ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής πληροφορίας, ψηφιακού προϊόντος ή υπηρεσίας σε ηλεκτρονική µορφή, µεχρήση τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Πλεονεκτήµατα για επιχείρηση πρόσβαση ανεξάρτητη από µέγεθος & τοποθεσία πρόσβαση σε νέες αγορές καλύτερη διαχείριση Ηλεκτρονικό Επιχειρείν e-business αναφέρεται και στην εξυπηρέτηση πελατών, στη συνεργασία µε επιχειρηµατικούς εταίρους, στις συναλλαγές εντός της επιχείρησης, στην ανταλλαγή γνώσεων, στην εύρεση πελατών Περιορισµοί - εµπόδια προβλήµατα ασφάλειας & εµπιστευτικότητας έλλειψη τεχνογνωσίας & υποδοµής µη σταθερές συνθήκες πιθανή σύγκρουση καναλιών

3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Στρατηγική δοµηµένος τρόπος προσέγγισης των στόχων της επιχείρησης, ανάλυσης του περιβάλλοντός της και εντοπισµού ευκαιριών για ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Στρατηγικός σχεδιασµός δυναµική,συντονισµένη διαδικασία που διαµορφώνει τη στρατηγική, προσδιορίζει τους στόχους και δηµιουργεί ολοκληρωµένο πλάνο ενεργειών Επιχειρηµατικό Σχέδιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα που συνδέει όλα τα µέρη και τις λειτουργίες της επιχείρησης και υλοποιεί τη στρατηγική Ανταγωνιστικές Στρατηγικές ηγεσίας κόστους διαφοροποίησης επικέντρωσης διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ Ε-BUSINESS Αρχές σχεδιασµού δεν ασχολείται µόνο µε την τεχνολογία λαµβάνει υπόψη την παρούσα κατάσταση συµµετοχή όλων των τµηµάτων βάση αποτελεί το επιχειρηµατικό σχέδιο δεν αρκείται σε γενικότητες το κέντρο είναι ο πελάτης δυναµική συνεχής διαδικασία που προσαρµόζεται σε αλλαγές µε ταχύτητα και ευελιξία ηδηµιουργία αξίας να είναι δυναµική διαδικασία δηµιουργία ολοκληρωµένης υποδοµής εφαρµογών

5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε-BUSINESS ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Έναρξη υποστήριξη διοίκησης ορισµός σκοπού του σχεδίου ανάπτυξη web οµάδας επικοινωνία Ανάπτυξη προτάσεων αξίας στρατηγικής Προσδιορισµός εναλλακτικών οδών Εκτίµηση Κατάστασης τάσεις ανάλυση νοµικών θεµάτων παρούσα κατάσταση επιχείρησης οι ενδιαφερόµενοι - οι πελάτες ανταγωνισµός ανάλυση του κλάδου ανάλυση της αλυσίδας αξίας ανάλυση SWOT Ανάλυση πόρων-business Case αρχιτεκτονική εφαρµογών τεχνική υποδοµή επιχειρησιακές διαδικασίες άνθρωποι και οργάνωση ανάλυση κόστους - οφέλους διαχείριση ρίσκου πορεία / roadmap business case - έγκριση

6 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε-BUSINESS ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Σχεδίαση look & feel domain name πλοήγηση περιεχόµενο και features εφαρµογές ασφάλεια Εφαρµογή διαχείριση έργων διαχείριση αλλαγών & εκπαίδευση έλεγχος τελική έναρξη Προώθηση online και offline Συντήρηση παρακολούθηση περιβάλλοντος ενηµέρωση site Αξιολόγηση ανάλυση αποτελεσµάτων σύγκριση µε αναµενόµενα αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες µέτρα στοιχεία traffic στόχοι που τέθηκαν τήρηση προϋπολογισµού & χρονοδιαγράµµατος

7 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε-BUSINESS Λάθη και παγίδες επιπόλαιη αντιµετώπιση προσπάθεια να προσφερθούν τα πάντα σε όλους η παγίδα της τεχνολογίας ηπαγίδατουmarketing η εσωστρεφής τοποθεσία έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας έλλειψη έρευνας να παραµελούνται άλλα σχέδια και λειτουργίες Παράγοντες επιτυχίας ηγεσία κατανοµή κατάλληλων πόρων αντίδραση και ευελιξία ταχύτητα υλοποίησης συνολική θεώρηση ανασχεδιασµός τήρηση αρχών σχεδιασµού εκπαίδευση και διαχείριση αλλαγών

8 CASE STUDY COMPUTERS ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηεπιχείρηση Computers Αντωνίου µικρού µεγέθους ατοµικής µορφής έδρα Χαλκίδα ραστηριότητα εµπορία H/Y εισαγωγή υλικών & συναρµολόγηση Η/Υ εµπορία ηλεκτρονικών συσκευών Άλλα προϊόντα & υπηρεσίες αναλώσιµα υλικά συντήρησης λογισµικά τεχνική υποστήριξη Η/Υ υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού Πορεία 1987 ίδρυση 1995 εισαγωγή υλικού H/Y, ΗΠΑ 1997 Κίνα, Γερµανία, Ολλανδία συµµετοχή σε Open24

9 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Έναρξη CASE STUDY COMPUTERS ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ υποστήριξη διοίκησης αναγνώριση της ανάγκης: αύξηση πωλήσεων µεεπέκταση πέρα από τοπική αγορά για διάθεση ποσοτήτων που εισάγει Εκτίµηση Κατάστασης τάσεις άνοιγµασενέεςαγορές εξελίξεις τεχνολογίας τάσεις καταναλωτών κατάσταση επιχείρησης έλλειψη εµπειρίας το προϊόν συγκεκριµένες προδιαγραφές επαρκής περιγραφή online επώνυµα και ευρέως γνωστά. εγγύηση οι πελάτες & ηαγορά ως τότε αγορά νέες οµάδες πελατών ιδιαιτερότητες & απαιτήσεις ο ανταγωνισµός τοπικά καταστήµατα αλυσίδες καταστηµάτων οκλάδος Microsoft - Intel, ΑMD χαµηλά περιθώρια κέρδους αλυσίδα αξίας

10 CASE STUDY COMPUTERS ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ανάλυση SWOT strengths χαµηλές τιµές & κόστη θέση εδραιωµένη, όνοµα & κύρος καλή πορεία & οικονοµική κατάσταση γνώση, προϊόν weaknesses έλλειψη εµπειρίας & υποδοµής έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού opportunities ευρύτερη αγορά ανάπτυξη δραστηριότητας threats πιέσεις τιµών & ανταγωνισµός µικρά περιθώρια κέρδους αστάθεια & αβεβαιότητα Ανάπτυξη προτάσεων αξίας εύκολη γρήγορη έρευνα επαρκείς πληροφορίες χαµηλές τιµές - σταθερή ποιότητα πρωτότυπα, δυσεύρετα προϊόντα χωρίς έξοδα µεταφοράς στρατηγικής διεύρυνση καναλιών βραχυχρόνιοι στόχοι: αύξηση πωλήσεων κατά 10-15% επιβίωση του καταστήµατος µακροχρόνιοι στόχοι µερίδιο & θέση σε ηλεκτρονική αγορά πωλήσεις B2C µείωση κόστους

11 CASE STUDY COMPUTERS ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Καθορισµός πόρων εφαρµογές για ΗΕ από εξωτερική πηγή τεχνική υποδοµή & φιλοξενία ανάθεση hosting επικοινωνία µετράπεζα προσωπικό: µη διαθέσιµο κόστος - οφέλη - διαχείριση ρίσκου ρίσκο κόστος λογισµικού και υποστήριξής του σύνδεσης στο Internet οφέλη αύξηση πωλήσεων µείωση απαξιωµένων αποθεµάτων εξοµάλυνση εισαγωγών ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Φιλοξενία / Hosting ανάθεση του hosting Σχεδίαση επιλογή λογισµικού και συνεργάτη Smart Store GmbH demo, συστάσεις εµπειρία και υποστήριξη χαρακτηριστικά εφαρµογής σύστηµα συναλλαγών περιεχόµενο & features φωτογραφίες σωστές και επαρκείς περιγραφές πλοήγηση απλή domain name

12 Εφαρµογή CASE STUDY COMPUTERS ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ διαχείριση έργου από ιδιοκτήτη αλλαγές σε διαδικασίες εκπλήρωσης παραγγελιών έλεγχος - έναρξη υποστήριξη αποστολών courier, µεταφορείς, ΕΛΤΑ κριτήρια επιλογής συνεργατών: τιµές, αξιοπιστία, υπηρεσίες Προώθηση έντυπο υλικό Συντήρηση επιµέλεια περιεχοµένου προϊόντα, φωτογραφίες, τιµές Αξιολόγηση χρόνος υλοποίησης: 6 µήνες στοιχεία traffic: µ.ο. 200 επισκέπτες / το µήνα 2% τελικά πελάτες στόχοι: αύξηση πωλήσεων επίτευξη 70% επιβίωσε και αξιόλογη παρουσία έλλειψη προώθησης ανάγκη αλλαγών: οργανωµένη προώθηση για αύξηση πωλήσεων & επισκέψεων

13 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ CASE STUDY COMPUTERS ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ OPEN 24 Εκτίµηση κατάστασης τάσεις one-stop shop εµπειρία κατάσταση επιχείρησης παρουσία, γνώση, εµπειρία οι πελάτες & ηαγορά εξοικείωση καταναλωτών ο ανταγωνισµός ύφεση αλυσίδων ευκαιρίες ανάπτυξη ΗΕ βελτιωµένες υποδοµές σύνδεσης Ανάπτυξη προτάσεων αξίας ευρεία γκάµα προϊόντων αίσθηση ασφάλειας στρατηγικής βραχυχρόνιοι στόχοι αύξηση πωλήσεων ως 50% αύξηση επισκέψεων και παραγγελιών δηµιουργία κέρδους υποστήριξη φυσικού καταστήµατος Εναλλακτικές οδοί ανεξάρτητη προσπάθεια προώθησης ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο

14 CASE STUDY COMPUTERS ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ OPEN 24 Καθορισµός πόρων εφαρµογές & τεχνική υποδοµή εµπορικό κέντρο: φιλοξενία, ασφάλεια, εφαρµογές ηίδια:σύνδεση προσωπικό πρόσληψη ενός υπαλλήλου κόστος - οφέλη κόστος επιπλέον προσωπικού µηνιαίας αµοιβής εµπορικού κέντρου σύνδεσης στο διαδίκτυο οφέλη αύξηση πωλήσεων & µείωση κόστους υποστήριξη φυσικού καταστήµατος χάρτης υλοποίησης: όριο 2 µηνών ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Επιλογή εµπορικού κέντρου παράγοντες αξιολόγησης στρατηγική καµπάνια προώθησης ικανοποιητική ταχύτητα σύνδεσης ασφάλεια το Open24 αξιόλογη προώθηση e-solutions, θυγατρική Eurobank λογισµικό ανάπτυξης υπηρεσίες hosting & consulting τεχνική υποστήριξη διαχείριση back-office αναφορές απόδοσης (Web Trends) απαιτείται µόνιµη γραµµή σύνδεσης

15 CASE STUDY COMPUTERS ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ OPEN 24 Σχεδίαση διατήρηση domain name & ενηµέρωση forward πλοήγηση - περιεχόµενο προκαθορισµένα φωτογραφίες & περιγραφές επιλογή προϊόντων Συντήρηση παρακολούθηση τάσεων αγοραστικής συµπεριφοράς διακυµάνσεων ζήτησης φορολογικών ρυθµίσεων Εφαρµογή αλλαγές πρόσληψη νέου ατόµου επιµερισµός αρµοδιοτήτων έλεγχος Προώθηση Open24 Αξιολόγηση χρόνος υλοποίησης τηρήθηκε προϋπολογισµός δεν τηρήθηκε όσον αφορά το κόστος προσωπικού βραχυχρόνιοι στόχοι επιτεύχθηκαν υποστήριξη φυσικού καταστήµατος αύξηση πωλήσεων

16 CASE STUDY COMPUTERS ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2002 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ OPEN 24 στοιχεία του traffic από Open24 επισκέψεις µοναδικοί επισκέπτες παραγγελίες αριθµός προϊόντων που αγοράστηκαν αξία πωλήσεων σχέση επισκέψεων - παραγγελιών σχέση αξίας πωλήσεωνπαραγγελιών σύγκριση στοιχείων χρονικά προβλέψεις τα στοιχεία ως το τέλος του 2004 θα ξεπεράσουν εκείνα του 2003 στοιχεία traffic 2003 & 2004 Επισκέπτες Παραγγελίες Προϊόντα Αξία µ.ο. επισκεπτών µ.ο. µοναδικών επισκεπτών ΙΑΝ-ΑΥΓ

17 Τηρήθηκαν βασικά βήµατα του στρατηγικού σχεδιασµού παρότι δεν συντάχθηκε επιχειρηµατικό σχέδιο Τηρήθηκαν προϋποθέσεις επιτυχίας; πρέπουσα σηµασία απέκλεισε κοµµάτια της αγοράς εκτίµηση πόρων έρευνα και συλλογή στοιχείων προσοχή & διορθωτικές ενέργειες ικανοποιητικός χρόνος υλοποίησης εκπαίδευση & ανασχεδιασµός συµµετοχή διοίκησης προσπάθεια για ευελιξία & αντίδραση παρακολούθηση & αξιολόγηση ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τηρήθηκαν οι αρχές σχεδιασµού; δεν επικεντρώθηκε στην τεχνολογία εξέταση περιβάλλοντος οργάνωση σχεδιασµού κέντρο ο πελάτης συνεχής δυναµική διαδικασία Ευκαιρίες: άνοιγµα αγοράςπέρααπότηντοπική ανεξαρτησία από µέγεθος επιχείρησης Ιδιαιτερότητες της αγοράς: υποδοµή & πρόσβαση εξοικείωση καταναλωτών εµπιστοσύνη νοοτροπία φυσικών καταστηµάτων και καλό κλίµα