Το Δεκέμβριο του 2010, η Ελλάδα έθεσε φιλόδοξους και συγκεκριμένους στόχους: (α) να ελαχιστοποιήσει δραστικά το εμπορικό της έλλειμμα μέχρι το 2014,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Δεκέμβριο του 2010, η Ελλάδα έθεσε φιλόδοξους και συγκεκριμένους στόχους: (α) να ελαχιστοποιήσει δραστικά το εμπορικό της έλλειμμα μέχρι το 2014,"

Transcript

1

2 Το Δεκέμβριο του 2010, η Ελλάδα έθεσε φιλόδοξους και συγκεκριμένους στόχους: (α) να ελαχιστοποιήσει δραστικά το εμπορικό της έλλειμμα μέχρι το 2014, και (β) να δώσει ώθηση στις εξαγωγές αγαθών ώστε να αντιστοιχούν στο 10% του ΑΕΠ μέχρι το 2012 και το 16% του ΑΕΠ μέχρι το Μέχρι τώρα διαφαίνονται σημάδια επιτυχίας: οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 36,8% το 2011 αντιστοιχώντας ήδη στο 10,4% του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, το 2011, για πρώτη φορά, οι εξαγωγές υπερέβησαν τα 20 δισ. ευρώ σε αξία (περίπου 22,45 δισ. ευρώ). Μη συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,4% αγγίζοντας το ποσό ρεκόρ των 16,01 δισ. ευρώ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 2011 ήταν ένα έτος ρεκόρ για τις εξαγωγές τόσο από άποψη όγκου (ποσότητες), όσο και αξίας σε δολάρια ΗΠΑ.

3 Οι εξαγωγές αυξάνονται σε αξία, όγκο και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Ο στόχος για εξαγωγές αξίας ίσης με ποσοστό 16% του ΑΕΠ το 2014 είναι εφικτός. Όμως, η επίτευξη του στόχου θα πρέπει να βασιστεί στην περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών και όχι στη μείωση του ΑΕΠ. Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό αν και υπάρχει σταθερή εξισορρόπηση. Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών το 2011 θα πρέπει να αποκτήσει σταθερότητα, έστω και σε μικρότερα ποσοστά. Χτίσιμο πάνω στη δυναμική: Η υψηλή αύξηση των εξαγωγών το 2011 δημιούργησε μια δυναμική, η οποία όμως θα πρέπει να ακολουθηθεί από μια σταθερή ετήσια αύξηση περί το 10% για τα επόμενα έτη προκειμένου να θεωρηθεί αξιόπιστη, σταθερή και βιώσιμη. Υπολογίζεται ότι αυτή την περίοδο η αύξηση θα επιβραδυνθεί σημαντικά εξαιτίας των προβλημάτων ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. 3

4 Το 2009 ούτε η Τουρκία ούτε η Βουλγαρία ήταν στο Τοπ 10. Η ανάπτυξη των γειτόνων μας προσφέρει στους εξαγωγείς μας νέες δυνατότητες.

5 Όμως παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας το 10% του ΑΕΠ, όλες οι άλλες χώρες της Ε.Ε. έχουν πολύ καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι διπλάσιο, ενώ για την Ιρλανδία και την Ολλανδία ξεπερνά το 50%. Πρέπει λοιπόν να μην εφησυχάσουμε αλλά να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο ακόμα.

6 Η Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές είναι απόρροια συνέργειας της κυβέρνησης με τους εξαγωγείς. Αποτελεί ένα αναλυτικό σχέδιο που θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο. Διαμορφώνεται και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ). Στηρίζεται σε τρεις πυλώνες που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και την οπτική του εξαγωγέα: (α) Τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης (Enlarging Greece s export base), δηλαδή αύξηση του αριθμού των προϊόντων και των εταιριών που εξάγουν. Οι εξαγωγές πρέπει να αποτελέσουν τη στρατηγική προτεραιότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και όχι λύση ανάγκης στη συρρίκνωση της εσωτερικής κατανάλωσης. Οφείλουμε να στραφούμε στην παραγωγή ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων. Ο άξονας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τομεακών πολιτικών (θεσμικά, χρηματοδοτικά κλπ) για την αύξηση της εξαγώγιμης παραγωγικής βάσης της χώρας ανά κλάδο. (β) Την προώθηση των εξαγωγών (Exports promotion), δηλαδή τα παραγόμενα προϊόντα να βρουν αγοραστές στο εξωτερικό, μέσω της επαναπροσέγγισης των παραδοσιακών προορισμών, και τη διείσδυση σε νέες αναδυόμενες αγορές. (γ) Την απλοποίηση των διαδικασιών για την πραγματοποίηση εξαγωγών και εισαγωγών (Exports facilitation), δηλαδή τη διευκόλυνση του εξαγωγέα στην αποστολή του παραγόμενου προϊόντος στον αγοραστή του εξωτερικού.

7 Το Δεκέμβριο του 2010, για πρώτη φορά καταρτίστηκε ένα συνεκτικό σχέδιο για την εξωστρέφεια. Από την υιοθέτηση ενός εθνικού brand μέχρι την ανασύνταξη των δημόσιων φορέων που υπηρετούν την εξωστρέφεια. Τον Απρίλιο του 2012 η πρωτοβουλία επικαιροποιήθηκε.

8 Προκλήσεις: (i) Αλλαγή της επιχειρηματικής νοοτροπίας των ΜμΕ: οι εξαγωγές ως στρατηγική επιλογή: Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι ΜμΕ, προσπαθούν να εξάγουν ως αντανακλαστική αντίδραση στην πτώση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά. Όμως, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν τις εσωτερικές τους δομές και διαδικασίες θέτοντας τις εξαγωγές ως πρωταρχικό στόχο τους. Αυτό απαιτεί μία διαφορετική εταιρική στρατηγική (προϊοντικό μίγμα, συσκευασία, χρηματοοικονομικά, διεθνείς πιστοποιήσεις, branding, δίκτυα διανομής) και πιθανές συνεργασίες (clusters, οικονομίες κλίμακας) που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές όχι μόνο στην εσωτερική, αλλά και στη διεθνή αγορά. (ii) Προσαρμογή του κράτους και των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα: Απαιτείται διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των εταιριών που εξάγουν. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού που θα σχεδιάσει και θα υποστηρίξει την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Παράλληλα, είναι σημαντικό να συνδυαστεί η εξωστρέφεια με την καινοτομία και την ποιότητα. Η ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας με ποιοτικά χαρακτηριστικά (quality/best value) είναι το ζητούμενο για την Ελλάδα. Και για να προωθηθεί αυτό σε δυναμικές αγορές θα πρέπει να δημιουργηθούν συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την προσφορότερη πρόσβαση σε δίκτυα διανομής. (iii) Εξαγωγές Υπηρεσιών: Τα προαναφερθέντα αριθμητικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις εξαγωγές αγαθών. Η Ελλάδα σημειώνει, όμως, πολύ καλύτερες επιδόσεις στις εξαγωγές υπηρεσιών. Εντούτοις, οι εν λόγω επιδόσεις περιορίζονται μόνον στις υπηρεσίες της ναυτιλίας και του τουρισμού, ενώ όλοι οι άλλοι τομείς υπηρεσιών παρουσιάζουν ελάχιστες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προωθήσει συστηματικά και τις εξαγωγές των υπηρεσιών της.

9 (i) Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΕΣΠΑ υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ: Αυτό είναι ένα πρόγραμμα 45 εκ. ευρώ που ανακοινώθηκε το 2011 και τρέχει επιτυχώς, καθώς έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Αυτήν την περίοδο οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τις προκαταβολές για να πραγματοποιήσουν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ). Αν και οι επιδοτήσεις δεν είναι μεγάλης αξίας, το πρόγραμμα προτρέπει τις ΜμΕ να αναδείξουν το εξωτερικό εμπόριο ως στρατηγική προτεραιότητά τους και τις καθοδηγεί να εκπληρώσουν μερικές ουσιαστικές προϋποθέσεις. Ένας δεύτερος κύκλος είναι έτοιμος να τρέξει άμεσα (50 εκ. ευρώ). (ii) Ταμείο «Εξωστρέφεια Go to Market» από το ETEAN: Ταμείο που διαχειρίζεται η Eurobank EFG και χορηγεί χαμηλότοκα δάνεια για επενδυτικά σχέδια με σκοπό να καταστούν οι ΜμΕ ανταγωνιστικές στο εξωτερικό. Κεφάλαια του δημοσίου αξίας 70 εκ. ευρώ έχουν μοχλευτεί από την Τράπεζα σε ένα συνολικό ποσό 210 εκ. ευρώ. Τρέχει αυτή τη στιγμή. (iii) Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ): Ο ΟΑΕΠ εγκαινίασε ένα νέο πρόγραμμα που προσφέρει χρηματοδότηση στους εξαγωγείς οι οποίοι έχουν ασφαλίσει τις εξαγωγές τους σε αυτόν. Τρέχει αυτή τη στιγμή και μάλιστα αυξήσαμε πριν λίγες εβδομάδες το όριο από 200 σε 500 χιλιάδες Ευρώ. (iv) Τα 450 εκ. ευρώ για τις επιδοτήσεις μέσω των περιφερειών: Επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να εστιάσουν στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ. Αναμένεται να «τρέξει» τις ερχόμενες εβδομάδες. (v) Το Ταμείο Εγγυοδοτήσεων (Guarantee Fund) για τις ΜμΕ.

10 Η πρόσφατη ψήφιση του νόμου για τη Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος περιλάμβανε σημαντικές απλοποιήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο. Οι παρωχημένοι νόμοι από το 1959 και το 1979 καταργήθηκαν, περιορίζοντας δραστικά τον όγκο της ελληνικής νομολογίας. Πολύπλοκες / χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες καταργήθηκαν αντί να διατηρηθούν με κοσμητικές μόνο απλοποιήσεις. Έτσι έχουμε πλέον ένα νέο, σύγχρονο και λιτό νόμο, ο οποίος: Βασίζεται στο ότι όποιος είναι έμπορος (ΓΕΜΗ, Μητρώο Εξαγωγών) μπορεί και να εξάγει. Θεσμοθετεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα (το Single Window). Μετατρέπει το Μητρώο Εξαγωγέων σε Μητρώο Εξαγωγών, για να δοθεί έμφαση στο τι εξάγουμε μαζί με το ποιος εξάγει, και η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται αυτόματα μέσω του Single Window. Καταργείται η υποχρέωση ο εξαγωγέας να εγγράφεται σε ειδικό μητρώο στα Επιμελητήρια με επιπλέον κόστος (αρκεί η εγγραφή στο ΓΕΜΗ). Τοποθετεί το cluster των εξαγωγικών συνδέσμων ΠΣΕ ΣΕΒΕ ΣΕΚ σε επιτροπή για το Βραβείο Εξαγωγέα, ώστε να αναδειχθούν καλά παραδείγματα και πρακτικές εταιριών με εξαγωγική δραστηριότητα.

11 Το Single Window είναι ένα φιλόδοξο έργο που θα αποτελέσει το one stop shop για τους εξαγωγείς απλοποιώντας δραστικά τις σχετικές διαδικασίες. Είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα (ψηφιακή πλατφόρμα) που επιτρέπει σε όσους συμμετέχουν στο εμπόριο και τις μεταφορές να υποβάλλουν τις τυποποιημένες πληροφορίες και έγγραφα σε ένα ενιαίο σημείο εισόδου για να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διέλευσης. Υπάρχουν διάφορα συστήματα Single Window εν ισχύ σε όλο τον κόσμο (Σουηδία, Σιγκαπούρη, Ολλανδία κλπ.). Το Single Window πρωτίστως διαχειρίζεται το περιβάλλον των εισαγωγών/εξαγωγών στα Τελωνεία και σχετίζεται με την παρουσίαση ή δήλωση αγαθών στα Τελωνεία, ώστε να μειωθεί ο χρόνος διασάφησης και η εξασφάλιση ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών υποβάλλονται μόνο μία φορά. Το Single Window επίσης προωθεί τη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές, καθώς οι κανόνες και οι διαδικασίες είναι σαφώς καθορισμένοι και αυτοματοποιημένοι. Στα πιθανά οφέλη που θα προκύψουν για τον δημόσιο τομέα περιλαμβάνεται η μείωση των διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας, η απελευθέρωση πόρων, η αύξηση της αποδοτικότητας, η βελτίωση των στατιστικών στοιχείων, η ενιαία κεντρική πρόσβαση στη διαθέσιμη πληροφορία και η εξασφάλιση της σωστής απόδοσης εισοδήματος.

12 Το Single Window εκτός από μνημονιακή υποχρέωση αποτελεί και κυβερνητική προτεραιότητα. Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της Ομάδας Δράσης (Task Force) και των εμπλεκομένων Υπουργείων ή φορέων (πρόσφατα μια αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη και τα Ηνωμένα Έθνη επισκέφθηκε την Αθήνα για να προσφέρει πολύτιμη τεχνική βοήθεια). Με το Single Window θα απλοποιηθούν δραστικά οι διαδικασίες προτού αυτές κατασταθούν ηλεκτρονικές και θα διασυνδεθεί με την υπηρεσία ηλεκτρονικών τελωνείων (e customs) για να προσφέρει στους εξαγωγείς ολοκληρωμένες υπηρεσίες (υπηρεσία μιας στάσης για τις εξαγωγές). Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, 1 ημέρα καθυστέρησης στην εξαγωγική διαδικασία, αντιστοιχεί σε απώλεια της τάξης του 1% επί της αξίας των εξαγόμενων προϊόντων. Σύμφωνα με το σχετικό Δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην Ελλάδα, παίρνει 20 ημέρες η εξαγωγική διαδικασία, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 10 ημέρες. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πόσο σημαντική είναι η προαναφερόμενη παρέμβαση για την τόνωση ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας. 12

13 Μία Εθνική Στρατηγική απαιτεί τη διυπουργική συνεργασία μεταξύ Υπουργείων με σημαντική συμβολή στην προώθηση των εξαγωγών, δηλαδή των: (i) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (ii) Υπουργείο Εξωτερικών, (iii) Υπουργείο Οικονομικών, (iv) Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, (v) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης Επικοινωνίας. Ο ιδιωτικός τομέας θα κληθεί να λάβει μέρος στη διαμόρφωση κοινού πλαισίου συνεργασίας.

14 Το Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών αντικαταστάθηκε από μια Υψηλού επιπέδου Επιτροπή για τις Εξαγωγές που έγινε μέρος του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, το οποίο απαρτίζεται από τις 4 ακόμη επιτροπές με αντικείμενο: Καινοτομία, ΜμΕ, Βιώσιμη Ανάπτυξη, και Ανταγωνιστικότητα (παρακολούθηση και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας όπως αυτή μετράται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, την Παγκόσμια Τράπεζα και το IMD). Το ΕΣΑΑ θα παίξει σημαντικό γνωμοδοτικό/συμβουλευτικό ρόλο στην εξέλιξη της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών, των άμεσων ξένων επενδύσεων, της καινοτομίας, και της ενίσχυσης των ΜμΕ. Οι εν λόγω επιτροπές απαρτίζονται από ηγετικά στελέχη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα.

15 Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει ένα εθνικό brand. Όλες οι πτυχές του εθνικού brand (εξαγωγές, προσέλκυση επενδύσεων, τουρισμός) θα υποστηριχθούν από τους αρμόδιους φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Είναι κρίσιμο να υπάρχει συντονισμός και συνέργιες. Θα γίνει προσπάθεια ώστε τα ελληνικά προϊόντα και οι υπηρεσίες να εστιάσουν στην ποιότητα/best value, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να γίνουν ανταγωνιστικά διεθνώς. Ο ιδιωτικός τομέας θα κληθεί να ηγηθεί της διαδικασίας αυτής. Υποστηρικτικά, στην κατεύθυνση αυτή θα λειτουργήσει το πρόσφατα θεσμοθετημένο σήμα ελληνικού προϊόντος, το οποίο θα φέρουν προαιρετικά ως επισήμανση τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα με στόχους την εδραίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την πάταξη των φαινομένων παράνομων ελληνοποιήσεων, και την αποτελεσματικότερη προώθησή τους στο εξωτερικό.

16 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τεχνογνωσία που υποστηρίζει αποτελεσματικά την Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές, μέσα από την Task Force για την Ελλάδα. Η διευκόλυνση των εξαγωγικών διαδικασιών έχει δρομολογηθεί και προχωρά με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, αλλά και άλλων κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργείων. Έχει ήδη αναπτυχθεί η μεθοδολογία που θα μειώσει δραστικά τις χρονοβόρες διαδικασίες και το διοικητικό κόστος στις εξαγωγές μέσω της απλοποίησης των προ τελωνειακών αλλά και των τελωνειακών διαδικασιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και την υλοποίηση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Αντίστοιχα, στον τομέα της προώθησης των εξαγωγών, η παροχή τεχνογνωσίας από ένα κράτος μέλος (domain leader) με εξαιρετική εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στον τομέα αυτό θα είναι πολύτιμη, ενώ και άλλες χώρες με σχετική παράδοση θα μπορούσαν επίσης να συνδράμουν. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα και να αξιοποιεί την τεχνική βοήθεια των εταίρων μας προκειμένου να έχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα προς την ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. ΟΠΕ: Το τελευταίο διάστημα επιτεύχθηκε σημαντικό συμμάζεμα στα οικονομικά του ΟΠΕ με παράλληλη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών (40% μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και υποχρεώσεις προς τρίτους παρά τη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων σε αντίστοιχο ποσοστό, 40% αύξηση δράσεων). Ο ρόλος του ΟΠΕ, όπως και του Invest in Greece, αλλά και του ΟΑΕΠ, είναι σημαντικός, αλλά θα πρέπει ως φορείς να εκσυγχρονιστούν και να συνεργάζονται στενά. Με δεδομένο ότι όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες θα στραφούν προς το εξωτερικό, είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε στη ζήτηση και τις ανάγκες της μεταστροφής αυτής.

17

18

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 ΣΕΒΕ. Πεπραγμένα 2011 1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 ΣΕΒΕ. Πεπραγμένα 2011 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 37η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 Πεπραγμένα 2011 1 Με την ευγενική υποστήριξη: Περιεχόμενα Πεπραγμένων 2011 Μήνυμα του Προέδρου του, κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 38 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 38η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2012 Με Την ευγενικη υποστηριξη Των: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Η φύση και ο ρόλος των εμποδίων εισόδου* Νικόλαος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014 Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη 2009 2013 2014 ΑΕΠ -3.1-3.9 0.6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ EL Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 GREEK EXPORTS CONFERENCE 2013 4 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ B2B MEETINGS WITH BUYERS 11 GREEK EXPORTS AWARDS 2013 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη. Επιχειρείν εν μέσω Κρίσης. Ομάδες Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη. Επιχειρείν εν μέσω Κρίσης. www.lsealumni.

Ομάδες Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη. Επιχειρείν εν μέσω Κρίσης. Ομάδες Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη. Επιχειρείν εν μέσω Κρίσης. www.lsealumni. Ομάδες Σκέψης: 20 14 Ομάδες Σκέψης Β Κύκλος 2014 1 Αγαπητοί αναγνώστες, Σας παρουσιάζουμε τα Κείμενα Θέσης (Policy Papers) των Ομάδων Σκέψης (Think Tank) του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πρόλογος Η Ελλάδα επλήγη ιδιαίτερα έντονα από την κρίση.

Διαβάστε περισσότερα