«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013"

Transcript

1 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών Σχέσεων Ε.Ι.Ε. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) Βασ.. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο ίκτυο Εθνικών Σηµείων Επαφής 22/5/2008

2 ΤοΕθνικό ίκτυο Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητών (Ε..Κ.Κ.Ε.) και η ανταπόκριση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Ε.Τ. για τον ορισµό Εθνικών Σηµείων Επαφής στο 7ο Π.Π. Το Εθνικό ίκτυο Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητών στο 6ο Π.Π. της Ε.Ε. Οι κόµβοι του Ε..Κ.Κ.Ε. και η πρωτοβουλία για υποβολή πρότασης για N.C.P. του 7ου Π.Π.σε συνεργασία µε το Ελληνικό Σύλλογο επιστηµόνων «Marie-Curie» Το συµφωνητικό, οι εταίροι και τα πλεονεκτήµατα ενός δικτύου γεωγραφικά κατανεµηµένου µε σηµαντικές επιτυχίες στο 6ο Π.Π. Η πρόκληση για ανάληψη νέων αρµοδιοτήτων στην περιοχή της κινητικότητας των ερευνητών στο 7ο Π.Π. 2

3 Ε..Κ.Κ.Ε.: µέρος του Πανευρωπαϊκού ικτύου ERA-MORE To Ε..Κ.Κ.Ε. δηµιουργήθηκε µε χρηµατοδότηση από το 6ο Π.Π. της Ε.Ε. το 2003 και αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου Πανευρωπαϊκού δικτύου µε τίτλο ERA-MORE το οποίο έχει ως βασική αποστολή την ανάπτυξη οργανωµένων δοµών µέσα σε ερευνητικούς οργανισµούς και Πανεπιστήµια που θα προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες αξιόπιστης και επίκαιρης πληροφόρησης και άµεση βοήθεια στους ερευνητές σε θέµατα, όπως: αναγνώριση πτυχίων, ανάπτυξη καριέρας ερευνητών, άδειες εισόδου, παραµονής και εργασίας, επαγγελµατικές ευκαιρίες, εργασιακό καθεστώς (τύποι συµβάσεων, φορο-ασφαλιστικά), στέγαση, εκµάθηση γλώσσας κ.λ.π. Στόχος του Ε..Κ.Κ.Ε. Ποσοτική και ποιοτική αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών στον Ε.Χ.Ε. σύµφωνα µε την πολιτική της Λισσαβόνας 3

4 Προηγούµενη εµπειρία ικτύου ράσεις του Ε..Κ.Κ.Ε., 6οΠΠ Οριζόντιαδράση µε τα «Υπουργεία Κινητικότητας Ερευνητών» / Ε.Ι.Ε. Υποστήριξη Ευρωπαίων Ερευνητών και Ερευνητών τρίτων χωρών σε θέµατα κινητικότητας Εθνική ικτυακή Πύλη Κινητικότητας Ερευνητών (http://www.eracareers.gr) 9 ικτυακές Πύλες σε επίπεδο Κόµβων του ικτύου (επισκέψιµες µέσω της Εθνικής ικτυακής Πύλης) Ηλεκτρονικό Helpdesk E.K.E.T.A. Σύσταση ειδικών οµάδων εργασίας για αντιµετώπιση θεµάτων σχετικά µε την κινητικότητα (νοµικά εµπόδια της κινητικότητας, δια-τοµεακήκινητικότητα, προβλήµατα δράσεων Marie Curie του 6ου κλπ) Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας & εργαστήρια (workshops)της ιεύθ.έρευνας της Ε.Ε. Συνεργασία µε Εθνικά ίκτυα άλλων χωρών µε σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Συνεργασία µε Κέντρα Κινητικότητας άλλων χωρών µε σκοπό την υλοποίηση κοινών έργων στο πλαίσιο των Π.Π. της Ε.Ε. Συνεργασία µε Ενώσεις και ίκτυα Ερευνητών ( Marie Curie, EURODOC κλπ.) Οργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων και ειδικών θεµατικών εκδηλώσεων µε σκοπό την διάχυση της πληροφορίας Υλοποίηση συναφών έργων στο πλαίσιο του 6ου Π.Π. (PARIS project, Researchers Night κλπ.) 4

5 Ταυτότητατου ικτύου Εθνικών Σηµείων Επαφής: Ένα υποσύνολο του Ε..Κ.Κ.Ε. 5 µέλη του Ε..Κ.Κ.Ε. σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύλλογο Επιστηµόνων «Μαρία Κιουρί» Μια ένωση φορέων µε γεωγραφικά κατανεµηµένες αρµοδιότητες E.Σ.Ε και πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών ΕθνικόΣηµείο Επαφής για την περιοχή της Αττικής ΕθνικόΚέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΊδρυµαΤεχνολογίας και Έρευνας / ίκτυο «ΠΡΑΞΗ» / Επιστηµονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ΕλληνικόςΣύλλογος Επιστηµόνων «Μαρία Κιουρί» Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΕθνικόΣηµείο Επαφής για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος ΕθνικόΣηµείο Επαφής για την περιοχή της Νοτίου Ελλάδος Εθνικό Σηµείο Επαφής ειδικών δράσεων Υπεύθυνοι ενηµέρωσης για την περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου Υπεύθυνοιενηµέρωσηςγια την περιοχή τηςπελοποννήσου, της υτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων 5

6 Τασυγκριτικά πλεονεκτήµατα του ικτύουτων Ε.Σ.Ε για το Ειδικό Πρόγραµµα «ΆΝΘΡΩΠΟΙ» Υψηλός βαθµός εσωτερικής συνοχής και συνεργασίας Γεωγραφική κατανοµή / δραστηριοποίηση των Σηµείων Επαφής σε περιφερειακή βάση Η πολυµορφία των Σηµείων Επαφής (Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, τεχνολογικά πάρκα, άλλα ίκτυα και Ενώσεις ερευνητών) σε συνδυασµό µε τους µηχανισµούς που διαθέτουν (Επιτροπές Ερευνών, Γραφεία ιαµεσολάβησης / ιασύνδεσης / Σταδιοδροµίας, ιεθνών Σχέσεων κλπ) Μεγάλη προηγούµενη εµπειρία στη διάχυση πληροφορίας σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό και την κινητικότητα, την διεκδίκηση και διαχείριση έργων στο πλαίσιο των Π.Π. της Ε.Ε. Ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών σε εθελοντική βάση 6

7 Υπηρεσίεςπου παρέχονται και διαδικασίες που ακολουθούνται από το ίκτυο Ε.Σ.Ε «ΆΝΘΡΩΠΟΙ» 1. Σύνταξη ετήσιου πλάνου εργασίας 2. Επεξεργασία και ιάχυση πληροφορίας σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα «Άνθρωποι» 3. Οργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων και δράσεωνσε συνεργασία µε την ΓΓΕΤ και την Ε.Ε.(info-days, επιτόπου επισκέψεις, σεµινάρια, συνέδρια, εκθέσεις κ.α.) 4. Παροχή πληροφόρησης µέσω της Ειδικής Επίσηµης Ιστοσελίδαςτου Ε.Σ.Ε «Άνθρωποι» / Αττικής: 5. Ετοιµασία και αποστολή Ενηµερωτικού Υλικού (Newsletters) 6. Υποστήριξη της συµµετοχήςτων ενδιαφεροµένων οµάδων ερευνητών στο 7 ο Π.Π. 7. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιώνγια θέµατα διαχείρισης, διοικητικά και νοµικά αντικείµενα που ανακύπτουν από την συµµετοχή των φορέων σε έργα του 7 ου Π.Π. 8. Υποβοήθηση ενδιαφεροµένων για την αναζήτηση κατάλληλων εταίρων, µέσω της χρήσης εργαλείων της Κοινότητας (CORDIS, co-operation networks κ.α.) για υποβολή προτάσεων 9. Ενηµερωτική εκστρατείαγια την παρότρυνση των επιχειρήσεων να συµµετάσχουν πιο ενεργά στο 7ο Π.Π. 10. Συνεργασία µε την εποπτεύουσα Αρχή (ΓΓΕΤ), τον συντονιστή όλων των ΕΣΕ του 7 ου ΠΠκαι τα υπόλοιπα ΕΣΕ 11. Συνεργασία µε Εθνικά Σηµεία Επαφής του εξωτερικού για το Πρόγραµµα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» 12. Εφαρµογή ειδικού Κώδικα εοντολογίας & ιαδικασιών εµπιστευτικότητας. 13. Εσωτερική λειτουργία του ικτύου / Συντονισµός 7

8 Απολογισµός, Εµπειρίες, Συµπεράσµατα µετά από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ικτύου ΕΣΕ Συνολικήανταπόκριση όλων των µελών του ικτύου στους ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς στόχους που έθεσε το ετήσιο πλάνο εργασίας για το 2007 Η Επαφή µας µε την ερευνητική κοινότητα (ανταπόκριση σε ηµερίδες, site visits κλπ) Η επισκεψιµότητα του ικτυακού Τόπου Τα ενηµερωτικά φυλλάδια Η λειτουργία του help desk και η τήρηση ποσοτικών δεικτών «Έλλειµµα» σε ανταπόκριση στις δράσεις COFUND και IAPP. Ανάγκη ανάληψης δράσης 8

9 Απολογισµός, Εµπειρίες, Συµπεράσµατα µετά από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ικτύου ΕΣΕ Υλοποίηση βάσει πλάνου εργασίας για το 2007 Αριθµός Ερωτηµάτων Αριθµός Ενηµερωτικών ελτίων - Νewsletters Αριθµόςδηµοσιεύσεων (Press Releases) σεεφηµερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες, κλπ. Ποσοστό ανταπόκρισης σε αιτήµατα ενδιαφεροµένων που ικανοποιήθηκαν µε επιτυχία ~ % Aριθµός ενηµερωτικών εκδηλώσεων για την ενηµέρωση των ερευνητών Αριθµός συµµετεχόντων σε κάθε επίσηµη ενηµερωτική εκδήλωση «ανοικτή» προς το κοινό /εκδήλωση Αριθµός επίσηµων «ανοικτών» ενηµερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία µε τη ΓΓΕΤ Αριθµόςεπίτόπουεπισκέψεων (in-site visits) σεερευνητικάκέντρα / Πανεπιστήµια (in-site visits) τα οποία µπορεί να έχουν τη µορφή εκδήλωσης / ηµερίδας 2 10 Συµµετοχή σε εκδηλώσεις άλλων ΕΣΕ για προώθηση του Ειδικού Προγράµµατος «Άνθρωποι» 7 Μέσοςόροςδιακριτώνεπισκεπτών (web-site visits) στηνεπίσηµηιστοσελίδατουε.σ.ε. «Άνθρωποι» ΠοσοστόσυµµετοχήςσεεκπαιδευτικάσεµινάριατηςΕΕγιατοπροσωπικότουΕ.Σ.Ε / µήνα 100% 9

10 Ησυµµετοχήτων µελών του ικτύου ΕΣΕ στο έργο PeopleNetwork Trans-national co-operation among National Contact Points for Marie Curie Actions (PEOPLE NCPs) 10

11 Eυχαριστώγια την προσοχή σας! ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Εθνικό Σηµείο Επαφής «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΛούλαΣιγάλα, τηλ , HELPDESK:Γεωργία Ρήτου, τηλ ,

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Sports for all»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Των: Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, Κωνσταντίνου Παναγιώτη Κωστόπουλου* Περίληψη Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» «Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 14-7-2005 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Η Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πολιτική έχει ως κεντρικό άξονα την υλοποίηση του στόχου Λισσαβόνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Προγραμματισμός 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Προγραμματισμός 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Προγραμματισμός 2010 Με τη σημερινή συνάντηση ξεκινά ένας διάλογος με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, τα επιμελητήρια και τους φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝ ΙΑ, ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΟΧ (50%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (50%) του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών»

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr «EUROPE DIRECT» 2013-2017 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Προτάσεις ιυπουργικής Επιτροπής 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΕΤ: Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Τέταρτης ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc ουβλίνο, Ιρλανδία, 8-9 Μαρτίου 2007 Στις αρχές του 2007, το έργο AGE/inc εστίασε στον τρόπο µε τον οποίο οι κυβερνήσεις εφάρµοζαν τις δεσµεύσεις τους που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 417, Τ.Κ.- Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ιανουάριος 2007

Αθήνα Ιανουάριος 2007 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνοπτικός Οδηγός Αθήνα Ιανουάριος 2007 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ (2007-2013) Πρόγραµµα Περιγραφή Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα