ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 5 Μάρτίου 2012 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) March 5, 2012

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ηµεροµηνία έκδοσης: 05/03/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης JANUARY 2012 Publication date: 05/03/2012 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...43 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date

6 2.9 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...68 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...73 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G07C 9/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατριάρχου Αθηναγόρα 7, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ (ΕΒΡΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓ- ΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ- ΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ / ΝΟΜΙΜΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΑΝΟΙΓΜΑ Σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης αναφερόµενο σε µονάδα ελέγχου (15) και περιφερειακά µέρη αυτής, ελέγχουσα την πρόσβαση οποιουδήποτε ανοίγµατος εισόδου (11), όπου δια της αποσπώµενης µικροηλεκτρονικής συσκευής πρόσβασης (25), περιέχουσα τυχαίο και µη επαναλαµβανόµενο κωδικό τον οποίο ταυτοποιεί-αναγνωρίζει εξ επαφής αντίστοιχη ηλεκτρονική συσκευή κωδικοποιηµένης πρόσβασης (26), εντέλλεται να ανοίξει τη θυρίδα (14) αυτόµατα, ώστε να καταχωρηθεί τυχαίος αρχικός κωδικός (22) ή επιλέξιµος κωδικός πρόσβασης (23), οπότε µε την ταυτόχρονη παρουσία ενός εκ των δύο (22, 23) και της εν λόγω αποσπώµενης µικροηλεκτρονικής συσκευής πρόσβασης (25), η µονάδα ελέγχου (15) διαβιβάζει εντολή ασφάλισης ελευθέρωσης του ανοίγµατος εισόδου (11) σε συστήµατα, µέσα ή µηχανισµούς. Η ανάκτηση των στοιχείων για απεµπλοκή-επανέλεγχο της πρόσβασης, διενεργείται µέσω ερωτηµατολόγιου (28) που είχε καταρτίσει και αποστείλει κατά το παρελθόν σε εταιρεία (29) ο ιδιοκτήτης νόµιµος χρήστης, περιέχον τον αρχικό κωδικό (22),τον κωδικό αναζήτησης (24) και προσωπικά επιλέξιµα στοιχεία, τα οποία µέσω του κωδικού αναζήτησης (24) επιβεβαιώνονται, ώστε ο ιδιοκτήτης νόµιµος χρήστης να ανακτήσει άµεσα και αποκλειστικά τον αρχικό κωδικό (22) που θα του επιτρέψει τον επανέλεγχο πρόσβασης, καταχωρώντας ο ίδιος άµεσα τα νέα στοιχεία πρόσβασης, συντάσσοντας παράλληλα και αποστέλλοντας σε εταιρία (29) νέο ερωτηµατολόγιο (28). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F25D 3/08 IPC8: F25D 31/00 IPC8: B65D 23/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειρήνης 64, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ηµοκρατίας 23, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 2)ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Ειρήνης 64,15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Η πλαστική φιάλη µιας χρήσης που αποτελείται από το εξοηερικό δοχείο της βιοµηχανικής εµφιάλωσης του ποτού (1) µε το πώµα σφράγισης του (2) και από το εσωτερικό αυτόνοµο κυλινδρικό δοχείο υποδοχής κύβων πάγου (3) το εσωτερικό σπείρωµα (4) τοποθετηµένο στο κέντρο της βάσης της πλαστικής φιάλης µιας χρήσης, µε το πώµα στεγανοποίησης του (5) που αποτελείται από το πώµα στεγανοποίησης του (6) το εξωτερικό του σπείρωµα (7) τη λαβή σύσφιξης του (8) και τους κύβους πάγου (9) τοποθετηµένους και σφραγισµένους από το πώµα στεγανοποίησης (5) εντός του εσωτερικού αυτόνοµου κυλινδρικού δοχείου υποδοχής κύβων πάγου (3). Η ύπαρξη των δύο αυτόνοµων δοχείων υποδοχής της πλαστικής φιάλης µιας χρήσης επιτυγχάνουν τη διατήρηση της επιθυµητής θερµοκρασίας του εµφιαλωµένου ποτού για περισσότερο χρόνο, µέσω µιας οµοιόµορφης παροχής ψύξης και συγχρόνως διατηρώντας ανεπηρέαστα και αναλλοίωτα τα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποτού. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61B 17/72 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ακροπόλεως 120,, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝ ΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Ο ενδοµυελικός ήλος βραχιονίου όντας δυο τύπων ορθόδροµος Α` ή ανάστροφος Β` αποτελούµενος από το σώµα Α και τον στυλεό Β χαρακτηρίζεται από την ικανότητα της αυτοκαθήλωσης εντός του αυλού του οστού µέσω του καθηλωτή. Ο καθηλωτής αποτελεί τον µηχανισµό συγκράτησης του ήλου εντός του αυλού µέσω της ικανότητας του για αύξηση της διαµέτρου που επιτυγχάνεται από την τηλεσκοπική µετατόπιση του στυλεού Β µε τα εξογκώµατα του Β1, εντός του σώµατος Α παρεκτοπίζοντας τις εγκοπές ΑΙ (µεταλλικές σφαίρες Α8 και ανοικτό µεταλλικό δακτύλιο Α7ή πλαστικές σφαίρες Α9 και πλαστικό δακτύλιο Α10) προς τα έξω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της διαµέτρου του καθηλωτή µε συνέπεια την συγκράτηση του ήλου εφάµιλλης δύναµης ενός κοχλία. Η καθήλωση του ήλου µπορεί να γίνει σε περισσότερο από ένα σηµεία. Η επιλογή των σηµείων καθήλωσης αναλόγως του επιπέδου του κατάγµατος µπορεί να γίνει είτε το καθένα ξεχωριστά είτε σε συνδυασµό µεταξύ τους, µέσω της περιστροφής του στυλέου Β εντός του σώµατος Α. Ο ανάστροφος ήλος τύπου ΒΊΙ µέσω των πτερυγίων Γ που προστίθενται έχει την δυνατότητα συγκράτησης συντριπτικών καταγµάτων της περιφέρειας του βραχιονίου, ο οποίος συνδυάζει αφενός µεν την ιδιότητα του ήλου, που ελαχιστοποιεί τη βλάβη στα µαλακά µόρια, αφετέρου δε τη δύναµη µιας πλάκας οστεοσύνθεσης, κλειδούµενης ή µη. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E06B 1/70 IPC8: E06B 3/46 IPC8: E05D 15/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΑΓΟΥ ΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εξαµίλια, Θέση Κοσµάς, ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΛΑΓΟΥ ΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΟΥΣ ΚΥΛΙΣΗΣ Συρόµενη πόρτα ή παράθυρο µε καλυµµένους οδηγούς κύλισης µε ταινία ή προφίλ (6) που καλύπτει τα διάκενα που σχηµατίζονται στα τµήµατα των ραγών-οδηγών κύλισης (9) συρόµενων πορτών και παραθύρων ότανη πόρτα ή το παράθυρο (2) βρίσκονται σε διπλανό τµήµα του οδηγού και που κατασκευάζεται από µέταλλο ή θερµοπλαστικό ή ελαστικό υλικό ή ακόµη και από σύµµεικτα υλικά και διαφόρου σχήµατος. Η ταινία ή το προφίλ κάλυψης (6) χρησιµοποιείται σε µια πόρτα ή παράθυρο (6) ή και σε σύστηµα από πολλαπλές παράλληλες µεταξύ τους πόρτες ή παράθυρα και στερεώνεται µε διάφορους τρόπους στις πλευρές της συρόµενης πόρτας ή του παραθύρου και µε την κίνηση της πόρτας ή του παραθύρου να καλύπτει τα διάκενα που σχηµατίζονται στον οδηγό ή στους οδηγούς κύλισης (9) δεξιά και αριστερά της πόρτας ή του παραθύρου και τίθεται σε κίνηση για την κάλυψη των διακένων µε κινητήρα (11) ή χειροκίνητα. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61M 1/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μικράς Ασίας 67, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΝΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΤΕΡΡΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πεντέλης 20,15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΠΑΡΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΤΙΩΘΗΣΕΩΣ Το Σύστηµα Εκτόνωσης του πεπιεσµένου αέρος εντός αεροθαλάµου Παραορτικής Αντλίας Αντιωθήσεως µπορεί να εφαρµοστεί σε ασθενείς µε χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Ως γνωστόν, η Παραορτική Αντλία Αντιωθήσεως βασίζεται στην παροχή πεπιεσµένου αερίου κατά τηδιαστολική περίοδο του καρδιακού κύκλου και στην αφαίρεση αυτού κατά τη φάση της εξώθησης της αριστεράς κοιλίας. Το Σύστηµα εκτόνωσης του πεπιεσµένου αέρος εντός του αεροθαλάµου (1) της Παραορτικής Αντλίας Αντιωθήσεως, περιλαµβάνει µία ηλεκτρονική βαλβίδα ασφαλείας (15) προσαρµοσµένη στην αρχή του εξωσωµατικού τµήµατος (13) του βιοσυµβατού αεραγωγού (11) της Παραορτικής Αντλίας Αντιωθήσεως. Η βαλβίδα συγχρονίζεται (µέσω ηλεκτροκαρδιογραφήµατος που λαµβάνεται είτε από επικαρδιακά είτε από κοινάεπιδερµικά ηλεκτρόδια) µε τη συσκευή (κονσόλα) παροχής αερίου (14) και ανοίγει τον αεραγωγό στο περιβάλλον κατά τη φάση της εκκένωσης του αέρος από τον υποθάλαµο ΑΕ (συστολική φάση της καρδιάς), ενώ κλείνει κατά την προώθηση πεπιεσµένου αέρος (κατάτη διαστολική περίοδο της καρδιάς) από την κονσόλα προς την παραορτική αντλία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ταχεία εκτόνωση του πεπιεσµένου εντός του αεροθαλάµου αέρος και οµαλή εκκένωση του µε την αποφυγή εφαρµογής σηµαντικής αρνητικής πίεσης στον αεραγωγό, κάτι που δυνητικά θα µπορούσε να οδηγήσει σε ανώµαλη ροή αίµατος εντός της αντλίας ή και σε άλλες επιπλοκές. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F42B 7/10 IPC8: F42B 7/08 IPC8: F42B 10/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Καβάλας 16, ΣΥΚΙΕΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Καβάλας 16,56625 ΣΥΚΙΕΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΟΒΟΛΟ ΛΕΙΟΚΑ- ΝΟΥ ΟΠΛΟΥ ιατρητικό µονόβολο λειοκάνου όπλου που αποτελείται από τη βολίδα (1) το αποσπώµενο κέλυφος (5) και την ουρά σταθεροποίησης (6). Η βολίδα (1) είναι κατασκευασµένη από κράµα ατσαλιού που έχει υποστείθερµική επεξεργασία και γαλβανισµό ή συνδυασµό κραµάτων ατσαλιού και βολφραµίου και καταλήγει σε κωνική µύτη (2) µε περιεχόµενη γωνία (3) 75 µοιρών. Από τη βάση της βολίδας (1) προεξέχει κατάλληλα διαµορφωµένος άξονας (4) που χρησιµεύει στη µηχανική σύνδεση των µερών που το αποτελούν σε ενιαίο σύνολο. Κατά την πυροδότηση τα τέσσερα πέταλα από τα οποία αποτελείται το αποσπώµενο κέλυφος (5) αποσπώνται και η βολίδα (1) µε την ουρά σταθεροποίησης (6) άρρηκτα συνδεδεµένη στη βάση της συνεχίζουν την πορεία τους προς το στόχο. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E06B 9/11 IPC8: E06B 9/15 IPC8: E06B 9/266 IPC8: E06B 9/386 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 26ο χλµ. Παλ. Οδ. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Κτίριο Almako, Ν. Σάντα, ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ-ΠΑΡΑΓΩ- ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΣΙ ΕΣ (ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ) ΡΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙ ΕΣ (ΓΑΛΟΝΑΚΙΑ ΠΑΝ- ΤΖΟΥΡΙΩΝ) ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙ- ΝΙΟΥ Είναι µία µέθοδος όπου χρησιµοποιούνται καλούπια ανοικτής διατοµής µε παραγωγή των περσίδων αρχικά ως ανοικτών και όχι σωληνωτών προφίλ και στην συνέχεια τελικής µορφοποίησης των κατά το στάδιο της διάτρησης. Με την µέθοδο αυτή κατασκευάζεται µία σειρά από 4 προφίλ περσίδων (φυλλαράκια) ρολών (1) (3) (4) (5) αλουµινίου και µία σειρά 2 προφίλ περσίδων (γαλονάκια παντζουριών) εξώφυλλων (6) (7) αλουµινίου. Τα προφίλ περσίδων (φυλλαράκια) ρολλών συναρµολογούµενα µεταξύ των µας δίνουν αντίστοιχα τα ρολά (2) (2α) (2β) (2γ). Τα δε προφίλ περσίδων (γαλονάκια παντζουριών) εξώφυλλων µας δίνουν τα παντζούρια (8) (8α). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C08J 5/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Τ.Θ. 1490, Μελιδοχώρι, ήµος Ν. Καζαντζάκη, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΛΑ- ΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΒΙΟΜΗ- ΧΑΝΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Πρόκειται για την παραγωγή προτεντωµένης και µη τρυπηµένης ταινίας από πολυαιθυλένιο ή άλλα παρεµφερή υλικά, κατά µήκος της οποίας υπάρχουν πολλαπλά ενσωµατωµένα πλεγµένα νήµατα ενίσχυσης. Οι µέθοδοι παραγωγής της είναι οι ακόλουθες. Γίνεται µε παράλληλα κανάλια στα οποία το φιλµ τεντώνεται τοπικά κατά την TD, και αφού οδηγηθούν τα νήµατα του διχτύου εντός των καναλιών γίνεται το τελικό τέντωµα στην MD, κατά το οποίο οι ραβδώσεις λειτουργούν σα θηλιές, ούτως ώστε τα νήµατα να εγκλωβίζονται και να ενσωµατώνονται µε τη βασική µεµβράνη. Κατ` επέκταση µπορεί να γίνει και θερµική επεξεργασία, κατά την οποία το δίχτυ και 2 εξωτερικές µεµβράνη θερµαίνονται και κατόπιν συµπιέζονται υπό µορφή σάντουιτς (φίλµ-δύχτι-φιλµ). Επιπρόσθετη διαδικασία αποτελεί και η επίστρωση λεπτού στρώµατος κόλλας στη µία επιφάνεια της µεµβράνης, κατόπιν της προαναφερθείσας διαδικασίας ενίσχυσης της. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47J 37/04 IPC8: A47J 37/07 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΙΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωλέτη 12, ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΙΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΣΟΥΒΛΑ Ηλεκτρική ψηστιέρα για ψήσιµο σε σούβλα, σε κυλινδρική µορφή όταν είναι κλειστή που αποτελείται από (1) διπλή ηλεκτρική αντίσταση, (2) βάση και καπάκι συσκευής το καθένα σε σχήµα µισού κυλίνδρου, (3) το ειδικό εξάρτηµα για τη σύνδεση της ηλεκτρικήςαντίστασης µε το καλώδιο (4) το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος (5) χειρολαβές (6) σούβλα (7) αφαιρούµενα στηρίγµατα σούβλας και (8) στηρίγµατα ψησταριάς. Η παράλληλη θέση της αντίστασης σε σχέση µε το κρέας και η σταθερή της θερµοκρασία επιτυγχάνουν τέλειο ψήσιµο ενώ το µικρό της µέγεθος και η συµπαγής µορφή της την καθιστούν εύκολη στη χρήση και την αποθήκευση της. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60Q 7/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝ ΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγ.Σπυρίδωνος 15, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΜΠΟΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γαλήνης 38, ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΑΝ ΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2)ΜΠΟΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Η- ΓΩΝ ΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗ- ΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Το σύστηµα προειδοποίησης των οδηγών διερχόµενων οχηµάτων για την ύπαρξη ακινητοποιηµένου οχήµατος στο δρόµο περιλαµβάνει: α) έναν ποµπό σηµάτων υψηλής συχνότητας (1), ενσωµατωµένο σε φωτεινό τρίγωνο κινδύνου (Τ), του οποίου οι πλευρές φέρουν πηγές φωτός που αναβοσβήνουν, ώστε το ανθρώπινο µάτι να αντιλαµβάνεται αµέσως και από απόσταση την αναλαµπή, β) δέκτες ( ) συνεργαζόµενους µε τον ποµπό (1) του φωτεινού τριγώνου κινδύνου (Τ) εντός των διερχόµενων οχηµάτων, οι οποίοι όταν λάβουν το σήµα υψηλής συχνότητας, παράγουν ηχητικό (15) και οπτικό (16) σήµα προειδοποίησης των οδηγών τους για την ύπαρξη ακινητοποιηµένου οχήµατος στο δρόµο, οπότε να αποφεύγονται ενδεχόµενα ατυχήµατα. Οι πηγές φωτός είναι κατά προτίµηση φωτοδίοδοι (LEDs), το εκπεµπόµενο φώς των οποίων ενισχύεται από συστοιχίες ανακλαστήρων και φακών (11). Η βάση του τριγώνου, η οποία φέρει στο εσωτερικό της την µπαταρία (2) και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώµατα (πλακέτα (1), έχει κατά προτίµηση στην πρόσοψη της κυλιόµενα φωτεινά τόξα (10) για την εκτροπή της κυκλοφορίας προς τα δεξιά ή και προς τα αριστερά του ακινητοποιηµένου οχήµατος. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01G 31/00 IPC8: A01G 31/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φιλελλήνων 18, ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΓΟΥ- ΟΧΕΙΩΝ Υ ΡΟ- ΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ Σύστηµα αγωγού-δοχείων υδροπονικής καλλιέργειας τριών επιπέδων το οποίο αποτελείται από τρείς αγωγούς-τµήµατα µέσα στους οποίους βρίσκονται τοποθετηµένα σε σειρά διάτρητα δοχεία. Το διάλυµα γεµίζει και αδειάζει διαδοχικά τα τρία εν σειρά συνδεόµενα τµήµατα εµποτίζοντας και στη συνέχεια αφήνοντας να αποστραγγιστεί το περιεχόµενο των δοχείων. Στο τέλος του κύκλου λειτουργίας το διάλυµα συγκεντρώνεται σε εξωτερική δεξαµενή και µε τη χρήση αντλίας επιστρέφει στην αρχική δεξαµενή από την οποία δύναται να ξαναδιοχετευτεί, αφού συµπληρωθούν οι τυχόν απώλειες, στο σύστηµα. Τα πλεονεκτήµατα αυτής τηςεφεύρεσης είναι ότι το φυτό έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει όση ποσότητα διαλύµατος και οξυγόνου χρειάζεται ακριβώς, ο όγκος του διαλύµατος που απαιτείται είναι µικρότερος από άλλα συναφή συστήµατα, οιαπώλειες διαλύµατος οφείλονται αποκλειστικά στην απορρόφηση από τα φυτά, απαιτείται µικρότερη κατανάλωση ενέργειας για τη ροή του διαλύµατος και γενικά ο λόγος της παραγωγικότητας του συστήµατος προςτηδαπάνη της ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλός. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03G 7/00 IPC8: F03G 7/04 IPC8: F03D 9/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΝΤΩΝΙΟΣ Νηρέως 7, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/07/2010 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Σταθµός παραγωγής ενέργειας από τουλάχιστον δύο διαφορετικές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας επιλεγόµενες σε αντιστοιχία µε διαθέσιµες ανανεώσιµες πηγές και σε συνάρτηση µε οικονοµίες κλίµακος της εκάστοτε µελέτης εφαρµογής (ηλιακή ενέργεια συλλεκτών και ή φωτοβολταϊκά στοιχεία, αιολική ενέργεια, γεωθερµική ενέργεια, κυµατική και ή παλιρροιακή ενέργεια, ενέργεια βιοµάζας, ενέργεια υδρογόνου, κα. Η παραγόµενη ενέργεια διατίθεται σε έναν συνδυασµό τουλάχιστον δύο εναλλακτικών χρήσεων (φωτισµός, ηλεκτροκίνηση, ψύξηθέρµανση, επεξεργασία λυµάτων, αφαλάτωση κλπ. Ο σταθµός αποτελείται από οικίσκο 1 µε δοµή πρότυπων συναρτησιακών στοιχείων (modules) (2) έτσι ώστε να δύναται µε την προσθαφαίρεση τέτοιων πρότυπων συναρτησιακών στοιχείων να εξασφαλίζεται η παραγωγή ενέργειας σύµφωνα µε τις απαιτήσειςτης εκάστοτε εφαρµογής και εξοπλίζεται µε γεννήτριες (7) εδρασµένες σε πρότυπο σκελετό σιδεροκατασκευής µε κεντρικό γερανό (9) φόρτιοσης και φέρει οροφή ηλιακών συλλεκτών ή φωτοβολταϊκών (4a, 4b. 4c) περιστρέψιµη στην εκάστοτε βέλτιστη κλίση ως προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. 14

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα