ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων Εισαγωγή...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31. 2. Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων... 51. Εισαγωγή..."

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή Ο δρόµος προς τη δικτυωµένη επιχείρηση Η επιχειρηµατική αξία των ικτυακών Τεχνολογιών Οι Τηλεπικοινωνίες σαν Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα Μελέτη: Η εταιρία Cisco Systems Στρατηγική Ενσωµάτωση των ικτυακών Τεχνολογιών Αναδιοργάνωση Λειτουργιών Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων Εισαγωγή Κατηγορίες ικτύων εδοµένων Τοπικά ίκτυα (LAN) Μητροπολιτικά ίκτυα (MAN) ίκτυα Ευρείας Ζώνης (WAN) Κριτήρια Αξιολόγησης ικτύων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλα Πρότυπα Οργανισµοί και άλλοι φορείς προτύπων Οργανισµοί ηµιουργίας Προτύπων Forums Ρυθµιστικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών ικτυακά Μοντέλα Αναφοράς Το µοντέλο αναφοράς ιασύνδεσης Ανοικτών Συστηµάτων (OSI Open Systems Interconnection) Το µοντέλο Internet... 69

4 8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Επίπεδο Εφαρµογών Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή (Client-Server) ιευθυνσιοδότηση Κοινές Εφαρµογές Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Μεταφορά Αρχείων Εφαρµογές πολλαπλών λειτουργιών Ο Παγκόσµιος Ιστός Το ιαδίκτυο Λίστες Συνδροµητών Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Επίπεδο Μεταφοράς Σκοπός Κεφαλαίου Εισαγωγή Επικοινωνία µεταξύ Εφαρµογών Αρµοδιότητες του Επιπέδου Μεταφοράς ηµιουργία Πακέτων ηµιουργία Σύνδεσης ιευθυνσιοδότηση Παροχή Αξιόπιστης Υπηρεσίας Πρωτόκολλα Επιπέδου Μεταφοράς User Datagram Protocol (UDP) Transfer Control Protocol (TCP) Βιβλιογραφικές Αναφορές Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Επίπεδο ικτύου Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή ιευθυνσιοδότηση Ιεραρχική Οργάνωση των ιευθύνσεων Ανάλυση ιευθύνσεων

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 ροµολόγηση Πώς γίνεται η δροµολόγηση; Πίνακες ροµολόγησης Μέθοδοι ροµολόγησης Στατική και υναµική ροµολόγηση Πρωτόκολλα ροµολόγησης ηµιουργία Πακέτων Πρωτόκολλο IP εδοµενόγραµµα (Datagram) Κατακερµατισµός Maximum Transfer Unit (MTU) Ορισµός του fragment Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Επίπεδο Σύνδεσης εδοµένων Σκοπός κεφαλαίου Εισαγωγή Αρµοδιότητες του Επιπέδου Σύνδεσης εδοµένων Παράδοση βήµα προς βήµα (hop-to-hop delivery) ηµιουργία Πακέτων ιευθυνσιοδότηση Έλεγχος Σφάλµατος Έλεγχος Ροής Έλεγχος Πρόσβασης Μέσου Πρωτόκολλα Επιπέδου Σύνδεσης εδοµένων Ασύγχρονα Πρωτόκολλα Σύγχρονα Πρωτόκολλα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Φυσικό Επίπεδο Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή Ψηφιακή και Αναλογική Οντότητα Ψηφιακά και Αναλογικά εδοµένα Αναλογικά και Ψηφιακά Σήµατα Εύρος Ζώνης (Bandwidth) Το ψηφιακό σήµα ως σύνθετο σήµα

6 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Μετατροπή δεδοµένων σε σήµα Ψηφιακή κωδικοποίηση Μέθοδοι Μετάδοσης Παράλληλη Μετάδοση Σειριακή Μετάδοση ιαχείριση της γραµµής Από σηµείο σε σηµείο ή από άκρο σε άκρο (Point to point) Πολλαπλών συνδέσεων (Point to multipoint) Κατεύθυνση πληροφορίας (Duplexity) Ηµιαµφίδροµη (Halfduplex) Αµφίδροµη (full-duplex) Πολυπλεξία: Κοινή χρήση του µέσου Κανάλι-Γραµµή Πολυπλεξία ιαίρεσης Συχνότητας Πολυπλεξία ιαίρεσης Κύµατος Πολυπλεξία ιαίρεσης Χρόνου Αντίστροφη Πολυπλεξία Βιβλιογραφικές Αναφορές Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Μέσα Μετάδοσης Κύρια σηµεία του κεφαλαίου Σκοπός του κεφαλαίου Καθοδηγούµενα µέσα µετάδοσης Συνεστραµµένο ζεύγος καλωδίων (Twisted Pair) Αθωράκιστο Συνεστραµµένο Ζεύγος (UTP) Θωρακισµένο Συνεστραµµένο Ζεύγος (STP) Σύγκριση µεταξύ UTP και STP Κατηγορίες Συνεστραµµένου ζεύγους (Αθωράκιστα και Θωρακισµένα) Οµοαξονικό καλώδιο (Coaxial Cable) Κατηγορίες οµοαξονικών καλώδιων Οπτικές Ίνες (Optical Fiber) Μέθοδοι µετάδοσης Χαρακτηριστικά των οπτικών ινών Πλεονεκτήµατα των οπτικών ινών Μειονεκτήµατα των οπτικών ινών Εφαρµογές των οπτικών ινών Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνολογίες Πρόσβασης Κύριος Σκοπός του Κεφαλαίου Εισαγωγή Η πρόσβαση στο Πρώτο Μίλι (First Mile Access) Τεχνολογίες πρόσβασης Πρόσβαση µέσω απλής τηλεφωνικής γραµµής Τυποποιήσεις διαποδιαµορφωτών Σύσταση V Πρόσβαση µέσω Ψηφιακού Συνδροµητικού Βρόγχου Asymmetric DSL Rate-Adaptive DSL ADSL Lite High bit Rate-DSL Single-line DSL Very-High-bit-Rate DSL Σύγκριση των διαφορετικών xdsl τεχνολογιών Πρόσβαση µέσω Οπτικής Ίνας FTTx Networks Πρόσβαση µέσω ηλεκτρικών καλωδίων Πρόσβαση µέσω Καλωδιακού ικτύου Ασύρµατες (wireless) επικοινωνίες πρόσβασης Πρόσβαση µέσω Ασύρµατων ικτύων Πρόσβαση µέσω ορυφορικών Συστηµάτων Πρόσβαση µέσω της τεχνολογίας xmds Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Τοπικά ίκτυα (LAN) Σκοπός του Κεφαλαίου Ενσύρµατα Τοπικά ίκτυα Βασικές Έννοιες Ενσύρµατα τοπικά δίκτυα Ethernet Η επιχειρησιακή πρόταση για τη βέλτιστη υλοποίηση Τοπικών ικτύων Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα Εισαγωγή Σύγχρονες τεχνολογίες Πρότυπα Αρχιτεκτονικές Ασύρµατων ικτύων Το πρότυπο Bluetooth Το πρότυπο IEEE

8 12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Tο πρότυπο HiperLAN Ασφάλεια στα Ασυρµατικά ίκτυα Μηχανισµοί Ασφάλειας στα Ασύρµατα ίκτυα Το Πρότυπο WiMAX Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις ίκτυα Ευρείας Ζώνης Κύρια σηµεία του κεφαλαίου Σκοπός του κεφαλαίου Τύποι ικτύων Ευρείας Ζώνης Τεχνολογία Χ Τεχνολογία ISDN Χαρακτηριστικά της ISDN τεχνολογίας Βασικά στοιχεία ενός ISDN δικτύου Το ISDN ως τεχνολογία πρόσβασης To ISDN ως τεχνολογία κορµού Τεχνολογία Πλαισιοµετάδοσης (Frame Relay) Λειτουργία ενός Frame Relay ικτύου Τεχνολογία Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς (ATM) Βασικές Έννοιες Τεχνική περιγραφή του ΑΤΜ πρωτόκολλου Εικονικά Μονοπάτια και Εικονικά κυκλώµατα Κατηγορίες Υπηρεσιών (Class of Service) στο ΑΤΜ Τα επίπεδα προσαρµογής στο ΑΤΜ πρωτόκολλο Πλεονεκτήµατα του ΑΤΜ πρωτοκόλλου Μειονεκτήµατα του ΑΤΜ πρωτοκόλλου Τεχνολογία MPLS (Multi Protocol Label Switching) Η αρχιτεκτονική του MPLS ροµολογητές ενός MPLS δικτύου Κλάση Ισοδύναµης Προώθησης (FEC) Επικεφαλίδα του MPLS ροµολόγηση στο MPLS ιανοµή Ετικέτας στο MPLS Πλεονεκτήµατα της MPLS τεχνολογίας Τεχνολογία Gigabit Ethernet Η ανάγκη για Gigabit Ethernet Ανάλυση του Gigabit Ethernet Το Ethernet σε Μητροπολιτικά ίκτυα και ίκτυα Ευρείας ζώνης Πλεονεκτήµατα του Gigabit Ethernet Θέµατα του Gigabit Ethernet

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13 Οπτικά ίκτυα Σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία (SONET και SDH) Πολυπλεξία µήκους κύµατος (Wavelength Division Multiplexing) Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Ιδεατά Ιδιωτικά ίκτυα Κύρια σηµεία του κεφαλαίου Σκοπός του κεφαλαίου Ιδεατά Ιδιωτικά ίκτυα Χαρακτηριστικά των Ιδεατών Ιδιωτικών ικτύων Ασφάλεια Αξιοπιστία ιαχείριση Μέθοδοι Υλοποίησης Ιδεατών Ιδιωτικών ικτύων Κατηγορίες Ιδεατών Ιδιωτικών ικτύων Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή των VPNs Κριτήρια επιλογής ενός VPN Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Ασφάλεια ικτύων & Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου ΕΝΟΤΗΤΑ I Βασικές έννοιες Ασφάλειας Εισαγωγή Ορισµός της Ασφάλειας Χαρακτηριστικά της Ασφάλειας Εµπιστευτικότητα (Confidentiality) Ακεραιότητα των εδοµένων (Data Integrity) ιαθεσιµότητα (Availability) Έλεγχος (Control) Επαλήθευση Ελέγχου (Audit) Απειλές Κατηγορίες Επιθέσεων Κατηγορίες Επιτιθέµενων Λειτουργικοί Κανόνες Πολιτική Ασφάλειας

10 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Αρχές Ασφάλειας ιαχείριση της Επικινδυνότητας (Risk Management) ENOTHTA II Ασφάλεια ικτύων Εισαγωγή Ασφαλή Λειτουργικά Συστήµατα Αρχές και Πρακτική Συστήµατα Εξακρίβωσης ταυτότητας των χρηστών Το σύστηµα Kerberos Φράγµα Ασφάλειας (Firewall) Φιλτράρισµα των πακέτων (Packet Filtering) Πλεονεκτήµατα της µεθόδου φιλτραρίσµατος πακέτων Μειονεκτήµατα της µεθόδου φιλτραρίσµατος πακέτων Υπηρεσίες Μεσολάβησης (Proxy Services) Tύποι εξυπηρετητών µεσολάβησης (Proxy Servers) Μεσολαβητές επιπέδου εφαρµογής και επιπέδου ζεύξης Μεσολαβητές γενικής χρήσης και Αφιερωµένοι Μεσολαβητές Έξυπνοι µεσολαβητές (Intelligent Proxy Servers) Πλεονεκτήµατα των εξυπηρετητών µεσολάβησης Μειονεκτήµατα των εξυπηρετητών µεσολάβησης Μετάφραση ιευθύνσεων ικτύου (Network Address Translation NAT) Πλεονεκτήµατα της µεθόδου ΝΑΤ Μειονεκτήµατα της µεθόδου ΝΑΤ Συστήµατα Ανίχνευσης Εισβολών (Intrusion Detection Systems) Λόγοι χρησιµοποίησης IDS Λειτουργικά Τµήµατα ενός Συστήµατος Ανίχνευσης Εισβολής Τύποι Συστηµάτων Ανίχνευσης Εισβολών Αρχιτεκτονική των IDS Σκοπός των IDS Συστήµατα Αποτροπής Εισβολών (Intrusion Prevention Systems) Κατηγορίες IPS Πρωτόκολλα Ασφάλειας ικτύων Το πρωτόκολλο IP Security (IPSec) Βασικά Χαρακτηριστικά του IPSEC Authentication Header (ΑΗ) Encapsulating Security Payload (ESP) Το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιών (Internet Key Exchange) Μέθοδοι Συσχέτισης Ασφάλειας και Σηράγγωσης (Tunnelling) Συσχετίσεις Ασφάλειας (Security Associations SAs) Σηράγγωση (Tunnelling) PPTP Point-to-Point Tunnelling Protocol L2TP Layer 2 Tunnelling Protocol Σύγκριση των πρωτοκόλλων σηράγγωσης

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15 Κρυπτογραφία Συµµετρική κρυπτογραφία Ασύµµετρη κρυπτογραφία Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature) Υποδοµή ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure PKI) Μέθοδοι ιατήρησης της Ασφάλειας του ικτύου µιας επιχείρησης Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις ικτυακές Εφαρµογές Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή Βασικές ιαδικτυακές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Ε-Mail) Μεταφορά Αρχείων (File Transfer) Αποµακρυσµένη Πρόσβαση (Remote Access) Υπηρεσία Νέων (Newsgroups) Συνοµιλία (chat) Εµπορικές ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδραστική TV (Interactive TV) Video on Demand (VoD) Video-τηλεφωνία ίκτυα Αγορών µέσω διαδικτύου Επιχειρησιακές Εφαρµογές Συστήµα Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού Πόρων (ERP) Σύστηµα ιαχείρισης Πελατών (CRM) Ηλεκτρονική Ανταλλαγή εδοµένων (EDI) Πολυµεσικές Εφαρµογές (Multimedia) Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις ιαχειριζόµενες Υπηρεσίες, Outsourcing και Ποιότητα Υπηρεσίας Εισαγωγή Σκοπός του κεφαλαίου ιαχειριζόµενες ικτυακές Υπηρεσίες Είδη ιαχειριζόµενων Υπηρεσίων Πάροχος ιαχειριζόµενων Υπηρεσιών

12 16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Πλεονεκτήµατα των ιαχειριζόµενων Υπηρεσιών Μειονεκτήµατα των ιαχειριζόµενων Υπηρεσιών Outsourcing Πλεονεκτήµατα του Outsourcing Μειονεκτήµατα του Outsourcing Ποιότητα Υπηρεσίας Ορισµός Σε τι χρησιµεύει Παράµετροι Ποιότητας Υπηρεσίας Επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισµοί Ποιότητας Υπηρεσίας Ποιότητα Υπηρεσίας σε ίκτυα µεταγωγής πακέτων IP Συµβόλαια Παρεχόµενης Υπηρεσίας (Service Level Agreement) Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ιαδικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Φωνή πάνω από ίκτυα IP (VoIP) Σκοπός του κεφαλαίου Κλασσική Τηλεφωνία Φωνή πάνω από ίκτυα µεταγωγής πακέτων Φωνή πάνω από Frame Relay Φωνή πάνω από ΑΤΜ Φωνή πάνω από δίκτυα IP Αρχιτεκτονική Συστήµατος VoIP Περιγραφή Λειτουργίας Πρωτόκολλα και Τεχνολογία Το πρότυπο H SIP (Session Initiation Protocol) Σύγκριση Η.323 και SIP Υποστηριζόµενα Πρωτόκολλα Θέµατα Ποιότητας και Ασφάλειας Ποιότητα Υπηρεσίας Αξιοπιστία και Ασφάλεια Υπηρεσίες VoIP Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Πόρων Σκοπός του κεφαλαίου Το νέο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον Η τηλεπικοινωνιακή πρόκληση Η διαχείριση της τηλεπικοινωνιακής επένδυσης Η σχέση του τµήµατος πληροφορικής Σχεδιασµός Τηλεπικοινωνιακών Πόρων ιαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Πόρων Οργάνωση και Λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Τµήµατος Προφίλ Στελεχών Τηλεπικοινωνιακού Τµήµατος Ενσωµάτωση Τηλεπικοινωνιακού Τµήµατος σε άλλο Τµήµα ιοικητική Υποστήριξη Τηλεπικοινωνιακών Πόρων Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Μεθοδική Ανάπτυξη ικτυακής Υποδοµής Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή Οριοθέτηση του σκοπού του κεφαλαίου Η Ανάγκη για µεθοδικότητα στην ανάπτυξη δικτύων Μέθοδος Σχεδίασης Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Καθορισµός του Προβλήµατος Προκαταρκτική Μελέτη και Μελέτη Εφικτότητας (Feasibility Study) Ανάλυση του Τηλεπικοινωνιακού Συστήµατος Εξέταση Εναλλακτικών Λύσεων Τεχνικός Σχεδιασµός Τηλεπικοινωνιακού Συστήµατος Επιλογή προµηθευτών και εξοπλισµού Οικονοµικός Προγραµµατισµός και Υπολογισµός συνολικής δαπάνης Παρουσίαση στη ιοίκηση και Τελικές αποφάσεις Προµήθεια των συστηµάτων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Προετοιµασία Χώρων και αρχική εγκατάσταση συστήµατος Έλεγχος και αποδοχή του συστήµατος Εκπαίδευση Εφαρµογή Λειτουργίας Υποστήριξη λειτουργίας και Συντήρηση Μειονεκτήµατα εφαρµογής της µεθόδου

14 18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Μεγιστοποίηση των έξι Άλφα Μέθοδος Συνεχούς Ανάπτυξης για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ανάλυση Αναγκών Τεχνική Σχεδίαση Οικονοµικός Σχεδιασµός Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εισαγωγή IPv Next Generation SDH ικτυακά Συστήµατα Αποθήκευσης ίκτυα Παράδοσης Περιεχοµένου (CDN) Κινητικότητα στο ιαδίκτυο Εξελίξεις στην Ευρυζωνικότητα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Ασκήσεις ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΌΡΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Περιεχόμενα Κύριος Σκοπός του Κεφαλαίου Εισαγωγή Η πρόσβαση στο Πρώτο Μίλι (First Mile Access) Τεχνολογίες πρόσβασης Πρόσβαση μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής Τυποποιήσεις διαποδιαμορφωτών Σύσταση V Πρόσβαση μέσω Ψηφιακού Συνδρομητικού Βρόγχου Asymmetric DSL Rate-Adaptive DSL ADSL Lite High bit Rate-DSL Single-line DSL Very-High-bit-Rate DSL Σύγκριση των διαφορετικών xdsl τεχνολογιών Πρόσβαση μέσω Οπτικής Ίνας FTTx Networks Πρόσβαση μέσω ηλεκτρικών καλωδίων Πρόσβαση μέσω Καλωδιακού Δικτύου Ασύρματες (wireless) επικοινωνίες πρόσβασης Πρόσβαση μέσω Ασύρματων Δικτύων Πρόσβαση μέσω Δορυφορικών Συστημάτων Πρόσβαση μέσω της τεχνολογίας xmds Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιμοι Δικτυακοί Τόποι Σημαντική Ορολογία Ασκήσεις...237

16 210 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ Κύριος Σκοπός του Κεφαλαίου Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες πρόσβασης των χρηστών, είτε πρόκειται για οικιακούς χρήστες είτε για επιχειρήσεις, στο Διαδίκτυο. Ως Τεχνολογία Πρόσβασης ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέεται ο τελικός χρήστης με την Δημόσια Δικτυακή Υποδομή. Η συγκεκριμένη διασύνδεση υλοποιείται κυρίως από τους παρόχους δικτυακών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν στην διάθεσή τους μια μεγάλη γκάμα τεχνολογιών πρόσβασης οι οποίες και θα αναλυθούν στην συνέχεια. Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται αναφορά στα εξής σημεία: Το πρόβλημα του Πρώτου Μιλίου Πρόσβαση μέσω απλού τηλεφωνικού δικτύου Πρόσβαση μέσω ISDN γραμμής Πρόσβαση μέσω Ψηφιακού Συνδρομητικού Βρόγχου Πρόσβαση μέσω Οπτικής Ινας Πρόσβαση μέσω ΕνεργειακώνΔικτύων (Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικού Ρεύματος) Πρόσβαση μέσω Ομοαξονικού καλωδίου Πρόσβαση μέσω Δορυφορικών Συστημάτων Πρόσβαση μέσω Ασύρματων Σταθερών Δικτύων Εισαγωγή Όταν αναφερόμαστε στον όρο πρόσβαση (access) εννοούμε συνήθως εκείνο το τμήμα του δικτύου που διασυνδέει την πλευρά του τελικού χρήστη, είτε πρόκειται για οικιακό πελάτη είτε πρόκειται για μια επιχείρηση, με το δίκτυο κορμού του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Ο όρος τεχνολογίες πρόσβασης (access technologies) αναφέρεται στις τεχνολογίες εκείνες που υλοποιούν την συγκεκριμένη διασύνδεση. Η ανάπτυξη των δικτύων ιδίως έπειτα από την δημιουργία του παγκόσμιου ιστού (www), επέτρεψε την μεταξύ των χρηστών επικοινωνία αλλά και την πρόσβασή τους σε απομακρυσμένη πληροφορία. Έτσι πάνω σε αυτό τον καινούριο τρόπο επικοινωνί-

17 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 211 ας στηρίχθηκε μία νέα επιχειρηματική φιλοσοφία η οποία θα χάραζε μία νέα, δυναμική, οικονομική πολιτική για τις επιχειρήσεις. Ακολουθώντας αυτήν την φιλοσοφία αρχικά οι ήδη αναπτυγμένες χώρες αλλά και στην συνέχεια οι αναπτυσσόμενες χώρες, κινήθηκαν άμεσα στην αναβάθμιση ή ακόμα και την αλλαγή των δικτύων κορμού, δημιουργώντας νέα ανταγωνιστικά επιχειρηματικά δίκτυα πάνω στα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν την καινούργια οικονομική πολιτική. Έτσι δίκτυα κορμού όπως το SDH, ATM, WDM, MPLS 1 έκαναν την εμφάνισή τους που υποστηρίζουν μεγάλες ταχύτητες μεταγωγής διακινώντας σε λίγο χρονικό διάστημα τεράστιες ποσότητες πληροφορίας. Από την άλλη πλευρά οι εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιτραπέζιων και φορητών, αναβάθμισαν με εκπληκτικά γρήγορους ρυθμούς τα προϊόντα τους δίνοντας με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα στον τελικό χρήστη να έχει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του. Έτσι από την πλευρά των τηλεπικοινωνιακών φορέων υπήρχε εγκαταστημένη μία ποικιλία δικτύων κορμού υψηλών δυνατοτήτων ενώ παράλληλα, ο τελικός χρήστης είχε στην διάθεσή του μία σειρά προϊόντων με υψηλές υπολογιστικές επιδόσεις. Το ζήτημα που τέθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο τρόπος μέσω του οποίου θα διασυνδεθούν οι δύο πλευρές, ανάμεσα στις οποίες είχε δημιουργηθεί ένα κενό διασύνδεσης το οποίο είναι γνωστό και ως πρόβλημα πρόσβασης στο πρώτο μίλι (first mile access problem). Η πρόσβαση στο Πρώτο Μίλι (First Mile Access) Το ζήτημα της πρόσβασης των χρηστών γενικότερα σε ένα δίκτυο αποτελούσε ανέκαθεν πρόβλημα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Σε αυτό το κομμάτι του δικτύου υ- πήρχε έλλειψη οικονομικά προσιτών τεχνολογιών, που θα μπορούσαν να εναρμονιστούν πλήρως με τις αντίστοιχες δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες κορμού δημιουργώντας έτσι ένα από άκρο σε άκρο υψηλών ταχυτήτων δίκτυο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα οδηγούσε τις περισσότερες φορές σε φαινόμενα συμφόρησης του δικτύου (bottleneck) ως αποτέλεσμα της απουσίας λύσεων που είναι ικανές να προσαρμόσουν της υψηλής χωρητικότητας δίκτυα στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Έτσι παρόλη την αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου συγκεκριμένοι προβληματισμοί απέτρεψαν τους τηλεπικοινωνικούς φορείς, αλλά και τους παρόχους τηλεπικοινωνιακούς υπηρεσιών, να επενδύσουν σε προϊόντα και τεχνολογίες που σχετίζονταν 1 Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες αναλύονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 11, Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

18 212 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ με ζητήματα πρόσβασης. Ένας από τους προβληματισμούς αυτούς ήταν και η απαίτηση του τελικού χρήστη για παροχή εύρους ζώνης με δυναμικό τρόπο (Bandwidth on Demand). Η συγκεκριμένη απαίτηση σημαίνει ότι οι ανάγκες του χρήστη δεν παραμένουν σταθερές στο χρόνο αλλά ποικίλλουν ανάλογα με το είδος των εφαρμογών που τρέχει κάθε φορά στον υπολογιστή του και οι οποίες εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι χρήστες είναι εκείνοι που ουσιαστικά διακινούν την πληροφορία σε ένα δίκτυο και χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου (όπως τηλεδιάσκεψη ή video on demand) 2 οι οποίες με τη σειρά τους έχουν ανάγκη προκαθορισμένου εύρους ζώνης και γενικότερα έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσίας (QoS). Έτσι και ενώ οι συγκεκριμένες εφαρμογές κυριαρχούν πλέον στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, γινόταν ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για δικτυακή κάλυψη στο κομμάτι της πρόσβασης, η οποία θα επίλυε το πρόβλημα πρόσβασης στο πρώτο μίλι. Τελικά προέκυψαν δύο κατηγορίες κάλυψης του συγκεκριμένου δικτυακού τμήματος οι οποίες είναι οι εξής: 1. Ενσύρματες (wired) τεχνολογίες πρόσβασης. Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν δίκτυα που όπως προδίδει και η ονομασία τους δημιουργούνται μέσω καλωδιακής υποδομής, το υλικό της οποίας καθορίζει σε κάθε περίπτωση το εύρος ζώνης που μπορεί να φτάσει στον τελικό χρήστη. Για παράδειγμα σε ένα ομοαξονικό ή χάλκινο τετρασύρματο (τηλεφωνίας) καλώδιο, οι ταχύτητες που μπορούν να φθάσουν στον χρήστη είναι της τάξεως των δεκάδων Mbps. Στην περίπτωση της οπτικής ίνας οι συγκεκριμένες ταχύτητες, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι της τάξεως των δεκάδων Gbps, 2. Ασύρματες (wireless) τεχνολογίες πρόσβασης. Στο συγκεκριμένο τύπο δικτύου χρησιμοποιείται ακτινοβολία στην συχνότητα των ραδιοκυμάτων (RF) για την διασύνδεση του τελικού χρήστη με το δίκτυο κορμού. Και σε αυτήν την περίπτωση οι ταχύτητες πρόσβασης των χρηστών ποικίλλουν ανάλογα την τεχνολογία. Τεχνολογίες πρόσβασης Η παλαιότερη μέθοδος πρόσβασης ήταν μέσω modems και της χρήσης του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου. Με την πάροδο όμως του χρόνου, τα προβλήματα που παρου- 2 Oι συγκεκριμένες εφαρμογές αναλύονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 16

19 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 213 σιάστηκαν στην τεχνολογία αυτή αλλά και οι νέες ανάγκες οι οποίες προέκυψαν οδήγησαν στην εμφάνιση πολλών νέων τεχνολογιών πρόσβασης. Η αλματώδης αύξηση στον αριθμό των χρηστών που επιθυμούν πρόσβαση από το σπίτι δημιούργησε μία σειρά από προβλήματα στους δημόσιους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών: τα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα, λόγω του τρόπου κατασκευής τους αποκλειστικά για μεταφορά φωνής αλλά και λόγω της φιλοσοφίας σχεδιασμού τους ως circuit-switched δίκτυα δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την διακίνηση δεδομένων (αφού επί το πλείστον τα δίκτυα υπολογιστών ακολουθούν packetswitched φιλοσοφία) με αποτέλεσμα μικρές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Επίσης, το γεγονός ότι το ποσοστό χρήσης των τηλεφωνικών γραμμών για την μεταφορά δεδομένων συνεχώς αυξάνει, οδηγεί στην υπερφόρτωση του τηλεφωνικού δικτύου με φορτίο του οποίου όμως το περιεχόμενο δεν είναι αυτό για το οποίο τα τηλεφωνικά δίκτυα είχαν αρχικά σχεδιαστεί. Ταυτόχρονα οδηγούν τον τελικό χρήστη σε επιλεκτική χρήση είτε των υπηρεσιών φωνής είτε των υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων καθώς η ταυτόχρονη χρήση και των δύο δεν είναι δυνατή με τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Η αύξηση όμως της απαίτησης για πρόσβαση από το σπίτι συνοδεύτηκε από μία αντίστοιχα μεγάλη αύξηση στην απαίτηση των χρηστών για αυξημένες ταχύτητες σύνδεσης. Η κίνηση δεδομένων, μέχρι το έτος 1994, περιοριζόταν αποκλειστικά σε μεταφορές αρχείων και κειμένων και διακίνηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η εμφάνιση όμως και καθολική αποδοχή του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών (World Wide Web) λόγω του γραφικού περιβάλλοντός του, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της απαιτούμενης ταχύτητας επικοινωνίας καθώς οι εικόνες έχουν σημαντικά μεγαλύτερο μέγεθος από τα αρχεία κειμένου με αποτέλεσμα να απαιτούν μεγαλύτερες ταχύτητες για να είναι αποδεκτή η επικοινωνία. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων, που χρησιμοποιούν εκτός από εικόνες, ήχο και video, και η συχνή χρήση τους είτε μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών είτε ως αυτόνομες εφαρμογές, έθεσε ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις στις απαιτούμενες ταχύτητες επικοινωνίας. Οι δύο παραπάνω παράγοντες, αυξημένη απαίτηση για πρόσβαση από το σπίτι αλλά και απαίτηση για αυξημένη ταχύτητα επικοινωνίας, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ενώ νέες πολυμεσικές εφαρμογές έρχονται να διευκολύνουν την ζωή μας. Επίσης εμφανίζονται ειδικές κατηγορίες χρηστών, όπως είναι οι χρήστες με συχνές μετακινήσεις (mobile users) οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες για επικοινωνία.

20 214 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ Αντίστοιχα, η σύγχρονη τάση για διασπορά των μεγάλων επιχειρήσεων σε πολλά μικρά τμήματα διασκορπισμένα σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, δημιουργεί την απαίτηση για υψηλής ταχύτητας διαδικτύωση μεταξύ τους η οποία ξεφεύγει από τα κλασσικά όρια του ενός και μόνο κτιρίου. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις κατανοούν όλο και περισσότερο τις δυνατότητες διαφήμισης, προβολής αλλά και επικοινωνίας με τους συνεργάτες τους που δίνονται μέσα από τα δίκτυα υπολογιστών και τον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών δημιουργώντας έτσι αυξημένες απαιτήσεις. Τέλος εμφανίζονται υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η απλή περιήγηση (surfing) στο Διαδίκτυο, οι οποίες απευθύνονται στον οικιακό χρήστη και οι οποίες θέτουν ειδικές απαιτήσεις για διαδικτύωση μέχρι το σπίτι του χρήστη. Όλες οι παραπάνω νέες υπηρεσίες δημιουργούν απαιτήσεις για διάφορες ταχύτητες επικοινωνίας. Τα χάλκινα καλώδια και τα τηλεφωνικά δίκτυα τα οποία υπάρχουν σήμερα, δεν είναι ικανά να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκαν διάφορες νέες τεχνολογίες πρόσβασης με στόχο να καλύψουν τις επιπλέον ανάγκες. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν, ανάλογα με το μέσο πρόσβασης το οποίο χρησιμοποιούν: Πρόσβαση μέσω τηλεφωνικού δικτύου (απλής τηλεφωνικής γραμμής ή ISDN) Τεχνολογίες πρόσβασης συνεστραμμένων καλωδίων (xdsl) Τεχνολογίες πρόσβασης οπτικών ινών ή ομοαξονικού καλωδίου οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για μετάδοση τηλεοπτικού σήματος (HFC, CATV) Ασύρματες τεχνολογίες πρόσβασης οι οποίες χωρίζονται σε δορυφορικά συστήματα για υψηλές ταχύτητες και σε κυψελικά συστήματα για τους συχνά μετακινούμενους χρήστες (VSAT, xmds) Τεχνολογίες πρόσβασης οπτικών ινών οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων παρά σε επίπεδο ατομικών χρηστών Τεχνολογίες πρόσβασης με χρήση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτοματισμούς σπιτιού, για την μεταφορά δεδομένων σε επίπεδο κτιρίου αλλά και όχι μόνο (CoPL) Σε κάθε μία από τις παραπάνω τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές και υλοποιήσεις όπως φαίνεται στο Σχήμα 9-1. Μία νέα τεχνολογία πρόσβασης, για να μπορέσει να επιβιώσει και να διεκδικήσει κάποιο μερίδιο της αγοράς θα πρέπει να διατηρεί την συμβατότητα με την ήδη υπάρχουσα υποδομή, να μην απαιτεί μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο εγκαταστάσεων και να είναι

21 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 215 γρήγορα και εύκολα υλοποιήσιμη. Τέλος θα πρέπει να μην απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ο οποίος να είναι ιδιαίτερα δαπανηρός. ISDN DIAL-UP xdsl HFC ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ SDN ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ xmds ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ b(Wi-Fi) FTTx Gigabit Ethernet Σχήμα 9-1: Διαφορετικές τεχνολογίες πρόσβασης Πρόσβαση μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω των τηλεφωνικών γραμμών (dial-up access) αποτελεί μέχρι και σήμερα την πιο διαδεδομένη τεχνολογία, στο χώρο των οικιακών χρηστών, παρά τους περιορισμούς που θέτει κυρίως στο θέμα της ταχύτητας. Έτσι παρόλο που ανταγωνιστικές τεχνολογίες, παρέχουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σημαντικά μεγαλύτερες καμιά από αυτές δεν έχει κατορθώσει να διεισδύσει ουσιαστικά, στους οικιακούς χρήστες, στην Ελληνική αγορά. Βασικότερες αιτίες που συμβαίνει το συγκεκριμένο γεγονός είναι το κόστος παροχής των τεχνολογιών αυτών, καθώς και η χαμηλή, ακόμα, διείσδυση του Διαδικτύου στην Ελληνική αγορά. Έτσι η διάδοση της τεχνολογίας πρόσβασης μέσω των απλών τηλεφωνικών γραμμών αποτελεί τον κυριότερο και φθηνότερο τρόπο πρόσβασης, καθώς ο μόνος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει ο τελικός χρήστης είναι μια απλή τηλεφωνική γραμμή και ένα διαποδιαμορφωτή (modem) Σχήμα 9-2.

22 216 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΡΟΧΟΣ ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΙΑΚΟΣ ΡΗΣΤΗΣ ΙΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΓΙΣΤΗ ΑΧΥΤΗΤΑ ΕΤΑΔΟΣΗΣ Σχήμα 9-2: Πρόσβαση μέσω απλού Διαποδιαμορφωτή Ο διαποδιαμορφωτής είναι συσκευή που μετατρέπει τα ψηφιακά σήματα του υπολογιστή σε αναλογικά σήματα ακουστικών συχνοτήτων κατάλληλα για να μεταδοθούν μέσω καλωδίου, στο αντίστοιχο ψηφιακό κέντρο όπου εκεί μετατρέπονται πάλι σε ψηφιακά και προωθούνται μέχρι και το τελευταίο ψηφιακό κέντρο προτού φθάσουν στον τελικό προορισμό. Εκεί το σήμα μετατρέπεται πάλι σε αναλογικό και λαμβάνεται από τον διαποδιαμορφωτή του τελικού υπολογιστή ο οποίος το μετατρέπει σε ψηφιακό. Αυτή είναι η διαδικασία διασύνδεσης δύο υπολογιστών μέσω του απλού τηλεφωνικού δικτύου. Το φάσμα των συχνοτήτων που χρησιμοποιούν οι διαποδιαμορφωτές στο απλό τηλεφωνικό δίκτυο περιορίζεται στην ζώνη των ακουστικών συχνοτήτων (300 έως 3400 Hz). Τυποποιήσεις διαποδιαμορφωτών Η ITU-T παρέχει τις τυποποιήσεις των διαφόρων κατηγοριών διαποδιαμορφωτών (modem). Οι κατηγορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης του σήματος, το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, τον τρόπο επικοινωνίας (σύγχρονο ή ασύγχρονο) και τέλος στον τύπο της γραμμής που απαιτούν (δισύρματη ή τετρασύρματη, επιλεγόμενη ή αφιερωμένη γραμμή). Στον Πίνακα 9-1 φαίνονται οι συστάσεις των διαφόρων ειδών διαποδιαμορφωτών. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε ταχύτητα τα modems με ταχύτητες μικρότερες από έχουν αποσυρθεί από το εμπόριο με επικρατέστερα modems πλέον αυτά που λειτουργούν σε ταχύτητες bps (bits per second), όπως το πρότυπο V90.

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. 3532 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΣΜΟΥ ΑΡΕΤΗ Μάρτιος 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL Επιβλέπων Καθηγητής: Τραχανάς Κωνσταντίνος Του σπουδαστή: Αλεξίου Αριστείδη Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL»

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» Σπουδαστές: Κολιοφούκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας

Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά Δίκτυα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος. Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών. Τεχνολογίες πρόσβασης. Τεχνολογίες κορμού

Ευρυζωνικά Δίκτυα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος. Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών. Τεχνολογίες πρόσβασης. Τεχνολογίες κορμού Ευρυζωνικά δίκτυα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών Integrated services digital networks (ISDN) Broadband integrated services digital networks (B-ISDN)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917 E-MAIL : Kelemvor@in.gr Σπουδαστής του Τμήματος: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Κύρια σημεία και πλεονεκτήματα των VPNs... 7 1.3. Σεχνολογίες VPN... 9 1.4. Τπηρεσίες VPN... 10 1.4.1 Σα στρώματα του προτύπου OSI... 10 1.4.2 Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντωνιάδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ph. D. Univ. of Michigan (Ην. Πολ. Αμερικής)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΡΑΜΠΗ Πειραιάς Μάρτιος 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα