ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η επίτευξη συνθηκών ακουστικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους μιας μεταλλικής κατασκευής αποτελεί κομβική παράμετρο σχεδιασμού στην καθιέρωση του συγκεκριμένου είδους ως αξιόπιστου εναλλακτικού τρόπου δόμησης. Παρουσίαση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ, διπλ. πολιτικός μηχ. Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων έχει σημειώσει αξιόλογη αύξηση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να καλύπτουν πλέον ένα σημαντικό ποσοστό του κτιριακού δυναμικού της χώρας μας. Προβλήματα όπως η υπερθέρμανση των εσωτερικών χώρων, η ανεπαρκής ηχοπροστασία και πυρασφάλεια, η διάβρωση των μεταλλικών στοιχείων κ.ά. αποτελούσαν τροχοπέδη στη διάδοση της συγκεκριμένης τάσης κατασκευής. Η ανάπτυξη νέων δομικών υλικών και συστημάτων σε κάποιες περιπτώσεις ειδικά σχεδιασμένων για τις μεταλλικές κατασκευές συνέβαλε δραστικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αυτές αντιμετώπιζαν, υπό την οπτική γωνία της φυσικής του κτιρίου, καθιστώντας τες αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση δόμησης. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις χρήσης (κτιρίων γραφείων, υπηρεσιών και εμπορικών καταστημάτων) τείνουν να καθιερωθούν ως ο κυρίαρχος τρόπος δόμησης. Αρχές σχεδιασμού για την επίτευξη επιθυμητού ακουστικού περιβάλλοντος Οι αρχιτεκτονικές και λειτουργικές απαιτήσεις ενός μεταλλικού κτιρίου απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση τόσο κατά τη φάση του αρχικού σχεδιασμού, όσο και κατά την κατασκευή του. 65

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Μεταλλική κατασκευή κατοικίας στην Άνοιξη Αττικής με επικάλυψη από φύλλα ψευδαργύρου. Αρχιτεκτονική μελέτη: React Architects. Η τοποθέτηση μιας δεύτερης όψης από κατακόρυφες, μεταλλικές σχάρες, σε σταθερή θέση και σε απόσταση από το κέλυφος του κτιρίου αφενός παρέχει ηλιοπροστασία και αφετέρου δημιουργεί μια εσωτερική ζώνη που λειτουργεί ως φίλτρο και απομονώνει το υπόλοιπο κτίριο από το θόρυβο της κεντρικής λεωφόρου με την οποία γειτνιάζει. Εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο στη Μάλτα. Αρχιτεκτονική μελέτη: Architecture Project (AP). Η ανάπτυξη νέων υλικών και συστημάτων αποτελεί σημαντική παράμετρο στην εξάπλωση της πολύπλευρης χρήσης ενός μεταλλικού κτιρίου, όπως στις κατοικίες. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΌ ΧΑΛΥΒΑ 9 Η επιτυχής υλοποίησή τους προϋποθέτει καλή γνώση εξαρχής των επί μέρους χαρακτηριστικών του, τα οποία απορρέουν από τη φύση της χρήσης για την οποία αυτό προορίζεται (βιομηχανική, επαγγελματική, εμπορική, κατοικίας κ.ά.). Σ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται τόσο η ηχομόνωση του κελύφους, όσο και ο ακουστικός σχεδιασμός των εσωτερικών του χώρων. Ανάλογα με τη χρήση που θα έχει το κτίριο κατά τη φάση λειτουργίας, η προσέγγιση του ακουστικού σχεδιασμού διαφέρει αρκετά, καθώς, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο καθορισμός του επιδιωκόμενου "επιπέδου" της ηχητικής στάθμης (θόρυβος βάθους) ποικίλλει. Σε κάθε περίπτωση, η εξασφάλιση ικανοποιητικού ακουστικού εσωκλίματος, προϋποθέτει: 66 ΤΕΥΧΟΣ 0/0. Αφρώδες θερμομονωτικό υλικό.. Θερμομονωτικό πέτασμα.. Επίπεδο στοιχείο σφράγισης γωνιακής σύνδεσης. 4. Θέση ήλωσης. 5. Ταινία σφράγισης. 6. Μεταλλικό στοιχείο δομικής στήριξης των πετασμάτων. 7. Μεταλλική δοκίδα. 8. Εσωτερική προστατευτική στρώση. 9. Στρώση καθολικής σφράγισης κατά την κατακόρυφη έννοια την ηχοπροστασία των εσωτερικών χώρων ε- νός μεταλλικού κτιρίου από τους εξωτερικούς θορύβους αλλά και από πιθανούς ανεπιθύμητους ήχους από όμορους χώρους εντός του ί- διου, καθώς και την ακουστική διόρθωση του ακουστικού περιβάλλοντος των πρώτων. Αυτοί οι στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με παραμέτρους όπως: η ηχομονωτική ικανότητα του κελύφους, η χωροθέτηση των διαφορετικών χρήσεων, το ποσοστό κατάτμησης του εσωτερικού ό- γκου στους περιεχόμενους χώρους, η ηχομονωτική λειτουργία των εσωτερικών ο- ριζόντιων και κατακόρυφων πετασμάτων, η εξασφάλιση ικανοποιητικού βαθμού αεροστεγανότητας των περιοχών σύνδεσης τόσο των εξωτερικών, όσο και των εσωτερικών δομικών στοιχείων, ο βαθμός της ηχοανάκλασης και της ηχοαπορρόφησης και ο καθορισμός του κατάλληλου χρόνου αντήχησης των επί μέρους χώρων. Δείκτης ηχομείωσης του κελύφους και των εσωτερικών πετασμάτων Η ηχομόνωση του κελύφους μιας μεταλλικής κατασκευής αποτελεί την πλέον κομβική παράμετρο στην κατεύθυνση της παρεμπόδισης μετάδοσης του αερόφερτου θορύβου από το περιβάλλον στους εσωτερικούς χώρους. Η ηχοπροστασία από τους θορύβους καθορίζεται α- πό την ηχομονωτική ικανότητα ενός δομικού στοιχείου (εξωτερικών πετασμάτων, κουφωμάτων και οροφής), η οποία εκφράζεται από το δείκτη ηχομείωσης R. Η ηχομονωτική ικανότητα των δομικών στοιχείων εξαρτάται από: το επιφανειακό βάρος ενός πετάσματος ή ε- νός κουφώματος, την ασυνέχεια της κατασκευής (δηλαδή την ύ- παρξη διακένου ή την πλήρωση αυτού με ηχοαπορροφητικό υλικό), το ποσοστό των ανοιγμάτων που υπάρχουν σ ένα πέτασμα, την ελαστική στήριξη των κατασκευών και των κουφωμάτων και την αεροστεγή διαμόρφωση τόσο των κουφωμάτων, όσο και των εξωτερικών πετασμάτων στο μεταλλικό σκελετό. Περιμετρικά πετάσματα Πλαγιοκαλύψεις και επιστεγάσεις Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα συνηθισμένα, α- πλά, μεταλλικά πετάσματα, που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα ως στοιχεία πλήρωσης των ό- ψεων, προφανώς δεν προσφέρουν ούτε την πλέον υποτυπώδη ηχοπροστασία στο κέλυφος μιας μεταλλικής κατασκευής. Πλέον, έχει αναπτυχθεί σειρά συστημάτων, τα οποία λειτουργούν ηχομονωτικά (αλλά και θερμομονωτικά), προσφέροντας παράλληλα επιλογές, που μπορούν να αναδείξουν την αισθητική του κτιρίου και να συμβαδίσουν με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του. Τα συνηθέστερα τέτοια συστήματα περιγράφονται παρακάτω: Τα μεταλλικά ηχο-θερμομονωτικά πετάσματα σύνθετης διατομής (αποτελούνται συνήθως από δύο ελάσματα μικρού πάχους, περίπου 0,5 mm, και ηχοαπορροφητικό υλικό κατάλληλου πάχους), τα οποία αποτελούν το πλέον συνηθισμένο σύστημα πλήρωσης των όψεων και διαμόρφωσης των επιστεγάσεων. Η πολυουρεθάνη και ο πετροβάμβακας αποτελούν συνήθη ηχοαπορροφητικά υλικά, ώστε να εξασφαλίζονται ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και πυροπροστασίας. Η επιφανειακή διαμόρφωση των πετασμάτων ποικίλλει (επίπεδα, κυματοειδή, με νευρώσεις οριζόντιες ή κατακόρυφες, α- νάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα). Οι "κασέτες", οι οποίες αποτελούνται από λεπτότοιχα στοιχεία ψυχρής έλασης και διατο-

3 μής [. Το βασικό τους πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα μεταλλικά πετάσματα είναι η μεγαλύτερη α- ντοχή τους, λόγω του αυξημένου στατικού τους ύψους που περιλαμβάνει την ηχο-θερμομονωτική στρώση. Τα μη μεταλλικά δομικά στοιχεία πλήρωσης, όπως οπτοπλινθοδομές, τσιμεντοσανίδες κ.ά. Όσον αφορά στις οπτοπλινθοδομές, πρόκειται για συμβατικές μπατικές τοιχοποιίες, τοποθετημένες εκατέρωθεν των υποστυλωμάτων και των κατακόρυφων συνδέσμων, ώστε να παρέχουν παράλληλα και πυροπροστασία. Τα κατακόρυφα εξωτερικά μη μεταλλικά στοιχεία πλήρωσης είναι σκόπιμο να κατασκευάζονται δικέλυφα και στο διάκενο που σχηματίζεται να τοποθετείται κάποιο ηχοαπορροφητικό υλικό. Η α- πόσταση των δύο κελυφών, το πάχος του ηχοαπορροφητικού υλικού και το ειδικό του βάρος συμβάλλουν στην αύξηση της ηχομονωτικής ι- κανότητας ενός πετάσματος έναντι του αερόφερτου ήχου, καθώς ένα σημαντικό μέρος της ηχητικής ενέργειας δαπανάται στην ενδιάμεση στρώση. Μάλιστα, στο ίδιο πάχος δομικού στοιχείου με τις δικέλυφες κατασκευές επιτυγχάνεται μεγαλύτερος δείκτης ηχομείωσης από τις τρικέλυφες, καθώς οι πρώτες έχουν μεγαλύτερο διάκενο ή μεγαλύτερο πάχος στρώσης ενδιάμεσου ηχοαπορροφητικού υλικού. Διαφανή στοιχεία του κελύφους και αεροστεγανότητα Η συνήθης αρχιτεκτονική προσέγγιση της κάλυψης μεγάλου τμήματος της επιφάνειας ενός μεταλλικού κτιρίου (εμπορικής ή επαγγελματικής χρήσης) με διαφανή στοιχεία, σε συνδυασμό με το μικρό επιφανειακό βάρος των υαλοστασίων, καθιστά επιβεβλημένη την τοποθέτηση ισχυρά ηχομονωτικών κουφωμάτων (διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες). Η χρήση τους περιορίζει δραστικά τη μετάδοση του εξωτερικού θορύβου στους εσωτερικούς χώρους μιας μεταλλικής κατασκευής, μέσω των πλέον "ασθενών" ηχοπροστατευτικά διαφανών στοιχείων. Η εξασφάλιση αεροστεγανών συνθηκών είναι α- παραίτητη προϋπόθεση για την ηχομονωτική α- πόδοση των κουφωμάτων. Οποιαδήποτε αύξηση του επιφανειακού βάρους ή τοποθέτηση διπλών φύλλων, χωρίς ταυτόχρονη μέριμνα για την περιμετρική αεροστεγανότητα της κατασκευής (του πλαισίου στο τοίχωμα και του φύλλου στο πλαίσιο) δεν μπορεί να εξασφαλίσει στο κούφωμα δείκτη ηχομείωσης μεγαλύτερο από 0 db. Πλαστικές λωρίδες, λάστιχα και καουτσούκ είναι μερικά από τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατεύθυνση της στεγανοποίησης των κουφωμάτων. Ακουστική διόρθωση στους εσωτερικούς χώρους Το ηχητικό πεδίο των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου αποτελεί σύνθεση αρκετών εξωτερικών και εσωτερικών αερόφερτων και κτυπογενών ή- Η χωροθέτηση των επί μέρους λειτουργιών, η γεωμετρία του χώρου και η συνολική ηχοαπορρόφηση, που προσφέρουν οι τελικές επιστρώσεις των επιφανειών του, χρήζουν προσεκτικής προσέγγισης, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό ακουστικό περιβάλλον. 67

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Η ανάγκη χρήσης υαλοπινάκων με υψηλούς δείκτες ηχομείωσης και η αεροστεγής διαμόρφωση των διεπιφανειών κουφωμάτων - συμπαγών στοιχείων αποτελεί κομβική παράμετρο ηχοπροστασίας των εσωτερικών χώρων στις μεταλλικές κατασκευές. Η κατασκευή υαλοπινάκων με αυξημένες φυσικές και μηχανικές αντοχές έχει καταστήσει τις γυάλινες κατασκευές βιώσιμες, ακόμη και σε μεγάλες καταπονήσεις, επιτρέποντας τη χρήση τους στις όψεις ενός μεταλλικού κτιρίου και συμβάλλοντας στην ανάδειξη των εσωτερικών λειτουργιών του. ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Διάτρητος καπλαμάς σε υπόβαση από κοκκώδες γυαλί. Διάτρητη ανώμαλη ξύλινη επιφάνεια με εσωτερικό ηχοαπορροφητικό υλικό. Ξυλόμαλλο. Γυψοσανίδα σε υπόβαση πετροβάμβακα. Μεταλλική επένδυση σε υπόβαση ηχοαπορροφητικού υλικού. χων. Ειδικά σε μια μεταλλική κατασκευή, η πιθανή συστέγαση διαφορετικής φύσης υπηρεσιών (χώρων γραφείων ή εμπορικής χρήσης και χώρων τεχνικών εργασιών) ενισχύει το θόρυβο βάθους και καθιστά δυσκολότερη την απαιτούμενη "ακουστική ρύθμιση". Ως εκ τούτου, παράγοντες που επηρεάζουν, όπως η χωροθέτηση των επί μέρους λειτουργιών, η γεωμετρία του χώρου, τα υλικά που συνθέτουν τα εσωτερικά δομικά στοιχεία και οι τελικές τους επιστρώσεις, χρήζουν α- νάλογης πολύπλοκης αντιμετώπισης. Καταστολή του θορύβου στην πηγή τους Η αρμονική συστέγαση λειτουργιών διαφορετικής φύσης (γραφείων και χώρων τεχνικών εργασιών) προϋποθέτει πρώτα απ όλα τη σωστή κατανομή των αντίστοιχων χώρων. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων οφείλει να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα, προκειμένου να περιορίζει χωρικά την "αλληλεπίδραση" των τελευταίων. Παράλληλα, η τοποθέτηση και η λειτουργία μηχανών και μηχανημάτων συνιστάται να ακολουθούν γενικούς κανόνες και πρότυπα, ώστε να μην επιβαρύνουν δραστικά το ηχητικό πεδίο των όμορων χώρων (π.χ. χρήση μηχανών με βάση ανώτατες αποδεκτές τιμές ηχοστάθμης). Απόρροια των παραπάνω είναι ο περιορισμός των μέτρων ηχοαπομόνωσης των χώρων στους ο- ποίους βρίσκονται αυτές, αλλά και των επιπλέον μέτρων ακουστικής διόρθωσης των γειτονικών χώρων, στους οποίους πιθανόν προκαλούν όχληση. Ο περιορισμός του θορύβου μηχανημάτων στην πηγή του είναι δυνατόν να συμβάλει σημαντικά σ' αυτήν την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, η στήριξή τους είναι απαραίτητο να γίνεται: με τη χρήση αντικραδασμικών ελαστικών, με συνδυασμό ελαστικών και ελατηρίων και με τη δημιουργία "κολυμβητής" βάσης. Ανάλογα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και στους αγωγούς εξαερισμού και στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Στους πρώτους είναι σκόπιμο να τοποθετούνται σιγαστήρες τύπου απορρόφησης, οι οποίοι διαθέτουν ηχοαπορροφητικά υλικά, παράλληλα με την κατεύθυνση ροής του αέρα. Επιπλέον, η στήριξη και η σύνδεση των αγωγών πρέπει να είναι ελαστική, ώστε να μειώνεται το επίπεδο στάθμης του κτυπογενούς θορύβου. Οι σωλήνες των υδραυλικών εγκαταστάσεων πρέπει να επενδύονται εξωτερικά με ηχοαπορροφητικά υλικά (κοχύλια πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα ή πολυουρεθάνης) ή εύκαμπτα, αυτοκόλλητα φύλλα, προκειμένου να αποφεύγεται η μετάδοση του θορύβου από τη ροή του νερού. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να στερεώνονται ή να αναρτώνται με ελαστικά αντικραδασμικά υλικά, ώστε να περιορίζεται η δημιουργία κτυπογενούς θορύβου. Ο εσωτερικός όγκος του κτιρίου ως παράμετρος της μετάδοσης του ήχου Ο επιτυχής έλεγχος του εσωτερικού ακουστικού 68 ΤΕΥΧΟΣ 0/0

5 ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ. Θέση ήλωσης.. Εξωτερικό επίπεδο στοιχείο σφράγισης γωνιακής σύνδεσης.. Εσωτερικό επίπεδο στοιχείο σφράγισης γωνιακής σύνδεσης. 4. Αφρώδες θερμομονωτικό υλικό. 5. Μεταλλικό στοιχείο δομικής στήριξης των πετασμάτων. 6. Θέση ήλωσης. 7. Θερμομονωτικό πέτασμα. 8. Μεταλλική δοκίδα. 9. Θέση ήλωσης. 0. Στρώση καθολικής σφράγισης. κατά την κατακόρυφη έννοια.. Θερμομονωτικό πέτασμα.. Ταινία σφράγισης ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΑ ΣYΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟY ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟY ΠΕΤAΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΛΕΥΡA ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟY ΣΚΕΛΕΤΟY. Εξωτερικό επίπεδο στοιχείο σφράγισης γωνιακής σύνδεσης.. Αφρώδες θερμομονωτικό υλικό.. Μεταλλικό στοιχείο δομικής στήριξης των πετασμάτων. 4. Θέση ήλωσης. 5. Θερμομονωτικό πέτασμα. 6. Θέση ήλωσης. 7. Εσωτερικό επίπεδο στοιχείο σφράγισης γωνιακής σύνδεσης. 8. Ταινία σφράγισης. 9. Θερμομονωτικό πέτασμα. 0. Στρώση καθολικής σφράγισης κατά την κατακόρυφη έννοια.. Θέση ήλωσης.. Μεταλλική δοκίδα. ρέχουν σημαντικούς δείκτες ηχομείωσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως διαχωριστικά χώρων είτε ως επένδυση στις περιμετρικές επιφάνειες είτε ως ψευδοροφές. Ηχομόνωση των εσωτερικών πετασμάτων Η μετάδοση του αερόφερτου ήχου από ένα χώρο εκπομπής σε ένα χώρο λήψης πραγματοποιείται όχι μόνο μέσω του δομικού στοιχείου Η ανάγκη εφαρμογής ελαστικών υλικών στις ευπαθείς περιοχές των συνδέσεων κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων (ηχογέφυρες) κρίνεται επιτακτική για την αποφυγή μετάδοσης του αερόφερτου ήχου. περιβάλλοντος προϋποθέτει το σωστό καθορισμό του χρόνου αντήχησης. Ο τελευταίος δίνεται από το λεγόμενο "τύπο του Sabine": T = 0,6 V/A όπου: Τοχρόνος αντήχησης, V ο όγκος του χώρου και Α ησυνολική ηχοαπορρόφηση των υλικών,όταν αυτά έχουν συντελεστή ηχοαπορρόφησης α (0<α<) και καταλαμβάνουν επιφάνεια S (Α = α * S + α * S + + α n * S n ). Μεγάλοι χώροι απαιτούν ισχυρά ηχοαπορροφητικές επιφάνειες προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσάρεστες παρενέργειες των ηχοανακλάσεων και κυρίως των "ανεξέλεγκτων". Ταυτόχρονα, η ιδιαίτερη χρήση κάθε χώρου καθορίζει και το επίπεδο ηχοστάθμης και ως εκ τούτου την επιθυμητή συνολική ηχοαπορρόφηση. Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση της ηχοαπορρόφησης με την ηχομόνωση, καθώς μια ισχυρά η- χοαπορροφητική εμφανής επιφάνεια δεν λειτουργεί απαραίτητα εξίσου ηχομονωτικά. Προκειμένου να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και το αποτέλεσμα της ηχομόνωσης, τα ηχοαπορροφητικά υλικά τοποθετούνται μαζί με κάποια μεταλλική ή ξύλινη επένδυση, σχηματίζοντας έτσι ένα σύνθετο πέτασμα. Στην ίδια κατεύθυνση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γυψοσανίδες σε μονή ή διπλή στρώση. Αυτά τα κατασκευαστικά στοιχεία λόγω του μεγαλύτερου ε- πιφανειακού τους βάρους είναι σε θέση να πα 69

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Η χρήση πετασμάτων συμβάλλει στον "κατακερματισμό" του συνολικού εσωτερικού όγκου και διευκολύνει την επίτευξη διαφορετικών επιπέδων ηχοστάθμης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου. που τους διαχωρίζει, αλλά και μέσω των πλευρικών δομικών στοιχείων. Έτσι, στην περίπτωση των εσωτερικών διαχωριστικών πετασμάτων (ειδικά χώρων με διαφορετικές χρήσεις), η χρήση του φαινόμενου δείκτη ηχομείωσης R, (R < R), που λαμβάνει υπόψη του αυτές τις πλευρικές μεταδόσεις, αποτελεί πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Επιπλέον, η σύζευξη και στήριξη των κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών στοιχείων συμβάλλει στη μετάδοση του αερόφερτου και κυρίως του κτυπογενούς ήχου. Ως εκ τούτου οι συνδέσεις (σημεία δημιουργίας ηχογέφυρας) είναι απαραίτητο να προβλέπονται με την προσθήκη ελαστικών υλικών (καουτσούκ, νεοπρένιου κ.ά.), τα οποία βοηθούν στην απόσβεση των δονήσεων. Παράλληλα, η σφράγιση των οπών, στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν διατάξεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με ελαστικά μονωτικά υλικά θα συμβάλει επίσης στον περιορισμό των ηχογεφυρών. Επιπλέον, η κατασκευή δικέλυφων πετασμάτων με κελύφη διαφορετικού πάχους συμβάλλει δραστικά στην κατεύθυνση του ελέγχου του συντονισμού ενός πολυκέλυφου στοιχείου. Έλεγχος κτυπογενών θορύβων στα δάπεδα Οι πλάκες των ορόφων ενός μεταλλικού κτιρίου κατασκευάζονται είτε με επιτόπου έγχυση σκυροδέματος (συμβατικά κτίρια) είτε με τη χρήση μεταλλότυπου και τη διάστρωση σκυροδέματος. Η σύνδεση των πλακών με το μεταλλικό σκελετό επιτυγχάνεται και στις δύο περιπτώσεις μέσω διατμητικών ήλων. Η ηχομονωτική ικανότητα των δαπέδων έναντι των κρούσεων εξαρτάται από την ασυνέχεια της κατασκευής και το υλικό της τελικής επίστρωσης. Η δημιουργία δαπέδου ως "κολυμβητού" αποτελεί και στα μεταλλικά κτίρια σημαντική λύση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ηχομείωσης που παρέχει. Ως "κολυμβητό" ορίζεται το δάπεδο που δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με την πλάκα του οπλισμένου σκυροδέματος, αλλά μεταξύ τους παρεμβάλλεται ελαστικό, αντικραδασμικό στρώμα (στρώμα καουτσούκ ή κόκκοι καουτσούκ, "δεμένοι" με πολυουρεθάνη). Στην περίπτωση που το δάπεδο κατασκευαστεί ξύλινο, τοποθετείται ηχοαπορροφητικό υλικό στα ενδιάμεσα κενά μεταξύ των δοκίδων και όλη η κατασκευή στηρίζεται επάνω στο μονωτικό στρώμα. Η σύνδεσή του με τα κατακόρυφα στοιχεία είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται μέσω ελαστικών υλικών ή μέσω της καμπύλωσης του ε- λαστικού στρώματος προς τα άνω. Στα συμπαγή δάπεδα, κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση πορώδους υλικού επάνω στην πλάκα του οπλισμένου σκυροδέματος και η προστασία του από την υπερκείμενη στρώση ελαφροσκυροδέματος με φύλλο πολυαιθυλενίου. Σ αυτή την κατασκευή είναι απαραίτητη η ανασήκωση του η- χοαπορροφητικού υλικού προς τα άνω μέχρι τη στάθμη της τελικής στρώσης. Πάντως, σε όλα τα δάπεδα που κατασκευάζονται με ηχομονωτικές απαιτήσεις, η στήριξη του περιμετρικού αρμοκάλυπτρου οφείλει να κατασκευάζεται ελαστική, με τη χρήση ελαστικών μεμβρανών και φύλλων. g ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Randal McMullan, Noise control in buildings, BSP Professional Books, 99. Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος, Προστασία κτιρίων, Φωτόλιο, 99. Νικόλαος Μπάρκας, Τεύχος ηχομόνωσης, Σημειώσεις Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, Θράκης, 005. Φωτεινή Γ. Πρεφτίτση, Μεταλλικά κτίρια, Εκδόσεις ΚΤΙ- ΡΙΟ, 006. Benjamin Stein, John S. Reynolds, Walter T. Grondzik, Alison G. Kwok, Mechanical and electrical equipment for building, John Wiley and Sons Inc., 006. Ιωάννης Βάγιας, Περιβλήματα μεταλλικών κτιρίων, Τεχνικό και επιστημονικό περιοδικό "Μεταλλικές Κατασκευές", τεύχος /006. Διονύσιος Ευθυμιάτος, Ακουστική και κτιριακές εφαρμογές - Θεωρία και πράξη, εκδόσεις Παπασωτηρίου, 007. Νίκος Παπαχαραλάμπους, Μονώσεις δομικών έργων, εκδόσεις Παπασωτηρίου, 008. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ + ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Εκδόσεις ΚΤΙΡΙΟ, 009. Eckard Mommertz, Muller-BBM, Acoustics and sound insulation - Principles, planning, examples, Edition DETAIL, 009. Τεχνικά φυλλάδια Kingspan. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' Σύνταξη μελέτης ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας με βάση το άρθρο του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Τεύχος 6, σελ. 9. Αφιέρωμα: Ηχομόνωση. Τεύχος 7, σελ.7. Αφιέρωμα: Ηχομόνωση κτιρίων. Τεύχος 59, σελ. 6. Ηχοπροστασία εσωτερικών χώρων κατοικίας. Τεύχος 8/009, σελ. 76. Εστιατόρια: Ηχοπροστασία. Τεύχος /00, σελ.. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 Επιλογές δομικών υλικών ή επισκεφθείτε το 70 ΤΕΥΧΟΣ 0/0

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Ηχομονωτική προστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 11 η /2016 Ακουστική Ακουστική είναι η επιστήμη που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Μάθηµα 3ου εξαµήνου : ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ διδάσκων Νίκος Μπάρκας δρ. πολιτικός µηχανικός duap ακουστικής LeMans επίκουρος καθηγητής αρχιτεκτονικής τεχνολογίας - ακουστικής Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ηχοπροστασία των κτιρίων έναντι θορύβου, δονήσεων και κραδασμών από τη λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κρίνεται πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η αντιμετώπιση του θορύβου, των δονήσεων και των ανεπιθύμητων ήχων στα ξενοδοχεία αποτελεί στις ημέρες μας ένα σημαντικό παράγοντα σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά V. Ηχομόνωση 5

Δομικά Υλικά V. Ηχομόνωση 5 Δομικά Υλικά V Ηχομόνωση 5 Όπως αναφέρθηκε, στα διπλά οικοδοµικά στοιχεία, σηµαντικό ρόλο έχει η συχνότητα συντονισµού f r. Παραπάνω δόθηκε ο ορισµός της χρησιµοποιώντας όµως τον συµβολισµό f 0. Η συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΗ, ΧΡΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΗ, ΧΡΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΗ, ΧΡΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η εφαρμογή των ηχοαπορροφητικών πετασμάτων εξασφαλίζει μια πρωτότυπη και σίγουρη λύση μείωσης της στάθμης θορύβου και των

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2Τ1 31 ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων Είναι μη φέροντα χωρίσματα Εντάσσονται στην κατηγορία της ξηράς δόμησης Εχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ.

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική :κενά και πλήρη», Θεσσαλονίκη 2002, σελ 284 290 Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 243-250 Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Δημήτρης Κεραμίδας, Νίκος Μπάρκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαμόρφωση ενός studio

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ Οι μεταλλικές επενδύσεις όψεων αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις αισθητικής και λειτουργίας των κτιρίων. Παρουσίαση: ΠΑΥΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Page 1 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο 18-2-90] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Στόχος Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΤΥΠΟΙ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΤΥΠΟΙ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΤΥΠΟΙ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Πλήθος συστημάτων και υλικών για ψευδοροφές ικανοποιούν τις ανάγκες σε επαγγελματικούς χώρους αλλά και σε κατοικίες, βελτιώνοντας τις συνθήκες άνεσης με

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Αρχές ηχοπροστασίας έναντι θορύβου, δονήσεων και κραδασμών σε Η/Μ εγκαταστάσεις, μεθοδολογία, πρόβλεψη, παραδείγματα εφαρμογής. Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΗΧΟ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΗΧΟ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΗΧΟ DD nnnn = DD + 1111 llllll TT TT 00 ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΗΧΟ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΗΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Συνδέσεις

Λεπτομέρειες Συνδέσεις Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.16.01 Συστήματα Συνδέσεις τοιχοποιίας Rigips Οι συνδέσεις των συστημάτων τοιχοποιίας με τα παρακείμενα δομικά στοιχεία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ηχομόνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές.

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Γεώργιος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός Σύμβουλος Ακουστικής Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη info@acoustical.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Η χρήση του γυαλιού σε διαχωριστικά πετάσματα διαμορφώνει μία καθαρή και πλούσια σε φως επιφάνεια, απόλυτα συμβατή με τις επιταγές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Παρουσίαση: ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Νίκος Τσινίκας, 2005 Κατηγορίες ηχοαπορροφητικών υλικών και διατάξεων Αντιπροσωπευτικές τυπικές καµπύλες των τριών κατηγοριών πορώδες συνηχητής µεµβράνης συνηχητής κοιλότητας Aπόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σύµβουλος Ακουστικής, MSc Email : info@acoustical.gr

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα Υαλοπίνακες

Κουφώματα Υαλοπίνακες Κουφώματα Υαλοπίνακες Τα ανοίγματα είναι από τα πιο ευάλωτα στοιχεία ενός κτιρίου. Για το περιορισμό των θερμικών απωλειών, πρέπει οι αρμοί συναρμογής των πλαισίων να είναι απόλυτα αδιαπέραστοι από τον

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Σηµειώσεις του µαθήµατος ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 21 Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Ανακοίνωση στο Βαλκανικό Συνέδριο : ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά V. Ηχομόνωση 4

Δομικά Υλικά V. Ηχομόνωση 4 Δομικά Υλικά V Ηχομόνωση 4 Πίνακας 2.7 Υπολογιστικό φύλλο excel ενός για τονδιπλού υπολογισµό του σταθµισµένου δείκτη το ηχοµείωσης R w των ορισµένων Τα ηχοµονωτικά χαρακτηριστικά χωρίσµατος δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / 2018

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / 2018 Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / 2018 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. α. Τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες λύσεις πυροπροστασίας συστημάτων ξηράς δόμησης ΤECHNOGIPS Pro και FIBRAN ΑΕ

Πιστοποιημένες λύσεις πυροπροστασίας συστημάτων ξηράς δόμησης ΤECHNOGIPS Pro και FIBRAN ΑΕ Πιστοποιημένες λύσεις πυροπροστασίας συστημάτων ξηράς δόμησης ΤECHNOGIPS Pro και FIBRAN ΑΕ ΕΓΓΎΗΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ Διαχείριση ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 Περιβαλλοντική διαχείριση, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΠΥΡΟΣ.Δ. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ LEVEL 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ταυτότητα του ΠΣΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2016 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μέσ α Δηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ DROP CEILINGS ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ PARTITION SYSTEMS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ CUSTOM SOLUTIONS SMP 06 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ S-2000 12 KINHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com. NICOLAIDES & KOUNTOURIS Metal Company Ltd ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.cy Ουσιαστική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση στα κτίρια

Στεγανοποίηση στα κτίρια Στεγανοποίηση στα κτίρια από τη φάση του σχεδιασμού Η πολυπλοκότητα του μηχανισμού δράσης της υγρασίας σε συνδυασμό με τη δυσκολία της πραγματοποίησης εργασιών αποκατάστασης, καθιστά αναγκαία τη λήψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΤΟΙΧΕΙΑ SAP & ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ SAS

ΗΧΟΣΤΟΙΧΕΙΑ SAP & ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ SAS ΗΧΟΣΤΟΙΧΕΙΑ SAP & ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ SAS ΓΕΝΙΚΑ Για την μείωση του θορύβου που παράγεται από τον ανεμιστήρα και τον αέρα που κυκλοφορεί σε ένα σύστημα κλιματισμού ή εξαερισμού χρησιμοποιούνται ηχοστοιχεία (SAP).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Μελετητής: Θ. Τσιναράκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τεχνική Υπηρεσία Πολυτεχνείου Κρήτης Σύμβουλος:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Λε Κορμπυζιέ είπε ότι το κτίριο είναι μια μηχανή μέσα στην οποία ζούμε. Κάτι τέτοιο όμως απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ 28 ΤΕΥΧΟΣ 06/2011 Φωτ. Stereosis ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ Παρουσίαση: ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ, MSc Environmental Design & Engineering. Φωτογραφίες: EΡΙΕΤΑ ΑΤΤΑΛΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΘΑΣ, STEREOSIS APXITEKTONIKH MEΛETH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER.

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER. ATLAS STOPTER K-10 /ATLAS HOTER S/ 3. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού ενισχυμένου γιαλοπλέγματος έως 1m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K-20 6. Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ Αποτελεί ένα αρχικό μέρος του υπολογισμού * του υπολογισμού μιας πλήρους πρόσοψης (τοιχώματα + θερμογέφυρες) * του υπολογισμού όλων των προσόψεων (τοιχώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής.

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Α.Σ. Μαρής, Σ.Θ. εµερτζή, Α.Π. Μακρανδρέου ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Χ.Γ. Παπουτσή ιπλωµατούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προμέτρησης για την εφαρμογή. του παρθένου ορυκτοβάμβακα. Ένα καινοτόμο προϊόν της. Με την πιστοποίηση εφαρμογής της

Οδηγός προμέτρησης για την εφαρμογή. του παρθένου ορυκτοβάμβακα. Ένα καινοτόμο προϊόν της. Με την πιστοποίηση εφαρμογής της Οδηγός προμέτρησης για την εφαρμογή του παρθένου ορυκτοβάμβακα Ένα καινοτόμο προϊόν της Με την πιστοποίηση εφαρμογής της Καλώς ήρθατε στην F.U.V. Group Είμαστε περήφανοι που από το 2013 σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΚΤΩ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΚΤΩ A R C H I T E C T U R E Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ Αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη PEOPLE Συνεργάτες μηχανικοί Κωσταντίνος Παυλίδης, Δημήτριος Πτωχός Η/Μ μελέτη PEOPLE Συνεργάτες μηχανικοί Δημήτριος Πτωχός, Ευαγγέλος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ Το σύστημα ηχητικής απόκρυψης "sound masking" λειτουργεί ως κάλυμμα - μάσκα, εκπέμποντας χαμηλού επιπέδου θόρυβο και είναι ειδικά σχεδιασμένο,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ÌÏÍÙÓÇÓ

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ÌÏÍÙÓÇÓ ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÅÔÁÉÑÉÙÍ ÌÏÍÙÓÇÓ ù ñ ß ò ð ñ ï ê á ô Ü ë ç ø ç Ïäçãßåò ðñïò ôá ìýëç ôïõ óõíäýóìïõ FEDERATION EUROPEEN DE SYNDICATS D ISOLATION (F.E.S.I.) INTERNATIONAL WATERPROOFING ASSOCIATION (I.W.A.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SL Συρόμενο Θερμομονωτικό. για μοναδικές. επιδόσεις

SL Συρόμενο Θερμομονωτικό. για μοναδικές. επιδόσεις SL 2900 Συρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για μοναδικές συναρπαστικές επιδόσεις SL 2900 Το πνεύμα της εποχής; Το έχει προσπεράσει προ πολλού 3 SL 2900 Το SL 2900 είναι το μοναδικό συρόμενο σύστημα με εκτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΗΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου ηχοµόνωση αρχιτεκτονική ήχου, θορύβου, µουσικής κανονισµός ηχοµόνωσης Μουσικό Σχολείο = Σχολείο + Ωδείο ακουστική µικρών χώρων µουσικά σχολεία Νίκος Τσινίκας, 2007 ηχοµονωτικά κτιριακά στοιχεία Ακουστικός

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά V. Δείκτης Ηχομείωσης Παραθύρων

Δομικά Υλικά V. Δείκτης Ηχομείωσης Παραθύρων Δομικά Υλικά V Δείκτης Ηχομείωσης Παραθύρων Τα παράθυρα και οι θύρες σε έναν τοίχο αποτελούν το σύνθετο χώρισµα και εξετάζονται ως προς την ηχοµόνωση τους µε τον τρόπο που αναφέρθηκε στην παράγραφο των

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επ. υπεύθυνη: Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRAN A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πρόταση ομάδας εργασίας του ΕΛΙΝΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Προοίμιο Στην Ελλάδα, η ηχοπροστασία δεν αποτελούσε έως τώρα προτεραιότητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Διαβάστε περισσότερα

Roman tile Χαρακτηριστικά

Roman tile Χαρακτηριστικά Roman tile Χαρακτηριστικά Το θερµοµονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης arkhon roman tile, είναι το µεταλλικό κεραµίδι της εταιρίας arkhon στο σχέδιο του παραδοσιακού ρωµαϊκού κεραµιδιού και προσφέρει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

horizon περιγραφή horizon

horizon περιγραφή horizon horizon περιγραφή Τα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης κρυφής στήριξης, μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια και κάθετα. Και στις δύο περιπτώσεις τα πάνελ συνδέονται μέσω της κρυφής στήριξης διπλού κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα