ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων Εισαγωγή...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31. 2. Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων... 51. Εισαγωγή..."

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή Ο δρόµος προς τη δικτυωµένη επιχείρηση Η επιχειρηµατική αξία των ικτυακών Τεχνολογιών Οι Τηλεπικοινωνίες σαν Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα Μελέτη: Η εταιρία Cisco Systems Στρατηγική Ενσωµάτωση των ικτυακών Τεχνολογιών Αναδιοργάνωση Λειτουργιών Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων Εισαγωγή Κατηγορίες ικτύων εδοµένων Τοπικά ίκτυα (LAN) Μητροπολιτικά ίκτυα (MAN) ίκτυα Ευρείας Ζώνης (WAN) Κριτήρια Αξιολόγησης ικτύων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλα Πρότυπα Οργανισµοί και άλλοι φορείς προτύπων Οργανισµοί ηµιουργίας Προτύπων Forums Ρυθµιστικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών ικτυακά Μοντέλα Αναφοράς Το µοντέλο αναφοράς ιασύνδεσης Ανοικτών Συστηµάτων (OSI Open Systems Interconnection) Το µοντέλο Internet... 69

4 8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Επίπεδο Εφαρµογών Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή (Client-Server) ιευθυνσιοδότηση Κοινές Εφαρµογές Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Μεταφορά Αρχείων Εφαρµογές πολλαπλών λειτουργιών Ο Παγκόσµιος Ιστός Το ιαδίκτυο Λίστες Συνδροµητών Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Επίπεδο Μεταφοράς Σκοπός Κεφαλαίου Εισαγωγή Επικοινωνία µεταξύ Εφαρµογών Αρµοδιότητες του Επιπέδου Μεταφοράς ηµιουργία Πακέτων ηµιουργία Σύνδεσης ιευθυνσιοδότηση Παροχή Αξιόπιστης Υπηρεσίας Πρωτόκολλα Επιπέδου Μεταφοράς User Datagram Protocol (UDP) Transfer Control Protocol (TCP) Βιβλιογραφικές Αναφορές Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Επίπεδο ικτύου Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή ιευθυνσιοδότηση Ιεραρχική Οργάνωση των ιευθύνσεων Ανάλυση ιευθύνσεων

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 ροµολόγηση Πώς γίνεται η δροµολόγηση; Πίνακες ροµολόγησης Μέθοδοι ροµολόγησης Στατική και υναµική ροµολόγηση Πρωτόκολλα ροµολόγησης ηµιουργία Πακέτων Πρωτόκολλο IP εδοµενόγραµµα (Datagram) Κατακερµατισµός Maximum Transfer Unit (MTU) Ορισµός του fragment Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Επίπεδο Σύνδεσης εδοµένων Σκοπός κεφαλαίου Εισαγωγή Αρµοδιότητες του Επιπέδου Σύνδεσης εδοµένων Παράδοση βήµα προς βήµα (hop-to-hop delivery) ηµιουργία Πακέτων ιευθυνσιοδότηση Έλεγχος Σφάλµατος Έλεγχος Ροής Έλεγχος Πρόσβασης Μέσου Πρωτόκολλα Επιπέδου Σύνδεσης εδοµένων Ασύγχρονα Πρωτόκολλα Σύγχρονα Πρωτόκολλα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Φυσικό Επίπεδο Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή Ψηφιακή και Αναλογική Οντότητα Ψηφιακά και Αναλογικά εδοµένα Αναλογικά και Ψηφιακά Σήµατα Εύρος Ζώνης (Bandwidth) Το ψηφιακό σήµα ως σύνθετο σήµα

6 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Μετατροπή δεδοµένων σε σήµα Ψηφιακή κωδικοποίηση Μέθοδοι Μετάδοσης Παράλληλη Μετάδοση Σειριακή Μετάδοση ιαχείριση της γραµµής Από σηµείο σε σηµείο ή από άκρο σε άκρο (Point to point) Πολλαπλών συνδέσεων (Point to multipoint) Κατεύθυνση πληροφορίας (Duplexity) Ηµιαµφίδροµη (Halfduplex) Αµφίδροµη (full-duplex) Πολυπλεξία: Κοινή χρήση του µέσου Κανάλι-Γραµµή Πολυπλεξία ιαίρεσης Συχνότητας Πολυπλεξία ιαίρεσης Κύµατος Πολυπλεξία ιαίρεσης Χρόνου Αντίστροφη Πολυπλεξία Βιβλιογραφικές Αναφορές Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Μέσα Μετάδοσης Κύρια σηµεία του κεφαλαίου Σκοπός του κεφαλαίου Καθοδηγούµενα µέσα µετάδοσης Συνεστραµµένο ζεύγος καλωδίων (Twisted Pair) Αθωράκιστο Συνεστραµµένο Ζεύγος (UTP) Θωρακισµένο Συνεστραµµένο Ζεύγος (STP) Σύγκριση µεταξύ UTP και STP Κατηγορίες Συνεστραµµένου ζεύγους (Αθωράκιστα και Θωρακισµένα) Οµοαξονικό καλώδιο (Coaxial Cable) Κατηγορίες οµοαξονικών καλώδιων Οπτικές Ίνες (Optical Fiber) Μέθοδοι µετάδοσης Χαρακτηριστικά των οπτικών ινών Πλεονεκτήµατα των οπτικών ινών Μειονεκτήµατα των οπτικών ινών Εφαρµογές των οπτικών ινών Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνολογίες Πρόσβασης Κύριος Σκοπός του Κεφαλαίου Εισαγωγή Η πρόσβαση στο Πρώτο Μίλι (First Mile Access) Τεχνολογίες πρόσβασης Πρόσβαση µέσω απλής τηλεφωνικής γραµµής Τυποποιήσεις διαποδιαµορφωτών Σύσταση V Πρόσβαση µέσω Ψηφιακού Συνδροµητικού Βρόγχου Asymmetric DSL Rate-Adaptive DSL ADSL Lite High bit Rate-DSL Single-line DSL Very-High-bit-Rate DSL Σύγκριση των διαφορετικών xdsl τεχνολογιών Πρόσβαση µέσω Οπτικής Ίνας FTTx Networks Πρόσβαση µέσω ηλεκτρικών καλωδίων Πρόσβαση µέσω Καλωδιακού ικτύου Ασύρµατες (wireless) επικοινωνίες πρόσβασης Πρόσβαση µέσω Ασύρµατων ικτύων Πρόσβαση µέσω ορυφορικών Συστηµάτων Πρόσβαση µέσω της τεχνολογίας xmds Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Τοπικά ίκτυα (LAN) Σκοπός του Κεφαλαίου Ενσύρµατα Τοπικά ίκτυα Βασικές Έννοιες Ενσύρµατα τοπικά δίκτυα Ethernet Η επιχειρησιακή πρόταση για τη βέλτιστη υλοποίηση Τοπικών ικτύων Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα Εισαγωγή Σύγχρονες τεχνολογίες Πρότυπα Αρχιτεκτονικές Ασύρµατων ικτύων Το πρότυπο Bluetooth Το πρότυπο IEEE

8 12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Tο πρότυπο HiperLAN Ασφάλεια στα Ασυρµατικά ίκτυα Μηχανισµοί Ασφάλειας στα Ασύρµατα ίκτυα Το Πρότυπο WiMAX Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις ίκτυα Ευρείας Ζώνης Κύρια σηµεία του κεφαλαίου Σκοπός του κεφαλαίου Τύποι ικτύων Ευρείας Ζώνης Τεχνολογία Χ Τεχνολογία ISDN Χαρακτηριστικά της ISDN τεχνολογίας Βασικά στοιχεία ενός ISDN δικτύου Το ISDN ως τεχνολογία πρόσβασης To ISDN ως τεχνολογία κορµού Τεχνολογία Πλαισιοµετάδοσης (Frame Relay) Λειτουργία ενός Frame Relay ικτύου Τεχνολογία Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς (ATM) Βασικές Έννοιες Τεχνική περιγραφή του ΑΤΜ πρωτόκολλου Εικονικά Μονοπάτια και Εικονικά κυκλώµατα Κατηγορίες Υπηρεσιών (Class of Service) στο ΑΤΜ Τα επίπεδα προσαρµογής στο ΑΤΜ πρωτόκολλο Πλεονεκτήµατα του ΑΤΜ πρωτοκόλλου Μειονεκτήµατα του ΑΤΜ πρωτοκόλλου Τεχνολογία MPLS (Multi Protocol Label Switching) Η αρχιτεκτονική του MPLS ροµολογητές ενός MPLS δικτύου Κλάση Ισοδύναµης Προώθησης (FEC) Επικεφαλίδα του MPLS ροµολόγηση στο MPLS ιανοµή Ετικέτας στο MPLS Πλεονεκτήµατα της MPLS τεχνολογίας Τεχνολογία Gigabit Ethernet Η ανάγκη για Gigabit Ethernet Ανάλυση του Gigabit Ethernet Το Ethernet σε Μητροπολιτικά ίκτυα και ίκτυα Ευρείας ζώνης Πλεονεκτήµατα του Gigabit Ethernet Θέµατα του Gigabit Ethernet

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13 Οπτικά ίκτυα Σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία (SONET και SDH) Πολυπλεξία µήκους κύµατος (Wavelength Division Multiplexing) Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Ιδεατά Ιδιωτικά ίκτυα Κύρια σηµεία του κεφαλαίου Σκοπός του κεφαλαίου Ιδεατά Ιδιωτικά ίκτυα Χαρακτηριστικά των Ιδεατών Ιδιωτικών ικτύων Ασφάλεια Αξιοπιστία ιαχείριση Μέθοδοι Υλοποίησης Ιδεατών Ιδιωτικών ικτύων Κατηγορίες Ιδεατών Ιδιωτικών ικτύων Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή των VPNs Κριτήρια επιλογής ενός VPN Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Ασφάλεια ικτύων & Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου ΕΝΟΤΗΤΑ I Βασικές έννοιες Ασφάλειας Εισαγωγή Ορισµός της Ασφάλειας Χαρακτηριστικά της Ασφάλειας Εµπιστευτικότητα (Confidentiality) Ακεραιότητα των εδοµένων (Data Integrity) ιαθεσιµότητα (Availability) Έλεγχος (Control) Επαλήθευση Ελέγχου (Audit) Απειλές Κατηγορίες Επιθέσεων Κατηγορίες Επιτιθέµενων Λειτουργικοί Κανόνες Πολιτική Ασφάλειας

10 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Αρχές Ασφάλειας ιαχείριση της Επικινδυνότητας (Risk Management) ENOTHTA II Ασφάλεια ικτύων Εισαγωγή Ασφαλή Λειτουργικά Συστήµατα Αρχές και Πρακτική Συστήµατα Εξακρίβωσης ταυτότητας των χρηστών Το σύστηµα Kerberos Φράγµα Ασφάλειας (Firewall) Φιλτράρισµα των πακέτων (Packet Filtering) Πλεονεκτήµατα της µεθόδου φιλτραρίσµατος πακέτων Μειονεκτήµατα της µεθόδου φιλτραρίσµατος πακέτων Υπηρεσίες Μεσολάβησης (Proxy Services) Tύποι εξυπηρετητών µεσολάβησης (Proxy Servers) Μεσολαβητές επιπέδου εφαρµογής και επιπέδου ζεύξης Μεσολαβητές γενικής χρήσης και Αφιερωµένοι Μεσολαβητές Έξυπνοι µεσολαβητές (Intelligent Proxy Servers) Πλεονεκτήµατα των εξυπηρετητών µεσολάβησης Μειονεκτήµατα των εξυπηρετητών µεσολάβησης Μετάφραση ιευθύνσεων ικτύου (Network Address Translation NAT) Πλεονεκτήµατα της µεθόδου ΝΑΤ Μειονεκτήµατα της µεθόδου ΝΑΤ Συστήµατα Ανίχνευσης Εισβολών (Intrusion Detection Systems) Λόγοι χρησιµοποίησης IDS Λειτουργικά Τµήµατα ενός Συστήµατος Ανίχνευσης Εισβολής Τύποι Συστηµάτων Ανίχνευσης Εισβολών Αρχιτεκτονική των IDS Σκοπός των IDS Συστήµατα Αποτροπής Εισβολών (Intrusion Prevention Systems) Κατηγορίες IPS Πρωτόκολλα Ασφάλειας ικτύων Το πρωτόκολλο IP Security (IPSec) Βασικά Χαρακτηριστικά του IPSEC Authentication Header (ΑΗ) Encapsulating Security Payload (ESP) Το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιών (Internet Key Exchange) Μέθοδοι Συσχέτισης Ασφάλειας και Σηράγγωσης (Tunnelling) Συσχετίσεις Ασφάλειας (Security Associations SAs) Σηράγγωση (Tunnelling) PPTP Point-to-Point Tunnelling Protocol L2TP Layer 2 Tunnelling Protocol Σύγκριση των πρωτοκόλλων σηράγγωσης

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15 Κρυπτογραφία Συµµετρική κρυπτογραφία Ασύµµετρη κρυπτογραφία Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature) Υποδοµή ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure PKI) Μέθοδοι ιατήρησης της Ασφάλειας του ικτύου µιας επιχείρησης Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις ικτυακές Εφαρµογές Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή Βασικές ιαδικτυακές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Ε-Mail) Μεταφορά Αρχείων (File Transfer) Αποµακρυσµένη Πρόσβαση (Remote Access) Υπηρεσία Νέων (Newsgroups) Συνοµιλία (chat) Εµπορικές ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδραστική TV (Interactive TV) Video on Demand (VoD) Video-τηλεφωνία ίκτυα Αγορών µέσω διαδικτύου Επιχειρησιακές Εφαρµογές Συστήµα Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού Πόρων (ERP) Σύστηµα ιαχείρισης Πελατών (CRM) Ηλεκτρονική Ανταλλαγή εδοµένων (EDI) Πολυµεσικές Εφαρµογές (Multimedia) Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις ιαχειριζόµενες Υπηρεσίες, Outsourcing και Ποιότητα Υπηρεσίας Εισαγωγή Σκοπός του κεφαλαίου ιαχειριζόµενες ικτυακές Υπηρεσίες Είδη ιαχειριζόµενων Υπηρεσίων Πάροχος ιαχειριζόµενων Υπηρεσιών

12 16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Πλεονεκτήµατα των ιαχειριζόµενων Υπηρεσιών Μειονεκτήµατα των ιαχειριζόµενων Υπηρεσιών Outsourcing Πλεονεκτήµατα του Outsourcing Μειονεκτήµατα του Outsourcing Ποιότητα Υπηρεσίας Ορισµός Σε τι χρησιµεύει Παράµετροι Ποιότητας Υπηρεσίας Επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισµοί Ποιότητας Υπηρεσίας Ποιότητα Υπηρεσίας σε ίκτυα µεταγωγής πακέτων IP Συµβόλαια Παρεχόµενης Υπηρεσίας (Service Level Agreement) Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ιαδικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Φωνή πάνω από ίκτυα IP (VoIP) Σκοπός του κεφαλαίου Κλασσική Τηλεφωνία Φωνή πάνω από ίκτυα µεταγωγής πακέτων Φωνή πάνω από Frame Relay Φωνή πάνω από ΑΤΜ Φωνή πάνω από δίκτυα IP Αρχιτεκτονική Συστήµατος VoIP Περιγραφή Λειτουργίας Πρωτόκολλα και Τεχνολογία Το πρότυπο H SIP (Session Initiation Protocol) Σύγκριση Η.323 και SIP Υποστηριζόµενα Πρωτόκολλα Θέµατα Ποιότητας και Ασφάλειας Ποιότητα Υπηρεσίας Αξιοπιστία και Ασφάλεια Υπηρεσίες VoIP Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Πόρων Σκοπός του κεφαλαίου Το νέο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον Η τηλεπικοινωνιακή πρόκληση Η διαχείριση της τηλεπικοινωνιακής επένδυσης Η σχέση του τµήµατος πληροφορικής Σχεδιασµός Τηλεπικοινωνιακών Πόρων ιαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Πόρων Οργάνωση και Λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Τµήµατος Προφίλ Στελεχών Τηλεπικοινωνιακού Τµήµατος Ενσωµάτωση Τηλεπικοινωνιακού Τµήµατος σε άλλο Τµήµα ιοικητική Υποστήριξη Τηλεπικοινωνιακών Πόρων Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις Μεθοδική Ανάπτυξη ικτυακής Υποδοµής Σκοπός του κεφαλαίου Εισαγωγή Οριοθέτηση του σκοπού του κεφαλαίου Η Ανάγκη για µεθοδικότητα στην ανάπτυξη δικτύων Μέθοδος Σχεδίασης Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Καθορισµός του Προβλήµατος Προκαταρκτική Μελέτη και Μελέτη Εφικτότητας (Feasibility Study) Ανάλυση του Τηλεπικοινωνιακού Συστήµατος Εξέταση Εναλλακτικών Λύσεων Τεχνικός Σχεδιασµός Τηλεπικοινωνιακού Συστήµατος Επιλογή προµηθευτών και εξοπλισµού Οικονοµικός Προγραµµατισµός και Υπολογισµός συνολικής δαπάνης Παρουσίαση στη ιοίκηση και Τελικές αποφάσεις Προµήθεια των συστηµάτων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Προετοιµασία Χώρων και αρχική εγκατάσταση συστήµατος Έλεγχος και αποδοχή του συστήµατος Εκπαίδευση Εφαρµογή Λειτουργίας Υποστήριξη λειτουργίας και Συντήρηση Μειονεκτήµατα εφαρµογής της µεθόδου

14 18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ Μεγιστοποίηση των έξι Άλφα Μέθοδος Συνεχούς Ανάπτυξης για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ανάλυση Αναγκών Τεχνική Σχεδίαση Οικονοµικός Σχεδιασµός Συµπεράσµατα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Σηµαντική Ορολογία Ασκήσεις ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εισαγωγή IPv Next Generation SDH ικτυακά Συστήµατα Αποθήκευσης ίκτυα Παράδοσης Περιεχοµένου (CDN) Κινητικότητα στο ιαδίκτυο Εξελίξεις στην Ευρυζωνικότητα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιµοι ικτυακοί Τόποι Ασκήσεις ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΌΡΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Περιεχόμενα Κύριος Σκοπός του Κεφαλαίου Εισαγωγή Η πρόσβαση στο Πρώτο Μίλι (First Mile Access) Τεχνολογίες πρόσβασης Πρόσβαση μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής Τυποποιήσεις διαποδιαμορφωτών Σύσταση V Πρόσβαση μέσω Ψηφιακού Συνδρομητικού Βρόγχου Asymmetric DSL Rate-Adaptive DSL ADSL Lite High bit Rate-DSL Single-line DSL Very-High-bit-Rate DSL Σύγκριση των διαφορετικών xdsl τεχνολογιών Πρόσβαση μέσω Οπτικής Ίνας FTTx Networks Πρόσβαση μέσω ηλεκτρικών καλωδίων Πρόσβαση μέσω Καλωδιακού Δικτύου Ασύρματες (wireless) επικοινωνίες πρόσβασης Πρόσβαση μέσω Ασύρματων Δικτύων Πρόσβαση μέσω Δορυφορικών Συστημάτων Πρόσβαση μέσω της τεχνολογίας xmds Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές Αναφορές Χρήσιμοι Δικτυακοί Τόποι Σημαντική Ορολογία Ασκήσεις...237

16 210 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ Κύριος Σκοπός του Κεφαλαίου Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες πρόσβασης των χρηστών, είτε πρόκειται για οικιακούς χρήστες είτε για επιχειρήσεις, στο Διαδίκτυο. Ως Τεχνολογία Πρόσβασης ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέεται ο τελικός χρήστης με την Δημόσια Δικτυακή Υποδομή. Η συγκεκριμένη διασύνδεση υλοποιείται κυρίως από τους παρόχους δικτυακών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν στην διάθεσή τους μια μεγάλη γκάμα τεχνολογιών πρόσβασης οι οποίες και θα αναλυθούν στην συνέχεια. Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται αναφορά στα εξής σημεία: Το πρόβλημα του Πρώτου Μιλίου Πρόσβαση μέσω απλού τηλεφωνικού δικτύου Πρόσβαση μέσω ISDN γραμμής Πρόσβαση μέσω Ψηφιακού Συνδρομητικού Βρόγχου Πρόσβαση μέσω Οπτικής Ινας Πρόσβαση μέσω ΕνεργειακώνΔικτύων (Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικού Ρεύματος) Πρόσβαση μέσω Ομοαξονικού καλωδίου Πρόσβαση μέσω Δορυφορικών Συστημάτων Πρόσβαση μέσω Ασύρματων Σταθερών Δικτύων Εισαγωγή Όταν αναφερόμαστε στον όρο πρόσβαση (access) εννοούμε συνήθως εκείνο το τμήμα του δικτύου που διασυνδέει την πλευρά του τελικού χρήστη, είτε πρόκειται για οικιακό πελάτη είτε πρόκειται για μια επιχείρηση, με το δίκτυο κορμού του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Ο όρος τεχνολογίες πρόσβασης (access technologies) αναφέρεται στις τεχνολογίες εκείνες που υλοποιούν την συγκεκριμένη διασύνδεση. Η ανάπτυξη των δικτύων ιδίως έπειτα από την δημιουργία του παγκόσμιου ιστού (www), επέτρεψε την μεταξύ των χρηστών επικοινωνία αλλά και την πρόσβασή τους σε απομακρυσμένη πληροφορία. Έτσι πάνω σε αυτό τον καινούριο τρόπο επικοινωνί-

17 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 211 ας στηρίχθηκε μία νέα επιχειρηματική φιλοσοφία η οποία θα χάραζε μία νέα, δυναμική, οικονομική πολιτική για τις επιχειρήσεις. Ακολουθώντας αυτήν την φιλοσοφία αρχικά οι ήδη αναπτυγμένες χώρες αλλά και στην συνέχεια οι αναπτυσσόμενες χώρες, κινήθηκαν άμεσα στην αναβάθμιση ή ακόμα και την αλλαγή των δικτύων κορμού, δημιουργώντας νέα ανταγωνιστικά επιχειρηματικά δίκτυα πάνω στα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν την καινούργια οικονομική πολιτική. Έτσι δίκτυα κορμού όπως το SDH, ATM, WDM, MPLS 1 έκαναν την εμφάνισή τους που υποστηρίζουν μεγάλες ταχύτητες μεταγωγής διακινώντας σε λίγο χρονικό διάστημα τεράστιες ποσότητες πληροφορίας. Από την άλλη πλευρά οι εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιτραπέζιων και φορητών, αναβάθμισαν με εκπληκτικά γρήγορους ρυθμούς τα προϊόντα τους δίνοντας με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα στον τελικό χρήστη να έχει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του. Έτσι από την πλευρά των τηλεπικοινωνιακών φορέων υπήρχε εγκαταστημένη μία ποικιλία δικτύων κορμού υψηλών δυνατοτήτων ενώ παράλληλα, ο τελικός χρήστης είχε στην διάθεσή του μία σειρά προϊόντων με υψηλές υπολογιστικές επιδόσεις. Το ζήτημα που τέθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο τρόπος μέσω του οποίου θα διασυνδεθούν οι δύο πλευρές, ανάμεσα στις οποίες είχε δημιουργηθεί ένα κενό διασύνδεσης το οποίο είναι γνωστό και ως πρόβλημα πρόσβασης στο πρώτο μίλι (first mile access problem). Η πρόσβαση στο Πρώτο Μίλι (First Mile Access) Το ζήτημα της πρόσβασης των χρηστών γενικότερα σε ένα δίκτυο αποτελούσε ανέκαθεν πρόβλημα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Σε αυτό το κομμάτι του δικτύου υ- πήρχε έλλειψη οικονομικά προσιτών τεχνολογιών, που θα μπορούσαν να εναρμονιστούν πλήρως με τις αντίστοιχες δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες κορμού δημιουργώντας έτσι ένα από άκρο σε άκρο υψηλών ταχυτήτων δίκτυο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα οδηγούσε τις περισσότερες φορές σε φαινόμενα συμφόρησης του δικτύου (bottleneck) ως αποτέλεσμα της απουσίας λύσεων που είναι ικανές να προσαρμόσουν της υψηλής χωρητικότητας δίκτυα στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Έτσι παρόλη την αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου συγκεκριμένοι προβληματισμοί απέτρεψαν τους τηλεπικοινωνικούς φορείς, αλλά και τους παρόχους τηλεπικοινωνιακούς υπηρεσιών, να επενδύσουν σε προϊόντα και τεχνολογίες που σχετίζονταν 1 Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες αναλύονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 11, Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

18 212 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ με ζητήματα πρόσβασης. Ένας από τους προβληματισμούς αυτούς ήταν και η απαίτηση του τελικού χρήστη για παροχή εύρους ζώνης με δυναμικό τρόπο (Bandwidth on Demand). Η συγκεκριμένη απαίτηση σημαίνει ότι οι ανάγκες του χρήστη δεν παραμένουν σταθερές στο χρόνο αλλά ποικίλλουν ανάλογα με το είδος των εφαρμογών που τρέχει κάθε φορά στον υπολογιστή του και οι οποίες εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι χρήστες είναι εκείνοι που ουσιαστικά διακινούν την πληροφορία σε ένα δίκτυο και χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου (όπως τηλεδιάσκεψη ή video on demand) 2 οι οποίες με τη σειρά τους έχουν ανάγκη προκαθορισμένου εύρους ζώνης και γενικότερα έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσίας (QoS). Έτσι και ενώ οι συγκεκριμένες εφαρμογές κυριαρχούν πλέον στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, γινόταν ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για δικτυακή κάλυψη στο κομμάτι της πρόσβασης, η οποία θα επίλυε το πρόβλημα πρόσβασης στο πρώτο μίλι. Τελικά προέκυψαν δύο κατηγορίες κάλυψης του συγκεκριμένου δικτυακού τμήματος οι οποίες είναι οι εξής: 1. Ενσύρματες (wired) τεχνολογίες πρόσβασης. Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν δίκτυα που όπως προδίδει και η ονομασία τους δημιουργούνται μέσω καλωδιακής υποδομής, το υλικό της οποίας καθορίζει σε κάθε περίπτωση το εύρος ζώνης που μπορεί να φτάσει στον τελικό χρήστη. Για παράδειγμα σε ένα ομοαξονικό ή χάλκινο τετρασύρματο (τηλεφωνίας) καλώδιο, οι ταχύτητες που μπορούν να φθάσουν στον χρήστη είναι της τάξεως των δεκάδων Mbps. Στην περίπτωση της οπτικής ίνας οι συγκεκριμένες ταχύτητες, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι της τάξεως των δεκάδων Gbps, 2. Ασύρματες (wireless) τεχνολογίες πρόσβασης. Στο συγκεκριμένο τύπο δικτύου χρησιμοποιείται ακτινοβολία στην συχνότητα των ραδιοκυμάτων (RF) για την διασύνδεση του τελικού χρήστη με το δίκτυο κορμού. Και σε αυτήν την περίπτωση οι ταχύτητες πρόσβασης των χρηστών ποικίλλουν ανάλογα την τεχνολογία. Τεχνολογίες πρόσβασης Η παλαιότερη μέθοδος πρόσβασης ήταν μέσω modems και της χρήσης του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου. Με την πάροδο όμως του χρόνου, τα προβλήματα που παρου- 2 Oι συγκεκριμένες εφαρμογές αναλύονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 16

19 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 213 σιάστηκαν στην τεχνολογία αυτή αλλά και οι νέες ανάγκες οι οποίες προέκυψαν οδήγησαν στην εμφάνιση πολλών νέων τεχνολογιών πρόσβασης. Η αλματώδης αύξηση στον αριθμό των χρηστών που επιθυμούν πρόσβαση από το σπίτι δημιούργησε μία σειρά από προβλήματα στους δημόσιους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών: τα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα, λόγω του τρόπου κατασκευής τους αποκλειστικά για μεταφορά φωνής αλλά και λόγω της φιλοσοφίας σχεδιασμού τους ως circuit-switched δίκτυα δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την διακίνηση δεδομένων (αφού επί το πλείστον τα δίκτυα υπολογιστών ακολουθούν packetswitched φιλοσοφία) με αποτέλεσμα μικρές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Επίσης, το γεγονός ότι το ποσοστό χρήσης των τηλεφωνικών γραμμών για την μεταφορά δεδομένων συνεχώς αυξάνει, οδηγεί στην υπερφόρτωση του τηλεφωνικού δικτύου με φορτίο του οποίου όμως το περιεχόμενο δεν είναι αυτό για το οποίο τα τηλεφωνικά δίκτυα είχαν αρχικά σχεδιαστεί. Ταυτόχρονα οδηγούν τον τελικό χρήστη σε επιλεκτική χρήση είτε των υπηρεσιών φωνής είτε των υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων καθώς η ταυτόχρονη χρήση και των δύο δεν είναι δυνατή με τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Η αύξηση όμως της απαίτησης για πρόσβαση από το σπίτι συνοδεύτηκε από μία αντίστοιχα μεγάλη αύξηση στην απαίτηση των χρηστών για αυξημένες ταχύτητες σύνδεσης. Η κίνηση δεδομένων, μέχρι το έτος 1994, περιοριζόταν αποκλειστικά σε μεταφορές αρχείων και κειμένων και διακίνηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η εμφάνιση όμως και καθολική αποδοχή του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών (World Wide Web) λόγω του γραφικού περιβάλλοντός του, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της απαιτούμενης ταχύτητας επικοινωνίας καθώς οι εικόνες έχουν σημαντικά μεγαλύτερο μέγεθος από τα αρχεία κειμένου με αποτέλεσμα να απαιτούν μεγαλύτερες ταχύτητες για να είναι αποδεκτή η επικοινωνία. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων, που χρησιμοποιούν εκτός από εικόνες, ήχο και video, και η συχνή χρήση τους είτε μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών είτε ως αυτόνομες εφαρμογές, έθεσε ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις στις απαιτούμενες ταχύτητες επικοινωνίας. Οι δύο παραπάνω παράγοντες, αυξημένη απαίτηση για πρόσβαση από το σπίτι αλλά και απαίτηση για αυξημένη ταχύτητα επικοινωνίας, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ενώ νέες πολυμεσικές εφαρμογές έρχονται να διευκολύνουν την ζωή μας. Επίσης εμφανίζονται ειδικές κατηγορίες χρηστών, όπως είναι οι χρήστες με συχνές μετακινήσεις (mobile users) οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες για επικοινωνία.

20 214 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ Αντίστοιχα, η σύγχρονη τάση για διασπορά των μεγάλων επιχειρήσεων σε πολλά μικρά τμήματα διασκορπισμένα σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, δημιουργεί την απαίτηση για υψηλής ταχύτητας διαδικτύωση μεταξύ τους η οποία ξεφεύγει από τα κλασσικά όρια του ενός και μόνο κτιρίου. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις κατανοούν όλο και περισσότερο τις δυνατότητες διαφήμισης, προβολής αλλά και επικοινωνίας με τους συνεργάτες τους που δίνονται μέσα από τα δίκτυα υπολογιστών και τον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών δημιουργώντας έτσι αυξημένες απαιτήσεις. Τέλος εμφανίζονται υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και η απλή περιήγηση (surfing) στο Διαδίκτυο, οι οποίες απευθύνονται στον οικιακό χρήστη και οι οποίες θέτουν ειδικές απαιτήσεις για διαδικτύωση μέχρι το σπίτι του χρήστη. Όλες οι παραπάνω νέες υπηρεσίες δημιουργούν απαιτήσεις για διάφορες ταχύτητες επικοινωνίας. Τα χάλκινα καλώδια και τα τηλεφωνικά δίκτυα τα οποία υπάρχουν σήμερα, δεν είναι ικανά να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκαν διάφορες νέες τεχνολογίες πρόσβασης με στόχο να καλύψουν τις επιπλέον ανάγκες. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν, ανάλογα με το μέσο πρόσβασης το οποίο χρησιμοποιούν: Πρόσβαση μέσω τηλεφωνικού δικτύου (απλής τηλεφωνικής γραμμής ή ISDN) Τεχνολογίες πρόσβασης συνεστραμμένων καλωδίων (xdsl) Τεχνολογίες πρόσβασης οπτικών ινών ή ομοαξονικού καλωδίου οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για μετάδοση τηλεοπτικού σήματος (HFC, CATV) Ασύρματες τεχνολογίες πρόσβασης οι οποίες χωρίζονται σε δορυφορικά συστήματα για υψηλές ταχύτητες και σε κυψελικά συστήματα για τους συχνά μετακινούμενους χρήστες (VSAT, xmds) Τεχνολογίες πρόσβασης οπτικών ινών οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων παρά σε επίπεδο ατομικών χρηστών Τεχνολογίες πρόσβασης με χρήση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτοματισμούς σπιτιού, για την μεταφορά δεδομένων σε επίπεδο κτιρίου αλλά και όχι μόνο (CoPL) Σε κάθε μία από τις παραπάνω τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές και υλοποιήσεις όπως φαίνεται στο Σχήμα 9-1. Μία νέα τεχνολογία πρόσβασης, για να μπορέσει να επιβιώσει και να διεκδικήσει κάποιο μερίδιο της αγοράς θα πρέπει να διατηρεί την συμβατότητα με την ήδη υπάρχουσα υποδομή, να μην απαιτεί μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο εγκαταστάσεων και να είναι

21 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 215 γρήγορα και εύκολα υλοποιήσιμη. Τέλος θα πρέπει να μην απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ο οποίος να είναι ιδιαίτερα δαπανηρός. ISDN DIAL-UP xdsl HFC ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ SDN ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ xmds ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ b(Wi-Fi) FTTx Gigabit Ethernet Σχήμα 9-1: Διαφορετικές τεχνολογίες πρόσβασης Πρόσβαση μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω των τηλεφωνικών γραμμών (dial-up access) αποτελεί μέχρι και σήμερα την πιο διαδεδομένη τεχνολογία, στο χώρο των οικιακών χρηστών, παρά τους περιορισμούς που θέτει κυρίως στο θέμα της ταχύτητας. Έτσι παρόλο που ανταγωνιστικές τεχνολογίες, παρέχουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σημαντικά μεγαλύτερες καμιά από αυτές δεν έχει κατορθώσει να διεισδύσει ουσιαστικά, στους οικιακούς χρήστες, στην Ελληνική αγορά. Βασικότερες αιτίες που συμβαίνει το συγκεκριμένο γεγονός είναι το κόστος παροχής των τεχνολογιών αυτών, καθώς και η χαμηλή, ακόμα, διείσδυση του Διαδικτύου στην Ελληνική αγορά. Έτσι η διάδοση της τεχνολογίας πρόσβασης μέσω των απλών τηλεφωνικών γραμμών αποτελεί τον κυριότερο και φθηνότερο τρόπο πρόσβασης, καθώς ο μόνος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει ο τελικός χρήστης είναι μια απλή τηλεφωνική γραμμή και ένα διαποδιαμορφωτή (modem) Σχήμα 9-2.

22 216 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΡΟΧΟΣ ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΙΑΚΟΣ ΡΗΣΤΗΣ ΙΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΓΙΣΤΗ ΑΧΥΤΗΤΑ ΕΤΑΔΟΣΗΣ Σχήμα 9-2: Πρόσβαση μέσω απλού Διαποδιαμορφωτή Ο διαποδιαμορφωτής είναι συσκευή που μετατρέπει τα ψηφιακά σήματα του υπολογιστή σε αναλογικά σήματα ακουστικών συχνοτήτων κατάλληλα για να μεταδοθούν μέσω καλωδίου, στο αντίστοιχο ψηφιακό κέντρο όπου εκεί μετατρέπονται πάλι σε ψηφιακά και προωθούνται μέχρι και το τελευταίο ψηφιακό κέντρο προτού φθάσουν στον τελικό προορισμό. Εκεί το σήμα μετατρέπεται πάλι σε αναλογικό και λαμβάνεται από τον διαποδιαμορφωτή του τελικού υπολογιστή ο οποίος το μετατρέπει σε ψηφιακό. Αυτή είναι η διαδικασία διασύνδεσης δύο υπολογιστών μέσω του απλού τηλεφωνικού δικτύου. Το φάσμα των συχνοτήτων που χρησιμοποιούν οι διαποδιαμορφωτές στο απλό τηλεφωνικό δίκτυο περιορίζεται στην ζώνη των ακουστικών συχνοτήτων (300 έως 3400 Hz). Τυποποιήσεις διαποδιαμορφωτών Η ITU-T παρέχει τις τυποποιήσεις των διαφόρων κατηγοριών διαποδιαμορφωτών (modem). Οι κατηγορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης του σήματος, το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, τον τρόπο επικοινωνίας (σύγχρονο ή ασύγχρονο) και τέλος στον τύπο της γραμμής που απαιτούν (δισύρματη ή τετρασύρματη, επιλεγόμενη ή αφιερωμένη γραμμή). Στον Πίνακα 9-1 φαίνονται οι συστάσεις των διαφόρων ειδών διαποδιαμορφωτών. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε ταχύτητα τα modems με ταχύτητες μικρότερες από έχουν αποσυρθεί από το εμπόριο με επικρατέστερα modems πλέον αυτά που λειτουργούν σε ταχύτητες bps (bits per second), όπως το πρότυπο V90.

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Περιεχόμενa Ευρυζωνικότητα Δίκτυα Πρόσβασης Τεχνολογίες ευρυζωνικής Πρόσβασης Ενσύρματες Ασύρματες Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα 2

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι η οµή τουinternet; Υλικό (hardware),

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet);

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι η οµή τουinternet; Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων Περισσότερο θα εστιάσουμε στα δίκτυα υπολογιστών τα οποία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες ανάλογα την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής :

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής : Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Η Τεχνολογία ADSL Τι Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Καθηγητής Κώστας Κουρκουµπέτης, ΟΠΑ Email: courcou@aueb.gr Περιοχή µαθήµατος: www.aueb.gr/users/courcou/courses/telecoms/ 1. του µαθήµατος Σήµερα οι τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Το κύριο θέμα που θα αντιμετωπίσουμε στο βιβλίο αυτό είναι η ανάγκη για μεταφορά μεγάλου όγκου κίνησης με διαφορετικές απαιτήσεις παρεχόμενης ποιότητας μέσω δικτύων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ.

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ. Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ.) Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET. Η.

Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET. Η. Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET Slide: 1 Αρχιτεκτονική Δικτύων Νέας Γενιάς Εξωτερικοί παράγοντες και η επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

E-LINE METRO ETHERNET

E-LINE METRO ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-LINE METRO ETHERNET ME ΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 11 1.1. Εισαγωγή Η υπηρεσία E-Line, είναι µία Point to Point (P2P) είτε µια Point to MultiPoint (P2MP) µε χρήση του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας e-mail: pfoul@uom.gr Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 4. UTP έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr)

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ο όρος "ευρυζωνικός" πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα