ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΝΑΝΤΙ 3,65 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 12 Ιουνίου 2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»). Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

2

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΝΑΝΤΙ 3,65 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 12 Ιουνίου 2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»). Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ... 3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ... 4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ Πληροφοριακό Δελτίο

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) υποβάλλεται προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας (όπως ορίζεται κατωτέρω) σύμφωνα με το Νόμο (όπως ορίζεται κατωτέρω) και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα. 2. Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή άλλως διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός, από ή προς οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα (όπως ορίζεται κατωτέρω). 3. Πρόσωπα που διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους σε χώρα εκτός της Ελλάδος ή/και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να διαβάσουν την παράγραφο 6.6 του Πληροφοριακού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω). 4. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντα (όπως ορίζεται κατωτέρω) σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντα που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. 5. Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τη δημοσιευμένη ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τις εταιρικές χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010, αντίστοιχα, (iii) τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 και 2012, αντίστοιχα, και (iv) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου (όπως ορίζεται κατωτέρω). Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος (όπως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών των πληροφοριών. 6. Στις 31 Μαΐου 2012, ο Προτείνων κατείχε άμεσα Μετοχές (όπως ορίζονται κατωτέρω), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,71% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 7. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. 8. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, συνιστάται να αναζητηθεί συμβουλή από επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή άλλους, της επιλογής σας. Πληροφοριακό Δελτίο 3

6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3461/2006, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Φαλτσέτας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντα και Δρ. Joachim Jaeckle, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης. Κωνσταντίνος Φαλτσέτας Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Joachim Jaeckle Μέλος Δ.Σ. *Το πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 4 Πληροφοριακό Δελτίο

7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 12 του του Ν. 3461/2006, η Deutsche Bank AG, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ και ζ του Ν. 3606/2007, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές. Στο όνομα και για λογαριασμό της DEUTSCHE BANK AG Υπογραφή: Dr. Berthold Fuerst, Managing Director* Υπογραφή: Dr. Ingo Hatzmann, Director and Senior Counsel * *Το πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πληροφοριακό Δελτίο 5

8 κεφάλαιο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά σε επιμέρους σημεία του παρόντος εγγράφου ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, φράσεις ή διατυπώσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων, φράσεων και διατυπώσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται κατωτέρω θα έχουν την αυτή έννοια όταν χρησιμοποιούνται οπουδήποτε στο παρόν. Αλλοδαποί Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αποτιμητής νοείται η εταιρεία «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές» που διορίστηκε από την ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης. Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται η εγκεκριμένη από την ΕΚ δημόσια πρόταση τρίτου για τις Μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Αποδεικτικό Άρσης νοείται το έντυπο που παραδίδεται από τον Αρχικό Χειριστή στον Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπου αναγράφονται ο αύξων αριθμός Άρσης, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθησαν. Αποδεχόμενος Μέτοχος νοείται ο Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση και προσφέρει τις Μετοχές που του ανήκουν. Απόφαση νοείται η υπό στοιχεία 17/427/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ υπό τον τίτλο «Διαδικασία και τρόπος υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού». Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας θα αρθούν οι Μετοχές από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετόχων, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία λήψης τους από άλλο Χειριστή. Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος νοείται το αρχείο που καταρτίζεται από την Ε.Χ.Α.Ε. και τίθεται στη διάθεση της Εταιρείας και της πληρώτριας τράπεζας, στο οποίο αναγράφονται οι Μέτοχοι, οι οποίοι δικαιούνται του Μερίσματος, σύμφωνα με το Άρθρο 39, παράγραφος 1 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Αρχικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής κατά την έννοια της απόφασης 3/304/ , υπό το χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές. Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στη Διαχειρίστρια για την ανάκληση της Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση. Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο. Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να άρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που του ανήκουν από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή και να τις μεταφέρει υπό τον χειρισμό της Διαχειρίστριας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης. 6 Πληροφοριακό Δελτίο

9 ΟΡΙΣΜΟΙ 1 κεφάλαιο Διαχειρίστρια νοείται η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπόλοιπων Μετοχών, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες του προσφέρονται εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου. Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο. Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 9 Μαΐου 2012 έκθεση που συνέταξε ο Ανεξάρτητος Αποτιμητής για τον προσδιορισμό της «εύλογης αξίας» της Μετοχής, σύμφωνα με την Απόφαση. ΕΚ νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου). Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Rilken ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.Μ.ΑΕ 13520/06/Β/86/09 και έδρα στην οδό Κύπρου 23, Μοσχάτο, Αττική, της οποίας οι μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης. Εταιρικός Νόμος νοείται ο Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, ως ισχύει. Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης. Henkel AG σημαίνει την Henkel AG & Co KGaA, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, και αποτελεί την απώτατη μητρική του Προτείνοντα και της Εταιρείας. Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 19η Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου. Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 12η Ιουνίου 2012, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο. Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, όπως ισχύει. Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., όπως ισχύει. Πληροφοριακό Δελτίο 7

10 κεφάλαιο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας η Διαχειρίστρια θα λάβει υπό το χειρισμό της τις Μετοχές για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας. Μέρισμα νοείται το ποσό των 0,11 Ευρώ ανά Μετοχή, που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς διανομή για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνεδριάσει στις 11 Ιουνίου ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής κατά του έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου. Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που μεταβιβάζονται στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης. Μετοχές νοούνται όλες οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,00 Ευρώ η κάθε μία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με τo καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές. Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται όλες οι Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του κατά την 16η Δεκεμβρίου 2011, ήτοι Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 22,23% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη. Μέτοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα νομή και κατοχή Μετοχών και έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» (ΦΕΚ Α 106/ ), ως ισχύει. Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερομένου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Όμιλος νοείται η Henkel AG και οι ενοποιούμενες συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος. Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έγγραφο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Προτείνοντα προς το σκοπό της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου. Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του νοείται, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος (ε) του Νόμου, η Henkel AG και κάθε άλλο μέλος του Ομίλου. Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των 3,65 Ευρώ που προσφέρει ο Προτείνων ανά Mετοχή της Δημόσιας Πρότασης. 8 Πληροφοριακό Δελτίο

11 ΟΡΙΣΜΟΙ 1 κεφάλαιο Προτείνων νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.ΑΕ. 1175/01NT/B/86/655 και έδρα στην οδό Κύπρου 23, Μοσχάτο, Αττική, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση. Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων. Συγχώνευση Δι Εξαγοράς νοείται η συγχώνευση της Εταιρείας δια της εξαγοράς της από τον Προτείνοντα σύμφωνα με τα άρθρα (εκτός του άρθρου 71), 79 και 79α του Εταιρικού Νόμου και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993. Σύμβουλος ή Deutsche Bank νοείται η Deutsche Bank AG, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εδρεύει στην οδό Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Γερμανία, εποπτεύεται από τη BaFin - Federal Financial Services Authority και δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ και ζ του Ν. 3606/2007, και η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, καθώς και ως εκδότρια της βεβαίωσης, που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου. ΥΠΑΝ νοείται το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Χειριστής θα έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Σ.Α.Τ Χρηματιστήριο νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Πληροφοριακό Δελτίο 9

12 κεφάλαιο 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο 2 έχουν εξαχθεί και προορίζονται μόνο ως συνοπτική περίληψη των διαλαμβανομένων στα Κεφάλαια 5 και 6 του Πληροφοριακού Δελτίου και δεν υποκαθιστούν το πλήρες κείμενό τους. Συνεπώς, κάθε απόφαση για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου ως συνόλου και όχι μόνο στην ανάγνωση του παρόντος Κεφαλαίου. 2.1 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του κατά την 16η Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή κατά την ημέρα διαπραγμάτευσης που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 22,23% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την 16η Δεκεμβρίου 2011, ενόψει της σκοπούμενης Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς, της οποίας η διαδικασία ξεκίνησε δυνάμει των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων του Προτείνοντα και της Εταιρείας, που ελήφθησαν σε ξεχωριστές συνεδριάσεις στις 16 Δεκεμβρίου Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου, «Εάν ως συνέπεια εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής), οι μέτοχοι εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά πρόκειται να λάβουν μετοχές, εταιρικά μερίδια ή άλλες αξίες που δεν είναι εισηγμένες ή μετρητά, ο μετασχηματισμός δεν θα είναι επιτρεπτός, αν προηγουμένως δεν απευθυνθεί προς τους μετόχους δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους.» 2.2 Κατά την 16η Δεκεμβρίου 2011, ο Προτείνων κατείχε Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 77,77% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ δεν υφίσταται άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του, το οποίο να κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, κατά την 31 Μαΐου 2012, ο Προτείνων κατείχε άμεσα συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,71% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 2.3 Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Απόφασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι 3,65 Ευρώ, για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Το Προσφερόμενο Τίμημα ισούται προς το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το Νόμο και την Απόφαση. Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. (τα οποία επιβάλλονται επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται ως εξής: το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγουμένη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, 10 Πληροφοριακό Δελτίο

13 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ κεφάλαιο σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα. 2.4 Σύμφωνα με την από 17 Μαΐου 2012 ανακοίνωση της Εταιρείας: (α) η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της με θέμα, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής του Μερίσματος, θα συνεδριάσει στις 11 Ιουνίου 2012, δηλαδή 32 ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, (β) η προτεινόμενη ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο Μέρισμα είναι η 14η Ιουνίου 2012, (γ) η προτεινόμενη ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στο Μέρισμα (record date) είναι η 18η Ιουνίου 2012, δηλαδή 25 ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, και (δ) η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης καταβολής του Μερίσματος είναι η 22α Ιουνίου 2012, δηλαδή 21 ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Συνεπώς, Μέτοχοι οι οποίοι προσφέρουν νόμιμα και έγκυρα τις Μετοχές τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τη διαδικασία του Κεφαλαίου 6 του Πληροφοριακού Δελτίου, θα δικαιούνται του Μερίσματος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος κατά τη σχετική ημερομηνία προσδιορισμού (record date). 2.5 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας: (α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ενώ (β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου. 2.6 Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ο Προτείνων δικαιούται να ασκήσει και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης). 2.7 Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εάν, κατά την Ολοκλήρωση, η συμμετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία είναι μικρότερη του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η διαδικασία της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς θα συνεχιστεί και, κατά την ολοκλήρωσή της, οι Μέτοχοι θα λάβουν αποκλειστικά ποσό σε μετρητά ίσο προς το Προσφερόμενο Τίμημα, ενώ η μετοχική σχέση τους με την Εταιρεία θα παύσει. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω, όλες οι Μετοχές θα ακυρωθούν με ισχύ από την ημερομηνία που η εγκρίνουσα τη Συγχώνευση Δι Εξαγοράς απόφαση του ΥΠΑΝ θα έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Από εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι νομικά δυνατή η διενέργεια πράξεων επί Μετοχών και η Εταιρεία θα παύσει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, όπως και η διαπραγμάτευση των Μετοχών στο Χρηματιστήριο. 2.8 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά ο ίδιος Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου ή άλλως μέχρι τουλάχιστον το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή ανά Μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Πληροφοριακό Δελτίο 11

14 κεφάλαιο 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου εντός τριών εργασίμων ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με τον Ν. 3556/ Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δεν προτίθεται να ενεργήσει για λογαριασμό, προς όφελος ή άλλως σε συνεργασία με τον Προτείνοντα σχετικά με την αγορά Μετοχών από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Εντούτοις, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτά ή πωλεί Μετοχές ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συνήθους διενέργειας πράξεων προς διευκόλυνση τρίτων πελατών του (client facilitation activities), από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που θα έχει αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει στις 15 Ιουνίου 2012 και λήγει στις 13 Ιουλίου Πληροφοριακό Δελτίο

15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ3 κεφάλαιο 3.1 Για να αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση οι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα. 3.2 Έντυπα Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται στα καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 3.3 Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά μία τουλάχιστον Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής, να υπογράφεται προσηκόντως και να συνοδεύεται από τα λοιπά έγγραφα, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου. 3.4 Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου. Αν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική σαφή εντολή καθώς και τα πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). 3.5 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν εναλλακτικά να εξουσιοδοτήσουν τον Χειριστή τους για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Τούτο αναφέρεται απλώς και μόνον προς ενημέρωση των Μετόχων και δεν αποτελεί σύσταση εκ μέρους του Προτείνοντα. 3.6 Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης παρέχονται στο Κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου. Πληροφοριακό Δελτίο 13

16 κεφάλαιο 4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Οι πιο σημαντικές ημερομηνίες της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Ημερομηνία Γεγονός Ενημέρωση της ΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής Τελευταία ημέρα για την δημοσίευση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την Δημόσια Πρόταση Λήξη της Περιόδου Αποδοχής Τελευταία ημέρα για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης Ολοκλήρωση Ο Προτείνων θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε αλλαγή των ως άνω ημερομηνιών. 14 Πληροφοριακό Δελτίο

17 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ5 κεφάλαιο 5.1 Εισαγωγή Δυνάμει του άρθρου 30 του Νόμου, ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου, εν όψει της σκοπούμενης Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς, της οποίας η διαδικασία ξεκίνησε δυνάμει των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων του Προτείνοντα και της Εταιρείας, που ελήφθησαν σε ξεχωριστές συνεδριάσεις στις 16 Δεκεμβρίου Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου, «Εάν ως συνέπεια εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής), οι μέτοχοι εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά πρόκειται να λάβουν μετοχές, εταιρικά μερίδια ή άλλες αξίες που δεν είναι εισηγμένες ή μετρητά, ο μετασχηματισμός δεν θα είναι επιτρεπτός, αν προηγουμένως δεν απευθυνθεί προς τους μετόχους δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους» Ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό) καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων. Εντούτοις, καθόσον, σύμφωνα με την από 17 Μαΐου 2012 ανακοίνωση της Εταιρείας, η προτεινόμενη ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στο Μέρισμα (record date) είναι η 18η Ιουνίου 2012, Μέτοχοι οι οποίοι προσφέρουν νόμιμα και έγκυρα τις Μετοχές τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόταση σύμφωνα με τη διαδικασία του Κεφαλαίου 6 του Πληροφοριακού Δελτίου, θα δικαιούνται του Μερίσματος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος κατά τη σχετική ημερομηνία προσδιορισμού (record date) Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του κατά την 16η Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή κατά την ημέρα διαπραγμάτευσης που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την 16η Δεκεμβρίου 2011: (α) Ο Προτείνων κατείχε Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 77,77% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη. (β) Ο αριθμός των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης ήταν Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 22,23% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 31η Μαΐου 2012, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα ενώ, κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη. Συνεπώς, κατά την 31η Μαΐου 2012, ο Προτείνων κατείχε άμεσα συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,71% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ, κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη. Πληροφοριακό Δελτίο 15

18 κεφάλαιο 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των 3,65 Ευρώ για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. (τα οποία επιβάλλονται επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται ως εξής: το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγουμένη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα. 5.2 Αιρέσεις Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 του Νόμου. 5.3 Έναρξη - Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης Στις 19 Δεκεμβρίου 2011, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως (i) την ΕΚ, αιτούμενος παράλληλα τον ορισμό ανεξάρτητου αποτιμητή σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης, και (ii) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου. Την ίδια ημερομηνία, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διόρισε (i) τη Deutsche Bank ως σύμβουλό του, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 του Νόμου, και (ii) την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ως πιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου Στις 19 Ιανουαρίου 2012, η ΕΚ διόρισε τον Ανεξάρτητο Αποτιμητή για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της Μετοχής σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης. Στις 9 Μαΐου 2012, ο Ανεξάρτητος Αποτιμητής υπέβαλε την Έκθεση Αποτίμησης στην ΕΚ και στον Προτείνοντα Στις 12 Ιουνίου 2012, η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφα του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Προτείνοντα (Κύπρου 23, Μοσχάτο, Αττική) καθώς και σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Προτείνοντα (www.henkel.gr), του Συμβούλου (http://globalmarkets.db.com/ new/content/greek_disclaimer.html) και του Χρηματιστηρίου (www.athex.gr). 16 Πληροφοριακό Δελτίο

19 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ5 κεφάλαιο 5.4 Ο Προτείνων O Προτείνων είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε το 1968, με ΑΡ.Μ.ΑΕ 1175/01NT/B/86/655 και έδρα στην οδό Κύπρου 23, Μοσχάτο, Αττική. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε Ευρώ και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία. Όλες οι μετοχές του Προτείνοντα ανήκουν άμεσα στη Henkel AG. Ο Προτείνων δραστηριοποιείται στην προώθηση (marketing) και πώληση προϊόντων πλυσίματος ρούχων και οικιακής φροντίδας, καθώς και προϊόντων συγκόλλησης στην Ελλάδα, ενώ παρέχει ορισμένες αποθηκευτικές και διοικητικές υπηρεσίες στην Εταιρεία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011, ο Προτείνων απασχολούσε 157 εργαζομένους Η Henkel AG ιδρύθηκε το 1876 και κατέχει παγκοσμίως ηγετικές θέσεις στις καταναλωτικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η Henkel AG έχει λειτουργικές δραστηριότητες και είναι επικεφαλής του Ομίλου. Έχει την ευθύνη για τον καθορισμό και την επιδίωξη των εταιρικών στόχων του Ομίλου, όπως επίσης και για τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης των κινδύνων και της κατανομής των πόρων. Η Henkel AG εκπληρώνει τα καθήκοντά της εντός του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε αυτή ως μέλος του Ομίλου, ενώ οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες λειτουργούν άλλως ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες. Η Henkel AG έχει οργανωθεί σε τρεις επιχειρηματικούς κλάδους: Πλύσιμο Ρούχων & Οικιακή Φροντίδα, Καλλυντικά & Προσωπική Φροντίδα και Τεχνολογίες Συγκόλλησης. Στο εύρος των προϊόντων του επιχειρηματικού κλάδου που αφορά στο Πλύσιμο Ρούχων & Οικιακή Φροντίδα συμπεριλαμβάνονται βαρέα απορρυπαντικά, ειδικά απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού οικιακής φροντίδας. Το χαρτοφυλάκιο του επιχειρηματικού κλάδου που αφορά στα Καλλυντικά & Προσωπική Φροντίδα περιλαμβάνει καλλυντικά για τα μαλλιά, προϊόντα για το σώμα, την επιδερμίδα και το στόμα, καθώς και προϊόντα κομμωτηρίων. Ο επιχειρηματικός κλάδος των Τεχνολογιών Συγκόλλησης προσφέρει συγκολλητικά προϊόντα για τη βιομηχανία και σφραγιστικά, προϊόντα επεξεργασίας επιφανειών, καθώς και προϊόντα διακόσμησης και ανακαίνισης, συγκολλητικά και σταθερά προϊόντα για το σπίτι και το γραφείο. Οι τρεις επιχειρηματικοί κλάδοι του Ομίλου διοικούνται στη βάση ολοκληρωμένα λειτουργούντων στρατηγικών επιχειρησιακών μονάδων. Αυτές οι μονάδες υποστηρίζονται από τις λειτουργίες της Henkel AG προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των συνεργιών του εταιρικού δικτύου. Η υλοποίηση των στρατηγικών σε επίπεδο χώρας και περιοχής ανήκει στην ευθύνη των ανά χώρα συνδεδεμένων εταιρειών. Τα εκτελεστικά όργανα αυτών των εταιρειών διοικούν τις επιχειρήσεις τους σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές απαιτήσεις και συμπληρώνονται από τις διατάξεις των καταστατικών τους, τους εσωτερικούς διαδικαστικούς κανόνες και τις αρχές που ενσωματώνονται στα standards, στους κώδικες και στις κατευθύνσεις που εφαρμόζει συνολικά η Henkel. Κατά την 31 Μαρτίου 2012, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα της Henkel AG ανήλθαν σε περίπου εκατομμύρια Ευρώ και τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη της σε περίπου 369 εκατομμύρια Ευρώ αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ απασχολούσε παγκοσμίως περίπου άτομα. Στον πίνακα που παρατίθεται κατωτέρω αποτυπώνονται οι λειτουργούσες εταιρείες που ενοποιούνται από τη Henkel AG κατά την 31η Μαρτίου 2012: Πληροφοριακό Δελτίο 17

20 κεφάλαιο 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Επωνυμία Χώρα Ποσοστό συμμετοχής Ablestik (Shanghai) Ltd. Κίνα 100 % Acheson Industries (Europe) Ltd. Ηνωμένο Βασίλειο 100 % Arabian Company for Detergents Ltd. Σαουδική Αραβία 100 % Compania de Bienes Raices Bella Vista S.A. Γουατεμάλα 100 % Changchun Henkel Surface Technologies Co. Ltd. Κίνα 60 % CHEMOFAST Anchoring GmbH Γερμανία 73 % Clynol GmbH Γερμανία 100 % Detergenta Holding S.A.L. Λίβανος 100 % Dexter Hysol Aerospace LLC Η.Π.Α. 100 % Dial International, Inc. Η.Π.Α. 100 % Eczacibasi Schwarzkopf Kuafor Urunleri Pazarlama A.S. Τουρκία 50 % Elch GmbH Γερμανία 100 % Findag Corporation N.V. Ολλανδικές Αντίλλες 100 % Forstverwaltung Brannenburg Geschäftsführungs- GmbH Γερμανία 100 % Forstverwaltung Brannenburg GmbH & Co OHG Γερμανία 100 % GPM-Henkel Ltd. Κύπρος 100 % Guangzhou National Adhesives Co. Ltd. Κίνα 91,4 % Guangzhou Henkel Surface Technologies Co. Ltd. Κίνα 100 % Guangzhou National Adhesives Co. Ltd. Κίνα 100 % Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH Γερμανία 100 % Henkel Ablestik Japan Ltd. Ιαπωνία 100 % Henkel Adhesives Co. Ltd. Κίνα 100 % Henkel Adhesive Technologies (Guangdong) Ltd. Κίνα 100 % Henkel Adhesives Technologies India PvT Ltd Ινδία 100 % Henkel Adhesive Technologies (Japan) Holdings B.V. Ολλανδία 100 % Henkel Adhesive Technologies (Manalysia) Holdings B.V. Ολλανδία 100 % Henkel Adhesive Technologies Sdn.Bhd. Μαλαισία 100 % Henkel Adhesive Technologies Trading (Thailand) Ltd. Ταϊλάνδη 100 % Henkel Algérie S.P.A. Αλγερία 100 % Henkel Alki Distribution S.A.R.L. Τυνησία 100 % Henkel Alki SA Τυνησία 100 % Henkel Arabia for Home and Personal Care Products Co. Ltd. Σαουδική Αραβία 100 % Henkel Argentina SA Αργεντινή 100 % Henkel Australia Pty Ltd Αυστραλία 100 % Henkel Austria GmbH Αυστρία 100 % Henkel Balti OÜ Εσθονία 100 % Henkel Bautechnik Kazakhstan TOO Καζακστάν 90 % Henkel Bautechnik (Ukraine) TOB Ουκρανία 100 % Henkel Bautechnik TAA Λευκορωσία 67 % Henkel Belgium N.V. Βέλγιο 100 % Henkel BH d.o.o. Βοσνία Ερζεγοβίνη 100 % Henkel Bulgaria EOOD Βουλγαρία 100 % 18 Πληροφοριακό Δελτίο

21 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ5 κεφάλαιο Επωνυμία Χώρα Ποσοστό συμμετοχής Henkel Canada Corporation Καναδάς 100 % Henkel Capital S.A. de C.V. Μεξικό 100 % Henkel Central Asia Caucasus TOO Καζακστάν 100 % Henkel Central Eastern Europe GmbH Αυστρία 100 % Henkel Centroamericana SA Γουατεμάλα 100 % Henkel Chembond Surface Technologies Ltd Ινδία 51 % Henkel Chemicals East Africa Ltd Τανζανία 100 % Henkel Chemical Technologies (Shanghai) Ltd. Κίνα 100 % Henkel Chile Ltda, Χιλή 100 % Henkel (China) Co. Ltd. Κίνα 100 % Henkel (China) Investment Co. Ltd Κίνα 100 % Henkel & Cie. AG Ελβετία 100 % Henkel Colombiana SAS Κολομβία 100 % Henkel Consumer Goods Inc. Η.Π.Α. 100 % Henkel Consumer Goods Canada, Inc. Καναδάς 100 % Henkel Corporation Η.Π.Α. 100 % Henkel Costa Rica Ltda. Κόστα Ρίκα 100 % Henkel CR spol sro Δημοκρατία της Τσεχίας 100 % Henkel Croatia doo Κροατία 100 % Henkel Dongsung (Thailand) Ltd. Ταϊλάνδη 54,75 % Henkel Dongsung Vietnam Co. Ltd. Βιετνάμ 100 % Henkel Ecuatoriana SA Εκουαδόρ 100 % Henkel de El Salavador S.A. de C.V. Ελ Σαλβαδόρ 100% Henkel Electronic Materials (Belgium)N.V. Βέλγιο 100 % Henkel Electronic Materials LLC Η.Π.Α. 100 % Henkel Extra-Colle SA Τυνησία 100 % Henkel Finance Australia LP Αυστραλία 100 % Henkel France SA Γαλλία 100 % Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ Ελλάδα 100% Henkel Home Care Korea Ltd. Νότια Κορέα 100 % Henkel Hong Kong Ltd. Κίνα 100 % Henkel Hong Kong Holdings Ltd. Κίνα 100 % Henkel Huawei Electronics Co. Ltd. Κίνα 100 % Henkel Ibérica SA Ισπανία 100 % Henkel Iberica Portugal Unipessoal Lda. Πορτογαλία 100 % Henkel Industrie AG Ιράν 70 % Henkel Industrial Adhesives Pakistan Pvt. Ltd. Πακιστάν 100 % Henkel Ireland Ltd. Ιρλανδία 100 % Henkel Italia SpA Ιταλία 100 % Henkel Jamaica Ltd. Τζαμάϊκα 100 % Henkel Japan Ltd. Ιαπωνία 100 % Henkel Jebel Ali FZCO Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 100 % Henkel (Jiangsu) Auto Parts Co. Ltd. Κίνα 70 % Henkel Jordan PSC Ιορδανία 51 % Henkel Kenya Ltd Κένυα 80 % Henkel AG & Co. KGaA Γερμανία 100 % Πληροφοριακό Δελτίο 19

22 κεφάλαιο 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Επωνυμία Χώρα Ποσοστό συμμετοχής Henkel La Luz S.A. Γουατεμάλα 100 % Henkel Latvia SIA Λετονία 100 % Henkel Lebanon SAL Λίβανος 50 % Henkel Lietuva UAB Λιθουανία 100 % Henkel Loctite (China) Company Ltd Κίνα 100 % Henkel Loctite-KID GmbH Γερμανία 100 % Henkel Ltd Μεγάλη Βρετανία 100 % Henkel Ltda. Βραζιλία 100 % Henkel Magyarorszg Kft Ουγγαρία 100 % Henkel Makroflex AS Εσθονία 100 % Henkel Makroflex Oy Φινλανδία 100 % Henkel (Malaysia) Sdn. Bhd. Μαλαισία 100 % Henkel Management AG, Γερμανία 100 % Henkel Mexicana SA de CV Μεξικό 100 % Henkel Nederland B.V. Ολλανδία 100 % Henkel New Zealand Ltd Νέα Ζηλανδία 100 % Henkel Norden AB Σουηδία 100 % Henkel Norden Oy Φινλανδία 100 % Henkel of America, Inc. Η.Π.Α. 100 % Henkel Pakvash PJSC Ιράν 60 % Henkel PDC Egypt SAE Αίγυπτος 100 % Henkel Peruana SA Περού 100 % Henkel Philippines, Inc. Φιλιππίνες 100 % Henkel Polska Sp.z.o.o. Πολωνία 100 % Henkel Polybit Egypt Co. Ltd. Αίγυπτος 49 % Henkel Polybit Industries Co. Ltd. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 49 % Henkel Puerto Rico, Inc Η.Π.Α. 100 % Henkel RE SA Λουξεμβούργο 100 % Henkel Romania Srl Ρουμανία 100 % Henkel Saudi Arabia Detergents Co. Ltd Σαουδική Αραβία 100 % Henkel Srbija d.o.o. Σερβία 100 % Henkel Singapore Pte Ltd Σιγκαπούρη 100 % Henkel Slovenija doo Σλοβενία 100 % Henkel Slovensko Spol Sro Σλοβακία 100 % Henkel SOAD Ltd Ισραήλ 100 % Henkel South Africa (Pty.) Ltd. Νότιος Αφρική 74 % Henkel Syria SAS Συρία 100 % Henkel Technologies France SAS Γαλλία 100 % Henkel Technologies (Korea) Ltd. Νότια Κορέα 100 % Henkel Taiwan Ltd Ταϊβάν 100 % Henkel Teroson India Pvt. Ltd. Ινδία 51 % Henkel (Thailand) Ltd Ταϊλάνδη 100 % Henkel Trading Maghreb SARL Τυνησία 100 % Henkel Uganda Ltd. Ουγκάντα 100 % Henkel Ukraine TOB Ουκρανία 100 % Henkel Venezolana S.A. Βενεζουέλα 100 % 20 Πληροφοριακό Δελτίο

23 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ5 κεφάλαιο Επωνυμία Χώρα Ποσοστό συμμετοχής Henkel Vietnam Co. Ltd. Βιετνάμ 100 % Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbh Γερμανία 100 % Jasminal SARL Τυνησία 100 % Loctite (Ireland) Asia Pacific Ltd. Ιρλανδία 100 % Loctite (Ireland) Holding Ltd. Ιρλανδία 100 % Loctite (Overseas) Ltd Ιρλανδία 100 % National Adhesives Ltd. Σαουδική Αραβία 53 % National Adhesives Holding Ltd. Ηνωμένο Βασίλειο 100 % National Starch & Chemical (Tianjin) Co. Ltd. Κίνα 100 % OOO Henkel Bautechnik Ρωσία 66 % OOO Henkel Rus Ρωσία 100 % OOO Schwarzkopf & Henkel Ρωσία 100 % PT Henkel Indonesia Ινδονησία 84,7 % PT Henkel Footwear and Specialty Adhesives Ινδονησία 55 % PT Henkel Adhesive Technologies Ινδονησία 100 % Purbond AG Ελβετία 100 % Pure & Natural Company Η.Π.Α. 100 % Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Ανώνυμος Εταιρεία Ελλάδα 79,06% Roof Care Co. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 49 % Schwarzkopf & Henkel GmbH Γερμανία 100 % Schwarzkopf & Henkel KK Ιαπωνία 100 % Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co KG Γερμανία 100 % Schwarzkopf SA Γαλλία 100 % Schwarzkopf, Inc. Η.Π.Α. 100 % Shanghai Henkel Xianghua Adhesives Co. Ltd. Κίνα 70 % Sovereign Specialty Chemicals B.V.B.A. Βέλγιο 100 % The Dial Corporation Η.Π.Α. 100 % Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. Τουρκία 100 % Xian Henkel Han Gang Adhesives Co. Ltd. Κίνα 90 % Yamahatsu (Thailand) Co. Ltd. Ταϊλάνδη 100 % O Προτείνων διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής: Όνομα Κωνσταντίνος Φαλτσέτας Φίλιππος Μηναΐδης Χρήστος Μπάσσιος Giacomo Archi Joachim Jaeckle Τίτλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα λήγει στις 30 Ιουνίου Πληροφοριακό Δελτίο 21

24 κεφάλαιο 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Με εξαίρεση τη συμμετοχή της στην Εταιρεία, που συνίσταται σε Μετοχές και περίπου 79,71% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου κατά την 31η Μαΐου 2012, ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Προτείνοντα, οι οποίες εξήχθησαν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τον Εταιρικό Νόμο, τις ελληνικές αρχές και τους κανόνες λογιστικής για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010: Σε χιλιάδες ΕΥΡΩ Ισολογισμός Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Ενεργητικού Αποτελέσματα Χρήσης Κύκλος Εργασιών Κέρδη/Ζημίες προ φόρων (3.785) Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους (4.285) Η Εταιρεία Η «Rilken ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1976 με ΑΡΜΑΕ 13520/06/Β/86/09 και έδρα στην οδό Κύπρου 23, Μοσχάτο, Αττική. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 Ευρώ η κάθε μία. Οι Μετοχές εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο τον Απρίλιο του 1991 και σήμερα διαπραγματεύονται στην κατηγορία της «Χαμηλής Διασποράς» του Χρηματιστηρίου Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην προώθηση (marketing) και πώληση καλλυντικών προϊόντων στην ελληνική αγορά και στην εξαγωγή αυτών των προϊόντων στην Κύπρο και στη Μάλτα. Στην επιχείρηση της Εταιρείας περιλαμβάνονται ορισμένες διεθνείς μάρκες (π.χ. Palette, Fa, Diadermine), όπως και ορισμένες ημεδαπές μάρκες (π.χ. Silken color, Rilken styling, Phytocolor). Η Εταιρεία δεν διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα προϊόντα που προωθεί και πωλεί τα προμηθεύεται μέσω της Henkel AG και, σε μικρότερη έκταση, από τρίτους παρασκευαστές. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, η Εταιρεία απασχολούσε 92 άτομα κατά την ημερομηνία εκείνη, ενώ δεν κατείχε συμμετοχές σε άλλες εταιρείες Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: 22 Πληροφοριακό Δελτίο

25 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ5 κεφάλαιο Όνομα Κωνσταντίνος Φαλτσέτας Φίλιππος Μηναΐδης Giacomo Archi Απόστολος Μητσοβολέας Αντώνιος Ντέμος Ιδιότητα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο / Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο / Μη εκτελεστικό μέλος Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέχθηκαν στις 17 Ιουνίου 2010 και η θητεία τους είναι πενταετής Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου στις 28 Μαΐου 2012, εξαιρουμένου του Προτείνοντα, δεν υφίστανται έτεροι μέτοχοι των οποίων το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία να ισούται τουλάχιστον με 5%. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις της, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της για (i) την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, και (ii) την περίοδο των τριών μηνών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012: Σε χιλιάδες ΕΥΡΩ Ισολογισμός Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια πλην δικαιωμάτων μειοψηφίας Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Ενεργητικού Αποτελέσματα Χρήσης Κύκλος Εργασιών Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 21 (53) (1.183) Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους (13) (131) 690 (1.272) Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (10) (66) 538 (638) Πληροφοριακό Δελτίο 23

26 κεφάλαιο 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Σύμφωνα με την από 17 Μαΐου 2012 ανακοίνωση της Εταιρείας: (α) η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της με θέμα, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής του Μερίσματος, θα συνεδριάσει στις 11 Ιουνίου 2012, δηλαδή 32 ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, (β) η προτεινόμενη ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο Μέρισμα είναι η 14η Ιουνίου 2012, (γ) η προτεινόμενη ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στο Μέρισμα (record date) είναι η 18η Ιουνίου 2012, δηλαδή 25 ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, και (δ) η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης καταβολής του Μερίσματος είναι η 22α Ιουνίου 2012, δηλαδή 21 ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. 5.6 Επιχειρηματικοί στόχοι Στρατηγικά σχέδια σχετικά με την Εταιρεία Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση του 100% της Εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο διοικητικά κόστη, όπως τα κόστη για τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών και οι αμοιβές ορκωτών ελεγκτών. H απόφαση του Προτείνοντα να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας συνάδει με τη στρατηγική του Ομίλου να κατέχει εξ ολοκλήρου τις θυγατρικές, όποτε είναι εφικτό. Υπό το φως της τρέχουσας αρνητικής κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, ο Προτείνων πιστεύει ότι τα συμφέροντα της επιχείρησης της Εταιρείας και των εργαζομένων της θα προστατευθούν μέσω αυτής της εξαγοράς, διότι θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των αντισυμβαλλομένων της Εταιρείας ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και, συνεπώς, θα τους αποθαρρύνει από το να επιλέξουν τρίτους για τις συναλλαγές τους Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται, με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς, να συνεχίσει τη λειτουργία του χωρίς σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, με εξαίρεση όσων απαιτηθούν εκ του γεγονότος ότι ο Προτείνων θα συνεχίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, και χωρίς αλλαγές στις τρέχουσες εργασιακές σχέσεις, ενώ δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας του ή της έδρας της Εταιρείας ή του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος. Περαιτέρω, στην ίδια βάση, ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς, δεν σχεδιάζει να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στους όρους εργασίας και στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων σε αυτόν και των πρώην απασχολουμένων στην Εταιρεία και στα στελέχη τους, αν και θα εξετάσει τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για την καταλληλότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων Επιπλέον μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στη δομή της εταιρικής διακυβέρνησής του ή στην εταιρική επωνυμία του, εκτός εκείνων των αλλαγών που τυχόν κριθούν αναγκαίες λόγω της ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στις δραστηριότητες του Προτείνοντα συνεπεία αυτής της συγχώνευσης. 24 Πληροφοριακό Δελτίο

27 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ5 κεφάλαιο 5.7 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου σε συνδυασμό με την Απόφαση 4/403/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ Το Δικαίωμα Εξαγοράς ασκείται εντός τριών μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την ΕΚ, το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία και δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Μαζί με αυτό το αίτημα, ο Προτείνων υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά Η ΕΚ, αφού διαπιστώσει την κατοχή Μετοχών από τον Προτείνοντα που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την ύπαρξη της βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύματος της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντα να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος μέσω των Xειριστών του Λογαριασμού Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.), στον οποίο είναι καταχωρημένες οι εν λόγω Μετοχές ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με την απόφαση της ΕΚ, δυνάμει της οποίας μπορεί να εξειδικεύεται η διαδικασία καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του ανταλλάγματος, η διαδικασία μεταβίβασης των κινητών αξιών και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των ως άνω Μετοχών στις οποίες αφορά το Δικαίωμα Εξαγοράς. Η καταχώριση αυτή κοινοποιείται στην Εταιρεία και με επιμέλεια αυτής δημοσιεύεται Επίσης, εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου και ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου σε συνδυασμό με την Απόφαση 1/409/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ. 5.8 Διαγραφή από το Χρηματιστήριο Σε περίπτωση που ο Προτείνων δικαιούται να ασκήσει και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης) Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, η συμμετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία υπολείπεται του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και συνεπώς δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, η Συγχώνευση Δι Εξαγοράς θα συνεχιστεί και, κατά την ολοκλήρωσή της, οι Μέτοχοι θα Πληροφοριακό Δελτίο 25

28 κεφάλαιο 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ λάβουν αποκλειστικά ποσό σε μετρητά ίσο προς το Προσφερόμενο Τίμημα, ενώ η μετοχική σχέση τους με την Εταιρεία θα παύσει. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω, όλες οι Μετοχές θα ακυρωθούν με ισχύ από την ημερομηνία που η εγκρίνουσα τη Συγχώνευση Δι Εξαγοράς απόφαση του ΥΠΑΝ θα έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Από εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι νομικά δυνατή η διενέργεια πράξεων επί Μετοχών και η Εταιρεία θα παύσει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, όπως και η διαπραγμάτευση των Μετοχών στο Χρηματιστήριο. 5.9 Ειδικές Συμφωνίες Δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες που να αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από τον Προτείνοντα ή από οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου Σύμβουλος του Προτείνοντα Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Deutsche Bank, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εδρεύει στην οδό Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Γερμανία, εποπτεύεται από τη BaFin - Federal Financial Services Authority και δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ και ζ του Ν. 3606/2007, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση. Ο αριθμός καταχώρησης της Deutsche Bank είναι HRB30000 (αριθμός αποδείξεως του τοπικού δικαστηρίου της Φρανκφούρτης) Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου, η Deutsche Bank έχει εκδώσει την ακόλουθη βεβαίωση: «Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3, του Νόμου 3461/2006, αναφερόμενη στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της «HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» (ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της «RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οδός Κύπρου 23, Μοσχάτο, Αττική (η «Εταιρεία»), η Deutsche Bank AG, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, βεβαιώνει δια της παρούσης ότι, ακόμα κι αν υποτεθεί ότι όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα, ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς: (α) ,10 Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, επί του προσφερομένου τιμήματος των 3,65 Ευρώ ανά μετοχή, και ( 26 Πληροφοριακό Δελτίο

29 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ5 κεφάλαιο β) 4.362,91 Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό των τελών εκκαθάρισης 0,16%, που θα καταβάλει ο Προτείνων στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (η «Ε.Χ.Α.Ε.»), σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των ως άνω μετοχών της Εταιρείας που θα έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών ανά αποδεχόμενο μέτοχο. Ωστόσο, η Deutsche Bank δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Άρθρου 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα» Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των ανωτέρω εγγράφων, για την εποπτεία και την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Φαλτσέτας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντα, και Δρ. Joachim Jaeckle, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου από την πλευρά του Προτείνοντα Τα προαναφερθέντα πρόσωπα, ως υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες, κατά την 16η Δεκεμβρίου 2011, ανέρχονταν σε Μετοχές και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 22,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Εντούτοις, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι Πληροφοριακό Δελτίο 27

30 κεφάλαιο 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ και την 31η Μαΐου 2012, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό ελάττωμα βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων. Εντούτοις, καθόσον, σύμφωνα με την από 17 Μαΐου 2012 ανακοίνωση της Εταιρείας, η προτεινόμενη ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στο Μέρισμα (record date) είναι η 18η Ιουνίου 2012, Μέτοχοι οι οποίοι προσφέρουν νόμιμα και έγκυρα τις Μετοχές τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τη διαδικασία του Κεφαλαίου 6 του Πληροφοριακού Δελτίου, θα δικαιούνται του Μερίσματος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος κατά τη σχετική ημερομηνία προσδιορισμού (record date) Το Προσφερόμενο Τίμημα Η τιμή, την οποία ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι το Προσφερόμενο Τίμημα, δηλαδή 3,65 Ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης, σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης ενόψει σκοπούμενου εταιρικού μετασχηματισμού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Νόμου, το αντάλλαγμα σε μετρητά δεν μπορεί να είναι κατώτερο από την ανώτερη εκ των ακόλουθων τιμών: (α) από τη ΜΧΤΜ, (β) από την τιμή στην οποία απέκτησε ο προτείνων, απευθείας ή σε συνεργασία με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν μετοχές της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης, και (γ) από την τιμή, ή σε περίπτωση εύρους τιμών τη μέση τιμή, την οποία προσδιορίζει βάσει του άρθρου 6 της Απόφασης ως εύλογη αξία της μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας ανεξάρτητος αποτιμητής που ορίζεται από την ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση: (α) Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, η ΜΧΤΜ της Μετοχής ανέρχεται σε 3,348 Ευρώ και το Προσφερόμενο Τίμημα είναι ανώτερο κατά 9,02%% αυτής της τιμής. (β) Ούτε ο Προτείνων ούτε έτερο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανώτερη του Προσφερόμενου Τιμήματος. (γ) Το Προσφερόμενο Τίμημα ισούται προς την «εύλογη αξία» της Μετοχής, την οποία προσδιόρισε ο Ανεξάρτητος Αποτιμητής, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 της Απόφασης. Περίληψη της Έκθεσης Αποτίμησης, όπως γνωστοποιήθηκε στον Προτείνοντα και στην Ε.Κ. από τον Ανεξάρτητο Αποτιμητή, προσαρτάται αυτούσια στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο. 28 Πληροφοριακό Δελτίο

31 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ5 κεφάλαιο Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε (τα οποία επιβάλλονται επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται ως εξής: το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγουμένη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων ή Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του Κατά την 16η Δεκεμβρίου 2011, ο Προτείνων κατείχε Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 77,77% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ δεν υφίσταται άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του, το οποίο να κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, κατά την 31η Μαΐου 2012, ο Προτείνων κατείχε άμεσα συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,71% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό τους Κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διενέργησε τις ακόλουθες συναλλαγές επί Μετοχών: Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο Ημερομηνία Είδος Συναλλαγής Αριθμός Μετοχών Τιμή ανά Μετοχή (σε ) Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Πληροφοριακό Δελτίο 29

32 κεφάλαιο 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο Ημερομηνία Είδος Συναλλαγής Αριθμός Μετοχών Τιμή ανά Μετοχή (σε ) Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά 500 3,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά 900 3,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 30 Πληροφοριακό Δελτίο

33 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ5 κεφάλαιο Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο Ημερομηνία Είδος Συναλλαγής Αριθμός Μετοχών Τιμή ανά Μετοχή (σε ) Προτείνων Αγορά 110 3,40 Προτείνων Αγορά 350 3,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά 100 3,40 Προτείνων Αγορά 51 3,40 Προτείνων Αγορά 100 3,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά 175 3,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά 550 3,40 Προτείνων Αγορά 300 3,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά 100 3,40 Προτείνων Αγορά 200 3,40 Προτείνων Αγορά 50 3,40 Προτείνων Αγορά 100 3,40 Προτείνων Αγορά 800 3,40 Προτείνων Αγορά 90 3,40 Προτείνων Αγορά 100 3,40 Προτείνων Αγορά 100 3,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά 450 3,40 Προτείνων Αγορά ,40 Προτείνων Αγορά ,40 Κανένα Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του δεν διενέργησε άλλες συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου ή άλλως τουλάχιστον μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή όχι μεγαλύτερη του Προσφερόμενου Τιμήματος. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου εντός τριών εργασίμων ημερών, σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με το Ν. 3556/ Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δεν προτίθεται να ενεργήσει για λογαριασμό, προς όφελος ή άλλως σε συνεργασία με τον Προτείνοντα σχετικά με την αγορά Μετοχών από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Εντούτοις, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτά ή πωλεί Μετοχές ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συνήθους διενέργειας πράξεων προς διευκόλυνση τρίτων πελατών του (client facilitation activities), από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που θα έχει αγοράσει Πληροφοριακό Δελτίο 31

34 κεφάλαιο 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει (i) στους Αποδεχόμενους Μετόχους, και (ii) στην Ε.Χ.Α.Ε., δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 3 της κωδικοποιημένης Απόφασης 153/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. το οποίο (ποσό), μετά τον προσδιορισμό της «εύλογης αξίας» της Μετοχής σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης, ανέρχεται σε ,01 Ευρώ, μέσω δανείου άνευ εξασφαλίσεων από τη Henkel AG και ιδίων ρευστών διαθεσίμων. Σύμφωνα με τους όρους αυτού του δανείου, τα απαιτούμενα κεφάλαια θα τεθούν στη διάθεση του Προτείνοντα κατόπιν αιτήματός του Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης Η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6.3 του Πληροφοριακού Δελτίου Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Συγχώνευση Δι Εξαγοράς Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αφορά στη Συγχώνευση Δι Εξαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα (εκτός του άρθρου 71), 79 και 79α του Εταιρικού Νόμου και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει. Ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού έχει τεθεί η 31η Δεκεμβρίου Διαδικασία της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς Α. Τα Διοικητικά Συμβούλια του Προτείνοντα και της Εταιρείας συνεδρίασαν ξεχωριστά στις 16 Δεκεμβρίου 2011 και έλαβαν, κατά περίπτωση τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, αποφάσεις: (i) την έναρξη της διαδικασίας για τη Συγχώνευση Δι Εξαγοράς με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Δεκεμβρίου 2011, (ii) τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. προκειμένου να διαπιστώσει τη λογιστική αξία των στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού, και (iii) τη διατύπωση πρότασης προς τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων του Προτείνοντα και της Εταιρείας για την έγκριση της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς έναντι τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά ίσου προς την ανώτερη εκ των ακόλουθων τιμών: 3,40 Ευρώ και της «εύλογης αξίας» που θα προσδιορισθεί από ανεξάρτητο αποτιμητή που θα οριζόταν από την ΕΚ, σύμφωνα με την Απόφαση. Β. Σύμφωνα με τον Εταιρικό Νόμο και τα καταστατικά του Προτείνοντα και της Εταιρείας, η Συγχώνευση Δι Εξαγοράς απαιτεί έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους και των δύο συγχωνευόμενων 32 Πληροφοριακό Δελτίο

35 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ5 κεφάλαιο εταιρειών. Η απαιτούμενη ελάχιστη απαρτία είναι 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία μειώνεται σε ½ κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και σε 1/3 κατά τη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση. Η απαιτούμενη ελάχιστη πλειοψηφία είναι 2/3 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων σε αυτές τις γενικές συνελεύσεις μετοχών. Σημειώνεται ότι η Henkel AG κατέχει ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα και κατά την 31η Μαΐου 2012, ο Προτείνων κατείχε ποσοστό περίπου 79,71% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Henkel AG θα ψηφίσει υπέρ της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς στη γενική συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντα και ο Προτείνων θα ψηφίσει επίσης υπέρ της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Συνεπώς, η Συγχώνευση Δι Εξαγοράς θα εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων του Προτείνοντα και της Εταιρείας αντίστοιχα. Γ. Κατόπιν της έγκρισης της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων του Προτείνοντα και της Εταιρείας, καθώς και από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον Εταιρικό Νόμο, ο Προτείνων θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας και θα την υποκαταστήσει εκ του νόμου στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, ενώ οι Μέτοχοι (ανεξάρτητα από το εάν ψήφισαν υπέρ ή κατά της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς) θα λάβουν μετρητά ως αποκλειστικό αντάλλαγμα για τις Μετοχές τους, οι οποίες στη συνέχεια θα ακυρωθούν. Επιπροσθέτως, συνεπεία της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς, η Εταιρεία θα παύσει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, οι Μετοχές θα ακυρωθούν και θα παύσει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο. Δ. Πρέπει να τονισθεί ότι ο Προτείνων δεν θα εκδώσει μετοχές στους Μετόχους, καθώς ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός είναι Συγχώνευση Δι Εξαγοράς και, κατά συνέπεια, οι Μέτοχοι που δεν θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, θα λάβουν, μετά την έγκριση της Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς, ως αντάλλαγμα ποσό σε μετρητά που θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα, χωρίς να έχουν οποιοδήποτε περαιτέρω δικαίωμα συμμετοχής στον Προτείνοντα ή στην Εταιρεία. Πληροφοριακό Δελτίο 33

36 κεφάλαιο 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 6.1 Περίοδος Αποδοχής Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει στις 15 Ιουνίου 2012 στις 8.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει στις 13 Ιουλίου 2012 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 6.2 Δηλώσεις Αποδοχής Διαδικασία Αποδοχής Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως: (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Aρχικό Χειριστή των Προσφερομένων Μετοχών, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός συναλλαγής της Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθησαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. όπου θα εμφανίζεται η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ. (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το Αποδεικτικό Άρσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. Στο Κατάστημα θα συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία θα εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών, και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλαμβάνουν μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής από το εν λόγω κατάστημα Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Επίσης, εάν κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή που είναι είτε πιστωτικό ίδρυμα είτε Ε.Π.Ε.Υ. θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, η Δήλωση Αποδοχής αρκεί να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 34 Πληροφοριακό Δελτίο

37 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ6 κεφάλαιο Αρχικού Χειριστή, ενώ εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου, κατά τα ανωτέρω Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν εναλλακτικά να εξουσιοδοτήσουν τον Χειριστή τους για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Τούτο αναφέρεται απλώς και μόνον προς ενημέρωση των Μετόχων και δεν αποτελεί σύσταση εκ μέρους του Προτείνοντα Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό τον χειρισμό Χειριστή και στη συνέχεια θα ακολουθείται η αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο διαδικασία. 6.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην κατωτέρω παράγραφο Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός και αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί συνεπακόλουθα μια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στη Διαχειρίστρια. 6.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου. 6.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Προτάσεως και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, που περιέρχονται στον Προτείνοντα συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής: Πληροφοριακό Δελτίο 35

38 κεφάλαιο 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (α) Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα ως αντιπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., το αργότερο την επόμενη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ. (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. (γ) Την ίδια επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθέναν πωλητή-αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στην Διαχειρίστρια, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστρια στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, είτε δια πιστώσεως του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. 6.6 Αλλοδαποί Μέτοχοι Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο Αλλοδαπών Μετόχων μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρουμένων Χωρών Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ωσάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας του, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιονδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων των οικείων περιοχών δικαιοδοσίας τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και αμφιβάλλετε για 36 Πληροφοριακό Δελτίο

39 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ6 κεφάλαιο τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία Η Δημόσια Πρόταση, τα Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντα και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου Υποβάλλοντας Δήλωση Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε συμμετοχή ή συμφωνία που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης, των ανωτέρω συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας. Πληροφοριακό Δελτίο 37

40 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον μετρητά. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντα να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Μετόχους που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και τα μέτρα που έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω δανείου άνευ εξασφαλίσεων από τη Henkel AG και ιδίων ρευστών διαθεσίμων. Σύμφωνα με τους όρους αυτού του δανείου, τα απαιτούμενα κεφάλαια θα τεθούν στη διάθεση του Προτείνοντα κατόπιν αιτήματός του. Η Deutsche Bank έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού που αντιστοιχεί στα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ποσοστού 0,16% σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, ήτοι συνολικά ,01 Ευρώ κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του Άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων ή η Διαχειρίστρια στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Άρθρου 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ως διαχειρίστρια προκειμένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι ο Προτείνων, έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα διά: (1) του διορισμού της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ως εξουσιοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση των δηλώσεων αποδοχής με την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Νόμου, και (2) της έκδοσης βεβαίωσης από τη Deutsche Bank ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του ανωτέρω ποσού των ,01 Ευρώ κατά την Ολοκλήρωση, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, υπό την επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία. Στην περίπτωση τέτοιου γεγονότος, οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής θα εφαρμοστούν. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα χωρίς την προηγούμενη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Τέλος, η Deutsche Bank συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο που συντάχθηκε από τον Προτείνοντα και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές. 38 Πληροφοριακό Δελτίο

41 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ RILKEN.. Προσάρτημα ( ) Henkel Rilken 2012 ( ) Deloitte &.. Henkel.... Rilken.. 2,. 2 17/427/ &.. & 3 & Πληροφοριακό Δελτίο 39

42 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ &, , Προσάρτημα :. &. Henkel , , :.,.. & Henkel A....,, : Rilken /427/ ( ) Rilken.. ( Rilken ), Deloitte &.. ( Deloitte ) Rilken ( ) ( ) Henkel.... ( Henkel ) ( ) Rilken, /2006 ( /2007) ( ) 2,. 2. Rilken Πληροφοριακό Δελτίο

43 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ 1. & 1.1 Rilken Henkel AG, Henkel...., ,77% Rilken. Προσάρτημα 1.2 Henkel 100% Henkel AG. Henkel,, Henkel Rilken,, , 22,23%. 3,40 ( ) /2006, / /427/ ,, ( 71), / /1993. Henkel Rilken ,. 1.6, Deloitte Rilken , Rilken,. 1.7, 4-6 ( ) 4. Rilken Πληροφοριακό Δελτίο 41

44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ , " " ", ".,,. 2.2 " ",,,, (..,,.),. Προσάρτημα 2.3 ( ).,. [ (know-how),,.] ( ),. 2.4 (going-concern). :.,. (.. ), (going concern).,. 2.5,, ( as is, stand-alone basis ).,,. Rilken Πληροφοριακό Δελτίο

45 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ,.,,,,, 5.0 ( ) 6.0 ( ). (Approach) 1. / (Income Approach) 2. (Market Approach) Προσάρτημα 3. ( ) (Market Approach) 4. (Cost Approach) 5. ( ) (Market Approach) 3.2, ( ). (Business Plan),.,,,.,,,,. Rilken Πληροφοριακό Δελτίο 43

46 Προσάρτημα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ Rilken., (..,.) ( ) ( 2012),.,,,,,, (.. ). 3.4, Rilken,. ( ) ( 2012).,,,,. 3.5 Rilken , (....) ( I M Rilken ). Rilken Πληροφοριακό Δελτίο

47 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ( ) Προσάρτημα ( ), 6.0. CBRE.. ( CBRE ) ( ).,., :., , CBRE, ,. 3.6 ( ),.,,,,...,,... Rilken Πληροφοριακό Δελτίο 45

48 Προσάρτημα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ , :,,,,,,. 4.2, :..,..,. (, Rilken) , Rilken.,, CBRE.. Rilken Πληροφοριακό Δελτίο

49 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ KPMG , , ,. Προσάρτημα 5.2 Deloitte, Rilken,.,,. 5.3 Deloitte,,, Deloitte. 5.4,, Rilken ,.,., ,.,,,,.,. 5.5, ) Henkel AG & Co KGaA ) Henkel (at arm s length). Rilken Πληροφοριακό Δελτίο 47

50 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ , ,, Rilken Rilken , , Henkel AG & Co KGaA, (royalties)., Προσάρτημα / ,, (. 3842/2010) 20%.,,,,,.,..,, ( 6.0 ). Rilken Πληροφοριακό Δελτίο

51 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ , 26/ ,,, (PSI+).,,., ,. Προσάρτημα 5.10.,,. 5.11, , Henkel 3461/ /427/ ,,,. 5.13,,., Deloitte. Deloitte,. 5.14, 2,. 2. Rilken Πληροφοριακό Δελτίο 49

52 Προσάρτημα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ,. 1: 100% (.) / ( ) ,35 3,50 3, ,21 2,14 3, ,65 3,60 4, ,56 3,24 3,80 4. / / / / 4,54 / 5.. : ,40 3,40 3,40. 3 * ,40 3,40 3, ,65 * / : Rilken Πληροφοριακό Δελτίο

53 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ & : Rilken ( ) Προσάρτημα 1.. 3,35 3, ,21 3,16. 2,65 4, ,56 3, , : ,40. 3 : , ,28 4,01-0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 ( / ) Rilken Πληροφοριακό Δελτίο 51

54 Προσάρτημα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ,,, Rilken , : ( 100% ) ( 100% ) 3,28 4,01 3, Rilken,,. Rilken Πληροφοριακό Δελτίο

55 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ : Προσάρτημα, ( ),,.,., Henkel AG, Henkel Rilken ,, 4.0, 80% 2011 Henkel, Rilken.,,., Henkel,,, Rilken.,, ( ), CBRE, ( ),. Rilken Πληροφοριακό Δελτίο 53

56 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ :,., Rilken., ( ),,,,. Προσάρτημα,, ( ) ( ). (..,,.), /,, (,,,,.).,,,.,., /, ,, ( ) ( 2,2. ).. Rilken Πληροφοριακό Δελτίο

57 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ( ) Προσάρτημα,, Rilken.,, ( ), 3,88 ( 4,54 ),.,, ( ). 7.3 ( ) :, Rilken, 3,40. Rilken 3, , Henkel ( ) 3,40. Rilken Πληροφοριακό Δελτίο 55

58 Προσάρτημα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ Rilken 2,. 2. Deloitte &.. & Rilken Πληροφοριακό Δελτίο

59 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ Deloitte Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL),, -. DTTL -. DTTL - 150, USD 28,8. (2011). Προσάρτημα, «Deloitte..» (audit), «Deloitte Business Solutions.» (financial advisory), (tax) (consulting) «Direct Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» (accounting outsourcing). 400, Deloitte,,,,,. Deloitte,., : 3, 15125, : Πληροφοριακό Δελτίο 57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Wert RED S.à.r.l. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ TRASTOR

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006 Το παρόν δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά μετοχών από ή για λογαριασμό των κατόχων μετοχών στην Εμπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «Wert RED S.à.r.l.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VANDERVELLE A.E.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «MULTIRAMA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» Στις 10 Μαρτίου 2011, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µε την επωνυµία «CROWN Hellas Can Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση -----.-----

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012 Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." --------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιουλίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡOΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡOΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡOΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 121724607000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

. «GRIVALIA PROPERTIES

. «GRIVALIA PROPERTIES Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GRIVALIA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «GRIVALIA PROPERTIES

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15 Eισ Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2015(σε HL) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) ΛΙΤΡΑ ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 734 411 1,79 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 258.693 44.533 5,81 ΕΛΒΕΤΙΑ 821.844 184.455 4,46 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 30 2 15,00 ΤΟΥΡΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ν. 3461/2006) ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2

ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2 Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ΑΡ.ΜΑ.Ε 365/06/Β/86/2 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 15 Μαρτίου 2012 Ώρα 12 μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

Διαβάστε περισσότερα

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το 2010-2001 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» Την 30 Noεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10 η ) ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες)

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες) CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix 30 1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο) 0649.991.654 RLE (Βρυξέλλες) ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα