Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης"

Transcript

1 Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

2 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων Φυσική ιασύνδεση Τρόπος Πρόσβασης Γεωγραφική Κάλυψη Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στόχοι Ενότητας

3 Οι τρόποι µετάδοσης της πληροφορίας στα Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Ψηφιακή Μετάδοση Ψηφιακής Πληροφορίας ίκτυα ΗΥ Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικής Πληροφορίας Ψηφιακά Τηλεφωνικά ίκτυα Αναλογική Μετάδοση Ψηφιακής Πληροφορίας Ασύρµατα & Οπτικά ίκτυα Αναλογική Μετάδοση Αναλογικής Πληροφορίας Αναλογικά Τηλεφωνικά ίκτυα Μετάδοση εδοµένων

4 Ψηφιακά εδοµένα-ψηφιακή Μετάδοση Ψηφιακό Σήµα το οποίο αναπαριστά Ψηφιακά εδοµένα ιακριτοί, ασυνεχείς παλµοί τάσης Κάθε διαφορετικός παλµός αντιστοιχεί σε µια διακριτή φυσική κατάσταση Τα ψηφιακά δεδοµένα αντιστοιχούνται στις διαφορετικές φυσικές καταστάσεις του σήµατος

5 Παράδειγµα: Ψηφιακά εδοµένα-ψηφιακή Μετάδοση

6 Ψηφιακά εδοµένα-αναλογική Μετάδοση Αναλογική Μετάδοση Ψηφιακών εδοµένων: Ψηφιακές ιαµορφώσεις ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude-shift keying (ASK)) η διαφοροποίηση της πληροφορίας αντιστοιχείται σε συγκεκριµένη διαφοροποίηση του πλάτους του αναλογικού σήµατος ιαµόρφωση Συχνότητας (Frequency-shift keying (FSK)) η διαφοροποίηση της πληροφορίας αντιστοιχείται σε συγκεκριµένη διαφοροποίηση της συχνότητας του αναλογικού σήµατος ιαµόρφωση Φάσης (Phase-shift keying (PSK)) η διαφοροποίηση της πληροφορίας αντιστοιχείται σε συγκεκριµένη διαφοροποίηση της φάσης του αναλογικού σήµατος

7 Ψηφιακά εδοµένα-αναλογική Μετάδοση

8 Αναλογικά εδοµένα-ψηφιακή Μετάδοση Τα Αναλογικά εδοµένα δειγµατοληπτούνται Ο ρυθµός δειγµατοληψίας βασίζεται στο θεώρηµα της δειγµατοληψίας f δειγµατοληψίας =2 f µέγιστη Το εύρος τιµών του αναλογικού σήµατος χωρίζεται σε κβαντικά επίπεδα τιµών ορίζοντας ένα σύνολο από διαφορετικές καταστάσεις Κάθε αναλογικό δείγµα αντιστοιχείται σε µια δυαδική λέξη η οποία αναπαριστά ένα κβαντικό επίπεδο Το µήκος (n bits) της λέξης ορίζει τον αριθµό των διαφορετικών καταστάσεων που µπορεί να αναπαραστήσει 2 n διαφορετικές καταστάσεις

9 Αναλογικά εδοµένα-ψηφιακή Μετάδοση

10 Τα είδη της φυσικής προσπέλασης στα δίκτυα ΗΥ θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε Οικιακή modem+αναλόγική τηλεφωνική γραµµή, ISDN ADSL Εταιρική Τοπικά ίκτυα (LAN)-Ethernet Ασύρµατη Τύποι Φυσικής Προσπέλασης Ασύρµατα LAN στα 2.4 GHz/5GHz (WLAN/Wi-Fi) Ασύρµατα WMAN στα 3.5 GHz (Wi-Max)

11 Φυσική Μέσα ιασύνδεσης στα ίκτυα ΗΥ Τα φυσικά µέσα διασύνδεση διακρίνονται σε Χάλκινα Καλώδια Συνεστραµένου Ζεύγους (twisted pair). Οµοαξονικά Καλώδια Οπτικές Ίνες Επίγεια ή ορυφορικά Ασύρµατα Κανάλια

12 Χάλκινα Μέσα Τα δισύρµατα χάλκινα καλώδια αποτελούν το απλούστερο µέσο διάδοσης δύο χάλκινα σύρµατα τα οποία είναι µεταξύ τους µονωµένα. επικοινωνία σε µικρές αποστάσεις (εξασθένηση, παρεµβολές, θόρυβος) η εξασθένιση του σήµατος είναι µεγαλύτερη στις υψηλότερες συχνότητες. το φάσµα των ψηφιακών σηµάτων εκτείνεται σε σχετικά υψηλές συχνότητες και η µετάδοση τους µέσω δισύρµατων καλωδίων περιορίζεται για µικρές αποστάσεις.

13 Οι σχετικά χαµηλές επιδόσεις του δισύρµατου καλωδίου σε ότι αφορά το εύρος ζώνης και κατ επέκταση την ταχύτητα µετάδοσης, µπορούν να αναβαθµιστούν: µε τη χρήση διαφορετικών τεχνικών αναπαράστασης και µετάδοσης των σηµάτων πληροφορίας. αναλογική 56 Κbps ISDN 128 Kbps ADSL έως και δεκάδες Mbps Χάλκινα Μέσα µε την υιοθέτηση ορισµένων κατασκευαστικών παρεµβάσεων οι οποίες αµβλύνουν την ευαισθησία του απέναντι στο θόρυβο και τις παρεµβολές. χρήση συνεστραµµένων µεταξύ τους ζευγών (twisted pair) προσθήκη προστατευτικού περιβλήµατος για την θωράκιση (shielding) από το θόρυβο. η χρήση πολλαπλών συνεστραµµένων ζευγών

14 Πολλαπλά Συνεστραµµένα Ζεύγη

15 UTP και STP Καλώδια Η χρήση πολλαπλών συνεστραµµένων καλωδίων αποτελεί την τυπική επιλογή στα δίκτυα ΗΥ η µετάδοση απαιτεί ένα σχετικά µεγάλο εύρος ζώνης Τα καλώδια πολλαπλών συνεστραµµένων ζευγών διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες µε κριτήριο την ύπαρξη θωράκισης: UTP (Unshielded Twisted Pair) καλώδια τα οποία περιέχουν συνεστραµµένα ζεύγη χωρίς να παρεµβάλλεται θωράκιση. STP (Shielded Twisted Pair) καλώδια τα οποία περιέχουν συνεστραµµένα ζεύγη τα οποία προστατεύονται µε θωράκιση.

16 UTP και STP Καλώδια

17 UTP Καλώδια Τα UTP καλώδια αποτελούνται από 4 συνεστραµµένα ζεύγη και αποτελούν την πλέον δηµοφιλή επιλογή καλωδίωσης στα δίκτυα ΗΥ και ειδικότερα στα τοπικά δίκτυα. Ανάλογα µε τις επιδόσεις του τα UTP καλώδια διακρίνονται σε επτά κατηγορίες (CAT 1, 2, 3, 4, 5, 5e 6). διαφοροποιήση σε ζητήµατα εξασθένησης και εύρους ζώνης το εύρος ζώνης της κατηγορίας 5 και 5e είναι 100 ΜΗz ενώ της κατηγορίας 6 είναι 200 ΜΗz. Τα UTP καλώδια τερµατίζονται σε πρίζες και αντίστοιχα φις τα οποία ονοµάζονται RJ-45. Τυπικές επιδόσεις των καλωδίων UTP, ως προς την ταχύτητα µετάδοσης είναι Mbps.

18 UTP Καλώδια: Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα Τα UTP καλώδια παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως η ευκολία στην εγκατάσταση, το µικρό κόστος το µικρό τους µέγεθος. Στα µειονεκτήµατα τους συγκαταλέγονται η ευαισθησία στο θόρυβο και τις παρεµβολές το περιορισµένο µήκος τους λόγω της εξασθένησης.

19 Ένα σηµαντικό στοιχείο για την ορθή χρήση και εγκατάσταση των UTP καλωδίων είναι η συµβατή τοποθέτηση των καλωδίων στις δύο άκρες του. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η τοποθέτηση του σύρµατος πάνω στο οποίο εκπέµπεται πληροφορία από τη µία πλευρά σε θέση όπου λαµβάνεται πληροφορία από την άλλη πλευρά. Ανάλογα µε τη φύση της σύνδεσης και κατ επέκταση τον τύπο των δικτυακών συσκευών που διασυνδέονται υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Καλώδιο Ευθείας Σύνδεσης (Straight Through), Καλώδιο ιασταυρούµενης Σύνδεσης (Crossover), Καλώδιο Rollover UTP Καλώδια & Τύποι ιασύνδεσης

20 Καλώδιο Ευθείας Σύνδεσης (Straight Through) Στο Καλώδιο Ευθείας Σύνδεσης (Straight Through) τα χάλκινα σύρµατα συνδέονται στις ίδιες θέσεις σε κάθε πλευρά. Από πρακτική άποψη κάθε ζεύγος είναι µονωµένο µε πλαστικό διαφορετικών χρωµατικών συνδυασµών οπότε οι δύο άκρες του καλωδίου πρέπει να έχουν τους ίδιους χρωµατικούς συνδυασµούς. Τυπικό παράδειγµα χρήσης ενός τέτοιου καλωδίου είναι η σύνδεση της κάρτας δικτύου ενός υπολογιστή µε ένα µεταγωγέα (switch).

21 Χρωµατικοί Συνδυασµοί

22 Καλώδιο Ευθείας Σύνδεσης (Straight Through)

23 Καλώδιο ιασταυρούµενης Σύνδεσης (Crossover) Στο Καλώδιο ιασταυρούµενης Σύνδεσης (Crossover) τα χάλκινα σύρµατα τοποθετούνται χιαστί, η θέση εκποµπής της µίας πλευράς να συνδέεται µε τη θέση λήψης της άλλης Με απλή σύγκριση των χρωµατικών συνδυασµών σε αυτού του τύπου τα καλώδια προκύπτει ότι οι συνδυασµοί των θέσεων 1 και 2 θα εµφανίζονται στις θέσεις 3 και 6 στην αντίθετη πλευρά. Τυπικό παράδειγµα τέτοιου τύπου διασύνδεσης είναι η διασύνδεση ανάµεσα σε δύο µεταγωγείς (switches) ή δύο υπολογιστές.

24 Καλώδιο ιασταυρούµενης Σύνδεσης (Crossover)

25 Καλώδιο ιασταυρούµενης Σύνδεσης (Crossover)

26 Καλώδιο Rollover Καλώδιο Rollover το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον εξ αποστάσεως έλεγχο µιας δικτυακής συσκευής οι θέσεις από αριστερά προς τα δεξιά είναι ακριβώς αντίθετες δηµιουργώντας τον ίδιο χρωµατικό συνδυασµό από τα δεξιά προς τα αριστερά

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα

Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα 1 Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1. Μοντέλο Επικοινωνίας 5 Κεφάλαιο 2. Μετάδοση δεδομένων 8 2.1 Βασικές Έννοιες 8 2.1.1 Εισαγωγή 8 2.1.2 Κωδικοποίηση δεδομένων 8 2.2 Χαρακτηριστικά μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #2η: To φυσικό επίπεδο: Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, κυκλώµατα και µέσα µετάδοσης, διαµόρφωση, πολυπλεξία Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα)

Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 03 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 2ο Βιβλιογραφία Μαθήµατος: «Computer Networks», Tanenbaum, 4 th Edition, Pr. Hall, 2003. «Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31. 2. Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων... 51. Εισαγωγή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31. 2. Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων... 51. Εισαγωγή... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 19 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31 Σκοπός του κεφαλαίου... 31 Εισαγωγή... 32 Ο δρόµος προς τη δικτυωµένη επιχείρηση... 34 Η επιχειρηµατική αξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean. ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.gr Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Το φυσικό Στρώµα 3. Το στρώµα Ζεύξης εδοµένων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ u 4.1 Τύποι καλωδίων. 4.1.1 Καλώδια συνεστραμμένων ζευγών. 4.1.2 Ομοαξονικό καλώδιο. 4.1.3 Καλώδιο οπτικών ινών. u 4.2 τοπολογίες τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Κεφάλαιο1 Κεφάλαιο2 Κεφάλαιο3 Κεφάλαιο4

Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Κεφάλαιο1 Κεφάλαιο2 Κεφάλαιο3 Κεφάλαιο4 Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Κεφάλαιο1 Κεφάλαιο2 Κεφάλαιο3 Κεφάλαιο4 Πτυχιακή Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Παπαπέτρου

Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Μετάδοση Πληροφορίας και Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 76

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΝΟΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΟΣΜΑ ΑΚΗΣ.

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΝΟΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΟΣΜΑ ΑΚΗΣ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΝΟΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΟΣΜΑ ΑΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: ΣΚΟΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης. (anpol@teiser.gr)

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης. (anpol@teiser.gr) Δίκτυα Υπολογιστών Ι 4 ο Εξάμηνο (Εαρινό) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης (anpol@teiser.gr) 1 Στόχοι του Μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή των φοιτητών με την τεχνολογία των Δικτύων Δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

COMPONENTS STANDARD) 10 STANDARD) 11 1.1.4 ANSI/TIA/EIA/-568-A 22. 2.1.2 Εγκατάσταση Εισόδου (entrance facility) για το Πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569 30

COMPONENTS STANDARD) 10 STANDARD) 11 1.1.4 ANSI/TIA/EIA/-568-A 22. 2.1.2 Εγκατάσταση Εισόδου (entrance facility) για το Πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569 30 2012 Πτυχιακή εργασία Παρουσίαση προτύπων κανονισµών δοµηµένης καλωδίωσης Κωστομοίρης Αλέξης-Βασίλης ΑΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Μ 3600 26/4/2012 Εισαγωγή 5 1. Κεφάλαιο 1 ο : Ανάλυση και Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα