Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού"

Transcript

1 Πρακτικά Συνεδρίου «Ήπιες Επεμβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών», Θεσσαλονίκη 2000, σελ Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού ΝΙΚΟΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ, δρ. πολιτικός μηχανικός - duap ακουστικής LE MANS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανακοίνωση διαπραγματεύεται τη δυνατότητα αξιοποίησης των ιστορικών κτιρίων ως χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τη μεθοδολογία αξιολόγησης των υφιστάμενων χώρων & του κελύφους, τις απαιτήσεις των κανονιστικών προδιαγραφών αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή τους. Ο επιχειρούμενος στόχος της ανακοίνωσης είναι η διατύπωση μιας μεθοδολογικής πρότασης ήπιων επεμβάσεων στα ιστορικά κτίρια, για την οργάνωση πολιτιστικών χώρων με αλλαγή χρήσης ή επανάχρηση (ανακαίνιση των επιμέρους λειτουργικών στοιχείων & εγκαταστάσεων). Η μεθοδολογική πρόταση περιλαμβάνει την κατάστρωση και διερεύνηση ενός συνόλου παραμέτρων σχεδιασμού, ανάλογα με τη μορφή, το μέγεθος του χώρου και τις προβλεπόμενες πολιτιστικές λειτουργίες : χρήση - χωρητικότητα, μορφή -διάταξη, ασφάλεια -κυκλοφορία, τεχνική υποστήριξη -Η/Μ εγκαταστάσεις, κέλυφος -ηχοπροστασία, εσωτερικές επενδύσεις -ακουστική διόρθωση. Η ανάλυση των παραμέτρων σχεδιασμού εκτείνεται σε ένα κατάλογο ιστορικών κτιρίων όπου επιχειρήθηκε ή εφαρμόστηκε πρόσφατα η οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων (αίθουσα συναυλιών Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, αίθουσα βυζαντινής μουσικής του Χρηματιστηρίου, αμφιθέατρο Δικηγορικού Συλλόγου, θέατρο Αυλαία, αποθήκες 1 και Δ του Ο.Λ.Θ. πρώην Βασιλικό Θέατρο, πρώην εργοστάσιο Λόγγου- Τουρπάλη στη Νάουσα). Κριτήριο αξιολόγησης των επεμβάσεων είναι ο βέλτιστος συνδυασμός της εφαρμογής ήπιων επεμβάσεων και της εξυπηρέτησης των προβλεπόμενων, πολιτιστικών λειτουργιών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαπραγμάτευση αφορά την εκπόνηση ενός συνόλου κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία μας επιτρέπουν να διερευνούμε την δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια (με αλλαγή χρήσης), καθώς και την κατάστρωση μιάς μεθοδολογίας σχεδιασμού πολιτιστικών χώρων με

2 ανακαίνιση των επιμέρους λειτουργικών στοιχείων (είτε πρόκειται για αλλαγή χρήσης είτε για επανάχρηση). Στους ευρύτερους στόχους της παρούσης ανακοίνωσης εντάσσονται : α) η διεύρυνση του πεδίου της διεπιστημονικής συνεργασίας για την προστασία των ιστορικών κτιρίων με τις λειτουργικές απαιτήσεις των πολιτιστικών χώρων, β) η επαύξηση της πολυπαραμετρικότητας των ζητημάτων προστασίας με τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τους χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων και γ) η διατύπωση μιάς μεθοδολογίας για την οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια, με κριτήρια την αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων και την βελτιστοποίηση των αντιτιθέμενων απαιτήσεων, ώστε να επιλυθούν προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού. Οι προτεινόμενες παράμετροι σχεδιασμού, με τις οποίες αξιολογούνται οι δυνατότητες των προστατευόμενων κτιρίων και προσδιορίζεται η κλίμακα εφαρμογής των απαραίτητων επεμβάσεων είναι οι εξής : 1.1 Τυπολογία - Χρήσεις & Χωρητικότητα. Ο υφιστάμενος δομικός κάναβος (με τις πιθανές συμπληρώσεις για την ενίσχυση της στέψης) συναρτάται με την ύπαρξη των κατάλληλων ανοιγμάτων, τα οποία (ανάλογα με τη χρήση) θα εξασφαλίσουν τις επιβεβλημένες διαστάσεις για την ανάπτυξη των λειτουργικών στοιχείων του χώρου και την κάλυψη της επιθυμητής, οικονομικά βιώσιμης, χωρητικότητας (αναλογίες ωφέλιμης επιφάνειας ανά θέση). 1.2 Πολιτιστικές λειτουργίες - Μορφή & διάταξη Η ύπαρξη ή πρόβλεψη ανισοσταθμιών (βαθμιδωτό, κεκλιμένο δαπέδο) για την ανάδειξη του θεάματος κατά τις ανάγκες του οπτικού σχεδιασμού, σχετίζεται με το ανάπτυγμα και τη σύνθεση των επιμέρους λειτουργικών στοιχείων του χώρου. Οι βασικές αναλογίες των επιμέρους χώρων προσδιορίζουν την τάξη μεγέθους και τον βαθμό εξυπηρέτησης της προβλεπόμενης πολιτιστικής δραστηριότητας στο υφιστάμενο κέλυφος. Ειδικά σε περιπτώσεις επανάχρησης, με προϋπάρχοντα πρόβολο για εξώστη (θέσεις, τεχνικές εξυπηρετήσεις), οι δυνατότητες επιλογής μορφής & διάταξης περιορίζονται ασφυκτικά από τον υφιστάμενο προσανατολισμό του αναπτύγματος. 1.3 Προϋποθέσεις κίνησης - προσπέλασης - πυρασφάλειας

3 Η ασφαλής συγκέντρωση και διακίνηση του προβλεπόμενου πληθυσμού στο κτίριο (θεατές, καλλιτέχνες, τεχνικοί) καθορίζεται ποσοτικά από το πλήθος και την κατανομή των προσβάσεων, ανοιγμάτων, διαδρόμων, κλιμακοστασίων, πυροδιαμερισμάτων και τον εξοπλισμό ενεργητικής πυροπροστασίας σε όλους χώρους του κτιρίου. Η ικανοποίηση αυτών των προϋποθέσεων συναρτάται με τις επιλογές λειτουργίας, διάταξης και το μέγεθος της σκηνικής υποδομής. Οι δυσκολίες επίλυσης των παραπάνω καταναγκασμών αυξάνουν για την προσπέλαση των ΑΜΕΑ (σε όλους τους χώρους) και περιπλέκονται κατά την πρόβλεψη ασφαλών πυρεπαλείψεων, φιλικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον, ιδίως στην περίπτωση όπου τμήματα των υφιστάμενων επενδύσεων διαθέτουν αυθύπαρκτη ιστορική, καλλιτεχνική αξία. 1.4 Τεχνική υποστήριξη - Η/Μ εγκαταστάσεις Η εξεύρεση επαρκών και κατάλληλων χώρων για τα μηχανοστάσια, τις οδεύσεις, τους θαλάμους τεχνικής υποστήριξης και τις εγκαταστάσεις σκηνικού εξοπλισμού, μέσα στο διαθέσιμο κέλυφος, προσδιορίζει την αξιοποίηση ενός ιστορικού κτιρίου, τις προβλεπόμενες χρήσεις και την αναμενόμενη χωρητικότητα. Στα παρεπόμενα ζητήματα των Η/Μ εξυπηρετήσεων είναι η εξασφάλιση διαδρόμων μεταφοράς, συντήρησης και ρύθμισης των μηχανημάτων, η αντικραδασμική προστασία των υπολοίπων χώρων, το μέγεθος των ενισχύσεων για την παραλαβή των συγκεντρωμένων ή δυναμικών φορτίων. Ειδικά στην περίπτωση διατάξεων και λειτουργιών, όπου απαιτείται πύργος σκηνής & σκηνογραφικές διευθετήσεις ιταλικού τύπου τα προβλήματα διογκώνονται εξαιτίας του οικονομικού μεγέθους του εγχειρήματος.. Αξίζει να επισημάνουμε το κρίσιμο ζήτημα της επικαιροποίησης των υφιστάμενων, χειροκίνητων μηχανισμών σκηνής (αντί της αντικατάστασης με σύγχρονους ηλεκτροκίνητους) στην περίπτωση της επανάχρησης ενός ιστορικού θεάτρου. Η έννοια της προστασίας & των ήπιων επεμβάσεων στα ιστορικά κτίρια δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο κέλυφος αλλά να περιλαμβάνει και τον θεατρικό εξοπλισμό. 1.5 Κέλυφος - Ηχοπροστασία Η κάλυψη των κριτηρίων ακουστικής άνεσης σε χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων επιβάλλει χαμηλές στάθμες εσωτερικής ησυχίας στους επιμέρους χώρους και υψηλότατους δείκτες ηχομονωτικής ικανότητας για αερόφερτους και κτυπογενείς θορύβους. Παρά τις ισχυρές οικοδομικές διατομές των κατακορύφων διαχωριστικών σε διάφορες ιστορικές περιόδους, η συνήθως μειωμένη ηχοπροστασία των υφισταμένων κελυφών οφείλεται στην ανομοιογένεια των συμπαγών τοιχωμάτων, σε περιορισμένες ικανότητες των οριζοντίων διαχωριστικών (θερμές στέγες, παραδοσιακά πατώματα) και στην έντονη ευπάθεια των κουφωμάτων τους. Η εφαρμογή της κατασκευαστικής ασυνέχειας με την πρόβλεψη ενός αντιστρεπτού, ηχομονωτικού φλοιού, αυξάνει βέβαια τις απαιτήσεις υποστήριξης, αλλά εξασφαλίζει την ηχοπροστασία παράλληλα με την διατήρηση του υφιστάμενου κελύφους. 1.6 Εσωτερικές επενδύσεις - ακουστική διόρθωση

4 Η εξασφάλιση του κατάλληλου χρόνου αντήχησης για λόγο ή μουσική προκύπτει απο τη συσχέτιση του διαθέσιμου όγκου με τη χωρητικότητα του χώρου. Ο ακουστικός σχεδιασμός των επενδύσεων προσδιορίσει τη διάκριση περιοχών με ανακλαστικές, διαχυτικές και ηχοαπορροφητικές ιδιότητες. Ο έλεγχος και η αυξομείωση της ηχοαπορροφητικής ικανότητας των υφιστάμενων επενδύσεων δεν είναι πάντοτε εφικτός. Η υιοθέτηση αντιστρεπτών ακουστικών διατάξεων και ο συνδυασμός τους με τον ηχομονωτικό φλοιό του κτιρίου μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ακουστικές απαιτήσεις των πολιστιστικών χώρων. 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2.1 Λειτουργίες - Χωρητικότητα (Πίνακας 1) Η συνθετική διαμόρφωση ενός πολιτιστικού χώρου εξυπηρετεί τις λειτουργικές απαιτήσεις στις επιμέρους ζώνες των θεατών (χωρητικότητα), της σκηνής (ωφέλιμη σκηνική πλατφόρμα, παρασκήνια, καμαρίνια, θάλαμοι), των εξυπηρετήσεων κοινού (προσβάσεις, φουαγιέ, υγροί χώροι) εξασφαλίζοντας προσεγγιστικά μιά κρίσιμη αναλογία ωφέλιμης επιφάνειας ανά θεατή [1] : Η όπερα, διαθέτει μεγάλο αμφιθέατρο (τουλάχιστον 2000 θέσεις), μεγάλη σκηνική πλατφόρμα με pit ορχήστρας ( m 2 ) και εκτεταμένους χώρους παρασκηνίων (πύργος σκηνής, υποσκήνιο, παρασκήνια, τεχνική υποστήριξη, τουλάχιστον 300*6 = 1800m 2 ), άνετους χώρους εξυπηρέτησης κοινού (περίπου 0,75 m 2 /θ), σε μια υψηλή αναλογία περίπου 2,8 m 2 /θεατή Το μουσικό θέατρο & το χοροθέατρο (οπερέτα, μιούζικαλ και χορός), διαθέτει εξίσου σημαντικό αμφιθέατρο (τουλάχιστον 1500 θέσεις) και σκηνική πλατφόρμα (250m 2 ), μεγάλη σκηνική υποδομή (υποσκήνιο, παρασκήνια, τεχνικές εξυπηρετήσεις, 250*4 = 1000m 2 ) και άνετους χώρους εξυπηρέτησης κοινού (περίπου 0,65 m 2 / θ), σε μιά εκτεταμένη αναλογία περίπου 2,5 m 2 /θεατή Το θέατρο διαθέτει αμφιθέατρο μέσης χωρητικότητας (περίπου 700 θέσεις), ικανή σκηνική πλατφόρμα (τουλάχιστον 100m 2 ), μεγάλη σκηνική υποδομή (υποσκήνιο, παρασκήνια, τεχνικές εξυπηρετήσεις, 100*4 = 400m 2 ) και σχετικά άνετους χώρους εξυπηρέτησης κοινού (περίπου 0,55 m 2 /θ), σε μιά μεγάλη αναλογία περίπου 2,2 m 2 /θεατή Ο χώρος συναυλιών (συμφωνικά σύνολα, χορωδίες, ρεσιτάλ κλπ), διαθέτει μεγάλο αμφιθέατρο (1500 ως 2000 θέσεις), περιορισμένη σκηνική πλατφόρμα (τουλάχιστον 150m 2 ) και σκηνική υποδομή (χώροι δοκιμών, τεχνική υποστήριξη, 150*2 = 300m 2 ) και άνετους χώρους εξυπηρέτησης κοινού (0,65 ως 0,75 m 2 /θ), σε μιά σχετικά μεγάλη αναλογία περίπου 2,0 m 2 /θεατή.

5 Ο κινηματογράφος & ο συνεδριακός χώρος, διαθέτει συμβατικό αμφιθέατρο (500 ως 1000 θέσεις), ελάχιστη σκηνική πλατφόρμα (25 ως 50m 2 ), μικρή σκηνική υποδομή (θάλαμοι μεταφραστών, προβολής, τεχνικής υποστήριξης) και μέτριους χώρους εξυπηρέτησης κοινού (περίπου 0,55 m 2 /θ), σε μιά περιορισμένη αναλογία ( <1,5 m 2 /θεατή) Ο πολυλειτουργικός χώρος, για εκδηλώσεις λόγου και μουσικής, διαθέτει μικρό αμφιθέατρο (πιθανά πτυσσόμενες κερκίδες, 150 ως 500 θέσεις), μικρή σκηνική πλατφόρμα (περίπου 65m 2 ) και σκηνική υποδομή (παρασκήνια, τεχνική υποστήριξη, περίπου 150m 2 ) και περιορισμένους χώρους εξυπηρέτησης κοινού (περίπου 0,55m 2 /θ), σε μιά χαμηλή αναλογία (1,5 ως 1,8 m 2 / θεατή) Μορφές & Διατάξεις (Πίνακας 2) Διαχρονικά, το σύνολο των ποικιλώνυμων καλλιτεχνικών αναζητήσεων και αρχιτεκτονικών εφαρμογών περιλαμβάνει 4, διακεκριμένες μορφές χώρων αναπαραστατικής λειτουργίας, σε επιμέρους παραλλαγές διατάξεων [1] : χώροι κλειστής σκηνής με προσκήνιο, εξελιγμένη διαμόρφωση της σκηνής μπαρόκ, με παραλλαγές διατάξεων τύπου γωνιακής σκηνής Bell Geddes, κλειστής ορθογωνικής end stage και εκτεταμένης προσκηνής apron stage χώροι ανοικτής σκηνής, σύγχρονη εκδοχή της μορφής του αρχαιοελληνικού και ελισαβετιανού προτύπου, όπου η αμφιθεατρική διάταξη των καθισμάτων περιβάλλει κατά τα 3/4 την εξέδρα της σκηνής χώροι αρένας, μια παραπλήσια διαμόρφωση, με τους θεατές σε πλήρες ανάπτυγμα γύρω απο τα δρώμενα, όπου δεν υφίσταται η τυπική διαμόρφωση της σκηνής προσαρμοζόμενοι ή ευμετάβλητοι χώροι, η πλέον σύνθετη και τεχνολογικά εξελιγμένη εκδοχή, ικανή να συνδυάζει όλες τις παραπάνων μορφές σε παραλλαγές και να εξυπηρετεί, εναλλακτικά, διακεκριμένες αναπαραστατικές λειτουργίες. Στη διάρκεια του 20 αιώνα, οι πρωτοποριακές αντιλήψεις για τις αναπαραστατικές τέχνες συνέτειναν στην υπέρβαση της εικαστικής προοπτικής του μπαρόκ και στην άρνηση της φωτογραφικά ακίνητης, αισθητικής τελειότητας του ρεαλισμού, προωθώντας την άρση της μετωπικής αντιπαράθεσης κοινού και καλλιτεχνών, επιδιώκοντας την κατάργηση των εκτεταμένων μονοαξονικών διατάξεων. Ωστόσο, τα γιγαντιαία ιστορικά κτίρια της όπερας (18ος - 19ος αιώνας) και τα παραδοσιακά κτίρια του εμπορικού θεάτρου με προσκήνιο (19ος - 20ος αίωνας) διατηρούν αναλλοίωτη τη μορφή και τη διάταξη των χώρων της εποχής μπαρόκ, ενσωματώντας έστω κάποιες επιμέρους τεχνολογικές εξελίξεις. Παρά την έντονη αμφισβήτηση της παραδοσιακής μορφής, η κλασική διαμόρφωση μίας κλειστής σκηνής ιταλικού τύπου με προσκήνιο εξακολουθεί να παραμένει η προσφιλέστερη και οικειότερη μορφή ενός πολιτιστικού χώρου, αναπαράγοντας σταθερά τα εγγενή μεονεκτήματα του προτύπου. [10]

6 2.3 Κίνηση - Προσπέλαση - Πυρασφάλεια (Πίνακας 3) Η αξιοποίηση ενός ιστορικού κτιρίου για την οργάνωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ειδικού Διατάγματος περί Θεάτρων & Κινηματογράφων, του Κανονισμού Πυρασφάλειας και των έκτοτε σχετικών αναθεωρήσεων τους κατά τη δυσμενέστερη απαίτηση [7, 12]: -υπολογισμός της προβλεπόμενης συνάθροισης (συνυπολογίζοντας την αναμονή πλήθους στο φουαγιέ) κατά την δυσμενέστερη λειτουργία, -προσδιορισμός του πλάτους-μήκους των οδεύσεων, του αριθμού-πλάτους των προσβάσεων ανάλογα με την τάξη του πλήθους, του πλάτους των βαθμίδων, των διαμηκών-εγκάρσιων διαδρόμων σε συνάρτηση του αριθμού συνεχόμενων καθισμάτων, -πρόβλεψη 2 εξόδων κινδύνου & πυροπροστατευμένων οδεύσεων στη σκηνή και σε κάθε παράπλευρο βοηθητικό χώρο των παρασκηνίων, επίσης πρόβλεψη 2 κλιμακοστασίων ή συνδυασμών με ασανσέρ - εξωτερική κλίμακα για πρόσβαση στον εξώστη. Ειδικά στις περιπτώσεις επανάχρησης κρίσιμα ζητήματα είναι ο προσδιορισμός του ελεύθερου ύψους πάνω και κάτω απο τον πρόβολο ενός εξώστη (σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες ανισοσταθμίες της οπτικής χάραξης) καθώς και οι προσβάσεις στους εξώστες (αριθμός εξόδων κινδύνου, προσπέλαση των ΑΜΕΑ) Τήρηση των ελαχίστων δεικτών δομικής πυραντίστασης στα φέροντα στοιχεία και τα διαχωριστικά πετάσματα των πυροδιαμερισμάτων κατά την δυσμενέστερη λειτουργία (υδατοδιαλυτές επαλείψεις στα ξύλινα και μεταλλικά μέλη, εμβαπτισμός σε διαλύματα βόρακα των υφασμάτων). Ειδικά στην περίπτωση των πυράντοχων επαλείψεων εντοπίζουμε θεσμικές ελλείψεις στις κανονιστικές διατάξεις όσον αφορά την έκκληση δηλητηριωδών αερίων κατά την καύση, την ανακύκλωση των υποπροϊόντων, καθώς την υγειινή των χρηστών Εξοπλισμός του χώρου με συστήματα ενεργητικής πυρασφάλειας : -πυρανίχνευση και αυτόματος καταιονισμός στη σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους της (ωφέλιμη σκηνική πλατφόσμα >60m 2, με πύργο σκηνής & τροχαλιοστάσιο), -ανοίγματα εξαερισμού (τουλάχιστον 5% της σκηνικής πλατφόρμας) και αεροστεγές, πυράντοχο πέτασμα σε όλα τα ανοίγματα της σκηνής ( > 100m 2, όπως παραπάνω), -μόνιμο υδροδοτικό, πυροσβεστικό δίκτυο, σταθμός ελέγχου πυρκαγιάς και ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα για τον έλεγχο των Η/Μ εγκαταστάσεων στα παρασκήνια.

7 2.4 Τεχνική υποστήριξη - H/M εγκαταστάσεις (Πίνακας 4) Για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού απαιτείται η εξεύρεση των κατάλληλων χώρων οργάνωσης μηχανοστασίου (παραλαβή συγκεντρωμένων επιφανειακών φορτίων τουλάχιστον 600 Κg/m 2 ). Σε περιπτώσεις επανάχρησης κρίσιμο ζήτημα αναδεικνύεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων, συνήθως περιορισμένης επιφάνειας, χώρων καθώς και η αντικραδασμική τους προστασία Για τους θαλάμους τεχνικής υποστήριξης (μεταφραστών, προβολής, φωτισμού, ήχου) απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλου χώρου σε ενδεικνυόμενες θέσεις (κατά τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την Οδηγία του Σωματείου Μεταφραστών), η επικαιροποίηση του εξοπλισμού και των υποδομών σε υφιστάμενους θαλάμους, η πρόβλεψη επισκέψιμων σημείων ανάρτησης φωτιστικών & ηχητικών συσκευών (ωφέλιμα γραμμικά φορτία Κg/m) Ειδικά για τους μηχανισμούς σκηνής απαιτείται η πρόβλεψη κατάλληλων χώρων & προσβάσεων για τροχαλιοστάσιο, σχάρα ανάρτησης, διαδρόμους κίνησης και γέφυρες φωτισμού. Το αρμάτωμα της σκηνής απαιτεί σημαντικές τοπικές ενισχύσεις στο κέλυφος (ωφέλιμα επιφανειακά φορτία Κg/m 2 στη στέψη της σκηνής ή μεταβίβαση συγκεντρωμένων φορτίων στις άκρες της σκηνικής πλατφόρμας, επίσης γραμμικές καταπονήσεις Κg/m για την έδραση του τροχαλιοστασίου).[4] 2.5 Kέλυφος - Ηχοπροστασία (Πίνακας 5) Στην ηχοπροστασία ενός πολιτιστικού χώρου, για τον προσδιορισμό των εξωτερικών θορύβων λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη όχληση Lmax, αντί ε- νός στατιστικά ισοδύναμου δείκτη. Ως στάθμες εσωτερικής ησυχίας επιλέγονται οι τυποποιημένες καμπύλες NC-15 ως NC-25 ανάλογα με τη λειτουργική σπουδαιότητα κάθε χώρου (σε db(a), max 25 για σκηνή & θαλάμους, 30 για την αίθουσα και 35 για τους λοιπούς χώρους). Η απαιτούμενη ηχομονωτική ικανότητα των οριζοντίων & κατακορύφων διαχωριστικών, σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, ανέρχεται σε Rw = db(a) για αερόφερτους, Ln,w = 40-45dB(A) για κτυπογενείς θορύβους. [2, 8] Για να ανταποκριθεί το υπάρχον κέλυφος στα παραπάνω πρότυπα απαιτούνται συμπαγή διαχωριστικά, σημαντικής διατομής & επιφανειακού βάρους (οριζόντια στοιχεία περίπου Κg/m 2 & κατακόρυφα στοιχεία περίπου Κg/m 2 ), με την προσθήκη προθαλάμων (θύρες περίπου 30 ως 40 Κg/m 2, δίδυμα υαλοστάσια περίπου Kg/m 2 ). Ευπαθή σημεία εμφανίζουν οι μικτές τοιχοποιίες (μεταβλητές διατομές καθ`ύψος), καθώς και οι σοβαρές ενισχύσεις που θα απαιτηθούν στα παραδοσιακά πατώματα και στις θερμές στέγες (4πλασιασμός του επιφανειακού βάρους) Στις περιπτώσεις όπου το υφιστάμενο κέλυφος δεν ανταποκρίνεται στα ηχομονωτικά πρότυπα, επιβάλλεται η υιοθέτηση δικέλυφων διατάξεων με την εφαρμογή της κατασκευαστικής ασυνέχειας (το μοντέλο του θαλάμου μέσα σε θάλαμο, μέσω ελαστικών συνδέσεων). Τέτοιες εφαρμογές εξασφαλίζουν

8 τη διατήρηση του κελύφους και την ενίσχυσή του με αντιστρεπτές διατάξεις, διευκολύνοντας την διαμόρφωση προθαλάμων και ανεξάρτητων υαλοστασίων στον κάθε οικοδομικό φλοιό και περιορίζοντας τα βάρη των απαιτούμενων ενισχύσεων (min 35 Κg/m 2 πρόσθετα). [5, 11] 2.6 Εσωτερικές επενδύσεις - Ακουστική διόρθωση (Πίνακας 6) Με τον προσδιορισμό της βέλτιστης αναλογίας όγκου ανά θεατή, πραγματοποιείται ο επανέλεγχος της χωρητικότητας του διατιθέμενου χώρου. Για κάθε πολιστιστική δραστηριότητα, το ανεκτό εύρος διακύμανσης του όγκου για την επίτευξη ακουστικής διόρθωσης κυμαίνεται ( σε m 3 /θεατή ) [6] : -εκκλησiαστική μουσική 8 ως 11, συναυλίες 7 ως 9, όπερα 5 ως 7, κινηματογράφος 3 ως 5, θέατρο 2.5 ως 4,5, πολλαπλές χρήσεις 5 ως 8,5. Ο διαθέσιμος όγκος του χώρου προκύπτει ύστερα από τις διευθετήσεις των Η/ Μ εγκαταστάσεων, των θαλάμων τεχνικής υποστήριξης, της σκηνικής υποδομής, των πιθανών ψευδοροφών με τις οδεύσεις, των προθαλάμων και των ανακλαστήρων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση περιορισμένου όγκου, στην επίτευξη της κατάλληλης αντήχησης στις χαμηλές συχνότητες, σε μουσικές λειτουργίες. Η βέλτιστη συχνοτική απόκριση του χρόνου αντήχησης στην αίθουσα, ως συνάρτηση του όγκου V, λαμβάνει κεντρική τιμή και συχνοτική διακύμανση ως εξής [5] : -για λόγο TR = 0,075 (V) ** 1/3 (από 125% ως 90%), -για μουσική TR = 0,090 (V) ** 1/3 (από 150% ως 90%) Για να ανταποκριθεί το υπάρχον κέλυφος στην ευκρινή ανάδειξη και ευχερή διάδοση του ακουστικού μηνύματος, τα περιμετρικά τοιχώματα χαρακτηρίζονται από την ηχοαπορροφητική τους ικανότητα σε συνάρτηση με τις σχετικές τους θέσεις ως προς τη σκηνή: -ανακλαστήρες για ενίσχυση του άμεσου ήχου, με κατάλληλες κλίσεις ως προς τους θεατές, γύρω απο την ηχητική πηγή, διαχυτές για διασπορά του έγκαιρου ήχου κοντά στην πηγή, -συνηχητές για ενίσχυση συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών (απορρόφηση του υπόλοιπού ηχητικού φάσματος) σε σχετικά ενδιάμεσες αποστάσεις, ηχοαπορροφητικές διατάξεις για την υποβάθμιση & εξουδετέρωση των βλαπτικών ηχοανακλάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές Τα υφιστάμενα εσωτερικά τοιχώματα αξιολογούνται με βάση την ηχοαπορροφητική τους ικανότητα και τις σχετικές τους θέσεις. Στις περιπτώσεις που η διάταξη του χώρου και τα οικοδομικά δεδομένα δεν επαρκούν, για τις απαιτούμενες ακουστικές επενδύσεις υιοθετούνται αντιστρεπτές διατάξεις, με κατάλληλη διασπορά (ανεξάρτητες ή ενσωματωμένες στον ηχομονωτικό φλοιό). Οπως προαναφέρθηκε, κρίσιμα σημεία των υφιστάμενων επενδύσεων αποτελούν οι γύψινες διακοσμήσεις, οι απεικονίσεις και ο κάναβος μιάς θερμής στέγης. [3, 9] 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΩΝ (Πίνακας 7)

9 3.1 Η διερεύνηση των παραμέτρων σχεδιασμού εφαρμόστηκε σε ένα κατάλογο ιστορικών κτιρίων όπου επιχειρήθηκε πρόσφατα, με τη συμμετοχή του συγγραφέα στις επιμέρους ομάδες μελέτης, η οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων : -στο Θέατρο Αυλαία της ΧΑΝΘ (1996), ύστερα από διαγωνισμό μελέτης-κατασκευής κατά παραγγελία του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, για θεατρική & συνεδριακή χρήση (ολοκληρώθηκε χωρίς ανακατασκευή της σκηνής και λειτουργεί), -στις αποθήκες 1 και Δ του Ο.Λ.Θ (1995), προμελέτη - οριστική μελέτη κατά παραγγελία του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, για θεατρική, ορχηστική & συνεδριακή χρήση (το αρχικό σχέδιο εγκαταλείφθηκε, η κατασκευή ολοκληρώθηκε με αλλαγές χρήσεων), -αίθουσα συναυλιών Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (1996), προμελέτη κατα παραγγελία του ΚΩΘ, για συναυλιακή χρήση (το έργο δεν χρηματοδοτήθηκε) -αμφιθέατρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (1995), μελέτη κατά παραγγελία του ΔΣΘ, για συνεδριακή χρήση (η κατασκευή ολοκληρώθηκε, λειτουργεί), -αίθουσα βυζαντινής μουσικής στο Χρηματιστηρίο Θεσσαλονίκης (1994), οριστική μελέτη κατά παραγγελία της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης για συναυλιακή & συνεδριακή χρήση (η κατασκευή ολοκληρώθηκε, λειτουργεί), -πρώην Βασιλικό Θέατρο (1995), προμελέτη κατά παραγγελία του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, για θεατρική, χρήση (το αρχικό σχέδιο εγκαταλείφθηκε, η κατασκευή ολοκληρώθηκε με άλλη μελέτη). -αίθουσα εκδηλώσεων στο εργοστάσιο Λόγγου-Τουρπάλη (1995), μελέτη κατά παραγγελία του Δήμου Νάουσας για πολλαπλές χρήσεις (η κατασκευή συνεχίζεται). 3.2 Η επισήμανση των κρίσιμων προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά περίπτωση δίδεται στον Πίνακα. Οπως φάνηκε κατά την εκπόνηση των μελετών, η τυπολογία και οι ανισοσταθμίες δεν θέτουν ανυπέρβλητα εμπόδια για την χρήση ή επανάχρηση των ιστορικών κτιρίων, εφόσον οι πολιτιστικές λειτουργίες προσαρμοστούν στις δυνατότητες του κελύφους. Παράλληλα αποδείχθηκε ότι, οι αρχές ηχοπροστασίας και ακουστικής διόρθωσης είναι εφικτές (βέβαια με σημαντική οικονομική επιβάρυνση) υιοθετώντας τις δικέλυφες, αντιστρεπτές διατάξεις (εκτός απο τις περίπτωσεις μικρού όγκου για συναυλιακές χρήσεις). Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι το σύνολο των κρίσιμων ζητημάτων συγκεντρώνεται στα προβλήματα ασφάλειας κοινού και εξοικονόμησης χώρου για Η/Μ εγκαταστάσεις (ιδίως στις περιπτώσεις πύργου & μηχανισμών σκηνής), όπου η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί περιορισμό του λειτουργικού προγράμματος, πιθανή εγκατάλειψη του υφιστάμενου εξώστη ή πρόβλεψη νέων, εξωτερικών και διακεκριμένων χώρων για βοηθητικές προσβάσεις και Η/Μ εγκαταστάσεις (προβλήματα που συχνά εμφανίζονται σε ιστορικά κτίρια, ανεξαρτήτως της πολιτιστικής ή άλλης χρήσης). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

10 4.1 Το εγχείρημα της οργάνωσης χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια, αυξάνει σημαντικά τις δυσκολίες της προστασίας με ήπιες και αντιστρεπτές μεθόδους. Η ασφάλεια της συνάθροισης κοινού, η κάλυψη των οπτικών και ακουστικών ανέσεων των θεατών, η εξυπηρέτηση της καλλιτεχνικής ελευθερίας και η οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος απαιτούν την επίλυση του συνόλου σχεδόν των υφιστάμενων κανονιστικών διατάξεων. 4.2 Η εμμονή σε άκαμπτες διατάξεις, σε αυστηρές εκδοχές τύπου ιταλικής σκηνής, η ικανοποίηση των αυστηρών συμβάσεων μιας αισθητικής της ψευδαίσθησης, της διδιάστατης οπτικής που εγκαθιστά η μετωπική αντιπαράθεση κοινού - θεάματος, δημιουργεί λειτουργικές απαιτήσεις που καταστρέφουν την εσωτερική συνοχή του κτιρίου, διαστέλλουν τα όρια και τις λειτουργικές δυνατότητες του κελύφους. 4.3 Για τον σεβασμό του ιστορικού κτιρίου η κατεύθυνση των επεμβάσεων μοιάζει να είναι μονόδρομος. Αντί να αλλάξουμε ή να διογκώσουμε τα κτίρια, οφείλουμε να προσαρμόσουμε το λειτουργικό πρόγραμμα σε μια διαφορετική στοιβάδα πολιτιστικής λειτουργίας, σε μιά συνετή χρήση εφικτότερων λειτουργικών απαιτήσεων, ώστε οι πολιτιστικές δραστηριότητες να εξυπηρετηθούν και να συνυπάρξουν μέσα στο κτίριο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΗΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΘΕΑΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ m 2 / θεατή μεγάλη σκηνική πλατφόρμα 350m 2 μεγάλο αμφιθέατρο άνετοι χώροι 2,8 όπερα πύργος+υποσκήνιο+παρασκήνια min 2000 θέσεις 0,75 m 2 /θεατή 300 * 6 = 1800m 2

11 μουσικό θέατρο σημαντική σκηνική πλατφ. 250m 2 συμβατικό αμφιθέατρο σημαντικές ανέσεις 2,4 χοροθέατρο υποσκ + παρασκ. 250* 4 = 1000m 2 min 1500 θέσεις 0,65 m 2 /θεατή θέατρο δράματος περιορισμένη σκ. πλατφ. 100m 2 μέτριο αμφιθέατρο περιορισμένοι χώροι 2,1 υποσκ + παρασκ. 100* 4 = 400m 2 max 700 θέσεις 0,55 m 2 /θεατή συναυλιακος χώρος περιορισμένη σκ. πλατφ. 150m 2 μεγάλο αμφιθέατρο άνετοι χώροι 2 άνετοι χώροι δοκιμών 150*2=300m θέσεις 0,75 m 2 /θεατή κινηματογράφος ελάχιστη σκηνική πλατφ m 2 συμβατικό αμφιθέατρο περιορισμένοι χώροι < 1,5 συνεδριακός χώρος θάλαμοι τεχνικής υποστήριξης θέσεις 0,55 m 2 /θεατή πολυλειτουργικοί περιορισμένη σκ. πλατφ 65m 2 μικρό αμφιθ. + κινητές κερκίδες περιορισμένοι χώροι 1,5-1,8 & μικροί χώροι παρασκήνια + θάλαμοι τεχν. 150m θέσεις 0,55 m 2 /θεατή

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΚΙΝΗΣΗ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Α] Συμμόρφωση με τις διατάξεις κίνησης και προσπέλασης κατά την δυσμενέστερη απαίτηση (σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας και το Ειδικό Διάταγμα περί Θεάτρων & Κινηματογράφων) * υπολογισμός του πληθυσμού συνάθροισης (συνυπολογισμός του φουαγιέ κλπ) κατά την δυσμενέστερη λειτουργία * προσδιορισμός πλάτους - μήκους των οδεύσεων, αριθμού - πλάτους προσβάσεων ανάλογα με το πλήθος * προσδιορισμός πλάτους βαθμίδων - διαμηκών & εγκάρσιων διαδρόμων σε συνάρτηση με τα συνεχόμενα καθίσματα * πρόβλεψη 2 εξόδων κινδύνου και πυροπροστατευμένων οδεύσεων στη σκηνή και σε κάθε βοηθητικό χώρο της * πρόβλεψη 2 κλιμακοστασίων ή συνδυασμοί με ασανσέρ και εξωτερική κλίμακα για πρόσβαση στον εξώστη προσδιορισμός του ελεύθερου ύψους πάνω & κάτω απο τον πρόβολο του εξώστη ευπαθή σημεία : σε συνδυασμό με τις προσβάσεις σε υπάρχοντες εξώστες ο συνδυασμός του αριθμού των εξόδων κινδύνου και η προσπέλαση των ΑΜΕΑ με τις ανισοσταθμίες της οπτικής χάραξης σε υφιστάμενους πολιτιστικούς xώρους Β] Τήρηση των ελαχίστων δεικτών δομικής πυραντίστασης κατά την δυσμενέστερη λειτουργία στα φέροντα στοιχεία και τα διαχωριστικά πετάσματα των πυροδιαμερισμάτων * εμβαπτισμός των υφασμάτινων στοιχείων (βόρακας) * υδατοδιαλυτές επαλείψεις στα ξύλινα - μεταλλικά μέλη η έλλειψη κανονιστικών διατάξεων όσον αφορά την έκκληση δηλητηριωδών αερίων ευπαθή σημεία: η έλλειψη προδιαγραφών για φιλικά υλικά και ανακυκλώσιμα υποπροϊόντα Γ] Εξοπλισμός ενεργητικής πυρασφάλειας * εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και αυτόματου καταιονισμού στη σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους της Για επιφάνεια δαπέδου σκηνής > 60m2 με πύργο και κινητά συστήματα σκηνογραφίας * πρόβλεψη ανοιγμάτων εξαερισμού (min 5%) και πυράντοχου πετάσματος με αεροστεγανότητα σε όλα τα ανοίγματα Για επιφάνεια δαπέδου σκηνής > 100m2 με πύργο και κινητά συστήματα σκηνογραφίας * πρόβλεψη μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, σταθμού ελέγχου πυρκαγιάς δίπλα στη σκηνή και ανεξάρτητου πυροδιαμερίσματος για τον έλεγχο & χειρισμό των Η/Μ της σκηνής στα παρασκήνια

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : H/M εγκαταστάσεις - Τεχνική υποστήριξη * εξεύρεση χώρων για μηχανοστάσιο και οδεύσεις κλιματισμού - εξαερισμού * διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρων τεχνικής υποστήριξης σε κατάλληλες θέσεις κατά την δυσμενέστερη λειτουργία θάλαμοι προβολής, φωτισμού, ήχου, μεταφραστών * πρόβλεψη μηχανισμών σκηνής, διαδρόμων τεχνικών σκηνής, γεφυρών φωτισμού & μηχανημάτων ηλεκτρακουστικής ευπαθή σημεία : επικαιροποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε υφιστάμενους περιορισμένους χώρους αντικραδασμική προστασία Η/Μ εγκαταστάσεων παραλαβή συγκεντρωμένων επιφανειακών φορτίων στα μηχανοστάσια ( min 600 Κg/m 2 ) εξασφάλιση χώρου - επικαιροποίηση του εξοπλισμού & των υποδομών σε υφιστάμενους θαλάμους τεχνικής υποστήριξης παραλαβή των συγκεντρωμένων φορτίων του αρματώματος της σκηνής στα πλευρικά τοιχώματα ή τη στέψη της σκηνής (ωφέλιμα φορτία Κg/m 2 ) αντίστοιχες γραμμικές καταπονήσεις για τροχαλιοστάσιο Κg/m ανάρτηση φωτιστικών ή ηχητικών (ωφέλιμα γραμμικά φορτία Κg/m) επιδιόρθωση των υφιστάμενων μελών & εξαρτημάτων στους χειροκίνητους μηχανισμούς κύλισης - κίνησης (μεταλλικές τροχαλίες, τύμπανα περιέλιξης, αντίβαρα & σχοινιά μεταλλικές ή ξύλινες ράγες ανάρτησης & στερέωσης τροχαλιοστασίου) επιδιόρθωση σε μηχανισμούς για αναβατώρια, τραμπουκέτα, καταπακτές σκηνής επιλογή : ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΗΝΗΣ `Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Kέλυφος - Ηχοπροστασία αστικές ή βιομηχανικές οχλήσεις Α. Προσδιορισμός εξωτερικού θορύβου κυκλοφοριακός θόρυβος κατά τη μέγιστη όχληση Lmax (οδικός, αεροπορικός κλπ) καιρικές συνθήκες (βροχή) Β. Προσδιορισμός εσωτερικής ησυχίας ΧΩΡΟΙ max db(a) επιλογή μεταξύ κριτηρίων NC - 15 ως NC 25 σκηνή - θάλαμοι 25 ανάλογα με τη λειτουργία κάθε επιμέρους χώρου αίθουσα 30 λοιποί χώροι 35 Γ. Απαιτούμενη ηχομονωτική ικανότητα (άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού) οριζοντίων - κατακορύφων διαχωριστικών Rw = db(a) για αερόφερτους & κτυπογενείς θορύβους Ln,w = db(a) Γ1] αξιοποίηση υπάρχοντος κελύφους επιφανειακά βάρη * προσθήκη εξωτερικών προθαλάμων, θύρες 40 Κg/m 2 * προσθήκη εσωτερικών προθαλάμων, θύρες Κg/m 2 * συμπαγή διαχωριστικά πλάκες Κg/m 2 τοιχοποιίες Κg/m 2 * δίδυμα υαλοστάσια (πάχος υάλου 23-26mm) Kg/m 2 μικτές τοιχοποιίες καθ` ύψος ευπαθή σημεία ελαφρά πατώματα από 35 σε 100 Kg/m 2 θερμές στέγες από 30 σε 150 Kg/m 2

16 Γ2] εφαρμογή δικέλυφων διατάξεων * υιοθέτηση αντιστρεπτών / ανακλητών διατάξεων * κατασκευαστική ασυνέχεια (θάλαμος σε θάλαμο) * γενικευμένη εφαρμογή ελαστικών συνδέσμων με αποτέλεσμα : διευκολύνεται η διαμόρφωση προθαλάμων ανεξάρτητα κουφώματα ανα φλοιό μειώνονται τα επιφανειακά βάρη * δικέλυφα διαχωριστικά πλάκες - τοιχοποιίες Κg/m 2.+ min 50 Κg/m 2 ευπαθή σημεία ηχογέφυρες - πλευρικές μεταδόσεις θερμές στέγες από 30 σε 90 Kg/m 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Εσωτερικές επενδύσεις - Ακουστική διόρθωση Α] Προσδιορισμός του βέλτιστου όγκου με βάση τη λειτουργία επανέλεγχος της χωρητικότητας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ m 3 / θεατή εκκλησiαστ. μουσική 8 ως 11 συναυλίες 7 ως 9 όπερα 5 ως 7 κινηματογράφος 3 ως 5 θέατρο 2.3 ως 4,5 πολλαπλές χρήσεις 5 ως 8,5

17 Β] Προσδιορισμός της βέλτιστης συχνοτικής απόκρισης χρόνος αντήχησης ως συνάρτηση του όγκου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ για λόγο 0,075 (V) ** 1/3 125 ως 90% για μουσική 0,090 (V) ** 1/3 150 ως 90% κατευθύνσεις : ψευδοροφές Η/Μ εξυπηρετήσεις * περιορισμός του όγκου ανακλαστήρες σκηνικές υποδομές θάλαμοι τεχνικής υποστήριξης * ευπαθή σημεία σε μουσικές λειτουργίες : οι μικροί όγκοι δεν καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες αντήχησης στις χαμηλές συχνότητες Γ] Ακουστικός σχεδιασμός των εσωτερικών επενδύσεων ανάλογα με τη λειτουργία και τη διάταξη ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ * θετικές ηχοανακλάσεις κοντά στην πηγή ανακλαστήρες * διασπορά του έγκαιρου ήχου κοντά στην πηγή διαχυτές * υποβάθμιση των ύστερων ηχοανακλάσεων συνηχητές * εξουδετέρωση των βλαπτικών ηχοανακλάσεων ηχοαπορρόφηση Δ] Εφαρμογές ακουστικών επενδύσεων * έλεγχος & αξιοποίηση της ακουστικής συμπεριφοράς των υφιστάμενων επενδύσεων * υιοθέτηση πρόσθετων αντιστρεπτών / ανακλητών διατάξεων και διασπορά τους * ένταξη ή συνδυασμός των ακουστικών πετασμάτων με τον ηχομονωτικό φλοιό γύψινες διακοσμήσεις - απεικονίσεις ευπαθή σημεία ο δομικός κάναβος μιας θερμής στέγης

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : συνοπτική καταγραφή των εντοπισμένων προβλημάτων στα ιστορικά κτίρια του δείγματος ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η/Μ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Θέατρο Αυλαία - μικρή χωρίς 2η πρόσβαση απαξίωση μηχα- παράθυρα - ΧΑΝΘ κλίση στον εξώστη νισμών σκηνής στέγη Αποθήκες 1,Δ - χωρίς - ανοίγματα - Ο.Λ.Θ. κλίση όχι στέγη Κρατικό Ωδείο πυκνός χωρίς προσπέλαση ανοίγματα γύψινες Θεσσαλονίκης κάναβος κλίση χωρίς 2η έξοδο όχι οροφή επενδύσεις Δικηγ. Σύλλογος μικρή χωρίς σε όροφο παράθυρα - Θεσσαλονίκης επιφάνεια κλίση όχι Αίθουσα Βυζαντι- μικρή χωρίς σε όροφο όχι περιορισμένος νης Μουσικής επιφάνεια κλίση όχι όγκος Βασιλικό Θέατρο - μικρή χωρίς 2η πρόσβαση απαξίωση μηχα- ανοίγματα - Θεσσαλονίκης κλίση στον εξώστη νισμών σκηνής στέγη Λόγγου-Τουρπάλη - χωρίς - στέγη εμφανής Νάουσα κλίση όχι λιθοδομή

19 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Αθανασόπουλος Χ.Γ.: Προβλήματα στις Εξελίξεις του Συγχρόνου Θεάτρου, Ι. Σιδέρη, 1976, Αθήνα [2] Αθανασόπουλος Χ.Γ.: Προστασία κτιρίων, 1991, Αθήνα [3] Doelle L.L : Environmental acoustics, Mc Graw-Hill, 1972, N-Y [4] Izenour G. C. : Theater technology, Mc Graw-Hill, 1988, N-Y [5] Lehmann R.: L acoustique des batiments, P.U.F., 1977, Paris [6] Lord P. & Templeton D.: The architecture of sound, The Architectural Press Ltd, 1986, London [7] Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, (Π.Δ.71/78/ , Φ.Ε.Κ. 32Α) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις [8] Κτιριοδομικός Κανονισμός, άρθρο 12 (απόφαση 3046/ 304/30.1/ , Φ.Ε.Κ.59Δ) [9] Μπάρκας Ν.Κ. : Ξύλινες κατασκευές σε εφαρμογές ακουστικού σχεδιασμού & ηχομόνωσης, περιοδικό Μνημείο και Περιβάλλον, αα 4, 1997, Θεσσαλονίκη [10] Μπάρκας Ν.Κ.: Θεατρικός χώρος, Σημειώσεις μαθήματος στη Δραματική Σχολή του Κ.Θ. Β.Ε , Θεσσαλονίκη [11] Μπάρκας Ν.Κ. : Ηχομόνωση, Σημειώσεις μαθήματος στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΔΠΘ, 2000, Ξάνθη [12] Περί κανονισμού θεάτρων -κινηματογράφων, Β.Δ. 15/ , Φ.Ε.Κ. Α123 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις

20 Extended summary Organization of venues for cultural activities in historic buildings: Problems in theatrical and acoustic design NIKOS K. BARKAS PhD in Civil Engineering DUTh, MSc. in Acoustics, Maine University de Maine France My presentation forms part of the unit devoted to new design methods (assessment of compatibility) and regulatory specifications (effects of applications) in historic buildings. The objective is to formulate a methodological proposal for non-aggressive interventions in the design of cultural activity venues (theatres, facilities for concerts, screenings, conferences, multiple uses) in historic buildings, and also for the re-design of existing cultural venues involving renovation of individual functional features and installations. The formulation of a methodological proposal for non-aggressive interventions involves the establishing of a whole complex of design parameters covering the whole range of problems (common, formal and individual problems) which arise as a result of the form and scale of the venue and the anticipated cultural activities: utilization of existing typology, formation of varying levels, prerequisites for movement and fire prevention, securing electrical engineering services, ease of insulation, acoustic correction. The analysis of the above parameters is extended to take in a list of historic buildings where there have recently been attempts to organize venues for cultural activities (State Conservatoire of Thessaloniki concert hall, Byzantine music room at Stock Exchange complex, Bar Association amphitheatre, Avlaia Theatre, the warehouses 1 and D of the Thessaloniki Port Authority, the former Royal Theatre, the former Longou-Tourpali factory in Naousa).The main criterion for assessment of the interventions is the degree to which they have succeeded in providing a venue for the anticipated cultural functions through the application of non-aggressive interventions.

Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού

Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού Πρακτικά Συνεδρίου «Ήπιες Επεμβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών», Θεσσαλονίκη 2000, σελ 399-410 Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 4 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008» Ξάνθη, σελ. 454-464 Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός Kατερίνα Μπαδόλα, αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ.

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική :κενά και πλήρη», Θεσσαλονίκη 2002, σελ 284 290 Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Μάθηµα 3ου εξαµήνου : ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ διδάσκων Νίκος Μπάρκας δρ. πολιτικός µηχανικός duap ακουστικής LeMans επίκουρος καθηγητής αρχιτεκτονικής τεχνολογίας - ακουστικής Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου ηχοµόνωση αρχιτεκτονική ήχου, θορύβου, µουσικής κανονισµός ηχοµόνωσης Μουσικό Σχολείο = Σχολείο + Ωδείο ακουστική µικρών χώρων µουσικά σχολεία Νίκος Τσινίκας, 2007 ηχοµονωτικά κτιριακά στοιχεία Ακουστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 228-236 Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. Άρθρο 13 [Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 1. ΓΕΝΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Page 1 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο 18-2-90] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Στόχος Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2Τ1 31 ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων Είναι μη φέροντα χωρίσματα Εντάσσονται στην κατηγορία της ξηράς δόμησης Εχουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Συνάθροιση Κοινού 3.1. Γενικά Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού. ii. iii. iv. vi.

Άρθρο 3 Συνάθροιση Κοινού 3.1. Γενικά Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού. ii. iii. iv. vi. Άρθρο 3 Συνάθροιση Κοινού 3.1. Γενικά. Στην κατηγορία συνάθροιση κοινού περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή χώροι κτιρίων και οικοπέδων, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι αυτών, όπου συναθροίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 243-250 Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Δημήτρης Κεραμίδας, Νίκος Μπάρκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαμόρφωση ενός studio

Διαβάστε περισσότερα

(α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για κάθε 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας.

(α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για κάθε 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ _ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Αρχές ηχοπροστασίας έναντι θορύβου, δονήσεων και κραδασμών σε Η/Μ εγκαταστάσεις, μεθοδολογία, πρόβλεψη, παραδείγματα εφαρμογής. Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10 [Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις: α) Υ.Α /5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α ) β) Υ.Α /2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ.

Άρθρο 10 [Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις: α) Υ.Α /5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α ) β) Υ.Α /2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ. Άρθρο 10 [Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις: α) Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α ) β) Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ. Β )] Χώροι συνάθροισης κοινού 1. ΓΕΝΙΚΑ. 1.1. Στους χώρους συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θέατρα: προβλήματα επαναλειτουργίας και ηχοπροστασίας. Νίκος Κ. Μπάρκας

Αρχαία Ελληνικά Θέατρα: προβλήματα επαναλειτουργίας και ηχοπροστασίας. Νίκος Κ. Μπάρκας Αρχαία Ελληνικά Θέατρα: προβλήματα επαναλειτουργίας και ηχοπροστασίας Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. e-mail : nbarkas@arch.duth.gr http://nikosbarkas.gr 1. Εισαγωγή Τα αρχαία ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης Τηλ.: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης Τηλ.: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2018 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821341681-721 Fax: 2821341716 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2018 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )

Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α ) Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α ) Καταστήματα 1. Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα, για την

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Σηµειώσεις του µαθήµατος ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 21 Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Ανακοίνωση στο Βαλκανικό Συνέδριο : ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σύµβουλος Ακουστικής, MSc Email : info@acoustical.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και Πόλεων. Ανελκυστήρες. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και Πόλεων. Ανελκυστήρες. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομέας IV : Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής Ιωάννης Τριπιδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 20 Ιουνίου 2019

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 20 Ιουνίου 2019 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 20 Ιουνίου 2019 Άρθρο 3 π.δ. 41/2018 - Ορισμοί Ενεργητική Πυροπροστασία: Τα μέσα πυροπροστασίας που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 3-2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η επίτευξη συνθηκών ακουστικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους μιας μεταλλικής κατασκευής αποτελεί κομβική παράμετρο σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Τρίγλιας" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Τρίγλιας με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, χώροι αναμονής θεαμάτων (φουαγιέ), τράπεζες με μικτό εμβαδόν άνω των 70 τ.μ. κλπ.

Χώροι εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, χώροι αναμονής θεαμάτων (φουαγιέ), τράπεζες με μικτό εμβαδόν άνω των 70 τ.μ. κλπ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ _ 6 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤ _ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 6/11/2003 1. Γενικά 1.1. Στους χώρους συνάθροισης κοινού περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων στα οποία συγκεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ Κωστίκας Χρήστος Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ ΟΜΕΤΕ ΑΕ Αθήνα, Ελλάς e-mail : ckostikas@omete,gr Διονύσιος Κουμουράς Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ακουστική 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Συνδυαστική Διερεύνηση Παραμέτρων Αξιολόγησης Οπτικών και Ακουστικών Ανέσεων σε Σχολικά Κτίρια της Ξάνθης:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10 [Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις: α) Υ.Α /5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α ) β) Υ.Α /2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ.

Άρθρο 10 [Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις: α) Υ.Α /5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α ) β) Υ.Α /2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ. Άρθρο 10 [Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις: α) Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α ) β) Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ. Β )] Χώροι συνάθροισης κοινού 1. ΓΕΝΙΚΑ. 1.1. Στους χώρους συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών. Με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή ΕΛΙΠΥΚΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών. Με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή ΕΛΙΠΥΚΑ Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών Με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή ΕΛΙΠΥΚΑ Φωτιά: Ατύχημα ή Συμβάν? Φωτιά: Ατύχημα ή Συμβάν? Πηγή : Telegraph Φωτιά: Ατύχημα ή Συμβάν? Φωτιά: Ατύχημα ή Συμβάν?

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Κατοικίες 1. Γενικά. «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες,

Διαβάστε περισσότερα

8. Μορφές και προβλήματα του σύγχρονου θεάτρου

8. Μορφές και προβλήματα του σύγχρονου θεάτρου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. 7 ο εξάμηνο 2016-2017 μάθημα : Θεατρικός χώρος & Τεχνολογία διδάσκων Νίκος Μπάρκας 8. Μορφές και προβλήματα του σύγχρονου θεάτρου Ο θεατρικός σχεδιασμός κατά τη σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018 Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018 10 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα 24-01-2019 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018 Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018 11 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Θεσσαλονίκη 02-03-2019 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΗ, ΧΡΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΗ, ΧΡΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΗ, ΧΡΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η εφαρμογή των ηχοαπορροφητικών πετασμάτων εξασφαλίζει μια πρωτότυπη και σίγουρη λύση μείωσης της στάθμης θορύβου και των

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 38216

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 38216 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 38216...Δεν κάνουμε Θέατρο για το Θέατρο. Δεν κάνουμε Θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε Θέατρο, για να πλουτίσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Δρ. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος Διδάκτωρ Ακουστικής Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γενικός Διευθυντής Acoustic Science Ο.Ε. Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Θεσμικό κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κτιρίου Διεύθυνση Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις

Χρήση Κτιρίου Διεύθυνση Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Διεύθυνση ΔΟΜΝΙΤΣΑ - Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ιδιοκτήτης Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΔΙΚΛΙΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής

Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής Ευθύνες εκπαιδευτών Εκμάθηση αθλήματος Τιοθέτηση σωστής συμπεριφοράς Έλεγχος συνθηκών χώρων εκπαίδευσης Ασφάλεια εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ηχοπροστασία των κτιρίων έναντι θορύβου, δονήσεων και κραδασμών από τη λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κρίνεται πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Ηχομονωτική προστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 11 η /2016 Ακουστική Ακουστική είναι η επιστήμη που

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Βύρωνας, 23/11/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 30002 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33, ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ. : 2132008600,655 ΦΑΞ : 2132008660 e-mail : vallianatos@dimosbyrona.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας

ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό «Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη», έκδοση ΣΑΘ, τεύχος 6, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2002, σελ. 20 ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18

Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18 Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18 Νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο Αθηνά Σκάρλα Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου Λίγα λόγια για τον Κανονισμό άρθρο 43 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές.

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Γεώργιος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός Σύμβουλος Ακουστικής Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη info@acoustical.com

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Ιωάννης Γ. Μαλαφής, Π.Δ. 407/82 Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παναγιώτης Ε. Χατζημανολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πρόταση ομάδας εργασίας του ΕΛΙΝΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Προοίμιο Στην Ελλάδα, η ηχοπροστασία δεν αποτελούσε έως τώρα προτεραιότητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

SAFEDOOR. ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30-120 min. Date: 10/07/09

SAFEDOOR. ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30-120 min. Date: 10/07/09 SAFEDOOR ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30-120 min Date: 10/07/09 Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Οι πυροκουρτίνες από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SUPER MARKET ABC BASILOPOYLOS ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 8-2016 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η 2 0 1 7 Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2017 Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΚΗΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΚΗΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΚΗΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Παρουσίαση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και των αρχιτεκτονικών επιλύσεων βάσει ορισμένων επί μέρους μελετών, δηλαδή, ορατότητας, επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / 2018

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / 2018 Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / 2018 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. α. Τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (Λ-01) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΕ ΩΝ (Λ-02) 1 Λ 01.01 2 Λ 01.02 3 Λ 01.03 4 Λ 01.04 5 Λ 01.05 6 Λ 01.06 7 Λ 01.07 8 Λ 01.08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 1 - ΛΙΜΑΝΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RSM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RSM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ RSM 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13241-1. Διαθέτουν προσαρμοζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Νίκος Τσινίκας, 2005 Κατηγορίες ηχοαπορροφητικών υλικών και διατάξεων Αντιπροσωπευτικές τυπικές καµπύλες των τριών κατηγοριών πορώδες συνηχητής µεµβράνης συνηχητής κοιλότητας Aπόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑ ΗΧΟΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΚΥΜΑ ΗΧΟΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΗΧΟΣ ΚΥΜΑ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Ανάκλαση Απορρόφηση Διάθλαση Θ εξ Θ εισ Διέλευση Λεία επιφάνεια ; Ανωμαλίες επιφάνειας < λ Όταν ακούμε μια συναυλία σε ένα ανοιχτό χώρο το ηχητικό πεδίο που

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη

Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη ΑΚ06_1 Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», Ηράκλειο σελ. 151-156 Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη Νίκος Μπάρκας, Γιώργος Κουμερτάς, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον δομημένο χώρο

Εφαρμογές περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον δομημένο χώρο Εφαρμογές περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον δομημένο χώρο Ι. Τζουβαδάκης (επ. Καθ.) Σχολή Πολ. Μηχ/κών Ε.Μ.Π. Α. Σωτηροπούλου (επ. Καθ.) Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Γ. Πουλάκος (αν. Καθ.) Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της πυροπροστασίας στην Ελλάδα. Ιωάννης Σταμούλης Αρχιπύραρχος

Το θεσμικό πλαίσιο της πυροπροστασίας στην Ελλάδα. Ιωάννης Σταμούλης Αρχιπύραρχος Το θεσμικό πλαίσιο της πυροπροστασίας στην Ελλάδα Ιωάννης Σταμούλης Αρχιπύραρχος Τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία κατά την μελέτη και κατασκευή ενόςκτιρίου αποβλέπουν αφενός

Διαβάστε περισσότερα

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ SIP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ SIP H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ DIP -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EVOTHERM PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η αντιμετώπιση του θορύβου, των δονήσεων και των ανεπιθύμητων ήχων στα ξενοδοχεία αποτελεί στις ημέρες μας ένα σημαντικό παράγοντα σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός υπαιθρίου θεάτρου σε αστικό κέντρο : ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σχεδιασμός υπαιθρίου θεάτρου σε αστικό κέντρο : ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2004» Θεσσαλονίκη σελ 25-30 Σχεδιασμός υπαιθρίου θεάτρου σε αστικό κέντρο : ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολικός μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες λύσεις πυροπροστασίας συστημάτων ξηράς δόμησης ΤECHNOGIPS Pro και FIBRAN ΑΕ

Πιστοποιημένες λύσεις πυροπροστασίας συστημάτων ξηράς δόμησης ΤECHNOGIPS Pro και FIBRAN ΑΕ Πιστοποιημένες λύσεις πυροπροστασίας συστημάτων ξηράς δόμησης ΤECHNOGIPS Pro και FIBRAN ΑΕ ΕΓΓΎΗΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ Διαχείριση ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 Περιβαλλοντική διαχείριση, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την ανάδειξη «ξεχασμένων» ακινήτων

Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την ανάδειξη «ξεχασμένων» ακινήτων ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για την ανάδειξη «ξεχασμένων» ακινήτων Δεκτές θα γίνονται από τις 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα