Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαδίκτυο στην Ελλάδα. ευκαιρίες και προκλήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαδίκτυο στην Ελλάδα. ευκαιρίες και προκλήσεις"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαδίκτυο στην Ελλάδα ευκαιρίες και προκλήσεις πιβλέπων Καθηγητής Ζουμπουλίδης Βασίλειος Από τις σπουδάστριες : ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ (Α.Μ. 8721, Πετροχώρι Ξάνθης Τ.Κ ) ΤΟΡΝΕΑ ΑΛΙΟΝΑ (Α.Μ. 8732, Μυτιλήνη Λέσβου Τ.Κ ) Έναρξη: Παράδοση: Καβάλα 2011

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής και σκιαγράφησης της σχέσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με το διαδίκτυο. Θεωρούμε πως το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο, οπότε και αξίζει να αναλυθεί από όλες τις πλευρές. Για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε αναφορά σε όλες τις εκφάνσεις του διαδικτύου, έτσι όπως μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ΜΜΕ. Ξεκινάμε την εργασία αυτή από διεθνές επίπεδο αναφερόμενοι στις παραδοσιακές επιχειρήσεις, που ουδεμία σχέση είχαν με το διαδίκτυο, αλλά αντίθετα συναλλάσσονταν μέσω των κλασσικών καναλιών, που σημαίνει ότι για κάθε εργασία που εκτελούσαν, υπήρχε άμεση ή έμμεση επαφή με κάποιο υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο. Έπειτα σκιαγραφούμε την εξέλιξη που επήλθε, δηλαδή το πώς έγιναν τα πρώτα βήματα ώστε οι ΜΜΕ να αρχίσουν να γνωρίζουν τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν από το διαδίκτυο. Ύστερα παρουσιάζουμε την Ελληνική πραγματικότητα και το πώς αντιμετωπίζουν οι δικές μας επιχειρήσεις αυτήν την εξέλιξη. Τέλος, κάνουμε εκτενέστερη αναφορά στο ίδιο το διαδίκτυο δηλαδή στα οφέλη αλλά και στους κινδύνους που κρύβει, καθώς και στις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων που επιδοτεί κατά καιρούς προκειμένου οι ΜΜΕ να εξοικειωθούν με αυτό και να το εφαρμόζουν στις καθημερινές τους εργασίες. Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξουμε και να παρουσιάσουμε αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μια ΜΜΕ να αξιοποιήσει το διαδίκτυο αλλά και να δραστηριοποιηθεί μέσω αυτού προκειμένου να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Θα θέλαμε, επίσης, να τονίσουμε πως έγινε η μεγαλύτερη και καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε να ακολουθηθούν όλοι οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν μια πτυχιακή εργασία, τουτέστιν η αρχή της εντιμότητας σχετικά με την αναφορά σε όλες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, η αρχή της δυνατότητας της επανεξέτασης, η αρχή της τελειότητας και η αρχή της συνοπτικότητας. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 2 Πίνακας Συντμήσεων... 6 Κατάλογος Διαγραμμάτων/ Γραφημάτων -Πινάκων - Εικόνων... 8 Εισαγωγή Τι είναι οι ΜΜΕ Το Διαδίκτυο και οι ΜΜΕ: αλληλεπίδραση Τα πρώτα βήματα: η νέα οικονομία Η ελληνική πραγματικότητα Η νέα προοπτική Η επιχειρηματική δραστηριότητα και τεχνολογία Το ηλεκτρονικό εμπόριο Εξέλιξη & ανάπτυξη ΜΜΕ στο Διαδίκτυο: τα έσοδα του e- εμπορίου Το ηλεκτρονικό επιχειρείν Διεπειχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές Δημιουργία αξίας Πολιτικοοικονομικές προεκτάσεις Αντί συμπεράσματος Μέγεθος και εύρος χρήσης διαδικτύου στην Ελλάδα Πρόσβαση στο διαδίκτυο Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Χρήση υπολογιστή και ίντερνετ Τόπος και λόγοι χρήσης Τρόπος και συχνότητα χρήσης Διείσδυση ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα

4 3.5 ΤΠΕ και ΜΜΕ στην Ελλάδα Επενδύσεις Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Επιχειρηματική αξιοποίηση του Internet Οι εταιρείες της Νέας Οικονομίας ΜΜΕ στο περιβάλλον Νέας Οικονομίας: άξονες στρατηγικής Στρατηγικές επιτυχημένων επιχειρήσεων Η συμβολή του Διαδικτύου στις ΜΜΕ Πλεονεκτήματα από την μεριά των καταναλωτών Πλεονεκτήματα για το Κράτος Επιχειρησιακά προγράμματα «Η κοινωνία της πληροφορίας» «Δικτυωθείτε» Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Θεσμικό Πλαίσιο Case study επιχειρήσεων e-banking και ΜΜΕ: το παράδειγμα της Kindrace Στόχοι Ενέργειες Αποτελέσματα Αντί Συμπεράσματος Ζήτρος Ε.Π.Ε: αξιοποίηση του προγράμματος «Δικτυωθείτε» Το προφίλ της επιχείρησης Πριν από την ένταξη στο «Δικτυωθείτε» Μετά την ένταξη στο «Δικτυωθείτε» Χρήσιμες διαπιστώσεις

5 7. Ευκαιρίες και προκλήσεις των ΜΜΕ στο Διαδίκτυο Ευκαιρίες Προκλήσεις Παρατηρήσεις Παράρτημα Βιβλιογραφία Καθομολόγηση

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΩΝ Asset ενεργητικά στοιχεία επιχείρησης, εδώ: πλεονέκτημα Beep Knowledge System βάση συλλογής βέλτιστων πρακτικών στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική μέσω μελέτης παραδειγμάτων Benchmarking συγκριτική αξιολόγηση για τις επιχειρήσεις B2B or Business to Business συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων B2C or Business to Consumer καταναλωτή συναλλαγές μεταξύ επιχείρησης και CEO DSL Chief Executive Officer Digital Subscriber Line (μεταφορά δεδομένων) Dot-com επιχειρήσεις με «έδρα» το διαδίκτυο E-banking διεκπεραίωση τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω διαδικτύου EDI ΕΙΤΟ Electronical Data Interchange Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Πληροφορικής ERP πληροφοριακά συστήματα Eurostat Οργανισμός ανάλυσης και επεξεργασίας διάφορων στατιστικών δεδομένων στην Ευρώπη ISDN Integrated Services Digital Network (πρόσβαση στο δίκτυο) Logistics η ροή αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μεταξύ του σημείου παραγωγής και κατανάλωσης On-line στο διαδικτυακό τόπο Off- line εκτός διαδικτυακού χώρου Project σχέδιο, πρόγραμμα, τεχνικό έργο Site ιστοσελίδα στο διαδίκτυο SLA Service Level Agreement 6

7 Stock options Stock grants προαίρεση αγοράς μετοχών αποθεματικές επιχορηγήσεις SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Venture capitals κεφάλαια μακροπρόθεσμων και επισφαλών επενδύσεων Venture capitalists αυτοί που επενδύουν τα venture capitals ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΟΜΜΕΧ Ελληνικός Οργανισμός Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΕΠΑΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ ΕΤΑ ΕΤΑΚ ΕΤΠΑ ΔΑΕΚ ΙΟΒΕ ΚΠΣ ΚτΠ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Κίνδυνοι Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Κοινωνία της πληροφορίας Νέα Οικονομία διαδίκτυο η οικονομία που βασίζεται στις εμπορικές συναλλαγές στο ΟΟΣΑ Οργανισμός για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη ΟΠΣ Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΟΤΑ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΠΕ Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνίας 7

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ/ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Διάγραμμα 1 «Λόγοι χρήσης Internet στην επιχείρηση» Διάγραμμα 2.1 «Προϊόντα που αγοράζονται ηλεκτρονικά» Διάγραμμα 2.2 «Πώς αξιολογούν οι επιχειρήσεις τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου» Διάγραμμα 3.1 «Σχέση ΜΜΕ με τις ΤΠΕ» Διάγραμμα 3.2 «Σχέση ΜΜΕ με το Διαδίκτυο» Γράφημα 4.2 «Προβλήματα εισαγωγείς νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση, κατά μέγεθος επιχείρησης» Διάγραμμα 5.1 «Σε ποιο βαθμό (0-5) πιστεύετε ότι η επιχειρηματική σας δραστηριότητα στο μέλλον θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή σας στο Γ ΚΠΣ;» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 1. Πίνακας 3.1 «Χρήση διαδικτύου - κυριότεροι λόγοι πρόσβασης» Πίνακας 4.1 «Σχηματική απεικόνιση χαρακτηριστικών πετυχημένων ΜΜΕ» Πίνακας 5.1 «Ποσοστό επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών παραγγελιών» Πίνακας 5.2 «Ποσοστό επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 1. Εικόνα 1 «Το παγόβουνο του ηλεκτρονικού εμπορίου» Εικόνα 2 «Αποτελέσματα των online αγορών σύμφωνα με τις επιχειρήσεις (%)»

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ζούμε στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Μπορεί η οικονομική κρίση να πλήττει πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, παρ' όλα αυτά, όμως, η κοινωνία σαν οντότητα δεν φαίνεται να πτοείται, αλλά αντίθετα προχωράει μπροστά. Ο αιώνας που διανύουμε έχει πολύ σωστά χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της μεγάλης εξέλιξης στον τεχνολογικό τομέα. Πολλά πράγματα έχουν εφευρεθεί και το επίπεδο ζωής έχει βελτιωθεί σε βαθμό που ποτέ κανείς δεν θα περίμενε. Μεγάλο ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη έχει διαδραματίσει, φυσικά, το διαδίκτυο. Αμέτρητο πλήθος δεδομένων και πληροφοριών ρέουν ελεύθερα στον Κυβερνοχώρο και μπορούν να αξιοποιηθούν από οποιοδήποτε χρήστη οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Οι διευκολύνσεις που μας παρέχονται είναι τεράστιες και ανεκτίμητες. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τη ζωή χωρίς αυτήν την πολυτέλεια, που μόνο πολυτέλεια δεν θεωρείται πλέον αλλά περισσότερο θα λέγαμε σαν κάτι το δεδομένο και αναπόσπαστο, συνυφασμένο με την καθημερινότητα. Περιττό, ίσως, θα θεωρούσε κανείς να αναφέρουμε πως το διαδίκτυο έχει εισβάλλει όχι μόνο στη ζωή των φυσικών προσώπων, αλλά και των νομικών. Ολόκληρες επιχειρήσεις και μονάδες έχουν θεμελιωθεί με τη βοήθεια του, άλλες λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο στον Κυβερνοχώρο και άλλες έχουν σαν αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά τον Κυβερνοχώρο. Η συνεισφορά του διαδικτύου στην προώθηση της εμπορικότητας, τη διαφήμιση των επιχειρήσεων ή και των προϊόντων αλλά και στην εγκαθίδρυση νέων προτύπων στον κόσμο του marketing, έχει δώσει μια φρέσκια πνοή στον επιχειρηματικό κόσμο, βοηθώντας τον να αξιοποιήσει τους πόρους του καλύτερα. Εμείς, σαν συγγραφείς αυτής της, θα λέγαμε σχετικά μικρής μελέτης, θα επικεντρωθούμε στο να αναλύσουμε με τη βοήθεια γνώσεων, πηγών και μερικών case studies που υπάρχουν διαθέσιμα, το πώς αλληλεπιδρά το διαδίκτυο με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθότι οι ΜΜΕ αποτελούν και την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα ως προς τον μηχανισμό που επινοούν λόγω συχνής έλλειψης πόρων, που τις αναγκάζει να διαχειρίζονται έξυπνα και οικονομικά αυτούς που διαθέτουν αξιοποιώντας φυσικά αυτό που τους προσφέρεται στο χαμηλότερο δυνατό κόστος με τα μεγαλύτερα, όμως δυνατά οφέλη: το διαδίκτυο. 9

10 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΜΕ; Για να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα της μελέτης αυτής και να ξεκαθαρίσουμε σε τι αναφερόμαστε, θεωρούμε σκόπιμο να δώσουμε έναν απλό ορισμό του τι είναι ακριβώς μια ΜΜΕ. Από τότε που εμφανίστηκε η ανάγκη να δοθεί ένας ορισμός, το θέμα αυτό απασχόλησε και την κυβέρνηση αλλά και τους μελετητές. Έτσι, υπήρξαν διάφοροι από αυτούς που προσπάθησαν να δώσουν έναν ορισμό. Ο Brigham και ο Smith (1967) θεωρούσαν πως οι ΜΜΕ περικλείουν περισσότερο επιχειρηματικό ρίσκο απ' ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε αργότερα και από άλλες μελέτες του Walker το 1975 και του Delone το Ο Cohran διατύπωσε το 1981 ότι οι ΜΜΕ τείνουν να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας στη λειτουργία τους απ' ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο Rotch πρότεινε το 1987 ότι οι ΜΜΕ έχουν ελλειπή στοιχεία και κρατούν μηδαμινά αρχεία σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Ίσως η πιο σημαντική μεταξύ των απόψεων εκείνης της εποχής, ήταν αυτή του Barnett και του Mackness το 1983 που έλεγε ότι οι ΜΜΕ δεν είναι απλά μινιατούρες των μεγάλων, αλλά είναι μοναδικές στο είδος τους και πρέπει να διέπονται από κανόνες και αρχές προσαρμοσμένα στα μέτρα τους. Από την άλλη πλευρά, ίσως ο πιο λεπτομερής και κατατοπιστικός ορισμός να είναι αυτός που δόθηκε από τον Reynolds και τους συνεργάτες του το 1994, ο οποίος ορίζει κάποια χαρακτηριστικά που συνιστούν το οργανωτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι ΜΜΕ. Τα κυριότερα από αυτά είναι (Romm, Sudweeks, 2006, σελ. 43): 1. Μικρή διοικητική ομάδα. 2. Δυνατή επιρροή του ιδιοκτήτη. 3. Συγκεντρωτικός έλεγχος. 4. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. 5. Πολύ-κλαδικό μάνατζμεντ. 6. Υπάρχει καλή και στενή συνεργασία. 7. Ελλειπής και ανεπίσημος σχεδιασμός λειτουργικού προγράμματος. 8. Μικρός έως μηδαμινός έλεγχος της αγοράς. 9. Δυσκολία εύρεσης επενδυτών και γενικά κεφαλαίων. 10

11 10. Μικρή παραγωγική διαδικασία και τεχνολογία προϊόντων. 11. Μεγάλη αφοσίωση σε λίγους πελάτες. 12. Σχετικά μικρή κλίμακα προϊόντων και υπηρεσιών. 13. Απροθυμία λήψης επιχειρηματικών κινδύνων. 14. Η διεύθυνση της επιχείρησης κατευθύνεται από την προσωπική ιδιοσυγκρασία του ιδιοκτήτη. 15. Μεγάλη επιθυμία ανεξαρτησίας. Οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία, λόγω του μεγάλου αριθμού τους και της σημαντικής απασχόλησης εργατικού δυναμικού. Παραδοσιακά στην Ελλάδα, κάτω από τον όρο ΜΜΕ καλύπτονται οι επιχειρήσεις της βιοτεχνίας και ιδίως όσες είναι μέλη των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων. Σαν μέτρο προσδιορισμού των ΜΜΕ υιοθετήθηκε ο αριθμός ατόμων που απασχολούν αυτές οι επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα, μέχρι 250 άτομα και: - είτε έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, - είτε έχει σύνολο ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατομμύρια ευρώ(ν.3299/04). Ωστόσο ο ορισμός αυτός δεν είναι ούτε σαφής ούτε απόλυτος καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπρόσθετα κριτήρια και παράγοντες. Στη Χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΜΜΕΧ, θεωρούνται ως ΜΜΕ όσες επιχειρήσεις απασχολούν μέχρι 100 άτομα προσωπικό. Εάν λαμβάνονταν υπόψη ο ορισμός ΜΜΕ της Ε.Ε., θα περιλαμβανόταν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, καθόσον το 99% των επιχειρήσεων απασχολεί το πολύ 50 άτομα (Τσακλαγκάνος Α., 2005, σελ. 33). 1.1 ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΜΕ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ Το διαδίκτυο δεν είναι απλώς ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι ένα διεθνές δίκτυο δικτύων, που συνδέει περισσότερους από 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και είναι σήμερα η μεγαλύτερη 11

12 «υπερλεωφόρος της πληροφορικής» στον κόσμο (Cortese Α., 1997, σελ. 97). Η αξία του διαδικτύου έγκειται στη δυνατότητά του να συνδέει εύκολα και φτηνά τόσο πολλούς ανθρώπους από τόσα πολλά μέρη. Το θαύμα με το διαδίκτυο είναι ότι κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του και δεν διοικείται τυπικά από κανέναν (Τζωρτζάκης, Τζωρτζάκη, 2002, σελ. 172). Μέσα στην τελευταία δεκαετία το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί από ένα καθαρά επιστημονικό δίκτυο που ήταν σε μια πλατφόρμα ικανή να κρατήσει τα θεμέλια μιας καινούριας γενιάς επιχειρήσεων. Το πρώτο κύμα του ηλεκτρονικού επιχειρείν ήταν, φυσικά, η ανταλλαγή πληροφοριών. Με το πέρας του χρόνου, όμως, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις άρχισαν να είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο, δηλαδή να προσφέρουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους και εκεί. Για παράδειγμα, πέρα από τις αγοροπωλησίες, μπορούμε να κλείσουμε αεροπορικά εισιτήρια, να μεταφράσουμε ένα κείμενο σε άλλη γλώσσα επιτόπου σε χρόνο μηδέν, να έχουμε πρόσβαση στον τραπεζικό μας λογαριασμό από το σπίτι και να πραγματοποιούμε διάφορες συναλλαγές, όπως μεταφορά χρημάτων, εξόφληση λογαριασμών κ.α. χωρίς κανένα κόστος. Η διαλεκτική σχέση που εξασφαλίζει άμεσα το Διαδίκτυο μεταξύ των ενδιαφερομένων (επιχείρησης και πελάτη ή προμηθευτή), η δυνατότητα της στιγμιαίας απάντησης ή επιλογής και περαίωσης της διαδικασίας της συναλλαγής καθιστούν μοναδικές τις ιδιότητες του μέσου αυτού. Η τεχνολογία εξελίσσεται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μας βοηθάει στις εργασίες μας και κατά συνέπεια και στις επιχειρήσεις οι οποίες με τη σειρά τους, όμως, δεν είναι το ίδιο προσαρμόσιμες στις νέες δυνατότητες. Η Νέα Οικονομία χρειάζεται ένα νέο μοντέλο, αλλά η διαδικασία της μετατροπής χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί. Παρ όλα αυτά, η απαραίτητη τεχνολογία είναι διαθέσιμη και περιμένει να εφαρμοστεί (Amor D., 2002, σελ. 78). Από την άλλη, για την επιχείρηση που λειτουργεί με τον παραδοσιακό τρόπο, είναι καλό για την επιτυχή αξιοποίηση του Διαδικτύου να το αντιμετωπίζει ως προέκταση ή ως συμπλήρωμα των υφιστάμενων διαδικασιών της καθόσον, τόσο η ιστοσελίδα της, όσο και οι φυσικές της εγκαταστάσεις, χρειάζονται την ανάλογη φροντίδα με το συνακόλουθο κόστος για συντήρηση, επισκευή, εκπαίδευση του προσωπικού, τεχνογνωσία κ.α.(χατζηκωνσταντίνου, Γωνιάδης, 2009, σελ. 284). Στο διάγραμμα που ακολουθεί θα παρατηρήσουμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και γενικά οι καινοτόμες λειτουργίες των νέων τεχνολογιών δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις. Αντίθετα οι συνδιαλλαγές με το δημόσιο βρίσκονται στις ψηλότερες θέσεις. 12

13 ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αγορά μέσω Mobile commerce Άλλες επ ιχειριματικές χρήσεις Συνδιαλλαγες με το δημόσιο - Άλλο Εκπαίδευση από απόσταση Ανεύρεση συνεργατών / π ροσωπ ικού Ηλεκτρονικό εμπόριο - Διάθεση Αγορά υπηρεσιών Ηλεκτρονικό εμπόριο - Προμήθειες Αγορά αγαθών Ενημέρωση για Ρυθμιστικά & Νομικά θέματα Ενημέρωση για ανταγωνιστές Διαμόρφωση ιστοσελίδας για προβολή Τραπεζικές συναλλαγές on line Ενημέρωση για οικονομικά θέματα Συνδυαλλαγές με το δημόσιο - ΙΚΑ Ψυχαγωγία Συνδυαλλαγές με το δημόσιο - Taxis Έρευνα - Μελέτες Επ ικοινωνία γενικά Συνδυαλλαγές με το δημόσιο - ΦΠΑ Ενημέρωση γενικά Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Πηγή: ΦΟΡΕΑΣ - Επιμελητήριο Ημαθίας 2009 Διάγραμμα ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ: Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αρχικά σημειώθηκαν αρκετά προβλήματα. Παραδοσιακές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν πάντα μπροστά στις εξελίξεις τη δεκαετία του '80, και στις αρχές της δεκαετίας του '90 αναπτύσσονταν, ενώ ταυτόχρονα προβληματίζονταν, είναι βέβαιο ότι το τέλος της δεκαετίας τις βρήκε απροετοίμαστες, με αποτέλεσμα να χάσουν έδαφος, κυρίως λόγω της εμφάνισης νέων εταιριών που ήταν 13

14 βασισμένες σε κάποιο νέο επιχειρηματικό μοντέλο μικρότερων κεφαλαίων, περισσότερων ιδεών και πιο ευέλικτων στελεχών. Παράλληλα, ορισμένοι από εκείνους που υλοποίησαν τις ιδέες τους δημιουργώντας τις λεγόμενες dot-com (εταιρίες με "έδρα" το Διαδίκτυο) -ειδικά στη Βρετανία και τις ΗΠΑ- κατέληξαν σε αποτυχία, αν και θα πρέπει να ορίσουμε τι ακριβώς σημαίνει αποτυχία: στην Ελλάδα θεωρείται αποτυχία όταν δεν αποδίδει μια προσπάθεια, στην Αμερική θεωρείται επιτυχία το ότι προσπάθησες να δημιουργήσεις κάτι, ακόμα κι αν αυτό δεν πήγε καλά. Ο κόσμος που σημείωσε παρόμοιες επιτυχίες/αποτυχίες στις ΗΠΑ απέκτησε εμπειρία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι η δεύτερη ή τρίτη γενιά επιχειρηματιών που θα κάνουν την αμερικανική ή την αγγλοσαξονική οικονομία πολύ πιο ανταγωνιστική από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή οικονομία. Μπορεί σήμερα η εταιρία τους να μη σημειώνει μεγάλη άνοδο, αλλά κινήθηκαν σε «περιοχές» που στη χώρα μας δεν μπορούμε να διανοηθούμε (Ιωάννης Σ. Κατσουλάκος, 2001, σελ. 279). Τα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο κρατάει ξάγρυπνους πολλούς επιχειρηματίες. Στην αρχή ήταν ο φόβος ότι η επιχείρησή τους θα έπεφτε θύμα εταιριών dot-com που κυκλοφορούσαν γεμάτες με εκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια επενδυτικών εταιριών και δισεκατομμύρια δολάρια σε χρήματα αρχικών προσφορών. Μετά, αφού είχαν ήδη κάνει τη βουτιά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οι επιχειρήσεις του πραγματικού κόσμου άρχισαν να ανησυχούν για συγκρούσεις που θα μπορούσαν να παρουσιασθούν στα κανάλια διοχέτευσης με τους διανομείς τους και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που ήδη είχαν. Όσον αφορά την τιμολόγηση, η νέα γενιά ηλεκτρονικών καταναλωτών περίμενε χαμηλότερες τιμές και άμεση εξυπηρέτηση, όταν αγόραζε από ηλεκτρονικά καταστήματα στο Net. Θα ήταν σωστό οι επιχειρήσεις να πουλούν με άλλη τιμή online και άλλη τιμή offline; Τι έχει το προβάδισμα στη Νέα Οικονομία; Στην αρχή κυβερνούσε η τεχνολογία. Άλλωστε το Διαδίκτυο από μόνο του ήταν τεχνολογία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρει κανείς μερικούς καλούς προγραμματιστές, καλλιτέχνες γραφικών και μηχανικούς πληροφορικής και μετά να τους αφήσει να σχεδιάσουν την επιχειρηματική στρατηγική στο Net. Πολλοί υπεύθυνοι του Web απόλαυσαν τη νέα τεχνολογία και πρόσθεταν ό,τι πιο καινούριο έβγαινε στη λεωφόρο της πληροφορικής. Πολύπλοκα γραφικά, κινούμενες εικόνες, συνδεόμενες υπομονάδες για προβολή των περιεχομένων και sites δύσκολα στην πλοήγηση είχαν ως αποτέλεσμα αργό κατέβασμα σελίδων του Web, χαμένους επισκέπτες και αγανακτισμένους καταναλωτές. Το Boo.com (www.boo.com) είναι ένα καλό παράδειγμα ενός site που σχεδιάστηκε 14

15 από μηχανικούς και όχι ειδικούς στο marketing. Είναι γεμάτο από δυσκίνητα προγραμματιστικά τεχνάσματα. Όταν ξεκίνησε, μόνο το 40% των χρηστών κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο site. Αφού οι επενδυτές είχαν τοποθετήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο Boo.com, τελικά το site χρεοκόπησε (Fiore F., 2001, σελ. 134). Οι επιχειρήσεις που δεν ακολούθησαν τον δρόμο της τεχνολογίας, εμπιστεύθηκαν το site τους στο Τμήμα Επικοινωνιών Μάρκετινγκ, το οποίο αμέσως μετέτρεψε το site σε ηλεκτρονικές φυλλάδες (brochureware). Στο τέλος οι εταιρίες που στηρίζονταν στο ηλεκτρονικό εμπόριο ξύπνησαν και διαπίστωσαν ότι «Το μυστικό είναι ο πελάτης», έστρεψαν λοιπόν την προσοχή τους στην πώληση από το Διαδίκτυο. Σήμερα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επανακάμπτουν δυναμικά στο πεδίο της διαδικτυακής οικονομίας και πραγματοποιούν διεισδυτικές κινήσεις, είτε οι ίδιες είτε εξαγοράζοντας άλλες και εντάσσοντάς τες στη δική τους επιχειρηματική ομπρέλα. Τελικά, ίσως ο όρος "dot-com", αντίθετα με τους μάλλον πρόχειρους ισχυρισμούς ορισμένων, δεν αποτελεί απαραίτητα συνώνυμο της Νέας Οικονομίας, ούτε αντίθετο κάθε επιχειρηματικής πρακτικής της λεγόμενης παραδοσιακής οικονομίας. Τίποτα δεν είναι σε θέση να αλλάξει τους κανόνες της αγοράς και του ανταγωνισμού, οι οποίοι ίσχυαν, ισχύουν και θα ισχύουν πάντοτε (Βασιλείου Μ., 2008, σελ. 56). Απαιτούνται έσοδα και κέρδος για να επιβιώσει μια επιχείρηση, χωρίς και πάλι η πορεία της να είναι προδιαγεγραμμένη. Η μεταβολή στο χαρακτήρα του Διαδικτύου, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είναι δεδομένη: το Internet, από κλειστό ακαδημαϊκό εργαλείο επικοινωνίας μετατράπηκε σε ανοιχτό εμπορικό πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η αλλαγή όμως αυτή σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται -όπως ισχυρίζονται κάποιοι- με το άνοιγμα αμέτρητων δικτυακών καταστημάτων κάθε είδους, οι ιδιοκτήτες των οποίων ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους χωρίς σοβαρό επιχειρηματικό σχέδιο, ξοδεύοντας αλόγιστα τεράστια ποσά και πιστεύοντας ότι θα μπορούσαν να πωλούν online το ίδιο εύκολα βιβλία και κατοικίδια ζώα, CD και έπιπλα, καλλυντικά και είδη σπιτιού. Υπάρχουν αγορές που μόνο ελάχιστα (ή καθόλου) μπορούν να ενδυθούν "δικτυακό μανδύα και όσοι δεν το κατάλαβαν αυτό εκ των προτέρων, το συνειδητοποίησαν με το χειρότερο τρόπο εκ των υστέρων. Το Intemet ενέχει ουσία και σοβαρότητα, είναι ευέλικτο και εύχρηστο, μπορεί να μετασχηματίσει και να βελτιστοποιήσει την εσωτερική δομή και λειτουργία των επιχειρήσεων σχεδόν όλων των κλάδων της οικονομίας, αλλά δεν αποτελεί πανάκεια και 15

16 μαγικό ραβδί που θα λύσει όλα τα προβλήματα και θα χαρίσει άφθονα κέρδη στους επιχειρηματίες. Εξάλλου, αν κάτι διασώθηκε και αναδείχθηκε από τη "λαίλαπα" των προηγούμενων χρόνων, αυτό είναι η πεποίθηση ότι μόνο ο σωστός συνδυασμός ηλεκτρονικού και παραδοσιακού επιχειρείν μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Από την άλλη, πρέπει κάποτε να καταρριφθεί ο μύθος ότι οι πρώτοι και οι "μεγάλοι" είναι αυτοί που πάντοτε κερδίζουν στο Internet. Αν εξαιρέσουμε το Amazon.com και το ebay, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι πρωτοπόροι του η-επιχειρείν σήμερα υπολειτουργούν ή δεν υφίστανται, ενώ πολλοί από τους μιμητές τους συνεχίζουν τις online δραστηριότητές τους ακολουθώντας σταθερά ανοδική πορεία, εκμεταλλευόμενοι τις αστοχίες και τα λάθη των πρώτων. Επιπλέον, ενώ η άνθηση της Νέας Οικονομίας βασίστηκε σχεδόν εξολοκλήρου σε νεοσύστατες, μικρές επιχειρήσεις (startups), σήμερα πλέον είναι κοινώς αποδεκτό ότι στο παιχνίδι της "καινούριας" Νέας Οικονομίας επιθυμούν -και οφείλουν- να εισέλθουν όλοι, μεγάλοι και μικροί, "γίγαντες" και "νάνοι". Τι συμβαίνει όμως με τους πελάτες; Αυτοί, σε πείσμα των καιρών, όπου όλα -ήθη, τεχνολογίες και πρακτικές- αλλάζουν, παραμένουν αταλάντευτοι και εξακολουθούν, πάνω απ' όλα, να δίνουν προσοχή σε ένα στοιχείο: στο συμφέρον τους. Επίσης, οι καταναλωτικές τους συνήθειες δύσκολα μεταβάλλονται και ακόμη δυσκολότερα ανατρέπονται. Γι' αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να εκμεταλλευτούν κάθε διαφημιστικό μυστικό που γνωρίζουν, να χρησιμοποιήσουν με μέτρο το καλύτερο ηλεκτρονικό μέσο προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά να μην προσπαθήσουν να τους πουλήσουν ακριβά ένα προϊόν που στο φυσικό κόσμο -δυο βήματα από την πόρτα τους- το βρίσκουν φθηνότερα, σε μεγαλύτερη ποικιλία και "χαμογελαστά", από το γνώριμό τους έμπορο: θα χάσουν πελάτες και η αποτυχία θα οφείλεται εξολοκλήρου στους ίδιους. Η κυριότερη διαφορά μεταξύ της παλαιάς και της Νέας Οικονομίας είναι αυτό που ορίζουμε ως κόστος συναλλαγής, το βασικό κόστος το οποίο κυρίως έχει σχέση με προϊόντα που είναι "ψηφιακά". Το κόστος συναλλαγής σήμερα μειώνεται συνεχώς, με πολλά ευεργετικά αποτελέσματα, όπως η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, ή η απαίτηση για παροχή υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Βέβαια, η απαίτηση αυτή θα δημιουργήσει σε λίγα χρόνια τεράστια πίεση στα τμήματα Πληροφορικής, κάτι που έχουμε ήδη δει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες επενδύσεις για τη δημιουργία της υποδομής που θα είναι ικανή να υποστηρίξει υπηρεσίες 16

17 "24/7". Στην Ελλάδα, μόνο οι τράπεζες ίσως έχουν αντιληφθεί αυτό το ζήτημα και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση (Ακαδημία Αθηνών). Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί τη νέα από την παλαιά οικονομία είναι η διαφορετική υποδομή, με κρισιμότερο πρόβλημα εδώ τα logistics. Ειδικά στη χώρα μας, στον τομέα αυτό μπορεί να έχουν γίνει ορισμένες επενδύσεις, αλλά από τη βελτίωση της αποθήκης μιας επιχείρησης (ακόμη και τη δημιουργία υπηρεσίες courier) μέχρι την ίδρυση εταιρίας αποκλειστικά για logistics, ο δρόμος είναι μακρύς. Τέλος, στη Νέα Οικονομία μιλάμε για έναν εντελώς καινούργιο καταναλωτή, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του εμπορίου έχει στη διάθεσή του εργαλεία με τα οποία αναζητά και συγκρίνει, πραγματοποιώντας συναλλαγές όποτε το θελήσει, από οπουδήποτε και με οποιονδήποτε. Κανόνες που μέχρι πριν από λίγα μόλις χρόνια θεωρούνταν απαράβατοι για το παγκόσμιο εμπόριο φαίνεται πως σήμερα παραβαίνονται. Κράτη που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν στο περιθώριο ανακαλύπτουν τώρα ένα νέο πεδίο δράσης και συναλλαγών, το οποίο είναι ικανό να τα αναδείξει. Τα τελευταία χρόνια ο παγκόσμιος χάρτης αναδιαμορφώνεται, και ταυτόχρονα συνήθειες και πρακτικές δεκαετιών παίρνουν το δρόμο για τη λήθη. Όπως προαναφέραμε οι εταιρίες dot.com ανήκουν πια στο παρελθόν, τουλάχιστον με τον τρόπο που τις είχαμε ορίσει μέχρι σήμερα. Το Διαδίκτυο είναι από μόνο του ένα εργαλείο και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ηλεκτρονικά πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη νέα τεχνολογία με τρόπους που ποτέ δεν θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στις επιχειρήσεις του πραγματικού κόσμου. Η δύναμη ήλθε στα χέρια του αγοραστή και, όπως το Net προσφέρει περισσότερες επιλογές, θα παίρνει όλο και περισσότερο τον έλεγχο των συναλλαγών και των πωλήσεων. Σήμερα και στο μέλλον το κρίσιμο για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται ηλεκτρονικά θα είναι η πρόσβαση στον αγοραστή, δηλαδή πως, που, πότε και τι αγοράζει. Μάλιστα, όταν αυτό είναι δυνατό, θα είναι κρίσιμη η ιδιοκτησία της σχέσης με τον αγοραστή. Μια από τις απειλές/ευκαιρίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις είναι η δύναμη που έχει το Διαδίκτυο να ακυρώνει την ανάγκη μεσολάβησης, με άλλα λόγια να καταργεί μεσάζοντες. Κάθε ηλεκτρονική επιχείρηση θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που θεωρείται πιο σημαντικό σε κάθε οικονομία είναι ό,τι σπανίζει περισσότερο. Στη σημερινή οικονομία είναι η προσοχή του καταναλωτή. Για να προσελκύσουν την προσοχή του αγοραστή, οι η-επιχειρήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως πρέπει να προωθούν τα προϊόντα τους από όλα τα κανάλια επαφής, όχι δηλαδή μόνο από ένα web 17

18 βίίβ,μια βιτρίνα, έντυπους καταλόγους ή ένα κέντρο τηλεαγορών. Γιατί τελειώνουν οι μέρες που το Διαδίκτυο θα βασίζεται μόνο στα Αγγλικά, στην Αμερική ή τα PC (Fiore F., 2001, σελ. 89). Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο, στηριζόμενο στην ψηφιακή επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων και δρώντας ως καταλύτης στις υπάρχουσες εμπορικές ισορροπίες, καταρρίπτει παραδοχές και δεδομένα ετών και ανοίγει νέους ορίζοντες οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικής αξιο - ποίησης του Διαδικτύου. Βέβαια, όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, μόνο αν πρυτανεύσουν η σύνεση και η ορθολογική χρήση όλων των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών, με σωστό προγραμματισμό αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς (οι μόνοι ίσως κανόνες που δεν θα αλλάξουν ποτέ), θα μπορέσει κάθε χώρα να εκμεταλλευθεί πραγματικά το νέο αυτό μέσο εμπορικών συναλλαγών. Σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες, και τα αποτελέσματα για τον επιχειρηματικό κόσμο απτά: αρνητικά και ζημιογόνα. 1.3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μέχρι το 1998 ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου στη χώρα μας ήταν περιορισμένος βασικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Από το 1998 και μετά η χρήση του διαδικτύου τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Έτσι, τον Ιούνιο του 2000 το σύνολο των Ελλήνων χρηστών, σύμφωνα με έρευνα της AC Nielsen, ανήλθε στους ενώ το 2001 ξεπέρασαν το 1,3 εκατομμύρια. Ένα άλλο στοιχείο που δίνει αυτή η έρευνα είναι ότι η μέση ηλικία των Ελλήνων χρηστών του ίντερνετ είναι 36 ετών, αρκετά μικρή σε σύγκριση με τους χρήστες άλλων χωρών. Η σύνδεση με το ίντερνετ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στα επιστημονικά ινστιτούτα είναι δωρεάν, όμως για όλους τους άλλους το κόστος σύνδεσης είναι υψηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες (Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α., 2002, σελ. 122). Στη χώρα μας δεν είχαμε ποτέ πραγματικές dot-com επιχειρήσεις, και μάλιστα ήταν τραγελαφικό το φαινόμενο νεαροί απόφοιτοι πανεπιστημίων, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, να έχουν συλλάβει μια ιδέα και να απαιτούν μέσα σε μια εβδομάδα κάποιες χιλιάδες ευρώ για να την υλοποιήσουν. Τα venture capitals (κεφάλαια μακροπρόθεσμων και επισφαλών επενδύσεων) δεν ήταν έτοιμα, μόλις λίγα χρόνια πριν ολοκληρώθηκαν ορισμένες προσπάθειες, οι οποίες μάλιστα προχωρούν αρκετά ικανοποιητικά. 18

19 Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι πως δεν αρκεί μόνο η ιδέα. Μια εταιρία, ακόμη και μια dot-com, χρειάζεται τις διαδικασίες μιας τυπικής επιχείρησης για να συσταθεί, να συντηρηθεί, να αποδώσει και να πετύχει (Πουλάκου- Ευθυμιάτου Α., 2003, σελ. 44). Στην Ελλάδα, μπορεί η θύελλα να μην έφτασε στις διαστάσεις του εξωτερικού, ωστόσο το γενικότερο αρνητικό κλίμα στα ξένα χρηματιστήρια επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, και τη Σοφοκλέους. Έτσι, σφιχτοί προϋπολογισμοί, συρρίκνωση εσόδων και απολύσεις εργαζομένων, όλα δηλαδή τα δραματικά στοιχεία που είδαμε μέσω των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων να χαρακτηρίζουν πολλούς άλλοτε κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας, άγγιξαν και τη χώρα μας. Το μόνο που δεν είδαμε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα είναι ύποπτες συναλλαγές και "μαγειρέματα" στοιχείων, με δράστες ανώτερα στελέχη εταιριών Πληροφορικής. Το τοπίο λοιπόν -και στην Ελλάδα- είναι ξεκάθαρο, αρκεί μόνο η κοινή λογική για να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα, χρήσιμα και καθοριστικά, ώστε μια dot-com εταιρεία να βαδίσει στο δρόμο της επιτυχίας. Η κατάσταση στη χώρα μας, όσον αφορά στον τομέα της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Νέας Οικονομίας γενικότερα, δεν διαφέρει σε πολλά σημεία από την αντίστοιχη της υπόλοιπης Ευρώπης, ή ακόμη και των Ηνωμένων Πολιτειών, τηρουμένων των αναλογιών. Ένα από τα θετικά στοιχεία του χώρου των νέων τεχνολογιών είναι το γεγονός ότι, ακριβώς εξαιτίας του αντικειμένου της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η "διαφορά φάσης" που παρουσιάζεται στους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (και κοινωνίας) σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ, εδώ είναι μηδαμινή. Επιπλέον, κατά γενική ομολογία οι επιπτώσεις των τραγικών γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου ελάχιστα άγγιξαν την ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αρχίζουν να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, κινούμενες με μεγαλύτερη σύνεση και σοβαρότητα. Από την άλλη πλευρά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις - σχεδόν το σύνολο δηλαδή του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου- έχουν πλέον αντιληφθεί ότι οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας δεν είναι ένας ακόμη δυσάρεστος τρόπος απώλειας χρημάτων αλλά αποτελούν κίνηση στρατηγικής σημασίας, σοβαρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα και κινητήρια δύναμη για τη σωστή λειτουργία, ανάπτυξη και κερδοφορία τους. Έτσι, επενδύοντας σε τεχνική υποδομή ωφελούνται οι ίδιες αλλά υποστηρίζουν και τον αντίστοιχο κλάδο και διευρύνουν τη βάση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 19

20 1.4 Η ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ύστερα από την αρχική μεγάλη κρίση, η δεύτερη γενιά της επανάστασης της νέας τεχνολογίας αλλά και της νέας επιχειρηματικής αντίληψης είναι παρούσα και περιμένει τους σύγχρονους επιχειρηματίες που θα θελήσουν εκ νέου να την κατακτήσουν. Βέβαια, από τη θύελλα στην ξαστεριά ο δρόμος είναι μακρύς και δύσβατος. Βοήθημα στην ανάκαμψη ίσως αποδειχθούν οι κάθε είδους δικτυακές υπηρεσίες που συνεχώς κερδίζουν έδαφος. Είναι γεγονός πως η κατάσταση είχε φθάσει στο απροχώρητο. Μερικά χρόνια πριν, οι επιχειρήσεις της Νέας Οικονομίας και γενικότερα της τεχνολογίας, κατά το κοινώς λεγόμενο "έπιασαν πάτο". Ωστόσο, η επόμενη γενιά του η-επιχειρείν, η οποία αρχίζει να αναδεικνύεται στις δικτυακές γειτονιές του κυβερνοχώρου, οφείλει (και αρκεί) να χαρακτηριστεί από ένα στοιχείο: τη σοβαρότητα. Σοβαρότητα προς τους δικτυακούς πελάτες-καταναλωτές (με σωστά δομημένα, ασφαλή και ελκυστικά ηλεκτρονικά καταστήματα, πλούτο πληροφοριών, άμεση ανταπόκριση σε ερωτήσεις και παράπονα, ποικιλία προϊόντων και προσιτές τιμές) αλλά και προς τον ίδιο τους τον εαυτό (με συνετές και προσεκτικά επιλεγμένες επενδύσεις, προσγειωμένες απαιτήσεις κερδών, σχεδιασμό, ανάλυση και προγραμματισμό, υπομονή και επιμονή). Η πρόκληση για τον "ηλεκτρονικό" επιχειρηματία δεν είναι πια η απλοχεριά και το ύψος των επενδύσεών του αλλά η βέλτιστη εκμετάλλευση της τεχνολογικής προόδου για την καλύτερη αξιοποίηση ενός μελετημένου και σωστά ζυγισμένου επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της παραδοσιακής, δηλ. της μοναδικής πραγματικά "υπαρκτής" οικονομίας. Η πρόκληση αυτή αποτελεί και τη μοναδική ευκαιρία που διαφαίνεται σήμερα στον ορίζοντα και είναι στο χέρι κάθε επιχειρηματία να την αδράξει. 20

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013)

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) To 73% των διαδικτυακών καταστημάτων στην Ελλάδα πραγματοποιούν ετήσιες πωλήσεις κάτω των 500.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το 83% των ελληνικών e-shops απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............................................. 13 Εισαγωγή Τρεις πραγματικές ιστορίες............................17 Πρώτη ιστορία....................................17 Δεύτερη ιστορία..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 7η: Marketing και Διαδίκτυο Το «προϊόν» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜ: 11406 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "MOBILE SHOPPING"

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MOBILE SHOPPING ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "MOBILE SHOPPING" ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΔ ΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. Κεφάλαιο Ποώτο : Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ...8 Ενότητα 1 η : Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Δίκτυο Κυριακή, 08.06.

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Δίκτυο Κυριακή, 08.06. Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Δίκτυο Κυριακή, 08.06.2008 Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Προσπαθώντας τις προηγούμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες, Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών»

«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες, Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες, Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» 5 Μαίου, 2014 Παναγιώτης Αλεξάκης Καθηγητής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program YES) Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Digi Mobile

Πρόγραμμα Digi Mobile ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ επίσημα το Πρόγραμμα Digi Mobile, το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών σε «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και σε μικρούς φορητούς υπολογιστές tablets

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 8/5/2014 1/5 1. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες εξελίσσονται, αυξάνοντας ταυτόχρονα την Εταιρική τους Γνώση, γνωστή επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Του Ιωάννη Βάρδα Υποψήφιου ιδάκτορα Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Συνεργάτη του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου Κρήτης α. Εισαγωγή Η εκρηκτική

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα εποχή ανατέλλει στην ευρύτερη και ανεξάρτητη

Μια νέα εποχή ανατέλλει στην ευρύτερη και ανεξάρτητη Η νέα εποχή στη συντήρηση-επισκευή του αυτοκινήτου Οι οκτώ νέες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς Επηρεασμένες από τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών και την τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα