ιευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης"

Transcript

1 1 ιευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

2 2 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Τρεις άξονες πολιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: γ Απλοποίηση ητων εξαγωγικών γ διαδικασιών (Trade Facilitation) Διεύρυνση εξαγωγικής βάσης Προώθηση ηεξαγωγών γ

3 3 Τώρα... Εμπορικά Επιμελητήρια Εκτελωνιστίκό γραφείο Ασφαλιστική Εταιρία Μεταφορέας Μεταφορική Χ Εγγραφή ΕΜΕ Πιστοποιητιό Καταγωγής ηλώσεις Συμβόλαιο Εξαγωγικές πιστώσεις ( Α, CMR, Bill of Landing) ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ Κιβωτολόγιο Τιμολόγιο Ε Ε ελτίο Αποστολής ΤΕΛΩΝΕΙΟ Εκτελωνισμός Υπουργεία / Υπηρεσίες / Οργανισμοί ασμολόγιο Προϊόντα ιττής Πιστοποιητικά Άδειες ΟΥ Πιστοποιήσεις Εργαστήρια Πελάτης - Αγοραστής

4 4 Trade Facilitation... Αιτήσεις - ηλώσεις Τιμολόγιο Ε Ε Εμπορικά Επιμελητήρια Υπουργεία / Υπηρεσίες / Οργανισμοί Εγγραφή ΕΜΕ Πιστοποιητιό Καταγωγής Προϊόντα ιττής ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ελτίο Αποστολής Κιβωτολόγιο (CMR, Bill of Landing) Εργαστήρια Εκτελωνιστίκό γραφείο Ασφαλιστική Εταιρία ΟΥ Πιστοπιητικά Άδειες Εγκρίσεις Συμβόλαιο Εξαγωγική πίστη Εκτελωνισμός Μεταφορέας Μεταφορική ασμολόγιο

5 5 Οδικός Χάρτης για την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα Μείωση του Αριθμού των ημερών εξαγωγής στις 15 ημέρες και του κόστους εξαγωγής κατά 10% Τρέχουσα κατάσταση 2012 Ε ί ξ Επίτευξη αποτελεσμάτων από βραχυπρόθεσμους στόχους (παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής και απόδοσης) Μείωση του Αριθμού των ημερών εξαγωγής στις 10 ημέρες και του κόστους εξαγωγής κατά 20% -Μείωση των Τελωνειακών Ελέγχων Επίτευξη αποτελεσμάτων από μεσοπρόθεσμους ό στόχους Γενικευμένη Χρήση μ Απλουστευμένων Διαδικασιών και των ΕΟΦ -Έναρξη Single Window Επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων σχεδιασμών Έναρξη Single Window 2015 Πλήρης και Παραγωγική Λ Λειτουργία ί του Single Si l Window Ελλάδα : χώρα παγκοσμίου επιπέδου στη διευκόλυνση του διασυνοριακού δ ύ εμπορίου ~ 2017

6 6 Ενδεικτικά οφέλη για τους εμπόρους Ταχύτερος εκτελωνισμός : από τις 19 μέρες στις 10 (Δείκτες Παγκόσμιας Τράπεζας) Ένα και μοναδικό ηλεκτρονικό σημείο συναλλαγής, αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες υποβολής / ανταλλαγής δεδομένων & πληροφοριών Ενδεικτικά οφέλη για το δημόσιο Μείωση του διοικητικού φόρτου, αποδέσμευση πόρων και αύξηση αποτελεσματικότητας Ακριβέστερα στατιστικά στοιχεία, άμεση ενημέρωση και αξιοποίησης των δεδομένων Διασφάλιση ορθής απόδοσης εσόδων, ενίσχυση της ασφάλειας και της διαφάνειας Βελτίωση της κουλτούρας και της συμμόρφωσης των συναλλασσομένων

7 7 Απλοποίηση των Εξαγωγικών Διαδικασιών (Trade Facilitation / Single Window) 25 δράσεις για τη μείωση του χρόνου για την εξαγωγή κατά 50% και του κόστους κατά 20% μέχρι το 2015, οδηγώντας έτσι σε αύξηση 10% της αξίας των εξαγωγών *, 1,7% αύξηση του ΑΕΠ και νέες θέσεις εργασίας ** * World Bank και TFGR ** ΚΕΠΕ

8 8 Άμεσα αποτελέσματα, μεσοπρόθεσμος και στρατηγικός σχεδιασμός Υψη λή Προσ σπάθε ια Εμπλοκή και Αξιοποίηση Ηλεκτρονικές Διαδικασίες για Πιστοποιητικά Άδεις, κλπ Εκτίμηση κινδύνου και αυτοματοποίηση εκτελωνισμού Απλοποίηση Νομοθεσίας για διευκόλυνση εξαγωγών Ηλεκτρονική υποβολή συνοδευτικών Εγγράφων στα τελωνεία Απλοποίηση, Ηλεκτρονική Έκδοση των εγγράφων Εξαγωγής Συντονισμός Διεξαγωγής ελέγχων Τελωνείων και άλλων Υπηρεσιών Εκτίμηση κινδύνου για άλλες υπηρεσίες (προ) εξουσιοδότηση Εμπόρων Αγροτικών Φρούτα / Λαχανικά Αύξηση του αρ. των εμπόρων για απλουστευμένες διαδικασίες Λαχανικά Διεξαγωγή & Εφαρμογή BPA σε συγκεκριμένα προϊόντα ΒΔ Διασυνοριακού Εμπορίου Portal Εξαγωγών Αύξηση του αρ. των εμπόρων ΕΟΦ Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης κινδύνου συμβατού με την ΕΕ Πιλοτικό πρόγραμμα Τελωνείων & επέκταση Στρατηγικοί Στόχοι Ανάπτυξη Συστήματος Λιμένων Ανάπτυξη Εθνικού Single Window Χαμηλ λή Μείωση ή κατάργηση τελών εξαγωγών άλλων υπηρεσιών Quick Wins BPA για 2 πιλοτικά προϊόντα η-πληρωμές για τέλη τελωνείων & άλλων υπηρεσιών Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Χρόνος Υλοποίησης

9 9 Δομή διοίκησης Πολιτικό Εποπτικό Όργανο (3 μηνιαία ί παρακολούθηση) ) Συμβουλευτική Ομάδα Υπουργείο / Υπηρεσία 1 Υπουργείο / Υπηρεσία 2 Υπουργείο / Υπηρεσία ποστήριξης αρμογές) Νομικής Υπ θετικές Προσ Ομάδα Ν (Νομοθ Ομάδα Εργασίας 1 Συντονιστική Επιτροπή Γρ. ΠΘ (1), ΥπΟικ, ΥπΕξ, ΥπΑΝΥΠ, ΥπΑΑΤ. Ιδιωτικός Τομέας Ομάδα Εργασίας 2 Ομάδα Εργασίας UNECE TFGR Φορείς Ιδιωτικού Τομέα Τεχνικός Σύμβουλος (e.g. BPA) (e.g. IT/ICISnet) (e.g. dual use products)

10 10 Χρονοδιάγραμμα ράση 1 Ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας και προώθησης του Οδικού Χάρτη Έναρξη λειτουργίας Portal πληροφόρησης του Οδικού Χάρτη 2. ημιουργία Ομάδας γραμματειακής υποστήριξης της Συντονιστικής Επιτροπής, μηχανισμού παρακολούθησης και σύνταξης αναφορών από όλους τους εμπλεκομένους 3. Καθορισμός των αναγκαίων πόρων (ανθρώπινου δυναμικού & χρηματοδότησης (με βάση και τις πρώτες εκτιμήσεις του Οδικού Χάρτη) Εμπλεκόμενοι Συντονιστική Επ ιτροπ ή Συντονιστική Επ ιτροπ ή ΥπΑΑΥΜ, ΥπΟικ,, Επ ίσης:υπ ΜΗ, TFGR 4. ημιουργία ομής ιοίκησης ιεξαγωγή 1ης συνεδρίασης Επιτροπής Συντονισμού Γρ. π /θ 5. Σχέδιο ράσης, χρηματοδότησης, αναφορών ιεξαγωγή Ανάλυσης Επιχειρησιακών ιαδικασιών (BPA) σε 2 προεπιλεγμένα (πιλοτικά) ΥπΑΑΥΜ Επίσης: προϊόντα (τυρί φέτα και ροδάκινα/ακτινίδια). Υιοθέτηση βελτιωμένων / απλοποιημένων διαδικασιών ιεξαγωγή Ανάλυσης Επιχειρησιακών ιαδικασιών (BPA) σε 5 σημαντικά προϊόντα / κατηγορίες ιεξαγωγή Ανάλυσης Επιχειρησιακών ιαδικασιών (BPA) σε άλλα 5 σημαντικά προϊόντα / κατηγορίες ΥπΟικ, ΥπΑΑΤ & Ιδ. τομέας 6. Υιοθέτηση / Εφαρμογή ώριμων ή/και επειγόντων αλλαγών στην υφιστάμενη νομοθεσία ΥπΑΑΥΜ 7. Συγκέντρωση της εθνικής νομοθεσίας (των εθνικών μέτρων) ανά προϊόν (κατηγορία) και χώρα προορισμού- Q Απλοποίηση της εθνικής νομοθεσίας, όπου απαιτείται και είναι εφικτό, με σκοπό τη διευκόλυνση των εξαγωγών ΥπΟικ ΥπΑΑΥΜ συγκέντωση & συντονισμός 8. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά, άδειες και εξουσιοδοτήσεις και ενθάρρυνση των εξαγωγέων να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές διαδικασίες απ λοπ οιήσεων ΥπΑΑΤ i lifi ti Άλλες Υπηρεσίες 9. Επισκόπηση της έκδοσης των βασικών εγγράφων εξαγωγής με σκοπό την απλούστευση και ηλεκτρονικοποίησή τους όπου είναι εφικτό Επισκόπηση μέχρι Q2 2013; Απλούστευση και Ηλεκτρονικοποίηση μέχρι Q Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών προς τα Τελωνεία - Q Τελωνεία 11. Επισκόπηση του συστήματος των Τελωνείων για ανάλυση / εκτίμηση κινδύνου στις Τελωνεία εξαγωγές, εκτίμηση/αποδοχή προτάσεων βελτίωσης του συστήματος και ευθυγράμμισή του με βάση τις καλύτερες πρακτικές των κ-μ της ΕΕ Επισκόπηση και προτάσεις βελτίωσης, συμπεριλαμβανομένων των καλών πρακτικών των κ-μ της ΕΕ (Q2 2013) Έναρξη ευθυγράμμισης ένα και όπου απαιτείται με βάση τις καλύτερες πρακτικές των κ-μ της ΕΕ (Q3 2013) 12. Τελωνειακές διαδικασίες ελέγχου μετά τον εκτελωνισμό Τελωνεία 13. Ενεργοποίηση της αυτόματης αποδέσμευσης (εκτελωνισμού) των προϊόντων στις περιπτώσεις εκτίμησης χαμηλού κινδύνουt t - Q ιερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης τεχνικών εκτίμησης κινδύνων στις εξαγωγές και σε άλλες υπηρεσίες Υπουργείων (πέραν των Τελωνείων) Επισκόπηση δυνατότητας εφαρμογής σε άλλα Υπουργεία 15. Καθιέρωση ενός πιλοτικού προγράμματος διερεύνησης διαδικασιών για τα Τελωνεία και επέκταση προσαρμογή των νέων βελτιωμένων διαδικασιών σε όλες τα τελωνεία Έναρξη του πρώτου πιλοτικού προγράμματος - Nov 2012 Επισκόπηση ευρημάτων/συμπερασμάτων για τα πιλοτικά Τελωνεία - Q Έναρξη επέκτασης σε άλλα επιλεγμένα Τελωνεία Q3 - Q Συνέχιση της επέκτασης και σε άλλα επιλεγμένα Τελωνεία Q Επισκόπηση και εφαρμογή αντίστοιχων διαδικασιών σε όλα τα Τελωνεία ΥπΑΑΥΜ, Εμπ ορικά Επ ιμελητήρια, Ιδιωτικός Τομέας π.χ. Μεταφορείς Τελωνεία Συντονιστική Επ ιτροπ ή, ΥπΑΑΤ Άλλες Υπηρεσίες Τελωνεία Εμπ λεκόμενοι: Επ ιχειρήσεις, Εκτελωνιστές

11 11 ράση 16. Προσαρμογή. Μείωση ή εξάλειψη των τελών των κρατικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τις εξαγωγές. Αξιολόγηση των τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την διαδικασία εξαγωγής και προτάσεις για μείωση / εξάλειψη με βάση τα πρότυπα της ΕΕ - Q Προσαρμογή - Μείωση ή εξάλειψη τελών - Q Εισαγωγή των ηλεκτρονικών πληρωμών για όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με το διασυνοριακό εμπόριο - Q για τα τελωνεία Άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ξεκιν ώντας από ΥπΑΑΤ- Q Λοιπές υπηρεσίες - Q Άυξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που έχουν αδειοδοτηθεί για απλουστευμένες διαδικασίες και εκτελωνισμό στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 50 επιχειρήσεις - Q επιχειρήσεις - Q % της συνολικής αξίας των εξαγωγών- Q Άυξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που έχουν εγκριθεί ως Αναγνωρισμένοι Οικονομικοί Φορείς(ΑΟΦ) 50 επιχειρήσεις - Q επιχειρήσεις - Q % της συνολικής αξίας των εξαγωγών - Q Καθιέρωση Εξουσιοδοτημένων εμπόρων για Νωπά φρούτα και λαχανικά μέχρι Q Οι εγκεκριμένες εταιρείες ν αρχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη από Q Άυξηση του αριθμού των εμπόρων/επιχειρήσεων 21. Ανάπτυξη / Υλοποίηση Β και Portal για παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου και των συναφών διαδικασιών Έναρξη λειτουργίας του portal πληροφόρησης - Q Συντονισμός ιεξαγωγής ελέγχων μεταξύ των Τελωνείων και επιλεγμένων άλλων δημόσιων Υπηρεσιών Έναρξη από ΥπΑΑΤ Q Ενσωμάτωση άλλων δημόσιων Υπηρεσιών ΥπΟικ Εμπλεκόμενοι Τελωνεία, 'άλλες Υπηρεσίες, Τράπεζες Τελωνεία Επ ίσης: ΣΕ Τελωνεία Επ ίσης: ΣΕ ΥπΑΑΤ ΥπΟικ 23. Καθιέρωση των συστατικών μερών που είναι αναγκαία για την δημιουργία της Εθνικής ΥπΟικ Ενιαίας Θυρίδας (Single Window) Σχεδιασμός διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ των Τελωνείων και των άλλων δημόσιων Υπηρεσιών Καθιέρωση κοινών προτύπων / μοντέλων δεδομένων για δια-υπηρεσιακή ανταλλαγή πληροφοριών για την Ενιαία Θυρίδα (Single Window) ιασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των Τελωνείων και των άλλων δημόσιων Υπηρεσιών μχρ μέχρι by Q Ανάπτυξη της Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας (Single Window) Ανάπτυξη του βασικού σχεδίου για ολοκλήρωση των διαδικασιών για ένα σύστημα σημαίνουσας σημασίας για τους λιμένες και τα αεροδρόμια by Q ΥπΟικ, Επ ίσης: ΥπΑΑΤ, ΥπΑΑΥΜ, ΥπΕΘΑΜ, ΥπΠολ, ΥπΝαυτ, Υπ ΠρΠολ, Εμπ ορικά Επ ιμελητήρα Υπ Ναυτιλίας, Επ ίσης: ΥπΟικ (Τελωνεία), ΥπΑΑΥΜ Έναρξη υλοποίηση;ς του συστήματος λιμένων 25. Τακτική επισκόπηση της εφαρμογής του Σχεδίου ράσεων και αξιολόγηση της Συντονιστική Επ ιτροπ ή κατάστασης της διεκόλυνσης τωνδιαδικασιώντου του διασυνοριακού εμπορίου στην Ελλάδα Πρώτη εξέταση και κατάστρωση στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο μετά το 2015 στην περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου

12 12 ιευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου, 20:00μμ) Κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που παραλήφθηκαν την 8η, 14η, 22α και 25η Ιουνίου.

(26 Ιουνίου, 20:00μμ) Κατάλογος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που παραλήφθηκαν την 8η, 14η, 22α και 25η Ιουνίου. Πίνακας 1 Ελλάδα: Προαπαιτούμενες δράσεις Πολιτική Μέτρα προς λήψη σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014 Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη 2009 2013 2014 ΑΕΠ -3.1-3.9 0.6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Εκδήλωση: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Η συμβολή των τελωνειακών διαδικασιών και των logistics στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών Ομιλητής: Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ, Δρ. Κυριάκος Λουφάκης Τίτλος Ομιλίας: Η ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα