Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος ( )"

Transcript

1 Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010, Αθήνα, ΕΜΠ Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος ( ) Περίληψη Μαρία Αγγελική Ζάννη Σοφία Μαυρογονάτου Νίκος Μπάρκας H παρούσα ανακοίνωση αφορά ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου πενήντα (50) παραστάσεων της περιόδου , στο ωδείο Ηρώδου του Αττικού, καθώς επίσης και στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου, των Δελφών και των Φιλίππων, που περιλαμβάνει σωζόμενα δράματα όλων των ποιητών της αρχαιότητας (τραγωδία και κωμωδία), σε χαρακτηριστικές σκηνογραφικές προτάσεις των καθιερωμένων ελλήνων καλλιτεχνών. Εξετάζεται διεξοδικά ένα σύνολο σκηνικών εφαρμογών όπως η ύπαρξη σκηνικού βάθους (ενιαίου ή διασπασμένου) και σκηνικής εξέδρας (χαμηλής ή υπερυψωμένης), το ύψος και τα ανοίγματα της σκηνογραφίας (αριθμός ορόφων και θυρών), οι σχετικές θέσεις των σκηνικών κατασκευών στην ορχήστρα και τα υλικά τους, με σκοπό τη συγκρότηση ενός καταλόγου παραμέτρων ακουστικής αξιολόγησης του χώρου των παραστάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας εμφανίζονται ομαδοποιημένα ανά τύπο σκηνογραφίας και ανά δεκαετία παράστασης. Αναλύονται οι διαχρονικές μεταβολές των σκηνογραφικών τάσεων σε συνάρτηση με το προσωπικό ιδίωμα κάθε δημιουργού, αλλά και τις επίκαιρες καλλιτεχνικές αναζητήσεις κάθε περιόδου. Τέλος, παρουσιάζονται τα αισθητικά κριτήρια που κυριάρχησαν στις επιμέρους σκηνογραφικές προτάσεις και αξιολογούνται οι διαφαινόμενες ακουστικές δυνατότητες των διαφόρων σκηνογραφικών αντιλήψεων σε συνθήκες υπαίθριας θεατρικής λειτουργίας. Λέξεις Κλειδιά: Αρχαίο Δράμα, Σκηνογραφία, Ακουστική Αξιολόγηση Abstract The current announcement is about a representative sample of fifty (50) plays approximately of ancient drama between the period , at the Odeon of Herodes Atticus as well as the ancient theaters of Epidaurus, Delphi and Philippi, that includes surviving tragedies of all ancient dramatists (tragedy and comedy) in typical stage design proposals of established Greek artists. This sample of stage designs is examined in detail. These factors are the existence of stage depth (single or split) and scenic platform (low or elevated), the height and the openings of the stage design (number of floors and doors), the related positions of the scenic construction into the orchestra and their materials. The scope is the formation of a catalogue of parameters to perform an acoustical evaluation of the space of the performances. The results of the research appear in groups regarding the kind of stage design and the decade of the drama performance. The stage sets trends and the changes over time are analyzed depending on the personal style of each developer and the artistic pursuits of each period. Finally, the aesthetic criteria that stood out in individual scenery proposals are presented and the emerging audio capabilities of various stage set concepts, are evaluated in conditions of outdoor theater operation. Key Words: Ancient Drama, Scenography, Acoustical Evaluation 1. Εισαγωγή Ως τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας ( ) με στόχο την αναζήτηση αρχειακού υλικού αναφορικά με τις συνθήκες της αναβίωσης του αρχαίου δράματος στη διάρκεια του 20 ου αιώνα, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της ακουστικής συνεισφοράς των επιμέρους 1

2 σκηνογραφικών εφαρμογών κατά τη σύγχρονη επαναλειτουργία των θεατρικών μνημείων της αρχαιότητας, η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να προσεγγίσει τη σκηνογραφία μέσα από τη σχέση της με την αρχιτεκτονική και την ακουστική λειτουργία του θεατρικού χώρου. Δεδομένου ότι πολλά από τα θεατρικά μνημεία της αρχαιότητας διασώζονται σε καλή κατάσταση, σε αυτή τη μελέτη αξιολογείται η συνεισφορά της σκηνογραφίας στην διαμόρφωση των κατάλληλων ακουστικών συνθηκών που εξυπηρετούν την αναβίωση του αρχαίου δράματος κατά τη σύγχρονη εποχή. Σκοπός της διερεύνησης του θέματος είναι η διεπιστημονική μελέτη των παραμέτρων, του αρχιτεκτονικού και ακουστικού σχεδιασμού με στόχο την αξιολόγηση της καταληπτότητας του ποιητικού λόγου κατά την επαναλειτουργία των αρχαίων θεάτρων. Η έρευνα επικεντρώνεται το χρονικό διάστημα τριών (3) δεκαετιών ( ), παρακολουθώντας την καθιέρωση των Επιδαυρίων και τη κυριαρχία του Εθνικού Θεάτρου κατά την δεκαετία του 50, την ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και την εξάπλωση των θεατρικών φεστιβάλ αρχαίου θεάτρου κατά την διάρκεια του 60, καθώς επίσης και τον γόνιμο, πολυκεντρικό διάλογο των κορυφαίων σύγχρονων σκηνογράφων που αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 70. Αρχικά, περιγράφεται η εξέλιξη του αρχαίου θεάτρου κατά την κλασική αθηναϊκή εποχή και η ακουστική συνεισφορά των επιμέρους λειτουργικών στοιχείων του θεατρικού χώρου. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι πρώτες προσπάθειες θεατρικής παραγωγής κατά τη σύγχρονη εποχή. Ακολουθεί η ομαδοποίηση και ανάλυση των παραστάσεων ανά σκηνογράφο κατά χρονολογική σειρά. Επίσης αναγνωρίζονται τα κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο σκηνογράφησης, ενώ γίνεται ταυτόχρονη ανάλυση των εικαστικών επιλογών του κάθε καλλιτέχνη. Τέλος, γίνεται κατηγοριοποίηση των δεδομένων του δείγματος ανά παράμετρο και παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα αναφορικά με τις σκηνογραφικές αντιλήψεις και την ακουστική λειτουργία των σκηνογραφιών, ανά δεκαετία, και στο σύνολο της υπό διερεύνηση περιόδου. 2. Οι Θεατρικές Εξελίξεις κατά την Κλασική Αθηναϊκή Εποχή Τις τελευταίες δεκαετίες του 6ου αιώνα π.χ. ο Θέσπης εγκαινιάζει την εισαγωγή της τραγωδίας στις διονυσιακές γιορτές δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αναπαράσταση των παθών του Διόνυσου μέσω της αφήγησης και του διαλόγου του χορού με έναν υποκριτή (Φωτόπουλος, 1987: 12). Στις αρχές του 5ου αιώνα π.χ. ο Πεισίστρατος θεσμοθετεί τη διονυσιακή λατρεία, οπότε και οικοδομείται ο πρώτος ναός του στην Αθήνα, στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης, διπλά στον οποίο διαμορφώνεται μια κυκλική ορχήστρα για τις λατρευτικές αναπαραστάσεις. (Μερκούρης, 1997: 14). Στην Αττική, κατά τη διάρκεια του 5 ου αιώνα, οι παραστάσεις δινόταν στο πλαίσιο θεατρικών αγώνων σε διάφορες γιορτές («κατ αγρούς Διονύσια», «Λήναια», «μικρά Διονύσια) Τα «εν άστει» ή «μεγάλα Διονύσια» ήταν η λαμπρότερη εορτή των Αθηνών μετά τα «Παναθήναια» (Καργάκος, 1996). Η κατάρρευση (με πολλά ανθρώπινα θύματα) μιας πρόχειρης θεατρικής διάταξης με ξύλινα ικρία στην αγορά των Αθηνών, λίγο μετά το 500 π.χ. προκάλεσε την ανάγκη μιας μόνιμης και ασφαλούς θεατρικής εγκατάστασης. Η πρώτη δεκαετία του 5 ου αιώνα π.χ. σηματοδοτεί την γέννηση του αθηναϊκού ή αττικού θεάτρου με την κατασκευή μιας μόνιμης εγκατάστασης στο ιερό άλσος του Διονύσου. Σε μια επιχωμάτωση στο κατώτερο επίπεδο άνοιγμα σχηματίστηκε η ορχήστρα-αλώνι. Στο πίσω μέρος της, το πρανές, ένας τοίχος αντιστήριξης, διαχώριζε την ορχήστρα από το ιερό και απέκρυπτε την πρωτόγονη σκηνή της θεατρικής αποθήκης. Τα αναλήμματα στις άκρες του αμφιθεάτρου σχημάτιζαν τις παρόδους - διαδρόμους πρόσβασης για το κοινό, το χορό και τους υποκριτές. (Μπάρκας, 1994: 40-44) (Αθανασόπουλος, 1976 : 30-35). Μέχρι τα μέσα του 5 ου αιώνα, η μοναδική διακόσμηση που διέθετε ο θεατρικός χώρος ήταν ο βακχικός βωμός στο κέντρο της ορχήστρας. Με αφορμή την παράσταση της Ορέστειας, 2

3 διαπιστώνουμε σημαντικές αλλαγές στη μορφή και τη λειτουργία του θεατρικού χώρου. Το αμφιθέατρο αυξάνει σε χωρητικότητα και μεγαλώνει η κλίση του, η ορχήστρα μικραίνει και πλησιάζει προς το κοίλο, ενώ στο ελεύθερο τμήμα πίσω της εγκαθίσταται ένα πρόχειρο, ξύλινο σκηνικό πλαίσιο. Η λειτουργική ανάπτυξη ενός ξύλινου σκηνικού πλαισίου εξασφάλιζε έναν εγκάρσιο αρχιτεκτονικό άξονα προβάλλοντας τη θεατρική δράση και εστιάζοντας το δραματικό ενδιαφέρον πίσω από την ορχήστρα. Ταυτόχρονα, ορίζεται το βάθος της αναπαράστασης, διαχωρίζεται το θεατό τμήμα του θυμελικού χώρου από κάποιο αθέατο εσωτερικό και διευκολύνεται η λειτουργία μιας ψηλότερης στάθμης που ονομάστηκε θεολογείο, επειδή χρησιμοποιούταν για τις εμφανίσεις θεοτήτων (Μπάρκας, 1994: 40-44). Μεταξύ 440 και 425 π.χ. διαμορφώνονται τα παρασκήνια στα πλευρά του σκηνικού πλαισίου. Σταδιακά, μπροστά από το κεντρικό θύρωμα της σκηνής προστέθηκαν ορισμένες βαθμίδες, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση των ηθοποιών στην ορχήστρα, αλλά και να διευκολύνεται η αναπαράσταση μιας μετάβασης σε ένα συμβολικά ψηλότερο επίπεδο στάσης. Η σχετικά τυποποιημένη και μόνιμα διακοσμημένη πρόσοψη της σκηνής χρησίμευε ως σταθερό σκηνικό φόντο της παράστασης. Ο ελεύθερος προσκήνιος χώρος ανάμεσα στα παρασκήνια και το σκηνικό βάθος αποτελούσε την ορατή περιοχή της σκηνικής δράσης. Το υπόλοιπο σκηνικό κτίσμα χρησίμευε για τις αθέατες λειτουργίες του θεάτρου, για ν' αλλάζουν κουστούμια οι υποκριτές και να προσαρμόζουν οι τεχνικοί τα διάφορα θεατρικά μηχανήματα (Κοντογιώργη, 2000: 17). Στις περισσότερες θεατρικές παραστάσεις το σκηνικό βάθος αναπαριστά την όψη ενός ανακτόρου ή ενός ναού, που σε συνδυασμό με τις προεξοχές των παρασκηνίων σχημάτιζε μια θεατρική κατασκευή σχήματος Π σε κάτοψη. Διέθετε τρεις θύρες, την κεντρική ή βασίλειο θύρα, με πλούσια διακόσμηση, που τη χρησιμοποιεί κυρίως ο πρωταγωνιστής του έργου, και άλλες δύο δεξιά και αριστερά της (Κοντογιώργη, 2000: 17-18). Η πρόσοψη της σκηνής εκτός από κάποιο ανάκτορο ή ναό, αναπαριστούσε σπηλιές, στρατιωτικές σκηνές ή μικρά σπίτια και γι αυτό χρησιμοποιούνταν πολλές φορές πρόσθετες σκηνικές κατασκευές. Για την αναπαράσταση ενός εσωτερικού χώρου χρησιμοποιούσαν το εκκύκλημα, μια τροχήλατη πλατφόρμα, στρεφόμενη, κυλιόμενη ή συρόμενη προς τα έξω, από το κεντρικό θύρωμα της σκηνής. Ευρεία επίσης ήταν η χρήση της ανυψωτικής μηχανής ή γερανού, ενός περίπλοκου συνδυασμού από μοχλούς με τροχαλίες και σχοινιά, που τοποθετούνταν στο πάνω μέρος της σκηνής και συνήθως διευκόλυνε τις υπερφυσικές εμφανίσεις. Στη στέγη ή τον πάνω όροφο της σκηνής βρισκόταν το θεολογείο, ένα περιορισμένο επίπεδο στάσης για τις θεότητες, την εμφάνιση των οποίων διευκόλυναν διάφορα ηχητικά και οπτικά τεχνάσματα (το «κεραυνοσκοπείο», το «βροντείο» κλπ). Επίσης συχνά, κατασκευαζόταν «χαρώνειοι κλίμακες», μια ή περισσότερες καταπακτές απ' όπου αναδύονταν πρόσωπα του Κάτω Κόσμου (Κοντογιώργη, 2000: 19-20). 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Λειτουργικά Στοιχεία του Αρχαίου Θεάτρου Οι βασικές αρχές του θεατρικού σχεδιασμού κατά την αρχαιότητα συνέβαλαν στην συγκέντρωση των θεατών γύρω από τα δρώμενα, στην καλύτερη κατανομή του ήχου και στην ενίσχυση μιας οικείας ακουστικής αίσθησης. Τα πορίσματα και οι μετρήσεις της σύγχρονης εποχής αποδεικνύουν ότι οι μηχανικοί της αρχαιότητας είχαν κατανοήσει τα φαινόμενα της αντήχησης και των ηχοανακλάσεων. Ένα σύνολο εμπειρικών γνώσεων εγγράφονται στο σχήμα και τη μορφή του κλασικού αθηναϊκού θεάτρου (Μπάρκας, 1994: 39) : -Ήρεμο ακουστικό περιβάλλον, απουσία διαταρακτικών θορύβων, -Υπαίθριοι χώροι μεγάλης χωρητικότητας, -Αμφιθέατρα κυκλικού σχήματος, -Ηχοανακλαστικές επιφάνειες κοντά στους υποκριτές, εξαφάνιση των ηχοανακλαστικών επιφανειών πίσω από τους θεατές. 3

4 Η τοποθέτηση του κοίλου στην πλαγιά ενός λόφου και η κατασκευή βαθμίδων ευνοούν τις συνθήκες υπαίθριας ηχοδιάδοσης. Στο σύνολο των θεατρικών μνημείων καταγράφονται μεγάλες κλίσεις (συχνά μεγαλύτερες στα άνω διαζώματα) που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της ηχοαπορρόφησης του χρήσιμου ήχου από τα σώματα των θεατών (Lehmann, 1969). Το ανάκλαστρο της ορχήστρας, ενισχύει τον κατευθείαν ήχο (κυρίως στο κάτω διάζωμα στα όπου κανένα άλλο διαθέσιμο ανάκλαστρο δεν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια) με ελάχιστη χρονική καθυστέρηση (Canac, 1967). Η έλλειψη στέγης εξαφανίζει τις ανεπιθύμητες ηχοανακλάσεις, περιορίζοντας τη διάρκεια της αντήχησης (Μπάρκας, 2004: 3). Με αφορμή την παράσταση της Ορέστειας (458 π.χ.) και την ανάπτυξη του ξύλινου σκηνικού πλαισίου, η φωνή του ηθοποιού ενισχυόταν στις ψηλότερες βαθμίδες, περιοχή όπου οι ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα εξασθενούν σημαντικά. Η εμφάνιση του ηθοποιού στο θεολογείο επιφέρει σημαντική πτώση των ηχητικών εντάσεων, κατάσταση που βελτιώνεται με τη διαμόρφωση του επισκηνίου (Μπάρκας, 2007). Η ευεργετική συνεισφορά του σκηνικού πλαισίου περιορίζεται στο κατώτερο τμήμα της σκηνής. Όταν τελικά η μεγέθυνση της σκηνής στον τύπο του ελληνιστικού και ελληνορωμαϊκού θεάτρου οδήγησε στην ανάπτυξη ενός διώροφου ή τριώροφου κτιρίου, εμφανίστηκε ο κίνδυνος της ενίσχυσης των καθυστερημένων ηχοανακλάσεων από την ορχήστρα, με συνέπεια την αύξηση της αντήχησης και τη μείωση της καταληπτότητας στα ψηλότερα διαζώματα. Αυτό οδήγησε στη συρρίκνωση της χωρητικότητας του αμφιθεάτρου, γεγονός που εξηγεί τη μειονεκτική ακουστική συμπεριφορά των ρωμαϊκών θεάτρων (Μπάρκας, 1994: 53). Για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ηχοανακλάσεων, η πρόσοψη της λίθινης σκηνής απέκτησε ένα τυπικό διάκοσμο, με εσοχές, ανάγλυφα και γλυπτά συμπλέγματα, ευνοώντας την ηχοδιάχυση στις μικρές και πολυποίκιλες επιφάνειές της (Canac, 1967). Στη συνέχεια, για να ελαχιστοποιηθούν οι ακουστικές παρενέργειες από τη διαμόρφωση μιας υπερυψωμένης εξέδρας προσκηνίου, στον τύπο του ελληνορωμαϊκού θεάτρου και αργότερα στο ρωμαϊκό θέατρο υιοθετήθηκαν ανακλητές εφαρμογές σκηνογραφίας, στα πολυάριθμα ανοίγματα της σκηνής και του υποσκηνίου. Για τη μείωση των αστικών θορύβων στο ρωμαϊκό θέατρο συνέβαλε η υπερμεγέθυνση του κτιρίου της σκηνής (Izenour, 1977: 260). Ωστόσο, τα ισχυρά ανάκλαστρα του θεάτρου της κλασσικής εποχής (η ορχήστρα και το σκηνικό πλαίσιο), θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ηχώ, αν και εφόσον οι επιμέρους ανακλάσεις δεν ήταν εφικτό να ομογενοποιηθούν. Για την αποτροπή ενός τέτοιου φαινομένου, οι ηθοποιοί υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο χώρο της ορχήστρας, παραμένοντας κοντά στο σκηνικό πλαίσιο (το λογείο). Αυτή η εξέλιξη ανέδειξε τη λειτουργική και δραματική σπουδαιότητα του ενδιάμεσου, προσκήνιου χώρου. Επιμέρους αρχαιολογικές και ακουστικές έρευνες οδηγούν στην υπόθεση ενός στενού ισόγειου χώρου, περιορισμένου ανάμεσα στην νοητή εφαπτομένη της ορχήστρας, τα παρασκήνια και το σκηνικό πλαίσιο (Doerpfeld & Reisch, 1896) (Allen, 1918). Επίσης, ακουστικά πειράματα απέδειξαν την υπεροχή μίας χαμηλής εξέδρας μπροστά από τη σκηνογραφία, σε σχέση με ένα υπερυψωμένο προσκήνιο (Izenour, 1977) (Μπάρκας, 1992). Τέλος οι πάροδοι αποτέλεσαν τις βασικές χοάνες εκτόνωσης των πλάγιων ηχοανακλάσεων προς το κοίλο και σε συνδυασμό με τα παρασκήνια εξασφάλισαν την πλευρική προστασία της σκηνής, αποτρέποντας την ηχώ μεταξύ των αναλημμάτων του κοίλου και της σκηνής (Canac, 1957). 4. Οι Απόπειρες Αναβίωσης του Αρχαίου Δράματος Στη δεκαετία του 1860 έγιναν κάποιες προσπάθειες για την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού δράματος (ο θίασος «Σοφοκλής») (Κοντογιώργη, 2000: 51). Ωστόσο το κοινό κουραζόταν από την καθαρεύουσα και τη στομφώδη ερμηνεία των συντελεστών, με 4

5 αποτέλεσμα το 1868, οι παραστάσεις να διακοπούν οριστικά (Τσούχλου & Μπαχαριάν, 1985: 50-51). Το 1901 ιδρύεται το Βασιλικό Θέατρο, εξέλιξη σταθμός για την πρόοδο του θεάτρου στην Ελλάδα και η Νέα Σκηνή του Χρηστομάνου, που παρουσιάζει την «Αντιγόνη» (1905, στο Παναθηναϊκό Στάδιο) (Φωτόπουλος, 1987: 34). Το 1919 η Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου ανεβάζει τον «Οιδίποδα Τύραννο», σε σκηνογραφία του Αντώνη Φωκά (Τσούχλου & Μπαχαριάν, 1985: 66). Τη δεκαετία του '20 ξεχωρίζει ένα ζευγάρι οραματιστών της αναβίωσης του αρχαίου δράματος, ο Άγγελος Σικελιανός και η Εύα Πάλμερ-Σικελιανού που δημιουργούν τις Δελφικές Γιορτές, με παραστάσεις που αναστάτωσαν τον καλλιτεχνικό και πνευματικό κόσμο της εποχής (Φωτόπουλος, 1987: 37). Στις πρώτες Δελφικές Γιορτές (1927) παρουσιάζεται o «Προμηθέας Δεσμώτης», προσπάθεια που ουσιαστικά προσδιόρισε τις παραμέτρους της αναπαράστασης του δράματος μέχρι τις μέρες μας (Μαυρομούστακος, 1997: 184). Στις δεύτερες Δελφικές Γιορτές (1930), ξαναπαίζεται ο «Προμηθέας Δεσμώτης» και παρουσιάζονται οι «Ικέτιδες». Το ο Φ. Πολίτης αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση του Εθνικού (πρώην Βασιλικού Θεάτρου) και ζητάει τη βοήθεια των σκηνογράφων Κ. Κλώνη και του Α. Φωκά. Ο Κλώνης δημιούργησε έναν πρωτόγνωρο τύπο σκηνογραφίας σύμφωνα με τις επίκαιρες ευρωπαϊκές τάσεις : ογκώδη σκηνικά με αρχιτεκτονικές φόρμες γεμίζουν τη σκηνή του θεάτρου. Ο «Αγαμέμνων» θα αποτελέσει την αρχή μιας σειράς σκηνογραφιών που θα σημαδέψουν την πορεία του ελληνικού θεάτρου, καθώς εφευρίσκονται καινούριες τεχνικές και χρησιμοποιούνται νέα υλικά που αντικαθιστούν τα μέχρι τότε επιζωγραφισμένα υφάσματα του σκηνικού (Φωτόπουλος, 1987: 44). Ο Κ. Κουν ιδρύει το Θέατρο Τέχνης (1942) και με τους Τσαρούχη, Διαμαντόπουλο και Κόντογλου ανοίγει καινούριους δρόμους. Αρχιτέκτονες συνεχίζουν σποραδικά να ασχολούνται με το θεατρικό σκηνικό όπως οι Πικιώνης και Λάσκαρης, καθώς και Έλληνες σκηνογράφοι, με σπουδές στο εξωτερικό όπως οι Βακαλό και Ανεμογιάννης. Ο Α. Καρζής με το Θυμελικό Θίασο, προσπαθεί να προσεγγίσει και εικαστικά την αυθεντική μορφή του αρχαίου δράματος, με μάσκες, κοθόρνους και κοστούμια. Αργότερα ο Σ. Καραντινός επαναφέρει τις αρχαίες σκευές σε συνεργασίες με τους Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα και του Ν. Νικολάου, για να δώσει μεγαλύτερη θεατρικότητα στις παραστάσεις του. Στο Εθνικό, η συνεργασία του Α. Σολομού με τον Γ. Βακαλό αποφέρει μια σειρά από κωμωδίες του Αριστοφάνη (Φωτόπουλος, 1987: 46-47). Στη Θεσσαλονίκη ιδρύεται το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (1962) και αργότερα ορισμένοι ιδιωτικοί θίασοι, που κατέθεσαν διαφορετικές αξιόλογες ιδέες, όπως η Πειραματική Σκηνή της Τέχνης (Κοντογιώργη, 2000: 63). Αυτή την περίοδο ολοένα και περισσότεροι ζωγράφοι ασχολούνται συστηματικά με το αρχαίο θέατρο, όπως ο Βασιλείου, ο Μόραλης και ο Εγγονόπουλος, αλλά και γλύπτες όπως ο Παππάς και ο Τάκης, μεταφέροντας την προσωπική γραφή τους στις σκηνογραφίες (Φωτόπουλος, 1987: 47). 5. Χαρακτηριστικές Σκηνογραφίες από το Δείγμα της Έρευνας 5.1 Κλεόβουλος Κλώνης Ο Κ. Κλώνης ήταν μόνιμος σκηνογράφος από την αρχή της λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου και ο πρώτος που ουσιαστικά ανέλαβε να λύσει τα σκηνογραφικά προβλήματα της αναβίωσης του αρχαίου δράματος στα αρχαία υπαίθρια θέατρα (Φωτόπουλος, 1987: 411) (Γεωργουσόπουλος, 2007). Απέρριπτε το δισδιάστατο ζωγραφικό σκηνικό και υποστήριζε ότι ο ηθοποιός πρέπει να κινείται σε ένα σκηνικό-περιβάλλον, χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονικούς όγκους, αντί για επιζωγραφισμένα φόντα (Κοντογιώργη, 2000: 70-71). Παράλληλα με την καθιέρωση των Επιδαυρίων (1955), έδωσε μια οριστική λύση στο πρόβλημα της σκηνογράφησης: οι ουδέτεροι και συχνά αφηρημένοι αρχιτεκτονικοί όγκοι αντικαταστάθηκαν με ένα σχεδόν μόνιμο σκηνικό, που συνήθως εικόνιζε την πρόσοψη ενός αρχαίου ναού ή ανακτόρου, με μια κεντρική και δύο πλευρικές εισόδους, κατά τις εξελίξεις της 5

6 σκηνής στα τέλη του 5ου αιώνα π.χ.. Μπροστά από το κεντρικό οίκημα προσθαφαιρούνται, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε παράστασης, διάφορα συμπληρωματικά αρχιτεκτονικά μέλη, όπως κιονοστοιχίες, ανοίγματα και πολυεπίπεδες κλίμακες (Κοντογιώργη, 2000: 80). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι δύο παραλλαγές που δημιούργησε την πρώτη χρονιά των Επιδαυρίων για την «Εκάβη» (1955) (εικόνα 1) και την «Ορέστεια» (1955) (εικόνα 2). Στις πρώτες τέσσερις παραστάσεις του, παρά τη σωστή απόδοση του σκηνικού βάθους (ενιαίο σκηνικό με έναν όροφο), η υπερυψωμένη εξέδρα του προσκήνιου δεν εξασφαλίζει τη σωστή εκμετάλλευση του ανάκλαστρου της ορχήστρας. Στον «Οιδίποδα επί Κολωνώ» (1958) (εικόνα 3) παρατηρούμε σημαντική βελτίωση των ακουστικών συνθηκών: στο μέσον της σκηνογραφίας βρίσκεται επιβλητικό πρόπυλο και μπροστά του κεκλιμένο επίπεδο που συνδέει το χαμηλό προσκήνιο με την ορχήστρα. Ο συνδυασμός της ενιαίας πλάτης και του χαμηλού προσκηνίου επιτρέπουν την έγκαιρη ομαδοποίηση των δύο βασικών ηχοανακλάσεων, (από το σκηνικό πλαίσιο και την ορχήστρα), και την επιτυχημένη ενίσχυση του κατευθείαν ήχου. Παράλληλα η κάτοψη σχήματος Π, με τα παρασκήνια στις άκρες, βοηθά στον εστιασμό της δέσμης των ηχοανακλάσεων από την σκηνή προς το κοίλο και διοχετεύει τις καθυστερημένες ανακλάσεις στις παρόδους. Εικ. 1: «Εκάβη» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1955 Εικ. 2: «Ορέστεια» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1955 Εικ. 3: «Οιδίπους επί Κολωνώ» Σοφοκλή, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1958 Ωστόσο, τις επόμενες χρονιές («Αγαμέμνων» και «Χοηφόροι» (1959), «Φοίνισσες» (1960), «Ηλέκτρα» και «Αίας» (1961), «Βάκχες» και «Ελένη» (1962) η μορφή του σκηνικού επιστρέφει στα χαρακτηριστικά της πρώτης περιόδου δηλαδή το ενιαίο σκηνικό πλαίσιο και το υπερυψωμένο προσκήνιο. Μάλιστα, στις επόμενες παραστάσεις («Προμηθέας Δεσμώτης» 1963 και «Ίων» 1964), οι ακουστικές προϋποθέσεις δείχνουν να 6

7 διαφοροποιούνται ακόμη περισσότερο καθώς το σκηνικό επεκτείνεται σε δεύτερο επίπεδο ενώ παράλληλα διασπάται. Ειδικά στις τελευταίες παραστάσεις του δείγματος, «Ηρακλείδες» (1970) και «Χοηφόρες» (1972) εξαλείφει πλήρως την πλάτη του σκηνικού, κατασκευάζοντας μνημειακά πρόπυλα, και προσθέτει μια υπερυψωμένη εξέδρα, δυσχεραίνοντας την ενεργοποίηση του μοναδικού διαθέσιμου ανάκλαστρου, της ορχήστρας. 5.2 Γιώργος Βακαλό Στις αριστοφανικές κωμωδίες του Εθνικού Θεάτρου ξεχωρίζει η σκηνογραφική δουλειά του Γ. Βακαλό ο οποίος υποστήριζε την ανάγκη μιας διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στο αρχιτεκτονικό και ζωγραφικό σκηνικό (Βακαλό, 1982: 95). Σε όλες τις σκηνογραφίες της δεκαετίας του '50 («Εκκλησιάζουσες» 1957, «Λυσιστράτη» 1957, «Θεσμοφοριάζουσες» 1958 και «Βάτραχοι» 1959), ακολουθεί μια τυπική επίλυση όπου οι όψεις των αρχιτεκτονημάτων παραπέμπουν άμεσα στα νεοκλασικά κτίρια της Αθήνας, θέλοντας να τονίσει την έννοια της πολιτισμικής συνέχειας. Εφάρμοσε την τριμερή διαίρεση του μονώροφου σκηνικού βάθους, διακοσμώντας όμως κάθε αρχιτεκτονικό μέλος με ένα πλήθος συμπληρωματικές κατασκευές (εικόνα 4). Παρόλο που ο διάκοσμος στις επιφάνειες είναι ζωγραφικός, με ελάχιστα ανάγλυφα, η υπερυψωμένη εξέδρα του προσκηνίου σε όλες τις παραστάσεις δυσχεραίνει την ακουστική ενίσχυση του ηθοποιού. Εικ. 4: «Λυσιστράτη» Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1957 Την περίοδο του 60, επισημαίνουμε τις «Σφήκες» (1963) και τους «Ιππείς» (1968), όπου διατηρούνται το υψηλό προσκήνιο και η ενιαία πλάτη από ανακλαστικά υλικά. Ωστόσο, η πρόσθετη επέκταση του σκηνικού σε δεύτερο σκηνικό επίπεδο, είναι εξέλιξη που δεν ευνοεί την καταληπτότητα στα υψηλά διαζώματα. Εμμένοντας στην αγάπη του για το χρώμα, στις «Νεφέλες» (1970), εφαρμόζει μια εντελώς διαφορετική κατασκευή: μία επιβλητική κλίμακα που συνδέει την ορχήστρα με το υπερυψωμένο προσκήνιο και δύο πλαϊνές σκάλες που περισφίγγουν το κεντρικό ικρίωμα εξυπηρετώντας το δεύτερο επίπεδο της σκηνογραφίας. Σε αυτή την περίπτωση το υπερυψωμένο προσκήνιο σε συνδυασμό με το ηχοαπορροφητικό υλικό στο σκηνικό βάθος, δυσκολεύει τις συνθήκες καταληπτότητας. 5.3 Γιάννης Τσαρούχης Ο Γ. Τσαρούχης παρουσιάζει την πρώτη του επαγγελματική σκηνογραφία για το αρχαίο θέατρο μόλις το 1959 με τις «Όρνιθες» του Θεάτρου Τέχνης (εικόνα 5). Η παράσταση συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου και ήταν μία από τις σπάνιες (τότε) περιπτώσεις που είχε δοθεί αυτή η δυνατότητα σε ένα άλλο θίασο (εκτός από το Εθνικό Θέατρο). Το σκηνικό ήταν ένα ξύλινο ικρίωμα, με διάφορα κεκλιμένα επίπεδα, και μια κλίμακα, που οδηγούσε στην ορχήστρα, ενώ στην πλάτη της κατασκευής τοποθετήθηκαν καραβόπανα. Όλο το σκηνικό παρέπεμπε στη μιζέρια που περιγράφουν αρχικά οι πρωταγωνιστές. Κατά την εξέλιξη της κωμωδίας, η σκηνογραφία συμπληρωνόταν με πρόσθετα κινητά αντικείμενα, σημαιάκια και πολύχρωμα λαμπιόνια, όπως στα πανηγύρια της ελληνικής υπαίθρου (Κοντογιώργη, 2000: ). Το υπερυψωμένο προσκήνιο δεν διευκολύνει την 7

8 ανακλαστική συνεισφορά της ορχήστρας, ενώ οι ηχοαπορροφητικές επιφάνειες στο βάθος της σκηνογραφίας δεν ευνοούν τις ακουστικές συνθήκες του υπαίθριου χώρου. Εικ. 5: «Όρνιθες» Αριστοφάνη, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Επίδαυρος, Νίκος Νικολάου Ο Ν. Νικολάου συνεργάστηκε με τα κρατικά θέατρα, κυρίως με το Κ.Θ.Β.Ε.. Απορρίπτει τη μουσειακή αναβίωση της αναπαράστασης και αποδέχεται τη συνειδητή επιλογή του Κουν να αναμειγνύει τα αρχαία με τα σύγχρονα στοιχεία (Φωτόπουλος, 1990: 142). Θεωρούσε ότι το σκηνικό στο αρχαίο θέατρο, πρέπει να είναι απλό, επειδή τα αρχαία έργα διαθέτουν μια αυτόνομη δυναμική και δεν χρειάζεται κανένα εννοιολογικό συμπλήρωμα, παρά μόνο τη καλή ακουστική του θεατρικού χώρου (Τσούχλου & Μπαχαριάν, 1985: 159). Στα σκηνικά του προσπάθησε να μεταφέρει τις εικαστικές αντιλήψεις του, συνδυάζοντας τις πλαστικές μορφές της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου με το δισδιάστατο χαρακτήρα της αττικής αγγειογραφίας (Κοντογιώργη, 2000: 120). Στον «Οιδίποδα Τύραννο», τον «Προμηθέα Δεσμώτη» και την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» (αρχές της δεκαετίας του '60) εφαρμόζει ένα κοινό, λιτό σκηνικό, με ένα ενιαίο, ξύλινο διώροφο κτίσμα, θεολογείο στο επισκήνιο και υπερυψωμένο προσκήνιο με πλευρικές κλίμακες (εικόνα 6). Την επόμενη δεκαετία συνεργάζεται με τον Α. Σολομό για το Εθνικό Θέατρο («Αντιγόνη» 1974). Προσεγγίζει το σκηνικό με ακόμη μεγαλύτερη αφαίρεση, αναδεικνύοντας μόνο τις δύο μνημειακές πύλες. Εικ. 6: «Προμηθέας Δεσμώτης» Αισχύλου, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο θέατρο Φιλίππων, Νίκος Εγγονόπουλος Ο Ν. Εγγονόπουλος προσπαθεί να συνδυάσει τις ευρωπαϊκές αναζητήσεις Σουρεαλισμού με την ελληνική παράδοση, μεταφέροντας στη σκηνή κατασκευές ιστορικής και εθνικής μνήμης, παρά τα προσωπικά του βιώματα και επιθυμίες. Χρησιμοποιεί τη βυζαντινή αντίληψη (τα αντικείμενα αποδίδονται σε κοντινά προς το θεατή επίπεδα), ενώ η γεωμετρική προοπτική χρησιμοποιείται απλά για να τονιστεί κάποιο ουσιώδες στοιχείο, στο βάθος της σύνθεσης (Βακαλό, 1982: 92-94). 8

9 Εικ. 7: «Ιππόλυτος» Ευριπίδη, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων & Αρχαίο Θέατρο Θάσου, 1964 Για τον «Ιππόλυτο» (1964 Κ.Θ.Β.Ε.) (εικόνα 7) εφάρμοσε ένα ξύλινο διώροφο ανάκτορο, με κεντρική πύλη και δύο δευτερεύουσες θύρες. Παράλληλα απέδωσε με απολυτότητα την όψη του προσκηνίου (από επιζωγραφισμένη λιθοδομία), το οποίο αποκτά σχεδόν το ύψος ορόφου, δημιουργώντας ένα πλήρες υποσκήνιο, σύνθεση που ουσιαστικά ακυρώνει την ανακλαστική συνεισφορά της ορχήστρας και επαναλαμβάνεται σε γενικές γραμμές στη «Λυσιστράτη» (1965, Κ.Θ.Β.Ε.). 5.6 Βασίλης Βασιλειάδης Ο Β. Βασιλειάδης εμφανίζεται σκηνογραφικά στις αρχές της δεκαετίας του 60, χωρίς να ενταχθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό κίνημα της εποχής, αλλά αναπτύσσοντας δικές του απόψεις, επηρεασμένες από τη λαϊκή παράδοση (Φωτόπουλος, 1987: 101). Παρόλο που τα σκηνικά του διαφέρουν μορφολογικά και ογκοπλαστικά, έχουν ως κοινό γνώρισμα την πλαστικότητα, χωρίς καθόλου ζωγραφικά στοιχεία, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μονόχρωμο υλικό, που δίνει στο σκηνικό ομοιογένεια. Για τον «Αγαμέμνονα» (1965) (εικόνα 8), κατασκεύασε ένα μονώροφο σκηνικό με ενιαία πλάτη και χαμηλό προσκήνιο. Τονίζει την κεντρική πύλη του αρχαίου κτίσματος και τοποθετεί δύο μικρά παράπλευρα ανοίγματα. Αυτή η σύνθεση δείχνει να προσαρμόζεται στις ακουστικές απαιτήσεις των θεάτρων ανοιχτής κάτοψης. Αντίθετα, στο «Φιλοκτήτη» (1967) δημιουργεί επάλληλους κυκλικούς τομείς, αυξάνοντας σταδιακά τη στάθμη από το κέντρο προς την περιφέρεια. Στα ενδιάμεσα κεκλιμένα επίπεδα που προκύπτουν, κατασκευάζει ακτινωτά μια ραμπόσκαλα που συγκλίνει προς το κέντρο της ορχήστρας, καταργώντας το σκηνικό βάθος και δημιουργώντας ένα υπερυψωμένο προσκήνιο, σύνθεση που αναιρεί ταυτόχρονα τα δύο εν δυνάμει ανάκλαστρα του χώρου. Τέλος, στους «Πέρσες» (1971), εφαρμόζει μια μνημειακή σκηνογραφία χωρίς σκηνικό βάθος, (πλάκες διαφόρων μεγεθών και ανάγλυφα στοιχεία που παραπέμπουν στην Ανατολή) με υπερυψωμένο προσκήνιο, ενώ τοποθετεί μια κεντρική πύλη πίσω από επιβλητικές κλίμακες. Εικ. 8: «Αγαμέμνων» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος,

10 6. Μεθοδολογία της Έρευνας Το πρώτο μέρος της έρευνας μας ήταν η αναζήτηση του φωτογραφικού υλικού των παραστάσεων με σκοπό την συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος, ικανού μεγέθους για την αναγνώριση των παραμέτρων ανάλυσης των σκηνογραφιών. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος για την περίοδο προήλθε από τα λευκώματα και τα προγράμματα των παραστάσεων του Εθνικού και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και από το αρχείο του Εθνικού Μουσείου Θεάτρου (Πανεπιστημίου, Αθήνα). Επειδή τα δεδομένα από τις παραστάσεις του Θυμελικού Θιάσου, του Πειραϊκού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης ήταν ελλιπή, τα στοιχεία τους δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά στο δείγμα της έρευνας. Τα πλήρη στοιχεία των πενηντατεσσάρων (54) παραστάσεων που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν με παραμέτρους όπως: η ύπαρξη σκηνικού βάθους, η ενιαία ή διασπασμένη κατασκευή φόντου, ο αριθμός των ορόφων και των ανοιγμάτων στο ισόγειο, το ύψος της προσκήνιας εξέδρας και τα υλικά κατασκευής των σκηνικών. Οι παραπάνω παράμετροι θεωρήθηκαν σε πρώτο επίπεδο, ως οι σημαντικότερες για να προσεγγιστεί η ακουστική λειτουργία της σκηνογραφίας σε υπαίθριες συνθήκες παράστασης. Ωστόσο, υπήρξε μεγάλη δυσκολία για να εξακριβωθούν όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, επειδή φωτογραφίες των παραστάσεων που διασώζονται είναι συνήθως ασπρόμαυρες. Στον Πίνακα 1 εμφανίζονται αριθμημένες με αύξουσα χρονολογική σειρά οι πενηντατέσσερις (54) παραστάσεις του δείγματος (τίτλος, συγγραφέας, θεατρικός φορέας, χώρος παράστασης, χρονολογία και σκηνογράφος). Δηλαδή δίδονται αναλυτικά τα δεδομένα των γραμμών του Πίνακα 3. Πίν. 1: οι παραστάσεις του δείγματος Παραστάσεις 01 «Νεφέλες» Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1951, Ν. Χατζηκυριάκος- Γκίκας 02 «Οιδίπους Τύραννος» Σοφοκλή, Αρχαίο Στάδιο Δελφών, 1951, Κ. Κλώνης 03 «Ιππόλυτος» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1954, Κ. Κλώνης 04 «Ορέστεια» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Ηρώδειο & Επίδαυρος, , Κ. Κλώνης 05 «Εκάβη» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1955, Κ. Κλώνης 06 «Εκκλησιάζουσες» Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1957, Γ. Βακαλό 07 «Λυσιστράτη» Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1957, Γ. Βακαλό 08 «Θεσμοφοριάζουσαι» Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1958, Γ. Βακαλό 09 «Οιδίπους Επί Κολωνώ» Σοφοκλή, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1958, Κ. Κλώνης 10 «Ορέστεια, Αγαμέμνων» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1959, Κ. Κλώνης 11 «Ορέστεια, Χοηφόροι» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1959, Κ. Κλώνης 12 «Κύκλωψ» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1959, Α. Νομικός 13 «Βάτραχοι» Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1959, Γ. Βακαλό «Όρνιθες» Αριστοφάνη, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Επίδαυρος, 1959, Γ. Τσαρούχης «Φοίνισσες» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1960, Κ. Κλώνης 16 «Ηλέκτρα» Σοφοκλή, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1961, Κ. Κλώνης 17 «Αίας» Σοφοκλή, Επίδαυρος, 1961, Κ. Κλώνης «Οιδίπους Τύραννος» Σοφοκλή, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο θέατρο Φιλίππων & Αρχαίο θέατρο 18 Θάσου, 1961, Ν. Νικολάου 19 «Βάκχες» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1962, Κ. Κλώνης 20 «Ελένη» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1962, Κ. Κλώνης «Προμηθέας Δεσμώτης» Αισχύλου, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο θέατρο Φιλίππων & Αρχαίο 21 Θέατρο Θάσου, 1962, Ν. Νικολάου 22 «Προμηθεύς Δεσμώτης» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1963, Κ. Κλώνης 23 «Σφήκες» Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1963, Γ. Βακαλό «Ιφιγένεια Εν Αυλίδι» Ευριπίδη, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο θέατρο Φιλίππων & Αρχαίο θέατρο Θάσου, 1963, Ν. Νικολάου «Άλκηστις» Ευριπίδη, Εθνικό θέατρο, Επίδαυρος, 1963, Κ. Κλώνης 26 «Ικέτιδες» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1964, Γ. Παππάς 10

11 Παραστάσεις 27 «Ίων» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1964, Κ. Κλώνης 28 «Ανδρομάχη» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, 1964, Κ. Κλώνης «Ιππόλυτος» Ευριπίδη, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων & Αρχαίο Θέατρο Θάσου, , Ν. Εγγονόπουλος 30 «Αγαμέμνων» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1965, Β. Βασιλειάδης «Λυσιστράτη» Αριστοφάνη, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο θέατρο Φιλίππων & Αρχαίο θέατρο 31 Θάσου, 1965, Ν. Εγγονόπουλος «Τρωαδίτισσες» Ευριπίδη, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο θέατρο Φιλίππων & Αρχαίο θέατρο 32 Θάσου, 1966, Λ. Ζαΐμη 33 «Φιλοκτήτης» Σοφοκλή, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1967, Β. Βασιλειάδης «Ειρήνη» Αριστοφάνη, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο θέατρο Φιλίππων & Αρχαίο θέατρο Θάσου, 1967, Λ. Ζαΐμη «Επτά Επί Θήβας» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1968, Α. Σολομός 36 «Ρήσος» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1968, Π. Μαντούδης 37 «Ιππείς» Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος & Ηρώδειο, 1968, Γ. Βακαλό 38 «Ηλέκτρα» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1969, Π. Μαντούδης «Πλούτος» Αριστοφάνη, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο θέατρο Φιλίππων & Αρχαίο θέατρο Θάσου, , Ν. Σαχίνης 40 «Αντιγόνη» Σοφοκλή, Εθνικό θέατρο, Επίδαυρος, 1969, Κ. Κλώνης 41 «Νεφέλες» Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1970, Γ. Βακαλό «Αντιγόνη» Σοφοκλή, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο θέατρο Φιλίππων & Αρχαίο θέατρο Θάσου, , Γ. Πάτσας 43 «Ηρακλείδαι» Ευριπίδη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1970, Κ. Κλώνης 44 «Πέρσες» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1971, Β. Βασιλειάδης «Βάτραχοι» Αριστοφάνη, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Θάσου & Σαλαμίνας 45 (Κύπρου), 1971, Γ. Πάτσας 46 «Εκκλησιάζουσες» Αριστοφάνη, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1972, Ν. Νικολάου 47 «Ορέστεια, Χοηφόροι» Αισχύλου Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1972, Κ. Κλώνης «Ιφιγένεια Εν Ταύροις» Ευριπίδη, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Θάσου, 48 Δωδώνης & Δίου, 1972, Ρ. Γεωργιάδου «Όρνιθες» Αριστοφάνη, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο θέατρο Φιλίππων, 1973, Γ. Καλατζόπουλος 49 & Γ. Κύρου 50 «Βάτραχοι» Αριστοφάνη Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1973, Σ. Χαρατσίδης 51 «Αντιγόνη» Σοφοκλή, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1974, Ν. Νικολάου «Προμηθεύς Δεσμώτης» Αισχύλου, Εθνικό Θέατρο, Επίδαυρος, 1974, Δ. 52 Φωτόπουλος 53 «Επτά Επί Θήβας» Αισχύλου, Θέατρο Τέχνης, Ηρώδειο, 1975, Ι. Παπαντωνίου 54 «Ηλέκτρα» Σοφοκλή, Κ.Θ.Β.Ε., Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Δίου, Κουρίου (Κύπρος) & Επίδαυρος, 1975, Δ. Φωτόπουλος Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται με κωδικούς οι παράμετροι της ανάλυσης του δείγματος, όπου με το σύμβολο +/- σημαίνεται η ύπαρξη ενός σκηνογραφικού στοιχείου, με αριθμούς χαρακτηρίζεται το πλήθος των ορόφων, των ανοιγμάτων και το ύψος της εξέδρας του προσκηνίου (0 η έλλειψη εξέδρας, 1 η εξέδρα χαμηλού ύψους 0,50 μ. και 2 η υπερυψωμένη εξέδρα >0,50 μ.). Τέλος, με αρχικά συμβολίζεται το είδος του δράματος (Τ τραγωδία, Κ κωμωδία, ΣΔ σατυρικό δράμα) και περιγράφονται τα υλικά κατασκευής των σκηνικών. Δηλαδή δίδονται αναλυτικά τα δεδομένα των στηλών του Πίνακα 3. Πίν. 2: οι παράμετροι ανάλυσης του δείγματος Παράμετροι ΣΒ εσβ αο υπ αα εδ σκηνικό βάθος ενιαίο σκηνικό βάθος αριθμός ορόφων ύψος προσκηνίου αριθμός ανοιγμάτων είδος δράματος +/- +/- 0 / 1 / 2 0 / 1 / 2 0 / 1 / 2 Τ / Κ / ΣΔ ΥΚ υλικά - περιγραφή κατασκευής 11

12 Στον Πίνακα 3 εμφανίζεται το σύνολο των δεδομένων της έρευνας από τις πενηντατέσσερις (54) σκηνογραφίες σύγχρονων παραστάσεων του αρχαίου δράματος την περίοδο Πίν. 3: τα δεδομένα της έρευνας ΣΒ εσβ αο υπ αα εδ Κ Λείες επίπεδες επιφάνειες, αρχιτεκτονικά μέλη από ντεκουπαρισμένο χαρτόνι Τ Λείες ξύλινες μονόχρωμες επιφάνειες Τ Λίθινοι μονόχρωμοι αρχιτεκτονικοί όγκοι Τ Λίθινοι μονόχρωμοι αρχιτεκτονικοί όγκοι (μόνιμο μέρος) Τ Λίθινοι μονόχρωμοι αρχιτεκτονικοί όγκοι (μόνιμο μέρος) Κ Λίθινοι μονόχρωμοι αρχιτεκτονικοί όγκοι (μόνιμο μέρος) Κ Λείες ξύλινες επιφάνειες, κατασκευές από χαρτόνι Κ Ζωγραφισμένες ξύλινες λείες επιφάνειες, όψη «Π» από ντεκουπαρισμένο χαρτόνι Τ Ξύλινοι μονόχρωμοι όγκοι, πρόσθετα στοιχεία από συνθετικό υλικό Τ Μονόχρωμες λείες επίπεδες ξύλινες επιφάνειες Τ Μονόχρωμες λείες επίπεδες ξύλινες επιφάνειες ΣΔ Μόνιμο σκηνικό βάθος Κ Λείες επίπεδες ξύλινες επιφάνειες Κ Ξύλινη κατασκευή, πάσσαλοι με καραβόπανα Τ Λείες μονόχρωμες επιφάνειες Τ Λείες μονόχρωμες επιφάνειες Τ Ξύλινες λείες επιφάνειες Τ Ξύλινη ζωγραφισμένη πλάτη Τ Λείες επιφάνειες Τ Λείες μονόχρωμες επιφάνειες Τ Ξύλινη ενιαία πλάτη Τ Λείες ξύλινες επιφάνειες Κ Λείες ξύλινες επιφάνειες Τ Ξύλινη ενιαία πλάτη Τ Ξύλινες επιφάνειες Τ Γύψινα αγάλματα σε λίθινες βάσεις 12

13 ΣΒ εσβ αο υπ αα εδ Τ Διώροφη ξύλινη κατασκευή Τ Ξύλινη πλάτη με ξύλινο πλαίσιο Τ Διώροφο ξύλινο κτίσμα Τ Συνθετικό υλικό Κ Ζωγραφισμένες λείες ξύλινες επιφάνειες Τ Διώροφος ξύλινος σκελετός με πλήρωση κόντρα πλακέ Τ Κλιμακωτή κάτοψη σκηνικού χώρου σε σχήμα τεταρτοκύκλιου Κ Ξύλινος σκελετός με πλήρωση από γυψοσανίδα κατά τόπους Τ Πλαίσιο με τυχαίας διατομής στύλους από συνθετικό υλικό Τ Κατασκευή από συνθετικό υλικό, πάσσαλοι & καραβόπανα Κ Λείες ξύλινες επιφάνειες Τ Συνθετικό υλικό & ξύλο Κ Ενιαία πλάτη & τρεις κατασκευές Τ Ανάγλυφες μονόχρωμες επιφάνειες από συνθετικό υλικό Κ Ξύλινος σκελετός με πλήρωση από καραβόπανα Τ Μονόχρωμες επιφάνειες από συνθετικό υλικό Τ Αναπαράσταση λιθοδομής Τ Αναπαράσταση λιθοδομής Κ Αναπαράσταση αρχιτεκτονικών κατασκευών & φυσικού τοπίου από ζωγραφισμένο χαρτόνι Κ Μονόχρωμες, λείες, επίπεδες, ξύλινες επιφάνειες Τ Κατασκευή που αναπαριστά λιθοδομή Τ Ξύλινη πλάτη με πτυχές, αρχιτεκτονικά στοιχεία από συνθετικό υλικό Κ Τρεις διώροφες μεταλλικές σκαλωσιές με ξύλινα δάπεδα Κ Λείες επίπεδες ξύλινες επιφάνειες Τ Ξύλινη ενιαία πλάτη βαμμένη σε σκούρο χρώμα Τ Κατασκευή από ανάγλυφες επιφάνειες συνθετικού υλικού Τ 53 Πλάτη το θέατρο, μεταλλικές σκαλωσιές με ξύλινα δάπεδα στο προσκήνιο & την ορχήστρα Τ 13

14 ΣΒ εσβ αο υπ αα εδ Συνθετικό υλικό αναπαριστά δύο σειρές από λίθινες κιονοστοιχίες 7. Κατηγοριοποίηση ανά Δεκαετία και ανά Παράμετρο Ανάλυσης Από το δείγμα των πενηντατεσσάρων (54) παραστάσεων, δεκατέσσερις (14) ανήκουν στη δεκαετία του 50, είκοσι έξι (26) στη δεκαετία του 60 και δεκατέσσερις (14) στη δεκαετία του 70. Στο σύνολο των παραστάσεων του δείγματος συναντώνται και τα τρία (3) είδη δράματος με την παρακάτω διασπορά: τριάντα επτά (37) τραγωδίες, δεκαέξι (16) κωμωδίες και μία (1) παράσταση σατυρικού δράματος. Oι σαράντα οχτώ (48) από τις πενήντα τέσσερις (54) παραστάσεις του δείγματος διαθέτουν σκηνικό βάθος (ποσοστό 89%), ενώ τριάντα επτά (37) από αυτές έχουν ενιαία κατασκευή (ποσοστό 68,5 %). Όλοι οι σκηνογράφοι κατά τη δεκαετία του 50 έχουν δημιουργήσει σκηνογραφίες με σκηνικό βάθος και μάλιστα ενιαίο, με εξαίρεση τον Γιάννη Τσαρούχη, στις «Όρνιθες» το Από τις είκοσι έξι (26) παραστάσεις της επόμενης δεκαετίας, μόνο τρεις (3) δεν διαθέτουν σκηνικό βάθος, ενώ στις υπόλοιπες είκοσι τρεις (23) το σκηνικό βάθος δεν είναι ενιαίο. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, οι τρεις (3) από τις δεκατέσσερις (14) παραστάσεις του δείγματος δεν έχουν σκηνικό βάθος, ενώ έξι (6) δεν είναι ενιαία κατασκευή. Γενικά, στο σύνολο του δείγματος κυριαρχεί το σκηνικό βάθος, το οποίο σταδιακά τεμαχίζεται ολοένα και περισσότερο. Από το σύνολο του δείγματος οι είκοσι οχτώ (28) παραστάσεις έχουν έναν όροφο, είναι δηλαδή ισόγειες, οι είκοσι (20) έχουν δύο ορόφους και οι υπόλοιπες έξι (6) δεν υψώνονται απ' το έδαφος. Κατά την πρώτη δεκαετία, μόνο τρεις (3) από τις δεκατέσσερις (14) σκηνογραφίες επεκτείνονται σε δεύτερο όροφο. Αντίθετα, στην επόμενη δεκαετία, τα μισά σχεδόν σκηνικά είναι διώροφα. Μετά το 70, η πλειοψηφία των σκηνικών του δείγματος περιορίζεται σε ένα επίπεδο. Από τις πενηντατέσσερις (54) παραστάσεις του δείγματος μία (1) προϋποθέτει απόλυτα ισόγειο προσκήνιο χώρο, εννέα (9) διαθέτουν εξέδρα χαμηλού ύψους (<0,50μ), ενώ οι υπόλοιπες σαράντα τέσσερις (44) (ποσοστό 81,5%) διαθέτουν υπερυψωμένη εξέδρα (>0,5 μ.). Στη δεκαετία του 50 κυριαρχούν οι ανυψωμένες εξέδρες: δύο (2) από τις δεκατέσσερις (14) είναι ελαφρώς υπερυψωμένες, ενώ οι υπόλοιπες δώδεκα (12) υψηλές. Την ίδια πυκνότητα εντοπίζουμε και στην δεκαετία του 60: τέσσερις (4) έχουν χαμηλή εξέδρα, ενώ η πλειοψηφία διαθέτει υπερυψωμένο προσκήνιο. Επίσης κατά την δεκαετία του 70 μόνο σε μία (1) παράσταση διαθέτει ισόγεια διαμόρφωση, τρεις (3) παραστάσεις έχουν χαμηλή εξέδρα και δέκα (10) από τις δεκατέσσερις (14) παραστάσεις έχουν υπερυψωμένη εξέδρα. Δηλαδή, το υπερυψωμένο προσκήνιο κυριαρχεί διαχρονικά στην πλειοψηφία του δείγματος. Εξαιρώντας τις παραστάσεις χωρίς σκηνικό βάθος, στις υπόλοιπες σαράντα οχτώ (48) περιπτώσεις του δείγματος: οχτώ (8) δεν έχουν ανοίγματα, δώδεκα (12) διαθέτουν κεντρικό άνοιγμα, δύο (2) έχουν δύο ανοίγματα συμμετρικά, είκοσι τρεις (23) έχουν τρία ανοίγματα, ενώ τρεις (3) εμφανίζουν περισσότερα ανοίγματα. 8. Συμπεράσματα Κατά τη δεκαετία του 50, στην πλειοψηφία των παραστάσεων του δείγματος, κυριαρχεί ο συνδυασμός της ενιαίας πλάτης, του μονώροφου σκηνικού και της υπερυψωμένης εξέδρας, κατάσταση που δεν συνεισφέρει κατά το μέγιστο δυνατό στην ακουστική ενίσχυση της φωνής των ηθοποιών, δηλαδή ενεργοποιείται μερικά το πίσω ανάκλαστρο της σκηνής, ενώ η υπερύψωση ακυρώνει τη συνεισφορά της ορχήστρας. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αυτή η διαμόρφωση προσιδιάζει σε μορφή κλειστού θεάτρου και δεν καταφέρνει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ακουστικής λειτουργίας των υπαιθρίων θεάτρων. 14

15 Κατά την δεκαετία του 60 εντοπίζουμε μια μορφολογική εξέλιξη που οδηγεί στη διόγκωση των σκηνικών κατασκευών, την επέκταση της σκηνογραφίας σε δύο ορόφους και παράλληλα στη διαμόρφωση μιας ευέλικτης σκηνογραφίας. Πρόκειται για μια τάση που σταδιακά οδηγεί στη διάσπαση του σκηνικού βάθους σε επιμέρους τμήματα και συνδυαζόμενη με την υπερυψωμένη εξέδρα του προσκηνίου, εξασθενίζει επιπρόσθετα την εν δυνάμει ακουστική λειτουργία ενός υπαίθριου θεάτρου. Κατά την δεκαετία του 70, παρά τις ισόρροπες τάσεις στο χειρισμό του σκηνικού βάθους, είτε ενιαία, είτε με επιμέρους κατασκευές, η πλειοψηφία του δείγματος εξακολουθεί να υιοθετεί την υπερυψωμένη εξέδρα του προσκηνίου θέτοντας σε ουσιαστική αμφισβήτηση την ακουστική λειτουργία του ανάκλαστρου της ορχήστρας. Συνοψίζοντας στο σύνολο του δείγματος, διαπιστώνουμε ότι οι διαχρονικές εξελίξεις στο χώρο της σκηνογραφίας δεν σχετίζονται ούτε με την ακουστική ενεργοποίηση του θεατρικού χώρου, ούτε με την επαύξηση της καταληπτότητας του λόγου, αλλά είτε απορρέουν από την αλλαγή των καλλιτεχνικών τάσεων, είτε ανάγονται στο προσωπικό ιδίωμα και τις επιρροές κάθε καλλιτέχνη: οι διαφοροποιήσεις επικεντρώνονται σε αισθητικά κριτήρια, ενώ φαίνεται πως αγνοούνται συστηματικά οι απαιτήσεις της ακουστικής λειτουργίας των υπαιθρίων θεάτρων. Με τα δεδομένα των παραστάσεων του δείγματος, ελάχιστα είναι τα φωτεινά παραδείγματα που εξασφαλίζουν απόλυτα την ακουστική ενίσχυση του θεατρικού χώρου μέσω της σκηνογραφίας, όπως ο «Οιδίπους επί Κολωνώ» (1958) του Κ. Κλώνη και ο «Αγαμέμνων» (1965) του Β. Βασιλειάδη, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως κανένα από αυτά δεν εντοπίζεται κατά την τελευταία δεκαετία της έρευνας. Βιβλιογραφία Αθανασόπουλος, Χ. (1976). Προβλήματα στις Εξελίξεις του Σύγχρονου Θεάτρου. Ι. Σιδέρης, Αθήνα. Allen, J. T. (1918). The Key to the Reconstruction of the Fifth Century Theater. Πανεπιστημιακή έκδοση, California. Βακαλό, Ε. (1982). Η φυσιογνωμία της Μεταπολεμικής Τέχνης στην Ελλάδα, β τόμος, Εξπρεσιονισμός Υπερρεαλισμός. Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα. Canac, Fr. (1957). Nouvelles Recherches sur les Theatres en Plein Air. Πανεπιστημιακή έκδοση, Marseille: CRSIM. Canac, Fr. (1967). L Acoustique Des Theatres Antiques, Paris: CNRS. Γεωργουσόπουλος, Κ. (2007). Εφημερίδα Κουταλιανά, Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2007, Εκδοτική Αθηνών. Doerpfeld, W. Reisch E. (1896). Das Griechische Theater, Barth und von Hirst. Athen. Izenour, G.C. (1977). Theater Design, Mc Graw Hill, New York. Καργάκος, Σ. (1996). Άρθρο: Η Γένεση Του Αρχαίου Δράματος. Οικονομικός Ταχυδρόμος, Ιανουάριος. Κοντογιώργη, Α. (2000). Η σκηνογραφία του ελληνικού θεάτρου Έκδοση University Studio Press, Θεσσαλονίκη. Lehmann, R. (1969). Elements de Physio et de Psyshoacoustique. Dunod, Paris. Μαυρομούστακος, Π. & Μερκούρης, Σ. (1997). Μια σκηνή για το Διόνυσο, Θεατρικός χώρος και Αρχαίο Δράμα. Εκδόσεις Καπόν, Θεσσαλονίκη. Μπάρκας, Ν. (1992). Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Σχεδιασμός και Λειτουργία. Διδακτορική διατριβή, Ξάνθη. 15

16 Μπάρκας, Ν. (1994). Η Ακουστική Ως Παράμετρος Σχεδιασμού Στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, Μνημείο και Περιβάλλον, Τεύχος 2, Μπάρκας, Ν. (2005). Ήπιες Επεμβάσεις, Ακουστική Άνεση Κατά τη Σύγχρονη Χρήση των Αρχαίων Θεάτρων, Ηχοπροστασία & Εφαρμογές Σκηνογραφίας. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη. Μπάρκας, Ν. (2007). Η ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδομής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, Ήταν ηχητικά ισχυροί οι θεοί στο Αρχαίο δράμα; Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ 2006, Ηράκλειο. Τσούχλου, Δ. & Μπαχαριάν, Α. (1985). Η Σκηνογραφία στο Νεοελληνικό Θέατρο. Άποψη, Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης. Φωτόπουλος, Δ. (1987). Σκηνογραφία στο Ελληνικό Θέατρο. Έκδοση Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα. Φωτόπουλος, Δ. (1990). Παραμύθια πέραν της Όψεως. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. 16

Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος

Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010 - Αθήνα, 4 έως 6 Οκτωβρίου 2010 Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος 1950 1975 Μαρία Αγγελική Ζάννη mazanni@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος (1950 1975)

Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος (1950 1975) Ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», ΕΜΠ, Αθήνα Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος (1950 1975) Μαρία Αγγελική Ζάννη Αρχιτέκτων Μηχανικός.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ. 2 ο Γυμνάσιο Μελισσίων Σχολικό έτος: Γ Γυμνασίου Επιμέλεια Νίκος Καρδαμήλας Ανδρέας Αργύρης

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ. 2 ο Γυμνάσιο Μελισσίων Σχολικό έτος: Γ Γυμνασίου Επιμέλεια Νίκος Καρδαμήλας Ανδρέας Αργύρης ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 2 ο Γυμνάσιο Μελισσίων Σχολικό έτος: 2017-18 Γ Γυμνασίου Επιμέλεια Νίκος Καρδαμήλας Ανδρέας Αργύρης Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κα Φ. Ηλιοπούλου ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το αρχαίο ελληνικό θέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία Μέρη αρχαίου θεάτρου σκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτίριο προσκήνιο: στοά με κίονες μπροστά από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 Περιεχόμενα Αρχαία Δωδώνη γεωγραφικά στοιχεία Κοίλον Ορχήστρα Σκηνή Ρωμαϊκά χρόνια Παραστάσεις που φιλοξενήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τζωρτζίνα Μπαρλαμπά, ΒΠΠΓ

Τζωρτζίνα Μπαρλαμπά, ΒΠΠΓ Τζωρτζίνα Μπαρλαμπά, ΒΠΠΓ Χτισμένοιστιςνοτιοδυτικέςπλαγιές του Παρνασσού σε υψόμετρο 570 μ. Πόλη αρχαίας Φωκίδας Σε απόσταση 21 χλμ. από την Άμφισσα Εδώ λειτούργησε το σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί οι θεοί στο αρχαίο δράµα; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT

H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί οι θεοί στο αρχαίο δράµα; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», Ηράκλειο : Μ. Ταρουδάκης Π. Παπαδάκης (σελίδες 191-198) H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΝΗ» ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«ΕΛΕΝΗ» ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ «ΕΛΕΝΗ» ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΣ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Συνδέεται με θρησκευτικές τελετές Λατρεία Διονύσου (πανελλήνιο χαρακτήρα) Έκσταση (=ο πιστός έφευγε από την πραγματικότητα)

Διαβάστε περισσότερα

κάθε μήνα έχουμε... θέμα!

κάθε μήνα έχουμε... θέμα! Στο αρχαίο θέατρο οι υποκριτές και τα μέλη του χορού έπαιζαν φορώντας προσωπεία, δηλαδή θεατρικές μάσκες. Το προσωπείο δημιουργούσε ένα πρόσωπο χωρίς ατομικά χαρακτηριστικά περισσότερο απέδιδε ένα χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα

H Όψις του Δράματος της Κλασικής Εποχής: προβλήματα σύγχρονης επαναλειτουργίας των αρχαίων ελληνικών θεάτρων

H Όψις του Δράματος της Κλασικής Εποχής: προβλήματα σύγχρονης επαναλειτουργίας των αρχαίων ελληνικών θεάτρων H Όψις του Δράματος της Κλασικής Εποχής: προβλήματα σύγχρονης επαναλειτουργίας των αρχαίων ελληνικών θεάτρων Νίκος Κ. Μπάρκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναβίωση του αρχαίου δράματος και το αίτημα της επιστροφής στο φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΥΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥΘΕΑΤΡΟΥ

ΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΥΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥΘΕΑΤΡΟΥ ΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΥΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥΘΕΑΤΡΟΥ ΗΟΡΧΗΣΤΡΑ ΗΣΚΗΝΗ ΤΟΚΟΙΛΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ηορχήστρα Ήταν µια κυκλική, συχνά πλακόστρωτη, πλατεία στο κέντρο του θεάτρου. Με άλλα λόγια ήτανησκηνή των σηµερινών θεάτρων. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα ΙΙ. Η τραγωδία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα ΙΙ. Η τραγωδία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δράματος και τι νέο προσέφερε στο κοινό σε σχέση με το έπος και τη λυρική ποίηση; 2. Ποια είναι η προσέλευση του δράματος και με ποια γιορτή συνδέθηκε;

Διαβάστε περισσότερα

Η Χ Ο Σ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η Χ Ο Σ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Η Χ Ο Σ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Δίκτυο «Ακουστική και ιστορική ξενάγηση στα αρχαία θέατρα της ν.δ. Ελλάδας» Πάτρα, Φεβρουάριος 2013 Γ ι ά ν ν η ς Μ ο υ ρ τ ζ ό π ο υ λ ο ς Κ α θ η γ η τ ή ς ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο ιονύσου Ελευθερέως. Λίλιαν Παπαγιαννίδη Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Θέατρο ιονύσου Ελευθερέως. Λίλιαν Παπαγιαννίδη Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θέατρο ιονύσου Ελευθερέως Λίλιαν Παπαγιαννίδη Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 2013-2014 Λίγα λόγια για τον ιόνυσο Ήταν ο πιο πρόσχαρος από τους θεούς και από τους πιο αγαπητούς στους ανθρώπους,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θέατρα: προβλήματα επαναλειτουργίας και ηχοπροστασίας. Νίκος Κ. Μπάρκας

Αρχαία Ελληνικά Θέατρα: προβλήματα επαναλειτουργίας και ηχοπροστασίας. Νίκος Κ. Μπάρκας Αρχαία Ελληνικά Θέατρα: προβλήματα επαναλειτουργίας και ηχοπροστασίας Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. e-mail : nbarkas@arch.duth.gr http://nikosbarkas.gr 1. Εισαγωγή Τα αρχαία ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ

ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ Η Στράτος υπήρξε σημαντική πόλη της Ακαρνανίας πρωτεύουσα των Ακαρνάνων από τον 5 ο αιώνα π.χ. Κτίσθηκεσεεπαφήμετηδυτική όχθη του Αχελώου, στασύνοραμετηναιτωλία. Από τις αρχαιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΜΑ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ_ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν τα µέρη του Αρχαίου Θεάτρου µε τις αντίστοιχες ονοµασίες τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΥΠΟΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΥΠΟΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΥΠΟΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Το θέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου TEE/τKM - YΠΠO Ήπιες Επεµβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών, Θεσσαλονίκη 2004, 1 ος τόµος (σελίδες 376-390) ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ρίζες του δράματος

Οι ρίζες του δράματος Οι ρίζες του δράματος Σύνθετη ποιητική δημιουργία Το δράμα, το έπος και η λυρική ποίηση = αρχαίος ελληνικός ποιητικός λόγος. ράμα: θεατρικό είδος. Περιλάμβανε το λόγο, τη μουσική και την όρχηση (κίνηση).

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Επανάχρησης και Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Λειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων

Προβλήµατα Επανάχρησης και Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Λειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων 2 ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ «ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» IInd INTERNATIONAL CONFERENCE ON HELLENIC CIVILIZATION SPACE AND TIME IN ANCIENT THEATRE Αλεξανδρούπολη, 15-18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη Συντονισμός έργου: Μαρία Λαγογιάννη, Δρ Αρχαιολόγος Σουζάνα Χούλια-Καπελώνη, Αρχαιολόγος Γενική επιμέλεια: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος Επιστημονική τεκμηρίωση-αρχική ιδέα σεναρίου: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΧΩΡΟΣ ΑΝΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Γυμνασίου με Λ.Τ. Ζίτσας 2013-2014

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Γυμνασίου με Λ.Τ. Ζίτσας 2013-2014 Πολιτιστικό Πρόγραμμα Γυμνασίου με Λ.Τ. Ζίτσας 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο και Δημιουργία Παρουσίασης από τους μαθητές της: Γκελβέρη Πολυξένη Καρακίτσιου Νεφέλη Ζυγούνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Σκηνογραφίας. Εβίτα Μανωλίδου, Δάφνη Κλάγκου, Αγγελική Τσαπατσάρη, Κων/να Χατζηπέτρου

Ομάδα Σκηνογραφίας. Εβίτα Μανωλίδου, Δάφνη Κλάγκου, Αγγελική Τσαπατσάρη, Κων/να Χατζηπέτρου Ομάδα Σκηνογραφίας Εβίτα Μανωλίδου, Δάφνη Κλάγκου, Αγγελική Τσαπατσάρη, Κων/να Χατζηπέτρου ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ γεννήθηκε στην Άρτα το 1916 το1928 μετακόμισε στην Αθήνα Το 1931 εισήχθη στην Α.Σ.Κ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ελένη του Ευριπίδη. Εισαγωγή

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ελένη του Ευριπίδη. Εισαγωγή Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ελένη του Ευριπίδη Εισαγωγή Δραματική ποίηση Το δράμα χρησιμοποιεί στοιχεία από το έπος (διάλογοι) και τη λυρική ποίηση (τραγούδι, μουσική) Στην παράσταση συμμετέχουν αυλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας

ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό «Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη», έκδοση ΣΑΘ, τεύχος 6, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2002, σελ. 20 ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στo αρχαίο θέατρο της Σικυώνας

Ακολούθησέ με. στo αρχαίο θέατρο της Σικυώνας Ακολούθησέ με στo αρχαίο θέατρο της Σικυώνας Ακολούθησέ με στο αρχαίο θέατρο της Σικυώνας Εικ. 1 Το θέατρο της Σικυώνας με θέα προς τον Κορινθιακό κόλπο. Προγραμματίζοντας μια εκπαιδευτική εκδρομή στο

Διαβάστε περισσότερα

ραµατική Ποίηση Το δράµα - Η τραγωδία - Το αρχαίο θέατρο Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός κλειστού και ανοικτού τύπου 1. Αφού λάβετε υπόψη σας τι

ραµατική Ποίηση Το δράµα - Η τραγωδία - Το αρχαίο θέατρο Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός κλειστού και ανοικτού τύπου 1. Αφού λάβετε υπόψη σας τι ραµατική Ποίηση Το δράµα - Η τραγωδία - Το αρχαίο θέατρο Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός κλειστού και ανοικτού τύπου 1. φού λάβετε υπόψη σας τις σκηνοθετικές συνήθειες που είχαν επικρατήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων : προβλήµατα ηχορύπανσης

Σύγχρονη επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων : προβλήµατα ηχορύπανσης Ελληνική µετάφραση του πρωτότυπου κειµένου που περιλαµβάνεται στα Ψηφιακά Πρακτικά του International Conference EAA "The Acoustics of Ancient Theatres", Patras, 2011 Σύγχρονη επαναλειτουργία των Αρχαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΟ ΞΎΛΟ ΣΤΗΝ ΠΈΤΡΑ. Η εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος στην αρχαιότητα

ΑΠΌ ΤΟ ΞΎΛΟ ΣΤΗΝ ΠΈΤΡΑ. Η εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος στην αρχαιότητα ΑΠΌ ΤΟ ΞΎΛΟ ΣΤΗΝ ΠΈΤΡΑ Η εξέλιξη του θεατρικού οικοδομήματος στην αρχαιότητα Συντονισμός έργου: Μαρία Λαγογιάννη, Δρ Αρχαιολόγος Σουζάνα Χούλια-Καπελώνη, Αρχαιολόγος Σχεδιασμός περιεχομένου - γενική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Εργαστήρια

Σεμινάρια Εργαστήρια ΠΡΑΞΗ: «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ 3η ΔΡΑΣΗ: Επιμόρφωση Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στο αρχαίο θέατρο του Δίου

Ακολούθησέ με. στο αρχαίο θέατρο του Δίου Ακολούθησέ με στο αρχαίο θέατρο του Δίου Το αρχαίο Δίον, η πόλη του Δία Σ το νομό Πιερίας, κοντά στην πόλη της Κατερίνης, βρίσκεται το αρχαίο Δίον. Στην αρχαιότητα η περιοχή ήταν τόπος λατρείας του Δία,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

Γκουνέλα Μαρία ΒΠΠΓ. Αρχαία Νικόπολη

Γκουνέλα Μαρία ΒΠΠΓ. Αρχαία Νικόπολη Γκουνέλα Μαρία ΒΠΠΓ Αρχαία Νικόπολη Νικόπολη Στη σημερινή χερσόνησο της Πρέβεζας, στη νοτιοδυτική Ήπειρο, σε απόσταση μόλις 6 χλμ. από την ομώνυμη πόλη, βρίσκεται η αρχαία Νικόπολη. Ίδρυση Νικόπολης Κλεοπάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Έλλη Τσουρβάκα Χρήστος Χατζηγάκης

Έλλη Τσουρβάκα Χρήστος Χατζηγάκης Έλλη Τσουρβάκα Χρήστος Χατζηγάκης Εργασίες-Δημιουργίες μαθητών Σχολικού Έτους 2014-2015(στο πλαίσιο καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα Μουσεία στο Διαδίκτυο) «Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σημείωμα για την χαρτογράφηση 2. Παραστασιογραφία Εθνικού Θεάτρου 2004 2010 3. Παραστασιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Επιµέλεια: Μαρία Γραφιαδέλλη

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Επιµέλεια: Μαρία Γραφιαδέλλη ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Επιµέλεια: Μαρία Γραφιαδέλλη ΡΑΜΑ σύνθετη ποιητική δηµιουργία στοιχεία από το Έπος και τη Λυρική Ποίηση µουσική όρχηση Προέλευση του δράµατος θρησκευτικά δρώµενα παραστάσεις µε δραµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου

Ακολούθησέ με. στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου Ακολούθησέ με στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου Εκεί που άρχισαν όλα Αν ο δρόμος σας ή η διάθεσή σας σάς οδηγήσουν κάποια μέρα στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Το Θέατρο της Αρχαιότητας Στ - Εαρινό Εξάμηνο

Το Θέατρο της Αρχαιότητας Στ - Εαρινό Εξάμηνο Το Θέατρο της Αρχαιότητας Στ - Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 Σημειώσεις για τις παραστάσεις Αρχαίου Δράματος από τον Κάρολο Κουν και το Θέατρο Τέχνης Πλάτων Μαυρομούστακος 1. Εισαγωγικά στοιχεία Η ενασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (file://localhost/c:/documents%20and%20settings/user/επιφάνεια%20εργασίας/κ έντρο%20εξ%20αποστάσεως%20επιμόρφωσης%20- %20Παιδαγωγικό%20Ινστιτούτο.mht) Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ. Επιμέλεια: Αγκιλάρ Νίκη - Γλάρου Αναστασία. 2 ο Γυμνάσιο Μελισσίων. Σχολικό Έτος Τμήμα Γ1, Α Τετράμηνο ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ. Επιμέλεια: Αγκιλάρ Νίκη - Γλάρου Αναστασία. 2 ο Γυμνάσιο Μελισσίων. Σχολικό Έτος Τμήμα Γ1, Α Τετράμηνο ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 2 ο Γυμνάσιο Μελισσίων Σχολικό Έτος 2017-2018 Τμήμα Γ1, Α Τετράμηνο ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Επιμέλεια: Αγκιλάρ Νίκη - Γλάρου Αναστασία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ηλιοπούλου Φωτεινή ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κορυφαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης

Ακολούθησέ με. στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης Ακολούθησέ με στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης Η αρχαία Δωδώνη, το ιερό και το μαντείο 6 4 5 7 3 Εικ. 1 Γενική άποψη του θεάτρου. Mόλις 15 χλμ. από τα Ιωάννινα, σε μία κοιλάδα κάτω από το βουνό Τόμαρος, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας διαθέτει με δανεισμό σειρά εκπαιδευτικών φακέλων και εντύπων σε σχολεία όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ

ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ ΣημαντικήακαρνανικήπόληχτισμένηστιςεκβολέςτουποταμούΑχελώου Στον κατάφυτο από βελανιδιές λόφο «Τρίκαρδο» συναντάμε τηςακαρνανικήςπόληςτωνοινιάδων. τα ερείπια Λόγω της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων

Προβλήµατα Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων Ανακοίνωση στο 5 ο Συνέδριο ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», ΕΜΠ, Αθήνα Προβλήµατα Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων Ηλιάνα Αντωνιάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός.Π.Θ. elianantonia@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραµµα Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης Μάθησης Ποίηση και Θέατρο στην Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα Αρχαία Ελλάδα + Στόχος του προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΟΜΑΔΑ 3 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΟΜΑΔΑ 3 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΟΜΑΔΑ 3 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α)τι είναι θέατρο β) γέννηση θεάτρου στην Αρχαία Ελλάδα γ)αρχαίο θέατρο δ)ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης

Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης Εναλλασσόμενες θεματικές παρουσιάσεις Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης Εναλλασσόμενες θεματικές παρουσιάσεις Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ:ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ:ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ:ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΛΟΓΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ PROJECT HTAN H ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ 1.ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτήθηκε από τον/την Δρομπόνης Σωτήριος Πέμπτη, 18 Απρίλιος :48 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Απρίλιος :49

Αναρτήθηκε από τον/την Δρομπόνης Σωτήριος Πέμπτη, 18 Απρίλιος :48 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Απρίλιος :49 Στις 17 Απριλίου 2013 επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων. Η αρχαιολόγος κα Τσάλκου (την οποία θερμά ευχαριστούμε) μας παρουσίασε τα πολύ εντυπωσιακά ευρήματα της περιοχής μας δίνοντάς μας αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματογράφος - Θέατρο

Κινηματογράφος - Θέατρο Η Πάτρα ως πρωτεύουσα του Νομού Αχαΐας διαθέτει μεγάλο αριθμό θεατρικών σκηνών και κινηματογραφικών αιθουσών, εκ των οποίων κάποιες αριθμούν πολλά χρόνια ιστορίας και πολιτιστικής προσφοράς στους πολίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 6. ΧΩΡΟΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 6. ΧΩΡΟΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 6. ΧΩΡΟΣ Ο καλλιτέχνης μπορεί να συμπεριλάβει ή να αγνοήσει τη διάσταση του χώρου στην απεικόνιση που εκτελεί. Όταν περιγράφει το βάθος του οπτικού πεδίου με διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Μυρτώ Παπαδοπούλου Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3α

Μυρτώ Παπαδοπούλου Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3α Μυρτώ Παπαδοπούλου Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3α Πρόλογος Ναοί της Αρχαϊκής εποχής Οι κίονες και τα μαθηματικά τους-σχεδίαση Υλοποίηση Επίλογος Πηγές Αποτελείται από τρία μέρη, τη βάση, τον κορμό, που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραμμα. Πρόγραμμα. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο. Ποίηση και Θέατρο. στην Αρχαία Ελλάδα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραμμα. Πρόγραμμα. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο. Ποίηση και Θέατρο. στην Αρχαία Ελλάδα Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραμμα Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Μάθησης Ποίηση και Θέατρο Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα στην Αρχαία Ελλάδα Στόχος του προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Project ΑΝΝΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Η νότια πλαγιά της Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυδίκη Κεφαλίδου ΣΑ 26 ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ. Προδραματικά και παραδραματικά δρώμενα

Ευρυδίκη Κεφαλίδου ΣΑ 26 ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ. Προδραματικά και παραδραματικά δρώμενα Ευρυδίκη Κεφαλίδου ΣΑ 26 ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Α Προδραματικά και παραδραματικά δρώμενα Μια πρώιμη «θεατρική» απεικόνιση ιππέων σε αμφορέα του Zωγράφου του Βερολίνου 1686 (περ. 540-530 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. Το δράμα 1. Τι είναι το δράμα και ποια στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό από προγενέστερες μορφές ποίησης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σχολικό βιβλίο σελίδα 9: «Το δράμα είναι μια σύνθετη στους θεατές». 2. Από πού προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Η περίοδος της άνθησης

Η περίοδος της άνθησης Η περίοδος της άνθησης 1960-1965 anemourion.blogspot.gr /2017/09/1960-1965_83.html Η εξομάλυνση της πολιτικής ζωής του τέλους της δεκαετίας 1950-1960 επιτρέπει τη διεύρυνση της θεατρικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΩΔΕΙΟΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ. Φοίβος Αργυρόπουλος

ΩΔΕΙΟΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ. Φοίβος Αργυρόπουλος ΩΔΕΙΟΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Φοίβος Αργυρόπουλος ΩΔΕΙΟΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Πήρε το όνομά του από τον φιλόμουσο Περικλή ο οποίος έδωσε την εντολή για το χτίσιμό του που έγινε μεταξύ των ετών 447 και 443/2 π.χ. Καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Πάμε θέατρο: Εισαγωγή στη δραματική

Διαβάστε περισσότερα

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Τύπος είναι µια επαναλαµβανόµενη αναγνωρίσιµη οργανωτική δοµή. εν έχει διαστάσεις και κλίµακα. Βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Το περίτεχνο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου με τα πλευρικά τμήματά του Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ν Η Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 4 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008» Ξάνθη, σελ. 454-464 Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός Kατερίνα Μπαδόλα, αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Στους καθρέφτες της Ελένης

Στους καθρέφτες της Ελένης Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με στόχο την ενίσχυση της θεατρικής παιδείας στην εκπαίδευση, φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά τον κύκλο εργαστηρίων για το αρχαίο δράμα με τίτλο Στους καθρέφτες της Ελένης Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσεγγιση της. Αρχιτεκτονικης Συνθεσης. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π.

Η προσεγγιση της. Αρχιτεκτονικης Συνθεσης. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. 1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 Η προσεγγιση της Αρχιτεκτονικης Συνθεσης Εισαγωγη στην Αρχιτεκτονικη Συνθεση Θεμα 1ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. Εικονογραφηση υπομνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες σχετικά με το άθλημα της αρεσκείας τους (ποδόσφαιρο, τένις, βόλεϋ, κολύμβηση,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης Γιώργος Πρίμπας Το παρόν φωτογραφικό άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα για τους τρεις μεγάλης αρχαιολογικής αξίας χώρους στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη Κριτική για την παράσταση του Βαγ. Θεοδωρόπουλου Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης 16/7

«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη Κριτική για την παράσταση του Βαγ. Θεοδωρόπουλου Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης 16/7 «Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη Κριτική για την παράσταση του Βαγ. Θεοδωρόπουλου Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης 16/7 stellasview.gr/1184 View all posts by Αναστάσιος Νέστορας July 18, 2018 Ο σκηνοθέτης Βαγγέλης

Διαβάστε περισσότερα

Γέρασε ανάμεσα στη φωτιά της Tροίας και στα λατομεία της Σικελίας. Tου άρεσαν οι σπηλιές στην αμμουδιά κι οι ζωγραφιές της θάλασσας.

Γέρασε ανάμεσα στη φωτιά της Tροίας και στα λατομεία της Σικελίας. Tου άρεσαν οι σπηλιές στην αμμουδιά κι οι ζωγραφιές της θάλασσας. Γέρασε ανάμεσα στη φωτιά της Tροίας και στα λατομεία της Σικελίας. Tου άρεσαν οι σπηλιές στην αμμουδιά κι οι ζωγραφιές της θάλασσας. Eίδε τις φλέβες των ανθρώπων σαν ένα δίχτυ των θεών, όπου μας πιάνουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 9 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 82-99. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. 2. Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο δύο ανακρίβειες και στη θέση τους να γράψετε το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου: Εφαρμογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης

Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου: Εφαρμογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 Αγγλικά ΙΙ & IV B1, Β2 Σπηλιοπούλου Εισαγωγή στη θεατρολογία (Νεότερο θέατρο) Σαµπατακάκης (Ροϊλού) Εισαγωγή στην ιστορία και θεωρία του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Αθηνά Παπαδάκη Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Επιμορφωτικό Σεμινάριο Θήβα 8 Σεπτεμβρίου 2016 Διαχρονικά ο πολιτισμός της

Διαβάστε περισσότερα