ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πρόταση ομάδας εργασίας του ΕΛΙΝΑ ΑΘΗΝΑ 2010

2 Προοίμιο Στην Ελλάδα, η ηχοπροστασία δεν αποτελούσε έως τώρα προτεραιότητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Για την πλειοψηφία των κατασκευαστών προέχει η λειτουργικότητα, η στατική επάρκεια, η θερμομόνωση και η πυρασφάλεια. Στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η τρέχουσα επιστημονική συζήτηση αφορά στην ανάγκη να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ήδη υψηλή ηχομόνωση των κτιρίων, κυρίως διότι όσο εξελίσσεται ο οικιακός εξοπλισμός ψυχαγωγίας (home cinema, hi fi stereo, video games, κ.α.), αυξάνεται και ο θόρυβος που παράγουν οι ένοικοι / χρήστες. Για το λόγο αυτό, στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ ο θόρυβος περιλαμβάνεται μεταξύ των 6 βασικών στοιχείων που πρέπει να καλύπτουν όλα τα προϊόντα που ενσωματώνονται στα κτίρια. Όλες οι μέχρι σήμερα προσπάθειες εφαρμογής κανονισμού ηχομόνωσης στην Ελλάδα απέτυχαν, διότι επικράτησε ο φόβος της αύξησης του κόστους της κατασκευής εκ μέρους των κατασκευαστών. Έτσι επί δεκαετίες κατασκευάζονται εκατοντάδες χιλιάδες ακατάλληλα κτίρια στα οποία η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζει σε κακές ακουστικές συνθήκες. Οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών είναι προφανείς και μεγάλες. Επιπλέον καθυστερεί η ανάπτυξη περισσοτέρων κλάδων της οικονομίας με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας και περιορισμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας, που γίνεται φανερή σε έργα που κατασκευάζονται με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πέρα από την ανάγκη να επιλυθεί η συγκεκριμένη αγκύλωση, προκύπτουν σημαντικότερα ζητήματα μεταξύ των οποίων η ανάγκη να γνωρίζει ο καταναλωτής την ποιότητα του προϊόντος που επιλέγει, ώστε να παταχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Έτσι προωθείται ήδη στον ευρωπαϊκό χώρο ένα σύστημα αξιολόγησης της ηχομόνωσης και κατάταξης των κτιρίων κατά το αντίστοιχο σύστημα της κατάταξης των κτιρίων ανάλογα με την ενεργειακή τους επίδοση. Ο παρών κανονισμός εισάγει τον διαχωρισμό της ακουστικής άνεσης σε επιμέρους κατηγορίες, όπου η κατηγορία 1 αντιστοιχεί στην μέγιστη ηχομόνωση και η 5 στην ελάχιστη. Με τον τρόπο αυτό, ο κύριος του έργου θα υποχρεούται να δηλώνει την κατηγορία που θέλει να εμπίπτει το κτίριο και έτσι ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων, αν και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη του για ακουστική άνεση και ηχοπροστασία. Έτσι ο κανονισμός εισάγει απαίτηση για κατάταξη μόνο και όχι για συγκεκριμένη κατηγορία ηχομόνωσης. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα αύξησης του κατασκευαστικού κόστους. Η ζήτηση για καλύτερα κτίρια από ακουστική άποψη, προσδοκάται ότι με έναν απλό και ανώδυνο για την κατασκευαστική αγορά τρόπο, θα αυξήσει και την προσφορά κτιρίων με μια ικανοποιητική, ανάλογα με τις απαιτήσεις των ενοίκων / χρηστών, ακουστική άνεση, χωρίς την επιβολή ελαχίστων απαιτήσεων από την πλευρά του δημοσίου. Το μόνο που χρειάζεται να επιβληθεί είναι η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, δηλαδή τελικά η διαφάνεια. Με την πάροδο του χρόνου και την εφαρμογή του κανονισμού, θα επιτευχθεί και η σύγκλιση με τις εναρμονισμένες πρακτικές και μεθοδολογίες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να συμμετάσχει και η Ελλάδα στην ανάπτυξη του κλάδου αυτού της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. 2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Παράμετροι Ακουστικής Άνεσης Κατηγορίες Ακουστικής Άνεσης Κριτήρια Ηχοπροστασίας Ι. Πίνακας Κριτηρίων Ηχοπροστασίας για τις Κατοικίες ΙΙ. Πίνακες Κριτηρίων Ηχοπροστασίας για τα Ειδικά Κτίρια Μελέτες Κτιριακής Ηχοπροστασίας Πιστοποίηση Ηχομόνωσης Μετρήσεις Κτιριακής Ηχοπροστασίας Ισχύοντα Πρότυπα Εφαρμογή 3

4 Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59/Δ/ ) και αποτελεί τον νέο Ελληνικό Κανονισμό Κτιριακής Ηχοπροστασίας. Εισάγει την εφαρμογή της κτιριακής ηχοπροστασίας στην Ελλάδα με σκοπό τη σύγκλιση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συμβολή στην επίτευξη του στόχου της πράσινης ανάπτυξης. Βασίζεται στη δομή του άρθρου 12 το οποίο και εκσυγχρονίζει λαμβάνοντας υπόψιν κείμενα προτάσεων που εκπονήθηκαν από επιστημονικές ομάδες εργασίας της ΕΑΚΕ και του ΕΛΙΝΑ. Στοχεύει στην προστασία της υγείας του πολίτη, στη διαφάνεια και στον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού, στην κάλυψη της απαίτησης της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την «προστασία κατά του θορύβου»(1) και στην προετοιμασία της αγοράς για την εφαρμογή ενιαίου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ηχοπροστασίας. Η εφαρμογή του νέου Ελληνικού Κανονισμού Κτιριακής Ηχοπροστασίας θα προωθήσει την βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών, την αξιολόγηση των υλικών, των προϊόντων και των μεθόδων κατασκευής, την εξέλιξη της τεχνολογίας των κατασκευών και την βελτίωση των επιδόσεων της δομικής βιομηχανίας, προκειμένου αυτή να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας. Ο Ελληνικός Κανονισμός Κτιριακής Ηχοπροστασίας στηρίζεται στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα (ΕΝ, ISO, DIN, BS, VDI, ΕΛΟΤ και άλλα) που βρίσκονται σε ισχύ και αφορούν σε θέματα ήχου, θορύβου, ακουστικής και περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Πίνακας των Προτύπων αυτών, όπως ισχύουν σήμερα, περιλαμβάνεται στο τελευταίο κεφάλαιο του Κανονισμού. Η ορολογία του Κανονισμού ακολουθεί το Πρότυπο ΕΛΟΤ 556 «Ακουστική Ορολογία Περιβαλλοντικής Ακουστικής». (1) Το δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε ο θόρυβος που γίνεται αισθητός από τους ενοίκους ή τους γείτονες να διατηρείται σε επίπεδο που να μη θέτει σε κίνδυνο την υγεία και που να επιτρέπει τον ύπνο, την ανάπαυση και την εργασία των προσώπων αυτών υπό ικανοποιητικές συνθήκες. 4

5 Γενική Περιγραφή Ο Κανονισμός καθορίζει ένα σύνολο ακουστικών παραμέτρων (παράμετροι ακουστικής άνεσης) από τις οποίες εξαρτάται η ηχοπροστασία των κτιρίων και θέτει οριακές τιμές ηχοπροστασίας (κριτήρια) για κάθε είδος κτιρίου και κάθε σχέση χώρων. Οι παράμετροι και κατά συνέπεια και τα αντίστοιχα κριτήρια είναι δύο ειδών: κριτήρια ηχομονωτικής ικανότητας χωρισμάτων και κριτήρια μέγιστης στάθμης θορύβου. Η ηχομονωτική ικανότητα των χωρισμάτων εκφράζεται με δύο μονότιμες παραμέτρους, τη «σταθμισμένη τυποποιημένη διαφορά στάθμης» (D nt,w ) για τον αερόφερτο ήχο, που αφορά οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα, και τη «σταθμισμένη τυποποιημένη στάθμη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου» (L nt,w ) που αφορά μόνο οριζόντια χωρίσματα. Η μέγιστη στάθμη θορύβου καθορίζεται ανάλογα με την πηγή του θορύβου. Ο Κανονισμός καθορίζει πέντε «Κατηγορίες Ακουστικής Άνεσης». Τα κριτήρια της Κατηγορίας 3 αποτελούν τις ελάχιστες προτεινόμενες τιμές για κάθε νέα κατασκευή. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την επίτευξη της ηχοπροστασίας, παίζει η διαμόρφωση της κάτοψης και η οργάνωση των εγκαταστάσεων. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν ταυτόχρονα σημαντικούς παράγοντες οικονομίας για την κατασκευή του κτιρίου. Οι απαιτήσεις προστασίας από εξωτερικούς θορύβους εξαρτώνται από την στάθμη του εξωτερικού θορύβου. Ο προσδιορισμός της στάθμης του εξωτερικού θορύβου και της απαραίτητης προστασίας αναλύονται στο παλαιό Πρότυπο ΕΛΟΤ 868 και στην Οδηγία VDI Πολλά στοιχεία του Κανονισμού καλύπτονται από Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ), που βρίσκονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή Πρότυπα (ΕΝ, ISO, DIN, BS, VDI και άλλα). Συνεπώς για την πλήρη κατανόηση του Κανονισμού και της εφαρμογής του, κυρίως σε σχέση με διεθνώς καθιερωμένες μεθόδους δοκιμών, διαδικασίες αξιολόγησης, εργαστηριακές δοκιμές, επιτόπιες δοκιμές και πιστοποιητικά, είναι σημαντική η μελέτη των Προτύπων αυτών. 5

6 Παράμετροι Ακουστικής Άνεσης «Ακουστική άνεση» είναι η ικανότητα ενός κτιρίου να προστατεύει τους ενοίκους του από θορύβους και να παρέχει σ αυτούς ένα ακουστικό περιβάλλον κατάλληλο για διαμονή, ανάπαυση, εργασία ή άλλες δραστηριότητες. Η ακουστική άνεση ενός χώρου ή μιας ομάδας χώρων καθορίζεται από ένα σύνολο ακουστικών παραμέτρων που αφορούν στην ηχοπροστασία του χώρου από: α. τον αερόφερτο θόρυβο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους, σε κοινόχρηστους χώρους και σε γειτονικούς επαγγελματικούς ή εμπορικούς χώρους β. τον κτυπογενή θόρυβο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους, σε κοινόχρηστους χώρους και σε γειτονικούς επαγγελματικούς ή εμπορικούς χώρους γ. τον αερόφερτο εξωτερικό θόρυβο (κυκλοφοριακό θόρυβο, αστικό θόρυβο κλπ) δ. τον αερόφερτο θόρυβο που παράγεται από κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του κτιρίου ή από ιδιωτικές εγκαταστάσεις γειτονικών χώρων ή κτιρίων Στον πίνακα Α δίδονται, ανάλογα με το είδος της ηχοπροστασίας, οι παράμετροι ακουστικής άνεσης, τα μεγέθη από τη μέτρηση των οποίων προκύπτουν οι παράμετροι αυτές, οι μονάδες μέτρησής τους και τα πρότυπα που καθορίζουν τη μέθοδο μέτρησης. Στον πίνακα Β δίδονται αναλυτικά οι μέθοδοι προσδιορισμού των ακουστικών παραμέτρων και τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία προσδιορίζονται. 6

7 Πίνακας Α : Παράμετροι ακουστικής άνεσης ΕΙΔΟΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ηχοπροστασία από τον αερόφερτο θόρυβο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους, σε κοινόχρηστους χώρους και σε γειτονικούς επαγγελματικούς ή εμπορικούς χώρους Ηχοπροστασία από τον κτυπογενή θόρυβο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους, σε κοινόχρηστους χώρους και σε γειτονικούς επαγγελματικούς ή εμπορικούς χώρους ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΟ Σταθμισμένη τυποποιημένη διαφορά ηχοστάθμης Σταθμισμένη τυποποιημένη ηχοστάθμη κτυπογενούς ήχου D nt,w db EN ISO L' nt,w db EN ISO Ηχοπροστασία από τον αερόφερτο εξωτερικό κυκλοφοριακό και αστικό θόρυβο Ηχοπροστασία από τον αερόφερτο θόρυβο που παράγεται από κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις γειτονικού επαγγελματικού χώρου. Ωριαία ισοδύναμη Α ηχοστάθμη Ωριαία μέση τιμή των μεγίστων Α ηχοστάθμης Mέγιστη τιμή στιγμιαίας Α ηχοστάθμης L eq,af,1h db(a) DIN 4109 και ΕΛΟΤ 565 L 1,AF,1h db(a) ΕΛΟΤ 565 L AF,max db(a) DIN

8 Πίνακας Β : Μέθοδοι προσδιορισμού ακουστικών παραμέτρων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναγκαία ηχομείωση πρόσοψης, λαμβάνοντας υπόψη τον εξωτερικό αερόφερτο θόρυβο Ηχομείωση χωρισμάτων από αερόφερτο θόρυβο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων Ηχομείωση χωρισμάτων από κτυπογενή θόρυβο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων Ηχομείωση προσόψεων από εξωτερικό αερόφερτο θόρυβο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων Μετάδοση ήχου από πηγές θορύβου εντός του κτιρίου μέσω των δομικών στοιχείων προς το εξωτερικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων Ηχοαπορρόφηση σε χώρους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων Διάδοση θορύβου προς το περιβάλλον από οδικά συγκοινωνιακά μέσα Διάδοση θορύβου προς το περιβάλλον από σιδηροδρομικά συγκοινωνιακά μέσα Διάδοση θορύβου προς το περιβάλλον από αεροπορικά συγκοινωνιακά μέσα Διάδοση θορύβου προς το περιβάλλον από βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Οδηγία VDI 2719 και παλαιό Πρότυπο ΕΛΟΤ 868 Πρότυπο EN ISO Πρότυπο EN ISO Πρότυπο EN ISO Πρότυπο EN ISO Πρότυπο EN ISO Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49, Μέθοδος NMPB.96 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49, Μέθοδος RMR.96 Π.Δ. 1178/81 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49, Μέθοδος ISO

9 Κατηγορίες Ακουστικής Άνεσης Όλα τα κτίρια πρέπει να υπάγονται σε μία από πέντε «Κατηγορίες Ακουστικής Άνεσης». Κάθε Κατηγορία Ακουστικής Άνεσης είναι συνδυασμός οριακών τιμών ηχοπροστασίας (κριτηρίων) μέσα στις οποίες πρέπει να βρίσκεται η τιμή της κάθε μιας παραμέτρου ακουστικής άνεσης για το συγκεκριμένο κτίριο και χώρο. Κατηγορία Πολύ Υψηλής Ακουστικής Άνεσης (Κατηγορία 1) Η Κατηγορία Πολύ Υψηλής Ακουστικής Άνεσης (Κατηγορία 1) εξασφαλίζει ότι ακόμη και έντονες δραστηριότητες των γειτονικών χώρων προκαλούν ελάχιστες ενοχλήσεις. Κατηγορία Υψηλής Ακουστικής Άνεσης (Κατηγορία 2) Η Κατηγορία Υψηλής Ακουστικής Άνεσης (Κατηγορία 2) εξασφαλίζει ότι κανονικές δραστηριότητες γειτονικών χώρων δεν προκαλούν σημαντικές ενοχλήσεις. Κατηγορία Κανονικής Ακουστικής Άνεσης (Κατηγορία 3) Η Κατηγορία Κανονικής Ακουστικής Άνεσης (Κατηγορία 3) είναι συνδυασμός κριτηρίων ηχοπροστασίας που η τήρηση τους αποτελεί προτεινόμενο στόχο κάθε νέας κατασκευής. Οι απαιτήσεις αυτές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή αποδεκτής ηχοπροστασίας χωρίς να σημαίνει ότι ο κάθε ένοικος δεν πρέπει να περιορίσει την πρόκληση θορύβου για να μην ενοχλεί τους ενοίκους των γειτονικών χώρων. Κατηγορία Χαμηλής Ακουστικής Άνεσης (Κατηγορία 4) Η Κατηγορία Χαμηλής Ακουστικής Άνεσης (Κατηγορία 4) έχει χαλαρότερα κριτήρια ηχοπροστασίας από την Κατηγορία 3. Κατηγορία Πολύ Χαμηλής Ακουστικής Άνεσης (Κατηγορία 5) Στην Κατηγορία Πολύ Χαμηλής Ακουστικής Άνεσης (Κατηγορία 5) υπάγονται όλα τα κτίρια που παρέχουν μικρότερη ηχοπροστασία και κατά συνέπεια χαμηλότερη ακουστική άνεση από την Κατηγορία 4. Κτίρια που παρέχουν υψηλότερη ηχοπροστασία από την Κατηγορία 1 χαρακτηρίζονται ως Κατηγορίας 1+, ενώ κτίρια που παρέχουν ηχοπροστασία χαμηλότερη από την Κατηγορία 5 χαρακτηρίζονται ως Κατηγορίας 5. Στις δύο τελευταίες Κατηγορίες υπάγονται τα περισσότερα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού. Για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της επιλογής Κατηγορίας Ακουστικής Άνεσης στην ηχοπροστασία, παρατίθεται ο Πίνακας Γ : Περιγραφή της υποκειμενικής αντίληψης των καθημερινών θορύβων από γειτονικές κατοικίες 9

10 Πίνακας Γ : Περιγραφή της υποκειμενικής αντίληψης των καθημερινών θορύβων από γειτονικές χρήσεις Πηγή θορύβου Δυνατή φωνή Ανεβασμένη φωνή Κανονική φωνή Πολύ δυνατή μουσική Δυνατή μουσική Κανονική μουσική Υδραυλικές εγκαταστάσεις Μέγιστες τιμές θορύβων χρήσης Κανονικοί θόρυβοι χρήσης Κατηγορία Ακουστικής Άνεσης γίνεται γίνεται εν συνήθως μέρει δεν γίνεται αντιληπτή, αντιληπτή, αντιληπτή, συνήθως εν μέρει γίνεται αντιληπτή, πολύ γίνεται αντιληπτή, πολύ γίνεται αντιληπτή, γίνεται αντιληπτή, γίνεται εν μέρει αντιληπτή, συνήθως πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ γίνεται εν μέρει αντιληπτή, συνήθως συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή, εν μέρει Περπάτημα πολύ Παιδιά που παίζουν Οικιακές συσκευές πολύ πολύ συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή, εν μέρει δεν γίνεται αντιληπτή, ακόμη λίγο ακόμη λίγο ακόμη λίγο δεν γίνεται αντιληπτή, ακόμη λίγο δεν γίνεται αντιληπτή, ακόμη λίγο δεν γίνεται αντιληπτή, δεν δεν γίνεται αντιληπτή, δεν δεν γίνεται αντιληπτή, δεν ακόμη λίγο συνήθως δεν συνήθως δεν ακόμη λίγο ακόμη λίγο πολύ ακόμη λίγο συνήθως δεν συνήθως δεν συνήθως δεν ακόμη λίγο ακόμη λίγο δεν συνήθως δεν συνήθως δεν Προϋποθέσεις για να ισχύουν οι περιγραφές: 1. Χρόνος αντήχησης χώρου λήψης T = 0,5 s (αντιστοιχεί σε επιφάνεια ηχοαπορρόφησης A = 10 m 2 ) και όγκος χώρου λήψης από 30 ως 60 m 3 2. Επιφάνεια μετάδοσης μεταξύ χώρων από 10 ως 15 m 2 3. Σταθερό φάσμα ηχομόνωσης ή κτυπογενούς ήχου, χωρίς απότομες μεταπτώσεις 4. Στάθμη θορύβου βάθους L eq = 20 db(a), χρονική και φασματική κατανομή κατ αναλογία προς τον ροζ θόρυβο 10

11 Κριτήρια Ηχοπροστασίας «Κριτήρια Ηχοπροστασίας» είναι οι οριακές τιμές των παραμέτρων ακουστικής άνεσης που καθορίζει ο Κανονισμός για κάθε είδος ηχοπροστασίας και κάθε Κατηγορία Ακουστικής Άνεσης. Για την κατάταξη ενός κτιρίου σε μία Κατηγορία Ακουστικής Άνεσης είναι απαραίτητη η κάλυψη όλων ανεξαιρέτως των κριτηρίων της Κατηγορίας αυτής. Τα Κριτήρια Ηχοπροστασίας με τις αντίστοιχες οριακές τιμές τους ανά Κατηγορία Ακουστικής Άνεσης περιλαμβάνονται σε 7 πίνακες. Ο πίνακας 1 αφορά τις κατοικίες, ενώ οι πίνακες 2 ως 7 τα ειδικά κτίρια. Όλοι οι πίνακες περιλαμβάνουν 7 κριτήρια (Α ως Η), από τα οποία τα 4 αφορούν Απαιτήσεις Ηχομόνωσης (Α ως Δ) και τα 3 Μέγιστες Επιτρεπόμενες Στάθμες (Ε ως Η). Τα πρώτα 3 κριτήρια (Α ως Γ) είναι διπλά διότι καθορίζουν τιμές τόσο για αερόφερτο όσο και για κτυπογενή ήχο. Τα 7 κριτήρια που αφορούν κατοικίες και ειδικά κτίρια είναι τα εξής: Α. Μόνωση ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης Αφορά όλα τα οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε δύο χώρους κύριας χρήσης κτιρίων κατοικιών και ειδικών κτιρίων. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τα κατακόρυφα χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης διαφοράς στάθμης, D nt,w, για αερόφερτο ήχο. Κριτήρια ηχοπροστασίας για τα οριζόντια χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της D nt,w, για αερόφερτο ήχο και τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, L nt,w για κτυπογενή ήχο. Β. Μόνωση ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης και σε κοινόχρηστους χώρους. Αφορά όλα τα οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης και σε κοινόχρηστους χώρους κτιρίων κατοικιών και ειδικών κτιρίων. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τα κατακόρυφα χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης διαφοράς στάθμης, D nt,w, για αερόφερτο ήχο. Κριτήρια ηχοπροστασίας για τα οριζόντια χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της D nt,w, για αερόφερτο ήχο και τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, L nt,w για κτυπογενή ήχο. Γ. Μόνωση ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης και σε χώρους ειδικών χρήσεων. Αφορά όλα τα οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης και σε χώρους ειδικών χρήσεων κτιρίων κατοικιών και ειδικών κτιρίων. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τα κατακόρυφα χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης διαφοράς στάθμης, D nt,w, για αερόφερτο ήχο. Κριτήρια ηχοπροστασίας για τα οριζόντια χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της D nt,w, για αερόφερτο ήχο και τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, L nt,w για κτυπογενή ήχο. Δ. Ηχομόνωση θυρών 11

12 Αφορά τις θύρες εισόδου των κατοικιών και τις θύρες εισόδου των χώρων κύριας χρήσης των ειδικών κτιρίων. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τις θύρες είναι τα όρια της τιμής του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης R w της θύρας στο έργο. Η τιμή πιστοποίησης της θύρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5dB υψηλότερη από την απαιτούμενη τιμή στο έργο. Ε. Ηχοστάθμη από εξωτερικούς θορύβους. Αφορά όλα τα κατακόρυφα ή οριζόντια εξωτερικά χωρίσματα των κτιρίων κατοικιών και των ειδικών κτιρίων. Κριτήριο ηχοπροστασίας είναι τα όρια της τιμής της ωριαίας ισοδύναμης Α ηχοστάθμης, L eq,af,1h, και ειδικά για τους χώρους προσωρινής ή μόνιμης διαμονής και τα νοσοκομεία τα όρια της τιμής της επαναλαμβανομένης μέγιστης Α ηχοστάθμης L 1,AF,1h Ζ. Ηχοστάθμη από θορύβους κοινοχρήστων εγκαταστάσεων. Αφορά τον θόρυβο που προέρχεται από τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις των κτιρίων κατοικιών και των ειδικών κτιρίων. Κριτήριο ηχοπροστασίας είναι τα όρια της τιμής της Α ηχοστάθμης L AF,max. Η. Ηχοστάθμη από θορύβους ξένων εγκαταστάσεων. Αφορά τον θόρυβο που προέρχεται από ξένες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν, σε αντίθεση με τις κοινόχρηστες, μία ξένη προς το κτίριο κατοικιών ή το ειδικό κτίριο χρήση ή λειτουργία κάθε είδους. Κριτήριο ηχοπροστασίας είναι τα όρια της τιμής της Α ηχοστάθμης L AF,max. Περισσότερα στοιχεία για τους χώρους κύριας χρήσης, τους κοινόχρηστους χώρους, τους ειδικούς χώρους, τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και τις ξένες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται στις επεξηγήσεις που συνοδεύουν τους πίνακες 1 ως 7. Ι. Πίνακας Κριτηρίων Ηχοπροστασίας για τις Κατοικίες Στον Πίνακα 1 δίνονται οι απαιτήσεις ηχοπροστασίας του Κανονισμού για τις κατοικίες. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για κάθε κτίριο με κατοικίες ή διαμερίσματα ανεξάρτητα από τον αριθμό τους και ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν και χώροι άλλης χρήσης μέσα στο κτίριο. Σε περιπτώσεις μονοκατοικιών και εφόσον δεν βρίσκονται σε επαφή με οποιοδήποτε άλλο κτίσμα, εφαρμόζονται μόνο οι στήλες Δ, Ε και Η. Τα κριτήρια αυτά αφορούν ειδικότερα τα εξής: Α. Μόνωση ανάμεσα σε δύο κατοικίες ή διαμερίσματα πολυκατοικιών Αφορά όλα τα οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε δύο κατοικίες ή δύο διαμερίσματα σε επαφή και όλες ανεξαιρέτως τις οικοδομές που περιλαμβάνουν και κατοικίες, εκτός από τις μονοκατοικίες που δεν βρίσκονται σε επαφή με οποιοδήποτε άλλο κτίσμα. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τα κατακόρυφα χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης διαφοράς στάθμης, D nt,w, για αερόφερτο ήχο. 12

13 Κριτήρια ηχοπροστασίας για τα οριζόντια χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της D nt,w, για αερόφερτο ήχο και τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, L nt,w για κτυπογενή ήχο. Β. Μόνωση ανάμεσα σε διαμερίσματα πολυκατοικιών και κοινόχρηστους χώρους. Αφορά όλα τα οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε μία κατοικία ή ένα διαμέρισμα και στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής ή κτιρίου που βρίσκεται σε επαφή και όλες ανεξαιρέτως τις οικοδομές που περιλαμβάνουν και κατοικίες, εκτός από τις μονοκατοικίες που δεν βρίσκονται σε επαφή με οποιοδήποτε άλλο κτίσμα. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τα κατακόρυφα χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης διαφοράς στάθμης, D nt,w, για αερόφερτο ήχο. Κριτήρια ηχοπροστασίας για τα οριζόντια χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της D nt,w, για αερόφερτο ήχο και τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, L nt,w για κτυπογενή ήχο. Γ. Μόνωση ανάμεσα σε διαμερίσματα και εμπορικούς ή επαγγελματικούς χώρους. Αφορά όλα τα οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε μία κατοικία ή ένα διαμέρισμα και στους χώρους της οικοδομής ή κτιρίου που βρίσκεται σε επαφή, που προορίζονται για εμπορική ή επαγγελματική χρήση κάθε είδους και όλες ανεξαιρέτως τις οικοδομές που περιλαμβάνουν και κατοικίες, εκτός από τις μονοκατοικίες που δεν βρίσκονται σε επαφή με οποιοδήποτε άλλο κτίσμα. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τα κατακόρυφα χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης διαφοράς στάθμης, D nt,w, για αερόφερτο ήχο. Κριτήρια ηχοπροστασίας για τα οριζόντια χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της D nt,w, για αερόφερτο ήχο και τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, L nt,w για κτυπογενή ήχο. Δ. Μόνωση θυρών εισόδου κατοικιών Αφορά όλες τις θύρες εισόδου κατοικιών και διαμερισμάτων. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τις θύρες είναι τα όρια της τιμής του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης R w της θύρας στο έργο. Η τιμή πιστοποίησης της θύρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5dB υψηλότερη από την απαιτούμενη τιμή στο έργο. Ε. Μόνωση από περιβαλλοντικούς θορύβους. Αφορά όλα τα κατακόρυφα ή οριζόντια εξωτερικά χωρίσματα των κατοικιών ή των διαμερισμάτων μιας οικοδομής και όλες ανεξαιρέτως τις οικοδομές που περιλαμβάνουν και κατοικίες. Κριτήριο ηχοπροστασίας είναι τα όρια της τιμής της ωριαίας ισοδύναμης Α ηχοστάθμης, L eq,af,1h, και ειδικά για τις κατοικίες τα όρια της τιμής της επαναλαμβανομένης μέγιστης Α ηχοστάθμης L 1,AF,1h Ζ. Μόνωση από θορύβους κοινοχρήστων εγκαταστάσεων. Αφορά τον θόρυβο που προέρχεται από τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις μιας οικοδομής και όλες ανεξαιρέτως τις οικοδομές που περιλαμβάνουν και κατοικίες. Κριτήριο ηχοπροστασίας είναι τα όρια της τιμής της Α ηχοστάθμης L AF,max. Η. Μόνωση από θορύβους ιδιωτικών εγκαταστάσεων κάθε είδους. 13

14 Αφορά τον θόρυβο που προέρχεται από ξένες ιδιωτικές ή κοινόχρηστες εγκαταστάσεις που, σε αντίθεση με τις κοινόχρηστες, εξυπηρετούν μία μόνο κατοικία ή ένα μόνο διαμέρισμα ή μία οποιαδήποτε ξένη χρήση ή λειτουργία και όλες ανεξαιρέτως τις οικοδομές που περιλαμβάνουν και κατοικίες. Κριτήριο ηχοπροστασίας είναι τα όρια της τιμής της Α ηχοστάθμης L AF,max. Παρατήρηση: Τα κριτήρια ηχομόνωσης των παραγράφων Α, Β και Γ εφαρμόζονται και στην περίπτωση επαφής του κτιρίου με γειτονικά κτίσματα (όπως συμβαίνει π.χ. με το συνεχές σύστημα). 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες ανεξαιρέτως οι κατοικίες, ανεξάρτητα από το είδος του κτιρίου μέσα στο οποίο βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένων των μονοκατοικιών, των διπλοκατοικιών, των συγκροτημάτων κατοικιών, των πολυκατοικιών κλπ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΘΟΡΥΒΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΞΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w R' w L eq,af,1h L AF,max L AF,max ΜΟΝΑΔΑ db db db db db db db db(a) db(a) db(a) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 Ως κοινόχρηστοι χώροι νοούνται όλοι οι χώροι εξυπηρέτησης των κατοικιών όπως διάδρομοι, κλιμακοστάσια, είσοδοι, υπόγεια, γκαράζ, ταράτσες, χώροι εγκαταστάσεων κλπ. Αφορούν κυρίως πολυκατοικίες ή συγκροτήματα μεμονωμένων κατοικιών (διπλοκατοικίες, μεζονέτες κλπ) που διαθέτουν ανάλογους κοινόχρηστους χώρους. Ως εμπορικοί ή επαγγελματικοί χώροι νοούνται κάθε μορφής χώροι που βρίσκονται μέσα ή σε επαφή με κτίρια κατοικιών και δεν προορίζονται για κατοικία, αλλά για στέγαση εμπορικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών, ή άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από την εγκατάσταση ή μη μηχανών και τη στάθμη του θορύβου που προκαλούν. Εξωτερικός θόρυβος είναι κάθε θόρυβος που δημιουργείται έξω από το κτίριο, συνήθως κυκλοφοριακός ή αστικός θόρυβος. Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις είναι η υδραυλική, η ηλεκτρική, η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού ή αερισμού, οι ανελκυστήρες, οι αντλίες και τα κάθε είδους μηχανήματα, συσκευές και συστήματα που εξυπηρετούν από κοινού τα διαμερίσματα του κτιρίου ή τις κατοικίες του συγκροτήματος. 15

16 Ιδιωτικές εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις ανάλογες με τις κοινόχρηστες που εξυπηρετούν αποκλειστικά μια κατοικία ή έναν εμπορικό ή επαγγελματικό χώρο. Επιπλέον αφορούν κάθε μορφής εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς ή αποθήκευσης, καθώς και κάθε εγκατάσταση υποστήριξης παροχής υπηρεσιών κάθε είδους (αναψυχή, αθλητισμός, υγεία, παιδεία και άλλα ανάλογα). Για μονοκατοικίες που δεν βρίσκονται σε επαφή με οποιοδήποτε γειτονικό κτίσμα, εφαρμόζονται μόνο οι στήλες Δ, Ε και Η. Για διπλοκατοικίες, μεζονέτες και συγκροτήματα που δεν βρίσκονται σε επαφή με οποιοδήποτε γειτονικό κτίσμα, δεν εφαρμόζεται η στήλη Γ. Η γειτνίαση χώρων ειδικών χρήσεων (στήλη Γ) με κατοικίες Κατηγορίας 3 και άνω πρέπει να αποφεύγεται. Η γειτνίαση χώρων ειδικών χρήσεων (στήλη Γ) με κατοικίες Κατηγορίας 1 δεν επιτρέπεται. Η στήλη Δ αφορά θύρες εισόδου κατοικιών με κλειστό χώλ εισόδου προς κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Η τιμή της στήλης Δ προσαυξάνεται κατά 5 db άν δεν υπάρχει κλειστό χώλ εισόδου και η είσοδος γίνεται σε χώρο κύριας χρήσης. Η απαίτηση ηχομόνωσης θυρών εισόδου που οδηγούν στο ύπαιθρο προσδιορίζεται με τη μέθοδο υπολογισμού της ηχομόνωσης παραθύρων. Άν η τιμή της στάθμης L 1,AF,1h υπερβαίνει την τιμή της στάθμης L eq,af,1h πάνω από 10dB(A) τότε η τιμή του κριτηρίου λαμβάνεται ίση προς L 1,AF,1h 10dB. Η τιμή της στάθμης L AF,max ξένων εγκαταστάσεων για τις Κατηγορίες 1 και 2 αφορούν την ημέρα ( ). Η τιμή της στάθμης L AF,max ξένων εγκαταστάσεων για τις Κατηγορίες 1 και 2 τη νύχτα πρέπει να είναι 5dB κάτω από τη στάθμη της ημέρας. 16

17 ΙΙ. Πίνακες Κριτηρίων Ηχοπροστασίας για τα Ειδικά Κτίρια Τα κριτήρια ηχοπροστασίας για διάφορα ειδικά κτίρια (γραφείων, σχολείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, χώρων συνάθροισης, εμπορικών χώρων) που συνοψίζονται στους Πίνακες 2 έως 7 εκφράζουν τις απαιτήσεις για την ηχοπροστασία των κτιρίων αυτών. Τα κριτήρια αυτά αφορούν ειδικότερα: Α. Μόνωση ανάμεσα σε δύο χώρους κύρια χρήσης Αφορά την ηχομόνωση ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης του ειδικού κτιρίου. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τα κατακόρυφα χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης διαφοράς στάθμης, D nt,w, για αερόφερτο ήχο. Κριτήρια ηχοπροστασίας για τα οριζόντια χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της D nt,w, για αερόφερτο ήχο και τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, L nt,w για κτυπογενή ήχο. Β. Μόνωση ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης και κοινόχρηστους χώρους. Αφορά την ηχομόνωση ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης και σε κοινόχρηστους χώρους του ειδικού κτιρίου ή της οικοδομής που στεγάζει το ειδικό κτίριο. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τα κατακόρυφα χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης διαφοράς στάθμης, D nt,w, για αερόφερτο ήχο. Κριτήρια ηχοπροστασίας για τα οριζόντια χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της D nt,w, για αερόφερτο ήχο και τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, L nt,w για κτυπογενή ήχο. Γ. Μόνωση ανάμεσα σε κύριο χώρο και σε χώρους ειδικών χρήσεων. Αφορά την ηχομόνωση ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης και σε χώρους ειδικών χρήσεων του ειδικού κτιρίου ή της οικοδομής που στεγάζει το ειδικό κτίριο. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τα κατακόρυφα χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης διαφοράς στάθμης, D nt,w, για αερόφερτο ήχο. Κριτήρια ηχοπροστασίας για τα οριζόντια χωρίσματα είναι τα όρια της τιμής της D nt,w, για αερόφερτο ήχο και τα όρια της τιμής της σταθμισμένης τυποποιημένης στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου, L nt,w για κτυπογενή ήχο. Δ. Μόνωση θυρών εισόδου Αφορά την ηχομόνωση θυρών εισόδου των χώρων κύριας χρήσης και των χώρων ειδικών χρήσεων των κάθε είδους ειδικών κτιρίων. Κριτήριο ηχοπροστασίας για τις θύρες είναι τα όρια της τιμής του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης R w της θύρας στο έργο. Η τιμή πιστοποίησης της θύρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5dB υψηλότερη από την απαιτούμενη τιμή στο έργο. Ε. Μόνωση από περιβαλλοντικούς θορύβους. Αφορά την ηχοπροστασία από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς θορύβους των χώρων κύριας χρήσης και των χώρων ειδικών χρήσεων των ειδικών κτιρίων 17

18 Κριτήριο ηχοπροστασίας είναι τα όρια της τιμής της ωριαίας ισοδύναμης Α ηχοστάθμης, L eq,af,1h, και ειδικά για τις κατοικίες τα όρια της τιμής της επαναλαμβανομένης μέγιστης Α ηχοστάθμης L 1,AF,1h Ζ. Μόνωση από θορύβους κοινόχρηστων εγκαταστάσεων. Αφορά την ηχοπροστασία των χώρων κύριας χρήσης και των χώρων ειδικών χρήσεων των ειδικών κτιρίων, από θορύβους κοινοχρήστων εγκαταστάσεων του ειδικού κτιρίου ή της οικοδομής που στεγάζει το ειδικό κτίριο. Κριτήριο ηχοπροστασίας είναι τα όρια της τιμής της Α ηχοστάθμης L AF,max. Η. Μόνωση από θορύβους ιδιωτικών εγκαταστάσεων. Αφορά την ηχοπροστασία των χώρων κύριας χρήσης και των χώρων ειδικών χρήσεων των ειδικών κτιρίων, από θορύβους ξένων ιδιωτικών εγκαταστάσεων ή άλλων εγκαταστάσεων τρίτων κάθε είδους. Κριτήριο ηχοπροστασίας είναι τα όρια της τιμής της Α ηχοστάθμης L AF,max. Παρατήρηση: Τα κριτήρια ηχομόνωσης των παραγράφων Α, Β και Γ εφαρμόζονται και στην περίπτωση επαφής του κτιρίου με γειτονικά κτίσματα (όπως συμβαίνει π.χ. με το συνεχές σύστημα) 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΓΡΑΦΕΙΑ Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται κτίρια γραφείων, μεμονωμένα γραφεία ή ομάδες γραφείων μέσα σε άλλα κτίρια κάθε είδους ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Η ΟΜΑΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Η ΟΜΑΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΞΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w R' w L eq,af,1h L AF,max L AF,max ΜΟΝΑΔΑ db db db db db db db db(a) db(a) db(a) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 2 Ως γραφεία νοούνται μεμονωμένοι γραφειακοί χώροι που στεγάζουν διαφορετικούς ενοίκους και εξυπηρετούνται από κοινόχρηστους διαδρόμους. Ως ομάδες γραφείων νοούνται γραφειακοί χώροι που στεγάζουν περισσότερα γραφεία και χώρους εξυπηρέτησης ενός οργανισμού ή μιας επιχείρισης. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις αφορούν τα εξωτερικά χωρίσματα του χώρου της ομάδας γραφείων. Στις ομάδες γραφείων περιλαμβάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι των ομάδων γραφείων όπως αίθουσες αναμονής και συναντήσεων. Στις ομάδες γραφείων μπορούν να προβλέπονται υποομάδες χώρων υψηλότερης Κατηγορίας από την Κατηγορία της ομάδας γραφείων. Η γειτνίαση χώρων ειδικών χρήσεων (στήλη Γ) με γραφεία Κατηγορίας 1 δεν επιτρέπεται. Η στήλη Δ αφορά θύρες εισόδου γραφείων με κλειστό χώλ εισόδου προς κοινόχρηστους χώρους κτιρίων κάθε είδους. Η τιμή της στήλης Δ προσαυξάνεται κατά 5 db αν δεν υπάρχει κλειστό χώλ εισόδου και η είσοδος γίνεται σε χώρο γραφείου ή κύριας χρήσης ομάδας γραφείων. Η απαίτηση ηχομόνωσης θυρών εισόδου που οδηγούν στο ύπαιθρο προσδιορίζεται με τη μέθοδο υπολογισμού της ηχομόνωσης παραθύρων Οι απαιτήσεις για τα γραφεία εφαρμόζονται και σε μεμονωμένα γραφεία ή ομάδες γραφείων που βρίσκονται μέσα σε όλες τις κατηγορίες ειδικών κτιρίων. Για τυπικές κλιματιστικές μονάδες (FCU) και εφόσον πρόκειται για συνεχή ήχο χωρίς τονικές ή παλμικές συνιστώσες, η μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη (στήλη Ζ) προσαυξάνεται κατά 5 db. 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΣΧΟΛΕΙΑ Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται σχολικά κτίρια νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, στρατιωτικών σχολών, σχολών ΤΕΙ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σχολών ΑΕΙ, καθώς και κάθε εγκατάσταση που στεγάζει έστω και εν μέρει εκπαιδευτική δραστηριότητα, δημόσια ή ιδιωτική ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑ ΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΞΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w R' w L eq,af,1h L AF,max L AF,max ΜΟΝΑΔΑ db db db db db db db db(a) db(a) db(a) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 Για τα γραφεία των σχολικών κτιρίων εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του πίνακα 2 για τα γραφεία. Η γειτνίαση χώρων ειδικών χρήσεων (στήλη Γ) με χώρους κύριας χρήσης σχολείων Κατηγορίας 1 δεν επιτρέπεται. Η γειτνίαση εμπορικών ή επαγγελματικών χώρων με μουσική ή και ηλεκτροακουστική εγκατάσταση (στήλη Γ) με χώρους κύριας χρήσης σχολείων Κατηγορίας 1, 2 και 3 δεν επιτρέπεται. Στους χώρους ειδικών χρήσεων περιλαμβάνονται οι χώροι συγκεντρώσεων, γυμναστικής, εργαστηρίων και μουσικής του σχολικού κτιρίου. Για τις αίθουσες διδασκαλίας μουσικής ωδείων και μουσικών σχολείων εφαρμόζονται οι τιμές της στήλης Γ Η στήλη Δ αφορά θύρες εισόδου αιθουσών διδασκαλίας προς κοινόχρηστους χώρους σχολικών κτιρίων κάθε είδους Η τιμή της στήλης Δ προσαυξάνεται κατά 5 db αν πρόκειται για αίθουσες διδασκαλίας μουσικής, δοκιμών μουσικής ή πολλαπλών χρήσεων. Στις Κατηγορίες 1 και 2 η χρήση διπλών θυρών με προθάλαμο είναι υποχρεωτική. Στην Κατηγορία 3 συνιστάται η χρήση διπλών θυρών με προθάλαμο. Η απαίτηση ηχομόνωσης θυρών εισόδου που οδηγούν στο ύπαιθρο προσδιορίζεται με τη μέθοδο υπολογισμού της ηχομόνωσης παραθύρων 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται ξενώνες, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, φοιτητικές εστίες, ξενώνες νεότητας και κάθε είδος κτιρίου με ανάλογη χρήση προσωρινής διαμονής ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΞΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w R' w L eq,af,1h L AF,max L AF,max ΜΟΝΑΔΑ db db db db db db db db(a) db(a) db(a) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 4 Για τα γραφεία των ξενοδοχείων εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του πίνακα 2 για τα γραφεία. Η ύπαρξη θυρών σύνδεσης δωματίων δεν πρέπει να μειώνει την απαιτούμενη ηχομόνωση της στήλης Α μεταξύ δωματίων πελατών. Η γειτνίαση χώρων ειδικών χρήσεων (στήλη Γ) με χώρους κύριας χρήσης ξενοδοχείων Κατηγορίας 1 δεν επιτρέπεται. Η γειτνίαση εμπορικών ή επαγγελματικών χώρων με μουσική ή και ηλεκτροακουστική εγκατάσταση (στήλη Γ) με χώρους κύριας χρήσης ξενοδοχείων Κατηγορίας 1, 2 και 3 δεν επιτρέπεται. Στους χώρους ειδικών χρήσεων περιλαμβάνονται εστιατόρια, μπαρ, καφέ, συνεδριακές αίθουσες, χώροι υγιεινής, άθλησης, spa και χώροι με ανάλογες χρήσεις. Στους χώρους εξυπηρέτησης πελατών περιλαμβάνονται χώροι προσωπικού, κουζίνες, πλυντήρια, αποθήκες και χώροι με ανάλογες χρήσεις. Η στήλη Δ αφορά θύρες εισόδου δωματίων πελατών προς κοινόχρηστους χώρους και διαδρόμους ξενοδοχείων. Για θύρες εισόδου εξόδου σε συνεδριακές αίθουσες και χώρους συγκεντρώσεων με ανάλογες χρήσεις η τιμή της στήλης Δ προσαυξάνεται κατά 5 db. Η ηχομόνωση πτυσσόμενων διαχωριστικών συνεδριακών αιθουσών και αιθουσών εκδηλώσεων ξενοδοχείων Κατηγορίας 1 και 2 πρέπει να είναι ίση προς D nt,w 55 db και ξενοδοχείων όλων των άλλων Κατηγοριών ίση προς D nt,w 50 db. Η απαίτηση ηχομόνωσης θυρών εισόδου που οδηγούν στο ύπαιθρο προσδιορίζεται με τη μέθοδο υπολογισμού της ηχομόνωσης παραθύρων. 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται εγκαταστάσεις υγείας όπως κλινικές, σανατόρια, κέντρα υγείας, κέντρα αποκατάστασης, μαιευτήρια, ψυχιατρεία, γηροκομεία, οίκοι ευγηρίας και κάθε ομάδα χώρων με ανάλογη χρήση ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 22 ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΞΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w R' w L eq,af,1h L AF,max L AF,max ΜΟΝΑΔΑ db db db db db db db db(a) db(a) db(a) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 5 Για τα γραφεία των νοσοκομείων εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του πίνακα 2 για τα γραφεία. Η γειτνίαση χώρων ειδικών χρήσεων (στήλη Γ) με χώρους κύριας χρήσης νοσοκομείων Κατηγορίας 1 δεν επιτρέπεται. Η γειτνίαση εμπορικών ή επαγγελματικών χώρων με μουσική ή και ηλεκτροακουστική εγκατάσταση (στήλη Γ) με χώρους κύριας χρήσης νοσοκομείων Κατηγορίας 1, 2 και 3 δεν επιτρέπεται. Στους χώρους ειδικών χρήσεων περιλαμβάνονται συνεδριακές αίθουσες, χειρουργεία, ειδικά εξεταστήρια και χώροι με ανάλογες χρήσεις. Στους χώρους εξυπηρέτησης ασθενών περιλαμβάνονται εστιατόρια, μπαρ, καφέ, κουζίνες, πλυντήρια, αποθήκες και χώροι με ανάλογες χρήσεις. Για θύρες εισόδου εξόδου σε συνεδριακές αίθουσες και χώρους συγκεντρώσεων με ανάλογες χρήσεις η τιμή της στήλης Δ προσαυξάνεται κατά 5 db. Η απαίτηση ηχομόνωσης θυρών εισόδου που οδηγούν στο ύπαιθρο προσδιορίζεται με τη μέθοδο υπολογισμού της ηχομόνωσης παραθύρων. Άν η τιμή της στάθμης L 1,AF,1h υπερβαίνει την τιμή της στάθμης L eq,af,1h πάνω από 10dB(A) τότε η τιμή του κριτηρίου λαμβάνεται ίση προς L 1,AF,1h 10dB. Η τιμή της στάθμης L AF,max ξένων εγκαταστάσεων για τις Κατηγορίες 1 και 2 αφορούν την ημέρα ( ). Η τιμή της στάθμης L AF,max ξένων εγκαταστάσεων για τις Κατηγορίες 1 και 2 τη νύχτα πρέπει να είναι 5dB κάτω από τη στάθμη της ημέρας.

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται θέατρα, αίθουσες ακροατηρίων, χώροι μουσικής, αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων, κινηματογράφοι, αίθουσες συνεδρίων, αίθουσες δικαστηρίων και κάθε αίθουσα που προορίζεται για συνάθροιση κοινού ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 23 ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΞΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w R' w L eq,af,1h L AF,max L AF,max ΜΟΝΑΔΑ db db db db db db db db(a) db(a) db(a) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 6 Για τα γραφεία των χώρων συναθροίσεων κοινού εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του πίνακα 2 για τα γραφεία. Η γειτνίαση χώρων ειδικών χρήσεων (στήλη Γ) με χώρους συναθροίσεων κοινού Κατηγορίας 1 και 2 δεν επιτρέπεται. Στους χώρους ειδικών χρήσεων περιλαμβάνονται εκτός από εμπορικούς και επαγγελματικούς χώρους, χώροι εγκαταστάσεων σκηνής, χώροι ελέγχου ήχου και φωτισμού (μόνο προς την αίθουσα), εργαστήρια και χώροι με ανάλογες χρήσεις. Ειδικά στους χώρους της σκηνής η μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου σε κατάσταση stand by (μη συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων των σταγγονιών) προσαυξάνεται κατά 5 db εφόσον πρόκειται για θορύβους χωρίς τονικές ή παλμικές συνιστώσες. Η ηχομόνωση πτυσσόμενων διαχωριστικών σε χώρους Κατηγορίας 3 ως 5 πρέπει να είναι ίση προς D nt,w 55 db. Δεν επιτρέπεται η χρήση πτυσσόμενων διαχωριστικών σε χώρους Κατηγορίας 1 και 2. Στις Κατηγορίες 1 και 2 η χρήση διπλών θυρών με προθάλαμο στους χώρους κύριας χρήσης είναι υποχρεωτική. Στην Κατηγορία 3 συνιστάται η χρήση διπλών θυρών με προθάλαμο. Η απαίτηση ηχομόνωσης θυρών εισόδου που οδηγούν στο ύπαιθρο προσδιορίζεται με τη μέθοδο υπολογισμού της ηχομόνωσης παραθύρων.

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται κτίρια με καταστήματα, μεμονωμένα καταστήματα, ομάδες καταστημάτων σε συνδυασμό με άλλες χρήσεις, εμπορικά κέντρα και κάθε είδους αγορές, σε αυτόνομα κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων ή μέσα σε κτίρια άλλων χρήσεων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΥΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΞΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w D nt,w L' nt,w R' w L eq,af,1h L AF,max L AF,max ΜΟΝΑΔΑ db db db db db db db db(a) db(a) db(a) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 7 Ως καταστήματα νοούνται μεμονωμένοι χώροι που στεγάζουν διαφορετικούς ενοίκους. Ως ομάδες καταστημάτων νοούνται χώροι που στεγάζουν περισσότερα καταστήματα καθώς και κοινόχρηστους χώρους εξυπηρέτησης ή αναψυχής. Στην περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις αφορούν τα εξωτερικά χωρίσματα του χώρου της ομάδας καταστημάτων. Στις ομάδες καταστημάτων μπορούν να προβλέπονται υποομάδες καταστημάτων υψηλότερης Κατηγορίας από την Κατηγορία της ομάδας καταστημάτων. Η απαίτηση ηχομόνωσης θυρών εισόδου που οδηγούν στο ύπαιθρο προσδιορίζεται με τη μέθοδο υπολογισμού της ηχομόνωσης παραθύρων Η γειτνίαση χώρων ειδικών χρήσεων (στήλη Γ) με καταστήματα Κατηγορίας 1 δεν επιτρέπεται. Οι απαιτήσεις για τα καταστήματα εφαρμόζονται και σε μεμονωμένα καταστήματα ή ομάδες καταστημάτων που βρίσκονται μέσα σε όλες τις κατηγορίες ειδικών κτιρίων. 24

25 Μελέτες Κτιριακής Ηχοπροστασίας Για κάθε νέο κτίριο εκπονείται μελέτη κτιριακής ηχοπροστασίας, από αρχιτέκτονα μηχανικό, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή διπλωματούχο φυσικό, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του φακέλου της οικοδομικής αδείας του. Οι μελετητές πρέπει να έχουν γνώσεις ακουστικής και εμπειρία κατασκευών ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας. Η μελέτη γίνεται με βάση την Κατηγορία Ακουστικής Άνεσης που επιλέγει ο κύριος του έργου. Η επιλογή Κατηγορίας Ακουστικής Άνεσης είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια που περιλαμβάνονται στους πίνακες απαιτήσεων 1 έως 7 του παρόντος κανονισμού. Η ένταξη σε μία Κατηγορία Ακουστικής Άνεσης συνεπάγεται την κάλυψη των απαιτήσεων όλων ανεξαιρέτως των κριτηρίων του κανονισμού που αφορούν τη συγκεκριμένη Κατηγορία και το συγκεκριμένο είδος κτιρίου. Ο μελετητής είναι υπεύθυνος για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων της Κατηγορίας Ακουστικής Άνεσης που έχει επιλέξει ο κύριος του έργου, από την άποψη της μελέτης. Η επιλογή Κατηγορίας Ακουστικής Άνεσης αναγράφεται στη μελέτη κτιριακής ηχοπροστασίας και αναφέρεται ως στοιχείο επίδοσης του κτιρίου σε όλα τα έγγραφα που το αφορούν, όπως ιδιοκτησίας, πώλησης, μεταπώλησης, ενοικίασης και λοιπά, ώστε να τη γνωρίζει και να τη λαμβάνει υπόψιν ο κάθε ενδιαφερόμενος. Η επιλεγείσα από τον κύριο του έργου για τη μελέτη του κτιρίου Κατηγορία, ονομάζεται «Κατηγορία Ακουστικής Άνεσης σύμφωνα με τη μελέτη». Κατά την παρούσα φάση εφαρμογής του κανονισμού, δεν υπάρχει υποχρέωση ένταξης ενός κτιρίου σε μία ελάχιστη επιτρεπόμενη Κατηγορία Ακουστικής Άνεσης και το κτίριο εντάσσεται στην Κατηγορία που επιλέγει ο κύριος του έργου. Η επιλογή του αυτή είναι υποχρεωτική και δεσμεύει όλους τους εμπλεκόμενους στην μελέτη, κατασκευή και διαχείριση του κτιρίου, τον καθένα ανάλογα με το είδος της εμπλοκής του και καθένας από αυτούς φέρει την ευθύνη που αντιστοιχεί στο βαθμό της εμπλοκής του. Η μελέτη κτιριακής ηχοπροστασίας αποτελείται από την προμελέτη, την οριστική μελέτη και την μελέτη εφαρμογής και περιλαμβάνει τα εξής: Προμελέτη Τα ελάχιστα περιεχόμενα της προμελέτης είναι τα ακόλουθα: Προσδιορισμός του είδους και της Κατηγορίας του κτιρίου, σύμφωνα με τους πίνακες 1 ως 6 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με την επιλογή του κυρίου του έργου. Περιγραφή των γενικών αρχών ηχομόνωσης ηχοπροστασίας ανάλογα με την οργάνωση των χώρων του κτιρίου και με το είδος της κατασκευής. Προσδιορισμός της εξωτερικής στάθμης θορύβου στη θέση του κτιρίου για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ηχομόνωσης του κελύφους, με o Υπολογισμό της στάθμης θορύβου από τα κυκλοφοριακά και λοιπά στοιχεία θορύβου της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πηγές θορύβου, χρησιμοποιώντας λογισμικό που καλύπτει τις απαιτήσεις των μεθόδων προσδιορισμού ακουστικών παραμέτρων που αναφέρονται στον Πίνακα Β. o Προσδιορισμό της στάθμης θορύβου στη θέση του έργου από πρόσφατους χάρτες θορύβου (της τελευταίας πενταετίας) εφόσον υπάρχουν. o Μέτρηση της στάθμης θορύβου στην θέση του έργου. Πίνακας των απαιτήσεων ηχομόνωσης ηχοπροστασίας που θα πρέπει να εφαρμοστούν (απόσπασμα από τους πίνακες 1 ως 7 του παρόντος κανονισμού). Οριστική μελέτη Τα ελάχιστα περιεχόμενα της οριστικής μελέτης είναι τα ακόλουθα: 25

26 Τεχνική έκθεση των αρχών ηχομόνωση ηχοπροστασίας. Αφορά τα μέτρα οργάνωσης της διάταξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του κτιρίου, τις βασικές επιλογές υλικών και κατασκευών και ιδιαίτερα τα μέτρα ηχοπροστασίας έναντι θορύβων από χώρους ειδικών χρήσεων, όπως είναι οι εμπορικοί και επαγγελματικοί χώροι και από θορύβους ξένων εγκαταστάσεων. Αναγραφή των απαιτήσεων ηχομόνωσης ηχοπροστασίας στα σχέδια της μελέτης (κατόψεις όλων των επιπέδων και τομές του κτιρίου). Σύνταξη καταλόγου των διαφόρων τύπων χωρισμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, με τον σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης R w της κατασκευής. Σύνταξη καταλόγου των διαφόρων τύπων οροφών που θα χρησιμοποιηθούν, με την σταθμισμένη κανονικοποιημένη ηχητική πίεση κτυπογενούς ήχου L n, w της κατασκευής. Υπολογισμός του φαινόμενου σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης R w από τον σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης R w σύμφωνα με το EN ISO 12354:2000 και αναγραφή στα σχέδια της μελέτης. Υπολογισμός της σταθμισμένης τυποποιημένης διαφοράς στάθμης D ntw από τον φαινόμενο δείκτη ηχομείωσης R w και την γεωμετρία των χώρων για όλους τους χώρους του κτιρίου. Υπολογισμός της σταθμισμένης τυποποιημένης στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου L ntw, από την σταθμισμένη Κανονικοποιημένη ηχητική πίεση κτυπογενούς ήχου L n, w και την γεωμετρία των χώρων για όλους τους χώρους του κτιρίου. Μελέτη εφαρμογής Τα ελάχιστα περιεχόμενα της μελέτης εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: Επικαιροποίηση των στοιχείων της ακουστικής μελέτης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής. Σχέδια ακουστικής μελέτης 1:100 με αναγραφή όλων των στοιχείων της ακουστικής μελέτης και τοπογραφικό σχέδιο. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής ακουστικής μελέτης 1:20 έως 1:1. Τεχνική περιγραφή και προσδιορισμός υλικών όλων των κατασκευών που επηρεάζουν την ηχομόνωση ηχοπροστασία. Αναλυτική τεχνική περιγραφή και σχέδια κατασκευής των μέτρων ηχοπροστασίας των χώρων από τους θορύβους όλων των ΗΜ εγκαταστάσεων, αναλυτικά ανά είδος εγκατάστασης. Πιστοποιητικά ηχομόνωσης των χωρισμάτων, προϊόντων, κατασκευών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Προτάσεις για την ακουστική ποιότητα των χώρων του έργου. 26

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Page 1 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο 18-2-90] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Στόχος Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Δρ. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος Διδάκτωρ Ακουστικής Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γενικός Διευθυντής Acoustic Science Ο.Ε. Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Θεσμικό κενό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΟΡΥΒΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ύλη για πληροφόρηση, μη εξεταστέα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σύµβουλος Ακουστικής, MSc Email : info@acoustical.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 211 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 212 Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Για την ορθότερη ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου ηχοµόνωση αρχιτεκτονική ήχου, θορύβου, µουσικής κανονισµός ηχοµόνωσης Μουσικό Σχολείο = Σχολείο + Ωδείο ακουστική µικρών χώρων µουσικά σχολεία Νίκος Τσινίκας, 2007 ηχοµονωτικά κτιριακά στοιχεία Ακουστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΜΙΣΜΟΣ. Διάλεξη 2

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΜΙΣΜΟΣ. Διάλεξη 2 ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΜΙΣΜΟΣ Διάλεξη 2 Άρθρο 6 Δόμηση κοντά σε ρέματα ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1. Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας (Κτίρια Τριτογενούς Τομέα)

Μέση Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας (Κτίρια Τριτογενούς Τομέα) 500.00 Μέση Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας (Κτίρια Τριτογενούς Τομέα) 450.00 400.00 350.00 300.00 kwh/m 2 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 Εν για Θέρμανση' Εν για Ψύξη' Εν για Φωτισμό' Εν για ΖΝΧ'

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη

Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη ΑΚ06_1 Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», Ηράκλειο σελ. 151-156 Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη Νίκος Μπάρκας, Γιώργος Κουμερτάς, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Αρχές ηχοπροστασίας έναντι θορύβου, δονήσεων και κραδασμών σε Η/Μ εγκαταστάσεις, μεθοδολογία, πρόβλεψη, παραδείγματα εφαρμογής. Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΘΕΜΑ Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Ηχομονωτική προστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 11 η /2016 Ακουστική Ακουστική είναι η επιστήμη που

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: - Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: - Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου. Το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Μελέτη (εφαρμογής) Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων 2. Tεχνική περιγραφή, υπολογισμός και κατασκευαστική σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 228-236 Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. Άρθρο 13 [Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 1. ΓΕΝΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ενεργειακή αναβάθμιση σε 64 σχολικές μονάδες και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ένταξη στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχομόνωση Ηχοπροστασία

Ηχομόνωση Ηχοπροστασία Ηχομόνωση Ηχοπροστασία ΤΟΜΟΣ A Δημήτρης Σκαρλάτος Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Εισαγωγή στις Μεθόδους Ηχομόνωσης και Ηχοπροστασίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

πολυκατοικία Μητρ. Ευσταθίου 3 Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκη

πολυκατοικία Μητρ. Ευσταθίου 3 Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκη πολυκατοικία Μητρ. Ευσταθίου 3 Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκη ΠΩΛOYNΤΑΙ Πολυτελή οροφοδιαμερίσματα 102 τ.μ. σε 1ο, 2ο και 4ο όροφο με 2 δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο. Περιλαμβάνουν: Θέση

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ' αριθμ' πρωτ.367/ Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ

1. Την υπ' αριθμ' πρωτ.367/ Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΟΙΚ. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιπόλεως 20, 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ Πληροφορίες: κ. Δημητρούλια Αντωνία, κ. Κατσαβδάκη Χρυσούλα Τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΜΜΜΜΜΜ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18

Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18 Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18 Νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο Αθηνά Σκάρλα Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου Λίγα λόγια για τον Κανονισμό άρθρο 43 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 2 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 2 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Εργαστήριο Ηλεκτρoακουστικής Άσκηση 2 - Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 MEΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σαν θόρυβος ορίζεται συνήθως η κατηγορία των ανεπιθύμητων ήχων, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον δομημένο χώρο

Εφαρμογές περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον δομημένο χώρο Εφαρμογές περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον δομημένο χώρο Ι. Τζουβαδάκης (επ. Καθ.) Σχολή Πολ. Μηχ/κών Ε.Μ.Π. Α. Σωτηροπούλου (επ. Καθ.) Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Γ. Πουλάκος (αν. Καθ.) Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρότυπο Κόστος Επενδυτικών Έργων Ν. 4399/2016

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρότυπο Κόστος Επενδυτικών Έργων Ν. 4399/2016 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρότυπο Κόστος Επενδυτικών Έργων Ν. 4399/2016 Ιούνιος 2017 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μία προσπάθεια για την όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη αξιολόγηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής

Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής Ευθύνες εκπαιδευτών Εκμάθηση αθλήματος Τιοθέτηση σωστής συμπεριφοράς Έλεγχος συνθηκών χώρων εκπαίδευσης Ασφάλεια εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία 2017 Athens Was: Μελέτη της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, για ένα Ξενοδοχείο. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Εξαμηνιαία Εργασία 2017 Athens Was: Μελέτη της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, για ένα Ξενοδοχείο. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Εξαμηνιαία Εργασία 2017 Athens Was: Μελέτη της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, για ένα Ξενοδοχείο. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σχεδίαση του κεντρικού οριζόντιου δικτύου. Σκοπός Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠPAKTIKH ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠPAKTIKH ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠPAKTIKH ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Περιγραφή Ειδικότητας Σηµαντικό µέρος των κτηρίων είναι οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ταξινοµούνται στις πιο κάτω κατηγορίες: υδραυλική εγκατάσταση: Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιας σύμβασης τεχνικού έργου αρμοδιότητας Φορέα που δεν διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία.

1. Σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιας σύμβασης τεχνικού έργου αρμοδιότητας Φορέα που δεν διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΥΜΕΠΠΕΡΑ, ΑΑ:2960 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» 1. Σύναψη, εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και Πόλεων. Ανελκυστήρες. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και Πόλεων. Ανελκυστήρες. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομέας IV : Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής Ιωάννης Τριπιδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους.

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους. ΙΑΣΩΝ Λευκωσία Με το νέο της έργο με τον τίτλο «ΙΑΣΩΝ» η Tofarco καθιερώνεται σε μία από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες της Κύπρου αλλά και τις πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες. Πρόκειται για ένα πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )

Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α ) Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α ) Καταστήματα 1. Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ 2011-12 ΜΑΘΗΜΑ: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους

Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Αναλύοντας τις Δυνατότητες Εξοικονόμησης και Προσδιορίζοντας τους Στόχους Contract No.EIE/04/211/S07.38673 Ιαν. 2005 Δεκ. 2007 (36 μήνες)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 420/1987: Εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές.βλ.& Ν.3175/03 (15260) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα

Διαβάστε περισσότερα

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ - 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1105,58 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 10 και επί της οδών Δημητρίου Πολιορκητού και Κρουσόβου περιοχή Θρακομακεδόνων του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Βύρωνας, 23/11/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 30002 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33, ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ. : 2132008600,655 ΦΑΞ : 2132008660 e-mail : vallianatos@dimosbyrona.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ; ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΑΛ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΤΙ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η *02011522712960016* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (fevxoσ ΔΕντΕΡΟ) 12101 4. Επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (όροφο) με ειδικούς χώρους (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 119/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3965 της 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 119 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Πολεοδομίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας ΜΚ & ΑΕ. Σελίδα 1 από 8

Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας ΜΚ & ΑΕ. Σελίδα 1 από 8 Βοηθητικά στοιχεία Υπολογιστικού Θέµατος 1 Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται µία τυπική διάταξη ανελκυστήρα προσώπων, καθώς και µία τυπική µορφή φρέατος διαδροµής. (α) Σχήµα 1: (α) τυπική διάταξη ανελκυστήρα προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα