Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: ΘΗΝ Τηλ.: Fax: θήνα, 22 εκεµβρίου 2010 ρ. Πρωτ: 2284 ΠΟΦΣΗ Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 ). 2. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «λλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 ). 3. Τα άρθρα 1 (παρ. 2) και 6 του Π. /τος 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221 ), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2, του Π. /τος 24/2010 (ΦΕΚ 56 ). 4. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 ) «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής». 5. Το Π.. 100/2010 (ΦΕΚ 177 ) «Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού». 6. Τη 13/Φ8.25/22688 πόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής «Συγκρότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επιθεωρητών Ενέργειας (ΓΕΠΕΕ)» (ΦΕΚ 360 ΥΟ ). 7. Την οικ. 2212/ εισήγηση της Ειδικής Γραµµατέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε συνηµµένα τρία (3) πρακτικά της ΓΕΠΕΕ. 8. Την 2282/ πόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής µε την οποία εγκρίνονται τα Πρακτικά της 1 ης, 2 ης και 3 ης συνεδρίασης της ΓΕΠΕΕ, ως προς το µέρος που αφορά τη θετική ή αρνητική εισήγηση επί των αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή. 9. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού. 1

2 Μετά από την εξέταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για τη χορήγηση προσωρινής άδειας ενεργειακού επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω (5) προεδρικού διατάγµατος και κατόπιν της (8) πόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής: ΠΟΦΣΙΖΟΥΜΕ Εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και χορηγούνται προσωρινές άδειες ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων, λεβήτων και κλιµατισµού, ή τάξης, για τη διενέργεια αντίστοιχων ενεργειακών επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα: / ρ. Πρωτ. ΕΥΕΠΕΝ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤ ΚΤΗΓΟΡΙ ΚΙ ΤΞΗ ΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΕΗΤΩΝ ΚΛΙΜΤΙΣΜΟΥ ANAΓΝΩΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΠΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΓΓΕΛΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΡΟΓΙΝΝΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΩΤΙΣ ΘΝΣΙΟΥ ΡΓΥΡΩ ΚΡΙΤΙ ΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΛΕΞΝ ΡΚΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΛΕΞΝ ΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΛΜΛΙΩΤΗ ΝΣΤΣΙ ΛΥΣΝ ΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΡΟΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2

3 ΜΟΙΡΙ ΗΣ ΜΙΧΗΛ ΞΝΘΗΣ ΜΠΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ Μ ΗΧΝΙΚΟΣ ΝΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΝΣΤΣΙ ΗΣ ΝΘΙΜΟΣ ΝΣΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΡΚ ΙΣ ΝΣΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ Μ ΗΧΝΙΚΟΣ Ν ΡΕΟΥ Ν ΡΕΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΟΙΩΤΙΣ Ν ΡΕΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΣ Ν ΡΙΤΣΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΝΤΩΝΙ ΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΩΝΙ ΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΛΟΣ ΧΪΣ ΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ ΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΛΕΣΟΥ ΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΡΕΤΗ ΡΜΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΝΟΥΤΕΛΗΣ ΦΡΓΓΟΥΛΗΣ ΡΦΡΣ ΦΙΛΗΜΩΝ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ 3

4 ΣΗΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ ΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΦΕΝΤΟΥΛΙ ΗΣ ΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΝΥΠΗΓΌΣ- ΚΟΖΝΗΣ ΚΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΧΙΟΥ ΛΤΣΟΣ ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΡΣΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙ ΣΙΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΜΗΧΝΙΚΌΣ ΖΚΥΝΘΟΥ ΣΙΛΕΙ ΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΣΤΟΡΙΣ ΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Μ ΗΧΝΙΚΟΣ ΙΤΛΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΛΧΚΗ ΝΤΩΝΙ ΛΧΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ ΞΝΘΗΣ ΟΜΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ 4

5 ΟΡΕΛΗ ΣΤΥΡΟΥΛ ΡΕΤΤΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΚΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΛΛ ΣΟΦΙ ΓΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΓΛΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΝΩΤΗΣ ΠΣΧΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΜΠΉ ΜΡΊ ΡΙΣΤΈ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΓΕΜΙΤΖΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΝΤΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΙΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙ- ΡΤΕΜΙΣ ΓΙΝΝΚΟΠΟΥΛΟΣ- ΤΣΕΛΙΚΣ ΣΤΜΤΗΣ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΩΤΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΕΥΟΙΣ ΓΙΩΤΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΡΕΕΖΗΣ ΓΚΓΚΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΙ ΧΡΙΣ-ΜΡΙ ΓΚΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΛΚΩΝΙΣ 5

6 ΓΚΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΜΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΓΚΟΥΝΤΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΛΡΙΣΗΣ ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΛΥΚ ΓΓΕΛΙΚΗ ΓΟΥΝΡΙ ΗΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΡΜΣ ΓΡΜΜΤΙΚΟΥΛΗΣ Ν ΡΕΣ ΛΡΙΣΗΣ ΓΡΨΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΛΕΥΚ ΟΣ ΓΡΗΓΟΡΚΗ ΧΡΙΚΛΕΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ ΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΠΗΓΟΣ- ΣΕΡΡΩΝ ΓΥΦΤΚΗΣ ΘΕΟΦΝΗΣ ΛΡΟΥΓΚ ΙΚΤΕΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΟΙΩΤΙΣ ΛΛ ΦΝΗ ΜΙΝΟΣ ΤΣΜΠΙΚΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ 89 8 ΝΣ ΡΓΥΡΙΟΣ & ΠΕΛΛΗΣ ΝΙΗΛΙ ΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΛΚΗ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙ ΣΚΛΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΕΛΗΓΕΩΡΓΟ- ΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6

7 ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΣΥΠΡΗΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙ ΗΣ ΥΓΕΡΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΜΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΞΙΟΣ ΧΪΣ ΗΜΟΚΣ ΚΟΣΜΣ ΟΚΤΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΗΣ ΛΖΡΟΣ ΛΕΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩ- ΡΙΝΟΣ ΗΛΙΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΠΙΕΡΙΣ ΕΥ ΙΜΩΝ ΙΩΝΝΗΣ ΚΥΚΛ ΩΝ ΕΥΘΥΜΙ ΟΥ ΝΤΩΝΙ ΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΡΜΠΟΥΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΖΦΕΙΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΖΧΡΙ ΗΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΧΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΧΪΣ ΖΗΤΟΥΝΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7

8 ΟΙΩΤΙΣ ΖΛΤΚΟΣ Ν ΡΕΣ - ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΖΛΤΚΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΖΟΥΜΠΣ ΝΤΩΝΙΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΗΛΙ ΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΙΚΩΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΩΜ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΙΚΩΙ ΗΣ ΝΙΗΛ ΙΟΡ ΝΙ ΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΚΟΖΝΗΣ ΙΩΝΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΝΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ Κ ΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΪΣ Κ ΛΣ ΗΡΚΛΗΣ ΧΛΚΙ ΙΚΗΣ ΚΪΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΚΟΥΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΓΕΛΟΣ ΚΛΟΥ ΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΜΠΕΡΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝ Σ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΚΜΠΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 8

9 ΚΜΠΟΥΡΛΙ ΗΣ ΗΛΙΣ ΚΟΖΝΗΣ ΚΝ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΚΝΤΖΡΗΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΚΟΥΡΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΪΣ ΧΪΣ ΧΪΣ ΚΠΖΟΓΛΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΠΕΤΝΚΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΠΕΤΝΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΡΓΟΛΙ ΟΣ ΚΠΛΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΥΤΙΚΗΣ KAΠΟΝ ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΡΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΚΡΓΙΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΡΓΙΩΡΓΣ ΜΙΧΗΛ ΚΡΝΣΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΡΠΚΛΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΡΚΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΙΣ ΚΡΠΟΥΖΛΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΚΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΡΕΕΖΗΣ ΚΣΣΕΛΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ 9

10 ΚΤΟΥΤΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΣΝΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΕΣΠΟΙΝ ΚΤΣΡΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΣΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΟΙΣ ΚΤΣΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΛΕΥΚ ΟΣ ΚΤΣΙ ΟΝΙΩΤΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΚΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΡΚΟΣ ΚΦΦΕΤΖΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΚΕΧΓΙ ΚΥΡΝΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΧΡΙΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΡΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΙ ΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΟΧΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΣ ΚΟΛΛΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΟΛΟΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΘΝΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΝΝΗ ΜΡΙ ΜΓΝΗΣΙΣ ΚΟΝΤΟ ΙΜΩΝ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ 10

11 ΚΟΡΩΝΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΜΡΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΗ ΝΙΚΗ ΜΕΤΛΛΕΙΟΛ. - ΜΕΤΛ/ΓΟΣ ΚΟΥΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΚΛΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΟΥΛΙΝΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΗΣ ΜΙΧΗΛ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΝΥΠΗΓΌΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ Ν ΡΕΣ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ΚΟΥΤ ΙΟΥΛΙ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΟΙΣ ΚΟΥΤΣΛΕ ΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΡΝΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΚΡΣ ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ΚΡΕΜΜΥ Σ ΘΝΣΙΟΣ ΧΪΣ ΚΡΗΤΙΚΚΟΣ ΜΙΧΛΗΣ ΚΡΙΘΡΗΣ ΛΕΞΝ ΡΟΣ 11

12 ΚΥΡΙΚΙ ΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΡΜΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΥΡΟ ΗΜΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΕΛΟΣ Ν ΡΕΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙ ΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙ ΟΥ ΜΡΓΡΙΤ- ΜΡΙΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΛΓΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΕΙΡΙΩΣ Λ ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΖΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΛΖΡΙ ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΛΜΠΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΠΠΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΛΣΚΡΗΣ ΓΘΟΚΛΗΣ ΛΣΚΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΛΤΟΥΣΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΛΨΝΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 12

13 ΛΕ ΚΗ ΣΙΛΙΚΗ ΛΕΟΝΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΙΚΣ ΘΩΜΣ ΓΡΕΕΝΩΝ ΛΙΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΕΕΖΗΣ ΛΙΠΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΡΙΣΗΣ ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΙΝΤΣΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΤΣΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥ ΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΙΖΙ ΗΣ ΣΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΛΟΥΠΗΣ ΜΙΧΗΛ ΛΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΚΛΣ ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΛΥΚΟΥ ΗΣ ΣΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΡΕΣ ΛΥΡΣ ΜΡΚΟΣ ΜΙΣΤΡΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΙΟΥ ΜΚΡΗΣ ΜΡΓΡΙΤΗΣ ΛΡΙΣΗΣ ΜΛΜΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΪΣ 13

14 ΜΝΙ ΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΡΓΟΛΙ ΟΣ ΜΝΙΤΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΝΤΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΡΚ ΙΣ ΜΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΡΚΟΓΙΝΝΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΝΙΩΝ ΜΤΣΚΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΘΙΣ ΜΤΣΟΥΚΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΥΡΓΝΗ ΧΡΥΣΝΘΗ ΜΥΡΟΜΟΥΣΤΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΓΓΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΜΕΛΕΤΙ Η- ΓΕΩΡΓΙ Η ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΛΕΤΙ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΛΗΣΣΙΝΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΕΜΤΣΣ ΓΕΡΣΙΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΜΗΛΙΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΧΪΣ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΜΙΚΡΚΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΜΙΣΙΟΣ ΗΛΙΣ ΚΛΣ ΜΙΧΗΛΙ ΗΣ ΠΥΛΟΣ ΕΡΟΥ 14

15 ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΗΣ ΝΥΠΗΓΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΟΥΡΚΚΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΠΕΙΡΙΩΣ ΜΟΥΤΙ ΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΜΠΡΚΟΥΡΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΠΡΜΠΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΡΟΥΝΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΜΠΤΣΟΥΚΣ ΗΛΙΣ ΚΣΤΟΡΙΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΣΙΜΟΣ ΠΡΕΕΖΗΣ ΜΠΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΓΙΤΖΗΣ ΜΞΙΜΙΛΙΝΟΣ ΕΡΟΥ ΛΣΚΚΗΣ ΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ ΜΠΟΤΖΙΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΛΩΝ 15

16 ΜΠΟΥΡΧΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΜΠΡΛΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΟΙΩΤΙΣ ΜΥΛΩΝΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΙΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΙΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΝΙΚΟΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ΝΤΓΛΙΟΥ ΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΣ ΝΥ Ρ Υ ΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΝΥ Ρ Υ ΡΙΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΞΕΝΚΗΣ ΜΕΝΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΠΛΝΤΖΙ ΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΗΜΘΙΣ ΠΛΛΣ Ο ΥΣΣΕΣ ΠΛΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΡΙΣΗΣ ΠΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΝΡΕΤΟΥ ΜΡΚΕΛΛ ΠΝΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ Σ ΠΝΤΕΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΜΣ 16

17 ΠΝΤΖΗΣ ΘΩΜΣ ΠΝΤΖΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΡΙΣΗΣ ΠΠΣΙΛΕΙΟΥ Ν ΡΕΣ ΡΓΟΛΙ ΟΣ ΠΠΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΜΤΗΣ ΠΠΓΙΝΝΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΠ ΟΓΙΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΡΜ ΚΟΖΝΗΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ- ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΝΗΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ Σ ΡΟ ΟΠΗΣ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΤΩΛΙΣ ΚΙ ΚΡΝΝΙΣ ΠΠΪΩΝΝΟΥ ΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΠΠΪΩΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΠΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΠΠΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝΟΥ ΘΝΣΙΟΣ ΠΠΚΩΣΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΠΠΜΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΠΠΣΤΜΟ- ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΠΠΤΖΝΚΗΣ ΕΛΙΣΣΙΟΣ 17

18 ΧΝΙΩΝ ΠΡΣΚΕΥΙ ΟΥ ΕΛΠΙ ΠΡΣΤΤΙ ΗΣ ΛΖΡΟΣ ΡΜΣ ΠΡΙΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΞΝΘΗΣ ΠΣΠΛΙΡΗ ΖΩΗ ΧΪΣ ΠΣΧΛΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΤΡΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΚ ΙΣ ΠΕΛΕΚΝΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΟΙΩΤΙΣ ΠΕΡΚΗΣ ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΧΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΣ ΠΕΤΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΣΚΡΛΤΟΣ ΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕΤΣΓΓΟΥΡΚΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΜΝΙ ΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΡΙΟΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΪΣ ΠΡΟΕΣΤΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ 18

19 ΡΓΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΟΙΣ A ΡΛΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΠΤΟΥ ΓΛΪ ΡΕΙΘΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΡΕΥΘΗ ΚΛΕΝΘΗ ΧΪΣ ΡΕΚΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΟΥ ΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΡΟΥ ΡΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΤΩΛΙΣ ΚΙ ΚΡΝΝΙΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΕΟΝΡ ΟΣ ΚΥΚΛ ΩΝ ΣΝΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΚΚΣ ΚΩΝΣΤΤΝΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΣ ΣΡ ΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙ ΟΥ ΜΡΙ ΣΙΜΠΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΜΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΖΝΗΣ ΣΚΙ Σ ΗΡΚΛΗΣ ΣΚΟΥΚΗ ΧΡΥΣΗ ΧΪΣ ΣΚΟΥΡΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΛΚΩΝΙΣ ΣΟΥΛΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 19

20 ΣΟΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΚΛΣ ΣΟΦΙΝΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΘΉΣ ΛΈΞΙΟΣ - ΛΟΥΚΆΣ ΧΪΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΗΛΕΙΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ΣΠΥΡΙ ΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΣΤΟΡΙΣ ΣΤΜΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝ ΣΤΥΡΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΘΙΣ ΣΤΙΝΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΝΙΩΝ ΣΤΟΓΙΝΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΟΥ ΣΤΡΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΟΙΣ ΣΦΕΤΣΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΣΦΕΤΣΟΥ ΕΣΠΟΙΝ ΣΩΜΤΡΙ ΟΥ ΕΝΕΤΙ 20

21 ΣΩΤΗΡΙ ΟΥ ΝΝ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ ΚΟΖΝΗΣ ΤΡΣΙ ΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΤΥΡΙ ΟΥ ΜΡΙ ΤΕΛΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΤΖΝΚΗΣ Ν ΡΕΣ ΤΖΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΤΖΙΩΚΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΖΙΩΚΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΖΟΓΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΤΩΛΙΣ ΚΙ ΚΡΝΝΙΣ ΤΟΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΤΩΛΙΣ ΚΙ ΚΡΝΝΙΣ ΤΟΛΙΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΣ ΤΟΡΝΡΗΣ ΜΙΧΗΛ ΜΗΧΝΙΚΌΣ ΤΟΤΗ ΓΚΜΠΡΙΕΛ ΤΟΤΙΚΙ ΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΤΟΥΛΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΤΟΥΜΠΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΥ ΤΡΙΝΤΗ ΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΕΡΟΥ 21

22 ΤΣ ΡΙ ΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΤΣΝΙΚΙ ΗΣ ΗΡΚΛΗΣ ΤΣΝΤΙΛΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΤΣΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΣ ΤΣΙΡΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΝΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΟΙΩΤΙΣ ΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΤΣΟΛΚΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΜΣ ΤΣΟΛΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΡΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΪΣ ΦΝΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΦΡΝΤΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΦΙΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΦΟΝΤΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΤΩΛΙΣ ΚΙ ΚΡΝΝΙΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΚΗ ΙΜΙΛΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΦΡΓΚΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΦΡΕΖ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΦΥΓΚ ΕΣΠΟΙΝ 22

23 ΡΟ ΟΠΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΣΟΦΙ ΧΡ Σ ΜΡΙΟΣ ΗΛΕΙΣ ΧΡΙΣΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΧΤΖΗΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ ΡΟ ΟΠΗΣ ΧΤΖΗΡΓΥΡΙΟΥ ΝΣΤΣΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΧΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΨΥΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του (5) σχετικού προεδρικού διατάγµατος, η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών δεν µπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) µήνες από την έναρξη ισχύος του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, ήτοι έως Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής Τίνα Μπιρµπίλη Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Υπουργού ΠΕΚ - Γραφείο ναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚ - Γραφείο Υφυπουργού Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής (κ. Μανιάτη) - Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής - Ειδική Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 23

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΚΤΛΟΓΟΣ ΣΥΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΛΥΜΤΩΝ 2010 ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΦΛΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής σφάλισης Ιούνιος 2010 Φίλη ασφαλισμένη, Φίλε ασφαλισμένε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης».

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης». Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 99/2014 Π Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΩΤΤΗ ΧΟΛΗ ΠΙΔΓΩΓΙΚΗ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ..ΠΙ.Τ.Ε ΕΔΡ: ΜΡΟΥΙΟ (ΤΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΠ) ΤΧ. Δ/ΝΗ: ΗΡΚΛ ΤΤΙΚΗ Τ.Κ. 141 21 πόσπασμα Πρακτικού της υνεδρίασης της ιοικούσας Επιτροπής της..πι.τ.ε

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 22-09-2014 Α.Π.: 206530. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 22-09-2014 Α.Π.: 206530. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 21-11-2014 Α.Π.: 207616. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 21-11-2014 Α.Π.: 207616. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1 ΟΠΤΙΚΟΚΟΥΣΤΙΚΟ ΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1) Ι ΤΥΤ:ΝΤΝΙΕΛ ΚΟΝ ΜΠΕΝΤΙΤ 2) ΡΟΜΟΙ:ΝΝΟΣ ΒΛΩΡΙΤΗΣ 3)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΚΚΙΟΣ ΚΚΙΣΒΙΛΙ 4)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΛΕΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΗΣ 5) ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΝΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ & ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΩΝ ΕΓΚΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 2009 Έννοια ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΝΝΙΝΩΝ Σύµφωνα µε τον Ν.2081/92, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3419/05,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΣΩΝ: ΛΧΚΗ ΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΥ ΟΥΛ ΠΩΝΥΜΟ ΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΡΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΗΝ ΠΗ ΥΝΘΙ ΝΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΚΣΚΡΙΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΛΗΩΡΗΣ ΚΡΣΤΟΙΝΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΦΝΟΥ ΜΙΝΤΣΗΣ ΚΤΣΙΝΝΗΣ ΤΣΜΠΡΛΙΗΣ ΜΥΡΟΠΟΥΛΙΗΣ ΚΡΩΡΙΟΥ ΚΛΛΙΝΙΗΣ ΡΥΚΟΚΟΣ ΛΖΡΙΗΣ ΘΟΩΡΙΗΣ ΜΛΛΙΡΟΣ ΡΜΙΗΣ ΩΡΙΟΥ ΜΠΙΣΙΟΥΚΗΣ ΡΝΙΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΝΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΑΔΑ: 60ΡΗ0-ΡΚΛ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.07 14:49:46 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012 ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ (> ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟ ΝΕΡΓΟ ΕΩ ΕΤΩΝ ΒΡΧΥΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ ΧΩΡΙ ΕΠΙΔΟΜ ΝΕΡΓΙ ΓΡΟΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΕΓΓΜΟ/-Η ΜΕ ΥΖΥΓΟ ΝΕΡΓΟ ΠΡΟΤΤΕΥΟΜΕΝ ΜΕΛΗ, -.,., -.,., -.,., -.,., και άνω ΝΠΗΡΙ % - % ΝΠΗΡΙ % ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΗ ΗΜΟΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΤΥΩΝ ΓΕΝΙΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την επιλεξιµότητα των αντλιών θερµότητας στα πλαίσια του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ Οίκον».

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την επιλεξιµότητα των αντλιών θερµότητας στα πλαίσια του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ Οίκον». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα