Ξενία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξενία 11500 11420 14880 12800"

Transcript

1 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής ιοίκησης µε επιφάνεια κάλυψης 950m 2 και συνολικής επιφάνειας 3725,03m 2 µαζί µε το χώρο στάθµευσης, το κτίριο του Περιβάλλοντος µε επιφάνεια κάλυψης 774m 2, το κτίριο της Γεωγραφίας µε επιφάνεια κάλυψης 1560m 2 και συνολικής επιφάνειας 4904,78m 2, το κτίριο της Επιστήµης της θάλασσας µε επιφάνεια κάλυψης 1400m 2 και συνολικής επιφάνειας m 2 και το κτίριο της Λέσχης µε επιφανειακή κάλυψη 208m 2 και συνολικής επιφάνειας 1644,57m 2 (Στεργίου Έλσα, 2004). Εικόνα 1: Το κτίριο της Επιστήµης της Θάλασσας Εικόνα 2: Το κτίριο της Γεωγραφίας 13

2 Εικόνα 3: Το κτίριο της ιοίκησης Γ.2 Μέθοδοι υπολογισµού εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις του λόφου του πανεπιστηµίου Γ.2.1 Γενικά Ο υπολογισµός των εκποµπών CO 2 από ένα κτίριο αφορά: Το εκπεµπόµενο CO 2 από την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον ακριβή υπολογισµό, θα πρέπει να γνωρίζουµε: Το καύσιµο που χρησιµοποιείται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας (περιεκτικότητα κατά µάζα του καυσίµου σε άνθρακα και κατώτερη θερµογόνος ικανότητα του καυσίµου). Τον βαθµό απόδοσης του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την άεργο ηλεκτρική ενέργεια (η καταναλωθείσα ενέργεια για τη µεταφορά του ρεύµατος από το σηµείο παραγωγής του, στο κτίριο). Το εκπεµπόµενο CO 2 από την καύση πρώτης ύλης για την κάλυψη αναγκών θέρµανσης. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι γνωστό: Το καύσιµο που χρησιµοποιείται για την παραγωγή θερµότητας (περιεκτικότητα κατά µάζα του καυσίµου σε άνθρακα και κατώτερη θερµογόνος ικανότητα του καυσίµου). Ο βαθµός απόδοσης του καυστήρα, λέβητα ή οποιουδήποτε αναλόγου συστήµατος. 14

3 Το εκπεµπόµενο CO 2 που προέκυψε από τη χρησιµοποίηση υλικών για την κατασκευή του κτιρίου και τον εξοπλισµό του. Η επιλογή των κατασκευαστικών και άλλων υλικών που χρησιµοποιούνται στα κτίρια επηρεάζει την ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου, καθότι τα υλικά εµπεριέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας. Τα κατασκευαστικά υλικά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους από την εξόρυξη, παραγωγή, διακίνηση, προµήθεια, κατασκευή, χρήση και αποδόµηση έχουν σηµαντικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ενέργεια που εµπεριέχει ένα υλικό περιλαµβάνει την ποσότητα της ενέργειας που καταναλώθηκε κατά την διαδικασία παραγωγής, κατασκευής, χρήσης και διάθεσης µετά την χρήσιµη διάρκεια ζωής του (γραφεία, καρέκλες, πόρτες κ.τ.λ.). Γ.2.2 Συλλογή στοιχείων Σχετικά µε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από τα αρχεία της.ε.η. για την περίοδο Μάιος 2000 εκέµβριος 2005 για το λόγο ότι από το έτος 2000 και µετά υπήρξε µία κοινή παροχή για όλα τα κτίρια του λόφου. Τα στοιχεία αφορούσαν την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε kwh (µη συµπεριλαµβανοµένης της αέργου ενέργειας). Επίσης, συλλέχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του πανεπιστηµίου- η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης (σε lt) για κάθε κτίριο ξεχωριστά και για την περίοδο Ιανουάριος 2003 Μάρτιος

4 Γ.2.3 Παραδοχές Προκειµένου να υπολογιστεί το εκπεµπόµενο CO 2, λαµβάνονται υπόψη οι εξής παραδοχές: Στους υπολογισµούς δεν συµπεριλαµβάνεται η άεργος ηλεκτρική ενέργεια. Το εκπεµπόµενο CO 2 που προέκυψε από τη χρησιµοποίηση υλικών για την κατασκευή του κτιρίου και τον εξοπλισµό του. Οι υπολογισµοί αφορούν τα έτη καθότι µόνο για αυτή την περίοδο υπάρχουν ολοκληρωµένα στοιχεία για την κατανάλωση πετρελαίου. Γ.2.4 Μέθοδοι υπολογισµού Για την ολοκλήρωση των υπολογισµών καταρτίστηκαν οι εξής πίνακες: Ο πίνακας 1, ο οποίος δείχνει την συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου όλων των κτιρίων του λόφου Πίνακας 1. Ετήσια κατανάλωση πετρελαίου diesel (lt / έτος) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DIESEL ( lt/έτος) ΚΤΙΡΙΑ * Ξενία ιοίκηση Θάλασσα Λέσχη Γεωγραφία ΣΥΝΟΛΟ *Έως Μάρτιο

5 Ο πίνακας 2, στον οποίο φαίνεται η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όλων των κτιρίων του λόφου. Πίνακας 2. Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Kwh / έτος) από το σύνολο των κτιρίων στο λόφο του πανεπιστηµίου ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( Kwh/έτος) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος ΣΥΝΟΛΟ Ο πίνακας 3, που δείχνει την µέση ετήσια κατανάλωση ρεύµατος και πετρελαίου για τα έτη Πίνακας 3. Μέση ετήσια κατανάλωση πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας Μέση ετήσια κατανάλωση Κατανάλωση πετρελαίου diesel ( lt/έτος) Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ( Kwh/έτος)

6 Πρώτη µέθοδος υπολογισµού Σύµφωνα µε το Υπουργείο Ανάπτυξης (Μέτρο 6.5 «Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας - Εξοικονόµηση Ενέργειας»), η Λέσβος ανήκει στα νησιά τα οποία δεν πρόκειται να διασυνδεθούν µε το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο µέχρι το 2006, οπότε βάση του πίνακα 4, η κατανάλωση 1 kwh προκαλεί εκποµπή 1062,5 gr CO2. Πίνακας 4. Εκποµπές αερίων ρύπων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, αγοραζόµενης και πωλούµενης θερµικής ενέργειας (g ρύπου ανά kwh) ΣΤΑΘΜΟΙ Περιοχή CO 2 SO 2 CO NO x HC Σωµατίδια Περιοχές που είναι διασυνδεδεµένες ή πρόκειται να διασυνδεθούν µε το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο µέχρι το 2006 Νησιά που δεν πρόκειται να διασυνδεθούν µε το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο µέχρι το 2006 (Πίνακας Α2) ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ ΠΩΛΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,5 0,18 1,2 0,05 0,8 1062,5 19,4 0,18 1,5 0,05 1,0 346,6 1,55 0,06 0,567 0,02 0,2 (Πηγή: Υπουργείο Aνάπτυξης) Πίνακας 5. Στοιχεία καυσίµων Καύσιµο Κατωτέρα θερµογόνος δύναµη, Θ κ (kwh/kg) Εκποµπές αερίου ρύπου [λ κ,ν] (g/kg καυσίµου) CO 2 SO 2 CO NO x HC Σωµατίδια Μαζούτ Νο 1 (1500) Χαµηλού Θείου Μαζούτ Νο 1 (1500) Υψηλού Θείου Μαζούτ Νο 3 (3500) Χαµηλού Θείου Μαζούτ Νο 3 (3500) Υψηλού Θείου 11, ,565 5,363 0,188 1,832 11, ,553 5,251 0,184 1,832 11, ,565 5,363 0,188 1,832 11, ,550 5,221 0,183 1,832 Ντίζελ 11, ,7 0,572 2,384 0,191 0,286 Υγραέριο 12, ,0 0,332 2,102 0,080 0,100 Φυσικό αέριο 13, ,0 0,332 2,102 0,080 0,100 Άλλα καύσιµα Σύµφωνα µε Τεκµηρίωση (Πηγή: Υπουργείο Aνάπτυξης) 18

7 εύτερη µέθοδος υπολογισµού. Σύµφωνα µε την Greenpeace 5 το εκπεµπόµενο - από τα κτίρια - CO 2 υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 6: Πίνακας 6. Υπολογισµός µέσης ετήσιας εκποµπής CO 2. ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Τόνοι CO 2 ετησίως Πετρέλαιο (κιλά ή λίτρα) Φυσικό αέριο (m 3 ή kwh) Υγραέριο κιλά λίτρα m 3 kwh κιλά 209,72 Ηλεκτρική ενέργεια (kwh ή ΩΧΒ) kwh 1140,70 Συνολικές εκποµπές από τα κτίρια 1350,42 τόνοι CO 2 ετησίως Τρίτη µέθοδος υπολογισµού. Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 6, οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα εξαρτώνται από το είδος και την ποσότητα του καυσίµου. Υπολογίζονται για οποιοδήποτε σύστηµα (συµβατικό ή συµπαραγωγής) µε τη σχέση: m CO2 = µ CO2 * m f (1) όπου: µ CO2 = (44/12) * c (2) m f = Ε/n*Hu (3)

8 m CO2 : µάζα του εκπεµποµένου διοξειδίου του άνθρακα µ CO2: µάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα ανά µονάδα µάζας καυσίµου ( π.χ. Kg CO 2 / Kg καυσίµου) c: περιεκτικότητα κατά µάζα του καυσίµου σε άνθρακα m f : κατανάλωση καυσίµου Ε: ενέργεια προϊόν του συστήµατος n: βαθµός απόδοσης του συστήµατος Hu: κατώτερη θερµογόνος ικανότητα του καυσίµου Η εξίσωση (2) στηρίζεται στην παραδοχή ότι όλος ο άνθρακας, που περιέχεται στο καύσιµο, µετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα, κάτι που βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγµατικότητα, όταν η καύση γίνεται µε περίσσεια αέρα και τα συστήµατα καύσης είναι σε καλή κατάσταση και σωστά ρυθµισµένα. Τιµές των c, µ CO2 και Hu για ορισµένα καύσιµα, δίνονται στον πίνακα 7. Πίνακας 7. Χαρακτηριστικά ορισµένων καυσίµων για υπολογισµό των εκποµπών CO 2 Με βάση τα παραπάνω, η εξίσωση 1 δεν µπορεί να επιλυθεί καθώς δεν γνωρίζουµε τις τιµές των n (βαθµός απόδοσης του συστήµατος) και Ε (ενέργεια - προϊόν του 20

9 συστήµατος), τόσο για το σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για το σύστηµα καύσης του πετρελαίου diesel. Γ.3 Μέθοδος Υπολογισµού Εκποµπών CO2 από τα αυτοκίνητα Για τον υπολογισµό αυτό έγινε καταµέτρηση των θέσεων στάθµευσης στο λόφο του ξενία µε σκοπό τον υπολογισµό των αυτοκινήτων που υπάρχουν εκεί, εν συνεχεία µετρήθηκαν τα αυτοκίνητα τα οποία υπήρχαν στον λόφο του ξενία ηµέρα και ώρα αιχµής (Τετάρτη, 12 η µεσηµβρινή) διότι κάποια αυτοκίνητα σταθµεύουν εκτός θέσεων στάθµευσης. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσουµε την απόσταση που διανύει το κάθε αυτοκίνητο για να φτάσει στο λόφο του ξενία. Γνωρίζοντας ότι η απόσταση από το κέντρο της πόλης είναι 4Km θεωρούµε ότι αυτή είναι η µέση απόσταση που διανύει το κάθε αυτοκίνητο για να φτάσει στο λόφο του ξενία. Σε ότι αφορά τις εκποµπές CO 2 από τα αυτοκίνητα υπολογίστηκαν µε βάση αυτές που δίνουν οι κατασκευαστές. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο µέσος όρος των εκποµπών αυτών και έτσι στο κάθε αυτοκίνητο αποδόθηκε η τιµή αυτή. Για τον υπολογισµό αυτό έγινε η παραδοχή ότι οι κυβισµοί των αυτοκινήτων κυµαίνονται από 1000 έως 1600 κυβικά εκατοστά, δηλαδή τον µέσο όρο των αυτοκινήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Άλλη παραδοχή είναι ότι τα αυτοκίνητα διανύουν 4Km για να φτάσουν στον λόφο του ξενία. Στον υπολογισµό αυτό δεν συµµετέχουν αυτοκίνητα άνω των 1600 κυβικών εκατοστών αλλά ούτε και µικρότερα των Σε ότι αφορά τα µοντέλα που υπολογίστηκαν αυτά δίνονται στον πίνακα και είναι το αποτέλεσµα µιας προσπάθειας αποτύπωσης της πλειοψηφίας των µοντέλων που υπάρχουν στο λόφο του ξενία. Ακόµη πρέπει να αναφερθεί ότι ο υπολογισµός αφορά µόνο αυτοκίνητα που καταναλώνουν αµόλυβδη βενζίνη. Παρόλες τις παραδοχές θεωρούµε ότι το αποτέλεσµα είναι αρκετά κοντά στην πραγµατικότητα. Ο τύπος που θα χρησιµοποιήσουµε για τον υπολογισµό είναι ο εξής: Απόσταση που διανύει το αυτοκίνητο (Km) * εκποµπή κάθε αυτοκινήτου (gr/km) * αριθµός αυτοκινήτων = συνολική εκποµπή αυτοκινήτων. (Εξίσωση 3) 21

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήστος Παμπίδης Χανιά, Αύγουστος 2012 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Αγιάς Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δεκέμβριος 20122 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Δήμο Αγιάς με την υποχρέωση, βάσει του Ν.2121/93, να διαφυλάσσει τα ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός µέτρησης. Ο σχεδιασµός της µέτρησης περιλαµβάνει την συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

(COMPARATIVE TECHNOECONOMIC INSTALLATION ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(COMPARATIVE TECHNOECONOMIC INSTALLATION ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONL INSTITUTE of CRETE DEPARTMENT of ELECTRICAL ENGINEERING DEPERTMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» «Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από στελέχη βαμβακόφυτου μέσω θερμοχημικής και βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων» Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Ο Δήμος Θέρμης... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, αποτελούν µια κλασική εφαρµογή ΑΠΕ µε πρωτογενή µορφή ενέργειας την ηλιακή, που µέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνική Ενότητα για την θέρμανση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνική Ενότητα για την θέρμανση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Τεχνική Ενότητα για την θέρμανση 1. Εισαγωγή... 2 2. Καταγραφή του συστήματος... 2 3. Αποτίμηση των τεχνικών μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης... 5 4. Σχέδιο Δράσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη Μελέτη Ομάδας Εργασίας Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 2014 Δήμος Δοξάτου Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΟΥ (MSC

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

V. Πάθος για τo ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας

V. Πάθος για τo ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας V. Πάθος για τo ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας V. Πάθος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας Προστατεύουμε το Περιβάλλον, μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα Στη Mercedes-Benz Ελλάς γνωρίζουμε πως η Εταιρεία μας, όπως κάθε ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Μάρτιος 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. Μάρτιος 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Μάρτιος 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο : Το Σύμφωνο των Δημάρχων...5 1.1. Το Σύμφωνο με μια ματιά...5 1.2. Δεσμεύσεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα