Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το ανθρακικό τους αποτύπωμα? ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σήμερα. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες προκαλούν μεταβολές στις καιρικές προβλέψεις, άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αυξημένη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στις πιο ευάλωτες περιοχές της γης, ο πληθυσμός αντιμετωπίζει ήδη τις συνέπειες του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Το φαινόμενο αυτό προκαλείται από την έκλυση αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Τα βασικά αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι: το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), το μεθάνιο (CH 4 ) και το υποξείδιο του αζώτου (N 2 O). Το καθένα έχει διαφορετική ικανότητα επίδρασης στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το διοξείδιο του άνθρακα ευθύνεται για τα 2/3 περίπου της προβλεπόμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τι προκαλεί την παραγωγή αερίων θερμοκηπίου? Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι μετακινήσεις, προκαλούν εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που εκλύονται στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών, υγρών και αέριων καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο κ.α.). Ειδικά στην Ελλάδα, η εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το λιγνίτη έχει τεράστια περιβαλλοντική διάσταση, καθώς είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος των εγχώριων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τι σημαίνει ο όρος ανθρακικό αποτύπωμα επιχείρησης? Είναι η ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπεται από το σύνολο των λειτουργιών μιας επιχείρησης (θα εξηγηθεί αναλυτικότερα παρακάτω). Γιατί? Γιατί είναι καλό να μετράμε το ανθρακικό αποτύπωμα μιας επιχείρησης? ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ βοηθά να αναγνωριστούν οι δραστηριότητες που καταναλώνουν πολλή ενέργεια ή καύσιμα και με τον τρόπο αυτό να μειωθεί η κατανάλωση και να εξοικονομηθούν χρήματα. -2-

3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ επιτυγχάνεται με τη μείωση των δαπανών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση νέων πελατών. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ καθώς αναπτύσσεται η περιβαλλοντική συνείδηση, υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις για ενημέρωση όσον αφορά στις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με αυτό. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ κατανόηση εκ μέρους της επιχείρησης, της συμβολής της στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή του. Π ως? Πως μετράμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της επιχείρησής μας? Η διαδικασία είναι απλή και ο επιχειρηματίας απαιτείται να ακολουθήσει μόνο μερικά βήματα. Τα Βήματα 1, 2, 3 & 4 είναι υποχρεωτικά και αρκούν για την πρώτη μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος της επιχείρησης. Μετέπειτα, μπορεί να εφαρμόσει τα Βήματα 5, 6 & 7 εάν θέλει να επεκτείνει την παρακολούθηση του αποτυπώματος της επιχείρησης και στο μέλλον. ΒΗΜΑ 1. Αναγνωρίστε τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τα όριά τους. Αρχικά, η επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει ποιες είναι οι δραστηριότητές της και ποιες βρίσκονται γενικά υπό τον έλεγχό της. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι, μας ενδιαφέρουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται απευθείας με την επιχείρηση και δεν έχουν να κάνουν με το προϊόν και τον τρόπο που αυτό παράγεται (Πίνακας 1). Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να τεθεί ένα όριο, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που θα χρειαστεί να ληφθούν υπόψη στο επόμενο βήμα, οι οποίες θα κριθούν σημαντικές για τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος της επιχείρησης. Εάν πρόκειται για πολύ μικρή επιχείρηση, είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθούν όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης και επομένως το όριο να είναι ολόκληρη η επιχείρηση. Ωστόσο, εάν η δομή της επιχείρησης είναι πιο περίπλοκη και περιλαμβάνει θυγατρικές ή συνεταιρικές επιχειρήσεις, τότε το όριο αυτό θα είναι πιο δύσκολο να τεθεί. Θα πρέπει συνεπώς ο επιχειρηματίας, να αποφασίσει ποιες από τις δραστηριότητες θα συμπεριλάβει στην μέτρηση του συνολικού αποτυπώματος της επιχείρησης. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις επάνω στο θέμα αυτό, οι οποίες μπορούν να ακολουθηθούν για την οριοθέτηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που υπεισέρχονται -3-

4 στη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος. Παίζουν ρόλο η δομή, το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και το πόσο θέλουμε να επεκτείνουμε τα όρια του συστήματός μας. Πίνακας 1. Δραστηριότητες Εμπορικού Κλάδου σε σχέση με το περιβάλλον ΑΜΕΣΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ Έχουν σχέση με την καθεαυτή λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων Έχουν σχέση με το καθεαυτό προϊόν, την διαδικασία παραγωγής του, τη χρήση και τη διάθεσή του Ποικίλουν ελάχιστα ανά κλάδο Ποικίλουν σημαντικά ανά κλάδο Αφορούν κυρίως στη λειτουργία της κτιριακής υποδομής και τις μεταφορές προϊόντων και υπαλλήλων (κατανάλωση ενέργειας, θέρμανσηψύξη χώρου, μετακινήσεις-μεταφορές, ταξίδια, κ.α.) Αφορούν διαδικασία που συνδέεται με επιπτώσεις από το συνολικό κύκλο ζωής του εμπορεύσιμου προϊόντος (α ύλες, μεταφορά, παραγωγή/κατασκευή, συσκευασία, διανομή, κατανάλωση, απόρριψη/τελική διάθεση) Συνολικά, η εμπορική δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σημαντική επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον μόνο όταν είναι κάποιας τάξης μεγέθους και λειτουργεί σε αστικό χώρο Υπάρχουν πολύ σημαντικές έμμεσες επιπτώσεις από την εμπορική δραστηριότητα (ανάλογα με τον κλάδο και το προϊόν) ΒΗΜΑ 2. Αναγνωρίστε ποιες λειτουργίες της επιχείρησης παράγουν αέρια του θερμοκηπίου. Μετά την αναγνώριση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και των ορίων τους στο Βήμα 1, το επόμενο βήμα είναι η αναγνώριση των καθαυτών λειτουργιών ή παραμέτρων της επιχείρησης που έχουν ως αποτέλεσμα την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Οι βασικές παράμετροι/λειτουργίες που μπορεί να είναι υπεύθυνες για κάτι τέτοιο, σε μια εμπορική επιχείρηση, είναι: i. Ηλεκτρική ενέργεια ii. Θέρμανση Ψύξη χώρου iii. Μετακινήσεις προσωπικού & εμπορευμάτων iv. Επαγγελματικά ταξίδια Θα μπορούσε να προστεθεί ως παράμετρος και η διάθεση απορριμμάτων, αλλά έχει υπολογιστεί ότι στις πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις δεν διαφοροποιεί σημαντικά το αποτέλεσμα. -4-

5 ΒΗΜΑ 3. Συλλέξτε τα απαραίτητα δεδομένα. Για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της επιχείρησης, θα απαιτηθεί να συλλεχθούν δεδομένα για καθεμία από τις συσχετιζόμενες παραμέτρους και λειτουργίες που έχουν αναγνωριστεί πιο πάνω και είναι εντός των ορίων του συστήματος. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) δίδονται ενδεικτικά οι πηγές δεδομένων για τους πιο συνήθεις τύπους των παραμέτρων αυτών: Πίνακας 2. Πηγές Δεδομένων για παραμέτρους εκπομπής Παράμετρος εκπομπής αερίων θερμοκηπίου Πηγή Δεδομένων Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου Συνολικές κιλοβατώρες που καταναλώθηκαν, από το λογαριασμό της εταιρίας-πάροχου ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου Κατανάλωση καυσίμου οχήματος επιχείρησης/ Ι.Χ. Μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς Συνολικά λίτρα που εμφανίζονται στις αποδείξεις πρατηρίων καυσίμων ή Συνολικά χιλιόμετρα που διανύθηκαν σε συνδυασμό με την κατανάλωση του εκάστοτε οχήματος Συνολικές αποστάσεις που διανύθηκαν με ΜΜΜ, αναλόγως το μέσο Επαγγελματικά ταξίδια Συνολική απόσταση ταξιδιού, ανάλογα με το μέσο και το καύσιμο που χρησιμοποιείται Μέθοδος επεξεργασίας στερεών αποβλήτων? Συνολική ποσότητα στερεών αποβλήτων που διατίθενται προς υγειονομική ταφή, ανακύκλωση, καύση κ.α. Τα ποσοτικά δεδομένα που συγκεντρώνονται καλό είναι να είναι πρόσφατα και αληθή. Όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι τα δεδομένα που συλλέγει κανείς, τόσο πιο ακριβής θα είναι και η προσέγγιση του ανθρακικού αποτυπώματος. Είναι κοινή πρακτική οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το ανθρακικό αποτύπωμα να μετρώνται σε ετήσια βάση. Προτείνεται η χρονική αυτή περίοδος να είναι οι τελευταίοι 12 μήνες πριν την μέτρηση. * Αυτή η παράμετρος στην περίπτωση του εμπορικού κλάδου στην Ελλάδα, δεν είναι αριθμητικά σημαντική και δεν λαμβάνεται υπόψη στο εργαλείο μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος της ΕΣΕΕ. -5-

6 ΒΗΜΑ 4. Μετατρέψτε τα δεδομένα σε απευθείας εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος CoCO 2 Tool της Ε.Σ.Ε.Ε. Ένα ειδικό για τις εμπορικές επιχειρήσεις εργαλείο εκτίμησης ανθρακικού αποτυπώματος, το οποίο μπορεί να εφαρμόσει κάθε ενδιαφερόμενος για την επιχείρησή του, έχει δημιουργηθεί από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και ονομάζεται Commerce CO 2 Tool, δηλαδή Εργαλείο Διοξειδίου του Άνθρακα για το Εμπόριο. Ένα οτπικοακουστικό βίντεο για το πως ακριβώς λειτουργεί και πως γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων, είναι διαθέσιμο στο Εκμάθηση_CoCO 2 _Tool. Η διαδικασία μετατροπής των διαθέσιμων δεδομένων που συλλέγουμε στο Βήμα 3, σε απευθείας εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ειδικών συντελεστών, οι οποίοι ονομάζονται συντελεστές εκπομπής. Η εξίσωση που εφαρμόζει το εργαλείο είναι η εξής: Δεδομένο Κατανάλωσης * Συντελεστής εκπομπής = Εκπεμπόμενη ποσότητα Διοξειδίου του Άνθρακα Η επίλυση της εξίσωσης γίνεται εφαρμόζοντας τους διαθέσιμους συντελεστές εκπομπής που δίδονται από το αρμόδιο τμήμα Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Γεωργικών θεμάτων της βρετανικής κυβέρνησης (DEFRA, και τον παγκόσμιο οργανισμό GreenHouse Gas Protocol (www.ghgprotocol.org) και θεωρούνται παγκοσμίως σταθεροί (π.χ. σταθερές καύσης), ενώ όσοι διαφέρουν σε εθνικό ή σε τοπικό επίπεδο (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) λαμβάνονται από τις εγχώριες αρμόδιες αρχές (Δ.Ε.Η., Υπ. Ανάπτυξης). Παράδειγμα: Στον πίνακα που αφορά στο Φωτισμό, ο χρήστης του εργαλείου εισάγει τον αριθμό των λαμπτήρων και τα Watt που υπάρχουν στο κατάστημα, ακολουθώντας σωστά τις οδηγίες. Κατόπιν, το εργαλείο υπολογίζει αυτόματα τις εκπομπές διοξειδίου του Άνθρακα που αντιστοιχούν στο Φωτισμό. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την εισαγωγή δεδομένων στο CoCO 2 Tool, το εργαλείο υπολογίζει, στον τελευταίο πίνακα, το συνολικό Ετήσιο Ανθρακικό Αποτύπωμα της επιχείρησης μετρώντας το σε ισοδύναμα κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος (kgco 2 e /yr). -6-

7 ΒΗΜΑ 5. Ελαχιστοποίηση των εκπομπών Μετά την ολοκλήρωση των Βημάτων 1-4, ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την μέτρηση του αποτυπώματος της επιχείρησής του και για τα επόμενα έτη. Προϋπόθεση βέβαια είναι ότι, μετά την αρχική μέτρηση, θα ακολουθήσει τις προτεινόμενες πρακτικές στον Οδηγό_Βέλτιστων_Πρακτικών του προγράμματος, με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος της επιχείρησης και τη βελτίωση της επίδοσής της. Το βήμα αυτό, αναλυτικότερα: Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που είναι εντός των ορίων του συστήματος. Περιλαμβάνει όλες τις εκπομπές που μετρώνται (τμηματικά ή συνολικά για την επιχείρηση) Συγκρίνει τα επίπεδα εκπομπών με την πρώτη χρονιά μέτρησης (βάση). ΒΗΜΑ 6. Επανάληψη μέτρησης των εκπομπών Για την σωστή διαχείριση των εκπομπών της επιχείρησης, χρειάζεται: Επίβλεψη των εκπομπών κατά τη διάρκεια του έτους Εσωτερική αναφορά -καταγραφή- των εκπομπών σε τακτική βάση Διαίρεση των εκπομπών σε τμήματα ή χώρους της επιχείρησης, ώστε το προσωπικό να οικειοποιείται τους επί μέρους στόχους ΒΗΜΑ 7. Αναφορά των μετρήσεων Προαιρετική ενέργεια που μπορεί να αναλάβει η επιχείρηση, εφόσον μετρά το ανθρακικό αποτύπωμα σε τακτική βάση και λαμβάνει μέτρα για τη μείωσή του. Η δημοσιοποίηση αυτού του στοιχείου της επιχείρησης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα του marketing και της διαφήμισης, αφού πρώτα: Αποφασιστεί σε ποιον θα απευθύνεται η πληροφορία αυτή (π.χ. προμηθευτές, πελάτες, προσωπικό, κ.α.) Αποφασιστεί που θα δημοσιευτεί η πληροφορία (π.χ. ιστοσελίδα, συσκευασία προϊόντος, εσωτερική διανομή, κ.α.) Αποφασιστεί ο τρόπος δημοσιοποίησης των στοιχείων. -7-

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήστος Παμπίδης Χανιά, Αύγουστος 2012 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι είναι το eco-commerce Είναι το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Τράπεζα Πειραιώς: Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση», Αθήνα, 2009 Ομάδα Εργασίας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 2014 Δήμος Δοξάτου Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Δράση για το κλίμα Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Μια οικονομία χαμηλών εκπομπών τονώνει την ανάπτυξη και την απασχόληση. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια

Διαβάστε περισσότερα

V. Πάθος για τo ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας

V. Πάθος για τo ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας V. Πάθος για τo ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας V. Πάθος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας Προστατεύουμε το Περιβάλλον, μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα Στη Mercedes-Benz Ελλάς γνωρίζουμε πως η Εταιρεία μας, όπως κάθε ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γεωργία Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW

Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW v1.1 (ελληνική έκδοση 1.1) Register of Community Trade Marks No 010842789 Οδηγός Χρήστη Αρχική έκδοση: Οκτώβριος 2013 Μετάφραση στα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας Σχηματάρι, 2014 Στις 5 Μαρτίου 2013, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γεωργίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»(Covenant of Mayors).

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Δήμος Σχέδιο. Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Αγιάς Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δεκέμβριος 20122 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Δήμο Αγιάς με την υποχρέωση, βάσει του Ν.2121/93, να διαφυλάσσει τα ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών με Εξειδίκευση στη Διοίκηση Logistics Επιβλέπων Καθηγητής: Βούζας Φώτιος Green Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιούνιος 2010 Πράσινα μέτρα στηνελλάδα αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα