119963 2144 BORDZOL MILENA ZBIGNIEW A117392 2101 BROOKS

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα